F-789SGA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GHID DE UTILIZARE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F-789SGA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GHID DE UTILIZARE"

Transkrypt

1 F-789SGA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GHID DE UTILIZARE E-IM-2727 POLSKI ROMÂNĂ

2 Treść Wyświetl...P.3 Pierwsze Kroki Zasilanie On/Włączone, OFF/Wyłączone...P.4 Regulacja Kontrastu Wyświetlacza...P.4 Wybόr Trybu... P.4-5 Menu Funkcji... P.5-6 Menu Konfiguracji Kalkulatora... P.6-8 przed Użyciem Kalkulatora...P.8 Wprowadzanie wyrażeń i wartości Pojemność Wprowadzanych Danych...P.9 Edycja Wprowadzanych Danych... P.9-10 Wprowadzanie i Wyświetlanie Wyników w Trybie Matematycznym...P.10 Zakresy Wprowadzanych Danych...P.10 Kolejność Działań...P.11 Stosy Obliczeniowe...P.11 Komunikaty o Błędach i Lokalizowanie Błędów... P Podstawowe Obliczenia Obliczenia Arytmetyczne...P.13 Obliczenia z Wykorzystaniem Pamięci... P Obliczenia Ułamkowe...P.14 Obliczenia Procentowe...P.15 Obliczenia Stopnie-Minuty-Sekundy...P.15 Powtórzenia i Wielozadaniowość...P.16 Obliczenia z Wykorzystaniem Stałej...P.16 Konwersje Metryczne...P.16 Funkcjonalne Obliczenia Naukowe Podnoszenie do Kwadratu, Pieriastek, Pierwiastek Sześcienny, Potęgowanie, Pierwiastek n Stopnia, Wartość Odwrotna Liczba Pi...P.17 Logarytm, Logarytm Naturalny, Antylogrytm i Logab...P.17 Konwersja Jednostek Kątowych...P.17 Obliczenia Trygonometryczne...P.18 Permutacja, Kombinacja, Slinia i Geneowanie Liczb Losowych...P.18 Najmniejsza Wspólna wielokrotność i Największy Wspólny Dzielnik...P.19 Rozkład Liczby na Czynniki Pierwsze...P.19 Obliczenia z Ilorazem i Resztą...P.19 Knwersja Współrzędnych...P.20 Obliczenia Wartości absolutnej...p.20 zapis Inżynieryjny...P.20 Zamiana wyświetlanych Wartości...P.20 Obliczenia na Liczbach Zespolonych...P.21 Obliczenia w Systemie o Podstawie n (Base-n) i Obliczenia Logiczne..P.22 Obliczenia Statystyczne Wybór Typu Statystyki...P.22 Wprowadzanie Danych Statystcznych...P.23 Edycja Danych Próbek Statystycznych...P.23 Ekran Obliczenia Statystyczne...P.24 Menu Statystyczne... P Obliczenia Statystyczne...P.26 Obliczenia Rozkładu... P zaawansowane Obliczenia Naukowe Równania... P Funkcja Rozwiązywania (SOLVE)... P Funkcja CALC...P.29 Różniczkowanie... P Całkowanie...P.30 Obliczenia Macierzowe... P Obliczenia Wektorowe... P Funkcja (x,y) Obliczanie Tabela... P Wymiana Baterii...P.35 Proady i Środki Ostrożności...P.36 Specyfikacjas...P.36 2

3 * * Korzystanie z instrukcji Instrukcja podstawowa krótko opisuje funkcje, dane techniczne i zalecenia dotyczące użytkowania kalkulatora F789SGA. Aby nauczyć się obsługi kalkulatora F789SGA, warto zapoznać się z przykładami obliczeń, procedurami operacji oraz zakresem obliczeń dla głównych funkcji. Jak Używać Przesuwną Pokrywę Otwórz lub zamknij pokrywę przesuwając ją tak, jak pokazano na rysunku. Wyświetl 3

4 Pierwsze kroki 4

5 Operacja Tryb LCD Wskaźnik COMP Normalne obliczenia CPLX Kompleksowe obliczenia liczby CPLX STAT STAT BASE Statystyczne i regresji obliczenia Obliczenia uwzględniające specyficzne system liczb EQN Wiązanie równania EQN TABLE Generacji Tabela funkcji MATX Obliczenia macierzowe MATX VCTR Obliczenia wektorowe VCTR Menu funkcji Tryb zawiera funkcję matematyczną, urządzenia w każdym trybie obliczeń. W każdym trybie obliczeń funkcja będzie różna. Wciśnij i odpowiednią liczbę, aby wprowadzić tryb obliczeń. Wciśnij, aby wejść do menu. Wciskać /, aby przejść do następnej/poprzedniej strony. 5

6 Wciśnij, aby wyjść z menu. Dla STAT, EQN, MATX, tryb VCTR, format Wejścia & Wyświetlacz przełączy się w tryb linii automatycznie. 6

7 Aby wybrać format wyświetlania liczb złożonych [3] CLPX ([1] + bi lub [2] r < ) [1] + bi: określenie współrzędnych prostokątnych [2] r < : określić współrzędne Polor 7

8 8

9 Wprowadzanie wyrażeń i wartości 9

10 Precyzyjne wyliczenie, pleae Zakres napięć odnosi się do... 10

11 11

12 Dimension ERROR [błąd wymiaru] (tylko w trybie Macierz lub Wektor) W trybie Macierz oraz Wektor wymiar (wiersza, kolumny) powyżej trzech. Próba wykonania niepoprawnego działania na macierzy/wektorze. Wciśnij lub, aby wyświetlić lokalizację przyczyny błędu i przeprowadź odpowiednie poprawki. Can t Solve ERROR (tylko w funkcji SOLVE) Kalkulator nie mógł uzyskać rozwiązania. Sprawdź pod kątem błędy w równaniu, które wprowadzasz. Wprowadź wartość zmiennej rozwiązania, która jest bliska oczekiwanego rozwiązania, i spróbuj ponownie. Variable ERROR [Błąd zmiennej] (tylko w funkcji SOLVE) Równanie nie jest poprawne. Równanie nie zawiera zmiennej X. Zmienna rozwiązania nie jest podobna do zmiennej określonej w wyrażeniu. W trybie Macierz i Wektor, wymiar (wiersza, kolumny) powyżej trzech. Próba wykonania niepoprawnego działania na macierzy/wektorze. (patrz str ) Time Out ERROR [Błąd upływu czasu] (tylko w obliczeniach różniczkowych lub całkowych) Koniec bieżącego obliczenia różniczkowego lub całkowego nie spełnia warunku końcowego. Kalkulator nie mógł uzyskać rozwiązania. (Patrz str ) Argument ERROR Niepoprawne użycie argumentu. Wciśnij lub, aby wyświetlić lokalizację przyczyny błędu i przeprowadź odpowiednie poprawki. 12

13 Podstawowe Obliczenia 13

14 14

15 Funkcja Multi-deklaracje Użyj dwukropek, aby umieścić dwie lub więcej obliczeń wyrażenia siebie. Pierwszy stracony oświadczenie będzie miało "DISP" wskaźnik, a "DISP" ikona zniknął po ostatniej instrukcji jest wykonywany.... EX #14 15

16 Dla stałej tabeli można znaleźć lub 16

17 Funkcjonalne Obliczenia Naukowe Naciśnij, aby wejść w tryb COMP. = e =

18 * Wartość jest tylko próbki, wyniki będą różnić się za każdym razem. 18

19 Rozkład liczby na czynniki pierwsze Rozkład liczby całkowitej dodatniej, maksymalnie 10-cyfrowej, na czynniki pierwsze, maksymalnie 3-cyfrowe. Liczba Pfact : 0 < X < (X jest liczbą całkowitą) Pozostałość, która nie może być rozłożona, zostanie ujęta w nawiasy na wyświetlaczu. Przykład: = 32 x 11 x 41 x 271 x (9091) UWAGA Wszelkie obliczenia, wciśnięcie klawisza lub, lub, lub spowodują wyjście z wyświetlania wyników rozkładu na czynniki pierwsze. Użycie menu konfiguracyjnego do zmiany ustawienia jednostki kąta (Deg, Rad, Gra) lub ustawienia wyświetlania cyfrowego (Fix, Sci, Norm). [Math ERROR] [błąd matematyczny] jest wyświetlany, jeżeli wyświetlana jest wartość dziesiętna, ułamek, ujemny wynik obliczenia lub Pol, Rec, Q...R. 19

20 UWAGA W niektórych wyników obliczeń, naciskając nie przeliczy wartość wyświetlacza. Niektóre konwersji wynik wyświetlacz może zająć dużo czasu. 20

21 Wciśnij, aby wybrać typ obliczenia. Wybór typu liczby zespolonej Po wejściu na ekran Complex Number Type istnieje 6 typów obliczeń na liczbach zespolonych; wciśnij liczbę, aby wybrać typ obliczenia na liczbach zespolonych. Wyznacz część rzeczywistą/urojoną liczby zespolonej 21

22 Jeżeli wynik obliczenia w układzie dwójkowym lub ósemkowym ma więcej niż 8 pozycji, wyświetlane jest, aby wskazać, że wynik ma następny blok. Wciśnięcie klawisza może łączyć między blokami wyniku. Obliczenia Statystyczne 22

23 Jednozminenna STAT FREQ ON 23

24 [7] Distr Aby wprowadzić DISTR podmenu (P(t), Q(t), R(t)) 24

25 STAT podmenu S-SUM Typ STAT Wartość S-PTS Reg Reg Operacja x2 STAT x Sumowanie wszystkich wartości x 2 2-STAT tylko Podsumowanie wszystkich y2 wartości y zmienna Sumowanie wszystkich wartości y y Podsumowanie par xy xy Sumowanie wszystkich wartości x3 x3 Podsumowanie wszystkich x2y par x2y Podsumowanie wszystkich x4 par S-VAR Symbol 1 i 2 zmienna Sumowanie wszystkich wartości x2 x x Liczba próbki danych zmienna Średnia z wartości x STAT Odchylenie standardowe z x. x Odchylenie standardowe próbki x. x Średnia z wartości y zmienna Odchylenie standardowe populacji y n 1i2 2-STAT tylko 4 n n-1 y y n Odchylenie standardowe próbki y y 1 i 2 zmienna Minimalna wartość X minx STAT Maksymalna wartość X maxx 2-STAT tylko Minimalna wartość Y miny zmienna Maksymalna wartość Y maxy Na Reg Współczynnik regresji A non-quad Regresji współczynnik B B Współczynnik korelacji r r Szacunkowa wartość x x Szacunkowa wartość y. y Dla Quad Współczynnik regresji A Reg tylko Regresji współczynnik B B Regresji współczynnik C C Szacunkowa wartość x1 x1 Szacunkowa wartość x2 x2 Szacunkowa wartość y. y 25 n-1

26 26

27 Zaawansowane Obliczenia naukowe Przedmiot Opis [1] 2 unknow EQN Jednoczesnych równań liniowych o dwóch niewiadomych [2] 3 unknow EQN Jednoczesnych równań liniowych o trzy niewiadomych [3] 4 unknow EQN Jednoczesnych równań liniowych o cztery niewiadomych [4] Quad EQN Równanie kwadratowe, stopień 2 równanie [5] Cubic EQN Równania sześciennego, stopień 3 równanie [6] Quartic EQN Quartic równanie, równanie stopnia 4 27

28 Czterech niewiadomych jednoczesnej liniowo równania: a1w + b1x + c1y + d1z = e1 a2w + b2x + c2y + d2z = e2 a3w + b3x + c3y + d3z = e3 a4w + b4x + c4y + d4z = e4 Cztery kwadratowe, sześcienne lub kwarta równania, nazwa zmiennej zaczyna się od X1 Rozwiązuje dla X, na przykład, kiedy równanie jest wejście jako: X = Y + 5, X Rozwiązuje dla Y, na przykład, kiedy równanie jest wejście jako: Y = x + 5, Y X 28

29 X! Rozwiąż funkcja nie może być rozwiązane pewne równanie. 29

30 tol 30

31 Wymiar macierzy, jaki może być użyty, wynosi maksymalnie 4x4. Tworzenie macierzy Wciśnij, aby wejść w Tryb Macierzy. Wciśnij, aby zastosować aplikację MATX; wciśnij do następnych / poprzednich stron. ITEM MATX / OPIS [1] Dim Określanie nazwy Matrix A do D, i określić wymiar (do 4 x 4) [2] Data Określ AD macierz do edycji i odpowiedniego elementu macierzy [3] MatA to MatD Wybierz macierz A do D [4] MatAns Odpowiedź Obliczanie Matrix & Store w MatAns [5] Det Zdeterminowany funkcją Matrix-D [6] Trn Transponowane dane w Matrix-D [7] Ide Tożsamość matrycy [8] Adj Sprzężona do macierzy [9] Inv Macierz odwrotna Naciśnij, aby wyjść z matrycy, tworząc ekran. Edytowanie danych macierzy Wciśnij (Dane), następnie określ macierz A, B, C lub D do edycji, a zostanie wyświetlony wskaźnik odpowiedniego elementu macierzy. Wprowadź nową wartość i wciśnij, aby potwierdzić edycję. Wciśnij, aby wyjść z ekranu edycji macierzy. 31

32 ... Macierz jednostkowa Przykład: macierz jednostkowa D... Macierz sprzężona Przykład: macierz sprzężona A < Wynik: >... 32

33 Tworzenie wektora Wciśnij, aby wejść w Tryb Wektora. Wciśnij, aby użyć narzędzia Wektor; POZYCJA MATX OPIS [1] Dim Określ nazwę wektora A do D i wymiar (max. 3D) [2] Data Określ wektor A-D do edycji i odpowiedni element macierzy [3] VctA to VctD Wybierz wektor A do D [4] VctAns Odpowiedź obliczenia wektora & Zapisz w VctAns [5] Dot Wprowadź polecenie dla uzyskania iloczynu skalarnego wektora spoza aplikacji TRYB WEKTORA Wciśnij, aby wyjść z ekranu tworzenia macierzy. Edytowanie elementów wektora Wciśnij (Dane), następnie określ macierz A, B, C lub D do edycji, a zostanie wyświetlony wskaźnik odpowiedniego elementu macierzy. Wprowadź nową wartość i wciśnij, aby potwierdzić edycję. Wciśnij, aby wyjść z ekranu edycji wektora. 33

34 Funkcja (x, y) Obliczanie Tabela d, S, dx 34

35 3 2 Przykład: f (x) = x + 3x 2x aby wygenerować tabelę funkcji w przedziale, zwiększany w krokach co 1. Wymiana baterii 35

36 Porady i Środki Ostrożności Specyfikacja 7 minutach 36

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Mykhaylo

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Derive 4 w nauczaniu matematyki

Zastosowanie programu Derive 4 w nauczaniu matematyki Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze WEWNĄTRZSZKOLNY KURS DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI Artur Adam Zastosowanie programu Derive 4 w nauczaniu matematyki Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Cscape podręcznik użytkownika

Cscape podręcznik użytkownika Cscape Instrukcja obsługi i programowania Podręcznik użytkownika Strona 1 z 226 Niniejsza instrukcja zawiera opis oprogramowania Cscape firmy Horner APG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszego

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY 2013 1. Arkusze Praca z arkuszami w skoroszycie Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu. Kliknij na zakładce arkusza, przed którym chcesz wstawić nowy arkusz Z

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Ćwiczenie 2. Podstawowe operacje macierzowe. Opracował: dr inż. Sebastian Dudzik 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z tworzeniem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z INFORMATYKI

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z INFORMATYKI WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Małgorzata Korlatowicz, Wojciech Jawień, Jacek Śmietański, Sebastian Bożek MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z INFORMATYKI KRAKÓW 2008 wydanie 8, uzupełnione i poprawione

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie do pakietu R

Krótkie wprowadzenie do pakietu R Krótkie wprowadzenie do pakietu R Statystyka matematyczna i ekonometria dr inż. Robert Kapłon ver. 0.9 (kompilacja: 26 września 2014) Spis treści Wstęp 3 1. Instalacja i konfiguracja 4 1.1. Tworzenie projektu.....................................

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

1. Praktyczny przykład kalibracji rastra

1. Praktyczny przykład kalibracji rastra 1. Praktyczny przykład kalibracji rastra Dane do wykonania opisywanego poniżej ćwiczenia znajdują się w katalogu...\geo-dat\trening\raster. Zadaniem ćwiczenia jest przygotowanie danych rastrowych do kalibracji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1

Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1 Wpisywanie tekstu Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1 Domyślnie, Mathcad traktuje wpisywany tekst jako wyrażenia matematyczne. Do trybu tekstowego można przejść na dwa sposoby: Zaczynając wpisywanie

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Urządzenie P-touch może pracować głośno, gdy jest włączone lub gdy drukuje, jednak nie oznacza to awarii. Deklaracja zgodności (Tylko Europa)

WSTĘP. Urządzenie P-touch może pracować głośno, gdy jest włączone lub gdy drukuje, jednak nie oznacza to awarii. Deklaracja zgodności (Tylko Europa) 9600/3600 PODĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przeczytaj Podręcznik użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia P-touch. Zachowaj ten Podręcznik użytkownika do wykorzystania w przyszłości. Wersja B WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wersja 1.0, Język polski

Instrukcja obsługi. wersja 1.0, Język polski 0 0 40 50 Instrukcja obsługi wersja.0, DISTO TM pro 4 / pro 4 Ręczny dalmierz laserowy Oznaczenie produktu Używane symbole Gratulujemy Ci zakupu dalmierza laserowego DISTO Produkty firmy Leica Geosystems

Bardziej szczegółowo

1. Edytor tekstu (Word)

1. Edytor tekstu (Word) Pakiet Office 1. Edytor tekstu (Word) 3 1.1. Paski narzędziowe Worda 4 1.2. Linijka 4 1.3. Pasek stanu 5 1.4. Przełączniki widoku dokumentu 5 1.5. Tworzenie dokumentu 6 1.5.1. Wpisywanie i kasowanie tekstu

Bardziej szczegółowo

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT Czytnik OBD II / EOBD www.automex.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść instrukcji obsługi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help Oficjalny Podręcznik 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help 3.2 Ostatnio modyfikowany: listopad 16, 2009 Autorzy Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo