dane TECHNICZNE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dane TECHNICZNE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA"

Transkrypt

1 CIAO FIAT jest Zielonà Linià, stworzonà specjalnie dla Ciebie. Zaletà tego numeru jest to, e nie tylko łatwo si z nim połàczyç w wi kszoêci krajów europejskich, ale równie łatwo go zapami taç. Wybierasz najpierw 00800, potem 3428, czyli cyfry, które na klawiaturze telefonu odpowiadajà poszczególnym literom słowa FIAT, a nast pnie CIAO FIAT jest do Twojej dyspozycji. Mo esz w ka dej chwili skorzystaç z pomocy drogowej, uzyskaç informacje o naszych modelach, wersjach samochodów, opcjach, promocjach, cenach, usługach, sieci sprzeda y oraz mo liwoêci odbycia jazdy próbnej. W ten sposób ka da Twoja proêba zwiàzana z u ytkowaniem samochodu b dzie spełniona! Usługa dost pna jest w zakresie: pomocy drogowej 7 dni w tygodniu przez całà dob, informacji handlowych od poniedziałku do piàtku w godz. 8-20, w soboty w godz. 8-13, obsługi Klientów od poniedziałku do soboty w godz Numer Zielonej Linii jest bezpłatny dla wszystkich połàczeƒ z telefonów stacjonarnych, z wyjàtkiem połàczeƒ z aparatów publicznych i telefonów komórkowych w niektórych krajach. Wszystkie samochody osobowe marki Fiat, sprzedane od i zakupione w punktach sprzeda y dealerów Fiata w Polsce, posiadajà 2-letnià gwarancj bez limitu kilometrów. W całym okresie wa noêci tej gwarancji Klient otrzymuje usług ASSISTANCE 24 h, wa nà na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowià udzielenia kupujàcemu gwarancji, w szczególnoêci w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzeda y pojazdu, a jej warunki zostanà okreêlone w dokumencie gwarancyjnym. Wyposa enie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli mo e ulegaç zmianom w zale noêci od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszym katalogu majà charakter orientacyjny i nie stanowià oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym katalogu z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzeda y. Recykling: Od lat, poprzez ciàgłà popraw procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych, Fiat Auto Poland S.A. działa na rzecz ochrony Êrodowiska naturalnego. Zwraca szczególnà uwag na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposa enia i ich cz Êci u ywaç materiałów nadajàcych si do odzysku i recyklingu. Wykazuje równie trosk o sam proces odzysku i recyklingu cz Êci stanowiàcych odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyç ich negatywny wpływ na Êrodowisko naturalne. Fiat Auto Poland S.A. zapewnia zgodnoêç swoich działaƒ z wymaganiami przepisów o ochronie Êrodowiska, dotyczàcych pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególnoêci w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynnoêci zwiàzanych z ich demonta em. WłaÊciciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiàzek przekazaç go do stacji demonta u lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202, z póên. zm.). Fiat Auto Poland S.A. tworzy własnà sieç punktów zbiórki i demonta u, rekomendujàc korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdujà si na stronie: Fiat Marketing S - 12/ Printed in Italy - Tipografia Sosso - Printed on chlorine-free paper. dane TECHNICZNE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA

2 THE SIDE OF BEAUTY FIAT TO CROSSOVER, KTÓRY ŁĄCZY W SOBIE FORMĘ Z TREŚCIĄ ORAZ DWIE RÓŻNE DUSZE POJAZDU: TĘ TYPOWO MIEJSKĄ I TĘ, KTÓRA NAJLEPIEJ CZUJE SIĘ W TERENIE. TO ODPOWIEDŹ NA WSZELKIE POTRZEBY. OFF-ROAD LOOK Dynamiczny styl i lubiąca przygody dusza dzięki napędowi 4x4 lub 4x2 z Traction+. CITY LOOK Elegancja detali chromowanych w połączeniu z wyjątkowym stylem crossovera. Dostępny z napędem 4x2. 2 3

3 PASTELOWE KO METALIZOWANE 296 BIAŁY GELATO 601 CZARNY CINEMA 331 SZARY ARTE 895 CZERWONY PASSIONE LO 348 SZARY ARGENTO 679 SZARY MODA 888 GRANATOWY VENEZIA 399 BRĄZOWY MAGNETICO 330 ZIELONY TOSCANA RY PERŁOWE MATOWE 824 ŻÓŁTY AMALFI 831 CZERWONY AMORE 400 BRĄZOWY MAGNETICO 4 5

4 TAPICERKA Z TKANINY TAPICERKA SKÓRZANA (OPCJA) CITY LOOK OFF-ROAD LOOK CITY LOOK OFF-ROAD LOOK Wersja wyposażenia Pop Pop Star Lounge Cross Cross Plus Pop Star Lounge Cross Cross Plus Panel deski rozdzielczej Elementy na carbon look carbon look carbon look szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium szczotkowane aluminium Siedzenia tkanina czarno-szara tkanina czarno-szara tkanina szaro-czerwona tkanina szara/ekoskóra brązowa tkanina szara/ekoskóra beżowa tkanina teksturowana szara/ekoskóra czarna tkanina teksturowana szara/ekoskóra czarna skóra czarna perforowana perforowana w kolorze tytoniu z szarymi wstawkami ze skóry skóra czarna perforowana perforowana w kolorze tytoniu z szarymi wstawkami ze skóry skóra czarna perforowana perforowana w kolorze tytoniu z szarymi wstawkami ze skóry skóra czarna perforowana perforowana w kolorze tytoniu z szarymi wstawkami ze skóry Kod WNĘ Pastelowe 895 Czerwony Passione C C C C C C C C C C C C C C C 296 Biały Gelato C C C C C C C C C C C C C C C TRZE Tkanina czarno-szara Wstawki z wykończeniami w stylu Carbon look na Tkanina czarno-szara Wstawki z wykończeniami w stylu Carbon look na Tkanina szaro-czerwona Wstawki z wykończeniami w stylu Carbon look na 601 Czarny Cinema C C C C C C C C C C C C C C C 331 Szary Arte C C C C C C C C C C C C C C Metalizowane 679 Szary Moda C C C C C C C C C C C C C C C 348 Szary Argento C C C C C C C C C C C C C C C 399 Brązowy Magnetico C C C C C C C C C 888 Granatowy Venezia C C C C C C C C C 330 Zielony Toscana C C C C C C C C C Perłowe 831 Czerwony Amore C C C C C C C C C C C C C C 824 Żółty Amalfi C C C C C C C C Pop Pop Star Pop Star Matowe 400 Brązowy Magnetico C C C C C C C C C 6 8

5 500x Pop 500x Pop Star 500x Lounge 500x Cross 500x Cross Plus Kołpaki kół 16 lekkich 17 lekkich 18 lekkich 17 lekkich 18 Tkanina szara/ekoskóra beżowa Tkanina szara/ekoskóra brązowa Tkanina teksturowana szara/ekoskóra czarna Skóra czarna perforowana Skóra brązowa perforowana lekkich 16 polerowane opcja 421 lekkich 17 z diamentowym szlifem opcja 68P lekkich 18 polerowane opcja 5A6 lekkich 18 opcja 4AY lekkich 18 polerowane opcja 5A6 Lounge Lounge cross cross plus 500x opcjonalnie POP STAR/LOUNGE/ CROSS/CROSS PLUS 500x opcjonalnie POP STAR/LOUNGE/ CROSS/CROSS PLUS 9 lekkich 18 opcja 439 FELGI

6 DANE TECHNICZNE CITY LOOK OFF-ROAD LOOK SILNIKI Pop Pop Star Lounge Cross Cross Plus 1.6 E-Torq 110 KM FWD C C C 1.4 Multiair II 140 KM FWD C C C C 1.6 MultiJet II 120 KM FWD C C C C 2.0 MultiJet II 140 KM AWD C C 1.6 E-Torq 110 KM 1.4 Multiair II 140 KM 1.6 MultiJet II 120 KM 2.0 MultiJet II 140 KM Pojemność (cm 3 ) Moc maksymalna: kw (KM) przy obr./min Maks. moment obrotowy: Nm (kgm) przy obr./min Skrzynia biegów: ilość biegów manualna 5 + wsteczny manualna 6 + wsteczny manualna 6 + wsteczny automatyczna 9 + wsteczny Napęd 4x2 4x2 4x2 4x4 Przyspieszenie (sek.): km/h (s) 11,5 9,8 10,5 9,8 Prędkość maksymalna (km/h) Paliwo Benzyna Benzyna Diesel Diesel Start&Stop opcja tak tak tak Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100km) 8,7 (7,8 z Start&Stop) 7,8 4,7 6,5 Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100km) 5,0 5,0 3,8 4,9 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100km) 6,4 (6,0 z Start&Stop) 6,0 4,1 5,5 Emisja CO 2 (g/km) 147 (139 z Start&Stop) Norma ekologiczna Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 WYMIARY Długość (City look / Off-road look) (mm) 4248 / 4248 / / 4273 / 4273 Szerokość (City look / Off-road look) (mm) 1796 / 1796 / / 1796 / 1796 Wysokość (City look / Off-road look) (mm) 1600 / 1600 / / 1608 / 1620 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE NADWOZIE I STYL Pop Pop Star Lounge Cross Cross Plus Klamki zewnętrzne w kolorze satynowanym (dla wersji Cross i Cross Plus) 5A5 a a a a a Zderzaki w kolorze 876 a a a a a Spojler tylny 923 a a a a a Chromowana końcówka rury wydechowej a a a a Off-roadowe zderzaki przedni i tylny dla wersji CROSS / CROSS PLUS a a Pakiet Chromo 4MQ 5 5 a 5 5 Relingi dachowe Cross a a Relingi dachowe w kolorze szarym D D 5 5 Lakier metalizowany 210 D D D D D Lakier pastelowy 5CF D D D D D Lakier perłowy 270 / D D D D Lakier matowy 4H5 5 D D D D Tapicerka skórzana D D D D Elektrycznie otwierany szklany dach SKYDOME D D D D BEZPIECZEŃSTWO ABS + EBD 009 a a a a a System ESC (Electronic Stability Control) zawierający: DST - Dynamic Steering Torque, EBD - Electronic Brake Differential, ERM - Electronic Roll Mitigation, EBP - Electronic Brake Prefill, HSA - Hill Start Assist, PBA - Panic Brake Assist 392 a a a a a DRL - światła do jazdy dziennej 692 a a a a a Poduszka powietrzna kierowcy 500 a a a a a Poduszka powietrzna pasażera 502 a a a a a Poduszki powietrzne przednie boczne 505 a a a a a Kurtyny powietrzne (chroniące także tylny rząd siedzeń) 614 a a a a a a = standard D = opcja 5 = niedostępne 12 13

7 BEZPIECZEŃSTWO Pop Pop Star Lounge Cross Cross Plus TPMS - monitoring ciśnienia powietrza w oponach 7B2 A A A A A Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów A A A A Reflektory biksenonowe A 5 A Trzeci tylny zagłówek D D D D Autoalarm LSB 5 D D D D KOMFORT/FUNKCJONALNOŚĆ Immobiliser FIAT CODE 015 A A A A A GSI - Gear Shift Indicator - wskaźnik zmiany biegów 033 A A A A A Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne 023 A A A A A Elektryczny hamulec postojowy 026 A A A A A Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane 041 A A A A A Lusterka zewnętrzne czarnym 4YD A Lusterka zewnętrzne A A A A Elektryczne progresywne wspomaganie kierownicy 112 A A A A A Czujniki zapięcia pasów przednich i tylnych 189 A A A A A Kieszenie na oparciach przednich siedzeń 339 A A A A A Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą A A A A Oparcie tylnej kanapy składane w stosunku 60/40 40H A A A A A Tempomat i ogranicznik prędkości 416 A A A A A Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach 011 A A A A A Fotel kierowcy z regulacją wysokości 450 A A A A A Fix&Go - zestaw do naprawy opon ze sprężarką (wyklucza koło zapasowe) 499 A A A A A Podgrzewacz PTC 52Y A A A A A KOMFORT/FUNKCJONALNOŚĆ Pop Pop Star Lounge Cross Cross Plus Schowek chłodzony 6NT 5 A A A A Przyciski do sterowania radiem z koła kierownicy 5BH 5 A A A A Gniazdo z zasilaniem 12v 823 A A A A A Selektor trybu jazdy - Drive Mood Selector 5DD 5 A A A A Centralny zamek z pilotem w kluczyku 008 A A 5 A 5 System Keyless Entry&Go - bezkluczykowe uruchamianie silnika oraz dostęp do samochodu GXD 5 5 A 5 A Klimatyzacja manualna A 5 A 5 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa A 5 A Podłokietnik przedni A 5 A Podwójna podłoga bagażnika Cargo Magic Space A 5 A Oświetlenie Ambient Light LCJ 5 5 A 5 A System Traction+ (dla wersji FWD) A A Port USB i AUX RS6 5 A A A A Przyciemniane szyby boczne i tylna D A A A Pakiet na niskie temperatury D D D D Fotele przednie podgrzewane D D D D Łopatki zmiany biegów przy kierownicy (dla skrzyni AT9) 4WE D 5 1 D Czujniki parkowania tylne D A D A System Start&Stop 5DE D A 1 D e A 1 D e A A Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego D D D D Dojazdowe koło zapasowe (zastępuje Fix&Go) 803 D D D D D Pełnowymiarowe koło zapasowe (zastępuje Fix&Go) 980 D D D D D Zestaw dla palących (zapalniczka i popielniczka) D D D D a = standard D = opcja 5 = niedostępne e opcja dla 1.6 E-Torq 110 KM a = standard D = opcja 5 = niedostępne 14 15

8 PAKIETY FELGI I OPONY Pop Pop Star Lounge Cross Cross Plus Felgi stalowe 16" z kołpakami 406 A Felgi ze stopów lekkich 16" 10-ramienne przyciemniane 421 D Felgi ze stopów lekkich 17" 6-ramienne A Felgi ze stopów lekkich 17" 6-ramienne A 5 Felgi ze stopów lekkich 17" 5-ramienne w kolorze czarnym 68P 5 D Felgi ze stopów lekkich 18" 10-ramienne 4AY D A Felgi ze stopów lekkich 18" 10-ramienne 5A6 5 5 D 5 D Felgi ze stopów lekkich 18" 15-ramienne D A 5 5 AUDIO Przystosowanie do radia (okablowanie + antena + 4 głośniki) 082 A Radio UConnect z 5" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth z 6 głośnikami 6Q2 5 A 5 A 5 System nawigacji UConnect Nav z 5" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth 6Q8 5 5 A 5 A 3,5-calowy monochromatyczny ekran TFT pomiędzy zegarami JAY A A 5 A 5 3,5-calowy kolorowy ekran TFT pomiędzy zegarami A 5 A System nagłośnienia HI-FI firmy Beats Audio o mocy 506W z subwooferem i 8 głośnikami 4JF 5 D D D D PAKIET ZIMOWY: NHS - podgrzewana kierownica podgrzewane wycieraczki szyby przedniej PAKIET KLIMA-RADIO: Klimatyzacja manualna 6Q3 - Radio UConnect DAB z 5" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth z 6 głośnikami 5BH - Przyciski sterowania radiem na kierownicy RS6 - Port USB 6NT - Chłodzony schowek Kierownica pokryta skórą PAKIET ACTIVE SAFETY: 4JA - Lane Assist - asystent pasa ruchu 6DC - Brake Control - system ostrzegania o zagrożeniu najechania na poprzedzający pojazd PAKIET KOMFORT: Podwójna podłoga bagażnika Cargo Magic Space Elektryczna regulacja lędżwiowa fotela kierowcy GXD - System Keyless Entry&Go Podłokietnik przedni PAKIET WIDOCZNOŚĆ: Elektrochromatyczne lusterko wsteczne Czujnik zmierzchu Czujnik deszczu Elektrycznie składane lusterka boczne PAKIET ELEKTRYCZNY: JPR - 8-kierukowa elektryczna regulacja fotela kierowcy 4GQ - 8-kierukowa elektryczna regulacja fotela pasażera Trzeci tylny zagłówek CLE - Dywaniki welurowe przednie i tylne PAKIET NAVI PLUS: 6ZB - System nawigacji Uconnect NAV DAB z 6,5" ekranem dotykowym RSX - Port USB w podłokietniku RSF - Port na kartę SD PAKIET PREMIUM: Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 6Q9 - System nawigacji UConnect NAV DAB z 5" ekranem dotykowym GXD - System Keyless Entry&Go Podłokietnik przedni Elektryczna regulacja lędżwiowa fotela kierowcy PAKIET ACTIVE SAFETY PLUS: 4JA - Lane Assist - asystent pasa ruchu 6DC - Brake Control - system ostrzegania o zagrożeniu najechania na poprzedzający pojazd XAN - Blind Spot Detection - czujnik martwego pola XAN - Cross Path Detection - ostrzeżenie o nadjeżdżającym pojeździe podczas cofania Kamera cofania z dynamicznym torem jazdy PAKIET NAVI PLUS: 6ZB - System nawigacji Uconnect NAV DAB z 6,5" ekranem dotykowym RSF - Port na kartę SD Pop Pop Star Lounge Cross Cross Plus 7H7 5 D D D D 7J3 D KT D H9 5 D 5 D 5 7HB 5 D D D D 7HD 5 5 D 5 D 7HF 5 5 D 5 D 7HG 5 D 5 D 5 7SK 5 D D D D 7ZJ 5 D 5 D 5 a = standard D = opcja 5 = niedostępne a = standard D = opcja 5 = niedostępne 16 17

NOWY PEUGEOT 308 50/50. KREDYT 50/50 z pakietem ubezpieczenia 2,99%**

NOWY PEUGEOT 308 50/50. KREDYT 50/50 z pakietem ubezpieczenia 2,99%** CENNIK WAŻNY OD 02.10.2013 NOWY PEUGEOT 308 ROK PRODUKCJI 2013 OFERTA Z OKAZJI PREMIERY CENA OD 59 900 ZŁ 50/50 ODKUP 5 000 zł* KREDYT 50/50 z pakietem ubezpieczenia 2,99%** LEASING OD 104% z pakietem

Bardziej szczegółowo

Stylizowany i charakterystyczny grill z kratką wlotu powietrza, ewolucja klasycznego znaku rozpoznawczego Alfy Romeo.

Stylizowany i charakterystyczny grill z kratką wlotu powietrza, ewolucja klasycznego znaku rozpoznawczego Alfy Romeo. GIULIETTATA NATURALNA PRZESTRZEŃ ALFA ROMEO w STYL SILNIKI I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWO I TECHNOLOGIA DYNAMIKA 2-3 Aerodynamiczny design Opływowe i muskularne linie Ergonomiczna deska rozdzielcza Sportowa

Bardziej szczegółowo

N O W Y J E E P C H E R O K E E

N O W Y J E E P C H E R O K E E NOWY JEEP CHEROKEE STWORZONY Z PRAWDZIWEGO DNA MARKI JEEP. Zupełnie nowy Jeep Cherokee 2014 podnosi poprzeczkę, oferując doskonałe właściwości jezdne oraz prowadzenie, niskie zużycie paliwa, najlepszy

Bardziej szczegółowo

Stylizowany i charakterystyczny grill z kratką wlotu powietrza, ewolucja klasycznego znaku rozpoznawczego Alfy Romeo.

Stylizowany i charakterystyczny grill z kratką wlotu powietrza, ewolucja klasycznego znaku rozpoznawczego Alfy Romeo. GIULIET TA STYL SILNIKI I SYSTEMY Aerodynamiczny design Opływowe i muskularne linie Ergonomiczna deska rozdzielcza Sportowa trójramienna kierownica Komfortowe i wygodne fotele Włoski styl dbający o najmniejsze

Bardziej szczegółowo

LEON ST. Cennik i specyfikacja techniczna. Rok produkcji 2015 TECHNOLOGY TO ENJOY

LEON ST. Cennik i specyfikacja techniczna. Rok produkcji 2015 TECHNOLOGY TO ENJOY LEON ST Cennik i specyfikacja techniczna Rok produkcji 2015 TECHNOLOGY TO ENJOY NIECODZIENNA OFERTA SEAT LEON ST ZYSKAJ DO 6 700 ZŁ RABAT KREDYT 0% PAKIET PROMOCYJNY Zysk 6700 zł obejmuje rabat 3000 zł,

Bardziej szczegółowo

Sedici = 4x4. Ponieważ każdy dzień jest jak 4x4

Sedici = 4x4. Ponieważ każdy dzień jest jak 4x4 Sedici = 4x4. Ponieważ każdy dzień jest jak 4x4 Każdy dzień jest jak 4x4 Codziennie przeciętny dorosły człowiek poświęca 9 godzin na pracę, 5 godzin dla rodziny, 6 godzin na sen i 2 godziny na prace domowe.

Bardziej szczegółowo

NOWY PEUGEOT 208 GTi

NOWY PEUGEOT 208 GTi CENNIK WAŻNY OD 02.01.2015 NOWY PEUGEOT 208 GTi ROK PRODUKCJI 2015 WERJA ILNIK KRZYNIA BIEGÓW CENA GTi 1,6 THP 200 KM manualna 6-biegów 83 300 zł peugeot.pl WYPOAŻENIE BEZPIECZEŃTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE

Bardziej szczegółowo

Golf GTD 3-drzwiowy - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014

Golf GTD 3-drzwiowy - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 Golf GTD 3-drzwiowy - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 2.0 TDI-CR 184 KM (135 kw), 6 biegowy, BlueMotion Technology 114 090 2.0 TDI-CR 184 KM (135 kw), DSG, 6 stopniowa, BlueMotion

Bardziej szczegółowo

208 GTi PEUGEOT ROCZNIK PRODUKCJI 2013 CENNIK HATCHBACK 3-DRZWIOWY CENA WAŻNY OD 08.05. 2013

208 GTi PEUGEOT ROCZNIK PRODUKCJI 2013 CENNIK HATCHBACK 3-DRZWIOWY CENA WAŻNY OD 08.05. 2013 PEUGEOT 208 GTi CENNIK ROCZNIK PRODUKCJI 2013 WAŻNY OD 08.05. 2013 HATCHBACK 3-DRZWIOWY WERJA GTi ILNIK KRZYNIA BIEGÓW CENA 1,6 THP 200 KM manualna 6-biegów 82 800 zł 1 WYPOAŻENIE BEZPIECZEŃTWO I ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Golf GTI 3-drzwiowy - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014

Golf GTI 3-drzwiowy - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 Golf GTI 3-drzwiowy - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 2.0 TSI 220 KM (162 kw), 6 biegowy, BlueMotion Technology 108 690 2.0 TSI 220 KM (162 kw), DSG, 6 stopniowa, BlueMotion

Bardziej szczegółowo

NOWY PEUGEOT 301. UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE promocyjne za 0,99%**

NOWY PEUGEOT 301. UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE promocyjne za 0,99%** CENNIK WAŻNY OD 06.09.2013 NOWY PEUGEOT 301 ROK PRODUKCJI 2013 OFERTA PROMOCYJNA CENA OD 37 700 ZŁ 50/50 RABAT do 4 200 zł* ODKUP 3 000 zł** UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE promocyjne za 0,99%** KREDYT 50/50

Bardziej szczegółowo

NOWY NISSAN PULSAR LEASING OD 105%

NOWY NISSAN PULSAR LEASING OD 105% NOWY NISSAN PULSAR Rok produkcji 2014 KREDYT 50 50 LEASING OD 105% WYPRZEDAŻ 2014 RABATY DO 12 000 ZŁ NIEZWYKLE LEKKI I PRZESTRONNY Najlepszy w swojej klasie, dziękinajwiększej ilości miejsca na poziomie

Bardziej szczegółowo

NOWY JEEP GRAND CHEROKEE. Jeep. jest zastrzeżonym znakiem handlowym Chrysler Group LLC.

NOWY JEEP GRAND CHEROKEE. Jeep. jest zastrzeżonym znakiem handlowym Chrysler Group LLC. NOWY JEEP GRAND CHEROKEE Jeep jest zastrzeżonym znakiem handlowym Chrysler Group LLC. jeep.pl INNOWACJE SĄ W JEGO NATURZE. Przez miliony lat ewolucja kształtowała życie na naszej planecie, popychając je

Bardziej szczegółowo

Złota Kierownica 2014. NISSANSELECT OD 799złmiesięcznie NOWOCZESNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Złota Kierownica 2014. NISSANSELECT OD 799złmiesięcznie NOWOCZESNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Złota Kierownica 2014 NOWY NISSAN QASHQAI CENY OD 69 900zł NISSANSELECT OD 799złmiesięcznie SPECJALNY BONUS WAKACYJNY 1 NOWOCZESNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Qashqai oferuje szeroką gamę zwiększających bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Nowy Passat Limousine - cennik Rok modelowy 2015, rok produkcji 2015

Nowy Passat Limousine - cennik Rok modelowy 2015, rok produkcji 2015 Nowy Passat Limousine - cennik Rok modelowy 2015, rok produkcji 2015 Ceny PLN z VAT Trendline Comfortline Highline 1.4 TSI BMT 125 KM (92 kw) 6 biegów 90 790 97 790-1.4 TSI BMT, ACT 150 KM (110 kw) 6 biegów

Bardziej szczegółowo

OD 1 803 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE 1

OD 1 803 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE 1 NOWY NISSAN X-TRAIL CENY OD 105 900 ZŁ NISSANBUSINESSFINANCE OD 1 803 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE 1 PAKIET BEZPIECZEŃSTWA Pakiet Bezpieczeństwa to między innymi: Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie. 3,5% lub 2,5% z ofertą Renault Finansowanie (1)

Ubezpieczenie. 3,5% lub 2,5% z ofertą Renault Finansowanie (1) 1 CENA KATALOGOWA W ZŁ SILNIK LIFE LIMITED BOSE TCe 115 78 500 81 400 - TCe 130-82 900 92 350 dci 110 86 500 89 400 98 850 dci 110 EDC - 96 200 105 650 dci 130-96 700 106 150 Gotowe na przyjęcie każdej

Bardziej szczegółowo

Ford Fiesta Sport Family. Black Edition Red Edition Sport

Ford Fiesta Sport Family. Black Edition Red Edition Sport Ford Fiesta Sport Family Edition Edition Sport ST cennik promocyjny nr 03/ ważny od 17 kwietnia r. Ceny promocyjne /Ceny katalogowe wersja 3 drzwiowa silniki Sport Edition Edition 1.0 EcoBoost 125 KM M5

Bardziej szczegółowo

NOWY NISSAN X-TRAIL. Już od: 105 900 zł PAKIET BEZPIECZEŃSTWA

NOWY NISSAN X-TRAIL. Już od: 105 900 zł PAKIET BEZPIECZEŃSTWA Rok produkcji 2014 Już od: 105 900 zł Kredyt 50/50 super 0% Kredyt 3x33 0% Kredyt 4x25% na 3 lata Leasing od 102% od 1 349 ZŁ netto miesięcznie* *O SZCZEGÓŁY OFERTY PYTAJ AUTORYZOWANEGO DEALERA Program

Bardziej szczegółowo

ALHAMBRA. Cennik i specyfikacja techniczna. Rok produkcji 2014 TECHNOLOGY TO ENJOY

ALHAMBRA. Cennik i specyfikacja techniczna. Rok produkcji 2014 TECHNOLOGY TO ENJOY ALHAMBRA Cennik i specyfikacja techniczna Rok produkcji 2014 TECHNOLOGY TO ENJOY LIMITOWANA OFERTA PAKIETY PROMOCYJNE Wybierz promocyjny pakiet i zyskaj do 12 000 zł! PAKIET BUSINESS dla wersji limitowanej

Bardziej szczegółowo

Nowy Opel Corsa. Przyjemność jazdy bez ograniczeń.

Nowy Opel Corsa. Przyjemność jazdy bez ograniczeń. Opel Corsa Nowy Opel Corsa. Przyjemność jazdy bez ograniczeń. Opel Corsa zawsze dawał dużo przyjemności z jazdy. Zmodyfikowany model, o nowej stylistyce, żywych kolorach i większej ilości dostępnych wersji,

Bardziej szczegółowo

Dwukolorowe nadwozie, pełna personalizacja na zewnątrz i wewnątrz, abyś mógł dostosować swojego Captura do własnego stylu życia.

Dwukolorowe nadwozie, pełna personalizacja na zewnątrz i wewnątrz, abyś mógł dostosować swojego Captura do własnego stylu życia. 4 CENA KATALOGOWA W ZŁ SILNIK LIFE ZEN INTENS XMOD Energy TCe 90 60 900 67 400 Energy TCe 90 Euro 6 55 400 60 900 67 400 69 400 Energy TCe 120 EDC Euro 6 69 400 75 900 77 900 Energy dci 90 69 550 Energy

Bardziej szczegółowo

renault KOLEOS drive the change

renault KOLEOS drive the change renault KOLEOS drive the change FOCUS ELEGANCJA Z CHARAKTEREM Crossover, który przykuwa uwagę. Elegancja z pazurem. Płynne linie nadwozia skrywają silnik gotowy pokazać swoją moc. Wyrazista osłona chłodnicy,

Bardziej szczegółowo

Sharan - cennik Rok modelowy 2015, rok produkcji 2015

Sharan - cennik Rok modelowy 2015, rok produkcji 2015 Sharan - cennik Rok modelowy 2015, rok produkcji 2015 Ceny PLN z VAT Trendline Comfortline Highline 1.4 TSI BMT 150 KM (110 kw) 6 biegów 112 390 118 990 126 890 1.4 TSI BMT 150 KM (110 kw) DSG 6 - stopniowa

Bardziej szczegółowo

FAZA 3 CENA PROMOCYJNA W ZŁ LIMITED 4x4

FAZA 3 CENA PROMOCYJNA W ZŁ LIMITED 4x4 FAZA 3 CENA PROMOCYJNA W ZŁ SILNIK LIMITED 4x4 PRIVILÈGE 4x4 2.0 dci 150 2.0 dci 175 aut. 108 630 120 700 121 230 119 250 132500 131 850 134 700 146 500 Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2014 r. i dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taki jest Wyjątkowy charakter, niepowtarzalna linia.

Taki jest Wyjątkowy charakter, niepowtarzalna linia. Taki jest Wyjątkowy charakter, niepowtarzalna linia. 2 3 Taki jest Doskonałe osiągi, sportowy styl. 4 5 Taki jest Jedyny w swoim rodzaju. Nadwozie Swifta emanuje pozytywną energią dając przedsmak dynamicznej

Bardziej szczegółowo

NOWY FORD FOCUS. Inauguracyjny cennik Nr 1 dla klienta detalicznego. Teraz atrakcyjne Pakiety Wyposażenia z RABATEM do. już od

NOWY FORD FOCUS. Inauguracyjny cennik Nr 1 dla klienta detalicznego. Teraz atrakcyjne Pakiety Wyposażenia z RABATEM do. już od NOWY FORD FOCUS już od lub 540 PLN miesięcznie z Ford Multiopcje. * Teraz atrakcyjne Pakiety Wyposażenia z RABATEM do Inauguracyjny cennik Nr 1 dla klienta detalicznego Poznaj Nowoczesne Technologie Forda

Bardziej szczegółowo

Niezawodność. zna jduje się w czołówce r ankingu niezawodności TÜV.

Niezawodność. zna jduje się w czołówce r ankingu niezawodności TÜV. Yaris Rabat 3 000 PLN * ersje na wszystkie w Niezawodność T oyota Y aris zna jduje się w czołówce r ankingu niezawodności TÜV. Trwałość U tr ata wartości T oyoty Y aris jest jedną z na jniższych w swoim

Bardziej szczegółowo

CENA PROMOCYJNA W ZŁ LIFE LIMITED BOSE GT SILNIK Collection 2014 Collection 2014 Collection 2014 Collection 2014 1.6 16V 110

CENA PROMOCYJNA W ZŁ LIFE LIMITED BOSE GT SILNIK Collection 2014 Collection 2014 Collection 2014 Collection 2014 1.6 16V 110 ROK MODELOWY 2015 CENA PROMOCYJNA W ZŁ LIFE LIMITED BOSE GT SILNIK Collection 2014 Collection 2014 Collection 2014 Collection 2014 1.6 16V 110 59 250 65 750 Energy TCe 115 - Energy TCe 130-61 900 68 400

Bardziej szczegółowo

208 BUSINESS LINE EASY BUSINESS RENTAL* KREDYT 50 / 50* PEUGEOT FLEET MANAGEMENT* LEASING OD 102%* CENNIK HATCHBACK 5-DRZWIOWY SILNIK BUSINESS LINE

208 BUSINESS LINE EASY BUSINESS RENTAL* KREDYT 50 / 50* PEUGEOT FLEET MANAGEMENT* LEASING OD 102%* CENNIK HATCHBACK 5-DRZWIOWY SILNIK BUSINESS LINE 208 BUINE LINE CENNIK WAŻNY OD 05.11.2012 HATCHBACK 5-DRZWIOWY ILNIK KRZYNIA BIEGÓW BUINE LINE 1,2 VTI 82 KM M5 51 100 zł 1,4 HDI 68 KM M5 57 600 zł LEAING OD 102%* EAY BUINE RENTAL* KREDYT 50 / 50* PEUGEOT

Bardziej szczegółowo