REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier"

Transkrypt

1 ED Częstochowa, r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Szkoła bez barier współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Priorytet IX. Działanie 9.1. Podziałanie Nazwa Projektu Nr Projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Szkoła bez barier UDA-POKL / Informacja o Projekcie 1. Projekt Szkoła bez barier realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa, zwaną dalej Projektodawcą. 2. Celem głównym Projektu jest wzrost stopnia dostosowania 51 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic niepełnosprawnych poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej i architektonicznej. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe: 1) Zwiększenie dostępu do zajęć specjalistycznych dla 294 uczniów/uczennic niepełnosprawnych w 51 szkołach w Częstochowie do r. 2) Wzrost stopnia konsolidacji 294 uczniów/uczennic niepełnosprawnych i 1123 uczniów/uczennic zdrowych w 51 szkołach w Częstochowie poprzez zapewnienie dostępu do zajęć integracyjnych do r. 3) Poprawa bazy dydaktycznej i architektonicznej w 51 szkołach w Częstochowie do potrzeb 294 uczniów/uczennic niepełnosprawnych do r. 1

2 4) Zwiększenie dostępu do doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego dla 294 uczniów/uczennic niepełnosprawnych i 1123 uczniów/uczennic zdrowych w 51 szkołach w Częstochowie do r. 3. Projekt realizowany jest w okresie: od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 4. W założeniu Projektem zostanie objętych łącznie 1417 uczniów/uczennic (686 K), w tym 294 uczniów/uczennic z niepełnosprawnością (120 K): wzroku, słuchu, autyzmu i zespołem aspergera, niepełnosprawnością ruchową oraz upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym. Wsparcie będzie dotyczyło IV etapów edukacyjnych: etap I Szkoły Podstawowe klasy I-III; etap II Szkoły Podstawowe klasy IV-VI; etap III Gimnazja, etap IV Licea Ogólnokształcące. W założeniu Projektem zostaną objęte/ci uczennice i uczniowie następujących szkół: Szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza, Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego, Szkoła Podstawowa nr 19 w Zespole Szkół nr 15, Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 3, Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera, Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica, Szkoła Podstawowa nr 27 w Zespole Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego, Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza, Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej, Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry, Szkoła Podstawowa nr 35, Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej, Szkoła Podstawowa nr 40 w ZSP nr 1, Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego, Szkoła Podstawowa nr 50 im. Generała Władysława Sikorskiego, Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie, Szkoła Podstawowa nr 54 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańca Warszawskiego. Gimnazja: Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego, Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów, Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja, Zespół Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gimnazjum nr 8 im. Polskich Olimpijczyków, Gimnazjum nr 9 im. Adama 2

3 Mickiewicza, Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego, Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki, Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera, Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum nr 19 w Zespole Szkół nr 15, Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry, Gimnazjum nr 22 im. Marii Curie-Skłodowskiej, Gimnazjum nr 23 w Zespole Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów, Gimnazjum nr 24 w Zespole Szkół nr 3. Licea: I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Dr Władysława Biegańskiego, V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego, VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe, IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida. 5. Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic zdrowych i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w ramach zajęć integracyjnych. We wszystkich szkołach przewidziano warsztaty z psychologiem. W gimnazjach i liceach ogólnokształcących odbędą się: grupowe warsztaty doradztwa zawodowego (przewidywana liczba grup: 35) oraz konsultacje indywidualne (przewidywana liczba uczniów/uczennic: 409). 6. Udział w Projekcie jest bezpłatny - koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Oferowane formy wsparcia 1. Projekt zakłada udzielenie wsparcia w okresie roku szkolnego 2013/2014 i 2014/2015 łącznie 1417 uczniom i uczennicom (w tym 294 uczniom i uczennicom z niepełnosprawnościami) ze szkół określonych w 1 ust Projekt przewiduje następujące formy wsparcia: 1) TUTORING - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKU Zajęcia specjalistyczne Zajęcia integracyjne Usprawniające wzrok: SP2, SP11, SP14, SP 17, SP 19 w ZS 15, SP 20 w ZSP 3, SP 24, SP 31, SP 33, SP 35, SP 40 w ZSP 1, SP 53, Basen: SP 2, SP 11, SP 12, SP 19 w ZS 15, SP 20 w ZSP 3, SP 31, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, V LO, VI 3

4 SP 54 w ZS 1, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, GIM LO, VIII LO 12, GIM 18, I LO, V LO, VI LO, VIII LO. Kurs obsługi programów czytających Czytaki : SP 2, SP 11, SP 12, SP 14, SP 20 w ZSP 3, SP 31, SP 33, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 18 Kurs obsługi programów powiększających: SP 11, SP 14, SP 20 w ZSP 3, SP 24, SP 31, SP 33, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, VI LO, VIII LO. E-kursy zawodowe: I LO, V LO, VIII LO Kurs Savoir - Vivre wobec osób niepełnosprawnych: SP 2, SP 14, SP 17, SP 20 w ZSP 3, SP 24, SP 33, SP 35, SP 40 w ZSP 1, SP 53, GIM 12, GIM 18, I LO, V LO, VI LO. 2) TUTORING - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHU Zajęcia specjalistyczne Terapia metodą Tomatis: SP 2, SP 8, SP 11, SP 21, SP 22, SP 24, SP 25, SP 34, SP 49, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 5, GIM 7, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, GIM 22, III LO, VI LO, VII LO, VIII LO. Terapia integracji sensorycznej: SP 2, SP 25, SP 53, SP 54 w ZS 1. Stymulacja czucia: SP 2, SP 8, SP 17,SP 21, SP 22, SP 25, SP 27 w ZS 3. Zajęcia integracyjne Alternatywne metody komunikacji: SP 2, SP 8, SP 11, SP 17, SP 21, SP 22, SP 24, SP 25, SP 27 w ZS 3, SP 53, GIM 7, GIM24 w ZS 3, III LO, VI LO, VII LO, VIII LO. Terapia przez sztukę: SP 2, SP 12, SP 21, SP 22, SP 24, SP 25, SP 34, SP 49, SP 54 w ZS 1, GIM 5, GIM 7, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, GIM 22, III LO, VIII LO. 3) TUTORING - AUTYZM I ASPERGER Zajęcia specjalistyczne Terapia metodą Tomatis: SP 12, SP 21, SP 22, SP 30, SP 32, SP 39, SP 54 w ZS 1. Terapia integracji sensorycznej: SP 8, SP 21, SP 43, SP 35, SP 50, SP 53, SP 54 w Zajęcia integracyjne Basen: SP 20 w ZSP 3, SP 21, SP 22, SP 32, SP 34, SP 35, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 5, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, IX LO. Alternatywne metody komunikacji: SP 21, SP 22, SP 30, SP 32, SP 33, SP 34, SP 4

5 ZS 1. 52, SP 54 w ZS 1. Stymulacja czucia: SP 8, SP 21. Terapia indywidualna: SP 17, SP 21, SP 30, SP 32, SP 33, SP 35, SP 39, SP 40 w ZSP 1, SP 50, SP 52, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 1, GIM 5, GIM 8, GIM 9, GIM 18, VI LO, IX LO. Terapia Biofeedback: SP 22, SP 34, SP 39, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 1, GIM 10 w ZS 1, GIM 12, GIM 18, VI LO. Gry i zabawy ruchowe: SP 21, SP 35, SP 53. Terapia przez sztukę: SP 17, SP 20 w ZSP 3, SP 21, SP 22, SP 33, SP 35, SP 39, SP 40 w ZSP 1, SP 50, SP 54 w ZS 1, GIM 9, GIM 12, GIM 18, VI LO. Metoda dobrego startu: SP 8, SP 21, SP 35. Metoda ruchu rozwijającego: SP 8, SP 21. Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej: SP 35. Wschodnie sztuki walki: SP 12, SP 22, SP 30, SP 39, SP 40 w ZSP 1, SP 54 w ZS 1, GIM 8, GIM 10 w ZS 1. Taniec: SP 22, SP 39, SP 53, GIM 1. Pilates: GIM 8, GIM 10 w ZS 1, Joga: GIM 2. 4) TUTORING NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA Zajęcia specjalistyczne Rehabilitacja ruchowa: SP 12, SP 13, SP 14, SP 17, SP 19 w ZS 15, SP 22, SP 33, SP 35, SP 37, SP 52, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, GIM 12, GIM 18, GIM 19 w ZS 15, GIM 20, GIM 23 w ZS 2, III LO, V LO, VI LO, VII LO, VIII LO. Terapia indywidualna: SP 13, SP 14, SP 22, SP 33, SP 35, SP 37, SP 52, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, III LO, V LO, VI LO, VIII LO. Zajęcia integracyjne Basen: SP 12, SP 22, SP 34, SP 35, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 8, GIM 12, GIM 18, GIM 19 w ZS 15, GIM 23 w ZS 2, III LO, V LO, VI LO, VII LO, VIII LO. Terapia przez sztukę: SP 12, SP 13, SP 14, SP 17, SP 22, SP 33, SP 34, SP 35, SP 37, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, GIM 12, GIM 18, GIM 19 w ZS 15, GIM 20, GIM 23 w ZS 2, III LO, V LO, VI LO, 5

6 VII LO, VIII LO. Metoda dobrego startu: SP 22 Edukacja przez ruch według Doroty Dziamskiej: SP 19 w ZS 15, SP 22, SP 52. 5) TUTORING UPOŚLEDZENIA W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Zajęcia specjalistyczne Terapia indywidualna: SP 8, SP 11, SP 17, SP 22, SP 35, SP 40 w ZSP 1, SP 52, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 1, ZG im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, GIM 8, GIM 18, GIM 20. Stymulacja czucia: SP 22 Terapia integracji sensorycznej: SP 11, SP 22, SP 35, SP 53, SP 54 w ZS 1. Zajęcia integracyjne Basen: SP 11, SP 22, SP 35, ZG im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, GIM 8, GIM 12, GIM 17, GIM 20. Gry i zabawy: SP 11, SP 22, SP 35, SP 53. Terapia przez sztukę: SP 11, SP 17, SP 22, SP 35, SP 40 w ZSP 1, SP 52, SP 53, GIM 1, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, GIM 17, GIM 18, GIM 20. Metoda ruchu rozwijającego: SP 11, SP 22, GIM 8. Metoda dobrego startu: SP 11, SP 22, SP 35. Edukacja przez ruch według Doroty Dziamskiej: SP 22, SP 35, SP 54 w ZS 1. Taniec: SP 8, SP 11, SP 12, SP 22, SP 35, SP 40 w ZSP 1, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 17, GIM 20. Aerobik: GIM 12. 6) DORADZTWO ZAWODOWE I WSPARCIE PSYCHOLOGA Doradztwo zawodowe i grupowe warsztaty dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów Obligatoryjne dla wszystkich Gimnazjów i Liceów Ogólnokształcących określonych w 1 ust. 6

7 Warsztaty z psychologiem dla Projekt pn. Szkoła bez barier 4. uczniów/uczennic wszystkich szkół Doradztwo zawodowe konsultacje indywidualne dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów Obligatoryjne dla wszystkich szkół określonych w 1 ust. 4. Max. 409 uczniów/uczennic GIM i LO 3 Zasady rekrutacji do Projektu 1. Rekrutacja uczniów/uczennic do Projektu obejmuje: 1.1. Spotkanie informacyjno promocyjne w Urzędzie Miasta Częstochowy; 1.2. Zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym w szkołach uczestniczących w Projekcie zgodnie z 1 ust. 4, a także na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl); 1.3. Składanie dokumentów rekrutacyjnych do Projektu przez uczniów/uczennice (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności w przypadku ucznia/uczennicy z niepełnosprawnością, rekomendacja wychowawcy, ankieta motywacyjna); 1.4. Weryfikację dokumentów rekrutacyjnych przez Koordynatorów/ki Szkolnych/e; 1.5. Wybór uczestników/uczestniczek Projektu przez Koordynatorów/ki Szkolnych/e zgodnie z katalogiem kryteriów (załącznik nr 1 do Regulaminu); 1.6. Sporządzenie list uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz list rezerwowych przez Koordynatorów/ki Szkolnych/e; 1.7. Weryfikację i zatwierdzenie list uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz list rezerwowych przez Zespół Projektowy; 1.8. Poinformowanie przez Koordynatorów/ki Szkolnych/e uczniów/uczennic o wynikach rekrutacji (tablice ogłoszeń); 1.9. Złożenie przez uczestników/uczestniczki deklaracji uczestnictwa w Projekcie. 2. Rekrutację do udziału w Projekcie będą prowadzić Koordynatorzy/ki Szkolni/e we współpracy z Zespołem Projektowym kwietniu 2014 r. 3. Nabór uczestników/uczestniczek będzie trwał nie krócej niż 15 dni kalendarzowych. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych oraz sporządzenie, weryfikacja i zatwierdzenie list podstawowych i rezerwowych będzie trwało nie dłużej niż 10 dni roboczych od 7

8 zakończenia naboru do Projektu. W sytuacjach wątpliwych, decyzję o zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do Projektu podejmuje Koordynator/ka Szkolny/a po konsultacji z wychowawcą ucznia/uczennicy. 4. Warunki uczestnictwa uczniów/uczennic w Projekcie: 4.1. Uczeń/uczennica uczęszcza do jednej z klas ze szkół wymienionych w 1 ust. 4 i w momencie rekrutacji do projektu uczęszcza do klas podstawowych I-III, IV-VI, Gimnazjum lub Liceum Ogólnokształcącego Do Koordynatora Szkolnego zostanie dostarczony komplet dokumentów rekrutacyjnych określonych w 3 pkt i Na I etapie rekrutacji do Projektu należy dostarczyć: formularz zgłoszeniowy do Projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu); oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu); rekomendację wychowawcy (załącznik nr 4 do Regulaminu); kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności w przypadku ucznia/uczennicy z niepełnosprawnością ankietę motywacyjną (załącznik nr 5 do Regulaminu wraz z kluczem odpowiedzi, który stanowi Załącznik nr 7); 4.4. Po zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do udziału w Projekcie należy dostarczyć deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 6 do Regulaminu) 4.5. W uzasadnionych przypadkach Koordynator/ka Szkolny/a może zażądać dodatkowych dokumentów, potwierdzających kwalifikowalność ucznia/uczennicy Niezłożenie wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie Wzory dokumentów rekrutacyjnych będą dostępne u Koordynatorów/ek Szkolnych, a także na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) W pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną uczniowie/uczennice z największą liczbą punktów (suma punktów z: ankiety motywacyjnej, rekomendacji wychowawcy) W przypadku niezakwalifikowania ucznia/uczennicy do udziału w Projekcie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa. Uczniowie/uczennice z listy rezerwowej przyjmowani będą do udziału w projekcie w momencie zwolnienia się miejsca Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowe (załącznik nr 8 i 9 do Regulaminu) zostaną sporządzone przez Koordynatorów/ki Szkolnych/e odrębnie dla każdej placówki szkolnej. 8

9 4.11. Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowe, zostaną zweryfikowane i zatwierdzone przez Zespół Projektowy. 4 Zasady uczestnictwa w Projekcie prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek Projektu 1. Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do: 1.1. Udziału w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć, do którego przystąpił/a; 1.2. Otrzymania dostępu do pomocy dydaktycznych do zajęć, w których uczestniczy w ramach Projektu. 2. Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 2.1. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy do Projektu, oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności w przypadku ucznia/uczennicy z niepełnosprawnością, rekomendacja wychowawcy, ankieta motywacyjna oraz deklaracja uczestnictwa w Projekcie) Zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu; 2.3. Systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzonego listą obecności w dzienniku zajęć; 2.4. Wypełniania ankiet dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu; 2.5. Bieżącego informowania Koordynatorów/ki Szkolnych/e o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego/jej udział w Projekcie oraz treści usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach; 2.6. Samodzielnego nadrobienia opuszczonych zajęć w przypadku nieobecności Stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją Projektu; 2.8. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu; 2.9. Informowania o zmianach dotyczących danych osobowych. 5 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z Projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z nauki w szkole objętej Projektem. 9

10 2. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 3. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Projekcie konieczne jest jej poparcie złożeniem deklaracji rezygnacji z udziału w Projekcie (załącznik nr 10 do Regulaminu). 6 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia w okresie realizacji projektu. Załączniki: 1. Katalog kryteriów rekrutacji 2. Formularz zgłoszeniowy do Projektu dla ucznia/uczennicy 3. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 4. Rekomendacja wychowawcy 5. Ankieta motywacyjna 6. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 7. Klucz do ankiety motywacyjnej 8. Lista podstawowa uczniów/uczennic 9. Lista rezerwowa uczniów/uczennic 10. Deklaracja rezygnacji z udziału w Projekcie 10

11 11

12 ED Częstochowa, r. INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU PN. SZKOŁA BEZ BARIER Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. Szkoła bez barier współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.. Projekt przewiduje udział uczniów i uczennic z niepełnosprawnością w zajęciach specjalistycznych oraz uczniów i uczennic z niepełnosprawnością i zdrowych w zajęciach integracyjnych z 51 Szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa. Projekt przewiduje formy wsparcia wyszczególnione w poniższej tabeli. TUTORING NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKU ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

13 1. Zajęcia usprawniające wzrok 45 godzin 2. Kurs obsługi programów czytających Czytaki 15 godzin 3. Kurs obsługi programów powiększających 15 godzin 4. E-kursy zawodowe 45 godzin 1. Basen 45 godzin 2. Kurs savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych 15 godzin 3. Terapia przez sztukę 45 godzin TUTORING NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHU ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE 1. Terapia metodą Tomatis 45 godzin 2. Terapia integracji sensorycznej 45 godzin 3. Stymulacja czucia 45 godzin ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 1. Alternatywne metody komunikacji 45 godzin 2. Terapia przez sztukę 45 godzin 3. Basen 45 godzin TUTORING AUTYZM I ASPERGER ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE 1. Terapia metodą Tomatis - 45 godzin 2. Terapia integracji sensorycznej - 45 godzin 3. Stymulacja czucia - 45 godzin 4. Terapia indywidualna - 45 godzin 5. Terapia biofeedback - 45 godzin ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 1. Basen - 45 godzin 2. Alternatywne Metody komunikacji - 15 godzin 3. Gry i zabawy - 45 godzin 4. Terapia przez sztukę - 45 godzin 5. Metoda Dobrego Startu - 45 godzin 6. Metoda Ruchu rozwijającego - 15 godzin 7. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej - 15 godzin 8. Wschodnie sztuki walki - 45 godzin 9. Taniec - 45 godzin 10. Pilates - 45 godzin 11. Joga - 45 godzin

14 TUTORING - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 1. Rehabilitacja ruchowa - 45 godzin 2. Terapia indywidualna - 45 godzin 1. Terapia przez sztukę - 45 godzin 2. Basen - 45 godzin 3. Metoda Dobrego Startu - 15 godzin 4. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej - 15 godzin TUTORING UPOŚLEDZENIA W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM I ZNACZNYM ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 1. Terapia indywidualna - 45 godzin 2. Stymulacja czucia - 45 godzin 3. Terapia Integracji Sensorycznej - 45 godzin 1. Terapia przez sztukę - 45 godzin 2. Basen - 45 godzin 3. Gry i zabawy - 5 godzin 4. Metoda Dobrego Startu - 15 godzin 5. Metoda Ruchu Rozwijającego - 15 godzin 6. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej - 15 godzin 7. Taniec - 45 godzin 8. Aerobik - 45 godzin DORADZTWO ZAWODOWE I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 1. Doradztwo grupowe dla uczniów/uczennic Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego - 2 godziny 2. Doradztwo indywidualne dla uczniów/uczennic Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 2 godziny 3. Zajęcia integracyjne z psychologiem dla uczniów/uczennic wszystkich szkół - 2 godziny

15 Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 2 do 17 kwietnia 2014 r. Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek Szkolnych, a także na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych Szkół objętych projektem. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od II kwartału 2014 r. do II kwartału 2015 r. Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych Szkół biorących udział w projekcie. Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych Szkół objętych projektem.

16 Załącznik nr 1 do Regulaminu KATALOG KRYTERIÓW REKRUTACJI DO PROJEKTU Niniejszy dokument określa sposób rekrutacji uczniów/uczennic zgłaszających chęć udziału w Projekcie pn. Szkoła bez barier, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 1. Rekrutacja uczniów/uczennic do projektu odbędzie się w oparciu o dokumenty rekrutacyjne składane wraz z formularzem zgłoszeniowym do projektu: oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności w przypadku ucznia/uczennicy z niepełnosprawności, rekomendację wychowawcy, ankietę motywacyjną. 2. Dokumenty będą oceniane pod względem formalnym (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności w przypadku ucznia/uczennicy z niepełnosprawnością) oraz merytorycznym (rekomendacja wychowawcy, ankieta motywacyjna). 3. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej dokumentów, jest spełnienie warunków formalnych. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ocenie merytorycznej wynosi 10 punktów (po 5 punktów za każdy dokument). 4. Uczniowie/uczennice będą rekrutowani na zajęcia w ramach Projektu na podstawie rekomendacji wychowawcy w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza osobę w stopniu najwyższym pretendowaną do wsparcia, a 1 w stopniu najniższym. Rekomendacja wychowawcy zostanie przygotowana na podstawie własnych obserwacji

17 ucznia/uczennicy, konsultacji z nauczycielem przedmiotowych zajęć/pedagogiem/psychologiem. 5. W oparciu o wyniki ankiety motywacyjnej przyznaje się punktację od 1 do 5. Największa liczba punktów przyznawana jest uczniom/uczennicom z najwyższym wskaźnikiem motywacji, najmniejsza z najniższym, tj: od 13 do 15 pkt. ankietowych 5 pkt.; od 10 do 12 pkt. ankietowych 4 pkt.; od 7 do 9 pkt. ankietowych 3 pkt.; od 4 do 6 pkt. ankietowych 2 pkt.; od 1 do 3 pkt. Ankietowych 1 pkt. 6. Do oceny ankiety stosuje się KLUCZ stanowiący załącznik nr 7 do Regulaminu. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do udziału w projekcie decydujące będzie spełnienie warunków formalnych oraz suma liczby punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów wskazanych w pkt 4 i 5. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie/uczennice z największą liczbą punktów. 7. Po wyczerpaniu limitu miejsc, stworzona będzie lista rezerwowa uczestników/uczestniczek projektu.

18 Załącznik nr 2 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. SZKOŁA BEZ BARIER SZKOŁA:... Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane/i do Projektu, wezmą udział w przewidzianych w projekcie formach wsparcia. Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty w przewidywanym okresie trwania projektu od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. z uwzględnieniem struktury roku szkolnego w poszczególnych placówkach. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego I DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU Nazwisko Imię/Imiona Data urodzenia PESEL Miejsce zameldowania (ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta, powiat, województwo) Dokładny adres do korespondencji * (ulica, nr domu, nr mieszkania miejscowość, kod pocztowy, poczta, powiat, województwo) Obszar zamieszkania ** a)miejski b)wiejski Telefon kontaktowy 1

19 Telefon do rodzica / opiekuna prawnego *** * Wypełnić, jeśli inne niż miejsce zameldowania. ** Zaznaczyć właściwe. Obszar miejski to obszar położony w granicach administracyjnych miast. Obszar wiejski powinien być rozumiany zgodnie z definicję Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze Terytorialnym. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu. *** podać, gdy uczeń/uczennica jest niepełnoletni/-a na dzień przystąpienia do projektu II DANE SZKOŁY Nazwa szkoły Adres szkoły Klasa III WYBÓR FORMY WSPARCIA (należy zaznaczyć krzyżykiem) 1. TUTORING NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKU Zajęcia specjalistyczne Zajęcia usprawniające wzrok Kurs obsługi programów czytających Czytaków Kurs obsługi programów powiększających E-kursy zawodowe (dla uczniów/uczennic LO) Zajęcia integracyjne Wybór formy wsparcia Wybór formy 2

20 Basen Terapia przez sztukę Kurs Savoir-Vivre Projekt pn. Szkoła bez barier wsparcia 2. TUTORING NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHU Zajęcia specjalistyczne Terapia metodą Tomatis Terapia integracji sensorycznej Stymulacja czucia Zajęcia integracyjne Alternatywne metody komunikacji Basen Terapia przez sztukę Wybór formy wsparcia Wybór formy wsparcia 3. TUTORING AUTYZM I ASPERGER Zajęcia specjalistyczne Terapia metodą Tomatis Terapia integracji sensorycznej Stymulacja czucia Terapia indywidualna Terapia Biofeedback Zajęcia integracyjne Basen Alternatywne metody komunikacji Gry i zabawy ruchowe Terapia przez sztukę Metoda dobrego startu Metoda ruchu rozwijającego Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej Wschodnie sztuki walki Wybór formy wsparcia Wybór formy wsparcia 3

21 Taniec Pilates Joga Projekt pn. Szkoła bez barier 4. TUTORING NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA Zajęcia specjalistyczne Rehabilitacja ruchowa Terapia indywidualna Zajęcia integracyjne Basen Terapia przez sztukę Metoda dobrego startu Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej Wybór formy wsparcia Wybór formy wsparcia 5. TUTORING UPOŚLEDZENA W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Zajęcia specjalistyczne Terapia indywidualna Stymulacja czucia Terapia integracji sensorycznej Zajęcia integracyjne Basen Gry i zabawy Terapia przez sztukę Metoda ruchu rozwijającego Metoda dobrego startu Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej Taniec Aerobik Wybór formy wsparcia Wybór formy wsparcia 4

22 6. DORADZTWO ZAWODOWE I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE Rodzaj zajęć* Doradztwo zawodowe konsultacje indywidualne dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów * Zajęcia dostępne wyłącznie dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów ogólnokształcących Wybór formy wsparcia Doradztwo zawodowe grupowe warsztaty dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów Obligatoryjne dla wszystkich Gimnazjów i Liceów Ogólnokształcących określonych w 1 ust. 4 Regulaminu rekrutacji Warsztaty z psychologiem dla uczniów/uczennic wszystkich szkół Obligatoryjne dla wszystkich szkół określonych w 1 ust. 4 Regulaminu rekrutacji Wykaz szkół zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia znajduje się w Regulaminie rekrutacji. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium. *niewłaściwe skreślić... (podpis ucznia/uczennicy lub podpis rodzica/opiekuna prawnego).. (miejscowość i data) 5

REGULAMIN II ETAPU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier

REGULAMIN II ETAPU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier FER.042.21.2014 Częstochowa, 01.09.2014 r. REGULAMIN II ETAPU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Szkoła bez barier współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier

REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier FER.042.21.2014 Częstochowa, 14.10.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier Program Priorytet IX. Działanie 9.1. Podziałanie 9.1.2. Nazwa Projektu Nr Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Szkoła bez barier jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Szkoła bez barier jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. SZKOŁA BEZ BARIER SZKOŁA:... Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kuźnia talentów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kuźnia talentów ED.042.13.2014 Częstochowa, 28.04.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kuźnia talentów Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Kuźnia talentów współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier ED.042.12.2014 Częstochowa,01.04.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Szkoła bez barier współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Szkoła bez barier jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Szkoła bez barier jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 8 do Regulaminu LISTA PODSTAWOWA UCZNIÓW/UCZENNIC ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. SZKOŁA BEZ BARIER NAZWA SZKOŁY... LISTA UCZNIÓW/UCZENNIC ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program Priorytet IX. Działanie 9.1. Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zaplanuj swoją karierę Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Zaplanuj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość Koniecpol, 14 października 2016 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn. Z dobrym zawodem w lepszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Edukacja bez granic Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Edukacja bez granic współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 Załącznik nr 1 Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny. Załącznik nr 1 Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do udziału w

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ed.042.14.2014 Częstochowa, 15.05.2014 r. INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. ZŁAP STAŻ Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w stażu u pracodawców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 2013/2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 2013/2014 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 2013/2014 Załącznik nr 1 Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną

Bardziej szczegółowo

FER Częstochowa, r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dostępna szkoła

FER Częstochowa, r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dostępna szkoła FER.042.6.2017 Częstochowa, 01.02.2017 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dostępna szkoła Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dostępna szkoła współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie KROK PO KROKU OD MARZENIA DO SPEŁNIENIA

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie KROK PO KROKU OD MARZENIA DO SPEŁNIENIA Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie KROK PO KROKU OD MARZENIA DO SPEŁNIENIA 1 Definicje Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie. 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pt. KROK PO KROKU OD MARZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Projekt MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ CZĘŚĆ. I. DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA. 3. Oferowane formy wsparcia

UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA. 3. Oferowane formy wsparcia REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Uchronić od zapomnienia Preambuła Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Uchronić od zapomnienia Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-399/11-00 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1. Dane uczestnika projektu:

1. Dane uczestnika projektu: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 87/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 06 grudnia 2012 r. Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy Data wpływu : Godzina: Numer Podpis FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Bardziej szczegółowo

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 ANKIETA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W PROJEKCIE RAZEM DLA BYTOMSKICH DZIECIAKÓW współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu PLACÓWKA SZKOLNA i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w dniu 1 marca 2014 r. REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia i udziału

Karta zgłoszenia i udziału Załącznik nr 1 do Regulaminu Karta zgłoszenia i udziału w projekcie pn. Zacznijmy od przedszkola Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze 1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze 1. Projekt Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze realizowany

Bardziej szczegółowo

FER Częstochowa, r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dostępna szkoła

FER Częstochowa, r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dostępna szkoła FER.042.28.2016 Częstochowa, 20.09.2016 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dostępna szkoła Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dostępna szkoła współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

FER Częstochowa, r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dostępna szkoła

FER Częstochowa, r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dostępna szkoła FER.042.6.2017 Częstochowa, 06.09.2017 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dostępna szkoła Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dostępna szkoła współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy.

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (DZIECKA) Dane uczestnika Lp. Nazwa 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Płeć 4. Wiek w chwili przystępowania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Załącznik nr 1 DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Deklaruję chęć przystąpienia.. (imię i nazwisko beneficjenta) do udziału w projekcie Nowoczesny system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU pn. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta DANE UCZESTNIKA. Podstawowe

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU pn. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta DANE UCZESTNIKA. Podstawowe FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU pn. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta DANE UCZESTNIKA Imię (imiona) Nazwisko PESEL Wiek (w chwili przystąpienia do projektu) Brak (brak formalnego wykształcenia)

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy pracownika samorządowego w Projekcie zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaświadczenie o statusie DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia data i godzina przyjęcia formularza (wypełnia Wykonawca) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NR... BENEFICJENT: Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania)

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania) Załącznik nr 8 Deklaracja uczestnictwa w pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie pn.: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu ego Ja niżej podpisana(y)...

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu Preambuła Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu, Nr

Bardziej szczegółowo

PS Częstochowa, r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZĘSTOCHOWSKI PARASOL PIECZY ZASTĘPCZEJ

PS Częstochowa, r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZĘSTOCHOWSKI PARASOL PIECZY ZASTĘPCZEJ PS.042.1.2.2017 Częstochowa, 17.03.2017 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZĘSTOCHOWSKI PARASOL PIECZY ZASTĘPCZEJ Regulamin określa zasady uczestnictwa dzieci przebywających w pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa pracownika samorządowego w projekcie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Magiczny angielski w szkole - Nr WND- Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Magiczny angielski w szkole - Nr WND- Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Magiczny angielski w szkole - Nr WND- POKL.09.05.00-12-542/11, który realizowany jest w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Tomicach 1. Informacje o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu nr POKL.07.02.01-06-130/13 pt: Aktywni bez barier, współfinansowanego przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (POKL) Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. Do udziału w projekcie MAŁE SKRZATKI POKL.09.01.01-30-070/11. województwo:.. powiat: gmina:.. ulica: nr domu/lokalu:

KARTA ZGŁOSZENIA. Do udziału w projekcie MAŁE SKRZATKI POKL.09.01.01-30-070/11. województwo:.. powiat: gmina:.. ulica: nr domu/lokalu: KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie MAŁE SKRZATKI POKL.09.01.01-30-070/11 Imię i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia dziecka PESEL dziecka Imiona i nazwisko rodziców lub opiekunów prawnych Adres

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu stacjonarnego rodzica. (Imię i nazwisko dziecka)

Nr telefonu stacjonarnego rodzica. (Imię i nazwisko dziecka) Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Gimnazja z programem realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Szkolenia MMŚP ze Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole równych szans Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu Regulamin Rekrutacji i Udziału Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie NR WND-POKL 09.01.02-10-129/13, pt. Edukacja ku przyszłości- program rozwojowy Zespołu Szkół w Słowiku realizowany w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY DO PROJEKTU

Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY DO PROJEKTU W NA ROK SZKOLNY. Proszę o przyjęcie mojego dziecka do projektu Szansa dla uczniów i uczennickompleksowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆZNAKIEM X Lp. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Imię / Imiona

Bardziej szczegółowo

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o. o. w ramach projektu Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Załącznik Nr 1 - Formularz zgłoszeniowy Data wpływu Formularza rekrutacyjnego:. Godzina: Numer:.. Podpis :... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Równy start w przyszłość wyrównanie szans edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie systemowym Uczę się o rozwijam

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie systemowym Uczę się o rozwijam Regulamin rekrutacji i udziału 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych pn. Uczę się i rozwijam realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY DO PROJEKTU Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY DO PROJEKTU Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY DO PROJEKTU Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska Data wpływu Godzina (uzupełnia Asystent) (uzupełnia Asystent) Podpis Asystenta Dokumenty należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwisko Imiona PESEL FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie nr POKL.0 9.05.00-14-119/10 TEATR- HISTORIA. WIEM-TWORZĘ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Wracam do pracy! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATA/KI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL Osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu Kobieta Mężczyzna 5 PESEL 6 Wykształcenie 7 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Równe szanse edukacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Efektywne wykształcenie- satysfakcjonujące zatrudnienie realizowanego w Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

Bardziej szczegółowo

Rolę instytucji pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Rolę instytucji pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU: Języki obce kluczem do mojej kariery Numer projektu WND POKL. 09.05.00 26 086/13 Tytuł projektu Języki obce kluczem do mojej kariery Nazwa szkoły II

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) reprezentujący szkołę/przedszkole... (pełna nazwa szkoły/przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Nr: UDA-POKL.09.01.02-08-174/11-00. 1. Informacje ogólne

Nr: UDA-POKL.09.01.02-08-174/11-00. 1. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM - Aktualizacja- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa 1. Imię i nazwisko: 2. PESEL: 3. Wiek: 4. Wykształcenie: odpowiednią rubrykę X ) Brak Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Koniec języka za przewodnika jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Koniec języka za przewodnika jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Koniec języka za przewodnika Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Koniec języka za przewodnika współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r.

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu pn. Moje przedszkole realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń Łódź, 2014 r. miejscowość, data KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DZIŚ UCZEŃ JUTRO PRACOWNIK Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Dziś uczeń jutro pracownik, finansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU Szkoła zawodowa wybór w przyszłość

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU Szkoła zawodowa wybór w przyszłość Data złożenia Formularza:. CZĘŚĆ A Dane uczestnika Nazwisko: Data urodzenia - (RRRR-MM-DD) Imię: - - Płeć*: Kobieta* Mężczyzna* PESEL: Wiek:..lat Wykształcenie*: Gimnazjalne* Inne* Opieka nad dziećmi do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie Szansa na sukces realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie Szansa na sukces realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Szansa na sukces realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW projekt nr POKL.09.01.02-14-055/13 PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji /Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... Lp. I. DANE PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA w ramach rekrutacji do projektu e-powiat Nowosądecki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d.

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d. Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji dla projektu Kulinarne rewolucje Znak formularza: KR.01 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Kulinarne rewolucje. realizowanym przez Stowarzyszenie Klub

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Równy start w przyszłość wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Równy start w przyszłość wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego Załącznik Nr 1 - Formularz zgłoszeniowy Data wpływu Formularza rekrutacyjnego:. Godzina: Numer:.. Podpis :... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Równy start w przyszłość wyrównanie szans edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. pn. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta DANE UCZESTNIKA. DANE KONTAKTOWE i ADRES ZAMIESZKANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. pn. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta DANE UCZESTNIKA. DANE KONTAKTOWE i ADRES ZAMIESZKANIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU pn. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta DANE UCZESTNIKA Imię (imiona) Nazwisko PESEL Wiek (w chwili przystąpienia do projektu, data urodzenia) DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Zawodowa współpraca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Zawodowa współpraca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 7 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY Z ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. ZAWODOWA WSPÓŁPRACA Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Dobry start w zawodową przyszłość

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Dobry start w zawodową przyszłość FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Dobry start w zawodową przyszłość Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do udziału w projekcie, będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH w ramach Projektu Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących 1 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA do udziału w projekcie Nauka-Praktyka-Sukces dla uczniów ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W LUBARTOWIE (technikum)

KARTA ZGŁOSZENIOWA do udziału w projekcie Nauka-Praktyka-Sukces dla uczniów ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W LUBARTOWIE (technikum) KARTA ZGŁOSZENIOWA do udziału w projekcie Nauka-Praktyka-Sukces dla uczniów ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W LUBARTOWIE (technikum) INFORMACJE WYPELNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJĄCĄ KARTĘ NUMER KARTY DATA PRZYJĘCIA PODPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA i WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE NOWA SUCHA

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA i WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE NOWA SUCHA REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA i WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE NOWA SUCHA 1. Informacje o projekcie 1. Regulamin określa proces rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr

ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu dla których organem prowadzącym ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr Szkoły Podstawowej w.. z dnia. 1 Powołuję Komisję Rekrutacyjną do rekrutacji uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Definicje. Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach

Definicje. Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu nr POKL.09.01.02-14-371/11 Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach realizowanego przez Miasto

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Mogę więcej - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Nr: POKL.09.01.02-12-116/11-00

Bardziej szczegółowo

FER Częstochowa, r.

FER Częstochowa, r. Projekt pn. Aktywni rodzice szczęśliwe dzieci jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.042.5.2017 Częstochowa, 10.05.2017 r. REGULAMIN REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych Gminy Drwinia Nr: POKL /11

Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych Gminy Drwinia Nr: POKL /11 REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych Gminy Drwinia Nr: POKL.09.01.02-12-125/11 1. Informacje ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Witajcie w przedszkolnej bajce! realizowanym w mieście Sokołów Podlaski

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Witajcie w przedszkolnej bajce! realizowanym w mieście Sokołów Podlaski Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Witajcie w przedszkolnej bajce! realizowanym w mieście Sokołów Podlaski 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Witajcie w przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Numer Projektu: WND-POKL.09.01.01-26-044/13

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy 1. Dane projektu Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu KOMPETENTNY DORADCA ZAWODOWY podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych i nauczycieli 2. Realizator projektu Fundacja Pomocy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Zawodowa współpraca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Zawodowa współpraca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 4 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY Z ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY I REKLAMY IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W CZĘSTOCHOWIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. ZAWODOWA WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie: Radosne przedszkole- podążając za rozwojem dziecka

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie: Radosne przedszkole- podążając za rozwojem dziecka Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie: Radosne przedszkole- podążając za rozwojem dziecka 1. Dane osobowe dziecka Imię/imiona Nazwisko Płeć Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL Ulica Nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie

Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie ECDL szansą dla mieszkańców Dolnego Śląska Załącznik nr 1 Do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Ja, niżej podpisany/a.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Ja, niżej podpisany/a. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisany/a. 1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie Aktywna Dorosłość realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer i nazwa Poddziałania: Numer projektu: VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1. Wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Data i godzina wpłynięcia deklaracji/ ankiety do biura projektu:. Osoba przyjmująca ankietę: ANKIETA REKRUTACYJNA Dotyczy projektu Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję dobrowolny udział w Projekcie E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie realizowanym przez Fundację Aktywizacja.

Bardziej szczegółowo