Miejsce konferencji (o ile nie zaznaczono inaczej) Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejsce konferencji (o ile nie zaznaczono inaczej) Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 Warszawa"

Transkrypt

1 VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EDUKACJA ALTERNATYWNA-DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI Organizatorzy konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej oraz Dom Spotkań z Historią Partnerzy konferencji: Patronat: Miejsce konferencji (o ile nie zaznaczono inaczej) Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 Warszawa Dojazd do DSH (przystanek Hotel Bristol) autobusami: 116, 222, 178, 180, 195 1

2 PLAN KONFERENCJI PIĄTEK REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI OTWARCIE KONFERENCJI, POWITANIE GOŚCI I UCZESTNIKÓW KONFERENCJI WYKŁAD Prof. dr hab. Klaus-Jürgen Tillmann Universität Bielefeld Die Sicht der Eltern auf die deutsche Schulentwicklung - repräsentative Daten und erziehungswissenschaftliche Reflexionen WYKŁAD Prof. dr hab. Hein Retter Technische Universität Braunschweig Probleme der Reform und der Bildungsgerechtigkeit in der liberalen Demokratie WYKŁAD Prof. Johannes Kiersch Institut für Waldorfpädagogik, Witten/ Ruhr Den Sinn des Lernens entdecken: Rudolf Steiner und Ernst Cassirer I przerwa kawowa Dr. Michael Kirchner Universität Bielefeld Mgr Sebastian Schneider Goethe-Universität Frankfurt am Main Janusz Korczak: Die Partizipation des Kindes innerhalb des pädagogischen Verhältnisses Prof. Dr. Sabine Andresen, Goethe-Universität Frankfurt am Main Mgr Kristina Schierbaum, Goethe-Universität Frankfurt am Main Die Bedeutung des 'Moratoriums' für das Kind im Anschluss an J. Korczak und A. Makarenko" Dr hab. Stanisław Dylak, prof. UAM Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Strategia kształcenia wyprzedzającego czyli nauczyciel jako architekt wiedzy uczniowskiej Dr. Volker Edlinger Jak kochać dziecko? Inspiracje korczakowskie Wykłady w jęz. niemieckim będą tłumaczone na język polski LUNCH 2

3 1. SESJE NAUKOWO-WARSZTATOWE W GRUPACH TEMATYCZNYCH II przerwa kawowa Pedagogika alternatywna w praktyce (miejsce obrad- ) Dr hab. Marek Budajczak Systemowa alternatywa edukacyjna autorstwa Kierana Egana Dr Dawid Misiak Idea planu daltońskiego a prawo do indywidualizmu edukacyjnego dziecka Dr Justyna Dobrołowicz Edukacja alternatywna na łamach opiniotwórczych tygodników Dr Paweł Zieliński Sofrologia w edukacji (system A. Caycedo) Dr Lidia Wollman Społeczny i emocjonalny aspekt uczenia się zaniedbane obszary polskiej szkoły Mgr Katarzyna Miłek Twórczy nauczyciel w przedszkolu Mgr Katarzyna Dryjas, dr Ewa Lewandowska Koncepcja edukacji daltońskiej Mgr Elżbieta Nerwińska Pozytywna Edukacja - Tutoring jako metoda wspierania w nauce i dorastaniu Dr Renata Brzezińska Akademia EuGeniusza w Toruniu jako alternatywna placówka wspierania OBRADY W SEKCJACH Pedagogika J. Korczaka współczesna recepcja idei a procesy demokratyzacji szkoły Dr hab. prof. UKSW Dariusz Stępkowski Wychowanie do demokracji w pedagogii religijnej Jana Bosko Dr hab. Maria Groenwald Między trudnym wyborem a sytuacją bez wyjścia o nauczycielskich dylematach moralnych i sposobach ich rozstrzygania, ilustrowanych przypadkami oceniania szkolnego Dr Barbara Surma Edukacja i pokój w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori w kontekście wychowania do demokracji Dr Klaudia Węc Ryzyko jako warunek rozwoju. Korczakowska perspektywa wychowania transgresyjnego Dr Anna Bystrzycka Janusz Korczak jako rzeźbiarz duszy dziecięcej Dr Jolanta Sajdera Edukacja przedszkolna w Polsce jako układ sprawdzający zaangażowanie społeczeństwa Mgr Aleksandra Olszańska Odpowiedzialność w procesie nauczania w 3 Pedagogika kultury i międzykulturowa Prof. Dr hab. Iwona Chrzanowska Czy grozi nam dezintegracja edukacyjnego modelu integracji? Dr hab. Alicja Żywczok Pedagogika pomyślnej egzystencji jako reaktywowanie postawy afirmacji życia w kulturze europejskiej Dr Mirosława Cylkowska-Nowak Dyskryminacja Ainu i Burakumin w edukacji japońskiej Od wymuszonej alternatywy do prób fałszywej inkluzji grup mniejszościowych Dr Marta Galewska- Kustra Szkolne bariery twórczości ucznia i możliwości ich pokonywania - na przykładzie działalności wybranych szkół eksperymentalnych Dr Małgorzata Muszyńska Gdy metoda staje się metodologią badan jakościowych w koncepcji art.-based inquiry-projekt własny Mgr Alicja Ostrowska Twórczość a metoda projektu w gimnazjum Mgr Michał Górczyński Edukacja komponowana-tworzenie partytur edukacyjnych Alternatywy w szkolnictwie wyższym i kształceniu nauczycieli Dr hab. prof. UZ Marzenna Magda- Adamowicz Nauczyciele twórczy pedagogicznie w edukacji alternatywnej Dr Dorota Zawadzka Nauczyciel interwent. Konieczność przygotowywania pedagogów szkolnych do reagowania w sytuacjach kryzysu Dr Beata Owczarska Doskonalenie nauczycieli a rozwój szkoły Mgr Edyta Zawadzka, mgr Agnieszka Przybylak Studia doktoranckie akademicki czyściec Dr Janusz Tomiło Niektóre teoretycznometodologiczne problemy badań edukacji dorosłych przez Internet Mgr Maria Sarnecka Pierwszoosobowe badania w działaniu

4 rozwoju dziecka Mgr Magdalena Kucharska Alternatywna forma pracy opiekuńczowychowawczej w szkole -Tutoring wychowawczorozwojowy - wnioski z 4 lat doświadczeń Dr Alicja Leix Język angielski w przedszkolach: dylematy psychologiczne i pedagogiczne Dr Krzysztof Zajdel Podcast w nauczaniu zintegrowanym (prezentacja 20 min) Mgr Katarzyna Zwierzchowska Pedagogika Montessori odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji Mgr Anna Kędzierska Przedmioty artystyczne w programie szkół waldorfskich ich rola i znaczenie Mgr Lidia Michałowicz Racja bytu społecznego przedszkola waldorfskiego w obecnym systemie edukacyjnym Mgr Adam Winiarczyk Pedagogika z ducha czasu rzecz o pewnych aspektach pedagogiki waldorfskiej Mgr Beata Borkowska Teatrzyk lalkowy w przedszkolu waldorfskim Mgr Mariusz Nieroda Pedagogika waldorfskawychowanie ku wolności w kontekście codziennej praktyki pedagogicznej Mgr Maria Świerczek Pedagogika waldorfska w Polsce-stan obecny i perspektywy Dr Alina Wróbel Działanie wychowawcze w dyskursie pedagogiki alternatywnej różnych modelach kształcenia Dr Bożena Tołwińska Kierowanie szkołą w ujęciu alternatywnym Dr Teresa Wejner Prawa dziecka i jego wychowawców w edukacji alternatywnej Dr Jarosław Bąbka Uczenie we współpracy jako edukacja ku demokracji teoretyczne poszukiwania, badawcze egzemplifikacje Mgr Tomasz Bilicki Czy psychoanaliza i marksizm jest potrzebny współczesnej pedagogice? O naszej pogardzie dla Ericha Fromma. Heger Vladimír, PaedDr. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem Škola jako veřejný prostor (Szkola jak publiczny przestrzeń) Dr Dagna Sadkowska Twórcze spotkania z muzyką współczesną Dr Beata Orłowska Lemko Tower wieża z widokiem na przyszłość Doc. PhDr Jaroslav Balvin Doc. Adriana Wiegerova i INTERRA 16 słowacko-czesko polska grupa naukowa InteRRa 16. Nové alternativy v edukační, sociální a zdravotnické práci (Nowe alternatywy w pracy edukacyjnej, socjalnej i zdrowotnej) mgr Michaela Jurtíková mgr. Jana Kitlinská, Ph.D., Bc. Stanislav Daniel, PhDr. Vladimir Hendrych Policejní akademie Holešov Edukacja uczniów z mniejszości etnicznych w Wyższej Szkole Policji Ministerstwa Szkół Spraw Wewnętrznych w Holešov Doc.PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, Ph.D., PhDr. Vladimír Heger, Ph. Mgr. Alena Kajanová, Ph.D., Dr. Ilona Moravcová, Monika Szimethová Doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D., PhDr. Tomáš Turzák, Ph.D., PhDr. David Urban, Ph.D., Mgr. Jana Turtíková, Ph.D., PhDr.Katarína Minarovičová, PhD. Rozvoj rodičovských zručností klientov- silné stránky spolupráce sociálnych pracovníkov s členmi dysfunčných rodín (Rozwój rodzicielskich umiejętności silne strony współpracy pracowników socjalnych z rodzinami dysfunkcyjnymi) Doc. PhDr. Lenka Haburajova Ilavská, PhD. i PhDr. Daniela Baková, Komparatívna analýza modelov riešenia jedną z alternatyw twórczego (samo)rozwoju nauczyciela dyplomowanego Dr Katarzyna Szorc Idea edukacji alternatywnej w pracy nauczyciela stan rzeczywisty, potrzeba i oczekiwania Mgr Aleksandra Maj Atelier jako miejsce nieskrępowanej aktywności dziecka - z doświadczeń przedszkoli w Reggio Emilia we Włoszech Dr Joanna Sosnowska Centrum Wsparcia Metodycznego Nauczycieli i Studentów jako praktyczna pomoc w przygotowaniu do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji - funkcjonowanie przestrzeni akademickiej w 4

5 problematiky bezdomovectva v krajinách V4. (Analiza porównawcza modeli rozwiązywania problemów bezdomności w krajach V4). Mgr Jurtíková Michaela - sesja plakatowa pt. Edukacja międzykulturowa (Intercultural Education) Mgr Jana Kitlinská, Ph.D., Sesja plakatowa pt. Edukacja seniorów w Czeskiej Republice (Edukace seniorů v ČR) Dla osób chętnych w godzinach spacer po Warszawie z wykorzystaniem aplikacji My Warsaw-Warszawa jest moja wirtualnego przewodnika po mieście śladami Janusza Korczaka. Język komunikacji - angielski. Prowadzi: Marta Dulinicz DSH 3. PROGRAM WIECZORNY FILM: Sie sind frei Doktor Korczak reż. Aleksander Ford (film z polską listą dialogową) Pierwsza w Polsce emisja zakazanego w okresie PRL filmu, specjalnie sprowadzonego z Niemiec, staraniem Domu Spotkań z Historią OBRADY PLENARNE SOBOTA WYKŁAD Prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Metafory odzwierzęce w szkole i o szkole, jako wskaźniki jej dehumanizacji WYKŁAD Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Uniwersytet Pardubice Alternatywna pedagogika w Czeskiej Republice pod wpływem społecznych zmian w latach przerwa kawowa WYKŁAD Prof. nadzw. dr. hab. Zofia Agnieszka Kłakówna Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Czy polska szkoła ma szansę na zmianę? Prof. dr hab. Amadeusz Krause Uniwersytet Gdański Pedagogika różnic i zróżnicowania jako teoretyczny i praktyczny opór na centralizm, uniformizm, polityczną poprawność, ideologiczny autyzm czy nietolerancję na INNOŚĆ WYKŁAD 5 5

6 Dr hab. Jaroslav Veteska, prof. UJAK Uniwersytet Jana Amosa Komeńskiego w Pradze Alternatywy w edukacji dorosłych WYKŁAD Prof. dr hab. Olga Czerniawska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Edukacja drugiej szansy w badaniach biograficznych LUNCH 1. WARSZTATY METODYCZNE Osoba prowadząca 1 Elżbieta Hornowska (Klanza) 2 Dr Grażyna Walczewska- Klimczak (Klanza) 3 Zofia Żuczkowska 4 Mariusz Budzyński 5 Prof. Johannes Kiersch i polscy nauczyciele waldorfscy Maria Agata Chłopecka Lidia Michałowicz Beata Borkowska Przedszkole Okienko Warszawa 6 Krzysztof Piwowarski 7 Dorota Piwowarska Tytuł problematyka warsztatu Pedagogika zabawy w nauczaniu matematyki w zakresie nauczania początkowego Wykorzystanie metod pedagogiki zabawy w pracy z książką. Warsztat do tekstu "Pamiętnik Blumki" DSH Pedagogika Jespera Juula Nonviolent Communication (NVC) skandynawski model wspierania dzieci w rozwoju DSH Dlaczego i jak wprowadzać Tutoring wychowawczo-rozwojowy do szkoły DSH Szkoła waldorfska po (niemal) 100 latach swego istnienia oraz teatrzyk lalkowy w przedszkolu waldorfskim Warsztat Zagrajmy w biznes alternatywne metody nauczania przedsiębiorczości Warsztat gra finansowa Cashflow 6

7 8 Agnieszka Sojka Warsztat "Obudzić wnętrze nauczyciela - wychowawcy... (by) pobudzić ucznia - wychowanka" UWAGA: W budynku -u przy ulicy Miodowej 21c będzie udostępniona wystawa prezentująca zabawki i materiały z warszawskiego przedszkola waldorfskiego oraz zeszyty i prace uczniów szkół waldorfskich (od klas najmłodszych aż po klasy maturalne) Po warsztatach organizatorzy zapraszają wszystkich Uczestników na kawę do Domu Spotkań z Historią II przerwa kawowa 2. PROGRAM WIECZORNY Przedstawienie wykorzystujące sztukę opowiadania w wykonaniu grupy Studnia O NIEDZIELA WYKŁAD Dr Guy Claxton Centre for Real-World Learning The University of Winchester Building Learning Power BLP WYKŁAD dr Jacek Pyżalski, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Czy potrzebujemy edukacji medialnej 2.0? przerwa kawowa DYSKUSJA PANELOWA PERSPEKTYWY ALTERNATYWNOŚCI W EDUKACJI, AUTONOMII SZKOŁY i DEMOKRATYZACJI EDUKACJI moderatorzy: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. prof. Renata Nowakowska-Siuta, dr Anna Ziarkowska uczestniczą: dr hab. Piotr Błajet, dr hab. Marek Budajczak, prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, dr hab. Beata Jachimczak, dr hab. prof. Mariusz Jędrzejko, dr hab. prof. Jolanta Kruk, mgr inż. Janusz Moos, dr hab. prof. Inetta Nowosad, dr Paweł Rudnicki ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI Konferencji towarzyszyć będzie wystawa poświęcona pedagogice Janusza Korczaka, udostępniona dzięki życzliwości i zaangażowaniu dr Volkera Edlingera 7

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EDUKACJA ALTERNATYWNA-DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI 19.10.2012-21.10.2012

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EDUKACJA ALTERNATYWNA-DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI 19.10.2012-21.10.2012 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EDUKACJA ALTERNATYWNA-DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI 19.10.2012-21.10.2012 Organizatorzy konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Katedra

Bardziej szczegółowo

Edukacja alternatywna w XXI wieku

Edukacja alternatywna w XXI wieku Edukacja alternatywna w XXI wieku redakcja naukowa Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski Poznań Kraków 2010 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010 Recenzent: dr hab. Wiktor Żłobicki Redakcja

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet):

Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet): Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet): zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Korekta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH 2 3. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA p o d h o n o r o w y m p a t r o n a t e m JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Prof. zw. dr. hab. Michała Śliwy Patronat medialny: KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

Program IV Międzynarodowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Montessori Inspiracje

Program IV Międzynarodowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Montessori Inspiracje IV MIĘDZYNARODOWA, NAUKOWO - SZKOLENIOWA KONFERENCJA MONTESSORI Inspiracje 4 6 KWIETNIA 2014 r. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ul. Kawęczyńska 36 Program IV Międzynarodowej Naukowo-Szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

rain man jest wśród nas

rain man jest wśród nas Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział Kraków niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej ośrodek dla osób z Autyzmem Katedra Psychologii Uniwersytet Pedagogiczny im.

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015. 22 VI 2015 (poniedziałek)

Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015. 22 VI 2015 (poniedziałek) Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015 7.30-8.30 śniadanie (DW Jawor - Ustroń) 8.45 Przejazd autokarem do Cieszyna 22 VI 2015 (poniedziałek)

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MONTESSORI WIOSNA MONTESSORI

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MONTESSORI WIOSNA MONTESSORI PROGRAM PIĄTEK 17 KWIETNIA 2015 R. 08.30-09:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09:30-10:00 Powitanie uczestników Prof. dr Stanisław Dawidziuk Założyciel i Honorowy Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej,

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 2730 maja 2015 roku Organizatorzy: Współorganizatorzy: Patronat Honorowy: Partnerzy: Patronat medialny: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY opracowanie Alina Daniel PBW RZESZÓW 2013 www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P I. Edukacja w dobie rewolucji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej Pod Honorowym Patronatem: Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 1. Kierowanie zmianą (1-2) 2. Rozwój organizacyjny szkoły (3) 3. Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli (4)

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM Żyć wspólnie odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22 25 września 2005 roku, Kraków program.indd 1 Copyright

Bardziej szczegółowo