MIESIĘCZNIK NR 10 (67) październik 2014 ISSN Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. złote gody. str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESIĘCZNIK NR 10 (67) październik 2014 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. www.gminazamosc.pl. złote gody. str."

Transkrypt

1 MIESIĘCZNIK NR 10 (67) październik 2014 ISSN Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ złote gody str. 20

2 październik ważne wydarzenie Wkrótce zdecydujemy o naszych gminnych sprawach Przed nami wybory samorządowe. 16 listopada pójdziemy do lokali wyborczych. Oddając swój głos powiemy co myślimy, czego oczekujemy od otaczającej rzeczywistości. Rok 2014 był i jest okazją do wielu podsumowań oraz refleksji 25. rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 roku, ważna dla nas data pierwszych wyborów samorządowych (27 maja 1990 roku), 15 lat członkostwa w wojskowych strukturach NATO (12 marca 1999 r.), 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.). Różnie patrzymy na miniony czas politycznych, gospodarczych i społecznych przemian. Należę do tej grupy Mieszkańców Kraju, którzy uważają, że nie do końca dobrze wykorzystaliśmy czas dziejowej burzy przełomu XX i XXI stulecia. Wciąż mamy nierozwiązane podstawowe problemy decydujące o poziomie życia Obywateli miejsca pracy dla Mieszkańców Wsi i Miast, stabilność w działalności rolniczej, system emerytur i rent, służba zdrowia. W efekcie mamy chyba najwyższy obecnie poziom społecznego niezadowolenia, który przejawia się zniechęceniem do aktywności i brakiem wiary. Nie potrafią poradzić sobie z tym Politycy i Media, także My Samorządowcy. W lokalnych, Małych Ojczyznach Sołectwach i Gminach, dajemy sobie nadzieję zmieniając wciąż otoczenie, w którym żyjemy, wychowując młode pokolenie Polaków i pielęgnując narodowe wartości. Mieszkańcy oczekują jednak czegoś więcej. W tych warunkach przychodzi nam przeżywać jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie 2014 roku wybory samorządowe wyznaczone na dzień 16 listopada. Dobiega końca kolejna samorządowa kadencja szósta w przypadku Gmin i czwarta dla Powiatów i Województw. W niedzielę 16 listopada wybierać będziemy Radnych Rady Gminy Zamość, Wójta Gminy, Radnych Rady Powiatu Zamojskiego oraz Radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego. W styczniu i lutym przyszłego roku na zebraniach wiejskich wybierać będziemy Sołtysów i Członków Rad Sołeckich. Przed nami więc ważny czas samorządowych podsumowań i rozliczeń oraz wskazania Tych, którym chcemy powierzyć swoje przedstawicielstwo w Samorządowych Organach. Udział w zebraniach wiejskich i wyborach samorządowych powinien być nie tylko naszym prawem, ale także obowiązkiem. Nikt jeszcze nie wymyślił innego powszechnego udziału w życiu publicznym (społecznym) Sołectwa i Gminy. To w lokalu wyborczym (przy urnie do głosowania) i na zebraniu wiejskim możemy, oddając nasz głos, powiedzieć, co myślimy o otaczającej nas rzeczywistości. Nie uczestnicząc w tych wydarzeniach sami pozbawiamy się prawa do udziału w trwającym wciąż procesie zmian. Pozostając 16 listopada w swoich domach i wyrażając swoje niezadowolenie wyłącznie w sąsiedzkich rozmowach niczego nie zmienimy. Nie warto więc pozostawiać głosu cd. str. 3 Tereny Skokówki i Żdanowa - graniczące od południa z Zamościem

3 ważne wydarzenie cd. ze str. 2 innym. Wybory samorządowe różnią się w sposób wyraźny od parlamentarnych. W trakcie kampanii wyborczej znajdziemy w nich elementy polityczne, bo tak zdecydowali za nas POLITYCY. Mogli przecież w wyborach do Rady Powiatu wprowadzić okręgi jednomandatowe. Mogli kandydatom na Wójtów pozwolić zakładać własne komitety wyborcze wyłącznie w celu wyboru Wójta. To POLITYCY zdecydowali, że kandydat na Wójta musi poprosić dużą grupę kandydatów na Radnych (w Gminie Zamość co najmniej 11), aby zgłosiła jego kandydaturę w wyborach. Nie to jest jednak najważniejsze w wyborach samorządowych. Podstawą samorządowej demokracji jest fakt, że Mieszkańcy przy urnie do głosowania oddają głos na Osoby, które znają. W gminnych i powiatowych wyborach na listach wyborczych będą tylko Mieszkańcy Gminy Zamość. W wyborach samorządowych potrafimy ocenić kandydatów, bo ich znamy i widzimy w codziennym działaniu. W tych wyborach trzeba zapomnieć o politycznych ich aspektach, gdyż idąc do lokali wyborczych mówić będziemy o gminnych i powiatowych drogach (nie 3 o autostradach) i o innych inwestycjach poprawiających warunki życia w naszych Sołectwach. Tym różnią się wybory samorządowe od parlamentarnych. Idźmy więc do lokali wyborczych i oddajmy swój głos osobiście. Nie pozostawiajmy tego tylko sąsiadom. Niech niedziela 16 listopada 2014 roku będzie naszym samorządowym świętem. Gmina Zamość to 35 Sołectw położonych wokół dużego Miasta i prawie 23 tys. Mieszkańców. Jesteśmy wyjątkową, dużą samorządową wspólnotą. Także w zakresie potrzeb i możliwości ich realizacji. Zmieniamy wciąż nasze Sołectwa, pięknieją one każdego roku, przybywa wciąż w nich tego, co poprawia warunki zamieszkania. Niewątpliwie dzieje się to zbyt wolno, ale wciąż. Jestem wdzięczny TYM wszystkim, którzy aktywnie włączają się w realizację sołeckich i gminnych zadań. To dzięki WAM tworzymy społeczne i materialne piękno Naszych Sołectw. Wasze zaangażowanie sprawia, że nie jest martwym zapisem treść artykułu art. 7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o tworzeniu warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych Gminy i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. październik 2014 Być Wójtem w Gminie Zamość, mającej takich Mieszkańców, to zaszczyt. Dziękuję WAM wszystkim za wspólny samorządowy wysiłek. Dziękuję za wsparcie, jakie otrzymywałem każdego dnia kończącej się samorządowej kadencji. Trwająca już kampania wyborcza oraz najważniejszy jej finał, czyli głosowanie w dniu 16 listopada, to czas podsumowań i planów na przyszłość. W BIULETY- NIE SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ i na stronie internetowej staramy się przekazywać informacje pozwalające samodzielnie ocenić to, co dzieje się wokół nas. W poprzednim wydaniu BIULETYNU prezentowaliśmy inwestycyjne programy i plany na najbliższe lata oraz efekty realizacji unijnych programów lat Uzupełniamy je obecnie o skrótowe spojrzenie na gminne efekty inwestycyjne samorządowej kadencji lat Ich ocenę i wnioski pozostawiam Czytelnikom wierząc w to, że dokonując ich pamiętać będziemy o krajowych i lokalnych uwarunkowaniach podejmowania samorządowych decyzji, o których rozmawialiśmy we wrześniu i październiku w trakcie zebrań wiejskich. Czekam na kontakt: zakładka zadaj pytanie Wójtowi. ZAPRASZAM do dyskusji. Ryszard Gliwiński Lp. Rok Tabela nr 1. Gmina Zamość inwestycje gminnych budżetów lat Dochody własne budżetu Gminy Wydatki inwestycyjne w zł % udział wydatków inwestycyjnych w dochodach własnych budżetu Środki własne w zł Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych Kredyty i pożyczki w zł Środki z programów unijnych w zł Inne środki zewnętrzne w zł ,75 % ,09 % ,95 % ,53 % RAZEM ,09 % ,19 % ,46 % ,90 % RAZEM cd. str. 4

4 październik ważne wydarzenie Wkrótce zdecydujemy o naszych gminnych sprawach cd. ze str. 3 Tabela nr 2. Efekty inwestycyjne budżetów Gminy lat Inwestycje Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy lat Unijne i inne środki zewnętrzne lat Efekty Drogi gminne zł Drogi powiatowe zł zł 16,5 km nowych i przebudowanych nawierzchni asfaltowych 13,9 km nowych nawierzchni asfaltowych (ze środkami finansowymi Powiatu) 1,3 km chodników (ze środkami finansowymi Powiatu) Sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej zł zł 24,7 km sieci wodociągowej 11,7 km sieci kanalizacyjnej Ujęcie wody w północnej części Gminy Budynki zł zł Modernizacja 16-tu obiektów Oświetlenie uliczne zł 0,00 zł 9,5 km sieci oświetlenia ulicznego lamp (punktów świetlnych) Sport i rekreacja zł zł 11 placów zabaw Inne i zakupy inwestycyjne zł Nowy ciężki samochód pożarniczy dla OSP Mokre, nowy lekki samochód pożarniczy dla OSP Białowola, inny sprzęt pożarniczy dla OSP, nabycie nieruchomości dla realizacji celów publicznych, dokumentacje techniczne do pozwoleń na budowę, chodniki przy drogach wojewódzkich i krajowych, itp. Razem zł zł Tabela nr 3. Zadłużenie budżetu Gminy. Lp. Opis 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok (wrzesień) 2015 rok (prognoza) 1 Dochody budżetu Gminy w zł Zadłużenie budżetu Gminy na koniec roku w zł % udział zadłużenia w dochodach Gminy (max. dopuszczalny 60%) Obsługa długu spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od zadłużenia w zł % udział obsługi długu w dochodach Gminy (max. dopuszczalny 15%) 41,91 % 43,71 % 35,57 % 32,84 % 36,37 % 35,59% ,86 % 8,63 % 12,87 % 9,79 % 9,05 % 8,42 % cd. str. 5

5 ważne wydarzenie 5 październik 2014 cd. ze str. 4 Tabela nr. 4 Gmina Zamość projekty zrealizowane przy udziale środków unijnych lat Lp. Opis Koszt ogólny w zł W tym środki unijne w zł W tym środki własne budżetu Gminy w zł Efekty 1 Inwestycje obejmujące infrastrukturę wodno - kanalizacyjną Sieć kanalizacyjna 15,7 km; sieć wodociągowa 23,4 km; ujęcie wody dla północnej części Gminy, 2 Inwestycje obejmujące infrastrukturę drogową Asfaltowa nawierzchnia drogi 2,6 km; 66 punktów oświetleniowych 3 Inwestycje obejmujące obiekty kubaturowe oraz obiekty małej infrastruktury Obiekt Regionalnej Izby Pamięci; sala gimnastyczna; remonty i rozbudowy 8 obiektów (świetlice i inne budynki); 10 placów zabaw. 4 5 Projekty z zakresu promocji Gminy, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej Projekty miękkie, edukacyjno-społeczne, realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy różnego rodzaju projektów różnego rodzaju projektów 6 Pozostałe projekty zrealizowane przez Gminę zadania 7 Projekty z udziałem środków Unii Europejskiej i dotacji z budżetu Gminy zrealizowane przez podmioty III sektora, działające na terenie Gminy Zamość projekty Łącznie projektów Wysokie i Sitaniec Wolica z lotu ptaka

6 październik z prac samorządu gminy zamość praca dla gminnej społeczności to wyzwanie Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zamość! Przed nami kolejne wybory, a jednocześnie podsumowanie kończącej się właśnie VI kadencji Rady Gminy. Jako przewodniczący V i VI kadencji Rady Gminy Zamość, chciałbym skierować do Państwa kilka słów. Pełniona przeze mnie, przez ostatnie osiem lat, funkcja Przewodniczącego Rady Gminy była dużym wyzwaniem, ale przede wszystkim wielkim zaszczytem i honorem. Zapewne mało kto pamięta, że moja współpraca z gminą trwa już 20 lat. Pierwsze wygrane przeze mnie wybory w 1994 r., pozwoliły mi poznać czym jest samorząd i otworzyły drogę do roli społecznika. Mimo iż minęło dużo czasu, ciągle pamiętam niepewność i obawy, jakie miałem na początku kadencji. Jednak działalność na rzecz Gminy sprawiała mi wielką radość, rekompensowała stres, a wyróżnienie, które spotkało mnie osiem lat temu, było najlepszym potwierdzeniem tego, że moja praca na stanowisku radnego miała sens. Cieszę się, że dzięki inicjatywom na rzecz środowiska zdobylem zaufanie i uznanie nie tylko w oczach ludzi, ale także współpracujących ze mną radnych. Rada Gminy, która zajmuje się tylko i wyłącznie pracą dla dobra całej samorządowej rodziny, to podstawa mądrych i odpowiedzialnych dezycji. Z pełną odpowiedzialnością mogę zagwarantować, że właśnie takie dezycje, choć nie zawsze podejmowane łatwo, są wizytówką naszej Gminy. Miałem ogromne szczęście, że mogłem pracować z ludźmi, dla których spór nie oznaczał kłótni, a jedynie był motorem do kompromisu i działania. Nie sposób byłoby tu wymienić wszelkie inwestycje, działania i inicjaty podjęte przez Radę Gminy w ciągu ostatnich 20 lat. Do najważniejszych z nich zawsze należały rozbudowy i budowy szkół, których warunki i stan techniczny pozostawiały wiele do życzenia, ale także budowa boisk sportowych, placów zabaw, dróg, wodociągów i sieci kanalizacyjnych. Nie mogę w tym miejscu, nie zezwolić sobie na odrobinę prywaty i nie wspomnieć dnia 1 września 2002 roku, kiedy to rozbudowana Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej otrzymała imię Batalionów Chłopskich. Dzień ten zawsze będzie wpisany mocno w mój życiorys, ponieważ rozbudowa szkoły była moim pierwszym dużym osiągnieciem, a także potwierdzeniem niezmarnowanych dwóch pierwszych kadencji. Jednak należy pamiętać o najważniejszym, żadne osiągnięcie nie jest nigdy dziełem jednej osoby. Na sukces składa się współpraca i działanie wielu ludzi, ich oddanie i sumienność, jakiej wymagała każda inwestycja bez względu na to, czy była to budowa dużej szkoły, czy też małego placu zabaw. Nasza Gmina należy do gmin bardzo dobrze zorganizowanych i zarządzanych. To dzięki kompetencji, oraz trosce Wójta Pana Ryszarda Gliwińskiego możemy szczycić się, że jesteśmy jej Mieszkańcami. To właśnie jego gotowość, a także dyspozycyjność i zaangażowanie administracji oraz kadry kierowniczej Gminy, pozwoliły nam na osiągnięcie tylu sukcesów i stworzyły warunki, w których obecnie żyjemy. Praca radnego to nie tylko kontakt z Mieszkańcami, ale także działalność w komisjach Rady Gminy, których niezawodne działanie jest bezsprzecznie elementem każdego osiągnięcia. Jeszcze raz podkreślam, że współpraca z Wami była dla mnie przyjemnością i zaszczytem. Z dużym ukłonem i nieukrywanym wzruszeniem, dziękuję za te 20 lat. Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom Gminy Zamość, ponieważ to Wy jesteście największym bogactwem Gminy. Bez Was moja praca nie miałaby sensu. Dziękuję tym, którzy przez tyle lat wierzyli we mnie i pozwolili mi piastować stanowisko radnego. To dzięki temu, że w 1994 r., uwierzyliście we mnie, mogę teraz cieszyć się dwudziestoletnim stażem. Z całego serca dziękuję wszystkim moim współpracownikom. Na pierwszym miejscu dziękuję wszystkim Radnym. To Wy tworzyliście Radę Gminy, to bez Waszego przywództwa trudno wyobrazić sobie realizacje miejscowych inicjatyw. Dziękuję Wam za to, że widzieliście potrzeby własnego środowiska w kontekście dwudziestotysiecznej Gminy i umożliwialiście jej nieustanny rozwój, na każdej z możliwych płaszczyzn, od infrastruktury poprzez oświatę i kulturę. Z całego serca dziękuję Wojtowi Gminy Zamość Panu Ryszardowi Gliwińskiemu. Dziękuję za ogrom pracy jaką wykonuje, za wszystkie te lata, kiedy umiał być partnerem i prawdziwym Ojcem naszej samorządowej rodziny. Dziękuję Panu z-cy Wójta Gminy Zamość za jego trud i oddanie, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, całej administracji i kadrze kierowniczej, za Wasz pełny profesjonalizm. Dziękuję wszystkim Sołtysom, Radom Sołeckim, Dyrektorom Szkół, Kołom Gospodyń Wiejskich, Strażakom. Stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy. 20 lat w samorządzie gminnym to bogaty bagaż doświadczeń, to możliwość spojrzenia na rolę radnego, na jego miejsce w środowisku. Radny musi mieć poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za wypełnienie mandatu, którym obdarzyli go wyborcy. To zgoda na czas poświęcony naszej samorządowej rodzinie, to umiejętność utrzymywania łączności ze środowiskiem, w którym się mieszka. Dziękując raz jeszcze cd. str. 7

7 z prac samorządu gminy zamość 7 październik 2014 cd. ze str. 6 każdemu, kto pomagał mi w mojej wieloletniej pracy, żegnam się jako radny, ale z Gminą się nie rozstaję. Po ośmiu latach działalności na rzecz całej Gminy, nie wyobrażam sobie pracy jako radny reprezentujacy tylko jej część. Myśląc o Gminie Zamość, myślę o jej całości, dlatego też chciałbym reprezentować Was drodzy mieszkańcy Gminy Zamość i dbać o Wasze interesy jako Radny Powiatowy. Myślę, że doświadczenie zdobyte przeze mnie przez lata, pozwoliłoby mi osiągać kolejne sukcesy i być godnym Was reprezentantem. 16 listopada 2014 roku to dzień, w którym każdy z nas ma prawo wyboru. Nie pozwólcie więc wybrać za siebie! Idźmy do urn i głosujmy na swoich faworytów! Jerzy Bondyra Przewodniczący Rady Gminy Zamość V i VI kadencji zabiegamy o pieniądze na drogi Nazwa naszego projektu to Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego gminy Zamość poprzez przebudowę dróg gminnych nr L, L, L w miejscowości Kalinowice r. Gmina Zamość złożyła wniosek o dofinansowanie w 2015 roku zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Całkowity koszt ,99 zł Dotacja z budżetu państwa ,00 zł W kosztach realizacji zadania będzie również partycypowało Miasto Zamość, udzieli dotacji w wysokości ,00 zł. Projekt dotyczy przebudowy 3 dróg gminnych w miejscowości Kalinowice: nr L o długości mb, L o długości 700 mb, L o długości 772 mb. Łączna długość przebudowanych odcinków to mb. Projekt przewiduje wykonanie prac związanych z wykonaniem warstwy wyrównawczej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o grubości 4 5 cm, warstwy ścieralnej o grubości 5 cm, poboczy z kruszywa łamanego, ułożenie progów zwalniających oraz oznakowanie poziome i pionowe, montaż punktów odblaskowych. W 2015 r. na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dla woj. lubelskiego przeznaczono środki w wysokości ,00 zł. Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej wniosków nastąpi do końca października 2014 r. Joanna Tokarska nowa droga już gotowa Zakończyła się przebudowa prawie sześciokilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 3250L Topornica Zwierzyniec. Ostatniego dnia września br. droga została oddana do użytku. Koszt inwestycji to 2 539,741,31 zł. W maju tego roku Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisał umowę na udzielenie dotacji celowej budżetu państwa w wysokości ,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3250L Topornica Zwierzyniec. Pozostałą kwotę, po 50% czyli po ,66 zł, wyłożą Powiat Zamojski i Gmina Zamość. Roboty budowlane objęły część drogi o długości m, na odcinku od Zarzecza do granicy gminy w Wólce Wieprzeckiej. Wykonane zostały prace związane z wyrównaniem istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką mineralno bitumiczną oraz ułożeniem nowej warstwy wiążącej i ścieralnej. Ponadto odnowione zostały nawierzchnie istniejących zjazdów oraz uzupełnione i odnowione oznakowania pionowe oraz poziome. Powstały przejścia dla pieszych oraz bariery ochronne. Wykonawcą robót było wyłonione w postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik z Kolonii Sitno. Joanna Tokarska

8 październik ważne wydarzenie Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Zamość Program artystyczny wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokrem, przygotowani przez panie: Beatę Nowak, Jadwigę Konopkę, Renatę Radlińską i Joannę Suchocką 17 października br. w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym ICT w Mokrem odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przypadające co roku 14 października Święto jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oświaty. W tym roku Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nagrodził następujących nauczycieli: Panią Joannę Suchocką - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Mokrem, Panią Ewę Szykułę - dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Panią Krystynę Gmiterek nauczyciela Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Panią Marię Mazurkiewicz nauczyciela Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Panią Mirosławę Mierzwę nauczyciela Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Pana Marka Budzyńskiego nauczyciela Zespołu Szkół w Żdanowie, Pana Tomasza Mocha nauczyciela Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Dyplomy uznania otrzymali: Pani Marta Lupa nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Pani Krystyna Prościńska-Sagan nauczyciel Zespołu Szkół w Wysokiem, Pani Jolanta Pasternak nauczyciel Zespołu Szkół w Płoskiem. Wręczono również listy gratulacyjne Pani Aleksandrze Reder - nauczycielowi Zespołu Szkół w Sitańcu oraz Pani Anicie Gorzkowskiej nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Zawadzie za otrzymanie Nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty. Podczas uroczystości ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: Pani Arleta Psiuk nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Pani Sylwia Buczak nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Pani Agnieszka Plago-Semczuk - nauczyciel Zespołu Szkół w Żdanowie. Wręczono również listy gratulacyjne nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego: Pani Anna Bożena Pieczykolan nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Pani Beata Pintal nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Pani Lucyna Lewko nauczyciel Zespołu Szkół w Wysokiem Pani Katarzyna Sobczyk nauczyciel Zespołu Szkół w Sitańcu, Pani Beata Surmacz nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. List gratulacyjny za uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego dla Pani Marii Okoń wręczyła Pani Alina Korneluk Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Dobra Szkoła w Białowoli. Uroczystość rozpoczął Konrad Dziuba - Zastępca Wójta Gminy Zamość Jadwiga Adamczyk cd. str. 8

9 ważne wydarzenie cd. ze str. 9 9 październik 2014 Otrzymali nagrody Wójta Gminy Zamość za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze Panie nagrodzone Nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty Panie, które otrzymały dyplom uznania Pani Maria Okoń uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego z rąk pani Aliny Korneluk Panie, które uzyskały stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Panie, które uzyskały stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

10 październik oświata działo się w szkole w pniówku Uczniowie z Pniówka zasadzili żonkile Już po raz szósty z rzędu rozpoczęta została kampania hospicyjna pod hasłem Pola Nadziei organizowana przez Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. Szkoła Podstawowa w Pniówku uczestniczyła w niej po raz piąty. Dnia 10-go października 2014 r. uczniowie klasy IV i V wraz z opiekunami panią dyrektor Aliną Korneluk i panią Dorotą Wybranowską przybyli do Łabuniek Pierwszych, aby tam na głównym dziedzińcu hospicjum zasadzić cebulki żonkili. Trzeba wiedzieć, że żonkile to kwiaty, które są uznawane za międzynarodowy symbol szeroko pojętej nadziei i solidarności przeżywanej ze wszystkimi osobami wspierającymi chorych i cierpiących pacjentów hospicjów. Uczniowie z Pniówka co roku starają się wspierać pobliskie hospicjum poprzez organizowanie rozmaitych akcji wolontaryjnych na terenie szkoły. Tegoroczną uroczystość zaszczycił swoją obecnością J. E. Ks. Biskup Marian Rojek, który sprawuje honorowy patronat nad tą akcją. W akcji wzięli udział wszyscy, którzy w rozmaity sposób wspierają chorych; personel hospicjum, wolontariusze, przedstawiciele władz świeckich i kościelnych, reprezentacje lokalnych instytucji, szkół i przedszkoli oraz rodziny pacjentów. Po uroczystym powitaniu gości przez dyrektora hospicjum Ks. Michała Józefa Przybysza oraz ciepłej przemowie J. E. Ks. Biskupa wszyscy zgromadzeni przystąpili do ceremonii sadzenia kwiatów nadziei na specjalnie przygotowanym klombie. Po ceremonii na gości czekało już ognisko z kiełbaskami oraz inne atrakcje wszystko przygotowane przez wolontariuszy. Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnictwo w tego typu uroczystości dostarczyło uczniom i ich opiekunom sporo pozytywnych wrażeń i zmotywowało ich do jeszcze aktywniejszego angażowania się w działalność wolontaryjną na rzecz pacjentów hospicjum Santa Galla. Dorota Wybranowska nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Pniówku Internetowy Teatr TVP W SZKOLE W PNIÓWKU Oglądanie spektakli Internetowego Teatru TVP stało się już u nas tradycją. Uczniowie tak się do tego przyzwyczaili, że dopytywali się już we wrześniu, kiedy będzie pierwsza wizyta w wirtualnym teatrze. Okazja nadarzyła się 3 października, kiedy można było obejrzeć transmisję z kieleckiego Teatru Lalki i Aktora Kubuś. Wystawił on spektakl pt. Robale. Sztuka opowiadała o życiu codziennym różnych robaczków. Przeżywają one rozmaite kłopoty. Nie brakuje między nimi waśni i nieporozumień. Sytuacja dramatycznie się pogarsza, gdy na ich terenie działkę kupuje rodzina ludzi, którzy nie rozumieją, jak ważne dla środowiska są nawet najmniejsze owady. Zgoda i współpraca pozwalają zaradzić kłopotom oraz uświadomić ludziom, że kontakt z przyrodą może być cenniejszy od siedzenia przed telewizorem. Spektakl tym razem nieco mniej podobał się naszym uczniom, ale co cenniejsze, potrafili oni merytorycznie o tym rozmawiać, co świadczy o ich coraz lepszym obyciu teatralnym. Mirosław Trześniowski nauczyciel języka polskiego Wyróżnienie dla Oli W Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży pt. Inspiracje Twórczością Kornela Makuszyńskiego Aleksandra Szuwara z klasy VI otrzymała wyróżnienie za pracę Przygody Koziołka Matołka. Na konkurs organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im K. Makuszyńskiego w Zamościu wpłynęło 471 prac z 44 placówek z całego kraju. Komisja postanowiła przyznać dwie nagrody specjalne oraz po jednej nagrodzie i cztery wyróżnienia w każdej z czterech kategorii wiekowych. Alina Korneluk Dyrektor i nauczyciel plastyki SP w Pniówku

11 oświata 11 październik 2014 wieści z biblioteki Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem razem z fundacją Orange włączyła się w 2014 roku do II edycji Spotkań z pasjami. Jest to innowacyjny projekt, wykorzystujący nowe technologie i Internet do aktywizacji społecznej osób starszych. Projekt zakłada przeprowadzenie na żywo 16 cotygodniowych spotkań on-line, w których uczestniczyć będą osoby znane z telewizji, specjaliści oraz ludzie starsi, realizujący swoje pasje. Podczas spotkań można było i będzie zadawać pytania prowadzącym za pomocą specjalnie przygotowanego czatu. 10 kwietnia gościem był Emilian Kamiński aktor 24 kwietnia 2014 r. gościem była Katarzyna Miller psychoterapeutką z wykształcenia i powołania, publicystka, filozofka i poetka śpiewająca swoje piosenki i stylowe tanga 8 maja 2014 r. gościem spotkania była 75-letnia instruktorka fitness Urszula Szczurek 22 maja 2014 r. gościem spotkania była pani Hanna Gajos, która od lat przekonuje Polaków, jak wielki wpływ na samopoczucie i samoocenę ma styl naszego ubierania się. Pani Hanna Gajos doradzała Paniom i Panom, jak dobrze wyglądać w każdym wieku. 5 czerwca 2014 r. z gościem spotkania był Jerzy Kryszak aktor, satyryk, parodysta 26 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie z najstarszą autostopowiczką w Polsce panią Teresą Bancewicz. 17 lipca 2014 r. spotkanie z Panią Danutą Płatek- poświęcone było historii artystki, która dzięki determinacji i wielkiej pasji do tego co się robi od ponad 60 lat tworzy arcydzieła na głowach swoich klientów. Z Panią Danutą rozmawiano o tym jak to jest być fryzjerem, który bywa także terapeutą. 7 sierpnia 2014 r. odbyło się spotkanie z Panią Doktor Hanną Krajewską dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk. 28 sierpnia 2014 r. odbyło się spotkanie z Panią Jadwigą Wyrozębską Badowską, która wraz z mężem aktywnie realizuje swoją pasję do urządzania przestrzeni. 18 września 2014 r. (czwartek) o godz bohaterką spotkania była Pani Anna Musiałówna- reporterka tygodnika Polityka. 2 października 2014 r. odbyło się spotkanie z seniorami, którzy są częścią zespołu Cała Praga Śpiewa inicjatywy muzycznej, w której miłość do warszawskich szlagierów spotyka się z unikalną energią międzypokoleniowego zespołu. 16 października 2014 r. spotkanie z Marią Szabłowską i Krzysztofem Szewczykiem z muzycznego punktu widzenia, czyli para dziennikarzy muzycznych znanych z prowadzonego przez wiele lat na antenie telewizji programu Wideoteka dorosłego człowieka. Przed nami jeszcze trzy spotkania. 6 listopada bohaterką spotkania będzie bibliotekarka Elżbieta Maruszczak, a tematem grywalizacja, nowe, ciekawe i intrygujące słowo oraz 20 listopada i 04 grudnia, na które już dziś serdecznie zapraszam. Spotkania z pasjami odbywają się w czwartki o godz. 11,00 w siedzibie biblioteki. Elżbieta Stankiewicz Złoty medal dla Oli W Lipsku działa oddział przedszkolny Aleksandra Szpatuśko, reprezentująca Lubelski Klub Jeździecki Sekcję Jeździecką Tarka (Wólka Wieprzecka, Gmina Zamość), zwyciężyła w kategorii srebrnej (przeznaczonej dla zawodników z minimum III klasą sportową, którzy wchodzą w duży sport) podczas siódmej edycji Otwartego Pucharu Podkarpacia Młoda, 14-letnia amazonka pojechała na klaczy Mesaria. Zawody odbyły się w dniach października br. w Gliniku Zaborowskim. Wzięło w nich udział 122 zawodników z Polski i Słowacji. Rywalizowali w trzech kategoriach, obok srebrnej, w złotej (przeznaczonej dla zawodników zawodowców, w finale z minimum II klasą sportową) i w brązowej (kategorii towarzyskiej, przeznaczonej dla amatorów, dzieci i młodzieży). Magda Misztal Na podstawie: W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Gminy Zamość (rodziców dzieci w wieku przedszkolnym) od r. przy Szkole Podstawowej w Lipsku, działa oddział przedszkolny dla 3-4 latków. Gmina Zamość zapewnia funkcjonowanie powstałego oddziału. Przedszkole funkcjonuje od godziny 7:00 do 17:00. Ramowy rozkład dnia uwzględnia potrzeby rozwojowe i możliwości dzieci, zapewnia ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i higienę. Zajęcia obowiązkowe wynikające z podstawy programowej wzbogacane są dodatkowymi zajęciami, które odbywają się codziennie: z języka angielskiego, logopedii, rytmiki oraz rozwijającymi zainteresowania i umiejętności. Podczas dziesięciogodzinnego pobytu w przedszkolu, dzieci korzystają z trzech posiłków. źródło: Szkoła Podstawowa w Lipsku

12 październik co mówi wieś Jeszcze wspomnienie letnich miesięcy Bogate w lokalne przedsięwzięcia letnie miesiące powoli stają się wspomnieniem. Popatrzmy jeszcze raz, jak wiele wspólnych, sołeckich pomysłów zostało zrealizowanych, by tyle osób mogło w nich uczestniczyć, poznawać się i planować kolejne udane wydarzenia w ramach realizacji naszych gminnych zadań, w szczególności z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji Gminy Zamość i upowszechniania kultury. Osoby, dzięki którym zostały one zrealizowane to: sołtysi i rady sołeckie, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele oświaty, członkowie stowarzyszeń sportowych, działających w obszarze profilaktyki uzależnienia alkoholowego, wiele indywidualnych, przyjaznych osób. 13 lipca. W ramach Lipskiego Lata Kulturalnego Koło Gospodyń Wiejskich obchodziło jubileusz 50-lecia działalności. Festyn, który zgromadził mieszkańców Lipska, Lipska Kosobud, Lipska Polesia i okolicznych miejscowości odbył się na terenie przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku. Bogaty program objął: koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola, występ teatru Uciecha w sztuce Czerwony Kapturek szuka księcia, mecz piłki nożnej księża kontra mieszkańcy Lipska, spotkanie z cyrkiem Focus. Same Jubilatki przedstawiły historię działalności Koła, przygotowały występ kabaretowy oraz wiele konkursów w tym na najdłuższą obierzynę jabłka i najładniejszą osełkę masła. 20 lipca w Hubalach miało miejsce Wakacyjne Spotkanie Rodzin i Przyjaciół. Największym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany po raz drugi konkurs Zmagania rodzin, obejmujący cztery konkurencje: konkurs wiedzy o Gminie Zamość, obraz malowany warzywami, grzybobranie oraz tor przeszkód z niespodziankami. Ponadto zorganizowano takie atrakcje jak zabawy z iluzją, przegląd dziecięcych talentów, pokazy ratownictwa medycznego, konkurencje sportowe i warsztaty rękodzieła. Festyn Dbajmy o zdrowie w Mokrem - Mammobus Festyn Dbajmy o zdrowie w Mokrem - cyrk Focus Festyn Dbajmy o zdrowie w Mokrem - przedstawienie Jaś i Małgosia Festyn Dbajmy o zdrowie w Mokrem - pokazy sportowo-pożarnicze cd. str. 13

13 co mówi wieś cd. ze str październik 2014 Piknik Roześmiane Wakacje w Wierzchowinach Piknik Roześmiane Wakacje w Wierzchowinach Wakacyjne Spotkanie Rodzin i Przyjaciół w Hubalach Wakacyjne Spotkanie Rodzin i Przyjaciół w Hubalach Wakacyjne Spotkanie Rodzin i Przyjaciół w Hubalach Wakacyjne Spotkanie Rodzin i Przyjaciół w Hubalach Festyn Dbajmy o zdrowie w Mokrem - uczestnicy Rajdu Suseł Festyn Dbajmy o zdrowie w Mokrem Spotkanie sołeckie Polskie Kwiaty w Chyżej Spotkanie sołeckie Polskie Kwiaty w Chyżej cd. str. 14

14 październik co mówi wieś Jeszcze wspomnienie letnich miesięcy cd. ze str lipca w Wierzchowinach miał miejsce piknik świetlicowy, zorganizowany pod nazwą Roześmiane Wakacje. Spotkanie rozpoczęło przedstawienie pt. Jaś i Małgosia w wykonaniu grupy teatralnej Bez Maski z Mokrego. Dla dzieci przygotowano moc zabaw, konkursów, warsztaty plastyczne, pokazy ratownictwa medycznego i wiele innych atrakcji. 27 lipca. Niedziela w Skokówce sołecki festyn rodzinny zachęcił do wspólnego spędzenia popołudnia mieszkańców tej i okolicznych miejscowości. Odbył się na placu przy świetlicy wiejskiej. Dla zgromadzonych wystąpili: cyrk Focus, zespół śpiewaczo obrzędowy Wesołe Gosposie, Koło Gospodyń Wiejskich z Lipska z programem kabaretowym. Druhowie ze Skokówki przeprowadzili zawody sportowo-pożarnicze, a panie z miejscowego Koła konkurs kulinarny dekorację ciastek. Ponadto odbył się przegląd twórczości dziecięcej, warsztaty plastyczne wisiorek decuopage, na najmłodszych czekały dmuchane zamki, wakacyjne makijaże i fantazyjne balonowe postacie. 3 sierpnia zorganizowano sołeckie spotkanie pod nazwą Polskie Kwiaty w Chyżej. Utwór ten dla publiczności wykonały panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. W ich repertuarze znalazła się specjalnie ułożona na tę okazję piosenka Chyża-Chyża autorstwa Jadwigi Witkowskiej-Gontarz. Na wesoło przeprowadzono pokaz Moda z dna szafy i konkurs bukietów kwiatów. Wspólnie śpiewano z zespołem Ale Cantare a bawiono się z zespołem Big Beat. 10 sierpnia w Białobrzegach zorganizowano festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych Dbamy o nasze bezpieczeństwo. W programie zaplanowano popisy sceniczne utalentowanych dzieci, zabawy z grupą kuglarską Utopia, pokaz mody z szafy rodziców Moda z lamusa, wspólne śpiewanie z zespołami Wesołe Gosposie i Czerwone Korale. Popołudnie zakończył wielki festiwal konkursów i zabaw prowadzony przez sołtysa Białobrzeg. Atrakcjami Spotkanie sołeckie Polskie Kwiaty w Chyżej - wykonanie piosenki Chyża, Chyża Spotkanie sołeckie Polskie Kwiaty w Chyżej - pokaz mody Niedziela w Skokówce - zawody sportowo-pożarnicze dla najmłodszych Niedziela w Skokówce - samochód bojowy OSP Mokre cd. str. 15

15 co mówi wieś cd. ze str październik 2014 Niedziela w Skokówce Niedziela w Skokówce - występ KGW Lipsko Niedziela w Skokówce - występ KGW Lipsko Niedziela w Skokówce - występ Wesołych Gosposi Niedziela w Skokówce Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach - warsztaty sizalowa kukiełka Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach - moda z lamusa Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach - rowerwoy tor sprawnościowy Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach - wręczenie nagród cd. str. 16

16 październik co mówi wieś Jeszcze wspomnienie letnich miesięcy cd. ze str. 15 towarzyszącymi były: dmuchane zamki, warsztaty plastyczne sizalowa kukiełka, konkurs wiedzy o Gminie Zamość, wakacyjne makijaże, balonowe kręci- -cuda, pokazy: mincerski i drugie życie śmieci przygotowane przez Spółdzielnię Socjalną Sami Swoi, poczęstunek przygotowany przez KGW Białobrzegi, rowerowy tor sprawnościowy udostępniony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu, pokaz pierwszej pomocy, przeprowadzona przez Komendę Miejską Policji w Zamościu prezentacja pojazdów policyjnych, spotkanie z psem tropiącym oraz znakowanie rowerów. 10 sierpnia. Festyn rodzinny w Mokrem odbył się pod hasłem Dbajmy o zdrowie. Tu do przygotowanych atrakcji należały: występy cyrku Focus, przedstawienie Jaś i Małgosia przygotowane przez grupę Bez Maski, pokazy strażackie, ratownictwa medycznego, konkurs rodzinny Koło Fortuny i wiele innych. Panie w wieku od 50 do 69 lat mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach Gminnej Akcji Profilaktyki Raka Piersi, a w obiektach Biblioteki Publicznej Gminy Zamość i świetlicy wiejskiej odbyła się akcja zbiorowego oddawania krwi, zorganizowana przez Stowarzyszenie Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy Zamość, ZG Związku OSP RP w Zamościu, RCKiK Lublin o/zamość, przy współudziale Klubu HDK 1520 przy LHS Zamość. Festyn był także metą dla uczestników rajdu rowerowego Suseł 2014, zorganizowanego przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 1520 pod patronatem Prezesa Zarządu LHS, Wójta Gminy Zamość i Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. 21 sierpnia w Sitańcu dzieci odwiedzające świetlicę wiejską podsumowały wspólnie spędzone wakacje. Podczas tego lata panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu zaangażowały się w organizację dodatkowych zajęć i zabaw dla najmłodszych. Na podsumowaniu były tańce i słodki poczęstunek. Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach Festyn Z piosenką dla dzieci i dorosłych w Białobrzegach Podsumowanie wakacji w świetlicy wiejskiej w Sitańcu (fot. Urszula Komadowska) cd. str. 17

17 co mówi wieś cd. ze str październik 2014 Festyn Lipskie Lato Kulturalne - konkurs na najpiękniejszą osełkę masła Festyn Lipskie Lato Kulturalne - sztuka Czerwony Kapturek szuka księcia Festyn Lipskie Lato Kulturalne - obrzęd darcia pierza w wykonaniu KGW Lipsko Festyn Lipskie Lato Kulturalne - Jubileusz 60-lecia KGW Lipsko Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Płoskiem - prezentacja o dziejach Koła Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Płoskiem - pamiątkowe zdjęcie Jubilatek i zespołu Ale Cantare Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Płoskiem - rękodzieło Pań Festyn Powitanie jesieni Ekologiczna zabawka dla każdego w Wólce Wieprzeckiej - zabawy dla dzieci Festyn Powitanie jesieni Ekologiczna zabawka dla każdego w Wólce Wieprzeckiej - występy kabaretowe młodzieży Festyn Powitanie jesieni Ekologiczna zabawka dla każdego w Wólce Wieprzeckiej - występy kabaretowe młodzieży cd. str. 18

18 październik co mówi wieś Jeszcze wspomnienie letnich miesięcy cd. ze str sierpnia. Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Płoskiem. Uroczyste spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Płoskiem. Poświęcone było wspomnieniom dotyczącym działalności Koła. Opowieściom i prezentacji multimedialnej towarzyszyła wystawa rękodzieła autorstwa członkiń KGW. Gratulacje, podziękowania i życzenia popłynęły od Samorządu Gminy Zamość, koleżanek z innych kół, mieszkańców Płoskiego i zespołu Ale Cantare, który na tę okazję przygotował specjalny koncert. 31 sierpnia. Pożegnanie wakacji w Skaraszowie Wielki festiwal gier i zabaw. Rodzinny festyn tradycyjnie zorganizowano w leśnym otoczeniu, przy świetlicy wiejskiej w Skaraszowie. Niedzielne popołudnie mieszkańcy spędzili uczestnicząc w wielu zabawach, wśród których znalazły się takie o oryginalnych nazwach i zasadach jak: transportowe żuczki, bieg kelnera, grzybobranie, wierszokleta. Wspólnie śpiewano z zespołem Roztoczanki. Przeprowadzono konkurs graffiti na chodniku pt. Wspomnienie z wakacji, pokazy mincerskie i drugie życie śmieci. 21 września. Powitanie jesieni Ekologiczna zabawka dla każdego. W tym dniu mieszkańcy Wólki Wieprzeckiej spotkali się na w obiekcie świetlicy wiejskiej i na przyległym placu. Przeprowadzeniu wspólnie zorganizowanego miejscowego festynu nie przeszkodził nawet deszcz. Z częścią biesiadną i kabaretową wystąpiły: zespół Echo Lipska, Koło Gospodyń Wiejskich z Lipska oraz dzieci z Wólki Wieprzeckiej. Dzieci, młodzież i dorośli bawili się podczas licznych konkurencji sportowych. Wspólnie ze Spółdzielnią Socjalną Sami Swoi najmłodsi wykonywali ekologiczne zabawki, takie jak: bączki z korków, koniki z butelki PET. Bezpieczne ognisko przygotowali strażacy. Magda Misztal Festyn Powitanie jesieni Ekologiczna zabawka dla każdego w Wólce Wieprzeckiej - konkursy strażackie Festyn Pożegnanie wakacji w Skaraszowie Wielki festiwal gier i zabaw Festyn Pożegnanie wakacji w Skaraszowie Wielki festiwal gier i zabaw - wspólne śpiewanie z zespołem Roztoczanki Festyn Pożegnanie wakacji w Skaraszowie Wielki festiwal gier i zabaw

19 co mówi wieś 19 październik 2014 stowarzyszenie działa i zaprasza Członkowie stowarzyszenia na wspólnym wyjeździe Jak co roku członkowie Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu wybrali się na wycieczkę po Roztoczu. Odwiedziliśmy Radecznicę i Szczebrzeszyn. W drogę wybrały się 23 osoby. W klasztorze pod wezwaniem św. Antoniego w Radecznicy przywitał nas brat Łukasz z zakonu Bernardynów, opiekun i kustosz tego sanktuarium. Opowiedział nam o życiu świętego Antoniego i o historii powstania klasztoru i szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. Także o kapliczce na wodzie, z której można brać wodę i jej właściwościach leczniczych. Spotkanie z bratem Łukaszem zakończyliśmy wspólną modlitwą przy ołtarzu i grupowym zdjęciem. Niestety, deszczowa pogoda nie pozwoliła nam dłużej przebywać na terenie klasztoru. W busie rozdałem kolejne numery pisma SMexpress, a koleżanka Alina opowiedziała o swoim wyjeździe do Warszawy na rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego chorych na SM. Szybko też, ze względu na deszcz, przejechaliśmy przez Szczebrzeszyn. Obiad zjedliśmy w restauracji Klemens. Tu zwiedziliśmy muzeum skamieniałości i muszli z całego świata oraz mały skansen zrobiony przez właścicieli restauracji. Po zrobieniu paru pamiątkowych zdjęć udaliśmy się w drogę powrotną do Zamościa. Wycieczka była udana, mimo złej pogody. Wszyscy byli zadowoleni, będą na pewno długo ją wspominać. Marek Kulas Kontakt: Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu tel.: , , wycieczka do zwierzyńca Jedzie pociąg z daleka... i my 30 sierpnia 2014 roku pojechaliśmy przedostatnim kursem szynobusu na trasie Zamość-Zwierzyniec. Była to wycieczka uczestników akcji Wakacje w bibliotece. Większość uczestników zajęć wakacyjnych z bibliotek: z Mokrego, Płoskiego, Sitańca i z Wysokiego po raz pierwszy jechała pociągiem. Pełni emocji i wrażeń dojechaliśmy do Zwierzyńca, gdzie przywitała nas słoneczna i ciepła pogoda. Roześmiani i zadowoleni, spacerkiem dotarliśmy do Ośrodka Edukacyjno Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa udała się na projekcję filmu o Roztoczańskim Parku Narodowym. Druga grupa poszła zwiedzać, wraz z przewodnikiem OEM, wystawy ekspozycji stałej, która ukazuje bogactwo przyrody ożywionej i nieożywionej Parku wraz z jego zagrożeniami. Po zwiedzeniu ekspozycji i filmie wszyscy udali się by zakupić pamiątki. Chwila odpoczynku i przeszliśmy do malowniczo położonego kościoła na wodzie pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. Kościół ufundowała rodzina Zamoyskich. Jego usytuowanie na jednej z wysp przypominać miało męczeńską śmierć św. Jana Nepomucena, który na rozkaz króla Czech Wacława IV zginął w wodach Wełtawy, nie chcąc ujawnić tajemnicy spowiedzi. Do dziś jego figury chronić mają przed powodziami i chorobami. Według podań, kościół zlokalizowano na miejscu dawnego teatru na wodzie. Wycieczka bardzo podobała się uczestnikom. Pełni wrażeń wróciliśmy do domu. Zwierzyniec to wspaniałe miejsce na poznanie historii, miejsca, osobliwości przyrodniczych. Warto tam pojechać jeszcze raz. Elżbieta Stankiewicz

20 październik pagina Do grona Jubilatów należą: Teresa i Jan Albingierowie z Sitańca Kolonii, Zofia i Edward Bożkowie z Płoskiego, Teresa i Jan Carowie z Kalinowic, Janina i Zbigniew Daniłowiczowie z Zawady, Jan i Zofia Dołbowie z Zawady, Danuta i Tadeusz Garbaci z Zawady, Zofia i Stanisław Golcowie z Bortatycz Kolonii, Maria i Henryk Górscy z Kalinowic, Teresa i Stanisław Gresztowie z Zalesia, Leokadia i Andrzej Kociubowie z Zawady, Anna i Edward Kurzyńscy z Bortatycz, Grażyna i Adam Kusztykiewiczowie z Chyżej, Janina i Wincenty Łachowie z Pniówka, Teresa i Czesław Milczukowie z Sitańca Kolonii, Krystyna i Józef Olejarczukowie z Wólki Wieprzeckiej, Mieczysława i Marian Pikuzińscy z Płoskiego, Władysława i Zdzisław Piwałowie z Wychodów, Barbara i Marian Popielcowie ze Żdanowa, Jadwiga i Bolesław Skrzyńscy z Szopinka, Bogusława i Tadeusz Sobstylowie z Sitańca, Krystyna i Józef Szopowie z Płoskiego, Stanisława i Zygmunt Tukiendorfowie z Wólki Panieńskiej, Zofia i Bolesław Welhanowie z Sitańca, Stanisława i Józef Wiatrowscy z Zawady, Danuta i Bolesław Winiarscy z Płoskiego, Maria i Wacław Wrzesińscy z Chyżej, Irena i Tadeusz Zielińscy z Chyżej, Stanisława i Wiesław Zgnilcowie z Bortatycz. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w Katedrze Zamojskiej, odprawioną przez ks. prałata Adama Firosza proboszcza parafii katedralnej. Uczest-

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Dzień Samorządu Terytorialnego. www.gminazamosc.pl. str. 12 MIESIĘCZNIK NR 6 (39) ISSN 1689-7218

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Dzień Samorządu Terytorialnego. www.gminazamosc.pl. str. 12 MIESIĘCZNIK NR 6 (39) ISSN 1689-7218 ISSN 1689-7218 BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ www.gminazamosc.pl MIESIĘCZNIK NR 6 (39) lipiec 2012 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne Dzień Samorządu Terytorialnego str. 12 Biuletyn lipiec 2012 2 kultura

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. życzy Redakcja. www.gminazamosc.pl MIESIĘCZNIK NR 3 (36)

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. życzy Redakcja. www.gminazamosc.pl MIESIĘCZNIK NR 3 (36) ISSN 1689-7218 BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ www.gminazamosc.pl MIESIĘCZNIK NR 3 (36) kwiecień 2012 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Z okazji

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem

v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem Wieści Gminy Przeciszów (nr 3/2012) ISSN 1895-7498 1 3(27) lipiec-wrzesień 2012 Cena 2,50 zł z VAT W numerze m.in.: v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem - rozmowa z Mieczysławem Frączkiem,

Bardziej szczegółowo

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Numer zamknięto 24.02.2014 r. MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY STAROGARD GDAŃSKI KURENDA wrzesień-październik roku Nr2012 47-48 (184-185) 1 styczeń-luty 2014 r. ISSN 1429-9224 Rok XVI

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu

Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu GAZETA DOBROŃSKA BISKUP ADAM LEPA W DOBRONIU 110 LECIE ORKIESTRY Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Orzysza. Biuletyn. Dni. Zasłużony. Gala. Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY GMINY ORZYSZ. dla Gminy Orzysz. Wilka Piskiego CO W NUMERZE:

Orzysza. Biuletyn. Dni. Zasłużony. Gala. Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY GMINY ORZYSZ. dla Gminy Orzysz. Wilka Piskiego CO W NUMERZE: Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY Nr 3 (82) sierpieñ 2010 nakład 3100 egzemplarzy ISSN 1509-1171 Dni 2 010 Orzysza Dni Orzysza to ważna data w kalendarzu imprez naszej Gminy. Cieszy mnie fakt,

Bardziej szczegółowo

Nr 9 - Wrzesień 2014 (182)

Nr 9 - Wrzesień 2014 (182) Nr 9 - Wrzesień 2014 (182) Gminny Biuletyn Informacyjny Policjanci z Kłomnic otrzymali dwa nowe oznakowane radiowozy m-ki Kia Cee d Spis treści Drodzy czytelnicy! M inęły wakacje i nasze dzieci oraz młodzież

Bardziej szczegółowo

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 5 (81) lipiec/sierpień 2011 ISSN 1730-9190 Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte Rocznice zawsze zmuszają do refleksji, przywołują wspomnienia.

Bardziej szczegółowo

hełmiecki Egzemplarz bezpłatny grudzień 201 3 Odważne plany inwestycyjne gminy na 2014 Zapraszamy na lodowisko w Chełmcu Darmowy internet w gminie

hełmiecki Egzemplarz bezpłatny grudzień 201 3 Odważne plany inwestycyjne gminy na 2014 Zapraszamy na lodowisko w Chełmcu Darmowy internet w gminie C Numer 1 hełmiecki Egzemplarz bezpłatny grudzień 201 3 Odważne plany inwestycyjne gminy na 2014 Zapraszamy na lodowisko w Chełmcu Darmowy internet w gminie Imieniny Gminy Wydawca: Stowarzyszenie Razem

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Wizyta ks. Biskupa, Kazimierza Ryczana w Urzędzie

Wizyta ks. Biskupa, Kazimierza Ryczana w Urzędzie Nr 07 (90) lipiec 2011 Gazeta bezpłatna Wizyta ks. Biskupa, Kazimierza Ryczana w Urzędzie 16 czerwca, Urząd Gminy w Chęcinach odwiedził z duszpasterską wizytą ks. Biskup Kazimierz Ryczan. Tego dnia ksiądz

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo