3. Przebudowano drogę Reptowo Motaniec ( ,52 zł). 4. Wybudowano ścieżkę rowerową Zieleniewo - Motaniec ( ,45 zł).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Przebudowano drogę Reptowo Motaniec (2.831.432,52 zł). 4. Wybudowano ścieżkę rowerową Zieleniewo - Motaniec (2.148.855,45 zł)."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kobylanka. Dobiega końca VI kadencja samorządu terytorialnego. Jest to czas na podsumowanie moich działań w ostatnich czterech latach w Gminie Kobylanka. Najlepiej takie podsumowanie zaczyna się od weryfikacji zamierzeń zapisanych w programie wyborczym z rzeczywistymi dokonaniami. Niewątpliwie była to bardzo trudna, czteroletnia droga, obfitująca w nieustanne niespodzianki fundowane nam między innymi przez polski rząd. Już trzy tygodnie po ostatnich wyborach weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, dotyczące obliczania wskaźników zadłużenia Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wprowadzenie nowego Rozporządzenia Ministerstwa spowodowało to, że z dnia na dzień jedna z najlepiej ocenianych pod względem rozwoju gmin w Polsce stała się jedną z gorszych, tylko ze względu na zmianę sposobu liczenia wskaźników. Trudno jest w tak niewielkiej Jednostce Samorządu Terytorialnego jaką jest Kobylanka dostosować się do nowych wytycznych finansowych w ciągu jednego roku budżetowego, nie rezygnując przy tym z realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych. Dzięki temu rozporządzeniu Gmina Kobylanka nie zwiększając swojego zadłużenia nawet o 1 grosz stała się z dnia na dzień jedną z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce! Przepisy prawa można zmienić, jednak przygotowywanych przez lata i będących w realizacji procesów inwestycyjnych już nie! Zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym i trzeba było dostosować się do nowych warunków ekonomicznych. Podjąłem decyzję o kontynuowaniu procesów inwestycyjnych Należało jednak zweryfikować program wyborczy w imię odpowiedzialności za finanse Gminy. Biorąc pod uwagę powyższą sytuację w ostatnich czterech latach wykonaliśmy zgodnie z deklaracjami wyborczymi następujące przedsięwzięcia i inwestycje, które są wartością dodaną w odniesieniu do poprzedniego okresu funkcjonowania samorządu w Kobylance: INFRASTRUKTURA 1. Przyjęcie Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla całej Gminy Kobylanka w lipcu 2013 roku. 2. Przyjęcie Studium pozwoliło na zintensyfikowanie prac nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w następujących obszarach: a. Motaniec Bielkowo (tereny inwestycyjne), b. Niedźwiedź tereny mieszkalne c. Jęczydół tereny mieszkalne d. Kobylanka tereny mieszkalne e. Niedźwiedź - kościół 3. Przebudowano drogę Reptowo Motaniec ( ,52 zł). 4. Wybudowano ścieżkę rowerową Zieleniewo - Motaniec ( ,45 zł).

2 5. Modernizacja i przebudowa ulic na terenie gminy ( ,57 zł). 6. Remonty i bieżące utrzymanie dróg ( ,24 zł) Łącznie na infrastrukturę drogową wydano w ostatnich czterech latach kwotę zł. jest to najwyższy wydatek na ten cel w historii Gminy. 7. Gmina uczestniczyła również w inwestycjach drogowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe. W ramach tych działań zrealizowano: a. kanalizację deszczową w ciągu ul. B. Chrobrego w Kobylance ( zł), b. przebudowano odcinek drogi powiatowej. z Zieleniewa do Kunowa. 8. Wybudowano nowoczesną sieć telekomunikacyjną w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka ( zł). Niestety jak to zwykle bywa w trakcie realizacji przedsięwzięcia zmieniły się przepisy i ograniczyły możliwość przekazania nieodpłatnego sygnału dla pozostałych zainteresowanych mieszkańców Gminy. Ze względu na zmianę przepisów otrzymaliśmy zwrot wkładu własnego i cała inwestycja pokryta została ze środków zewnętrznych. Mamy 95 % gminy objęte sygnałem internetowym i po zakończeniu okresu trwałości projektu na pewno to wykorzystamy. 8. Wybudowano sieci gazowe w miejscowościach Jęczydół, Kunowo ( zł). 9. W ramach pilotażu i testu do Programu oświetlenia Gminy postawiono 5 lamp solarnych na skrzyżowaniach w Kobylance, Kunowie i Morzyczynie. Kolejne dostawione zostaną w Reptowie. Łącznie na infrastrukturę w mijającej kadencji wydaliśmy prawie złotych. GOSPODARKA KOMUNALNA 1. Zamknięta i wyłączana z eksploatacji została grupowa oczyszczalnia ścieków w Morzyczynie o nominalnej przepustowości Q dśr. = 400 m3/d. Oczyszczalnię oddano do użytkowania w grudniu 2000 roku. Jednak ze względu na tempo rozwoju Gminy jej moc przerobowa od 2008 roku była niewystarczająca. Rozbudowa oczyszczalni okazała się niemożliwa ze względu na jej usytuowanie w bezpośredniej strefie ochrony wód Jeziora Miedwie. Kwestie szczegółowe zostały rozstrzygnięte w specjalistycznym opracowaniu. Od 2012 roku uruchomiony został przesył ścieków z Gminy Kobylanka do oczyszczalni w Stargardzie Szczecińskim w ramach projektu z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej realizowanego przez Miasto Stargard Szczeciński, Gminę

3 Stargard Szczeciński i Gminę Kobylanka (koszt realizacji zadania na terenie Gminy Kobylanka to zł). Realizacja powyższego zadania kompleksowo rozwiązuje problem odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kobylanka. 2. Wybudowano sieć kanalizacyjną na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński w miejscowości Kunowo ( zł). 3. Wybudowano sieć kanalizacyjną na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński w miejscowości Bielkowo ( zł). 4. Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo ( zł). 5. Podłączono do sieci wodno-kanalizacyjnej oś Zielone w Kobylance ( zł). 6. Podłączono do sieci wodnokanalizacyjnej ul Fieldorfa w Morzyczynie ( zł). 7. Na podstawie porozumień partycypacyjnych dotyczące budowy sieci wodnokanalizacyjnej z prywatnymi inwestorami ( zł) zrealizowano między innymi: a. Sieć wodnokanalizacyjną obsługującą osiedle Kryształowe w Morzyczynie, b. Sieć wodnokanalizacyjną obsługującą osiedle Nowy Horyzont w Kobylance. 8. Rozpoczęły się działania dotyczące pozyskania 50% dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych poza strefą pośrednią ochrony wód Jeziora Miedwie. Program dotyczy miejscowości: Motaniec, Niedźwiedź, Rekowo, Cisewo, Wielichówek oraz części Reptowa. 9. Przekazano w dzierżawę Ośrodek Zdrowia w Kobylance, co przełożyło się na podniesienie jego standardu obsługi i udzielania pomocy medycznej mieszkańcom gminy. Dodatkowo uruchomiony został punkt apteczny, który w znacznym stopniu przyspieszył dostęp do leków dla osób chorych. 10. Zwiększono dostęp do komunikacji wewnętrznej poprzez umowę z MZK Stargard. Obecnie autobusy komunikacji publicznej docierają do: Zieleniewa, Kunowa, Morzyczyna, Jęczydołu, Bielkowa, Kobylanki, Motańca, Niedźwiedzia i Reptowa. Jednocześnie w miarę możliwości finansowych zwiększamy liczbę wiat przystankowych w celu podniesienia komfortu podróżnych. Łącznie na rozwój gospodarki komunalnej w ostatniej kadencji wydaliśmy prawie złotych.

4 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Zgodnie z deklaracją wyborczą odnośnie doposażania szkół w pomoce i materiały dydaktyczne, bieżące remonty i podnoszenie warunków pracy w szkołach, Gmina Kobylanka, jako lider, realizowała w okresie od grudnia 2011 do grudnia 2012 projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III. Wartość projektu wyniosła zł, projekt bez wkładu własnego. Z tego zł przeznaczono na doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych. Cel ten był realizowany poprzez szereg zajęć edukacyjno wychowawczo profilaktycznych zgodnych z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi, rozwojowymi. Stworzono w szkołach warunki umożliwiające wspomaganie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne. 2. Kontynuacją działań we zakresie podnoszenia jakości oświaty Gmina Kobylanka, jest realizacja w okresie od sierpnia 2012 do lipca 2015 projektu Myślę, liczę, działam. Wartość projektu wynosi zł. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie szeregu zajęć pozalekcyjnych: zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze znacznymi trudnościami, zajęcia wyrównawcze, zajęcia dla uczniów z trudnościami w językach obcych, warsztaty zawodoznawcze, zajęcia profilaktyki uzależnień, gimnastyka korekcyjna, Trening Zastępowania Agresji, zajęcia dla dzieci uzdolnionych. Dodatkowo doposażono szkoły w specjalistyczny sprzęt edukacyjny między innymi w tablice multimedialne wraz z oprogramowaniem do nich, mikroskopy itp. 3. Biorąc pod uwagę położenie Gminy nad jeziorem Miedwie we wszystkich szkołach podstawowych w ramach zajęć obowiązkowych prowadzona jest nauka pływania w klasach trzecich. Jeszcze dwa lata trwania programu i wszystkie dzieci kończące szkoły na terenie Gminy posiądą umiejętność pływania. 4. Nie uruchomiono przedszkola publicznego jednak na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola niepubliczne. W Kobylance przedszkole Nutka oraz w Zieleniewie przedszkole Male Talenty. Obecnie mamy w tych dwóch przedszkolach 105 miejsc, które wykorzystane są w 60%. Dodatkowo w Reptowie funkcjonuje świetlica prowadząca zajęcia edukacyjne w ramach wyrównywania szans dla dzieci w wieku Przedszkolnym. Z budżetu Gminy przekazywane jest rocznie w formie dotacji na wychowanie przedszkolne ponad zł. 5. Rozwój zajęć dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem świetlic wiejskich został ograniczony z jednej strony przez możliwości finansowe. Innym ważnym powodem było jednak znaczne zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych w szkołach w związku z realizowaniem przez Gminę programów z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Doraźnie zajęcia prowadzone były w świetlicach w Niedźwiedzi, Motańcu, Reptowie, Morzyczynie. 6. Wszystkie działania w zakresie oświaty oraz niewątpliwie zaangażowanie dyrekcji szkół i nauczycieli cały czas przyczyniają się do bardzo dobrych wyników w nauczaniu. W tym roku po raz kolejny mamy powody do zadowolenia. Średni wynik jaki uzyskali nasi

5 uczniowie na sprawdzianie szóstoklasistów to 28,24. Jest to wynik lepszy niż średnia w kraju, która wynosiła 25,82. Dla porównania średni wynik szkół stargardzkich to 26,33, natomiast szkół powiatu stargardzkiego 24,78. Wszystkie te wspomagające oświatę działania były możliwe dzięki pozyskaniu z funduszy zewnętrznych w wysokości złotych. KULTURA, SPORT i TURYSTYKA 1. Wybudowano plac zabaw w miejscowości Niedźwiedź Gmina Kobylanka ( zł). 2. Zmodernizowano i doposażono plac zabaw w miejscowości Reptowo ( zł). 3. Zmodernizowano i doposażono plac zabaw w miejscowości Kunowo ( zł). 4. Zmodernizowano i doposażono plac zabaw w miejscowości Kobylanka ( zł). 5. Wyremontowano świetlicę wiejską w Rekowie i wybudowano zbiornik bezodpływowy do tej świetlicy. (70.800,00 zł). 6. Wykonano ocieplenie zewnętrzne elewacji świetlicy wiejskiej w Bielkowie ( zł) oraz częściową modernizację ogrzewania. 7. Postawiono wiatę przy świetlicy w Niedźwiedziu. 8. Wykonano renowację kąpieliska śródlądowego w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie ( zł). 9. Z inicjatywy Społecznego Komitetu i przy dużym zaangażowaniu mieszkańców odtworzono boiska do piłki nożnej w Kobylance. ( zł). Łącznie na inwestycje w tym dziale wydano kwotę złotych.

6 1. Gminny Ośrodek Kultury, oprócz pracy związanej z prowadzeniem zespołów dziecięcych, młodzieżowych, ludowych i kół zainteresowań, pracuje również w wakacje szczególnie przy organizacji imprez w amfiteatrze. Do najważniejszych imprez organizowanych w ostatnich czterech latach należą: a. Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia. b. Miss Miedwia. c. Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS SERIES-EUROPA d. Mistrzostwa Polski w klasie OMEGA lekarzy. e. Maraton dookoła Miedwia MTB. f. Międzynarodowy Plener Malarski Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej. Warto podkreślić, że Zespół Folklorystyczny Kalina z Kobylanki obchodzi w tym roku 40 lecie istnienia. Dzięki zaangażowaniu członkiń zespołu powstał strój ludowy oparty o heraldykę Gminy oraz wydana została jubileuszowa płyta z historią Zespołu. 2. Gmina Biblioteka Publiczna przy współpracy z gminą cały czas wzbogaca swój księgozbiór o najnowsze wydania i poszerza grono czytelników. 3. Z wykorzystaniem funduszy europejskich wydano książkę DAWNE WIDOKI WSI GMINY KOBYLANKA ( zł) 4. Cykliczne Imprezy sportowe organizowane dla mieszkańców Gminy: a. Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, Sportowy Turniej Miast i Gmin. b. Turniej o Puchar Premiera w piłce nożnej. c. Turniej piłkarski dzieci organizowany przez szkółkę Brazil da bola. d. Biegi przełajowe w ramach programu Cała Polska Biega. 2. Ważniejsze Imprezy sportowe, w których Gmina jest lub była współorganizatorem: a. Regaty O Błękitną wstęgę J. Miedwie i Puchar Wójta Gminy Kobylanka. b. Regaty dzieci O złota dynię. c. Regaty Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Lekarskich. d. Mistrzostwa Polski Sthil Timber Sports. e. Wyścig MTB dookoła jeziora Miedwie.

7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1. Gmina ma podpisane umowy dotacyjne z pięcioma Stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych w Kobylance, Bielkowie, Reptowie, Niedźwiedziu i Kunowie. Dzięki samodzielnym działaniom tych jednostek oraz współpracy z Gminą systematycznie doposaża się OSP z terenu gminy Kobylanka w środki ochrony osobistej i najnowszy sprzęt gaśniczy oraz do ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki tym działaniom mamy zabezpieczone bezpieczeństwo pożarowe oraz od zagrożeń miejscowych. Jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym udzielają pomocy również w zdarzeniach drogowych. Profesjonalizm naszych strażaków ochotników przydał się bardzo w trakcie ostatnich załamań pogodowych gdy przy usuwaniu zagrożeń miejscowych uczestniczyły wszystkie jednostki z OSP.( zł) 2. Gmina jest koordynatorem Miedwiańskiego Centrum Wodnego uruchamianego w czasie sezonu letniego. W porozumieniu z Miastem Stargard Szczeciński, Starostwem Powiatowym oraz OSiR Stargard podniesiony został poziom bezpieczeństwa mieszkańców i turystów korzystających z kąpieliska oraz akwenu jeziora Miedwie. Wszystkie te działania przyczyniły się do tego, ze śródlądowe kąpielisko w Zieleniewie jako pierwsze w Polsce otrzymało międzynarodowy certyfikat i powiewa nad nim Błękitna Flaga. ( zł) 3. W porozumieniu z Komendą Powiatowa Policji w trakcie sezonu letniego uruchamiane są dodatkowe patrole policji na Promenadzie ( zł). 4. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, uruchomiono comiesięczne dyżury dzielnicowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance oraz świetlicy wiejskiej w Reptowie. 5. Radary temat wzbudzający emocje i dzielący mieszkańców. Powodem uruchomienia systemu pomiaru prędkości były skargi i wnioski mieszkańców dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa ze względu na przekraczanie prędkości. Z uwagi na liczne zmiany ustawy dotyczącej funkcjonowania Straży Gminnej nie zdecydowano się na zakup fotoradaru na mienie Gminy (koszt około zł). Dodatkowo do obsługi administracyjnej (obróbka zdjęć, korespondencja, wezwania itp.) należałoby zatrudnić w Urzędzie minimum 2 osoby. W przypadku zmiany przepisów mielibyśmy na stanie

8 niepotrzebny fotoradar i przerost zatrudnienia. Takie rozwiązanie powoduje, ze w każdej chwili możemy zakończyć prowadzenie pomiaru nie ponosząc żadnych kosztów finansowych. Wprowadzenie tego zadania niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. W pierwszych dniach funkcjonowania systemu rejestrowano 500 wykroczeń dziennie, dzisiaj jest ich około 20. Mieszkańcy, którzy tego oczekiwali są zadowoleni. Na wszystkie działania dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa wydatkowano z budżetu w minionej kadencji ponad zł BEZROBOCIE 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance z ramienia Gminy, jako partner w latach brał udział w projekcie Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Liderem projektu było Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim. Wartość projektu wyniosła zł z tego wkład własny zł. Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie powiatu, eliminowanie barier organizacyjnych, prawnych i psychologicznych, jakie towarzyszą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ułatwienie im dostępu do rynku pracy. Cel ten był realizowany poprzez szereg szkoleń zawodowych, pozwalających uzyskać beneficjentom projektu nowe kwalifikacje, przydatne na współczesnym regionalnym rynku pracy. Dodatkowo działania te były wzmocnione poprzez prowadzenie doradztwa psychologicznego w postaci treningów umiejętności i konsultacji indywidualnych oraz poprzez doradztwo zawodowe w formie poradnictwa indywidualnego. Dodatkowo zatrudniono pracownika socjalnego, który zajmował się pracą socjalną z beneficjentami; uzyskiwali oni wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych na kształcenie. 2. Gminne Centrum Informacji aktualizuje na bieżąco i posiada pełną wiedzę o rynku pracy na terenie Gminy i okolicznych miejscowościach. Udziela niezbędnej pomocy dla mieszkańców w pozyskiwaniu pracy. Gminne Centrum Informacji w ramach współpracy z przedsiębiorcami przeprowadziło w latach ,, giełdy pracy z czego 17 osób podjęło pracę w charakterze pracownika budowlanego. Na bieżąco wpływają oferty pracy od mieszkańców gminy oraz pracodawców zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka.: a rok - brak danych - 46 osób podjęło pracę

9 b rok 43 oferty pracy 33 osoby podjęło pracę c rok 31 ofert pracy 23 osoby podjęło pracę 3. Wskaźnik bezrobocia w gminie Kobylanka w sierpniu br. wyniósł 5,2%. 4. Gmina stwarza również warunki do rozwoju przedsiębiorczości poprzez otwieranie nowych terenów inwestycyjnych. Istnieją również doskonałe warunki do powstawania micro i macro przedsiębiorstw. W roku 2012 na terenie gminy zarejestrowanych było 376 podmiotów gospodarczych obecnie jest ich Gmina wspólnie z Parafią Reptowo założyła Spółdzielnię socjalną Miedwie, która obecnie zajmuje się między innymi prowadzeniem kuchni przy ZSP Reptowo oraz dożywianiem dzieci uczęszczających do naszych szkół. OCHRONA ŚRODOWISKA 1. W ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka w latach zostały usunięte ponad 244 tony tego szkodliwego materiału budowlanego z 79 gospodarstw domowych kosztem blisko 135 tys. zł. Posiadacze azbestu za jego demontaż i utylizację nie płacili, ponieważ koszty te w 100 proc. pokryła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2. W 2013 r. całą Polskę objęła tzw. rewolucja śmieciowa. W naszej gminie potrzeby zmian w systemie gospodarki odpadami zauważono już wcześniej. W 2007 r. rozpoczęła się cykliczna akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych. W jej ramach do 2013 r. z terenu naszej gminy odebrano ponad 1000 metrów sześciennych ww. śmieci. Mieszkańcy naszej gminy mieli również jeszcze przed wprowadzeniem rewolucyjnych zmian w gospodarce odpadami możliwość selektywnego pozbywania się odpadów, w tym przeterminowanych leków i baterii. Zmiany w ustawach: o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz o odpadach spowodowały, że od 1 lipca 2013 r. gmina przejęła obowiązek gospodarowania odpadami komunalnych od mieszkańców i objęła wszystkich mieszkańców gminy systemem selektywnego odbioru odpadów komunalnych usługę tę wykonuje wybrana w przetargu firma Remondis Szczecin Sp. z o.o. Systemem tym objęte zostały osoby, co stanowi 101 % osób zameldowanych na terenie Gminy Kobylanka. Niezwykle istotnym elementem zmian w gospodarce odpadami było stworzenie w 2013 r. Gminnego Punkty Zbiórki Odpadów w Morzyczynie, do którego mieszkańcy naszej gminy

10 mogą bez dodatkowych opłat przekazywać odpady trawy i liści, gałęzie, opakowania po substancjach niebezpiecznych a także resztki substancji niebezpiecznych, odpady wielkogabarytowe, odpady zużytego sprzętu elektrycznego, odpady z plastiku, szkła, papieru i metalu. 3. Na bieżąco likwidowane są także lokalne dzikie wysypiska śmieci (Bielkowo, Rekowo, Kobylanka, Morzyczyn, Motaniec ). 4. Został stworzony także system opieki nad zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności, który pozwala m. in. na całodobowe reagowanie w sprawach dotyczących zwierząt bezdomnych, dzikich i biorących udział w wypadkach drogowych. W ramach tego programu wysterylizowano blisko setkę kotów wolno żyjących, które na bieżąco przekazywane są pod opiekę wolontariuszy. Rozwiązano także koci problem nad j. Miedwie. Co istotne, system ten został stworzony przed wprowadzeniem takiego wymogu przez ustawodawcę nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. 5. Do zmian doszło również w ochronie przyrody. Do istniejących wcześniej kilku pomników przyrody od 2008 r. dołączyło ponad trzydzieści nowych. Powołany został także do życia Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Torfowisko Reptowo oraz gminny Park Pamięci w Morzyczynie. Podsumowując te wszystkie działania mogę stwierdzić, że pomimo wielu przeciwieństw i negatywnych niespodzianek dotykających na co dzień funkcjonowanie Gminy cały czas realizowany był Program Wyborczy. Cele jakie sobie postawiliśmy były konsekwentnie i skutecznie wykonywane. W ostatnich czterech latach na inwestycje wydaliśmy 22 miliony złotych. Jest to największy wydatek w historii Gminy Kobylanka. Najważniejszym jest fakt, że wydatki inwestycyjne nie wpłynęły na zwiększenie zadłużenia gminy, które pozostało na zbliżonym poziomie roku Bardzo dobry wynik finansowy uzyskany został dzięki wielu wyrzeczeniom dotyczącym bieżącej działalności. Nie realizowano między innymi poprawy oświetlenia, nie wykonano remontu i przebudowy drogi Zieleniewo Miedwiecko, ograniczano wydatki na sołectwa itp. Takie działania pozwoliły na zabezpieczanie wkładu własnego i realizowanie dużych inwestycji z wykorzystaniem środków Unijnych. Dzisiaj tą najdroższą infrastrukturę mamy już wykonaną. Nie widać tego, bo jest ukryta w ziemi, ale niewątpliwie przyczyni się do wzrostu gospodarczego Gminy. Zwiększone dochody pozwolą na kontynuację tych zamierzeń, które są przed nami. Andrzej Kaszubski

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

36 milionów zł z dofinansowaniem UE

36 milionów zł z dofinansowaniem UE 36 milionów zł z dofinansowaniem UE str. 10 Urząd Gminy w Kobylance posiada certyfikaty Październik 2014 r. Nr 24 Pół wieku razem! Gratulujemy i życzymy Diamentowych Godów! Pięć par z terenu naszej gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 160 /2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/ 160 /2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/ 160 /2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

6) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

6) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków. UCHWAŁA NR XXV/198/16 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/165/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK: DOCHODY BIEŻĄCE: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

1.1 Zwiększyć dochody , Rolnictwo i łowiectwo ,93 Rozdz Pozostała działalność ,93

1.1 Zwiększyć dochody , Rolnictwo i łowiectwo ,93 Rozdz Pozostała działalność ,93 1 Zał.1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LII/565/14 z 29 kwietnia 2014 roku 1.1 Zwiększyć dochody 240 234,93 010 Rolnictwo i łowiectwo 124 809,93 Rozdz. 01095 Pozostała działalność 124 809,93

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6223 UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r.

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. D O C H O D Y p.w.2014r 30.760.000 plan na 2015r 36.951.957 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 861.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 5.000 dotacja na częściowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Plan wydatków majątkowych 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/257./14 z dnia 29 lipca 2014r. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 29.919 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29.919 w rozdziale 90095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Dla jednostek sektora finansów publicznych 1) Bieżące Podmiotowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 615 000,00 87 300,00 1 702 300,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 840 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2017 2018 2019 2020 2021 2022 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 60.580 62.698

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r.

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 152/2013 z dnia 31.07.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKONA - NIE DOCHODY OGÓŁEM 24.762.871,84 24.479.119,94

PLAN WYKONA - NIE DOCHODY OGÓŁEM 24.762.871,84 24.479.119,94 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ZA 2013 ROK % ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN WYKONA - NIE DOCHODY OGÓŁEM 24.762.871,84 24.479.119,94 w tym : 98,86 Dochody bieżące 23.345.638,84 23.051.907,62 98,75 Dochody

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie. 801 Oświata i wychowanie , , ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie. 801 Oświata i wychowanie , , ,00 Rodzaj: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.150.2013 z dnia 23 maj 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 23 MAJA 2013 Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł.

DOTACJE. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł. 3.2.1.3. DOTACJE Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacja na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 502 021,00 4 502 021,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 502 021,00 4 502 021,00 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów

Budżet Gminy Miasto Złotów Budżet Gminy Miasto Złotów 2013 Budżet 2013 Dochody Wydatki Wynik budżetowy 43.007.636,00 (większe o 6% niż w planie 2012) 47.496.734,00 (większe o 16% niż w planie 2012) -4.489.098,00 (większe o 12% niż

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo