Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013 Sesja absolutoryjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013 Sesja absolutoryjna"

Transkrypt

1 Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013 Sesja absolutoryjna Czerwiec 2014

2 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cybinka Programem budowy przydomowych oczyszczalni zostały objęte nieruchomości, których mieszkańcy zdeklarowani chęć wzięcia udziału w projekcie. Realizacja zadania obejmuje budowę takich obiektów we wsiach Sądów. Radzików, Urad, Rąpice, Grzmiąca, Białków i Kłopot. Podpisana umowa o dofinansowanie oraz wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie finansowane ze środków UE w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata

3 Utwardzenie placu przy Cmentarzu Komunalnym w Cybince

4 Utwardzenie placu przy Cmentarzu Komunalnym w Cybince

5 Remont przystanku PKS w Cybince przy ulicy Słubickiej

6 Remont przystanku PKS w Cybince przy ulicy Słubickiej

7 Cybinka czerwca 2013 Sportowy Weekend w Cybince 2013

8 Cybinka czerwca 2013 Sportowy Weekend w Cybince 2013

9 Cybinka czerwca 2013 Sportowy Weekend w Cybince 2013

10 Białków 20 lipca 2013 Towarzystwa Miłośników Polesia i Białkowa Impreza edukacyjno-integracyjna pt. Jak to z chlebem było

11 Białków 20 lipca 2013 Towarzystwa Miłośników Polesia i Białkowa Impreza edukacyjno-integracyjna pt. Jak to z chlebem było

12 Rąpice 10 sierpnia 2013 W miejscowości Rąpice odbył się zorganizowany przez KGW Rąpice przy współpracy z Gminą Cybinka festyn Święto Rodziny VII oraz uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

13 Rąpice 10 sierpnia 2013 W miejscowości Rąpice odbył się zorganizowany przez KGW Rąpice przy współpracy z Gminą Cybinka festyn Święto Rodziny VII oraz uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

14 Drzeniów 17 sierpnia 2013 Święto Babki z corocznym Konkursem Babek, otwarcie boiska do plażowej piłki siatkowej wykonane w ramach programu pn. Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej Lubusik sportowe Lubuskie na lato na rok 2013, oraz Letni Międzygminny Festiwal Siatkówki Plażowej 2013 Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Lubuskiego

15 Urad 31 sierpnia 2013 Polsko-Niemieckie Święto Lata 2013 w Aurith i Uradzie

16 Urad 31 sierpnia 2013 Polsko-Niemieckie Święto Lata 2013 w Aurith i Uradzie

17 Urad 31 sierpnia 2013 Polsko-Niemieckie Święto Lata 2013 w Aurith i Uradzie

18 Urad 31 sierpnia 2013 Polsko-Niemieckie Święto Lata 2013 w Aurith i Uradzie

19 Remont pomieszczeń klasowych w Zespole Szkół w Cybince klasa Nr 9 i 25

20 Modernizacja obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Cybince przy ulicy Białkowskiej

21 Modernizacja obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Cybince przy ulicy Białkowskiej

22 Modernizacja obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Cybince przy ulicy Białkowskiej

23 2 września 2013 roku Rozpoczęcie roku szkolnego oraz otwarcie obiektów sportowych w Cybince Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

24 Poprawa warunków rekreacyjno sportowych poprzez budowę obiektów sportowych w Cybince. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

25 Poprawa warunków rekreacyjno sportowych poprzez budowę obiektów sportowych w Cybince. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

26 W dniu 29 sierpnia została podpisana umowę pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cybince na realizację zadania pn. Rozbudowa i remont biblioteki w Cybince. Wartość zadania ok. 1 milion trzysta tysięcy zł z czego 950 tysięcy złotych stanowi dotacja ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zadanie finansowane w ramach Programu Wieloletniego KULTURA +

27 W dniu 29 sierpnia została podpisana umowę pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cybince na realizację zadania pn. Rozbudowa i remont biblioteki w Cybince. Wartość zadania ok. 1 milion trzysta tysięcy zł z czego 950 tysięcy złotych stanowi dotacja ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zadanie finansowane w ramach Programu Wieloletniego KULTURA +

28 Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Białkowie

29 Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Białkowie

30 Remont ulicy Chopina i Limanowskiego w Cybince

31 Remont ulicy Chopina i Limanowskiego w Cybince

32 Przebudowa ulicy Słowackiego w Cybince

33 Przebudowa ulicy Słowackiego w Cybince

34 System Informacji Miejskiej

35 Budowa chodnika w Sądowie ulica Leśna Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Cybince

36 Budowa chodnika w Bieganowie Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Cybince

37 Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Białków, Kłopot i Urad w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Miejsce rekreacji i wypoczynku w Kłopocie

38 Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Białków, Kłopot i Urad w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Miejsce rekreacji i wypoczynku w Uradzie

39 Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Białków, Kłopot i Urad w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Miejsce rekreacji i wypoczynku w Białkowie

40 Program usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cybinka. 24 wnioski na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu, które otrzymały 100% dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Liczba wnioskoda wców 24 Miejscowości, z których usunięto azbest Drzeniów Rąpice Radzików Cybinka Grzmiąca Białków DEMONTAŻ, ZABEZPIECZENIE, ZAŁADUNEK, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE PŁYT AZBESTOWO- CEMENTOWYCH[Mg] ZABEZPIECZENIE, ZAŁADUNEK, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE PŁYT AZBESTOWO- CEMENTOWYCH[Mg] Wartość zadania brutto (zł) Kwota dofinan sowania przez WFOŚiGW (zł) 30,283 9, , ,59

41 Całkowita wartość zadań inwestycyjnych i remontowych zrealizowanych w 2013 roku wyniosła ,13 PLN z czego ,81 PLN stanowiły środki finansowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych, co stanowi 19,50 % wydatków inwestycyjnych i remontowych.

42 28 sierpnia 2013 Warszawa Zamek Królewski

43 28 sierpnia 2013 Warszawa Zamek Królewski Ogólnopolski Konkurs Modernizacja Roku 2012 Burmistrz Cybinki odbiera z rąk Komisarza Konkursu dyplom Finalisty Konkursu za Modernizację i adaptację byłego Dworku na potrzeby społeczne i kulturalne w Białkowie, gmina Cybinka.

44 Konkurs Przyjazna Wieś 2013 Gmina Cybinka zajęła I miejsce inwestycją pn. Poprawa warunków rekreacyjno sportowych poprzez budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z małym amfiteatrem w Uradzie Gmina Cybinka otrzymała nagrodę rzeczową w wysokości 5 tysięcy złotych oraz awansowała do etapu ogólnopolskiego.

45 Konkurs Przyjazna Wieś 2013 Gmina Cybinka zajęła I miejsce inwestycją pn. Poprawa warunków rekreacyjno sportowych poprzez budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z małym amfiteatrem w Uradzie Nagrody rzeczowe o wartości 5 tysięcy złotych - sprzęt do utrzymania zieleni trafił do Uradu.

46 23 sierpnia 2013 roku Burmistrz Cybinki podpisał umowę wraz z innymi gminami odrzańskimi oraz Urzędem Marszałkowskim na realizację pn. Lubuskie aktywne i turystyczne w ramach LRPO na lata Projekt zakłada m.in. budowę 10-ciu przystani wodnych na rzekach Odrze i Warcie wraz z ich drogowym oznakowaniem turystycznym. Gminy w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim opracują dokumentację projektową zadania inwestycyjnego tj. budowy przystani rzecznych wraz z kosztorysami oraz pozwoleniem na budowę. Po wybudowaniu każda z gmin będzie bezpłatnie udostępniać społeczeństwu przystanie dbając o ich stan. Natomiast po zakończeniu projektu ww. mała infrastruktura rzeczna zostanie przekazana im na własność.

47 20 września 2013 roku - Projekt "Odra dla turystów 2014 Pierwszy rejs i chrzest statku ZEFIR

48 23 października 2013 doszło do oficjalnego przekazania Burmistrzowi Cybinki Romanowi Siemińskiemu studium wykonalności połączenia promowego Aurith-Urad. Uroczystego przekazania dokumentacji dokonał Dyrektor Urzędu Brieskow-Finkenheerd Danny Busse. Studium wykonalności obejmuję m.in.: podstawy prawne, założenia budowlane, kosztorys, kwestie finansowania projektu i jego rentowność.

49 Święto Edukacji Narodowej 2013 w Województwie Lubuskim 14 października br. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystości Wicewojewoda i Lubuski Kurator Oświaty wręczyli zasłużonym nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym oraz samorządowym odznaczenia: Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. Z Województwa Lubuskiego zostało nagrodzonych 306 osób w tym trzy osoby z Gminy Cybinka: Anna Pikuła - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białkowie, Helena Romańczuk - Dyrektor Zespołu Szkół w Cybince oraz Roman Siemiński - Burmistrz Cybinki.

50

51 Publikacja : Cybinka Osada targowa na Ziemi Torzymskiej Wydana i sfinansowana ze środków UE w ramach projektu Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość

52 Publikacja : Cybinka Osada targowa na Ziemi Torzymskiej Wydana i sfinansowana ze środków UE w ramach projektu Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość

53 Publikacja : Cybinka Osada targowa na Ziemi Torzymskiej Wydana i sfinansowana ze środków UE w ramach projektu Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość

54 Informacja Burmistrza Cybinki z działalności międzysesyjnej Czerwiec 2014

55 Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybince

56 Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybince

57 Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybince

58 Przebudowa ulicy 2-go Lutego w Cybince

59 Przebudowa ulicy 2-go Lutego w Cybince

60 Przebudowa ulicy 2-go Lutego w Cybince

61 Przebudowa ulicy 2-go Lutego w Cybince

62 Teren utwardzony przy ulicy Słubickiej w Cybince

63 Teren utwardzony przy ulicy Słubickiej w Cybince

64 Teren utwardzony przy ulicy Słubickiej w Cybince

65 Remont Stacji Uzdatniania Wody w Bieganowie

66 Remont Stacji Uzdatniania Wody w Bieganowie

67 Remont Stacji Uzdatniania Wody w Bieganowie

68 Rozbudowa i remont biblioteki w Cybince

69 Rozbudowa i remont biblioteki w Cybince

70 Rozbudowa i remont biblioteki w Cybince

71 Modernizacja obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Cybince przy ulicy Białkowskiej

72 Modernizacja obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Cybince przy ulicy Białkowskiej

73 Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sądów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

74 Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sądów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

75 Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Maczków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

76 Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Maczków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

77 Święto Bociana w Kłopocie 7 czerwca 2014 roku

78 Święto Bociana w Kłopocie 7 czerwca 2014 roku

79 Święto Bociana w Kłopocie 7 czerwca 2014 roku

80 Święto Poleskie w Białkowie Źródło wciąż bije 17 maja 2014 roku

81 Święto Poleskie w Białkowie Źródło wciąż bije 17 maja 2014 roku

82 Święto Poleskie w Białkowie Źródło wciąż bije 17 maja 2014 roku

83 Gminny Dzień Dziecka Zachowaj Trzeźwy Umysł 1 czerwca 2014 roku

84 Gminny Dzień Dziecka Zachowaj Trzeźwy Umysł 1 czerwca 2014 roku

85 Gminny Dzień Dziecka Zachowaj Trzeźwy Umysł 1 czerwca 2014 roku

86 Gminny Dzień Dziecka Zachowaj Trzeźwy Umysł 1 czerwca 2014 roku

87 Gminny Dzień Dziecka Zachowaj Trzeźwy Umysł 1 czerwca 2014 roku

88 Gminny Dzień Dziecka Zachowaj Trzeźwy Umysł 1 czerwca 2014 roku

89 W ramach DNIA BIBLIOTEKARZA 2014 Burmistrz Cybinki Roman Siemiński za wsparcie działalności biblioteki miejskiej i jej filii, oraz ich wizerunek w skali kraju w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, którą przyznaje Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. W imieniu Ministra Odznakę wręczył wicewojewoda Jan Świrepo.

90 Dziękuję za uwagę.

Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013

Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013 Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013 Luty 2014 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cybinka Programem budowy przydomowych oczyszczalni zostały objęte nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

MIASTO JASŁO. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 27 kwietnia do 28 maja 2012 roku

MIASTO JASŁO. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 27 kwietnia do 28 maja 2012 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 27 kwietnia do 28 maja 2012 roku Andrzej Czernecki Burmistrz Jasła Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 1 DECYZJE I

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji 2010 2014

Podsumowanie kadencji 2010 2014 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY WRĘCZYCA WIELKA ISSN 1879-7294 Nr 31/2014 Październik 2014r. Egzemplarz bezpłatny Podsumowanie kadencji 2010 2014 VI kadencja Wójta i Rady Gminy Wręczyca Wielka, przypadająca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014

PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014 Szanowni Państwo, Dobiega końca kolejna kadencja samorządu gminnego. Ostatnie cztery lata przyniosły

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. I SPRAWY OGÓLNE * Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia. 2010 roku. w Gminie Zgierz

Najważniejsze wydarzenia. 2010 roku. w Gminie Zgierz Najważniejsze wydarzenia 2010 roku w Gminie Zgierz 5 grudnia 2010 r. w II turze wyborów samorządowych Zdzisław Rembisz został ponownie wybrany Wójtem Gminy Zgierz W wyniku wyborów samorządowych 21 listopada

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł.

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł. INWESTYCJE 2013 Luty 1. W lutym zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczącą udzielenia Gminie Grabów nad Prosną dotacji celowej w kwocie 187.500,00 zł na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo

1.1.WPROWADZENIE. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2003-2005. Tabela nr 1. Plan. Plan. Plan. Wyk. Wyk.

1.1.WPROWADZENIE. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2003-2005. Tabela nr 1. Plan. Plan. Plan. Wyk. Wyk. 1.1.WPROWADZENIE Budżet Gminy Ustronie Morskie na 25 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 24 r. uchwałą nr XXV/152/24 Rady Gminy Ustronie Morskie. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik

Bardziej szczegółowo