Szkoła Trenerów i Przewodzenia Zmianom POCZĄTEK CYKLU: KWIECIEŃ 2011 ZAKOŃCZENIE: KWIECIEŃ 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Trenerów i Przewodzenia Zmianom POCZĄTEK CYKLU: KWIECIEŃ 2011 ZAKOŃCZENIE: KWIECIEŃ 2012"

Transkrypt

1 Zespół Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych CBDeSK w Poznańskim Parku Naukowo Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kontakt: tel Zaprasza na roczny cykl szkoleniowy: Założenia cyklu szkoleniowego Szkoła Trenerów i Przewodzenia Zmianom POCZĄTEK CYKLU: KWIECIEŃ 2011 ZAKOŃCZENIE: KWIECIEŃ 2012 Głównym celem szkolenia jest kształcenie profesjonalnych trenerów i liderów zmian w organizacjach. Cykl szkoleniowy obejmuje: 1. teorię i praktykę szkoleń 2. zarządzanie zmianami - od pomysłu przez konceptualizację, do wdrożenia oraz promocji idei poprzez kształtowanie i wspieranie kompetencji na rzecz zmian Szkolenie jest ukierunkowane na zwiększanie umiejętności zawodowych i osobistych. Prowadzą je doświadczeni trenerzy. Są to praktycy i eksperci w swoich dziedzinach - przygotowani do tego, by elastycznie wspierać rozwój uczestników. Na szkolenie składają się trzy współzależne nurty: 1) Szkolenie UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH celem jest budowanie i wzmacnianie kompetencji związanych z planowaniem, realizowaniem i ewaluacją szkoleń. 2) Zwiększanie UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA ZMIANAMI celem jest rozwijanie kompetencji planowania i wdrażania projektów zmian organizacyjnych oraz ich promocji w organizacji i poza nią. 3) Wzmacnianie KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH celem jest kształtowanie umiejętności działania ukierunkowanego na przewodzenie ludziom i zmianom w organizacji. Wymienione wyżej obszary są tradycyjnie proponowane w oddzielnych formułach szkoleniowych, natomiast w prezentowanym programie stanowią one spójną całość zwiększając obszar korzyści dla uczestnika. Korzyści dla uczestnika obejmują rozwój umiejętności trenerskich (pracy z grupą szkoleniową, edukacyjną, warsztatową), przywódczych i zarządzania zmianą, w zakresie kształtowania wizerunku i promocji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych, działania w formule partnerstwa międzysektorowego i budowania kultury zmian w społecznogospodarczym otoczeniu organizacji

2 Uczestnicy otrzymują: certyfikat Centrum CBDeSK Fundacji UAM ukończenia szkolenia zawierający dane o zrealizowanej tematyce, ilości odbytych godzin i kwalifikacjach prowadzących, materiały edukacyjne związane z realizowanymi tematami, profesjonalną pomoc w przygotowaniu własnych projektów edukacyjnych, promocyjnych i rozwojowych. Prowadzący - interdyscyplinarny zespół praktyków Warsztaty prowadzą szkoleniowcy-praktycy, doświadczeni trenerzy i wykładowcy akademiccy. Są wśród nich: psychologowie ekonomiści medioznawcy i filmoznawcy specjaliści w zakresie HR i zarządzania zasobami ludzkimi pedagodzy trenerzy szkoleń liderzy organizacji koordynatorzy projektów krajowych i międzynarodowych specjaliści z obszaru kształtowania wizerunku i relacji Adresaci Odbiorcami szkolenia są: osoby przygotowujące się do roli profesjonalnych trenerów szkoleń i trenerów wewnętrznych specjaliści do spraw promocji firm i organizacji menadżerowie i pracownicy działów HR liderzy i członkowie zespołów pracowniczych liderzy i członkowie organizacji społecznych brokerzy partnerstw międzysektorowych Metoda pracy: 1. Grupa szkoleniowa liczy od 16 do 20 osób 2. Każde spotkanie jest realizowane metodą warsztatową z elementami multimedialnych zadań i prezentacji. 3. Poszczególne moduły prowadzą pary i zespoły interdyscyplinarne, co zwiększa zakres treści szkoleniowych i poszerza obszar korzyści dla uczestnika. 4. Proponujemy program szkoleniowy, w którym poszczególne spotkania współtworzą spójną całość. Oferta nie ma charakteru niezależnych modułów tematycznych, co zwiększa efektywność szkolenia. 5. Pracę grupową dopełnia tutoring i coaching projektów tworzonych przez uczestników (szkoleniowych, promocyjnych, rozwoju organizacji lub rozwoju indywidualnego) 6. Poza treściami przekazywanymi podczas zajęć wykorzystywany jest e-learning

3 TEMATY CYKLU SZKOLENIOWEGO: Lp Zagadnienia 1. WYJAZDOWY TRENING INTEGRACYJNY POROZUMIEWANIE SIĘ W PRACY TRENERA I LIDERA 2. KOMUNIKACJA INTERKULTUROWA W SZKOLENIACH I ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ. KOMUNIKACJA MIĘDZYSEKTOROWA W ORGANIZACJACH I POROZUMIENIACH TYPU PARTNERSKIEGO 3. PRACA Z GRUPĄ I ZESPOŁEM ZADANIOWYM 4. TWORZENIE MODELU ROZWOJU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 5. ANALIZA TRANSAKCYJNA W PRACY SZKOLENIOWEJ I ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ 6. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SZKOLENIOWYM 7. METODYKA SZKOLENIOWA NARZĘDZIA DIAGNOZY I EWALUACJI SZKOLEŃ TUTORING I SUPERWIZJA PROJEKTÓW UCZESTNIKÓW 10. MULTIMEDIALNE METODY I NARZĘDZIA PROMOCJI ORAZ AUTOPROMOCJI 11. KOMPETENCJE PRZYWÓDCZE TRENERA. PLANOWANIE PRACY I DBANIE O ZASOBY TRENERA AUTOPREZENTACJA I EMISJA GŁOSU

4 PROGRAM Spotkanie 1 WYJAZDOWY TRENING INTEGRACYJNY Prowadzący: dr Agnieszka Rosińska i dr Aleksandra Jasielska Jak zbudować grupę warsztatową lub zespół zadaniowy? Wzajemne poznanie się uczestników i stworzenie współpracującej grupy gotowej do podejmowania wspólnych działań oraz wykonywania zadań na rzecz poszczególnych członków i całego zespołu. Spotkanie 2 Prowadzący: dr Agnieszka Rosińska, Bernard Żołyniak POROZUMIEWANIE SIĘ W PRACY TRENERA I W DZIAŁANIACH LIDERA KOMUNIKACJA INTERKULTUROWA W SZKOLENIACH I ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ. KOMUNIKACJA MIĘDZYSEKTOROWA W ORGANIZACJACH I POROZUMIENIACH TYPU PARTNERSKIEGO Jak zwiększać i wykorzystywać własne a także organizacyjne zasoby komunikacyjne dla skutecznego działania? Jak budować kontakt i porozumienie w środowisku międzykulturowym i międzysektorowym? Zwiększenie zasobów komunikacyjnych uczestników. Spotkanie 3 PRACA Z GRUPĄ I ZESPOŁEM ZADANIOWYM Prowadzący: dr Agnieszka Rosińska, Krzysztof Kacuga Co trzeba wiedzieć o zespołach zadaniowych i ich rozwoju planując pracę szkoleniową oraz uruchamiając proces zmiany w grupie i organizacji? Doświadczenie oraz analiza procesów i zjawisk grupowych w odniesieniu do teorii i praktyki szkoleń. Spotkanie 4 TWORZENIE MODELU ROZWOJU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ. Prowadzący: dr Beata Skowron-Mielnik, dr Artur Milecki, dr Agnieszka Rosińska, Bernard Żołyniak Jak budować model rozwoju organizacji? Jak zarządzać zmianą w grupie i organizacji? Sformułowanie przez uczestników własnego projektu rozwoju organizacji wraz z planem zarządzania zmianami rozwojowymi. Spotkanie 5 Warsztat ekspercki ANALIZA TRANSAKCYJNA W PRACY SZKOLENIOWEJ I ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ Prowadzący: dr Tomasz Pasikowski/ dr Dariusz Rosiński (Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej)

5 Spotkanie 6 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SZKOLENIOWYM Prowadzący: dr Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek Jak zarządzać projektem szkoleniowym w otoczeniu gospodarczym, społecznym i instytucjonalnym? Stworzenie przez uczestnika ramy własnego projektu szkoleniowego. Spotkanie 7 METODYKA SZKOLENIOWA. NARZĘDZIA DIAGNOZY I EWALUACJI SZKOLEŃ Prowadzący: dr Agnieszka Rosińska, dr Aleksandra Jasielska, Bernard Żołyniak Jak badać potrzeby szkoleniowe? Jak realizować założone cele poprzez tworzenie i adaptację technik szkoleniowych? Jak badać efekty prowadzonych oddziaływań? Zaprojektowanie scenariusza szkoleniowego i narzędzi ewaluacji. Spotkanie 8 i 9 TUTORING, COACHING I SUPERWIZJA PROJEKTÓW UCZESTNIKÓW Prowadzący: dr Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, dr. Aleksandra Jasielska, Bernard Żołyniak, dr Tomasz Pasikowski, dr Dariusz Rosiński Krzysztof Kacuga, dr Beata Skowron-Mielnik, dr Artur Milecki Jak prowadzić szkolenia i wykorzystać informacje zwrotne oraz dane ewaluacyjne w pracy trenerskiej? Jak planować i wdrażać środowiskowe i organizacyjne zmiany? Superwizowanie pracy trenerskiej wykonanej we własnej grupie warsztatowej. Prezentacja projektów rozwojowych uczestników. Spotkanie 10 MULTIMEDIALNE METODY I NARZĘDZIA PROMOCJI ORAZ AUTOPROMOCJI Prowadzący: dr Mikołaj Jazdon z zespołem Jak promować organizację i tworzyć zawodowe portfolio (np. videożyciorys) z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi i technik multimedialnych? Rozwijanie multimedialnych kompetencji autoprezentacji, prezentacji i promocji. Spotkanie 11 KOMPETENCJE PRZYWÓDCZE TRENERA. PLANOWANIE PRACY. AUTOPREZENTACJA I EMISJA GŁOSU Prowadzący: dr Agnieszka Rosińska, dr Aleksandra Jasielska, Elżbieta Macierewicz Jak przewodzić zmianom i planować własną pracę? Główny cel procesu edukacyjnego: Wzmacnianie kompetencji przywódczych. Planowanie swojej pracy i rozwiązywanie przez trenera problemów z uwzględnieniem ryzyka i zasobów. Warsztat z zakresu autoprezentacji i emisji głosu.

6 Organizacja: program szkoleniowy obejmuje ok. 200 godzin pracy warsztatowej (jedenaście spotkań warsztatowych plus minimum dwie godziny coachingu/tutoringu projektów z prowadzącym i dziesięć godzin e- learningu) cykl otwiera czterodniowy, wyjazdowy trening integracyjny, który rozpoczyna się w czwartek o godzinie a kończy w niedzielę o pozostałe spotkania odbywają się w formie 2-3-dniowych warsztatów spotkania trzydniowe odbędą się w następujących godzinach: piątek sobota niedziela spotkania dwudniowe odbędą się w następujących godzinach: piątek sobota Koszt: koszt udziału w cyklu szkoleniowym: 8000,00 złotych dla wpłaty jednorazowej 8300,00 złotych (dla płatności w 2 ratach) organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia w celu rezerwacji miejsca w grupie szkoleniowej uczestnik wpłaca kaucję w wysokości 1500 zł stanowiącą równowartość ceny uczestnictwa w dwóch ostatnich spotkaniach cyklu najpóźniej na 2 tygodnie przed pierwszym spotkaniem szkoleniowym uczestnik opłaca swoje miejsce w grupie, co oznacza, że ponosi także koszty warsztatów, które opuścił możliwe formy odpłatności (oprócz kaucji): opłata jednorazowa 8000,00 zł (rabat 300 zł) płatna do 30 dni od zakończenia pierwszego spotkania w cyklu szkoleniowym opłata w 2 ratach: pierwsza rata płatna do 7 dni przed rozpoczęciem drugiego spotkania warsztatowego, druga rata płatna do 7 dni przed rozpoczęciem szóstego spotkania warsztatowego Uwaga: terminy zajęć od września do końca kursu będą podane na początku marca Numer spotkania Miejsce Sposób organizacji czasu (por. wyżej czas trwania spotkań) 1. Spotkanie wyjazdowe 4 dni (kwiecień 2011) 7-10.kwietnia 2. Poznań 3 dni (maj 2011) maja 3. Poznań 3 dni (czerwiec 2011) czerwca Koszt dla płatności ratalnych 700 zł plus koszty pobytu i wyżywienia 800,00 800,00 4. Poznań 3 dni (wrzesień 2011) 800,00 5. Poznań 2 dni (październik 2011) 700,00 6. Poznań 3 dni (listopad 2011) 800,00 7. Poznań 3 dni (grudzień 2011) 800,00 8. Poznań 3 dni (styczeń 2012) 700,00 9. Poznań 3 dni (luty 2012) 700, Poznań 2 dni (marzec 2012) 700, Poznań 3 dni (kwiecień 2012) 800, ,00

7 Zespół Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych CBDeSK w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM Prowadzący: dr Agnieszka Rosińska inicjator, współzałożyciel i zastępca kierownika Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych CBDeSK w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, od nauczyciel akademicki, zrealizowała ponad 3500 godzin zajęć edukacyjnych dla studentów różnych kierunków głównie w metodyce warsztatowej, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca i promotor prac dyplomowych z zakresu przywództwa na Studium Psychologia w Zarządzaniu przy UAM, od 1999 do 2001 tutor projektów edukacyjnych na Studium Pedagogicznym przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, obecnie prowadzi szkolenia z asertywności na SWPS w Poznaniu. Współtworzy i prowadzi pierwszą w Polsce specjalność dla studentów IV i V-go roku psychologii Animacja Społeczności Lokalnych we współpracy z instytucjami sektora publicznego i społecznego. Wieloletnie doświadczenie w roli trenera-szkoleniowca, od 1996 do 2001 trener programu Agrolinia 2000 Fundacji Fundusz Współpracy w projekcie szkolenia liderów lokalnych, od 2003 roku trener Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, uczestniczyła w studyjnych wyjazdach szkoleniowych dla trenerów do Irlandii, Francji, Niemczech, współuczestniczy w interdyscyplinarnych projektach edukacyjnych adresowanych do grup i społeczności. Prowadzi warsztaty grupowe, zrealizowała ponad 1000 godzin warsztatowych w pracy z grupą w projektach komercyjnych, ponad 800 godzin treningu rozwoju osobistego (interpersonalnego), prowadzi szkolenia dla sektora społecznego (ostatnio m.in. Grupy Partnerskie programu LEADER+, Heifer Project International, Stowarzyszenie Triny Papisten, Fundacja Dorzecze Słupi), sektora publicznego (Urzędy Marszałkowskie, ARiMR, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli), biznesu (m. in. Selgros, ABC Poland). Absolwentka I-wszej edycji studiów podyplomowych Menedżer projektów Badawczych na UAM (2010). Bernard Żołyniak - kierownik Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych CBDeSK w Poznańskim Parku Naukowo- Technologicznym. Absolwent Ruhr-Universität Bochum/Niemcy,. Slawista - Literaturoznawca, Pedagog specjalizacja nauczanie dorosłych, menadżer kultury, trener społeczny, multiplikator międzynarodowej wymiany, autor i animator społeczno-kulturalny 80 programów (ok godzin) w zakresie nauczania międzykulturowego i międzykulturowej komunikacji. Przewodniczący Stowarzyszenia Forum Kultur Dyrektor Międzynarodowego Biennale Młodej Grafiki Prima Septembris Pomysłodawca i realizator 3 międzynarodowych konferencje z zakresu polsko-niemieckich stosunków ( ) - dwie we współpracy z Instytutem Zachodnim w Poznaniu, jedna z Urzędem Miasta we Wrześni). Od realizacja kilkunastu międzynarodowych projektów artystycznych w Niemczech i Polsce (wystawy, koncerty, spotkania literackie itp.) W latach Dyrektor Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Nowej w Oleśnie. W pedagog i koordynator międzynarodowych projektów w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszowie. W latach realizacja kilkunastu międzynarodowych projektów w zakresie socjo-kultury, wymiany artystycznej i wymiany młodzieży: Autor i realizator 5 międzynarodowych plenerów fotograficznych w ramach projektu Foto-Dialog. Kurator wystaw sztuki plastycznej i fotograficznej. Autor i trener 200 godzin szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy i realizacji polsko-niemieckich przedsięwzięć dotyczących międzynarodowej wymianie młodzieży, wymiany artystycznej i międzynarodowej wymiany kadr. Doradca i specjalista w zakresie współpracy samorządowej na płaszczyźnie polsko-niemieckiej dr Aleksandra Jasielska- adiunkt w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu oraz wykładowca w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu; autorka publikacji naukowych z zakresu wpływu emocji na poznawcze funkcjonowanie człowieka i kidermarketingu. ukończyła Dwuletni Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt (Ośrodek Terapii Gestalt PSPP w Krakowie), posiada stopień praktyka NLP (Instytut Miltona H. Ericksona w Berlinie). kilkunastu lat zajmuje się szkoleniem i psychoedukacją różnych grup zawodowych, wiekowych i społecznych z zakresu stosowanej psychologii poznawczej, twórczości i inwetyki, technik zapamiętywania i uczenia się oraz komunikacji. dr Beata Skowron-Mielnik wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (badania naukowe z zakresu zarządzania czasem pracy i organizacji pracy, autorka projektów i kierownik: Studiów Podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwami i Studiów Podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi, inspirator i współautorka koncepcji specjalności studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, autorka licznych projektów dydaktycznych, w tym autorskich m.in. Projektowanie pracy, Zarządzanie czasem pracy, Projektowanie organizacji - współautor). Od 1992 r. stały współpracownik firmy konsultingowej F5 Konsulting Frąckowiak i Wspólnicy (do 2005 r. W. Frąckowiak i Wspólnicy WGK w Poznaniu) - ekspertyzy z zakresu organizacji i zarządzania (diagnozowanie i projektowanie struktur organizacyjnych, analizy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, obsługa procesów prywatyzacyjnych). Współpraca dydaktyczna z: UAM w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Wielkopolską Szkołą Biznesu, Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Francusko-Polską Wyższą Szkołą Technik Informatycznych i Telekomunikacyjnych w Poznaniu. Działalność szkoleniowa na rzecz praktyki (tematyka: zarządzanie zasobami ludzkimi, elastyczne formy zatrudnienia, projektowanie struktur organizacyjnych, metody organizacji i zarządzania, zarządzanie czasem pracy, zarządzanie projektami). Stypendystka DAAD w Uniwersytecie w Monachium oraz stażystka INT w Evry pod Paryżem oraz ENST w Rennes

8 Dr hab. Mikołaj Jazdon - adiunkt w Zakładzie Filmu i Telewizji UAM. Autor książek "Dokumenty Kieślowskiego" (Poznań 2002), "Polskie kino niezależne" (redaktor tomu, Poznań 2005) i "Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza" (Poznań 2009). Autor opracować do albumów z filmami DVD z serii Polska Szkoła Dokumentu ( Krzysztof Kieślowski, Kazimierz Karabasz, Czarna seria, Gryczełowska, Halladin, Kamieńska oraz Władysław Ślesicki ). Autor opracowań do Filmoteki Szkolnej. Współautor scenariuszy do 12 odcinków telewizyjnej serii Sztuka dokumentu (2008), a także prowadzący rozmowy przed kamerą z bohaterami filmu. Ekspert Wielkopolskiego Funduszu Filmowego od 2008 roku. Współorganizator i prowadzący Letnich Warsztatów Filmowych w Łebie, Wrześni i Ciążeniu. Od 1999 roku prowadzi Klub Krótkiego Kina w poznańskim CK Zamek, gdzie prezentuje filmy krótkometrażowe i prowadzi spotkania autorskie. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Off Cinema w Poznaniu. W latach realizował filmy w AKF AWA w Poznaniu (wśród nich nagradzane na festiwalach dokumenty Oczekiwanie (1994), "Ostatnie spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim" (1996), Polonistka (1997), czy Autograf (1998). Od dwóch lat prowadzi szkolenia w ODN w Poznaniu. dr Artur Milecki doradca z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania zmianami. Przez ponad 12 lat wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, autor i współautor kilkunastu pozycji z zakresu zarządzania. Od prawie 15 lat doradca zarządów firm, w szczególności w zakresie wdrażania strategii rozwoju, transformacji organizacyjno-kadrowej, w tym powiązanej z wdrożeniami rozwiązań IT. Pracował m.in. dla: Grupy LOTOS SA, PKO Bank Polski SA, Kompanii Piwowarskiej SA, Siemens a, Grupy PGE, GBW SA, TIM SA i wielu innych. Trener i wykładowca m.in. na Studiach Podyplomych i Studiach MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym. Eliza Prager dziennikarka telewizyjna, współpracująca m.in. z TVP3 w Poznaniu, autorka i realizatorka reportaży, programów telewizyjnych, reżyserka, montażystka filmowa, stypendystka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, filmoznawca. Właścicielka Studia Produkcji Filmowo Telewizyjnej Cruncher Pictures. Elżbieta Macierewicz nauczyciel akademicki, asystent na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie śpiewu solowego, który ukończyła z wyróżnieniem w 1999r. stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, koncertująca śpiewaczka, szczególną estymą darzy kameralistykę, występuje z recitalami w kraju i zagranicą. 10 lat pracy pedagogicznej w zakresie kształcenia i emisji głosu; współpracowała również z twórcami teatralnymi i filmowymi (Teatr Łolec, Tomasz Gwinciński, Tymon Tymański, Lech Jankowski), dokonując nagrań do sztuk teatralnych i filmów, współtworzyła performance; konsultant wokalny Chóru Teatru Wielkiego w Poznaniu. Inga Kawałek współwłaścicielka spółki Doradztwo Gospodarcze Koncept, specjalistka ds. zarządzania projektem oraz planowania strategicznego, autorka i koordynatorka różnego typu projektów (w tym szkoleniowych), trenerka i coach (Szkoła Coachów Wszechnicy Uniwerystetu Jagiellońskiego) współpracująca z biznesem, sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi; animatorka pracująca na rzecz lokalnych partnerstw międzysektorowych - szczególnie partnerstw typu Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie; od 2003 roku trenerka Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, a od 2010 roku członkini Zarządu FAOW; od 2009 roku Przewodnicząca Pomorskiej Sieci Leader; posiada doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów kształcenia animatorów partnerstw lokalnych typu Leader, w roku 2007 kluczowa trenerka Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku; Krzysztof Kacuga - doradca zawodowy oraz specjalista zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzi Agencję Doradztwa Personalnego i Poradnictwa Zawodowego (Certyfikat wpisu do rejestru Ministerstwa Gospodarki i Pracy, następnie Rejestru Marszałka woj. śląskiego zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), posiada ponad 20-letnie doświadczenie zarządzania ludźmi, budowania zespołów zadaniowych i zarządzania nimi, pedagog z 25-letnim doświadczeniem, autor i trener ponad godzin zajęć prowadzonych głównie metodami aktywizującymi dla administracji publicznej, biznesu, organizacji pozarządowych oraz trenerów-szkoleniowców (lista podmiotów na stronie autor, współautor, kierownik 26 programów i projektów społecznych rozwoju kompetencji indywidualnych, grupowych, rozwiązywania problemów lokalnych, asesor Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego UE) oceniający wnioski składane w ramach konkursów Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr ; Poddziałanie Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych (od 2008 nadal) autor ponad 30 artykułów z zakresu prawa pracy w ogólnopolskim miesięczniku branżowym, ponadto 10-letnie doświadczenie opiniowanie aktów prawnych, poradnictwa prawnego, negocjacji aktów wykonawczych na szczeblu powiatu, autor, współautor 15 artykułów dot. przedsiębiorczości społecznej, współautor wydawnictw książkowych: Jak założyć stowarzyszenie i prowadzić Małą Szkołę Poradnik Inicjatyw Obywatelskich (2002) Jak działać skutecznie? Poradnik lidera lokalnego (2005) Profesjonalnie i skutecznie. Poradnik dla organizacji pozarządowych (2007), Przewodnik po społecznych formach aktywności (2009), Działania edukacyjne organizacji pozarządowych podstawy pracy trenera (2009), autor: Projekt od pomysłu do realizacji (2009), autor, współautor kilku wydawnictw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej - wydania w języku polskim, rosyjskim, rumuńskim, ukraińskim ( ), absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2001), Doradztwo Szkolne i Zawodowe (2006), Rachunkowość i Zarządzanie Finansami (2010)

9 zaproszony Ekspert dr Dariusz Rosiński, psycholog społeczny, nauczyciel akademicki - Instytut Psychologii UAM, terapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapeutyczny), prezes Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, kierownik grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działania partnerskie typu LEADER a zrównoważony rozwój zasobów społecznych jednostki. Superwizor i nauczyciel terapii w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu; link: zaproszony Ekspert dr Tomasz Pasikowski, psycholog kliniczny i zdrowia, nauczyciel akademicki - Instytut Psychologii UAM, terapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapeutyczny), członek Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, Psychoterapeuta i superwizor w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu; link:

OFERTA. Osoba kontaktowa: Agnieszka Rosińska z-ca kierownika CBDeSK e-mail: agnieszka.rosinska@amu.edu.pl tel.: 602-155-485

OFERTA. Osoba kontaktowa: Agnieszka Rosińska z-ca kierownika CBDeSK e-mail: agnieszka.rosinska@amu.edu.pl tel.: 602-155-485 OFERTA Nazwa Oferenta: Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych (CBDeSK) Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Rubież 46, 61-612 Poznań NIP: 781-00-02-075 Numer tel.: 061 827 97 62 Fax:

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Opisy warsztatów i informacje o prowadzących

Opisy warsztatów i informacje o prowadzących Opisy warsztatów i informacje o prowadzących Temat: Świat należy do nas, czyli rozwój kariery w międzynarodowym środowisku wolontariat, praktyki, programy edukacyjne, studia za granicą! Spotkanie szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Oferta Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Spis treści Szanowni Państwo,... 3 Nasz potencjał... 4 Nasza oferta... 5 Szkolenia zamknięte wewnętrzne dla Firm... 5 Szkolenia otwarte... 6 Kadra trenerów

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

COACHING WEEK 2015 PROGRAM

COACHING WEEK 2015 PROGRAM COACHING WEEK 2015 PROGRAM 18.05.2015 Godzina i adres 11:30 13:15 Temat i prowadzący Szczegóły "COACHING KARIERY. JAK ZNALEŹĆ SWOJĄ DROGĘ?" w procesie edukacji i rozwoju JOANNA GAWLIK-DZIADOŃ - coach "Jeśli

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo