Spis treści. Poznanie tabletu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Poznanie tabletu"

Transkrypt

1 SN10T1 series

2 Spis treści Środki bezpieczeństwa... 2 Uwaga dotycząca znaku towarowego Poznanie tabletu Przegląd Przyciski Wskaźniki Ekran główny Aplikacja Klawiatura ekranowa Bluetooth Bateria Używanie i czyszczenie tabletu Rozpoczęcie Podłączanie urządzenia z HDMI Wkładanie karty Micro SD Połączenie z komputerem PC Połączenie z Internetem Ustawienie konta Przeglądanie w tablecie podręcznika użytkownika Dalsze działania Web Wiadomości Pogoda Wysyłanie wiadomości Usuwanie konta Zdjęcia Muzyka Video Kontakty Lista Do wykonania Kalendarz Zegar Sklep spożywczy Kalkulator Eksplorator plików ES Ustawienia Dodatek Rozwiązywanie problemów Specyfikacje Poznanie tabletu

3 Środki bezpieczeństwa 1. Panel wyświetlacza tabletu działa jako ekran dotykowy. NIE należy stukać w ekran paznokciami lub ostrymi obiektami, albo stukać w panel lub w przyciski założoną rękawicą. 2. NIE należy używać tabletu w miejscach brudnych lub zakurzonych. Miejsce używania powinno być czyste i suche. 3. NIE należy umieszczać tabletu na nierównej lub niestabilnej powierzchni roboczej. 4. NIE należy umieszczać lub upuszczać obiektów na tablecie. NIE należy rzucać na tablet żadnych obcych obiektów. 5. NIE należy narażać tabletu na oddziaływanie silnych pól magnetycznych lub pól elektrycznych, które mogą wpływać na ekran. 6. NIE należy pozostawiać tabletu ekranem w stronę słońca, szczególnie w samochodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu LCD. 7. BEZPIECZNA TEMPERATURA: Ten tablet można używać wyłącznie w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 5 (41 ) i 35 (95 ). 8. NIE należy narażać tabletu na oddziaływanie lub używać w pobliżu płynów, na deszczu lub w wilgotnych miejscach. 9. NIE należy wyrzucać tabletu do śmieci miejskich. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące usuwania produktów elektronicznych. 10. Podczas używania lub ładowania, może się okazać, że dotykany tablet i adapter są gorące. NIE należy pozostawiać tabletu na kolanach lub na innych częściach ciała, ponieważ grozi to dyskomfortem lub obrażeniom w wyniku ekspozycji ciepła lub można zadzwonić pod numer i poprosić o wysłanie przez punkt obsługi klienta Hannspree etykiety dostawy, z którą należy wysłać tablet do centrum recyklingu w celu prawidłowej utylizacji. 11. PARAMETRY WEJŚCIA ZASILANIA: Sprawdź tabliczkę znamionową na tablecie i upewnij się, że adapter zasilania jest zgodny z podanymi parametrami. Należy używać wyłącznie dodatków lub akcesoriów określonych przez producenta. Po przypadkowym uszkodzeniu lub zgubieniu adatera dostarczonego z tabletem należy zadzwonić pod numer w celu zakupienia zamiennego adaptera zasilania. 12. Przed włączeniem tabletu należy sprawdzić wszystkie połączenia pomiędzy głównym urządzeniem i dodatkami. 13. NIE należy używać tabletu w czasie jedzenia, aby uniknąć zabrudzenia tabletu. 14. NIE należy niczego wkładać do tabletu, ponieważ może to spowodować krótkie spięcie lub uszkodzenie obwodu. 15. Aby zainstalować lub odłączyć niektóre urządzenia, bez obsługi hot-plug (podłączanie bez wyłączania) należy wcześniej wyłączyć zasilanie tabletu. 16. Przed czyszczeniem należy odłączyć tablet od gniazdka elektrycznego. 17. NIE należy demontowac tabletu, naprawę komputera może wykonać wyłącznie certyfikowany technik serwisu. W przeciwnym razie, może wystąpić problem z urządzeniem, za który nie odpowiada producent. 18. Nadmierne natężenie dźwięku ze słuchawek dousznych lub nagłownych, może spowodować utratę słuchu. 19. Wbudowana bateria tabletu nie jest wymieniana przez użytkownika; można ją wymienić wyłącznie w autoryzowanym serwisie Hannspree. 2 Poznanie tabletu

4 Informacje prawne To urządzenie jest zgodne z wymaganiami 1995/5/EC, w nawiązaniu do dyrektywy o instalacjach radiowych i urządzeniach telekomunikacyjnych. To urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektywy EMC 2004/108/EC, w nawiązaniu do dyektywy o kompatybilności elektromagnetycznej i do 2006/95/EC, w nawiązaniu do dyrektywy niskonapięciowej. Oświadczenie FCC o zakłóceniach częstotliwości radiowej klasy B To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; i (2) urządzenie to musi akceptować odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niewłaściwe działanie. Uwaga dotycząca znaku towarowego Produkty Hannspree zawierają technologię High-Definition Multimedia Interface (HDMI ). HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface, to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing LLC na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody producenta jest surowo zabronione. Ilustracje produktu znajdujące się w tym podręczniku, służą wyłacznie jako odniesienie. 3 Poznanie tabletu

5 1 Poznanie tabletu Należy przeczytać ten rozdział, aby uzyskać informacje o funkcjach tabletu o używaniu elementów sterowania, i inne. 1-1 Przegląd Głośność +/- Zasilanie Okno sensora światła GŁÓWNY Mini-USB Port mini-hdmi Gniazdo słuchawek MENU COFNIJ Port Micro SD Gniazdo zasilania Dotykowy ekran LCD Wskaźnik zasilania Wskaźnik WiFi Wskaźnik ładowania Wbudowany port mikrofonu Akcesoria Adapter prądu zmiennego *1 Wtyczka zasilania *1 Karta gwarancyjna *1 Skrócona instrukcja instalacji *1 Kabel Mini USB *1 4 Poznanie tabletu

6 1-2 Przyciski Te przyciski na panelu ułatwiają włączanie/wyłączanie tabletu i regulację głośności. Zasilanie/Uśpienie/Wymuszenie wyłączenia W trybie oczekiwania, przycisk ten jest wyłączony podczas dotykania ekranu, ale nadal można słuchać odtwarzanej muzyki i regulować poziom głośności. Włączanie Tryb Uśpienie Tryb Cichy Wyłączanie Wymuszenie wyłączenia Naciśnij raz w celu włączenia tabletu Naciśnij raz, aby przejść do trybu oczekiwania; lub naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby wybrać Device Options (Opcje urządzenia)>sleep (Uśpienie). Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyświetlić tryb Device Options (Opcje urządzenia)>silent (Cichy) w celu wyłączenia wyjścia dźwięku multimediów/muzyki/klawiatury Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyświetlić Device Options (Opcje urządzenia)>power Off (Wyłączenie zasilania) w celu wyłączenia tabletu Przytrzymaj przez około 7 sekund w celu wymuszenia wyłączenia tabletu. Przycisk Resetuj Przy braku odpowiedzi po naciśnięciu przycisku Power (zasilanie) na około 4 sekundy w stanie zawieszenia, naciśnij przycisk Reset (Resetuj). Przycisk Głośność Użyj przycisków głośności do regulacji głośności dźwięku piosenek i innych multimediów. 5 Poznanie tabletu

7 Zwiększanie głośności Zmniejszanie głośności Wyciszanie dźwięku Naciśnij przycisk Volume +. Aby ustawić głośność, można także przejść do Settings (Ustawienia)>Sound (Dźwięk)>Volume (Głośność). Naciśnij przycisk Vol-. Naciśnij przycisk Vol-, aż do całkowitego wyłączenia dźwięku. Przycisk GŁÓWNA Stuknij raz, aby pokazać Ekran główny i stuknij oraz przytrzymaj, aby wyświetlić ostatnio działającą aplikację. Przycisk MENU Wyświetlanie menu operacji. Przycisk COFNIJ Powrót z poprzedniego interfejsu. 1-3 Wskaźniki Wskaźnik zasilania Wskaźnik zasilania ma kolor zielony, po włączeniu zasilania. Wskaźnik baterii Wskaźnik baterii ma kolor czerwony, podczas ładowania baterii. Wskaźnik baterii ma kolor zielony, po pełnym naładowaniu baterii. Wskaźnik Wifi Wskaźnik Wifi ma kolor zielony, po włączeniu Wif. 1-4 Ekran główny Stuknij w dowolnym czasie przycisk Główny, aby przejść do ekranu Home (Główny), z aplikacjami tabletu. Stuknij ikonę aplikacji, aby otworzyć aplikację. 6 Poznanie tabletu

8 Ikony stanu Ekran główny Ikony ulubionych aplikacji Stuknij, aby przeglądać więcej aplikacji Ikony stanu Ikony na pasku stanu, w górnej części ekranu z informacją o tablecie: Ikony stanu Znaczenie Wi-Fi Odtwarzaj Bluetooth Bateria Czas systemowy Im więcej pasków, tym silniejszy sygnał połączenia. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, ikona zmieni się w wykrzyknik. Pokazuje, że odtwarzana jest piosenka lub książka audio. Biała ikona: Włączenie Bluetooth i podłączenie urządzenia, takiego jak słuchawki lub klawiatura. Szara ikona: Włączenie Bluetooth, ale brak podłączonych urządzeń. Niebieska ikona: Włączenie Bluetooth i transfer plików Brak ikony: Wyłączenie Bluetooth. Pokazuje poziom naładowania baterii lub status ładowania. Lokalny czas systemowy. Ikona powiadomienia Stuknij, aby przeglądać dowolne informacje dotyczące aktualnie działającej aplikacji, np. transfer plików przez Bluetooth, połączenie USB, itd. 7 Poznanie tabletu

9 1-5 Aplikacja Tablet posiada następujące apliakcje: Wiadomości Pogoda Web Zegar Kontakty Do wykonania Sklep spożywczy Kalendarz Muzyka Zdjęcia Video Kalkulator Szukaj Eksplorator plików ES Ustawienia Aktualizacje Przeglądanie najnowszych wiadomości z całego świata. Przeglądanie informacji o pogodzie na całym świecie. Przeglądanie stron sieci web przez Internet. Dodaj klipy sieci web do ekranu głównego w celu szybkiego dostępu do ulubionych stron sieci web. Zapisywanie obrazów ze stron sieci web w Album zdjęć. Ustawianie zegarów, alarmów i timerów. Wyszukiwanie, dodawanie, zmiana, usuwanie lub importowanie kontaktów z Internetu. Utrzymywanie kontaktu przez pocztę z łatwego w użyciu klienta . Tablet działa z MobileMe, Microsoft Exchange i wieloma najbardziej popularnymi usługami - włącznie z Yahoo! Mail, Google i AOL - a także z większością usług w standardzie POP3 oraz IMAP. Zapisywanie notatek - przypomnień, list zakupów, pomysłów. Wysyłanie ich przez . Utworzenie listy z głównej listy produktów sklepu spożywczego. Podczas zakupów, można wyszukiwać, filtrować i sortować listę w celu wykonania zakupów. Wprowadź zdarzenia w tablecie. Ustaw alarmy przypominające o zdarzeniach, spotkaniach i terminach wykonania. Odtwarzanie muzyki w tablecie. Przeglądanie zdjęć w orientacji pionowej lub poziomej. Oglądanie pokazu slajdów. Przydział obrazów dla kontaktów. Oglądanie w tablecie plików z filmami lub innych plików z dowolnego miejsca. Wykonanie podstawowych obliczeń. Dostęp do szybkiego wyszukiwania. Sprawdź informacje na karcie Micro-SD i naciśnij przycisk MENU na panelu w celu wykonywania działań zgodnych z pojawiającymi się wskazaniami. Regulacja wszystkich ustawień -Połączenia bezprzewodowe i sieci, dźwięk, język i więcej. Aktualizacja systemu tabletu. Centrum aplikacji Użyj Centrum aplikacji do dodawania aplikacji do tabletu, przeglądania, kupowania i pobierania aplikacji przeznaczonych specjanie dla tabletu. Uwaga: dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji w celu jej ukrycia; działanie i dostępność aplikacji zależy od miejsca zakupienia. 8 Poznanie tabletu

10 Przeglądanie w pozycji poziomej i pionowej Aplikacje można wyświetlać w orientacji poziomej i pionowej. Funkcja obrotu ekranu obraca go i automatycznie dopasowuje do nowej orientacji. Dostosowanie ekranu głównego 1. Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji. 2. Ustaw ikony przeciągając je do jednego z portletów (nie wszystkie aplikacje można przeciągnąć do portletu). Przeciągnij w lewo lub w prawo i przejdź do innego ekranu głównego. Ekran wielodotykowy Elementy sterowania na ekranie wielodotykowym zmieniają się dynamicznie, w zależności od wykonywanego zadania. Otwieranie aplikacji Otwieranie aplikacji: Stuknij jej ikonę na ekranie głównym. 9 Poznanie tabletu

11 Zamknij aplikację i powróć do ekranu głównego: Naciśnij przycisk Główny. Usuń aplikację z ekranu Główny: Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie przeciągnij ją w celu usunięcia, po pojawieniu się opcji Put away (Ukryj). Uwaga: Usunięcie aplikacji z tabletu usuwa także dokumenty i dane utworzone przez aplikację. Przewijanie Przeciągnij w górę lub w dół w celu przewinięcia. Można także przewijać w poziomie w takich aplikacjach jaka Wiadomości, Strony sieci web i Zdjęcia. Można zaczekać na zakończenie przewijania lub dotknąć w dowolnym miejscu ekranu w celu natychmiastowego zatrzymania. Dotknięcie ekranu w celu zatrzymania przewijania nie powoduje wybrania lub uaktywnienia żadnych elementów na ekranie. W celu szybkiego przewinięcia górnej części listy, strony sieci web lub wiadomości , stuknij pasek stanu w górnej części ekranu. Powiększanie lub zmniejszanie Podczas przeglądania zdjęć, stron sieci web, można powiększać i zmniejszać. Kliknij palcami do siebie lub od siebie. 10 Poznanie tabletu

12 1-6 Klawiatura ekranowa Klawiatura ekranowa pojawia się automatycznie, kiedy wymagane jest pisanie. Klawiaturę można używać do wprowadzania tekstu, takiego jak informacje o kontaktach, adresy i adresy sieci web. Wprowadź tekst: 1. Stuknij pole tekstowe, jak w notatce lub nowym kontakcie w celu wyświetlenia klawiatury. 2. Stuknij przyciskami klawiaturę. Przycisk Backspace służy do usuwania poprzedniego znaku: Stuknij Wpisywanie wielkich liter Stuknij przycisk Shift przed stuknięciem litery. Wpisywanie spacji Stuknij przycisk Spacja. Szybkie wprowadzanie kropki i spacji Stuknij dwukrotnie przycisk spacji. Funkcję tą można włączyć lub wyłączyć w Settings (Ustawienia) >Language&keyboard (Język i klawiatura). Włączanie caps locka Stuknij dwukrotnie przycisk Shift. Przycisk Shift zmieni kolor na niebieski i litery będą wpisywane wielką literą. Stuknij przycisk Shift w celu wyłączenia caps locka. Funkcję tą można włączyć lub wyłączyć w Settings (Ustawienia) >Language&keyboard (Język i klawiatura). Pokazywanie numerów, znaków przestankowych lub symboli Stuknij przycisk numeryczny. Stuknij przycisk symboli, aby wyświetlić dodatkowe znaki przestankowe i symbole. Ukrywanie klawiatury ekranowej Stuknij przycisk Klawiatura, aby ukryć klawiaturę ekranową. 11 Poznanie tabletu

13 1-7 Bluetooth Tablet można używać z telefonem Bluetooth do transmisji bezprzewodowej lub ze słuchawkami Bluetooth do bezprzewodowego słuchania. Parowanie urządzeń Bluetooth Przed używaniem należy najpierw wykonać parowanie telefonu lub słuchawek z tabletem. Uwaga: Należy włączyć urządzenie Bluetooth i umieścić je w zasięgu działania. Parowanie urządzenia Bluetooth z tabletem: 1. Wykonaj instrukcje dostarczone z lokalnym telefonem lub słuchawkami w celu ustawienia ich wykrywania. 2. W Settings (Ustawienia), wybierz Wireless&networks (Połączenia bezprzewodowe i sieci)> Bluetooth, a następnie włącz Bluetooth. 3. Wybierz telefon lub słuchawki i po wyświetleniu polecenia, wprowadź klucz hasła. Sprawdź instrukcje dotyczące klucza hasła, dostarczone z telefonem lub słuchawkami. Po wykonaniu parowania urządzenia Bluetooth z tabletem, na ekranie pojawi się nazwa produktu i ikona Bluetooth. W opcji Settings (Ustawienia), może pojawić się komunikat Paired but not connected (Sparowane ale nie połączone), status Paired (Sparowane) jest wystarczający do komunikacji pomiędzy tabletem, a zewnętrznym urządzeniem Bluetooth. Usuwanie parowania urządzenia Bluetooth z tabletem Kliknij połączone urządzenie i wybierz OK w celu usunięcia parowania. 1-8 Bateria Tablet posiada wewnętrzną ładowalną baterię. Baterię można wymienić jedynie w autoryzowanym serwisie. Ikona baterii w górnym, prawym rogu paska stanu, pokazuje poziom baterii lub stan naładowania. Jeśli pojawi się pokazany poniżej komunikat, podłącz adapter zasilania w celu ładowania tabletu: 12 Poznanie tabletu

14 Wymiana baterii Ładowalne baterie można ładować ograniczoną ilość razy i po określonym czasie może być potrzebna ich wymiana. Bateria tabletu nie może być wymieniana przez użytkownika; można ją wymienić wyłącznie w autoryzowanym serwisie Hannspree. Należy zadzwonić pod numer w celu uzyskania pomocy w zakresie tej usługi. 1-9 Używanie i czyszczenie tabletu Używanie tabletu Tablet to precyzyjne urządzenie; wszelkie błędy podczas działania mogą spowodować jego uszkodzenie. Ważne jest, aby podczas używania tabletu przyjąć wygodną postawę i często wykonywać przerwy. Podczas używania tablet powinien być oparty o stół lub o torbę. Czyszczenie Należy wykonać wymienione poniżej czynności w celu czyszczenia tabletu i akcesoriów. 1. Wyłącz tablet. Odłącz tablet i wszystkie zewnętrzne urządzenia od gniazdek elektrycznych. 2. Użyj małego odpylacza do odprowadzenia kurzu z gniazda wtyczki. 3. Zwilż wodą miękką, pozbawioną włókien szmatkę i wytrzyj dobrze powierzchnię tabletu. NIE należy nalewać płynu na tablet, aby uniknąć zwarcia i uszkodzenia tabletu. 4. Po wysuszeniu włącz tablet. Inne uwagi NIE należy długo używać tabletu w miejscu o wysokiej temperaturze. Kopia zapasowa plików lub aplikacji. Wykonaj aktualizację oprogramowania, jeśli urządzenie wyświetli komunikat o dostępności nowej wersji. 13 Poznanie tabletu

15 2 Rozpoczęcie 2-1 Podłączanie urządzenia z HDMI Podłącz jeden koniec kabla mini-hdmi (niedostarczony) do portu mini-hdmi tabletu, drugi koniec do portu HDMI urządzenia, jak pokazano po prawej: Przed podłączeniem, przełącz zewnętrzny wyświetlacz (telewizor) na tryb HDMI. 2-2 Wkładanie karty Micro SD Tablet posiada gniazdo karty Micro SD, które umożliwia włożenie karty Micro SD, jak pokazano po prawej: Uwaga: Kartę można włożyć wyłącznie w jednym kierunku, a wpychanie karty na siłę, może spowodować uszkodzenie. 2-3 Połączenie z komputerem PC Urządzenie jest wyposażone w port mini-usb, który umożliwia połączenie tabletu z komputerem PC. Szczegółowe informacje można sprawdzić na rysunku poniżej: Kliknij i przeciągnij ikonę USB na pasku stanu i wybierz USB Connected (Podłączone USB). Wybierz Activate USB transfer (Uaktywnij transfer USB), po czym można wykonać transfer plików pomiędzy tabletem, a komputerem. 14 Rozpoczęcie

16 2-4 Połączenie z Internetem Ustawienia Wi-Fi umożliwiają włączenie Wi-Fi i przyłączenie się do sieci Wi-Fi. Włączanie Wi-Fi: Wybierz Settings (Ustawienia) > Wi-Fi i włącz Wi-Fi. Ustawienia Wi-Fi: Zaczekaj chwilę na wykrycie przez tablet sieci w zakresie działania, a następnie wybierz dostępną sieć. Niektóre sieci mogą wymagać hasła, które należy wprowadzić, zgodnie z poleceniem wyświetlonym na ekranie. Jeśli tablet ma połączenie Wi-Fi, ikona Wi-Fi na pasku stanu, w górnej części ekranu pokazuje siłę połączenia. 2-5 Ustawienie konta 1. Stuknij , a następnie stuknij Add Account (Dodaj konto) i wprowadź szczegóły konta. 2. Tablet obsługuje następujące typy kont: --Microsoft Exchange --Gmail --Inne serwery IMAP lub POP3 3. Po wprowadzeniu informacji o koncie, stuknij Save (Zapisz). 2-6 Przeglądanie w tablecie podręcznika użytkownika Aktualny podręcznik użytkownika tabletu, można uzyskać na stronie sieci web Hannspree. 15 Rozpoczęcie

17 3 Dalsze działania 3-1 Web Aby można było korzystać z aplikacji Web, tablet musi mieć połączenie z Internetem. Przeglądanie stron sieci web Strony sieci web można przeglądać w pozycji poziomej lub pionowej. Po obróceniu tabletu strony sieci web obrócą się automatycznie w celu dopasowania do ekranu. Otwieranie stron sieci web Stuknij pole adresu (na pasku tytułu), aby otworzyć klawiaturę ekranową, wpisz adres sieci web, a następnie stuknij Go (Idź). Usuwanie tekstu w polu adresu: Stuknij pole adresu, a następnie stuknij. Powiększanie i przewijanie Przewiń palcem stronę sieci web i użyj dwóch palców do powiększania lub zmniejszania. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 10 i 11. Nawigacja na stronach sieci web Łącza na stronach sieci web zwykle przenoszą do różnych miejsc w sieci web. Uruchom łącza na stronie sieci web: Stuknij łącze. Zatrzymanie ładowania strony sieci web Odświeżanie strony sieci web Stuknij Stuknij Powrót do poprzedniej lub następnej strony Stuknij lub w górnej części ekranu Zakładka na stronie Stuknij, aby dodać stronę jako Zakładka i stuknij w celu usunięcia Sprawdzenie historii zakładek Przejście do głównej strony sieci web Stuknij Stuknij Widok wielu stron Stuknij, aby otworzyć lub usunąć inną stronę sieci web Ustawienie przeglądarki Stuknij 16 Dalsze działania--web

18 3-2 Wiadomości Wiadomości, umożliwiają łatwe i szybkie przeglądanie najnowszych informacji z całego świata. Stuknij w celu ustawienia osobistych preferencji. Kategorie: dostosowanie kategorii, która pojawiają się w nagłówku aplikacji Wiadomości. Portlety główne: dostosowanie kategorii Wiadomości, pojawiających się w dużych i małych portletach. Zaawansowane: ustawienie częstotliwości aktualizacji nagłówków wiadomości. 17 Dalsze działania--wiadomości

19 3-3 Pogoda Przeglądanie najnowszych informacji o pogodzie według dnia, godziny lub tygodnia. Uwaga: Informacje o pogodzie można aktualizować jedynie wtedy, gdy dostępna jest sieć. Stuknij okno w lewy, górnym rogu menu w celu wyboru wymaganej lokalizacji na świecie; lub dodania nowej lokalizacji, dla sprawdzenia najnowszych informacji o pogodzie. (można także stuknąć w oknie ikonę ). Stuknij Add a new location (Dodaj nową lokalizację) i wprowadź nazwę miasta do wyszukania. 18 Dalsze działania--pogoda

20 3-4 Użyj aplikacji pocztowej do odczytywania wiadomości i tworzenia nowych wiadomości, z wykorzystaniem klawiatury ekranowej Wysyłanie wiadomości Tworzenie i wysyłanie wiadomości: 1. Stuknij Compose (Utwórz) w górnej części ekranu. 2. Wpisz nazwę lub adres w polu To (Do). 3. Wprowadź temat, a następnie tekst wiadomości. 4. Stuknij Cc/Bcc (Do wiadomości/kopia ukryta), aby skopiować lub wysłać ukrytą kopię wiadomości do innych i wprowadź adres Stuknij Send (Wyślij). Wysyłanie załącznika w wiadomości Stuknij, a następnie wybierz załącznik. Zapisz kopię roboczą wiadomości w celu późniejszego dokończenia Stuknij, aby zapisać wiadomość w skrzynce pocztowej Drafts (Kopie robocze). Odpowiadanie na wiadomość Otwórz wiadomość i stuknij, aby odpowiedzieć. Przekazywanie wiadomości Otwórz wiadomość i stuknij. Podczas przesyłania wiadomości dalej, można dołączyć pliki lub załączniki oryginalnej wiadomości Usuwanie konta Stuknij, aby wprowadzić ustawienia w menu i stuknij, w prawym górnym rogu konta, aby wybrać Delete account (Usuń konto). 19 Dalsze działania--

21 3-5 Zdjęcia Zdjęcia można importować z aparatu cyfrowego lub z telefonu lub zapisać z poczty lub z sieci web. Można także używać tablet jako ramkę do zdjęć, która wyświetla żywy pokaz slajdów ze zdjęciami. Obsługiwane są obrazy w formatach png., jpeg., bmp. i gif. Oglądanie zdjęcia: Stuknij wybrane zdjęcie. Sprawdź następne lub poprzednie zdjęcie: Przeciągnij w lewo lub w prawo. Obracanie zdjęcia: stuknij, w górnym prawym rogu ekranu. Wysyłanie zdjęcia: stuknij, aby wysłać aktualnie odtwarzane zdjęcie. Usuwanie zdjęcia: stuknij. Zdjęcia można usunąć z albumu Saved Photos (Zapisane zdjęcia), który zawiera zdjęcia zapisane z aplikacji lub z sieci web. Powiększanie/zmniejszanie: stuknij. W celu powiększenia lub zmneijszenia, można także pociągnąć palcem. Uruchomienie pokazu slajdów: stuknij. Pokazy slajdów Przeglądać można slajdy, które pokazują zdjęcia z efektami przejścia. Tablet można podłączyć do zewnętrznego wyświetlacza, takiego jak telewizor lub projektor, przez HDMI i udostępnić pokaz slajdów dla innych. Podmenu pokazu slajdów: : pokazanie następnego lub poprzedniego zdjęcia. : stuknij raz, aby wstrzymać odtwarzanie i stuknij ponownie w celu wznowienia. : stuknij, aby powrócić do trybu pojedynczego widoku. Można także wybrać efekt przejścia i szybkość odtwarzania pomiędzy zdjęciami, poprzez stuknięcie. 20 Dalsze działania--zdjęcia

22 Przeglądanie zdjęć z tabletu i z karty SD/z Picasa Tablet i karta SD: stuknij, aby przeglądać wszystkie zdjęcia z tabletu i z karty. Picasa: stuknij Picasa i wprowadź nazwę konta i hasło, aby przeglądać album z sieci web przez konto Picasa. Ustawienia zdjęć Stuknij, aby przejść do menu ustawień zdjęć. Konto Picasa: dodaj konto Picasa poprzez wprowadzenie nazwy i hasła. Portlety główne: ustawienia zdjęć w celu ich wyświetlania w różnych pozycjach portletów na ekranie głównym. 21 Dalsze działania--zdjęcia

23 3-6 Muzyka Na ekranie znajdują się indeksy pomagające w szybkiej nawigacji pomiędzy pozycjami muzyki. Tablet obsługuje następujące formaty: MP3, 3GP, MP4, M4A, OGG, WAV, AAC. Wybierz dowolną piosenkę zgodnie z klasyfikacją w celu rozpoczęcia odtwarzania; Naciśnij przycisk VOL +/- w celu regulacji głośności. : stuknij w celu odtworzenia poprzedniej/następnej ścieżki. : stuknij raz, aby odtworzyć muzykę i stuknij ponownie w celu wstrzymania odtwarzania. : losowe odtwarzanie wybranej muzyki. : powtarzanie odtwarzania, pomiędzy następującymi trybami: Powtarzanie bieżącej piosenki---powtarzanie wszystkich piosenek---wyłączenie powtarzania. 3-7 Video Tablet umożliwia przeglądanie filmów i video. Obsługiwane formaty to: MP4, 3GP, WMV, MOV. Do odtwarzania video można wybrać preferowany odtwarzacz. Odtwarzanie video Odtwarzaj Pasek postępu odtwarzania Zamknij odtwarzanie 22 Dalsze działania--muzyka & Video

24 3-8 Kontakty Tablet ułatwia edycję i zapisywanie kontaktów. Kontakt i szczegółowe informacje można wyszukiwać z wszystkich grup. Dodatkowo, dodanie kontaktu do Contacts (Kontakty), umożliwia automatyczny dostęp i szybkie oraz łatwe adresowanie wiadomości . Dodanie kontaktu do tabletu Stuknij Contacts (Kontakty), a następnie stuknij. Importowanie kontaktu Stuknij w celu importu kontaktu z Gmail. Wyszukiwanie kontaktów W kontaktach tabletu można wyszukać najpierw imię, nazwisko i nazwy firm. Zarządzanie kontaktami tabletu Stuknij kontakt w celu przejścia do menu. Usunięcie kontaktu Edycja informacji kontaktu W kontaktach, wybierz kontakt, a następnie stuknij Delete (Usuń). W kontaktach, wybierz kontakt, a następnie stuknij Edit (Edytuj). Ulubione Stuknij, aby ustawić jako ulubiony kontakt. Wybierz zdjęcie do kontaktu: 1. Stuknij Contacts (Kontakty), a następnie wybierz kontakt. 2. Stuknij Edit (Edytuj) i stuknij Add Photo (Dodaj zdjęcie) lub stuknij istniejące zdjęcie. 3. Stuknij album, a następnie stuknij zdjęcie, aby je otworzyć i stuknij Select (Wybierz). 4. Przeciągnij i przeskaluj zdjęcie. 5. Stuknij Save (Zapisz). 23 Dalsze działania--kontakty

25 3-9 Lista Do wykonania Edycja i czytanie Do wykonania Do wykonania są wymienione według daty ostatniej modyfikacji z najnowszymi notatkami na górze. Stuknij notatkę na liście w celu jej wyświetlenia lub edycji. Dodawanie: Stuknij, wpisz notatkę, a następnie stuknij Enter; lub stuknij w celu usunięcia i ponownego wprowadzenia notatki. Wysłanie notatki przez Stuknij notatkę, a następnie stuknij. Usuwanie notatki: Wybierz notatkę i stuknij elementy). na Finished Items (Zakończone 3-10 Kalendarz Tablet umożliwia bezpośrednie tworzenie i edycję zdarzeń kalendarza. Dodaj zdarzenie: Stuknij i wprowadź tytuł zdarzenia, a następnie stuknij Done (Wykonane). Wprowadzić można następujące elementy: Tytuł Czasy rozpoczęcia i zakończenia (lub włączenie All-day (Cały dzień), jeśli jest to zdarzenie całodniowe) Przypomnienie - wybór dźwięku przypomnienia Czasy powtarzania - Jednorazowe, Codzienne, Cotygodniowe, Tygodniowe, Miesięczne lub Roczne Po ustawieniu Przypomnienie, w ustalonym czasie wyemitowany zostanie dźwięk. Po pojawieniu się przypomnienia, tablet wyświetli komunikat z dźwiękiem. 24 Dalsze działania--lista Do wykonania Kalendarz

26 3-11 Zegar Zegar pomaga w ustawieniu czasu lokalnego, alarmu i timera, zgodnie z wymaganiami. Zegary: Stuknij zegar i ustaw strefę czasową oraz etykietę lub usuń istniejący zegar. Alarmy: Stuknij alarm w celu uaktywnienia lub wyłączenia funkcji alarmu; i ustaw czas alarmu, dźwięk i datę powtarzania. Timery: Stuknij timer i ustaw czas trwania timerów, etykietę oraz dźwięk. 25 Dalsze działania--zegar

27 3-12 Sklep spożywczy Tablet pomaga w edycji, sortowaniu listy zakupów. Stuknij, aby utworzyć nową listę Sklep spożywczy i wpisz elementy zakupów. Ulubione: najczęściej używane elementy są dodawane automatycznie do ulubionych; w celu usunięcia jednego elementu, stuknij w prawym górnym rogu ekranu. Znajdź: stuknij jeden element na liście Sklep spożywczy i pojawi się sugestia dotycząca powiązanych elementów; albo wpisz dowolny wyraz lub znaki, po czym pokazane zostaną pasujące sugestie. Przeglądaj: Widok różnych elementów dla list zakupów Kalkulator Wykonywanie niektórych podstawowych obliczeń, poprzez stuknięcie Calculator (Kalkulator). Stuknij Clear (Usuń) w menu w celu usunięcia wprowadzonego numeru i pnownego wprowadzenia. Aby usunąć histroię operacji, naciśnij przycisk MENU i wybierz clear the history (usuń historię) ; lub wybierz panel Advance (Zaawansowane) w celu wyboru wymaganego symbolu operacji. 26 Dalsze działania--sklep spożywczy & Kalkulator

28 3-14 Eksplorator plików ES Eksploator plików ES to menedżer plików lokalnych/lan/ftp/bluetooth/aplikacji/zadań/ zakładek, który umożliwia eksplorację telefonów i komputerów w sieci LAN/Internet. Stuknij MENU w celu wyświetlenia dalszych opcji. Lub stuknij ikonę Help (Pomoc) poprzez More (Więcej)>Help Center (Centrum pomocy), aby wyświetlić więcej informacji o używaniu Eksploratora plików ES. Odtwarzanie plików video/plików audio Obsługa formatów MP3, WMA, MP4, WMV i innych jako karta SD i zdalnego komputera PC. Oglądanie obrazów Obsługa formatów jpg., bmp.,gif. i innych jako karta SD. Główny/Karta SD Wyszukaj plik Wybierz jeden/więcej Cofnij Pomoc Aranżacja wzoru Operations (Operacje): wytnij/kopiuj/usuń/zmień nazwę/wybierz pliki, itd.; ustaw jako główna: ustawienie wybranego foldera jako główny katalog. New (Nowy): utworzenie nowego pliku, foldera i wyszukanie pliku (Lokalne) i serwera (LAN/FTP) lub wyszukanie urządzeń Bluetooth. Managers (Menedżery): Task Manager (Menedżer zadań): widok zadań, usług, itd. ; App Manager (Menedżer zadań): pokaż wszystkie zainstalowane w systemie aplikacje i naciśnij MENU w celu wykonania dalszych zadań; Security Manager (Menedżer zadań): Zabezpieczenie aplikacji. Show/Hide files (Pokaż/Ukryj pliki): pokazywanie lub ukrywanie plików. Settings (Ustawienia): opcje ustawień obejmują ustawienia wyświetlania, ustawienia widzenia i ustawienia katalogu. More (Więcej): stuknij, aby wyświetlić więcej opcji menu. Odświeżenie bieżącego foldera, obrót ekranu, automatyczne dopasowanie orientacji i inne. 27 Dalsze działania--eksplorator plików ES

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X7

Instrukcja obsługi FiiO X7 Instrukcja obsługi FiiO X7 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X7. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI CECHY URZĄDZENIA 1. CECHY URZĄDZENIA Ekran LCD z przekątna 7" (TFT) Rozdzielczość ekranu 800x480 pikseli Pamięć RAM: 256MB Wbudowana pamięć flash 2GB

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przygotowanie telefonu do pracy 1. Zdjąć pokrywę akumulatora. 2. Włożyć kartę SIM stykami do dołu. 3. Włożyć kartę pamięci stykami do dołu (opcjonalnie). 4. Włożyć akumulator. 5. Założyć

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com SPIS TREŚCI 1. Urządzenie 4 2. Ładowanie baterii 5 3. Karta pamięci 5

Bardziej szczegółowo

Czytnik książek elektronicznych

Czytnik książek elektronicznych Czytnik książek elektronicznych Instrukcja obsługi 1 Dziękujemy za zakup czytnika książek elektronicznych VEDIA ereader K9. Instrukcja obsługi zawiera opis funkcji czytnika, aby w pełni poznać urządzenie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

MASTER-MID GPS. Instrukcja obsługi. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Instrukcja obsługi. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Instrukcja obsługi PL Wprowadzenie... 2 Zawartość opakowania... 2 Schemat urządzenia... 2 Przyciski... 3 Włączanie/Wyłączanie... 3 Tryb Suspend...

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu INSTALACJA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Zawartość GXV3275 Obudowa główna 1 Słuchawka 1 Przewód telefoniczny 1

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro II z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro II z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro II z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33048 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Aparat przedni Słuchawki Kabel USB Kolorowe tylne obudowy Słuchawka Gniazdo słuchawek Aparat

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu PL-1. Gniazdo słuchawek. Port mikro-usb. Słuchawka. Aparat przedni. Aparat tylny Przycisk regulacji głośności

Zawartość pakietu. Widok telefonu PL-1. Gniazdo słuchawek. Port mikro-usb. Słuchawka. Aparat przedni. Aparat tylny Przycisk regulacji głośności Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Słuchawki Kabel USB Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Słuchawka Aparat przedni Port mikro-usb Gniazdo słuchawek Aparat tylny

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLUETOOTH KEYBOARD DO TABLETÓW SAMSUNG. Opis klawiszy funkcyjnych

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLUETOOTH KEYBOARD DO TABLETÓW SAMSUNG. Opis klawiszy funkcyjnych Układ klawiszy Opis klawiszy funkcyjnych 1. Ekran główny 2. Zmniejsz jasność ekranu 3. Zwiększ jasność ekranu 4. Włączenie klawiatury ekranowej 5. Wyszukiwanie 6. Przeglądarka internetowa 7. Program pocztowy

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X1

Instrukcja obsługi FiiO X1 Instrukcja obsługi FiiO X1 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X1. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

NETBOOK 7'' INSTRUKCJA OBSŁUGI

NETBOOK 7'' INSTRUKCJA OBSŁUGI NETBOOK 7'' INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWARTOSĆ OPAKOWANIA 1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: NETBOOK ŁADOWARKA SIECIOWA * INSTRUKCJA OBSŁUGI * W zestawie znajduje się ładowarka sieciowa z polską wtyczką lub odpowiednią

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ZGPAX S8

Instrukcja obsługi ZGPAX S8 Instrukcja obsługi ZGPAX S8 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PIONEER AVIC-S1

Twoja instrukcja użytkownika PIONEER AVIC-S1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PIONEER AVIC-S1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PIONEER AVIC-S1 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Głośnik Sonar II z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Sonar II z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Sonar II z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja użytkowania 33047 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Głośnik należy przechowywać z dala od wody i innych płynów. Głośnik należy przechowywać z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Słuchawki HEAD BANG 83131/83132/83133

Instrukcja użytkownika. Słuchawki HEAD BANG 83131/83132/83133 Instrukcja użytkownika Słuchawki HEAD BANG 83131/83132/83133 Instrukcje: 1. Przycisk zasilania/ przycisk do odbierania połączeń telefonicznych 2. Przycisk dotykowy do zwiększania głośności/ odtwarzania

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

www.motorolahome.com www.verve.life RIDER RIDER Instrukcja obsługi Słuchawki bezprzewodowe Sposób noszenia Zasilanie Dioda statusu Sterowanie głośnością i utworami Połączenia, obsługa głosowa i muzyka

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 517 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TAC-97032

INSTRUKCJA OBSŁUGI TAC-97032 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji obsługi. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TAD-10021

INSTRUKCJA OBSŁUGI TAD-10021 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji obsługi. Spis treści

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Tablet Archos Arnova 10d G3 10,1"(1024 x600), 4 GB, Android 4.0, 3G + Wi-Fi, mini HDMI

Tablet Archos Arnova 10d G3 10,1(1024 x600), 4 GB, Android 4.0, 3G + Wi-Fi, mini HDMI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablet Archos Arnova 10d G3 10,1"(1024 x600), 4 GB, Android 4.0, 3G + Nr produktu 878880 Wi-Fi, mini HDMI Strona 1 z 1 http:// ROZPOCZĘCIE PRACY Z URZĄDZENIEM Przed rozpoczęciem pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika Synchronizacja danych z usługą OX Drive Synchronizacja danych z usługą OX Drive: podręcznik użytkownika data wydania czwartek, 17.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo