z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)"

Transkrypt

1 z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014

2 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Z początkiem 2014 roku pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, wewnętrznego spokoju oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech Nowy Rok będzie szczęśliwy w osobiste doznania, spełni zamierzenia i dążenia zawodowe oraz społeczne, a także przyniesie wiele satysfakcji z własnych dokonań. Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Golasiński Burmistrz Brześcia Kujawskiego Wojciech Zawidzki O inwestycjach i planach na przyszłość na nasze pytania odpowiadał Burmistrz Wojciech Zawidzki i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Golasiński Gmina Brześć Kujawski jest jedną z najbardziej inwestujących gmin w powiecie włocławskim. Marek Golasiński: Można powiedzieć, że zgadzam się z tą opinią - gmina Brześć Kujawski jest jedną z najbardziej inwestujących gmin w powiecie włocławskim, a nawet w województwie. Oczywiście jest też zadłużona. Jedno i drugie twierdzenie jest prawdzi- we, bo aby prowadzić inwestycje z udziałem środków zewnętrznych trzeba wspierać się kredytami na uzupełnienie środków własnych. Lata były wykorzystane maksymalnie pod względem pozyskania pieniędzy zewnętrznych. Co ważne, te pieniądze nie zostały zmarnowane, a dzięki nim powstało wiele nowych, potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Wojciech Zawidzki: - Zadłużenie samorządu Brzeskiego od kilku lat utrzymuje się na poziomie około 50 procent. Jednak nie jest ono przypadkowe, lecz zamierzone, dobrze skalkulowane, ponieważ chcieliśmy maksymalnie wykorzystać środki unijne na lata Uzyskaliśmy największą dotację w województwie kujawsko-pomorskim na inwestycje sanitarne, które kosztowały ponad 28 milionów złotych. Natomiast we wszystkie inwestycje w naszej gminie, od 2006 roku, gdzie zadłużenie wtedy wynosiło 22 proc., do 2012 roku zainwestowaliśmy ponad 76 milionów złotych. Pozyskane środki finansowe zewnętrzne stanowiły 23 miliony złotych. Naszym długofalowym zadaniem przez okres ostatnich sześciu lat było wykonanie także całej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w strefie Machnacz - Pikutkowo i to zostało prawie zrobione. Aktualnie ze środków poza gminnych, wybudowana jest sieć gazowa do firmy Raben. Jednocześnie złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy w tej strefie sześciu kilometrów dróg technicznych wraz z oświetleniem. Inwestycja będzie kosztowała 7 mln złotych, w tym dofinansowanie środków zewnętrznych wyniesie 85 proc. Po weryfikacji wniosków jesteśmy na trzecim miejscu listy rankingowej, więc jest prawdopodobne to, że dofinansowanie otrzymamy. Konkretnie, na jakie inwestycje przeznaczono pieniądze?

3 STYCZEŃ 2014 Wiadomości z Grodu Łokietka 3 Inwestycje Wojciech Zawidzki: Priorytetem były inwestycje gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Te inwestycje są najtrudniejsze, a jednocześnie niewidoczne, bo zlokalizowane w ziemi. Kanalizacja w całej naszej gminie jest już wykonana na poziomie 95 proc. Można śmiało powiedzieć, że budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej mamy zakończoną. Została jeszcze budowa 110 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, które wybudujemy w tym roku, co w sumie stanowiło będzie ponad 500 oczyszczalni na terenie gminy Brześć Kujawski. Podobnie jest z inwestycjami oświatowymi i sportowymi, które kosztowały 10 mln zł. Trudno wymieniać te wszystkie inwestycje, ale oddana ostatnio jedna z nich to całkowicie przebudowany stadion miejski. Najwięcej pieniędzy zainwestowaliśmy w drogi - ponad 30 mln zł. Na 140 km dróg gminnych mamy wykonanych 110 kilometrów. Niewiele zostało do zrobienia. Pozostałe inwestycje kosztowały ponad 7 mln złotych. Łącznie zainwestowaliśmy ponad 76 milionów złotych. Są to ogromne pieniądze. Od 2006 do 2012 roku na rozwój przeznaczamy co roku ponad 30 proc. rocznego budżetu Nigdy dotąd, jak w ostatnich sześciu latach, nie udało się wykonać tak wielu inwestycji w Brześciu Kujawskim. Intensywny rozwój gminy oraz szereg inwestycji to ważne decyzje ale czy świadomi byli Państwo poziomu zadłużenia? Marek Golasiński: Zarówno w Radzie Miejskiej, jak i w samorządzie Brześcia Kujawskiego mamy do czynienia z ludźmi, którzy świadomie podejmują decyzje. Współpraca Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z burmistrzem i Urzędem Miejskim przebiega bezkolizyjnie. Mogę tylko podziękować, że składane wnioski o dotacje są sporządzane prawidłowo i procedury aplikacyjne kończą się pozytywnie, a Brześć Kujawski otrzymuje duże wsparcie finansowe i rozwija się w szybkim tempie. Fakt ten ma odzwierciedlenie w rankingach krajowych które obrazują skuteczność pozyskiwania przez samorządy środków zewnętrznych. Ranking Wspólnoty z dnia 12 października 2013 roku dotyczący inwestycji w infrastrukturę techniczną pokazał, że na przestrzeni ostatnich 10 lat Brześć Kujawski awansował z 128 na 32 miejsce w zakresie wykonanych inwestycji z zaangażowaniem dotacji i z 90 na 28 miejsce w zakresie wykonanych inwestycji ze środków własnych w skali kraju. Dobra współpraca daje dobre wyniki. Zadłużenie zostanie spłacone, bo przecież na gospodarkę wodno-sanitarną, a także oświatową w naszej gminie w przyszłych latach nie musimy już wydawać tyle pieniędzy. Trzeba tez pamiętać, że najbliższe dwa lata, będą okresem przygotowawczym do nowej perspektywy finansowej środków unijnych, co oznacza, że w praktyce żadnych pieniędzy z zewnątrz nie będzie. Dobrze się więc stało, że wykorzystaliśmy wszystkie dotychczasowe możliwości pozyskania środków finansowych. Brześć Kujawski duże nadzieje na dalszy rozwój gminy, nowe miejsca pracy dla mieszkańców, a także wpływy z podatków wiąże ze strefą gospodarczą w pobliżu węzła autostradowego. Do tej pory niewiele firm skorzystało z oferty inwestowania w tym atrakcyjnym miejscu. Wojciech Zawidzki: - Brzeska Strefa Gospodarcza jest to obszar ponad 470 ha. W tym około 10 ha tego terenu należy do samorządu brzeskiego, a 40 ha Agencji Nieruchomości Rolnej, która już, prawdopodobnie na przełomie stycznia i lutego 2014 roku, wystawi na przetarg trzy działki. Na razie tereny w obrębie strefy wykupiły cztery firmy. Największa firma logistyczna Raben kupiła 10 ha i będzie budowała tam swój zakład w 2014 roku. Pierwotnie planowano rozpoczęcie w 2011 roku, ale opóźniła się budowa autostrady, stąd zmiana decyzji. Raben ma zaprojektowane 40 tys. mkw. powierzchni pod zabudowę magazynów niskich i wysokich, pozostałe przeznaczono na drogi dojazdowe, parkingi i zieleń. Rozmawiamy z następnymi inwestorami, głównie z branży logistyczno-transportowej, bo dla nich bliskość autostrady jest ważna. Jestem przekonany, że wraz z oddaniem autostrady takie firmy się pojawią. W ostatnim czasie udało się podpisać porozumienie z zarządem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dotyczące współpracy w zakresie włączenia 8 ha gruntów gminnych przy ulicy Przemysłowej w obszar strefy. Daje to centralne zwolnienia podatkowe, a to przyciągnęłoby kolejnych inwestorów, na których nam bardzo zależy. Porozumienie podobnej treści podpisała też Krajowa Spółka Cukrowa, a w najbliższym czasie podpisze Agencja Nieruchomości Rolnych, co pozwoli na wyodrębnienie w sumie 60 ha gruntów przy ulicy Przemysłowej w Brześciu Kujawskim i w Machnaczu w obrębie autostrady. Marek Golasiński: Warto przypomnieć, że dodatkowym atutem dla naszych terenów inwestycyjnych jest ich uzbrojenie zarówno w wodę, kanalizację sanitarną, gaz, drogi technologiczne, które niebawem zostaną przebudowane. W krótkim czasie będzie tam zapewniony dostęp do szerokopasmowego internetu. Argumentów do ściągania firm mamy więc wiele. Dziękujemy za rozmowę.

4 4 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Inwestycje Patronat Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Samorząd brzeski podejmuje szereg działań, aby zwiększyć konkurencyjność gospodarczą naszej gminy. Przebiegająca autostrada, 470 ha obszar stanowiący własność gminy, osób prywatnych oraz Agencji Nieruchomości Rolnych, posiadający pełen dostęp do infrastruktury technicznej, dwa węzły autostradowe, znakomita lokalizacja, skomunikowanie z siecią dróg krajowych i wojewódzkich, znakomita sieć dróg gminnych, uzdrowisko, które już wkrótce stanie się jednym z najnowocześniejszych w kraju to nasze bezsprzeczne atuty. Aby wykorzystać szansę, Apel o obwodnicę samorząd Brzeski podejmuje szereg starań i działań, aby marka Brzeskiej Strefy Gospodarczej stała się rozpoznawalną zarówno w kraju jak i zagranicą, a hasło "zobacz, zostań, zainwestuj" wprowadzić w życie, zachęcić do lokowania inwestycji na naszym terenie. Podjęte inicjatywy, sprawiły, że w dniu 21 listopada 2013 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a Gminą Brześć Kujawski w sprawie współpracy dotyczącej objęcia granicami strefy ponad 8 ha gruntów stanowiących własność samorządu brzeskiego zlokalizowanych przy ulicy Przemysłowej ( teren byłej Cukrowni ). Porozumienia podobnej treści podpisała również Krajowa Spółka Cukrowa, której obszar ponad 21 ha został objęty patronatem strefy. W najbliższym czasie podobne uzgodnienia podpisze Agencja Nieruchomości Rolnych. Zawarte porozumienia pozwolą na wyodrębnienie w sumie 60 ha gruntów pod patronatem strefy przy ulicy Przemysłowej oraz w Machnaczu w obrębie autostrady A1. Zgodnie z zapisami porozumienia w przypadku znalezienia inwestora we wskazanym obszarze zostanie uruchomiona procedura objęcia gruntów granicami strefy, co związane jest z ulgami w zakresie zwolnień podatkowych od 50 do 70 % z tytułu kosztów nowej inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Jest to kolejny krok w zakresie zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Brześć Kujawski. Mam nadzieję, że rok 2014 przyniesie wymierne efekty podejmowanych działań inwestycyjnych i promocyjnych samorządu - mówi Tomasz Chymkowski Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji 21 października 2013 roku odbyła się Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na której podjęto uchwałę w sprawie Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan modernizacji W dokumencie można przeczytać między innymi : Jedną z najważniejszych potrzeb jest przebudowa układu dróg w rejonie Brześcia Kujawskiego w celu ich połączenia z węzłem Pikutkowo z wyprowadzeniem ruchu tranzytowego z Brześcia Kujawskiego (realizacja obwodnicy Brześcia Kujawskiego w przebiegu DK62). W zakresie przedsięwzięć zidentyfikowanych również znalazł się zapis : Realizacja obwodnicy Brześcia Kujawskiego w przebiegu drogi krajowej nr 62 i dróg wojewódzkich nr: 270, 265 i 268. Zapytaliśmy Burmistrza Brześcia Kujawskiego jak ocenia ten ważny dokument w zakresie problemów komunikacyjnych Brześcia Kujawskiego. Z wielką radością przyjąłem wiadomość o uchwaleniu Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która bezpośrednio odnosi się to problematyki komunikacyjnej naszego miasta oraz wskazuje konkretne rozwiązanie jakim jest budowa obwodnicy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali działania samorządu brzeskiego w zakresie umieszczenia tego zadania na liście przedsięwzięć w tak ważnym dokumencie jakim jest strategia. Dziękuję Stowarzyszeniu Wspierania Budowy Obwodnicy Brześcia Kujawskiego i mieszkańcom naszej gminy. Jednocześnie zwracam się z publicznym apelem do wszystkich parlamentarzystów z naszego regionu, a w szczególności posłów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zapisanie tego zadania w kontrakcie terytorialnym, który podpisany będzie pomiędzy Rządem RP i Zarządem Województwa. Drugiej takiej szansy Brześć Kujawski nie dostanie i boję się pomyśleć jaki może być los miasta jeżeli obwodnicy nie będzie.

5 Rewitalizacja Brześcia Kujawskiego W ciągu ostatnich kilku lat do gmin, które zamierzają poprawić infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną nad jeziorami, a także beneficjentów promujących tereny i produkty rybackie napływają środki Europejskiego Funduszu Rybackiego z programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Nasza gmina jest jedną z dziesięciu włocławskich gmin, które za pośrednictwem LGD Dorzecza Zgłowiączki otrzymała wsparcie. STYCZEŃ 2014 Wiadomości z Grodu Łokietka 5 Inwestycje Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce Idea przywrócenia świetności dawnej zatoczki Zgłowiączki towarzyszyła od dawna. Dzięki zabiegom samorządu brzeskiego i środkom z Europejskiego Funduszu Rybackiego z programu PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich będzie to możliwe. Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu biuletynu, po uzyskaniu pozytywnej oceny LGD Dorzecza Zgłowiączki oraz weryfikacji wniosku w Urzędzie Marszałkowskim, otrzymaliśmy wsparcie w wysokości ,18 We wrześniu zakończył się drugi etap inwestycji prowadzonej przez Parafię św. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim pn. Jednym z projektów realizowanych z tych środków będzie Rewitalizacja Brześcia Kujawskiego poprzez zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta. Dzięki tej operacji przedmurza grodu odzyskają blask. Będzie nowe, stylowe oświetlenie, ławeczki, schody i mała architektura, założone zostaną trawnik, elementy zieleni: drzewa i krzewy. Już pod koniec tego roku mieszkańcy i goście Grodu Łokietka będą mogli spacerować odnowioną częścią miasta. zł. W ramach zawartej umowy będą wykonanane roboty hydrotechniczne, prace drogowe obejmujące zakresem wykonanie nawierzchni chodników, powstanie plac rekreacyjny z kostki betonowej oraz ścieżki z tłucznia kamiennego, przybędą elementy małej architektury, nowe oświetlenie oraz tereny zielone. Zgodnie z zawartą w dniu 29 listopada 2013 umową, koszt zadania wyniesie ,68 zł brutto. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO- -EKO Mirosław Rożek z Chojnic. Remont kościoła poklasztornego Przy sprzyjających warunkach pogodowych rozpoczęcie prac Wykonawcą przedmiotowego zadania został Zakład Pielęgnacji i Zakładania terenów Zieleni PLATAN. Zgodnie z umową podpisaną 3 grudnia br., koszt robót wyniesie ,08 zł brutto. nastąpi w miesiącu styczniu 2014 roku.,,remont i modernizacja kościoła poklasztornego w zakresie konstrukcji i pokrycia dachowego Zakres prac obejmował między innymi wymianę wszystkich elementów konstrukcji dachowej oraz pokrycie dachu dachówką ceramiczną. Łączny koszt zadania wyniósł ,00 złotych. Parafia w Brześciu Kujawskim pozyskała na realizacje tego ważnego zadania środki zewnętrzne : * ,00 złotych dofinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach projektu Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego wsparcie opieki nad zabytkami w 2013 roku * ,00 złotych dofinansowano ze środków Powiatu Włocławskiego w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Włocławskiego. * ,00 złotych Dofinansowano ze środków budżetu Gminy Brześć Kujawski w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Na rok 2014 zaplanowano kolejny etap prac, który obejmował będzie swoim zakresem : - wykonanie i malowanie tynków - naprawę uzupełnienie uszkodzonych cegieł - czyszczenie, wymianę i impregnacje cegieł - wykonanie instalacji osuszającej

6 6 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Termomodernizacja szkoły w Wieńcu Blisko 6,3 miliona złotych to łączna suma wsparcia, jaka w ramach umów o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, rozdysponowana zostanie pomiędzy 13 samorządów lokalnych, z przeznaczeniem na termomodernizację budynków. Termomodernizacja szkoły podstawowej w Wieńcu jest jednym spośród zadań zaplanowanych do realizacji, w ramach środków przeznaczonych na Rozwój in- Zielono i ekologicznie: Ogród japoński, skandynawski i śródziemnomorski, ekowarzywnik i ziołownik oraz plac edukacyjny powstały w formie parku rekreacji i edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Nr 2. Symboliczne otwarcie parku miało miejsce 14 października 2013 r. w Dniu Edukacji Narodowej. Zrealizowany projekt będzie pełnił rolę rekreacyjną, estetyczną i poznawczą dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z założeniami wyodrębnione zostały cztery strefy wzbogacone o małą architekturę: strefa wypoczynku biernego (ogrody i dziedziniec), strefa wypoczynku czynnego (plac zabaw), strefa edukacyjna (ogrody tematyczne, ekowa- frastruktury w zakresie ochrony środowiska zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Zgodnie z założeniami zakres prac obejmie między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu, docieplenie dachu sali gimnastycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Zgodnie z umową z dnia 18 października 2013 r. koszt prac wyniesie ,92 rzywnik, ziołownik), strefa rekreacyjna (ogród edukacyjny). Otoczenie projektowanego parku, z kwitnącymi od wczesnej wiosny do późnej jesieni roślinami, będzie pobudzało milusińskich do zabaw o tematyce przyrodniczej, uczyło kontaktu z przyrodą, a także pomoże poznać jej różnorodność. Ekowarzywnik i ziołownik pozwolą na samodzielną uprawę warzyw i ziół, a zaprojektowane ogrody tematyczne ukazujące ich podobieństwa i różnice, zainspirują do poznania ogrodów charakterystycznych dla poszczególnych rejonów świata. Realizacja zadania możliwa była dzięki środkom pozyskanym z zł brutto. Wykonawcą przedmiotowego zadania zostało przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe BUDMONT z Włocławka.,,Szkoła Podstawowa w Wieńcu jest ostatnią szkołą publiczną budżetu powiatu włocławskiego przeznaczonych na realizację inwestycji z zakresu ochrony na terenie gminy poddaną termomodernizacji. Pozostała tylko szkoła niepubliczna w Kąkowej Woli" - mówi burmistrz Wojciech Zawidzki środowiska i gospodarki wodnej oraz środków budżetu gminy Brześć Kujawski. Deskorolki, rowery i rolki poszły Koszt realizacji całego etapu Skatepark już jest w ruch skatepark w Brześciu zamknął się w kwocie Kujawskim już jest dostępny. zł, z czego zł stanowiło dofinansowanie w ramach Amatorzy nieco innej formy aktywności mogą doskonalić swoją tężyznę fizyczną na siłowni rozwoju i działań na rzecz Od- Wdrażania lokalnych strategii zewnętrznej, korzystać z bieżni nowy i rozwoju wsi. W tym roku o nawierzchnią syntetycznej realizowana będzie dalsza cześć oraz grać w szachy plenerowe. zadania (ogrodzenie, zagospodarowanie terenów zielenią i W ostatnim kwartale ubiegłego roku zakończono realizację utwardzenie powierzchni), tym pierwszego etapu zadania Zagospodarowanie terenów na ob- ze środków budżetowych Gmi- razem całkowicie finansowana szarze o szczególnym znaczeniu ny. Wykonawcą zadania jest w Brześciu Kujawskim. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ten etap obejmował także Ogólnego i Zagospodarowania oświetlenie terenu, wykonanie Terenów Zielonych Budrox Sp. części dróg wewnętrznych, zjazdów i parkingu, chodnika oraz z o.o. z Gostynina. małej architektury i zieleni.

7 STYCZEŃ 2014 Wiadomości z Grodu Łokietka 7 Inwestycje Inwestycje na drogach powiatowych Nowa droga w Wieńcu W dniu 12 września 2013 r. odebrano zrealizowaną inwestycję związaną z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2807C Osięciny Wieniec Włocławek (odcinek o długości 1,445 km). Roboty budowlane wykonało Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej do szerokości 6 6,5 m oraz wykonanie obustronnych poboczy, wykonanie normatywnych chodników i zatok autobusowych wykorzystywanych przez transport zbiorowy do przewozu osób i dzieci do szkół, budowę azylu dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej, montaż stalowych barier sprężystych osłaniających stałe obiekty pobocza oraz barier ochronnych, usunięcie stałych obiektów z pobocza drogi (karczowanie pni), a także wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego w tym przejść dla pieszych. Całkowita wartość zadania wynosiła ,00 zł w tym w ramach środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pozyskano ,00 zł. Pozostałe koszty sfinansowane zostały przez Powiat Włocławski ,50 oraz Gminę Brześć Kujawski ,50 zł. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Lepszy komfort kierowcy czy bezpieczeństwo naszych dzieci? W obrębie ulic Mickiewicza (droga powiatowa) i Konarskiego powstało wybudowane przez Powiatowy Zarząd Dróg mini rondo wraz z trzema przejściami dla pieszych. Pewnie dla kierowców była to pewna nowość i niektórzy marudzili pod nosem, że jest za wąsko i źle, ale przecież po tym kole, które celowo zostało zaniżone można przejechać. W zasadzie to głównym celem tego remontu skrzyżowania było poprawienie bezpieczeństwa dzieci poprzez spowolnienie ruchu pojazdów i wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych. Dziwi aż fakt pewnych negatywnych opinii w obliczu kampanii reklamowych prowadzonych przez media publiczne w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Stare skrzyżowanie było chyba bardziej niebezpieczne, nie wspominając już o notorycznie ginących i niszczonych lustrach drogowych. Tak więc trzeba sobie chyba odpowiedzieć samemu na postawione pytanie Lepszy komfort kierowcy czy bezpieczeństwo naszych dzieci? Będzie chodnik na ulicy Krakowskiej i remont drogi Brześć Kujawski Humlin W roku 2014 zrealizowana będzie inwestycja na drodze powiatowej Brześć Kujawski Humlin w zakresie ułożenia masy ścieralnej na długości 6800 mb oraz budowy chodnika na odcinku 1900 mb ( ulica Krakowska ). Bardzo cieszę się z tej inwestycji ponieważ od początku kadencji w Radzie Powiatu zabiegałem o jej realizację mówi członek Zarządu Powiatu Tomasz Chymkowski. Dziękuję mieszkańcom ulicy Krakowskiej za złożenie podpisów popierających realizację tego ważnego zadania Zebraliśmy ich wspólnie blisko 60. Dziękuję Panu Burmistrzowi Wojciechowi Zawidzkiemu oraz sołtysom sołectwa Sokołowo i Sokołowo Parcele za wspieranie działań w zakresie remontu drogi. Przebudowa drogi powiatowej Kąkowa Wola-Lubraniec W roku 2013 opracowana została dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy drogi powiatowej Kąkowa Wola Lubraniec oraz złożony stosowny wniosek na dofinansowanie tej inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Przeprowadzona ocena wniosków oraz zmniejszenie środków finansowych w programie nie pozwoliło na realizacje tego zadania w roku Powiat włocławski złoży w roku przyszłym kolejny wniosek o dofinansowanie tej inwestycji i mamy nadzieję, że w roku 2015 zadanie będzie zrealizowane. Udział w wykonaniu zadania zadeklarował samorząd brzeski.

8 8 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Przebudowy dróg Poprawa infrastruktury drogowej to jedno z priorytetowych zadań realizowanych na terenie naszej gminy. W ciągu ostatnich kilku lat na 140 kilometrów 110 km zostało wyremontowanych i zmodernizowanych. Od kilku lat trwają prace związane z przebu- Droga dojazdowa Machnacz - Wieniec - Zalesie Nowe oblicze ul. H. Sawickiej Sukcesywnie zmienia się oblicze brzeskich ulic, uliczek i dróg. Zmodernizowano część ulic w Brześciu, powstają nowe drogi w Wieńcu, Wieńcu-Zalesiu, Machnaczu oraz Falborku. Teraz kolej na modernizację ciągu Hanki Sawickiej Królewska-Polna. W ciągu ulic H. Sawickiej-Królewska-Polna przebudowane zostaną ulice, natomiast na odcinku H.Sawickiej-Królewska powstanie szlak pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem. Realizacja zadania przebiegać będzie dwuetapowo. W ramach pierwszego z nich, przy wykorzystaniu środków z Programu Roz- dową ciągu pieszo - jezdnego z kostki brukowej w Wieńcu-Zdroju. Zgodnie z przyjętymi założeniami zakończenie prac nastąpi w tym roku. Drugim zadaniem, wpływającym na estetykę otoczenia i komfort mieszkańców była zakończona w ubiegłym woju Obszarów Wiejskich w wysokości zł przebudowany zostanie szlak pieszo rowerowy wraz z oświetleniem. Zgodnie z harmonogramem prace związane z budową trwać będą od 1 czerwca do końca września 2014 roku. Drugi etap, obejmujący przebudowę ul. H.Sawickiej-Królewska-Polna wraz z oznakowaniem, realizowany będzie całkowicie ze środków własnych budżetu gminy. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończenie prac nastąpi w drugiej połowie 2015 roku. Całość prac budowlanych wyniesie ,31 zł. Osiedle Falborek w nowej odsłonie roku przebudowa 2,5 km dróg w Wieńcu Zalesiu. Inwestycja, oprócz przebudowy dróg obejmowała przebudowę skrzyżowań oraz zjazdów gospodarczych. W sierpniu tego roku rozstrzygnięto przetarg na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Machnacz-Wieniec- -Zalesie. Realizacja zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu w wysokości zł ze Środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach ochrony gruntów rolnych. Kolejne modernizacje w latach następnych. Już w pierwszej po- Ciąg pieszo-jezdny w Wieńcu Zdroju łowie ubiegłego roku zakończono opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Jaranówek oraz Falborz. W tym roku rozpoczęta zostanie budowa drogi w Wolicy oraz przygotowana dokumentacja techniczna na ulice w Wieńcu i Kątach. Od 2011 roku samorząd brzeski za kwotę bliską 6 mln zł realizuje kompleksową przebudowę 6,069 km dróg utwardzonych o nawierzchni z kostki betonowej na uliach: Puławskiego, Kościuszki, Słowackiego, Kopernika, Orzeszkowej, Prusa, Kraszewskiego, Ciborowskiego, Świerczewskiego, Końcowa oraz na ulicy przy stadninie koni, budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: 19-stycznia, Ciborowskiego, Kraszewskiego i Orzeszkowej oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie to realizujemy tylko i wyłącznie ze środków własnych - mówi Burmistrz Wojciech Zawidzki Inwestycja znacznie wpłynęła na komfort i standard życia mieszkańców i zakończona zostanie w tym roku".

9 FUNDUSZ SOŁECKI 2013 Rada Miejska, udostępniając środki funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw, tworzy im takie same warunki do rozwoju. Dzięki temu mieszkańcy decydują o sposobie zagospodarowania przestrzeni publicznej: placów, boisk, świetlic czy dróg, o wzbogaceniu oferty życia codziennego, czyli o poprawie jakości i warunków swojego życia. Z zaplanowanych zadań na 2013 rok wszystkie sołectwa wykorzystały już swoje środki finansowe na infrastrukturę drogową, w tym m.in. na odśnieżanie, bieżące naprawy i konserwację czy koszenie poboczy, a Nowe Miechowice także na wykonanie odwodnienia drogi gminnej we wsi. Mieszkańcy, mając na względzie potrzeby ducha, przeznaczyli niewielki procent ze swojej puli środków na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych. Dzięki temu lokalne społeczności mogły uczestniczyć w dożynkach sołeckich i gminno parafialnych, zorganizować uroczyste otwarcie boiska sportowego w Sokołowie-Parcelach, Dzień Kobiet w Guźlinie czy zakończenie wakacji w Kuczynie. W Aleksandrowie postawiono nowy przystanek autobusowy Boisko sportowe w Redczu Krukowym. W gminie Brześć Kujawski sukcesywnie powstają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jak dotąd zbudowano 421 szt, a wkrótce ta lista się powiększy. Zgodnie z planem w tym roku w 110 kodla dzieci dojeżdżających do szkół. W celu poprawy dostępu do informacji, wpływających na codzienne życie mieszkańców wsi, zaplanowano i wykonano w sołectwach: Falborz, Kąkowa Wola, Kąty, Kuczyna, Miechowice, Nowe Miechowice i Rzadka- Wola-Parcele montaż nowych, estetycznych i zamykanych tablic ogłoszeniowych. Opracowano również kolejną część dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwach: Falborz, Jaranówek i Wieniec. Mając na względzie bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Rzadkiej Woli i wykonano parking. Dużo większe możliwości wykorzystania środków finansowych funduszu sołeckiego mają sołectwa, na terenie których znajdują się świetlice wiejskie. Z szansy podniesienia standardu takich obiektów skorzystali mieszkańcy Redcza Krukowego, przeprowadzając bieżące naprawy i konserwację oraz Machnacza i Kuczyny, którzy doposażyli pomieszczenia w różnego rodzaju sprzęty i urządzenia. STYCZEŃ 2014 Wiadomości z Grodu Łokietka 9 Inwestycje Przydomowe oczyszczalnie ścieków Parking przed świetlicą wiejską w Rzadkiej Woli. lejnych gospodarstwach domowych powstaną oczyszczalnie. Najbardziej żmudnymi i pracochłonnymi zadaniami są jednak te, które mają na celu urządzenie terenów sportowo-rekreacyjnych: boisk i placów zabaw. Przedsięwzięcia te wymagają dużego zaangażowania i współpracy mieszkańców, poświęcenia własnego czasu i pracy. Dzięki nim tworzy się nowa przestrzeń publiczna, gdzie młodzież, dzieci i dorośli mogą atrakcyjnie, aktywnie i bezpiecznie spędzać czas wolny. Ze względu na ograniczone środki finansowe realizacja takich zadań jest rozciągnięta w czasie. Przykładem jest Sokołowo-Parcele czy Redecz Krukowy, które dużo wcześniej podjęte inicjatywy sfinalizowały w bieżącym roku. W ramach tych przedsięwzięć w obydwu sołectwach wykonano boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej, ogrodzono teren, zakupiono różnorodny sprzęt sportowy, traktorek do koszenia trawy dla Sokołowa-Parcele i kosiarkę spalinową dla Redcza Krukowego. W sołectwach: Słone, Jądrowice i Sokołowo prace zostały częściowo wykonane i będą kontynuowane w następnych latach, natomiast w Pikutkowie szereg robót rozpocznie się w 2014 roku przy wykorzystaniu materiałów zakupionych w roku bieżącym. Jak do tej pory z ogólnej kwoty ,00 zł. zabezpieczonej na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, wykorzystano środki w wysokości ,00 zł. Dzięki podjętej w marcu br. przez radnych Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim decyzji o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki, lokalne społeczności będą mogły nadal kontynuować podjęte inicjatywy i urzeczywistniać nowe pomysły. Szkoda tylko, że zakupiony materiał na dach remizy w Guźlinie za kwotę ok. 30 tys. zł. ze środków funduszu sołeckiego i innych źródeł budżetu gminy nie został zamontowany, do czego zobowiązała się miejscowa jednostka OSP

10 10 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Stadion na miarę XXI wieku Bez wątpienia oficjalne otwarcie przebudowanego brzeskiego Stadionu Miejskiego było jednym z ważniejszych wydarzeń, które wpisały się w kalendarz imprez sportowych, jakie w 2013 roku odbywały się na terenie gminy. Za kwotę bliską 4,5 miliona złotych ze wsparciem zł pozyskanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim stadion przeistoczył się w nowoczesny obiekt sportowo- -rekreacyjny spełniający wszelkie standardy. Powstało między innymi wyposażone: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne i bieżnia o nawierzchni syntetycznej, skocznia w dal i rzutnia dla kuli, piłkochwyty stałe, trybuny, scena i budynek socjalno-administracyjny. Uważam, że jest to obiekt piękny, wystarczający na potrzeby naszej społeczności, umożliwiający uprawianie wielu dyscyplin sportowych oraz dający możliwości jego bieżącego utrzymania w zakresie finansów publicznych - powiedział Burmistrz. 21 września, o godzinie przy dźwiękach brzeskiej orkiestry dętej Brestivia rozpoczęła się oficjalna część uroczystości Otwarcia Stadionu Miejskiego. Przybyłych gości wśród których byli: poseł Domicela Kopaczewska, Starosta Włocławski Kazimierz Kaca, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, radni rady powiatu i gminy, Krzysztof Grządziel właściciel Uzdrowiska Wieniec- -Zdrój, sponsorzy wspierający bieżącą działalność Klubu oraz mieszkańcy ziemi brzeskiej powitał Burmistrz Wojciech Zawidzki, który w kilku słowach wspomniał Rowerem do Pikutkowa Jak już informowaliśmy wcześniej, po 11 latach zabiegów udało się nieodpłatnie pozyskać od Polskich Kolei Państwowych działki zlokalizowane przy ul Kolejowej, w Starym Brześciu i Pikutkowie. Zgodnie z przyjętymi założeniami i ku radości wszystkich amatorów rowerowych wycieczek na tych terenach powstanie ścieżka rowerowa Stary Brześć Pikutkowo o długości 2,5 km. Zadanie realizowane będzie dzięki środkom pozyskanym w ramach o sukcesywnie powiększającej się bazie oświatowo-sportowej, na miarę nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń.,,od kilku lat, dzięki inicjatywom samorządu brzeskiego wybudowano nowe gimnazjum z salą gimnastyczną i boisko wielofunkcyjne w miejscowości Wieniec, przeprowadzono termomodernizację szkoły podstawowej w Brześciu i Brzeziu, wybudowano wielofunkcyjne boisko Orlik, przeprowadzono remont i modernizację zabytkowego budynku, w którym mieści się Zespół Szkół Nr 2, natomiast w ciągu najbliższego roku dokończona zostanie termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieńcu oraz budowa terenów rekreacyjno-sportowych wraz z pierwszym w powiecie włocławskim Skateparkiem przy SP nr 1". - mówił Burmistrz Wojciech Zawidzki Zgodnie z przyjętym zwyczajem wbudowaną w obiekt budynku tablicę, jak i cały obiekt poświęcił ks. proboszcz Ireneusz Juszczyński. Spośród przybyłych gości, składając gratulacje głos zabrali Marcin Drogorób- Naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego, poseł Domicela Kopaczewska oraz Starosta Włocławski Kazimierz Kaca. Druga część uroczystości, jak na nowoczesny stadion przystało, przybrała charakter sportowy. Od godziny trwała Spartakiada Szkół Podstawowych i Gimnazjów, gdzie niekwestionowanym liderem zmagań w kategorii szkół podstawowych, okazali się uczniowie SP nr 1, natomiast w kategorii gimnazjów zwyciężyło Gimnazjum Nr 2. O godzinie kibice GKS Łokietek mogli kibicować swojej drużynie podczas meczu V ligi Wdrażań lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Do ogłoszonego postępowania przetargowego przystąpiły cztery firmy, z których wyłoniono firmę DROGI I MOSTY H. Boczek z Inowrocławia, która za kwotę ponad 551 tyś zł zrealizuje zadanie. Zgodnie z harmonogramem z nowej ścieżki korzystać będzie można już w tym roku. GKS Łokietek z LZS Wierzchosławice. Przy gorącym dopingu piłkarze brzeskiej drużyny odnieśli spektakularny sukces, pokonując przeciwników 10:1. Na scenie swoje umiejętności prezentował zespół folklorystyczny Dzieci Kujaw, zespół wokalny Gama oraz zespół Malina Blues Band. Tak ważna dla mieszkańców uroczystość stała się sposobnością do podziękowań dla członków zespołu Dzieci Kujaw, których zaangażowanie na rzecz podtrzymywania i upowszechniania rodzimej tradycji i kultury oraz liczne sukcesy artystyczne, doceniane na arenie regionalnej i ponadregionalnej, zasługują na najwyższe uznanie. Na ręce najmłodszych reprezentantów zespołu Burmistrz Wojciech Zawidzki przekazał czek pieniężny. Niespodzianką wieczoru był efektowny pokaz fajerwerków oraz zabawa taneczna z zespołem Wiraż. Dziś cieszy nas tak bogata i wciąż powiększająca się infrastruktura urozmaicająca formy aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcająca do uprawiania aktywnej rekreacji i zdrowego stylu życia, bo przecież : "Sport jest radością życia, zabawą, świętem, a więc jako taki powinien być ceniony..."

11 Kanalizacja w Brześciu Kujawskim Inwestycje wpływające na standard życia mieszkańców oraz rozwój gminy, a także stanowiące atut w rozmowach z inwestorami zawsze były priorytetem. Obok zadań związanych z infrastrukturą drogową i oświatową, sukcesywnie realizowane były prace związane z budową sieci wodno kanalizacyjnej. Aktualnie trwa- Azbest Wzorem lat poprzednich, korzystając z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na terenie gminy realizowany był program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W 2013 roku zdemontowano azbest z 36 nieruchomości. Zutylizowano 108,991 ton za kwotę 38,495,83 zł. Zadanie wykonane było przez firmę GRAFFITI Paweł Lewandowski z siedzibą w Radziejowie. ją prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w Brześciu Kujawskim. Projektem objęte są ulice: Krakowska, Targowa, Rybaki oraz Wojska Polskiego. Zadanie realizowane przy współudziale środków z RPO - Rozwój Infrastruktury Wodno-ściekowej zakończone zostanie w maju tego roku. Inwestycja kończy budowę W wyniku realizacji programu od 2011 unieszkodliwiono 222,345 ton azbestu z 80 nieruchomości. Jednocześnie informujemy, że uchwałą XXIV/174/2013z dnia Program usuwania wyrobów zawierających azbest... możliwe jest uzyskanie dofinansowania na działania polegające na wymianie pokryć dachowych z azbestu w zakresie ich demontażu, transportu i utylizacji. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest ujęcie STYCZEŃ 2014 Wiadomości z Grodu Łokietka 11 W 2014 roku SAT FILM w Brześciu Kujawskim W związku z pozyskaniem przez SAT FILM sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka rozpoczęły się prace przygotowawcze zmierzające do objęcia zasięgiem sieci SAT FILM miasta Brześć Kujawski oraz jego okolic. Pierwsza faza wykonania założeń projektu pod nazwą Budowa sieci optycznej GPON FTTH w powiecie włocławskim obej- muje prace projektowe i badanie rynku czyli potencjalnego zainteresowania mieszkańców usługami firmy SAT FILM. Prace techniczne w zakresie budowy sieci oraz przyłączy abonenckich przewidziane są na okres pierwszej połowy 2014 roku. Planowana infrastruktura oparta będzie o rozwiązania światłowodowe zapewniające najwyższy dostępny standard technologiczny dla sieci telekomunikacyjnych. W momencie uruchomienia infrastruktury mieszkańcy będą mogli skorzystać z telewizji kablowej, telefonii stacjonarnej, szybkiego dostępu do internetu oraz usług mobilnych w tym z telefonii komórkowej. W najbliższym czasie pracownicy firmy SAT FILM wyposażeni w identyfikatory będą prowadzić działania w zakresie zapoznania mieszkańców z projektem, ofertą firmy oraz zbieraniem odpowiednich informacji. Nie wzrośnie stawka podatku akcyzowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odrzuciło projekt Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący podwyższenia stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz zwiększenia limitu zużycia oleju napędowego na 1ha użytków rolnych. Rolnicy w tym roku, tak jak w roku ubiegłym, otrzymają zwrot akcyzy w wysokości 0,95 zł/l oleju napędowego i 86 litrów limitu zużycia oleju napędowego na 1ha użytków rolnych. Maksymalnie rolnik będzie mógł odzyskać 81.70zł z 1ha użytków rolnych. Przypomnijmy, że rolnikowi, który do produkcji zużywa olej napędowy, przysługuje zwrot akcyzy zawarty w cenie tego paliwa. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Brześcia Kujawskiego wraz z fakturami VAT za zakup oleju napędowego. Wnioski o zwrot akcyzy przyjmowane będą od 1 lutego 2014r. do 28 lutego 2014r. w tut. urzędzie wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. Producenci rolni, którzy nie wykorzystają całego rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego na podstawie wniosku złożonego w lutym, będą mogli złożyć wniosek w drugim terminie tj. od 1 sierpnia 2014r. do 31 sierpnia 2014r. Wówczas do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup paliwa w okresie od 1 lutego 2014r. do 31 lipca 2014r. W minionym roku burmistrz Brześcia Kujawskiego wydał 724 decyzje dotyczące kanalizacji sieciowej na terenie całej gminy od Wieńca Zdroju poprzez Wieniec, Machnacz, Brześć Kuj., aż do Rumaków. Z kolei na obszarze gdzie istnieje rozproszona zabudowa powstają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Budowa kolejnych sprawi, że w tym roku będzie ich już ponad 500 na terenie gminy. w ewidencji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy. W związku z tym proszę o zgłaszanie obiektów nie objętych wcześniejszą inwentaryzacją oraz zadeklarowanie się na dofinansowanie na następny rok. Osoby zainteresowane proszone są o złożenia stosownych wniosków do dnia 24 stycznia 2014 r w brzeskim Ratuszu pok. 6. Szczegółowe informacje tel: 54/ Inwestycje Wszystkie formalności będzie można również od lutego 2014 roku załatwić w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim. W przypadku zainteresowania projektem lub usługami firmy SAT FILM szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu lub skontaktować się na adres zwrotu podatku akcyzowego, na podstawie których do kieszeni producentów rolnych wróciło ,10zł. Łącznie od 2006 roku, kiedy to weszła w życie ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, rolnicy posiadający użytki rolne na terenie gminy Brześć Kujawski otrzymali blisko 3,5 miliona złotych zwrotu. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że wkrótce w całej gminie będzie sieć wodno kanalizacyjna. Od Wieńca Zdroju przez Machnacz, Brześć Kujawski, aż do Rumaków - mówi Burmistrz Wojciech Zawidzki. Przypominamy, że każdy właściciel, zarządca, użytkownik nieruchomości, obiektu lub instalacji budowlanej zobligowany jest dokonać ich corocznej inwentaryzacji, której wyniki powinny być przedłożone przez: osoby fizyczne burmistrzowi, podmioty prawne marszałkowi województwa i aktualizowane do 31 stycznia każdego roku.

12 12 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Na Szlaku Piastowskim Na terenie dwóch województw: wielkopolskiego oraz kujawsko- -pomorskiego zlokalizowany jest unikatowy szlak turystyczny- Szlak Piastowski. O jego wyjątkowości i niepowtarzalności świadczą zabytki kultury materianej zgromadzone na trasie jego przebiegu. Zabytki od powstania państwa polskiego, aż po czasy współczesne. W trasę szlaku wpisuje się Brześc Kujawski - z kościołem parafialnym i pomnikiem króla Łokietka. Teraz przed szlakiem szansa przeistoczenia się w nowoczesny europejski szlak kulturowy. Aby do tego doszło niezbędna jest stała promocja i nakłady inwestycyjne, związane chociażby z tworzeniem infrastruktury turystycznej, czy wystaw multimedialnych. W dniu 2 grudnia w Inowrocławiu odbyła się konferencja dotycząca rozwoju szlaku "Szlak Piastowski 2014+". Jej celem było między innymi przygotowanie samorządów do aplikacji po środki europejskie, a także zapoznaniu się z zasadami tworzenia turystyki kulturowej. W spotkaniu tym uczestniczyli: proboszcz ks. Ireneusz Juszczyński oraz burmistrz Wojciech Zawidzki. Mieszkania dla młodych W 2014 będą nowe mieszkania własnościowe z możliwością uzyskania pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. W 2014 roku planowana jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 40 mieszkaniami własnościowymi na działce zlokalizowanej przy ulicy Nowej w Brześciu Kujawskim. W grudniu prywatna firma zakupiła działkę wraz z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę i planuje rozpoczęcie i zakończenie robot w roku Powierzchnia mieszkań wynosi od 36,78 m2 do 62,62 m2. Sprzedaż rozpocznie się w miesiącu styczniu 2014 roku i w porozumieniu z właścicielami firmy wszelkie formalności można będzie załatwić w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim. Ustalona cena 1m2 kształtowała się będzie na poziomie złotych brutto. Tak więc nowe własno- ściowe mieszkanie będzie można kupić już za złotych. Jednocześnie w przypadku realizacji tej inwestycji istniała będzie możliwość uzyskania pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU MIESZKANIE DLA MŁODYCH : 1. Maksymalny wiek kredytobiorcy 35 lat 2. Mieszkanie musi pochodzić z rynku pierwotnego 3. Maksymalna powierzchnia nieruchomości: 75 mkw. - dopłata do 50 mkw. 4. Dopłata do 10% wartości nieruchomości dla singla 5. Dopłata do 15% wartości nieruchomości rodzina z dzieckiem 6. Dopłata dodatkowych 5% w przypadku, gdy w przeciągu 5 lat urodzi się 3 lub kolejne dziecko. Dofinansowanie dla BCK Na brak propozycji dodatkowych zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży, jakie oferuje Brzeskie Centrum Kultury nie można narzekać. Aby uatrakcyjnić niektóre z nich, w ramach możliwości programu PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , złożono wniosek na dofinansowanie wyposażenia. Pozytywna weryfikacja w LGD Dorzecza Zgłowiączki i ocena Urzędu Marszałkowskiego PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Bogactwo historyczne i urokliwe zakątki to niewątpliwie atuty Brześcia Kujawskiego. Aby przybliżyć i umożliwić poznanie piękna naszej Małej Ojczyzny, przy współudziale środków z tzw. "Małych Projektów" w naszym mieście utworzony zostanie Punkt Informacji Turystycznej. Lokalizacja na Szlaku Piastowskim, zabytki, bogactwo archeologiczne oraz punkt, w którym każdy uzyska Ludzie ludziom na ratunek Narzędzia hydrauliczne, motopompy oraz zestawy ratownictwa medycznego trafiły do 67 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wy- różnionych są dwie jednostki z terenu naszej gminy OSP Kąkowa Wola oraz OSP Machnacz. Dofinansowanie było możliwe dzięki wsparciu środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.,,Samorząd województwa w szerokim zakresie angażuje się we wspieranie nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, ale również Strażaków ochotników. Jesteśmy sprawiły, że BCK wzbogaciło się o nowy sprzęt. Przy dofinansowaniu 13 tyś zł zakupione zostały między innymi : kolumny, mikser, aparat fotograficzny i programy komputerowe. Urządzenia te bez wątpienia będą przydatne w codziennej pracy placówki, ale także używane będą podczas prowadzonych zajęć koła muzyczno - fotograficznego dla dzieci i młodzieży, jakie powstało w 2013 roku. praktyczne wiadomości oraz informacje o walorach turystyczno-przyrodniczych, sprawią, że niejeden turysta zechce bliżej poznać dawny gród Łokietka. Dzięki podpisanej z końcem listopada umowie zakupione zostanie wyposażenie tj : sprzęt multimedialny, aparat fotograficzny, zostaną wydane foldery informacyjne i mapki, a także ścianka wystawiennicza z graficzną wizualizacją. Punkt zlokalizowany będzie w budynku UM przy Al. Łokietka. jednym z wojwództw w którym tego typu projekty są realizowane" mówił marszałek Piotr Całbecki.

13 STYCZEŃ 2014 Wiadomości z Grodu Łokietka 13 Uwaga U w a g a z zima! i! Burmistrz Brześcia Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Brześć Kujawski. Obszar Gminy podzielony został na rejony, w obrębie których usługę odśnieżania wykonują: L.p. Rejon zimowego utrzymania Wykonawca 1. Wieniec, Lipiny, p. Jerzy Kacprzak 2. Falborz, Jadrowice, Kuczyna, Miechowice, Nowe Miechowice p. Adam Skowroński 3. Guźlin, Pikutkowo, Popowiczki, Sokołowo p. Tadeusz Zaparuszewski Parcele, Sokołowo Wieś 4. Redecz Krukowy p. Ireneusz Czapski 5. Kąkowa Wola, Kąkowa Wola Parcele, droga betonowa Falborek Krowice, Nowa Kąkowa Wola, koło Czyżewskiego p. Jacek Pasturczak 6. Rzadka Wola, Rzadka Wola Parcele, Stary Brześć, Starobrzeska Kolonia, Stary Brześć do technikum, ścieżka pieszo-rowerowa, miasto Brześć Kujawski 7. Wolica, Aleksandrowo, Dubielewo, Gustorzyn, Jaranówek, Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim p. Dariusz Rzadkowolski 8. Wieniec Zalesie, Wieniec Zdrój, p. Wojciech Humański 9. Machnacz, Słone, Kąty, Marianki p. Tomasz Kmieć 10. Klementynowo, Witoldowo, Brzezie, Brzezie Lipiny p. Bogumił Bylicki Koordynatorem działań z zakresu tegorocznej "akcji zima" jest p. Piotr Jaroszerwski tel , Zakład Usług Komunalnych (dyżur całodobowy). Przypominamy ponadto, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U j.t.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, cyt.: właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Gospodarowanie odpadami komunalnymi - pierwsze doświadczenia W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013 w gminie Brześć Kujawski zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Z mocy art 6c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek organizacji i zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych przejęła gmina. Po kilku miesiącach funkcjonowania nowego systemu czas na pierwsze podsumowania. Do 15 maja 2013 r każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobligowany był do złożenia deklaracji dotyczącej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym czasie wpłynęlo 2592 deklaracje. Po weryfikacji i i wezwaniu do złożenia oświadczeń 13 właścicieli nieruchomości nadal nie dopełniło tego obowiązku, aktualnie prowadzone są wobec nich postępowania administracyjne odnośnie naliczania opłat. Spośród ( liczba osób zamieszkałych według złożonych deklaracji) zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów. Zgodnie z wymogami ogłoszonego i przeprowadzonego postępowania przetargowego zamówienia udzielono Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. z Włocławka. Wartość przetargową zamówienia oszacowano na kwotę zł ( za okres od 1 lipca 2013 r. do 1 lipca 2015 r.). Przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. Wszelkie informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać pod nr 54/ lub w pokoju 3 Urzędu Miejskiego

14 14 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Tablice interaktywne dla brzeskich szkół 15 zestawów interaktywnych tablic w przyszłym roku szkolnym trafi do uczniów z brzeskich szkół podstawowych. Jest to już drugi etap projektu realizowanego we współpracy samorządu województwa oraz samorządów lokalnych, tym ra- Mieszkańcy Pikutkowa dostali w ramach inwestycji prowadzonej przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad nowy chodnik ale zapomniano o zmianie lokalizacji słupów. Korzystanie z chodnika jest mało funkcjonalne oraz niebezpieczne dla jego użytkowników. Skierowaliśmy stosowne pismo w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim (art.19 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, Dz.U Nr 90, poz.450 z późn.zm). Inicjowanie nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz tryb ozdnaczania : Aby wszcząć procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze zem kierowana do uczniów starszych klas szkół podstawowych. 9 zestawów w skład którego wchodzi: tablica, projektor oraz laptop wraz z oprogramowaniem trafi do Szkoły Podstawowej nr 1, natomiast po 3 zestawy dla Szkoły Podstawowej w Chodnik jest i słupy też... i liczymy na szybkie podjęcie działań w tej sprawie - mówi Burmistrz Wojciech Zawidzki. Inwestycja ta nie byłą z nami w żaden sposób uzgadniana i też byliśmy tym faktem bardzo zaskoczeni". Wieńcu oraz Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kuj. W ramach projektu powstanie też internetowy portal dla szkół uczestniczących w projekcie. Nasze tablice interaktywne to świetne narzędzia dydaktyczne, które pozwalają uatrakcyjnić zajęcia nauczycielom i dają wiele frajdy dzieciom - mówi marszałek Piotr Całbecki. Szacunkowa wartość projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej to 32,5 miliona złotych, wsparcie z RPO wyniesie 24,4 miliona złotych. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie względu na miejsce zameldowania złożyć skrócony odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kserokopię dowódów osobistych obojga Jubilatów. Wniosek o nadanie medali sporządza urząd stanu cywilnego zgodnie z wymogami Kancelarii Prezydenta RP. Urząd Stanu Cywilnego w Brześciu Kujawskim od wielu już lat jest inicjatorem Jubileuszu Złotych Godów. Ze względów organizacyjnych raz w roku występuje do Prezydenta RP o odznaczenie par, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Mając na uwadze wszystkie pary małżeńskie, wnioski sporządzane są na koniec roku kalendarzowego, w którym przypada Jubileusz. Po przyznaniu odznaczeń i odebraniu ich z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania przez Prezydenta RP, Urząd Stanu Cywilnego zobowiązany jest do zorganizowania uroczystości, podczas której niniejsze odznaczenia zostaną wręczone. Zmiany kadrowe W ostatnim miesiącu minionego roku nastąpiły zmiany kadrowe w brzeskim Ratuszu. Funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego powierzono pani Katarzynie Kurant - Glonek, natomiast zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego została pani Monika Mikołajewska. Bądź bezpieczny Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP mogą wręcząć jedynie określone ustawowo osoby : Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz zastępcy tych osób, a także marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. O próbach oszustwa czy wyłudzeń od osób starszych słyszymy niemal w każdym tygodniu. Aby uczulić na czyhające zagrożenie, zachować ostrożność w stosunku do osób nieznajomych i zadbać o własne bezpieczeństwo, policjanci z brzeskiego posterunku w dniu 4 grudnia 2013 roku w sali BCK zorganizowali spotkanie informacyjne na temat oszustw dokonywanych na osobach starszych. Mamy nadzieję, że film edukacyjny, rozmowy i udzielone wskazówki przyniosą zamierzony efekt i problem oszustw nie będzie dotyczył mieszkańców naszej gminy.

15 STYCZEŃ 2014 Wiadomości z Grodu Łokietka 15 Będzie Memoriał biegów ulicznych im. Czesława Wasielewskiego Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim planuje zorganizować w roku 2014 Memoriał im. Czesława Wasielewskiego podczas którego odbywały się będą biegi uliczne oraz spartakiada lekkoatletyczna. Chcemy zorganizować memoriał dla uczczenia pamięci wspaniałego brzeskiego sportowca Czesława Wasielewskiego która będzie miała charakter cykliczny i promowała będzie biegi zarówno wśród dzieci i młodzieży jak również osób dorosłych - mówi Burmistrz Wojciech Zawidzki Już dziś zapraszamy... Ferie z BCK. Zajęcia muzyczne, plastyczne, kulinarne, będzie wycieczka, nie zabraknie balu karnawałowego i wielu innych atrakcji, zarówno przed i po południu moc wrażeń czekać będzie na dzieci i młodzież, które zechcą spędzić ferie z domem kultury. Każdego dnia inne zajęcia, ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu. Szczegóły już wkrótce. Zapraszamy! 16 lutego o godz w sali BCK odbędzie się Czesław Wasielewski urodził się i zmarł Brześciu Kujawski i zapisał się kartach historii polskiego sportu jako czołowy biegacz, który objęty był szkoleniem centralnym przygotowującym zawodników do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w roku 1940, które miały odbyć się w Helsinkach. Był na bieżni równorzędnym konkurentem Janusza Kusocińskiego, Józefa Noji, Wacława Soldana i Czesława Wirkusa. Czesław Wasielewski był zaangażowanym działaczem sportowym na terenie Brześcia Kujawskiego., powiatu włocławskiego i województwa bydgoskiego. Rozwijał sekcje lekkoatletyczną, spektakl RATUJ SIE KTO RODZI. Głównymi bohaterami sztuki są Andy i Roger. Andy to mężczyzna, jeszcze dosyć młody, mający za sobą hulanki i swawole, a przed sobą odpowiedzialność przez duże O. Wszystko za sprawą przyszłego potomka. I niby wszystko powinno być dobrze, gdyby nie jego najserdeczniejszy przyjaciel, Roger. Roger to penis. Błyskotliwy, inteligentny, śmiały, o wielu twarzach wystawiający swojego właściciela na wiele prób. Andy prowadzi rozmowy ze swoim spersonifikowanym przyjacielem. Wspólnie szukają sposobu, jak poradzić sobie z osamotnieniem, humorami ciężarnej żony i czekającym go ojcostwem. Rolę mentora w tych zagadnieniach pełni sam Roger. W napięciu oczekiwania na potomka pojawia się oczywiście chwila słabości, którą skrzętnie chce wykorzystać Roger, namawiając Andy ego do złego. Zabawne dialogi, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej. Wiele pracował z młodzieżą szkolną. Największym osiągnięciem jako działacza sportowego była inicjatywa wybudowania stadionu sportowego w Brześciu Kujawskim w 1961 roku. W dniu w którym odbędzie się memoriał chcemy odsłonić na Stadionie Miejskim im. Władysława Łokietka pamiątkowa tablicę poświęconą Panu Czesławowi Wasielewskiemu mówi Tomasz Chymkowski Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji. Jednocześnie jako wydział będziemy wnioskować o nadanie imieniem tego wspaniałego lekkoatlety ronda na osiedlu Falborek gdzie przewidujemy miejsce startów biegów ulicznych. komiczne sytuacje, błyskotliwe komentarze do spraw damsko- -męskich, a do tego fenomenalna wiwisekcja męskiej natury i postrzegania świata przez pryzmat Rogera. To wszystko sprawia, że ta oryginalna sztuka jest inteligentną rozrywką z drugim dnem. Ucieszy i rozbawi zarówno prawdziwych macho, jak i ortodoksyjne feministki. Koszt biletu 15 zł. REKLAMA GROSIK Odzież używana i nie tylko Włocławek, ul. Nowcy 20 Zapraszamy

16 16 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014

17 STYCZEŃ 2014 Wiadomości z Grodu Łokietka 17

18 18 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brześciu Kujawskim - 12 stycznia 2014 Oj działo się, działo podczas XXII Finału WOŚP w Brześciu Kujawskim. Już od 8.30 na brzeskich uliczkach, a od w Wieńcu można było spotkać pełnych zapału i energii wolontariuszy. W tym roku kwestowano na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Od godziny na scenie Brzeskiego Centrum Kultury w trakcie odbywającego się koncertu można było podziwiać dzieci reprezentujące wszyskie szkoły i przedszkola z terenu gminy w trakcie Orkiestrowego Talent Show, występy zespołów Dzieci Kujaw, Spod Strzechy, grupy tanecznej mażoretki, wokalistek koła wokalnego GAMA oraz Kapeli z szacunkiem. Konto brzeskiej WOŚP zasiliły pieniądze zabrane w trakcie licytacji, a licytowano m.in. vouchery na przelot balonem, spływ kajakowy, jeden dzień z życia piwowara, pakiet wejść do multikina i babski kabaret, piłki, koszulki, kalendarze, wyroby kowalstwa artystycznego, słodkie wypieki, na stoisku Towarzystwa Kulturalnego zakupić można było piosenkę, powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, do której fanty przekazały dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu gminy, a także brzeskie firmy. Nie zabrakło tradycyjnego Światełka do nieba. Mieszkańcy i Goście grodu Łokietka po raz kolejny dowiedli o ogromnych sercach, w trakcie tegorocznego finału WOŚP zebrano zł, co stanowi rekord dotychczasowych zbiórek. Wielka Orkiestra zagrała w Starym Brześciu W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz pierwszy w ZSCKR. 10 stycznia 2014 roku na sali gimnastycznej odbył się Koncert na rzecz WOŚP. Imprezę poprowadził wieloletni szef Radia Gra - Marcin Michalski. Były licytacje, występy wokalne, a gwiazdą koncertu okazał się zaproszony Michał Malicki- uczestnik III edycji telewizyjnego show The Voice of Poland. Na zakończenie sala rozbłysła zimnymi ogniamisymbolicznym światełkiem do nieba. Całkowity dochód z koncertu przekazany został do sztabu w Brześciu Kujawskim.

19 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu posiada bogatą tradycję i jest placówką z przyszłością. Dostosowuje profile kształcenia do potrzeb środowiska. Kształci młodych, roztropnie patrzących na świat ludzi na miarę XXI wieku, specjalistów w swoich dziedzinach. Jakość edukacji systematycznie wzrasta, dowodem tego są osiągnięcia uczniów i nauczycieli w różnego rodza- We wrześniu już po raz jedenasty odbył się Rajd Rowerowy Rowerem do Europy. W tegorocznej edycji wzięło udział około 220 uczniów z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy po przejechaniu wyznaczonej trasy, rywalizowali w różnorodnych konkurencjach.. STYCZEŃ 2014 Wiadomości z Grodu Łokietka 19 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu Rajd Rowerowy Rowerem do Europy Na zakończenie odbyło się wspólne grillowanie. Nie obyło się bez cennych nagród. Szczęśliwym posiadaczem roweru ufundowanego przez ZSCKR został uczeń gimnazjum w Grabkowie, który wykazał się znakomitą wiedzą o Unii Europejskiej. ju konkursach, olimpiadach i zawodach. Wymienić choćby należy Olimpiadę Przedsiębiorczości, Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej, Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo-Planeta - wyniki tych zmagań nie są jeszcze znane, ale sukcesem jest wywalczenie IV miejsca w finale wojewódzkim w Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy i Ergonomii w Rolnictwie, II miejsca w powiatowych rozgrywkach w piłkę ręczną oraz zakwalifikowanie pięciorga uczniów do okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej. Szkoła może pochwalić się również stypendystką. Uczennica III klasy Technikum Agrobiznesu odebrała w listopadzie stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Każdy miesiąc przynosi nowe satysfakcje, w grudniu uczniowie III klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z opiekunem Marcinem Sar- Warsztaty polowe Dnia 26 września 2013 roku w ZSCKR odbyły się kolejne warsztaty polowe poświęcone uprawie buraka cukrowego. W tym roku o integrowanych metodach ochrony roślin opowiadał prof. Stefan Pruszyński. Uczestnicy warsztatów po części wykładowej mieli możliwość obejrzenia nowskim wywalczyli II miejsce w międzyszkolnym Konkursie Nakrywania Stołu Wigilijnego, do którego przystąpiło 15 szkół z województwa kujawsko-pomorskiego. W szkole odbywają się akcje integrujące środowisko lokalne. pokazu pracy maszyn polowych,. Dopełnieniem spotkania była gorąca grochówka i występ zespołu Contra. Dzięki współpracy ze Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego szkoła łączy przyjemne z pożytecznym czyli uczy bawiąc. Wycieczki Szkoła to nie tylko nauka w ławkach. Grono Pedagogiczne otwarte jest na nauczanie przez doświadczenie, dlatego chętnie organizuje edukacyjne wycieczki. W I semestrze tego roku szkolnego młodzież odwiedziła Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show w Bednarach koło Poznania, Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej Natura Food w Łodzi, toruńskie planetarium, Giełdę Papierów Wartościowych, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Gospodarstwo rol- no-ogrodnicze - lidera polskich firm ogrodniczych w Trzęsaczu k/bydgoszczy. Odbyła również podróż śladami zamków krzyżackich Golub Dobrzyń i Radzyń Chełmiński. Wkrótce rusza kampania rekrutacyjna. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego zaprasza wszystkich chętnych do odwiedzenia szkoły podczas drzwi otwartych, które odbędą się w marcu. Będzie to okazja, by przekonać się, iż wspaniała atmosfera, przyjazne grono pedagogiczne, nowoczesna baza dydaktyczna i ciągły rozwój to nie wymyślona historia. Zapraszamy na strony internetowe szkoły:

20 20 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE JEDNO - I WIELORODZINNE 1. Brześć Kuj. ul. Szkolna - 8 szt. działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o powierzchni od 1045 m2 do 1362 m2 w cenie wywoławczej 22,00 zł/m2 netto 2. Stary Brześć (użytkowanie wieczyste) - 7 szt. działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe (usługi nieuciążliwe dla środowiska) położonych w obrębie Stary Brześć Parcele (wjazd od przy ul. Przemysłowej) o powierzchni od 1327 m2 do 1510 m2 w cenie wywoławczej 17,90-19,70 zł/ m2 netto. 3. Falborz Parcele (użytkowanie wieczyste) Niezabudowana dz. 38/18 o powierzchni 2,1852 ha ( m2) Cena wywoławcza ,0 zł Przeznaczona w planie pod budownictwo mieszkaniowe z zabudową wielorodzinną i usługami nieuciążliwymi wraz z komunikacją wewnętrzną. Nieruchomość korzystnie położona przy drodze powiatowej o urządzonej nawierzchni asfaltowej, w odległości 7 km od budowanego w Pikutkowie węzła autostrady A-1 (węzeł nr 15 Włocławek Zachód w Pikutkowie). INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DZIAŁKI PRODUKCYJNO USŁUGOWE 1. ul.przemysłowa obręb 1 m. Brześć Kuj. (użytkowanie wieczyste) Niezabudowana dz. nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 ( m2) cena wywoławcza ,0 zł, przeznaczona w planie pod obiekty i urządzenia produkcyjne, bazy, składy materiałów nie mogące znacząco oddziaływać na środowisko z pasem zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkalnej. Nieruchomość położona w odległości 7 km od budowanego w Pikutkowie węzła autostrady A-1( węzeł nr 15 Włocławek Zachód w Pikutkowie). 2. ul.przemysłowa obręb 1 m. Brześć Kuj. (użytkowanie wieczyste) Niezabudowana dz. nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 ( m2) cena wywoławcza ,0 zł przeznaczona w planie pod lokalizację obiektów produkcyjnych, baz i składów nie mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nieruchomość położona w odległości 7 km od budowanego w Pikutkowie węzła autostrady A-1(węzeł nr 15 Włocławek Zachód w Pikutkowie). 3. ul.krakowska 118 obręb 3 m. Brześć Kuj. (użytkowanie wieczyste i własność) Niezabudowane nieruchomości o powierzchni ogólnej 3,07 ha 89 m2 : dz. nr 596/7 o pow. 3,02 ha 72 m2 i nr 596 / 10 o pow. 517 m2. Cena wywoławcza ,00 zł. Dla obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy nieruchomości na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przez Urząd. Nieruchomość położona w odległości 7,5 km od budowanego w Pikutkowie węzła autostrady A-1(węzeł nr 15 Włocławek Zachód w Pikutkowie). 4. ul.krakowska 118 obręb 3 m. Brześć Kuj. (użytkowanie wieczyste i własność) Niezabudowane nieruchomości o powierzchni ogólnej 5813 m2 : dz. nr 596/8 o pow m2 i nr 596 / 9 o pow. 677 m2. Cena wywoławcza ,00 zł. Dla obszaru nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przez Urząd. Nieruchomość położona w odległości 7,5 km od budowanego w Pikutkowie węzła autostrady A-1(węzeł nr 15 Włocławek Zachód w Pikutkowie). 5. Wieniec ul. Klonowa 2A UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 304/2 o pow m2. Cena wywoławcza ,00 zł Teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wraz z komunikacją wewnętrzną i przeznaczeniem uzupełniającym dla budowy usług. Zamiarem Gminy Brześć Kujawski jest aby na przedmiotowej działce powstał do 30 czerwca 2016 roku zakład opieki zdrowotnej. 6. Brześć Kujawski obręb 1 ul. Okrzei 8A (użytkowanie wieczyste) Nieruchomość oznaczona nr 24/24 o powierzchni 1027 m2 zabudowana obiektem piwnic ziemnych do rozbiórki. Cena wywoławcza 5 000,00 zł. Dla terenu nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przez Urząd. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim Pl. Łokietka 1 pok.5 lub 8 bądź tel. (54) oraz pełna treść ogłoszeń na stronie. Terminy przetargów zostały ustalone na dzień 18 lutego 2014 roku. W związku z licznymi zgłoszeniami od przedsiębiorców na temat otrzymywania pism z żądaniem dokonania wpłaty za wpisu do ich rejestrów przedsiębiorców (katalogów) przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CE- IDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Na rynku bowiem funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Żądając za to uiszczenia opłaty w wysokości od 70 do 248 zł. Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców" są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON. Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG. Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki. MG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy zatem przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Dotychczas odnotowano następujące nazwy prywatnych rejestrów: 1. Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o., Ul. Złota 59, Warszawa; 2. Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych EEIDG Sp. z o.o., Ul. Nowogrodzka 31, Warszawa; 3. Ewidencja Działalności Gospodarczych s.r.o. INF.DAT, Ul. Nowogrodzka 31, Warszawa 4. Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych, czyli FIRM. INFO Sp. z o.o., Ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, Warszawa; 5. Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych, czyli GALOR Sp. z o.o. 6. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rafał Nobis, Al. Solidarności 115/2, Warszawa; 7. Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych Tomasz Zabilski, Ul. Piastowska 1/2, Nysa; 8. Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej Mariusz Sebastian Breczko Białystok; 9. Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach, Ul.Piękna 68, Warszawa; 10. Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach Ul. Piękna 24/26A/1, Warszawa.

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 INWESTYCJE W ZAKRESIE REMONTÓW WIEJSKICH DOMÓW KULTURY 1. Wiejski Dom Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich. Inwestycja dotyczyła głównie remontu wnętrza Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 050 Rybołówstwo i rybactwo 80 000,00 0,00 80 000,00 05011 Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski Spis treści Wstęp 3 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 2.026.500,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000.000,00 1. Budowa dróg publicznych ulic

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł.

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł. INWESTYCJE 2013 Luty 1. W lutym zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczącą udzielenia Gminie Grabów nad Prosną dotacji celowej w kwocie 187.500,00 zł na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2014r. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. Zadania w 2014r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania go Planowane wydatki 2014 r. Dotychczasowe nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE : U C H W A Ł A Nr VII/46/211 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 211 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 211 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samo rządzie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY SARNAKI

INWESTYCJE GMINY SARNAKI INWESTYCJE GMINY SARNAKI 2010-2014 1. Inwestycje realizowane przez Gminę Sarnaki z współfinansowaniem ze środków zewnętrznych. 1) Nazwa Projektu: Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej z wyznaczeniem świetlicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Poddębickiego w latach

Podsumowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Poddębickiego w latach Podsumowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Poddębickiego w latach 2015-2016 Podsumowanie działalności Powiatu Poddębickiego w roku 2015 2 Działania Inwestycyjne Powiatu Poddębickiego w roku 2015 3 Zmodernizowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. p. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł Budżet obywatelski lista projektów W dniu 20 września zakończyły się spotkania z mieszkańcami na temat zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na 2016 r. Zespół ds.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie ,

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie , Załącznik Nr 1 do uchwały nr III.24.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 Lp. Nazwa zadania 1. Budowa ciągu pieszo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/257./14 z dnia 29 lipca 2014r. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 29.919 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29.919 w rozdziale 90095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne.

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. 1. Dotacja z Unii Europejskiej do budowy świetlicy, boiska i kortu tenisowego w Małej Wsi w kwocie 300 000 zł na budowę nowej świetlicy, boiska i kortu

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok UCHWAŁA Nr PROJEKT z dnia... 213 roku w sprawie zmian budżetu na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r. poz. 594 ) i art. 211,

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 10.10.2020_jarocin Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 UZUPEŁNIENIE DRÓG GRUNTOWYCH GRUZEM KRUSZONYM MIEJSCA NEWRALGICZNE Ul. Sosnowa 135,00 m 2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI I WALCA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/356/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 12 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/356/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 12 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR XXXVIII/356/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący, Dobiega końca kadencja Rady Gminy Miastków Kościelny i Wójta Gminy i jak zawsze w takiej chwili napływają pytania: jakie były te cztery lata, co przyniosły, jakimi efektami możemy

Bardziej szczegółowo

Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Chojnicach na rok 2017 (art. 13a ustawy PZP)

Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Chojnicach na rok 2017 (art. 13a ustawy PZP) Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Chojnicach na rok (art. 13a ustawy PZP) Wydział Budowlano - Inwestycyjny Lp. Przedmiot Rodzaj /robota budowlana /dostawa /usługa Przewidywany tryb Orientacyjna

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk Przebudowa drogi gminnej Nr 108224B w miejscowości Popławy Przebudowa drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje

5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje 5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje 2016-2017 Podsumowanie 2016 roku Budżet inwestycyjny na 2016 r. Fundusz sołecki 69 549,97 zł Budżet 3 804 140,53 zł Dofinansowanie zewnętrzne 783 423,93 zł Pozyskane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo