Spis treści. Poznanie tabletu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Poznanie tabletu"

Transkrypt

1 SN10T1 series

2 Spis treści Środki bezpieczeństwa... 2 Uwaga dotycząca znaku towarowego Poznanie tabletu Przegląd Przyciski Wskaźniki Ekran główny Aplikacja Klawiatura ekranowa Bluetooth Bateria Używanie i czyszczenie tabletu Rozpoczęcie Podłączanie urządzenia z HDMI Wkładanie karty Micro SD Połączenie z komputerem PC Połączenie z Internetem Ustawienie konta Przeglądanie w tablecie podręcznika użytkownika Dalsze działania Web Wiadomości Pogoda Wysyłanie wiadomości Usuwanie konta Zdjęcia Muzyka Video Kontakty Lista Do wykonania Kalendarz Zegar Sklep spożywczy Kalkulator Eksplorator plików ES Ustawienia Dodatek Rozwiązywanie problemów Specyfikacje Poznanie tabletu

3 Środki bezpieczeństwa 1. Panel wyświetlacza tabletu działa jako ekran dotykowy. NIE należy stukać w ekran paznokciami lub ostrymi obiektami, albo stukać w panel lub w przyciski założoną rękawicą. 2. NIE należy używać tabletu w miejscach brudnych lub zakurzonych. Miejsce używania powinno być czyste i suche. 3. NIE należy umieszczać tabletu na nierównej lub niestabilnej powierzchni roboczej. 4. NIE należy umieszczać lub upuszczać obiektów na tablecie. NIE należy rzucać na tablet żadnych obcych obiektów. 5. NIE należy narażać tabletu na oddziaływanie silnych pól magnetycznych lub pól elektrycznych, które mogą wpływać na ekran. 6. NIE należy pozostawiać tabletu ekranem w stronę słońca, szczególnie w samochodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu LCD. 7. BEZPIECZNA TEMPERATURA: Ten tablet można używać wyłącznie w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 5 (41 ) i 35 (95 ). 8. NIE należy narażać tabletu na oddziaływanie lub używać w pobliżu płynów, na deszczu lub w wilgotnych miejscach. 9. NIE należy wyrzucać tabletu do śmieci miejskich. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące usuwania produktów elektronicznych. 10. Podczas używania lub ładowania, może się okazać, że dotykany tablet i adapter są gorące. NIE należy pozostawiać tabletu na kolanach lub na innych częściach ciała, ponieważ grozi to dyskomfortem lub obrażeniom w wyniku ekspozycji ciepła lub można zadzwonić pod numer i poprosić o wysłanie przez punkt obsługi klienta Hannspree etykiety dostawy, z którą należy wysłać tablet do centrum recyklingu w celu prawidłowej utylizacji. 11. PARAMETRY WEJŚCIA ZASILANIA: Sprawdź tabliczkę znamionową na tablecie i upewnij się, że adapter zasilania jest zgodny z podanymi parametrami. Należy używać wyłącznie dodatków lub akcesoriów określonych przez producenta. Po przypadkowym uszkodzeniu lub zgubieniu adatera dostarczonego z tabletem należy zadzwonić pod numer w celu zakupienia zamiennego adaptera zasilania. 12. Przed włączeniem tabletu należy sprawdzić wszystkie połączenia pomiędzy głównym urządzeniem i dodatkami. 13. NIE należy używać tabletu w czasie jedzenia, aby uniknąć zabrudzenia tabletu. 14. NIE należy niczego wkładać do tabletu, ponieważ może to spowodować krótkie spięcie lub uszkodzenie obwodu. 15. Aby zainstalować lub odłączyć niektóre urządzenia, bez obsługi hot-plug (podłączanie bez wyłączania) należy wcześniej wyłączyć zasilanie tabletu. 16. Przed czyszczeniem należy odłączyć tablet od gniazdka elektrycznego. 17. NIE należy demontowac tabletu, naprawę komputera może wykonać wyłącznie certyfikowany technik serwisu. W przeciwnym razie, może wystąpić problem z urządzeniem, za który nie odpowiada producent. 18. Nadmierne natężenie dźwięku ze słuchawek dousznych lub nagłownych, może spowodować utratę słuchu. 19. Wbudowana bateria tabletu nie jest wymieniana przez użytkownika; można ją wymienić wyłącznie w autoryzowanym serwisie Hannspree. 2 Poznanie tabletu

4 Informacje prawne To urządzenie jest zgodne z wymaganiami 1995/5/EC, w nawiązaniu do dyrektywy o instalacjach radiowych i urządzeniach telekomunikacyjnych. To urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektywy EMC 2004/108/EC, w nawiązaniu do dyektywy o kompatybilności elektromagnetycznej i do 2006/95/EC, w nawiązaniu do dyrektywy niskonapięciowej. Oświadczenie FCC o zakłóceniach częstotliwości radiowej klasy B To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; i (2) urządzenie to musi akceptować odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niewłaściwe działanie. Uwaga dotycząca znaku towarowego Produkty Hannspree zawierają technologię High-Definition Multimedia Interface (HDMI ). HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface, to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing LLC na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody producenta jest surowo zabronione. Ilustracje produktu znajdujące się w tym podręczniku, służą wyłacznie jako odniesienie. 3 Poznanie tabletu

5 1 Poznanie tabletu Należy przeczytać ten rozdział, aby uzyskać informacje o funkcjach tabletu o używaniu elementów sterowania, i inne. 1-1 Przegląd Głośność +/- Zasilanie Okno sensora światła GŁÓWNY Mini-USB Port mini-hdmi Gniazdo słuchawek MENU COFNIJ Port Micro SD Gniazdo zasilania Dotykowy ekran LCD Wskaźnik zasilania Wskaźnik WiFi Wskaźnik ładowania Wbudowany port mikrofonu Akcesoria Adapter prądu zmiennego *1 Wtyczka zasilania *1 Karta gwarancyjna *1 Skrócona instrukcja instalacji *1 Kabel Mini USB *1 4 Poznanie tabletu

6 1-2 Przyciski Te przyciski na panelu ułatwiają włączanie/wyłączanie tabletu i regulację głośności. Zasilanie/Uśpienie/Wymuszenie wyłączenia W trybie oczekiwania, przycisk ten jest wyłączony podczas dotykania ekranu, ale nadal można słuchać odtwarzanej muzyki i regulować poziom głośności. Włączanie Tryb Uśpienie Tryb Cichy Wyłączanie Wymuszenie wyłączenia Naciśnij raz w celu włączenia tabletu Naciśnij raz, aby przejść do trybu oczekiwania; lub naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby wybrać Device Options (Opcje urządzenia)>sleep (Uśpienie). Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyświetlić tryb Device Options (Opcje urządzenia)>silent (Cichy) w celu wyłączenia wyjścia dźwięku multimediów/muzyki/klawiatury Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyświetlić Device Options (Opcje urządzenia)>power Off (Wyłączenie zasilania) w celu wyłączenia tabletu Przytrzymaj przez około 7 sekund w celu wymuszenia wyłączenia tabletu. Przycisk Resetuj Przy braku odpowiedzi po naciśnięciu przycisku Power (zasilanie) na około 4 sekundy w stanie zawieszenia, naciśnij przycisk Reset (Resetuj). Przycisk Głośność Użyj przycisków głośności do regulacji głośności dźwięku piosenek i innych multimediów. 5 Poznanie tabletu

7 Zwiększanie głośności Zmniejszanie głośności Wyciszanie dźwięku Naciśnij przycisk Volume +. Aby ustawić głośność, można także przejść do Settings (Ustawienia)>Sound (Dźwięk)>Volume (Głośność). Naciśnij przycisk Vol-. Naciśnij przycisk Vol-, aż do całkowitego wyłączenia dźwięku. Przycisk GŁÓWNA Stuknij raz, aby pokazać Ekran główny i stuknij oraz przytrzymaj, aby wyświetlić ostatnio działającą aplikację. Przycisk MENU Wyświetlanie menu operacji. Przycisk COFNIJ Powrót z poprzedniego interfejsu. 1-3 Wskaźniki Wskaźnik zasilania Wskaźnik zasilania ma kolor zielony, po włączeniu zasilania. Wskaźnik baterii Wskaźnik baterii ma kolor czerwony, podczas ładowania baterii. Wskaźnik baterii ma kolor zielony, po pełnym naładowaniu baterii. Wskaźnik Wifi Wskaźnik Wifi ma kolor zielony, po włączeniu Wif. 1-4 Ekran główny Stuknij w dowolnym czasie przycisk Główny, aby przejść do ekranu Home (Główny), z aplikacjami tabletu. Stuknij ikonę aplikacji, aby otworzyć aplikację. 6 Poznanie tabletu

8 Ikony stanu Ekran główny Ikony ulubionych aplikacji Stuknij, aby przeglądać więcej aplikacji Ikony stanu Ikony na pasku stanu, w górnej części ekranu z informacją o tablecie: Ikony stanu Znaczenie Wi-Fi Odtwarzaj Bluetooth Bateria Czas systemowy Im więcej pasków, tym silniejszy sygnał połączenia. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, ikona zmieni się w wykrzyknik. Pokazuje, że odtwarzana jest piosenka lub książka audio. Biała ikona: Włączenie Bluetooth i podłączenie urządzenia, takiego jak słuchawki lub klawiatura. Szara ikona: Włączenie Bluetooth, ale brak podłączonych urządzeń. Niebieska ikona: Włączenie Bluetooth i transfer plików Brak ikony: Wyłączenie Bluetooth. Pokazuje poziom naładowania baterii lub status ładowania. Lokalny czas systemowy. Ikona powiadomienia Stuknij, aby przeglądać dowolne informacje dotyczące aktualnie działającej aplikacji, np. transfer plików przez Bluetooth, połączenie USB, itd. 7 Poznanie tabletu

9 1-5 Aplikacja Tablet posiada następujące apliakcje: Wiadomości Pogoda Web Zegar Kontakty Do wykonania Sklep spożywczy Kalendarz Muzyka Zdjęcia Video Kalkulator Szukaj Eksplorator plików ES Ustawienia Aktualizacje Przeglądanie najnowszych wiadomości z całego świata. Przeglądanie informacji o pogodzie na całym świecie. Przeglądanie stron sieci web przez Internet. Dodaj klipy sieci web do ekranu głównego w celu szybkiego dostępu do ulubionych stron sieci web. Zapisywanie obrazów ze stron sieci web w Album zdjęć. Ustawianie zegarów, alarmów i timerów. Wyszukiwanie, dodawanie, zmiana, usuwanie lub importowanie kontaktów z Internetu. Utrzymywanie kontaktu przez pocztę z łatwego w użyciu klienta . Tablet działa z MobileMe, Microsoft Exchange i wieloma najbardziej popularnymi usługami - włącznie z Yahoo! Mail, Google i AOL - a także z większością usług w standardzie POP3 oraz IMAP. Zapisywanie notatek - przypomnień, list zakupów, pomysłów. Wysyłanie ich przez . Utworzenie listy z głównej listy produktów sklepu spożywczego. Podczas zakupów, można wyszukiwać, filtrować i sortować listę w celu wykonania zakupów. Wprowadź zdarzenia w tablecie. Ustaw alarmy przypominające o zdarzeniach, spotkaniach i terminach wykonania. Odtwarzanie muzyki w tablecie. Przeglądanie zdjęć w orientacji pionowej lub poziomej. Oglądanie pokazu slajdów. Przydział obrazów dla kontaktów. Oglądanie w tablecie plików z filmami lub innych plików z dowolnego miejsca. Wykonanie podstawowych obliczeń. Dostęp do szybkiego wyszukiwania. Sprawdź informacje na karcie Micro-SD i naciśnij przycisk MENU na panelu w celu wykonywania działań zgodnych z pojawiającymi się wskazaniami. Regulacja wszystkich ustawień -Połączenia bezprzewodowe i sieci, dźwięk, język i więcej. Aktualizacja systemu tabletu. Centrum aplikacji Użyj Centrum aplikacji do dodawania aplikacji do tabletu, przeglądania, kupowania i pobierania aplikacji przeznaczonych specjanie dla tabletu. Uwaga: dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji w celu jej ukrycia; działanie i dostępność aplikacji zależy od miejsca zakupienia. 8 Poznanie tabletu

10 Przeglądanie w pozycji poziomej i pionowej Aplikacje można wyświetlać w orientacji poziomej i pionowej. Funkcja obrotu ekranu obraca go i automatycznie dopasowuje do nowej orientacji. Dostosowanie ekranu głównego 1. Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji. 2. Ustaw ikony przeciągając je do jednego z portletów (nie wszystkie aplikacje można przeciągnąć do portletu). Przeciągnij w lewo lub w prawo i przejdź do innego ekranu głównego. Ekran wielodotykowy Elementy sterowania na ekranie wielodotykowym zmieniają się dynamicznie, w zależności od wykonywanego zadania. Otwieranie aplikacji Otwieranie aplikacji: Stuknij jej ikonę na ekranie głównym. 9 Poznanie tabletu

11 Zamknij aplikację i powróć do ekranu głównego: Naciśnij przycisk Główny. Usuń aplikację z ekranu Główny: Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie przeciągnij ją w celu usunięcia, po pojawieniu się opcji Put away (Ukryj). Uwaga: Usunięcie aplikacji z tabletu usuwa także dokumenty i dane utworzone przez aplikację. Przewijanie Przeciągnij w górę lub w dół w celu przewinięcia. Można także przewijać w poziomie w takich aplikacjach jaka Wiadomości, Strony sieci web i Zdjęcia. Można zaczekać na zakończenie przewijania lub dotknąć w dowolnym miejscu ekranu w celu natychmiastowego zatrzymania. Dotknięcie ekranu w celu zatrzymania przewijania nie powoduje wybrania lub uaktywnienia żadnych elementów na ekranie. W celu szybkiego przewinięcia górnej części listy, strony sieci web lub wiadomości , stuknij pasek stanu w górnej części ekranu. Powiększanie lub zmniejszanie Podczas przeglądania zdjęć, stron sieci web, można powiększać i zmniejszać. Kliknij palcami do siebie lub od siebie. 10 Poznanie tabletu

12 1-6 Klawiatura ekranowa Klawiatura ekranowa pojawia się automatycznie, kiedy wymagane jest pisanie. Klawiaturę można używać do wprowadzania tekstu, takiego jak informacje o kontaktach, adresy i adresy sieci web. Wprowadź tekst: 1. Stuknij pole tekstowe, jak w notatce lub nowym kontakcie w celu wyświetlenia klawiatury. 2. Stuknij przyciskami klawiaturę. Przycisk Backspace służy do usuwania poprzedniego znaku: Stuknij Wpisywanie wielkich liter Stuknij przycisk Shift przed stuknięciem litery. Wpisywanie spacji Stuknij przycisk Spacja. Szybkie wprowadzanie kropki i spacji Stuknij dwukrotnie przycisk spacji. Funkcję tą można włączyć lub wyłączyć w Settings (Ustawienia) >Language&keyboard (Język i klawiatura). Włączanie caps locka Stuknij dwukrotnie przycisk Shift. Przycisk Shift zmieni kolor na niebieski i litery będą wpisywane wielką literą. Stuknij przycisk Shift w celu wyłączenia caps locka. Funkcję tą można włączyć lub wyłączyć w Settings (Ustawienia) >Language&keyboard (Język i klawiatura). Pokazywanie numerów, znaków przestankowych lub symboli Stuknij przycisk numeryczny. Stuknij przycisk symboli, aby wyświetlić dodatkowe znaki przestankowe i symbole. Ukrywanie klawiatury ekranowej Stuknij przycisk Klawiatura, aby ukryć klawiaturę ekranową. 11 Poznanie tabletu

13 1-7 Bluetooth Tablet można używać z telefonem Bluetooth do transmisji bezprzewodowej lub ze słuchawkami Bluetooth do bezprzewodowego słuchania. Parowanie urządzeń Bluetooth Przed używaniem należy najpierw wykonać parowanie telefonu lub słuchawek z tabletem. Uwaga: Należy włączyć urządzenie Bluetooth i umieścić je w zasięgu działania. Parowanie urządzenia Bluetooth z tabletem: 1. Wykonaj instrukcje dostarczone z lokalnym telefonem lub słuchawkami w celu ustawienia ich wykrywania. 2. W Settings (Ustawienia), wybierz Wireless&networks (Połączenia bezprzewodowe i sieci)> Bluetooth, a następnie włącz Bluetooth. 3. Wybierz telefon lub słuchawki i po wyświetleniu polecenia, wprowadź klucz hasła. Sprawdź instrukcje dotyczące klucza hasła, dostarczone z telefonem lub słuchawkami. Po wykonaniu parowania urządzenia Bluetooth z tabletem, na ekranie pojawi się nazwa produktu i ikona Bluetooth. W opcji Settings (Ustawienia), może pojawić się komunikat Paired but not connected (Sparowane ale nie połączone), status Paired (Sparowane) jest wystarczający do komunikacji pomiędzy tabletem, a zewnętrznym urządzeniem Bluetooth. Usuwanie parowania urządzenia Bluetooth z tabletem Kliknij połączone urządzenie i wybierz OK w celu usunięcia parowania. 1-8 Bateria Tablet posiada wewnętrzną ładowalną baterię. Baterię można wymienić jedynie w autoryzowanym serwisie. Ikona baterii w górnym, prawym rogu paska stanu, pokazuje poziom baterii lub stan naładowania. Jeśli pojawi się pokazany poniżej komunikat, podłącz adapter zasilania w celu ładowania tabletu: 12 Poznanie tabletu

14 Wymiana baterii Ładowalne baterie można ładować ograniczoną ilość razy i po określonym czasie może być potrzebna ich wymiana. Bateria tabletu nie może być wymieniana przez użytkownika; można ją wymienić wyłącznie w autoryzowanym serwisie Hannspree. Należy zadzwonić pod numer w celu uzyskania pomocy w zakresie tej usługi. 1-9 Używanie i czyszczenie tabletu Używanie tabletu Tablet to precyzyjne urządzenie; wszelkie błędy podczas działania mogą spowodować jego uszkodzenie. Ważne jest, aby podczas używania tabletu przyjąć wygodną postawę i często wykonywać przerwy. Podczas używania tablet powinien być oparty o stół lub o torbę. Czyszczenie Należy wykonać wymienione poniżej czynności w celu czyszczenia tabletu i akcesoriów. 1. Wyłącz tablet. Odłącz tablet i wszystkie zewnętrzne urządzenia od gniazdek elektrycznych. 2. Użyj małego odpylacza do odprowadzenia kurzu z gniazda wtyczki. 3. Zwilż wodą miękką, pozbawioną włókien szmatkę i wytrzyj dobrze powierzchnię tabletu. NIE należy nalewać płynu na tablet, aby uniknąć zwarcia i uszkodzenia tabletu. 4. Po wysuszeniu włącz tablet. Inne uwagi NIE należy długo używać tabletu w miejscu o wysokiej temperaturze. Kopia zapasowa plików lub aplikacji. Wykonaj aktualizację oprogramowania, jeśli urządzenie wyświetli komunikat o dostępności nowej wersji. 13 Poznanie tabletu

15 2 Rozpoczęcie 2-1 Podłączanie urządzenia z HDMI Podłącz jeden koniec kabla mini-hdmi (niedostarczony) do portu mini-hdmi tabletu, drugi koniec do portu HDMI urządzenia, jak pokazano po prawej: Przed podłączeniem, przełącz zewnętrzny wyświetlacz (telewizor) na tryb HDMI. 2-2 Wkładanie karty Micro SD Tablet posiada gniazdo karty Micro SD, które umożliwia włożenie karty Micro SD, jak pokazano po prawej: Uwaga: Kartę można włożyć wyłącznie w jednym kierunku, a wpychanie karty na siłę, może spowodować uszkodzenie. 2-3 Połączenie z komputerem PC Urządzenie jest wyposażone w port mini-usb, który umożliwia połączenie tabletu z komputerem PC. Szczegółowe informacje można sprawdzić na rysunku poniżej: Kliknij i przeciągnij ikonę USB na pasku stanu i wybierz USB Connected (Podłączone USB). Wybierz Activate USB transfer (Uaktywnij transfer USB), po czym można wykonać transfer plików pomiędzy tabletem, a komputerem. 14 Rozpoczęcie

16 2-4 Połączenie z Internetem Ustawienia Wi-Fi umożliwiają włączenie Wi-Fi i przyłączenie się do sieci Wi-Fi. Włączanie Wi-Fi: Wybierz Settings (Ustawienia) > Wi-Fi i włącz Wi-Fi. Ustawienia Wi-Fi: Zaczekaj chwilę na wykrycie przez tablet sieci w zakresie działania, a następnie wybierz dostępną sieć. Niektóre sieci mogą wymagać hasła, które należy wprowadzić, zgodnie z poleceniem wyświetlonym na ekranie. Jeśli tablet ma połączenie Wi-Fi, ikona Wi-Fi na pasku stanu, w górnej części ekranu pokazuje siłę połączenia. 2-5 Ustawienie konta 1. Stuknij , a następnie stuknij Add Account (Dodaj konto) i wprowadź szczegóły konta. 2. Tablet obsługuje następujące typy kont: --Microsoft Exchange --Gmail --Inne serwery IMAP lub POP3 3. Po wprowadzeniu informacji o koncie, stuknij Save (Zapisz). 2-6 Przeglądanie w tablecie podręcznika użytkownika Aktualny podręcznik użytkownika tabletu, można uzyskać na stronie sieci web Hannspree. 15 Rozpoczęcie

17 3 Dalsze działania 3-1 Web Aby można było korzystać z aplikacji Web, tablet musi mieć połączenie z Internetem. Przeglądanie stron sieci web Strony sieci web można przeglądać w pozycji poziomej lub pionowej. Po obróceniu tabletu strony sieci web obrócą się automatycznie w celu dopasowania do ekranu. Otwieranie stron sieci web Stuknij pole adresu (na pasku tytułu), aby otworzyć klawiaturę ekranową, wpisz adres sieci web, a następnie stuknij Go (Idź). Usuwanie tekstu w polu adresu: Stuknij pole adresu, a następnie stuknij. Powiększanie i przewijanie Przewiń palcem stronę sieci web i użyj dwóch palców do powiększania lub zmniejszania. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 10 i 11. Nawigacja na stronach sieci web Łącza na stronach sieci web zwykle przenoszą do różnych miejsc w sieci web. Uruchom łącza na stronie sieci web: Stuknij łącze. Zatrzymanie ładowania strony sieci web Odświeżanie strony sieci web Stuknij Stuknij Powrót do poprzedniej lub następnej strony Stuknij lub w górnej części ekranu Zakładka na stronie Stuknij, aby dodać stronę jako Zakładka i stuknij w celu usunięcia Sprawdzenie historii zakładek Przejście do głównej strony sieci web Stuknij Stuknij Widok wielu stron Stuknij, aby otworzyć lub usunąć inną stronę sieci web Ustawienie przeglądarki Stuknij 16 Dalsze działania--web

18 3-2 Wiadomości Wiadomości, umożliwiają łatwe i szybkie przeglądanie najnowszych informacji z całego świata. Stuknij w celu ustawienia osobistych preferencji. Kategorie: dostosowanie kategorii, która pojawiają się w nagłówku aplikacji Wiadomości. Portlety główne: dostosowanie kategorii Wiadomości, pojawiających się w dużych i małych portletach. Zaawansowane: ustawienie częstotliwości aktualizacji nagłówków wiadomości. 17 Dalsze działania--wiadomości

19 3-3 Pogoda Przeglądanie najnowszych informacji o pogodzie według dnia, godziny lub tygodnia. Uwaga: Informacje o pogodzie można aktualizować jedynie wtedy, gdy dostępna jest sieć. Stuknij okno w lewy, górnym rogu menu w celu wyboru wymaganej lokalizacji na świecie; lub dodania nowej lokalizacji, dla sprawdzenia najnowszych informacji o pogodzie. (można także stuknąć w oknie ikonę ). Stuknij Add a new location (Dodaj nową lokalizację) i wprowadź nazwę miasta do wyszukania. 18 Dalsze działania--pogoda

20 3-4 Użyj aplikacji pocztowej do odczytywania wiadomości i tworzenia nowych wiadomości, z wykorzystaniem klawiatury ekranowej Wysyłanie wiadomości Tworzenie i wysyłanie wiadomości: 1. Stuknij Compose (Utwórz) w górnej części ekranu. 2. Wpisz nazwę lub adres w polu To (Do). 3. Wprowadź temat, a następnie tekst wiadomości. 4. Stuknij Cc/Bcc (Do wiadomości/kopia ukryta), aby skopiować lub wysłać ukrytą kopię wiadomości do innych i wprowadź adres Stuknij Send (Wyślij). Wysyłanie załącznika w wiadomości Stuknij, a następnie wybierz załącznik. Zapisz kopię roboczą wiadomości w celu późniejszego dokończenia Stuknij, aby zapisać wiadomość w skrzynce pocztowej Drafts (Kopie robocze). Odpowiadanie na wiadomość Otwórz wiadomość i stuknij, aby odpowiedzieć. Przekazywanie wiadomości Otwórz wiadomość i stuknij. Podczas przesyłania wiadomości dalej, można dołączyć pliki lub załączniki oryginalnej wiadomości Usuwanie konta Stuknij, aby wprowadzić ustawienia w menu i stuknij, w prawym górnym rogu konta, aby wybrać Delete account (Usuń konto). 19 Dalsze działania--

21 3-5 Zdjęcia Zdjęcia można importować z aparatu cyfrowego lub z telefonu lub zapisać z poczty lub z sieci web. Można także używać tablet jako ramkę do zdjęć, która wyświetla żywy pokaz slajdów ze zdjęciami. Obsługiwane są obrazy w formatach png., jpeg., bmp. i gif. Oglądanie zdjęcia: Stuknij wybrane zdjęcie. Sprawdź następne lub poprzednie zdjęcie: Przeciągnij w lewo lub w prawo. Obracanie zdjęcia: stuknij, w górnym prawym rogu ekranu. Wysyłanie zdjęcia: stuknij, aby wysłać aktualnie odtwarzane zdjęcie. Usuwanie zdjęcia: stuknij. Zdjęcia można usunąć z albumu Saved Photos (Zapisane zdjęcia), który zawiera zdjęcia zapisane z aplikacji lub z sieci web. Powiększanie/zmniejszanie: stuknij. W celu powiększenia lub zmneijszenia, można także pociągnąć palcem. Uruchomienie pokazu slajdów: stuknij. Pokazy slajdów Przeglądać można slajdy, które pokazują zdjęcia z efektami przejścia. Tablet można podłączyć do zewnętrznego wyświetlacza, takiego jak telewizor lub projektor, przez HDMI i udostępnić pokaz slajdów dla innych. Podmenu pokazu slajdów: : pokazanie następnego lub poprzedniego zdjęcia. : stuknij raz, aby wstrzymać odtwarzanie i stuknij ponownie w celu wznowienia. : stuknij, aby powrócić do trybu pojedynczego widoku. Można także wybrać efekt przejścia i szybkość odtwarzania pomiędzy zdjęciami, poprzez stuknięcie. 20 Dalsze działania--zdjęcia

22 Przeglądanie zdjęć z tabletu i z karty SD/z Picasa Tablet i karta SD: stuknij, aby przeglądać wszystkie zdjęcia z tabletu i z karty. Picasa: stuknij Picasa i wprowadź nazwę konta i hasło, aby przeglądać album z sieci web przez konto Picasa. Ustawienia zdjęć Stuknij, aby przejść do menu ustawień zdjęć. Konto Picasa: dodaj konto Picasa poprzez wprowadzenie nazwy i hasła. Portlety główne: ustawienia zdjęć w celu ich wyświetlania w różnych pozycjach portletów na ekranie głównym. 21 Dalsze działania--zdjęcia

23 3-6 Muzyka Na ekranie znajdują się indeksy pomagające w szybkiej nawigacji pomiędzy pozycjami muzyki. Tablet obsługuje następujące formaty: MP3, 3GP, MP4, M4A, OGG, WAV, AAC. Wybierz dowolną piosenkę zgodnie z klasyfikacją w celu rozpoczęcia odtwarzania; Naciśnij przycisk VOL +/- w celu regulacji głośności. : stuknij w celu odtworzenia poprzedniej/następnej ścieżki. : stuknij raz, aby odtworzyć muzykę i stuknij ponownie w celu wstrzymania odtwarzania. : losowe odtwarzanie wybranej muzyki. : powtarzanie odtwarzania, pomiędzy następującymi trybami: Powtarzanie bieżącej piosenki---powtarzanie wszystkich piosenek---wyłączenie powtarzania. 3-7 Video Tablet umożliwia przeglądanie filmów i video. Obsługiwane formaty to: MP4, 3GP, WMV, MOV. Do odtwarzania video można wybrać preferowany odtwarzacz. Odtwarzanie video Odtwarzaj Pasek postępu odtwarzania Zamknij odtwarzanie 22 Dalsze działania--muzyka & Video

24 3-8 Kontakty Tablet ułatwia edycję i zapisywanie kontaktów. Kontakt i szczegółowe informacje można wyszukiwać z wszystkich grup. Dodatkowo, dodanie kontaktu do Contacts (Kontakty), umożliwia automatyczny dostęp i szybkie oraz łatwe adresowanie wiadomości . Dodanie kontaktu do tabletu Stuknij Contacts (Kontakty), a następnie stuknij. Importowanie kontaktu Stuknij w celu importu kontaktu z Gmail. Wyszukiwanie kontaktów W kontaktach tabletu można wyszukać najpierw imię, nazwisko i nazwy firm. Zarządzanie kontaktami tabletu Stuknij kontakt w celu przejścia do menu. Usunięcie kontaktu Edycja informacji kontaktu W kontaktach, wybierz kontakt, a następnie stuknij Delete (Usuń). W kontaktach, wybierz kontakt, a następnie stuknij Edit (Edytuj). Ulubione Stuknij, aby ustawić jako ulubiony kontakt. Wybierz zdjęcie do kontaktu: 1. Stuknij Contacts (Kontakty), a następnie wybierz kontakt. 2. Stuknij Edit (Edytuj) i stuknij Add Photo (Dodaj zdjęcie) lub stuknij istniejące zdjęcie. 3. Stuknij album, a następnie stuknij zdjęcie, aby je otworzyć i stuknij Select (Wybierz). 4. Przeciągnij i przeskaluj zdjęcie. 5. Stuknij Save (Zapisz). 23 Dalsze działania--kontakty

25 3-9 Lista Do wykonania Edycja i czytanie Do wykonania Do wykonania są wymienione według daty ostatniej modyfikacji z najnowszymi notatkami na górze. Stuknij notatkę na liście w celu jej wyświetlenia lub edycji. Dodawanie: Stuknij, wpisz notatkę, a następnie stuknij Enter; lub stuknij w celu usunięcia i ponownego wprowadzenia notatki. Wysłanie notatki przez Stuknij notatkę, a następnie stuknij. Usuwanie notatki: Wybierz notatkę i stuknij elementy). na Finished Items (Zakończone 3-10 Kalendarz Tablet umożliwia bezpośrednie tworzenie i edycję zdarzeń kalendarza. Dodaj zdarzenie: Stuknij i wprowadź tytuł zdarzenia, a następnie stuknij Done (Wykonane). Wprowadzić można następujące elementy: Tytuł Czasy rozpoczęcia i zakończenia (lub włączenie All-day (Cały dzień), jeśli jest to zdarzenie całodniowe) Przypomnienie - wybór dźwięku przypomnienia Czasy powtarzania - Jednorazowe, Codzienne, Cotygodniowe, Tygodniowe, Miesięczne lub Roczne Po ustawieniu Przypomnienie, w ustalonym czasie wyemitowany zostanie dźwięk. Po pojawieniu się przypomnienia, tablet wyświetli komunikat z dźwiękiem. 24 Dalsze działania--lista Do wykonania Kalendarz

26 3-11 Zegar Zegar pomaga w ustawieniu czasu lokalnego, alarmu i timera, zgodnie z wymaganiami. Zegary: Stuknij zegar i ustaw strefę czasową oraz etykietę lub usuń istniejący zegar. Alarmy: Stuknij alarm w celu uaktywnienia lub wyłączenia funkcji alarmu; i ustaw czas alarmu, dźwięk i datę powtarzania. Timery: Stuknij timer i ustaw czas trwania timerów, etykietę oraz dźwięk. 25 Dalsze działania--zegar

27 3-12 Sklep spożywczy Tablet pomaga w edycji, sortowaniu listy zakupów. Stuknij, aby utworzyć nową listę Sklep spożywczy i wpisz elementy zakupów. Ulubione: najczęściej używane elementy są dodawane automatycznie do ulubionych; w celu usunięcia jednego elementu, stuknij w prawym górnym rogu ekranu. Znajdź: stuknij jeden element na liście Sklep spożywczy i pojawi się sugestia dotycząca powiązanych elementów; albo wpisz dowolny wyraz lub znaki, po czym pokazane zostaną pasujące sugestie. Przeglądaj: Widok różnych elementów dla list zakupów Kalkulator Wykonywanie niektórych podstawowych obliczeń, poprzez stuknięcie Calculator (Kalkulator). Stuknij Clear (Usuń) w menu w celu usunięcia wprowadzonego numeru i pnownego wprowadzenia. Aby usunąć histroię operacji, naciśnij przycisk MENU i wybierz clear the history (usuń historię) ; lub wybierz panel Advance (Zaawansowane) w celu wyboru wymaganego symbolu operacji. 26 Dalsze działania--sklep spożywczy & Kalkulator

28 3-14 Eksplorator plików ES Eksploator plików ES to menedżer plików lokalnych/lan/ftp/bluetooth/aplikacji/zadań/ zakładek, który umożliwia eksplorację telefonów i komputerów w sieci LAN/Internet. Stuknij MENU w celu wyświetlenia dalszych opcji. Lub stuknij ikonę Help (Pomoc) poprzez More (Więcej)>Help Center (Centrum pomocy), aby wyświetlić więcej informacji o używaniu Eksploratora plików ES. Odtwarzanie plików video/plików audio Obsługa formatów MP3, WMA, MP4, WMV i innych jako karta SD i zdalnego komputera PC. Oglądanie obrazów Obsługa formatów jpg., bmp.,gif. i innych jako karta SD. Główny/Karta SD Wyszukaj plik Wybierz jeden/więcej Cofnij Pomoc Aranżacja wzoru Operations (Operacje): wytnij/kopiuj/usuń/zmień nazwę/wybierz pliki, itd.; ustaw jako główna: ustawienie wybranego foldera jako główny katalog. New (Nowy): utworzenie nowego pliku, foldera i wyszukanie pliku (Lokalne) i serwera (LAN/FTP) lub wyszukanie urządzeń Bluetooth. Managers (Menedżery): Task Manager (Menedżer zadań): widok zadań, usług, itd. ; App Manager (Menedżer zadań): pokaż wszystkie zainstalowane w systemie aplikacje i naciśnij MENU w celu wykonania dalszych zadań; Security Manager (Menedżer zadań): Zabezpieczenie aplikacji. Show/Hide files (Pokaż/Ukryj pliki): pokazywanie lub ukrywanie plików. Settings (Ustawienia): opcje ustawień obejmują ustawienia wyświetlania, ustawienia widzenia i ustawienia katalogu. More (Więcej): stuknij, aby wyświetlić więcej opcji menu. Odświeżenie bieżącego foldera, obrót ekranu, automatyczne dopasowanie orientacji i inne. 27 Dalsze działania--eksplorator plików ES

TF300T/TF300TG/TF300TL

TF300T/TF300TG/TF300TL PL7360 Podręcznik użytkownika ASUS Transformer Pad TF300T/TF300TG/TF300TL Ładowanie baterii Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika OV-SteelCore Spis treści Spis treści... - 2-1 Wprowadzenie... 1 1.1 Podziękowania... 1 1.2 Środki ostrożności... 1 1.3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 1.4 Skróty i ich objaśnienia...

Bardziej szczegółowo

GT-P1010. Instrukcja obsługi

GT-P1010. Instrukcja obsługi GT-P1010 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung Galaxy Tab P1010. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104 Instrukcja obsługi Xperia L C2105/C2104 Spis treści Xperia L Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Informacje o tej instrukcji obsługi...7 Co to jest Android?...7 Omówienie telefonu...7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika. Witamy

Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika. Witamy Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika Witamy Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com

Podręcznik użytkownika. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com Podręcznik użytkownika PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1 www.prestigio.com Wstęp Drogi Nabywco, Dziękujemy za wybranie tabletu Prestigio MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo).

Bardziej szczegółowo

PL2631 PL2631 15G06A2450N0

PL2631 PL2631 15G06A2450N0 PL2631 PL2631 15G06A2450N0 ASUS contact information ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Address 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112 Telephone +886-2-2894-3447 Web site www.asus.com.tw Technical

Bardziej szczegółowo

GT-P7510. Instrukcja obsługi

GT-P7510. Instrukcja obsługi GT-P750 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung P750. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Lenovo TAB A7-40 / Lenovo TAB A7-50

Lenovo TAB A7-40 / Lenovo TAB A7-50 Lenovo TAB A7-40 / Lenovo TAB A7-50 Podręcznik użytkownika wer. 1.0 Przed użyciem urządzenia należy przeczytać informacje o środkach ostrożności oraz ważne uwagi podane w dołączonym podręczniku. Rozdział

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl 70.2S Instrukcja obsługi www.lark.com.pl Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania...............3 Cechy urządzenia...............6 Co jest w pudełku...............7 Wymagania sprzętowe...............7

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 Spis treści 9 Rozdział 1: Przegląd 9 Omówienie 10 Przyciski 12 Tacka karty Micro SIM 12 Ekran początkowy 16 Korzystanie z ekranu wielodotykowego

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika ipoda touch

Podręcznik użytkownika ipoda touch Podręcznik użytkownika ipoda touch Spis treści 5 Rozdział 1: Pierwsze kroki 5 Co będzie potrzebne? 5 Rejestracja ipoda touch 6 Synchronizacja z itunes 11 Konta pocztowe, kontakty i kalendarze 12 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 4.3

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 4.3 ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 4.3 Spis treści 9 Rozdział 1: Rzut oka na ipada 9 Wygląd 10 Przyciski 12 Tacka karty micro-sim 13 Ekran początkowy 17 Ekran wielodotykowy 19 Klawiatura

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo