MIESIĘCZNIK NR 10 (67) październik 2014 ISSN Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. złote gody. str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESIĘCZNIK NR 10 (67) październik 2014 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. www.gminazamosc.pl. złote gody. str."

Transkrypt

1 MIESIĘCZNIK NR 10 (67) październik 2014 ISSN Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ złote gody str. 20

2 październik ważne wydarzenie Wkrótce zdecydujemy o naszych gminnych sprawach Przed nami wybory samorządowe. 16 listopada pójdziemy do lokali wyborczych. Oddając swój głos powiemy co myślimy, czego oczekujemy od otaczającej rzeczywistości. Rok 2014 był i jest okazją do wielu podsumowań oraz refleksji 25. rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 roku, ważna dla nas data pierwszych wyborów samorządowych (27 maja 1990 roku), 15 lat członkostwa w wojskowych strukturach NATO (12 marca 1999 r.), 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.). Różnie patrzymy na miniony czas politycznych, gospodarczych i społecznych przemian. Należę do tej grupy Mieszkańców Kraju, którzy uważają, że nie do końca dobrze wykorzystaliśmy czas dziejowej burzy przełomu XX i XXI stulecia. Wciąż mamy nierozwiązane podstawowe problemy decydujące o poziomie życia Obywateli miejsca pracy dla Mieszkańców Wsi i Miast, stabilność w działalności rolniczej, system emerytur i rent, służba zdrowia. W efekcie mamy chyba najwyższy obecnie poziom społecznego niezadowolenia, który przejawia się zniechęceniem do aktywności i brakiem wiary. Nie potrafią poradzić sobie z tym Politycy i Media, także My Samorządowcy. W lokalnych, Małych Ojczyznach Sołectwach i Gminach, dajemy sobie nadzieję zmieniając wciąż otoczenie, w którym żyjemy, wychowując młode pokolenie Polaków i pielęgnując narodowe wartości. Mieszkańcy oczekują jednak czegoś więcej. W tych warunkach przychodzi nam przeżywać jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie 2014 roku wybory samorządowe wyznaczone na dzień 16 listopada. Dobiega końca kolejna samorządowa kadencja szósta w przypadku Gmin i czwarta dla Powiatów i Województw. W niedzielę 16 listopada wybierać będziemy Radnych Rady Gminy Zamość, Wójta Gminy, Radnych Rady Powiatu Zamojskiego oraz Radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego. W styczniu i lutym przyszłego roku na zebraniach wiejskich wybierać będziemy Sołtysów i Członków Rad Sołeckich. Przed nami więc ważny czas samorządowych podsumowań i rozliczeń oraz wskazania Tych, którym chcemy powierzyć swoje przedstawicielstwo w Samorządowych Organach. Udział w zebraniach wiejskich i wyborach samorządowych powinien być nie tylko naszym prawem, ale także obowiązkiem. Nikt jeszcze nie wymyślił innego powszechnego udziału w życiu publicznym (społecznym) Sołectwa i Gminy. To w lokalu wyborczym (przy urnie do głosowania) i na zebraniu wiejskim możemy, oddając nasz głos, powiedzieć, co myślimy o otaczającej nas rzeczywistości. Nie uczestnicząc w tych wydarzeniach sami pozbawiamy się prawa do udziału w trwającym wciąż procesie zmian. Pozostając 16 listopada w swoich domach i wyrażając swoje niezadowolenie wyłącznie w sąsiedzkich rozmowach niczego nie zmienimy. Nie warto więc pozostawiać głosu cd. str. 3 Tereny Skokówki i Żdanowa - graniczące od południa z Zamościem

3 ważne wydarzenie cd. ze str. 2 innym. Wybory samorządowe różnią się w sposób wyraźny od parlamentarnych. W trakcie kampanii wyborczej znajdziemy w nich elementy polityczne, bo tak zdecydowali za nas POLITYCY. Mogli przecież w wyborach do Rady Powiatu wprowadzić okręgi jednomandatowe. Mogli kandydatom na Wójtów pozwolić zakładać własne komitety wyborcze wyłącznie w celu wyboru Wójta. To POLITYCY zdecydowali, że kandydat na Wójta musi poprosić dużą grupę kandydatów na Radnych (w Gminie Zamość co najmniej 11), aby zgłosiła jego kandydaturę w wyborach. Nie to jest jednak najważniejsze w wyborach samorządowych. Podstawą samorządowej demokracji jest fakt, że Mieszkańcy przy urnie do głosowania oddają głos na Osoby, które znają. W gminnych i powiatowych wyborach na listach wyborczych będą tylko Mieszkańcy Gminy Zamość. W wyborach samorządowych potrafimy ocenić kandydatów, bo ich znamy i widzimy w codziennym działaniu. W tych wyborach trzeba zapomnieć o politycznych ich aspektach, gdyż idąc do lokali wyborczych mówić będziemy o gminnych i powiatowych drogach (nie 3 o autostradach) i o innych inwestycjach poprawiających warunki życia w naszych Sołectwach. Tym różnią się wybory samorządowe od parlamentarnych. Idźmy więc do lokali wyborczych i oddajmy swój głos osobiście. Nie pozostawiajmy tego tylko sąsiadom. Niech niedziela 16 listopada 2014 roku będzie naszym samorządowym świętem. Gmina Zamość to 35 Sołectw położonych wokół dużego Miasta i prawie 23 tys. Mieszkańców. Jesteśmy wyjątkową, dużą samorządową wspólnotą. Także w zakresie potrzeb i możliwości ich realizacji. Zmieniamy wciąż nasze Sołectwa, pięknieją one każdego roku, przybywa wciąż w nich tego, co poprawia warunki zamieszkania. Niewątpliwie dzieje się to zbyt wolno, ale wciąż. Jestem wdzięczny TYM wszystkim, którzy aktywnie włączają się w realizację sołeckich i gminnych zadań. To dzięki WAM tworzymy społeczne i materialne piękno Naszych Sołectw. Wasze zaangażowanie sprawia, że nie jest martwym zapisem treść artykułu art. 7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o tworzeniu warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych Gminy i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. październik 2014 Być Wójtem w Gminie Zamość, mającej takich Mieszkańców, to zaszczyt. Dziękuję WAM wszystkim za wspólny samorządowy wysiłek. Dziękuję za wsparcie, jakie otrzymywałem każdego dnia kończącej się samorządowej kadencji. Trwająca już kampania wyborcza oraz najważniejszy jej finał, czyli głosowanie w dniu 16 listopada, to czas podsumowań i planów na przyszłość. W BIULETY- NIE SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ i na stronie internetowej staramy się przekazywać informacje pozwalające samodzielnie ocenić to, co dzieje się wokół nas. W poprzednim wydaniu BIULETYNU prezentowaliśmy inwestycyjne programy i plany na najbliższe lata oraz efekty realizacji unijnych programów lat Uzupełniamy je obecnie o skrótowe spojrzenie na gminne efekty inwestycyjne samorządowej kadencji lat Ich ocenę i wnioski pozostawiam Czytelnikom wierząc w to, że dokonując ich pamiętać będziemy o krajowych i lokalnych uwarunkowaniach podejmowania samorządowych decyzji, o których rozmawialiśmy we wrześniu i październiku w trakcie zebrań wiejskich. Czekam na kontakt: zakładka zadaj pytanie Wójtowi. ZAPRASZAM do dyskusji. Ryszard Gliwiński Lp. Rok Tabela nr 1. Gmina Zamość inwestycje gminnych budżetów lat Dochody własne budżetu Gminy Wydatki inwestycyjne w zł % udział wydatków inwestycyjnych w dochodach własnych budżetu Środki własne w zł Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych Kredyty i pożyczki w zł Środki z programów unijnych w zł Inne środki zewnętrzne w zł ,75 % ,09 % ,95 % ,53 % RAZEM ,09 % ,19 % ,46 % ,90 % RAZEM cd. str. 4

4 październik ważne wydarzenie Wkrótce zdecydujemy o naszych gminnych sprawach cd. ze str. 3 Tabela nr 2. Efekty inwestycyjne budżetów Gminy lat Inwestycje Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy lat Unijne i inne środki zewnętrzne lat Efekty Drogi gminne zł Drogi powiatowe zł zł 16,5 km nowych i przebudowanych nawierzchni asfaltowych 13,9 km nowych nawierzchni asfaltowych (ze środkami finansowymi Powiatu) 1,3 km chodników (ze środkami finansowymi Powiatu) Sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej zł zł 24,7 km sieci wodociągowej 11,7 km sieci kanalizacyjnej Ujęcie wody w północnej części Gminy Budynki zł zł Modernizacja 16-tu obiektów Oświetlenie uliczne zł 0,00 zł 9,5 km sieci oświetlenia ulicznego lamp (punktów świetlnych) Sport i rekreacja zł zł 11 placów zabaw Inne i zakupy inwestycyjne zł Nowy ciężki samochód pożarniczy dla OSP Mokre, nowy lekki samochód pożarniczy dla OSP Białowola, inny sprzęt pożarniczy dla OSP, nabycie nieruchomości dla realizacji celów publicznych, dokumentacje techniczne do pozwoleń na budowę, chodniki przy drogach wojewódzkich i krajowych, itp. Razem zł zł Tabela nr 3. Zadłużenie budżetu Gminy. Lp. Opis 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok (wrzesień) 2015 rok (prognoza) 1 Dochody budżetu Gminy w zł Zadłużenie budżetu Gminy na koniec roku w zł % udział zadłużenia w dochodach Gminy (max. dopuszczalny 60%) Obsługa długu spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od zadłużenia w zł % udział obsługi długu w dochodach Gminy (max. dopuszczalny 15%) 41,91 % 43,71 % 35,57 % 32,84 % 36,37 % 35,59% ,86 % 8,63 % 12,87 % 9,79 % 9,05 % 8,42 % cd. str. 5

5 ważne wydarzenie 5 październik 2014 cd. ze str. 4 Tabela nr. 4 Gmina Zamość projekty zrealizowane przy udziale środków unijnych lat Lp. Opis Koszt ogólny w zł W tym środki unijne w zł W tym środki własne budżetu Gminy w zł Efekty 1 Inwestycje obejmujące infrastrukturę wodno - kanalizacyjną Sieć kanalizacyjna 15,7 km; sieć wodociągowa 23,4 km; ujęcie wody dla północnej części Gminy, 2 Inwestycje obejmujące infrastrukturę drogową Asfaltowa nawierzchnia drogi 2,6 km; 66 punktów oświetleniowych 3 Inwestycje obejmujące obiekty kubaturowe oraz obiekty małej infrastruktury Obiekt Regionalnej Izby Pamięci; sala gimnastyczna; remonty i rozbudowy 8 obiektów (świetlice i inne budynki); 10 placów zabaw. 4 5 Projekty z zakresu promocji Gminy, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej Projekty miękkie, edukacyjno-społeczne, realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy różnego rodzaju projektów różnego rodzaju projektów 6 Pozostałe projekty zrealizowane przez Gminę zadania 7 Projekty z udziałem środków Unii Europejskiej i dotacji z budżetu Gminy zrealizowane przez podmioty III sektora, działające na terenie Gminy Zamość projekty Łącznie projektów Wysokie i Sitaniec Wolica z lotu ptaka

6 październik z prac samorządu gminy zamość praca dla gminnej społeczności to wyzwanie Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zamość! Przed nami kolejne wybory, a jednocześnie podsumowanie kończącej się właśnie VI kadencji Rady Gminy. Jako przewodniczący V i VI kadencji Rady Gminy Zamość, chciałbym skierować do Państwa kilka słów. Pełniona przeze mnie, przez ostatnie osiem lat, funkcja Przewodniczącego Rady Gminy była dużym wyzwaniem, ale przede wszystkim wielkim zaszczytem i honorem. Zapewne mało kto pamięta, że moja współpraca z gminą trwa już 20 lat. Pierwsze wygrane przeze mnie wybory w 1994 r., pozwoliły mi poznać czym jest samorząd i otworzyły drogę do roli społecznika. Mimo iż minęło dużo czasu, ciągle pamiętam niepewność i obawy, jakie miałem na początku kadencji. Jednak działalność na rzecz Gminy sprawiała mi wielką radość, rekompensowała stres, a wyróżnienie, które spotkało mnie osiem lat temu, było najlepszym potwierdzeniem tego, że moja praca na stanowisku radnego miała sens. Cieszę się, że dzięki inicjatywom na rzecz środowiska zdobylem zaufanie i uznanie nie tylko w oczach ludzi, ale także współpracujących ze mną radnych. Rada Gminy, która zajmuje się tylko i wyłącznie pracą dla dobra całej samorządowej rodziny, to podstawa mądrych i odpowiedzialnych dezycji. Z pełną odpowiedzialnością mogę zagwarantować, że właśnie takie dezycje, choć nie zawsze podejmowane łatwo, są wizytówką naszej Gminy. Miałem ogromne szczęście, że mogłem pracować z ludźmi, dla których spór nie oznaczał kłótni, a jedynie był motorem do kompromisu i działania. Nie sposób byłoby tu wymienić wszelkie inwestycje, działania i inicjaty podjęte przez Radę Gminy w ciągu ostatnich 20 lat. Do najważniejszych z nich zawsze należały rozbudowy i budowy szkół, których warunki i stan techniczny pozostawiały wiele do życzenia, ale także budowa boisk sportowych, placów zabaw, dróg, wodociągów i sieci kanalizacyjnych. Nie mogę w tym miejscu, nie zezwolić sobie na odrobinę prywaty i nie wspomnieć dnia 1 września 2002 roku, kiedy to rozbudowana Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej otrzymała imię Batalionów Chłopskich. Dzień ten zawsze będzie wpisany mocno w mój życiorys, ponieważ rozbudowa szkoły była moim pierwszym dużym osiągnieciem, a także potwierdzeniem niezmarnowanych dwóch pierwszych kadencji. Jednak należy pamiętać o najważniejszym, żadne osiągnięcie nie jest nigdy dziełem jednej osoby. Na sukces składa się współpraca i działanie wielu ludzi, ich oddanie i sumienność, jakiej wymagała każda inwestycja bez względu na to, czy była to budowa dużej szkoły, czy też małego placu zabaw. Nasza Gmina należy do gmin bardzo dobrze zorganizowanych i zarządzanych. To dzięki kompetencji, oraz trosce Wójta Pana Ryszarda Gliwińskiego możemy szczycić się, że jesteśmy jej Mieszkańcami. To właśnie jego gotowość, a także dyspozycyjność i zaangażowanie administracji oraz kadry kierowniczej Gminy, pozwoliły nam na osiągnięcie tylu sukcesów i stworzyły warunki, w których obecnie żyjemy. Praca radnego to nie tylko kontakt z Mieszkańcami, ale także działalność w komisjach Rady Gminy, których niezawodne działanie jest bezsprzecznie elementem każdego osiągnięcia. Jeszcze raz podkreślam, że współpraca z Wami była dla mnie przyjemnością i zaszczytem. Z dużym ukłonem i nieukrywanym wzruszeniem, dziękuję za te 20 lat. Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom Gminy Zamość, ponieważ to Wy jesteście największym bogactwem Gminy. Bez Was moja praca nie miałaby sensu. Dziękuję tym, którzy przez tyle lat wierzyli we mnie i pozwolili mi piastować stanowisko radnego. To dzięki temu, że w 1994 r., uwierzyliście we mnie, mogę teraz cieszyć się dwudziestoletnim stażem. Z całego serca dziękuję wszystkim moim współpracownikom. Na pierwszym miejscu dziękuję wszystkim Radnym. To Wy tworzyliście Radę Gminy, to bez Waszego przywództwa trudno wyobrazić sobie realizacje miejscowych inicjatyw. Dziękuję Wam za to, że widzieliście potrzeby własnego środowiska w kontekście dwudziestotysiecznej Gminy i umożliwialiście jej nieustanny rozwój, na każdej z możliwych płaszczyzn, od infrastruktury poprzez oświatę i kulturę. Z całego serca dziękuję Wojtowi Gminy Zamość Panu Ryszardowi Gliwińskiemu. Dziękuję za ogrom pracy jaką wykonuje, za wszystkie te lata, kiedy umiał być partnerem i prawdziwym Ojcem naszej samorządowej rodziny. Dziękuję Panu z-cy Wójta Gminy Zamość za jego trud i oddanie, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, całej administracji i kadrze kierowniczej, za Wasz pełny profesjonalizm. Dziękuję wszystkim Sołtysom, Radom Sołeckim, Dyrektorom Szkół, Kołom Gospodyń Wiejskich, Strażakom. Stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy. 20 lat w samorządzie gminnym to bogaty bagaż doświadczeń, to możliwość spojrzenia na rolę radnego, na jego miejsce w środowisku. Radny musi mieć poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za wypełnienie mandatu, którym obdarzyli go wyborcy. To zgoda na czas poświęcony naszej samorządowej rodzinie, to umiejętność utrzymywania łączności ze środowiskiem, w którym się mieszka. Dziękując raz jeszcze cd. str. 7

7 z prac samorządu gminy zamość 7 październik 2014 cd. ze str. 6 każdemu, kto pomagał mi w mojej wieloletniej pracy, żegnam się jako radny, ale z Gminą się nie rozstaję. Po ośmiu latach działalności na rzecz całej Gminy, nie wyobrażam sobie pracy jako radny reprezentujacy tylko jej część. Myśląc o Gminie Zamość, myślę o jej całości, dlatego też chciałbym reprezentować Was drodzy mieszkańcy Gminy Zamość i dbać o Wasze interesy jako Radny Powiatowy. Myślę, że doświadczenie zdobyte przeze mnie przez lata, pozwoliłoby mi osiągać kolejne sukcesy i być godnym Was reprezentantem. 16 listopada 2014 roku to dzień, w którym każdy z nas ma prawo wyboru. Nie pozwólcie więc wybrać za siebie! Idźmy do urn i głosujmy na swoich faworytów! Jerzy Bondyra Przewodniczący Rady Gminy Zamość V i VI kadencji zabiegamy o pieniądze na drogi Nazwa naszego projektu to Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego gminy Zamość poprzez przebudowę dróg gminnych nr L, L, L w miejscowości Kalinowice r. Gmina Zamość złożyła wniosek o dofinansowanie w 2015 roku zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Całkowity koszt ,99 zł Dotacja z budżetu państwa ,00 zł W kosztach realizacji zadania będzie również partycypowało Miasto Zamość, udzieli dotacji w wysokości ,00 zł. Projekt dotyczy przebudowy 3 dróg gminnych w miejscowości Kalinowice: nr L o długości mb, L o długości 700 mb, L o długości 772 mb. Łączna długość przebudowanych odcinków to mb. Projekt przewiduje wykonanie prac związanych z wykonaniem warstwy wyrównawczej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o grubości 4 5 cm, warstwy ścieralnej o grubości 5 cm, poboczy z kruszywa łamanego, ułożenie progów zwalniających oraz oznakowanie poziome i pionowe, montaż punktów odblaskowych. W 2015 r. na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dla woj. lubelskiego przeznaczono środki w wysokości ,00 zł. Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej wniosków nastąpi do końca października 2014 r. Joanna Tokarska nowa droga już gotowa Zakończyła się przebudowa prawie sześciokilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 3250L Topornica Zwierzyniec. Ostatniego dnia września br. droga została oddana do użytku. Koszt inwestycji to 2 539,741,31 zł. W maju tego roku Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisał umowę na udzielenie dotacji celowej budżetu państwa w wysokości ,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3250L Topornica Zwierzyniec. Pozostałą kwotę, po 50% czyli po ,66 zł, wyłożą Powiat Zamojski i Gmina Zamość. Roboty budowlane objęły część drogi o długości m, na odcinku od Zarzecza do granicy gminy w Wólce Wieprzeckiej. Wykonane zostały prace związane z wyrównaniem istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką mineralno bitumiczną oraz ułożeniem nowej warstwy wiążącej i ścieralnej. Ponadto odnowione zostały nawierzchnie istniejących zjazdów oraz uzupełnione i odnowione oznakowania pionowe oraz poziome. Powstały przejścia dla pieszych oraz bariery ochronne. Wykonawcą robót było wyłonione w postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik z Kolonii Sitno. Joanna Tokarska

8 październik ważne wydarzenie Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Zamość Program artystyczny wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokrem, przygotowani przez panie: Beatę Nowak, Jadwigę Konopkę, Renatę Radlińską i Joannę Suchocką 17 października br. w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym ICT w Mokrem odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przypadające co roku 14 października Święto jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oświaty. W tym roku Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nagrodził następujących nauczycieli: Panią Joannę Suchocką - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Mokrem, Panią Ewę Szykułę - dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Panią Krystynę Gmiterek nauczyciela Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Panią Marię Mazurkiewicz nauczyciela Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Panią Mirosławę Mierzwę nauczyciela Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Pana Marka Budzyńskiego nauczyciela Zespołu Szkół w Żdanowie, Pana Tomasza Mocha nauczyciela Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Dyplomy uznania otrzymali: Pani Marta Lupa nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Pani Krystyna Prościńska-Sagan nauczyciel Zespołu Szkół w Wysokiem, Pani Jolanta Pasternak nauczyciel Zespołu Szkół w Płoskiem. Wręczono również listy gratulacyjne Pani Aleksandrze Reder - nauczycielowi Zespołu Szkół w Sitańcu oraz Pani Anicie Gorzkowskiej nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Zawadzie za otrzymanie Nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty. Podczas uroczystości ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: Pani Arleta Psiuk nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Pani Sylwia Buczak nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Pani Agnieszka Plago-Semczuk - nauczyciel Zespołu Szkół w Żdanowie. Wręczono również listy gratulacyjne nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego: Pani Anna Bożena Pieczykolan nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Pani Beata Pintal nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Pani Lucyna Lewko nauczyciel Zespołu Szkół w Wysokiem Pani Katarzyna Sobczyk nauczyciel Zespołu Szkół w Sitańcu, Pani Beata Surmacz nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. List gratulacyjny za uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego dla Pani Marii Okoń wręczyła Pani Alina Korneluk Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Dobra Szkoła w Białowoli. Uroczystość rozpoczął Konrad Dziuba - Zastępca Wójta Gminy Zamość Jadwiga Adamczyk cd. str. 8

9 ważne wydarzenie cd. ze str. 9 9 październik 2014 Otrzymali nagrody Wójta Gminy Zamość za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze Panie nagrodzone Nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty Panie, które otrzymały dyplom uznania Pani Maria Okoń uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego z rąk pani Aliny Korneluk Panie, które uzyskały stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Panie, które uzyskały stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

10 październik oświata działo się w szkole w pniówku Uczniowie z Pniówka zasadzili żonkile Już po raz szósty z rzędu rozpoczęta została kampania hospicyjna pod hasłem Pola Nadziei organizowana przez Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. Szkoła Podstawowa w Pniówku uczestniczyła w niej po raz piąty. Dnia 10-go października 2014 r. uczniowie klasy IV i V wraz z opiekunami panią dyrektor Aliną Korneluk i panią Dorotą Wybranowską przybyli do Łabuniek Pierwszych, aby tam na głównym dziedzińcu hospicjum zasadzić cebulki żonkili. Trzeba wiedzieć, że żonkile to kwiaty, które są uznawane za międzynarodowy symbol szeroko pojętej nadziei i solidarności przeżywanej ze wszystkimi osobami wspierającymi chorych i cierpiących pacjentów hospicjów. Uczniowie z Pniówka co roku starają się wspierać pobliskie hospicjum poprzez organizowanie rozmaitych akcji wolontaryjnych na terenie szkoły. Tegoroczną uroczystość zaszczycił swoją obecnością J. E. Ks. Biskup Marian Rojek, który sprawuje honorowy patronat nad tą akcją. W akcji wzięli udział wszyscy, którzy w rozmaity sposób wspierają chorych; personel hospicjum, wolontariusze, przedstawiciele władz świeckich i kościelnych, reprezentacje lokalnych instytucji, szkół i przedszkoli oraz rodziny pacjentów. Po uroczystym powitaniu gości przez dyrektora hospicjum Ks. Michała Józefa Przybysza oraz ciepłej przemowie J. E. Ks. Biskupa wszyscy zgromadzeni przystąpili do ceremonii sadzenia kwiatów nadziei na specjalnie przygotowanym klombie. Po ceremonii na gości czekało już ognisko z kiełbaskami oraz inne atrakcje wszystko przygotowane przez wolontariuszy. Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnictwo w tego typu uroczystości dostarczyło uczniom i ich opiekunom sporo pozytywnych wrażeń i zmotywowało ich do jeszcze aktywniejszego angażowania się w działalność wolontaryjną na rzecz pacjentów hospicjum Santa Galla. Dorota Wybranowska nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Pniówku Internetowy Teatr TVP W SZKOLE W PNIÓWKU Oglądanie spektakli Internetowego Teatru TVP stało się już u nas tradycją. Uczniowie tak się do tego przyzwyczaili, że dopytywali się już we wrześniu, kiedy będzie pierwsza wizyta w wirtualnym teatrze. Okazja nadarzyła się 3 października, kiedy można było obejrzeć transmisję z kieleckiego Teatru Lalki i Aktora Kubuś. Wystawił on spektakl pt. Robale. Sztuka opowiadała o życiu codziennym różnych robaczków. Przeżywają one rozmaite kłopoty. Nie brakuje między nimi waśni i nieporozumień. Sytuacja dramatycznie się pogarsza, gdy na ich terenie działkę kupuje rodzina ludzi, którzy nie rozumieją, jak ważne dla środowiska są nawet najmniejsze owady. Zgoda i współpraca pozwalają zaradzić kłopotom oraz uświadomić ludziom, że kontakt z przyrodą może być cenniejszy od siedzenia przed telewizorem. Spektakl tym razem nieco mniej podobał się naszym uczniom, ale co cenniejsze, potrafili oni merytorycznie o tym rozmawiać, co świadczy o ich coraz lepszym obyciu teatralnym. Mirosław Trześniowski nauczyciel języka polskiego Wyróżnienie dla Oli W Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży pt. Inspiracje Twórczością Kornela Makuszyńskiego Aleksandra Szuwara z klasy VI otrzymała wyróżnienie za pracę Przygody Koziołka Matołka. Na konkurs organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im K. Makuszyńskiego w Zamościu wpłynęło 471 prac z 44 placówek z całego kraju. Komisja postanowiła przyznać dwie nagrody specjalne oraz po jednej nagrodzie i cztery wyróżnienia w każdej z czterech kategorii wiekowych. Alina Korneluk Dyrektor i nauczyciel plastyki SP w Pniówku

11 oświata 11 październik 2014 wieści z biblioteki Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem razem z fundacją Orange włączyła się w 2014 roku do II edycji Spotkań z pasjami. Jest to innowacyjny projekt, wykorzystujący nowe technologie i Internet do aktywizacji społecznej osób starszych. Projekt zakłada przeprowadzenie na żywo 16 cotygodniowych spotkań on-line, w których uczestniczyć będą osoby znane z telewizji, specjaliści oraz ludzie starsi, realizujący swoje pasje. Podczas spotkań można było i będzie zadawać pytania prowadzącym za pomocą specjalnie przygotowanego czatu. 10 kwietnia gościem był Emilian Kamiński aktor 24 kwietnia 2014 r. gościem była Katarzyna Miller psychoterapeutką z wykształcenia i powołania, publicystka, filozofka i poetka śpiewająca swoje piosenki i stylowe tanga 8 maja 2014 r. gościem spotkania była 75-letnia instruktorka fitness Urszula Szczurek 22 maja 2014 r. gościem spotkania była pani Hanna Gajos, która od lat przekonuje Polaków, jak wielki wpływ na samopoczucie i samoocenę ma styl naszego ubierania się. Pani Hanna Gajos doradzała Paniom i Panom, jak dobrze wyglądać w każdym wieku. 5 czerwca 2014 r. z gościem spotkania był Jerzy Kryszak aktor, satyryk, parodysta 26 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie z najstarszą autostopowiczką w Polsce panią Teresą Bancewicz. 17 lipca 2014 r. spotkanie z Panią Danutą Płatek- poświęcone było historii artystki, która dzięki determinacji i wielkiej pasji do tego co się robi od ponad 60 lat tworzy arcydzieła na głowach swoich klientów. Z Panią Danutą rozmawiano o tym jak to jest być fryzjerem, który bywa także terapeutą. 7 sierpnia 2014 r. odbyło się spotkanie z Panią Doktor Hanną Krajewską dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk. 28 sierpnia 2014 r. odbyło się spotkanie z Panią Jadwigą Wyrozębską Badowską, która wraz z mężem aktywnie realizuje swoją pasję do urządzania przestrzeni. 18 września 2014 r. (czwartek) o godz bohaterką spotkania była Pani Anna Musiałówna- reporterka tygodnika Polityka. 2 października 2014 r. odbyło się spotkanie z seniorami, którzy są częścią zespołu Cała Praga Śpiewa inicjatywy muzycznej, w której miłość do warszawskich szlagierów spotyka się z unikalną energią międzypokoleniowego zespołu. 16 października 2014 r. spotkanie z Marią Szabłowską i Krzysztofem Szewczykiem z muzycznego punktu widzenia, czyli para dziennikarzy muzycznych znanych z prowadzonego przez wiele lat na antenie telewizji programu Wideoteka dorosłego człowieka. Przed nami jeszcze trzy spotkania. 6 listopada bohaterką spotkania będzie bibliotekarka Elżbieta Maruszczak, a tematem grywalizacja, nowe, ciekawe i intrygujące słowo oraz 20 listopada i 04 grudnia, na które już dziś serdecznie zapraszam. Spotkania z pasjami odbywają się w czwartki o godz. 11,00 w siedzibie biblioteki. Elżbieta Stankiewicz Złoty medal dla Oli W Lipsku działa oddział przedszkolny Aleksandra Szpatuśko, reprezentująca Lubelski Klub Jeździecki Sekcję Jeździecką Tarka (Wólka Wieprzecka, Gmina Zamość), zwyciężyła w kategorii srebrnej (przeznaczonej dla zawodników z minimum III klasą sportową, którzy wchodzą w duży sport) podczas siódmej edycji Otwartego Pucharu Podkarpacia Młoda, 14-letnia amazonka pojechała na klaczy Mesaria. Zawody odbyły się w dniach października br. w Gliniku Zaborowskim. Wzięło w nich udział 122 zawodników z Polski i Słowacji. Rywalizowali w trzech kategoriach, obok srebrnej, w złotej (przeznaczonej dla zawodników zawodowców, w finale z minimum II klasą sportową) i w brązowej (kategorii towarzyskiej, przeznaczonej dla amatorów, dzieci i młodzieży). Magda Misztal Na podstawie: W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Gminy Zamość (rodziców dzieci w wieku przedszkolnym) od r. przy Szkole Podstawowej w Lipsku, działa oddział przedszkolny dla 3-4 latków. Gmina Zamość zapewnia funkcjonowanie powstałego oddziału. Przedszkole funkcjonuje od godziny 7:00 do 17:00. Ramowy rozkład dnia uwzględnia potrzeby rozwojowe i możliwości dzieci, zapewnia ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i higienę. Zajęcia obowiązkowe wynikające z podstawy programowej wzbogacane są dodatkowymi zajęciami, które odbywają się codziennie: z języka angielskiego, logopedii, rytmiki oraz rozwijającymi zainteresowania i umiejętności. Podczas dziesięciogodzinnego pobytu w przedszkolu, dzieci korzystają z trzech posiłków. źródło: Szkoła Podstawowa w Lipsku

12 październik co mówi wieś Jeszcze wspomnienie letnich miesięcy Bogate w lokalne przedsięwzięcia letnie miesiące powoli stają się wspomnieniem. Popatrzmy jeszcze raz, jak wiele wspólnych, sołeckich pomysłów zostało zrealizowanych, by tyle osób mogło w nich uczestniczyć, poznawać się i planować kolejne udane wydarzenia w ramach realizacji naszych gminnych zadań, w szczególności z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji Gminy Zamość i upowszechniania kultury. Osoby, dzięki którym zostały one zrealizowane to: sołtysi i rady sołeckie, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele oświaty, członkowie stowarzyszeń sportowych, działających w obszarze profilaktyki uzależnienia alkoholowego, wiele indywidualnych, przyjaznych osób. 13 lipca. W ramach Lipskiego Lata Kulturalnego Koło Gospodyń Wiejskich obchodziło jubileusz 50-lecia działalności. Festyn, który zgromadził mieszkańców Lipska, Lipska Kosobud, Lipska Polesia i okolicznych miejscowości odbył się na terenie przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku. Bogaty program objął: koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola, występ teatru Uciecha w sztuce Czerwony Kapturek szuka księcia, mecz piłki nożnej księża kontra mieszkańcy Lipska, spotkanie z cyrkiem Focus. Same Jubilatki przedstawiły historię działalności Koła, przygotowały występ kabaretowy oraz wiele konkursów w tym na najdłuższą obierzynę jabłka i najładniejszą osełkę masła. 20 lipca w Hubalach miało miejsce Wakacyjne Spotkanie Rodzin i Przyjaciół. Największym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany po raz drugi konkurs Zmagania rodzin, obejmujący cztery konkurencje: konkurs wiedzy o Gminie Zamość, obraz malowany warzywami, grzybobranie oraz tor przeszkód z niespodziankami. Ponadto zorganizowano takie atrakcje jak zabawy z iluzją, przegląd dziecięcych talentów, pokazy ratownictwa medycznego, konkurencje sportowe i warsztaty rękodzieła. Festyn Dbajmy o zdrowie w Mokrem - Mammobus Festyn Dbajmy o zdrowie w Mokrem - cyrk Focus Festyn Dbajmy o zdrowie w Mokrem - przedstawienie Jaś i Małgosia Festyn Dbajmy o zdrowie w Mokrem - pokazy sportowo-pożarnicze cd. str. 13

13 co mówi wieś cd. ze str październik 2014 Piknik Roześmiane Wakacje w Wierzchowinach Piknik Roześmiane Wakacje w Wierzchowinach Wakacyjne Spotkanie Rodzin i Przyjaciół w Hubalach Wakacyjne Spotkanie Rodzin i Przyjaciół w Hubalach Wakacyjne Spotkanie Rodzin i Przyjaciół w Hubalach Wakacyjne Spotkanie Rodzin i Przyjaciół w Hubalach Festyn Dbajmy o zdrowie w Mokrem - uczestnicy Rajdu Suseł Festyn Dbajmy o zdrowie w Mokrem Spotkanie sołeckie Polskie Kwiaty w Chyżej Spotkanie sołeckie Polskie Kwiaty w Chyżej cd. str. 14

14 październik co mówi wieś Jeszcze wspomnienie letnich miesięcy cd. ze str lipca w Wierzchowinach miał miejsce piknik świetlicowy, zorganizowany pod nazwą Roześmiane Wakacje. Spotkanie rozpoczęło przedstawienie pt. Jaś i Małgosia w wykonaniu grupy teatralnej Bez Maski z Mokrego. Dla dzieci przygotowano moc zabaw, konkursów, warsztaty plastyczne, pokazy ratownictwa medycznego i wiele innych atrakcji. 27 lipca. Niedziela w Skokówce sołecki festyn rodzinny zachęcił do wspólnego spędzenia popołudnia mieszkańców tej i okolicznych miejscowości. Odbył się na placu przy świetlicy wiejskiej. Dla zgromadzonych wystąpili: cyrk Focus, zespół śpiewaczo obrzędowy Wesołe Gosposie, Koło Gospodyń Wiejskich z Lipska z programem kabaretowym. Druhowie ze Skokówki przeprowadzili zawody sportowo-pożarnicze, a panie z miejscowego Koła konkurs kulinarny dekorację ciastek. Ponadto odbył się przegląd twórczości dziecięcej, warsztaty plastyczne wisiorek decuopage, na najmłodszych czekały dmuchane zamki, wakacyjne makijaże i fantazyjne balonowe postacie. 3 sierpnia zorganizowano sołeckie spotkanie pod nazwą Polskie Kwiaty w Chyżej. Utwór ten dla publiczności wykonały panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. W ich repertuarze znalazła się specjalnie ułożona na tę okazję piosenka Chyża-Chyża autorstwa Jadwigi Witkowskiej-Gontarz. Na wesoło przeprowadzono pokaz Moda z dna szafy i konkurs bukietów kwiatów. Wspólnie śpiewano z zespołem Ale Cantare a bawiono się z zespołem Big Beat. 10 sierpnia w Białobrzegach zorganizowano festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych Dbamy o nasze bezpieczeństwo. W programie zaplanowano popisy sceniczne utalentowanych dzieci, zabawy z grupą kuglarską Utopia, pokaz mody z szafy rodziców Moda z lamusa, wspólne śpiewanie z zespołami Wesołe Gosposie i Czerwone Korale. Popołudnie zakończył wielki festiwal konkursów i zabaw prowadzony przez sołtysa Białobrzeg. Atrakcjami Spotkanie sołeckie Polskie Kwiaty w Chyżej - wykonanie piosenki Chyża, Chyża Spotkanie sołeckie Polskie Kwiaty w Chyżej - pokaz mody Niedziela w Skokówce - zawody sportowo-pożarnicze dla najmłodszych Niedziela w Skokówce - samochód bojowy OSP Mokre cd. str. 15

15 co mówi wieś cd. ze str październik 2014 Niedziela w Skokówce Niedziela w Skokówce - występ KGW Lipsko Niedziela w Skokówce - występ KGW Lipsko Niedziela w Skokówce - występ Wesołych Gosposi Niedziela w Skokówce Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach - warsztaty sizalowa kukiełka Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach - moda z lamusa Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach - rowerwoy tor sprawnościowy Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach - wręczenie nagród cd. str. 16

16 październik co mówi wieś Jeszcze wspomnienie letnich miesięcy cd. ze str. 15 towarzyszącymi były: dmuchane zamki, warsztaty plastyczne sizalowa kukiełka, konkurs wiedzy o Gminie Zamość, wakacyjne makijaże, balonowe kręci- -cuda, pokazy: mincerski i drugie życie śmieci przygotowane przez Spółdzielnię Socjalną Sami Swoi, poczęstunek przygotowany przez KGW Białobrzegi, rowerowy tor sprawnościowy udostępniony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu, pokaz pierwszej pomocy, przeprowadzona przez Komendę Miejską Policji w Zamościu prezentacja pojazdów policyjnych, spotkanie z psem tropiącym oraz znakowanie rowerów. 10 sierpnia. Festyn rodzinny w Mokrem odbył się pod hasłem Dbajmy o zdrowie. Tu do przygotowanych atrakcji należały: występy cyrku Focus, przedstawienie Jaś i Małgosia przygotowane przez grupę Bez Maski, pokazy strażackie, ratownictwa medycznego, konkurs rodzinny Koło Fortuny i wiele innych. Panie w wieku od 50 do 69 lat mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach Gminnej Akcji Profilaktyki Raka Piersi, a w obiektach Biblioteki Publicznej Gminy Zamość i świetlicy wiejskiej odbyła się akcja zbiorowego oddawania krwi, zorganizowana przez Stowarzyszenie Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy Zamość, ZG Związku OSP RP w Zamościu, RCKiK Lublin o/zamość, przy współudziale Klubu HDK 1520 przy LHS Zamość. Festyn był także metą dla uczestników rajdu rowerowego Suseł 2014, zorganizowanego przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 1520 pod patronatem Prezesa Zarządu LHS, Wójta Gminy Zamość i Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. 21 sierpnia w Sitańcu dzieci odwiedzające świetlicę wiejską podsumowały wspólnie spędzone wakacje. Podczas tego lata panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu zaangażowały się w organizację dodatkowych zajęć i zabaw dla najmłodszych. Na podsumowaniu były tańce i słodki poczęstunek. Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach Podsumowanie wakacji w świetlicy wiejskiej w Sitańcu (fot. Urszula Komadowska) cd. str. 17

17 co mówi wieś cd. ze str październik 2014 Festyn Lipskie Lato Kulturalne - konkurs na najpiękniejszą osełkę masła Festyn Lipskie Lato Kulturalne - sztuka Czerwony Kapturek szuka księcia Festyn Lipskie Lato Kulturalne - obrzęd darcia pierza w wykonaniu KGW Lipsko Festyn Lipskie Lato Kulturalne - Jubileusz 60-lecia KGW Lipsko Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Płoskiem - prezentacja o dziejach Koła Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Płoskiem - pamiątkowe zdjęcie Jubilatek i zespołu Ale Cantare Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Płoskiem - rękodzieło Pań Festyn Powitanie jesieni Ekologiczna zabawka dla każdego w Wólce Wieprzeckiej - zabawy dla dzieci Festyn Powitanie jesieni Ekologiczna zabawka dla każdego w Wólce Wieprzeckiej - występy kabaretowe młodzieży Festyn Powitanie jesieni Ekologiczna zabawka dla każdego w Wólce Wieprzeckiej - występy kabaretowe młodzieży cd. str. 18

18 październik co mówi wieś Jeszcze wspomnienie letnich miesięcy cd. ze str sierpnia. Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Płoskiem. Uroczyste spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Płoskiem. Poświęcone było wspomnieniom dotyczącym działalności Koła. Opowieściom i prezentacji multimedialnej towarzyszyła wystawa rękodzieła autorstwa członkiń KGW. Gratulacje, podziękowania i życzenia popłynęły od Samorządu Gminy Zamość, koleżanek z innych kół, mieszkańców Płoskiego i zespołu Ale Cantare, który na tę okazję przygotował specjalny koncert. 31 sierpnia. Pożegnanie wakacji w Skaraszowie Wielki festiwal gier i zabaw. Rodzinny festyn tradycyjnie zorganizowano w leśnym otoczeniu, przy świetlicy wiejskiej w Skaraszowie. Niedzielne popołudnie mieszkańcy spędzili uczestnicząc w wielu zabawach, wśród których znalazły się takie o oryginalnych nazwach i zasadach jak: transportowe żuczki, bieg kelnera, grzybobranie, wierszokleta. Wspólnie śpiewano z zespołem Roztoczanki. Przeprowadzono konkurs graffiti na chodniku pt. Wspomnienie z wakacji, pokazy mincerskie i drugie życie śmieci. 21 września. Powitanie jesieni Ekologiczna zabawka dla każdego. W tym dniu mieszkańcy Wólki Wieprzeckiej spotkali się na w obiekcie świetlicy wiejskiej i na przyległym placu. Przeprowadzeniu wspólnie zorganizowanego miejscowego festynu nie przeszkodził nawet deszcz. Z częścią biesiadną i kabaretową wystąpiły: zespół Echo Lipska, Koło Gospodyń Wiejskich z Lipska oraz dzieci z Wólki Wieprzeckiej. Dzieci, młodzież i dorośli bawili się podczas licznych konkurencji sportowych. Wspólnie ze Spółdzielnią Socjalną Sami Swoi najmłodsi wykonywali ekologiczne zabawki, takie jak: bączki z korków, koniki z butelki PET. Bezpieczne ognisko przygotowali strażacy. Magda Misztal Festyn Powitanie jesieni Ekologiczna zabawka dla każdego w Wólce Wieprzeckiej - konkursy strażackie Festyn Pożegnanie wakacji w Skaraszowie Wielki festiwal gier i zabaw Festyn Pożegnanie wakacji w Skaraszowie Wielki festiwal gier i zabaw - wspólne śpiewanie z zespołem Roztoczanki Festyn Pożegnanie wakacji w Skaraszowie Wielki festiwal gier i zabaw

19 co mówi wieś 19 październik 2014 stowarzyszenie działa i zaprasza Członkowie stowarzyszenia na wspólnym wyjeździe Jak co roku członkowie Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu wybrali się na wycieczkę po Roztoczu. Odwiedziliśmy Radecznicę i Szczebrzeszyn. W drogę wybrały się 23 osoby. W klasztorze pod wezwaniem św. Antoniego w Radecznicy przywitał nas brat Łukasz z zakonu Bernardynów, opiekun i kustosz tego sanktuarium. Opowiedział nam o życiu świętego Antoniego i o historii powstania klasztoru i szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. Także o kapliczce na wodzie, z której można brać wodę i jej właściwościach leczniczych. Spotkanie z bratem Łukaszem zakończyliśmy wspólną modlitwą przy ołtarzu i grupowym zdjęciem. Niestety, deszczowa pogoda nie pozwoliła nam dłużej przebywać na terenie klasztoru. W busie rozdałem kolejne numery pisma SMexpress, a koleżanka Alina opowiedziała o swoim wyjeździe do Warszawy na rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego chorych na SM. Szybko też, ze względu na deszcz, przejechaliśmy przez Szczebrzeszyn. Obiad zjedliśmy w restauracji Klemens. Tu zwiedziliśmy muzeum skamieniałości i muszli z całego świata oraz mały skansen zrobiony przez właścicieli restauracji. Po zrobieniu paru pamiątkowych zdjęć udaliśmy się w drogę powrotną do Zamościa. Wycieczka była udana, mimo złej pogody. Wszyscy byli zadowoleni, będą na pewno długo ją wspominać. Marek Kulas Kontakt: Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu tel.: , , wycieczka do zwierzyńca Jedzie pociąg z daleka... i my 30 sierpnia 2014 roku pojechaliśmy przedostatnim kursem szynobusu na trasie Zamość-Zwierzyniec. Była to wycieczka uczestników akcji Wakacje w bibliotece. Większość uczestników zajęć wakacyjnych z bibliotek: z Mokrego, Płoskiego, Sitańca i z Wysokiego po raz pierwszy jechała pociągiem. Pełni emocji i wrażeń dojechaliśmy do Zwierzyńca, gdzie przywitała nas słoneczna i ciepła pogoda. Roześmiani i zadowoleni, spacerkiem dotarliśmy do Ośrodka Edukacyjno Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa udała się na projekcję filmu o Roztoczańskim Parku Narodowym. Druga grupa poszła zwiedzać, wraz z przewodnikiem OEM, wystawy ekspozycji stałej, która ukazuje bogactwo przyrody ożywionej i nieożywionej Parku wraz z jego zagrożeniami. Po zwiedzeniu ekspozycji i filmie wszyscy udali się by zakupić pamiątki. Chwila odpoczynku i przeszliśmy do malowniczo położonego kościoła na wodzie pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. Kościół ufundowała rodzina Zamoyskich. Jego usytuowanie na jednej z wysp przypominać miało męczeńską śmierć św. Jana Nepomucena, który na rozkaz króla Czech Wacława IV zginął w wodach Wełtawy, nie chcąc ujawnić tajemnicy spowiedzi. Do dziś jego figury chronić mają przed powodziami i chorobami. Według podań, kościół zlokalizowano na miejscu dawnego teatru na wodzie. Wycieczka bardzo podobała się uczestnikom. Pełni wrażeń wróciliśmy do domu. Zwierzyniec to wspaniałe miejsce na poznanie historii, miejsca, osobliwości przyrodniczych. Warto tam pojechać jeszcze raz. Elżbieta Stankiewicz

20 październik pagina Do grona Jubilatów należą: Teresa i Jan Albingierowie z Sitańca Kolonii, Zofia i Edward Bożkowie z Płoskiego, Teresa i Jan Carowie z Kalinowic, Janina i Zbigniew Daniłowiczowie z Zawady, Jan i Zofia Dołbowie z Zawady, Danuta i Tadeusz Garbaci z Zawady, Zofia i Stanisław Golcowie z Bortatycz Kolonii, Maria i Henryk Górscy z Kalinowic, Teresa i Stanisław Gresztowie z Zalesia, Leokadia i Andrzej Kociubowie z Zawady, Anna i Edward Kurzyńscy z Bortatycz, Grażyna i Adam Kusztykiewiczowie z Chyżej, Janina i Wincenty Łachowie z Pniówka, Teresa i Czesław Milczukowie z Sitańca Kolonii, Krystyna i Józef Olejarczukowie z Wólki Wieprzeckiej, Mieczysława i Marian Pikuzińscy z Płoskiego, Władysława i Zdzisław Piwałowie z Wychodów, Barbara i Marian Popielcowie ze Żdanowa, Jadwiga i Bolesław Skrzyńscy z Szopinka, Bogusława i Tadeusz Sobstylowie z Sitańca, Krystyna i Józef Szopowie z Płoskiego, Stanisława i Zygmunt Tukiendorfowie z Wólki Panieńskiej, Zofia i Bolesław Welhanowie z Sitańca, Stanisława i Józef Wiatrowscy z Zawady, Danuta i Bolesław Winiarscy z Płoskiego, Maria i Wacław Wrzesińscy z Chyżej, Irena i Tadeusz Zielińscy z Chyżej, Stanisława i Wiesław Zgnilcowie z Bortatycz. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w Katedrze Zamojskiej, odprawioną przez ks. prałata Adama Firosza proboszcza parafii katedralnej. Uczest-

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

WOKIS WOKIS ARS 2014

WOKIS WOKIS  ARS 2014 ARS 2014 Przegląd odbywa się co 2 lata, wystąpiły w nim zespoły wokalne i instrumentalne, teatry, kabarety, zespoły folklorystyczne, soliści, duety, zespoły pieśni ludowej, zespoły taneczne laureaci przeglądów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Budżet 2017 roku gminy zamość

Budżet 2017 roku gminy zamość styczeń 07 Budżet 07 roku gminy zamość Nowy rok nasza samorządowa wspólnota rozpoczęła z uchwalonym budżetem. Tuż po świętach, 9 grudnia Rada Gminy Zamość przyjęła przedłożony przez Wójta projekt dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Starosty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r.

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r. Uroczystości patriotyczno-religijne 70. rocznicy nadania nazwy Oddziałów Partyzanckich 9. Pułku Piechoty - Oddziałom Dywersji Bojowej Inspektoratu Zamość. Zamość, 29-30 listopada 2013 r. Światowy Związek

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy Witamy w Jadachach Jadachy to niewielka wieś należąca do gminy Nowa Dęba w województwie podkarpackim. Działa tutaj Zespół Szkół, Ludowy Zespół Sportowy i Ochotnicza Straż Pożarna. Słynie z pięknych o każdej

Bardziej szczegółowo

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty. VIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 29 kwietnia 2014r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbył się koncert galowy VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej Teresa Pancerz-Pyrka 1 Usługi publiczne w obszarze kultury Wspieranie w działaniach zespołu ludowego Kazanowianki znad Iłżanki promującego

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Już po raz

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 206 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja. styczeń 06.0 0.0 23.0 8-22.0 8-22.0 30.0 Koncert Kolęd i Pastorałek XXIII Finał WOŚP Bal karnawałowy FERIE

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Złota polska jesień, kolorowa pora Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych I edycja konkursu Pierwszą edycję konkursu w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Staropolskie kolędowanie w Resursie

Staropolskie kolędowanie w Resursie W ostatnią sobotę roku radomska Resursa zabrzmiała kolędami i pastorałkami. A to za sprawą Festiwalu Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie, który po raz dwunasty odbył się w Radomiu. Wśród wydarzeń

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PRZEDSZKOLA

HISTORIA PRZEDSZKOLA HISTORIA PRZEDSZKOLA Przedszkole nr 4 w Grójcu rozpoczęło działalność 1 września 1984 r. Powołane zostało aktem założycielskim przez ówczesnego Inspektora Oświaty Pierwsza nazwa placówki brzmiała: Państwowe

Bardziej szczegółowo

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka II FESTIWAL SŁOWA I OBRAZU pod hasłem W Królestwie Stubarwnego Nieba pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza Starosty Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego.

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego. Gorzyce, 22.10.2015 r. Szanowni Państwo! Mam zaszczyt zaprezentować Państwu sylwetkę Pana Joachima Nielaba - mieszkańca naszej gminy, darzonego przez lokalną społeczność ogromnym szacunkiem i uznaniem.

Bardziej szczegółowo

Nr 1/14 października Dzień Nauczyciela!

Nr 1/14 października Dzień Nauczyciela! Nr 1/14 października 2016 Dzień Nauczyciela! Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku - jest wykształcenie Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34.BOK.FB.2016 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia 1 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 34.BOK.FB.2016 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia 1 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 34.BOK.FB.2016 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rydułtowy w dziedzinie: kultury

Bardziej szczegółowo

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt Mogę wszystko, w ramach którego, tworzy system działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005 LP. NAZWA IMPREZY CEL IMPREZY TERMIN UWAGI 1. I Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie - rozbudzenie i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie sportu

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE w Trąbkach Wielkich SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

PRZEDSZKOLE w Trąbkach Wielkich SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK PRZEDSZKOLE w Trąbkach Wielkich SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI 1. Liczba miejsc 98. 2. Czas pracy od poniedziałku do piątku, od 6.30 do 17.00. 3. Liczba pracowników pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM FORMATKA SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz uczniów. UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony. METRYCZKA

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

Dnia 23 listopada br. odbyła się w Książnicach impreza promocyjnokulturalna

Dnia 23 listopada br. odbyła się w Książnicach impreza promocyjnokulturalna Listopad 2013 Darcie pierza w Książnicach Dnia 23 listopada br. odbyła się w Książnicach impreza promocyjnokulturalna Jesienny wieczór naszych babć darcie pierza która zintegrowała lokalne grupy społeczne

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016 Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz. 9.30. - 12.00. NABÓR 2016 PROGRAM DNIA OTWARTEGO : 1. godz. 9.30. 10.15. zwiedzanie przez gości placówki, udział dzieci w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa imprezy/uroczystości: Organizator: (Gmina/GOK oraz) Data: Lokalizacja: STYCZEŃ. III Gminne Spotkanie Opłatkowe r. Tuliłów

Nazwa imprezy/uroczystości: Organizator: (Gmina/GOK oraz) Data: Lokalizacja: STYCZEŃ. III Gminne Spotkanie Opłatkowe r. Tuliłów Data: Nazwa imprezy/uroczystości: Lokalizacja: Organizator: (Gmina/GOK oraz) STYCZEŃ 6.01.2016 III Gminne Spotkanie Opłatkowe Tuliłów ----------- 10.01.2016 X Przegląd Kolęd i Pastorałek Rogoźnica Jutrzenka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach programu Działaj Lokalnie Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach PROJEKTY DOFINANSOWANE

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach programu Działaj Lokalnie Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach PROJEKTY DOFINANSOWANE Numer Tytuł projektu Wnioskodawca Realizator Gmina Wnioskowana kwota 2414/2015/36 2249/2015/36 2443/2015/36 2440/2015/36 1844/2015/36 2449/2015/36 Zdrowy ruch radosny duch Grill i wędka, jako sposób atrakcyjnego

Bardziej szczegółowo

10 lat Stowarzyszenia Dobrze, że jesteś. Sandomierz 2014

10 lat Stowarzyszenia Dobrze, że jesteś. Sandomierz 2014 10 lat Stowarzyszenia Dobrze, że jesteś Sandomierz 2014 Szanowni Państwo, 17 lutego 2014 roku mija 10 lat od dnia zarejestrowania działalności Stowarzyszenia Dobrze, że jesteś. Z tej okazji przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Manowo, kwiecień 2012r.

SPRAWOZDANIE. Manowo, kwiecień 2012r. SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Manowo z realizacji Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011 Manowo,

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE Zaproszeni goście przybywają w osobie pana senatora Stanisława Jurcewicza i pana burmistrza

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Samorząd Gminy Pawłowice V kadencja - 2006-2010 Dochody w budżecie gminy 2007 45 mln 697 tys. zł 2008 59 mln 712 tys. zł 2009 59 mln 959 tys. zł 2010 60 mln 075 tys. zł (plan) Gminne wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Kobiety Roku 2011 Prezentacja Stołów Wielkanocnych Lelów 2012 Zespół Walentynki Warsztaty rękodzielnictwa ludowego Gmina w obiektywie MARZEC

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach jest placówką oświatową o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) to organ konsultacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza Rada nie posiada osobowości prawnej;

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ TEMAT PÓLKOLONII - OŁAWA MOJE MIASTO TERMINY ORAZ LOKALIZACJA PÓŁKOLONII ZIMOWYCH : I turnus od

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Zamość, dnia 30.03.2012r Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Uprzejmie informuję, iż dnia 11 kwietnia 2012r. (środa) na obiektach Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu na usługi integracji społecznej

Wyniki konkursu na usługi integracji społecznej Wyniki konkursu na usługi integracji społecznej Komisja Konkursowa, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów

Bardziej szczegółowo

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Toruński Zespół Szkół nr 8 włączył się do programu Profilatyka a Ty. - Chcemy zarażać innych swoimi pasjami zapowiadają gimnazjaliści. Gimnazjum nr 8 w Toruniu, które

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez 2017 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28

Kalendarz imprez 2017 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28 WSPÓŁORG. IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY Koncert Kolęd i pastorałek Orszak Trzech

Bardziej szczegółowo

W roku 2013 wraz z młodzieżą z Francji i Ukrainy młodzież z SMA uczestniczyła w kolejnym projekcie unijnym we Francji - projekcie muzycznym

W roku 2013 wraz z młodzieżą z Francji i Ukrainy młodzież z SMA uczestniczyła w kolejnym projekcie unijnym we Francji - projekcie muzycznym Od 2007 r. każdego roku stowarzyszenie organizuje jednodniowy obóz kajakowy, połączony ze spływem po Wiśle. Również w latach 2008, 2009 i 2011 r. SMA zorganizowało dla dzieci i młodzieży letnie kolonie

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo