Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki"

Transkrypt

1 Załącznik Nr do Uchwały Nr // Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 0.0 r. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań budŝetowych w 0 roku w złotych Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki 4 I Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu 40 Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej II Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej III Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Spraw Społecznych Utrzymanie jednostki organizacyjnej Edukacji i Sportu Spraw Społecznych IV Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Remont pomieszczeń Inwestycji. ZałoŜenie klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni Projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego w 4. województwie kujawsko-pomorskim" POKL, Działanie 9. V Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy Inwestycji Spraw Społecznych 4 0. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Stypendia dla uczniów w dyspozycji Jednostki Ubezpieczenie zdrowotne uczniów VI Projekt " Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" POKL (komponent krajowy) Poddziałanie.. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu 9 0 Edukacji i Sportu Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Stypendia dla uczniów w dyspozycji Jednostki Ubezpieczenie zdrowotne uczniów VII Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Dokształcanie uczniów VIII Projekt "Ćwiczę uczę się wygrywam" POKL, Działanie 9.. Projekt "Klucz do uczenia - profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji" - II edycja POKL, Działanie 9.4 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy JEDNOSTKI OŚWIATOWE. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Edukacji i Sportu

2 4 IX Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu Edukacji i Sportu Utrzymanie jednostki organizacyjnej Praktyki uczniowskie Program funkcjonalno-uŝytkowy Inwestycji X Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille`a w Bydgoszczy Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej XI Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Edukacji i Sportu Bydgoszczy. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Remont łazienek w internacie Inwestycji Wymiana opraw oświetleniowych Inwestycji 4 Zakupy inwestycyjne Inwestycji XII Szkoła Policealna Medyczna w Toruniu 00 Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Ubezpieczenie zdrowotne uczniów XIII Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Inowrocławiu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Edukacji i Sportu XIV Zespół Szkół Specjalnych Nr w Ciechocinku Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej XV Zespół Szkół Nr Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Edukacji i Sportu XVI Zespół Szkół Społecznych w Toruniu Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Praktyki uczniowskie Ubezpieczenie zdrowotne uczniów PARKI KRAJOBRAZOWE XVII Brodnicki Park Krajobrazowy Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej

3 4. 4. Budowa wieŝy widokowej "Uroczysko Mścin" w ramach projektu "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną kontrolowaną presją turystów" Inwestycji XVIII Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy 0 4 Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie BPK oraz budowa dwóch platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy, Działanie. Dobudowa i rozbudowa budynku siedziby BPK o salę dydaktyczną, Działanie Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko- Włocławkiego Parku Krajobrazowego / WdraŜania / WdraŜania. 4.. Modernizacja infrastruktury na niebieskim szlaku pieszym ograniczającej presje turystów na cenne siedliska przyrodnicze Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych wraz z mapą GWPK Usunięcie zakrzaczeń na terenach cennych przyrodniczo w celu ochrony siedlisk lęgowych ptaków "Dyslokacja ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych", Działanie "Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej GWPK", Działanie Przygotowanie planu ochrony dla GWPK XIX Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej / WdraŜania / WdraŜania. Budowa ścieŝki turystycznej "Źródła Brynicy" wraz z mała infrastrukturą w ramach projektu "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i kontrolowaną presją turystów" Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie poprzez zmianę sposobu uŝytkowania istniejącego budynku gospodarczego wraz z jego rozbudową, przebudową, nadbudową i towarzyszącą infrastrukturą, Działanie 90 Inwestycji / WdraŜania XX Krajeński Park Krajobrazowy Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, Działanie. Wykonanie tablic reklamowych informacyjnoedukacyjnych z mapą KPK oraz wyposaŝenie salki edukacyjnej w KPK, Działanie / WdraŜania / WdraŜania

4 4 XXI Nadgoplański Park Tysiąclecia 9 4 Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej XXII Tucholski Park Krajobrazowy Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej XXIII Wdecki Park Krajobrazowy Środowiska XXIV Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Utrzymanie jednostki organizacyjnej XXV Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 0 0 Środowiska Utrzymanie jednostki organizacyjnej Planowania Regionalnego Zakup zestawów komputerowych Inwestycji XXVI Modernizacja ścieŝki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech, Działanie. Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech, Działanie Modernizacja ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego w siedzibie TPK, Działanie Poprawa oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej w oparciu o sieć istniejących szlaków turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej na terenie TPK, Działanie. Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN, Działanie Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku POZOSTAŁE JEDNOSTKI Rolnictwa. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Analiza i monitorowanie struktury agrarnej Odpis od dochodów z realizacji zadań zleconych (opłata melioracyjna) / WdraŜania / WdraŜania / WdraŜania / WdraŜania. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Szlaki turystyczne "Na tropach II RP-przyrodn.i histor.ślady okresu międzywojennego na terenie / WPK", Działanie WdraŜania 90 Promocja walorów przyrodniczych WPK- Zalew / śurski i jego okolice, Działanie 4 0 WdraŜania.. Ochrona przyrody na terenie ZPKChiN, Działanie Edukacja ekologiczna- kształtowanie postaw ekologicznych na terenie ZPKChiN, Działanie Budowa bazy edukacyjno-szkoleniowej na terenie ZPKChiN, Działanie / WdraŜania / WdraŜania / WdraŜania / WdraŜania

5 4 4. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Rozwoju Obszarów Nowe - II etap PROW Wiejskich/ Inwestycji. Melioracje gruntów rolnych - Grocholin -etap I, gm. Rozwoju Obszarów Kcynia PROW Wiejskich/ Inwestycji. Melioracje uŝytków rolnych Przysiersk I gm. Rozwoju Obszarów Bukowiec, Świecie PROW Wiejskich/ Inwestycji. Melioracje uŝytków rolnych Brzyszewo-Lutobórz II, Rozwoju Obszarów el. IV gm. Chodecz PROW Wiejskich/ Inwestycji Przebudowa wału przeciwpowodziowego. Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej w km PROW 4 4 Rozwoju Obszarów 4 4 Wiejskich/ Inwestycji 9. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km , Etap I PROW Rozwoju Obszarów Wiejskich/ Inwestycji Rozwoju Obszarów 0. Melioracje szczegółowe PROW Wiejskich/ Inwestycji. Regulacja rzeki Niwki w km Rozwoju Obszarów (odbudowa) PROW Wiejskich/ Inwestycji Jasień-Turza Wilcza IIA, Element II - melioracje Rozwoju Obszarów gruntów rolnych, gm. Tłuchowo PROW Wiejskich/ Inwestycji. Odbudowa systemu nawodnień grawitacyjnych Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej w km gm. Zławieś Wielka PROW 0 00 Rozwoju Obszarów 0 00 Wiejskich/ Inwestycji 4. Dokumentacje techniczne PROW Rozwoju Obszarów 0 Wiejskich/ Inwestycji. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 000. Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i Inwestycji bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy Modernizacja stacji pomp poprzez budowę systemy monitorowania i zapisu przebiegu ich pracy w celu zwiększenia poziomu ochrony przed powodzią w Inwestycji województwie kujawsko-pomorskim 9. Modernizacja budynku KPZMiUW we Włocławku przy ulicy Okrzei 4a Inwestycji 0. Modernizacja budynku Biura Terenowego w Nakle przy ul. Długiej Inwestycji Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych Obsługa i eksploatacja stacji pomp Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi- Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gm. Zławieś Wielka, Działanie / WdraŜania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej XXVII w Toruniu. Pomoc techniczna POKL-ROPS-Roczny Plan Kontroli, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL-ROPS-Roczny Plan Szkoleń, Działanie 0.. Pomoc techniczna POKL-ROPS-Roczny Plan Instytucji, Działanie Spraw Społecznych

6 4 4. Pomoc techniczna POKL-ROPS-Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych, Działanie 0.. Pomoc techniczna POKL-ROPS-Roczny Plan Kosztów WdraŜania, Działanie 0.. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Zakup urządzeń biurowych i komputerowych Inwestycji. Świadczenia rodzinne Program Profesja Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej Program informacji - Pomoc dla bezdomnych Wsparcie ekonomii społecznej POKL, Działanie... Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe POKL, Działanie.4 Proj. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji- Obserwatorium Integracji Społecznej" POKL, Działanie. (komponent krajowy) XXVIII Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spraw Społecznych Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL, Działanie. Projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" POKL, Działanie. Pomoc techniczna POKL-WUP-Roczny Plan Kontroli, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL-WUP-Roczny Plan Szkoleń, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL-WUP-Roczny Plan Kosztów Instytucji, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL-WUP-Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL-WUP-Roczny Plan Kosztów WdraŜania, Działanie Utrzymanie jednostki organizacyjnej Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje Inwestycji 0. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty Inwestycji. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - modernizacja pomieszczeń Inwestycji Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Certyfikat o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia SłuŜba zastępcza Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL, Działanie.. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie POKL, Działanie.. Projekt "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr", POKL, Działanie.. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym POKL, Działanie. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy POKL, Działanie

7 4 Projekt pn. "Rynek pracy pod lupą" POKL, Działanie XXIX Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Utrzymanie jednostki organizacyjnej BieŜące utrzymanie dróg Infrastruktury Drogowej. Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg Inwestycji 4. Wykup gruntu Inwestycji.... Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich POKL, Działanie. Budowa układu komunikacyjnego północnowschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego IW Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 4 Stolno- Wabrzeźno-Plachoty IW Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 4 Brzoza- Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo IW Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Pakość- Strzelno,, Działanie Inwestycji Inwestycji Inwestycji 00 0 / WdraŜania / Inwestycji Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 9 Lipno- Kamień Kotowy - granica województwa,, Działanie. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 9 Bładzim- Świecie, m. Gródek, Działanie / WdraŜania / Inwestycji / WdraŜania / Inwestycji.. XXX Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Kaliska - Inowrocław,, Działanie. Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 49 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem,, Działanie. System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko- Pomorskiego,, Działanie 4. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu Utrzymanie jednostki organizacyjnej Ogółem: / WdraŜania / Inwestycji / WdraŜania / Inwestycji / WdraŜania / Inwestycji Spraw Społecznych IW - Inwestycje Wieloletnie - Regionalny Program Operacyjny POKL-Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

8 Wykaz ów Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnych za realizację zadań budŝetowych w 0 roku Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki Załącznik Nr do Uchwały Nr // Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 0.0 r. w złotych I Organizacyjny Urząd Wojewódzki - ustawa kompetencyjna zadania zlecone Urząd Marszałkowski - utrzymanie jednostki Urząd Marszałkowski - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej Inwestycji 4 Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne Inwestycji Wydatki niekwalifikowalne związane z zatrudnieniem osób zaangaŝowanych w realizację, POKL i PROW Zakup samochodów i sprzętu komputerowego do kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska Inwestycji Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie Inwestycji Powszechny obowiązek obrony narodowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych II Edukacji i Sportu Spraw Społecznych Spraw Społecznych Część oświatowa subwencji ogólnej Jednorazowe płatności jednostek oświatowych Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli innych jednostek oświatowych Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność Nagrody w konkursach szkolnych Komisje egzaminacyjne RSI - Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja", POKL - Działanie. RSI - Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja", POKL - Działanie. Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Doskonalenie nauczycieli Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym, - Działanie

9 Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Stypendia dla uczniów Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - UMK w Toruniu - Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK, IW GRANTY - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność Inwestycji Inwestycji Stypendia sportowe Program Trener Projekt pn. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, POKL - Działanie 9.. Projekt pn. "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne", POKL - Działanie 9.. Projekt pn. "Innowacyjna edukacja-rewolucyjna zmiana", POKL - Działanie 9.. Projekt pn. "Zdolni na start - III edycja", POKL - Działanie 9.. Projekt pn. "Zdolni na start - IV edycja", POKL - Działanie 9.. Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim, - Działanie. Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 0 (V edycja), - Działanie. Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez sport, - Działanie / Inwestycji / Inwestycji III Finansów Udziały w podatkach (PIT) Udziały w podatkach (CIT) Obsługa kredytów komercyjnych Obsługa kredytów EBI Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa Odsetki od środków na rachunkach bankowych Województwa Rezerwa ogólna Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

10 Rezerwa celowa na remonty obiektów jednostek organizacyjnych Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Rezerwa celowa na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację wynagrodzeń Rezerwa celowa na wsparcie dla gmin i powiatów Wpływy z działalności Urzędu Marszałkowskiego Część regionalna subwencji ogólnej dla wojew IV Infrastruktury Drogowej Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji zadań drogowych Modernizacja odcinków pasów drogowych przebiegających przez miasto Wąbrzeźno w obrębie ulic: Grudziądzkiej, Partyzanta, Maja, Kętrzyńskiego, nitki powrotnej ul. Maja, Chełmińskiej, Mikołaja z Ryńska - wsparcie finansowe - IW Inwestycji V Transportu Publicznego Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasaŝerskie Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasaŝerskiego - IW Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasaŝerskiego - wykonanie eksperckich usług doradczych Projekt "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" -BiT City Projekt "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" Projekt "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City" Kujawsko-Pomorska Kolej Turystyczna, - Działanie. Projekt "Wsparcie kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych, poprzez stworzenie planów ich poprawy w wymiarach: dostępność, jakość i efektywność, POPT Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasaŝerskich Wpływy z opłat za zezwolenia na przewozy pasaŝerskie Inwestycji Inwestycji Inwestycji Inwestycji Inwestycji / Inwestycji VI Gabinet Marszałka Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim

11 Organizacja Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej GRANTY - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa Odpis od dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych - kategoryzacja hoteli Odpis od dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych - komisje egzaminacyjne Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego Organizacja Konwentu Marszałków Województw RP Krzewienie tradycji harcerstwa Rowerowy szlak turystyczny wzdłuŝ Wisły w Województwie Kujawsko-Pomorskim, - Działanie. Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach 0-04, - Działanie. Współpraca Międzynarodowa 9 Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów Projekt "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawskopomorskiego, - Działanie VII Kultury i Dziedzictwa Narodowego Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - działalność statutowa Opera "Nova" w Bydgoszczy - działalność statutowa Modernizacja ciągów klimatyzacyjnych i zasilania energetycznego w budynku Opery NOVA w Bydgoszczy Inwestycji 4 Opera "Nova" w Bydgoszczy - Modernizacja zaplecza warsztatowo - magazynowego Opery NOVA oraz zakup wyposaŝenia, IW Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy- działalność statutowa Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy - działalność statutowa Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy - Adaptacja budynku, - Działanie Inwestycji / Inwestycji

12 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - działalność statutowa Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa Instalacja kotłów CO w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni Inwestycji Pałac Lubostroń w Lubostroniu - działalność statutowa Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - działalność statutowa Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa Renowacja konstrukcji dachu Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" - działalność statutowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna - KsiąŜnica Kopernikańska w Toruniu- działalność statutowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna - KsiąŜnica Kopernikańska w Toruniu- zakup wyposaŝenia i urządzeń informatycznych Wojewódzka Biblioteka Publiczna - KsiąŜnica Kopernikańska w Toruniu- Modernizacja magazynu, - Działanie. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - działalność statutowa Modernizacja filii wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Brzęczkowskiego Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu, IW Roboty dekarskie w obiekcie zabytkowym Muzeum Etnograficznego w Toruniu Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Park Etnograficzny kultury menonickiej i olęderskiej w Wielkiej Nieszawce, - Działanie. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Odbudowa dworu w Kłóbce, - Działanie. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - działalność statutowa Promocja usług turystycznych poprzez wsparcie opieki nad zabytkami w latach 0-04, - Działanie Inwestycji Inwestycji / Inwestycji Inwestycji Inwestycji Inwestycji Inwestycji / Inwestycji / Inwestycji / Inwestycji

13 GRANTY - Zadania w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Ruch artystyczny Upowszechnianie kultury Stypendia artystyczne Dofinansowanie odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop", IW Inwestycji VIII Planowania Regionalnego 44 0 Wojewódzka Komisja Urbanistyczno- Architektoniczna Gospodarka przestrzenna Prace geodezyjne i kartograficzne Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny Gospodarka przestrzenna-opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Opracowanie dokumentacji na potrzeby strategii województwa Kujawsko-Pomorskie Obserwatorium Rozwoju, POKL (komponent krajowy) Działanie Fundusz solidarnościowy IX Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Projekt pn. "INETR-REGIO-RAIL" INTERREG IVB (Europa Środkowa) Biuro w Brukseli Projekt "RECOMMEND" - INTERREG IV C Projekt CERREC (Europa Środkowa) Projekt "Waste to Energy" - INTERREG IV C Dziedzictwo kulturowe województwa kujawskopomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w 0 roku, - Działanie. Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 0-0, - Działanie. Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa Kujawsko- Pomorskiego, - Działanie. Projekt pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów", POIG - Działanie. Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E0) na terenie woj. kuj.-pom Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adraityk Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora / Inwestycji

14 Opłaty za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej Opłaty za zezwolenia na sprzedaŝ hurtową alkoholu X Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Działanie Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Działanie Rozwój komercyjnych e-usług, - Działanie System Informacji o Funduszach Europejskich w WKP - POPT Projekt " Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 0-0, - Działanie. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, - Działanie. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, - Działanie. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, - Działanie. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, - Działanie. Promocja i rozwój markowych produktów, - Działanie. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, - Działanie. Pomoc techniczna POKL - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Kontroli, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Szkoleń, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Kosztów Instytucji, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Kosztów WdraŜania, Działanie 0. Projekt pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji WK-P w latach 00-0", - Działanie Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Projekt pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji WK-P na lata 0-0", - Działanie

15 Gospodarka odpadami, - Działanie Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Działanie 0 0 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Działanie Rozwój infrastruktury kultury, - Działanie XI Zdrowia 0 0 Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Banku Mleka 0 Inwestycji Kobiecego, IW Medycyna Pracy Województwo Promujące Zdrowie GRANTY - Ochrona i promocja zdrowia Przeciwdziałanie narkomanii GRANTY - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim GRANTY - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŝnień GRANTY - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzaleŝnieniom XII Rolnictwa Spółki wodne Projekt pn. "Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdraŝaniem WK-P w latach 00-0", - Działanie. Projekt pn. "Zatrudnienie osób zaangaŝowanych we wdraŝanie, zarządzanie, promocję i informację WK-P w latach 0-0", - Działanie. Projekt pn. "Badania i ekspertyzy związane z realizacją WKP w latach 0-0", - Działanie. Projekt pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla WK-P w latach 0-04", - Działanie. Projekt pn. "Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach 0-0", - Działanie. Projekt pn. "Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 0-0 na potrzeby dla nowej perspektywy finansowej 04-00", - Działanie. Projekt pn. "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w latach 0-04", - Działanie. Pomoc Techniczna PROW Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Organizacja DoŜynek Rozwoju Obszarów Wiejskich

16 Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian Rolnik, Grupy Producentów Rolnych Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów Krajowy Program Hodowlany Genetycznego Doskonalenia Pszczół Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego XIII Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW Rozliczenie z ARiMR Pomoc Techniczna PROW Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Pomoc Techniczna PROW Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne PT RYBY Rozliczenie z FAPA Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich - RYBY Pomoc Techniczna XIV Spraw Społecznych Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, POKL - Działanie.. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, POKL - Działanie.. Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, POKL - Działanie.. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, POKL - Działanie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób najuboŝszych oraz niepełnosprawnych Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - I edycja", POIG - Działanie. Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja", POIG - Działanie. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - Przeciwdziałanie przemocy GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieŝy zagroŝonych wykluczeniem społecznym GRANTY - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieŝą realizowanych przez organizacje młodzieŝowe GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON 4 4 4

17 GRANTY - Wspieranie dostępu dzieci i młodzieŝy do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych Organizacja konferencji, seminariów itp. z zakresu pomocy społecznej Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich 9 wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 0-00 GRANTY - Wsparcie działań z zakresu opieki nad 0 osobami przewlekle chorymi XV Środowiska Prace geologiczne Programy ochrony powietrza Programy ochrony przed hałasem Obsługa opłat środowiskowych i produktowych Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, POKL - Działanie 9.. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych, POKL - Działanie 9.. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, POKL - Działanie 9. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, POKL - Działanie 9. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, POKL - Działanie 9. Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych, POKL - Działanie 9.. PodwyŜszenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, POKL - Działanie 9.. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyŝszania kwalifikacji, POKL - Działanie 9.. Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A- w latach 0-0 Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów

18 Przeprowadzenie badań, wraz z opracowaniem wniosków, sporządzeniem dokumentacji tekstowej, fotograficznej oraz prezentacji multimedialnej dotyczących wpływu elektrowni wiatrowych na stan zwierząt hodowlanych na przykładzie gęsi oraz prosiąt Wzrost świadomości ekologicznej o znaczeniu czystej energii w województwie kujawsko-pomorskim Zakup samochodów terenowych Inwestycji Wojewódzki Bank Emisji System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego - Działanie Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, wydawnictwa, opracowania Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieŝy Plany ochrony parków krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Działanie Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody XVI Nadzoru Właścicielskiego i Mienia PodwyŜszanie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy Gospodarowanie mieniem Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa Zakup nieruchomości - Pałac Dąmbskich, IW Inwestycji PodwyŜszenie kapitału Spółki XVII Inwestycji Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Białej w gm. Tuchola, - Działanie. Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Krówce Leśnej w gm. Koronowo, - Działanie. Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Pólko w gm. Koronowo, - Działanie. Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Smerzynie w gm. Łabiszyn, - Działanie Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego Modernizacja oddziałów klinicznych, - Działanie

19 Budowa siedziby WOMP we Włocławku, - Działanie. Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr w Bydgoszczy, IW XVIII Społeczeństwa Informacyjnego Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego WIMAX, - Działanie 4. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- administracji i informacji przestrzennej, - Działanie 4. e-usługi - e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, - Działanie / Inwestycji / Inwestycji / Inwestycji XIX Promocji Promocja Województwa Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi Projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego w latach 0-04", - Działanie. Projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w PLL LOT", - Działanie. Projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 0-0", - Działanie. Projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez realizację cyklicznych imprez promocyjnych 0-04", - Działanie Integrowanie środowisk kombatanckich Modernizacja bazy na potrzeby działań ZHR Inwestycji XX Kancelaria Sejmiku Sejmik Województwa Związek Województw RP Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym IW - Inwestycje Wieloletnie - Regionalny Program Operacyjny POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka POPT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna Ogółem: 9 4 9

Oświadczenie z dnia 1. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu r. 2. Brodnicki Park Krajobrazowy r.

Oświadczenie z dnia 1. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu r. 2. Brodnicki Park Krajobrazowy r. Lp Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych za 2016 r. Nazwa Wojewódzkiej Samorządowej Jednostki Organizacyjnej Oświadczenie z dnia 1. Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135 UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r., przyjętego uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji

UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Dodatkowo na podstawie 14 pkt 3 Uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2012 organ stanowiący województwa upowaŝnił

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 131/6/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2010 r.

Załącznik do uchwały Nr 131/6/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2010 r. Załącznik do uchwały Nr 131/6/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2010 r. Autopoprawka Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budŝetu Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył posiedzenie Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2005. w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2005. w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XXIX/363/04 z dnia 29.12.2004 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2005 w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota WYDATKI OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Przysiek, 9 czerwca 2010 Założenia wojewódzkiej polityki spójności w kontekście krajowych dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 okres ubezpieczenia 01.01.2013-31.12.2013

Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 okres ubezpieczenia 01.01.2013-31.12.2013 Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 okres ubezpieczenia 01.01.2013-31.12.2013 1 JEDNOSTKI PRAWNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ADRES NIP REGON PKD Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury ILOŚĆ PRACOWNIKÓW 87-100 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Załącznik Nr 1 do uchwały nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 29.12.28r PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 29 1 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2009 rok

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok z tego: Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2014 rok Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok... 3 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK SZCZECIN, 27 STYCZNIA 2015 ROKU 2 Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,2% przewidywany wzrost PKB 3,4% Został opracowany w warunkach systemowych,

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2013 rok Spis treści I. Projekt budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok... 3 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 11/313/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2013 r. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 53 / 03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 69 121 500 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA 16-11-2015 Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2015 r. Nazwa Koszty zadania w roku Województwa 661 628

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1237/98/15

UCHWAŁA Nr 1237/98/15 UCHWAŁA Nr 1237/98/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie województwa pomorskiego oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

- pozostałe wydatki bieżące

- pozostałe wydatki bieżące Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/445/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 marca r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Uchwała Nr 468/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I. WOJEWÓDZKIE OSOBY PRAWNE Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 13/412/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r. Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

720 Informatyka 18 843 866 2 100 2 100 0 18 843 866. 750 Administracja publiczna 92 746 120 1 113 087 526 967 50 793 93 332 240

720 Informatyka 18 843 866 2 100 2 100 0 18 843 866. 750 Administracja publiczna 92 746 120 1 113 087 526 967 50 793 93 332 240 2. Omówienie podstawy prawnej Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok 2 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. wg stanu na dzień 01.01.15

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej I. Dochody UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r. przyjętego uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Wydział Edukacji Realizacja Programu Wojewódzkiego pn. Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa z dnia 9 listopada 2016 r. PROJEKT BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2017 Toruń, 9 listopada 2016 roku Druk Nr 124/16 Projekt Zarządu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r.

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r. Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r. Departament Finansów Dochody Stan na 1 stycznia 2014r. 459,2 mln zł Stan na 30 września 2014r. 538,5 mln zł Plan na 2015r. 420,1 mln zł Departament Finansów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budŝetu państwa na 2011 rok

Wydatki budŝetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budŝetu państwa na 2011 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok 1 2 3 4 5 169 624 707 010 Rolnictwo i łowiectwo 106 189 000 01008 Melioracje wodne 94 765 000 01041 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547 160 4110 Składki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo