Współczesna polityka społeczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współczesna polityka społeczna"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 8 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie została założona w 1993 roku. Jest jedną z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni humanistycznych w Polsce. Placówki dydaktyczne są zlokalizowane w siedmiu miastach: Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Lublinie, Człuchowie, Szczecinie i Wałbrzychu. Bogata oferta edukacyjna obejmuje pięć kierunków studiów: pedagogikę, socjologię, politologię, pracę socjalną oraz filologię angielską. Uczelnia posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia licencjackich, II stopnia magisterskich oraz podyplomowych. WSP TWP wykorzystuje w swojej działalności dydaktycznej nowatorskie rozwiązania edukacyjne, takie jak: tutoring i mentoring akademicki, coaching oraz przedsiębiorczość, stosowane w wiodących ośrodkach akademickich świata. Uczelnia rozwija system kształcenia na odległość (e-learning), w ramach którego kształci studentów i słuchaczy z Polski oraz innych krajów. Jako nowoczesna uczelnia wykorzystuje fundusze europejskie, realizując kilkanaście projektów edukacyjnych i badawczych. Aby zapewnić jak najlepszą ofertę edukacyjną, uczelnia prowadzi współpracę międzynarodową i krajową z ośrodkami naukowo- -badawczymi, innymi uczelniami, instytucjami kształcenia ustawicznego, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami biznesowymi. Dzięki aktywności Akademickiego Biura Karier prowadzi działania doradcze i aktywizujące absolwentów i studentów w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy i w gospodarce opartej na wiedzy. Seria książek Współczesna polityka społeczna dotycząca rozwoju usług społecznych w Polsce powstała w ramach projektu Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia, realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacje poruszają zagadnienia związane z teorią i praktyką wielosektorowej polityki społecznej, pedagogiki społecznej, gospodarki społecznej, społecznie odpowiedzialnego biznesu. Seria prezentuje prace uznanych zagranicznych ekspertów, którzy wnoszą nowe spojrzenie na zagadnienia społeczne. Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu Martin Powell Współczesna polityka społeczna redakcja Martin Powell Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 ZROZUMIEĆ WIELOSEKTOROWĄ GOSPODARKĘ DOBROBYTU

3

4 Redakcja Martin Powell ZROZUMIEĆ WIELOSEKTOROWĄ GOSPODARKĘ DOBROBYTU Przekład Stanisław Kamiński

5 Rada Programowa prof. dr hab. Julian Auleytner, prof. dr hab. Andrzej Rejzner, dr hab. Ryszard Szarfenberg, dr hab. Mirosław Grewiński Podstawa przekładu Martin Powell (red.), Understanding the Mixed Economy of Welfare, The Policy Press, Redakcja naukowa przekładu dr hab. Mirosław Grewiński Redakcja językowa Anna Rzędowska Projekt okładki Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o. Copyright Albert The Policy Press, All rights reserved. Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2010 ISBN Realizacja wydawnicza: Dom Wydawniczy ELIPSA ul. Inflancka 15/198, Warszawa tel./fax , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie ul. Pandy 13, Warszawa tel , fax: Książka powstała w ramach projektu Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Publikacja wydrukowana na papierze ekologicznym

6 PAMIĘCI HAZEL I MEGAN

7

8 Spis treści Wykaz skrótów Wstęp do wydania polskiego Martin Powell Rozdział 1. Wielosektorowa gospodarka i społeczny podział dobrobytu Przegląd Wprowadzenie Polityka społeczna a wielosektorowość Społeczny podział dobrobytu Elementy wielosektorowej gospodarki dobrobytu Wymiary wielosektorowej gospodarki dobrobytu Zakończenie Podsumowanie Zagadnienia do dyskusji Warto przeczytać Źródła elektroniczne Literatura John Stewart Rozdział 2. Wielosektorowa gospodarka dobrobytu w ujęciu historycznym Przegląd Wprowadzenie Państwo i dobrobyt w ujęciu historycznym Rodzina i dobrobyt w ujęciu historycznym Rynek i dobrobyt w ujęciu historycznym Sektor pozarządowy i dobrobyt w ujęciu historycznym Historycznie zmienne relacje między podmiotami wielosektorowej gospodarki dobrobytu Zakończenie

9 8 Spis treści Podsumowanie Zagadnienia do dyskusji Warto przeczytać Źródła elektroniczne Literatura Brian Lund Rozdział 3. Państwo a dobrobyt Przegląd Wprowadzenie Państwowe finansowanie i produkcja: władze centralne Państwowe finansowanie i produkcja: samorząd lokalny Państwowe finansowanie/rynkowa produkcja Państwowe finansowanie/pozarządowa produkcja Państwowe finansowanie/nieformalna, sąsiedzka produkcja Rynkowe finansowanie/państwowa produkcja Państwo i redystrybucja dochodów Nowa Partia Pracy nowe państwo? Integracja społeczna Zakończenie Podsumowanie Zagadnienia do dyskusji Warto przeczytać Literatura Mark Drakeford Rozdział 4. Sektor prywatny a dobrobyt Przegląd Wprowadzenie Idea prywatyzacji Prywatyzacja a dobrobyt społeczny Pierwsza kadencja nowej Partii Pracy Druga kadencja T. Blaira W kierunku sektora prywatnego leczenie szpitalne W kirunku sektora prywatnego: opieka instytucjonalna Zakończenie Podsumowanie Zagadnienia do dyskusji Warto przeczytać

10 Spis treści 9 Źródła elektroniczne Literatura Pete Alcock, Duncan Scott Rozdział 5. Dobrobyt a sektor wolontarystyczny i wspólnotowy Przegląd Wprowadzenie Rozwój lokalny Kontekst praktyki politycznej Charakterystyka sektora wolontarystycznego i wspólnotowego Perspektywy na przyszłość Zakończenie Podsumowanie Warto przeczytać Źródła elektroniczne Literatura Hilary Arksey, Caroline Glendinning Rozdział 6. Dobrobyt a sektor nieformalny Przegląd Wprowadzenie Opiekunowie kim są? Polityka nowej Partii Pracy wobec opiekunów Finansowe wsparcie dla opiekunów Jak zmieniła się sytuacja opiekunów pod wpływem polityki laburzystów? Bariery efektywnego wsparcia opiekunów Zakończenie Podsumowanie Zagadnienia do dyskusji Warto przeczytać Źródła elektroniczne Literatura Adrian Sinfeld Rozdział 7. Świadczenia podatkowe Przegląd Wprowadzenie

11 10 Spis treści W stronę kredytów podatkowych Emerytalne świadczenia podatkowe Świadczenia podatkowe a państwo dobrobytu Zakończenie Podsumowanie Zagadnienia do dyskusji Warto przeczytać Źródła elektroniczne Literatura Edward Brunsdon Margaret May Rozdział 8. Świadczenia pracownicze Przegląd Wprowadzenie Czym są świadczenia pracownicze? Współczesne formy świadczeń pracowniczych Przykłady współczesnych świadczeń zatrudnieniowych Zakończenie Podsumowanie Zagadnienia do dyskusji Warto przeczytać Źródła elektroniczne Literatura Michael Hill Rozdział 9. Wielosektorowa gospodarka dobrobytu w perspektywie porównawczej Przegląd Wprowadzenie Teoria porównawcza a wielosektorowość Zabezpieczenie społeczne Ochrona zdrowia Edukacja Świadczenia opiekuńcze Zakup a produkcja świadczeń Zakończenie Podsumowanie Zagadnienia do dyskusji

12 Spis treści 11 Warto przeczytać Literatura Nicola Yeates Rozdział 10. Globalny i ponadnarodowy wymiar wielosektorowości w polityce społecznej Przegląd Wprowadzenie Skala zaangażowania organizacji międzynarodowych w politykę społeczną Charakter wpływu organizacji międzynarodowych na politykę społeczną Zalecenia i wpływy rządowych organizacji międzynarodowych dotyczące polityki społecznej Zakończenie Podsumowanie Zagadnienia do dyskusji Warto przeczytać Źródła elektroniczne Literatura Martin Powell Rozdział 11. Wnioski końcowe dotyczące analizy wielosektorowej gospodarki dobrobytu i społecznego podziału dobrobytu Przegląd Wprowadzenie Wielosektorowa gospodarka dobrobytu i społeczny podział dobrobytu w czasie i w przestrzeni Wielosektorowa gospodarka dobrobytu i społeczny podział dobrobytu pod rządami laburzystów Trzy wymiary wielosektorowej gospodarki dobrobytu Analizowanie wielosektorowej gospodarki dobrobytu Persona non grata związki wielosektorowej gospodarki dobrobytu z innymi zagadnieniami Wpływ wielosektorowej gospodarki dobrobytu i społecznego podziału dobrobytu Zakończenie Podsumowanie

13 12 Spis treści Zagadnienia do dyskusji Warto przeczytać Źródła elektroniczne Literatura Spis ramek, rysunków i tabel Noty o autorach

14 Wykaz skrótów ACAS komisja pojednawcza zajmująca się sprawami pracowniczymi BHP bezpieczeństwo i higiena pracy BHPS Badanie Panelowe Brytyjskich Gospodarstw Domowych BUPA największy brytyjski dostawca usług ochrony zdrowia CTC kredyty podatkowe związane z posiadaniem dziecka GATS układ ogólny w sprawie handlu usługami GHS Powszechne Badanie Gospodarstw Domowych ICNPO Międzynarodowa klasyfikacja organizacji pozarządowych INGO międzynarodowe organizacje pozarządowe IPPR Institute for Public Policy Research ISTC Independent Sector Treatment Centre MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy MHP Ministerstwo Handlu i Przemysłu MOP Międzynarodowa Organizacja Pracy MSW Ministerstwo Spraw Wewnętrznych NCVO Narodowa Rada Organizacji Wolontarystycznych NDC New Deal for Communities Nowy Ład dla Społeczności Lokalnych NHS Państwowa Służba Zdrowia NSPCC National Society for the Prevention of Cruelty to Children OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OM organizacje międzynarodowe

15 14 Wykaz skrótów ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych PPP Partnerstwo Publiczno-Prywatne PFI Private Finance Initiative Inicjatywy finansowane ze środków niepublicznych PUZ Prywatne ubezpieczenia zdrowotne ROM rządowe organizacje międzynarodowe SPD społeczny podział dobrobytu UE Unia Europejska WGD Wielosektorowa gospodarka dobrobytu WFTC nadzorowany przez administrację skarbową kredyt podatkowy dla pracujących rodzin WTC kredyty podatkowe dla pracujących WTO Światowa Organizacja Handlu ZS zdefiniowana składka ZŚ zdefiniowane świadczenie

16 Wstęp do wydania polskiego Polityka społeczna w Polsce i Wielkiej Brytanii różni się, tak jak różne są Warszawa i Londyn. Zakres oraz jakość świadczeń i usług społecznych, kryteria dostępu, a także podmioty zaangażowane w ich dostarczanie są wypadkową zmiennych uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i politycznych, charakterystycznych dla tych krajów. W drugiej połowie XX w. politykę społeczną w obu krajach wyraźnie zdominowało państwo, chociaż odmienne były tego przyczyny i formy. W Wielkiej Brytanii nastąpił rozkwit kapitalistycznego welfare state, zainicjowany przez Raport Społeczny W. Beveridge a z 1942 r. Państwo opiekuńcze mogło się tam rozwijać w kolejnych dekadach m.in. ze względu na szeroko upowszechnianą koncepcję praw obywatelskich T. H. Marshalla, który w 1949 r. w swoim dziele Citizenship and Social Class stwierdził, że prawa społeczne stały się nieuniknionym produktem kształtowania się systemu kapitalistycznego. Mniej więcej w tym samym czasie w Polsce rozpoczęła się monopolizacja działalności socjalnej i społecznej przez paternalistyczne państwo, które dosyć szybko zdominowało całą sferę publiczną. W Wielkiej Brytanii publiczne usługi społeczne dopełniały się z gospodarką rynkową, w Polsce aż do 1989 roku stanowiły one część gospodarki centralnie planowanej. Nic zatem dziwnego, że znaczna część opinii publicznej w obu krajach zaczęła utożsamiać usługi społeczne z działalnością państwa. Tymczasem polityka społeczna i dobrobyt społeczny nie muszą być kojarzone wyłącznie z sektorem publicznym. Jak pisze w jednym z rozdziałów książki Martin Powell, historycznie rzecz biorąc, sektory prywatny, pozarządowy i nieformalny były podstawowymi źródłami dobrobytu. W ujęciu historycznym sektory te odgrywały znaczącą rolę również w Polsce. Zarówno przed II wojną światową, jak i współcześnie, potrzeby ludności w Wielkiej Brytanii, w Polsce oraz wielu innych krajach były i są zaspokajane w sposób różnorodny dzięki niezwykle szerokiemu spektrum mechanizmów formalnych i nieformalnych; z zaangażowaniem podmiotów publicznych, niepublicznych (rynkowych, społecznych, kościelnych i innych) bądź w obrębie gospodarstw domowych; przy wykorzystaniu finansowania opartego na mechanizmach składkowych, fiskalnych bądź indywidualnych opłatach. Nie ma zatem krzty przesady w następującym stwierdzeniu Powella: w rzeczywistości mamy do

17 16 Wstęp do wydania polskiego czynienia z pasjonującą różnorodnością organizacyjnych i ekonomicznych rozwiązań z zakresu tworzenia, finansowania i regulowania dostępu do dóbr i usług społecznych. Prezentowana książka pt. Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu jest wieloaspektowym i pogłębionym studium dotyczącym nowego spojrzenia na politykę społeczną, zgodnie z którym nie jest ona utożsamiana tylko i wyłącznie z państwem i sektorem publicznym. Autorzy skupiają się na ukazaniu różnorodności producentów i dostawców usług społecznych, sposobów wielopoziomowego finansowania i wielosektorowego zarządzania zadaniami społecznymi. Naszym zdaniem jest to niezwykle ciekawa praca, zważywszy, że wielosektorowość jest bardzo istotnym, ale ciągle rzadko dyskutowanym w nauce o polityce społecznej zagadnieniem. W tradycyjnym podejściu do polityki społecznej bardzo często pomijano rolę organizacji pozarządowych w realizacji zadań społecznych, czy też rolę rynku i podmiotów prywatnych w kreowaniu ładu społecznego. Rzadko odwoływano się też do roli sektora nieformalnego i rodziny jako podmiotu polityki społecznej. Podejście wielosektorowe pozwala tymczasem dostrzec tych, którzy byli często niedostrzegani w produkcji usług społecznych, a więc społeczeństwo obywatelskie, podmioty rynkowe, kościelne i gospodarstwa domowe. Ponadto, o czym warto też pamiętać, wielosektorowość pozwala rozkładać ryzyka socjalne na większą sieć instytucji, w tym różnorodnych interesariuszy, którzy tworzą gęstszą sieć społecznych gwarancji. Wielosektorowość bardziej pasuje też do współcześnie realizowanej koncepcji governance aniżeli tradycyjnej government. Przygotowując książkę, którą mamy przyjemność przedstawić polskiemu czytelnikowi, Martin Powell, profesor Uniwersytetu w Birmingham, zaprosił do współpracy dwunastu brytyjskich polityków społecznych. Wspólnie opracowali oni niezwykle zajmującą analizę wielosektorowej gospodarki dobrobytu. John Stewart w swoim rozdziale przedstawił znaczenie podmiotów należących do poszczególnych sektorów w kontekście historycznym, ilustrując tym samym zmienność rozwiązań instytucjonalnych w polityce społecznej, czy też szerzej, w polityce publicznej. Fragment ten potwierdza tezę, że nawet w stabilnych demokracjach mechanizmy realizacji zadań społecznych stosowane w określonym czasie są w dużej mierze zwierciadłem bieżących uwarunkowań. W kolejnym rozdziale Brian Lund opisał ewolucję zakresu i mechanizmów zaangażowania państwa w zaspokajanie potrzeb ludności, zwracając również uwagę na relacje między sektorem publicznym a pozostałymi sektorami. Autor zobrazował bogactwo form oddziaływania przez sektor publiczny

18 Wstęp do wydania polskiego 17 na rzeczywistość społeczną, dowodząc jednocześnie, że posiada on potencjał przekształcania swych funkcji w odpowiedzi na wyzwania współczesności. Mark Drakeford poddał analizie procesy prywatyzacji i urynkowienia zachodzące w Wielkiej Brytanii nie tylko za konserwatywnych rządów Margaret Thatcher, ale również po przejęciu władzy przez nową Partię Pracy. Przedstawione przez autora przykłady wskazują m.in. na niezwykle istotne znaczenie tworzenia odpowiednich regulacji w przypadku powierzania zadań społecznych podmiotom prywatnym. Pete Alcock i Duncan Scott przedstawili sektor wolontarystyczny i wspólnotowy, zwracając uwagę na różnorodność podmiotów do niego zaliczanych oraz złożoność ich relacji z sektorem publicznym. Złożoność ta jest również wynikiem napięcia między fundamentalną cechą organizacji pozarządowych, jaką jest ich autonomia, a występowaniem tych organizacji w roli zleceniobiorcy zadań publicznych. Rozdział przygotowany przez Hilary Arksey i Caroline Glendinning pozwala uzmysłowić sobie fakt, że działalność socjalna organizowana przez państwo stanowi jedynie uzupełnienie funkcji rodziny, wspólnot lokalnych oraz wszelkiego rodzaju sieci społecznych. Autorki zilustrowały znaczenie sektora nieformalnego na przykładzie opieki sprawowanej nad osobami niesamodzielnymi przede wszystkim przez członków rodziny. W kolejnym rozdziale Adrian Sinfeld przeanalizował potencjał systemu podatkowego jako instrumentu polityki społecznej, charakteryzując jednocześnie szereg świadczeń podatkowych, stosunkowo rzadko stanowiących przedmiot zainteresowania polityków społecznych. Edward Brunsdon i Margaret May wyczerpująco opisali szerokie spektrum świadczeń pracowniczych, stanowiących ważne źródło dobrobytu pracowników i ich rodzin. Ten fragment książki jednoznacznie pokazuje, że w gospodarce rynkowej jest miejsce na socjalne/społeczne funkcje przedsiębiorstwa, które nie muszą być sprzeczne z interesem ekonomicznym jego właścicieli. Michael Hill w swoim tekście przedstawił obecne możliwości dokonywania porównań międzynarodowych, odnosząc się przy tym do zagadnienia modeli polityki społecznej. Z kolei Nicola Yeates wskazała na znaczenie procesu globalizacji dla kształtowania i realizacji polityki społecznej, opisując jednocześnie faktyczne możliwości wywierania przez organizacje międzynarodowe wpływu na rzeczywistość. Rozdziały przygotowane przez Martina Powella nadały książce spójne ramy. Autor przedstawił w nich obszernie koncepcje wielosektorowej gospodarki dobrobytu oraz społecznego podziału dobrobytu, a także dokonał syntezy zasadniczych wniosków zamieszczonych w książce przez poszczególnych autorów.

19 18 Wstęp do wydania polskiego Treści zamieszczone w książce nie odnoszą się zatem wyłącznie do Wielkiej Brytanii. Wiele z nich ma również swój wymiar uniwersalny, dzięki czemu z pewnością mogą być przydatne politykom społecznym oraz pozostałym czytelnikom, zainteresowanym kształtowaniem i realizacją polityki społecznej w naszym kraju. Książka pod redakcją Martina Powella stanowi kompleksową charakterystykę wielosektorowej gospodarki dobrobytu. W Polsce, po dwóch dekadach przemian, nadal nie doczekaliśmy się spójnego systemu i modelu polityki społecznej, w którym poszczególne cele i instrumenty byłyby ściśle ze sobą powiązane. Dążąc do stworzenia takiego systemu warto jednocześnie przyglądać się doświadczeniom krajów, które zdążyły już wcześniej przekonać się o wadach i zaletach różnorodnych rozwiązań, stanowiących bądź mogących stanowić inspirację dla rodzimych decydentów. Martin Powell i pozostali autorzy niniejszej książki znakomicie to umożliwiają, wnikliwie przedstawiając uwarunkowania i konsekwencje mechanizmów wielosektorowości stosowanych w Wielkiej Brytanii pod kolejnymi rządami. Różnice występujące między polityką społeczną w Polsce i Wielkiej Brytanii dotyczą również sfery dyskursu akademickiego i stosowanego w nim języka. Przez pojęcie wielosektorowej gospodarki dobrobytu autorzy niniejszej książki rozumieją sferę produkcji, finansowania oraz regulacji dóbr i usług społecznych, w której kluczowe role odgrywają podmioty należące do czterech sektorów publicznego, rynkowego, pozarządowego i nieformalnego. Pojęcie to jest najbliższe znaczeniowo stosowanemu obecnie w Polsce określeniu wielosektorowa polityka społeczna 1. Zastosowanie w tłumaczeniu wiernego oryginałowi pojęcia wielosektorowej gospodarki służy zaakcentowaniu intencji brytyjskich autorów, zgodnie z którą obszar tworzenia oraz dostarczania usług społecznych nie jest jedynie wypadkową decyzji i wyborów podejmowanych przez politycznych decydentów, ale szerzej rozumianym obszarem, w którym spotykają się potrzeby, interesy, cele oraz potencjał wszystkich aktorów życia publicznego. Stanisław Kamiński Autor przekładu Mirosław Grewiński Redaktor naukowy 1 M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Warszawa 2009.

20 Rozdział 1 Wielosektorowa gospodarka i społeczny podział dobrobytu MARTIN POWELL Przegląd: W niniejszym rozdziale przedstawiono koncepcje wielosektorowej gospodarki (WGD) i społecznego podziału dobrobytu (SPD), ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakim ulegały one w zależności od czasu i miejsca. Omówione zostały w skrócie elementy WGD (państwo, rynek, sektor pozarządowy i nieformalny) oraz SPD (świadczenia publiczne, pracownicze i podatkowe). Ze względu na fakt, że większość autorów rozpatruje WGD jedynie w wymiarze produkcji świadczeń, niezbędne wydaje się postrzeganie ich w trzech wymiarach obok produkcji także finansowania i regulacji. Pojęcia kluczowe: wielosektorowa gospodarka dobrobytu (WGD), wielosektorowość, społeczny podział dobrobytu (SPD), produkcja, finansowanie, regulacja WPROWADZENIE Wielosektorowa gospodarka dobrobytu (mixed economy of welfare, WGD) i wielosektorowość stanowią bardzo istotne, a jednocześnie dość rzadko dyskutowane zagadnienia polityki społecznej. Zdaniem N. Johnsona (1999, s. 22), oba terminy mają to samo znaczenie i mogą być używane zamiennie. Twierdzi on, że pojęcie wielosektorowości weszło do powszechnego użycia w Wielkiej Brytanii po opublikowaniu raportu L. Wolfendena (Wolfenden, 1978) traktującego o przyszłości organizacji pozarządowych, natomiast koncepcja WGD pojawiła się nieco później. Pomimo licznych badań odnoszących się do WGD w Wielkiej Brytanii (Hadley i Hatch, 1981; Hatch i Mocroft, 1983; Beresford i Croft, 1984; Johnson, 1987; Pinker, 1992; Lund, 1993) oraz w ujęciu porównawczym (na przykład Evers i Wintersberger, 1990; Hantrais

21 20 Martin Powell i in., 1992; Evers i Svetlik, 1993), pojęcie to wciąż rodzi wiele pytań. W niniejszym opracowaniu przyjęto szerszą perspektywę, obejmującą nie tylko tradycyjne sektory WGD państwowy, rynkowy, pozarządowy i nieformalny ale również zagadnienie społecznego podziału dobrobytu (social division of welfare, SPD) i jego poszczególnych elementów świadczeń publicznych, pracowniczych i podatkowych. M. Knapp (1989, ss ) twierdzi, że dla ogromnej większości Brytyjczyków pojęcie dóbr i usług społecznych jest równoznaczne z państwowymi świadczeniami (state provision). Gdy wspomnimy o ochronie zdrowia, większość osób natychmiast pomyśli o Państwowej Służbie Zdrowia (National Health Service, NHS); praca socjalna i ośrodki pomocy społecznej są dla wielu tym samym; edukacja to nic innego jak publiczna szkoła średnia w sąsiedztwie. Takie widzenie spraw jest jednak zbytnim uproszczeniem, ponieważ w rzeczywistości mamy do czynienia z pasjonującą różnorodnością organizacyjnych i ekonomicznych rozwiązań z zakresu tworzenia, finansowania i regulowania dostępu do dóbr i usług społecznych. Jeżeli więc chcemy lepiej zrozumieć rzeczywistość, powinniśmy zwrócić uwagę na zapomniane wymiary polityki społecznej. Zdziwienie może budzić fakt, że niektóre z tych wymiarów są pomijane również w literaturze z zakresu polityki społecznej. Pojęcia WGD, SPD i wielosektorowości są albo nieobecne w indeksach publikacji o charakterze wprowadzającym (np. Alcock i in., 2000; Alcock, 2003), albo też ledwie się tam o nich wspomina (np. Page, Silburn, 1999; Alcock i in., 2003; Baldock i in., 2003; Blakemore, 2003; Ellison, Pierson, 2003; Alcock i in., 2002; Spicker, 1988, 1995). M. Lavalette i A. Pratt w pierwszym wydaniu swojej książki (1997) zamieścili co prawda rozdział o quasi-rynkach i wielosektorowej gospodarce dobrobytu, ale zrezygnowali z niego już w kolejnej edycji (2001). W niektórych przytoczonych poniżej publikacjach można znaleźć obszerne fragmenty dotyczące składowych WGD. Na przykład w pracach P. Alcocka (2003) oraz P. Alcocka i współautorów (2003) znajdują się rozdziały dotyczące dobrobytu tworzonego przez państwo, rynek, sektory pozarządowy i nieformalny. Książka B. Page a i R. Silburna (1999) zawiera rozdziały o dobrobycie powstającym dzięki organizacjom pozarządowym oraz w wyniku działania mechanizmów o charakterze nieformalnym, rynkowym i tych związanych z zatrudnieniem. W publikacjach o charakterze teoretycznym znajdziemy co prawda fragmenty dotyczące na przykład sektora pozarządowego, ale próżno szukać w ich indeksach haseł takich jak WGD, SPD czy wielosektorowość wystarczy zajrzeć do A. Fordera (1974), K. Jones i innych (1983), A. Fordera i innych (1984), T. Fitzpatricka (2001) oraz N. Malina i innych (2002). M. Hill i G. Bramley (1986) umieścili zaledwie stronicowe wzmianki na temat WGD i SPD, chociaż nawiązują w swej pracy do zjawisk takich jak prywatyzacja.

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Krytyka współczesnych koncepcji polityki społecznej

Krytyka współczesnych koncepcji polityki społecznej Krytyka współczesnych koncepcji polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki Społecznej Pracownia Pomocy i Integracji Społecznej XXXIII Konferencja Polityków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Katowice 2006 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I Rola i pozycja kobiet na rynku

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej

Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej Terminy konsultacji: E-mail: magdalena.knapinska@ue.poznan.pl Inne przedmioty: Makroekonomia (wykłady i

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo Oikos dom Nomos prawo Ekonomia zasady prowadzenia gospodarstwa domowego EKONOMIA jest nauką o tym, jak jednostki i całe społeczeństwa decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów które mogą mieć także inne,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO

SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Wstęp Ogólny zamysł napisania książki wywodzi się ze stwierdzenia, iż dalszy rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce jest uzależniony od znacznego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnego najmu jako instrument socjalnej pomocy mieszkaniowej?

Rynek prywatnego najmu jako instrument socjalnej pomocy mieszkaniowej? Rynek prywatnego najmu jako instrument socjalnej pomocy mieszkaniowej? dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski Konferencja Mieszkanie ze wsparciem jedyna droga

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2011 Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach 23 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Rola państwa w gospodarce

Rola państwa w gospodarce Rola państwa w gospodarce Wykład 7 WNE UW Jerzy Wilkin Pojęcie państwa w ekonomii Państwo jako podmiot gospodarczy; Państwo i rynek jako komplementarne i substytucyjne regulatory gospodarki; Państwo minimalne,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne..

Spis treści. Wstęp Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne.. Spis treści Wstęp... 7 Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne... 11 Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne.. 27 Rozdział III Demokracja i totalitaryzm. Kryzys polityczny

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA. Dawid Sześciło

NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA. Dawid Sześciło NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Dawid Sześciło Współczesne paradygmaty administracji publicznej Nowe zarządzanie publiczne podejście ekonomicznomenedżerskie Administracja neoweberowska

Bardziej szczegółowo

Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka

Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka 1. Komentarz do przesłanej diagnozy 2. Cele i priorytety EFS na lata 2014-2020 w oparciu o strategie i rozporządzenia UE 3.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna dr hab. Ryszard Szarfenberg

Polityka społeczna dr hab. Ryszard Szarfenberg Polityka społeczna dr hab. Ryszard Szarfenberg Wykłady dla I roku, 2009/2010 Wprowadzenie www.ips.uw.edu.pl/rszarf/psiks/ps Tematy wykładów i zajęć Obszary polityki społecznej Praca Konsumpcja Rodzina

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jadwiga Daszykowska Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Jadwiga Daszykowska Copyright by Oficyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Pojęcie myśli politycznej

Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna obejmuje całość zagadnień odnoszących się bezpośrednio do działalności politycznej stanowi zbiór wyobrażeń dotyczących organizacji państwa oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego Ustawa o działalności pożytku publicznego Komentarz najnowsze wydanie! uwzględnia nowelizację ustawy o pożytku z sierpnia 2015 r. MARCIN DADEL ZESPÓŁ REDAKCYJNY STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR STAN PRAWNY: 2015

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Podłoże i cele Częściowe odciążenie systemu publicznego przesunięcie części popytu na świadczenia na sektor

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna. Social Policy

Polityka społeczna. Social Policy Kod UTH/HES/ST/I Wersja Wydział Nazwa kolejna Polityka społeczna Social Policy Rok akademi cki 2014-2015 Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom kształcenia (studiów) Forma prowadzenia

Bardziej szczegółowo

EFS w latach 2014-2020

EFS w latach 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 EFS w latach 2014-2020 Decentralizacja Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

PROJECT FINANCE POLAND

PROJECT FINANCE POLAND PROJECT FINANCE POLAND rekomenduje najnowszą publikację Mariana Moszoro Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. O książce Autor przedstawia aktualną tematykę

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 13 marca 2014r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA Pomoc Osobom Niesamodzielnym Prezentacja Projektu Ustawy Senat RP, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 14 maja 2013 Zofia Czepulis-Rutkowska Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Art. 116 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.

Art. 116 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm. KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

NIEZATRUDNIALNI? Bartłomiej Piotrowski

NIEZATRUDNIALNI? Bartłomiej Piotrowski NIEZATRUDNIALNI? Bartłomiej Piotrowski BARIERY Bariery na rynku pracy ograniczające szanse podjęcia zatrudnienia Bariery personalne Bariery związane z rynkiem pracy (podaż miejsc pracy) Bariery związane

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Turystyka Władysław W. Gaworecki

Turystyka Władysław W. Gaworecki Turystyka Władysław W. Gaworecki Przedmiotem rozważań zawartych w książce jest turystyka, jej rodzaje, uwarunkowania cywilizacyjne, tendencje rozwoju i konsekwencje społeczno-ekonomiczne dla różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki

USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wprowadzenie...11

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów zewnętrznych

Wstęp... 9. 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów zewnętrznych Spis treści Wstęp............................................................. 9 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska.... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania Spis treści Wprowadzenie... 9 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami... 13 1.1. Rola środowiska w procesach społeczno-gospodarczych... 13 1.2. Uwarunkowania zasobowe.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna

Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja współpracująca. Zarządzanie publiczne jako kooperacja Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej rszarf.ips.uw.edu.pl/apub Rok akademicki 2016/2017 Administracja

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Budżet państwa. Polityka fiskalna

Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej.

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

" " " " " " " " " " " " " " " KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, SM$

               KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, SM$ 1 z 8 KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, SM$ ROK AKADEMICKI 2014/2015, SEMESTR ZIMOWY$ NIEDZIELA, GODZ. 10.25-11.55, s. 11 PROWADZĄCY:

Bardziej szczegółowo

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Na stanowisko pracownika socjalnego KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu pomocy społecznej w Polsce

Modernizacja systemu pomocy społecznej w Polsce Dr Krzysztof Chaczko Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Modernizacja systemu pomocy społecznej w Polsce Obecny system pomocy społecznej czerpie doświadczenia z następujących

Bardziej szczegółowo

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy Instytut Polityki Społecznej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski 4 if a a/s" a 3 Maciej Duszczyk Polska polityka imigracyjna a rynek pracy Warszawa 2012 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie?

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Bolesław Meluch Związek Banków Polskich Warunki powstawania projektów mieszkalnictwa senioralnego: Potrzebna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007

Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007 Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007 Wskazówki dla Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego O Programie Program Małych Grantów (PMG) wspiera działania związane z zaangażowaniem obywatelskim

Bardziej szczegółowo

Socjologia ekonomiczna - opis przedmiotu

Socjologia ekonomiczna - opis przedmiotu Socjologia ekonomiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia ekonomiczna Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-SOEK-Ć-S14_pNadGenEZOV4 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie ekonomią społeczną poprzez tworzenie strategii jej rozwoju z uwzględnieniem problemów wolontariatu i zaplecza społecznego".

Zarządzanie ekonomią społeczną poprzez tworzenie strategii jej rozwoju z uwzględnieniem problemów wolontariatu i zaplecza społecznego. "Zarządzanie ekonomią społeczną poprzez tworzenie strategii jej rozwoju z uwzględnieniem problemów wolontariatu i zaplecza społecznego". Kraków 15-17 marca 2011 Uwspólnienie pojęć przedsiębiorstwo społeczne

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Małgorzata Kosiorek Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Oicyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Oicyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym

3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym 3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Kuźmicz, Elżbieta Szubzda, Joanna Urban Pojęcie benchmarkingu należy ściśle łączyć z imperatywem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 529 06 00,fax +48 22 529 06 02 wuw.mpips.gov.pl; www.niepeinosprawni.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej

Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej Dr Irena Herbst Dlaczego wspierać ekonomię społeczną O poziomie życia społeczeństw decyduje nie tylko kapitał fizyczny, ale także kapitał ludzki i

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe Redakcja naukowa Teodor Skotarczak Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju N I E R U C H O M O Â C I Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju Autorzy Małgorzata Blaszke

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS EKONOMIA TOM 1 WYD.2 Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA Rozdział 1. Podstawy ekonomii 1.1. Wprowadzenie Niedobór i efektywność: bliźniacze tematy ekonomii

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo