Usługi społeczne a jakość życia osób niepełnosprawnych. Prof. nadzw. Mirosław GREWIŃSKI Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi społeczne a jakość życia osób niepełnosprawnych. Prof. nadzw. Mirosław GREWIŃSKI Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie"

Transkrypt

1 Usługi społeczne a jakość życia osób niepełnosprawnych Prof. nadzw. Mirosław GREWIŃSKI Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

2 Agenda wystąpienia 1. Dlaczego podejście usługowe w polityce społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych? 2. Dwa Raporty dotyczące dostępności do usług publicznych i komercyjnych w Projekcie 3. Wybrane przykłady z państw członkowskich UE 4. Wnioski i rekomendacje

3 Dlaczego podejście usługowe? 1. Aktywna PS (motywowanie i mobilizowanie employability) 2. Wielosektorowa PS (pluralizm dostawców) 3. Inwestycyjna PS oparta o zintegrowane usługi społeczne 4. Ekonomia społeczna i aktywna integracja 5. Obywatelska PS (NGOs) 6. PS wspierająca kapitały (ludzki, społeczny, kulturowy, kreatywny) 7. Ekonomizująca się PS (efektywność, skuteczność, racjonalność) 8. NPM i Governance i partnerstwa / sieci 9. Obywatelstwo, partycypacja, empowerment, klient konsument 10. Rozwój społeczności lokalnej przez comunnity organizing, community work i animacje lokalne

4 Dlaczego podejście usługowe? J. Alber, [ ] polityka społeczna zmierza w kierunku świadczenia usług ; usługi społeczne nieuchronnie muszą przejąć wiodącą rolę w polityce społecznej. Usługi społeczne stają się coraz ważniejszym składnikiem struktury państwa opiekuńczego i istnieje pilna konieczność przeorientowania badań w tym kierunku. * J. Alber, A Framework for the Comparative Study of Social Service, Journal of European Social Policy 5/2, s Europeizacja rozwiązań Nowe ustawodawstwo socjalne Decentralizacja Uspołecznienie Urynkowienie i prywatyzacja Podmiotowość rodziny Media jako nowy podmiot PS

5 Dwa raporty w projekcie (Grewiński, Geletta 2013) 1. Wpływ na położenie społeczno-ekonomiczne zbiorowości osób niepełnosprawnych w wybranych krajach UE i EOG dostępności i użyteczności usług publicznych w obszarach edukacji, pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, różnych form opieki zdrowotnej i rehabilitacji 2. Dostępność i użyteczność usług komercyjnych dla osób niepełnosprawnych w Polsce oraz w krajach UE i EFTA

6 Pierwszy Raport Obszar usług Kraj Charakterystyka usługi 1.Usługi publiczne w zakresie edukacji Francja Włochy Holandia Rumunia Szwecja Grecja Usługi wsparcia osób niepełnosprawnych przez asystentów edukacyjnych Modelowy przykład wprowadzenia integracji i inkluzji społecznej w zakresie usług edukacyjnych Między inkluzją społeczną, a edukacją segregacyjną Reforma zapóźnionego systemu dostarczania usług edukacyjnych Podejście niekategoryzujące do niepełnosprawności w procesie edukacyjnym Negatywny przykład polityki edukacyjnej państwa wobec osób niepełnosprawnych 2.Usługi publiczne w zakresie rynku pracy 3. Usługi publiczne w zakresie opieki zdrowotnej i rehabilitacji Francja Hiszpania Norwegia Wielka Brytania Irlandia Holandia Wielka Brytania Usługi publiczne w zakresie rynku pracy Reforma w kierunku inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych na mainstreamowym rynku pracy Prezentacja programu w zakresie racjonalnych usprawnień Odejście od pomocy społecznej w stronę zatrudnienia Dofinansowanie systemu usług opieki zdrowotnej i rehabilitacji wymagający reform Personalny Budżet Osoby Niepełnosprawnej jako modelowy przykład innowacji w zakresie alokacji budżetu na usługi dla osób niepełnosprawnych W stronę modelu zintegrowanych usług społecznych

7 Drugi Raport Obszar usług Kraj Charakterystyka usługi 1. Niezależne Życie Osób Niepełnosprawnych (ang. Independent Living) wybrane usługi komercyjne oferowane w krajach UE 2. Komercjalizacja Usług Opiekuńczych i Rehabilitacyjnych w wybranych krajach Europy Zachodniej Holandia Wielka Brytania Wielka Brytania Holandia Niemcy Komercyjne Rozwiązania Mieszkalnictwa Klusterowego oraz Centra Opieki Zastępczej Wspieranie Niezależnego Zamieszkania w Społecznościach Lokalnych na zasadach komercyjnych Metoda Płatności Bezpośrednich (ang. Direct Payments) Budżet Personalny Komercjalizacja Opieki nad osobami niepełnosprawnymi w ramach Budżetu Personalnego (niem. Persönliche Budget) 3. Usługi komercyjne w zakresie mobilności oraz transportu dla osób niepełnosprawnych Irlandia Wielka Brytania Transport komercyjny dla osób niepełnosprawnych Efektywny model dostarczania komercyjnych usług transportowych w UE

8 Francja Edukacja Asystent edukacyjny Tutoring studentów niepełnosprawnych Indywidulany asystent dla każdego ucznia niepełnosprawnego W 2009 r. we Francji zatrudnionych było blisko 19 tysięcy Asystentów Edukacyjnych Osób Niepełnosprawnych, którzy obsługiwali uczniów ze uczniów niepełnosprawnych w szkołach francuskich Stosowany na wielu Uczelniach - student niepełnosprawny ma 1-2 studentów - tutorów, których zadaniem jest wspieranie jego procesu nauczania Zasada dyskrecji polega na tym, że otoczenie nie wie, że dane osoby są tutorami osoby niepełnosprawnej Tutoring oparty jest najczęściej na wolontariacie lub za wynagrodzeniem które płaci uczelnia

9 Włochy modelowy przykład inkluzyjnej edukacji Ustawa z roku 1977 zobowiązała wszystkie szkoły w kraju do zatrudniania nauczycieli wspomagających, którzy mają za zadanie wsparcie uczniów niepełnosprawnych W przeciwieństwie do np.: asystentów ds. edukacji osób niepełnosprawnych we Francji, państwo włoskie dało nauczycielom wspomagającym takie same uprawnienia jak innym nauczycielom co sprawiło, że zawód ten jest atrakcyjny Jeden nauczyciel wspomagający przypada na od 2 do 4 uczniów niepełnosprawnych, w tym momencie jest ich zatrudnionych ponad 80 tys. we Włoszech i ich praca jest powszechnie uznawana. Z instytucji nauczyciela wspomagającego korzysta 32,7 % uczniów niepełnosprawnych Mieszany system finansowania państwo i JST

10 Holandia Klastry szkół specjalnych i inkluzyjnych Długie tradycje szkół specjalnych w Holandii jednak edukacja inkluzyjna staje się coraz bardziej popularna Rząd Holandii, niechętny likwidacji szkół specjalnych, wprowadził w roku dwie dekady temu program Together to School Again mający na celu wsparcie edukacji inkluzyjnej osób niepełnosprawnych. Zadaniem klastrów jest wsparcie, transfer wiedzy, rozwiązań i integracja uczniów ze szkół specjalnych Powstały 4 rodzaje klastrów dla uczniów niepełnosprawnych według rodzaju niepełnosprawności: dla uczniów z wadami wzroku dla uczniów z wadami słuchu oraz komunikacji dla uczniów z trudnościami w nauce i lekkim upośledzeniem psychicznym dla uczniów z poważnym upośledzeniem rozwoju W Holandii w wieku szkolnym było tylko 90 tys. uczniów niepełnosprawnych, z czego blisko 67 % uczyło się w szkołach specjalnych, natomiast 1/3 w szkołach integracyjnych

11 Szwecja Podejście niekategoryzujące do niepełnosprawności w procesie edukacyjnym Szwecja jako jedyny kraj w EU odszedł od kategoryzowania uczniów pod względem kryterium niepełnosprawności Z tego powodu trudno tu o statystyki dotyczące poszczególnych uczniów niepełnosprawnych w systemie szwedzkim W Szwecji stosuje się pośredni mieszany system edukacji osób niepełnosprawnych, które otrzymują edukację najczęściej w placówkach powszechnych, jednakże w oddzielnych klasach Blisko uczniów niepełnosprawnych uczy się w oddzielnych klasach dla osób niepełnosprawnych w placówkach powszechnych, co stanowi około 1,2 % wszystkich uczniów. Natomiast w szkołach specjalnych uczy się jedynie 500 niepełnosprawnych dzieci, najczęściej z zaburzeniami słuchu oraz wzroku.

12 Konkluzja Obserwowana jest ewolucja w kierunku edukacji włączającej. Odchodzi się od idei odrębnych instytucji segregujących na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w powszechnym szkolnictwie, rozumianej jako najskuteczniejsza droga przygotowania do pełnej integracji ON w przyszłym życiu.

13 Typ szkolnictwa dla uczniów niepełnosprawnych 2008 (EARES, Bruksela)

14 Norwegia Racjonalne usprawnienia Według statystyk poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy wynosi 45 procent (75% ogółem) Pakiet państwowy - transport do i z miejsca pracy, bodźce finansowe dla pracodawców za dostosowanie miejsca pracy, wsparcie techniczne dla osoby niepełnosprawnej oraz osobiści asystenci Programy oceny (ang. assessment programmes) Programy edukacyjne i szkoleniowe Job coaching i mentoring dla ON Program Work Experience Subsydia dla pracodawców

15 Wielka Brytania Odejście od pomocy społecznej w stronę zatrudnienia Job Centre oraz Job Centre Plus Pathways to Work One-stop shops Mini-kioski dotykowe Access to Work Kwoty pracownicze

16 Wskaźnik zatrudnienia młodzieży z i bez niepełnosprawności w wybranych krajach UE

17 Konkluzje 1. odejście od zakładów pracy chronionej w stronę integracji na otwartym rynku pracy; 2. odejście od pomocy społecznej w kierunku realizacji zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych; 3. personalizacja indywidualnych planów i spersonalizowane podejście coachingowe; 4. wsparcie poprzez świadczenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych i zarabiających minimalną pensję (tzw. biednych pracujących) jako promocji i premii za poszukiwanie zatrudnienia;

18 Holandia Personalny Budżet Osoby Niepełnosprawnej i klastry Jest to opcja, którą mogą wybrać osoby niepełnosprawne, jeśli chcą same zarządzać swoim budżetem na opiekę medyczną oraz zakupem usług Instytucja budżetu personalnego spotkała się z dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych; coraz więcej osób decyduje się na ten rodzaj usługi, ze względu na lepsze dopasowanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej Cluster Mieszkalny Fokus Domy Thomas Houses Opieka zastępcza (ang. Respite care)

19 Wielka Brytania Indywidualizacja usług i świadczeń Płatności bezpośrednie (ang. direct payments) Budżet Personalny (ang. personal budget) Indywidualny Budżet (ang. Individual Budget) Key Ring Model Integracja usług w jednym miejscu

20 Konkluzje Indywidualizacja usług i świadczeń Odbiorca decyduje o wyborze i zakupie usług Integracja usług Nowe inicjatywy mieszkaniowe Rola NGO s i rynku bardzo duża

21 Rekomendacje ogólne 1. W ramach usług edukacyjnych szczególnie istotne są tu doświadczenia związane z edukacją włączającą oraz zapewnienie wsparcia profesjonalnie wyszkolonych nauczycieli do edukacji specjalnej. 2. W zakresie usług rynku pracy i doradztwa zawodowego charakterystyczne jest odejście od zakładów chronionych w kierunku integracji na otwartym rynku pracy, rozwój doradztwa kariery i coachingu społecznego 3. Natomiast w przypadku usług zdrowotnych oraz usług rehabilitacyjnych widoczny jest trend w kierunku tworzenia indywidualnych budżetów, podążających wraz za beneficjentem.

22 Rekomendacje ogólne 1. Sposób organizacji usług to płacenie za wyniki/rezultaty, a także dopuszczenie większej ilości podmiotów, co zwiększa konkurencyjność oraz możliwość wyboru usługodawcy przez beneficjentów wielosektorowa polityka społeczna 2. We wszystkich trzech segmentach sektor usług społecznych podąża w kierunku zintegrowanego modelu usług społecznych dla osób niepełnosprawnych.

23 Rekomendacje w kontekście usług społecznych w Polsce od 25 lat nie stworzono systemowo kompleksowej oferty usług społecznych dla ON Dominuje system instytucjonalny w Polsce a nie usługodawczy, oparty na problemach bazujący na logice: Profilaktyka- prewencja, interwencja, monitorowanie Problemem Polski jest brak integracji usług, które są poszatkowane na wiele systemów i instytucji

24 Literatura do polecenia

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Autorzy: Agata Bieleń Wojciech Dobrowolski Wstęp.... 3 I. Niepełnosprawność... 4 Definicje niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6)

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6) Słowo wstępne Niepełnosprawność nie musi stanowić przeszkody na drodze do sukcesu. Praktycznie przez całe dorosłe życie cierpiałem na stwardnienie zanikowe boczne. Jednakże choroba ta nie przeszkodziła

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ

SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Redakcja Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ Warszawa 2014 Rada Programowa prof. zw.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Europejskie Międzykulturowe Miejsce Pracy EDUKACJA

Europejskie Międzykulturowe Miejsce Pracy EDUKACJA Europejskie Międzykulturowe Miejsce Pracy EDUKACJA Badanie porównawcze praktyk związanych z miejscami pracy w sektorze edukacji w dziesięciu krajach europejskich Podziękowania...3 Przedmowa... 4 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów i najlepszych praktyk wynikających z dokumentów definiujących strategie szkolnictwa wyższego na świecie

Analiza trendów i najlepszych praktyk wynikających z dokumentów definiujących strategie szkolnictwa wyższego na świecie Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza trendów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Kontraktowanie usług rynku zatrudnienia

Kontraktowanie usług rynku zatrudnienia Kontraktowanie usług rynku zatrudnienia BIULETYN nr 8 czerwiec 2008 Jolanta Koral Biuletyn powstał w ramach działań programu Work in Poland Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Program realizuje:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31)

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) III. Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) Poniżej przedstawiono najważniejsze uwagi w zakresie realizacji przez Polskę ogólnych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r.

Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-4822-18(5)/11 Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 4. Słownik skrótów 6

Wprowadzenie 4. Słownik skrótów 6 Zofia Szymańska Raport dotyczący organizacji i działania rynku usług zatrudnienia w warunkach wolnej konkurencji oraz doświadczeń niekomercyjnych organizacji pozarządowych działających na tym rynku w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Zatrudniając niepełnosprawnych

Zatrudniając niepełnosprawnych Zatrudniając niepełnosprawnych Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy pod redakcją Ewy Giermanowskiej Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wskazówki

Praktyczne wskazówki Praktyczne wskazówki Jak dokonać transferu i wprowadzać w Ŝycie osiągnięcia projektu w kaŝdym z krajów partnerskich Streszczenie Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r.

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r. Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski Family policy in the eu recommendations for Poland Warszawa, 2009 r. BIULETYN RPO MATERIAŁY NR 67 ZESZYTY NAUKOWE Polityka rodzinna w krajach

Bardziej szczegółowo