F-789SGA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GHID DE UTILIZARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F-789SGA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GHID DE UTILIZARE"

Transkrypt

1 F-789SGA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GHID DE UTILIZARE E-IM-2727 POLSKI ROMÂNĂ

2 Treść Wyświetl...P.3 Pierwsze Kroki Zasilanie On/Włączone, OFF/Wyłączone...P.4 Regulacja Kontrastu Wyświetlacza...P.4 Wybόr Trybu... P.4-5 Menu Funkcji... P.5-6 Menu Konfiguracji Kalkulatora... P.6-8 przed Użyciem Kalkulatora...P.8 Wprowadzanie wyrażeń i wartości Pojemność Wprowadzanych Danych...P.9 Edycja Wprowadzanych Danych... P.9-10 Wprowadzanie i Wyświetlanie Wyników w Trybie Matematycznym...P.10 Zakresy Wprowadzanych Danych...P.10 Kolejność Działań...P.11 Stosy Obliczeniowe...P.11 Komunikaty o Błędach i Lokalizowanie Błędów... P Podstawowe Obliczenia Obliczenia Arytmetyczne...P.13 Obliczenia z Wykorzystaniem Pamięci... P Obliczenia Ułamkowe...P.14 Obliczenia Procentowe...P.15 Obliczenia Stopnie-Minuty-Sekundy...P.15 Powtórzenia i Wielozadaniowość...P.16 Obliczenia z Wykorzystaniem Stałej...P.16 Konwersje Metryczne...P.16 Funkcjonalne Obliczenia Naukowe Podnoszenie do Kwadratu, Pieriastek, Pierwiastek Sześcienny, Potęgowanie, Pierwiastek n Stopnia, Wartość Odwrotna Liczba Pi...P.17 Logarytm, Logarytm Naturalny, Antylogrytm i Logab...P.17 Konwersja Jednostek Kątowych...P.17 Obliczenia Trygonometryczne...P.18 Permutacja, Kombinacja, Slinia i Geneowanie Liczb Losowych...P.18 Najmniejsza Wspólna wielokrotność i Największy Wspólny Dzielnik...P.19 Rozkład Liczby na Czynniki Pierwsze...P.19 Obliczenia z Ilorazem i Resztą...P.19 Knwersja Współrzędnych...P.20 Obliczenia Wartości absolutnej...p.20 zapis Inżynieryjny...P.20 Zamiana wyświetlanych Wartości...P.20 Obliczenia na Liczbach Zespolonych...P.21 Obliczenia w Systemie o Podstawie n (Base-n) i Obliczenia Logiczne..P.22 Obliczenia Statystyczne Wybór Typu Statystyki...P.22 Wprowadzanie Danych Statystcznych...P.23 Edycja Danych Próbek Statystycznych...P.23 Ekran Obliczenia Statystyczne...P.24 Menu Statystyczne... P Obliczenia Statystyczne...P.26 Obliczenia Rozkładu... P zaawansowane Obliczenia Naukowe Równania... P Funkcja Rozwiązywania (SOLVE)... P Funkcja CALC...P.29 Różniczkowanie... P Całkowanie...P.30 Obliczenia Macierzowe... P Obliczenia Wektorowe... P Funkcja (x,y) Obliczanie Tabela... P Wymiana Baterii...P.35 Proady i Środki Ostrożności...P.36 Specyfikacjas...P.36 2

3 * * Korzystanie z instrukcji Instrukcja podstawowa krótko opisuje funkcje, dane techniczne i zalecenia dotyczące użytkowania kalkulatora F789SGA. Aby nauczyć się obsługi kalkulatora F789SGA, warto zapoznać się z przykładami obliczeń, procedurami operacji oraz zakresem obliczeń dla głównych funkcji. Jak Używać Przesuwną Pokrywę Otwórz lub zamknij pokrywę przesuwając ją tak, jak pokazano na rysunku. Wyświetl 3

4 Pierwsze kroki 4

5 Operacja Tryb LCD Wskaźnik COMP Normalne obliczenia CPLX Kompleksowe obliczenia liczby CPLX STAT STAT BASE Statystyczne i regresji obliczenia Obliczenia uwzględniające specyficzne system liczb EQN Wiązanie równania EQN TABLE Generacji Tabela funkcji MATX Obliczenia macierzowe MATX VCTR Obliczenia wektorowe VCTR Menu funkcji Tryb zawiera funkcję matematyczną, urządzenia w każdym trybie obliczeń. W każdym trybie obliczeń funkcja będzie różna. Wciśnij i odpowiednią liczbę, aby wprowadzić tryb obliczeń. Wciśnij, aby wejść do menu. Wciskać /, aby przejść do następnej/poprzedniej strony. 5

6 Wciśnij, aby wyjść z menu. Dla STAT, EQN, MATX, tryb VCTR, format Wejścia & Wyświetlacz przełączy się w tryb linii automatycznie. 6

7 Aby wybrać format wyświetlania liczb złożonych [3] CLPX ([1] + bi lub [2] r < ) [1] + bi: określenie współrzędnych prostokątnych [2] r < : określić współrzędne Polor 7

8 8

9 Wprowadzanie wyrażeń i wartości 9

10 Precyzyjne wyliczenie, pleae Zakres napięć odnosi się do... 10

11 11

12 Dimension ERROR [błąd wymiaru] (tylko w trybie Macierz lub Wektor) W trybie Macierz oraz Wektor wymiar (wiersza, kolumny) powyżej trzech. Próba wykonania niepoprawnego działania na macierzy/wektorze. Wciśnij lub, aby wyświetlić lokalizację przyczyny błędu i przeprowadź odpowiednie poprawki. Can t Solve ERROR (tylko w funkcji SOLVE) Kalkulator nie mógł uzyskać rozwiązania. Sprawdź pod kątem błędy w równaniu, które wprowadzasz. Wprowadź wartość zmiennej rozwiązania, która jest bliska oczekiwanego rozwiązania, i spróbuj ponownie. Variable ERROR [Błąd zmiennej] (tylko w funkcji SOLVE) Równanie nie jest poprawne. Równanie nie zawiera zmiennej X. Zmienna rozwiązania nie jest podobna do zmiennej określonej w wyrażeniu. W trybie Macierz i Wektor, wymiar (wiersza, kolumny) powyżej trzech. Próba wykonania niepoprawnego działania na macierzy/wektorze. (patrz str ) Time Out ERROR [Błąd upływu czasu] (tylko w obliczeniach różniczkowych lub całkowych) Koniec bieżącego obliczenia różniczkowego lub całkowego nie spełnia warunku końcowego. Kalkulator nie mógł uzyskać rozwiązania. (Patrz str ) Argument ERROR Niepoprawne użycie argumentu. Wciśnij lub, aby wyświetlić lokalizację przyczyny błędu i przeprowadź odpowiednie poprawki. 12

13 Podstawowe Obliczenia 13

14 14

15 Funkcja Multi-deklaracje Użyj dwukropek, aby umieścić dwie lub więcej obliczeń wyrażenia siebie. Pierwszy stracony oświadczenie będzie miało "DISP" wskaźnik, a "DISP" ikona zniknął po ostatniej instrukcji jest wykonywany.... EX #14 15

16 Dla stałej tabeli można znaleźć lub 16

17 Funkcjonalne Obliczenia Naukowe Naciśnij, aby wejść w tryb COMP. = e =

18 * Wartość jest tylko próbki, wyniki będą różnić się za każdym razem. 18

19 Rozkład liczby na czynniki pierwsze Rozkład liczby całkowitej dodatniej, maksymalnie 10-cyfrowej, na czynniki pierwsze, maksymalnie 3-cyfrowe. Liczba Pfact : 0 < X < (X jest liczbą całkowitą) Pozostałość, która nie może być rozłożona, zostanie ujęta w nawiasy na wyświetlaczu. Przykład: = 32 x 11 x 41 x 271 x (9091) UWAGA Wszelkie obliczenia, wciśnięcie klawisza lub, lub, lub spowodują wyjście z wyświetlania wyników rozkładu na czynniki pierwsze. Użycie menu konfiguracyjnego do zmiany ustawienia jednostki kąta (Deg, Rad, Gra) lub ustawienia wyświetlania cyfrowego (Fix, Sci, Norm). [Math ERROR] [błąd matematyczny] jest wyświetlany, jeżeli wyświetlana jest wartość dziesiętna, ułamek, ujemny wynik obliczenia lub Pol, Rec, Q...R. 19

20 UWAGA W niektórych wyników obliczeń, naciskając nie przeliczy wartość wyświetlacza. Niektóre konwersji wynik wyświetlacz może zająć dużo czasu. 20

21 Wciśnij, aby wybrać typ obliczenia. Wybór typu liczby zespolonej Po wejściu na ekran Complex Number Type istnieje 6 typów obliczeń na liczbach zespolonych; wciśnij liczbę, aby wybrać typ obliczenia na liczbach zespolonych. Wyznacz część rzeczywistą/urojoną liczby zespolonej 21

22 Jeżeli wynik obliczenia w układzie dwójkowym lub ósemkowym ma więcej niż 8 pozycji, wyświetlane jest, aby wskazać, że wynik ma następny blok. Wciśnięcie klawisza może łączyć między blokami wyniku. Obliczenia Statystyczne 22

23 Jednozminenna STAT FREQ ON 23

24 [7] Distr Aby wprowadzić DISTR podmenu (P(t), Q(t), R(t)) 24

25 STAT podmenu S-SUM Typ STAT Wartość S-PTS Reg Reg Operacja x2 STAT x Sumowanie wszystkich wartości x 2 2-STAT tylko Podsumowanie wszystkich y2 wartości y zmienna Sumowanie wszystkich wartości y y Podsumowanie par xy xy Sumowanie wszystkich wartości x3 x3 Podsumowanie wszystkich x2y par x2y Podsumowanie wszystkich x4 par S-VAR Symbol 1 i 2 zmienna Sumowanie wszystkich wartości x2 x x Liczba próbki danych zmienna Średnia z wartości x STAT Odchylenie standardowe z x. x Odchylenie standardowe próbki x. x Średnia z wartości y zmienna Odchylenie standardowe populacji y n 1i2 2-STAT tylko 4 n n-1 y y n Odchylenie standardowe próbki y y 1 i 2 zmienna Minimalna wartość X minx STAT Maksymalna wartość X maxx 2-STAT tylko Minimalna wartość Y miny zmienna Maksymalna wartość Y maxy Na Reg Współczynnik regresji A non-quad Regresji współczynnik B B Współczynnik korelacji r r Szacunkowa wartość x x Szacunkowa wartość y. y Dla Quad Współczynnik regresji A Reg tylko Regresji współczynnik B B Regresji współczynnik C C Szacunkowa wartość x1 x1 Szacunkowa wartość x2 x2 Szacunkowa wartość y. y 25 n-1

26 26

27 Zaawansowane Obliczenia naukowe Przedmiot Opis [1] 2 unknow EQN Jednoczesnych równań liniowych o dwóch niewiadomych [2] 3 unknow EQN Jednoczesnych równań liniowych o trzy niewiadomych [3] 4 unknow EQN Jednoczesnych równań liniowych o cztery niewiadomych [4] Quad EQN Równanie kwadratowe, stopień 2 równanie [5] Cubic EQN Równania sześciennego, stopień 3 równanie [6] Quartic EQN Quartic równanie, równanie stopnia 4 27

28 Czterech niewiadomych jednoczesnej liniowo równania: a1w + b1x + c1y + d1z = e1 a2w + b2x + c2y + d2z = e2 a3w + b3x + c3y + d3z = e3 a4w + b4x + c4y + d4z = e4 Cztery kwadratowe, sześcienne lub kwarta równania, nazwa zmiennej zaczyna się od X1 Rozwiązuje dla X, na przykład, kiedy równanie jest wejście jako: X = Y + 5, X Rozwiązuje dla Y, na przykład, kiedy równanie jest wejście jako: Y = x + 5, Y X 28

29 X! Rozwiąż funkcja nie może być rozwiązane pewne równanie. 29

30 tol 30

31 Wymiar macierzy, jaki może być użyty, wynosi maksymalnie 4x4. Tworzenie macierzy Wciśnij, aby wejść w Tryb Macierzy. Wciśnij, aby zastosować aplikację MATX; wciśnij do następnych / poprzednich stron. ITEM MATX / OPIS [1] Dim Określanie nazwy Matrix A do D, i określić wymiar (do 4 x 4) [2] Data Określ AD macierz do edycji i odpowiedniego elementu macierzy [3] MatA to MatD Wybierz macierz A do D [4] MatAns Odpowiedź Obliczanie Matrix & Store w MatAns [5] Det Zdeterminowany funkcją Matrix-D [6] Trn Transponowane dane w Matrix-D [7] Ide Tożsamość matrycy [8] Adj Sprzężona do macierzy [9] Inv Macierz odwrotna Naciśnij, aby wyjść z matrycy, tworząc ekran. Edytowanie danych macierzy Wciśnij (Dane), następnie określ macierz A, B, C lub D do edycji, a zostanie wyświetlony wskaźnik odpowiedniego elementu macierzy. Wprowadź nową wartość i wciśnij, aby potwierdzić edycję. Wciśnij, aby wyjść z ekranu edycji macierzy. 31

32 ... Macierz jednostkowa Przykład: macierz jednostkowa D... Macierz sprzężona Przykład: macierz sprzężona A < Wynik: >... 32

33 Tworzenie wektora Wciśnij, aby wejść w Tryb Wektora. Wciśnij, aby użyć narzędzia Wektor; POZYCJA MATX OPIS [1] Dim Określ nazwę wektora A do D i wymiar (max. 3D) [2] Data Określ wektor A-D do edycji i odpowiedni element macierzy [3] VctA to VctD Wybierz wektor A do D [4] VctAns Odpowiedź obliczenia wektora & Zapisz w VctAns [5] Dot Wprowadź polecenie dla uzyskania iloczynu skalarnego wektora spoza aplikacji TRYB WEKTORA Wciśnij, aby wyjść z ekranu tworzenia macierzy. Edytowanie elementów wektora Wciśnij (Dane), następnie określ macierz A, B, C lub D do edycji, a zostanie wyświetlony wskaźnik odpowiedniego elementu macierzy. Wprowadź nową wartość i wciśnij, aby potwierdzić edycję. Wciśnij, aby wyjść z ekranu edycji wektora. 33

34 Funkcja (x, y) Obliczanie Tabela d, S, dx 34

35 3 2 Przykład: f (x) = x + 3x 2x aby wygenerować tabelę funkcji w przedziale, zwiększany w krokach co 1. Wymiana baterii 35

36 Porady i Środki Ostrożności Specyfikacja 7 minutach 36

Kalkulator szkolny Casio FX-82 MS, czarny

Kalkulator szkolny Casio FX-82 MS, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Kalkulator szkolny Casio FX-82 MS, czarny Nr produktu 773310 Strona 1 z 27 1. Ważne informacje Ø Wyświetlacze i ilustracje (takie jak oznaczenia przycisków) pokazane w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie: ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

kalkulatory meble artykuły technologie

kalkulatory meble artykuły technologie 08 kalkuory artykuły biu ro we meble technologie KALKULATORY NOWOŒÆ NOWOŒÆ BIG display 0, y y Kalkuory i drukarki etykiet 08 Kalkuor GR- indeks: 988 Wymiary (wysokość x skość x grubość): 09 x 155 x 35

Bardziej szczegółowo

KALKULATORY BIUROWE NAUKOWE DRUKUJĄCE

KALKULATORY BIUROWE NAUKOWE DRUKUJĄCE 7 KALKULATORY BIUROWE NAUKOWE DRUKUJĄCE 8 y Kalkuor SLD-N 1-1-CIT0-0 Wymiary (wysokość x skość x grubość): 97,5 x 1 x mm. Kalkuor SDC-8 BN 1-1-CIT08-0 Wymiary (wysokość x skość x grubość): 5 x 1 x 4 mm.

Bardziej szczegółowo

SC funkcji, 10-cyfrowy, dwuliniowy wyślwietlacz LCD

SC funkcji, 10-cyfrowy, dwuliniowy wyślwietlacz LCD SC2040 240 funkcji, 10-cyfrowy, dwuliniowy wyślwietlacz LCD SPIS TREŚCI Zasady bezpieczeństwa Dwuliniowy wyświetlacz Przed pierwszym użyciem Modele Pojemność wejściowa Dokonywanie korekty podczas wprowadzania

Bardziej szczegółowo

KALKULATORY BIUROWE NAUKOWE DRUKUJĄCE

KALKULATORY BIUROWE NAUKOWE DRUKUJĄCE 08 KALKULATORY BIUROWE NAUKOWE DRUKUJĄCE KALKULATORY 8 y,90 Cena brutto: 15,87 zł Kalkuor SLD-N 1-1-CIT0-0 Wymiary (wysokość x skość x grubość): 97,5 x 1 x mm. 19,90 Cena brutto: 4,48 zł Kalkuor SDC-8

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007 Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie Paweł Cibis pawel@cibis.pl 1 kwietnia 2007 1 Współczynnik zmienności Współczynnik zmienności wzory Współczynnik zmienności funkcje 2 Korelacja

Bardziej szczegółowo

Opis programu Mathe - ass

Opis programu Mathe - ass Opis programu Mathe - ass Wągrowiec 2004 Uruchomienie programu Program MATHE - ASS pracuje w środowisku Dos i Windows. Uruchamiamy go wybierając matheass.exe z katalogu Mathe - ass. Główne okno programu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.2 Formuły i funkcje macierzowe, obliczenia na liczbach zespolonych, wykonywanie i formatowanie wykresów.

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.2 Formuły i funkcje macierzowe, obliczenia na liczbach zespolonych, wykonywanie i formatowanie wykresów. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: ENS1C 100 003 oraz ENZ1C 100 003 Ćwiczenie pt. ARKUSZ KALKULACYJNY

Bardziej szczegółowo

NAUKOWY KALKULATOR KIESZONKOWY LCD-8510S INSTRUKCJA OBSŁUGI. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen

NAUKOWY KALKULATOR KIESZONKOWY LCD-8510S INSTRUKCJA OBSŁUGI. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen NAUKOWY KALKULATOR KIESZONKOWY LCD-8510S INSTRUKCJA OBSŁUGI Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Wskazówki bezpieczeństwa... 4 Przeznaczenie zgodnie z zastosowaniem...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na macierzach

Podstawowe operacje na macierzach Podstawowe operacje na macierzach w pakiecie GNU octave. (wspomaganie obliczeń inżynierskich) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z tworzeniem macierzy i wektorów w programie GNU octave.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1

Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1 Wpisywanie tekstu Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1 Domyślnie, Mathcad traktuje wpisywany tekst jako wyrażenia matematyczne. Do trybu tekstowego można przejść na dwa sposoby: Zaczynając wpisywanie

Bardziej szczegółowo

WEKTORY I MACIERZE. Strona 1 z 11. Lekcja 7.

WEKTORY I MACIERZE. Strona 1 z 11. Lekcja 7. Strona z WEKTORY I MACIERZE Wektory i macierze ogólnie nazywamy tablicami. Wprowadzamy je:. W sposób jawny: - z menu Insert Matrix, - skrót klawiszowy: {ctrl}+m, - odpowiedni przycisk z menu paska narzędziowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Mathcada 1

Wprowadzenie do Mathcada 1 Wprowadzenie do Mathcada Ćwiczenie. - Badanie zmienności funkcji kwadratowej Ćwiczenie. pokazuje krok po kroku tworzenie prostego dokumentu w Mathcadzie. Dokument ten składa się z następujących elementów:.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY Numer lekcji 1 2 Nazwa działu Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami wymagań Zbiór liczb rzeczywistych i jego 3 Zbiór

Bardziej szczegółowo

Metody i analiza danych

Metody i analiza danych 2015/2016 Metody i analiza danych Macierze Laboratorium komputerowe 2 Anna Kiełbus Zakres tematyczny 1. Funkcje wspomagające konstruowanie macierzy 2. Dostęp do elementów macierzy. 3. Działania na macierzach

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

Obliczenia iteracyjne

Obliczenia iteracyjne Lekcja Strona z Obliczenia iteracyjne Zmienne iteracyjne (wyliczeniowe) Obliczenia iteracyjne wymagają zdefiniowania specjalnej zmiennej nazywanej iteracyjną lub wyliczeniową. Zmienną iteracyjną od zwykłej

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1 Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego działu, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA Zadanie 0.1 Zmienna losowa X ma rozkład określony funkcją prawdopodobieństwa: x k 0 4 p k 1/3 1/6 1/ obliczyć EX, D X. (odp. 4/3;

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR NAUKOWY EL-501W INSTRUKCJA OBSŁUGI

KALKULATOR NAUKOWY EL-501W INSTRUKCJA OBSŁUGI KALKULATOR NAUKOWY EL-501W INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Firma SHARP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI temperatury DT-3610B / DT-3630 Wydanie LS 13/07 Proszę przeczytać instrukcję przed włączeniem urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: macierze

Wprowadzenie do Scilab: macierze Wprowadzenie do Scilab: macierze Narzędzia Informatyki Magdalena Deckert Izabela Szczęch Barbara Wołyńska Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Agenda Definiowanie macierzy Funkcje

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA I SEMESTR ALK (PwZ) 1. Sumy i sumy podwójne : Σ i ΣΣ

MATEMATYKA I SEMESTR ALK (PwZ) 1. Sumy i sumy podwójne : Σ i ΣΣ MATEMATYKA I SEMESTR ALK (PwZ). Sumy i sumy podwójne : Σ i ΣΣ.. OKREŚLENIE Ciąg liczbowy = Dowolna funkcja przypisująca liczby rzeczywiste pierwszym n (ciąg skończony), albo wszystkim (ciąg nieskończony)

Bardziej szczegółowo

Canon P1-DTSII Nr produktu 000776097

Canon P1-DTSII Nr produktu 000776097 INSTRUKCJA OBSŁUGI Canon P1-DTSII Nr produktu 000776097 Strona 1 z 8 Jeśli ustawienia na P1-DTS nie odpowiadają poniższemu przykładowi, ustaw znacznik na ekranie, jak pokazano, przyciskając odpowiedni

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SCILAB

WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SCILAB Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SCILAB Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Opracowanie: Paweł Lieder Gdańsk, 007 Podstawy pracy z Scilab.

Bardziej szczegółowo

Najmniejszą możliwą macierzą jest macierz 1 x 2 lub 2 x 1 składająca się z dwóch przyległych komórek.

Najmniejszą możliwą macierzą jest macierz 1 x 2 lub 2 x 1 składająca się z dwóch przyległych komórek. (Na podstawie pomocy OpenOffice.org) Funkcje macierzowe - wstęp Co to jest macierz Macierz jest połączonym zakresem komórek arkusza zawierającym wartości. Kwadratowy zakres komórek składający się z 3 wierszy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR NAUKOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI EL-W531 EL-W531G EL-W531H EL-W531HA EL-W535. z edytorem równań

KALKULATOR NAUKOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI EL-W531 EL-W531G EL-W531H EL-W531HA EL-W535. z edytorem równań KALKULATOR NAUKOWY z edytorem równań EL-W531 EL-W531G EL-W531H EL-W531HA EL-W535 INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Firma SHARP

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

0 + 0 = 0, = 1, = 1, = 0.

0 + 0 = 0, = 1, = 1, = 0. 5 Kody liniowe Jak już wiemy, w celu przesłania zakodowanego tekstu dzielimy go na bloki i do każdego z bloków dodajemy tak zwane bity sprawdzające. Bity te są w ścisłej zależności z bitami informacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ. 1. Ciała

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ. 1. Ciała ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ WSHE, O/K-CE 1. Ciała Definicja 1. Układ { ; 0, 1; +, } złożony ze zbioru, dwóch wyróżnionych elementów 0, 1 oraz dwóch działań +:, : nazywamy ciałem

Bardziej szczegółowo

fx-570es PLUS fx-991es PLUS

fx-570es PLUS fx-991es PLUS Pl fx-570es PLUS fx-991es PLUS Instrukcja Obsługi Światowa witryna edukacyjna firmy CASIO http://edu.casio.com FORUM EDUKACYJNE FIRMY CASIO http://edu.casio.com/forum/ RJA523492-001V01 Spis treści Ważne

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k.

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k. Funkcje wymierne Jerzy Rutkowski Teoria Przypomnijmy, że przez R[x] oznaczamy zbiór wszystkich wielomianów zmiennej x i o współczynnikach rzeczywistych Definicja Funkcją wymierną jednej zmiennej nazywamy

Bardziej szczegółowo

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Standardy wymagań egzaminacyjnych Zdający posiada umiejętności w zakresie: POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny

Bardziej szczegółowo

Matematyka liczby zespolone. Wykład 1

Matematyka liczby zespolone. Wykład 1 Matematyka liczby zespolone Wykład 1 Siedlce 5.10.015 Liczby rzeczywiste Zbiór N ={0,1,,3,4,5, } nazywamy zbiorem Liczb naturalnych, a zbiór N + ={1,,3,4, } nazywamy zbiorem liczb naturalnych dodatnich.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa. P. F. Góra

Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa. P. F. Góra Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ 2012 Uwarunkowanie zadania numerycznego Niech ϕ : R n R m będzie pewna funkcja odpowiednio wiele

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE

Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE 1.1 Opis programów Do rozwiązania zadań programowania

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę Conrad

Zegarek na rękę Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672290 Zegarek na rękę Conrad Strona 1 z 5 Przeznaczenie Zegarek ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu oraz daty sygnalizowanej poprzez czerwone diody LED. Żółte diody

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej Paweł Cibis pawel@cibis.pl 23 lutego 2007 1 Regresja liniowa 2 wzory funkcje 3 Korelacja liniowa

Bardziej szczegółowo

E Podstawowe informacje o działaniu ładowarki IC8800

E Podstawowe informacje o działaniu ładowarki IC8800 E Podstawowe informacje o działaniu ładowarki IC8800 SPECYFIKACJA: Rodzaje baterii: Napięcie wejściowe : Zakres prądów ładowania: Maksymalna pojemność ładowanych ogniw: AA/AAA NiCd oraz NiMH 100-240 V

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Adres komórki-nazwa kolumny i nazwa wiersza, na przecięciu których znajduje się komórka. B3- adres aktywnej komórki

Adres komórki-nazwa kolumny i nazwa wiersza, na przecięciu których znajduje się komórka. B3- adres aktywnej komórki Rok akademicki 2014/2015, Pracownia nr 7 2/19 Adresowanie komórek Technologie informacyjne Adres komórki-nazwa kolumny i nazwa wiersza, na przecięciu których znajduje się komórka Politechnika Białostocka

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Bereźnicka Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w zadaniach matematycznych. Opiekun stypendystki: mgr Jerzy Mil

Katarzyna Bereźnicka Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w zadaniach matematycznych. Opiekun stypendystki: mgr Jerzy Mil Katarzyna Bereźnicka Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w zadaniach matematycznych Opiekun stypendystki: mgr Jerzy Mil 1 Działania na ułamkach Wyłączanie całości z dodatnich ułamków niewłaściwych Formuła

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym.

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego

Bardziej szczegółowo

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała

Usługi Informatyczne SZANSA - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-22-97-52 tel. +48 33 488 89 39 zwcad@zwcad.pl www.zwcad.pl Aplikacja do rysowania wykresów i oznaczania

Bardziej szczegółowo

= Zapiszemy poniższy układ w postaci macierzy. 8+$+ 2&=4 " 5 3$ 7&=0 5$+7&=4

= Zapiszemy poniższy układ w postaci macierzy. 8+$+ 2&=4  5 3$ 7&=0 5$+7&=4 17. Układ równań 17.1 Co nazywamy układem równań liniowych? Jak zapisać układ w postaci macierzowej (pokazać również na przykładzie) Co to jest rozwiązanie układu? Jaki układ nazywamy jednorodnym, sprzecznym,

Bardziej szczegółowo

1. Praktyczny przykład kalibracji rastra

1. Praktyczny przykład kalibracji rastra 1. Praktyczny przykład kalibracji rastra Dane do wykonania opisywanego poniżej ćwiczenia znajdują się w katalogu...\geo-dat\trening\raster. Zadaniem ćwiczenia jest przygotowanie danych rastrowych do kalibracji

Bardziej szczegółowo

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności I. Pojęcie funkcji definicja różne sposoby opisu funkcji określenie dziedziny, zbioru wartości, miejsc zerowych. Należy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Ekran tytułowy (menu główne)

Ekran tytułowy (menu główne) Wstęp Ten multimedialny program edukacyjny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Oferując ciekawe zadania tekstowe, służy przede wszystkim doskonaleniu umiejętności matematycznych. Program

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie podstawowych zagadnień. związanych ze sprawnością rachunkową *

Powtórzenie podstawowych zagadnień. związanych ze sprawnością rachunkową * Powtórzenie podstawowych zagadnień związanych ze sprawnością rachunkową * (Materiały dydaktyczne do laboratorium fizyki) Politechnika Koszalińska październik 2010 Spis treści 1. Zbiory liczb..................................................

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: macierze

Wprowadzenie do Scilab: macierze Wprowadzenie do Scilab: macierze Narzędzia Informatyki Magdalena Deckert Izabela Szczęch Barbara Wołyńska Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Agenda Definiowanie macierzy Funkcje

Bardziej szczegółowo

Zdający posiada umiejętności w zakresie: 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny i formułuje uzyskane wyniki

Zdający posiada umiejętności w zakresie: 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny i formułuje uzyskane wyniki Standardy wymagań na egzaminie maturalnym z matematyki mają dwie części. Pierwsza część opisuje pięć podstawowych obszarów umiejętności matematycznych. Druga część podaje listę szczegółowych umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste Liczby naturalne Liczby całkowite. Liczby wymierne Liczby niewymierne Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej Pierwiastek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum Poziom rozszerzony Obowiązują wymagania z zakresu podstawowego oraz dodatkowo: 1. JĘZYK MATEMATYKI I FUNKCJE LICZBOWE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Całka nieoznaczona, podstawowe wiadomości

Całka nieoznaczona, podstawowe wiadomości Całka nieoznaczona, podstawowe wiadomości Funkcją pierwotną funkcji w przedziale nazywamy funkcję taką, że dla każdego punktu z tego przedziału zachodzi Różnica dwóch funkcji pierwotnych w przedziale danej

Bardziej szczegółowo

JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY

JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY Będziemy zapisywać wektory w postaci (,, ) albo traktując go jak macierz jednokolumnową (dzięki temu nie będzie kontrowersji przy transponowaniu wektora ) Model

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie 1. Matematyka poziom podstawowy Wyznaczanie wartości funkcji dla danych argumentów i jej miejsca zerowego. Zdający

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

φ(x 1,..., x n ) = a i x 2 i +

φ(x 1,..., x n ) = a i x 2 i + Teoria na egzamin z algebry liniowej Wszystkie podane pojęcia należy umieć określić i podać pprzykłady, ewentualnie kontrprzykłady. Ponadto należy znać dowody tam gdzie to jest zaznaczone. Liczby zespolone.

Bardziej szczegółowo

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych 5. Rozwiązywanie układów równań liniowych Wprowadzenie (5.1) Układ n równań z n niewiadomymi: a 11 +a 12 x 2 +...+a 1n x n =a 10, a 21 +a 22 x 2 +...+a 2n x n =a 20,..., a n1 +a n2 x 2 +...+a nn x n =a

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura

Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura 2011-2014 STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO Zdający posiada umiejętności w zakresie: POZIOM PODSTAWOWY 1. wykorzystania

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR NAUKOWY EL-520W INSTRUKCJA OBSŁUGI

KALKULATOR NAUKOWY EL-520W INSTRUKCJA OBSŁUGI KALKULATOR NAUKOWY EL-520W INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Firma SHARP zdecydowanie zaleca wykonywanie na papierze osobnych

Bardziej szczegółowo

Równania liniowe i nieliniowe

Równania liniowe i nieliniowe ( ) Lech Sławik Podstawy Maximy 11 Równania.wxmx 1 / 8 Równania liniowe i nieliniowe 1 Symboliczne rozwiązanie równania z jedną niewiadomą 1.1 solve -- Funkcja: solve() MENU: "Równania->Rozwiąż..."

Bardziej szczegółowo

Elementarna analiza statystyczna

Elementarna analiza statystyczna MatLab część V 1 Elementarna analiza statystyczna W standardowym pakiecie MatLab-a istnieją jedynie podstawowe funkcje analizy statystycznej. Bardziej zaawansowane znajdują się w pakiecie statystycznym

Bardziej szczegółowo

Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych

Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych Mój przedmiot matematyka spis scenariuszy

Bardziej szczegółowo

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI Wymagania na ocenę dopuszczającą I semestr Dział programu: Liczby naturalne Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki poziom rozszerzony- realizowanych w ramach projektu Przez naukę i praktykę na Politechnikę

Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki poziom rozszerzony- realizowanych w ramach projektu Przez naukę i praktykę na Politechnikę Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki poziom rozszerzony- realizowanych w ramach projektu Przez naukę i praktykę na Politechnikę 1. Omówienie programu. Zaznajomienie uczniów ze źródłami finansowania

Bardziej szczegółowo

III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU

III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU Egzamin maturalny z matematyki jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Klasa 1 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR NAUKOWY EL-546W INSTRUKCJA OBSŁUGI EL-506W

KALKULATOR NAUKOWY EL-546W INSTRUKCJA OBSŁUGI EL-506W KALKULATOR NAUKOWY EL-506W EL-546W INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Firma SHARP zdecydowanie zaleca wykonywanie na papierze

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

1 Macierze i wyznaczniki

1 Macierze i wyznaczniki 1 Macierze i wyznaczniki 11 Definicje, twierdzenia, wzory 1 Macierzą rzeczywistą (zespoloną) wymiaru m n, gdzie m N oraz n N, nazywamy prostokątną tablicę złożoną z mn liczb rzeczywistych (zespolonych)

Bardziej szczegółowo

przy warunkach początkowych: 0 = 0, 0 = 0

przy warunkach początkowych: 0 = 0, 0 = 0 MODELE MATEMATYCZNE UKŁADÓW DYNAMICZNYCH Podstawową formą opisu procesów zachodzących w członach lub układach automatyki jest równanie ruchu - równanie dynamiki. Opisuje ono zależność wielkości fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

Układy równań i nierówności liniowych

Układy równań i nierówności liniowych Układy równań i nierówności liniowych Wiesław Krakowiak 1 grudnia 2010 1 Układy równań liniowych DEFINICJA 11 Układem równań m liniowych o n niewiadomych X 1,, X n, nazywamy układ postaci: a 11 X 1 + +

Bardziej szczegółowo

opracował: mgr inż. Piotr Marchel Instrukcja obsługi programu Struktura

opracował: mgr inż. Piotr Marchel Instrukcja obsługi programu Struktura POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania laboratorium opracował: mgr inż. Piotr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

Diary przydatne polecenie. Korzystanie z funkcji wbudowanych i systemu pomocy on-line. Najczęstsze typy plików. diary nazwa_pliku

Diary przydatne polecenie. Korzystanie z funkcji wbudowanych i systemu pomocy on-line. Najczęstsze typy plików. diary nazwa_pliku Diary przydatne polecenie diary nazwa_pliku Polecenie to powoduje, że od tego momentu sesja MATLAB-a, tj. polecenia i teksty wysyłane na ekran (nie dotyczy grafiki) będą zapisywane w pliku o podanej nazwie.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie układów równań liniowych

Rozwiązywanie układów równań liniowych Rozwiązywanie układów równań liniowych Marcin Orchel 1 Wstęp Jeśli znamy macierz odwrotną A 1, to możęmy znaleźć rozwiązanie układu Ax = b w wyniku mnożenia x = A 1 b (1) 1.1 Metoda eliminacji Gaussa Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 7

Matematyka z kluczem. Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 7 Matematyka z kluczem Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 7 Matematyka z kluczem Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 7 Temat lekcji Punkty z podstawy programowej Lp. Wymagania podstawowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MATHCADA. 1. Interfejs graficzny programu. 1.1. Pasek menu

PODSTAWY MATHCADA. 1. Interfejs graficzny programu. 1.1. Pasek menu PODSTAWY MATHCADA PODSTAWY MATHCADA...3 1. Interfejs graficzny programu...3 1.1. Pasek menu...3 1.2. Pasek narzędzi podstawowych...4 1.3. Pasek narzędzi formatujących...4 1.4. Pasek operatorów matematycznych...4

Bardziej szczegółowo

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB Luksomierz Extech HD-400, 40-400 000 Lux, USB Instrukcja obsługi Numer produktu: 123232 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Opis Opis miernika 1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.

Bardziej szczegółowo

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna.

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna. Tabela przestawna-zmiany... 1 Wiele wartości w wierszu... 1 Raport w formacie Excel... 1 Nazwy skrótowe... 2 Zachowywanie ustawień okna... 2 Nadgrupa, liczność grupy... 3 Inne zmiany... 3 Poprawki... 3

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 1 Metody numeryczne Dział matematyki Metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna i alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna i alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-2125C INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji, współczynnik korelacji wielorakiej. Paweł Cibis

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji, współczynnik korelacji wielorakiej. Paweł Cibis Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji, współczynnik korelacji wielorakiej Paweł Cibis pcibis@o2.pl 9 marca 2006 1 Regresja liniowa 2 wzory funkcje 3 Korelacja liniowa wzory

Bardziej szczegółowo

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I (90 h)

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I (90 h) Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony (według podręczników z serii MATeMAtyka) Klasa I (90 h) Temat Liczba godzin 1. Liczby rzeczywiste 15

Bardziej szczegółowo

= i Ponieważ pierwiastkami stopnia 3 z 1 są (jak łatwo wyliczyć) liczby 1, 1+i 3

= i Ponieważ pierwiastkami stopnia 3 z 1 są (jak łatwo wyliczyć) liczby 1, 1+i 3 ZESTAW I 1. Rozwiązać równanie. Pierwiastki zaznaczyć w płaszczyźnie zespolonej. z 3 8(1 + i) 3 0, Sposób 1. Korzystamy ze wzoru a 3 b 3 (a b)(a 2 + ab + b 2 ), co daje: (z 2 2i)(z 2 + 2(1 + i)z + (1 +

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania

Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania Łukasz Wojciechowski marca 00 Dany jest układ m równań o n niewiadomych postaci: a x + a x + + a n x n = b a x + a x + + a n x n = b. a m x + a m x +

Bardziej szczegółowo