turystyka aktywna Szczecin Gorzów Wielkopolski S 3 Berlin Poznań A 2 Zielona Góra Berlin A 18 Wrocław Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "turystyka aktywna Szczecin Gorzów Wielkopolski S 3 Berlin Poznań A 2 Zielona Góra Berlin A 18 Wrocław Wrocław"

Transkrypt

1 turystyka aktywna Szczecin S 3 Gorzów Wielkopolski Berlin A 2 A 2 Poznań S 3 Zielona Góra Berlin S 3 A 18 Wrocław Wrocław

2 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Strzelce Krajeńskie Gorzów Wielkopolski Kostrzyn Słubice Sulęcin Międzyrzecz LUBUSKIE Świebodzin WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE NIEMCY Gubin Krosno Odrzańskie Zielona Góra Nowa Sól Wschowa Żary Żagań WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE BERLIN WARSZAWA Lubuskie

3 Turystyka aktywna O tym, że aktywny wypoczynek ma mnóstwo zalet, nikogo przekonywać nie trzeba. Różnorodność form sprawia, że jest odpowiednim sposobem spędzania wolnego czasu niezależnie od wieku, czy pory roku. Rozwija ciekawość świata, poprawia kondycję fizyczną, uczy dyscypliny, sprzyja zacieśnianiu więzi, poznawaniu innych i samego siebie. Łączy elementy sportu, rekreacji, turystyki przyrodniczej i kulturowej, jednocześnie mając ogromne walory poznawcze. Turystyka aktywna doskonale wpisuje się w obowiązujące trendy: dbałości o zdrowie, kondycję i witalność. To coś więcej, niż aktywne spędzanie wolnego czasu. To sposób na zdrowie i styl bycia. Lubuskie jest regionem wyjątkowo sprzyjającym turystyce aktywnej w niemal każdej jej postaci. To najbardziej zalesione w Polsce tereny, przez które biegną liczne szlaki piesze, rowerowe i nordic walking, to kilkaset zbiorników wodnych i gęsta sieć rzek, które sprzyjają sportom wodnym. To również mnogość atrakcji turystycznych i urzekających krajobrazów, zachęcających do odkrywania wciąż na nowo. Poprzez to wydawnictwo chcielibyśmy zachęcić wszystkich Gości naszego regionu i tych, którzy jeszcze tu nie byli, do bliższego zapoznania się z możliwościami, jakie oferuje Lubuskie w zakresie turystyki aktywnej i skorzystania z różnorodności atrakcji czekających tu na turystę o każdej porze roku. Krótka informacja o rodzajach aktywnego wypoczynku, zdjęcia, kontakty teleadresowe służą temu, by być inspiracją do dalszego, samodzielnego odkrywania naszego regionu. Miejsca wymienione w folderze to przede wszystkim te, które dzięki swoim stronom internetowym pozwalają poszerzyć informacje zawarte w wydawnictwie. Zachęcamy jednocześnie do korzystania z części interaktywnego systemu informacji turystycznej, poświęconej turystyce przygodowej i aktywnej: Odkrywajmy Lubuskie aktywnie!

4 Active tourism We do not need to convince anybody that active recreation has a lot of advantages. The diversity of its forms makes it a suitable pastime regardless of age or time of year. It develops curiosity in the world, improves physical fitness, teaches discipline, is conducive of tightening ties, getting to know others and oneself. It combines elements of sport, recreation, natural and cultural tourism, while possessing great cognitive values. Active tourism fits perfectly in the current trends: taking care of health, fitness and vitality. it is something more than spending leisure time actively. It is a method for healthy living and a lifestyle. Lubuskie is the region that is especially conducive of active tourism, almost in any form. These are the most forested areas in Poland, crossed by numerous hiking, cycling and nordic walking routes; they cover a few hundred water reservoirs and a dense network of rivers which are conducive of water sports; this is also a multitude of tourist attractions and captivating landscapes, encouraging to discover more and more. By means of this publication we would like to encourage all Guests to our region and those who have not been here yet, to become acquainted with the possibilities offered by Lubuskie in active tourism and to benefit from the variety of attractions offered to tourists all year round. Brief information on the types of active recreation, photos and contact details are intended to inspire you to further, independent discovering of our region. Entities listed in the folder are primarily those which through their websites allow you to find more information than those included in the publication. Additionally, we encourage you to use the interactive tourist information system, dedicated to the adventure and active tourism: Let s discover Lubuskie actively!

5 Aktivurlaub Davon, dass die aktive Erholung eine Menge Vorteile hat, muss man niemanden überzeugen. Die Vielfalt ihrer Formen macht sie zu einem geeigneten Zeitvertreib unabhängig von Alter oder Jahreszeit. Die aktive Erholung entwickelt die Weltneugier, verbessert die körperliche Verfassung, lehrt Selbstdisziplin, macht zwischenmenschliche Beziehungen enger und hilft uns, andere und sich selbst besser kennen zu lernen. Sie verbindet Sport, Entspannung, Natur- und Kulturtourismus in sich und bietet gleichzeitig viele Erkenntnisvorteile. Der aktive Tourismus liegt voll im aktuellen Trend: die Pflege für die Gesundheit, die Fitness und die Vitalität. Das ist etwas mehr als die aktive Freizeitgestaltung. Das ist Gesundheits- und Lebensstil. Das Lebuser Land (Lubuskie) ist eine Region, die besondere Möglichkeiten der aktiven Erholung in nahezu all ihren Formen bietet. Die Region ist das waldreichste Gebiet Polens, durch das zahlreiche Wander-, Rad- und Nordic-Walking-Wege führen. Das Lebuser Land stellt einige Hunderte Seen und ein dichtes Flussnetz zur Verfügung, wo man verschiedene Wassersportarten treiben kann. Die Region steht auch für eine Vielzahl touristischer Attraktionen und faszinierender Landschaften, die das Land wieder und wieder entdecken lassen. Mit dieser Publikation möchten wir alle Gäste unserer Region sowie diejenigen, die die Region noch nicht besuchten, dazu anregen, sich mit touristischen Möglichkeiten des Lebuser Landes vertraut zu machen und die Vielfalt der Attraktionen in jeder Jahreszeit zu genießen. Eine kurze Information über die Möglichkeiten der aktiven Erholung, Photos und Adressen sollen Sie dazu verleiten, unsere Region weiter auf eigener Hand zu entdecken. Die meisten in dieser Broschüre genannten Einrichtungen verfügen über eigene Webseiten, die es Ihnen ermöglichen, die in der Publikation enthaltenen Informationen zu erweitern. Gleichzeitig empfehlen wir Ihnen den interaktiven Teil des Touristeninformationssystems, der dem Abenteuer- und Aktivtourismus gewidmet ist: Das Lebuser Land aktiv entdecken!

6 TURYSTYKA WODNA WATER TOURISM WASSERTOURISTIK

7 Turystyka wodna Lubuskie to kraina lasów i jezior. Ponad 500 zbiorników wodnych, w tym kilkadziesiąt większych jezior oraz gęsta sieć rzek z licznymi dopływami sprzyjają uprawianiu sportów wodnych. Zalety tego obszaru docenią miłośnicy przyrody i aktywnego wypoczynku na wodzie i pod wodą. Województwo przecinają liczne szlaki kajakowe, ponadto działają dobrze wyposażone ośrodki żeglarskie. Przez region przepływa Odra, a także Warta, Noteć i Bóbr, które posiadając wiele żeglownych szlaków, tworzą idealne warunki do uprawiania sportów wodnych i dysponują atrakcyjnymi szlakami kajakowymi. Żeglarze mogą przemierzać wody jeziora Sławskiego, Niesłysz, Trześniowskiego czy Łagowskiego oraz setek mniejszych. Działają tu kluby i przystanie żeglarskie, odbywają się regaty, a podczas wakacji można wziąć udział w kursach żeglarskich. Miłośnicy kajakarstwa mają na terenie Lubuskiego do dyspozycji liczne stanice i wypożyczalnie sprzętu. Mniejsze rzeki o brzegach porośniętych puszczańskim lasem, a także połączone kanałami jeziora rynnowe tworzą idealne warunki dla wypraw z kajakiem, tworząc szlaki o różnej długości i zróżnicowanym stopniu trudności. Do najdłuższych z nich należą Lubuski Szlak Wodny, o długości ponad 200 km, przebiegający rzekami Obrą i Wartą, szlak kajakowy Lubuskie Mazury, obejmujący jeziora na obszarze powiatu strzelecko-drezdeneckiego czy szlaki kajakowe po rzece Obrze i Warcie. Watertourism Lubuskie is the land of forests and lakes. Over 500 water reservoirs, including several dozens of larger lakes and a dense network of rivers with numerous tributaries which create favourable conditions for practising all kinds of water sports. The advantages of this area will be appreciated by nature lovers and enthusiasts of active recreation on water and underwater. The province is intersected by numerous canoeing routes, and there are well equipped sailing centres. The region is crossed by the Oder, and also by Warta, Noteć and Bóbr rivers which, offering numerous waterways, create perfect conditions for water sports and have attractive canoeing routes. Sailors may cross the waters of the Sławski, Niesłysz and Trześniowski or Łagowski lakes and hundreds of smaller ones. There are sailing clubs and marinas, regattas are held, and during summer holidays you can participate 7 TURYSTYKA WODNA WATER TOURISM WASSERTOURISTIK

8 in sailing courses. There are numerous riverside and lakeside hostels, as well as equipment rentals available for canoeing enthusiasts in Lubuskie. Smaller rivers whose banks are overgrown with forest, as well as ribbon lakes connected through channels, create perfect conditions for canoeing expeditions, forming routes of various length and various degrees of difficulty. The longest of them are: Lubuski Waterway, over 200 km long, going along Obra and Warta rivers, Lubuskie Mazury canoeing route, covering lakes across the Strzelce and Drezdenko district or canoeing routes on the rivers Obra and Warta. Wassertouristik Das Lebuser Land ist die Region der Wälder und Seen. Über 500 Gewässer, darunter mehrere größere Seen und ein dichtes Flussnetz mit zahlreichen Nebenflüssen bieten ausgezeichnete Möglichkeiten für diverse Wassersportarten. Die Vorteile dieses Gebiets wissen Liebhaber der Natur und der aktiven Erholung auf und unter dem Wasser zu schätzen. In der Region kreuzen sich zahlreiche Paddelbootrouten und sind viele gut ausgestattete Segelzentren tätig. Durch die Region fließen die Oder (Odra) sowie die Warthe (Warta), die Netze (Noteć) und der Bober (Bóbr), auf denen viele Segelrouten und attraktive Paddelbootrouten verlaufen und die ideale Voraussetzungen für Wassersportarten bieten. Segler können die Seen Sławskie, Niesłysz, Trześniowskie oder Łagowskie und viele Hunderte kleinerer erkunden. Hier sind Segelclubs und -hafen tätig, hier finden Regatten statt und im Sommer kann man auch einen Segelkurs absolvieren. Paddelbootfreunden steht im Lebuser Land eine Vielzahl von Boothäusern und Ausrüstungsverleihstellen zur Verfügung. Kleine Flüssen mit Wald bewachsenen Ufern sowie mit Kanälen verbundene Seen schaffen ideale Bedingungen für Paddelbootausflüge und bilden Routen mit unterschiedlicher Länge und unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Zu den längsten von ihnen gehören die über 200 km lange Lebuser Wasserroute (Lubuski Szlak Wodny), die entlang der Obra und der Warthe führt, und die Paddelbootroute Lebuser Masuren (Lubuskie Mazury), die die Seen im Kreis Strzelecko-Drezdenecki umfasst, sowie Paddelbootrouten auf der Obra und der Warthe.

9 9 TURYSTYKA WODNA WATER TOURISM WASSERTOURISTIK

10

11 szlak kajakowy Lubuskie Mazury

12 Biuro Turystyki Przyrodniczej DUDEK Stacja Pomp Słońsk tel.: 95/ Centrum Turystyki Aktywnej Głusko 15/ Dobiegniew tel: Lubuski Klub Kajakowy PLISZKA Os. nad Ochlą Otyń tel.: 68/ , , 68/ , Lubuski Klub Żeglarski im. Mariusza Zaruskiego ul. Odrodzonego Wojska Polskiego Sława tel./fax: 68/ , Centrum Turystyczne CADET ul. Gen. Stanisława Maczka 3/ Gorzów Wlkp. tel.: 95/ Kajakarnia.pl ILANKA ul. Wrzosowa Rzepin PLISZKA ul. Dębrznicka Gądków Wielki tel.: Ośrodek Wypoczynkowy MARTINEZ ul. Świebodzińska Lubrza tel.: 68/ , 68/ , 68/ Jacht Klubu Zagłębia Miedziowego Chalkos Adres biura: ul. M. Skłodowskiej-Curie 62 /D-18/ Lubin tel.: 76/ Adres portu: Port Lubiatów Sława tel.: 68/ ,

13 Klub Żeglarski Lumel Klub Żeglarski Lumel ul. Sulechowska Zielona Góra P.W. KARGUS Jerzy Jaszczak Zbąszyński Klub Żeglarski ul. Łąkowa Zbąszyń Spływy kajakowe rzekami Ziemi Lubuskiej 13 Rynek Kargowa tel.: 68/ , Św. Wojciech Międzyrzecz tel.: 95/ , turystyka wodna WATER TOURISM WASSERTOURISTIK

14 TURYSTYKA ROWEROWA CYCLING TOURISM FAHRRADTOURISTIK

15 Turystyka rowerowa Malownicze tereny leśne i pojezierne, przetykane licznymi pozostałościami bogatej lubuskiej historii tworzą wspaniałe warunki dla rozwoju szlaków turystycznych, w tym rowerowych. Coraz więcej osób ceni sobie wypoczynek aktywny i z czterech kółek przesiada się na dwa, przynajmniej na czas wakacyjnych lub weekendowych wypadów. Przez region przebiega międzynarodowy szlak rowerowy R1, a całe województwo przecina sieć szlaków rowerowych. Budowane są wciąż kolejne odcinki profesjonalnych dróg rowerowych, z których wiele łączy się w ponadlokalne, ponadregionalne (również transgraniczne) szlaki z jednolitym oznakowaniem. Za lubuskie zagłębie rowerowe uważany jest Sulęcin, w którego okolicy zaprojektowano tzw. duże (ok. 90 km) oraz małe (nie dłuższe niż 20 km) pętle, które umożliwiają poznanie najatrakcyjniejszych miejsc do zwiedzania i wypoczynku w najbliższej okolicy z perspektywy dwóch kółek. Na rowerzystów czekają liczne leśne kampingi, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, pola biwakowe. W wielu z tych miejsc bez problemu można też wypożyczyć rowery. Cycling tourism Picturesque forest and lake lands, interspersed with numerous remains of the rich history of the Lubuskie region, create excellent conditions for the development of tourist routes, including cycling routes. More and more people value active recreation and switch from cars to bicycles, at least for the time of summer holidays or weekend breaks. The R1 cycling route runs through the region, and the entire province is intersected by a network of cycling routes. Further sections of professional cycling road are being built, many of which join regional, transregional (including cross-border) routes with uniform signs. Sulęcin is considered to be the Lubuskie bicycle centre. In its vicinity so-called large (approx. 90 km) and small (not longer than 20 km) loops were designed that make it possible to get to know the most attractive places for visiting and relaxation in the nearest vicinity from the two-wheel perspective. There are numerous forest camps, agritourist farms, guesthouses, campsites offered 15 TURYSTYKA ROWEROWA CYCLING TOURISM FAHRRADTOURISTIK

16 to cyclists. In many of these places you can also easily rent bicycles. Fahrradtouristik Malerische Wälder und Seelandschaften mit zahlreichen Überresten der ereignisreichen Geschichte des Lebuser Landes bieten hervorragende Voraussetzungen für die Entwicklung der touristischen Routen einschließlich der Fahrradwege. Immer mehr Menschen wissen die aktive Erholung zu schätzen und sie steigen von Vier- auf Zweirad zumindest in der Urlaubszeit oder während der Wochenendausflüge um. Durch die Region verläuft der internationale Radweg R1 und in der gesamten Region kreuzen sich verschiedene Radrouten. Die Abschnitte professioneller Radwege werden ständig erweitert, von denen sich viele in überörtliche, überregionale (einschließlich grenzüberschreitender) Radwege mit einer einheitlichen Kennzeichnung verbinden. Als das Lebuser Fahrradzentrum gilt die Stadt Sulęcin (Zielenzig), in deren Umgebung die sog. großen (ca. 90 km) und kleinen (nicht länger als 20 km) Schleifen geplant wurden, die den Besuch der attraktivsten Plätze und die Erholung in der im Hinblick auf die Zweiräder besten Gegend ermöglichen. Auf Radfahrer warten mitten im Wald gelegene Campingplätze, Bauernhöfe und Pensionen. In vielen dieser Orte kann man problemlos ein Fahrrad ausleihen.

17 17 TURYSTYKA ROWEROWA CYCLING TOURISM FAHRRADTOURISTIK

18 szlaki rowerowe - okolice Sulęcina

19

20 Stowarzyszenie Rowerem do przodu ul. M.C. Skłodowskiej 3/ Zielona Góra Klub Turystyki Kolarskiej TURKOT - PTTK Oddział Nowa Sól ul. Parafialna Nowa Sól Międzyrzecki Klub Rowerzystów MTB MOSIW MIĘDZYRZECZ ul. Poznańska Międzyrzecz tel.: 95/ Łagowskie Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej Gronów 9a/lok Gronów Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Lisowskiego Zielona Góra tel.: 68/ Klub speedrowerowy ZKS Zielona Góra ul. Ptasia 45/ Zielona Góra Biuro Podróży bikeprotour.pl ul. Konopnickiej Sulęcin tel.: Oddział Ziemi Gorzowskiej PTTK w Gorzowie Wlkp. ul. Mieszka I 15/ Gorzów Wlkp. tel.:

21 PTTK Oddział w Zielonej Górze ul. Kupiecka Zielona Góra tel.: 68/ lubuskie serwis dla cyklistów, z opisem tras i możliwością dzielenia się komentarzami 21 TURYSTYKA ROWEROWA CYCLING TOURISM FAHRRADTOURISTIK

22 TURYSTYKA PIESZA HIKING WANDERTOURISTIK

23 Turystyka piesza Turystyka piesza to jedna z najbardziej popularnych form turystyki. Szczególnym jej walorem jest to, że mogą ją uprawiać niemal wszyscy, bez względu na wiek i porę roku. Piesze wędrówki po lubuskich zakątkach to ciągłe odkrywanie piękna bogactw oferowanych przez przyrodę. Zarówno amator leniwych spacerów, jak i zagorzały piechur znajdą coś dla siebie wśród biegnących przez lasy, łaki, pojezierza i pradoliny kilkudziesięciu znakowanych szlaków turystycznych o łącznej długości niemal 1500 km. Są to szlaki bardzo łatwe i o wysokim stopniu trudności, podmiejskie, przyrodnicze, spacerowe, krajobrazowe i regionalne, wiodące wokół najciekawszych zabytków, jak np. 23-kilometrowa trasa z Żagania do Żar czy 60-kilometrowy szlak z Gościkowa do Świebodzina. Niektóre z nich znakomicie nadają się na niedzielne wycieczki, inne będą okazją do dłuższych wypraw z plecakiem i namiotem. Liczne szlaki miejskie pozwolą poznać bogatą historię i najciekawsze zakątki lubuskich miejscowości, a miłośnikom przyrody szczególnych wrażeń dostarczą szlaki przebiegające przez tereny parków krajobrazowych - Łagowski zachwyci lasami bukowymi i pejzażami rynnowych jezior, Gryżyński urozmaiconą, polodowcową rzeźbą terenu, dębowymi alejami i siedliskami bobrów, w Krzesińskim, na terenie wsi Kłopot, napotkamy unikalną w skali Europy kolonię bocianów białych, a w parku Łuk Mużakowa podziw wzbudzi wyjątowy, widoczny z kosmosu, twór geologiczny 40-kilometrowa morena czołowa, której obszar otrzymał rangę Geoparku Krajowego. Hiking Hiking is one of the most popular forms of tourism. It particular value is the fact that it can be practised virtually by everyone, regardless of age and time of the year. Hiking in the Lubuskie parts is the continuous discovering of the beauty of varieties offered by nature. Both an amateur of lazy walks and an ardent hiker can find something for themselves among the tourist routes crossing forests, meadows, lakelands and ice-marginal valleys, with the total length of almost 1500 km. These include very easy and very difficult trails, suburban, environmental, walking, landscape and regional trails, leading around the most interesting sites, such as e.g. the 23-kilometre route from Żagań to Żary or the 60-kilometre route from Gościkowo to Świebodzin. Some of them are perfect for Sunday trips, other will be an opportunity for longer 23 TURYSTYKA PIESZA HIKING WANDERTOURISTIK

24 hiking trips with a backpack and a tent. Numerous city trails will make it possible to become acquainted with the rich history and the most interesting parts of cities and towns of Lubuskie, whereas nature lovers will be offered special sensations by the trails running through the areas of landscape parks - the Łagowski park will charm with beech forests and landscapes of ribbon lakes, Gryżyński park - with varied, post-glacial terrain, oak avenues and beaver habitats, in Krzesiński park, on the territory of the Kłopot village, we encounter a colony of white storks, unique in Europe, and in the Muskau Bend park admiration will be aroused by an exceptional, visible from space, geological formation - a 40-kilometre end moraine, whose area has been classified as a National Geopark. Wandertouristik Die Wandertouristik gehört zu den beliebtesten Formen des Tourismus. Ihr besonderer Vorteil liegt darin, dass sie unabhängig von Alter und Jahreszeit von nahezu jedem betrieben werden kann. Bei Wanderungen im Lebuser Land entdecken Sie ständig den Reichtum der hiesigen Natur. Sowohl ein Spaziergang-Freund als auch ein begeisterter Wanderer finden auf den durch Wälder, Wiesen, Seeplatten und Täler führenden Wanderwegen mit einer Gesamtlänge von 1500 km etwas für sich. Zur Verfügung stehen hier einem sowohl sehr einfache Wanderwege als auch Wege mit hohem Schwierigkeitsgrad. Zu begehen sind stadtnahe, Natur-, Spazier-, Landschafts- und Regionalwanderwege, die zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten führen, wie z.b. der 23 km lange Weg aus Żagań (Sagan) nach Żary (Sorau) oder der 60 km lange Weg aus Gościkowo (Paradies) nach Świebodzin (Schwiebus). Manche von ihnen eignen sich ausgezeichnet für Sonntagsausflüge, andere bieten die Gelegenheit zu längeren Wanderungen mit Rucksack und Zelt. Die zahlreichen Stadtrouten bieten die Möglichkeit, die ereignisreiche Geschichte der Lebuser Ortschaften kennen zu lernen. Den Naturfreuden liefern die durch Landschaftsparks verlaufenden Wanderwege besondere Eindrücke. Der Łagowski Landschaftspark entzückt mit Buchenwäldern und postglazialen Seelandschaften, der Gryżyński Landschaftsparkt überrascht mit abwechslungsreichem postglazialem Relief, Eichenalleen und Biberlebensräumen. Im Krzesiński Landschaftspark dagegen im Dorf Kłopot finden Sie die in Europa einzigartige Weißstorchkolonie. Im Park Muskauer Faltenbogen (Łuk Mużakowa) weckt die außergewöhn-

25 liche, vom Weltall sichtbare geologische Erscheinung die Bewunderung und nämlich eine 40 km lange Stirnmoräne, die in den Rang des Nationalen Geoparks erhoben wurde. 25 TURYSTYKA PIESZA HIKING WANDERTOURISTIK

26 szlaki piesze - południe województwa

27

28 Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych al. Wielkopolska Sulechów tel.: , fax: 68/ Biuro Turystyki Przyrodniczej Dudek Stacja Pomp Słońsk tel./fax: 95/ tel.: PTTK Oddział w Zielonej Górze ul. Kupiecka Zielona Góra tel.: 68/ Klub Turystyki Pieszej Nasza Chata Siedziba: Klub U Szefa, ul. Chełmońskiego Gorzów Wielkopolski tel.: 95/ , Oddział Miejski PTTK Gorzów Wlkp. ul. Wyszyńskiego Gorzów Wlkp. tel./fax: 95/ Oddział Zakładowy PTTK Stilon w Gorzowie Wlkp. ul. Franciszka Walczaka Gorzów Wlkp. tel.: 95/

29 Oddział Miejski PTTK w Gubinie ul. Obr. Pokoju Gubin tel.: 68/ fax: 68/ Oddział PTTK Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu Wojskowy Oddział PTTK w Krośnie Odrzańskim ul. Poznańska Krosno Odrzańskie tel.: 68/ Oddział PTTK w Nowej Soli 29 Rynek Międzyrzecz tel.: 95/ fax: 95/ Oddział PTTK Ziemia Sulęcińska w Sulęcinie Osiedle Kopernika 7 Szkoła Podstawowa Sulęcin tel.: 95/ fax: 95/ Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach pl. Kardynała St. Wyszyńskiego Żary tel.: 68/ fax: 68/ ul. Moniuszki 3 skr. poczt Nowa Sól tel.: 68/ Oddział PTTK w Żaganiu pl. Klasztorny Żagań tel.: 68/ fax: 68/ TURYSTYKA PIESZA HIKING WANDERTOURISTIK

30 NORDIC WALKING

31 Nordic Walking Województwo lubuskie posiada aktualnie największą sieć szlaków nordic walking w Polsce. Ponad 400 km wyznaczonych szlaków pozwala zwiedzić najpiękniejsze i najciekawsze miejsca regionu, łącząc obcowanie z naturą i aktywny wypoczynek. Zalety spacerów z kijkami odkrywa coraz więcej osób w różnym wieku czynnych kijkarzy jest już tutaj kilka tysięcy. Dzięki spacerom oznakowanymi trasami można poznać ciekawostki lubuskich ziem i odkryć na nowo ich historyczne i przyrodnicze atrakcje. Największa koncentracja szlaków nordic walking znajduje się na Wale Zielonogórskim (trasy o łącznej długości ok. 300 km), a także na terenie Łuku Mużakowa, tzw. Trójkąta Sakralnego (Rokitno-Gościkowo-Święty Wojciech) i w okolicach Sulęcina. Nordic Walking 31 The Lubuskie province has currently the largest network of Nordic Walking trails in Poland. Over 400 km of trails facilitate visiting of the most beautiful and most interesting places of the region, combining the communion with nature and active recreation. More and more people, in different age groups, discover the benefits of walking with poles - there are already a few thousand active pole walkers here. Due to walks along marked trails, curiosities of Lubuskie lands may be found and their historic and natural attractions may be rediscovered. The largest concentration of Nordic Walking trails is located on the Zielona Góra Ridge (trails of the total length of approx. 300 km), and on the territory of the Muskau Bend, the so-called Sacral Triangle (Rokitno-Gościkowo-Święty Wojciech) and near Sulęcin. Nordic Walking NORDIC WALKING Das Lebuser Lang verfügt über das derzeit größte Netz der Nordic- -Walking-Strecken in Polen. Auf über 400 km Wanderwegen kann man die schönsten und interessantesten Plätze der Region erkunden und dabei den Kontakt mit der Natur und die aktive Erholung unter einen Hut bringen. Die Vorteile der Spaziergänge mit Stöcken werden von immer mehr Menschen unterschiedlichen Alters entdeckt - in der Gegend gibt es bereits ein paar Tausend aktive Stock-Fans. Auf Spaziergängen auf den markierten Wanderwegen kann man interessante Gegenden des Lebuser Landes erkunden und seine historische und Natursehenswürdigkeiten entdecken. Die meisten Nordic-Walking-Wege befinden sich auf dem Grünberger Damm (Wał Zielonogórski)(Strecken mit einer Gesamtlänge von ca. 300 km) und auf dem Mukauer Faltenbogen, dem sog. Sakraldreieck (Rokitno-Gościkowo-Święty Wojciech) und in der Nähe von Sulęcin.

32 Wał Zielonogórski - Kraina Nordic Walking

33 KRAINA NORDIC WALKING WAL ZIELONOGORSKI,,,

34

35 Wał Zielonogórski - Kraina Nordic Walking Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie ul. Olimpijska Racula tel.: 68/ Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Lisowskiego Zielona Góra tel.: 68/ fax: 68/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Urszuli Zielona Góra 35 NORDIC WALKING

36 TURYSTYKA JEŹDZIECKA EQUESTRIAN TOURISM REITTOURISTIK

37 Turystyka jeździecka Chociaż turystyka jeździecka jest jedną z mniej rozpowszechnionych w Polsce form turystyki kwalifikowanej, w województwie lubuskim nabiera ona coraz większego znaczenia i dynamicznie się rozwija. Stwarza możliwości kontaktu z przyrodą, zaspakaja chęć sprawdzenia siebie, podniesienia sprawności i poprawy zdrowia. Jeździectwo stało się modnym sposobem na wypoczynek, a ilość podmiotów świadczących usługi dla turysty w siodle wciąż rośnie. Wiele z nich wykorzystuje terapeutyczne zalety jazdy konnej, prowadząc zajęcia hipoterapii. W Lubuskiem funkcjonuje kilkadziesiąt ośrodków jazdy konnej. Część z nich działa przy gospodarstwach agroturystycznych, inne przy szkołach, pensjonatach, hotelach i zajazdach, zazwyczaj pięknie położonych wśród lasów i jezior. Ośrodki oferują szeroki wachlarz usług: począwszy od nauki jazdy konnej pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, przez rozmaite imprezy plenerowe po zajęcia dla zaawansowanych (tory crossowe, skoki przez przeszkody). Większość dysponuje nowoczesnymi stajniami, krytymi ujeżdżalniami, parkurami oraz służy pomocą w transporcie koni. Mają doskonałe warunki do organizacji krótszych wycieczek, jak i kilkudniowych rajdów. Equestrian tourism Despite the fact that equestrian tourism is one of the less common forms of adventure tourism, in the Lubuskie Province it is becoming increasingly important and is developing dynamically. It creates the possibility of contacts with nature, satisfies the desire to test oneself, improve fitness and health. Horseback riding has become a fashionable method of relaxation, and the number of entities rendering services for horseback riding tourist continues to grow. Many of them use the therapeutic benefits of horseback riding conducting hippotherapy classes. There are several dozen horseback riding centres in the Lubuskie Province. Some of them function at agritourism farms, other at schools, guesthouses, hotels and inns; they are usually beautifully situated among forests and lakes. The centres offer a wide range of services: ranging from horseback riding lessons under 37 TURYSTYKA JEŹDZIECKA EQUESTRIAN TOURISM REITTOURISTIK

38 the guidance of qualified instructors, through various outdoor events, to advanced classes (cross courses, jumping). Most of them have modern stables, indoor manèges, horse competition ring and assist in horse transportation. They offer perfect conditions to organize shorter trips and a few-day rallies. Reittouristik Obwohl das Reiten die am wenigsten verbreitete Form der Touristik ist, wird es im Lebuser Land immer wichtiger und entwickelt sich rasant. Es bietet die Möglichkeit, mit Natur umzugehen, erfüllt den Wunsch, sich selbst zu prüfen sowie die körperliche Verfassung und die Gesundheit zu verbessern Der Reitsport als eine Erholungsform wurde zur Modesache und die Anzahl der Anbieter der Dienstleistungen im Sattel steigt die ganze Zeit. Viele von ihnen nutzen die therapeutischen Vorteile vom Reiten und bieten Hypotherapie-Stunden an. Im Lebuser Land sind einige Dutzend Reitzentren tätig. Ein Teil von ihnen befindet sich an Bauernhöfen, andere an Schulen, Pensionen, Hotels und Gasthäusern. Die Reitzentren bieten eine breite Dienstleistungspalette an, angefangen mit dem Reitunterricht unter der Aufsicht hoch qualifizierter Reittrainer, über verschiedene Outdoor-Events bis hin zu Attraktionen für Fortgeschrittene (Cross-Strecken, Springreiten). Die meisten Zentren verfügen über moderne Ställe, Reithallen, Parcours und bieten Pferdetransportservice an. Sie haben ausgezeichnete Bedingungen für die Veranstaltung sowohl kürzerer als auch mehrtägiger Ausritte.

Gmina Okonek. Informator turystyczny Szlakiem okonia. Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch

Gmina Okonek. Informator turystyczny Szlakiem okonia. Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch ISBN 978-83-60696-84- Gmina Okonek Informator turystyczny Szlakiem okonia The commune of Okonek Tourist guide Following the Traces of Perch Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas

Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas Zabytki, muzea, winnice, sport i rekreacja Sehenswürdigkeiten, Museen, Weinberge, Sport und Erholung Monuments, museums,

Bardziej szczegółowo

SOŁECTWA GMINY DREZDENKO PRZEWODNIK PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY

SOŁECTWA GMINY DREZDENKO PRZEWODNIK PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY SOŁECTWA GMINY DREZDENKO PRZEWODNIK PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY Drezdenko 2014 WYDAWCA Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko WSPÓŁPRACA Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia

Bardziej szczegółowo

Zobacz więcej See more Sehen Sie mehr. Gdańsk - Sopot - Gdynia - Plus. Karta Turysty Tourist Card Touristenkarte

Zobacz więcej See more Sehen Sie mehr. Gdańsk - Sopot - Gdynia - Plus. Karta Turysty Tourist Card Touristenkarte Zobacz więcej See more Sehen Sie mehr Gdańsk - Sopot - Gdynia - Plus Karta Turysty Tourist Card Touristenkarte WSTĘP INTRODUCTION EINLEITUNG 3 Szanowni Państwo - Drodzy Turyści, witamy Państwa na terenie

Bardziej szczegółowo

POLISH. and let yourself be enchanted. i daj siê oczarowaæ. und lass dich verzaubern LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW

POLISH. and let yourself be enchanted. i daj siê oczarowaæ. und lass dich verzaubern LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW POZNAJ JĘZYK, ODKRYJ POLSKĄ KULTURĘ i daj siê oczarowaæ LERNE DIE SPRACHE KENNEN, ENTDECKE DIE POLNISCHE KULTUR und lass dich verzaubern POLISH LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW EXPLORE THE LANGUAGE, DISCOVER

Bardziej szczegółowo

HOTELE HISTORYCZNE POLSKA

HOTELE HISTORYCZNE POLSKA HOTELE HISTORYCZNE POLSKA Stowarzyszenie właścicieli hoteli historycznych Association of historic hotels owners Verein der Eigentümer historischer Hotels www. HHPOLSKA. com 24 33 19 8 30 1 10 5 3 20 21

Bardziej szczegółowo

na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i

na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i www.zakopane.pl Tatry od lat przyciągają swoją magią The magic of the Tatra Mountains has been attracting people for a number of years Die Tatra lockt seit

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat. p o w i a t r a d o m s k i p o w i a t r a d o m s k i t h e p o v i a t o f r a d o m Urząd Miasta Pionki 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15 tel. 48 341 42 00, www.pionki.pl Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy Spis treści 1 Spis Treści Opis piktogramów... 2 Słowo wstępne Marszałka Województwa Mazowieckiego... 3 Słowo wstępne Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego... 4 Informacja o szlakach turystycznych

Bardziej szczegółowo

P o w i a t S o k o ł o w s k i

P o w i a t S o k o ł o w s k i Powiat Sokołowski Spis Treści Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

KOLORYT ZIEMI SUWALSKIEJ

KOLORYT ZIEMI SUWALSKIEJ KOLORYT ZIEMI SUWALSKIEJ THE COLOURS OF SUWAŁKI REGION POWIAT SUWALSKI Autor tekstów / Author of the text: Hubert Stojanowski Autorzy fotografii / Authors of the photographs: Jarosław Borejszo, Waldemar

Bardziej szczegółowo

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Meeting planner s guide Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Basic information Informacje ogólne 1 Old Market Square Stary Rynek Contents Spis treści 1 Basic information Informacje ogólne 1A

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

the living history lebendige geschichte

the living history lebendige geschichte the living history lebendige geschichte A B C 3 Malbork kojarzy si najcz Êciej z najwi kszà gotyckà warownià w Europie. Zamek malborski to arcydzie o architektury obronnej i rezydencjonalnej Êredniowiecza.

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children ISSN 1644-4183 WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK SEPTEMBER, OCTOBER (33) 2013 Czechy Na stoku / On the slope Dominikana PERŁA KARAIBóW / the pearl of the Caribbean Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl Wakacje z dzieckiem

Bardziej szczegółowo

INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO

INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO GIŻYCKO NIEMCY DEUTSCHLAND SZWECJA SCHWEDEN POLSKA POLEN ROSJA RUSSLAND ROSJA RUSSLAND ŁOTWA LETTLAND ESTONIA ESTLAND BIAŁORUŚ BELARUSS UKRAINA UKRAINE LITWA

Bardziej szczegółowo

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński Powiat Wołomiński Zaproszenie Do Powiatu Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie. Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie.

Bardziej szczegółowo

Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy Partnership projects and local initiatives

Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy Partnership projects and local initiatives Lokalna Grupa Działania / Local Action Group Zielony Pierścień Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy Partnership projects and local initiatives Baranów Janowiec Kazimierz Dolny Końskowola Kurów Markuszów

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-60035-22-1

ISBN 978-83-60035-22-1 1 ISBN 978-83-60035-22-1 2 Drodzy Goście, Witamy w pięknym Powiecie Lubańskim. Posiadanie tego przewodnika jest dowodem na to, że zdecydowali się Państwo zatrzymać w naszej gościnnej krainie i skorzystać

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie: Mark Haines

Tłumaczenie: Mark Haines Powiat Łańcucki Redakcja wydawnicza: Anna Duda-Świerk Redakcji dokonano na podstawie materiałów przekazanych przez Urząd Miasta Łańcuta oraz urzędy gmin powiatu łańcuckiego. Tłumaczenie: Mark Haines Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

Suwałki wczoraj i dziś

Suwałki wczoraj i dziś Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation of a City Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej Płocka J.,29. Zagospodarowanie turystyczne powiato golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXV. 25-37. Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Powiat Kołobrzeski. Portret Historyczny. Kołobrzeg County Historical Profile. Landkreis Kolberg Historisches Portrait

Powiat Kołobrzeski. Portret Historyczny. Kołobrzeg County Historical Profile. Landkreis Kolberg Historisches Portrait Powiat Kołobrzeski Portret Historyczny Kołobrzeg County Historical Profile Landkreis Kolberg Historisches Portrait Wstęp Broszura pt. Portret Historyczny, wydana w języku polskim, niemieckim i angielskim,

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

Kielce. Innsbruck. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Szlak MuzeÓw / The trail of Museums. Białe szaleństwo / Snow frenzy

Kielce. Innsbruck. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Szlak MuzeÓw / The trail of Museums. Białe szaleństwo / Snow frenzy ISSN 1644-4183 STYCZEŃ / LUTY January / february (35) 2014 Kielce Szlak MuzeÓw / The trail of Museums Innsbruck Białe szaleństwo / Snow frenzy Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl wyspa z wielką historią

Bardziej szczegółowo

GAZETA POKŁADOWA RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH AND BEAUTY

GAZETA POKŁADOWA RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH AND BEAUTY ISSN 1644-4183 WAKACJE / HOLIDAY(32) 2013 Hansa Park RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE Sardynia RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH GAZETA POKŁADOWA WWW.PKSPOLONUS.PL DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH

Bardziej szczegółowo

Z SERCA ŚLĄSKICH LASÓW

Z SERCA ŚLĄSKICH LASÓW Z SERCA ŚLĄSKICH LASÓW G M I N A K U Ź N I A R A C I B O R S K A Z SERCA ŚLĄSKICH LASÓW Gmina Kuźnia Raciborska RACIBÓRZ 2007 Opracowano i wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej Grzegorz

Bardziej szczegółowo