I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE"

Transkrypt

1 Jak mamy żyć? I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE A. Bóg obdarzył rasę ludzką wielką godnością. Mamy wolną wolę, co oznacza, że mamy możność podejmowania decyzji, które sprawiają rzeczywistą różnicę. Te wybory sprawiedliwości lub grzechu przynoszą błogosławieństwo lub zło nam i tym, którzy są wokół nas. Jeśli wybieramy sprawiedliwość, otwieramy drzwi błogosławieństwa dla innych. Wybory, które podejmujemy dają legalne wejście zarówno aniołom jak i demonom, które w ten sposób mogą być bardziej aktywne w naturalnej rzeczywistości. Kształtujemy jakość życia przez to, co robimy. Niektóre z naszych teraźniejszych wyborów będą miały swój skutek na wieczność. To życie to nie ćwiczenia. B. Bóg zarządza wszechświatem w intymnym partnerstwie ze swoim ludem poprzez wstawiennictwo. Godność i tajemnica wstawiennictwa jest najbardziej widoczna w relacji Jezusa ze swoim Ojcem. 25 zawsze żyje (Jezus), aby się wstawiać za nimi. (Hbr 7:25) C. Centrum zarządzania wszechświatem to pokój modlitwy, co oznacza wszystkie święte modlitwy w niebie i na ziemi, które zbierane są razem przed tronem Ojca. Bóg dał swojemu ludowi do odegrania dynamiczną rolę w określaniu niektórych stopni jakości naszego życia. Czynimy znaczący wkład w jakość życia. D. Bóg otwiera drzwi błogosławieństwa i zamyka drzwi opresji w odpowiedzi na nasze modlitwy. Istnieją błogosławieństwa, których Bóg zdecydował się udzielić, ale tylko wtedy, gdy Jego lud powstanie w partnerstwie modlitwy. 2 nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. (Jk 4:2) 21 Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. (Mt 17:21) E. Bóg czeka na naszą wytrwałość w modlitwie przed Nim. Izajasz nauczał, że On pragnie uwolnić swoją łaskę i moc, ale czeka właśnie na to, by usłyszeć wołanie swojego ludu we wstawiennictwie. 18 Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. (Iz 30:18-19) F. Niektórzy ufają suwerenności Bożej w niebiblijny sposób, polegający na tym, że ufają, iż Bóg zrobi to, co przeznaczył dla nas. Nie jest to prawdziwe zaufanie Bogu, a raczej przypuszczenie czegoś wobec Niego. Nie możemy wykonać tej części, która należy do Boga, ani On nie wykona tego, co należy do nas. Niektórzy źle stosują prawdę, że jeśli Bóg czegoś chce, to On to zrobi. Jest to prawda w niektórych głównych kwestiach tego, co Bóg zrobi. Jednak mimo to, istnieje wiele rzeczy, których Bóg nie da nam dopóki nie poprosimy. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, ale to się nie stanie, ponieważ Bóg nie naruszy naszej wolnej woli w dziedzinie naszego zbawienia (2P 3:8-9) Strona - 1 -

2 G. Ezechiel nauczał, że Bóg szukał jednego, który mógłby stanąć w wyłomie pomiędzy Nim a Izraelem, kogoś, kto modliłby się w taki sposób, by Boży osąd mógł być powstrzymany. 30 I szukałem wśród nich męża, który by wystawił mur i stanął w wyłomie przede Mną, by bronił tej ziemi i przeszkodził Mi w jej niszczeniu, a nie znalazłem takiego. (Ez 22:30) II. ZBIOROWE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE A. Zbiorowe uwielbienie wstawiennicze jest głównym środkiem jaki wybrał Bóg w celu uwolnienie swoich rządów (mocy) w Jego bliskiej relacji z Jezusem i Jego odkupionymi. Jest to najwyższy wyraz rządów w czasie i w wieczności, i najpotężniejsza broń jaka istnieje. Jest o wiele silniejsza niż połączona moc wszystkich bomb nuklearnych na ziemi. B. Głównym wołaniem Boga do narodu w czasie kryzysu jest zebranie na uroczyste zgromadzenie (Jl 2:12-17). Innymi słowy, zbiorowe uwielbienie wstawiennicze jest tym, czego najbardziej potrzebujemy w tej godzinie historii. 1. Zbiorowe Bóg szuka wspólnej modlitwy. Wymaga ona pokory w celu przyjęcia wszystkiego, co jest dane, kiedy gromadzimy się razem. Różnice między stylami uwielbienia i modlitwy, różnice doktrynalne, jak również różne nasze osobowości, sprawiają, że pokora staje się niezbędna jeśli mamy spotykać się razem na regularnej modlitwie. 2. Wstawiennicze Bóg szuka modlitwy, która jest wstawiennictwem. Modlitwa wstawiennicza staje w wyłomie za innych kiedy ogłaszamy wobec Boga to, co On obiecał uczynić dla swojego ludu. 3. Uwielbienie muzyka pełna chwały daje niepowtarzalną dynamikę, sprawiając, że duża liczba ludzi czuje te same prawdy pozostając w jedności przez jakiś okres czasu. C. Te trzy składniki tworzą razem zbiorowe wstawiennicze uwielbienie, które uwalnia Boży sąd i błogosławieństwo oraz powstrzymuje zniszczenie ze strony wroga. 6 Niech chwała Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich ręku: 7 aby dokonać pomsty wśród pogan i karania pośród narodów; 8 aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy; 9 by wypełnić na nich pisany wyrok: to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Alleluja. (Ps 149:6-9) III. CZTERY SKŁADNIKI KRYZYSOWYCH WYDARZEŃ NA ZIEMI A. W celu przypomnienia, istnieją cztery kluczowe czynniki w kryzysowych wydarzeniach. Są nimi Boża pasja, wściekłość Szatana, grzech człowieka, i jęczenie stworzenia. Te czynniki współdziałają ze sobą w ramach Bożej suwerenności i mądrości. B. Grzech jest wrogiem Boga i On się mu sprzeciwia. Izrael sam się uczynił nieprzyjacielem Boga poprzez życie w grzechu. Sami postawili się w miejscu wrogiej postawy wobec Niego. Strona - 2 -

3 10 Lecz oni się zbuntowali i zasmucili Jego Świętego Ducha. Więc zmienił się dla nich w nieprzyjaciela; On zaczął z nimi walczyć. (Iz 63:10) 4 Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. (Jk 4:4) C. Boża pasja zmierza do doprowadzenia Jego ludu do Jego miłości w celu przyprowadzenia do Niego czystej i przygotowanej Oblubienicy. Celem Jego osądów jest usunięcie wszystkiego, co powstrzymuje miłość. Często ignorowana jest rola Boga w doprowadzaniu do kryzysu. On jest aktywnie zaangażowany w ten proces. Kościół wiele mówi na temat roli Szatana lub grzechu człowieka, ale jesteśmy niezdecydowani i niepewni w kwestii roli Boga w doprowadzaniu do kryzysu. Czasami to On sprawia kryzys w bezpośredni sposób. Kiedy indziej, pozwala On innym siłom działać pod swoim nadzorem. Bóg chce, abyśmy zrozumieli Jego rolę w trudnościach. D. Wściekłość Szatana jest dopuszczona przez Boga i wyraża się w ramach granic, które On wyznaczył. Grzech człowieka może doprowadzić do zniszczenia innych. Na przykład, terroryści podejmują decyzję, aby zabijać ludzi. Jęki stworzenia widoczne w trzęsieniach ziemi, w gwałtownych zjawiskach pogodowych zwanych klęskami żywiołowymi (Rz 8:22). E. Największym problemem dla narodu, który uparcie trwa w swoim grzechu nie jest Szatan, ani terrorystyczne ataki, ani klęski żywiołowe, ale Boża pasja dla tego narodu, by żył w czystości i przez to mógł chodzić w swoim przeznaczeniu. Boży zapał do uwalniania ziemi od buntu sprawia wielkie i straszne rzeczy. wielki bowiem będzie dzień Pański i straszliwy bardzo. I któż go przetrzyma? (Jl 2:11) Bliski jest dzień Pański, a przyjdzie on jako spustoszenie od Wszechmogącego. (Jl 1:15) IV. ODPOWIEDŹ, JAKIEJ DOMAGA SIĘ BÓG: UROCZYSTE ZGROMADZENIE 12 Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. 13 Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. 14 Kto wie? Może znów pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. 16 Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi! niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: Przepuść, Panie, ludowi Twojemu... (Jl 2:12-17) A. W tym fragmencie, Pan mówi nam dokładnie co mamy zrobić, aby przyjąć Jego miłosierdzie i uwolnienie w czasie kryzysu. Mamy się zebrać w świętym zgromadzeniu (lub uroczystym zgromadzeniu). Mają w nim uczestniczyć liderzy i ludzie połączeni razem w poście, modlitwie, pokucie za nasze grzechy i wołaniu do Boga o uwolnienie Jego przychylności dla nas. Strona - 3 -

4 B. To jest pierwsze i najważniejsze wołanie Boga do ludzi w czasie kryzysu. Jest to najbardziej praktyczna rzecz jaką możemy uczynić przed i w czasie kryzysu. Bóg uwalnia swoją przychylność i ochronę w odpowiedzi na modlitwę i nawrócenie C. Jest to najbardziej wyraźny fragment w Piśmie, który opisuje, czego pragnie od nas Bóg w czasie lokalnego lub narodowego kryzysu. Podczas gdy w końcu tego wieku będzie rozwijał się globalny dramat, Ciało Chrystusa posiada wyraźną mapę drogową. Bóg prosi swój lud o konkretną odpowiedź D. Pan nie pozostawia nas w miejscu zgadywania tego, czego On od nas pragnie. Jakież to sprawia święte zaufanie! Możemy postępować pewnie w czasie kryzysu. Bóg potrząśnie wszystkim, co może być potrząśnięte. Spowoduje to desperację, gdyż oprócz Boga nie będzie innego ratunku. On sam usunie wszelkie fałszywe nadzieje, abyśmy mogli zaufać tylko Jemu. V. NAWRÓĆCIE SIĘ DO BOGA CAŁYM SWYM SERCEM 12 Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. 13 Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana... (Jl 2:12-13) A. Bóg pragnie naszych serc bardziej niż czegokolwiek innego. On chce całej naszej miłości (Mt 22:37). Ukazuje to Jego serce wobec nas, i że On domaga się, abyśmy odpowiedzieli na Jego miłość do nas przez to, że Go też pokochamy. B. Co to znaczy zwrócić się do Niego całym sercem? Mamy nawrócić się z grzechu i uciekać od wszystkiego, co jest przeciwne temu, czego On chce. Zwrócenie się do Boga całym naszym sercem oznacza nawrócenie, post i modlitwę. Kiedy zwrócimy się do Niego, umieszczamy się w miejscu przyjmowania Jego przychylności. C. Miejscem ucieczki od Bożego sądu jest zbiorowe, długoterminowe oddanie się całym sercem Bogu. Jedyne miejsce bezpieczeństwa znajduje się pośrodku Bożego ludu, żyjącego w posłuszeństwie wobec Niego. W ten sposób, przyjmujemy Bożą przychylność i pozostajemy w miejscu bezpieczeństwa od głównej przyczyny presji, jaką jest Boża pasja, jaką żywi On do swojego ludu, uwidoczniona w Jego osądzie wobec grzechu. VI. ROZDZIERAJCIE WASZE SERCA, A NIE SZATY 13 Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana... (Jl 2:13) A. Zgodnie z tradycją, w pokoleniu, do którego prorokował Joel, ludzie rozdzierali swoje szaty, aby pokazać swój smutek i desperację. Rozdzierać oznacza targać coś gwałtownie siłą. B. To, czego pragnie Bóg to byśmy rozdzierali lub targali serce, co mówi o radykalnym rozprawianiu się z tym wszystkim, co jest w sercu. Jest to najbardziej radykalny aspekt przesłania Joela. Musimy oddzielić się od wszystkiego, co nie podoba się Bogu. Strona - 4 -

5 C. Bóg domaga się, abyśmy rozdzierali nasze serca. Joel w gruncie rzeczy woła: Drzyj swoje serce śmiało! Nie oszczędzaj! Jeśli jest cokolwiek, co gasi Ducha Świętego, oderwij to! Mówiąc symbolicznie o tym radykalnym rozdzieraniu, Jezus powiedział: Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je (Mt 5:29). Mówił On o radykalnym podążaniu w posłuszeństwie, które boleśnie rozdziera serce. Innymi słowy, porzuć wszelki kompromis! 29 Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. (Mt 5:29) D. Konfrontowanie korzeni, które wspierają grzeszne zniewolenie w naszym życiu może być bolesne. Czasami przeciskanie się aż do momentu przełomu jest bolesne, ale jest to droga do wolności. Chcielibyśmy, aby Pan w jakiś sposób sprawił, by nasze problemy wyparowały, bez ponoszenia kosztów, bez zmagania się, bez bólu rozdzierania serca. Rozdzieranie serca jest typową częścią, która najczęściej jest pomijana w całym procesie. Być może nie będzie nam sprawiało problemu opuszczenie kilku posiłków w czasie postu lub poświęcenie kilku godzin na pokrzyczenie trochę w pokoju modlitwy. Lecz rozdzieranie serca staje się głęboko osobiste. To jest bolesne. Pan nam w tym pomoże. Umocni nas. E. Nie możemy osiągnąć pełnego oddania się w przypadkowy sposób. To jest sprzeczność. Czasami mamy nadzieję na oddanie się, które jest łagodne i łatwe. Czy przeciskanie się, aż doświadczymy przebicia jest bolesne? Tak, ale jest to jedyny sposób na przebicie. W naturalny sposób chcielibyśmy iść łatwą drogą. Nasze serca musza być rozdarte. Jest to pojęcie obce Zachodniemu Kościołowi. F. Bóg sprzeciwia się większości tego, co Kościół uznaje jako wolność w łasce. Wiele z tych wolności, za które walczy Kościół jest tym, przeciwko czemu walczy Bóg. Sposób, w jaki spędzamy czas i wydajemy pieniądze; sposób, w jaki szukamy szacunku; sposób, w jaki mówimy i odnosimy się do innych jest dowodem na to, że nie oderwaliśmy się od tego, co utrzymuje nas w ciemności. G. Serce Boga Ojca było rozdarte, kiedy oddał On życie Jezusa i nadal jest rozdzierane w okazywaniu cierpliwości swojemu ludowi, podczas gdy on nie chce odpowiedzieć nawróceniem. Jezus rozdarł swoje serce, kiedy poszedł na krzyż. Nie jest to tajemnicą, dlaczego Bóg chce, abyśmy rozdzierali nasze serca w miłości do Niego. On rozdziera swoje serce w poszukiwaniu nas; On udowodnił, że nie kocha nas w sposób obojętny i chłodny. Aby w pełni wejść w tę miłość, nasze serca muszą być rozdarte. Jak obce jest to pojęcie Zachodniemu Kościołowi! VII. NAWRÓCENIE Z ZAUFANIEM W CZUŁE SERCE BOGA: PIĘCIORAKIE OBJAWIENIE 13 nawróćcie się do Pana... gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania! 14 Kto wie, może pożałuje i zlituje się... (Jl 2:13-14) A. Joel wzywa ludzi, aby powrócili do Pana, podając pięć powodów dlaczego jest to wykonalne i mądre. Bóg jest łaskawy, miłosierny, nierychły do gniewu, pełen litości i żal Mu karania. On pragnie wyprowadzać na wolność. Poznanie Bożego serca wobec nas daje nam odwagę do rozdzierania naszych serc w pokucie. Jeśli zrobimy jeden krok w Jego stronę, On zrobi dziesięć kroków w naszą. Strona - 5 -

6 B. Po pierwsze, Pan jest łaskawy w tym, że ocenia nas inaczej niż ktokolwiek inny. On pamięta o naszej słabości i o tym, że jesteśmy prochem (Ps 103:14). On nie jest jak surowy dowódca w wojsku, ani jak rozzłoszczony trener, który nie dopuszcza żadnej formy słabości. Boży styl nawiązywania kontaktów jest przyjazny wobec człowieka. Jego wymagania są w zasięgu słabego. On uczyni drogę uwolnienia dla nas. 10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca. (Ps 103:10) C. Po drugie, Pan kocha miłosierdzie. Bóg kocha patrzeć na odpowiedzi serca swojego ludu, kiedy spotykamy jego nieustanne miłosierdzie. On lubi to, co budzi się w nas, kiedy rozumiemy, że On pozwala nam rozpocząć na nowo po każdej pomyłce. 18 Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość... bo upodobał sobie miłosierdzie. (Mi 7:18) D. Po trzecie, Pan jest nierychły do gniewu. Jezus mówił o tym do kościoła w Tiatyrze. On dał im czas do nawrócenia się z ich niemoralności (Obj 2:20-22). On nie jest szybki w osądzaniu, ale daje czas do nawrócenia. E. Po czwarte, Pan jest pełen litości. Kiedy wierzymy w Bożą łaskawość, wtedy mamy zaufanie i pewność w przechodzeniu przez przeszkody i w osiąganiu pełnego nawrócenia. Nasze nawrócenie nigdy nie spotka się z odrzuceniem. To daje nam odwagę i zachętę do rozdzierania naszych serc, wiedząc, że Bóg pragnie odnowić naszą relację z nim. F. Po piąte, żal Mu karania. Nie oznacza to, że Bóg nagle, niespodziewanie i zaskakująco zmienia zdanie. Raczej szanuje on wolną wolę człowieka bez naruszania swojej sprawiedliwości. VIII. PAN JEST NIESKORY DO SĄDZENIA nawróćcie się do Pana... gdyż On jest łaskawy... i żal mu karania! (Jl 2:13) 30 Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. (Ez 22:30) A. Bóg jest gotowy pożałować, lub odwołać wyrok sądu, zamiast wydać go na naród. Sąd przychodzi, ponieważ ludzie nie chcą żałować (zmienić się). Kiedy ludzie żałują i zwracają się do Boga, to i On żałuje. Zamiast uwalniać sąd, na który zasłużyli, posyła błogosławieństwo. 1 Zbierzcie się! Zgromadźcie się! 2 pierwej nim zostaniecie odrzuceni... zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu Pańskiego... 3 Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi... może się ukryjecie (ochrona przed sądem) w dzień gniewu Pańskiego. (So 2:1-3) B. Są dwa etapy w Bożym orzeczeniu wyroku; pierwszy, wyrok jest postanawiany w niebiańskim sądzie. Drugi, zostaje wydany, kiedy Bóg posyła aniołów, aby wykonali wyrok sądu ponieważ inaczej orzeczenie jest unieważniane. Strona - 6 -

7 C. W odpowiedzi na nasze modlitwy Bóg zmienia to, co uwalnia w naszym życiu. Skutek nadchodzącej katastrofy może być zmieniony (Rdz 18:22-32; Wj 32: 9-14; 2Sm 12:15-23; 24:10-14; 2Krn 34:22-28; Jr 18:7-10; 51:6-8; Ez 18:21, 22, 28; 33:10-14; Dn 4:29; Am 5:1-3,14-15; 7:1 6; So 2:1-3; Ha 3:16-19; Jon 3:4-10; Ml 3:16-4:6). D. Istnieją trzy kroki w naszym partnerstwie z Bogiem. Pierwszy, Bóg inicjuje to, co chce, przez ogłoszenie tego w swoim słowie i poruszenie naszych serc. Drugi, my odpowiadamy w posłuszeństwie i modlitwie na Bożą inicjatywę. Trzeci, Bóg odpowiada na nasze reakcje przez uwolnienie większego błogosławieństwa, które powstrzymywał do czasu aż usłyszy nasze wołanie. Nasze modlitwy mają znaczenie, nawet, jeśli nie czujemy ich mocy. E. Ze względu na dzieło Jezusa na krzyżu, otrzymujemy dar sprawiedliwości. Odpowiadamy na to zobowiązaniem do chodzenia w sprawiedliwości. Dlatego, możemy przyjąć Bożą przychylność (2Kor 5:17-21). Miejscem uniknięcia Bożego sądu jest życie w Jego przychylności. Joel wezwał ludzi do zbiorowego nawrócenia w odpowiedzi na kryzys w ich narodzie. Bóg uwolni swoją przychylność do pewnych regionów geograficznych, w odpowiedzi na przychodzenie do niego ludzi z tych regionów przez lata w miłości, poprzez zbiorowe wstawiennicze uwielbienie. Największe miejsce bezpieczeństwa jest pośród wspólnoty ludzi, żyjących w ciągłym zbiorowym oddaniu się Bogu całym sercem. Jestem zaangażowany w przebywanie pośród ludzi, którzy mają zbiorową, długoterminową historię w oddaniu się Bogu całym sercem. IX. TAJEMNICZE MOŻE UWALNIAJĄCE MIEJSCA MIŁOSIERDZIA 3 Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi... szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie (ochrona) w dzień gniewu Pańskiego. (So 2:3) A. Istnieje pewna tajemnica w łasce Bożej, która poruszała serca odkupionych na przestrzeni wieków. Nazywam ją Bożym tajemniczym może. Jest to to miejsce w Bożym sercu, w którym może On zrezygnować z posyłania sądu. Może to zrobić, jeśli Jego lud zwróci się do Niego z pokorą. B. New American Standard mówi: Może będziecie ukryci. Pan nie próbuje zachować nas w miejscu, w którym musielibyśmy zgadywać, jakby to była gra. Raczej, ukrywa pełne znaczenie wszystkich składników równania wszystkie przyczyny Jego działania i Jego milczenia abyśmy nie próbowali rozwiązać tego równania bez odnoszenia się do Niego. C. Pan pragnie zatrzymać sąd zgodnie z reakcją Jego ludu. Bóg pragnie zamienić miejsca możliwych katastrof w różnych regionach geograficznych w centra przebudzenia. Strona - 7 -

8 X. ZBIERZ LUDZI I POŚWIĘĆ ZGROMADZENIE 15 Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. 16 Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi!... (Jl 2:15-16) A. Jak powinniśmy odpowiedzieć? Co możemy zrobić wobec światowego kryzysu, o którym wiemy, że nastąpi? Pan dał nam wyraźny i skuteczny plan bitwy, jednak będziemy musieli okazać wiarę, aby go wykonać. B. Mamy zadąć w trąbę na Syjonie, aby wezwać święte zgromadzenie. Mamy zgromadzić starców i zebrać lud; nawet dzieci mają być częścią tego zgromadzenia. Ponieważ nikt nie będzie zwolniony z nadchodzącego kryzysu i sądu, nikt też nie jest zwolniony z wołania do Boga o miłosierdzie. Następnie mamy ogłosić święty post. Post uzdalnia nasze serca do doświadczenia Bożej łaski w większy sposób. 1. Dźwięk trąby śmiała proklamacja nadchodzącego sądu i uroczystego zgromadzenia. 2. Święty post umieść post w swoim programie zajęć i potraktuj go poważnie. 3. Zwołanie uroczystego zgromadzenia zgromadzenia które są poświęcone jako priorytety w naszych programach zajęć. 4. Święta społeczność liderzy poświęcają ludzi, którzy są pod ich przywództwem, poprzez odkładanie na bok programów posług i czyniąc szukanie Boga najwyższym priorytetem pod względem czasu. C. Joel opisuje gorliwe odpowiedzi, których pragnie Bóg poprzez podkreślanie konieczności gorliwej modlitwy. Szczerze wołamy o Jego miłosierdzie. 17 niechaj płaczą kapłani... Niech mówią: Przepuść, Panie, ludowi Twojemu... Czemuż mówić mają między narodami (niewierzący): Gdzież jest ich Bóg? (Jl 2:17) XI. USTANAWIANIE DUCHOWEJ KULTURY WEDŁUG JL 2 2 Słuchajcie tego, starcy, i nakłońcie uszy, wszyscy mieszkańcy kraju; czy stało się to za dni waszych lub za dni waszych przodków? 3 Powiedzcie to synom waszym, a synowie wasi niech powiedzą swoim synom, a synowie ich następnym pokoleniom. (Jl 1:2-3) A. Pierwszym wezwaniem w Księdze Joela jest: słuchajcie i nakłońcie uszy lub zwróć uwagę i ucz się przez to, co przydarzyło się Izraelowi w czasach Bożych sądów (Jl 1:1-2:9). Wezwanie do słuchania i nakłaniania uszu oznacza uczenie się z historii. Jest to również wezwanie do słuchania tego, co powiedział Joel. W naszych warunkach robimy to przez studiowanie Księgi Joela. Jest to wezwanie do słuchania Bożego serca, podczas gdy przygotowujemy się na przyszłą chwałę i kryzys. Joel wzywa ich do słuchania, co oznacza przyjęcie stylu życia, który uwydatnia słuchanie. Musimy zagłębić się w przesłanie, które przedstawione jest w Księdze Joela! Strona - 8 -

9 B. To słuchanie nie przychodzi automatycznie, ponieważ jesteśmy chrześcijanami. Wymaga ono zamierzonego, świadomego rozwijania w sobie zrozumienia Księgi Joela. C. Joel podkreśla niespotykane rozmiary nadchodzących sądów. W gruncie rzeczy pyta on: Czy widzieliście coś podobnego? Czy jest to normalne? Znaczenie tego przesłania polega na tym, że to, co ma nadejść jest bezprecedensowe, a zatem jest nam nieznane. To sprawia, że trudno jest o tym słuchać. 2 Czy stało się coś takiego za waszych dni lub też za dni waszych ojców? (Jl 1:2) D. Wkraczamy w nowy okres Boskiego kalendarza. Jego chwała i osąd potrząśnie wszystkim, co może być potrząśnięte. Znajdujemy się w unikalnym okresie, do którego nie mamy żadnych ram i odniesień. Noe jest przykładem przyjęcia proroczego przesłania, które było dla niego nieznane. Jego prorocze przesłanie było bezprecedensowe i dlatego ludziom było bardzo trudno przyjąć go. Bóg powiedział Noemu, że będzie padało przez czterdzieści dni. Jednak do tego momentu nigdy wcześniej nie padał deszcz. Do tego czasu, Bóg nawadniał ziemię od spodu, a nie za pomocą deszczu spadającego z nieba. XII. POWIEDZCIE TO DZIECIOM USTANAWIANIE DYNAMICZNEJ KULTURY DUCHOWEJ 3 Opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu! (Jl 1:3) A. Joel dał starcom czteropokoleniowe zadanie, aby wszyscy zrozumieli jego przesłanie na temat przebudzenia i sądu Dnia Pańskiego, aby nie byli wobec niego ignorantami lub obojętni. B. Bóg chce, aby w Kościele zostało ustanowione święte duchowe środowisko wiary i objawienia. Modlitwa i post muszą stać się kluczową częścią duchowej kultury Kościoła Czasów Ostatecznych. To właśnie stoi za tym Bożym nakazem, skierowanym do wszystkich: Powiedzcie dzieciom. Duchowa kultura Zachodniego Kościoła dzisiaj ma szyderczego i pasywnego ducha, który uważa za ekstremalne uwierzenie Bożemu Słowu w kwestii Czasów Ostatecznych. Jednym z priorytetów Piotra było ostrzeżenie nas przed tym szyderczym duchem (2P 3:3). To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa (2P 3:3) ZAPROSZENIE: Przyłącz się do IHOP-KC w naszych comiesięcznych globalnych dniach postu. Zobacz aby uzyskać więcej informacji. Strona - 9 -

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina 8, 1-11

Lectio Divina 8, 1-11 Lectio Divina 8, 1-11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY Lepsze poznanie Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 4, 1-13 Diabeł kusi Jezusa,

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA WEJŚCIE (INGRES) NIESZPORY L: Panie, zostań z nami; Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił. L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej. Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 11,25-36

Lectio Divina Rz 11,25-36 1. Czytanie Lectio Divina Rz 11,25-36 Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu św. - weźmy do rąk Pismo św. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja SAKRAMENT POJEDNANIA Celebracja SESJA 2 dla RODZICÓW Ponowne Spotkanie Rozpoczynając tę sesję powiedz osobie, która jest obok ciebie, co zapamiętałeś z poprzedniej rodzicielskiej sesji? Co było pomocne

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu!

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! 1. Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21; 2. 1 J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28; 3. 1 J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34; 4. 1 J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42;

Bardziej szczegółowo

MODLITWA WSTAWIENNICZA

MODLITWA WSTAWIENNICZA MODLITWA WSTAWIENNICZA 1. Co to jest modlitwa wstawiennicza? 2. Kto może być wstawiennikiem? 3. Przygotowanie. a. Osoby posługującej. b. Osoby omadlanej. 4. Przebieg. 5. Zakłócenia. 6. Owoce. 7. Egzorcyzmy.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię W co naprawdę wierzy nasza młodzież? Badania pokazują, że 64% młodzieży chodzącej do kościoła wierzy, że Chrystus przyszedł na ziemię, aby nauczyć

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ TRZECI Uzdrowienie wewnętrzne Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk. 4, 38-42 Wysoka gorączka

Bardziej szczegółowo

b) Modlitwa Pańska jest najdoskonalszą z modlitw (św. Tomasz z Akwinu).

b) Modlitwa Pańska jest najdoskonalszą z modlitw (św. Tomasz z Akwinu). Pytamy się czasem: jak ja mam się modlić? Jezus Chrystus zostawił nam wzór doskonalej modlitwy. Spójrzmy głębiej dlaczego Modlitwa Pańska jest wzorem każdej chrześcijańskiej modlitwy I. Wprowadzenie a)

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Uwielbienie uwalnia serce

Uwielbienie uwalnia serce Uwielbienie uwalnia serce A jednak dzięki pełnej radości i zaufania relacji z Jezusem, Maria doświadczyła niespodziewanych zwrotów akcji i wielu błogosławieństw Amerykańska charyzmatyczka Maria Vadia jest

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

Test z 1 listu do Koryntian

Test z 1 listu do Koryntian Literka.pl Test z 1 listu do Koryntian Data dodania: 2011-05-31 22:32:12 Autor: Grażyna Siwiec Pliki zawierają test z 1 listu do Koryntian i klucz odpowiedzi do testu. Test ułożyłam i wykorzystałam na

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Prorok Habakuk. Cel. Przybliżenie dzieciom postaci proroka Habakuka. Kolejne kroki

Prorok Habakuk. Cel. Przybliżenie dzieciom postaci proroka Habakuka. Kolejne kroki Cel Przybliżenie dzieciom postaci proroka Habakuka. Kolejne kroki Cieszymy się z obecności wszystkich i mamy nadzieję, że wszyscy wytrwamy w naszym modlitewnym czuwaniu. Przypominamy proroka Nahuma, którego

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Luty 2016 Bądź wola Twoja Spotkanie kręgu

Luty 2016 Bądź wola Twoja Spotkanie kręgu Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: Modlitwa (także z dziećmi i wstawiennicza), Formacja z dzieleniem, Agapa (na początku lub na końcu spotkania). Każda z tych części jest ważna, nie pomijajmy żadnej.

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

SPRAWIEDLIWOŚĆ CZY MIŁOSIERDZIE?

SPRAWIEDLIWOŚĆ CZY MIŁOSIERDZIE? SPRAWIEDLIWOŚĆ CZY MIŁOSIERDZIE? "Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła" Ps. 145,8-9 Cała historia

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

Czym powinien zająć się Kościół? DZIEJE APOSTOLSKIE 1-8

Czym powinien zająć się Kościół? DZIEJE APOSTOLSKIE 1-8 Czym powinien zająć się Kościół? DZIEJE APOSTOLSKIE 1-8 CZYM POWINIEN ZAJĄĆ SIĘ KOŚCIÓŁ? PIERWSZY KOŚCIÓŁ 1. Głoszenie Słowa Bożego, 2. Organizacja w kościele, 3. Boże działanie, 4. Prześladowania. GŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Świętej Anny

Nowenna do Świętej Anny Nowenna do Świętej Anny Modlitwa na każdy dzień nowenny C hwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, której doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje cię jako matkę Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK C OKRES ZWYKŁY. Komentarze do niedzielnej liturgii słowa

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK C OKRES ZWYKŁY. Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK C OKRES ZWYKŁY Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2009/2010 17 18 Niedziela Najświętszej Trójcy 30 maja 2010 Prz 8,22-31 Ps 8 Rz 5,1-5 J 16,12-15

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Za kogo powinniśmy się modlić?

Za kogo powinniśmy się modlić? Za kogo powinniśmy się modlić? Ostatnie zdanie z poniższej wypowiedzi Apostoła Jana wielu już ludzi zaniepokoiło, a niektórych wprawiło nawet w przerażenie: Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech,

Bardziej szczegółowo

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2 SPOTKANIE 2 JEZUS CHRYSTUS Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: ŚLAD Sen miałem wczoraj. We śnie szedłem brzegiem

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień pierwszy Miłość Boża (na podstawie książki Heriberta Muhlena Nowe życie z Bogiem, Wprowadzenie w życie i świadectwo chrześcijańskie, Kairos 1994) Dzień pierwszy

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

1. Pieśń na wystawienie NS: Panie mój przychodzę dziś 2. Modlitwa: (kapłan)

1. Pieśń na wystawienie NS: Panie mój przychodzę dziś 2. Modlitwa: (kapłan) NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE Nabożeństwo adoracyjno - powołaniowe dla młodzieży Nabożeństwo zostało przygotowane na podstawie dzieła Pauliny Jaricot Miłość nieskończona w Boskiej Eucharystii (Opracowanie: Nowicjusze

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska ks. Tomasz Rusiecki Medytacja chrześcijańska Medytacja wciąż aktualna Często słyszymy słowo medytacja. Dla jednych jest ono obce, dla innych wzbudzające ciekawość i pragnienie poznania medytacji, a jeszcze

Bardziej szczegółowo

Orędzia o Poście. 21.01.1982 (gdy widzący pytali jak modlić się za kapłanów) Post i modlitwa

Orędzia o Poście. 21.01.1982 (gdy widzący pytali jak modlić się za kapłanów) Post i modlitwa Orędzia o Poście 26.06.1981 Pokój, pokój, pokój, pojednajcie się! Tylko pokój! Trzeba by ludzie pojednali się z Bogiem i między sobą. Dlatego trzeba wierzyć, modlić się, pościć i spowiadać się. 26.11.1981

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści LITURGIA DOMOWA Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2016 r.... 2 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [A]... 3 II Niedziela Adwentu [A]... 4 III Niedziela Adwentu [A]...

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia. Redakcja czasopisma Miłujcie się! redakcja@milujciesie.org.pl

Modlitwa zawierzenia. Redakcja czasopisma Miłujcie się! redakcja@milujciesie.org.pl Modlitwa zawierzenia Redakcja czasopisma Miłujcie się! redakcja@milujciesie.org.pl Miłujcie się! jest pismem formacyjnym RCS, które regularnie publikuje artykuły, świadectwa i informacje dotyczące Ruchu.

Bardziej szczegółowo

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia Pawłowe pozdrowienia Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec,

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

z psalmami Kalendarz 2015

z psalmami Kalendarz 2015 z psalmami Kalendarz 2015 Szanowni Państwo! Dziękujemy, że wybraliście Kalendarz z psalmami Wydawnictwa Aetos, by towarzyszył Wam w 2015 roku. Mamy nadzieję, że wybrane przez nas teksty psalmów oraz cytaty

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO 1 1. Pieśń na wejście 2. Pozdrowienie kapłana Dzień 1 (22.01.) Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Pozostałe modlitwy. przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Pozostałe modlitwy. przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Pozostałe modlitwy przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa o Zbawienie wtorek, 16

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Czasem źle postępujemy Przez moje złe czyny (grzechy) inni ludzie się smucą, a czasami nawet płaczą. Moje złe czyny brudzą serce. Serce staje się brudne

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z TRUDNY TEMAT Nauczyliśmy się słuchać łatwych kazań. Wygłaszanych, jak to się mówi, pod publiczkę. Nieraz kokieteryjnych, zalotnych, brzdąkających w bardzo serdeczną i łatwą strunę budzenia miłości do bliźniego.

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo