Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (bibliografia w wyborze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (bibliografia w wyborze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile)"

Transkrypt

1 Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (bibliografia w wyborze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile) Artykuły 1. Bez przyjemności nie ma nauki / Marzena Żylińska. // Psychologia w Szkole , nr 3, s Cała prawda o roli pieniędzy w motywowaniu / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły , nr 12, s. 24, Cele i strategie uczenia się / Waldemar Kozłowski. // Edukacja , nr 5, s , bibliogr. 4. Cele i strategie uczenia się / Waldemar Kozłowski. // Edukacja , nr 3, s , bibliogr. 5. Doskonalenie kierowania uczeniem się / Peter Earley. // Dyrektor Szkoły , nr 12, s Drogowskazy uczenia się: "Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce" / Beata Kossakowska // Meritum , nr 3, s , bibliogr. 7. Istota uczenia się / Elżbieta Piotrowska-Albin. // Dyrektor Szkoły , nr 4, s Jak motywować do nauki? / Grażyna Petrucznik. // Wychowawca , nr 2, s Jak nauczyć ucznia skutecznego kierowania sobą w procesie uczenia się? / Józef Chwedorowicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 1 s , bibliogr. 10. Jak rozwijać uczenie się i nauczanie? Strategie i techniki / Agnieszka Dąbrowska. // Wszystko dla Szkoły , nr 2, s Jak się uczy mózg? / Magdalena Goetz. // Głos Nauczycielski nr 39, s Jak skutecznie się uczyć? / Joanna Jaśkiewicz-Giejło. // Edukacja i Dialog , nr 5, s Jak skuteczniej się uczyć? / Marlena Zielińska. // Biologia w Szkole , nr 6, s Jak uczyć uczenia się / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka. // Psychologia w Szkole , nr 1, s Jak uczyć? Jak uczyć się... efektywnie / Anna Jurewicz // Meritum , nr 1, s Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego? / Agnieszka Pawlak. // Nowa Szkoła , nr 3, s

2 17. Kompetencje uczenia się, czyli co to znaczy umieć się uczyć / Wioletta Anna Piegzik // Edukacja i Dialog , nr 1/2, s Konektywizm - teoria uczenia się w epoce cyfrowej / Grażyna Gregorczyk. // Oświata Mazowiecka , nr 5, s Konektywizm, czyli o uczeniu się w epoce cyfrowej / Grażyna Gregorczyk, Alicja Małgorzata Kozak // Meritum , nr 1, s Konektywizm, czyli uczenie się w epoce cyfrowej / Julian Piotr Sawicki // Dyrektor Szkoły , nr 9, s. 30, Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym - zarys problemu / Anuta Morawska. // Chowanna , T. 2, s , bibliogr Mapy myśli wsparciem uczenia się i zapamietywania / Hanna Basaj // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji , nr 4, s Mnemotechniki i czytanie fotograficzne a proces uczenia się / Ewa Dereń. // Nauczyciel i Szkoła , nr 1/2, s Motywacja - motywowanie - stosowanie wzmocnień / Paweł Podolski. // Ruch Pedagogiczny , nr 5/6, s Motywacja do nauki / Dorota Kondrat. // Remedium , nr 12, s Motywacja do nauki dzieci z trudnościami edukacyjnymi uczęszczających do świetlicy środowiskowej na podstawie autorskiego programu "4 kroki do sukcesu" / Natalia Kierzkowska. // Wychowanie na co dzień , nr 12, s Motywacja do uczenia się - wybrane konstruktywistyczne konteksty / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // Edukacja , nr 3, s Motywacja samoistna w uczeniu się - trafność opinii nauczycieli / Waldemar Kozłowski. // Ruch Pedagogiczny , nr 1/2, s Motywacja uśpiona w szkolnej ławce / Aneta Szczykutowicz. // Wychowawca , nr 9, s Motywowanie ucznia do nauki / Aneta Paszkiewicz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 4, s Motywowanie uczniów do efektywnej nauki / Stanisław Korczyński. // W: Nauczyciel i uczeń w zreformowanej szkole / Red. Stanisław Korczyński. - Opole: Wydaw. Uniw. Opolskiego, S Sygnatura: Mózg uczy się, gdy chce / Marzena Żylińska. // Psychologia w Szkole , nr 2, s

3 33. Nagroda lepsza od kary / Magdalena Goetz. // Głos Nauczycielski nr 37, s Najskuteczniejsze strategie nauczania i uczenia się wedug prof. Johna Hattie / Ewa Weber // Meritum , nr 3, s , bibliogr. 35. Neuroduydaktyka, czyli o tym, co wspiera, a co hamuje naturalne procesy uczenia się / Marzena Żylińska // Meritum , nr 3, s. 2-10, bibliogr. 36. Neuronauki w edukacji. Nowe możliwości w procesie nauczania-uczenia się / Stanisław Juszczyk. // Chowanna , t. 2, s , bibliogr. 37. Nowa, wolna kultura uczenia się / Julian Piotr Sawiński. // Nowa Szkoła , nr 2, s O motywowaniu punktami / Przemysław Bąbel. // Psychologia w Szkole , nr 2, s O rozwijaniu zdolności do uczenia się dzieci. Cz. 1 : ksztatowanie umiejetności społecznych/ Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej przedszkola , nr 3, s O rozwijaniu zdolności do uczenia się dzieci. Cz. 2 : zabawy i ćwiczenia pomagające dzieciom obdarzyć uwagą i porozumiewać się w przedszkolu, w szkole i w domu/ Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej przedszkola , nr 4, s O rozwijaniu zdolności do uczenia się dzieci. Cz. 3 : zabawy oraz gry kształtujace u dzieci wytrwałośc w dążeniu do celu i przyjemne poczucie sprawstwa / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej przedszkola , nr 5, s Pedagog szkolny w świetlicy, czyli słów kilka o tym, jak zachęcić dzieci do nauki / Monika Kulka // Świetlica w Szkole , nr 6, s "Pobudzamy wszystkie zmysły" : zestaw ćwiczeń do pracy z uczniami / Katarzyna Droga // Głos Pedagogiczny , nr 5, s Poznawcze i metapoznawcze strategie uczenia się - w kierunku uczenia się samoregulowanego / Magdalena Kolber. // W: Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy / Pod. red. Ewy Filipiak. - Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, S Sygnatura: , Projekt - recepta na skuteczne uczenie się / Grażyna Czetwertyńska. // Psychologia w Szkole , nr 4, s Przywrócić radość uczenia się/ Marek Szurawski, Elżbieta Dąbrowska // Dyrektor Szkoły , nr 9, s Pułapki na motywację / Przemysław Bąbel. // Psychologia w Szkole , nr 2, s

4 48. Rola celów w procesie uczenia się / Joanna Ogrodnik // W: Nauczyciel i uczeń w zreformowanej szkole / Red. Stanisław Korczyński. - Opole: Wydawnictwo Uniw. Opolskiego, S Sygnatura: Strateg w szkolnej ławce / Urszula Dębska, Halina Guła - Kubiszewska // Psychologia w Szkole , nr 4, s Style uczenia się: koncepcja Jana Vermunta / Ewa Czerniawska. // Ruch Pedagogiczny , nr 5/6, s Szukając dziury w całym - refleksje o uczeniu się i nauczaniu / Małgorzata Taraszkiewicz. // Meritum , nr 3, s Techniki pracy umysłowej (TPU) - czy pomagają zarządzać własnym uczeniem się / Ewa Lemańska-Lewandowska. // Forum Dydaktyczne , nr 2, s Uczenia się można się nauczyć / Philip Toogood. // W: Człowiek, szkoła, wspólnota. W kręgu edukacji społecznej / pod red. Marii Mendel. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, S Sygnatura: Uczenie się w cyberprzestrzeni przez zapping: sprzeczność "cyfrowy uczeń" - "analogowy nauczyciel" / Antoni Zając. // W: Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Konteksty edukacyjne i społeczne / Pod red. Krystyny Barłóg, Elżbiety Kensy, Marzeny Rorat. - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, S [homo zappiens - człowiek uczący się klikając, przeskakując z informacji na informację, uczący się poprzez zabawę, obraz, rozrywkę] Sygnatura: Uczyć ucznia uczenia się, czyli 3xU / Katarzyna Lotkowska. // Psychologia w Szkole , nr 3, s Uczyć Uczniów Uczenia się - nauczyciel jako doradca edukacyjny / Anna Rękawek. // Dyrektor Szkoły , nr 9, s Właściwa motywacja / Henryk Kraszkiewicz. // Wszystko dla Szkoły , nr 1, s Wspomaganie motywacji uczenia się / Stanisław Korczyński. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 6, s Współdziałanie jako forma wspólnego uczenia się / Jolanta Sajdera. // W: Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy / Pod. red. Ewy Filipiak. - Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, S Sygnatura: ,

5 60. Zmotywowana klasa, czyli jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia / Urszula Grygier. // Nowa Szkoła , nr 3, s Znaczenie dyspozycyjności pamięci w uczeniu się, myśleniu i działaniu / Andrzej Hankała. // Ruch Pedagogiczny , nr 2, s Zrozumieć problem motywacji / Małgorzata Siekańska. // Psychologia w Szkole , nr 4, s Książki 1. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi/ Mariola Jąder.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", Sygnatura: Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się / Marzena Kowaluk.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Sygnatura: 99598, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska.- Kielce : Wydawnictwo JEDNOŚĆ Sygnatura: , P, 4. Jak aktywizować uczniów : "burza mózgów" i inne techniki w edukacji / Krystyna Rau, Ewa Ziętkiewicz.- Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, Sygnatura: 86441, P, 5. Jak bić rekordy w szybkim i skutecznym uczeniu się / Monika Łukasiewicz.- Wyd. 3.- Chorzów : Videograf Edukacja, Sygnatura: Jak odnieść sukces na egzaminie / Marek Grębski.- Łódź : Wydaw. "Ravi", Sygnatura: Jak osiągać sukcesy w nauce? : uwaga, równowaga i koordynacja / Sally Goddard Blythe ; współpr. Lawrence J Beuret, Peter Blythe ; tł. Magdalena Trzcińska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Sygnatura:, Jak się uczyć? / Ewa Czerniawska, Ewa Jagodzińska.- Bielsko-Biała : Wydaw. "Park", Sygnatura: Jak uczyć lepiej? : czyli refleksyjny praktyk w działaniu / Małgorzata Taraszkiewicz.- Wyd. 7.- Warszawa : Wydawnictwo CODN, Sygnatura: 86792, P 10. Jak uczyć się dwa-trzy razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę / Monika Łukasiewicz.- Wyd. 3.- Chorzów : Videograf Edukacja, 2011.

6 Sygnatura: Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik / Edwin A. Locke ; z ćwiczeniami sporządzonymi we współpr. z Anne H. Locke ; przekł. Romuald Kirwiel.- Wyd. 2.- Poznań : Wydawnictwo NAKOM, Sygnatura: , , Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla Twojego dziecka / Lauren Bradway, Barbara Albers Hill ; przekład Joanna Kuliś.- Gdańsk, Harmonia Universalis, Sygnatura: Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole / Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa.- Warszawa : Wolters Kluwer business, Sygnatura: Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną / Danuta Krzywoń ; przy współpr. Hewilii Hetmańczyk.- Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sygnatura: Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się? / Bożena Kubiczek.- Wyd. 4.- Opole : Wydawnictwo Nowik, Sygnatura: , , P 16. Metody aktywizujące w pedagogice grup / Elżbieta Wójcik.- Wyd. 2 popr.- Kraków : Wydawnictwo Rubikon, Sygnatura: 99779, 99780, Mistrzostwo : jak pobijać własne rekordy w szybkim i skutecznym uczeniu / Monika Łukasiewicz.- Poznań : Ośrodek Doskonalenia Umiejętności, Sygnatura: 85279, Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania / Joanna Skibska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", Sygnatura: Motywacja do nauki / Martin V. Covington, Karen Manheim Teel ; przekład Sylwia Pikiel.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sygnatura: 98330, Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, (Edukacja Dzisiaj) Sygnatura: 91764, Narzędzia krytycznego myślenia TOC do analizy treści programowych : myślenie poprzez treści programowe / Kathy Suerken ; tł. Marta Piernikowska-Hewelt.- Warszawa : Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, cop

7 Sygnatura: , Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi / Marzena Żylińska.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Sygnatura: Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty ; przekł. Jolanta Bartosik- Wyd. 3.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sygnatura: Podręcznik szybkiego czytania / Tony Buzan ; tł. Grażyna Walota-Czekaj.- Wyd. 3.- Łódź : Wydaw. Aha!, Sygnatura: 97834, Psyche i edukacja : emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniu się i nauczaniu / Bernie Neville, tł. Marek Kościelniak.- Kraków : Wydawnictwo WAM, Sygnatura: Rewolucja w uczeniu / Gordon Dryden, Jeannette Vos ; tł.z ang. Bożena Jóźwiak.- Poznań : Wydawnictwo Moderski i S-ka, Sygnatura: 85241, 85526, 85527, Rola mózgu w uczeniu się / Erich Petlák, Jana Zajacová.- Kraków : PETRUS, Sygnatura: Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy / pod red. Ewy Filipiak.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Sygnatura: , , Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle / Ewa Filipiak.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sygnatura: Spoko lekcja 2, czyli Jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik.- Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop Sygnatura: , P 31. Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik.- Kielce : Wydawnictwo Jedność, Sygnatura: , P 32. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady : poradnik dla nauczycieli / Julian Piotr Sawiński.- Warszawa : Difin, Sygnatura: Superczytanie : jak uczyć się trzy razy szybciej / Zbigniew W. Brześkiewicz.- Warszawa : "Comes", Sygnatura: BL, 79395

8 34. Supermożliwości twojego umysłu : jak uczyć się trzy ra razy szybciej / Katarzyna Gozdek-Michaëlis.- Warszawa : Agencja Wydaw. COMES, Sygnatura: 82107, 82108, Szkoła dialogu i samodzielnego uczenia się uczniów / Jerzy Kujawiński.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, Sygnatura: 96311, Sztuka uczenia się / Jörg Knoblauch ; [przekł. Aleksander Gillner].- Wyd. 4.- Warszawa : "Vocatio", Sygnatura: Śmiej się i ucz : 95 sposobów wykorzystania humoru do zwiększenia efektywności nauczania i szkolenia / Doni Tamblyn ; przeł. [z ang.] Dorota Wąsik.- Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, Sygnatura: Techniki samorozwoju : czyli jak lepiej zapamiętywać uczyć się szybciej / Natalia Minge, Krzysztof Minge.- Warszawa : Edgard, Sygnatura: Tutoring dziecięcy : w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich / Agnieszka Pawlak.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Sygnatura: , Ucz się łatwiej : gwarantowany sukces w nauce / Christian Gruning ; tł. Agnieszka Wasylkowska.- Łódź : Wydaw. Aha!, Sygnatura: Uczymy się uczyć / Mel Silberman ; tł. Jarosław Rybski.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sygnatura: 93988, 93987, Uczymy się uczyć! : zabawne zadania dla uczniów szkoły podstawowej / Andrea Solms ; [tł. Edyta Panek].- Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop Sygnatura: Zdolne, ale rozkojarzone : wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych / Peg Dawson, Richard Guare ; przeł. Witold Turopolski.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, Sygnatura: Opracowanie: Iwona Bukowska CDN PBP w Pile Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia (styczeń 2015)

MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI

MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii. Książki 1. Duch

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010)

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) Książki: 1. Badacze pisma i znaków : co dzieci

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010. Wydawnictwa zwarte

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010. Wydawnictwa zwarte EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010 Wydawnictwa zwarte 1. ADAMEK Irena : Rozwiązywanie problemów przez dzieci. - Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1998. -

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P W rozwijającym

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie Logopedia - z problematyki terapii mowy z est awienie bibliograficzne w wyborze 1. Badanie i kształtowanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 1/2014 NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI styczeń 2014 LITERATURA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY opracowanie Alina Daniel PBW RZESZÓW 2013 www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P I. Edukacja w dobie rewolucji

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA Adres: ul. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Literatura ADHD AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA

Literatura ADHD AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA Literatura ADHD 1.,,ADHD Światło i Cienie 1/47, wyd. Chrześcijańskie czasopismo Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół, Kraków 2005. 2.,,ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej, poradnik dla

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 2/2015 NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI Maj - Czerwiec 2015 LITERATURA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I

Bardziej szczegółowo

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Nabytki Biblioteki Pedagogicznej na dzień 27 maja 2015 r.

Nabytki Biblioteki Pedagogicznej na dzień 27 maja 2015 r. Nabytki Biblioteki Pedagogicznej na dzień 27 maja 2015 r. 1. A u nas w przedszkolu... : zbiór scenariuszy zajęć adaptacyjnych; praca zbiorowa. Kraków, CEBP 24.12 2015; 85, [3] s., [24] k. tabl. Sygn: Cz

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

Wstęp. I. Wydawnictwa zwarte. Spis treści Wstęp I. Wydawnictwa zwarte II. Multimedia III. Artykuły z czasopism

Wstęp. I. Wydawnictwa zwarte. Spis treści Wstęp I. Wydawnictwa zwarte II. Multimedia III. Artykuły z czasopism Spis treści Wstęp I. Wydawnictwa zwarte II. Multimedia III. Artykuły z czasopism Wstęp Pakiet edukacyjny Wychowanie przedszkolne przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zawarte materiały

Bardziej szczegółowo