kpl 200 szt 200 szt 200 szt Pieczęć i podpis Wykonawcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kpl 200 szt 200 szt 200 szt Pieczęć i podpis Wykonawcy"

Transkrypt

1 PAKIET I Załącznik Nr 3 3 % brutto Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa w tym: trzpień anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w /3 proksymalnej części hydroksyapatytem w grubości co najmniej 90 mikrometrów, kąt szyjki 3 stopnie, konus /4, częśc dystalna polerowana; dostępny w 9 rozmiarach dla kaŝdej strony Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do 68 mm. MoŜliwość uŝycia do 3 śrub Wkład polietylenowy z 0 lub 0 stopniowym offsetem (moŝliwość śródoperacyjnego zastosowania wkładu ceramicznego) głowa o średnicy 8 lub 3 mm wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w co najmniej 5 długościach szyjki, (moŝliwość śródoperacyjnego zastosowania głowy ceramicznej) kpl 00 szt 00 szt 00 szt 00 szt 00 Razem Razem brutto...

2 Załącznik Nr PAKIET II % brutto Endoproteza stawu biodrowego cementowa w tym: kpl 00 trzpień prosty typu Mullera, wykonany ze stopu tytanowego lub CoCrMo w co najmniej 9 rozmiarach, konus szyjki /4 mm w opcji standard i lateralizowanej (offset) z jednym lub kilkoma szt 00 wzdłuŝnym rowkami dla lepszej stabilności 3 4 Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 58 mm, średnica wewnętrzna 8 lub 3 mm, zaopatrzona w znacznik RTG, moŝliwość zastosowania panewki zatrzaskowej i dysplastycznej. głowa w średnicy 8 lub 3 mm, wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w co najmniej 5 długościach szyjki Cement kostny pakowany x 40 g o średniej gęstości zawierający barwnik w celu odróŝnienia od struktur tkankowych, oraz zestaw do mieszania próŝniowego szt 00 szt 00 szt 00

3 5 Zestaw do mieszania i podawania próŝniowego zawierający strzykawki oraz blokadę kanałową dla większej presuryzacji szt 00 Razem Razem brutto...

4 PAKIET III Załącznik Nr % brutto Modularna Endoproteza resurfacyjna (odtwarzająca powierzchnie stawowe) stawu biodrowego składająca się z: Panewka bezcementowa typu Press fit w rozmiarach od 4 do 64 mm, średnicy zewnętrznej co mm, zaopatrzona w dwie wypustki antyrotacyjne, o kształcie nieco spłaszczonej hemisfery umoŝliwiającym lepsze umocowanie w sferze pierścienia panewki. Opcjonalnie panewka cementowana w rozmiarach od 48 do 64 mm Głowa mocowana cementowo na głowę kości udowej zaopatrzona w odpowiedni bolec centrujący, średnica głowy od 38 do 58 mm co 4 mm. Opcjonalnie głowa o średnicy od 38 do 58 mm w trzech długościach szyjki do osadzenia na trzpień kpl szt szt Razem Razem brutto Wszystkie elementy pokryte okładziną ceramiczną TiNbN zapobiegającą powstawaniu mikroopiłków metalowych i metalozy...

5 Załącznik Nr PAKIET IV % brutto Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego w tym: kpl 0 Trzpień rewizyjny cementowy w długościach od 00 do szt 50mm 0 Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 58 mm, średnica wewnętrzna 8 lub 3 mm, zaopatrzona w znacznik RTG, moŝliwość zastosowania panewki szt 0 zatrzaskowej i dysplastycznej Głowa w średnicy 8 lub 3 mm, wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w co szt 0 najmniej 5 długościach szyjki - Panewkowy koszyk rewizyjny uniwersalny tytanowy umoŝliwiający uŝycie 3 śrub, w rozmiarach od 44 do 58 szt 0 mm co mm dla kaŝdej strony Panewkowy koszyk rewizyjny anatomiczny tytanowy posiadający otwory umoŝliwiające uŝycie 3 śrub w szt 0 rozmiarach od 44 do 58 mm co mm Cement kostny z gentamycyną pakowany x40g o średniej gęstości do mieszania próŝniowego zawierający barwnik dla odróŝnienia od struktur szt 0 tkankowych

6 7 Zestaw do mieszania i podawania próŝniowego zawierający strzykawki oraz blokadę kanałową dla szt 0 większej presuryzacji 8 Taśmy tytanowe szt 30 9 Trzpień wykonany ze stopu tytanowego pokryty hydroksyapatytem, składający się z: Trzpienia typu Wagnera (stoŝek -stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w róŝnych długościach i średnicach, a w opcji najdłuŝszej posiadający dystalne otwory umoŝliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, części proksymalnej w dwóch opcjach kąta szyjki, posiadającej konus /4 mm, posiadająca mechanizm umoŝliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni, szt 0 części pośrednich umoŝliwiających odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy, całość łączona za pomocą śruby Razem Razem brutto...

7 PAKIET V Załącznik Nr % brutto Modularna endoproteza hipoalergiczna cementowa stawu kolanowego składająca się z: Część piszczelowa uniwersalna wykonana ze stopu CoCrMo w 6 rozmiarach pokryta okładziną ceramiczną oraz wkładka polietylenowa typu rotating platform w przynajmniej 5 grubościach dla opcji z zachowaniem i wycięciem PCL i opcja fixt-bearing część piszczelowa anatomiczna pokryta okładziną ceramiczną Część udowa, anatomiczna (prawa, lewa) wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyŝowego tylnego w 5 rozmiarach, kpl 0 szt 0 szt 0 Razem Razem brutto...

8 PAKIET VI Załącznik Nr % brutto Modularna endoproteza hipoalergiczna bezcementowa stawu kolanowego składająca się z: Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną w 5 rozmiarach Część piszczelowa uniwersalna wykonana ze stopu CoCrMo w 6 rozmiarach pokryta okładziną ceramiczną oraz wkladka polietylenowa typu rotating platform w przynajmniej 5 grubościach. Mocowanie obu części typu Press-fit kpl 0 szt 0 szt 0 Razem Razem brutto MoŜliwość zastosowania implantu rzepki mocowanego bezcementowo...

9 PAKIET VII Załącznik Nr 3 4 % brutto Endoproteza hipoalergiczna rewizyjna stawu kolanowego składająca się z: Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCrMo pokryty w całości okładziną ceramiczną w przynajmniej 5 rozmiarach w opcji tylno stabilizowanej lub z zachowaniem PCL Element piszczelowy uniwersalny wykonany ze stopu CoCrMo w całości pokryty okładziną ceramiczną w przynajmniej 6 rozmiarach, powierzchnia plateau wysoce wygładzona umoŝliwiająca ruch rotating Wkładka polietylenowa typu rotating platform o duŝym stopniu przylegania do części udowej w co najmniej 5 wysokościach dla opcji z zachowaniem i wycięciem PCL Trzpienie przedłuŝające uniwersalne stosowane do stabilizacji wewnątrzkanałowej elementu udowego i piszczelowego w 3 długościach w przynajmniej 3 grubościach dla kaŝdej długości oraz podkładek tytanowych kpl szt szt szt szt Razem Razem brutto...

10 Załącznik Nr PAKIET VIII % brutto Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa kpl 5 Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCr anatomiczny typu mobile bearing w 6 rozmiarach szt 5 Komponent udowy wykonany ze stopu CoCr uniwersalny w 3 rozmiarach szt 5 Wkładka wykonana z polietylenu nowej generacji typu cross lin king, niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach. System ma szt 5 zapewnić zaopatrzenie obu przedziałów, przyśrodkowego i pobocznego. Razem Razem brutto...

11 Załącznik Nr PAKIET IX % brutto Endoproteza stawu kolanowego cementowa kpl 0 Komponenty udowe wykonane ze stopu kobaltowochromowego przystosowane do implantacji cementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próŝniowo, piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowochromowego szt 0 przystosowane do implantacji cementowej,. Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji szt 0 cementowej,

12 3. Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyŝowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego). Dostępny w dwóch opcjach CR i PS do wyboru śródoperacyjnego: Endoproteza CR: komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 3 rodzaje wkładek polietylenowych (róŝne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. Endoproteza PS: komponent udowy anatomiczny(lewe, prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw otwartą klatką Insalla (umoŝliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. szt 0 Razem Razem brutto...

13 Załącznik nr PAKIET X L.p. Nazwa wyrobu J.m. szt jednostkowa % Trzpień krótki przynasadowy szt 0 (proksymalny), bezcementowy, tytanowy, modularny, anatomiczny (prawy, lewy), pokryty porowatym tytanem i napylany hydroxyapatytem, dostępny w minimum 8 rozmiarach w opcji standardowej i high-offset.. Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-fit z moŝliwością uŝycia do trzech śrub, pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna panewki: od 48 szt 0 brutto

14 mm do 66 mm ze skokiem co mm lub panewka typu wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem w postaci cienkich blaszek w rozmiarach od 44 mm do 66 mm. Dobór opcji śródoperacyjny 3. Głowa ceramiczna o średnicy 8,3 i 36 mm 4. Wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej 8,3 i 36 mm szt 0 szt 0 Razem : Razem brutto:...

15 Załącznik nr PAKIET XI L.p Wyszczególnienie J.m. roczna Netto % brutto Implant kości udowej zainstalowany fabrycznie na wprowadzaczu do stosowania w tenodezie z przeszczepem tkanki miękkiej w trzech średnicach 9, 0, mm. Długość implantu 9 mm szt 50. Implant piszczelowy z wprowadzaczem do stosowania w tenodezie z przeszczepem tkanki miękkiej w czterech średnicach 8, 9, 0, mm. Długość implantu 30 mm. szt. 50 Razem Razem brutto Producent...

16 Załącznik nr PAKIET XII L.p Wyszczególnienie J.m. roczna Netto % brutto Połączenie przedziału przyśrodkowego z przedziałem Rzepkowo udowym stawu kolanowego. szt 0. Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 6 rozmiarach dla kaŝdej ze stron wykonana ze stopu Co-Cr 3. Taca piszczelowa polietylenowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 6 rozmiarach, kaŝdy w 5 grubościach 4. Cement kostny x40g szt. 0 Razem Razem brutto Producent...

Załącznik Nr 2. kpl 150. szt 150. szt 150

Załącznik Nr 2. kpl 150. szt 150. szt 150 PAKIET I Załącznik Nr 3 % brutto 3 4 5 6 7 8 9 Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa w tym: trzpień anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w /3 proksymalnej części hydroksyapatytem

Bardziej szczegółowo

kpl 200 szt 200 szt 200

kpl 200 szt 200 szt 200 PAKIET I 2 3 brutto Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa w tym: trzpień anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w /3 proksymalnej części hydroksyapatytem w grubości co najmniej

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. Jedn. miary. Ilość sztuk

PAKIET I. Jedn. miary. Ilość sztuk PAKIET I Załącznik Nr 2 ZADANIE 1 Lp. 1 2 Nazwa wyrobu, artykułu Jedn. miary Ilość sztuk Cena jedn. Wartość VAT % Wartość Wartość brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA PIERWOTNA STAWU BIODR

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17.01.2008 r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego

Rzeszów, dnia 17.01.2008 r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego Rzeszów, dnia 17.01.2008 r. SP ZOZ.II.1.3/ZP-50-PN/1/2008 dot. przetargu nieograniczonego na dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część 1. Protezy stawu biodrowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część 1. Protezy stawu biodrowego Znak postępowania: A.I.271-96/14 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1. Protezy stawu biodrowego Zadanie 1/ Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień: bezkołnierzowy, uniwersalny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1./ Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego ilość 300 sztuk Trzpień: bezkołnierzowy, uniwersalny dla biodra prawego i lewego pokryty hydroksyapatytem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1. Protezy stawu biodrowego bezcementowe i cementowe. Pozycja 1. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - 120 sztuk. Trzpień: bezkołnierzowy,

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA, SZYJKOWA, SZYJKOWO-PRZYNASADOWA BLOK OPERACYJNY OGÓLNY. J.m. Ilość 4 Cena jedn.

Pakiet nr 1 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA, SZYJKOWA, SZYJKOWO-PRZYNASADOWA BLOK OPERACYJNY OGÓLNY. J.m. Ilość 4 Cena jedn. Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA, SZYJKOWA, SZYJKOWO-PRZYNASADOWA BLOK OPERACYJNY OGÓLNY. L. p. Przedmiot zamówienia 2 Nr J.m. Ilość 4 Cena jedn. katalogowy 3 netto

Bardziej szczegółowo

Część 1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego. Endoprotezoplastyka bezcementowa stawu biodrowego o parametrach zgodnych z załącznkiem 3a dla poz.

Część 1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego. Endoprotezoplastyka bezcementowa stawu biodrowego o parametrach zgodnych z załącznkiem 3a dla poz. WSB/PN/85/06/2008 Specyfikacja asortymentowo- cenowa Załącznik nr 3 do SIWZ Część Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego Cena j. Wartość Stawka Kwota Wartość l.p. Nazwa j.m. ilość netto zł. netto zł.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: a) endoprotez cementowych i bezcementowych biodra b) endoprotez bipolarnych biodra c) endoprotez cementowanych i bezcementowych kolana

Bardziej szczegółowo

WSB/PN/.../10/2010 Specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 3. Część 10: Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego.

WSB/PN/.../10/2010 Specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 3. Część 10: Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego. Część 10: Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego. L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jednostko wa netto zł Wartoś ć netto zł (4 x 5) Stawka VAT % (należy wpisać stawkę) Kwota V AT zł (6 x 7) Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Numer sprawy: A.I. 271-111/13 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1. Protezy stawu biodrowego cementowe i bezcementowe Pozycja 1: Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - 180 sztuk.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 1 MODULARNA ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO TYPU SHORT STEM Trzpień bezcementowy 30szt Trzpień krótki modularny składający się z 2 części: 1)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE. OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM nr 1. o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE. OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM nr 1. o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-14/ /2010 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia SEKCJA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla poszczególnych pakietów) PAKIET I ENDOPROTEZY POŁOWICZE STAWU BIODROWEGO

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla poszczególnych pakietów) PAKIET I ENDOPROTEZY POŁOWICZE STAWU BIODROWEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla poszczególnych pakietów) Załącznik nr 1 PAKIET I ENDOPROTEZY POŁOWICZE STAWU BIODROWEGO Trzpienie: Trzpień dwustronnie spłaszczony w kształcie klina ze stopu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia PAKIET nr 1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego Trzpień bezcementowy tytanowy, anatomiczny ( osobno do biodra lewego i prawego) z 6- cio stopniową antewersją,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 PAKIET I

Załącznik Nr 2 PAKIET I Załącznik Nr 2 PAKIET I Lp. Nazwa wyrobu, artykułu Jedn. miary Ilość sztuk Cena jedn. VAT % brutto 2 3 4 5 6 7 8 9 PROTEZA HIPOALERGICZNA, PIERWOTNA I REWIZYJNA KOLANA TYPU MOBILE BEARING (POKRYCIE OKŁADZINĄ

Bardziej szczegółowo

1.Endoproteza anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego- 50 klp

1.Endoproteza anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego- 50 klp Pakiet nr 1. Endoprotezy 1.Endoproteza anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego- 50 klp 1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego Klp. 50 Trzpień bezcementowy Trzpień anatomiczny z rozróżnieniem prawy-lewy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ortopedycznych, wg następujących części: Zadanie Przedmiot zamówienia Ilość

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ortopedycznych, wg następujących części: Zadanie Przedmiot zamówienia Ilość Załącznik nr 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ortopedycznych, wg następujących części: Część 1. Endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego Zadanie Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 1 PROTEZY STAWU BIODROWEGO I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 1 PROTEZY STAWU BIODROWEGO I PAKIET 1 PROTEZY STAWU BIODROWEGO I Zadanie 1. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - 40 sztuk Trzpień: bezkołnierzowy, uniwersalny, nieanatomiczny, pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w

Bardziej szczegółowo

WSB/PN/13/02/2008 Specyfikacja asortymentowo-cenwa Załącznik nr 3 do SIWZ

WSB/PN/13/02/2008 Specyfikacja asortymentowo-cenwa Załącznik nr 3 do SIWZ WSB/PN/3/02/2008 Specyfikacja asortymentowo-cenwa Załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ 4 GĄBKA KOLAGENOWA l.p. Nazwa j.m. ilość netto zł. netto zł. VAT % VAT zł. brutto zł. handlowa Gąbka 20 cm² (gabka impregnowana

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU A.I.271-96/14

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU A.I.271-96/14 Rehabilitacji Neurologicznej` Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do treści siwz w postępowaniu na Dostawę endoprotez. WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU A.I.271-96/14 Kraków, 7 stycznia 2015 r. Działając zgodnie z treścią

Bardziej szczegółowo

Cena netto za 1 sztukę

Cena netto za 1 sztukę PAKIET NR 1 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego sumę kpl. 40 0,00 0,00 0,00 Trzpień bezcementowy anatomiczny 2. Głowa metalowa 3. Panewka bezcementowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia RZP-V/1/05/13

Opis przedmiotu zamówienia RZP-V/1/05/13 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia RZP-V/1/05/13 PAKIET nr 1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego Trzpień bezcementowy tytanowy, anatomiczny ( osobno do biodra lewego i prawego) z 6- cio stopniową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca :... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach... ul. Al. Wł. Sikorskiego 0... 26 900 Kozienice tel/fax:... tel/fax: (48) 38 28 773/ (48)

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy Zp 19/2016 zał. 3

Formularz asortymentowo-cenowy Zp 19/2016 zał. 3 Przedmiot zamówienia: Endoproteza stawu biodrowego i kolanowego 1. Ednoproteza bezcementowa stawu biodrowego Formularz asortymentowo-cenowy Zp 19/016 zał. 3 L.p. Opis przedmiotu 1. Trzpień prosty wykonany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Grupa 1. Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z krótkim trzpieniem z panewką press fit metal/metal lub ceramika/ceramika 1 Panewka typu press-fit przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia RZP-V/1/ 04 /15

Opis przedmiotu zamówienia RZP-V/1/ 04 /15 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia RZP-V/1/ 04 /15 PAKIET nr 1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego Trzpień bezcementowy tytanowy, anatomiczny ( osobno do biodra lewego i prawego) z 6- cio

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania nr 1 (Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia; strona internetowa)

Odpowiedzi na zapytania nr 1 (Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia; strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1 IMPLANTY I NARZĘDZIA DO PIERWOTNEJ ENDOPROTEZOPLASTYKI ODTWARZAJĄCEJ POWIERZCHNIE STAWOWE BIODRA (KAPOPLASTYKA METAL-METAL )

Zadanie Nr 1 IMPLANTY I NARZĘDZIA DO PIERWOTNEJ ENDOPROTEZOPLASTYKI ODTWARZAJĄCEJ POWIERZCHNIE STAWOWE BIODRA (KAPOPLASTYKA METAL-METAL ) Zadanie Nr 1 IMPLANTY I NARZĘDZIA DO PIERWOTNEJ ENDOPROTEZOPLASTYKI ODTWARZAJĄCEJ POWIERZCHNIE STAWOWE BIODRA (KAPOPLASTYKA METAL-METAL ) Lp. NAZWA ASORTYMENTU systemów do implantacji i serwis narzędzi,

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII. 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 NIP: 677-17-03-375 REGON: 351194736 KRS: 0000038598

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII. 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 NIP: 677-17-03-375 REGON: 351194736 KRS: 0000038598 NIP: 677-17-03-375 REGON: 351194736 KRS: 0000038598 KSIĘGA REJESTROWA 000000005614 Oznaczenie organu: W-12 tel. sekretariat: (12) 428 73 04 fax: (12) 425 12 28 tel. oddziały: Chirurgii Urazowej, Ortopedii

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez bezcementowych stawu biodrowego.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez bezcementowych stawu biodrowego. Toruń, dn. 1 lutego 2016r. L.dz. SSM.DZP.200.7.2016 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez bezcementowych stawu biodrowego. I. W związku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY DAZ.26.102...2016 Część Nr 1 - ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY L.p. Przedmiot zamówienia / wymagania/ JM Ilość wg j.m. Cena jedn.

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1- endoprotezy stawu biodrowego Zadanie 1

Pakiet 1- endoprotezy stawu biodrowego Zadanie 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet 1- endoprotezy stawu biodrowego Zadanie 1 Lp Nazwa produktu Ilość szt. Cena jedn. netto Cena jedn. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 1. Głowa- o średnicy 32 mm i 36

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Implanty ortopedyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wałbrzych: Implanty ortopedyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169164-2015:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Implanty ortopedyczne 2015/S 094-169164 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PYTANIA z dnia roku.

PYTANIA z dnia roku. SPZOZ - OiZP/3/38/380-38/ /1/A Wieluń, 1-06- WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPZOZ - OiZP/3 /38/380-38 // 1 Nazwa zadania: Zakup

Bardziej szczegółowo

Endoproteza totalna stawu kolanowego. anatomiczna - bezcementowa. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (pieczęć wykonawcy)

Endoproteza totalna stawu kolanowego. anatomiczna - bezcementowa. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych Endoprotezy stawu kolanowego, biodrowego i barkowego

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1- endoproteza stawu biodrowego krótkotrzpieniowa

Pakiet 1- endoproteza stawu biodrowego krótkotrzpieniowa Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet 1- endoproteza stawu biodrowego krótkotrzpieniowa Lp Nazwa produktu Ilość szt. Cena jedn. netto Cena jedn. Endoproteza stawu biodrowego /trzpień przynasadowy/ 1 Głowa- ceramiczna

Bardziej szczegółowo

Proteza modularna całkowita składająca się z elementów.

Proteza modularna całkowita składająca się z elementów. Nr Sprawy ZP 35/203 GRUPA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Cena Stawka podatku Wartość netto Wartość podatku Wartość brutto Pełny nr Nazwa Nazwa materiału Jed.miary Ilość jednostkowa Nazwa producenta/kraj VAT

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Proteza modularna składająca się z 3 elementów.

Proteza modularna składająca się z 3 elementów. GRUPA CEMENTOWA BIODROWEGO CEMENTOWA kpl 40 BIODROWEGO Proteza modularna składająca się z 3 elementów. a) TRZPIEŃ Trzpień, prosty, modularny, bezkołnierzowy, gładki, wysokopolerowany, metalowy cementowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Oznaczenie postępowania: DA.ZP FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Oznaczenie postępowania: DA.ZP FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.83.2017 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY 1 Pakiet 1 - Implanty do przezskórnej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa. - Wstawiony w depozyt bank

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia PAKIET nr 1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego Trzpień bezcementowy tytanowy, anatomiczny ( osobno do biodra lewego i prawego) z 6-cio stopniową antewersją,

Bardziej szczegółowo

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. 15 864 85 39, fax. 15 864 36 75 www.szpitalstaszow.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET NR I. szt. 30

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET NR I. szt. 30 Załącznik Nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET NR I Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 1. Centrament z głową bipolarną szt. 40 Proteza bipolarna stawu biodrowego Trzpień wykonany ze stopu stalowego, gładki;

Bardziej szczegółowo

Producent J.m. Ilość

Producent J.m. Ilość Załącznik nr 2 - Formularz cenowy PAKIET NR 1 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego artykułu Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego Producent J.m. Ilość C x D =E A B C D E F kpl. 35 Trzpień bezcementowy

Bardziej szczegółowo

20szt. 20szt. 20szt. 20szt. 20szt. 20szt

20szt. 20szt. 20szt. 20szt. 20szt. 20szt Lp. EO/EZ 2722/XI/13 Załącznik Nr 5 do SIWZ- Formularz oferty - Formularz cenowy Zadanie 5 STRONY ZAMIENNE zmiana z dn. 10.04.2013r. *Dane WYKONAWCY: (*wypełnia Wykonawca) 1. Nazwa wykonawcy:... 2. NIP

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 30.05.2014 r. W.Sz.Z: TZ-280-63/14. W/g listy adresowej. Modyfikacja SIWZ

Toruń, dnia 30.05.2014 r. W.Sz.Z: TZ-280-63/14. W/g listy adresowej. Modyfikacja SIWZ Toruń, dnia 30.05.2014 r. W.Sz.Z: TZ-280-63/14 W/g listy adresowej Modyfikacja SIWZ dotyczy:. przetargu nieograniczonego na dostawę protez barku; drenów do pomp irygacyjnych; ostrzy do piły micro oscylacyjnej;

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Strona 1

Pakiet nr 1. Strona 1 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP250/013/2014 ZESTAWIENIE ILOŚCI ZAMAWIANYCH IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH Z POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK Szpital Szpital Szpital Lp. Przedmiot zamówienia J. m. Wojewódzki RAZEM: Przemyśl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet 1- Endoprotezy stawu biodrowego I

Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet 1- Endoprotezy stawu biodrowego I Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet 1- Endoprotezy stawu biodrowego I Lp Nazwa produktu Ilość szt. Cena netto Cena brutto Wartość netto Wartość brutto VAT Producent Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. Załącznik Nr 2

PAKIET I. Załącznik Nr 2 PAKIET I Załącznik Nr 2 ZADANIE 1 Lp. Nazwa wyrobu, artykułu Jedn. miary Ilość sztuk Cena jedn. Wartość VAT % Wartość Wartość brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Proteza cementowana stawu biodrowego 1 Trzpień prosty,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET NR I

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET NR I Załącznik Nr 1 do specyfikacji FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET NR I Lp NAZWA j.m Ilość Cena 1. Centrament z głową bipolarną VAT Cena Nr katalogowy* Proteza bipolarna stawu biodrowego Trzpień wykonany

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/072/315/2014 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/072/315/2014 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/072/315/2014 Rzeszów, 2014.10.13 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy implantów ortopedycznych, elementów do osteosyntezy. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. Załącznik Nr 2

PAKIET I. Załącznik Nr 2 PAKIET I Załącznik Nr 2 ZADANIE 1 Lp. Nazwa wyrobu, artykułu Jedn. miary Ilość sztuk Cena jedn. Wartość VAT % Wartość Wartość brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Proteza cementowana stawu biodrowego 1 Trzpień prosty,

Bardziej szczegółowo

Szt 1. Szt 1. Szt 1. Szt 1. Szt 1. Szt 1. Szt 3. A / Wartość za 2 komplety. Szt 1

Szt 1. Szt 1. Szt 1. Szt 1. Szt 1. Szt 1. Szt 3. A / Wartość za 2 komplety. Szt 1 Część 1 Endoproteza dysplastyczna stawu biodrowego Wymagania: Trzpień modularny dysplastyczny, typu Wagner, wykonany ze stopu tytanu, dostępny minimum w 14 rozmiarach od 87 mm do 100 mm długości i przekroju

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 12 Gąbka kolagenowa. Cena jednostko wa netto. Wartość netto PLN. szt. 7. szt. 7. szt. 7

CZĘŚĆ 12 Gąbka kolagenowa. Cena jednostko wa netto. Wartość netto PLN. szt. 7. szt. 7. szt. 7 CZĘŚĆ 2 Gąbka kolagenowa wa netto. Stawk a % w a producenta, nr katalogowy Gąbka 20 cm² (gabka impregnowana dwiema solami gentamycyny z przeznaczeniem do chirurgii septycznej i aspetycznej. Kolagen zawarty

Bardziej szczegółowo

10/PNE/SW/2016 Dostawa implantów Załącznik nr 1 do SIWZ Część nr 1 Przedmiot zamówienia System do szycia łękotki J.M ILOŚĆ CENA JEDN. NETTO. kpl.

10/PNE/SW/2016 Dostawa implantów Załącznik nr 1 do SIWZ Część nr 1 Przedmiot zamówienia System do szycia łękotki J.M ILOŚĆ CENA JEDN. NETTO. kpl. Część nr 1 Przedmiot zamówienia System do szycia łękotki Wymagania: J.M ILOŚĆ CENA JEDN. WARTOŚĆ WARTOŚĆ Z PODATKIEM KOD PRODUCENT Zestaw do szycia łękotki technika all-inside. System składający się z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Pakiet I Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego w artykulacji metal/polietylen i ceramika/polietylen (CPV 33183200-8)

FORMULARZ CENOWY Pakiet I Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego w artykulacji metal/polietylen i ceramika/polietylen (CPV 33183200-8) Arkusz FORMULARZ CENOWY Pakiet I Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego w artykulacji metal/polietylen i ceramika/polietylen (CPV 33830-8) Cena jedn. Lp. Wyszczególnienie JM netto Panewka wykonana ze

Bardziej szczegółowo

PARAMETR WYMAGANY TAK

PARAMETR WYMAGANY TAK Część 1: Introduktory promieniowe 2625 sztuk. Lp. PARAMETR WYMAGANY TAK Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) 1. Średnice 5F, 6F, 7F. TAK 2. W zestawie z igłą i prowadnikiem nitinolowym l0,018. TAK 3.

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nasz znak: ZP.271-220.5/2015 Kraków, dnia 16.06.2015 r. Do uczestników

Bardziej szczegółowo

Wszyscy zainteresowani O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1

Wszyscy zainteresowani O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 Sekcja Zamówień Publicznych faks: 18 3372 710 e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl Pismo: NZ/11/D/N/P/2015/49/2015 Limanowa dnia: 2015-02-24 Wszyscy zainteresowani O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy-wszyscy. Ortopedycznej. -Zp/20/PN-16/12

Wykonawcy-wszyscy. Ortopedycznej. -Zp/20/PN-16/12 ISO 9001 Akredytacja CMJ Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA TEL...FAX:... E- MAIL:... NIP:... REGON:...WOJEWODZTWO :...

OFERTA CENOWA TEL...FAX:... E- MAIL:... NIP:... REGON:...WOJEWODZTWO :... .. Postępowanie nr:6/kt/07 Załącznik nr do SIWZ OFERTA CENOWA Pełna nazwa i adres Wykonawcy: (W przypadku oferty wspólnej np. konsorcjum lub spółka cywilna należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP /16 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP /16 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-16/16 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY PAKIET NR 1 Uwaga: Należy wpisać numery katalogowe, które mają być takie same jak w materiałach informacyjnych. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Protezy ortopedyczne 2015/S 047-080724. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Iława: Protezy ortopedyczne 2015/S 047-080724. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80724-2015:text:pl:html Polska-Iława: Protezy ortopedyczne 2015/S 047-080724 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-12/14 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY UWAGA: W Szczegółowym Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do siwz) należy wpisać numery katalogowe, które mają być takie

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 2. L.p. Asortyment Ilość 1. Element piszczelowy w 6 rozmiarach od 20 szt. 63 do 83 ze skokiem co 4 mm 2. Wkładka polietylenowa w 6. 20 szt.

Pakiet nr 2. L.p. Asortyment Ilość 1. Element piszczelowy w 6 rozmiarach od 20 szt. 63 do 83 ze skokiem co 4 mm 2. Wkładka polietylenowa w 6. 20 szt. Pakiet nr 2 Endoproteza rewizyjna komponentu piszczelowego stawu kolanowego typu Maxim. System umożliwiający wymianę elementów piszczelowych kompatybilnych z systemem AGC z możliwością zastosowania trzpienia

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo- cenowy GRUPA I GWOŹDZIE ŚRÓDSZPILKOWE BLOKOWANE - metalowe, blokowane podwójnie, wkręty blokujące samogwintujące RAZEM

Formularz asortymentowo- cenowy GRUPA I GWOŹDZIE ŚRÓDSZPILKOWE BLOKOWANE - metalowe, blokowane podwójnie, wkręty blokujące samogwintujące RAZEM GRUPA I GWOŹDZIE ŚRÓDSZPILKOWE BLOKOWANE - metalowe, blokowane podwójnie, wkręty blokujące samogwintujące Lp. materiału Jed.miary Ilość Gwoździe śródszpikowe blokowane 1 udowe anatomiczne szt. 30 Gwoździe

Bardziej szczegółowo

Krotoszyn: Dostawa endoprotez dla SP ZOZ w Krotoszynie. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krotoszyn: Dostawa endoprotez dla SP ZOZ w Krotoszynie. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Krotoszyn: Dostawa endoprotez dla SP ZOZ w Krotoszynie. Numer ogłoszenia: 38870-2013; data zamieszczenia: 29.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez bipolarnych i cementu kostnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez bipolarnych i cementu kostnego. Toruń, dnia 15.10.2015 r. SSM.DZP.200.81.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez bipolarnych i cementu kostnego. W związku ze skierowanym

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Protezy ortopedyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Iława: Protezy ortopedyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55595-2017:text:pl:html Polska-Iława: Protezy ortopedyczne 2017/S 031-055595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Znak sprawy: DAZ.26.077.2016 ZAŁĄCZNIK NR DO UMOWY Część Nr 1 - ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO L.p. Przedmiot zamówienia / wymagania/ JM Ilość wg j.m

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI UDOWEJ. Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI PISZCZELOWEJ

Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI UDOWEJ. Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI PISZCZELOWEJ Zał 3. Pakiet PŁYTKI BLOKOWANE, ENDOPROTEZY Lp. Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI UDOWEJ ilość j. m. PŁYTKI DO DALSZEGO KOŃCA KOŚCI UDOWEJ: kpl 0 płytka ukształtowana anatomicznie do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ z dnia 4.11.2008 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GRUPA I - GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE BLOKOWANE Kształt anatomiczny, metalowe z alternatywą wyboru tytanowych, blokowane podwójnie, wkręty

Bardziej szczegółowo

Stawka VAT % Przewidywana. ilość w roku

Stawka VAT % Przewidywana. ilość w roku ZAŁĄCZNIK NR Formularz - cenowy PAKIET endoprotezy Endoproteza przynasadowa bezcementowa stawu biodrowego -Krótki trzpień prosty, bezkołnierzowy w minimum 6 rozmiarach tytanowy w 2/3 pokryty plazmą tytanową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych Grupa 1 Endoprotezy stawu kolanowego, biodrowego i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę: ENDOPROTEZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę: ENDOPROTEZ Zamawiający: SZPITAL POWIATOWY im. EDMUNDA BIERNACKIEGO ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec tel. 17 centrala 780-01-00 tel/fax 780-01-46 http://www.szpital.mielec.pl/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr do SIWZ Pakiet Nr Opis przedmiotu zamówienia. ENDOPROTEZA PIERWOTNA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWANA DWUKŁYKCIOWA Lp.. 3 Opis Część udowa Anatomiczna ( lewa i prawa) wykonana z chromocobaltu przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI UDOWEJ. Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI PISZCZELOWEJ

Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI UDOWEJ. Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI PISZCZELOWEJ Pakiet 1 PŁYTKI BLOKOWANE, ENDOPROTEZY Lp. Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI UDOWEJ ilość j.m. 1 2 8 9 PŁYTKI DO DALSZEGO KOŃCA KOŚCI UDOWEJ: 3 kpl 1 płytka ukształtowana anatomicznie

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII NIP: 677-17-03-375 REGON: 351194736 KRS: 0000038598 KSIĘGA REJESTROWA 000000005614 Oznaczenie organu: W-12 tel. sekretariat: (12) 428 73 04 fax: (12) 425 12 28 tel. oddziały: Chirurgii Urazowej, Ortopedii

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI UDOWEJ. Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI PISZCZELOWEJ

Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI UDOWEJ. Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI PISZCZELOWEJ Pakiet 1 PŁYTKI BLOKOWANE, ENDOPROTEZY Lp. Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI UDOWEJ ilość j.m. 1 2 8 9 PŁYTKI DO DALSZEGO KOŃCA KOŚCI UDOWEJ: 5 kpl 1 płytka ukształtowana anatomicznie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetarg nieograniczony na,, Dostawy implantów dla Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej. -Zp/22/PN-17/13

Dotyczy: przetarg nieograniczony na,, Dostawy implantów dla Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej. -Zp/22/PN-17/13 ISO 9001 Akredytacja CMJ Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Legnica, Do zainteresowanych

Legnica, Do zainteresowanych WSzSL/FAZ/072/ 32 /10 Legnica, 13-01-2010 Do zainteresowanych Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do osteosyntezy, endoprotez stawu kolanowego, gwoździ śródszpikowych, znak

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1- endoprotezy stawu biodrowego

Pakiet 1- endoprotezy stawu biodrowego Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet 1- endoprotezy stawu biodrowego Zadanie 1 Lp Nazwa produktu Ilość szt. Cena jedn. netto Cena jedn. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 1. Głowa- o średnicy 28, 32,36

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto za 1 szt./1 kpl/ 1m. Stawka Wartość netto podatku VAT (kol4x5) %

Cena jednostkowa netto za 1 szt./1 kpl/ 1m. Stawka Wartość netto podatku VAT (kol4x5) % Nr Sprawy ZP 20/2011 GRUP I IMPLNTY DO ZESPOLEŃ KOSTNYCH Lp. Nazwa materiału Jed.miary Ilość Cena jednostkowa netto za 1 szt./1 kpl/ 1m Stawka Wartość netto podatku VT (kol4x5) % Wartość podatku VT ( kol

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/25 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:14663-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2014/S 011-014663 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: Postępowanie nr: 3/KT/206 Załącznik nr do SIWZ OFERTA CENOWA Pełna nazwa i adres Wykonawcy:...... (W przypadku oferty wspólnej np. konsorcjum lub spółka cywilna naleŝy wymienić wszystkie podmioty wchodzące

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto w zł

Cena jedn. netto w zł Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA BEZCEMENTOWA BLOK OPERACYJNY OGÓLNY. L. p. Przedmiot zamówienia 2 Nr J.m. Ilość 4 katalogowy 3 Cena jedn. Wartość netto w zł (kol.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Pakiet I Endoproteza cementowa stawu kolanowego 20 KPL oraz śruby do rekonstrukcji ACL(CPV 33183200-8)

FORMULARZ CENOWY Pakiet I Endoproteza cementowa stawu kolanowego 20 KPL oraz śruby do rekonstrukcji ACL(CPV 33183200-8) FORMULARZ CENOWY Pakiet I Endoproteza cementowa stawu kolanowego 20 KPL oraz śruby do rekonstrukcji ACL(CPV 33183200-8) Lp. Wyszczególnienie JM Cena jedn. netto Średnie zużycie na 12m-cy wartość netto

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI UDOWEJ. Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI PISZCZELOWEJ

Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI UDOWEJ. Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI PISZCZELOWEJ Pakiet 1 PŁYTKI, STABILIZATORY Lp. Przedmiot zamówienia PŁYTKI DO DALSZEGO KONCA KOSCI UDOWEJ ilość j. m. 1 2 8 9 1 płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. płyta prawa/lewa. Długość

Bardziej szczegółowo

AG:3311/33/2010r. Formularz asortymentowo cenowy Kompletny zestaw protezbezcementowych pierwotnych i rewizyjnych biodra. Strona 1

AG:3311/33/2010r. Formularz asortymentowo cenowy Kompletny zestaw protezbezcementowych pierwotnych i rewizyjnych biodra. Strona 1 Pakiet nr 1 r. Kompletny zestaw protezbezcementowych pierwotnych i rewizyjnych biodra do SIWZ Nazwa i nr pozwolenia wprowadzenia do obrotu i uzywania Wyszczególnienie Ilość Cena Stawka Podatek brutto L.p.

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/031/199/2015 Rzeszów, 2015.05.26

SzWNr2 ZP/250/031/199/2015 Rzeszów, 2015.05.26 SzWNr2 ZP/250/031/199/2015 Rzeszów, 2015.05.26 wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego. Zamawiający na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/16 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI CEMENTU KOSTNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/16 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI CEMENTU KOSTNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/16 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI CEMENTU KOSTNEGO Załączniki do SIWZ a. Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy b.

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

SZPITAL POWIATOWY im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem SZPITAL POWIATOWY im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tel. (+48 18) 20 120 21, fax (+48 18) 20 153 51 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP / 14 / 17 pyt. i odp. do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-40/16 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-40/16 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-40/16 Tarnów, 2016-04- 22 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH.

DOSTAWĘ IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH. Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Oznaczenie sprawy: W.SZ.S.DDZ/2411/P-8/066/12

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO CEMENTOWA/BEZCEMENTOWA PIERWOTNA BLOK OPERACYJNY OGÓLNY.

Pakiet nr 1 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO CEMENTOWA/BEZCEMENTOWA PIERWOTNA BLOK OPERACYJNY OGÓLNY. Załącznik Nr 2 Lp Pakiet nr 1 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO CEMENTOWA/BEZCEMENTOWA PIERWOTNA BLOK OPERACYJNY OGÓLNY Przedmiot zamówienia 2 Nr katalogowy 3 Jm Ilość 4 Cena jedn netto (kol 5x6) 1 Trzpień

Bardziej szczegółowo

PN powyżej euro na dostawę endoprotez poresekcyjnych, hypoalergicznych, antybakteryjnych

PN powyżej euro na dostawę endoprotez poresekcyjnych, hypoalergicznych, antybakteryjnych PN powyżej 206000 euro na dostawę endoprotez poresekcyjnych, hypoalergicznych, antybakteryjnych WSZ-FZ- 82/2008Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Bardziej szczegółowo