Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie Listopad wydawnictwo bezpłatne Szanowni Mieszkańcy Giny Mielno! P rzekazuję n a Pa ń s t wa r ę c e t r z e ci nuer biuletynu inforacyjneo, będący także podsuowanie ojej ijającej kadencji. Zaprezentowała w ni efekty czteroletnieo zarządzania iną w czasach kryzysu finansów publicznych i zaań z atoowy lobby. Uważa, iż wiele wspólnie zrobiliśy dla dobra Naszej Małej Ojczyzny. Zjednoczyliśy siły społeczno saorządowe w walce z atoe w Gąskach, jak też z zakusai sąsiadów na pozbawienie nas sołectwa Łazy. Zadbaliśy także o poprawę jakości życia i pracy ieszkańców w całej inie reontując i budując droi, chodniki, dojścia do plaży, rewitalizując tereny zielone i iejsca służące rekreacji. Na wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne i nieinwestycyjne wydaliśy ponad 34 ln złotych; z czeo ponad 17,5 ln złotych pochodziło ze środków zewnętrznych. Dzisiaj Gina Mielno jest postrzeana jako iejsce atrakcyjne inwestycyjnie, rozwojowe, przyjazne, krajobrazowo urokliwe i zaieszkałe przez społeczność, która ocno chroni i dba o swój potencjał turystyczny i przyrodniczy. Myślę, że to duży sukces. Wójt Giny Mielno

2 Gina Mielno INWESTYCJE Budowa ul. Strażackiej w Mielenku Koszt inwestycji ok. 350 tys. zł Gina Mielno INWESTYCJE Budowa ul. Leśnej w Sarbinowie Koszt zadania ponad 1,1 ln zł Budowa toalet przy ul. Piastów Mielnie. Koszt inwestycji ponad 250 tys. zł Budowa dojść do plaży w Sarbinowie Koszt zadania - ok. 70 tys. zł Rewitalizacja placu rekreacyjneo poiędzy ul. Kochanowskieo a ul. Żeroskieo w Mielnie Koszt zadania - ponad 1,2 ln zł Przebudowa ulic: Jachtowej i Żelarskiej w Chłopach Koszt zadania ok. 500 tys. zł. Zakończenie robót listopad r. 2 Listopad Budowa placu rekreacyjno sportoweo w Unieściu Koszt zadania ok 1,5 ln zł; z czeo ok. 500 tys. pochodziło z PROW. Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie 3

3 Gina Mielno DROGI - WIZYTÓWKĄ GMINY W 2013 roku zakończono wspólnie ze starostwe koszaliński przebudowę i reont droi powiatowej: Mielno (ul. Kościelna) Sarbinowo (ul. Nadbrzeżna do ul. Leśnej) oraz droi powiatowej na odcinku od skrzyżowania Kaziierz/Mielenko do nowopowstałeo ronda Sarbinowo - Gąski - Będzino - Mielno. Wartość całkowita inwestycji: ponad 5,5 ln złotych; w ty 50% dofinansowania pozyskano w raach Narodoweo Prorau Przebudowy Dró Lokalnych (tzw. schetynówek ). Część własnych środków Gina Mielno uzyskała z dotacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (ok. 300 tys. zł). Gina Mielno INWESTYCJE PRZY ULICY KOŚCIELNEJ W MIELNIE Piękne droi, chodniki, iejsca parkinowe wraz z oświetlenie to kolejna zakończona w inie inwestycja. Reonty dró na osiedlu przy ulicy Kościelnej w Mielnie kosztowały ok. 850 tys. złotych. Wszystkie środki pochodziły z inneo budżetu. Finał reontu i odbudowy dró na osieldu przy ul. Kościelnej w Mielnie Przecięcie wstęi - zakończenie inwestycji na osiedlu przy ul. Kościelnej w Mielnie REMONTY ULIC: JAŚMINOWEJ I SPÓŁDZIELCZEJ W MIELNIE Reonty obu dró w Mielnie pochłonęły z inneo budżetu ok. 550 tys. złotych. Mieszkańcy czekali na nie ponad 30 lat. Przed inwestycją - ul. Spółdzielcza w Mielnie Reont ul. Jaśinowej w Mielnie Po reoncie - ul. Spółdzielcza w Mielnie 4 Listopad Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie 5

4 Gina Mielno REWITALIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ W MIELNIE W r. zakończono I etap projektu realizowaneo przez Ginę Mielno z funduszy unijnych (PO RYBY ) pn. Przebudowa przejść na plażę w Mielnie przy ul. Orła Białeo, Chielnej i Mickiewicza wraz z odcinkie proenady nadorskiej. Realizacja tej inwestycji stanowi ważny krok w kierunku odtworzenia proenady nadorskiej w Mielnie. Proenada w przeszłości ierzyła ok dłuości. Odcinek o dłuości ok. 400 (poiędzy ulicai Orła Białeo, Chielną i Mickiewicza) został całkowicie zniszczony przez sztory w latach osiedziesiątych XX w. Koszt I etapu rewitalizacji turystycznej wizytówki Mielna wyniósł ponad 1,6 ln zł. Jesienią br. rozpoczęto II etap projektu, który dotyczy odcinka proenady nadorskiej wraz przejściai na plażę w rejonie ul. Słonecznej w Mielnie i ul. Poodnej w Unieściu. Planowany terin zakończenia inwestycji to rudzień r. Koszt II etapu - ponad 1,4 ln zł. STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIELNO NA LATA MAMY WIZJĘ... Opracowanie strateii sprzyja ocenie rzeczywistych ożliwości rozwoju, jak i określeniu probleów i sposobów ich rozwiązania w skali lokalnej. Strateia rozwoju pełni również funkcję spójności, łaodząc konflikty i haronizując działania różnych rup społeczności. ( ) Strateia a na celu przystosowanie Giny i jej działań do zian zachodzących w otoczeniu, aby zapewnić dłuofalowy i trwały rozwój. Strateia rozwoju Giny poprzez jej uspołecznienie jest łose ieszkańców, co do dalszeo jej rozwoju i jest wspólną decyzją wszystkich jej ieszkańców czytay we wstępie zatwierdzonej Strateii Rozwoju Giny Mielno na lata Oto wizja: WIZJA Gina Mielno to iejsce przyjazne do ieszkania, pracy i aktywneo wypoczynku dla ieszkańców oraz turystów, który oferuje się nowoczesne i konkurencyjne produkty turystyczne tworzone z zachowanie idei rozwoju zrównoważoneo CEL GŁÓWNY Efektywne wykorzystanie potencjałów iny oraz szans dla rozwoju ospodarczeo oraz wzrostu spójności społecznej i przestrzennej iny Rozwój przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni do życia i pracy dla ieszkańców Rozwój nowoczesnej (innowacyjnej) ospodarki opartej na atrakcyjnej, konkurencyjnej i całorocznej ofercie turystycznej Rozwój deokracji eneretycznej na rzecz innowacyjneo rozwoju zrównoważoneo oraz ochrony kliatu Konsultowaliśy, pytaliśy, aniektowaliśy... Rada Giny Mielno - zodnie i po licznych spotkaniach oraz konsultacjach z ekspertai - dnia r. uchwaliła dokuent STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIELNO NA LATA Listopad Prezentacja dokuentu Strateii członko Rady Gospodarczej przy Wójcie Giny Mielno Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie 7

5 Gina Mielno ATRAKYJNY - PRZYSTANEK - MIELNO Gina Mielno W TROSCE O NAJMŁODSZYCH Przystanek Mielno - to poysł na stworzenie w Mielnie, a dokładniej na wjeździe do iejscowości od strony Koszalina, takieo iejsca przystankoweo, dzie przeieszczający się ieszkańcy lub turyści otrzyają pakiet podstawowych usłu podróżnych. Zate będą oli kupić paliwo, zaspokoić pranienie, przekąsić coś saczneo, skorzystać z toalety, zrobić drobne zakupy, uzyskać pełną inforację turystyczną, czy po prostu odpocząć przed dalszą podróżą. Pojawiła się też idea - dodatkowej nadorskiej atrakcji - budowy w kopleksie wieży widokowej, z której ożna byłoby podziwiać panoraę Mielna. Cele nadrzędny jest stworzenie strefy buforowej dla transportu kołoweo, który już teraz, zwłaszcza w sezonie, paraliżuje inę. Rozbudowa budynku Przedszkola w Mielnie Żłobek, przedszkole, szkoła kl. I-III W TROSCE O SPORTOWCÓW Zadanie inwestycyjne przewiduje budowę kopleksu edukacyjneo składająceo się z czterooddziałoweo przedszkola, dwuoddziałoweo żłobka oraz sześciosalowej szkoły dla uczniów klas I-III. Istniejące przedszkole z uwai na zły stan techniczny zostanie wyburzone. W iejscu obecneo budynku powstanie nowoczesny niskoeisyjny kopleks edukacyjny wyposażony w plac zabaw dla najłodszych ieszkańców iny. Prace inwestycyjne zostaną podzielone na dwa etapy. W pierwszy - powstanie żłobek wraz z przedszkole, w drui zaś klasy dla uczniów podstawówki (I-III). Łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 7,5 ln złotych. Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Budowa budynku szatni przy boisku w Gąskach. Wartość inwestycji ok. 500 tys. zł; z czeo dofinansowanie z Prorau Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata wyniosło 265 tys. zł. 8 Listopad Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie 9

6 Gina Mielno W TROSCE O EKOLOGIĘ I TRADYCJĘ Rekultywacja wysypiska w Mielnie. Rewitalizacja rodziska w Mielnie. Projekt przewiduje zrekultywowanie terenu Wartość projektu ponad 300 tys. zł; z czeo 50 % nieczynneo wysypiska w Mielnie (przy pochodzić będzie ze środków zewnętrznych. ul. Orodowej) poprzez spryzowanie i odizolowanie śieci od wód opadowych. W ekoloiczne przedsięwzięcia wkoponowana jest także budowa ścieżki edukacyjnej na skarpie wraz z iejscai postojowyi. Dopełnienie wizualny projektu będą nasadzenia w ilości ok. 230 oryinalnych drzew liściastych (.in. jarząb szwedzki, wiśnia piłkowana, klob czerwony). Szacunkowy koszt realizacji zadania to ponad 1,8 ln zł; z czeo dofinansowanie zewnętrzne wyniesie ok. 1,3 ln zł. Planowany terin zakończenia inwestycji - sierpień 2015r. Lidere projektu jest Związek Miast i Gin Dorzecza Parsęty Gina Mielno jest Partnere przedsięwzięcia. REWITALIZACJA POMNIKA JELENIA W MIELNIE Projekt zakłada reont terenu wokół ponika, wyianę nawierzchni polbrukowej na kostkę ozobną, ontaż ławek parkowych oraz tablicy inforacyjno - edukacyjnej (z opise w trzech językach). Koszt ponad 16 tys. zł. Zadanie otrzyało dofinansowanie z ŚLGD. 10 Listopad W MOSIR PRZESKOK CYWILIZACYJNY Od arca 2011 r. W Mieleński Ośrodku Sportu i Rekreacji nastąpiły realne ziany techniczne, strukturalne oraz prawne. Zaczęto od porządków na placu i wokół posesji. Teren został solidnie orodzony własnyi siłai, zaontowano nowoczesną elektronicznie otwieraną braę wjazdową, poprawiono polbruki oraz dojścia do obiektu. Na przestrzeni niecałych 4 lat przy wykorzystaniu środków własnych i zewnętrznych MOSiR wzboacił się o: saochód ciężarowo - specjalizowanyrenault Kanoo,saochód ciężarowy DAF,saochód ciężarowy AVIA,2 ciąniki JOHN DEERE traktor - kosiarka Stia, kosiarkę spalinową, kosy spalinowe, duchawę do liści, kosiarkę bijakową, walec droowy - saojezdny oraz walec ciąany, odkurzacz orodowy. Niezwłocznej wyiany wyaało dziesięć koputerów. Sprzęt ten pozwolił przesiąść się z bardzo starych pojazdów i urządzeń na nowoczesne i ekonoiczne urządzenia spełniające współczesne nory spalania i hałasu oraz bezpieczeństwa i hiieny pracy. W 2011 roku w iesiąc po objęciu funkcji dyrektora usiałe sprostać zadanio prawny potwierdzający istotę funkcjonowania MOSiR. Grupa ieszkańców niezadowolona z usytułowania naszej siedziby napisała skari do różnych instytucji podważając funkcjonowanie firy. Pojawiły się służby Wojewódzkieo Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, budowlane, Państwoweo Powiatoweo Inspektoratu Sanitarneo (badając obiekt i urządzenia pod wzlęde hałasu), a także kontrola Prezesa Urzędu Kounikacji Elektronicznej.Udowodniliśy, iż lokalizacja siedziby jest lealna i zasadna. Następnie przystąpiliśy do uzupełanienia dokuentacji MOSiR w dziedzinach szczeólnie zaniedbanych a wyaanych prawe, obejujących zaadnienia związane ze statute MOSiR, bieżący Reulaine Oranizacyjny i Scheate MOSiR oraz wdrożenie od podstaw kontroli zarządczej. Ponadto została wdrożona brakująca dotychczas w MOSiR Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcja zarządzania systee inforatyczny. Wprowadzono ujednolicony rzeczowy wykaz akt oraz sybolikę i obie dokuentów prawidłowo desynowanych. Już w pierwszy roku zaprzestaliśy praktyk utrzyujących rupę ludzi, która otrzyała środki finansowe bez zlecenia (na tzw.,,ębę.) W przeciąu 3 lat funkcjonowania przeprowadziliśy dwie znaczne reoranizacje odłączając od MOSiR Dział Proocji, na bazie któreo powstało Centru Proocji i Inforacji Turystycznej a ponadto przekazano zodnie z wolą ustawodawcy zadania wywozu nieczystości od fir i ludności do Zakładu WodociąowoKanalizacyjneo. Restrukturyzacje te zodnie z intencją Wójt Giny Mielno przeprowadziliśy tak aby dotychczas zatrudnieni w strukturach MOSiR pracownicy przeszli za porozuienie do nowych fir nie ponosząc uszczerbku finansoweo i pracowniczeo. Ponadto przekazaliśy do dalszeo wykorzystania niezbędny sprzęt będący własnością iny Mielno. Obecnie iędzy innyi łówny zadanie MOSiR jest utrzyanie czystości i porządku na terenie iny Mielno. Ponadto utrzyanie czystości na plażach i oranizacja kąpielisk zapewniających bezpieczeństwo na plażach od Gąsek do Łaz. Rok to rok w który z uwai na sprzyjające warunki atosferyczne odwiedziła nas rekordowa liczba turystów. Z rachunku statystyczneo wynika, iż na plażach przebywało w okresie od czerwca do sierpnia około 2,5 ln turystów. Dla tak dużej liczby odwiedzających zapewniliśy odpowiednią bazę ratowniczą oraz utrzyaliśy w czystości i porządku co potwierdzają protokoły odpowiednich służb oraz nasza pozycja w rankinach najbardziej atrakcyjnych iejscowości w Polsce. Niewątpliwie kierunki działania określone przez Wójta Giny Mielno pozwoliły utrzyać funkcjonowanie naszeo zakładu, wzboacić o o odpowiedni sprzęt oraz stopniowe dobieranie coraz lepszych kadr w MOSiR. Zdajey sobie sprawę, że nasza praca oceniana jest przez ieszkańców oraz licznych turystów odwiedzających naszą inę. Maciej Goza Dyrektor MOSiR Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie 11

7 GMINA MIELNO - ATOM STOP Protesty saorządowców i ieszkańców przeciwko atoowi w inie trwają od dnia ołoszenia Gąsek jako iejsca potencjalnej budowy elektrowni jądrowej (tj. od r.). Przybierały różne fory. Na początku października r. Wojewódzki Sąd Adinistracyjny w Warszawie oddalił skari ieszkańców oraz władz Mielna na decyzję inistra infrastruktury i rozwoju, podtrzyującą decyzję wojewody o wskazaniu lokalizacji elektrowni atoowej w Gąskach. Fakt ten nie zniechęcił antyatoowców, ani saorządowców. Gina Mielno zapowiada, iż nie składa broni, zaś Wójt szykuje złożenie skari do Naczelneo Sądu Adinistracyjneo w Warszawie (w terinie 30 dni od otrzyania wyroku wraz z uzasadnienie z WSA). Zodnie ze specustawą atoową NSA a 2 iesiące na rozpoznanie skari kasacyjnej. Wyrok NSA będzie ostateczny i prawoocny od razu. Na ty kończy się droa sądowo-adinistracyjna w kwestii ATOMU w Gąskach w kontekście decyzji o wskazaniu lokalizacji. Dalej jest już tylko Trybunał Konstytucyjny. Jeśli ziści się czarny scenariusz Gina Mielno na pewno będzie także i ta szukać sprawiedliwości oraz poszanowania praw deokracji bezpośredniej. Koentarz Oli Roszak Pezały, Wójta Giny Mielno: Są dwa scenariusze: pierwszy - NSA oże oddalić naszą skarę, drui - NSA uchyla wyrok WSA (tzw. kasacja wyroku), co oznacza że sprawa ponownie trafia do oranów właściwych. Liczyy na druą opcję. Wierzyy, iż to Naczelny Sąd Adinistracyjny, jako sąd państwowy sprawujący kontrolę nad działalnością adinistracji publicznej, uzna zasadność i słuszność właśnie naszych aruentów. Stąd nasza wytrwałość, deterinacja i siła. Ponadto dzięki wspólnej inicjatywie saorządowców Poorza Środkoweo został opracowany, przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną z Poznania, wniosek do Trybunału Konstytucyjneo w zakresie zbadania zodności specustawy atoowej z Konstytucją RP. Obecnie prowadzę rozowy z parlaentarzystai wszystkich opcji politycznych z reionu koszalińskieo na teat lobbowania teo wniosku w Sejie. Potrzebujey akcesu 50 parlaentarzystów aby óc poprzez nich i dzięki ni - skierować o do Trybunału. Wybraliśy taką droę, dyż zbudowanie elektrowni atoowej nie jest zadanie własny iny, a tylko w taki zakresie saorządy oą zaskarżać konstytucyjność ustaw. GMINA MIELNO - ATOM STOP Antyatoowy występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Wybieray OZE Z przyjenością inforujey, że w dniu r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło przyznanie dotacji Ginie Mielno na realizację planu ospodarki niskoeisyjnej. Opracowanie planu ułatwi saorządowi, jak i także ieszkańco oraz przedsiębiorco ubieanie się o środki zewnętrzne na realizację wszelkieo typu indywidualnych projektów związanych z odnawialnyi źródłai enerii. W przyotowaniu jest kolejny krok udział w proraie PROSUMENT, w który dofinansowywane są ałe, doowe instalacje OZE w budynkach ieszkalnych i jednorodzinnych. W raach prorau ina przejuje wszelkie kwestie oranizacyjne i prawne związane z przyznanie dofinansowania oraz zaprojektowanie i wykonanie indywidualnych instalacji. Wójt Giny Mielno rozważa także sfinansowanie wkładu własneo uczestników projektu dzięki czeu zainteresowani otrzyaliby instalację za daro! Protest koło Politechniki Koszalińskiej - Atoowy autobus Marsz 1 Majowy - Antyatoowy Listopad Koszart - Atoowy Koszalin Antyatoowy protest na kanale janeński - Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie 13

8 JESZCZE RAZ O STAWKACH ZA WODĘ I ŚCIEKI... GMINA MIELNO W MEDIACH. Wyjaśnienie dot. wniosku ieszkańców złożoneo w sierpniu br., podczas Sesji Rady Giny Mielno, dotyczące obowiązujących stawek za wodę i ścieki. Mielno stawia na proocję w ediach! Porównując ceny wody i ścieków do innych turystycznych iejscowości pasa nadorskieo, Gina Mielno stosuje ceny dla ospodarstw doowych jedne z najniższych, poio iż większość wody zakupuje z MWiK Koszalin. Jeszcze w roku wody i ścieków kosztował łącznie 9,02 zł (brutto) przy zużyciu do 203, a 16,88zł (brutto) powyżej W chwili obecnej cena ta dla ospodarstw doowych (ieszkańców iny) wynosi 8,64zł ( brutto) bez oraniczeń zużycia. Od stycznia do września roku na potrzeby oólnopolskich anten telewizyjnych powstało 11 reportaży z Giny Mielno. Średnia olądalność relacji z Giny wyniosła nieal 3,5 iliona widzów. W styczniu i luty nieiecka telewizja NDR zrealizowała fil dokuentalny o Ginie Mielno, który będzie eitowany na przełoie i 2015 roku w ARD, pierwszy proraie nieieckiej telewizji, dostępny na cały świecie dzięki eisji satelitarnej. Jak widać ta szeroka obecność w ediach i dobra współpraca z dziennikarzai przynosi efekty. Gina zdobyła w ty roku prestiżowe wyróżnienie: Urząd przyjazny edio i społeczeństwu. Plebiscyt ten jest częścią projektu Akadeia Urzędnika Saorządoweo. Proocja Giny w latach (do września) wyniosła ,82 zł. Ceny wody i ścieków na tle innych in: Lp. Cena netto zł/3 Miasto Cena brutto zł/3 Obowiązuje Nazwa Woda Ścieki Sua Woda Ścieki Sua od do 1 Krynica Morska 4,59 6,80 11,39 4,96 7,34 12, PWiK 2 Stena 4,53 6,75 11,28 4,89 7,29 12, Mierzaja 3 Kosakowo 3,91 6,59 10,50 4,22 7,12 11, PEKO 4 Jastarnia 3,24 7,18 10,42 7,75 11, EKOWIK 5 Ustronie Morskie Gina 3,44 6,59 10,03 3,72 7,12 10, MWiK 6 Łeba 2,43 6,97 9,40 2,62 7,53 10, SW i PW 7 Puck 3,98 5,31 9,29 4,30 5,73 10, PGK 8 Świnoujście 4,52 4,42 8,94 4,88 4,77 9, ZWiK Hel 3,22 5,60 8,82 3,48 6,05 9, ZZOMwH Międzyzdroje 3,51 5,07 8,58 3,79 5,48 9, ZWiK 2,99 5,54 8,53 3,23 5,98 9, Saur Neptun Sopot 12 Darłowo 3,22 5,24 8,46 3,48 5,66 9, MPGK 13 Gdynia 3,60 4,79 8,39 3,89 5,17 9, PEWIK 14 MielnoGina 3,83 4,17 8,00 4,14 4,50 8, ZWK 15 Kołobrze 2,82 4,51 7,33 3,05 4,87 7, MWiK 16 Ustka 2,06 4,66 6,72 2,22 5,03 7, WU STAWIAMY NA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW... I OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Giny i Miasta z województwa Zachodniopoorskieo i Poorskieo, które wybrały ustalanie opłaty za ospodarowanie odpadai kounalnyi etodą od ilości zużytej wody z danej nieruchoości. Poniższa tabela przedstawia obowiązujące stawki na dzień r. Gina Mielno znajduje się w czołówce in, w których opłaty wynoszą dużo poniżej średniej. PRIORYTETY W LATACH 2011 W KWOTACH: Infrastruktura droowa ,71 zł - z czeo ,44 zł stanowiło dofinansowanie unijne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,97 zł - z czeo ,64 zł stanowiło dofinansowanie unijne Gospodarka kounalna i ochrona środowiska ,84 zł - z czeo ,00 zł stanowiło dofinansowanie unijne Infrastruktura sportowa ,56 zł - z czeo ,00 zł stanowiło dofinansowanie unijne 14 Listopad L.p. Gina. - Miasto Ustka Władysławowo Ustka Mielno Kołobrze Jastarnia Darłowo Czarna Dąbrówka Łeba Dziwnów Kosakowo Międzyzdroje Rewal Bytów Darłowo Sztutowo Krynica Mors. Sławno Świnoujście ŚREDNIA Nieruchoość zaieszkała w zużycia wody za 1 ³ odpady odpady sereowane niesereowane (zł) (zł) Uwai 2,50 2,70 3,00 3,30 3,30 3,37 5,00 5,40 5,10 5,50 6,60 6,74 5,50 7,00 3,60 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50 4,70 5,00 5,07 3,79 7,00 7,50 4,68 6,00 8,00 5,50 6,00 8,70 7,80 7,60 6,42 Projekt Zapobieanie zarożenio na terenie Giny Mielno. Podstawowy cele przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodzioweo, przeciwpożaroweo i ochrony przed skutkai nadzwyczajnych zarożeń. W raach projektu zakupiono niezbędny sprzęt do akcji ratowniczoaśniczych dla jednostek ratowniczych OSP Mielenko i MOSiR w Mielnie; w ty wóz strażacki. Koszt zadania ponad 3 ln zł. Wydawca: Urząd Giny w Mielnie Redauje: Sekcja Oranizacji i Nadzoru Adres wydawcy: Mielno, ul. B.Chrobreo 10, tel , e-ail: Współpraca: pracownicy UG Mielno, ZWK Unieście, MOSiR, CPiIT Mielno Opracowanie raficzne i druk: Aencja Reklaowa KAedia Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie 15

9 GMINA MIELNO W OBIEKTYWIE Dożynki inne - Mielno 20 Turniej Piłki Nożnej Od Przedszkolaka do Mistrza Świata o Puchar Wójta Giny Mielno oraz Starosty Koszalińskieo Dożynki Powiatowe - Koszalin MLA - Złote Przeboje na wakacjach Mielno I Nadorski Zlot Starych Ciąników i Obchody Międzynarodoweo Dnia Ludzi Starszych - Mielno Maszyn Rolniczych - Łazy 16 Listopad

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny ZWK sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011.

Plan inwestycyjny ZWK sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. Plan inwestycyjny sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. 1 Plan inwestycyjny Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011 jest kontynuacją planu inwestycyjnego z roku ubiegłego zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

INFRASTRUKTURA DROGOWA 1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 2 Od początku kadencji do października 2010 r. wyremontowano 12.527 m 2 dróg gminnych za łączną sumę 1.413.077 zł. Dla porównania w kadencji 2002 2006 wykonano 3.900 m 2. 3 Utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 104 UCHWAŁA NR XXXIII-228/13 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Opole, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 104 UCHWAŁA NR XXXIII-228/13 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 104 UCHWAŁA NR XXXIII-228/13 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. EURO-SEA 2011 Darłowo, 12-13.05.2011r.

REGULAMIN. EURO-SEA 2011 Darłowo, 12-13.05.2011r. REGULAMIN Turnieju Piłkarskiego Związku Miast i Gmin Morskich EURO-SEA 2011 Darłowo, 12-13.05.2011r. 1 Organizatorzy turnieju. 1. Organizatorem turnieju jest Związek Miast i Gmin Morskich. 2. Współorganizatorami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 listopada 2013 r. Poz. 6680 UCHWAŁA NR XXXV/366/13 RADY GMINY JASIENICA w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/271/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 28

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ"

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ "BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ" 25.06.2012r. Kluczbork CELE PROJEKTU podniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mielno!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mielno! Szanowni Mieszkańcy Gminy Mielno! Minęło dwa lata odkąd objęłam stanowisko Wójta Gminy Mielno. To wystarczający czas na pierwsze podsumowania, jak i pierwsze refleksje. To czas by przed Wami - Mieszkańcami

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1821 UCHWAŁA NR X/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM. z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Opole, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1821 UCHWAŁA NR X/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM. z dnia 3 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1821 UCHWAŁA NR X/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 3 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 11 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/439/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

3.4.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA

3.4.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA 3.4.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000 110 000 zł Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz osób

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY KOŹMIN WLKP. NA LATA 2014-2018 ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

WYKAZ ZADAŃ WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY KOŹMIN WLKP. NA LATA 2014-2018 ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA WYKAZ ZADAŃ WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY KOŹMIN WLKP. NA LATA 2014-2018 ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA NAKŁADY W LATACH [w tys. zł.] NAZWA ZADANIA Lp ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DO 2014 2015 2016 2017

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. Lp. Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota /zł/ Kwo ta wyd atkó w 1 2 3 4 5 6 7 1. Remont

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA MIEJSC KONTROLI PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA SAMOCZYNNIE REJESTRUJĄCEGO WYKROCZENIA DROGOWE NA TERENIE GMINY BĘDZINO WOJ

CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA MIEJSC KONTROLI PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA SAMOCZYNNIE REJESTRUJĄCEGO WYKROCZENIA DROGOWE NA TERENIE GMINY BĘDZINO WOJ STRAŻ GMINNA Będzino 21 76 037 Będzino. CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA MIEJSC KONTROLI PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA SAMOCZYNNIE REJESTRUJĄCEGO WYKROCZENIA DROGOWE NA TERENIE GMINY BĘDZINO WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08 Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Mielnie Sierpień 2014 Nr 2 w w w. m i e l n o. p l Szanowni Mieszkańcy Gminy Mielno! Przekazuję na Państwa ręce kolejny numer biuletynu informacyjnego Urzędu Gminy Mielno. W pigułce zaprezentowałam

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA r. Lp. Nazwa 1. Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU 5 Dział Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 października 2014 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU w złotych 600 TRANSPORT I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski Spis treści Wstęp 3 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia z dnia 13 grudnia 2012. Dział- Rozdział 900-90017 Nazwa samorządowego zakładu budżetowego PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/92/2015 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR X/92/2015 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR X/92/2015 RADY GMINY WEJHEROWO w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dziś Gmina Mielno to:

Dziś Gmina Mielno to: Szanowni Mieszkańcy Gminy Mielno! Minęło dwa lata odkąd objęłam stanowisko Wójta Gminy Mielno. To wystarczający czas na pierwsze podsumowania, jak i pierwsze refleksje. To czas by przed Wami - Mieszkańcami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE 600 Transport i łączność 18 641 169,00 15 252 520,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 534 715,00 Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.236.778,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Lodówka hotelowa. Nasze atuty > Lodówka hotelowa. Utworzono : 04 lipiec 2016. Model : - Lodówka hotelowa. Producent : -

Lodówka hotelowa. Nasze atuty > Lodówka hotelowa. Utworzono : 04 lipiec 2016. Model : - Lodówka hotelowa. Producent : - Nasze atuty > Model : - Producent : - W każdym pokoju jest również lodówka hotelowa, w któej goście mogą przechowywać schłodzone napoje i kostki lodu. wypoczynek nad morzem łeba, wypoczynek łeba, wolne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

XXXVII WALNE ZEBRANIE DELGATÓW SZCZECIN 10 MAJA 2010

XXXVII WALNE ZEBRANIE DELGATÓW SZCZECIN 10 MAJA 2010 XXXVII WALNE ZEBRANIE DELGATÓW SZCZECIN 10 MAJA 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU 2009 XXXV Walne Zebranie Delegatów ZMiGM Władysławowo, 16 17 kwietnia 2009 r. Tematy wiodące: nowy projekt ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie. Sala sportowa jest w pełni wyposażonym obiektem, łącznie z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora. zmianą

1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora. zmianą Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/137/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 10.11.2011 r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 4636. UCHWAŁA Nr XI/110/15 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 7 grudnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 4636. UCHWAŁA Nr XI/110/15 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 7 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 4636 UCHWAŁA Nr XI/110/15 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice Informacja Prezydenta Miasta nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście 1. Planowane inwestycje komunikacyjne 2. Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne 3. Zakończone w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA

GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 Dochody Wydatki Deficyt/ Nadwyżka 20 000 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-20 000 000 3 000,00 2 990,09 2 500,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Imprezy firmowe. STREFA BIZNESU > Integracja > Imprezy firmowe. Utworzono : 18 czerwiec 2016. Model : - Imprezy firmowe.

Imprezy firmowe. STREFA BIZNESU > Integracja > Imprezy firmowe. Utworzono : 18 czerwiec 2016. Model : - Imprezy firmowe. STREFA BIZNESU > Integracja > Model : - Producent : - szkolenia biznesowe, organizacja imprez firmowych, imprezy integracyjne, konferencje, dla firm, szkolenia, organizacja, nad morzem, organizacja imprez,

Bardziej szczegółowo