turystyka aktywna Szczecin Gorzów Wielkopolski S 3 Berlin Poznań A 2 Zielona Góra Berlin A 18 Wrocław Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "turystyka aktywna Szczecin Gorzów Wielkopolski S 3 Berlin Poznań A 2 Zielona Góra Berlin A 18 Wrocław Wrocław"

Transkrypt

1 turystyka aktywna Szczecin S 3 Gorzów Wielkopolski Berlin A 2 A 2 Poznań S 3 Zielona Góra Berlin S 3 A 18 Wrocław Wrocław

2 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Strzelce Krajeńskie Gorzów Wielkopolski Kostrzyn Słubice Sulęcin Międzyrzecz LUBUSKIE Świebodzin WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE NIEMCY Gubin Krosno Odrzańskie Zielona Góra Nowa Sól Wschowa Żary Żagań WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE BERLIN WARSZAWA Lubuskie

3 Turystyka aktywna O tym, że aktywny wypoczynek ma mnóstwo zalet, nikogo przekonywać nie trzeba. Różnorodność form sprawia, że jest odpowiednim sposobem spędzania wolnego czasu niezależnie od wieku, czy pory roku. Rozwija ciekawość świata, poprawia kondycję fizyczną, uczy dyscypliny, sprzyja zacieśnianiu więzi, poznawaniu innych i samego siebie. Łączy elementy sportu, rekreacji, turystyki przyrodniczej i kulturowej, jednocześnie mając ogromne walory poznawcze. Turystyka aktywna doskonale wpisuje się w obowiązujące trendy: dbałości o zdrowie, kondycję i witalność. To coś więcej, niż aktywne spędzanie wolnego czasu. To sposób na zdrowie i styl bycia. Lubuskie jest regionem wyjątkowo sprzyjającym turystyce aktywnej w niemal każdej jej postaci. To najbardziej zalesione w Polsce tereny, przez które biegną liczne szlaki piesze, rowerowe i nordic walking, to kilkaset zbiorników wodnych i gęsta sieć rzek, które sprzyjają sportom wodnym. To również mnogość atrakcji turystycznych i urzekających krajobrazów, zachęcających do odkrywania wciąż na nowo. Poprzez to wydawnictwo chcielibyśmy zachęcić wszystkich Gości naszego regionu i tych, którzy jeszcze tu nie byli, do bliższego zapoznania się z możliwościami, jakie oferuje Lubuskie w zakresie turystyki aktywnej i skorzystania z różnorodności atrakcji czekających tu na turystę o każdej porze roku. Krótka informacja o rodzajach aktywnego wypoczynku, zdjęcia, kontakty teleadresowe służą temu, by być inspiracją do dalszego, samodzielnego odkrywania naszego regionu. Miejsca wymienione w folderze to przede wszystkim te, które dzięki swoim stronom internetowym pozwalają poszerzyć informacje zawarte w wydawnictwie. Zachęcamy jednocześnie do korzystania z części interaktywnego systemu informacji turystycznej, poświęconej turystyce przygodowej i aktywnej: Odkrywajmy Lubuskie aktywnie!

4 Active tourism We do not need to convince anybody that active recreation has a lot of advantages. The diversity of its forms makes it a suitable pastime regardless of age or time of year. It develops curiosity in the world, improves physical fitness, teaches discipline, is conducive of tightening ties, getting to know others and oneself. It combines elements of sport, recreation, natural and cultural tourism, while possessing great cognitive values. Active tourism fits perfectly in the current trends: taking care of health, fitness and vitality. it is something more than spending leisure time actively. It is a method for healthy living and a lifestyle. Lubuskie is the region that is especially conducive of active tourism, almost in any form. These are the most forested areas in Poland, crossed by numerous hiking, cycling and nordic walking routes; they cover a few hundred water reservoirs and a dense network of rivers which are conducive of water sports; this is also a multitude of tourist attractions and captivating landscapes, encouraging to discover more and more. By means of this publication we would like to encourage all Guests to our region and those who have not been here yet, to become acquainted with the possibilities offered by Lubuskie in active tourism and to benefit from the variety of attractions offered to tourists all year round. Brief information on the types of active recreation, photos and contact details are intended to inspire you to further, independent discovering of our region. Entities listed in the folder are primarily those which through their websites allow you to find more information than those included in the publication. Additionally, we encourage you to use the interactive tourist information system, dedicated to the adventure and active tourism: Let s discover Lubuskie actively!

5 Aktivurlaub Davon, dass die aktive Erholung eine Menge Vorteile hat, muss man niemanden überzeugen. Die Vielfalt ihrer Formen macht sie zu einem geeigneten Zeitvertreib unabhängig von Alter oder Jahreszeit. Die aktive Erholung entwickelt die Weltneugier, verbessert die körperliche Verfassung, lehrt Selbstdisziplin, macht zwischenmenschliche Beziehungen enger und hilft uns, andere und sich selbst besser kennen zu lernen. Sie verbindet Sport, Entspannung, Natur- und Kulturtourismus in sich und bietet gleichzeitig viele Erkenntnisvorteile. Der aktive Tourismus liegt voll im aktuellen Trend: die Pflege für die Gesundheit, die Fitness und die Vitalität. Das ist etwas mehr als die aktive Freizeitgestaltung. Das ist Gesundheits- und Lebensstil. Das Lebuser Land (Lubuskie) ist eine Region, die besondere Möglichkeiten der aktiven Erholung in nahezu all ihren Formen bietet. Die Region ist das waldreichste Gebiet Polens, durch das zahlreiche Wander-, Rad- und Nordic-Walking-Wege führen. Das Lebuser Land stellt einige Hunderte Seen und ein dichtes Flussnetz zur Verfügung, wo man verschiedene Wassersportarten treiben kann. Die Region steht auch für eine Vielzahl touristischer Attraktionen und faszinierender Landschaften, die das Land wieder und wieder entdecken lassen. Mit dieser Publikation möchten wir alle Gäste unserer Region sowie diejenigen, die die Region noch nicht besuchten, dazu anregen, sich mit touristischen Möglichkeiten des Lebuser Landes vertraut zu machen und die Vielfalt der Attraktionen in jeder Jahreszeit zu genießen. Eine kurze Information über die Möglichkeiten der aktiven Erholung, Photos und Adressen sollen Sie dazu verleiten, unsere Region weiter auf eigener Hand zu entdecken. Die meisten in dieser Broschüre genannten Einrichtungen verfügen über eigene Webseiten, die es Ihnen ermöglichen, die in der Publikation enthaltenen Informationen zu erweitern. Gleichzeitig empfehlen wir Ihnen den interaktiven Teil des Touristeninformationssystems, der dem Abenteuer- und Aktivtourismus gewidmet ist: Das Lebuser Land aktiv entdecken!

6 TURYSTYKA WODNA WATER TOURISM WASSERTOURISTIK

7 Turystyka wodna Lubuskie to kraina lasów i jezior. Ponad 500 zbiorników wodnych, w tym kilkadziesiąt większych jezior oraz gęsta sieć rzek z licznymi dopływami sprzyjają uprawianiu sportów wodnych. Zalety tego obszaru docenią miłośnicy przyrody i aktywnego wypoczynku na wodzie i pod wodą. Województwo przecinają liczne szlaki kajakowe, ponadto działają dobrze wyposażone ośrodki żeglarskie. Przez region przepływa Odra, a także Warta, Noteć i Bóbr, które posiadając wiele żeglownych szlaków, tworzą idealne warunki do uprawiania sportów wodnych i dysponują atrakcyjnymi szlakami kajakowymi. Żeglarze mogą przemierzać wody jeziora Sławskiego, Niesłysz, Trześniowskiego czy Łagowskiego oraz setek mniejszych. Działają tu kluby i przystanie żeglarskie, odbywają się regaty, a podczas wakacji można wziąć udział w kursach żeglarskich. Miłośnicy kajakarstwa mają na terenie Lubuskiego do dyspozycji liczne stanice i wypożyczalnie sprzętu. Mniejsze rzeki o brzegach porośniętych puszczańskim lasem, a także połączone kanałami jeziora rynnowe tworzą idealne warunki dla wypraw z kajakiem, tworząc szlaki o różnej długości i zróżnicowanym stopniu trudności. Do najdłuższych z nich należą Lubuski Szlak Wodny, o długości ponad 200 km, przebiegający rzekami Obrą i Wartą, szlak kajakowy Lubuskie Mazury, obejmujący jeziora na obszarze powiatu strzelecko-drezdeneckiego czy szlaki kajakowe po rzece Obrze i Warcie. Watertourism Lubuskie is the land of forests and lakes. Over 500 water reservoirs, including several dozens of larger lakes and a dense network of rivers with numerous tributaries which create favourable conditions for practising all kinds of water sports. The advantages of this area will be appreciated by nature lovers and enthusiasts of active recreation on water and underwater. The province is intersected by numerous canoeing routes, and there are well equipped sailing centres. The region is crossed by the Oder, and also by Warta, Noteć and Bóbr rivers which, offering numerous waterways, create perfect conditions for water sports and have attractive canoeing routes. Sailors may cross the waters of the Sławski, Niesłysz and Trześniowski or Łagowski lakes and hundreds of smaller ones. There are sailing clubs and marinas, regattas are held, and during summer holidays you can participate 7 TURYSTYKA WODNA WATER TOURISM WASSERTOURISTIK

8 in sailing courses. There are numerous riverside and lakeside hostels, as well as equipment rentals available for canoeing enthusiasts in Lubuskie. Smaller rivers whose banks are overgrown with forest, as well as ribbon lakes connected through channels, create perfect conditions for canoeing expeditions, forming routes of various length and various degrees of difficulty. The longest of them are: Lubuski Waterway, over 200 km long, going along Obra and Warta rivers, Lubuskie Mazury canoeing route, covering lakes across the Strzelce and Drezdenko district or canoeing routes on the rivers Obra and Warta. Wassertouristik Das Lebuser Land ist die Region der Wälder und Seen. Über 500 Gewässer, darunter mehrere größere Seen und ein dichtes Flussnetz mit zahlreichen Nebenflüssen bieten ausgezeichnete Möglichkeiten für diverse Wassersportarten. Die Vorteile dieses Gebiets wissen Liebhaber der Natur und der aktiven Erholung auf und unter dem Wasser zu schätzen. In der Region kreuzen sich zahlreiche Paddelbootrouten und sind viele gut ausgestattete Segelzentren tätig. Durch die Region fließen die Oder (Odra) sowie die Warthe (Warta), die Netze (Noteć) und der Bober (Bóbr), auf denen viele Segelrouten und attraktive Paddelbootrouten verlaufen und die ideale Voraussetzungen für Wassersportarten bieten. Segler können die Seen Sławskie, Niesłysz, Trześniowskie oder Łagowskie und viele Hunderte kleinerer erkunden. Hier sind Segelclubs und -hafen tätig, hier finden Regatten statt und im Sommer kann man auch einen Segelkurs absolvieren. Paddelbootfreunden steht im Lebuser Land eine Vielzahl von Boothäusern und Ausrüstungsverleihstellen zur Verfügung. Kleine Flüssen mit Wald bewachsenen Ufern sowie mit Kanälen verbundene Seen schaffen ideale Bedingungen für Paddelbootausflüge und bilden Routen mit unterschiedlicher Länge und unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Zu den längsten von ihnen gehören die über 200 km lange Lebuser Wasserroute (Lubuski Szlak Wodny), die entlang der Obra und der Warthe führt, und die Paddelbootroute Lebuser Masuren (Lubuskie Mazury), die die Seen im Kreis Strzelecko-Drezdenecki umfasst, sowie Paddelbootrouten auf der Obra und der Warthe.

9 9 TURYSTYKA WODNA WATER TOURISM WASSERTOURISTIK

10

11 szlak kajakowy Lubuskie Mazury

12 Biuro Turystyki Przyrodniczej DUDEK Stacja Pomp Słońsk tel.: 95/ Centrum Turystyki Aktywnej Głusko 15/ Dobiegniew tel: Lubuski Klub Kajakowy PLISZKA Os. nad Ochlą Otyń tel.: 68/ , , 68/ , Lubuski Klub Żeglarski im. Mariusza Zaruskiego ul. Odrodzonego Wojska Polskiego Sława tel./fax: 68/ , Centrum Turystyczne CADET ul. Gen. Stanisława Maczka 3/ Gorzów Wlkp. tel.: 95/ Kajakarnia.pl ILANKA ul. Wrzosowa Rzepin PLISZKA ul. Dębrznicka Gądków Wielki tel.: Ośrodek Wypoczynkowy MARTINEZ ul. Świebodzińska Lubrza tel.: 68/ , 68/ , 68/ Jacht Klubu Zagłębia Miedziowego Chalkos Adres biura: ul. M. Skłodowskiej-Curie 62 /D-18/ Lubin tel.: 76/ Adres portu: Port Lubiatów Sława tel.: 68/ ,

13 Klub Żeglarski Lumel Klub Żeglarski Lumel ul. Sulechowska Zielona Góra P.W. KARGUS Jerzy Jaszczak Zbąszyński Klub Żeglarski ul. Łąkowa Zbąszyń Spływy kajakowe rzekami Ziemi Lubuskiej 13 Rynek Kargowa tel.: 68/ , Św. Wojciech Międzyrzecz tel.: 95/ , turystyka wodna WATER TOURISM WASSERTOURISTIK

14 TURYSTYKA ROWEROWA CYCLING TOURISM FAHRRADTOURISTIK

15 Turystyka rowerowa Malownicze tereny leśne i pojezierne, przetykane licznymi pozostałościami bogatej lubuskiej historii tworzą wspaniałe warunki dla rozwoju szlaków turystycznych, w tym rowerowych. Coraz więcej osób ceni sobie wypoczynek aktywny i z czterech kółek przesiada się na dwa, przynajmniej na czas wakacyjnych lub weekendowych wypadów. Przez region przebiega międzynarodowy szlak rowerowy R1, a całe województwo przecina sieć szlaków rowerowych. Budowane są wciąż kolejne odcinki profesjonalnych dróg rowerowych, z których wiele łączy się w ponadlokalne, ponadregionalne (również transgraniczne) szlaki z jednolitym oznakowaniem. Za lubuskie zagłębie rowerowe uważany jest Sulęcin, w którego okolicy zaprojektowano tzw. duże (ok. 90 km) oraz małe (nie dłuższe niż 20 km) pętle, które umożliwiają poznanie najatrakcyjniejszych miejsc do zwiedzania i wypoczynku w najbliższej okolicy z perspektywy dwóch kółek. Na rowerzystów czekają liczne leśne kampingi, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, pola biwakowe. W wielu z tych miejsc bez problemu można też wypożyczyć rowery. Cycling tourism Picturesque forest and lake lands, interspersed with numerous remains of the rich history of the Lubuskie region, create excellent conditions for the development of tourist routes, including cycling routes. More and more people value active recreation and switch from cars to bicycles, at least for the time of summer holidays or weekend breaks. The R1 cycling route runs through the region, and the entire province is intersected by a network of cycling routes. Further sections of professional cycling road are being built, many of which join regional, transregional (including cross-border) routes with uniform signs. Sulęcin is considered to be the Lubuskie bicycle centre. In its vicinity so-called large (approx. 90 km) and small (not longer than 20 km) loops were designed that make it possible to get to know the most attractive places for visiting and relaxation in the nearest vicinity from the two-wheel perspective. There are numerous forest camps, agritourist farms, guesthouses, campsites offered 15 TURYSTYKA ROWEROWA CYCLING TOURISM FAHRRADTOURISTIK

16 to cyclists. In many of these places you can also easily rent bicycles. Fahrradtouristik Malerische Wälder und Seelandschaften mit zahlreichen Überresten der ereignisreichen Geschichte des Lebuser Landes bieten hervorragende Voraussetzungen für die Entwicklung der touristischen Routen einschließlich der Fahrradwege. Immer mehr Menschen wissen die aktive Erholung zu schätzen und sie steigen von Vier- auf Zweirad zumindest in der Urlaubszeit oder während der Wochenendausflüge um. Durch die Region verläuft der internationale Radweg R1 und in der gesamten Region kreuzen sich verschiedene Radrouten. Die Abschnitte professioneller Radwege werden ständig erweitert, von denen sich viele in überörtliche, überregionale (einschließlich grenzüberschreitender) Radwege mit einer einheitlichen Kennzeichnung verbinden. Als das Lebuser Fahrradzentrum gilt die Stadt Sulęcin (Zielenzig), in deren Umgebung die sog. großen (ca. 90 km) und kleinen (nicht länger als 20 km) Schleifen geplant wurden, die den Besuch der attraktivsten Plätze und die Erholung in der im Hinblick auf die Zweiräder besten Gegend ermöglichen. Auf Radfahrer warten mitten im Wald gelegene Campingplätze, Bauernhöfe und Pensionen. In vielen dieser Orte kann man problemlos ein Fahrrad ausleihen.

17 17 TURYSTYKA ROWEROWA CYCLING TOURISM FAHRRADTOURISTIK

18 szlaki rowerowe - okolice Sulęcina

19

20 Stowarzyszenie Rowerem do przodu ul. M.C. Skłodowskiej 3/ Zielona Góra Klub Turystyki Kolarskiej TURKOT - PTTK Oddział Nowa Sól ul. Parafialna Nowa Sól Międzyrzecki Klub Rowerzystów MTB MOSIW MIĘDZYRZECZ ul. Poznańska Międzyrzecz tel.: 95/ Łagowskie Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej Gronów 9a/lok Gronów Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Lisowskiego Zielona Góra tel.: 68/ Klub speedrowerowy ZKS Zielona Góra ul. Ptasia 45/ Zielona Góra Biuro Podróży bikeprotour.pl ul. Konopnickiej Sulęcin tel.: Oddział Ziemi Gorzowskiej PTTK w Gorzowie Wlkp. ul. Mieszka I 15/ Gorzów Wlkp. tel.:

21 PTTK Oddział w Zielonej Górze ul. Kupiecka Zielona Góra tel.: 68/ lubuskie serwis dla cyklistów, z opisem tras i możliwością dzielenia się komentarzami 21 TURYSTYKA ROWEROWA CYCLING TOURISM FAHRRADTOURISTIK

22 TURYSTYKA PIESZA HIKING WANDERTOURISTIK

23 Turystyka piesza Turystyka piesza to jedna z najbardziej popularnych form turystyki. Szczególnym jej walorem jest to, że mogą ją uprawiać niemal wszyscy, bez względu na wiek i porę roku. Piesze wędrówki po lubuskich zakątkach to ciągłe odkrywanie piękna bogactw oferowanych przez przyrodę. Zarówno amator leniwych spacerów, jak i zagorzały piechur znajdą coś dla siebie wśród biegnących przez lasy, łaki, pojezierza i pradoliny kilkudziesięciu znakowanych szlaków turystycznych o łącznej długości niemal 1500 km. Są to szlaki bardzo łatwe i o wysokim stopniu trudności, podmiejskie, przyrodnicze, spacerowe, krajobrazowe i regionalne, wiodące wokół najciekawszych zabytków, jak np. 23-kilometrowa trasa z Żagania do Żar czy 60-kilometrowy szlak z Gościkowa do Świebodzina. Niektóre z nich znakomicie nadają się na niedzielne wycieczki, inne będą okazją do dłuższych wypraw z plecakiem i namiotem. Liczne szlaki miejskie pozwolą poznać bogatą historię i najciekawsze zakątki lubuskich miejscowości, a miłośnikom przyrody szczególnych wrażeń dostarczą szlaki przebiegające przez tereny parków krajobrazowych - Łagowski zachwyci lasami bukowymi i pejzażami rynnowych jezior, Gryżyński urozmaiconą, polodowcową rzeźbą terenu, dębowymi alejami i siedliskami bobrów, w Krzesińskim, na terenie wsi Kłopot, napotkamy unikalną w skali Europy kolonię bocianów białych, a w parku Łuk Mużakowa podziw wzbudzi wyjątowy, widoczny z kosmosu, twór geologiczny 40-kilometrowa morena czołowa, której obszar otrzymał rangę Geoparku Krajowego. Hiking Hiking is one of the most popular forms of tourism. It particular value is the fact that it can be practised virtually by everyone, regardless of age and time of the year. Hiking in the Lubuskie parts is the continuous discovering of the beauty of varieties offered by nature. Both an amateur of lazy walks and an ardent hiker can find something for themselves among the tourist routes crossing forests, meadows, lakelands and ice-marginal valleys, with the total length of almost 1500 km. These include very easy and very difficult trails, suburban, environmental, walking, landscape and regional trails, leading around the most interesting sites, such as e.g. the 23-kilometre route from Żagań to Żary or the 60-kilometre route from Gościkowo to Świebodzin. Some of them are perfect for Sunday trips, other will be an opportunity for longer 23 TURYSTYKA PIESZA HIKING WANDERTOURISTIK

24 hiking trips with a backpack and a tent. Numerous city trails will make it possible to become acquainted with the rich history and the most interesting parts of cities and towns of Lubuskie, whereas nature lovers will be offered special sensations by the trails running through the areas of landscape parks - the Łagowski park will charm with beech forests and landscapes of ribbon lakes, Gryżyński park - with varied, post-glacial terrain, oak avenues and beaver habitats, in Krzesiński park, on the territory of the Kłopot village, we encounter a colony of white storks, unique in Europe, and in the Muskau Bend park admiration will be aroused by an exceptional, visible from space, geological formation - a 40-kilometre end moraine, whose area has been classified as a National Geopark. Wandertouristik Die Wandertouristik gehört zu den beliebtesten Formen des Tourismus. Ihr besonderer Vorteil liegt darin, dass sie unabhängig von Alter und Jahreszeit von nahezu jedem betrieben werden kann. Bei Wanderungen im Lebuser Land entdecken Sie ständig den Reichtum der hiesigen Natur. Sowohl ein Spaziergang-Freund als auch ein begeisterter Wanderer finden auf den durch Wälder, Wiesen, Seeplatten und Täler führenden Wanderwegen mit einer Gesamtlänge von 1500 km etwas für sich. Zur Verfügung stehen hier einem sowohl sehr einfache Wanderwege als auch Wege mit hohem Schwierigkeitsgrad. Zu begehen sind stadtnahe, Natur-, Spazier-, Landschafts- und Regionalwanderwege, die zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten führen, wie z.b. der 23 km lange Weg aus Żagań (Sagan) nach Żary (Sorau) oder der 60 km lange Weg aus Gościkowo (Paradies) nach Świebodzin (Schwiebus). Manche von ihnen eignen sich ausgezeichnet für Sonntagsausflüge, andere bieten die Gelegenheit zu längeren Wanderungen mit Rucksack und Zelt. Die zahlreichen Stadtrouten bieten die Möglichkeit, die ereignisreiche Geschichte der Lebuser Ortschaften kennen zu lernen. Den Naturfreuden liefern die durch Landschaftsparks verlaufenden Wanderwege besondere Eindrücke. Der Łagowski Landschaftspark entzückt mit Buchenwäldern und postglazialen Seelandschaften, der Gryżyński Landschaftsparkt überrascht mit abwechslungsreichem postglazialem Relief, Eichenalleen und Biberlebensräumen. Im Krzesiński Landschaftspark dagegen im Dorf Kłopot finden Sie die in Europa einzigartige Weißstorchkolonie. Im Park Muskauer Faltenbogen (Łuk Mużakowa) weckt die außergewöhn-

25 liche, vom Weltall sichtbare geologische Erscheinung die Bewunderung und nämlich eine 40 km lange Stirnmoräne, die in den Rang des Nationalen Geoparks erhoben wurde. 25 TURYSTYKA PIESZA HIKING WANDERTOURISTIK

26 szlaki piesze - południe województwa

27

28 Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych al. Wielkopolska Sulechów tel.: , fax: 68/ Biuro Turystyki Przyrodniczej Dudek Stacja Pomp Słońsk tel./fax: 95/ tel.: PTTK Oddział w Zielonej Górze ul. Kupiecka Zielona Góra tel.: 68/ Klub Turystyki Pieszej Nasza Chata Siedziba: Klub U Szefa, ul. Chełmońskiego Gorzów Wielkopolski tel.: 95/ , Oddział Miejski PTTK Gorzów Wlkp. ul. Wyszyńskiego Gorzów Wlkp. tel./fax: 95/ Oddział Zakładowy PTTK Stilon w Gorzowie Wlkp. ul. Franciszka Walczaka Gorzów Wlkp. tel.: 95/

29 Oddział Miejski PTTK w Gubinie ul. Obr. Pokoju Gubin tel.: 68/ fax: 68/ Oddział PTTK Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu Wojskowy Oddział PTTK w Krośnie Odrzańskim ul. Poznańska Krosno Odrzańskie tel.: 68/ Oddział PTTK w Nowej Soli 29 Rynek Międzyrzecz tel.: 95/ fax: 95/ Oddział PTTK Ziemia Sulęcińska w Sulęcinie Osiedle Kopernika 7 Szkoła Podstawowa Sulęcin tel.: 95/ fax: 95/ Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach pl. Kardynała St. Wyszyńskiego Żary tel.: 68/ fax: 68/ ul. Moniuszki 3 skr. poczt Nowa Sól tel.: 68/ Oddział PTTK w Żaganiu pl. Klasztorny Żagań tel.: 68/ fax: 68/ TURYSTYKA PIESZA HIKING WANDERTOURISTIK

30 NORDIC WALKING

31 Nordic Walking Województwo lubuskie posiada aktualnie największą sieć szlaków nordic walking w Polsce. Ponad 400 km wyznaczonych szlaków pozwala zwiedzić najpiękniejsze i najciekawsze miejsca regionu, łącząc obcowanie z naturą i aktywny wypoczynek. Zalety spacerów z kijkami odkrywa coraz więcej osób w różnym wieku czynnych kijkarzy jest już tutaj kilka tysięcy. Dzięki spacerom oznakowanymi trasami można poznać ciekawostki lubuskich ziem i odkryć na nowo ich historyczne i przyrodnicze atrakcje. Największa koncentracja szlaków nordic walking znajduje się na Wale Zielonogórskim (trasy o łącznej długości ok. 300 km), a także na terenie Łuku Mużakowa, tzw. Trójkąta Sakralnego (Rokitno-Gościkowo-Święty Wojciech) i w okolicach Sulęcina. Nordic Walking 31 The Lubuskie province has currently the largest network of Nordic Walking trails in Poland. Over 400 km of trails facilitate visiting of the most beautiful and most interesting places of the region, combining the communion with nature and active recreation. More and more people, in different age groups, discover the benefits of walking with poles - there are already a few thousand active pole walkers here. Due to walks along marked trails, curiosities of Lubuskie lands may be found and their historic and natural attractions may be rediscovered. The largest concentration of Nordic Walking trails is located on the Zielona Góra Ridge (trails of the total length of approx. 300 km), and on the territory of the Muskau Bend, the so-called Sacral Triangle (Rokitno-Gościkowo-Święty Wojciech) and near Sulęcin. Nordic Walking NORDIC WALKING Das Lebuser Lang verfügt über das derzeit größte Netz der Nordic- -Walking-Strecken in Polen. Auf über 400 km Wanderwegen kann man die schönsten und interessantesten Plätze der Region erkunden und dabei den Kontakt mit der Natur und die aktive Erholung unter einen Hut bringen. Die Vorteile der Spaziergänge mit Stöcken werden von immer mehr Menschen unterschiedlichen Alters entdeckt - in der Gegend gibt es bereits ein paar Tausend aktive Stock-Fans. Auf Spaziergängen auf den markierten Wanderwegen kann man interessante Gegenden des Lebuser Landes erkunden und seine historische und Natursehenswürdigkeiten entdecken. Die meisten Nordic-Walking-Wege befinden sich auf dem Grünberger Damm (Wał Zielonogórski)(Strecken mit einer Gesamtlänge von ca. 300 km) und auf dem Mukauer Faltenbogen, dem sog. Sakraldreieck (Rokitno-Gościkowo-Święty Wojciech) und in der Nähe von Sulęcin.

32 Wał Zielonogórski - Kraina Nordic Walking

33 KRAINA NORDIC WALKING WAL ZIELONOGORSKI,,,

34

35 Wał Zielonogórski - Kraina Nordic Walking Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie ul. Olimpijska Racula tel.: 68/ Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Lisowskiego Zielona Góra tel.: 68/ fax: 68/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Urszuli Zielona Góra 35 NORDIC WALKING

36 TURYSTYKA JEŹDZIECKA EQUESTRIAN TOURISM REITTOURISTIK

37 Turystyka jeździecka Chociaż turystyka jeździecka jest jedną z mniej rozpowszechnionych w Polsce form turystyki kwalifikowanej, w województwie lubuskim nabiera ona coraz większego znaczenia i dynamicznie się rozwija. Stwarza możliwości kontaktu z przyrodą, zaspakaja chęć sprawdzenia siebie, podniesienia sprawności i poprawy zdrowia. Jeździectwo stało się modnym sposobem na wypoczynek, a ilość podmiotów świadczących usługi dla turysty w siodle wciąż rośnie. Wiele z nich wykorzystuje terapeutyczne zalety jazdy konnej, prowadząc zajęcia hipoterapii. W Lubuskiem funkcjonuje kilkadziesiąt ośrodków jazdy konnej. Część z nich działa przy gospodarstwach agroturystycznych, inne przy szkołach, pensjonatach, hotelach i zajazdach, zazwyczaj pięknie położonych wśród lasów i jezior. Ośrodki oferują szeroki wachlarz usług: począwszy od nauki jazdy konnej pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, przez rozmaite imprezy plenerowe po zajęcia dla zaawansowanych (tory crossowe, skoki przez przeszkody). Większość dysponuje nowoczesnymi stajniami, krytymi ujeżdżalniami, parkurami oraz służy pomocą w transporcie koni. Mają doskonałe warunki do organizacji krótszych wycieczek, jak i kilkudniowych rajdów. Equestrian tourism Despite the fact that equestrian tourism is one of the less common forms of adventure tourism, in the Lubuskie Province it is becoming increasingly important and is developing dynamically. It creates the possibility of contacts with nature, satisfies the desire to test oneself, improve fitness and health. Horseback riding has become a fashionable method of relaxation, and the number of entities rendering services for horseback riding tourist continues to grow. Many of them use the therapeutic benefits of horseback riding conducting hippotherapy classes. There are several dozen horseback riding centres in the Lubuskie Province. Some of them function at agritourism farms, other at schools, guesthouses, hotels and inns; they are usually beautifully situated among forests and lakes. The centres offer a wide range of services: ranging from horseback riding lessons under 37 TURYSTYKA JEŹDZIECKA EQUESTRIAN TOURISM REITTOURISTIK

38 the guidance of qualified instructors, through various outdoor events, to advanced classes (cross courses, jumping). Most of them have modern stables, indoor manèges, horse competition ring and assist in horse transportation. They offer perfect conditions to organize shorter trips and a few-day rallies. Reittouristik Obwohl das Reiten die am wenigsten verbreitete Form der Touristik ist, wird es im Lebuser Land immer wichtiger und entwickelt sich rasant. Es bietet die Möglichkeit, mit Natur umzugehen, erfüllt den Wunsch, sich selbst zu prüfen sowie die körperliche Verfassung und die Gesundheit zu verbessern Der Reitsport als eine Erholungsform wurde zur Modesache und die Anzahl der Anbieter der Dienstleistungen im Sattel steigt die ganze Zeit. Viele von ihnen nutzen die therapeutischen Vorteile vom Reiten und bieten Hypotherapie-Stunden an. Im Lebuser Land sind einige Dutzend Reitzentren tätig. Ein Teil von ihnen befindet sich an Bauernhöfen, andere an Schulen, Pensionen, Hotels und Gasthäusern. Die Reitzentren bieten eine breite Dienstleistungspalette an, angefangen mit dem Reitunterricht unter der Aufsicht hoch qualifizierter Reittrainer, über verschiedene Outdoor-Events bis hin zu Attraktionen für Fortgeschrittene (Cross-Strecken, Springreiten). Die meisten Zentren verfügen über moderne Ställe, Reithallen, Parcours und bieten Pferdetransportservice an. Sie haben ausgezeichnete Bedingungen für die Veranstaltung sowohl kürzerer als auch mehrtägiger Ausritte.

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r.

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r. Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r. Nazwa Gmina ulica kod miejscowość telefon fax e-mail Gminny Do Spraw Świebodzin PLAC WOLNOŚCI 14 66-200 Świebodzin 684750823 684750834 ops_swiebodzin@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie atrakcji turystycznych znakami drogowymi E-22 - Załącznik graficzny

Oznakowanie atrakcji turystycznych znakami drogowymi E-22 - Załącznik graficzny 1 GORZÓW WLKP. grafika znaków nr 1-5 ZNAK E22b-duży o wymiarach (szerokość x wysokość) 300x220 cm ZNAK E22b-średni o wymiarach (szerokość x wysokość) 225x180 cm Katedra Gorzów Wielkopolski 9 km na rysunku

Bardziej szczegółowo

Dotyczy województwa: Lubuskie

Dotyczy województwa: Lubuskie Powiat: gorzowski 2 U MARII - Walczaka a; -00 Gorzów Wlkp. HUZAR - Husarska 2; -00 Gorzów Wlkp., 8 LEŚNE USTRONIE - Myśliwska 2; -0 Witnica LORD - Krajowej Rady Narodowej ; -0 Witnica GRACJA - Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Gmina Zbąszynek informuje! Wykaz placówek, w których można wykonać badania cytologiczne; lubuskie

Gmina Zbąszynek informuje! Wykaz placówek, w których można wykonać badania cytologiczne; lubuskie Wykaz placówek, w których można wykonać badania cytologiczne; lubuskie Gmina Zbąszynek informuje! Nazwa Świadczeniodawcy Specjalność Powiat Miasto Ulica Telefon Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą gorzowski

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek policyjnych w województwie zachodniopomorskim. Wykaz jednostek policyjnych w województwie lubuskim

Wykaz jednostek policyjnych w województwie zachodniopomorskim. Wykaz jednostek policyjnych w województwie lubuskim Wykaz jednostek policyjnych w województwie zachodniopomorskim Komenda Wojewódzka Policji (KWP) Szczecin Gryfino Myślibórz ulica Małopolska 47 70-515 Szczecin Telefon: 0048 91 8211900 Telefax: 0048 918211559

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 MIEJSCE N A Z W A S Z K O Ł Y P U N K T Y OGÓŁEM 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SULECHÓW 655,00 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WSCHOWA 605,00 3 SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Telefon Faks E-mail

Lp. Nazwa Telefon Faks E-mail Załącznik nr 6 Lp. Nazwa Telefon Faks E-mail 1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 95 71 15 271 95 72 88 777 609 796 508 95 72 88 778 95 72 88 779 centrumkryzysowe@lubuskie.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zielona brama Polski 2015-06-01 11:16:27

Zielona brama Polski 2015-06-01 11:16:27 Zielona brama Polski 2015-06-01 11:16:27 2 Czyste środowisko sprzyja rozwojowi turystyki i przedsiębiorstw agroturystycznych. Liczne jeziora i rzeki stwarzają dobre warunki do rozwoju turystyki i uprawiania

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

www.sadyba-boszkowo.pl

www.sadyba-boszkowo.pl SADYBA BOSZKOWO www.sadyba-boszkowo.pl SADYBA BOSZKOWO SADYBA to zespół 5 ośrodków rekreacyjno wypoczynkowych położonych w Boszkowie, w samym sercu Przemęckiego Parku Krajobrazowego, nad brzegami malowniczego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Świebodzin październik, 2012 rok 1 2 Spis treści KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 5 / K / 2015

KOMUNIKAT NR 5 / K / 2015 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 12b tel. 95 722-60-57, fax 95 722-46-52 www.wsse.gorzow.pl e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl NIP: 599-10-23-564

Bardziej szczegółowo

Kwota przeznaczona na dotacje 10 655 000. Część A - Drogi powiatowe

Kwota przeznaczona na dotacje 10 655 000. Część A - Drogi powiatowe ZATWIERDZAM Wojewoda LUBUSKI Jerzy Ostrouch WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Rok dofinansowania 2014 Gorzów Wlkp., dnia 31 października 2013 roku Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

66-400 ul. Młyńska 3 Tel. (095) 722-40-64. 66-400 ul. Sulęcińska 51 Tel. (095) 723-99-13. 66-400 ul. Teatralna 26

66-400 ul. Młyńska 3 Tel. (095) 722-40-64. 66-400 ul. Sulęcińska 51 Tel. (095) 723-99-13. 66-400 ul. Teatralna 26 5 6 MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI Dom im. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 66-00 ul. Strażacka 66 Alberta) Noclegownia dla bezdomnych, Hostel miejsca noclegowe dla osób

Bardziej szczegółowo

Tabela 3.3.2. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie lubuskim zaplanowanych na rok 2016

Tabela 3.3.2. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie lubuskim zaplanowanych na rok 2016 Tabela 3.3.2. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie uskim zaplanowanych na rok 2016 Planowany okres pomiarowy: wiosenny, letni, 1 Kłodawa (DW 151, DP 1404F) 2 Zielona Góra - Kożuchów (DW

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 16 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów szkół podstawowych. KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów szkół podstawowych

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów szkół podstawowych. KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów szkół podstawowych 2 Konkursy przedmiotowe i gimnazjów województwa lubuskiego w roku szkolnym 2013/2014 ZAWODY REJONOWE I WOJEWÓDZKIE Miejsca zawodów wszystkich konkursów zostaną podane w osobnym komunikacie w terminie na

Bardziej szczegółowo

Wydziału Turystyki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Wydziału Turystyki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wydziału Turystyki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Etap MDW E 70 w województwie lubuskim obejmuje łącznie 123 kilometry: Odcinek Warty - 70 km Odcinek Noteci - 47 km Odcinek Odry

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie campingowo i caravaningowo Ilość dni: 3 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Czekają na Ciebie: rodzinne pola campingowe wyżywienie

Bardziej szczegółowo

Baza teleadresowa - kluby sportowe

Baza teleadresowa - kluby sportowe Lp. Nazwa instytucji Adres Tel/fax e-mail Uwagi Gorzów Wlkp. Lubuski Okręgowy ul. Wyczółkowskiego tel.: 95 73 86 869 lub 508 lubuski@pzts.pl Związek Tenisa Stołowego 6/14, 66-400 Gorzów Wlkp.; 567 326

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo-wychowawcze Województwo LUBUSKIE - stan na dzień 24.02.2014 r.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze Województwo LUBUSKIE - stan na dzień 24.02.2014 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Województwo LUBUSKIE - stan

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodki Pomocy Społecznej Ośrodki Pomocy Społecznej http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html Ośrodki Pomocy Społecznej OBSŁUGA KLIENTA W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ Przedstawiamy Raport z

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU Olimpy Lubuskie za 1999 rok

I EDYCJA KONKURSU Olimpy Lubuskie za 1999 rok I EDYCJA KONKURSU Olimpy Lubuskie za 1999 rok Les Gondor Areco Sweden-Lipiany Kronopol Żary gmina Lubniewice gmina Cybinka gmina Żary miasto Zielona Góra Główne wyróżnienie i nagroda specjalna: Bogdan

Bardziej szczegółowo

Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Potencjał województwa lubuskiego szansą dla rozwoju Położenie -przy zachodniej granicy Polski Wyjątkowe bogactwo przyrodnicze -liczne lasy ijeziora Dobra dostępność

Bardziej szczegółowo

Województwo lubuskie. Strona 1

Województwo lubuskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo lubuskie gminy miejskie 1 Gorzów Wielkopolski Dorota Szukalska - Koźlakowska wsr@um.gorzow.pl 95 7355 812 2 Kostrzyn Wiesław Biskowski urzad@kostrzyn.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ADRES PRAKTYKI - MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES PRAKTYKI - ULICA POWIAT TELEFON DO REJSTRACJI

ADRES PRAKTYKI - MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES PRAKTYKI - ULICA POWIAT TELEFON DO REJSTRACJI NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES PRAKTYKI - MIEJSCOWOŚĆ ADRES PRAKTYKI - ULICA POWIAT TELEFON DO REJSTRACJI PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO LEK.MED.JANINA JOACHIMIAK DESZCZNO LUBUSKA 109 GORZOWSKI 95 751 31

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Wysokość przyznanych środków I. II. III. IV. 1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Wyniki I Otwartego konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH RZYSTOSOWANYCH DLA OTRZEB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Lp. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Kostrzyn nad Odrą (m.) gorzowski 5 Muzeum rzyrodnicze,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE UWAGI METODYCZNE 1. Mieszkanie jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi - wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami

Bardziej szczegółowo

Tworzenie sieci transeuropejskich korytarzy migracyjnych

Tworzenie sieci transeuropejskich korytarzy migracyjnych Tworzenie sieci transeuropejskich korytarzy migracyjnych Poczdam 31 stycznia 2012 r. Opracowała: mgr inż. Beata Taryma Partner polski PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka Siedziba Nadleśnictwa 2 3 Wnętrze

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2015

Lista podstawowa na rok 2015 Lista podstawowa na rok 2015 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent Park Narodowy Budowa wiaty edukacyjnej w Parku Narodowym "Ujście 1 "Ujście Warty" Warty" Zarząd Wojewódzki Związku Eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE UWAGI METODYCZNE 1. Mieszkanie jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi - wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

EWD wsk. mat.- przyr. EWD wsk. humanis tyczny. Średnia EWD. Miejsce Nazwa Adres Miejscowość. Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia 1 Edukacyjnego

EWD wsk. mat.- przyr. EWD wsk. humanis tyczny. Średnia EWD. Miejsce Nazwa Adres Miejscowość. Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia 1 Edukacyjnego Miejsce Nazwa Adres Miejscowość EWD wsk. humanis tyczny EWD wsk. mat.- przyr. Średnia EWD Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Kazimierza 1 Edukacyjnego Wielkiego 65B Wielkopolski 6,3 7,25 6,775 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SPORTOWE DZIECI i MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

PODSUMOWANIE SPORTOWE DZIECI i MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PODSUMOWANIE SPORTOWE DZIECI i MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W RAMACH LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY za rok szkolny 2014-2015 Żary 29 września 2015 rok Spis treści 1. Klasyfikacja generalna szkół podstawowych........

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) UWAGI OGÓLNE określają: Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwo BArD 2003. Kod pocztowy: 66-300. b_bard@poczta.onet.pl. tak. Tak

Gospodarstwo BArD 2003. Kod pocztowy: 66-300. b_bard@poczta.onet.pl. tak. Tak Nazwa: ekologicznym: Gospodarstwo BArD 2003 Kod pocztowy: 66-300 Poczta: Międzyrzecz Miejscowość, ulica, nr domu: Gumniska 32 Województwo: Telefon kontaktowy: Telefon kom.: Osoba do kontaktu: Opis gospodarstwa:

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48, 66 500 Strzelce Krajeńskie

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48, 66 500 Strzelce Krajeńskie Lp. Wykaz nadzorowanych przez jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej kąpielisk i miejsc wykorzystywanych na terenie województwa lubuskiego (stan na dzień 21 czerwca 2011r.) Nazwa kąpieliska/ miejsca

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE REGIONALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY

WYKORZYSTANIE REGIONALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY WYKORZYSTANIE REGIONALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY dr inż. Janusz Baranowski mgr inż. Krzysztof Jarosiński CENTRUM KOMPUTEROWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO WPROWADZENIE Początki Internetu

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

68-200 Żary. Powiatowy Dom Dziecka socjalizacyjna 28 socjalizacyjna z miejscami. mi 26

68-200 Żary. Powiatowy Dom Dziecka socjalizacyjna 28 socjalizacyjna z miejscami. mi 26 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Województwo LUBUSKIE - stan na dzień 07.05.2014 r. pozycja w rejestrze nr sprawy w rejestrze zezwolenie

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów szkół podstawowych

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów szkół podstawowych 2 Konkursy przedmiotowe i gimnazjów województwa lubuskiego w roku szkolnym 2015/2016 ZAWODY REJONOWE I WOJEWÓDZKIE Miejsca zawodów wszystkich konkursów zostaną podane w osobnym komunikacie w terminie na

Bardziej szczegółowo

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych województwa lubuskiego

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych województwa lubuskiego Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych województwa lubuskiego stan na dzień: 30 września 2015 r. Lp. Nazwa placówki

Bardziej szczegółowo

Pensjonat. Dychów 66-624. Dychów 4

Pensjonat. Dychów 66-624. Dychów 4 Pensjonat 66-624 Dychów Dychów 4 Lokalizacja N 51 59 05 E 15 03 19. Odległość z pensjonatu: Warszawa 465 km Wrocław 215 km Zielona Góra 37 km Poznań 166 km Berlin 162 km Przejścia graniczne: Gubin(PL)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej Województwo Lubuskie

Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej Województwo Lubuskie Lp. Nr i data wydania zezwolenia/ zezwolenia na prowadzenie domu Podmiot prowadzący: siedziba, adres i Nr telefonu Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej Województwo Lubuskie Nazwa, adres Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r.

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Cel sporządzenia Planu realizacja założeń dokumentów strategicznych kraju

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Zdefiniowane potrzeby: Definierte Bedürfnisse: Koniecznośd promocji wymiany turystycznej między województwem lubuskim a Berlinem

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy nazwa podmiotu dokładny adres województwo Współpraca

Bardziej szczegółowo

Zobacz, gdzie możesz kupić energię!

Zobacz, gdzie możesz kupić energię! Masz licznik przedpłatowy? Zobacz, gdzie możesz kupić energię! Małpka Barlinek al. 1 Maja 26 Barlinek ul. 11 Listopada 1 Kolektura Lotto Barlinek ul. Górna 1 Barlinek ul. Niepodległości 12 Stefczyk Finanse

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. R 1.2. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera określone

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2014-06-25. Posiedzenie Kolegium w dniu. Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2014-06-25. Posiedzenie Kolegium w dniu. Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Posiedzenie Kolegium w dniu 2014-06-25 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Nazwa jst Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Uchwała / zarządzenie zmieniające

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż Dane ośrodków - województwo lubuskie 1. Cibóż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dla osób poniżej 18. r.ż.), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Oddział Detoksykacji

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej soft line Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej SOFT LINE zapewnia wysok¹ funkcjonalnoœæ, ergonomiê i estetykê. Myœl¹ przewodni¹ projektantów by³o stworzenie

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2013

Lista podstawowa na rok 2013 Lista podstawowa na rok 2013 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent Energetyka Cieplna Budowa układu skojarzonej produkcji ciepła i energii 1 Opolszczyzny SA atmosfery elektrycznej na terenie miasta Żagania

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

REJESTR PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO - GORZOWSKIEJ

REJESTR PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO - GORZOWSKIEJ REJESTR PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO - GORZOWSKIEJ Lp. Nazwa parafii Miejscowość 1 p.w. Św. Michała Archanioła Nowa Sól 2 p.w. Wniebowzięca NMP Nowa Sól 3 p.w. Św. Wojciecha Biskupa

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie biznesowo Ilość dni: zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jest to

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PROGRAMY INFRASTRUKTURALNE MSIT 4-5.05.2015 Infrastruktura sportowa Programy infrastrukturalne 2 Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej (wojewódzkie wieloletnie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w 2010 r. Źródłem

Bardziej szczegółowo

OFERTA / OFFER / ANGEBOT NR 1

OFERTA / OFFER / ANGEBOT NR 1 OFERTA / OFFER / ANGEBOT NR 1 THE INVESTMENT ESTATE DATA: Perpetual usufruct, sale, PPP Wyspa Wielka Żuława, Iława, województwo warmińsko-mazurskie Total ground surface(ha) Evaluation of the area (PLN)

Bardziej szczegółowo

Pokoje Restauracja / Lobby Bar / Night Club Spa & Wellness Konferencje

Pokoje Restauracja / Lobby Bar / Night Club Spa & Wellness Konferencje Pokoje Restauracja / Lobby Bar / Night Club Spa & Wellness Konferencje Jarosławiec jest osadą rybacką o charakterze rekreacyjno- wypoczynkowym położoną na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, na Przylądku Jarosławieckim.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity Szkołę. wkład własny Priorytetu 3 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły NASZA BUDA Lubsko 2 Gmina Dąbie 2

Koszt całkowity Szkołę. wkład własny Priorytetu 3 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły NASZA BUDA Lubsko 2 Gmina Dąbie 2 Lp. 1 Załącznik nr 1 Wykaz szkół rekomendowanych do dofinansowania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w zł. Kwota Nazwa Organu Prowadzącego Liczba Liczba Finansowy Nazwa szkoły

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Vortrag (4) ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Marek Trojnar, Swinoujscie 33 Komplex der Häfen in Szczecin und Świnoujście Strategische Lage Der kürzeste Weg aus Skandinavien nach Südeuropa

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku landbrand wyróżniamy miejsca Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku Zielona Góra, 4 lutego 2014 Agenda prezentacji 1. Jak powstawał Program? Liczne spotkania z branżą i ekspertami. 2. Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym 111 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Rozmowa wstępna 1 minuta

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Die Familien- und Behindertenverei 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 ata utworzenia SRiON - 26.03.1997r. - Gründung

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku SPOTKANIE KONSULTACYJNE landbrand wyróżniamy miejsca Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku SPOTKANIE KONSULTACYJNE Zielona Góra, 22 lipca 2013 Agenda Spotkania Konsultacyjnego Cześć I 10:30 11:45 I. Omówienie zakresu

Bardziej szczegółowo

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Informacje ogólne - Allgemeine Informationen - General information Jesteśmy producentem szerokiej gamy kształtowników giętych

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2014

Lista podstawowa na rok 2014 Lista podstawowa na rok 2014 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie rocznego gwarancyjnego serwisu 1 programowego oprogramowania służącego

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo