BIULETYN INFORMACYJNY WZBS. Edycja 34 SEZON 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY WZBS. Edycja 34 SEZON 2013/2014"

Transkrypt

1 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO Al. Reymonta 35/p.7, Poznań Strona internetowa: BIULETYN INFORMACYJNY WZBS Edycja 34 SEZON 2013/2014 W pigułce. 2 Memorabilia. 2 Brydż młodzieżowy. 2 Odznaczenia. 2 Władze WZBS. Związki terenowe. 2 Sprawy sędziowskie. 2 Finanse. 2 Varia. 4 Mistrzostwa i Grand Prix. 4 Rozgrywki drużynowe (wyniki). 5 Dyscyplina. 7 Komunikaty. 7 Poznań, CZERWIEC 2014

2 W pigułce. Przedstawiamy kolejne podsumowanie sezonu opracowane * na podstawie zebranych informacji rozproszonych. - W zakończonym sezonie Wielkopolskę reprezentowało w ekstraklasie 5 drużyn. - Trzecie mistrzostwo Polski kobiet padło łupem wielkopolskiej juniorki. - Trwa piętnasta już edycja Grand Prix Wielkopolski. - W zakresie dyscypliny sezon przebiegł spokojnie. Memorabilia. W minionym sezonie opuścili nas: : Aleksander Czwakiel, Andrzej Koźma : Tadeusz Galica, Henryk Michalak Brydż młodzieżowy. Cześć Ich pamięci! Trzy mistrzostwa Polski (2009, 2012, 2014) i wicemistrzostwo (2013) par kobiet Danuty Kazmuchy to może być wyczyn trudny do powtórzenia aktualnym i przyszłym polskim juniorkom. Partnerkami tych osiągnięć były: Aleksandra Jarosz 2009, Justyna Żmuda , Ewa Miszewska Mistrzostwa Polski Juniorów 19-20, (III/2014, Warszawa) Klasyfikacja klubów trzecie miejsce (spośród 12) UKBS Dąbrówka Turniej Par Mikstowych pierwsze miejsce (spośród 10) Karolina Skubich i Marcin Szymański (Dąbrówka) Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej (IX Memoriał Henryka Gagatka, maj 2014) W teamie z drugiego miejsca grali Michał Kałczyński i Kacper Pędziński (Dąbrówka). Akademickie Mistrzostwa Polski (9-11 maja 2014). Złoto: Paweł Jassem (junior) i Ilya Shpuntou, brąz Tadeusz Miesiąc Aleksander Żelazny (juniorzy); cała czwórka jest aktualnymi członkami stowarzyszenia pn. UKBS Dąbrówka". Odznaczenia. Nie dotyczy. Władze WZBS. Związki terenowe. Skład Zarządu Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego w sezonie 2013/2014: Marian Wierszycki prezes, Bogdan Białoszyński (TZBS Kalisz), Krzysztof Krause (rozgrywki i dyscyplina); Roman Kujawski, Jan Grygier (sprawy młodzieży, w grudniu 2013 zastąpił Pawła Perza), Zdzisław Romaniszyn (wiceprezes, sprawy organizacyjne), Piotr Śmieliński (logistyka i nadzór sprzętu), Jan Weber (wiceprezes-skarbnik), Michał Zimniewicz (sekretarz, sprawy sędziowskie). Terenowe związki działające w strukturach Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego: PAB Poznańska Asocjacja Brydżowa. Nadnotecki Związek Brydża Sportowego Terenowy Związek Brydża Sportowego w Kaliszu Sprawy sędziowskie. W roli sędziów prowadzących rozgrywki trzeciej ligi debiut odnotowali: Marcin Woźniak oraz Michał Zimpel. Rzuceni na głęboką wodę ze swoich zadań wywiązali się znakomicie dziękujemy! Nowe tytuły i kategorie sędziowskie uzyskali w tym sezonie: - Joanna Kazmucha sędzia państwowy oraz kategoria B - Marcin Woźniak sędzia okręgowy Kursokonferencja (luty 2014) uczestnictwo 7 osób z naszego WZBS (w tym w kadrze prowadzącej Michał Zimniewicz). Warto odnotować bardzo dobre wyniki tak w grupie seminaryjnej (dla sędziów państwowych i wyżej) drugie miejsce Piotra Śmielińskiego, jak i w grupie egzaminacyjnej (lokaty trzecia i czwarta dla Pawła Szczygła oraz Joanny Kazmuchy). Finanse. Przypominamy numer konta WZBS: Ważnym uzupełnieniem biuletynów WZBS są (od 2009) roku biuletyny Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego: Strona 2 z 8

3 Wielkopolski Związek Brydża Sportowego, Al. Reymonta 35/7, Poznań (w Volkswagen Bank Polska SA) I. BILANS SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013 Stan aktywów na: AKTYWA Początek roku Koniec roku obrotowego obrotowego A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,32 I. Zapasy 3.503, ,94 II. Należności krótkoterminowe , ,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,38 IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 Suma bilansowa (A+B) , ,32 Stan pasywów na : PASYWA początek roku koniec roku obrotowego obrotowego A. Fundusz własny , ,32 I. Fundusz statutowy , ,70 II. Fundusz zasobowy 0,00 0,00 III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 IV. Pozostałe fundusze rezerwowe 0,00 0,00 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VI. Zysk (strata) za rok obrotowy , ,62 VII Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2.424, ,00 I. Rezerwa na zobowiązania 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 2.424, ,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma bilansowa , ,32 II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT /Bieżący rok obrotowy/ A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 0,00 B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ,10 I. AMORTYZACJA 0,00 II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 6.782,82 III. USŁUGI OBCE 2.086,50 IV. PODATKI I OPŁATY (W TYM PODATEK AKCYZOWY) 0,00 V. WYNAGRODZENIA ,00 VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA 0,00 VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE ,78 VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW 0,00 C. ZYSK (STRATA):(A-B) ,10 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY ,96 I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 0,00 II. DOTACJE ,00 III. INNE PRZYCHODY ,96 E. POZOSTAŁE KOSZTY 0,00 I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 0,00 II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH 0,00 III. INNE KOSZTY 0,00 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI (C+D-E) ,86 G. PRZYCHODY FINANSOWE 3,76 I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH 0,00 II. ODSETKI (W TYM BANKOWE) 3,76 Strona 3 z 8

4 III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI 0,00 IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI 0,00 V. INNE 0,00 H. KOSZTY FINANSOWE 0,00 I. ODSETKI (W TYM OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH) 0,00 II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI 0,00 III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI 0,00 IV. INNE 0,00 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPOD. (F+G-H) ,62 J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. J.II.) 0,00 I. ZYSKI (STRATY) NADZWYCZAJNE 0,00 K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J) ,62 L. PODATEK DOCHODOWY 0,00 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 0,00 N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) ,62 Varia. - Statystyka (stan na 8 czerwca 2014). Liczba brydżystów z uregulowaną składką na 2014 rok: 588 (w tym 57 kobiet) osób na ogólną liczbę 5893 w PZBS. 83 to juniorzy (56) lub młodzicy (27); 54 to nestorzy. Pod względem liczebności zajmujemy trzecią pozycję (Mazowsze 948, Dolny Śląsk 613). Najliczniejszym klubem (93 brydżystów) jest Dąbrówka Poznań. Liczebność brydżystów oraz drużyn w WZBS (stan na ). Brydżyści: KATEGORIA WIEKOWA PAB NZBS KTZBS WZBS Młodsi, niż 21 lat lat lat (norm) Powyżej 65 lat (seniorzy) Nestorzy Członkowie honorowi (Błędne daty) Razem okręgi / WZBS (Zestawienie z Cezara zawiera 2 osoby bez zapłaconej składki 2014). Drużyny i kluby PAB NZBS KTZBS WZBS Ekstraklasa I liga II liga III liga Okręgowa Popularna Szkolna Kluby poza rozgrywkami Razem okręgi / WZBS brydżystów jest zarejestrowanych poza drużynami rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski. Od 1 kwietnia 2014 roku zmieniony został Regulamin klasyfikacyjny PZBS. Nasza struktura WK wg stanu na 13 czerwca 2014 (wyróżnione 3 najliczniejsze grupy): WK: 0 0,5 1 1,5 2 2, Liczba: Dane nie uwzględniają zasad podanych w komunikacie Komisji Regulaminowej z dnia 30 maja 2014 r. Komentarze i Przepisy Wykonawcze do Regulaminu Klasyfikacyjnego Mistrzostwa i Grand Prix. Grand Prix Wielkopolski klasyfikacja końcowa za rok 2013 I. Marek Szukała II. Marcin Woźniak III. Sławomir Maciejewski Turnieje z najwyższą liczbą par: Memoriał Olka Czwakiela (Poznań, październik, 59), GPW Skoki (wrzesień, 56), 75` lecie klubu sportowego UNIA LESZNO (maj, Leszno, 54) Grand Prix Wielkopolski w formie długiej fali rozgrywamy od 2000 roku; rozkręcał je wtedy Stanisław Wybranowski. Trwa piętnasta już odsłona tych rozgrywek, które cieszą się niesłabnącym powodzeniem oraz mają swoich wiernych i odwiecznych opiekunów lokalnych lub nadzorujących. Dziękujemy Wam! Strona 4 z 8

5 Statystyka ostatnich lat: Rok Miejsce Chrzypsko Wielkie Gniezno Jelonek 46 Kalisz Konin Kórnik Leszno 54 Nowy Tomyśl Oborniki 28 Ostrów Wlkp Ostrzeszów Piła Poznań (Budowlani) 41 Poznań (Dąbrówka) Poznań (MAK) Poznań (Polan) Siedlec Skoki Skorzęcin Strykowo 24 Trzemeszno ŚREDNIA 40,7 34,3 41,3 41,2 Grand Prix NZBS klasyfikacja końcowa za rok 2013 I. Jarosław Hilbrecht II. Janusz Wygowski III. Zdzisław Romaniszyn Mistrzostwa Polski Par Open 2014 finał wojewódzki I. Marek Sosiński Tomasz Wasilewski II. Jan Borychowski Bogdan Świątek III. Andrzej Dymek Leszek Rosochowicz Mistrzostwa Polski Kobiet 2014 I. Danuta Kazmucha Ewa Miszewska II. Natalia Sakowska Ewa Grabowska III. Justyna Żmuda Katarzyna Dufrat Rozgrywki drużynowe (wyniki). Ekstraklasa 1. RUCH AZS PWr Wrocław 2. KONKRET Chełmno 3. Bridge24.pl Warszawa 4. RAL Poznań 5. CONSUS Kalisz 6. AZS UW TECHNIKUM GASTR. Warszawa 7. KS PONAR UNIA Leszno 8. LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin 9. SIWIK INTERTRADE BT Mrągowo 10. CONNECTOR Poznań 11. SILESIA I Gliwice 12. KS ENERGETYK Jaworzno 13. SYNERGIA Lublin 14. SPS CONSTRUCTION I Kielce 15. DĄBRÓWKA STARKA Poznań 16. COMFORTSA-AZS PWR IV Wrocław I liga Grupa N 1. ANDRZEJKI Gdańsk Strona 5 z 8

6 2. CONSUS CARBON Kalisz 3. KDK Kutno 4. ZOIM Szczecin 5. GOMAD Gorzów Wlkp. 6. UNIA WINKHAUS Leszno 7. KART-EL Gorzów Wlkp. 8. OAZA Kórnik 9. SANTE & SyNiS Opole 10. INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock 11. Autostrada Eksploatacja & 2S Media 12. AZS Politechnika II Wrocław 13. INWIT Pabianice 14. BONA FIDE Świebodzice 15. OSiR EKPOL Lidzbark Warmiński 16. RADIO-HIT II liga Grupa NW 1. UKB KLEKS Szamotuły 2. DARLES SANTERM Gdańsk 3. JANTAR Toruń 4. FESTIWAL Słupsk 5. CHEMIK Bydgoszcz 6. DĄBRÓWKA SENIOR Poznań 7. KTB Konin 8. ASKO-TECH Szczecin 9. KB KONTRA Koszalin 10. GWIAZDA II Bydgoszcz 11. GIFT & RCK Rogoźno 12. LAMBDA Toruń 13. ANNENBERG Zielona Góra 14. LKS POMORZANIN Nowogard 15. PAAK HS Bydgoszcz 16. GEOTECH Stargard III Liga Wielkopolska 1. Limar Poznań 2. Prosna Kalisz 3. SBS Polonia Nowy Tomyśl 4. Chaos Gniezno 5. Jagiellonka Piła 6. Budowlani Chodzież 7. TB Budowlani Poznań 8. Fikot-Trefl Poznań 9. KS Unia Leszno 10. IOR I Poznań 11. Admira Poznań 12. Philips Piła 13. System Poznań 14. Platan Pleszew 15. WKBS Września 16. Ziemowit Złotów W zwycięskiej drużynie grali: Tomasz Buchnajzer, Krzysztof Lewandowski, Kryspin Łykowski, Bogusław Matuszewski, Michał Nowaczyk, Witold Szczepaniak, Tomasz Wasilewski (kapitan). Okręgowe rozgrywki drużynowe Poznańska Liga Okręgowa grupa A 1. Sokoły Poznań 2. Dębina-Olimp I 3. Alpol Poznań 4. Kopernik Poznań Strona 6 z 8

7 5. IOR II Poznań 6. Stokrotka Poznań 7. Temida Poznań Skład zwycięskiej drużyny: Kazimierz Dujs, Henryk Duszyński, Marek Janik (kapitan), Krzysztof Jarecki, Mariusz Jarecki, Jerzy Stefanowski, Jacek Wędrychowicz. Poznańska Liga Okręgowa grupa B 1. Dąbrówka MM Poznań 2. Dąbrówka Gimbaza Poznań 3. Lokator Gniezno 4. Dalkia Poznań 5. Dąbrówka MBIT Solutions Poznań 6. Dąbrówka 4FUN Poznań 7. Dąbrówka Gimnazjum Poznań 8. Dąbrówka Młodzik Poznań Skład zwycięskiej drużyny: Maciej Gruszka, Tomasz Gruszka, Dariusz Kurzawski, Michał Liszka, Paweł Marek, Maciej Mizerka, Andrzej Pietrkiewicz (kapitan), Adam Stachowski, Jacek Surma, Robert Szeklicki, Marcin Tomaszyk. Liga Okręgowa NZBS 1. Karo WSM Wałcz 2. Ziemowit II Złotów 3. Poz-Building Piła 4. Piast PSML-W Piła 5. Wełna Skoki 6. GOK Kaczory Skład zwycięskiej drużyny: Janusz Bieleń, Edward Glon, Mirosław Korczyc, Jan Matuszewski, Jerzy Michałowski, Leszek Puzo, Janusz Różański (kapitan), Ludwik Rudnicki, Mirosław Spychała, Zbigniew Sulicki, Zygmunt Zieleniewski. Kaliska Liga Okręgowa. Nie organizowano rozgrywek DMP. Poznańska Liga Popularna 1. JARDOB Murowana Goślina 2. Karo Poznań 3. IOR III Poznań 4. CK Rondo Grodzisk Wlkp. 5. OOK Oborniki 6. Dębina-Olimp II Poznań 7. Cybinka Poznań Skład zwycięskiej drużyny: Bartosz Juszczak (kapitan), Bogusław Barański, Jarosław Dobrowolski, Marek Juszczak, Andrzej Kot, Tadeusz Smurawa. Dyscyplina. Wiadomość, której wszyscy oczekujemy: kolejny sezon przebiegł spokojnie! Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę drużyn pomiędzy sobą oraz z organizatorem. Komunikaty. 1. Ustala się datę 7 września 2014 terminu zgłoszeń do rozgrywek drużynowych. 2. Prawidłowe zgłoszenie drużyny przysłane terminowo zawiera czytelny komplet danych: - Nazwę reprezentowanego klubu, nazwę drużyny i jej lokalizację (miejscowość). - Alfabetyczny wykaz zawodników wraz z numerami identyfikacyjnym PZBS zawodnika. - Kontakt do kapitana drużyny (w tym adres , telefon kontaktowy, ew. adres korespondencyjny). - Poniżej III ligi: - PAB: informacja o preferowanym przez drużynę sposobie rozgrywek (zjazdy sobotnie, piątki). - Dokładne dane miejsca rozgrywek drużyny (poniżej III Ligi, gdy rozgrywa się pojedyncze mecze). - Adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy przedstawiciela upoważnionego do aktualizacji danych za pośrednictwem strony internetowej Systemu IZL (nie musi to być kapitan drużyny). - Ponadto, w przypadku: - Zgłoszenia nowych w PZBS zawodników należy podać datę urodzenia, oraz adres korespondencyjny. Strona 7 z 8

8 - Zmiany barw klubowych konieczna jest zgoda poprzedniego klubu (potwierdzenie, że w poprzednim klubie zawodnik nie pozostawił nieuregulowanych zobowiązań). 3. Wysokość opłat startowych (drużynowych) za sezon 2014/2015: - III Liga 850 zł 1 - Liga okręgowa decyzja związku terenowego (PAB 500 zł) - Liga popularna decyzja związku terenowego (PAB 400 zł) Opłaty startowe należy wnieść przed pierwszym meczem sezonu. Wysokość kaucji za odwołanie: 150 zł w III lidze, poniżej decyzja związku terenowego (PAB 100 zł). Wysokość składek indywidualnych na następny rok kalendarzowy (płatność do 15 listopada) będzie określona w ślad za postanowieniami ZG PZBS. 4. Rozgrywki drużynowe organizowane w WZBS odbywają się wg zasad określonych przez uzupełniające się: - nadrzędny Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski" (RDMP) wraz z odnośnikami; - regulamin WZBS. 5. Podstawową formą komunikacji jest forma elektroniczna (strony internetowe, poczta elektroniczna, SMS, telefon). Korespondencja w innej formie jest wyjątkiem. 6. W sezonie 2013/2014 w skład WGiD wchodzili oprócz przewodniczącego (członka zarządu nadzorującego rozgrywki): Michał Zimniewicz (obsługa, eksploatacja i wsparcie IZL), Jarosław Hilbrecht (NZBS), Piotr Śmieliński (organizacja Poznańskiej Ligi Okręgowej, grupa B), Ryszard Białkiewicz (kontakt PLP). * Przedstawiony materiał zebrał i zredagował Krzysztof Krause, WGiD WZBS. 1 Opłata za III ligę oraz wysokość kaucji za odwołanie przyjęte przez Zarząd WZBS Strona 8 z 8

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2014 r. (II kwartał roku rozrachunkowego)

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2014 r. (II kwartał roku rozrachunkowego) RUCH CHORZÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2014 r. (II kwartał roku rozrachunkowego) Chorzów, dnia 12 lutego 2015 roku I. INFORMACJE OGÓLNE na dzień 12 lutego 2015 roku Pełna nazwa (firma):

Bardziej szczegółowo

R a p o r t. R o c z n y

R a p o r t. R o c z n y R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 Spis treści L i s t P r e z e s a Z a r z ą d u B a n k u 5 A k c j o n a r i u s z e 6 W ł a d z e B a

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ROBINSON EUROPE S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012/2013 R. okres od 01-08-2013 do 31-10-2013 Opublikowany w dniu 14 grudnia 2013 r. Raport za IV kwartał 2012/2013 roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR...

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... W-STD 02.14 (obowiązuje od 14.04.2014) DOTYCZY UMOWY LEASINGU NR.. STRONA 1 Z 11 Prosimy uzupełnić wszystkie pola, w przypadku braku danych wpisać znak - WNIOSEK O DOKONA ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY - 2 - POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY KOMUNIKAT 1/467/2013-3 - Spis treści: Wstęp...- 5 - Opłaty i stawki na rzecz Polskiego Związku Łuczniczego...- 6 - Kalendarz Zawodów Centralnych PZŁucz na 2013 rok...- 8

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany

RAPORT. Jednostkowy i Skonsolidowany RAPORT Jednostkowy i Skonsolidowany ZA I KWARTAŁ 2013 Spis treści: List Zarządu do Akcjonariuszy... 3 Wybrane dane finansowe... 5 Podstawowe Informacje o Organic Farma Zdrowia S.A. i Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12.

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12. STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH Ul. M.KASPRZAKA 49 01-234 Warszawa Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2013 sporządzone przez Podpisy Zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015. Poznań, 12 sierpnia 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015. Poznań, 12 sierpnia 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015 Poznań, 12 sierpnia 2015 r. Raport STAR FITNESS S.A. za II kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Szachowego w I połowie bieŝącej kadencji Zarządu (2004-2008) obejmuje następujące części: A. Wstęp. B.

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa PCH VENTURE Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu Raport za I kwartał 2014 roku został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy o

Bardziej szczegółowo