Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży"

Transkrypt

1 OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA R. ul. Bałtycka Słupsk Telefon (0...59) Telefaks (0...59) Internet: Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W SŁUPSKU wybór materiałów ze zbiorów biblioteki Słupsk, kwiecień 2013 HONOROWY PATRONAT

2 KOMPETENCJE KLUCZOWE 1. Akademia przyszłości ku skutecznemu kształceniu kompetencji kluczowych / Dadacz Aleksandra, Kołodziejczyk Izabela // Edukacja i Dialog , nr 3-4, s Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu / Kamińska Dorota // Meritum , nr 3, s etwinning szansą kształtowania kompetencji kluczowych / Gajek Elżbieta // Meritum , nr 3, s Gimnazjaliści z Mazowsza grają o sukces. Opis projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" / Cichosz Joanna // Meritum , nr 3, s Jak rozwijać kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" / Tołwińska-Królikowska Elżbieta // Meritum , nr 3, s Katalog kluczowych kompetencji uczniów / Stachowiak Małgorzata // Głos Pedagogiczny , nr 14, s Klucz do kompetencji / Skura Piotr // Głos Nauczycielski , nr 48, s.7 8. Kompetencje kluczowe / Skotnicki Bogdan // Przegląd Oświatowy , nr 6, s Kształtowanie kompetencji kluczowych gimnazjalistów w programie "e-akademia Przyszłości" / Okońska-Walkowicz Anna // Meritum , nr 3, s Livelong w dążeniu do osiągnięcia kompetencji kluczowych na zajęciach polonisty / Piasta-Siechowicz Joanna // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 3, s Parlament Europy i Rada Europy przypominają o kompetencjach kluczowych / Zawadowska Janina // Dyrektor Szkoły , nr 9, s Porozmawiajmy o ocenianiu kompetencji kluczowych / Kossakowska Beata // Meritum , nr 3, s Projekt "Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju" - realizacja, badania i efekty / Danielak-Chomać Małgorzata // Meritum , nr 3, s Przedmioty obowiązkowe i ich udział w kształtowaniu kompetencji kluczowych / Moczydłowska Iwona // Meritum , nr 3, s Różne możliwości osiągania kompetencji kluczowych. [technologie informacyjne i komunikacyjne, ICT; na podst. badań PISA] / Jurkiewicz Ewa // Gazeta Szkolna , nr 27-28, s.6-7 2

3 16. Samoocena - kompetencja kluczowa / Stróżyński Klemens // Edukacja i Dialog , nr 1, s Samorząd uczniowski jako narzędzie rozwijania kluczowych kompetencji obywatelskich, a szczególnie udziału w podejmowaniu decyzji / Pietrasik Joanna // Meritum , nr 2, s Smak kluczowych kompetencji ucznia / Sawiński Julian Piotr // Biologia w Szkole , nr 6, s Tak zwane kompetencje kluczowe, ich charakter i potrzeba kształtowania w toku edukacji ustawicznej / Skrzypczak Józef // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 3, s Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie / // Meritum , nr 3, s Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: kompetencje kluczowe / Pachniak Ewa // Meritum , nr 3, s KOMPETENCJE JĘZYKOWE 1. Asystent językowy : możliwość wykorzystania środków Unii Europejskiej w celu rozwijania kompetencji językowych i kulturowych / Witkowski D., Mrugalski M. // Języki Obce w Szkole , nr 2, s Dlaczego nauczanie dwujęzyczne jest tak skuteczne we wspieraniu rozwoju kompetencji języka obcego uczących się? Koncepcja CLIL w świetle badań glottodydaktycznych / Olpińska Magdalena // Języki Obce w Szkole , nr 6, s Elementy kulturoznawcze w nauczaniu języków obcych. Rozwijanie socjokulturowych kompetencji uczniów - implikacje glottodydaktyczne / Krawiec Marek // Języki Obce w Szkole , nr 4, s Europejskie Badania Kompetencji Językowych The European Survey on Language Competences / Paczuska Katarzyna // Języki Obce w Szkole , nr 4, s Jak orientacja i wyobraźnia przestrzenna wpływają na kompetencje językowe ucznia / Guzy Anna // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 3, s Kształtowanie kompetencji językowych uczniów klas młodszych. [propozycje zintegrowanego modułu "wychowanie zdrowotne"] / Rura Grażyna // Polonistyka , nr 9, s Metoda szybkiego wzbogacania kompetencji językowo-kulturowej i pojęciowej dzieci niesłyszących / Białas Marcin // Szkoła Specjalna , nr 3, s

4 8. O kompetencji językowej przedszkolaków / Rur Grażyna // Wychowanie w Przedszkolu , nr 1, s W stronę kompetencji. [zadania języka polskiego w szkole podstawowej] / Dyduchowa A., Dyduch B., Jędrychowska M. // Polonistyka , nr 10, s EDUKACJA NIEFORMALNA 1. Akademia Przyszłości. [uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych doświadczający niepowodzeń szkolnych, spotykają się ze swoimi indywidualnymi tutorami - wolontariuszami studentami i razem pokonują szkolne kłopoty] / Gutowska Marlena // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 3, s Edukacja formalna, nieformalna i informalna na świecie / Gworys Wiesław // Edukacja i Dialog , nr 5, s Interakcje rówieśnicze - zjawisko tutoringu dziecięcego / Pawlak Agnieszka // Nowa Szkoła , nr 3, s Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego? / Pawlak Agnieszka // Nowa Szkoła , nr 3, s Kształcenie formalne i nieformalne ( Biała Księga Komisji Europejskiej) / Mt // Gazeta Szkolna , nr 16, s Nauczanie nieformalne : tutoring jako jedna z form strategii edukacyjnej nauczyciela / Sajdera Jolanta // Nowa Szkoła , nr 4, s Osobisty opiekun ucznia. [tutor] / Sarnat-Ciastko Adrianna, Budzyński Mariusz // Psychologia w Szkole , nr 1, s Outplacement jako proces wspierający włączenie społeczne. [tutor, mentor] / Religa Jolanta, Ippavitz Sylvia // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 3, s Szkoła miejscem wsparcia społecznego? Ależ tak! [mentoring, tutoring, coaching, consulting] / Pomianowska Małgorzata, Szczepkowska Katarzyna // Meritum , nr 3, s Tutoring jakiego nie znacie / Sopyło Joanna // Gazeta Szkolna , nr 40, s.1, Tutoring szansą dla systemu edukacji / Sitko Maria // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 4, s Tutoring w szkole / Bojarska Lucyna // Dyrektor Szkoły , nr 12, s Tutoring we wrocławskich gimnazjach / Sitko Maria // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 5, s

5 14. Walidacja formalnego, nieformalnego i incydentalnego kształcenia w wybranych państwach Unii Europejskiej / Sitek Jarosław, Żurek Mirosław // Pedagogika Pracy , nr 46, s Z dziejów myślenia o tutoringu - krótki zarys historii indywidualnego kształcenia i wychowania / Fijałkowski Adam // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 2, s.4-33 KOMUNIKACJA JĘZYKOWA wydawnictwa ciągłe: 1. Czym jest komunikacja językowa / Senderska Joanna // Język Polski w Szkole Gimnazjum , nr 1, s Dialekt, slogan, żargon, a może "łamanie języka"- czyli dostosowanie języka do codziennej komunikacji / Chorążkiewicz-Sowa Anita // Edukacja i Dialog , nr 2, s Elementy językoznawstwa w komunikacji interpersonalnej. Praktyczne aspekty komunikacji interpersonalnej w zawodzie nauczyciela / Kostka Monika // Wszystko dla szkoły , nr 11, s Język narzędziem komunikacji / Domagała Dorota // Edukacja i Dialog , nr 9-10, s Język polski a edukacja komunikacyjna. Cz. 2. [zagadki] / Trela Adam // Wychowanie Komunikacyjne , nr 5, s Język w klasie szkolnej : czego uczą się uczniowie w relacjach komunikacyjnych z nauczycielem? / Wawrzyniak-Besztarda Renata // Nowa Szkoła , nr 10, s Komunikaty werbalne nauczycieli i ich znaczenie w aktywizacji uczniów. [na przykładzie lekcji języka polskiego w klasie II ] / Zubrzycka-Maciąg Teresa // Życie Szkoły , nr 7, s O komunikacji językowej (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Wiśniewska Grażyna // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 3, s Rodzic w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej / Frąckiewicz Joanna // Szkoła Specjalna , nr 4, s Słowa piosenek w języku komunikacji / Zajdel Krzysztof // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 6, s Sms-y i język polski. Przemiany komunikacyjne, wyzwanie dla polonistów / Drzewiecki Piotr // Edukacja i Dialog , nr 12, s

6 12. Socjologiczne spojrzenie na fenomen mowy : znaczenie norm "grzeczności językowej" dla komunikacji werbalnej / Malinowska Marlena // Język Polski w Szkole Gimnazjum , nr 4, s Zagrożenia współczesnej polszczyzny i komunikacji językowej / Liberek Jarosław // Polonistyka , nr 6, s wydawnictwa zwarte: 1. McMinn J.. Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej / [tł. Rafał Lisowski]. - Warszawa : "Liber", s. 2. Kurcz Ida. Psychologia języka i komunikacji. - Wwa : "Scholar", s. ROZWÓJ INTELEKTUALNY I SPOŁECZNY DZIECI I MŁODZIEŻY wydawnictwa ciągłe: 1. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Cz. 6 / Kulesza Ewa Maria // Szkoła Specjalna , nr 1, s Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci pięcio- i sześcioletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Cz. 5 / Kulesza Ewa Maria // Szkoła Specjalna , nr 5, s Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Cz. 4 / Kulesza Ewa Maria // Szkoła Specjalna , nr 4, s Dobre intencje nie zawsze wystarczą. [rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym] / Niemczyk Agnieszka // Remedium , nr 6, s Dzieci wybitnie inteligentne nie mają szansy na rozwój / Łuczak Agnieszka // Edukacja i Dialog , nr 8, s Dzieci z utrudnieniami w rozwoju. Rec. H.Krauze-Sikorska, M. Kuszak (red.). Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. Profilaktyka-diagnoza-terapia. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, 2008 / Marek Elżbieta // Życie Szkoły , nr 4, s Inteligencja emocjonalna a rozwój zdolności (w aspekcie edukacyjnym) / Wróblewska Monika // Edukacja , nr 3, s Kompetencje społeczne dzieci / Lubowiecka Jadwiga // Wychowanie w Przedszkolu , nr 4, s.5-9 6

7 9. Nawadnianie spieczonej ziemi. Rec. Ross Campbell. Aktywne wychowywanie. Jak pozytywnie wpływać na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 2007 / Plechan-Kręcicka Aldona // Przegląd Oświatowy , nr 1, s Pedagogika zabawy a rozwój ruchowy, społeczny i intelektualny dziecka - wykorzystanie zabaw z chustą animacyjną. [maszynopis] / Jaworska Małgorzata // Teczka- VII , nr 2, s Praca nauczyciela w zakresie wspierania rozwoju społecznego ucznia / Tyluś Urszula // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane , nr 3, s Rec. Peter Salovey, David Sluyter. Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna : problemy edukacyjne / przeł z ang. Maciej Karpiński. - Poznań : "Rebis", s. / Nosal Czesław // Nowe Książki , nr 12, s Rola zabaw muzycznych w rozwoju społecznym trzylatka / Suświłło Małgorzata // Wychowanie w Przedszkolu , nr 2, s Rozwój intelektualny nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją. [wkładka] / Moczydłowska Joanna // Problemy Alkoholizmu , nr 4, s.v-vi 15. Rozwój społeczny w wieku przedszkolnym / Lewandowska Katarzyna, Mlejnek Dorota, Rękosiewicz Małgorzata // Remedium , nr 4, s Społeczna psychologia rozwoju / Długa Ewa // Edukacja i Dialog , nr 1, s Wpływ cech morfofunkcjonalnych i wieku biologicznego na społeczny rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną / Cieśla E., Kopik A. // Edukacja , nr 2, s Wpływ metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym / Matasek Marta // Szkoła Specjalna , nr 2, s Wpływ zabaw podwórkowych na rozwój społeczny dziecka / Paszkiewicz Aneta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 2, s Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci / Cygal Anna // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania. [rozwój biologiczny a rozwój społeczny] / Brzezińska Anna // Remedium , nr 12, s Zabawy wspomagające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka / Lotkowska Katarzyna // Bliżej Przedszkola , nr 7-8, s

8 wydawnictwa zwarte: 1. Adams Ken. Jak wydobyć geniusza ze swojego dziecka : zabawy i ćwiczenia rozwijające intelekt dzieci w wieku od 0 do 11 lat / [il. Peter Liddiard ; tł. Wojciech Nowicki]. - Poznań : Publicat, s. 2. Herbert Martin. Rozwój społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania / przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, s. 3. Schaffer Rudolph H.. Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość / tł. Marta Białecka- Pikul, Katarzyna Sikora. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 4. Straßmeier Walter. Interwencja wczesnodziecięca : 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju / przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis. [samoobsługa i rozwój społeczny, mała motoryka, duża motoryka, mowa, myślenie i postrzeganie zmysłowe], s. OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE UCZNIÓW wydawnictwa ciągłe: 1. Badanie osiągnięć szkolnych uczniów. [analiza testu PISA 2000 i egzaminu gimnazjalnego 2003 oraz 2004] / Piwowarski Rafał // Edukacja , nr 3, s Co to jest wartość dodana osiągnięć szkolnych ucznia? / // Nauczycielska Edukacja , nr 6, s Czy segregacja uczniów ze względu na uprzednie osiągnięcia szkolne zwiększa efektywność nauczania mierzoną metodą EWD? [edukacyjna wartość dodana] / Dolata Roman // Edukacja , nr 1, s Czynniki psychofizyczne warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów z wadą słuchu / Boksa Beata // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 1, s Diagnoza osiągnięć uczniów z wykorzystaniem tekstu zintegrowanego. ["plan wynikowy"] / Weichert Leszek // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 4, s Diagnozowanie osiągnięć uczniów pod kątem egzaminu gimnazjalnego / Stenka Małgorzata // Informator Oświatowy , nr 5, s Jak badać osiągnięcia uczniów w czytaniu? Cz. 2 / Pomirska Zofia // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 4, s Komputerowe testowanie adaptacyjne jako metoda sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów / Gmoch Ryszard // Fizyka w Szkole , nr 3, s O uczniach i dla uczniów. Jak ożywić raporty o osiągnięciach uczniów na egzaminach zewnętrznych / Cembrzyńska Krystyna // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 3, s

9 10. Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego w szkole specjalnej / Muszkieta K., Muszkieta R. // Szkoła Specjalna , nr 5, s Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego w zreformowanej szkole / Lach Ewa // Lider , nr 1, s Osiągnięcia techniczne uczniów w systemie kształcenia przedmiotowego i zintegrowanego / Kusiak Krystyna, Ładziak Alina // Życie Szkoły , nr 3, s Osiągnięcia uczniów dyslektycznych w egzaminach zewnętrznych / Wejner Teresa // Wychowanie na co dzień , nr 1-2, s Osiągnięcia z informatyki uczniów gimnazjów - wyniki badań i ich analiza / Nowak Janusz, Gmoch Ryszard // Nowa Szkoła , nr 1, s Planowanie wynikowe a ewaluacja osiągnięć szkolnych ucznia z przyrody w klasie IV / Bartoszwska Maria // Geografia w Szkole , nr 5, s Pożądane osiągnięcia ucznia / Lepczyk Marianna // Lider , nr 2, s Primum non nocere w ocenianiu osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego / Muszkieta Radosław // Kultura Fizyczna , nr 3-4, s Projektowanie diagnozy osiągnięć uczniów / Pisarska Grażyna // Chemia w Szkole , nr 3, s Propozycja wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do diagnozy stopnia osiągnięć uczniów rozpoczynających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych / Kutajczyk T., Przychodzeń B., Kutajczyk K. // Edukacja Pomorska , nr 12, s Skromne czy asertywnie : poziom osiągnięć szkolnych i styl autoprezentacji jako wyznaczniki ustosunkowania nauczycielek do uczniów / Szmajke Andrzej // Przegląd Psychologiczny , nr 1, s Sprawiedliwość w ocenianiu osiągnięć uczniów / Groenwald Maria // Nowa Szkoła , nr 9, s Sprawność fizyczna a osiągnięcia w nauce uczniów klas I gimnazjum / Debrich Jolanta // Kultura Fizyczna , nr 1-2, s Szacowanie wpływu liczebności klasy na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem eksperymentu ex post facto / Koniewski Maciej // Edukacja , nr 1, s Test osiągnięć uczniów klasy III z zakresu edukacji matematycznej / Pyzowska Dorota // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane , nr 4, s

10 25. Uwarunkowania rozwoju osiągnięć uczniów mierzonych wynikami egzaminów zewnętrznych : szkoły podstawowe i gimnazja województwa pomorskiego / Kutajczyk Teresa, Przychodzeń Barbara // Informator Oświatowy , nr 5, s Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć ucznia / Denek Wacław // Edukacja Medialna , nr 1, s Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć uczniów klasy III w kształceniu zintegrowanym : standardy kompetencji w trzech poziomach / Krauz Barbara // Wszystko dla szkoły , nr 9, s Wymagania edukacyjne a ocenianie osiągnięć uczniów / Lisiecka Zofia // Język Polski w Szkole Gimnazjum , nr 1, s wydawnictwa zwarte: 1. Sękowski Andrzej E.. Osiągnięcia uczniów zdolnych.- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 2. Kielin Jacek. Profil osiągnięć ucznia : przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, s. 3. Dyrda Beata. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia. - Kraków : "Impuls", s. 4. Loska Magdalena. Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym : osiągnięcia edukacyjne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI UCZNIÓW W ZAKRESIE CZYTANIA wydawnictwa ciągłe: 1. "Bracia miesiące" - scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. [wkładka] / Jastrząb Jadwiga, Radecka Karolina // Wychowanie na co dzień , nr 6, s.iv-vi 2. (Nie)obecność myślenia przyczynowo-skutkowego w czytaniu ze zrozumieniem (na przykładzie analizy odpowiedzi uczniowskich do dwóch zadań maturalnych) / Rybicka Kornelia, Udzik Beata // Język Polski w Liceum , nr 2, s Apolinaire i doświadczenie ucznia - szkolne czytanie poezji. [cykl Poezja XX wieku] / Jankiewicz Bożenna // Język Polski w Liceum , nr 4, s Być albo nie być. Jak zachęcić uczniów do czytania? / Smułkowska Katarzyna // Głos Nauczycielski , nr 5, s Ciche czytanie ze zrozumieniem - sposoby wdrażania uczniów do rozumienia tekstu / Wija Barbara // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane , nr 4, s Czytanie ze zrozumieniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na przykładzie pracy w klasie V i VI / Hackiewicz J. // Szkoła Specjalna , nr 5, s

11 7. Dysleksja a sprawność czytania uczniów klas szóstych / Pomirska Zofia // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 2, s Jak badać osiągnięcia uczniów w czytaniu? Cz. 2 / Pomirska Zofia // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 4, s Jak przygotować konspekt zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu? [wkładka] / Jastrząb Jadwiga // Wychowanie na co dzień , nr 12, s.i-iii 10. Jak zachęcać ucznia do przeczytania lektury? (scenariusz lekcji) / Rodecka Joanna // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 2, s Jak zachęcić uczniów do czytania czasopism? / Sobczyńska Ewa, Szkuć Sylwia // Biblioteka w Szkole , nr 3, s Jak zachęcić uczniów do czytania lektur? / Bortnowski Stanisław // Polski w Praktyce , nr 5, s Koncepcja Glenna Domana próbą innowacyjnego podejścia do tradycyjnej metodyki nauki czytania uczniów w klasie pierwszej / Grelowska Wanda // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane , nr 2, s Książka to więcej niż tylko czytanie : projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej / Frańczak Justyna // Biblioteka w Szkole , nr 3, s Kształcenie sprawności czytania dla usamodzielnienia uczniów jako odbiorców tekstów obcojęzycznych / Mrozowska Hanna // Języki Obce w Szkole , nr 4, s Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów klas I-III / Rechnio Beata // Wszystko dla szkoły , nr 4-5, s Metodyczne podstawy pracy korekcyjno-kompensacyjnej w terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. [wkładka] / Jastrząb Jadwiga // Wychowanie na co dzień , nr 12, s.i-ii 18. Ocena kompetencji słowotwórczej uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na poziomie edukacji wczesnoszkolnej / Giermakowska Alicja // Szkoła Specjalna , nr 5, s Poczytajmy razem. Innowacja pedagogiczna : cykl działań zachęcających uczniów do czytania, także innym na głos / Boczniewicz Irena, Bucholc Alicja // Biblioteka w Szkole , nr 6, s

12 20. Program usprawniający umiejętność płynnego czytania (dla 8-osobowej grupy uczniów oraz 2 osób prowadzących : terapeuty i logopedy) / Sieradzka Agnieszka, Borkowska Marzena // Nowa Szkoła , nr 9, s Rozwijanie czytelnictwa uczniów poprzez doskonalenie umiejętności czytania. Lekcja biblioteczna / Kwiatkowska Elżbieta // Biblioteka - szkolne centrum informacji , nr 2, s Sprawdzian umiejętności czytania ze zrozumieniem dla klasy IV. Diagnozowanie umiejętności uczniowskich / Pietruszka-Łój Marzanna // Inspiracje Polonistyczne , nr 21, s Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania. [wkładka] / Jastrząb Jadwiga // Wychowanie na co dzień , nr 1-2, s.i-iv 24. Test sprawdzający poziom czytania ze zrozumieniem u uczniów klas II i III / Kunicka Małgorzata // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane , nr 4, s Trudności uczniów w pisaniu i czytaniu / Jankowska Mariola // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 10, s Umiejętność czytania ze zrozumieniem a wyobraźnia i orientacja przestrzenna. [test dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej] / Guzy Anna, Pilzak Honorata // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 3, s Władca Lewawu - test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem przez ucznia klasy VI / Wójtowicz-Kut Jolanta // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 2, s Zabawa i nauka. Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Olejarz Agnieszka // Biblioteka w Szkole , nr 3, s wydawnictwa zwarte: 1. Juszczyk Stanisław, Zając Wojciech. Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu. - Katowice : "Śląsk", s. 2. Jurek Anna. Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów. - Gdańsk : Harmonia Universalis, s. 3. Szempruch Jolanta. Umiejętność czytania a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych. - Rzeszów : Wydaw. WSP, s. 4. Pomirska Zofia. Wygraj z dysleksją : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. 12

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece

Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece Część ogólna Cieciura Marek. Testowe sprawdzanie wiedzy / Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2008. Kielin Jacek.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn. Poprawność graficzna pisma uczniów : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Książki i rozdziały w książkach 1. Bogdanowicz,

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : przewodnik. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2010. - 96 s. ; 21 cm. - Na

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej.

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2012) Alkoholizm i Narkomania kwartalnik dla osób zajmujących się badaniami

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Edukacja matematyczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie i jej filii

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI: PRZYCZYNY, DIAGNOZA I TERAPIA. (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) Wydawnictwa zwarte: 1. BERESIŃSKA ANNA Edukacja matematyczna

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały: mgr Barbara Krawczyk mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne Czasopisma Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne CZASOPISMA dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM Książki 1. ABC doradcy

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI (Zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRACA Z UCZNIEM Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) PRACA Z UCZNIEM Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) DRUKI ZWARTE: 1. Czajkowska Irena, Herda Kazimierz: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Przewodnik

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej

dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej Specjalne potrzeby edukacyjne Publikacje w wyborze za lata 2001-2013, dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej 1. Baranowska W., Nauczyciel a uczeń z ADHD, Kraków : Impuls, 2010 (syg. 44

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INFORMACYJNO - BIBLIOGRAFICZNY ul. M. Skłodowskiej - Curie 4 85-094 Bydgoszcz tel. (052) 341-30-74 http:/www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Kompetencje zawodowe nauczycieli nauczania początkowego

Kompetencje zawodowe nauczycieli nauczania początkowego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Kompetencje zawodowe nauczycieli nauczania początkowego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Dorota

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz.pl.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz.pl. Jąkanie Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych Zbiory zwarte 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

NIEPOWODZENIA SZKOLNE (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2010)

NIEPOWODZENIA SZKOLNE (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2010) NIEPOWODZENIA SZKOLNE (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2010) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bogdanowicz, Marta. Terapia pedagogiczna : przewodnik bibliograficzny / oprac. Marta Bogdanowicz ; [współaut.

Bardziej szczegółowo

NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY DZIECKA zestawienie bibliograficzne

NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY DZIECKA zestawienie bibliograficzne NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY DZIECKA zestawienie bibliograficzne I WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi,

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU DYSLEKSJA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2014 Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

BOLEHOWSKA M.: Diagnoza i reedukacja trudności w nauce dzieci w młodszym wieku szkolnym. Katowice1978. Sygnatura: 20313cz./37

BOLEHOWSKA M.: Diagnoza i reedukacja trudności w nauce dzieci w młodszym wieku szkolnym. Katowice1978. Sygnatura: 20313cz./37 KSIĄŻKI: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Tychach 43-100 Tychy, ul. Andersa 6a, tel./fax (32) 227 47 03, http://tychy.pbw.katowice.pl/; e-mail: tychy@pbw.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005)

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) KSIĄśKI 1. BERNACKA, Danuta Od

Bardziej szczegółowo

Nierówności edukacyjne

Nierówności edukacyjne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nierówności edukacyjne (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wychowanie patriotyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze aneks Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2007 POZYCJE ZWARTE 1. Salij Jacek : Patriotyzm

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2008/2009. I. Informacje ogólne

Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2008/2009. I. Informacje ogólne 1 Jazgarzewszczyzna, 15. 09. 2008 r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Prywatne Gimnazjum nr 2 Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 1 Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2008/2009

Bardziej szczegółowo

DYSKALKULIA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

DYSKALKULIA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Udostępniania Zbiorów DYSKALKULIA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 ) Opracowała Agnieszka Sobczak

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

Praca nauczyciela nauczania początkowego wybór artykułów z czasopism pedagogicznych za lata

Praca nauczyciela nauczania początkowego wybór artykułów z czasopism pedagogicznych za lata Praca nauczyciela nauczania początkowego wybór artykułów z czasopism pedagogicznych za lata 2011-2014 Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielcach 1. Arkabus, Agata

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015)

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Aura miesięcznik poświęcony ochronie środowiska. Biblioteka Centrum Informacji kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania 2006-2011 Roczniki niekompletne: 2006 br. nr 1, 2009 br.

Bardziej szczegółowo

KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania.

KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. Podręcznik: autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania. j. polski Anna Mróz Program własny nauczania języka polskiego

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE I ICH ROLA W NAUCZANIU

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE I ICH ROLA W NAUCZANIU EGZAMINY ZEWNĘTRZNE I ICH ROLA W NAUCZANIU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU LOGOPEDIA. ZABURZENIA MOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014 Opracowanie: Agnieszka Graczyk

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2014

Sześciolatek w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2014 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Sześciolatek w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2014 (Sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski

Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski 1 Iwona Finokiet poniedziałek 13.25-14.10 Zajęcia dla gimnazjum; praca z tekstem kultury (sala

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Praca domowa ucznia zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2008 2

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Zestawienie bibliograficzne w wyborze

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Pozycje zwarte * Moss Connie M., Brookhart Susan

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie Wydawnictwa zwarte: Bonder Danuta: Przygotowanie do zawodu osób upośledzonych umysłowo. W: Psychologia praktyczna w systemie oświaty. Pod red. Krystyny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2016)

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2016) Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2016) Aura miesięcznik poświęcony ochronie środowiska. Biblioteka Centrum Informacji kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania anoreksja, bulimia,

Zaburzenia odżywiania anoreksja, bulimia, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Zaburzenia odżywiania anoreksja, bulimia, zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2015 Opracowała Ewelina Jurek Skarżysko

Bardziej szczegółowo

13. Kozłowski, Waldemar : Poczucie własnej skuteczności zawodowej. W: Edukacja , nr 4, s

13. Kozłowski, Waldemar : Poczucie własnej skuteczności zawodowej. W: Edukacja , nr 4, s Edukacja przedzawodowa dzieci klas I-III : zestawienie bibliograficzne Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2016 Wydawnictwa zwarte 1. Jakimiuk, Beata : Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki nauczania

Metody i techniki nauczania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody i techniki nauczania zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Beata Kusiak Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Adamek, Irena : Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Badanie gotowości szkolnej / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Nowa Era, 2011 Sygn.

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka do przedszkola

Adaptacja dziecka do przedszkola PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adaptacja dziecka do przedszkola (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Anna

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY DODATKOWEJ NAUCZYCIELI 2015/2016

HARMONOGRAM PRACY DODATKOWEJ NAUCZYCIELI 2015/2016 HARMONOGRAM PRACY DODATKOWEJ NAUCZYCIELI 2015/2016 Lp Nazwisko i imię Rodzaj zajęć Dni, godziny KN Zaj. dod. Uwagi 1 Asendy Aneta Szkolna Agencja Dobroci Sobota, niedziela lub 32 lub grupa charytatywna

Bardziej szczegółowo

AUTYZM. zestawienie bibliograficzne w wyborze. I. Wydawnictwa zwarte.

AUTYZM. zestawienie bibliograficzne w wyborze. I. Wydawnictwa zwarte. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Limanowej 34-600 Limanowa ul. W. Witosa 5 tel. 337-14-55 AUTYZM zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. Agata Jabłońska Zasięg chronologiczny

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

http:/www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail:pbw@pbw.bydgoszcz.pl COACHING Bydgoszcz 2013

http:/www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail:pbw@pbw.bydgoszcz.pl COACHING Bydgoszcz 2013 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INFORMACYJNO - BIBLIOGRAFICZNY ul. M. Skłodowskiej - Curie 4 85-094 Bydgoszcz tel. (052) 341-30-74 http:/www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Trudności w czytaniu, pisaniu i uczeniu się matematyki

Trudności w czytaniu, pisaniu i uczeniu się matematyki PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W SŁUPCY 62-400 Słupca, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne Wychowanie patriotyczne (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1989-2008) Wydawnictwa zwarte 1. BILIŃSKI, Albin Elementy stałe i zmienne w wychowaniu patriotycznym w dobie transformacji systemowej

Bardziej szczegółowo

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005)

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) AUTYZM (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) Wydawnictwa zwarte 1. Autyzm / Hanna Olechnowicz // W : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku / pod red. Tadeusza Pilcha.- Warszawa : Wydaw.

Bardziej szczegółowo

Tablica interaktywna

Tablica interaktywna Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Nowe technologie w procesie nauczania Tablica interaktywna Bibliografia w wyborze z artykułów z czasopism Wybór i oprac. Anna Kula-Lubaszewska Chełm, czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA W EDUKACJI

MULTIMEDIA W EDUKACJI MULTIMEDIA W EDUKACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005) Wydawnictwa zwarte 1. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. Warszawa : Mikom, 2002. 342 s. 2. BŁASZCZYK, Anna

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. AKADEMIA on-line / red. Jerzy Mischke. - Łódź : Wydawnictwo WSHE, 2005

E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. AKADEMIA on-line / red. Jerzy Mischke. - Łódź : Wydawnictwo WSHE, 2005 E-LEARNING Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Książki : AKADEMIA on-line / red. Jerzy Mischke. - Łódź : Wydawnictwo WSHE, 2005 Sygn. 40379 AKADEMIA on-line. Vol. 2 / red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE NIEŚMIAŁOŚĆ (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Filia w Stalowej Woli

Filia w Stalowej Woli Filia w Stalowej Woli Stalowa Wola, luty 2014 Wykaz literatury 1. 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych / Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 6. - Gdańsk : "Harmonia", 2010, sygn. SG 56472 2. Ćwiczenia językowe

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Lęk i stres szkolny zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW w Kielcach Filia Staszów Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2007 2

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZNIA OBOWIĄZYJACY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. J. SIUZDAKA W WOŁKOWYI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZNIA OBOWIĄZYJACY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. J. SIUZDAKA W WOŁKOWYI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZNIA OBOWIĄZYJACY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. J. SIUZDAKA W WOŁKOWYI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Wychowanie Od przedszkolaka do pierwszaka Program Iwona Broda

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Lewandowska Konin

Bardziej szczegółowo

i gimnazjum z wykorzystaniem metod aktywizujących

i gimnazjum z wykorzystaniem metod aktywizujących ul. Szkolna 3 77-400 Złotów katalog on-line: www.zlotow.bp.pila.pl tel. (67)263-21-42 e-mail: zlotow@cdn.pila.pl wypozyczalnia.bpzlotow@wp.pl "Kochajmy książki, które są duszą szkół. Martwe są bowiem szkoły,

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Cz. 1180 / D. 1.Bajor, Marta. Cz. 1172 / D. 2. Bakunowska, Ewa. Cz.1385/D

Cz. 1180 / D. 1.Bajor, Marta. Cz. 1172 / D. 2. Bakunowska, Ewa. Cz.1385/D 1.Bajor, Marta Wewnętrzny system doskonalenia nauczycieli w Przedszkolu Publicznym nr 65 w Szczecinie i jego funkcjonowanie / Marta. - Bajor; prom. prof. C.B. dr Edward Radecki ; Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo