REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier"

Transkrypt

1 ED Częstochowa, r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Szkoła bez barier współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Priorytet IX. Działanie 9.1. Podziałanie Nazwa Projektu Nr Projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Szkoła bez barier UDA-POKL / Informacja o Projekcie 1. Projekt Szkoła bez barier realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa, zwaną dalej Projektodawcą. 2. Celem głównym Projektu jest wzrost stopnia dostosowania 51 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic niepełnosprawnych poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej i architektonicznej. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe: 1) Zwiększenie dostępu do zajęć specjalistycznych dla 294 uczniów/uczennic niepełnosprawnych w 51 szkołach w Częstochowie do r. 2) Wzrost stopnia konsolidacji 294 uczniów/uczennic niepełnosprawnych i 1123 uczniów/uczennic zdrowych w 51 szkołach w Częstochowie poprzez zapewnienie dostępu do zajęć integracyjnych do r. 3) Poprawa bazy dydaktycznej i architektonicznej w 51 szkołach w Częstochowie do potrzeb 294 uczniów/uczennic niepełnosprawnych do r. 1

2 4) Zwiększenie dostępu do doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego dla 294 uczniów/uczennic niepełnosprawnych i 1123 uczniów/uczennic zdrowych w 51 szkołach w Częstochowie do r. 3. Projekt realizowany jest w okresie: od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 4. W założeniu Projektem zostanie objętych łącznie 1417 uczniów/uczennic (686 K), w tym 294 uczniów/uczennic z niepełnosprawnością (120 K): wzroku, słuchu, autyzmu i zespołem aspergera, niepełnosprawnością ruchową oraz upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym. Wsparcie będzie dotyczyło IV etapów edukacyjnych: etap I Szkoły Podstawowe klasy I-III; etap II Szkoły Podstawowe klasy IV-VI; etap III Gimnazja, etap IV Licea Ogólnokształcące. W założeniu Projektem zostaną objęte/ci uczennice i uczniowie następujących szkół: Szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza, Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego, Szkoła Podstawowa nr 19 w Zespole Szkół nr 15, Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 3, Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera, Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica, Szkoła Podstawowa nr 27 w Zespole Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego, Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza, Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej, Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry, Szkoła Podstawowa nr 35, Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej, Szkoła Podstawowa nr 40 w ZSP nr 1, Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego, Szkoła Podstawowa nr 50 im. Generała Władysława Sikorskiego, Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie, Szkoła Podstawowa nr 54 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańca Warszawskiego. Gimnazja: Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego, Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów, Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja, Zespół Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gimnazjum nr 8 im. Polskich Olimpijczyków, Gimnazjum nr 9 im. Adama 2

3 Mickiewicza, Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego, Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki, Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera, Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum nr 19 w Zespole Szkół nr 15, Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry, Gimnazjum nr 22 im. Marii Curie-Skłodowskiej, Gimnazjum nr 23 w Zespole Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów, Gimnazjum nr 24 w Zespole Szkół nr 3. Licea: I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Dr Władysława Biegańskiego, V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego, VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe, IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida. 5. Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic zdrowych i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w ramach zajęć integracyjnych. We wszystkich szkołach przewidziano warsztaty z psychologiem. W gimnazjach i liceach ogólnokształcących odbędą się: grupowe warsztaty doradztwa zawodowego (przewidywana liczba grup: 35) oraz konsultacje indywidualne (przewidywana liczba uczniów/uczennic: 409). 6. Udział w Projekcie jest bezpłatny - koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Oferowane formy wsparcia 1. Projekt zakłada udzielenie wsparcia w okresie roku szkolnego 2013/2014 i 2014/2015 łącznie 1417 uczniom i uczennicom (w tym 294 uczniom i uczennicom z niepełnosprawnościami) ze szkół określonych w 1 ust Projekt przewiduje następujące formy wsparcia: 1) TUTORING - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKU Zajęcia specjalistyczne Zajęcia integracyjne Usprawniające wzrok: SP2, SP11, SP14, SP 17, SP 19 w ZS 15, SP 20 w ZSP 3, SP 24, SP 31, SP 33, SP 35, SP 40 w ZSP 1, SP 53, Basen: SP 2, SP 11, SP 12, SP 19 w ZS 15, SP 20 w ZSP 3, SP 31, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, V LO, VI 3

4 SP 54 w ZS 1, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, GIM LO, VIII LO 12, GIM 18, I LO, V LO, VI LO, VIII LO. Kurs obsługi programów czytających Czytaki : SP 2, SP 11, SP 12, SP 14, SP 20 w ZSP 3, SP 31, SP 33, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 18 Kurs obsługi programów powiększających: SP 11, SP 14, SP 20 w ZSP 3, SP 24, SP 31, SP 33, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, VI LO, VIII LO. E-kursy zawodowe: I LO, V LO, VIII LO Kurs Savoir - Vivre wobec osób niepełnosprawnych: SP 2, SP 14, SP 17, SP 20 w ZSP 3, SP 24, SP 33, SP 35, SP 40 w ZSP 1, SP 53, GIM 12, GIM 18, I LO, V LO, VI LO. 2) TUTORING - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHU Zajęcia specjalistyczne Terapia metodą Tomatis: SP 2, SP 8, SP 11, SP 21, SP 22, SP 24, SP 25, SP 34, SP 49, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 5, GIM 7, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, GIM 22, III LO, VI LO, VII LO, VIII LO. Terapia integracji sensorycznej: SP 2, SP 25, SP 53, SP 54 w ZS 1. Stymulacja czucia: SP 2, SP 8, SP 17,SP 21, SP 22, SP 25, SP 27 w ZS 3. Zajęcia integracyjne Alternatywne metody komunikacji: SP 2, SP 8, SP 11, SP 17, SP 21, SP 22, SP 24, SP 25, SP 27 w ZS 3, SP 53, GIM 7, GIM24 w ZS 3, III LO, VI LO, VII LO, VIII LO. Terapia przez sztukę: SP 2, SP 12, SP 21, SP 22, SP 24, SP 25, SP 34, SP 49, SP 54 w ZS 1, GIM 5, GIM 7, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, GIM 22, III LO, VIII LO. 3) TUTORING - AUTYZM I ASPERGER Zajęcia specjalistyczne Terapia metodą Tomatis: SP 12, SP 21, SP 22, SP 30, SP 32, SP 39, SP 54 w ZS 1. Terapia integracji sensorycznej: SP 8, SP 21, SP 43, SP 35, SP 50, SP 53, SP 54 w Zajęcia integracyjne Basen: SP 20 w ZSP 3, SP 21, SP 22, SP 32, SP 34, SP 35, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 5, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, IX LO. Alternatywne metody komunikacji: SP 21, SP 22, SP 30, SP 32, SP 33, SP 34, SP 4

5 ZS 1. 52, SP 54 w ZS 1. Stymulacja czucia: SP 8, SP 21. Terapia indywidualna: SP 17, SP 21, SP 30, SP 32, SP 33, SP 35, SP 39, SP 40 w ZSP 1, SP 50, SP 52, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 1, GIM 5, GIM 8, GIM 9, GIM 18, VI LO, IX LO. Terapia Biofeedback: SP 22, SP 34, SP 39, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 1, GIM 10 w ZS 1, GIM 12, GIM 18, VI LO. Gry i zabawy ruchowe: SP 21, SP 35, SP 53. Terapia przez sztukę: SP 17, SP 20 w ZSP 3, SP 21, SP 22, SP 33, SP 35, SP 39, SP 40 w ZSP 1, SP 50, SP 54 w ZS 1, GIM 9, GIM 12, GIM 18, VI LO. Metoda dobrego startu: SP 8, SP 21, SP 35. Metoda ruchu rozwijającego: SP 8, SP 21. Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej: SP 35. Wschodnie sztuki walki: SP 12, SP 22, SP 30, SP 39, SP 40 w ZSP 1, SP 54 w ZS 1, GIM 8, GIM 10 w ZS 1. Taniec: SP 22, SP 39, SP 53, GIM 1. Pilates: GIM 8, GIM 10 w ZS 1, Joga: GIM 2. 4) TUTORING NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA Zajęcia specjalistyczne Rehabilitacja ruchowa: SP 12, SP 13, SP 14, SP 17, SP 19 w ZS 15, SP 22, SP 33, SP 35, SP 37, SP 52, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, GIM 12, GIM 18, GIM 19 w ZS 15, GIM 20, GIM 23 w ZS 2, III LO, V LO, VI LO, VII LO, VIII LO. Terapia indywidualna: SP 13, SP 14, SP 22, SP 33, SP 35, SP 37, SP 52, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, III LO, V LO, VI LO, VIII LO. Zajęcia integracyjne Basen: SP 12, SP 22, SP 34, SP 35, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 8, GIM 12, GIM 18, GIM 19 w ZS 15, GIM 23 w ZS 2, III LO, V LO, VI LO, VII LO, VIII LO. Terapia przez sztukę: SP 12, SP 13, SP 14, SP 17, SP 22, SP 33, SP 34, SP 35, SP 37, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, GIM 12, GIM 18, GIM 19 w ZS 15, GIM 20, GIM 23 w ZS 2, III LO, V LO, VI LO, 5

6 VII LO, VIII LO. Metoda dobrego startu: SP 22 Edukacja przez ruch według Doroty Dziamskiej: SP 19 w ZS 15, SP 22, SP 52. 5) TUTORING UPOŚLEDZENIA W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Zajęcia specjalistyczne Terapia indywidualna: SP 8, SP 11, SP 17, SP 22, SP 35, SP 40 w ZSP 1, SP 52, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 1, ZG im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, GIM 8, GIM 18, GIM 20. Stymulacja czucia: SP 22 Terapia integracji sensorycznej: SP 11, SP 22, SP 35, SP 53, SP 54 w ZS 1. Zajęcia integracyjne Basen: SP 11, SP 22, SP 35, ZG im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, GIM 8, GIM 12, GIM 17, GIM 20. Gry i zabawy: SP 11, SP 22, SP 35, SP 53. Terapia przez sztukę: SP 11, SP 17, SP 22, SP 35, SP 40 w ZSP 1, SP 52, SP 53, GIM 1, GIM 8, GIM 10 w ZS 1, GIM 17, GIM 18, GIM 20. Metoda ruchu rozwijającego: SP 11, SP 22, GIM 8. Metoda dobrego startu: SP 11, SP 22, SP 35. Edukacja przez ruch według Doroty Dziamskiej: SP 22, SP 35, SP 54 w ZS 1. Taniec: SP 8, SP 11, SP 12, SP 22, SP 35, SP 40 w ZSP 1, SP 53, SP 54 w ZS 1, GIM 17, GIM 20. Aerobik: GIM 12. 6) DORADZTWO ZAWODOWE I WSPARCIE PSYCHOLOGA Doradztwo zawodowe i grupowe warsztaty dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów Obligatoryjne dla wszystkich Gimnazjów i Liceów Ogólnokształcących określonych w 1 ust. 6

7 Warsztaty z psychologiem dla Projekt pn. Szkoła bez barier 4. uczniów/uczennic wszystkich szkół Doradztwo zawodowe konsultacje indywidualne dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów Obligatoryjne dla wszystkich szkół określonych w 1 ust. 4. Max. 409 uczniów/uczennic GIM i LO 3 Zasady rekrutacji do Projektu 1. Rekrutacja uczniów/uczennic do Projektu obejmuje: 1.1. Spotkanie informacyjno promocyjne w Urzędzie Miasta Częstochowy; 1.2. Zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym w szkołach uczestniczących w Projekcie zgodnie z 1 ust. 4, a także na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl); 1.3. Składanie dokumentów rekrutacyjnych do Projektu przez uczniów/uczennice (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności w przypadku ucznia/uczennicy z niepełnosprawnością, rekomendacja wychowawcy, ankieta motywacyjna); 1.4. Weryfikację dokumentów rekrutacyjnych przez Koordynatorów/ki Szkolnych/e; 1.5. Wybór uczestników/uczestniczek Projektu przez Koordynatorów/ki Szkolnych/e zgodnie z katalogiem kryteriów (załącznik nr 1 do Regulaminu); 1.6. Sporządzenie list uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz list rezerwowych przez Koordynatorów/ki Szkolnych/e; 1.7. Weryfikację i zatwierdzenie list uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz list rezerwowych przez Zespół Projektowy; 1.8. Poinformowanie przez Koordynatorów/ki Szkolnych/e uczniów/uczennic o wynikach rekrutacji (tablice ogłoszeń); 1.9. Złożenie przez uczestników/uczestniczki deklaracji uczestnictwa w Projekcie. 2. Rekrutację do udziału w Projekcie będą prowadzić Koordynatorzy/ki Szkolni/e we współpracy z Zespołem Projektowym kwietniu 2014 r. 3. Nabór uczestników/uczestniczek będzie trwał nie krócej niż 15 dni kalendarzowych. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych oraz sporządzenie, weryfikacja i zatwierdzenie list podstawowych i rezerwowych będzie trwało nie dłużej niż 10 dni roboczych od 7

8 zakończenia naboru do Projektu. W sytuacjach wątpliwych, decyzję o zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do Projektu podejmuje Koordynator/ka Szkolny/a po konsultacji z wychowawcą ucznia/uczennicy. 4. Warunki uczestnictwa uczniów/uczennic w Projekcie: 4.1. Uczeń/uczennica uczęszcza do jednej z klas ze szkół wymienionych w 1 ust. 4 i w momencie rekrutacji do projektu uczęszcza do klas podstawowych I-III, IV-VI, Gimnazjum lub Liceum Ogólnokształcącego Do Koordynatora Szkolnego zostanie dostarczony komplet dokumentów rekrutacyjnych określonych w 3 pkt i Na I etapie rekrutacji do Projektu należy dostarczyć: formularz zgłoszeniowy do Projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu); oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu); rekomendację wychowawcy (załącznik nr 4 do Regulaminu); kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności w przypadku ucznia/uczennicy z niepełnosprawnością ankietę motywacyjną (załącznik nr 5 do Regulaminu wraz z kluczem odpowiedzi, który stanowi Załącznik nr 7); 4.4. Po zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do udziału w Projekcie należy dostarczyć deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 6 do Regulaminu) 4.5. W uzasadnionych przypadkach Koordynator/ka Szkolny/a może zażądać dodatkowych dokumentów, potwierdzających kwalifikowalność ucznia/uczennicy Niezłożenie wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie Wzory dokumentów rekrutacyjnych będą dostępne u Koordynatorów/ek Szkolnych, a także na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) W pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną uczniowie/uczennice z największą liczbą punktów (suma punktów z: ankiety motywacyjnej, rekomendacji wychowawcy) W przypadku niezakwalifikowania ucznia/uczennicy do udziału w Projekcie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa. Uczniowie/uczennice z listy rezerwowej przyjmowani będą do udziału w projekcie w momencie zwolnienia się miejsca Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowe (załącznik nr 8 i 9 do Regulaminu) zostaną sporządzone przez Koordynatorów/ki Szkolnych/e odrębnie dla każdej placówki szkolnej. 8

9 4.11. Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowe, zostaną zweryfikowane i zatwierdzone przez Zespół Projektowy. 4 Zasady uczestnictwa w Projekcie prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek Projektu 1. Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do: 1.1. Udziału w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć, do którego przystąpił/a; 1.2. Otrzymania dostępu do pomocy dydaktycznych do zajęć, w których uczestniczy w ramach Projektu. 2. Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 2.1. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy do Projektu, oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności w przypadku ucznia/uczennicy z niepełnosprawnością, rekomendacja wychowawcy, ankieta motywacyjna oraz deklaracja uczestnictwa w Projekcie) Zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu; 2.3. Systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzonego listą obecności w dzienniku zajęć; 2.4. Wypełniania ankiet dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu; 2.5. Bieżącego informowania Koordynatorów/ki Szkolnych/e o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego/jej udział w Projekcie oraz treści usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach; 2.6. Samodzielnego nadrobienia opuszczonych zajęć w przypadku nieobecności Stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją Projektu; 2.8. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu; 2.9. Informowania o zmianach dotyczących danych osobowych. 5 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z Projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z nauki w szkole objętej Projektem. 9

10 2. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 3. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Projekcie konieczne jest jej poparcie złożeniem deklaracji rezygnacji z udziału w Projekcie (załącznik nr 10 do Regulaminu). 6 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia w okresie realizacji projektu. Załączniki: 1. Katalog kryteriów rekrutacji 2. Formularz zgłoszeniowy do Projektu dla ucznia/uczennicy 3. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 4. Rekomendacja wychowawcy 5. Ankieta motywacyjna 6. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 7. Klucz do ankiety motywacyjnej 8. Lista podstawowa uczniów/uczennic 9. Lista rezerwowa uczniów/uczennic 10. Deklaracja rezygnacji z udziału w Projekcie 10

11 11

12 ED Częstochowa, r. INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU PN. SZKOŁA BEZ BARIER Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. Szkoła bez barier współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.. Projekt przewiduje udział uczniów i uczennic z niepełnosprawnością w zajęciach specjalistycznych oraz uczniów i uczennic z niepełnosprawnością i zdrowych w zajęciach integracyjnych z 51 Szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa. Projekt przewiduje formy wsparcia wyszczególnione w poniższej tabeli. TUTORING NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKU ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

13 1. Zajęcia usprawniające wzrok 45 godzin 2. Kurs obsługi programów czytających Czytaki 15 godzin 3. Kurs obsługi programów powiększających 15 godzin 4. E-kursy zawodowe 45 godzin 1. Basen 45 godzin 2. Kurs savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych 15 godzin 3. Terapia przez sztukę 45 godzin TUTORING NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHU ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE 1. Terapia metodą Tomatis 45 godzin 2. Terapia integracji sensorycznej 45 godzin 3. Stymulacja czucia 45 godzin ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 1. Alternatywne metody komunikacji 45 godzin 2. Terapia przez sztukę 45 godzin 3. Basen 45 godzin TUTORING AUTYZM I ASPERGER ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE 1. Terapia metodą Tomatis - 45 godzin 2. Terapia integracji sensorycznej - 45 godzin 3. Stymulacja czucia - 45 godzin 4. Terapia indywidualna - 45 godzin 5. Terapia biofeedback - 45 godzin ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 1. Basen - 45 godzin 2. Alternatywne Metody komunikacji - 15 godzin 3. Gry i zabawy - 45 godzin 4. Terapia przez sztukę - 45 godzin 5. Metoda Dobrego Startu - 45 godzin 6. Metoda Ruchu rozwijającego - 15 godzin 7. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej - 15 godzin 8. Wschodnie sztuki walki - 45 godzin 9. Taniec - 45 godzin 10. Pilates - 45 godzin 11. Joga - 45 godzin

14 TUTORING - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 1. Rehabilitacja ruchowa - 45 godzin 2. Terapia indywidualna - 45 godzin 1. Terapia przez sztukę - 45 godzin 2. Basen - 45 godzin 3. Metoda Dobrego Startu - 15 godzin 4. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej - 15 godzin TUTORING UPOŚLEDZENIA W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM I ZNACZNYM ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 1. Terapia indywidualna - 45 godzin 2. Stymulacja czucia - 45 godzin 3. Terapia Integracji Sensorycznej - 45 godzin 1. Terapia przez sztukę - 45 godzin 2. Basen - 45 godzin 3. Gry i zabawy - 5 godzin 4. Metoda Dobrego Startu - 15 godzin 5. Metoda Ruchu Rozwijającego - 15 godzin 6. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej - 15 godzin 7. Taniec - 45 godzin 8. Aerobik - 45 godzin DORADZTWO ZAWODOWE I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 1. Doradztwo grupowe dla uczniów/uczennic Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego - 2 godziny 2. Doradztwo indywidualne dla uczniów/uczennic Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 2 godziny 3. Zajęcia integracyjne z psychologiem dla uczniów/uczennic wszystkich szkół - 2 godziny

15 Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 2 do 17 kwietnia 2014 r. Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek Szkolnych, a także na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych Szkół objętych projektem. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od II kwartału 2014 r. do II kwartału 2015 r. Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych Szkół biorących udział w projekcie. Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych Szkół objętych projektem.

16 Załącznik nr 1 do Regulaminu KATALOG KRYTERIÓW REKRUTACJI DO PROJEKTU Niniejszy dokument określa sposób rekrutacji uczniów/uczennic zgłaszających chęć udziału w Projekcie pn. Szkoła bez barier, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 1. Rekrutacja uczniów/uczennic do projektu odbędzie się w oparciu o dokumenty rekrutacyjne składane wraz z formularzem zgłoszeniowym do projektu: oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności w przypadku ucznia/uczennicy z niepełnosprawności, rekomendację wychowawcy, ankietę motywacyjną. 2. Dokumenty będą oceniane pod względem formalnym (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności w przypadku ucznia/uczennicy z niepełnosprawnością) oraz merytorycznym (rekomendacja wychowawcy, ankieta motywacyjna). 3. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej dokumentów, jest spełnienie warunków formalnych. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ocenie merytorycznej wynosi 10 punktów (po 5 punktów za każdy dokument). 4. Uczniowie/uczennice będą rekrutowani na zajęcia w ramach Projektu na podstawie rekomendacji wychowawcy w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza osobę w stopniu najwyższym pretendowaną do wsparcia, a 1 w stopniu najniższym. Rekomendacja wychowawcy zostanie przygotowana na podstawie własnych obserwacji

17 ucznia/uczennicy, konsultacji z nauczycielem przedmiotowych zajęć/pedagogiem/psychologiem. 5. W oparciu o wyniki ankiety motywacyjnej przyznaje się punktację od 1 do 5. Największa liczba punktów przyznawana jest uczniom/uczennicom z najwyższym wskaźnikiem motywacji, najmniejsza z najniższym, tj: od 13 do 15 pkt. ankietowych 5 pkt.; od 10 do 12 pkt. ankietowych 4 pkt.; od 7 do 9 pkt. ankietowych 3 pkt.; od 4 do 6 pkt. ankietowych 2 pkt.; od 1 do 3 pkt. Ankietowych 1 pkt. 6. Do oceny ankiety stosuje się KLUCZ stanowiący załącznik nr 7 do Regulaminu. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do udziału w projekcie decydujące będzie spełnienie warunków formalnych oraz suma liczby punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów wskazanych w pkt 4 i 5. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie/uczennice z największą liczbą punktów. 7. Po wyczerpaniu limitu miejsc, stworzona będzie lista rezerwowa uczestników/uczestniczek projektu.

18 Załącznik nr 2 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. SZKOŁA BEZ BARIER SZKOŁA:... Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane/i do Projektu, wezmą udział w przewidzianych w projekcie formach wsparcia. Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty w przewidywanym okresie trwania projektu od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. z uwzględnieniem struktury roku szkolnego w poszczególnych placówkach. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego I DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU Nazwisko Imię/Imiona Data urodzenia PESEL Miejsce zameldowania (ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta, powiat, województwo) Dokładny adres do korespondencji * (ulica, nr domu, nr mieszkania miejscowość, kod pocztowy, poczta, powiat, województwo) Obszar zamieszkania ** a)miejski b)wiejski Telefon kontaktowy 1

19 Telefon do rodzica / opiekuna prawnego *** * Wypełnić, jeśli inne niż miejsce zameldowania. ** Zaznaczyć właściwe. Obszar miejski to obszar położony w granicach administracyjnych miast. Obszar wiejski powinien być rozumiany zgodnie z definicję Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze Terytorialnym. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu. *** podać, gdy uczeń/uczennica jest niepełnoletni/-a na dzień przystąpienia do projektu II DANE SZKOŁY Nazwa szkoły Adres szkoły Klasa III WYBÓR FORMY WSPARCIA (należy zaznaczyć krzyżykiem) 1. TUTORING NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKU Zajęcia specjalistyczne Zajęcia usprawniające wzrok Kurs obsługi programów czytających Czytaków Kurs obsługi programów powiększających E-kursy zawodowe (dla uczniów/uczennic LO) Zajęcia integracyjne Wybór formy wsparcia Wybór formy 2

20 Basen Terapia przez sztukę Kurs Savoir-Vivre Projekt pn. Szkoła bez barier wsparcia 2. TUTORING NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHU Zajęcia specjalistyczne Terapia metodą Tomatis Terapia integracji sensorycznej Stymulacja czucia Zajęcia integracyjne Alternatywne metody komunikacji Basen Terapia przez sztukę Wybór formy wsparcia Wybór formy wsparcia 3. TUTORING AUTYZM I ASPERGER Zajęcia specjalistyczne Terapia metodą Tomatis Terapia integracji sensorycznej Stymulacja czucia Terapia indywidualna Terapia Biofeedback Zajęcia integracyjne Basen Alternatywne metody komunikacji Gry i zabawy ruchowe Terapia przez sztukę Metoda dobrego startu Metoda ruchu rozwijającego Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej Wschodnie sztuki walki Wybór formy wsparcia Wybór formy wsparcia 3

21 Taniec Pilates Joga Projekt pn. Szkoła bez barier 4. TUTORING NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA Zajęcia specjalistyczne Rehabilitacja ruchowa Terapia indywidualna Zajęcia integracyjne Basen Terapia przez sztukę Metoda dobrego startu Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej Wybór formy wsparcia Wybór formy wsparcia 5. TUTORING UPOŚLEDZENA W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Zajęcia specjalistyczne Terapia indywidualna Stymulacja czucia Terapia integracji sensorycznej Zajęcia integracyjne Basen Gry i zabawy Terapia przez sztukę Metoda ruchu rozwijającego Metoda dobrego startu Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej Taniec Aerobik Wybór formy wsparcia Wybór formy wsparcia 4

22 6. DORADZTWO ZAWODOWE I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE Rodzaj zajęć* Doradztwo zawodowe konsultacje indywidualne dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów * Zajęcia dostępne wyłącznie dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów ogólnokształcących Wybór formy wsparcia Doradztwo zawodowe grupowe warsztaty dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów Obligatoryjne dla wszystkich Gimnazjów i Liceów Ogólnokształcących określonych w 1 ust. 4 Regulaminu rekrutacji Warsztaty z psychologiem dla uczniów/uczennic wszystkich szkół Obligatoryjne dla wszystkich szkół określonych w 1 ust. 4 Regulaminu rekrutacji Wykaz szkół zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia znajduje się w Regulaminie rekrutacji. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium. *niewłaściwe skreślić... (podpis ucznia/uczennicy lub podpis rodzica/opiekuna prawnego).. (miejscowość i data) 5

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r. KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Imię (imiona) Nazwisko PESEL Wiek Data ur. (D/M/R) Seria/nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo