Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie Listopad wydawnictwo bezpłatne Szanowni Mieszkańcy Giny Mielno! P rzekazuję n a Pa ń s t wa r ę c e t r z e ci nuer biuletynu inforacyjneo, będący także podsuowanie ojej ijającej kadencji. Zaprezentowała w ni efekty czteroletnieo zarządzania iną w czasach kryzysu finansów publicznych i zaań z atoowy lobby. Uważa, iż wiele wspólnie zrobiliśy dla dobra Naszej Małej Ojczyzny. Zjednoczyliśy siły społeczno saorządowe w walce z atoe w Gąskach, jak też z zakusai sąsiadów na pozbawienie nas sołectwa Łazy. Zadbaliśy także o poprawę jakości życia i pracy ieszkańców w całej inie reontując i budując droi, chodniki, dojścia do plaży, rewitalizując tereny zielone i iejsca służące rekreacji. Na wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne i nieinwestycyjne wydaliśy ponad 34 ln złotych; z czeo ponad 17,5 ln złotych pochodziło ze środków zewnętrznych. Dzisiaj Gina Mielno jest postrzeana jako iejsce atrakcyjne inwestycyjnie, rozwojowe, przyjazne, krajobrazowo urokliwe i zaieszkałe przez społeczność, która ocno chroni i dba o swój potencjał turystyczny i przyrodniczy. Myślę, że to duży sukces. Wójt Giny Mielno

2 Gina Mielno INWESTYCJE Budowa ul. Strażackiej w Mielenku Koszt inwestycji ok. 350 tys. zł Gina Mielno INWESTYCJE Budowa ul. Leśnej w Sarbinowie Koszt zadania ponad 1,1 ln zł Budowa toalet przy ul. Piastów Mielnie. Koszt inwestycji ponad 250 tys. zł Budowa dojść do plaży w Sarbinowie Koszt zadania - ok. 70 tys. zł Rewitalizacja placu rekreacyjneo poiędzy ul. Kochanowskieo a ul. Żeroskieo w Mielnie Koszt zadania - ponad 1,2 ln zł Przebudowa ulic: Jachtowej i Żelarskiej w Chłopach Koszt zadania ok. 500 tys. zł. Zakończenie robót listopad r. 2 Listopad Budowa placu rekreacyjno sportoweo w Unieściu Koszt zadania ok 1,5 ln zł; z czeo ok. 500 tys. pochodziło z PROW. Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie 3

3 Gina Mielno DROGI - WIZYTÓWKĄ GMINY W 2013 roku zakończono wspólnie ze starostwe koszaliński przebudowę i reont droi powiatowej: Mielno (ul. Kościelna) Sarbinowo (ul. Nadbrzeżna do ul. Leśnej) oraz droi powiatowej na odcinku od skrzyżowania Kaziierz/Mielenko do nowopowstałeo ronda Sarbinowo - Gąski - Będzino - Mielno. Wartość całkowita inwestycji: ponad 5,5 ln złotych; w ty 50% dofinansowania pozyskano w raach Narodoweo Prorau Przebudowy Dró Lokalnych (tzw. schetynówek ). Część własnych środków Gina Mielno uzyskała z dotacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (ok. 300 tys. zł). Gina Mielno INWESTYCJE PRZY ULICY KOŚCIELNEJ W MIELNIE Piękne droi, chodniki, iejsca parkinowe wraz z oświetlenie to kolejna zakończona w inie inwestycja. Reonty dró na osiedlu przy ulicy Kościelnej w Mielnie kosztowały ok. 850 tys. złotych. Wszystkie środki pochodziły z inneo budżetu. Finał reontu i odbudowy dró na osieldu przy ul. Kościelnej w Mielnie Przecięcie wstęi - zakończenie inwestycji na osiedlu przy ul. Kościelnej w Mielnie REMONTY ULIC: JAŚMINOWEJ I SPÓŁDZIELCZEJ W MIELNIE Reonty obu dró w Mielnie pochłonęły z inneo budżetu ok. 550 tys. złotych. Mieszkańcy czekali na nie ponad 30 lat. Przed inwestycją - ul. Spółdzielcza w Mielnie Reont ul. Jaśinowej w Mielnie Po reoncie - ul. Spółdzielcza w Mielnie 4 Listopad Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie 5

4 Gina Mielno REWITALIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ W MIELNIE W r. zakończono I etap projektu realizowaneo przez Ginę Mielno z funduszy unijnych (PO RYBY ) pn. Przebudowa przejść na plażę w Mielnie przy ul. Orła Białeo, Chielnej i Mickiewicza wraz z odcinkie proenady nadorskiej. Realizacja tej inwestycji stanowi ważny krok w kierunku odtworzenia proenady nadorskiej w Mielnie. Proenada w przeszłości ierzyła ok dłuości. Odcinek o dłuości ok. 400 (poiędzy ulicai Orła Białeo, Chielną i Mickiewicza) został całkowicie zniszczony przez sztory w latach osiedziesiątych XX w. Koszt I etapu rewitalizacji turystycznej wizytówki Mielna wyniósł ponad 1,6 ln zł. Jesienią br. rozpoczęto II etap projektu, który dotyczy odcinka proenady nadorskiej wraz przejściai na plażę w rejonie ul. Słonecznej w Mielnie i ul. Poodnej w Unieściu. Planowany terin zakończenia inwestycji to rudzień r. Koszt II etapu - ponad 1,4 ln zł. STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIELNO NA LATA MAMY WIZJĘ... Opracowanie strateii sprzyja ocenie rzeczywistych ożliwości rozwoju, jak i określeniu probleów i sposobów ich rozwiązania w skali lokalnej. Strateia rozwoju pełni również funkcję spójności, łaodząc konflikty i haronizując działania różnych rup społeczności. ( ) Strateia a na celu przystosowanie Giny i jej działań do zian zachodzących w otoczeniu, aby zapewnić dłuofalowy i trwały rozwój. Strateia rozwoju Giny poprzez jej uspołecznienie jest łose ieszkańców, co do dalszeo jej rozwoju i jest wspólną decyzją wszystkich jej ieszkańców czytay we wstępie zatwierdzonej Strateii Rozwoju Giny Mielno na lata Oto wizja: WIZJA Gina Mielno to iejsce przyjazne do ieszkania, pracy i aktywneo wypoczynku dla ieszkańców oraz turystów, który oferuje się nowoczesne i konkurencyjne produkty turystyczne tworzone z zachowanie idei rozwoju zrównoważoneo CEL GŁÓWNY Efektywne wykorzystanie potencjałów iny oraz szans dla rozwoju ospodarczeo oraz wzrostu spójności społecznej i przestrzennej iny Rozwój przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni do życia i pracy dla ieszkańców Rozwój nowoczesnej (innowacyjnej) ospodarki opartej na atrakcyjnej, konkurencyjnej i całorocznej ofercie turystycznej Rozwój deokracji eneretycznej na rzecz innowacyjneo rozwoju zrównoważoneo oraz ochrony kliatu Konsultowaliśy, pytaliśy, aniektowaliśy... Rada Giny Mielno - zodnie i po licznych spotkaniach oraz konsultacjach z ekspertai - dnia r. uchwaliła dokuent STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIELNO NA LATA Listopad Prezentacja dokuentu Strateii członko Rady Gospodarczej przy Wójcie Giny Mielno Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie 7

5 Gina Mielno ATRAKYJNY - PRZYSTANEK - MIELNO Gina Mielno W TROSCE O NAJMŁODSZYCH Przystanek Mielno - to poysł na stworzenie w Mielnie, a dokładniej na wjeździe do iejscowości od strony Koszalina, takieo iejsca przystankoweo, dzie przeieszczający się ieszkańcy lub turyści otrzyają pakiet podstawowych usłu podróżnych. Zate będą oli kupić paliwo, zaspokoić pranienie, przekąsić coś saczneo, skorzystać z toalety, zrobić drobne zakupy, uzyskać pełną inforację turystyczną, czy po prostu odpocząć przed dalszą podróżą. Pojawiła się też idea - dodatkowej nadorskiej atrakcji - budowy w kopleksie wieży widokowej, z której ożna byłoby podziwiać panoraę Mielna. Cele nadrzędny jest stworzenie strefy buforowej dla transportu kołoweo, który już teraz, zwłaszcza w sezonie, paraliżuje inę. Rozbudowa budynku Przedszkola w Mielnie Żłobek, przedszkole, szkoła kl. I-III W TROSCE O SPORTOWCÓW Zadanie inwestycyjne przewiduje budowę kopleksu edukacyjneo składająceo się z czterooddziałoweo przedszkola, dwuoddziałoweo żłobka oraz sześciosalowej szkoły dla uczniów klas I-III. Istniejące przedszkole z uwai na zły stan techniczny zostanie wyburzone. W iejscu obecneo budynku powstanie nowoczesny niskoeisyjny kopleks edukacyjny wyposażony w plac zabaw dla najłodszych ieszkańców iny. Prace inwestycyjne zostaną podzielone na dwa etapy. W pierwszy - powstanie żłobek wraz z przedszkole, w drui zaś klasy dla uczniów podstawówki (I-III). Łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 7,5 ln złotych. Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Budowa budynku szatni przy boisku w Gąskach. Wartość inwestycji ok. 500 tys. zł; z czeo dofinansowanie z Prorau Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata wyniosło 265 tys. zł. 8 Listopad Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie 9

6 Gina Mielno W TROSCE O EKOLOGIĘ I TRADYCJĘ Rekultywacja wysypiska w Mielnie. Rewitalizacja rodziska w Mielnie. Projekt przewiduje zrekultywowanie terenu Wartość projektu ponad 300 tys. zł; z czeo 50 % nieczynneo wysypiska w Mielnie (przy pochodzić będzie ze środków zewnętrznych. ul. Orodowej) poprzez spryzowanie i odizolowanie śieci od wód opadowych. W ekoloiczne przedsięwzięcia wkoponowana jest także budowa ścieżki edukacyjnej na skarpie wraz z iejscai postojowyi. Dopełnienie wizualny projektu będą nasadzenia w ilości ok. 230 oryinalnych drzew liściastych (.in. jarząb szwedzki, wiśnia piłkowana, klob czerwony). Szacunkowy koszt realizacji zadania to ponad 1,8 ln zł; z czeo dofinansowanie zewnętrzne wyniesie ok. 1,3 ln zł. Planowany terin zakończenia inwestycji - sierpień 2015r. Lidere projektu jest Związek Miast i Gin Dorzecza Parsęty Gina Mielno jest Partnere przedsięwzięcia. REWITALIZACJA POMNIKA JELENIA W MIELNIE Projekt zakłada reont terenu wokół ponika, wyianę nawierzchni polbrukowej na kostkę ozobną, ontaż ławek parkowych oraz tablicy inforacyjno - edukacyjnej (z opise w trzech językach). Koszt ponad 16 tys. zł. Zadanie otrzyało dofinansowanie z ŚLGD. 10 Listopad W MOSIR PRZESKOK CYWILIZACYJNY Od arca 2011 r. W Mieleński Ośrodku Sportu i Rekreacji nastąpiły realne ziany techniczne, strukturalne oraz prawne. Zaczęto od porządków na placu i wokół posesji. Teren został solidnie orodzony własnyi siłai, zaontowano nowoczesną elektronicznie otwieraną braę wjazdową, poprawiono polbruki oraz dojścia do obiektu. Na przestrzeni niecałych 4 lat przy wykorzystaniu środków własnych i zewnętrznych MOSiR wzboacił się o: saochód ciężarowo - specjalizowanyrenault Kanoo,saochód ciężarowy DAF,saochód ciężarowy AVIA,2 ciąniki JOHN DEERE traktor - kosiarka Stia, kosiarkę spalinową, kosy spalinowe, duchawę do liści, kosiarkę bijakową, walec droowy - saojezdny oraz walec ciąany, odkurzacz orodowy. Niezwłocznej wyiany wyaało dziesięć koputerów. Sprzęt ten pozwolił przesiąść się z bardzo starych pojazdów i urządzeń na nowoczesne i ekonoiczne urządzenia spełniające współczesne nory spalania i hałasu oraz bezpieczeństwa i hiieny pracy. W 2011 roku w iesiąc po objęciu funkcji dyrektora usiałe sprostać zadanio prawny potwierdzający istotę funkcjonowania MOSiR. Grupa ieszkańców niezadowolona z usytułowania naszej siedziby napisała skari do różnych instytucji podważając funkcjonowanie firy. Pojawiły się służby Wojewódzkieo Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, budowlane, Państwoweo Powiatoweo Inspektoratu Sanitarneo (badając obiekt i urządzenia pod wzlęde hałasu), a także kontrola Prezesa Urzędu Kounikacji Elektronicznej.Udowodniliśy, iż lokalizacja siedziby jest lealna i zasadna. Następnie przystąpiliśy do uzupełanienia dokuentacji MOSiR w dziedzinach szczeólnie zaniedbanych a wyaanych prawe, obejujących zaadnienia związane ze statute MOSiR, bieżący Reulaine Oranizacyjny i Scheate MOSiR oraz wdrożenie od podstaw kontroli zarządczej. Ponadto została wdrożona brakująca dotychczas w MOSiR Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcja zarządzania systee inforatyczny. Wprowadzono ujednolicony rzeczowy wykaz akt oraz sybolikę i obie dokuentów prawidłowo desynowanych. Już w pierwszy roku zaprzestaliśy praktyk utrzyujących rupę ludzi, która otrzyała środki finansowe bez zlecenia (na tzw.,,ębę.) W przeciąu 3 lat funkcjonowania przeprowadziliśy dwie znaczne reoranizacje odłączając od MOSiR Dział Proocji, na bazie któreo powstało Centru Proocji i Inforacji Turystycznej a ponadto przekazano zodnie z wolą ustawodawcy zadania wywozu nieczystości od fir i ludności do Zakładu WodociąowoKanalizacyjneo. Restrukturyzacje te zodnie z intencją Wójt Giny Mielno przeprowadziliśy tak aby dotychczas zatrudnieni w strukturach MOSiR pracownicy przeszli za porozuienie do nowych fir nie ponosząc uszczerbku finansoweo i pracowniczeo. Ponadto przekazaliśy do dalszeo wykorzystania niezbędny sprzęt będący własnością iny Mielno. Obecnie iędzy innyi łówny zadanie MOSiR jest utrzyanie czystości i porządku na terenie iny Mielno. Ponadto utrzyanie czystości na plażach i oranizacja kąpielisk zapewniających bezpieczeństwo na plażach od Gąsek do Łaz. Rok to rok w który z uwai na sprzyjające warunki atosferyczne odwiedziła nas rekordowa liczba turystów. Z rachunku statystyczneo wynika, iż na plażach przebywało w okresie od czerwca do sierpnia około 2,5 ln turystów. Dla tak dużej liczby odwiedzających zapewniliśy odpowiednią bazę ratowniczą oraz utrzyaliśy w czystości i porządku co potwierdzają protokoły odpowiednich służb oraz nasza pozycja w rankinach najbardziej atrakcyjnych iejscowości w Polsce. Niewątpliwie kierunki działania określone przez Wójta Giny Mielno pozwoliły utrzyać funkcjonowanie naszeo zakładu, wzboacić o o odpowiedni sprzęt oraz stopniowe dobieranie coraz lepszych kadr w MOSiR. Zdajey sobie sprawę, że nasza praca oceniana jest przez ieszkańców oraz licznych turystów odwiedzających naszą inę. Maciej Goza Dyrektor MOSiR Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie 11

7 GMINA MIELNO - ATOM STOP Protesty saorządowców i ieszkańców przeciwko atoowi w inie trwają od dnia ołoszenia Gąsek jako iejsca potencjalnej budowy elektrowni jądrowej (tj. od r.). Przybierały różne fory. Na początku października r. Wojewódzki Sąd Adinistracyjny w Warszawie oddalił skari ieszkańców oraz władz Mielna na decyzję inistra infrastruktury i rozwoju, podtrzyującą decyzję wojewody o wskazaniu lokalizacji elektrowni atoowej w Gąskach. Fakt ten nie zniechęcił antyatoowców, ani saorządowców. Gina Mielno zapowiada, iż nie składa broni, zaś Wójt szykuje złożenie skari do Naczelneo Sądu Adinistracyjneo w Warszawie (w terinie 30 dni od otrzyania wyroku wraz z uzasadnienie z WSA). Zodnie ze specustawą atoową NSA a 2 iesiące na rozpoznanie skari kasacyjnej. Wyrok NSA będzie ostateczny i prawoocny od razu. Na ty kończy się droa sądowo-adinistracyjna w kwestii ATOMU w Gąskach w kontekście decyzji o wskazaniu lokalizacji. Dalej jest już tylko Trybunał Konstytucyjny. Jeśli ziści się czarny scenariusz Gina Mielno na pewno będzie także i ta szukać sprawiedliwości oraz poszanowania praw deokracji bezpośredniej. Koentarz Oli Roszak Pezały, Wójta Giny Mielno: Są dwa scenariusze: pierwszy - NSA oże oddalić naszą skarę, drui - NSA uchyla wyrok WSA (tzw. kasacja wyroku), co oznacza że sprawa ponownie trafia do oranów właściwych. Liczyy na druą opcję. Wierzyy, iż to Naczelny Sąd Adinistracyjny, jako sąd państwowy sprawujący kontrolę nad działalnością adinistracji publicznej, uzna zasadność i słuszność właśnie naszych aruentów. Stąd nasza wytrwałość, deterinacja i siła. Ponadto dzięki wspólnej inicjatywie saorządowców Poorza Środkoweo został opracowany, przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną z Poznania, wniosek do Trybunału Konstytucyjneo w zakresie zbadania zodności specustawy atoowej z Konstytucją RP. Obecnie prowadzę rozowy z parlaentarzystai wszystkich opcji politycznych z reionu koszalińskieo na teat lobbowania teo wniosku w Sejie. Potrzebujey akcesu 50 parlaentarzystów aby óc poprzez nich i dzięki ni - skierować o do Trybunału. Wybraliśy taką droę, dyż zbudowanie elektrowni atoowej nie jest zadanie własny iny, a tylko w taki zakresie saorządy oą zaskarżać konstytucyjność ustaw. GMINA MIELNO - ATOM STOP Antyatoowy występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Wybieray OZE Z przyjenością inforujey, że w dniu r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło przyznanie dotacji Ginie Mielno na realizację planu ospodarki niskoeisyjnej. Opracowanie planu ułatwi saorządowi, jak i także ieszkańco oraz przedsiębiorco ubieanie się o środki zewnętrzne na realizację wszelkieo typu indywidualnych projektów związanych z odnawialnyi źródłai enerii. W przyotowaniu jest kolejny krok udział w proraie PROSUMENT, w który dofinansowywane są ałe, doowe instalacje OZE w budynkach ieszkalnych i jednorodzinnych. W raach prorau ina przejuje wszelkie kwestie oranizacyjne i prawne związane z przyznanie dofinansowania oraz zaprojektowanie i wykonanie indywidualnych instalacji. Wójt Giny Mielno rozważa także sfinansowanie wkładu własneo uczestników projektu dzięki czeu zainteresowani otrzyaliby instalację za daro! Protest koło Politechniki Koszalińskiej - Atoowy autobus Marsz 1 Majowy - Antyatoowy Listopad Koszart - Atoowy Koszalin Antyatoowy protest na kanale janeński - Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie 13

8 JESZCZE RAZ O STAWKACH ZA WODĘ I ŚCIEKI... GMINA MIELNO W MEDIACH. Wyjaśnienie dot. wniosku ieszkańców złożoneo w sierpniu br., podczas Sesji Rady Giny Mielno, dotyczące obowiązujących stawek za wodę i ścieki. Mielno stawia na proocję w ediach! Porównując ceny wody i ścieków do innych turystycznych iejscowości pasa nadorskieo, Gina Mielno stosuje ceny dla ospodarstw doowych jedne z najniższych, poio iż większość wody zakupuje z MWiK Koszalin. Jeszcze w roku wody i ścieków kosztował łącznie 9,02 zł (brutto) przy zużyciu do 203, a 16,88zł (brutto) powyżej W chwili obecnej cena ta dla ospodarstw doowych (ieszkańców iny) wynosi 8,64zł ( brutto) bez oraniczeń zużycia. Od stycznia do września roku na potrzeby oólnopolskich anten telewizyjnych powstało 11 reportaży z Giny Mielno. Średnia olądalność relacji z Giny wyniosła nieal 3,5 iliona widzów. W styczniu i luty nieiecka telewizja NDR zrealizowała fil dokuentalny o Ginie Mielno, który będzie eitowany na przełoie i 2015 roku w ARD, pierwszy proraie nieieckiej telewizji, dostępny na cały świecie dzięki eisji satelitarnej. Jak widać ta szeroka obecność w ediach i dobra współpraca z dziennikarzai przynosi efekty. Gina zdobyła w ty roku prestiżowe wyróżnienie: Urząd przyjazny edio i społeczeństwu. Plebiscyt ten jest częścią projektu Akadeia Urzędnika Saorządoweo. Proocja Giny w latach (do września) wyniosła ,82 zł. Ceny wody i ścieków na tle innych in: Lp. Cena netto zł/3 Miasto Cena brutto zł/3 Obowiązuje Nazwa Woda Ścieki Sua Woda Ścieki Sua od do 1 Krynica Morska 4,59 6,80 11,39 4,96 7,34 12, PWiK 2 Stena 4,53 6,75 11,28 4,89 7,29 12, Mierzaja 3 Kosakowo 3,91 6,59 10,50 4,22 7,12 11, PEKO 4 Jastarnia 3,24 7,18 10,42 7,75 11, EKOWIK 5 Ustronie Morskie Gina 3,44 6,59 10,03 3,72 7,12 10, MWiK 6 Łeba 2,43 6,97 9,40 2,62 7,53 10, SW i PW 7 Puck 3,98 5,31 9,29 4,30 5,73 10, PGK 8 Świnoujście 4,52 4,42 8,94 4,88 4,77 9, ZWiK Hel 3,22 5,60 8,82 3,48 6,05 9, ZZOMwH Międzyzdroje 3,51 5,07 8,58 3,79 5,48 9, ZWiK 2,99 5,54 8,53 3,23 5,98 9, Saur Neptun Sopot 12 Darłowo 3,22 5,24 8,46 3,48 5,66 9, MPGK 13 Gdynia 3,60 4,79 8,39 3,89 5,17 9, PEWIK 14 MielnoGina 3,83 4,17 8,00 4,14 4,50 8, ZWK 15 Kołobrze 2,82 4,51 7,33 3,05 4,87 7, MWiK 16 Ustka 2,06 4,66 6,72 2,22 5,03 7, WU STAWIAMY NA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW... I OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Giny i Miasta z województwa Zachodniopoorskieo i Poorskieo, które wybrały ustalanie opłaty za ospodarowanie odpadai kounalnyi etodą od ilości zużytej wody z danej nieruchoości. Poniższa tabela przedstawia obowiązujące stawki na dzień r. Gina Mielno znajduje się w czołówce in, w których opłaty wynoszą dużo poniżej średniej. PRIORYTETY W LATACH 2011 W KWOTACH: Infrastruktura droowa ,71 zł - z czeo ,44 zł stanowiło dofinansowanie unijne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,97 zł - z czeo ,64 zł stanowiło dofinansowanie unijne Gospodarka kounalna i ochrona środowiska ,84 zł - z czeo ,00 zł stanowiło dofinansowanie unijne Infrastruktura sportowa ,56 zł - z czeo ,00 zł stanowiło dofinansowanie unijne 14 Listopad L.p. Gina. - Miasto Ustka Władysławowo Ustka Mielno Kołobrze Jastarnia Darłowo Czarna Dąbrówka Łeba Dziwnów Kosakowo Międzyzdroje Rewal Bytów Darłowo Sztutowo Krynica Mors. Sławno Świnoujście ŚREDNIA Nieruchoość zaieszkała w zużycia wody za 1 ³ odpady odpady sereowane niesereowane (zł) (zł) Uwai 2,50 2,70 3,00 3,30 3,30 3,37 5,00 5,40 5,10 5,50 6,60 6,74 5,50 7,00 3,60 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50 4,70 5,00 5,07 3,79 7,00 7,50 4,68 6,00 8,00 5,50 6,00 8,70 7,80 7,60 6,42 Projekt Zapobieanie zarożenio na terenie Giny Mielno. Podstawowy cele przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodzioweo, przeciwpożaroweo i ochrony przed skutkai nadzwyczajnych zarożeń. W raach projektu zakupiono niezbędny sprzęt do akcji ratowniczoaśniczych dla jednostek ratowniczych OSP Mielenko i MOSiR w Mielnie; w ty wóz strażacki. Koszt zadania ponad 3 ln zł. Wydawca: Urząd Giny w Mielnie Redauje: Sekcja Oranizacji i Nadzoru Adres wydawcy: Mielno, ul. B.Chrobreo 10, tel , e-ail: Współpraca: pracownicy UG Mielno, ZWK Unieście, MOSiR, CPiIT Mielno Opracowanie raficzne i druk: Aencja Reklaowa KAedia Biuletyn Inforacyjny Urzędu Giny w Mielnie 15

9 GMINA MIELNO W OBIEKTYWIE Dożynki inne - Mielno 20 Turniej Piłki Nożnej Od Przedszkolaka do Mistrza Świata o Puchar Wójta Giny Mielno oraz Starosty Koszalińskieo Dożynki Powiatowe - Koszalin MLA - Złote Przeboje na wakacjach Mielno I Nadorski Zlot Starych Ciąników i Obchody Międzynarodoweo Dnia Ludzi Starszych - Mielno Maszyn Rolniczych - Łazy 16 Listopad

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Fundusze sołeckie szansą dla wsi

Fundusze sołeckie szansą dla wsi Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundusze sołeckie szansą dla wsi Materiał informacyjny praca zbiorowa Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500

Bardziej szczegółowo

Atomowy Koszalin? Jutro zaczyna się tu sezon

Atomowy Koszalin? Jutro zaczyna się tu sezon www.mielno.pl 1 Atomowy Koszalin? W ramach II edycji Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej KOSZART odbyła się impreza pn. Atomowy Koszalin?. Gmina Mielno była współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

Pozyskaliśmy ponad 70 mln złotych na inwestycje unijne w Konstantynowie Łódzkim

Pozyskaliśmy ponad 70 mln złotych na inwestycje unijne w Konstantynowie Łódzkim ISSN 2080-3451 WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2013 Konstantynów Łódzki Rok VIII Numer 92/93 www.konstantynow.pl kuriergci@wp.pl Pozyskaliśmy ponad 70 mln złotych na inwestycje unijne w Konstantynowie Łódzkim FOTOGALERIA:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Niepotrzebne badania za publiczne pieniądze!

Niepotrzebne badania za publiczne pieniądze! www.mielno.pl 1 Z o s t a t n i e j c h w i l i Niepotrzebne badania za publiczne pieniądze! Konsorcjum WorleyPrasons wykona badania środowiskowe i lokalizacyjne związane z budową pierwszej polskiej elektrowni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 do 2015r. SST-Consult STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 Grudzień 2004 1 do 2015r. SST-Consult Prowadzenie warsztatów Firma SST-Consult s.c. z Krakowa Moderatorzy: Rafał Stanek Adam Stachel

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego 1 Wrocław zdobyty! Dni Województwa Zachodniopomorskiego to dwudniowe święto na ulicach miasta, tym razem we Wrocławiu na rynku starego miasta w ostatni weekend maja. Gmina Mielno prezentowała się na dwóch

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13.

Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13. W numerze: Od redakcji 3 Informacje/Wydarzenia 4 Ogłoszenia/Komunikaty 15 Wywiad 20 GOPS/Profilaktyka 22 Od Kuchni 26 Zielono mi 27 Kultura 28 Ze świata 32 Psychowieści 34 Sport 35 Godne polecenia 40 U

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII /317/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

Bardziej szczegółowo

Nr 4(1) 2008 2008 C Z E R - W I E C BIULETYN INFOR- MACYJNY URZĘDU GMINY W GOSTY-

Nr 4(1) 2008 2008 C Z E R - W I E C BIULETYN INFOR- MACYJNY URZĘDU GMINY W GOSTY- Nr 4(1) 2008 CZERW I E C 2008 BIULETYN I N F O R- M AC Y J N Y U R Z Ę D U G M I N Y W G O S T Y- w numerze Aktualności...4 Złote Gody 50 lecie małżeństwa Rozalii i Stanisława Kloska... 12 Poznaj swojego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo