ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.)"

Transkrypt

1 Dz.U ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.) Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. Słowiński Park Narodowy, zwany dalej "Parkiem", obejmuje obszar ,03 ha, w tym ,89 ha położonych w województwie pomorskim oraz ,14 ha wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. 2. W skład Parku wchodzą: 1) obszar określony linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego położonego na 184,75 kilometrze brzegu morskiego (według kilometraża Urzędu Morskiego w Słupsku) linią prostą w kierunku południowym do punktu granicznego nr 111, następnie biegnie po punktach granicznych nr 169, 168, od nr 90 do nr 80 (według mapy Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1983 r. nr ewidencyjny 1), załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią prostą do północnego narożnika działki nr 344, następnie biegnie wschodnią granicą działek nr 344, 350/1 (według arkusza nr 3 z 1995 r. mapy ewidencyjnej obrębu miasta Łeba 2), przecina rzekę Łebę i biegnie wschodnią granicą działki nr 902 (według arkusza nr 7 z lutego 1979 r. mapy ewidencyjnej obrębu miasta Łeba 1), zachodnią granicą działki nr 910 (według arkusza nr 7 i 9 z września 1978 r. mapy ewidencyjnej obrębu miasta Łeba 1), wschodnią granicą działki nr 2/3 (według arkusza nr 1 z listopada 1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żarnowska, gmina Wicko), zachodnią granicą działki nr 336/4, południową granicą działki nr 353/1, załamuje się na południowy zachód i biegnie wschodnią granicą działek nr 211, 221, 280, przecina działkę nr 365 i dalej biegnie południową granicą działki nr 287/3, północną granicą działki nr 293/1, wschodnią granicą działki nr 381 (według arkusza nr 2 z listopada 1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żarnowska, gmina Wicko), następnie biegnie wschodnią granicą Kanału Żarnowskiego, południową granicą działki nr 126/4 (według arkusza nr 17 z marca 1961 r. mapy ewidencyjnej obrębu Charbrowo, gmina Wicko), północną granicą działki nr 146 (według arkusza nr 4 z kwietnia 1990 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gać, gmina Główczyce), do wysokości północno-wschodniego narożnika działki nr 147/1, przecina działkę nr 146 i biegnie wschodnią granicą działki nr 147/1, dalej punktami granicznymi nr 250L-260L, przecina rzekę Łebę (według arkusza nr 3 z kwietnia 1990 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gać, gmina Główczyce), załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą rzeki Łeba, zachodnią granicą działki nr 349/1, południową granicą działek nr 310, 219/3, 219/2, 219/1 (według arkusza nr 2 z września 1984 r. mapy ewidencyjnej obrębu Izbica, gmina Główczyce), południową granicą działek 205, 198, 109, wschodnią granicą działki nr 105, przecina rów i dalej biegnie północną granicą działki nr 34/2, wschodnią, południową i zachodnią granicą działki nr 64/2 (według arkusza nr 1 z września 1984 r. mapy ewidencyjnej obrębu Izbica, gmina Główczyce), następnie biegnie północną granicą działki nr 161, zachodnią granicą działki nr 152, północną granicą działki nr 180 (według arkusza nr 1 z września 1984 r. mapy ewidencyjnej obrębu Ciemino, gmina Główczyce), dalej biegnie południową granicą działek nr 15, 9, przecina prostopadle rzekę Pustynkę, załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnim brzegiem rzeki Pustynki (według arkusza nr 1 z 1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu Skórzyno, gmina Główczyce), załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 52, wschodnią granicą działki nr 49, południową granicą działki nr 44 (według arkusza nr 2 z 1967 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino-Kolonia, gmina Smołdzino), północną granicą działki nr 37, wschodnią granicą działki nr 34, północną granicą działki nr 24, zachodnią granicą działki nr 22 (według arkusza nr 1 z 1969 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino-Kolonia,

2 gmina Smołdzino), zachodnią granicą działki nr 79/1 (według arkusza nr 2 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino Leśnictwo, gmina Smołdzino), zachodnią granicą działki nr 496 (według arkusza nr 3 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino), zachodnią granicą działki nr 106/2, południową, zachodnią i północną granicą działki nr 96/12, zachodnią granicą działki nr 96/13, wschodnią granicą działki nr 96/14, południową i zachodnią granicą działki nr 96/3, południową granicą działki nr 96/11, południową, zachodnią i północną granicą działki nr 96/2, zachodnią i północną granicą działki nr 60/5, zachodnią i południową granicą działki nr 60/9, południową granicą działki nr 30/2, południową i zachodnią granicą działki nr 46/10, północną granicą działki nr 15, następnie biegnie zachodnią granicą działki nr 14/1 (według arkusza nr 1 z 1955 r. mapy ewidencyjnej obrębu Łokciowe, gmina Smołdzino), południową granicą działki nr 74/2, przecina działkę nr 77 (według arkusza nr 2 z maja 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdziński Las, gmina Smołdzino), dalej biegnie wschodnią granicą działki nr 23/5, wschodnią i południową granicą działki nr 24/2, południową granicą działek nr 23, 8/2, zachodnią granicą działek nr 9, 10, przecina działkę nr 2, dalej biegnie zachodnią granicą działki nr 11, północną i wschodnią granicą działki nr 12/1, wschodnią granicą działek nr 86/5, 86/4 (według arkusza nr 1 z maja 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdziński Las, gmina Smołdzino), wschodnią i północną granicą działki nr 86/2, północną granicą działek nr 92, 176/1, wschodnią granicą działek nr 92,176/2, południową granicą działki nr 92 (według arkusza nr 4 z maja 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdziński Las, gmina Smołdzino), następnie biegnie wschodnią i południową granicą działek nr 93/1, 93/2, przecina działkę nr 289 (według arkusza nr 2 z 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino), wschodnią i zachodnią granicą działki nr 94 (według arkusza nr 10 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino Wydmy, gmina Smołdzino), przecina działkę nr 291 i biegnie północną granicą działek nr 292, 296/1, 296/2, 314, 327/1, 327/4, 327/5, 327/8, zachodnią granicą działek nr 327/8, 331, północną granicą działek nr 101/2, 325, 101/2, 101/5, 101/1, wschodnią granicą działek nr 101/1, 101/3, południową granicą działek nr 101/3, 101/4, 345/2, 101/2 (według arkusza nr 1 z 1978 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino), po punktach granicznych nr 3851, 3852 (według mapy Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1983 r. nr ewidencyjny 13), wschodnią granicą działek nr 348/2, 351, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie północną granicą rzeki Łupawy (według arkusza nr 1 z 1978 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino), północną granicą rzeki Łupawy dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki nr 227, przecina rzekę Łupawę, załamuje się na południe i biegnie zachodnią granicą działek od nr 227 do nr 225, południową granicą działki nr 236 (według arkusza nr 2 mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Wielka, gmina Smołdzino), południową granicą działek 632/6, 632/5, północno-zachodnią granicą działek nr , 665/2, 655, 656/6, 656/5 (według arkusza nr 4 mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Wielka, gmina Smołdzino), następnie biegnie północną granicą działek nr 218/2, 218/1, od nr 217 do nr 214, od nr 212 do nr 208, 207/3, 207/4, 206/6, od nr 204 do nr 201, 200/3, 199, 387/2, 198, 197, 221 (według arkusza nr 1 z 1970 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Mała, gmina Smołdzino), dalej biegnie południową granicą działki nr 16, północną granicą działek nr 5/2, 4, 1 (według arkusza nr 1 z 1958 r. mapy ewidencyjnej obrębu Wysoka, gmina Smołdzino), następnie biegnie północną granicą działek nr 164, 52/2, zachodnią granicą działek nr 125 i 122, południową granicą działki nr 113, północną granicą działki nr 109, północno-wschodnią granicą działki nr 105 (według arkusza nr 1 z 1962 r. mapy ewidencyjnej obrębu Retowo, gmina Smołdzino), dalej biegnie południową granicą działek nr 3, 2 (według arkusza nr 2 z 1956 r. mapy ewidencyjnej obrębu Osieki, gmina Ustka), następnie biegnie południową granicą działki nr 11/2, przecina działkę nr 31 (według arkusza nr 2 PGR Objazda z 1957 r. mapy ewidencyjnej Objazda, gmina Ustka), przecina działkę nr 483 i dalej biegnie południową granicą działki nr 489, przecina działkę nr 488 i biegnie zachodnią granicą działek nr , 324/3, 324/2, 324/1, 324/4, przecina rzekę Bagienicę (według arkusza nr 2 z 1990 r. mapy ewidencyjnej obrębu Objazda, gmina Ustka), dalej biegnie zachodnią granicą działek nr 251/5, przecina działkę nr 250 i biegnie zachodnią granicą działki nr 246 (według arkusza nr 4 ze stycznia 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka), zachodnią granicą działek nr 243/1, 240/1, 232/4, południową granicą działki nr 230/2, zachodnią i północną granicą działki nr 227/14, zachodnią i północną granicą działki nr 227/16 (według arkusza nr 3 ze stycznia 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka), południową granicą rzeki Łupawy dochodzi do wysokości wschodniego narożnika działki nr 123 (według arkusza nr 2 ze stycznia 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka), przecina rzekę do południowo-zachodniego narożnika działki nr 617, dalej biegnie zachodnią granicą działek nr 617, 615, 613, północną granicą działek nr 611, 610 (według arkusza nr

3 1 ze stycznia 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka), dochodzi do punktu granicznego nr 1186/1190 (według arkusza nr 2 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka), dalej biegnie w kierunku północnym do punktu granicznego położonego na 217,30 kilometrze brzegu morskiego (według kilometraża Urzędu Morskiego w Słupsku), następnie biegnie w głąb Morza Bałtyckiego w kierunku północnym na odległość 2,0 MM do punktu A o współrzędnych x = , y = , następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu B o współrzędnych x = , y = , załamuje się w kierunku wschodnim i dalej biegnie do punktu C o współrzędnych x = , y = , dalej biegnie do punktu D o współrzędnych x = , y = (według mapy przebiegu 2-milowego pasa morskiego wybrzeża Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 5 marca 1996 r.), następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu położonego na 184,75 kilometrze brzegu morskiego (według kilometraża Urzędu Morskiego w Słupsku) - o powierzchni ,65 ha; 2) obszar leśny Rowokół-Żelazo określony linią graniczną, która biegnie od wysuniętego na zachód punktu granicznego nr 5299 we wsi Smołdzino w obrębie Żelazo w kierunku wschodnim po punktach granicznych nr , 5309, 3310, 5313, 5312, 7420, 5314, 5315, , 5316, 7427, przecina rzekę Łupawę (według arkusza nr 1 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino) i biegnie wschodnim brzegiem rzeki Łupawy do wysokości północnej granicy działki nr 111/1, dalej biegnie północną granicą działki nr 111/1 (według arkusza nr 5 z 1978 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino), załamuje się na południe i biegnie po punktach granicznych nr (według mapy Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1983 r., nr ewidencyjny 24), następnie biegnie po punktach granicznych nr , 6107, 6108, , 6109, (według arkusza nr 2 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino), po punktach nr 7447, 7001, 7449, 7450, 7000, 3027, dalej biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 45/1, wschodnią granicą działki nr 48/1, po punktach granicznych nr , południową granicą działki nr 44 (według arkusza nr 3 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino), północną granicą działki nr 21, wschodnią i południową granicą działek nr 21, 19, po punktach granicznych nr 3069, 3071, 3076, południową granicą działek nr 16, 15/2, 15/1 do punktu granicznego nr 3090, dalej biegnie wschodnią granicą działek nr 119/2, 7, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 6, po punktach granicznych nr , , 3117, 3119 (według arkusza nr 2 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino), przecina rzekę Łupawę, załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnim brzegiem rzeki Łupawy, południową i zachodnią granicą działek nr 10/1, 28/3, zachodnią granicą działki nr 23 do wysokości północnej granicy działki nr 47, załamuje się w kierunku zachodnim, przecina działkę nr 34, dalej biegnie zachodnią granicą działki nr 47, południową granicą działek nr 48/1, 137/1 (według arkusza nr 1 z marca 1976 r. mapy ewidencyjnej obrębu Stojęcino, gmina Smołdzino), następnie biegnie po punktach granicznych nr , 591, , 3146, 3148, 3150, , 3165, , 3172, 3174, 3178, , do punktu granicznego nr 5299 (według arkusza nr 1 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino) - o powierzchni 780,32 ha; 3) oddziały nr 85, 106, 107, 108, 117 (według mapy Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1983 r., nr ewidencyjny 12, 24, 25) - o powierzchni 124,71 ha; 4) działki nr 167/1, 23/3 (według arkusza nr 2 z maja 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdziński Las, gmina Smołdzino) - o powierzchni 1,69 ha; 5) działki nr 409/1 (według arkusza nr 2 z 1977/78 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino), 487/1, 492/1 (według arkusza nr 3 mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino), 111/2, 111/3, 111/5-111/7, 111/10, 181, 375/5, 124 (według arkusza nr 5 z 1978 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino) - o powierzchni 10,86 ha; 6) działka nr 140/2 (według arkusza nr 4 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Wielka, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,09 ha; 7) działki nr 49, 57/1, 57/2, 62, 69/1, 70 (według arkusza nr 1 z 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Człuchy, gmina Smołdzino) - o powierzchni 4,57 ha; 8) działki nr 28/1, 33 (według arkusza nr 2 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,98 ha; 9) działka nr 35/2 (według arkusza nr 2 ze stycznia 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka) - o powierzchni 0,15 ha;

4 10) działki nr 38/2, 38/3 (według arkusza nr 2 z listopada 1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żarnowska, gmina Wicko) - o powierzchni 1,38 ha; 11) działki nr 55/4, 55/19 (według arkusza nr 1 z 1955 r. mapy ewidencyjnej obrębu Łokciowe, gmina Smołdzino) - o powierzchni 5,63 ha. 3. W trwały zarząd Parku nie przechodzą nieruchomości Skarbu Państwa będące w dniu wejścia w życie rozporządzenia w zarządzie: 1) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: a) działki nr 30, 52, 55, 56/2, 57/2, 58/2, 129, 130/1, 134/1, 134/3 (według arkusza nr 2 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Kluki, gmina Smołdzino) - o powierzchni 8,2647 ha, b) działka nr 88 (według arkusza nr 1 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino Leśnictwo, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,24 ha; 2) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni: a) działka nr 10 (według arkusza nr 1 z 1995 r. mapy ewidencyjnej obrębu miasta Łeba 2) - o powierzchni 0,0894 ha, b) działka nr 358 (według arkusza nr 3 z 1995 r. mapy ewidencyjnej obrębu miasta Łeba 2) - o powierzchni 3,1995 ha; 3) Agencji Nieruchomości Rolnych: a) działka nr 37/1 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej Gać, gmina Główczyce) - o powierzchni 0,16 ha, b) działka nr 59/5 (według arkusza nr 2 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Kluki, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,049 ha, c) działka nr 632/5 (według arkusza nr 4 mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Wielka, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,645 ha, d) działka nr 219/2 (według arkusza nr 2 z września 1984 r. mapy ewidencyjnej obrębu Izbica, gmina Główczyce) - o powierzchni 0,50 ha; 4) Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku: a) działka nr 165/1 (według arkusza nr 1 z września 1984 r. mapy ewidencyjnej obrębu Ciemino, gmina Główczyce) - o powierzchni 3,70 ha, b) działka nr 36 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gać, gmina Główczyce) - o powierzchni 0,12 ha, c) działka nr 116/1 (według arkusza nr 3 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gać, gmina Główczyce) - o powierzchni 3,35 ha, d) działki nr 116/2, 117/1, 78, 79 (według arkusza nr 5 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gać, gmina Główczyce) - o powierzchni 6,84 ha, e) działki nr 313, 310 (według arkusza nr 2 z września 1984 r. mapy ewidencyjnej obrębu Izbica, gmina Główczyce) - o powierzchni 3,60 ha, f) działki nr 4, 5, 6, 78, 197, 115/1 (według arkusza nr 1 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Kluki, gmina Smołdzino) - o powierzchni 8,81 ha, g) działka nr 12 (według arkusza nr 1 z 1980 r. mapy obrębu Skórzyno, gmina Główczyce) - o powierzchni 1,09 ha, h) działka nr 2/3 (według arkusza nr 1 z listopada 1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żarnowska, gmina Wicko) - o powierzchni 1,37 ha, i) działki nr 8/3, 9/2, 353/1, 381, 2/3, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2 (według arkusza nr 2 z listopada 1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żarnowska, gmina Wicko) - o powierzchni 3,86 ha, j) działka nr 311/1 (według arkusza nr 15 z marca 1961 r. mapy ewidencyjnej obrębu Charbrowo, gmina Wicko) - o powierzchni 0,22 ha, k) działki nr 446, 442, 310 (według arkusza nr 14 z marca 1960 r. mapy ewidencyjnej obrębu Charbrowo, gmina Wicko) - o powierzchni 1,85 ha, l) działka nr 357/2 (według arkusza nr 3 i 4 z 1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu miasta Łeba 2) - o powierzchni 2,37 ha, m) działki nr 66, 72, 78, 149, 150, 151 (według arkusza nr 1 z 1962 r. mapy ewidencyjnej obrębu Retowo, gmina Smołdzino) - o powierzchni 2,06 ha, n) działki nr 17/1, 17/2, 21/1, 30, 38 (według arkusza nr 1 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Wielka, gmina Smołdzino) - o powierzchni 2,09 ha,

5 o) działki nr 136, 231 (według arkusza nr 2 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Wielka, gmina Smołdzino) - o powierzchni 4,04 ha, p) działka nr 1183 (według arkusza nr 5 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gardna Wielka, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,35 ha, q) działka nr 122 (według arkusza nr 3 ze stycznia 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka) - o powierzchni 4,48 ha, r) działki nr cz. 1, cz. 21 (według arkusza nr 1 z marca 1976 r. mapy ewidencyjnej obrębu Stojęcino, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,85 ha, s) działka nr 1/1 (według arkusza nr 1 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino) - o powierzchni 3,78 ha, t) działka nr 1/2 (według arkusza nr 2 z października 1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Żelazo, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,73 ha, u) działka nr 2 (według arkusza nr 1 z maja 1977 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdziński Las, gmina Smołdzino) - o powierzchni 3,10 ha, v) działka nr 350 (według arkusza nr 1 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino, gmina Smołdzino) - o powierzchni 0,42 ha, w) działki nr 1, 2 (według arkusza nr 3 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino Leśnictwo, gmina Smołdzino) - o powierzchni 2,60 ha, x) działka nr 3 (według arkusza nr 8 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino Wydmy, gmina Smołdzino) - o powierzchni 1,48 ha, y) działka nr 15 (według arkusza nr 1 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Łokciowe, gmina Smołdzino) - o powierzchni 1,25 ha; 5) Urzędu Morskiego w Słupsku oddziały nr (według mapy przeglądowej pasa nadbrzeżnego Urzędu Morskiego w Słupsku) - o powierzchni 477,80 ha; 6) Ministra Obrony Narodowej działka nr 20/8 (według arkusza nr 6 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Smołdzino Wydmy, gmina Smołdzino) - o powierzchni 1,36 ha. 4. Na obszarze Parku zabrania się: 1) polowania, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich i zabijania, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj; 2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin; 3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza; 4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów objętych ochroną; 5) używania, użytkowania, uszkadzania oraz zanieczyszczania przedmiotów oraz obszarów objętych ochroną; 6) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek, jeżeli służą one innym celom niż ochrona przyrody; 7) wydobywania skał, minerałów, w tym torfu i bursztynu; 8) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania; 9) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła o otwartym płomieniu poza miejscami wyznaczonymi; 10) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej, a także rolniczej, hodowlanej lub chowu zwierząt; 11) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosnących roślin, grzybów oraz ich części; 12) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi; 13) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca; 14) eksploracji zbiorników wodnych poza miejscami do tego wyznaczonymi; 15) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi; 16) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przedmiotach lub obszarach objętych ochroną; 17) sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi; 18) zakłócania ciszy; 19) używania łodzi motorowych, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania, żeglowania poza akwenami lub szlakami do tego wyznaczonymi; 20) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

6 21) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi; 22) prowadzenia badań naukowych bez zgody dyrektora Parku; 23) wprowadzania gatunków roślin lub zwierząt poza ich naturalne miejsca występowania; 24) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych Wokół Parku tworzy się otulinę o powierzchni ha położoną w województwie pomorskim. 2. W skład otuliny wchodzi obszar określony linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego położonego na 217,525 kilometrze brzegu morskiego (według kilometraża Urzędu Morskiego w Słupsku) na południowy zachód południowym brzegiem rzeki Łupawy do mostu we wsi Rowy, dalej biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 52 (według arkusza nr 2 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rowy, gmina Ustka), dochodzi do drogi powiatowej nr 131, dalej biegnie wschodnią granicą tej drogi przez miejscowości Rowy, Dębina i Bałamątek, dochodzi do północnej granicy nasypu kolejowego, załamuje się na wschód i dalej biegnie północną granicą tego nasypu - działki nr 199 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Objazda, gmina Ustka), 328 (według arkusza nr 2 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Objazda, gmina Ustka), nr 808 (według arkusza nr 5 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Objazda, gmina Ustka), nr 34/1, 34/3 (według arkusza nr 2 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Osieki, gmina Ustka), nr 135 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Gąbino, gmina Ustka), nr 377/12L (według arkusza nr 1 z 2002 r. mapy ewidencyjnej obrębu Czysta, gmina Smołdzino) dochodzi do drogi powiatowej nr 132, od tego punktu biegnie dalej południową granicą gminy Smołdzino do punktu, gdzie granica pomiędzy gminą Smołdzino i gminą Główczyce biegnie rzeką Pustynką, skręca na wschód i dalej biegnie prawym brzegiem Pustynki do mostu na tej rzece, dalej biegnie w kierunku wschodnim drogą będącą północną granicą działki nr 73 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Równo, gmina Główczyce) i południową granicą działki nr 96/2 do drogi leśnej na działce 261L (droga leśna jest przedłużeniem drogi z Równa), dalej skręca na północ i biegnie tą drogą w kierunku północnym, a następnie północno-wschodnim, przecinając oddział 261L i działkę 96/3, dochodzi do drogi, następnie załamuje się na południowy wschód i biegnie wschodnią granicą działki nr 94 (według arkusza nr 2 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Równo, gmina Główczyce), dochodzi do wsi Rówienko, we wsi skręca na wschód północną granicą działki nr 36 (według arkusza nr 3 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Równo, gmina Główczyce) i biegnie dalej północną granicą drogi do wsi Skórzyno, dalej północną granicą działki nr 45 dochodzi do wsi Skórzyno, dalej biegnie północną granicą działek nr 46/4, 41 (według arkusza nr 2 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Skórzyno, gmina Główczyce), po przecięciu działki nr 43 (według arkusza nr 3 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Skórzyno, gmina Główczyce) biegnie na północ do skrzyżowania z drogą do wsi Zagórne, w tym punkcie skręca na wschód, biegnąc północną granicą działek nr 23, 33, dalej biegnie drogą przecinającą działkę nr 35, dalej granica biegnie północną granicą działek nr 36/2, 37/2 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Skórzyno, gmina Główczyce), dalej biegnie północną granicą drogi do wsi Zgierz, dalej biegnie przez wieś Zgierz północną granicą drogi, północną granicą działki nr 216 dochodzi do szosy z Ciemina do Izbicy, dalej biegnie na wschód północną granicą tej szosy do miejsca, gdzie odchodzi droga do wsi Rzuski Las, stąd dalej biegnie do wsi północną granicą działki nr 121/2 (według arkusza nr 3 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Ciemino, gmina Główczyce), dalej biegnie północną granicą działki nr 80/1 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rzuszcze, gmina Główczyce), północną granicą działek nr 61, 90, 106, 107, północną i wschodnią granicą działki nr 108 (według arkusza nr 3 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rzuszcze, gmina Główczyce), dalej biegnie północną granicą działek nr 80/1, 116, 132, 252 (według arkusza nr 1 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rzuszcze, gmina Główczyce), północną granicą działki 263 (według arkusza nr 2 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rzuszcze, gmina Główczyce), drogą stanowiącą południową granicę działki nr 204/7, nie dochodząc do wsi Następowo, granica biegnie północną granicą działek 205, 206/4, 206/7, 206/9, dalej biegnie drogą leśną przecinającą działkę 37L, północną granicą działek nr 250, , wschodnią granicą działki nr 299, drogą przecinającą działkę 318 dochodzi do drogi biegnącej na północ w stronę rzeki Łeby, zachodnią granicą działki nr 321 (według arkusza nr 3 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Pobłocie, gmina Główczyce) i działki nr 101 biegnie na północ (według arkusza nr 2 z 2003 r. mapy ewidencyjnej obrębu Pobłocie, gmina Główczyce), dochodzi do granicy między gminą Główczyce i gminą Wicko, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północnym brzegiem rzeki Łeby do drogi wojewódzkiej nr 213, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie północną granicą drogi wojewódzkiej nr 213 do wsi Wicko, następnie biegnie wschodnią granicą działki nr 452, północną granicą działki nr 461, 468 (według arkusza

7 nr 8 z lutego 1981 r. mapy ewidencyjnej obrębu Wicko, gmina Wicko), zachodnią granicą działki nr 529 (według arkusza nr 9 z lutego 1981 r. mapy ewidencyjnej obrębu Wicko, gmina Wicko), północną granicą działek nr 494, 499, 504 (według arkusza nr 8 z lutego 1981 r. mapy ewidencyjnej obrębu Wicko, gmina Wicko), północną granicą działki nr 579, zachodnią granicą działki nr 590, północną granicą działki nr 573/1, południową granicą działki nr 572 (według arkusza nr 9 z lutego 1981 r. mapy ewidencyjnej obrębu Wicko, gmina Wicko) dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 213 i dalej biegnie w kierunku wschodnim północną granicą drogi wojewódzkiej nr 213 do zachodniego narożnika działki nr 443, załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 443 (według arkusza nr 10 z kwietnia 1973 r. mapy ewidencyjnej obrębu Wrzeście, gmina Wicko), dalej biegnie południowo-zachodnią, zachodnią i północną granicą obrębu Roszczyce gmina Wicko, północną granicą miejscowości Ulinii, dalej biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 65/4, załamuje się na zachód i biegnie północną granicą działki nr 52/2 (według arkusza nr 2 z lutego 1988 r. mapy ewidencyjnej obrębu Ulinia, gmina Wicko), dochodzi do granicy powiatu lęborskiego, załamuje się w kierunku północnym i dalej biegnie granicą powiatu lęborskiego do punktu granicznego położonego na 175 km brzegu morskiego. 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2) 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz i Nr 203, poz ) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1966 r. w sprawie utworzenia Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 42, poz. 254), które na podstawie art. 64 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz i Nr 203, poz. 1966) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) utworzony park narodowy stał się parkiem narodowym w rozumieniu ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.65.599 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego. z dnia 8 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 1997 nr 99 poz. 607 Brzmienie od 5 września 1997 Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 stycznia 1996 r. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 1996 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 stycznia 1996 r. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 1996 r.) Dz.U.96.4.30 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Wolińskiego Parku Narodowego. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 1996 r.) Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego. (Dz. U. Nr 4, poz. 28) Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1659 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 7116 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej. Załączniki do rozporządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 października 2008 r. Załącznik nr 1 Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3480 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1266 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2576 UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r. ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Rozporządzenie Nr 3 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 25, poz. 498 z dnia 29.03.2005r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3479 ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Kniewskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r. Projekt z dnia listopada 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/2017. Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych. z dnia r. w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych

Zarządzenie nr 11/2017. Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych. z dnia r. w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych z dnia 11.04.2017 r. w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 1853 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3453 ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/79/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr IX/79/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2007 r. Uchwała Nr IX/79/07 Druk Nr B/94/07 w sprawie: utworzenia użytku ekologicznego Borawa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1550) tj. z dnia 14 listopada 2013 r. (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. z dnia 27 września 2005 r. (Olsztyn, dnia 5 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. z dnia 27 września 2005 r. (Olsztyn, dnia 5 października 2005 r.) Warmi.05.140.1649 2006.07.14 zm. Warmi.06.86.1472 1 ROZPORZĄDZENIE Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4296 ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 255 UCHWAŁA NR IV/59/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 3583 UCHWAŁA NR XXXVII/334/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. Mazow.08.194.7025 ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Projekt T z dnia 18.11.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 1941 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 27 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 2749 ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Międzyzdroje. Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 1172 UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16. listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Szybowicach, gmina Prudnik, powiat prudnicki, województwo

Bardziej szczegółowo

Akty Prawa Miejscowego opublikowane w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr

Akty Prawa Miejscowego opublikowane w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr - 12102-1977 ROZPORZĄDZENIE Nr 8 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajdującego się w granicach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2a do rozporządzenia Nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla komunalnego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3694 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

Zasady kształtowania i ochrony lasów

Zasady kształtowania i ochrony lasów Zasady kształtowania i ochrony lasów Las jako naturalny element środowiska jest zasobem przyrodniczym warunkującym utrzymanie równowagi ekologicznej w skali lokalnej i na dużych obszarach - regionów, krajów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA w sprawie użytków ekologicznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XI/93/20215 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Uniejów Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/708/94. z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe.

Uchwała Nr L/708/94. z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe. Uchwała Nr L/708/94 z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18.03.1990r. o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE 36/2005 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

ROZPORZĄDZENIE 36/2005 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO ROZPORZĄDZENIE Nr 36/2005 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 17 października 2005 roku w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, znajdującego się w granicach województwa łódzkiego Na podstawie art. 16 ust 3

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp., dnia 14 marca 2006r. Nr 16

Gorzów Wlkp., dnia 14 marca 2006r. Nr 16 Gorzów Wlkp., dnia 14 marca 2006r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 389 - Nr 17/2006 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 marca 2006r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1893 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Park Podworski w Wojanowie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 1421 UCHWAŁA NR XXXIV.236.2014 RADY GMINY ZABÓR w sprawie ustanowienia pomników ożywionej. Na podstawie art. 44

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne W3

Planowanie przestrzenne W3 Planowanie przestrzenne W3 C.d. o planie zagospodarowania WLKP Subregion koniński Obszar problemowy, wyczerpujące się złoża węgla Powiat złotowski Potrzeba specjalnej polityki przestrzennej, podobnie jak

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego wzdłuŝ wybrzeŝa morskiego na terenie gminy Dziwnów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia r. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 26.06.2014 r. Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej infiltracyjnego ujęcia wód pitnych CZYŻKÓWKO dla Bydgoszczy. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 2119 UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno

UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY KALISKIEGO

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY KALISKIEGO ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY KALISKIEGO I WOJEWODY WROCŁAWSKIEGO z dnia 3 czerwca 1996 r. W sprawie utworzenia i ochrony parku krajobrazowego Dolina Baryczy Na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 37 ust. I ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 4 kwietnia 2014, wersja 1.1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/428/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/428/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/428/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Potoków Strzyża i Jasień Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 18

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las PROJEKT UCHWAŁA NR. 2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia.. 2014 r. DRUK NR 710A Biuro Rady Miasta Zielona Góra Wpłynęło dnia: 2014-10-28 w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 7450 ROZPORZĄDZENIE NR 17/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 17 grudnia 2012 rok w

Bardziej szczegółowo

Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych (dalej: PNGS lub Park) wyznaczam:

Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych (dalej: PNGS lub Park) wyznaczam: Zarządzenie nr 30/2017 Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru.

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną ujęcia wody podziemnej Grodzisko

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY - jest obszarem chronionym ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje :

Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje : ROZPORZĄDZENIE Nr 5 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1974) Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA SWOSZOWICE

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA SWOSZOWICE załącznik do uchwały Nr CXVII/1232/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA SWOSZOWICE 1 Dla Uzdrowiska, zwanego dalej uzdrowiskiem, ustanawia się niniejszy tymczasowy

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej Wisły Dolina Środkowej Wisły. scenariusz warsztatów terenowych

Obszary Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej Wisły Dolina Środkowej Wisły. scenariusz warsztatów terenowych Obszary Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej Wisły Dolina Środkowej Wisły scenariusz warsztatów terenowych Tematyka zajęć: Obszary Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 czerwca 2006r.

z dnia 27 czerwca 2006r. ROZPORZĄDZENIE NR 5/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. Mazow.08.194.7029 ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 26 maja br., wersja 1.1 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek

UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni, gmina Kolbudy, woj. pomorskie.

z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni, gmina Kolbudy, woj. pomorskie. ROZPORZĄDZENIE NR 3/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zawoja

REGULAMIN. Zawoja REGULAMIN Mammut Ultra Sky Marathon 6xBabia Góra, Zawoja 2016 Mammut Ultra Sky Marathon 3xBabia Góra, Zawoja 2016 Mammut Ultra Sky Marathon 1xBabia Góra, Zawoja 2016 Zawoja 11-12.06.2016 1. CEL IMPREZY

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 26 maja 2015 r., wersja 1.1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Działanie Wójta między sesjami

Działanie Wójta między sesjami Działanie Wójta między sesjami 30.06.2015r. wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w celu podpisania aneksu do umowy na Rozwój szlaków turystycznych na terenie gminy Smołdzino i złożenie wniosku o

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Szczecin, dnia 22 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 lipca 2013 r. Poz. 2753 UCHWAŁA NR XXVI/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2573 UCHWAŁA NR X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

z dnia 4 maja 2006 r.

z dnia 4 maja 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego Urzędu Morskiego w Słupsku na terenie Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 września 2015 r. Poz. 4721 Obwieszczenie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnejw

Bardziej szczegółowo