dane TECHNICZNE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dane TECHNICZNE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA"

Transkrypt

1 CIAO FIAT jest Zielonà Linià, stworzonà specjalnie dla Ciebie. Zaletà tego numeru jest to, e nie tylko łatwo si z nim połàczyç w wi kszoêci krajów europejskich, ale równie łatwo go zapami taç. Wybierasz najpierw 00800, potem 3428, czyli cyfry, które na klawiaturze telefonu odpowiadajà poszczególnym literom słowa FIAT, a nast pnie CIAO FIAT jest do Twojej dyspozycji. Mo esz w ka dej chwili skorzystaç z pomocy drogowej, uzyskaç informacje o naszych modelach, wersjach samochodów, opcjach, promocjach, cenach, usługach, sieci sprzeda y oraz mo liwoêci odbycia jazdy próbnej. W ten sposób ka da Twoja proêba zwiàzana z u ytkowaniem samochodu b dzie spełniona! Usługa dost pna jest w zakresie: pomocy drogowej 7 dni w tygodniu przez całà dob, informacji handlowych od poniedziałku do piàtku w godz. 8-20, w soboty w godz. 8-13, obsługi Klientów od poniedziałku do soboty w godz Numer Zielonej Linii jest bezpłatny dla wszystkich połàczeƒ z telefonów stacjonarnych, z wyjàtkiem połàczeƒ z aparatów publicznych i telefonów komórkowych w niektórych krajach. Wszystkie samochody osobowe marki Fiat, sprzedane od i zakupione w punktach sprzeda y dealerów Fiata w Polsce, posiadajà 2-letnià gwarancj bez limitu kilometrów. W całym okresie wa noêci tej gwarancji Klient otrzymuje usług ASSISTANCE 24 h, wa nà na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowià udzielenia kupujàcemu gwarancji, w szczególnoêci w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzeda y pojazdu, a jej warunki zostanà okreêlone w dokumencie gwarancyjnym. Wyposa enie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli mo e ulegaç zmianom w zale noêci od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszym katalogu majà charakter orientacyjny i nie stanowià oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym katalogu z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzeda y. Recykling: Od lat, poprzez ciàgłà popraw procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych, Fiat Auto Poland S.A. działa na rzecz ochrony Êrodowiska naturalnego. Zwraca szczególnà uwag na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposa enia i ich cz Êci u ywaç materiałów nadajàcych si do odzysku i recyklingu. Wykazuje równie trosk o sam proces odzysku i recyklingu cz Êci stanowiàcych odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyç ich negatywny wpływ na Êrodowisko naturalne. Fiat Auto Poland S.A. zapewnia zgodnoêç swoich działaƒ z wymaganiami przepisów o ochronie Êrodowiska, dotyczàcych pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególnoêci w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynnoêci zwiàzanych z ich demonta em. WłaÊciciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiàzek przekazaç go do stacji demonta u lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202, z póên. zm.). Fiat Auto Poland S.A. tworzy własnà sieç punktów zbiórki i demonta u, rekomendujàc korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdujà si na stronie: Fiat Marketing S - 12/ Printed in Italy - Tipografia Sosso - Printed on chlorine-free paper. dane TECHNICZNE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA

2 THE SIDE OF BEAUTY FIAT TO CROSSOVER, KTÓRY ŁĄCZY W SOBIE FORMĘ Z TREŚCIĄ ORAZ DWIE RÓŻNE DUSZE POJAZDU: TĘ TYPOWO MIEJSKĄ I TĘ, KTÓRA NAJLEPIEJ CZUJE SIĘ W TERENIE. TO ODPOWIEDŹ NA WSZELKIE POTRZEBY. OFF-ROAD LOOK Dynamiczny styl i lubiąca przygody dusza dzięki napędowi 4x4 lub 4x2 z Traction+. CITY LOOK Elegancja detali chromowanych w połączeniu z wyjątkowym stylem crossovera. Dostępny z napędem 4x2. 2 3

3 PASTELOWE KO METALIZOWANE 296 BIAŁY GELATO 601 CZARNY CINEMA 331 SZARY ARTE 895 CZERWONY PASSIONE LO 348 SZARY ARGENTO 679 SZARY MODA 888 GRANATOWY VENEZIA 399 BRĄZOWY MAGNETICO 330 ZIELONY TOSCANA RY PERŁOWE MATOWE 824 ŻÓŁTY AMALFI 831 CZERWONY AMORE 400 BRĄZOWY MAGNETICO 4 5

4 TAPICERKA Z TKANINY TAPICERKA SKÓRZANA (OPCJA) CITY LOOK OFF-ROAD LOOK CITY LOOK OFF-ROAD LOOK Wersja wyposażenia Pop Pop Star Lounge Cross Cross Plus Pop Star Lounge Cross Cross Plus Panel deski rozdzielczej Elementy na carbon look carbon look carbon look szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium Siedzenia tkanina czarno-szara tkanina czarno-szara tkanina szaro-czerwona tkanina szara/ekoskóra brązowa tkanina szara/ekoskóra beżowa tkanina teksturowana szara/ekoskóra czarna tkanina teksturowana szara/ekoskóra czarna skóra czarna perforowana perforowana w kolorze tytoniu z szarymi wstawkami ze skóry skóra czarna perforowana perforowana w kolorze tytoniu z szarymi wstawkami ze skóry skóra czarna perforowana perforowana w kolorze tytoniu z szarymi wstawkami ze skóry skóra czarna perforowana perforowana w kolorze tytoniu z szarymi wstawkami ze skóry Kod WNĘ Pastelowe 895 Czerwony Passione C C C C C C C C C C C C C C C 296 Biały Gelato C C C C C C C C C C C C C C C TRZE Tkanina czarno-szara Wstawki z wykończeniami w stylu Carbon look na Tkanina czarno-szara Wstawki z wykończeniami w stylu Carbon look na Tkanina szaro-czerwona Wstawki z wykończeniami w stylu Carbon look na 601 Czarny Cinema C C C C C C C C C C C C C C C 331 Szary Arte C C C C C C C C C C C C C C Metalizowane 679 Szary Moda C C C C C C C C C C C C C C C 348 Szary Argento C C C C C C C C C C C C C C C 399 Brązowy Magnetico C C C C C C C C C 888 Granatowy Venezia C C C C C C C C C 330 Zielony Toscana C C C C C C C C C Perłowe 831 Czerwony Amore C C C C C C C C C C C C C C 824 Żółty Amalfi C C C C C C C C Pop Pop Star Pop Star Matowe 400 Brązowy Magnetico C C C C C C C C C 6 8

5 500x Pop 500x Pop Star 500x Lounge 500x Cross 500x Cross Plus Kołpaki kół 16 lekkich 17 lekkich 18 lekkich 17 lekkich 18 Tkanina szara/ekoskóra beżowa Tkanina szara/ekoskóra brązowa Tkanina teksturowana szara/ekoskóra czarna Skóra czarna perforowana Skóra brązowa perforowana lekkich 16 polerowane opcja 421 lekkich 17 z diamentowym szlifem opcja 68P lekkich 18 polerowane opcja 5A6 lekkich 18 opcja 4AY lekkich 18 polerowane opcja 5A6 Lounge Lounge cross cross plus 500x opcjonalnie POP STAR/LOUNGE/ CROSS/CROSS PLUS 500x opcjonalnie POP STAR/LOUNGE/ CROSS/CROSS PLUS 9 lekkich 18 opcja 439 FELGI

6 DANE TECHNICZNE CITY LOOK OFF-ROAD LOOK SILNIKI Pop Pop Star Lounge Cross Cross Plus 1.6 E-Torq 110 KM FWD C C C 1.4 Multiair II 140 KM FWD C C C C 1.6 MultiJet II 120 KM FWD C C C C 2.0 MultiJet II 140 KM AWD C C 1.6 E-Torq 110 KM 1.4 Multiair II 140 KM 1.6 MultiJet II 120 KM 2.0 MultiJet II 140 KM Pojemność (cm 3 ) Moc maksymalna: kw (KM) przy obr./min Maks. moment obrotowy: Nm (kgm) przy obr./min Skrzynia biegów: ilość biegów manualna 5 + wsteczny manualna 6 + wsteczny manualna 6 + wsteczny automatyczna 9 + wsteczny Napęd 4x2 4x2 4x2 4x4 Przyspieszenie (sek.): km/h (s) 11,5 9,8 10,5 9,8 Prędkość maksymalna (km/h) Paliwo Benzyna Benzyna Diesel Diesel Start&Stop opcja tak tak tak Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100km) 8,7 (7,8 z Start&Stop) 7,8 4,7 6,5 Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100km) 5,0 5,0 3,8 4,9 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100km) 6,4 (6,0 z Start&Stop) 6,0 4,1 5,5 Emisja CO 2 (g/km) 147 (139 z Start&Stop) Norma ekologiczna Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 WYMIARY Długość (City look / Off-road look) (mm) 4248 / 4248 / / 4273 / 4273 Szerokość (City look / Off-road look) (mm) 1796 / 1796 / / 1796 / 1796 Wysokość (City look / Off-road look) (mm) 1600 / 1600 / / 1608 / 1620 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE NADWOZIE I STYL Pop Pop Star Lounge Cross Cross Plus Klamki zewnętrzne w kolorze satynowanym (dla wersji Cross i Cross Plus) 5A5 a a a a a Zderzaki w kolorze 876 a a a a a Spojler tylny 923 a a a a a Chromowana końcówka rury wydechowej a a a a Off-roadowe zderzaki przedni i tylny dla wersji CROSS / CROSS PLUS a a Pakiet Chromo 4MQ 5 5 a 5 5 Relingi dachowe Cross a a Relingi dachowe w kolorze szarym D D 5 5 Lakier metalizowany 210 D D D D D Lakier pastelowy 5CF D D D D D Lakier perłowy 270 / D D D D Lakier matowy 4H5 5 D D D D Tapicerka skórzana D D D D Elektrycznie otwierany szklany dach SKYDOME D D D D BEZPIECZEŃSTWO ABS + EBD 009 a a a a a System ESC (Electronic Stability Control) zawierający: DST - Dynamic Steering Torque, EBD - Electronic Brake Differential, ERM - Electronic Roll Mitigation, EBP - Electronic Brake Prefill, HSA - Hill Start Assist, PBA - Panic Brake Assist 392 a a a a a DRL - światła do jazdy dziennej 692 a a a a a Poduszka powietrzna kierowcy 500 a a a a a Poduszka powietrzna pasażera 502 a a a a a Poduszki powietrzne przednie boczne 505 a a a a a Kurtyny powietrzne (chroniące także tylny rząd siedzeń) 614 a a a a a a = standard D = opcja 5 = niedostępne 12 13

7 BEZPIECZEŃSTWO Pop Pop Star Lounge Cross Cross Plus TPMS - monitoring ciśnienia powietrza w oponach 7B2 A A A A A Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów A A A A Reflektory biksenonowe A 5 A Trzeci tylny zagłówek D D D D Autoalarm LSB 5 D D D D KOMFORT/FUNKCJONALNOŚĆ Immobiliser FIAT CODE 015 A A A A A GSI - Gear Shift Indicator - wskaźnik zmiany biegów 033 A A A A A Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne 023 A A A A A Elektryczny hamulec postojowy 026 A A A A A Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane 041 A A A A A Lusterka zewnętrzne czarnym 4YD A Lusterka zewnętrzne A A A A Elektryczne progresywne wspomaganie kierownicy 112 A A A A A Czujniki zapięcia pasów przednich i tylnych 189 A A A A A Kieszenie na oparciach przednich siedzeń 339 A A A A A Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą A A A A Oparcie tylnej kanapy składane w stosunku 60/40 40H A A A A A Tempomat i ogranicznik prędkości 416 A A A A A Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach 011 A A A A A Fotel kierowcy z regulacją wysokości 450 A A A A A Fix&Go - zestaw do naprawy opon ze sprężarką (wyklucza koło zapasowe) 499 A A A A A Podgrzewacz PTC 52Y A A A A A KOMFORT/FUNKCJONALNOŚĆ Pop Pop Star Lounge Cross Cross Plus Schowek chłodzony 6NT 5 A A A A Przyciski do sterowania radiem z koła kierownicy 5BH 5 A A A A Gniazdo z zasilaniem 12v 823 A A A A A Selektor trybu jazdy - Drive Mood Selector 5DD 5 A A A A Centralny zamek z pilotem w kluczyku 008 A A 5 A 5 System Keyless Entry&Go - bezkluczykowe uruchamianie silnika oraz dostęp do samochodu GXD 5 5 A 5 A Klimatyzacja manualna A 5 A 5 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa A 5 A Podłokietnik przedni A 5 A Podwójna podłoga bagażnika Cargo Magic Space A 5 A Oświetlenie Ambient Light LCJ 5 5 A 5 A System Traction+ (dla wersji FWD) A A Port USB i AUX RS6 5 A A A A Przyciemniane szyby boczne i tylna D A A A Pakiet na niskie temperatury D D D D Fotele przednie podgrzewane D D D D Łopatki zmiany biegów przy kierownicy (dla skrzyni AT9) 4WE D 5 1 D Czujniki parkowania tylne D A D A System Start&Stop 5DE D A 1 D e A 1 D e A A Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego D D D D Dojazdowe koło zapasowe (zastępuje Fix&Go) 803 D D D D D Pełnowymiarowe koło zapasowe (zastępuje Fix&Go) 980 D D D D D Zestaw dla palących (zapalniczka i popielniczka) D D D D a = standard D = opcja 5 = niedostępne e opcja dla 1.6 E-Torq 110 KM a = standard D = opcja 5 = niedostępne 14 15

8 PAKIETY FELGI I OPONY Pop Pop Star Lounge Cross Cross Plus Felgi stalowe 16" z kołpakami 406 A Felgi ze stopów lekkich 16" 10-ramienne przyciemniane 421 D Felgi ze stopów lekkich 17" 6-ramienne A Felgi ze stopów lekkich 17" 6-ramienne A 5 Felgi ze stopów lekkich 17" 5-ramienne w kolorze czarnym 68P 5 D Felgi ze stopów lekkich 18" 10-ramienne 4AY D A Felgi ze stopów lekkich 18" 10-ramienne 5A6 5 5 D 5 D Felgi ze stopów lekkich 18" 15-ramienne D A 5 5 AUDIO Przystosowanie do radia (okablowanie + antena + 4 głośniki) 082 A Radio UConnect z 5" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth z 6 głośnikami 6Q2 5 A 5 A 5 System nawigacji UConnect Nav z 5" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth 6Q8 5 5 A 5 A 3,5-calowy monochromatyczny ekran TFT pomiędzy zegarami JAY A A 5 A 5 3,5-calowy kolorowy ekran TFT pomiędzy zegarami A 5 A System nagłośnienia HI-FI firmy Beats Audio o mocy 506W z subwooferem i 8 głośnikami 4JF 5 D D D D PAKIET ZIMOWY: NHS - podgrzewana kierownica podgrzewane wycieraczki szyby przedniej PAKIET KLIMA-RADIO: Klimatyzacja manualna 6Q3 - Radio UConnect DAB z 5" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth z 6 głośnikami 5BH - Przyciski sterowania radiem na kierownicy RS6 - Port USB 6NT - Chłodzony schowek Kierownica pokryta skórą PAKIET ACTIVE SAFETY: 4JA - Lane Assist - asystent pasa ruchu 6DC - Brake Control - system ostrzegania o zagrożeniu najechania na poprzedzający pojazd PAKIET KOMFORT: Podwójna podłoga bagażnika Cargo Magic Space Elektryczna regulacja lędżwiowa fotela kierowcy GXD - System Keyless Entry&Go Podłokietnik przedni PAKIET WIDOCZNOŚĆ: Elektrochromatyczne lusterko wsteczne Czujnik zmierzchu Czujnik deszczu Elektrycznie składane lusterka boczne PAKIET ELEKTRYCZNY: JPR - 8-kierukowa elektryczna regulacja fotela kierowcy 4GQ - 8-kierukowa elektryczna regulacja fotela pasażera Trzeci tylny zagłówek CLE - Dywaniki welurowe przednie i tylne PAKIET NAVI PLUS: 6ZB - System nawigacji Uconnect NAV DAB z 6,5" ekranem dotykowym RSX - Port USB w podłokietniku RSF - Port na kartę SD PAKIET PREMIUM: Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 6Q9 - System nawigacji UConnect NAV DAB z 5" ekranem dotykowym GXD - System Keyless Entry&Go Podłokietnik przedni Elektryczna regulacja lędżwiowa fotela kierowcy PAKIET ACTIVE SAFETY PLUS: 4JA - Lane Assist - asystent pasa ruchu 6DC - Brake Control - system ostrzegania o zagrożeniu najechania na poprzedzający pojazd XAN - Blind Spot Detection - czujnik martwego pola XAN - Cross Path Detection - ostrzeżenie o nadjeżdżającym pojeździe podczas cofania Kamera cofania z dynamicznym torem jazdy PAKIET NAVI PLUS: 6ZB - System nawigacji Uconnect NAV DAB z 6,5" ekranem dotykowym RSF - Port na kartę SD Pop Pop Star Lounge Cross Cross Plus 7H7 5 D D D D 7J3 D KT D H9 5 D 5 D 5 7HB 5 D D D D 7HD 5 5 D 5 D 7HF 5 5 D 5 D 7HG 5 D 5 D 5 7SK 5 D D D D 7ZJ 5 D 5 D 5 a = standard D = opcja 5 = niedostępne a = standard D = opcja 5 = niedostępne 16 17

ROK PRODUKCJI E-Torq 110 KM FWD

ROK PRODUKCJI E-Torq 110 KM FWD CENNIK ROK PRODUKCJI 2016 SILNIKI BENZYNOWE POP POP+ LOUNGE TREKKING CROSS CROSS PLUS 1.6 E-Torq 110 KM FWD 55 900 59 900 62 500 71 500 64 500 65 500 75 500 67 500 1.4 Multiair 140 KM FWD 70 000 79 500

Bardziej szczegółowo

Fiat 500X MY17 SILNIKI BENZYNOWE POP POP STAR LOUNGE CROSS CROSS PLUS. 1.6 E-Torq 110 KM FWD

Fiat 500X MY17 SILNIKI BENZYNOWE POP POP STAR LOUNGE CROSS CROSS PLUS. 1.6 E-Torq 110 KM FWD ROK PRODUKCJI 2017 SILNIKI BENZYNOWE POP POP STAR LOUNGE CROSS CROSS PLUS 1.6 E-Torq 110 KM FWD 56 700 66 300 74 300 70 300 78 300 1.4 Multiair 140 KM FWD 75 300 83 300 79 300 87 300 1.4 Multiair 140 KM

Bardziej szczegółowo

Wybierz Grande Punto.

Wybierz Grande Punto. Wybierz Grande Punto. Elegancka i nowoczesna sylwetka w samochodzie, który oferuje Ci maksymalny komfort prowadzenia i pełne bezpieczeństwo. FRESH Wyposażenie standardowe ABS+EBD+BAS Felgi stalowe 175/65

Bardziej szczegółowo

ROK PRODUKCJI 2016 SILNIKI BENZYNOWE TIPO POP EASY LOUNGE SILNIKI DIESLA TIPO POP EASY LOUNGE

ROK PRODUKCJI 2016 SILNIKI BENZYNOWE TIPO POP EASY LOUNGE SILNIKI DIESLA TIPO POP EASY LOUNGE ROK PRODUKCJI 2016 SILNIKI BENZYNOWE TIPO POP EASY LOUNGE 1.4 16v 95 KM 43 200 47 200 51 200 54 600 45 600 49 600 53 600 58 600 1.6 E-Torq 16v 110 KM AT 50 200 54 200 58 200 61 600 52 600 56 600 60 600

Bardziej szczegółowo

ROK PRODUKCJI 2016 SILNIKI BENZYNOWE POP POP+ POP STAR LOUNGE

ROK PRODUKCJI 2016 SILNIKI BENZYNOWE POP POP+ POP STAR LOUNGE ROK PRODUKCJI 2016 SILNIKI BENZYNOWE POP POP+ 1.6 E-Torq 110 KM FWD 55 900 59 900 63 500 72 500 65 500 75 500 1.4 Multiair 140 KM FWD 71 500 80 500 74 500 84 500 1.4 Multiair 140 KM DDCT FWD 77 500 86

Bardziej szczegółowo

LOUNGE POP. Ta wersja wprowadzi Cię do świata modelu 500. POP to samochód o swobodnym stylu, idealny towarzysz każdego dnia.

LOUNGE POP. Ta wersja wprowadzi Cię do świata modelu 500. POP to samochód o swobodnym stylu, idealny towarzysz każdego dnia. N O W A www.fi at.pl CIAO FIAT jest Zieloną Linią, stworzoną specjalnie dla Ciebie. Zaletą tego numeru 00800 34280000 jest to, że nie tylko łatwo się z nim połączyć w większości krajów europejskich, ale

Bardziej szczegółowo

ABARTH V T-JET 135 KM

ABARTH V T-JET 135 KM 2 3 ABARTH500 1.4 16V T-JET 135 KM SILNIK 4 cylindry w rzędzie, 4 zawory na cylinder, pojemność skokowa 1368 cm 3 moc maksymalna: 135 km (99kw) przy 5500 obr./min. maksymalny moment obrotowy 206 Nm przy

Bardziej szczegółowo

ROK PRODUKCJI 2017 SILNIKI BENZYNOWE POP EASY LOUNGE

ROK PRODUKCJI 2017 SILNIKI BENZYNOWE POP EASY LOUNGE CENNIK ROK PRODUKCJI 2017 SILNIKI BENZYNOWE POP EASY LOUNGE 1.4 16v 95 KM 1.4 T-Jet 16v 120 KM 1.4 T-Jet 16v 120 KM LPG 1.6 E-Torq 16v 110 KM AT 49 900 54 900 59 900 53 000 58 000 63 000 55 900 60 900

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA 70 KM 36 990 zł 86 KM 75 KM 40 490 zł 46 990 zł 1.4 MT Start/Stop 1.3d MT Start/Stop 86 KM 75 KM 43 990 zł 46 990 zł 51 490

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE NOWA CAPTIVA

CENY I WYPOSAŻENIE NOWA CAPTIVA CENY I WYPOSAŻENIE NOWA CAPTIVA ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA 87 990 zł 101 990 zł 112 990 zł 100 990 zł 93 990 zł 107 990 zł 184 KM 114 990 zł 123 990 zł 184 KM 184 KM 258 KM 115 990

Bardziej szczegółowo

CENNIK STATION WAGON

CENNIK STATION WAGON CENNIK STATION WAGON ROK PRODUKCJI 2017 SILNIKI BENZYNOWE POP EASY LOUNGE 1.4 16v 95 KM 1.4 T-Jet 16v 120 KM 1.4 T-Jet 16v 120 KM LPG 1.6 E-Torq 16v 110 KM AT SILNIKI DIESLA 1.3 MultiJet 16v 95 KM 1.6

Bardziej szczegółowo

Fiat 500X Off-Road Look

Fiat 500X Off-Road Look ROK PRODUKCJI 2016 SILNIKI BENZYNOWE 1.4 Multiair 140 KM FWD Traction+ 75 000 78 500 1.4 Multiair 140 KM DDCT FWD Traction+ 81 000 90 000 84 500 94 500 1.4 Multiair 170 KM AT9 AWD 90 000 99 000 93 500

Bardziej szczegółowo

www.500x.fi at500.com

www.500x.fi at500.com CIAO FIAT jest Zieloną Linią, stworzoną specjalnie dla Ciebie. Zaletą tego numeru 00800 34280000 jest to, że nie tylko łatwo się z nim połączyć w większości krajów europejskich, ale również łatwo go zapamiętać.

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK ROCZNIK PRODUKCJI 2013, ROK MODELOWY 2014 CENY I WYPOSAŻENIE SPARK CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA EMISJA CO2 CENA LS 1.0 MT ESC 68 KM 118 g/km 29 990 zł LS+ 1.0 MT ESC 68 KM 118 g/km 31 990 zł 1.0 MT ESC 68

Bardziej szczegółowo

57 900 PLN cena do uzgodnienia

57 900 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto8281,seat.pdf?grupa=2 Wygenerowano: Piątek, 24 czerwca 2016, 00:43 Seat Toledo Reference 1.2 TSI 110 KM Auto Demo 2015 Używany ROK2015 MOC110

Bardziej szczegółowo

Seat Leon 1.4 TSI 150KM FR Wyprzedaż rocznika w ASO

Seat Leon 1.4 TSI 150KM FR Wyprzedaż rocznika w ASO Seat Leon 1.4 TSI 150KM FR Wyprzedaż rocznika w ASO 83900 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http://centrumpoznan.seat-auto.pl/samochody/2017-01-28-14855 96371740 Numer oferty: 2017-01-28-1485596371740 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE TRAX

CENY I WYPOSAŻENIE TRAX CENY I WYPOSAŻENIE TRAX ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA 115 KM 59 990 zł 1.6 MT FWD 115 KM 140 KM 70 990 zł 82 990 zł 83 990 zł 88 790 zł 90 490 zł Z 1.7D MT AWD 140 KM 86 990 zł 87 990

Bardziej szczegółowo

ROK PRODUKCJI 2016 SILNIKI BENZYNOWE POP POP+ POP STAR LOUNGE

ROK PRODUKCJI 2016 SILNIKI BENZYNOWE POP POP+ POP STAR LOUNGE ROK PRODUKCJI 2016 SILNIKI BENZYNOWE POP POP+ 1.6 E-Torq 110 KM FWD 55 900 59 900 63 500 72 500 65 500 75 500 1.4 Multiair 140 KM FWD 71 500 80 500 74 500 84 500 1.4 Multiair 140 KM DDCT FWD 77 500 86

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE MALIBU

CENY I WYPOSAŻENIE MALIBU CENY I WYPOSAŻENIE MALIBU ROK MODELOWY 2012, ROK PRODUKCJI 2012 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA 86 990 zł 94 990 zł 97 590 zł 103 590 zł 105 590 zł 111 590 zł Z 101 990 zł 107 990 zł 109 990 zł 115 990

Bardziej szczegółowo

Abarth T-Jet 16v 135 KM

Abarth T-Jet 16v 135 KM Abarth 500 1.4 T-Jet 16v 135 KM Sincom: 150.157.1 70 500 PLN new ABS + EBD O Reflektory bi-ksenonowe 230 3 000 Blue&Me z portami USB i AUX O Dach szklany panoramiczny stały 59E 2 000 Centralny zamek z

Bardziej szczegółowo

ATECA 2.0 TDI TDI Drive Start/Stop 4Drive 150KM (KH74PU) - XCELLENCE

ATECA 2.0 TDI TDI Drive Start/Stop 4Drive 150KM (KH74PU) - XCELLENCE ATECA 2.0 TDI TDI Drive Start/Stop 4Drive 150KM (KH74PU) - XCELLENCE 139775 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http://autorud.seat-auto.pl/samochody/2016-11-18-14794676897 99 Numer oferty: 2016-11-18-1479467689799

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D ROK MODELOWY 2013, ROK PRODUKCJI 2012 CENY CENNIKOWE MOC MAKSYMALNA CENA INFORMACJA DODATKOWA INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM Bezpieczeństwo System stabilizacji toru jazdy (ESC) 6

Bardziej szczegółowo

Fiat 500X Off-Road Look

Fiat 500X Off-Road Look ROK PRODUKCJI 2016 SILNIKI BENZYNOWE 1.4 Multiair 140 KM FWD Traction+ 75 000 84 000 78 500 88 500 1.4 Multiair 140 KM DDCT FWD Traction+ 81 000 90 000 84 500 94 500 1.4 Multiair 170 KM AT9 AWD 90 000

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 4D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 4D ROCZNIK PRODUKCJI 2013, ROK MODELOWY 2014 CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 4D CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA EMISJA CO2 CENA LS 1.2 5MT 70 KM 138 g/km 38 490 zł 1.2 5MT 86 KM 129 g/km 41 990 zł Start/Stop 75 KM 97

Bardziej szczegółowo

ROK PRODUKCJI 2016 TREKKING SILNIKI BENZYNOWE POP POP STAR LOUNGE LITE TREKKING

ROK PRODUKCJI 2016 TREKKING SILNIKI BENZYNOWE POP POP STAR LOUNGE LITE TREKKING ROK PRODUKCJI 2016 TREKKING SILNIKI BENZYNOWE POP POP STAR LITE TREKKING 1.4 95 KM 0.9 TwinAir 105 KM 1.4 T-Jet 120 KM SILNIKI DIESLA 48 400 52 400 59 400 55 900 58 900 53 400 57 900 64 900 61 900 65 900

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE KOMBI

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE KOMBI CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE KOMBI ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC MAKSYMALNA CENA 52 990 zł 56 990 zł 141 KM 140 KM 60 990 zł 62 990 zł 66 990 zł 70 990 zł 141 KM 140 KM 130 KM 64 890 zł 66 890 zł 70

Bardziej szczegółowo

ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu Ekspertyza numer: z dnia: 2015/12/03 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FCA Leasing Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

Opel Zafira 1.7 CDTI ecoflex 110KM Family. Cena (brutto): zł. Komfort

Opel Zafira 1.7 CDTI ecoflex 110KM Family. Cena (brutto): zł. Komfort Opel Zafira 1.7 CDTI ecoflex 110KM Family Cena (brutto): 81 700 zł Typ nadwozia minivan Pojemność silnika (ccm) 1686 Moc silnika 110 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 1.7 CDTI ecoflex 110KM Ładowność (kg.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE ORLANDO

CENY I WYPOSAŻENIE ORLANDO CENY I WYPOSAŻENIE ORLANDO ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE CENA INFORMACJA DODATKOWA INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM 60 990 zł 65 290 zł 69 790 zł 78 790 zł + 74 540 zł 80 540 zł 85 540 zł 90 540 zł Z 77 540

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 82900 PLN brutto. Poznań - Wysogotowo / Volkswagen CC 2013 DSG SalonPL SerwASO Navi Dynaudio. Vin: WVWZZZ3CZDE556163.

Oferta. Cena: 82900 PLN brutto. Poznań - Wysogotowo / Volkswagen CC 2013 DSG SalonPL SerwASO Navi Dynaudio. Vin: WVWZZZ3CZDE556163. Oferta Poznań - Wysogotowo / Volkswagen CC 2013 DSG SalonPL SerwASO Navi Dynaudio Cena: 82900 PLN brutto Vin: WVWZZZ3CZDE556163 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: automatyczna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 160 Rocznik:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

OPEL INSIGNIA OPC 2.8 Bi-Turbo 4x4

OPEL INSIGNIA OPC 2.8 Bi-Turbo 4x4 OPEL INSIGNIA OPC 2.8 Bi-Turbo 4x4 Adres źródłowy: http://www.presidents.pl/ogloszenie,91,html Silnik Benzyna Pojemność 2.792 cm3 Moc 325 KM Nadwozie Limuzyna Skrzynia biegów 6-biegowa, manualna Napęd

Bardziej szczegółowo

FREEMONT DANE TECHNICZNE WYPOSAŻENIE. Kolor nadwozia: Czerwony Redline Rodzaj tapicerki: Tapicerka skórzana czarna

FREEMONT DANE TECHNICZNE WYPOSAŻENIE. Kolor nadwozia: Czerwony Redline Rodzaj tapicerki: Tapicerka skórzana czarna FREEMONT Lounge 2.0 Multijet II 170KM AWD Kolor nadwozia: Czerwony Redline Rodzaj tapicerki: Tapicerka skórzana czarna CENA CENNIKOWA CENA PROMOCYJNA Rata kredytu* 146 450 zł 121 554 zł 1 862 zł Pojemność

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Katowice: Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych. Numer ogłoszenia: 195630-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

Twoje X5 xdrive25d.

Twoje X5 xdrive25d. Twoje X5 xdrive25d. www.bmw.pl/myconfig/w0j6u2j3 16.03.2016 1/9 Model X5 xdrive25d. Model: 231KM Pojemność skokowa: 1995ccm Emisja CO2: 146.0g/km [1] Zużycie paliwa: 5.6l/100km [1] 251 60 16.03.2016 2/9

Bardziej szczegółowo

Twoje X5 xdrive25d.

Twoje X5 xdrive25d. Twoje X5 xdrive25d. www.bmw.pl/myconfig/m2d0t8l0 24.05.2016 1/9 Model X5 xdrive25d. Model: 231KM Pojemność skokowa: 1995ccm Emisja CO2: 146.0g/km [1] Zużycie paliwa: 5.6l/100km [1] 253 50 24.05.2016 2/9

Bardziej szczegółowo

Nowe Scirocco R - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014

Nowe Scirocco R - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 2.0 TSI 280 KM (206 kw) 6 biegów 137 690 2.0 TSI 280 KM (206 kw) DSG - 6 stopniowa 146 290 Dane na podstawie świadectw homologacji typu Cennik obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Strzegomska 42b, Wrocław Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

Strzegomska 42b, Wrocław Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2016/10/27 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowany dla otwartych ludzi.

Zaprojektowany dla otwartych ludzi. www.fiat.pl CIAO FIAT jest Zielonà Linià, stworzonà specjalnie dla Ciebie. Zaletà tego numeru 00800 34280000 jest to, e nie tylko łatwo si z nim połàczyç w wi kszoêci krajów europejskich, ale równie łatwo

Bardziej szczegółowo

Salon Katowice Tel. 32/743 70 00 www.lexus-katowice.pl

Salon Katowice Tel. 32/743 70 00 www.lexus-katowice.pl Katowice, 24 kwietnia 2012 Salon Katowice Tel. 32/743 70 00 www.lexus-katowice.pl C E N N I K M O D E L U G S 3 5 0 A W D o d d o s t a w y l i p c o w e j 2 0 1 2 MODEL CENA W PLN* GS 350 ELITE 253 000,00

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konfiguracji Twojego

Podsumowanie konfiguracji Twojego Podsumowanie konfiguracji Twojego Volvo V40 Twoja konfiguracja Nadwozie Kolor Koła 467 Magic Blue pearl 118 18" TAMESIS 225/40 R18 Wykończenie wnętrza Dźwignia zmiany biegów 850 - Wykończenie wnętrza SHIMMER

Bardziej szczegółowo

320d Touring. tasmański met Skóra Dakota szary. Cena

320d Touring. tasmański met Skóra Dakota szary. Cena 320d Touring tasmański met Skóra Dakota szary Cena Cena całkowita Wybrane opcje 195 692 zł 44 492 zł Szczegóły konfiguracji Model 320d Touring 151 200 zł Opcje wyposażenia zewnętrznego i tapicerka tasmański

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 4D

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 4D CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 4D ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC MAKSYMALNA CENA 50 990 zł + 54 990 zł 57 490 zł 58 990 zł 61 490 zł 68 990 zł 130 KM 62 890 zł 65 390 zł 72 890 zł 72 890 zł 69 390 zł 76

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROMOCYJNY PEUGEOT 308 ROK PRODUKCJI 2011 WAŻNY OD 22.12.2010

CENNIK PROMOCYJNY PEUGEOT 308 ROK PRODUKCJI 2011 WAŻNY OD 22.12.2010 3 LATA GWARANCJI* PAKIET PROFIT wersja TRENDY: klimatyzacja automatyczna felgi aluminiowe 16 lakier metalizowany ZYSKUJESZ: 5 300 ZŁ wersja PREMIUM: nawigacja WIP NAV lakier metalizowany ZYSKUJESZ: 5 100

Bardziej szczegółowo

PROMOCYJNE FINANSOWANIE KREDYT TYP 50/50 KREDYT ULGOWY KREDYT RELAKS LEASING Z UBEZPIECZENIEM 2,9% LEASING OD 104%

PROMOCYJNE FINANSOWANIE KREDYT TYP 50/50 KREDYT ULGOWY KREDYT RELAKS LEASING Z UBEZPIECZENIEM 2,9% LEASING OD 104% CENA KATALOGOWA W ZŁ SILNIK ACCESS AMBIANCE LAUREATE 1.2 16V 75 33 900* 36 600 41 600 1.2 16V 75 LPG - 40 100 45 100 TCe 90-41 100 46 100 1.5 dci 75-44 400 49 400 1.5 dci 90 - - 51 900 Cennik obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UŚMIECHNIJ SIĘ. Z nowym Qubo szybko znajdziesz miejsce na parkingu.

UŚMIECHNIJ SIĘ. Z nowym Qubo szybko znajdziesz miejsce na parkingu. UŚMIECHNIJ SIĘ Z nowym Qubo szybko znajdziesz miejsce na parkingu. Nowy Fiat Qubo o odświeżonym stylu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, dzięki niecałym czterem metrom długości i niedużej średnicy skrętu

Bardziej szczegółowo

LISTA DOPŁAT 01/2006 Z TYTUŁU PONADPODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH MARKI FIAT OBOWIĄZUJE OD 20.02.2006

LISTA DOPŁAT 01/2006 Z TYTUŁU PONADPODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH MARKI FIAT OBOWIĄZUJE OD 20.02.2006 1. FIAT 600 009 ABS 2 300 025 Klimatyzacja 3 500 028 Elektrycznie sterowane szyby przednie 700 082 Przystosowanie do montażu radia 200 097 Swiatła przeciwmgielne 500 112 Wspomaganie elektryczne kierownicy

Bardziej szczegółowo

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2015 rok produkcji 2014

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 1.0 60 KM (44 kw) 33 880 36 680-1.0 60 KM (44 kw), zautomatyzowana 5 biegowa - 39 480-1.0 75 KM (55 kw) - -

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE TRAX

CENY I WYPOSAŻENIE TRAX CENY I WYPOSAŻENIE TRAX ROCZNIK PRODUKCJI 2013, ROK MODELOWY 2014 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA EMISJA CO2 CENA 73490zł 115 KM 153 g/km 61990zł 149 g/km 158 g/km 81490zł 115 KM 153 g/km 70990zł 120 g/km 83990zł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

Abarth 500 1.4 T-Jet 16v 135 KM EU6

Abarth 500 1.4 T-Jet 16v 135 KM EU6 Abarth 500 1.4 T-Jet 16v 135 KM EU6 Sincom: 150.164.3 72 900 PLN ABS + EBD Światła przeciwmgielne 097 800 Blue&Me z portami USB i AUX Reflektory bi-ksenonowe 230 3,000 Centralny zamek z pilotem w kluczyku

Bardziej szczegółowo

LAND ROVER DISCOVERY IV 3.0 SDV6 HSE

LAND ROVER DISCOVERY IV 3.0 SDV6 HSE LAND ROVER DISCOVERY IV 3.0 SDV6 HSE Adres źródłowy: http://www.presidents.pl/ogloszenie,80,html Silnik Diesel Pojemność 2.993 cm3 Moc 256 KM Nadwozie Terenowe Skrzynia biegów 8 - biegowa; automatyczna

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 205/0/7 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK Zleceniodawca: Idea Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42b 53-6 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE ORLANDO

CENY I WYPOSAŻENIE ORLANDO ROCZNIK PRODUKCJI 2013, ROK MODELOWY 2014 CENY I WYPOSAŻENIE ORLANDO CENY CENNIKOWE MOC MAKSYMALNA EMISJA CO2 CENA PRZYSTOSOWANIE DO INSTALACJI LPG LS 1.8 5MT 141 KM 164 g/km 60 990 zł - LS+ 1.8 5MT 141

Bardziej szczegółowo

Nowe Scirocco - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014

Nowe Scirocco - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 rok modelowy 215 rok produkcji 214 Ceny PLN z VAT 1.4 TSI BMT 125 KM (92 kw) 6 biegów 9 19 2. TSI BMT 18 KM (132 kw) 6 biegów 97 49 2. TSI BMT 18 KM (132 kw) DSG - 6 stopniowa 15 69 2. TSI BMT 22 KM (162

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) TERMINY Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie w terminie nieprzekraczającym

Bardziej szczegółowo

Oferta na zakup samochodu marki: BMW

Oferta na zakup samochodu marki: BMW Oferta na zakup samochodu marki: BMW Informacje podstawowe: Marka: BMW Model: F31 320d Sport Line Rodzaj nadwozia: Touring/kombi Numer VIN: WBA3K31020F662650 Pierwsza rejestracja/produkcja: 07.03.2013/22.02.2013

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Końskie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji combi do przewozu 5-ciu osób, rok produkcji 2012 Numer ogłoszenia: 56704-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC MAKSYMALNA CENA 49 490 zł + 53 490 zł 55 990 zł 140 KM 57 490 zł 59 990 zł 63 490 zł 67 490 zł WTCC 130 KM 140 KM 61 390 zł 63 890 zł 71

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO GIULIETTA CENNIK 2016

ALFA ROMEO GIULIETTA CENNIK 2016 ALFA ROMEO CENNIK 2016 ALFA ROMEO ROK PRODUKCJI 2016 SILNIKI BENZYNOWE* NAPĘD SKRZYNIA BIEGÓW 1.4 Turbo Tjet 16v 120 KM 1.4 Turbo MultiAir 16v 150 KM 1.4 Turbo MultiAir 16v 170 KM TCT 1.75 Turbo Tjet 16v

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 4D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 4D CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 4D ROK MODELOWY 2012, ROK PRODUKCJI 2012 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA 70 KM 37 990 zł + 86 KM 75 KM 41 490 zł 47 990 zł 86 KM 75 KM 95 KM 44 990 zł 46 490 zł 51 490 zł 50 490

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów:

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów: Część I samochód nr 1 sedan 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

ROK PRODUKCJI 2016 SILNIK BENZYNOWY EASY LOUNGE TREKKING SILNIK DIESLA EASY LOUNGE TREKKING

ROK PRODUKCJI 2016 SILNIK BENZYNOWY EASY LOUNGE TREKKING SILNIK DIESLA EASY LOUNGE TREKKING ROK PRODUKCJI 2016 SILNIK BENZYNOWY EASY LOUNGE TREKKING 1.4 8v 77 KM 43 600 49 100 46 600 52 600 SILNIK DIESLA EASY LOUNGE TREKKING 1.3 Multijet 16v 80 KM 55 100 60 600 65 600 58 600 64 600 69 600 Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego Nr sprawy KW-P-19/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego dostawczo-osobowego Marka.(proszę podać nazwę marki samochodów), Nazwa modelu (proszę

Bardziej szczegółowo

ROK PRODUKCJI 2017 SILNIK BENZYNOWY EASY LOUNGE TREKKING SILNIK DIESLA EASY LOUNGE TREKKING

ROK PRODUKCJI 2017 SILNIK BENZYNOWY EASY LOUNGE TREKKING SILNIK DIESLA EASY LOUNGE TREKKING CENNIK ROK PRODUKCJI 2017 SILNIK BENZYNOWY EASY LOUNGE TREKKING 1.4 8v 77 KM 46 100 51 600 47 100 53 100 SILNIK DIESLA EASY LOUNGE TREKKING 1.3 Multijet 16v 80 KM 57 600 63 100 68 100 59 100 65 100 70

Bardziej szczegółowo

ROK PRODUKCJI 2016 SILNIK BENZYNOWY EASY LOUNGE TREKKING SILNIK DIESLA EASY LOUNGE TREKKING

ROK PRODUKCJI 2016 SILNIK BENZYNOWY EASY LOUNGE TREKKING SILNIK DIESLA EASY LOUNGE TREKKING CENNIK ROK PRODUKCJI 2016 SILNIK BENZYNOWY EASY LOUNGE TREKKING 1.4 8v 77 KM 44 600 50 100 46 600 52 600 SILNIK DIESLA EASY LOUNGE TREKKING 1.3 Multijet 16v 80 KM 56 100 61 600 66 600 58 600 64 600 69

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

Nowe Scirocco - cennik wersji specjalnej Perfectline R-Style Rok modelowy 2016, rok produkcji 2016

Nowe Scirocco - cennik wersji specjalnej Perfectline R-Style Rok modelowy 2016, rok produkcji 2016 Rok modelowy 216, rok produkcji 216 Ceny PLN z VAT 2. TSI BMT 18 KM (132 kw) 6 biegów 11 99 2. TSI BMT 18 KM (132 kw) DSG - 6 stopniowa 119 39 2. TDI-CR BMT 184 KM (135 kw) DSG - 6 stopniowa 137 19 Dane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

CENA KATALOGOWA W ZŁ SILNIK LIFE ZEN INTENS BOSE Energy TCe 130 (1) 79 900 88 900 - Ubezpieczenie. 3,5% lub 2,5% z ofertą Renault Finansowanie (1)

CENA KATALOGOWA W ZŁ SILNIK LIFE ZEN INTENS BOSE Energy TCe 130 (1) 79 900 88 900 - Ubezpieczenie. 3,5% lub 2,5% z ofertą Renault Finansowanie (1) 1 CENA KATALOGOWA W ZŁ SILNIK LIFE ZEN INTENS BOSE TCe 130 (1) 79 900 88 900 - dci 110-88 400 97 400 - dci 110 EDC - 95 400 104 400 - dci 130-94 900 103 900 - dci 130 4x4-102 900 111 900 119 900 (1) Wersja

Bardziej szczegółowo

Fiat Marketing S - 01/ Wydrukowano we Włoszech - TS - Katalog wyprodukowany na papierze niezawierającym chloru.

Fiat Marketing S - 01/ Wydrukowano we Włoszech - TS - Katalog wyprodukowany na papierze niezawierającym chloru. www.fiat.pl CIAO FIAT jest Zieloną Linią, stworzoną specjalnie dla Ciebie. Zaletą tego numeru 00800 34280000 jest to, że nie tylko łatwo się z nim połączyć w większości krajów europejskich, ale również

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA Peugeot 208

OFERTA CENOWA Peugeot 208 1 OFERTA CENOWA Peugeot 208 APD LUBOS AUTORYZOWANY DEALER 2 Szanowna Pani, Irena Rodasik Bytom, 2014-07-23 Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę cenową samochodu marki Peugeot 208 Active 1,2 82km

Bardziej szczegółowo

OFF ON PRZEŁĄCZ SIĘ! Czy nie chciałbyś zmienić wszystkiego, co jest nudne, drogie, zanieczyszczające i skomplikowane

OFF ON PRZEŁĄCZ SIĘ! Czy nie chciałbyś zmienić wszystkiego, co jest nudne, drogie, zanieczyszczające i skomplikowane www.fiat.pl CIAO FIAT jest Zieloną Linią, stworzoną specjalnie dla Ciebie. Zaletą tego numeru 00800 34280000 jest to, że nie tylko łatwo się z nim połączyć w większości krajów europejskich, ale również

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE ZAWIERAJĄCA 3 LATA GWARANCJI*

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE ZAWIERAJĄCA 3 LATA GWARANCJI* KREDYT 3 LATA x 0% LUB PROMOCYJNY KREDYT 0% Z DARMOWYM UBEZPIECZENIEM UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE ZAWIERAJĄCA 3 LATA GWARANCJI* ODKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO - 3 000 zł CENNIK PROMOCYJNY PEUGEOT

Bardziej szczegółowo

WOLNY CZŁOWIEK NIE LUBI BEZ- CZYNNOÂCI.

WOLNY CZŁOWIEK NIE LUBI BEZ- CZYNNOÂCI. 5OOL TREKKING LIFE EXPLORER. Ka dy dzieƒ mo e byç nieznanym, które czeka na odkrycie. Potrzeba talentu, aby robiç to z pasjà i wyczuciem. Takim, jakie ma Fiat 500L Trekking wolny duch o dwóch naturach,

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowany dla otwartych ludzi.

Zaprojektowany dla otwartych ludzi. www.fiat.pl CIAO FIAT jest Zielonà Linià, stworzonà specjalnie dla Ciebie. Zaletà tego numeru 00800 34280000 jest to, e nie tylko łatwo si z nim połàczyç w wi kszoêci krajów europejskich, ale równie łatwo

Bardziej szczegółowo

230 000 PLN* AUDI Q5 Premium Plus GWARANCJA PRODUCENTA. * cena brutto kalkulowana po opłaceniu cła, podatku akcyzowego oraz podatku VAT (23%).

230 000 PLN* AUDI Q5 Premium Plus GWARANCJA PRODUCENTA. * cena brutto kalkulowana po opłaceniu cła, podatku akcyzowego oraz podatku VAT (23%). AUDI Q5 Premium Plus 230 000 PLN* 2014 GWARANCJA PRODUCENTA * cena brutto kalkulowana po opłaceniu cła, podatku akcyzowego oraz podatku VAT (23%). Benzynowy 2.0 TFSI 225 KM Automatyczna 8-BIEGOWA TIPTRONIC

Bardziej szczegółowo

Nowe Scirocco - cennik wersji specjalnej Perfectline R-Style Rok modelowy 2016, rok produkcji 2015

Nowe Scirocco - cennik wersji specjalnej Perfectline R-Style Rok modelowy 2016, rok produkcji 2015 Rok modelowy 216, rok produkcji 215 Ceny PLN z VAT 2. TSI BMT 18 KM (132 kw) 6 biegów 19 69 2. TSI BMT 18 KM (132 kw) DSG - 6 stopniowa 117 99 2. TDI-CR BMT 184 KM (135 kw) DSG - 6 stopniowa 135 59 Dane

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 99900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Audi A3 2014 2.0TDI 150KM S-Tronic SalonPL VAT23. Vin: WAUZZZ8V2EA138879.

Oferta. Cena: 99900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Audi A3 2014 2.0TDI 150KM S-Tronic SalonPL VAT23. Vin: WAUZZZ8V2EA138879. Oferta Poznań - Przeźmierowo / Audi A3 2014 2.0TDI 150KM S-Tronic SalonPL VAT23 Cena: 99900 PLN brutto Vin: WAUZZZ8V2EA138879 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: automatyczna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 150 Rocznik:

Bardziej szczegółowo

Oferta na zakup samochodu marki: BMW

Oferta na zakup samochodu marki: BMW Oferta na zakup samochodu marki: BMW AUTOMERITUM s.c. S. Wojdak-Chałupczak, C. Chałupczak ul. Królowej Jadwigi 243A, 30-218 Kraków email: biuro@automeritum.pl, tel.: +48 12 307 77 66, fax: +48 12 395 39

Bardziej szczegółowo

Nowe Scirocco R - cennik Rok modelowy 2017, rok produkcji 2016

Nowe Scirocco R - cennik Rok modelowy 2017, rok produkcji 2016 Rok modelowy 2017, rok produkcji 2016 Ceny PLN z VAT 2.0 TSI 280 KM (206 kw) 6 biegów 142 990 2.0 TSI 280 KM (206 kw) DSG - 6 stopniowa 151 890 Obowiązuje od 15.06.2016 r. 1 Wyposażenie standardowe Zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Katarzyna Janicka

Sz.P. Katarzyna Janicka Sz.P. Katarzyna Janicka Warszawa, 11.02.2013 r. Szanowna Pani Katarzyno, W odpowiedzi na Pani zgłoszenie na portalu internetowym mam przyjemność przedstawić Pani kompleksową ofertę na zakup samochodu PEUGEOT,

Bardziej szczegółowo

Touran - cennik rok modelowy 2013

Touran - cennik rok modelowy 2013 rok modelowy 2013 Ceny PLN z VAT Trendline Comfortline Highline Cross 1.2 105 KM (77 kw), 6 biegowy 72 590 79 090 - - 1.2 105 KM (77 kw), 6 biegowy, BlueMotion Technology 74 090 80 590 - - 1.4 TSI 140

Bardziej szczegółowo

(Szary Aluminium) 3 990 zł 3 990 zł 3 990 zł

(Szary Aluminium) 3 990 zł 3 990 zł 3 990 zł 3 LATA GWARANCJI* PAKIET PROFIT wersja PRESENCE: Radio CD z MP3 lusterka sterowane elektrycznie lakier metalizowany ZYSKUJESZ: 4 050 ZŁ wersja TRENDY: nawigacja WIP NAV lakier metalizowany ZYSKUJESZ: 4

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO 4C COUPE SILNIK RODZAJ PALIWA NAPĘD SKRZYNIA BIEGÓW 4C COUPE 2015. tylny silnik umieszczony centralnie - - S

ALFA ROMEO 4C COUPE SILNIK RODZAJ PALIWA NAPĘD SKRZYNIA BIEGÓW 4C COUPE 2015. tylny silnik umieszczony centralnie - - S CENY DANE TECHNICZNE SILNIK RODZAJ PALIWA NAPĘD SKRZYNIA BIEGÓW 4C COUPE 2015 CENY DETALICZNE W ZŁOTYCH Z VAT 1.750 Turbo /240 KM Benzyna tylny silnik umieszczony centralnie automatyczna Alfa TCT 6 biegów

Bardziej szczegółowo

Nowe Polo 5-drzwiowy - cennik rok modelowy 2011

Nowe Polo 5-drzwiowy - cennik rok modelowy 2011 rok modelowy 2011 Ceny PLN z VAT Trendline Comfortline Highline Cross 1.2 60 KM (44 kw) 43 390 - - - 1.2 70 KM (51 kw) 44 590 46 090 - - 1.4 85 KM (63 kw) 46 390 47 890 50 390 52 290 1.4 85 KM (63 kw),

Bardziej szczegółowo

2595 mm (rozstaw osi) mm (długość) Executive Lifestyle Sport Elegance Comfort S. 1.6L i-dtec. 1.8L i-vtec

2595 mm (rozstaw osi) mm (długość) Executive Lifestyle Sport Elegance Comfort S. 1.6L i-dtec. 1.8L i-vtec 1 470 mm (wysokość z anteną) 1 795 mm (szerokość bez lusterek) 2 066 mm (szerokość z lusterkami) 2595 mm (rozstaw osi) 4 370 mm (długość) Silnik Rodzaj paliwa Pojemność (cm 3 ) 1798 1597 1798 1597 1798

Bardziej szczegółowo