XIX Targi Edukacyjne, Poznań 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XIX Targi Edukacyjne, Poznań 2015"

Transkrypt

1 XIX Targi Edukacyjne, Pznań 2015 Harmngram knferencji i sptkań rganizwanych przez Ośrdek Dsknalenia Nauczycieli w Pznaniu w ramach XIX Targów Edukacyjnych Edukacja t pdróż (stan na ) Piątek 20 marca TE04 Kmiksy eknmiczne jak nwatrski pdręcznik Miejsce: MTP, pawiln 7, sala B Inauguracja XIX Targów Edukacyjnych TE01 Zapewnienie ucznim gimnazjów pdręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniwych d rku szklneg Miejsce: MTP, pawiln 7, parter Kierwnik: Izabela Grabwska telefn: , KINO TEF01 Filmwa pdróż w świat rycerzy Miejsce: MTP, Hl Wschdni, Sala Zielna Kierwnik: Iwna Wyscka Cele: telefn: , Pdkreślenie wagi filmu, jak elementu współczesnej edukacji; Uwypuklenie wątku wychwawczeg (kdeks rycerski). Knferencja: TE02 Młdzież z pasją prfilaktyka rówieśnicza Miejsce: MTP, pawiln 7, sala GH Kierwnik: Urszula Wittchen Prgram: telefn: , Spektakl prfilaktyczny SEKRET Pznańskiej grupy PaT; Prezentacja gólnplskieg prgramu Prfilaktyka a Ty ; -1-

2 XIX Targi Edukacyjne, Pznań 2015 Pdróże ciekawe i bezpieczne frmy aktywnści młdzieżwej; Edukacja dla Bezpieczeństwa ferta dla szkół KINO TEF02 Filmwa pdróż z bhaterami Kamieni na szaniec Miejsce: MTP, Hl Wschdni, Sala Zielna Kierwnik: Iwna Wyscka Cele: telefn: , Pdkreślenie wagi filmu, jak elementu współczesnej edukacji; Uwypuklenie wątku histryczneg i aspektów wychwawczych Knferencja: TE03 Matematyka z Archipelagiem Matematyki Miejsce: MTP, pawiln 7, sala A Kierwnik: Renata Tbła telefn: , Prgram: Jak dczarwać matematykę i zaintereswać nią uczniów średnich, t znaczy tych, w których drzemie duży ptencjał, tylk trzeba g dkryć i uruchmić? W trakcie wykładu zaprezentujemy metdę nauczania i uczenia się matematyki z wykrzystaniem platfrmy edukacyjnej Archipelag Matematyki. Archipelag Matematyki t uniwersum, trchę bajkwy świat, p którym wędrwanie jest dla ucznia przygdą, naptyka się w nim fascynujące treści związane z matematyką, ubrane w kształt animacji, filmu, gry. Pkażemy mżliwści wykrzystania materiałów multimedialnych z Archipelagu w cdziennej szklnej praktyce raz w trakcie zajęć pzalekcyjnych. Prezentacja będzie ilustrwana materiałami multimedialnymi wybranymi z pnad 400 umieszcznych na platfrmie Warsztat, sptkanie autrskie: TE05 Mja szczęśliwa rzeczywistść edukacyjna - warsztat płączny ze sptkaniem autrskim Miejsce: MTP, pawiln 7, sala GH Kierwnik: Teresa Radmska telefn: ,

3 XIX Targi Edukacyjne, Pznań Prgram: Wrażeniwy spsób głśneg czytania dziecim z wykrzystaniem ruchu, muzyki, rytmu i ekspresji; Wykrzystanie treści książek Rse Lagercranz i próba zastanwienia się nad użyciem tekstu literackieg d budwania dbreg śrdwiska wychwawczeg w przedszklu i w szkle; Sptkanie ze szwedzką autrką książek dla dzieci - Rse Lagercrantz. Małgrzata Swędrwska Knferencja: TE06 Pdróż przez świat zmysłów. Audideskrypcja w innwacyjnej dydaktyce szklnej Miejsce: MTP, pawiln 7, sala D Kierwnik: Janna Marchewka Cele: telefn: , Zaprezentwanie innwacyjnych śrdków dydaktycznych z wykrzystaniem nwych technlgii w pracy z tekstami kultury; Przedstawienie strategii właściwych dla edukacji wielzmysłwej Knferencja: TE07 Mówię, więc jestem czyli jak dyskutwać z młdzieżą? Miejsce: MTP, pawiln 7, sala C Kierwnik: Alina Płaziak-Janiszewska telefn: , Prgram: dr Viktria Kamasa Mcne słwa: jak przy pmcy słów krewać rzeczywistść i jak t badać ; dr Janna Maria Chrzanwska i Marta Huk Metda kazuistyczna, czyli dyskusji mralnej na lekcji ; dr Wjciech Laskwski Dialg Mtywujący w relacji nauczyciel-uczeń. -3-

4 XIX Targi Edukacyjne, Pznań 2015 Prelegenci: dr Janna Maria Chrzanwska, filzfka i edukatrka, nauczycielka etyki i filzfii, trenerka Odysei Umysłu, prwadzi stwarzyszenia ppularyzujące naukę - Akademia Myśli; dr Victria Kamasa, językznawczyni i scjlżka, adiuntka w Zakładzie Lgiki Stswanej Instytutu Językznawstwa UAM, zajmuje się krytyczną analizą języka i bada język religijny; Marta Huk, prawniczka, dktrantka w Instytucie Filzfii UAM; dr Wjciech Laskwski, kmuniklg i językznawca; studia dktranckie pświęcił ripstm w dialgach; właściciel firmy dradczszkleniwej EKSPLORATOR, a także ppularyzatr synerglgii Knferencja: TE29 Edukacja włączająca szansą dla dziecka, rdziców, szkły Miejsce: MTP, pawiln 7, sala B Kierwnik: Iwna Wesłwska telefn: , Prgram: Mdel stpniweg wprwadzania dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu d grupy rówieśniczej; Edukacja włączająca - wyzwanie czy przywilej nauczyciela przedmitweg? Szansa na samdzielnść edukacja z innwacją; Dzieck z niepełnsprawnścią w edukacji włączającej. Przykłady dbrych praktyk. Prelegenci: dr Beata Urbaniak- superwizr; nauczyciel - terapeuta dzieci i młdzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu; dr Agnieszka Cieszyńska - bilg-antrplg z wielletnim dświadczeniem w kształceniu nauczycieli; Hanna Kaczmarek- plnista w OSW, dradca metdyczny nauczycieli szkół specjalnych i klas integracyjnych Ośrdek Dsknalenia Nauczycieli w Pznaniu; Lidia Kurzawa-Pabin nauczyciel/dradca metdyczny edukacji wczesnszklnej Ośrdek Dsknalenia Nauczycieli w Pznaniu. -4-

5 XIX Targi Edukacyjne, Pznań Knferencja: TE08 Akademia Otwarteg Umysłu prezentacja filmu ALFABET Erwina Wagenhfera Miejsce: MTP, pawiln 7, sala A Kierwnik: Viletta Chruścicka-Wś Cele: telefn: , Inspirwanie śrdwiska nauczycielskieg d pszukiwania nwych rzwiązań edukacyjn- wychwawczych, partych na naturalnych mżliwściach i zdlnściach rzwjwych dzieci i młdzieży. -5-

6 XIX Targi Edukacyjne, Pznań 2015 Sbta 21 marca Knferencja: TE10 Opwiadanie świata C kraj, t byczaj Miejsce: MTP, pawiln 7, sala B Kierwnik: Krystyna Krzak-Marcinkwska telefn: , Pznanie rganizacji pracy szkły i byczajów w krajach dległych (np. Palestyna) i sąsiedzkich, widziane kiem wlntariuszy Warsztaty: TE31 Bezpieczeństw na drdze w Interaktywnym Centrum Bezpieczeństwa SKODA AUTOLAB Data: Grupa sbta Grupa niedziela Miejsce: Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa AUTOLAB w Pznaniu, ul. Opłtki 21, Pznań Kierwnik: Rman Dwulit Cele: telefn: , Zapznanie z mżliwściami edukacyjnymi Interaktywneg Centrum Bezpieczeństwa SKODA AUTOLAB; Przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zasad ruchu drgweg. Knferencja: TE14 WEŹ OBRAZ ZA RAMY! - Inspirujące sptkanie z tekstem iknicznym na maturze ustnej z języka plskieg Miejsce: MTP, pawiln 7, sala E Kierwnik: Olga Gałuszek telefn: ,

7 XIX Targi Edukacyjne, Pznań 2015 Zaprezentwanie przydatnych wskazówek pmcnych pdczas interpretacji tekstu ikniczneg na egzaminie ustnym z języka plskieg Knferencja: TE13 Wykrzystanie technik pamięciwych w nauce rtgrafii Miejsce: MTP, pawiln 7, F Kierwnik: Urszula Wittchen Prgram: telefn: , Techniki pamięciwe teria i praktyka; Zastswanie technik pamięciwych w nauce rtgrafii; Gry i zabawy rtgraficzne rysunki, zagadki, kalambury, wiersze, gry kmputerwe. Leszek Cytawa autr pdręcznika d nauki rtgrafii Rbusiwa Ortgrafia Knferencja: TE rcznica Chrztu Plski inspiracje dla wielkplskich szkół Kierwnik: Justyna Szychwiak Prgram: telefn: , Wykład wprwadzający w przygtwania d bchdów 1050 rcznicy Chrztu Plskieg; Obszary wspólnych działań. Knferencja: TE18 Pdręcznik inspiracją d dkrywania matematyki - sptkanie z autrką rządweg pdręcznika d klasy 2 Miejsce: MTP, pawiln 7, parter Kierwnik: Teresa Radmska telefn: , Prezentacja załżeń metdycznych pdręcznika ze szczególnym uwzględnieniem kształtwania umiejętnści matematycznych -7-

8 XIX Targi Edukacyjne, Pznań 2015 Agata Ludwa współautrka rządweg pdręcznika dla klasy Knferencja: TE11 Technlgie infrmacyjn-kmunikacyjne w dydaktyce szklnej Miejsce: MTP, pawiln 7, sala A Kierwnik: Tadeusz Nwik Prgram: rejestracja telefn: , "Czytam, piszę, rachuję, prgramuję - wyzwania dla nauczyciela XXI wieku" - prf. dr hab. Krzysztfa Diks, Wydział Matematyki, Infrmatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskieg Technlgie cyfrwe a rzwój emcjnalny i edukacyjny dziecka. Czy Internet i kmputer uzależniają? Fakty bez mitów. - prf. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejk Centrum Prfilaktyki Spłecznej, przerwa E-pdręczniki - Marlena Plebańska, krdynatr prjektu e-pdręczniki Linux Essentials: nwe kmpetencje cyfrwe nauczycieli IT w zakresie wykrzystania wlneg prgramwania w nauczaniu - Elżbieta Gdlewska, Linux Prfessinal Institute zakńczenie knferencji Knferencja: TE12 Język bcy w przedszklu Miejsce: MTP, pawiln 7, parter Kierwnik: Izabela Grabwska Prgram: Wymagania kwalifikacyjne nauczyciela; telefn: , , Kmpetencje nauczyciela języka bceg w przedszklu; -8-

9 XIX Targi Edukacyjne, Pznań Organizacja nauczania języka bceg zgdnie z zaleceniami pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg; Metdy pracy z małym dzieckiem, w tym metda immersji na pzimie przedszklnym; Przykłady dbrych praktyk. Prelegenci: dr Małgrzata Bielicka - Instytut Lingwistyki Stswanej UAM; przedstawiciel Kuratrium Oświaty. Knferencja: TE09 Srban liczydł z Dalekieg Wschdu Miejsce: MTP, pawiln 7, sala F Kierwnik: Urszula Wittchen Prgram: telefn: , Zasady wykrzystania działań na liczydle; Srban jak narzędzie w nauczaniu czynnściwym matematyki; Przykłady dbrych praktyk - gry i łamigłówki na zajęciach z edukacji matematycznej. mgr Maria Dudzik, mgr Barbara Jankwiak Knferencja: TE17 Mże nasza pdróż nie skńczy się jutr Odchdzenie i pwracanie d miejsc, ludzi i znaków kultury w twórczści petyckiej Teresy Tmsi Miejsce: MTP, pawiln 7, sala B Kierwnik: Krystyna Krzak-Marcinkwska Prgram: telefn: , Autrska prezentacja mtywu pdróży d eurpejskich miejsc kultury i histrii w głąb siebie (cytaty z tmików wierszy i szkiców literackich, rzmwa z publicznścią). -9-

10 XIX Targi Edukacyjne, Pznań Knferencja: TE23 Tutring-mentring-caching Miejsce: MTP, pawiln 7, sala E Kierwnik: Drta Mursztyn Cele: telefn: , Zaprezentwanie cachingu jak metdy pracy z uczniem; Przedstawienie zasad skuteczneg cachingu; Omówienie mdelu rzmwy cachingwej; Wykrzystanie elementów cachingu w systemie światy Wykład twarty: TE22 Jak wykrzystać szklne zadania dla kształtwania umiejętnści rzumwania i wniskwania na lekcjach matematyki? Miejsce: MTP, pawiln 7, sala H Kierwnik: Jlanta Liskwska telefn: , Wsparcie nauczycieli w zakresie realizwania wymagań gólnych pdstawy prgramwej. Prgram: Zakres treściwy wykład wspierający realizację pdstawy prgramwej z matematyki ilustrwany licznymi przykładami zadań. Czym są wymagania gólne pdstawy prgramwej? O liczeniu w pamięci raz pżytkach i szkdach z liczenia spsbem pisemnym. Związek bliczeń pamięciwych z rzumwaniem i argumentacją; Przy jakich kazjach uczymy twrzenia strategii, argumentacji i dwdzenia w szkle pdstawwej; Argumentacja i dwdzenie na lekcjach matematyki w gimnazjum. dr Tmasz Karlak, Zakład Dydaktyki Matematyki UAM -10-

11 XIX Targi Edukacyjne, Pznań Knferencja: TE16 Pznajemy matematykę z kształtami Numicn prpzycje ćwiczeń i zabaw Miejsce: MTP, pawiln 7, sala F Kierwnik: Teresa Radmska Prgram: Załżenia metdy Numicn; telefn: , Najważniejsze czynniki wpływające na uczenie się matematyki; wykrzystywane w metdzie Numicn; Etapy pracy z kształtami Numicn ćwiczenia praktyczne; Zalety metdy Numicn - pdsumwanie Miniwykład/ seminarium: TE25 Erasmus+ - jak pzyskać dtację i zrealizwać marzenie Miejsce: MTP, pawiln 7, B Kierwnik: Krystyna Krzak-Marcinkwska Prgram: telefn: , Wprwadzenie d Prgramu Erasmus ; Sektr Edukacja szklna - mbilnść, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół; Sektr Szklnictw i kształcenie zawdwe - mbilnść kadry i uczniów, partnerstw strategiczne; Sektr Młdzież : mbilnść edukacyjna, wymiany młdzieży, wlntariat eurpejski i wyjazdy sób pracujących z młdzieżą; współpraca na rzecz innwacji i wymiany dbrych praktyk, partnerstwa strategiczne i międzynardwe inicjatywy młdzieżwe Wykład: TE24 Dzieci lubią książki - książka jak pmc w krewaniu rzeczywistści edukacyjnej Miejsce: MTP, pawiln 7, parter -11-

12 XIX Targi Edukacyjne, Pznań 2015 Kierwnik: Teresa Radmska telefn: , Wzmcnienie kmpetencji nauczycieli w realizacji zadań pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg i edukacji wczesnszklnej, w tym rzwijanie kmpetencji czytelniczych. Prgram: Warsztat inspirwany współczesną literaturą dziecięcą; Finał knkursu rganizwaneg przez wydawnictw Publicat. Prelegenci: Małgrzata Swędrwska Wykłady twarte: TE26 W Matematyce nie ma drgi dla królów Miejsce: MTP, pawiln 7, sala H Kierwnik: Jlanta Liskwska telefn: , Pdniesienie jakści nauczania matematyki w zakresie umiejętnści kreślnych w pdstawie prgramwej. Prgram: Pbawmy się matematyką nietrudne, ale zabawne zadania dla uczniów gimnazjum. Matematyka t nie tylk bliczenia, chć bez bliczeń się nie bejdzie. Rachunek prawdpdbieństwa nie musi być drgą przez mękę. Zawsze najpierw trzeba pmyśleć t jest twórcze, a później wyknać bliczenia t jest knieczne. dr Jacek Gruszka, zastępca dyrektra Instytutu Matematyki Plitechniki Pznańskiej Warsztaty: TE19 System peracyjny Linux Miejsce: MTP, pawiln 7, sala A Kierwnik: Rman Dwulit -12-

13 XIX Targi Edukacyjne, Pznań 2015 telefn: , Prgram: Pkazanie mżliwści śrdwisk graficznych KDE, Mate, GNOME; Przykładwy scenariusz lekcji przeprwadznej z wykrzystaniem wlneg prgramwania; Instalacja i pkaz prgramwania italc - pzwalająceg na zarządzanie kmputerami uczniów, pdgląd ich pulpitów, pracę zdalną na ich kmputerach; Pakiet LibreOffice - alternatywa d Micrsft Office; Oprgramwanie edukacyjne wykrzystywane w szkle - pakiet Tux. Lucyna Pyzik Warsztaty: TE20 LEGO Educatin w nauczaniu wczesnszklnym Miejsce: MTP, pawiln 7, sala A Kierwnik: Rman Dwulit telefn: , Wykrzystanie klcków LEGO Educatin w klasach 1 3 szkły pdstawwej w zakresie kształcenia matematyczneg, techniczneg i humanistyczneg. Jakub Piasecki Warsztaty: TE21 Zamień ntatki na dświadczenia. Cyfrwe labratria przyrdnicze PASCO Miejsce: MTP, pawiln 7, sala E Kierwnik: Rman Dwulit telefn: ,

14 XIX Targi Edukacyjne, Pznań 2015 Zaprezentwanie zasad i spsbu wykrzystania labratrium przyrdniczeg PASCO. Łukasz Barski Wykład/ Warsztat: TE30 Załżenia planu daltńskieg pdstawą funkcjnwania w spłeczeństwie - rzwijanie samdzielnści, dpwiedzialnści i umiejętnści współpracy Miejsce: MTP, pawiln 7, sala F Kierwnik: Teresa Radmska Prgram: telefn: , Prezentacja głównych załżeń pedaggiki planu daltńskieg raz kierunków edukacji alternatywnej, na fundamencie których rzwinął się nurt Helen Parkhurst; Prezentacja pmcy dydaktycznych maxi plansz edukacyjnych d pracy z całą grupą. Anna Swińska, Dyrektr Szkły Pdstawwej ABIS "Szkła dla dziecka" przy WSInf w Łdzi Warsztat: TE27 Labratrium ruchu Miejsce: MTP, pawiln 7, sala B Kierwnik: Alina Płaziak-Janiszewska Rzwijanie świadmści ciała. telefn: , Paulina Wycichwska-Ggłek, tancerka, chregrafka Plskieg Teatru Tańca -14-

15 XIX Targi Edukacyjne, Pznań Wykład, zabawa taneczna: TE28 Tanecznym krkiem przez świat Miejsce: MTP, pawiln 7, parter Kierwnik: Teresa Radmska Prgram: telefn: , Zabawy i tańce inspirwane kulturą ludwą z różnych strn świata. Renata Trąbała -15-

16 XIX Targi Edukacyjne, Pznań 2015 Niedziela 22 marca Warsztaty: TE31 Bezpieczeństw na drdze w Interaktywnym Centrum Bezpieczeństwa SKODA AUTOLAB Data: Grupa sbta Grupa niedziela Miejsce: Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa AUTOLAB w Pznaniu, ul. Opłtki 21, Pznań Kierwnik: Rman Dwulit Cele: telefn: , Zapznanie z mżliwściami edukacyjnymi Interaktywneg Centrum Bezpieczeństwa SKODA AUTOLAB; Przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zasad ruchu drgweg. -16-

Program konferencji Targów Edukacyjnych i targów Książka dla Dzieci i Młodzieży w salach konferencyjnych w pawilonie 7

Program konferencji Targów Edukacyjnych i targów Książka dla Dzieci i Młodzieży w salach konferencyjnych w pawilonie 7 Program konferencji Targów Edukacyjnych i targów Książka dla Dzieci i Młodzieży w salach konferencyjnych w pawilonie 7 PIĄTEK 20 marca 2015 Godzina Tytuł Opis Organizator Miejsce Prezentacja Forum "Komiksy

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h 1 P U B L I C Z N A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 2 1 W R A D O M I U P r p z y c j a s t a n d a r d ó w w y ma g a ń e d u k a c y j n y c h w s t s u n k u d p r z e d m i t u z a j ę c i a k

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4-6. Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności Stowarzyszenia Willa Decjusza. w zakresie pożytku publicznego. w roku 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności Stowarzyszenia Willa Decjusza. w zakresie pożytku publicznego. w roku 2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalnści Stwarzyszenia Willa Decjusza w zakresie pżytku publiczneg w rku 2012 PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA W 2012 ROKU Sprawzdanie z działalnści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ Danuta Sebastjan, Lucyna Kurwska-Trudzik, Dlnśląska Bibliteka Pedaggiczna

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Idzie lat zajrzyj : http://kartki.wp.pl/kat,67,kid,2261,main,65,title,uwaga-naraka,nwakartka.html

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun Prgram nauczania techniki z wychwaniem kmunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autr: Leszek Bakun CELE PROGRAMU Celem nauczania techniki w gimnazjum jest: - przygtwanie d życia w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności Stowarzyszenia Willa Decjusza. w zakresie pożytku publicznego. w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności Stowarzyszenia Willa Decjusza. w zakresie pożytku publicznego. w roku 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalnści Stwarzyszenia Willa Decjusza w zakresie pżytku publiczneg w rku 2010 Prjekty zrealizwane przez Stwarzyszenie Willa Decjusza w 2010 rku Sprawzdanie z działalnści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Witamy bardzo serdecznie.

Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardz serdecznie. Marketing Cmmunicatin Academy t miejsce sptkań marketerów, którzy wciąż pszukują, którzy chcą się wciąż rzwijać. Marketing Cmmunicatin Academy pwstała p dświadczeniach, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń 2015 1 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw

Bardziej szczegółowo