HV / HV / / HV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi HV / HV / / HV / / Do montażu na silniku Polski - Polish

2 2

3 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Projekt systemu Zbiornik ciśnieniowy Opis produktu Konfiguracje sprzętu Tryby działania Urządzenie uruchamiające (tylko do pojedynczej pompy) Sterownik Przekaźnik kaskadowy Tryb kaskadowy Kod typu przeznaczenia Dane techniczne Podstawowe dane techniczne Wymagania ECM (kompatybilność elektromagnetyczna) Wymiary i ciężar Moduły Komponenty mechaniczne Dołączone elementy mocujące Części opcjonalne Osprzęt Czujniki Filtr Gotowe przewody silnikowe Instrukcja montażu Instalacja elektryczna i okablowanie Środki ochronne Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC Zalecane typy przewodów Okablowanie i połączenia Główne końcówki napięcia Podłączenie silnika Jednostka zasilania Solo Run Adresowanie Jednostka sterowania Karta sterująca Przetwornik główny HYDROVAR Karta przekaźnikowa

4 Karta sterownicza Przetwornik pojedynczy HYDROVAR Programowanie Wyświetlacz Panel sterowania przetwornika głównego / pojedynczego Funkcje przycisków Wyświetlacz przetwornika podstawowego Parametry oprogramowania Komunikaty usterek Przetwornik podstawowy Główny / pojedynczy przetwornik Błędy wewnętrzne Konserwacja Należy zapoznać się z Instrukcją obsługi i konserwacji pompy Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji 4

5 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj i dokładnie zapoznaj się z instrukcjami obsługi i instrukcjami bezpieczeństwa! Wszelkich modyfikacji muszą dokonywać tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu! Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować porażenie prądem elektrycznym Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie ciała lub zniszczenie sprzętu. Oprócz instrukcji zawartych w niniejszej Instrukcji obsługi, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ogólnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na elektrycznych lub mechanicznych częściach systemu, należy odłączyć jednostkę HYDROVAR od źródła zasilania. Instalacja, konserwacja i naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Nieautoryzowane modyfikacje lub zmiany systemu nie objęte są gwarancją oraz powodują jej utratę.. W trakcie pracy silnik może być zatrzymany poprzez otwarcie wyjścia cyfrowego lub ręcznie, dzięki czemu jednostka HYDROVAR i silnik pozostają pod napięciem. Dla bezpieczeństwa, podczas wykonywania prac na maszynie, urządzenie HYDROVAR musi zostać odłączone od źródła zasilania. Jeśli urządzenie HYDROVAR jest podłączone do źródła zasilania, komponenty jednostki zasilającej, jak również inne komponenty jednostki sterowania, także są podłączone do źródła zasilania. Dotknięcie tych komponentów powoduje poważne zagrożenie życia! Przed zdjęciem pokrywy jednostki HYDROVAR system musi być odłączony od źródła zasilania. Po wyłączeniu zasilania odczekaj co najmniej 8 minut przed podjęciem prac na/ lub w jednostce HYDROVAR (kondensatory w obwodzie pośrednim są rozładowywane przez zainstalowane rezystory wyładowcze). Możliwe jest występowanie napięcia powyżej 800 woltów (w przypadku awarii może być nawet wyższe) Wszelkie prace przy otwartym urządzeniu HYDROVAR mogą być 5

6 przeprowadzane jedynie przez wykwalifikowaną i autoryzowaną obsługę. Należy również uważać, aby podczas podłączania przewodów sterowania i odizolowanych końcówek kabla nie spowodować spięcia w sąsiadujących elementach. Jednostka HYDROVAR wyposażona jest w elektroniczne urządzenia zabezpieczające, które odłączają element sterujący w przypadku awarii. Silnik nadal będzie zasilany prądem zerowym, jednak nastąpi jego zatrzymanie. Silnik może zostać również zatrzymany przez mechaniczną blokadę. Jeśli zostanie wyłączony elektronicznie, silnik jest odłączany od głównego źródła zasilania poprzez elektronikę jednostki HYDROVAR, ale nie jest wolny od potencjału na obwodzie. Dodatkowo podczas skoków napięcia, szczególnie podczas awarii zasilania, system może wyłączyć się samoczynnie. Naprawa awarii może spowodować ponowne uruchomienie się silnika! System może być dopuszczony do użytkowania wyłącznie po uziemieniu. Dodatkowo muszą być zabezpieczone ekwipotencjalne wiązania wszystkich przewodów kondukcyjnych. (Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi standardami dotyczącymi instalacji!) Testy wysokonapięciowe jednostki HYDROVAR lub silnika mogą zniszczyć komponenty elektroniczne! Dlatego wcześniej należy zmostkować odpowiednio końcówki wchodzące i wychodzące L1 - L2 - L3 U V W. Aby uniknąć nieprawidłowych pomiarów wykonywanych przez kondensatory współpracujące z elektronicznymi częściami, odłącz silnik od urządzenia HYDROVAR. Personel musi zapoznać się z Instrukcją obsługi, zrozumieć ją i według niej postepować. Zaznaczamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zniszczenia i usterki podczas pracy, które powstały w wyniku niezastosowania się do niniejszej Instrukcji obsługi. 6

7 Transport, obsługa, przechowywanie, likwidacja: Niezwłocznie po dostarczeniu/odbiorze urządzenia HYDROVAR sprawdź, czy nie jest on uszkodzony i czy nie brakuje części Jednostka HYDROVAR musi być transportowana bardzo ostrożnie i przez wykwalifikowany personel. Należy unikać silnych uderzeń UWAGA! Symbol WEEE wskazuje, że ten produkt nie może być wyrzucany wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy utylizować wszystkie opakowania i jednostkę HYDROVAR zgodnie z lokalnymi przepisami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji niniejszego produktu należy skontaktować się z lokalnymi władzami, dostawcą usług usuwania odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym zakupiono produkt. UWAGA! Urządzenia podnoszące (załadowarka, dźwig, urządzenie mocujące dźwig, bloki unoszące, liny, itp.) muszą być odpowiednich wymiarów, aby mogły utrzymać wagę urządzenia HYDROVAR. UWAGA! Niedozwolone jest przenoszenie urządzenia HYDROVAR za pomocą podłączonych do niego przewodów. Uważaj, żeby nie uszkodzić przewodów podczas transportu (nie skręcaj, nie zginaj i nie ciągnij). Końcówki przewodów muszą być suche. OSTRZEŻENIE! Nie stawaj pod unoszonym ładunkiem zastosuj się do ogólnych przepisów przeciwdziałania wypadkom Urządzenie HYDROVAR musi być zabezpieczone przed przewróceniem się lub ześlizgnięciem do momentu zamocowania go w miejscu docelowym. 7

8 2 Projekt systemu Poniższe schematy przedstawiają typową pompę pojedynczą oraz układy wielopompowe, korzystające z jednostki sterującej HYDROVAR. Podłączenie może zostać dokonane bezpośrednio do źródła wody. W takim przypadku należy zastosować przekaźnik ciśnienia od strony ssącej. Schemat instalacji z pompą pojedynczą Schemat instalacji z wieloma pompami (1) pompa z jednostką HYDROVAR (2) zbiornik membranowy (3) tablica rozdzielcza (4) zawór odcinający (5) zawór zwrotny (6) kontrola poziomu wody (7) manometr (8) przekaźnik ciśnienia (9) korek spustowy 2.1 Zbiornik ciśnieniowy Membranowy zbiornik ciśnieniowy znajduje się po stronie tłocznej pompy i służy od utrzymywania ciśnienia w przewodzie w przypadku braku zapotrzebowania. Zapobiega to pracy pomp przy zerowym zapotrzebowaniu. Przy urządzeniu HYDROVAR nie ma potrzeby stosowania dużych zbiorników zasilających. Zbiornik musi być dopuszczony i dopasowany do ciśnienia stosowanego w systemie. Zbiornik powinien mieć pojemność min. 10 % maksymalnego natężenia przepływu układu [l/min] z jedną pompą (dotyczy to także układów wielopompowych). Przykład: Maksymalne natężenie przepływu przez pompę = 250 litrów na minutę Minimalna pojemność zbiornika = 250 x 0,10 = 25 litrów Wstępne ciśnienie zbiornika może być określone za pomocą poniższej tabelki: ciśnienie wymagane (bar) (ciśnienie t ) ciśnienie wstępne (bar) (ciśnienie powietrza) UWAGA: Aby sprawdzić i ustawić prawidłowe ciśnienie wstępne, najpierw zmniejsz ciśnienie w zbiorniku możliwie do 0. 8

9 3 Opis produktu 3.1 Konfiguracje sprzętu Jednostka HYDROVAR Modul Concept składa się z dwóch głównych części mechanicznych, jednostki zasilającej i karty sterowniczej. W podstawowej konfiguracji (składa się tylko z jednostki zasilającej) urządzenie HYDROVAR może być wykorzystywane jako Przetwornik podstawowy bez potrzeby stosowania karty sterowniczej. W takiej postaci urządzenie HYDROVAR może być stosowane jako pompa sekwencyjna w systemie wielopompowym jak również jako urządzenie miękkiego rozruchu przy pojedynczych pompach. Rozbudowując ten przetwornik podstawowy o kartę sterującą, urządzenie HYDROVAR jest przygotowane do pracy w różnych trybach i może być dalej rozbudowywane poprzez implementację różnych modułów. Wersje podstawowe: Przetwornik podstawowy Urządzenie HYDROVAR w swojej najprostszej konfiguracji składa się tylko z jednostki zasilającej. Zastosowanie: Przy pojedynczej pompie jako urządzenie miękkiego rozruchu; jako pompa sekwencyjna w układzie wielopompowym. Przetwornik główny w pełni wyposażone urządzenie HYDROVAR łącznie z zaawansowaną kartą sterowania (obsługuje również moduły opcjonalne takie jak opcjonalna karta przekaźnika oraz wszelkie funkcje oprogramowania specjalnego). Zastosowanie: - Sterowanie pojedynczą pompą łącznie ze wszystkimi funkcjami dodatkowymi - Układ wielopompowy, złożony z przetwornika głównego" i przetworników podstawowych (do 8 pomp) - Układ wielopompowy wyposażony w maksymalnie 8 przetworników głównych - w połączeniu z opcjonalną kartą przekaźnikową do 5 pomp o stałej prędkości może być sterowane przy takiej konfiguracji Przetwornik pojedynczy Urządzenie HYDROVAR z kartą sterowania przeznaczony jest tylko do obsługi pojedynczych pomp i ma mniej funkcji w porównaniu z przetwornikiem głównym. Dodatkowo przetwornik pojedynczy nie może obsługiwać żadnych opcjonalnych modułów, takich jak karta przekaźnikowa. Zastosowanie: - Sterowanie pojedynczą pompą 3.2 Tryby działania Urządzenie uruchamiające (tylko do pojedynczej pompy) W tym trybie HYDROVAR pracuje jako urządzenie uruchamiające z zewnętrznym sygnałem prędkości lub przełącznik pomiędzy 2 zaprogramowanymi częstotliwościami za pomocą odpowiadającego wejścia cyfrowego. Dla tej aplikacji HYDROVAR pracuje jako standardowy falownik, gdy jest używany sterownik zewnętrzny.!!! Proszę zauważyć, że tryb ten dostępny jest tylko w urządzeniu HYDROVAR Master lub w przetworniku pojedynczym i jest ograniczony tylko do obsługi pojedynczej pompy!!!. 9

10 3.2.2 Sterownik Tryb ten powinien być wybrany jedynie wtedy, gdy pracuje tylko jedna pompa HYDROVAR i nie jest podłączona do jakiegokolwiek innego urządzenia HYDROVAR poprzez interfejs RS Przekaźnik kaskadowy Jedna pompa jest wyposażona w przetwornik główny HYDROVAR i na żądanie może być włączonych i wyłączonych do 5 pomp o stałej prędkości na sztywno. W tym celu w przetworniku głównym znajduje się karta przekaźnikowa z 5 przekaźnikami. Każdy przekaźnik może być aktywowany lub dezaktywowany w zależności od ilości podłączonych pomp. W zasadzie wymagany jest panel zewnętrzny dla wszystkich przekaźników silnika, ponieważ przekaźniki w urządzeniu HYDROVAR nie mogą przełączać pomp bezpośrednio. Również w tym trybie, możliwe jest automatyczne przełączanie pomp o stałej prędkości w celu równomiernego ich zużycia oraz jednakowego czasu pracy pomp. Konfiguracja tego typu może być alternatywą w porównaniu z innymi rozwiązaniami korzystającymi z VFD na każdej pompie, ale w każdym przypadku należy zachować środki ostrożności z powodu ograniczonego bezpieczeństwa takiego układu. Przykład zastosowania Zestaw pompowy do 6 pomp, przy czym tylko jedna pompa jest sterowana przez HYDROVAR a pozostałe są pompami o stałej prędkości (1 przetwornik główny HYDROVAR + 5 pomp o stałej prędkości). W przypadku korzystania z karty przekaźnikowej to ustawienie powinno być standardowe. External Panel External zewnętrzny panel panel maks. 5 jednostek o stałej prędkości 10

11 3.2.4 Tryb kaskadowy W tym trybie jest wiele możliwości łączenia różnych wersji urządzenia HYDROVAR, które zostaną wyjaśnione w dalszej części Instrukcji. Ogólnie, każda z pomp jest wyposażona w jednostkę HYDROVAR. Wszystkie jednostki są połączone poprze złącze RS485 i komunikują się przez standardowy protokół w formacie MODBUS (ze stałą prędkością 9600 bodów, RTU, N81). Aby uzyskać w pełni sterowany system potrzebny jest co najmniej jeden przetwornik główny, natomiast inne pompy mogą być wyposażone tylko w przetwornik podstawowy. Sterownik w przetworniku głównym jest każdorazowo informowany o statusie i możliwej usterce przetwornika podstawowego. Wszystkie możliwe usterki zostaną wskazane na jednostce głównej, łącznie z datą i czasem powstania tej usterki. Całkowite sterowanie będzie dokonywane cały czas przez przetwornik nadrzędny, ale możliwa jest również automatyczna zmiana pomp o stałej prędkości w celu równomiernego zużycia i osiągnięcia równej ilości godzin pracy. Jeśli wystąpi usterka karty sterowania przetwornika głównego, każdy z przemienników podstawowych może być uruchomiony ręcznie za pomocą zewnętrznego przełącznika (obsługa manualna), aby zapewnić działanie układu podczas awarii. Przykład zastosowania Każda pompa układu (rozbudowanego do 8 pomp) jest wyposażona w jednostkę HYDROVAR (co najmniej jeden przetwornik główny, a pozostałymi mogą być przetworniki podstawowe w celu zapewnienia prawidłowego działania układu), które są połączone poprzez złącze szeregowe. Kombinacja różnych jednostek HYDROVAR, które są stosowane w układach wielopompowych zależy od wymagań danego układu (np. w układzie 6-pompowym z przyczyn bezpieczeństwa mogą zostać użyte 2 przetworniki główne i 4 przetworniki podstawowe bez karty sterowania). Wymagania minimalne: 1 przetwornik główny, a inne wyposażone w przetworniki podstawowe Połączenie RS

12 Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy takiego układu, może zostać zastosowany drugi przetwornik główny: Połączenie RS 485 rozbudowany do 8 pomp Możliwość pełnego wyposażenia: Każda pompa jest wyposażona w przetwornik główny Połączenie RS 485 rozbudowany do 8 pomp W tym trybie możliwe jest uruchomienie wszystkich pomp w trybie wielosterownikowym, jak również w trybie synchronicznym! Ta konfiguracja pozwala, aby każda pompa była pompą prowadzącą. Zapewnia odpowiednią pracę w przypadku awarii jednego przetwornik głównego wtedy inny jest używany, aby podjąć pełną odpowiedzialność i stabilnie sterować układem. Zapewnia to, że godziny robocze każdej z pomp będą na tym samym poziomie, co zapewni równe zużycie pomp. 12

13 4 Kod typu przeznaczenia HV Przykład Wersja oprogramowania Język A = Europa Zachodnia B = Europa Wschodnia C = Europa Północna Wersja sprzętu Części opcjonalne Karta opcjonalna Karta przekaźnikowa (0= brak / R= dołączona) Karta magistrali Wyświetlacz (0= brak / 1= dołączony) Filtr ochronny EMC A = A- filtr (zastosowanie przemysłowe) B = B- filtr (zastosowanie domowe) Klasa obudowy (Klasa IP) 2= IP 21 5= IP 55 Konfiguracje sprzętu M = jednostka do montażu na silniku W = jednostka do montażu na ścianie 1= przetwornik podstawowy 2= przetwornik pojedynczy 3= przetwornik główny Moc znamionowa 022= 2,2 kw 055= 5,5 kw 030= 3,0 kw 075= 7,5 kw 040= 4,0 kw 110= 11kW Nominalne napięcie sieciowe 1= 1~/1~ 230VAC 3= 3~/3~ 230VAC 2= 1~/3~ 230VAC 4= 3~/3~ VAC HV M B R 0 - G - A - V Wspomniany HYDROVAR w tym przykładzie ma następujące dane techniczne: Nominalne napięcie sieciowe: 3~/3~ VAC Moc znamionowa: 4 kw Konfiguracje sprzętu: Jednostka montowana na silniku przetwornik główny Klasa obudowy: IP 55 Filtr EMC: B- filtr (zastosowanie domowe) Części opcjonalne: Wyświetlacz, karta przekaźnikowa Wersja sprzętu: G Język: A: Europa Zachodnia (DE, EN, FR, NL, IT, ES, PT) Wersja oprogramowania: V

14 5 Dane techniczne HYDROVAR Typ Moc znamiono wa Limity napięcia Hz Źródło zasilania Wejście prądu znamionowego Zalecana ochrona linii Maksymalne połączenie HV [kw] [V] [A] [A] [mm²] ,5 14,0 20 1~ %+15% ,2 20, ,2 7, ~ ± 15% 9, , ,5 15, ,5 3~ ± 15% 19, , HYDROVAR Wyjście do silnika Typ Moc Maks. napięcie Wyjście prądu Kable podłączeniowe silnika znamiono wa wyjściowe znamionowego HV [kw] [V] [A] mm² ,5 7 3~ U in , ,2 5, ~ U in 7, ,5 13, ,5 3~ U in x1,5 4x4 4x1,5 4x4 4x2,5 4x6 Upewnij się, że dane techniczne urządzenia HYDROVAR odpowiadają pompie elektrycznej. Nieprawidłowe zestawienie może spowodować usterki i nie zapewniać odpowiedniej ochrony silnika elektrycznego. Prąd znamionowy silnika musi być niższy niż prąd znamionowy HYDROVAR, aby chronić przed przegrzaniem lub wyłączeniem z powodu PRZECIĄŻENIA. Maksymalny prąd wyjściowy HYDROVAR może osiągnąć 110% prądu znamionowego na ok. 60 sek. przed wystąpieniem PRZECIĄŻENIA". 14

15 5.1 Podstawowe dane techniczne Temperatura otoczenia: 0 C C Przy wyższych temperaturach konieczna jest redukcja prądu wyjściowego lub użycie urządzenia HYDROVAR wyższego typu. ma ks. prą d wy jśc io wy [%] Temperatura przechowywania: Wilgotność: Zanieczyszczenie powietrza: Wysokość: Klasa ochrony Certyfikaty: o Chroń urządzenie HYDROVAR przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych! o Niedozwolona jest instalacja urządzenia HYDROVAR na zewnątrz bez odpowiedniej ochrony! -25.C C (+70 C maks. przez 24 godz.) RH maks. 50 % przy 40 C, nieograniczone RH maks. 90 % przy 20 C, maks. 30 dni w roku średnio 75 % na rok (Klasa F) Kondensacja nie jest dozwolona! Powietrze może zawierać suchy pył występujący w warsztatach, w których nie występuje nadmierna ilość pyłu w maszynach. Nadmierna ilość pyłu, kwasów, gazów powodujących korozje, soli jest niedozwolona. maks m nad poziomem morza W miejscach powyżej 1000 m nad poziomem morza, maksymalna moc wyjściowa musi być zwiększana o 1% na każde 100 m. Jeśli miejsce instalacji znajduje się wyżej niż 2000 m nad poziomem morza, prosimy o kontakt z dystrybutorem. HV / HV / / IP 55, NEMA 4 (Tylko w pomieszczeniach ) HV / / CE, UL, C-Tick, cul maks. temp. otoczenia [ C] 15

16 5.2 Wymagania ECM (kompatybilność elektromagnetyczna) Wymagania ECM są różne w dwóch środowiskach i zależą od zastosowania. Otoczenie rodzaju pierwszego klasa B (EN : Class C2) Środowisko, na które składają się zabudowania oraz zakłady podłączone bezpośrednio bez pośredniczących transformatorów do niskonapięciowego źródła zasilania. Np. domy, apartamenty, zabudowania komercyjne lub biura w budynkach mieszkalnych są typowymi przykładami lokalizacji otoczenia pierwszego rodzaju. Uważaj: Stosowne przepisy EMC, dla których HYDROVAR jest testowany w otoczeniu pierwszego rodzaju przy założeniu, że HYDROVAR jest produktem dostępnym w ograniczonym zakresie. Oznacza to, że napięcie przemiennika jest niższe niż V, nie jest to urządzanie podłączane do wtyczki, ani urządzenie przenośnie podczas użytkowania w otoczeniu pierwszego rodzaju. Może być instalowane i/lub kontrolowane wyłącznie przez osobę lub firmę odpowiednio przeszkoloną do instalacji napędów mechanicznych łącznie z ich aspektami EMC. Otoczenie drugiego rodzaju klasa A (EN : Class C3) Środowisko, na które składają się zakłady inne niż podłączone bezpośrednio do niskonapięciowego źródła zasilania, które zasila budynki do zastosowań domowych. Np. obszary przemysłowe, techniczne i wiele budynków zasilanych z dedykowanego transformatora są typowymi przykładami lokalizacji otoczenia drugiego rodzaju. Urządzenie HYDROVAR spełnia ogólne przepisy EMC i jest testowane zgodnie z następującymi normami: EN /2005 EN (2002) Zakłócenia napięcia / Siła pola zakłóceń Otoczenie pierwszego rodzaju klasa B / klasa C2 Otoczenie drugiego rodzaju klasa A / klasa C3 Napięcia zakłóceniowe OK OK Siła pola zakłóceń *) OK *) Ostrzeżenie - w warunkach domowych ten produkt może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku których mogą być konieczne dodatkowe środki zabezpieczające. EN (2001) EN (2002) EN (2001) przejściowych EN (2001) EN (1996) częstotliwości radiowej EN (2001) napięcia Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne Badanie odporności na pole elektromagnetyczne Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów Badanie odporności na udary Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o Badanie odporności na spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany 16

17 6 Wymiary i ciężar HV / HV / / Wszystkie wymiary podane są w milimetrach! Sprzęt podnoszący musi mieć odpowiednie wymiary. Rysunki nie są w skali! Typ HV HV HV HV HV Ciężar [kg] Główny / Podstawowy Pojedynczy 4,00 4,40 a... minimalna odległość od środka urządzenia HYDROVAR b... przestrzeń na konserwację 300 [mm] 110 [mm] 17

18 HV / / Wszystkie wymiary podane są w milimetrach! Sprzęt podnoszący musi mieć odpowiednie wymiary. Rysunki nie są w skali! Typ HV HV HV Ciężar [kg] Główny/ Podstawowy Pojedynczy 7,70 8,10 a... minimalna odległość od środka urządzenia HYDROVAR b... przestrzeń na konserwację 430 [mm] 110 [mm] 18

19 7 Moduły W zależności od zastosowania może zostać wybrana konfiguracja, która jest dostępna dla urządzenia HYDROVAR. Dzięki temu urządzenie HYDROVAR może być skonfigurowane zgodnie z określonym przeznaczeniem odnośnie bezpieczeństwa pracy i ekonomiki. HV / / HV / /

20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Karta przekaźnikowa Opcjonalna karta przekaźnikowa umożliwia sterowanie maks. 5 pompami o stałej prędkości (może być stosowana tylko w połączeniu z przekaźnikiem głównym). Karta sterująca Karta sterująca jest stosowana w przemienniku głównym /pojedynczym i zawiera I/O (wejścia/wyjścia) dla sygnałów cyfrowych i analogowych (np. wejściowa wartość rzeczywista, wyjście przekaźnika pracy/usterki) oraz zawiera wyświetlacz. Wyświetlacz W zależności od miejsca instalacji, wyświetlacz może zostać umieszczony w wygodnej pozycji! (Przyciski zmienią się automatycznie po obróceniu wyświetlacza!) Karta filtra Opcjonalna karta filtra spełniająca przepisy ECM dla zastosowań domowych. Zestaw mocujący Zestaw mocujący składa się z metalowej i plastikowej pokrywy. Na plastikowej pokrywie zamocowana jest karta sterująca, wyświetlacz oraz dodatkowa karta przekaźnikowa (jeśli jest wykorzystywana). Wcześniej zamocowane zaciski kabli, które są niezbędne do podłączenia ekranu kabli sygnałowych do uziemienia HYDROVAR są umieszczone na metalowej pokrywie. Jednostka zasilająca/moduł mocy W formie standardowej będzie używana jako przetwornik podstawowy lub jako urządzenie miękkiego rozruchu w zastosowaniu dla pompy pojedynczej! Podczas korzystania z konfiguracji nadrzędnej, jednostka sterowania jest wyposażona w dodatkową kartę sterującą! 20

21 8 Komponenty mechaniczne 8.1 Dołączone elementy mocujące Części składowe Uszczelnienie dławieniowe kabla Korek zaślepiający PTC silnika Klamry mocujące Element środko wy Końcówki dla maks. [mm²] M M M M M M Średnica kabla [mm] 3,5-7 4, (3) (3) (3) () maks. dostępne wejścia kabla 8.2 Części opcjonalne Osprzęt Pierścień mocujący Dostępny dla średnic: 140 mm 155 mm UWAGA! Jeśli urządzenie HYDROVAR jest zamocowane na silniku z plastikową pokrywą wentylatora, muszą zostać użyte pierścienie mocujące ze stali nierdzewnej Czujniki czujnik ciśnienia czujnik temperatury czujnik ciśnienia różnicowego wskaźnik przepływu czujnik poziomu (kryza dławiąca, indukcyjny miernik przepływu) Filtr Cewki liniowe Pierścień mocujący Gotowe przewody silnikowe Dostępne dla HV

22 8.3 Instrukcja montażu HV HV śruby (mocujące pokrywę) HYDROVAR - pokrywa 4 śruby M5x60 Wyświetlacz Sworzeń centrujący 4 zaczepy montażowe Kabel silnika Pokrywa wentylatora silnika Silnik Skrzynka przyłączeniowa silnika PTC Przekaźnik ciśnienia 22

23 Aby zdjąć pokrywę urządzenia HYDROVAR należy odkręcić 4 śruby mocujące. o Zanim zdejmiesz pokrywę upewnij się, że w jednostce nie ma wody. Urządzenie HYDROVAR musi być umieszczone na pokrywie wentylatora silnika (sprawdź, czy jest zamocowany prawidłowo). Za pomocą gumowego kołka centrującego spróbuj umieścić go jak najbliżej środka. o Jeśli urządzenie HYDROVAR jest mocowane na silniku z plastikową pokrywą wentylatora, muszą zostać użyte pierścienie mocujące ze stali nierdzewnej. Urządzenie HYDROVAR jest instalowane na pokrywie wentylatora silnika za pomocą zaczepów mocujących, czterech śrub i odpowiednich podkładek. Urządzenie HYDROVAR należy wypośrodkować, a następnie dokręcić cztery śruby. Dokręcaj każdą śrubę mocującą do momentu, aż dwa ząbki spodnie w zaczepach nie zaczną się wbijać w pokrywę wentylatora. Po podłączeniu wszystkich części elektrycznych, można zamocować górną pokrywę jednostki HYDROVAR i dokręcić cztery śruby. o Upewnij się, że uziemienie jest dobrze podłączone. o Zanim dokręcisz śruby, sprawdź uszczelnienie urządzenia HYDROVAR. o Upewnij się, że dławiki przewodu są dobrze zamocowane i używa się korków zamykających wejścia przewodu, które nie są wykorzystywane. 23

24 9 Instalacja elektryczna i okablowanie Wszelkie instalacje i konserwacja muszą być wykonywane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel wyposażony w odpowiednie narzędzia!! Należy używać sprzętu ochrony osobistej. W przypadku usterki zasilanie elektryczne musi zostać odłączone lub wyłączone. Przed wykonywaniem prac serwisowych dla urządzenia HYDROVAR odczekaj co najmniej 8 minut, aby kondensator rozładował się. W innym przypadku może to spowodować porażenie prądem, poparzenie lub śmierć. 9.1 Środki ochronne Zapytaj dostawcę zasilania, jakie środki ochronne są wymagane. Odpowiednie: uziemienie urządzenia zabezpieczające przed stałym i zmiennym prądem szczątkowym (RCD) systemy TN Uziemienie: Prosimy zauważyć, że przebicie może być spowodowane przez kondensatory w filtrze wejściowym. Należy wybrać odpowiednią jednostkę ochronną (zgodnie z lokalnymi przepisami). Urządzenie usuwania prądu szczątkowego (wyłączniki RCD/RCCB): Podczas korzystania z RCD upewnij się, że uruchomi się on również w przypadku zwarcia wewnątrz części DC uziemienia urządzenia HYDROVAR! o Jednostka HYDROVAR z jedną fazą => użyj RCD wrażliwego na impulsy o Jednostka HYDROVAR z trzema fazami => użyj RCD wrażliwego na zmiany prądu RCD musi być zainstalowany zgodnie z lokalnymi przepisami! Wyłącznik automatyczny: Użyj wyłącznika automatycznego z krzywą charakterystyki typu C Wartość znamionowa zabezpieczenia linii (patrz rozdział Dane techniczne ) Wewnętrzne urządzenia zabezpieczające jednostkę HYDROVAR: Zwarcia, niskie napięcie i przepięcie, przeciążenie oraz przegrzanie komponentów elektronicznych są monitorowane wewnętrznie przez urządzenie HYDROVAR. Zewnętrzne urządzenia ochronne: Dodatkowe funkcje ochronne takie jak zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika i brakiem wody są kontrolowane przez urządzenia zewnętrzne. 24

25 9.2 Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC Aby zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną, należy wziąć pod uwagę niżej opisane wskazówki podczas instalacji: Uziemienie, aby zapewnić EMC Uziemienie ochronne Ważne jest, aby podłączyć jednostkę HYDROVAR do PE ze względu na prąd upływowy. Uziemienie HF Kable uziemienia powinny być jak najkrótsze i z możliwie najniższą impedancją. Przewody sygnałowe Przewody sterowania i sygnałowe powinny być ekranowane, aby uniknąć zakłóceń z zewnątrz. Ekran powinien być połączony z uziemieniem tylko z jednej strony; w innym przypadku istnieje możliwość pojawienia się przepięcia. Ekran powinien być również podłączony za pomocą zacisków do uziemienia jednostki HYDROVAR (użyj wcześniej zamocowanych zacisków). Wstępnie zamocowane zaciski kablowe Aby podłączyć ekran do uzieniemia z najniższą impedancją, usuń izolację z przewodu sygnałowego i podłącz go do uziemienia. Przewody sygnałowe muszą być instalowane oddzielnie od przewodów silnikowych oraz zasilających. Jeśli przewody sygnałowe są instalowane równolegle do przewodów zasilania (przewodów silnikowych), odległość pomiędzy tymi przewodami powinna przekraczać 200 mm (na większe odległości). Nie krzyżuj przewodów zasilania z przewodami sterowania jeśli nie możesz tego uniknąć, skrzyżuj je tylko pod kątem

26 Przewody silnika Aby zapewnić kompatybilność EMC i zminimalizować poziom hałasu i prąd upływowy, przewody silnika powinny być jak najkrótsze. Dodatkowy dławik liniowy (cewka) Cewki liniowe są dostępne jako opcja i powinny być montowane pomiędzy jednostką HYDROVAR a głównym bezpiecznikiem. Cewka liniowa powinna być jak najbliżej urządzenia HYDROVAR. Zalety: lepsza wydajność redukcja prądów harmonicznych Dodatkowe liniowe dławiki są zalecane w następujących przypadkach: wysokie prądy zwarciowe instalacje kompensacyjne bez cewki asynchroniczne silniki, które są odpowiedzialne za spadek napięcia >20% napięcia liniowego Podsumowanie dla EMC Zainstaluj wyrównanie potencjału zgodnie z lokalnymi przepisami Nie instaluj przewodów zasilania równolegle do przewodów sygnałowych Używaj ekranowanych przewodów sygnałowych Podłącz tylko jedną końcówkę ekranu przewodu sygnałowego do uziemienia Jeśli używane są ekranowane przewody silnikowe, do uziemienia należy podłączyć obydwie końcówki Przewód silnika powinien być jak najkrótszy Przewody elastyczne wielożyłowe powinny być zabezpieczone 9.3 Zalecane typy przewodów Aby spełnić powyższe zasady gwarantujące kompatybilność EMC oraz prawidłowe działanie urządzenia HYDROVAR, należy zastosować niżej wymienione typy przewodów. Zastosowanie - Przewody silnika HV HV HV HV Przewody sterowania i sygnałowe Zalecane typy przewodów 4G1,5 + (2 x 0.75) FDF 4G1,5 + (2 x 0,75) FDF 4G2,5 + (2 x 0,75) FDF 4G 4 + (2 x 0,75) FDF JE-Y(ST)Y BD JE-LiYCY BD - Przewody podłączone do interfejsu RS485 JE-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 BD 26

Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220

Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 771079422 Podręcznik HV 2.015-4.220 POLSKI . Spis treści 1. Ważne instrukcje

Bardziej szczegółowo

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR Xylem Water Solutions Wszystkie niezbędne elementy w jednym urządzeniu Pompa odśrodkowa Falownik o stopniu IP55 Czujniki ciśnienia i inne Sterownik

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika V E2B. Moduł wejść/wyjść Snap

Instrukcja użytkownika V E2B. Moduł wejść/wyjść Snap Instrukcja użytkownika V200-18-E2B Moduł wejść/wyjść Snap V200-18-E2B jest wpinany bezpośrednio do tylnej ścianki sterownika Unitronics OPLC, tworząc samowystarczalną jednostkę PLC z lokalną konfiguracją

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Ogólna specyfikacja SY Sanyu Electronics Equipment Co. Ltd oferuje przemienniki do zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. Ogólna specyfikacja SY

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250 APAR - BIURO HANDLOWE 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 Tel. 22 853-48-56, 22 853-49-30, 22 101-27-31 E-mail: automatyka@apar.pl Internet: www.apar.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250 wersja bez wyświetlacza wersja

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Opis Siłowniki AME 85 i AME 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 50 250), VFS 2 (DN 65 00), VF2/3 (DN 25, 50) i AFQM (DN 50 250).

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW C.VEC Instrukcja montażu C.VEC/1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW C.VEC Instrukcja montażu C.VEC/1/5 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYATORÓW C.VEC 750 1500-500 Instrukcja montażu C.VEC/1/5 ZAECENIA INSTAACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie: - podstawy

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0 Roger Access Control System Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Obudowa ME-2-S wyposażona jest w półki z perforacjami do montażu modułów kontrolerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

FILTRY PRZEWODÓW SYGNAŁOWYCH

FILTRY PRZEWODÓW SYGNAŁOWYCH FILTRY PRZEWODÓW SYGNAŁOWYCH Jedno i wielowejściowe filtry firmy MPE Limited przeznaczone dla linii kontrolno-sterujących i niskoprądowych linii zasilania. Mogą być stosowane w różnorodnych aplikacjach,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 SK4000-1 Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX www.flash-butrym.pl FOLLOW SPOT FL-1200 DMX Instrukcja użytkownika Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego reflektora prowadzącego FL-1200 DMX. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i najlepsze użytkowanie

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC i Poradnik montażu Micro OPLC 6 wejść cyfrowych, 4 wyjścia przekaźnikowe 6 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 6 wyjść przekaźnikowych Przed

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa siłowników do przepustnic

Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa Siłownik liniowy LH24A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Poznań 2017 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo