Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży"

Transkrypt

1 OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA R. ul. Bałtycka Słupsk Telefon (0...59) Telefaks (0...59) Internet: Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W SŁUPSKU wybór materiałów ze zbiorów biblioteki Słupsk, kwiecień 2013 HONOROWY PATRONAT

2 KOMPETENCJE KLUCZOWE 1. Akademia przyszłości ku skutecznemu kształceniu kompetencji kluczowych / Dadacz Aleksandra, Kołodziejczyk Izabela // Edukacja i Dialog , nr 3-4, s Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu / Kamińska Dorota // Meritum , nr 3, s etwinning szansą kształtowania kompetencji kluczowych / Gajek Elżbieta // Meritum , nr 3, s Gimnazjaliści z Mazowsza grają o sukces. Opis projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" / Cichosz Joanna // Meritum , nr 3, s Jak rozwijać kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" / Tołwińska-Królikowska Elżbieta // Meritum , nr 3, s Katalog kluczowych kompetencji uczniów / Stachowiak Małgorzata // Głos Pedagogiczny , nr 14, s Klucz do kompetencji / Skura Piotr // Głos Nauczycielski , nr 48, s.7 8. Kompetencje kluczowe / Skotnicki Bogdan // Przegląd Oświatowy , nr 6, s Kształtowanie kompetencji kluczowych gimnazjalistów w programie "e-akademia Przyszłości" / Okońska-Walkowicz Anna // Meritum , nr 3, s Livelong w dążeniu do osiągnięcia kompetencji kluczowych na zajęciach polonisty / Piasta-Siechowicz Joanna // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 3, s Parlament Europy i Rada Europy przypominają o kompetencjach kluczowych / Zawadowska Janina // Dyrektor Szkoły , nr 9, s Porozmawiajmy o ocenianiu kompetencji kluczowych / Kossakowska Beata // Meritum , nr 3, s Projekt "Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju" - realizacja, badania i efekty / Danielak-Chomać Małgorzata // Meritum , nr 3, s Przedmioty obowiązkowe i ich udział w kształtowaniu kompetencji kluczowych / Moczydłowska Iwona // Meritum , nr 3, s Różne możliwości osiągania kompetencji kluczowych. [technologie informacyjne i komunikacyjne, ICT; na podst. badań PISA] / Jurkiewicz Ewa // Gazeta Szkolna , nr 27-28, s.6-7 2

3 16. Samoocena - kompetencja kluczowa / Stróżyński Klemens // Edukacja i Dialog , nr 1, s Samorząd uczniowski jako narzędzie rozwijania kluczowych kompetencji obywatelskich, a szczególnie udziału w podejmowaniu decyzji / Pietrasik Joanna // Meritum , nr 2, s Smak kluczowych kompetencji ucznia / Sawiński Julian Piotr // Biologia w Szkole , nr 6, s Tak zwane kompetencje kluczowe, ich charakter i potrzeba kształtowania w toku edukacji ustawicznej / Skrzypczak Józef // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 3, s Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie / // Meritum , nr 3, s Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: kompetencje kluczowe / Pachniak Ewa // Meritum , nr 3, s KOMPETENCJE JĘZYKOWE 1. Asystent językowy : możliwość wykorzystania środków Unii Europejskiej w celu rozwijania kompetencji językowych i kulturowych / Witkowski D., Mrugalski M. // Języki Obce w Szkole , nr 2, s Dlaczego nauczanie dwujęzyczne jest tak skuteczne we wspieraniu rozwoju kompetencji języka obcego uczących się? Koncepcja CLIL w świetle badań glottodydaktycznych / Olpińska Magdalena // Języki Obce w Szkole , nr 6, s Elementy kulturoznawcze w nauczaniu języków obcych. Rozwijanie socjokulturowych kompetencji uczniów - implikacje glottodydaktyczne / Krawiec Marek // Języki Obce w Szkole , nr 4, s Europejskie Badania Kompetencji Językowych The European Survey on Language Competences / Paczuska Katarzyna // Języki Obce w Szkole , nr 4, s Jak orientacja i wyobraźnia przestrzenna wpływają na kompetencje językowe ucznia / Guzy Anna // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 3, s Kształtowanie kompetencji językowych uczniów klas młodszych. [propozycje zintegrowanego modułu "wychowanie zdrowotne"] / Rura Grażyna // Polonistyka , nr 9, s Metoda szybkiego wzbogacania kompetencji językowo-kulturowej i pojęciowej dzieci niesłyszących / Białas Marcin // Szkoła Specjalna , nr 3, s

4 8. O kompetencji językowej przedszkolaków / Rur Grażyna // Wychowanie w Przedszkolu , nr 1, s W stronę kompetencji. [zadania języka polskiego w szkole podstawowej] / Dyduchowa A., Dyduch B., Jędrychowska M. // Polonistyka , nr 10, s EDUKACJA NIEFORMALNA 1. Akademia Przyszłości. [uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych doświadczający niepowodzeń szkolnych, spotykają się ze swoimi indywidualnymi tutorami - wolontariuszami studentami i razem pokonują szkolne kłopoty] / Gutowska Marlena // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 3, s Edukacja formalna, nieformalna i informalna na świecie / Gworys Wiesław // Edukacja i Dialog , nr 5, s Interakcje rówieśnicze - zjawisko tutoringu dziecięcego / Pawlak Agnieszka // Nowa Szkoła , nr 3, s Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego? / Pawlak Agnieszka // Nowa Szkoła , nr 3, s Kształcenie formalne i nieformalne ( Biała Księga Komisji Europejskiej) / Mt // Gazeta Szkolna , nr 16, s Nauczanie nieformalne : tutoring jako jedna z form strategii edukacyjnej nauczyciela / Sajdera Jolanta // Nowa Szkoła , nr 4, s Osobisty opiekun ucznia. [tutor] / Sarnat-Ciastko Adrianna, Budzyński Mariusz // Psychologia w Szkole , nr 1, s Outplacement jako proces wspierający włączenie społeczne. [tutor, mentor] / Religa Jolanta, Ippavitz Sylvia // Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 3, s Szkoła miejscem wsparcia społecznego? Ależ tak! [mentoring, tutoring, coaching, consulting] / Pomianowska Małgorzata, Szczepkowska Katarzyna // Meritum , nr 3, s Tutoring jakiego nie znacie / Sopyło Joanna // Gazeta Szkolna , nr 40, s.1, Tutoring szansą dla systemu edukacji / Sitko Maria // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 4, s Tutoring w szkole / Bojarska Lucyna // Dyrektor Szkoły , nr 12, s Tutoring we wrocławskich gimnazjach / Sitko Maria // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 5, s

5 14. Walidacja formalnego, nieformalnego i incydentalnego kształcenia w wybranych państwach Unii Europejskiej / Sitek Jarosław, Żurek Mirosław // Pedagogika Pracy , nr 46, s Z dziejów myślenia o tutoringu - krótki zarys historii indywidualnego kształcenia i wychowania / Fijałkowski Adam // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 2, s.4-33 KOMUNIKACJA JĘZYKOWA wydawnictwa ciągłe: 1. Czym jest komunikacja językowa / Senderska Joanna // Język Polski w Szkole Gimnazjum , nr 1, s Dialekt, slogan, żargon, a może "łamanie języka"- czyli dostosowanie języka do codziennej komunikacji / Chorążkiewicz-Sowa Anita // Edukacja i Dialog , nr 2, s Elementy językoznawstwa w komunikacji interpersonalnej. Praktyczne aspekty komunikacji interpersonalnej w zawodzie nauczyciela / Kostka Monika // Wszystko dla szkoły , nr 11, s Język narzędziem komunikacji / Domagała Dorota // Edukacja i Dialog , nr 9-10, s Język polski a edukacja komunikacyjna. Cz. 2. [zagadki] / Trela Adam // Wychowanie Komunikacyjne , nr 5, s Język w klasie szkolnej : czego uczą się uczniowie w relacjach komunikacyjnych z nauczycielem? / Wawrzyniak-Besztarda Renata // Nowa Szkoła , nr 10, s Komunikaty werbalne nauczycieli i ich znaczenie w aktywizacji uczniów. [na przykładzie lekcji języka polskiego w klasie II ] / Zubrzycka-Maciąg Teresa // Życie Szkoły , nr 7, s O komunikacji językowej (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Wiśniewska Grażyna // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 3, s Rodzic w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej / Frąckiewicz Joanna // Szkoła Specjalna , nr 4, s Słowa piosenek w języku komunikacji / Zajdel Krzysztof // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 6, s Sms-y i język polski. Przemiany komunikacyjne, wyzwanie dla polonistów / Drzewiecki Piotr // Edukacja i Dialog , nr 12, s

6 12. Socjologiczne spojrzenie na fenomen mowy : znaczenie norm "grzeczności językowej" dla komunikacji werbalnej / Malinowska Marlena // Język Polski w Szkole Gimnazjum , nr 4, s Zagrożenia współczesnej polszczyzny i komunikacji językowej / Liberek Jarosław // Polonistyka , nr 6, s wydawnictwa zwarte: 1. McMinn J.. Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej / [tł. Rafał Lisowski]. - Warszawa : "Liber", s. 2. Kurcz Ida. Psychologia języka i komunikacji. - Wwa : "Scholar", s. ROZWÓJ INTELEKTUALNY I SPOŁECZNY DZIECI I MŁODZIEŻY wydawnictwa ciągłe: 1. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Cz. 6 / Kulesza Ewa Maria // Szkoła Specjalna , nr 1, s Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci pięcio- i sześcioletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Cz. 5 / Kulesza Ewa Maria // Szkoła Specjalna , nr 5, s Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Cz. 4 / Kulesza Ewa Maria // Szkoła Specjalna , nr 4, s Dobre intencje nie zawsze wystarczą. [rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym] / Niemczyk Agnieszka // Remedium , nr 6, s Dzieci wybitnie inteligentne nie mają szansy na rozwój / Łuczak Agnieszka // Edukacja i Dialog , nr 8, s Dzieci z utrudnieniami w rozwoju. Rec. H.Krauze-Sikorska, M. Kuszak (red.). Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. Profilaktyka-diagnoza-terapia. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, 2008 / Marek Elżbieta // Życie Szkoły , nr 4, s Inteligencja emocjonalna a rozwój zdolności (w aspekcie edukacyjnym) / Wróblewska Monika // Edukacja , nr 3, s Kompetencje społeczne dzieci / Lubowiecka Jadwiga // Wychowanie w Przedszkolu , nr 4, s.5-9 6

7 9. Nawadnianie spieczonej ziemi. Rec. Ross Campbell. Aktywne wychowywanie. Jak pozytywnie wpływać na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 2007 / Plechan-Kręcicka Aldona // Przegląd Oświatowy , nr 1, s Pedagogika zabawy a rozwój ruchowy, społeczny i intelektualny dziecka - wykorzystanie zabaw z chustą animacyjną. [maszynopis] / Jaworska Małgorzata // Teczka- VII , nr 2, s Praca nauczyciela w zakresie wspierania rozwoju społecznego ucznia / Tyluś Urszula // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane , nr 3, s Rec. Peter Salovey, David Sluyter. Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna : problemy edukacyjne / przeł z ang. Maciej Karpiński. - Poznań : "Rebis", s. / Nosal Czesław // Nowe Książki , nr 12, s Rola zabaw muzycznych w rozwoju społecznym trzylatka / Suświłło Małgorzata // Wychowanie w Przedszkolu , nr 2, s Rozwój intelektualny nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją. [wkładka] / Moczydłowska Joanna // Problemy Alkoholizmu , nr 4, s.v-vi 15. Rozwój społeczny w wieku przedszkolnym / Lewandowska Katarzyna, Mlejnek Dorota, Rękosiewicz Małgorzata // Remedium , nr 4, s Społeczna psychologia rozwoju / Długa Ewa // Edukacja i Dialog , nr 1, s Wpływ cech morfofunkcjonalnych i wieku biologicznego na społeczny rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną / Cieśla E., Kopik A. // Edukacja , nr 2, s Wpływ metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym / Matasek Marta // Szkoła Specjalna , nr 2, s Wpływ zabaw podwórkowych na rozwój społeczny dziecka / Paszkiewicz Aneta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 2, s Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci / Cygal Anna // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania. [rozwój biologiczny a rozwój społeczny] / Brzezińska Anna // Remedium , nr 12, s Zabawy wspomagające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka / Lotkowska Katarzyna // Bliżej Przedszkola , nr 7-8, s

8 wydawnictwa zwarte: 1. Adams Ken. Jak wydobyć geniusza ze swojego dziecka : zabawy i ćwiczenia rozwijające intelekt dzieci w wieku od 0 do 11 lat / [il. Peter Liddiard ; tł. Wojciech Nowicki]. - Poznań : Publicat, s. 2. Herbert Martin. Rozwój społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania / przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, s. 3. Schaffer Rudolph H.. Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość / tł. Marta Białecka- Pikul, Katarzyna Sikora. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 4. Straßmeier Walter. Interwencja wczesnodziecięca : 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju / przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis. [samoobsługa i rozwój społeczny, mała motoryka, duża motoryka, mowa, myślenie i postrzeganie zmysłowe], s. OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE UCZNIÓW wydawnictwa ciągłe: 1. Badanie osiągnięć szkolnych uczniów. [analiza testu PISA 2000 i egzaminu gimnazjalnego 2003 oraz 2004] / Piwowarski Rafał // Edukacja , nr 3, s Co to jest wartość dodana osiągnięć szkolnych ucznia? / // Nauczycielska Edukacja , nr 6, s Czy segregacja uczniów ze względu na uprzednie osiągnięcia szkolne zwiększa efektywność nauczania mierzoną metodą EWD? [edukacyjna wartość dodana] / Dolata Roman // Edukacja , nr 1, s Czynniki psychofizyczne warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów z wadą słuchu / Boksa Beata // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 1, s Diagnoza osiągnięć uczniów z wykorzystaniem tekstu zintegrowanego. ["plan wynikowy"] / Weichert Leszek // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 4, s Diagnozowanie osiągnięć uczniów pod kątem egzaminu gimnazjalnego / Stenka Małgorzata // Informator Oświatowy , nr 5, s Jak badać osiągnięcia uczniów w czytaniu? Cz. 2 / Pomirska Zofia // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 4, s Komputerowe testowanie adaptacyjne jako metoda sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów / Gmoch Ryszard // Fizyka w Szkole , nr 3, s O uczniach i dla uczniów. Jak ożywić raporty o osiągnięciach uczniów na egzaminach zewnętrznych / Cembrzyńska Krystyna // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 3, s

9 10. Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego w szkole specjalnej / Muszkieta K., Muszkieta R. // Szkoła Specjalna , nr 5, s Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego w zreformowanej szkole / Lach Ewa // Lider , nr 1, s Osiągnięcia techniczne uczniów w systemie kształcenia przedmiotowego i zintegrowanego / Kusiak Krystyna, Ładziak Alina // Życie Szkoły , nr 3, s Osiągnięcia uczniów dyslektycznych w egzaminach zewnętrznych / Wejner Teresa // Wychowanie na co dzień , nr 1-2, s Osiągnięcia z informatyki uczniów gimnazjów - wyniki badań i ich analiza / Nowak Janusz, Gmoch Ryszard // Nowa Szkoła , nr 1, s Planowanie wynikowe a ewaluacja osiągnięć szkolnych ucznia z przyrody w klasie IV / Bartoszwska Maria // Geografia w Szkole , nr 5, s Pożądane osiągnięcia ucznia / Lepczyk Marianna // Lider , nr 2, s Primum non nocere w ocenianiu osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego / Muszkieta Radosław // Kultura Fizyczna , nr 3-4, s Projektowanie diagnozy osiągnięć uczniów / Pisarska Grażyna // Chemia w Szkole , nr 3, s Propozycja wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do diagnozy stopnia osiągnięć uczniów rozpoczynających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych / Kutajczyk T., Przychodzeń B., Kutajczyk K. // Edukacja Pomorska , nr 12, s Skromne czy asertywnie : poziom osiągnięć szkolnych i styl autoprezentacji jako wyznaczniki ustosunkowania nauczycielek do uczniów / Szmajke Andrzej // Przegląd Psychologiczny , nr 1, s Sprawiedliwość w ocenianiu osiągnięć uczniów / Groenwald Maria // Nowa Szkoła , nr 9, s Sprawność fizyczna a osiągnięcia w nauce uczniów klas I gimnazjum / Debrich Jolanta // Kultura Fizyczna , nr 1-2, s Szacowanie wpływu liczebności klasy na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem eksperymentu ex post facto / Koniewski Maciej // Edukacja , nr 1, s Test osiągnięć uczniów klasy III z zakresu edukacji matematycznej / Pyzowska Dorota // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane , nr 4, s

10 25. Uwarunkowania rozwoju osiągnięć uczniów mierzonych wynikami egzaminów zewnętrznych : szkoły podstawowe i gimnazja województwa pomorskiego / Kutajczyk Teresa, Przychodzeń Barbara // Informator Oświatowy , nr 5, s Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć ucznia / Denek Wacław // Edukacja Medialna , nr 1, s Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć uczniów klasy III w kształceniu zintegrowanym : standardy kompetencji w trzech poziomach / Krauz Barbara // Wszystko dla szkoły , nr 9, s Wymagania edukacyjne a ocenianie osiągnięć uczniów / Lisiecka Zofia // Język Polski w Szkole Gimnazjum , nr 1, s wydawnictwa zwarte: 1. Sękowski Andrzej E.. Osiągnięcia uczniów zdolnych.- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 2. Kielin Jacek. Profil osiągnięć ucznia : przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, s. 3. Dyrda Beata. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia. - Kraków : "Impuls", s. 4. Loska Magdalena. Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym : osiągnięcia edukacyjne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI UCZNIÓW W ZAKRESIE CZYTANIA wydawnictwa ciągłe: 1. "Bracia miesiące" - scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. [wkładka] / Jastrząb Jadwiga, Radecka Karolina // Wychowanie na co dzień , nr 6, s.iv-vi 2. (Nie)obecność myślenia przyczynowo-skutkowego w czytaniu ze zrozumieniem (na przykładzie analizy odpowiedzi uczniowskich do dwóch zadań maturalnych) / Rybicka Kornelia, Udzik Beata // Język Polski w Liceum , nr 2, s Apolinaire i doświadczenie ucznia - szkolne czytanie poezji. [cykl Poezja XX wieku] / Jankiewicz Bożenna // Język Polski w Liceum , nr 4, s Być albo nie być. Jak zachęcić uczniów do czytania? / Smułkowska Katarzyna // Głos Nauczycielski , nr 5, s Ciche czytanie ze zrozumieniem - sposoby wdrażania uczniów do rozumienia tekstu / Wija Barbara // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane , nr 4, s Czytanie ze zrozumieniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na przykładzie pracy w klasie V i VI / Hackiewicz J. // Szkoła Specjalna , nr 5, s

11 7. Dysleksja a sprawność czytania uczniów klas szóstych / Pomirska Zofia // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 2, s Jak badać osiągnięcia uczniów w czytaniu? Cz. 2 / Pomirska Zofia // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 4, s Jak przygotować konspekt zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu? [wkładka] / Jastrząb Jadwiga // Wychowanie na co dzień , nr 12, s.i-iii 10. Jak zachęcać ucznia do przeczytania lektury? (scenariusz lekcji) / Rodecka Joanna // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 2, s Jak zachęcić uczniów do czytania czasopism? / Sobczyńska Ewa, Szkuć Sylwia // Biblioteka w Szkole , nr 3, s Jak zachęcić uczniów do czytania lektur? / Bortnowski Stanisław // Polski w Praktyce , nr 5, s Koncepcja Glenna Domana próbą innowacyjnego podejścia do tradycyjnej metodyki nauki czytania uczniów w klasie pierwszej / Grelowska Wanda // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane , nr 2, s Książka to więcej niż tylko czytanie : projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej / Frańczak Justyna // Biblioteka w Szkole , nr 3, s Kształcenie sprawności czytania dla usamodzielnienia uczniów jako odbiorców tekstów obcojęzycznych / Mrozowska Hanna // Języki Obce w Szkole , nr 4, s Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów klas I-III / Rechnio Beata // Wszystko dla szkoły , nr 4-5, s Metodyczne podstawy pracy korekcyjno-kompensacyjnej w terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. [wkładka] / Jastrząb Jadwiga // Wychowanie na co dzień , nr 12, s.i-ii 18. Ocena kompetencji słowotwórczej uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na poziomie edukacji wczesnoszkolnej / Giermakowska Alicja // Szkoła Specjalna , nr 5, s Poczytajmy razem. Innowacja pedagogiczna : cykl działań zachęcających uczniów do czytania, także innym na głos / Boczniewicz Irena, Bucholc Alicja // Biblioteka w Szkole , nr 6, s

12 20. Program usprawniający umiejętność płynnego czytania (dla 8-osobowej grupy uczniów oraz 2 osób prowadzących : terapeuty i logopedy) / Sieradzka Agnieszka, Borkowska Marzena // Nowa Szkoła , nr 9, s Rozwijanie czytelnictwa uczniów poprzez doskonalenie umiejętności czytania. Lekcja biblioteczna / Kwiatkowska Elżbieta // Biblioteka - szkolne centrum informacji , nr 2, s Sprawdzian umiejętności czytania ze zrozumieniem dla klasy IV. Diagnozowanie umiejętności uczniowskich / Pietruszka-Łój Marzanna // Inspiracje Polonistyczne , nr 21, s Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania. [wkładka] / Jastrząb Jadwiga // Wychowanie na co dzień , nr 1-2, s.i-iv 24. Test sprawdzający poziom czytania ze zrozumieniem u uczniów klas II i III / Kunicka Małgorzata // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane , nr 4, s Trudności uczniów w pisaniu i czytaniu / Jankowska Mariola // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 10, s Umiejętność czytania ze zrozumieniem a wyobraźnia i orientacja przestrzenna. [test dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej] / Guzy Anna, Pilzak Honorata // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 3, s Władca Lewawu - test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem przez ucznia klasy VI / Wójtowicz-Kut Jolanta // Język Polski w Szkole IV-VI , nr 2, s Zabawa i nauka. Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Olejarz Agnieszka // Biblioteka w Szkole , nr 3, s wydawnictwa zwarte: 1. Juszczyk Stanisław, Zając Wojciech. Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu. - Katowice : "Śląsk", s. 2. Jurek Anna. Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów. - Gdańsk : Harmonia Universalis, s. 3. Szempruch Jolanta. Umiejętność czytania a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych. - Rzeszów : Wydaw. WSP, s. 4. Pomirska Zofia. Wygraj z dysleksją : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. 12

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY opracowanie Alina Daniel PBW RZESZÓW 2013 www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P I. Edukacja w dobie rewolucji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA Adres: ul. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 1. Kierowanie zmianą (1-2) 2. Rozwój organizacyjny szkoły (3) 3. Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli (4)

Bardziej szczegółowo

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P W rozwijającym

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie Logopedia - z problematyki terapii mowy z est awienie bibliograficzne w wyborze 1. Badanie i kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo