copyright Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 2012 ISBN:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "copyright Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 2012 ISBN: 978-83-932365-5-8"

Transkrypt

1

2

3 Redakcja: Jakub Iwański Korekta: Dorota Dąbrowska, Hanna Zielińska Opracowanie graficzne i skład: David Sypniewski Nakład: 430 egz. Druk: ZYX Poligrafia Wydawca: Stowarzyszenie Praktyków Kultury copyright Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 2012 ISBN: Publikacja jest częścią projektu Stowarzyszenia Praktyków Kultury Tutorzy młodych uchodźców - pilotaż realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa, w partnerstwie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

4 Spis treści Autorzy i autorki Stowarzyszenie Praktyków Kultury Wstęp Część 1 o tutoringu Katarzyna Pająk Piotr Rycielski Anna Izabela Brzezińska Część 2 o projekcie Jakub Iwański Daniel Brzeziński Zuzanna Wójcińska Hanna Zielińska David Sypniewski Magdalena Wnuk Jarosław Banasiak Wybrane praktyki tutoringu w Polsce Efektywność kształcenia w programach tutoringu rówieśniczego Tutoring w edukacji: kaprys, konieczność czy szansa rozwoju dla ucznia i nauczyciela? Tutorzy młodych uchodźców Rola tutora Jak w rodzinie, ale... w pracy Dla zmiany Wolontariat Działania tutorskie w świetle zebranego materiału badawczego Wnioski z ewaluacji

5 Autorzy i autorki JAROSŁAW BANASIAK Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach których studiował socjologię. Zajmuje się zawodowo ewaluacją, monitoringiem i badaniami efektywności. Realizował i koordynował projekty ewaluacyjne i badawcze między innymi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Fundacji Robinson Crusoe, Alta sp. z o.o. oraz Biura Polityki Społecznej m.st. Warszawy. Należy do zespołu trenerów Grupy Training&Consulting oraz Ośrodka Umiejętności Komunikacyjnych Linia, w których realizuje projekty dla biznesu. W projekcie Tutorzy młodych uchodźców pilotaż realizował program ewaluacji. ANNA IZABELA BRZEZIŃSKA Psycholog, profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się problemami rozwoju i edukacji oraz zdrowia publicznego. Autorka monografii Społeczna psychologia rozwoju (Wydawnictwo Scholar), współautorka książki W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak), redaktorka i autorka podręczników akademickich. Redaktorka serii publikacji poświęconych aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności. Promotor 16 doktoratów. Ekspert Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komensky ego. Członek Kapituły Funduszu Społecznego Krajowej Rady Notariatu w Warszawie. Członek Komitetów Redakcyjnych czasopism: Studia Psychologiczne, Edukacja, Problemy Wczesnej Edukacji, Forum Dydaktyczne, Dziecko Krzywdzone. DANIEL BRZEZIŃSKI Autor i koordynator szeregu projektów animacji kultury w środowiskach dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem, w tym od 2006 roku skierowanych do uchodźców z Północnego Kaukazu mieszkających w Polsce (między innymi Opowieści z doliny Terek spektakl na podstawie czeczeńskiej legendy, Integracja Kreatywna wsparcie szkół przyjmujących uchodźców w obszarze integracji poprzez twórczość). Współzałożyciel Stowarzyszenia Praktyków Kultury. JAKUB IWAŃSKI Absolwent psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (psychologia stosunków międzykulturowych). Organizator i trener warsztatów komunikacji interpersonalnej związany z Ośrodkiem Umiejętności Komunikacyjnych Linia. Współautor publikacji Potrzeba bycia rozumianym. Komunikacja społeczna i funkcjonowanie w grupie osób z ograniczeniami sprawności powstałej w ramach projektu systemowego: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych ( ). Koordynator projektu Tutorzy młodych uchodźców pilotaż. KATARZYNA PAJĄK Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo, filozofia) oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu (zdrowie publiczne). Pracownik terenowy Instytutu Badań Edukacyjnych w województwie dolnośląskim. Od 2009 roku śledzi funkcjonowanie tutoringu w Autorskich Liceach Artystycznych we Wrocławiu. 6 7

6 PIOTR RYCIELSKI Absolwent psychologii międzykulturowej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta Institute for Social Research Uniwersytetu w Michigan. Lider zespołu Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia (SUEK) w Instytucie Badań Edukacyjnych. Interesuje się psychologią poznania społecznego, dynamiką małych grup oraz metodologią badań społecznych. DAVID SYPNIEWSKI Absolwent kulturoznawstwa ze specjalizacją Animacja kultury (Uniwersytet Warszawski), komunikacji międzykulturowej (INALCO, Paryż) oraz Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego (Willa Decjusza, Kraków). Animator kultury, trener antydyskryminacji, grafik, szczudlarz. Zajmuje się również multimediami, filmem, fotografią, animacją poklatkową w obszarze antydyskryminacji i zmiany świadomości społecznej. Jako animator kultury rozpoczynał od pracy teatralnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym: dziećmi z defaworyzowanych rodzin, uchodźcami, wychowankami zakładu poprawczego, seniorami. Koordynator wolontariatu w projekcie Tutorzy młodych uchodźców pilotaż. MAGDALENA WNUK Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i studium podyplomowego z zakresu metod statystycznych Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk. W latach związana z projektami Muzeum Historii Żydów Polskich: Wirtualny Sztetl oraz Polscy Sprawiedliwi Przywracanie Pamięci. Brała udział w projektach badawczych podejmujących problematykę mniejszości etnicznych, integracji imigrantów oraz stosunków międzykulturowych i międzyetnicznych, między innymi w Wąwozie Pankisi w Gruzji, w Warszawie oraz w województwie lubelskim. Fascynują ją migranci, ich drogi i motywacje życiowe. Obecnie coraz intensywniej angażuje się zawodowo jako badaczka społeczna. W projekcie Tutorzy młodych uchodźców pilotaż realizowała diagnozę sytuacji i potrzeb beneficjentów ostatecznych. ZUZANNA WÓJCIŃSKA Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związana z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją Ocalenie i Stowarzyszeniem Praktyków Kultury. W 2009 roku podczas pobytu w Indiach w ramach współpracy z ES TIBET uczyła angielskiego dorosłych uchodźców z Tybetu. Tutorka w projekcie Tutorzy młodych uchodźców pilotaż. HANNA ZIELIŃSKA Absolwentka kulturoznawstwa (specjalizacja Animacja kultury ), a obecnie doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka University of Sheffield. Ukończyła Akademię Treningu Antydyskryminacyjnego (Willa Decjusza, Kraków). Członkini Stowarzyszenia Praktyków Kultury i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Zajmuje się edukacją nieformalną w obszarze międzykulturowości i równości szans. Trenerka, animatorka między innymi w projektach Szkoła Dialogu, Polityka równości płci dla instytucji rynku pracy, Żydzi gdańscy na szlaku wspomnień. Tutorka w projekcie Tutorzy młodych uchodźców pilotaż. 8 Autorzy i autorki Autorzy i autorki 9

7 Stowarzyszenie Praktyków Kultury Działamy od 2006 roku. Realizujemy projekty artystyczne i animacji kultury, szukamy nowych metod, zapraszamy do współpracy instytucje działające w różnych sektorach. Używamy kultury i sztuki do prowokowania zmiany społecznej. Zależy nam na budowaniu pomostów pomiędzy różnymi środowiskami, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Proponujemy formy interaktywne, łączące przedsięwzięcia z pogranicza gatunków, używamy nowych technologii i cytatów z życia codziennego społeczności, z którymi pracujemy. 11

8 Jakub Iwański Wstęp Czym jest tutoring? Jak go stosować? Na czym polega unikatowość relacji tutor uczeń? Jak tutoring sprawdza się w środowisku zróżnicowanym kulturowo? Dlaczego dzieci z rodzin uchodźczych potrzebują tutoringu? Przez ostatnie miesiące te pytania wielokrotnie zadawaliśmy sobie w zespole realizującym przedsięwzięcie Tutorzy młodych uchodźców pilotaż. Teraz, po zakończeniu projektu, nadszedł czas dzielenia się zdobytą wiedzą i porównywania uzyskanych odpowiedzi. Etap podsumowań otworzyła poświęcona tutoringowi konferencja, która odbyła się 14 czerwca 2012 roku w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział naukowcy, badacze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy projektu, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie i Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, które jako partner projektu Stowarzyszenia Praktyków Kultury było współgospodarzem wydarzenia. Mowę powitalną wygłosiła Joanna Gospodarczyk, 13

9 dyrektor Biura Edukacji. Gośćmi specjalnymi byli prof. Anna Izabela Brzezińska, dr Piotr Rycielski, Katarzyna Pająk, badacze i znawcy tematu, związani między innymi z Instytutem Badań Edukacyjnych. Prelegenci w swych wystąpieniach skoncentrowali się na dwóch tematach: specyfice tutoringu jako metody edukacyjnej i tutoringu międzykulturowym na przykładzie projektu tutorskiego w środowisku dzieci z rodzin uchodźczych. Wystąpienia prof. Brzezińskiej i dr. Rycielskiego ukazały naszą pracę w kontekście teorii psychologii rozwoju i badań nad tutoringiem w Polsce i na świecie. Podział tematów, który obowiązywał podczas konferencji zachowaliśmy w niniejszej publikacji, do której zaproszenie przyjęli członkowie zespołu, mówcy i znakomici goście. Książka zawiera rozwinięcie rozpoczętych w czasie konferencji rozważań. Pierwsza część publikacji opowiada o praktyce tutoringu w Polsce, badaniach dotyczących tutoringu rówieśniczego na świecie, a także aspekcie psychologicznym i rozwojowym relacji tutor uczeń. W części drugiej, uwzględniając różne perspektywy - tutora, badacza, koordynatora projektu, opisujemy cztery miesiące pracy metodą tutorską z dziećmi z rodzin uchodźczych. Publikację dedykujemy pracownikom oświaty, organizacjom zajmującym się udzielaniem pomocy uchodźcom oraz osobom zainteresowanym praktykowaniem tutoringu. Intencją autorów było wyjście poza jednostkowe doświadczenie projektu. Jako że uzyskane odpowiedzi prowadzą zwykle do stawiania dalszych pytań, mamy nadzieję, że zdobyta wiedza już wkrótce zostanie wykorzystana podczas realizacji kolejnych przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby środowiska uchodźców w Polsce. 14 Wstęp

10 Część 1 o tutoringu 17

11 Katarzyna Pająk Wybrane praktyki tutoringu w Polsce Tutoring to kolejne, zaczerpnięte z języka angielskiego słowo, które w ostatnich latach zyskuje na popularności. Dzieje się to zwłaszcza w środowisku związanym z szeroko pojętą edukacją. Pojęciu tutoringu daleko jeszcze do stosunkowo dużej popularności szerzej znanych terminów coachingu czy mentoringu. W Polsce tutoring funkcjonuje na kilku płaszczyznach: szkoły, studiów wyższych czy rozwoju liderów społeczeństwa obywatelskiego. Poniżej przedstawione zostaną interesujące praktyki z zakresu tutoringu, które od wielu lat funkcjonują w polskiej rzeczywistości, idąc pod prąd powszechnej tendencji do uniwersalizacji posiadanych kompetencji. 19

12 Mentoring, coaching, tutoring, nauczycieling 1... Tutoring, mentoring, coaching to pojęcia kojarzące się z terminologią związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi i działami human resources w korporacjach. Pojęcia te zdążyły już się zadomowić pod strzechami instytucji zajmujących się szeroko pojętą edukacją zwłaszcza tą nieformalną. Granice tych pojęć są nieostre. Wszystkie te trzy metody pracy z człowiekiem opierają się na rozwijaniu tak zwanych zasobów, a więc tych cech, które dana osoba już posiada. W klasycznym procesie uczenia się człowiek nabywa nową wiedzę i umiejętności. Ze względu na proces uczenia się, z relacją uczeń nauczyciel koresponduje relacja mentor uczeń. Mentor to osoba, które wie, jak osiągnąć upragniony przez ucznia cel i która doświadczyła zapewne tego, czego właśnie doświadcza ów uczeń (Biennewicz, 2011). Mentor odpowiada na pytania, sam raczej nie pyta. Innego rodzaju relacją jest relacja coach klient. W coachingu, podobnie jak w tutoringu, pracuje się w oparciu o posiadane wiedzę, umiejętności, predyspozycje. Coach jest życzliwym towarzyszem w dążeniu do celu, który ustali sobie klient. Jest to proces, który powinien być zamknięty w czasie. Coach pyta, nie narzuca; daje informację zwrotną, ale nie ocenia (Bennewicz, 2008). Coaching, jako metoda, ciągle ewoluuje, przez co można wyróżnić co najmniej kilka jego odmian (życiowy, sportowy, biznesowy, itp.). Podobnie ewoluuje tutoring jako metoda i jako pojęcie. Jest mieszaniną nauczycielingu, mentoringu i coachingu. Tutor posiada wiedzę i doświadczenie i może zupełnie jak mentor wskazać rozwiązanie, jeśli zostanie o to po- 1 Z pojęciem nauczycielingu zetknęłam się podczas kursu tutorskiego realizowanego przez Kolegium Tutorów. W sposób żartobliwy odnosi się do mody na angielskie nazwy działań związanych z szeroko rozumianym rozwojem człowieka. Nauczycieling byłby zatem określeniem tradycyjnego modelu nauczania, wykorzystującego interakcję nauczyciel uczeń (uczniowie). proszony. Jest zazwyczaj nauczycielem przekazuje wiedzę, którą posiada, a jego celem jest osiągnięcie przez ucznia określonego poziomu kompetencji, sprawdzanego w procesie obiektywnych egzaminów zewnętrznych. Wreszcie praca tutora opiera się na dialogu i współpracy. Tutor towarzyszy swojemu podopiecznemu w realizacji jego celów, które sam sobie wyznaczył. Jest więc tutor po trosze nauczycielem, mentorem i coachem. Tutoring, podobnie jak coaching, od momentu swojego powstania ewoluował. Aktualnie można wyróżnić co najmniej kilka rodzajów tutoringu, stosowanych w różnych sytuacjach edukacyjnych. Tak więc ze względu na miejsce występowania można mówić, na przykład o tutoringu uniwersyteckim (na uniwersytetach i jednostkach kształcących w systemie studiów wyższych) czy tutoringu szkolnym (funkcjonującym w szkołach). Ze względu na rodzaj podejmowanej pracy można mówić o tutoringu dydaktycznym lub naukowym (dotyczącym zdobywania wiedzy merytorycznej), rozwojowym (realizowany w szkołach, pośród uczniów zainteresowanych rozwojem własnym, może pomijać kwestie wychowawcze), tutoringu wychowawczym (w placówkach, które realizują program wychowawczy; zawiera w sobie elementy tutoringu rozwojowego) czy tutoringu artystycznym (który pozwala rozwinąć warsztat artystyczny) (Budzyński, 2011). Krótka historia tutoring oksfordzki Pierwszych tutoringów można by się dopatrywać już w starożytności, podobno tutoriale (spotkania tutora z jego podopiecznym) odbywali Arystoteles i Aleksander Wielki. Jednak tutoring, w formie, która służy za wzór do czasów współczesnych, narodził się w Wielkiej Brytanii. Początkowo brytyjska szlachta i arystokracja wynajmowała absolwentów Oxfordu do uczenia swoich dzieci. Ludzie ci mieszkali u swych chlebodawców i udzielali lekcji. Z czasem także synowie szlacheccy zaczęli uczęszczać na 20 Wybrane praktyki tutoringu w Polsce Wybrane praktyki tutoringu w Polsce 21

13 uniwersytet. Jednak system wykładów nie przynosił im korzyści związanych z pozyskiwaniem wiedzy. Wprowadzono więc indywidualny kontakt profesorów ze studentami, żeby ułatwić studentom zdobywanie wiedzy. Wiązało się to z powstaniem wyrazistego podziału jedni studenci byli na tyle zdolni, aby uczestniczyć w wykładach, inni musieli korzystać z indywidualnych spotkań. Dopiero reforma z roku 1870 zniosła te podziały, wprowadzając tutoring jako obowiązującą wszystkich studentów metodę kształcenia (Pełczyński, 2007). Zarówno na uniwersytecie w Oksfordzie, jak i w Cambridge tutoring funkcjonuje do dzisiaj. Czerpiąc z tych brytyjskich wzorców, opierając się na skuteczności działań tutorskich, także w Polsce rozpowszechnia się model pracy tutorskiej. W prowadzeniu tutoriali przodują instytucje funkcjonujące w ramach oświaty nieformalnej, chociaż i w tej formalnej wiele się zmienia. W dalszej części tekstu pojawią się interesujące i pod wieloma względami wyjątkowe przykłady praktyki tutoringu, wykorzystywanego w różnych płaszczyznach edukacyjnych. Tutoring w służbie liderów społeczeństwa obywatelskiego Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności razem ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów od ośmiu lat organizuje program Liderzy PAFW, który ma na celu uzdalnianie liderów społeczeństwa obywatelskiego do coraz bardziej efektywnej pracy w lokalnym środowisku. Jest to program, w którym tutoring zajmuje ważne, jeśli nie centralne, miejsce. Jego założenia opierają się mocno na tutoringu oksfordzkim, z naciskiem na konieczność odbywania spotkań jako sytuacji prowokujących rozwój. Istotna dla tej koncepcji jest rola, jaką lider odgrywa w swoim środowisku, a także świadomość tego, co dopiero może dla swojego środowiska zrobić. Program Liderzy PAFW zakłada 12-miesięczną współpracę lidera z tutorem obejmującą cykl spotkań indywidualnych, ale także uczestnictwo w szkoleniach dostosowanych do potrzeb liderów. Tutorami zostają osoby cieszące się autorytetem w swojej branży. Osoby te posiadają także szereg umiejętności interpersonalnych umożliwiających świadome i celowe przekazywanie własnej wiedzy i doświadczeń. Tutor cechuje się także pogłębioną refleksją nad funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego i swojej w nim roli. Tutor ma pod opieką maksymalnie pięciu liderów (Czayka-Chełmińska, 2007). Tutoring na poziomie studiów wyższych Interesującą inicjatywą wykazało się, powstałe w 1995 roku, Stowarzyszenie Collegium Invisibile. Skupia ono wybitnych studentów oraz ich mistrzów wokół wspólnych idei, którymi są troska o dobro polskiej nauki oraz zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju młodym naukowcom. Najważniejszym działaniem Stowarzyszenia jest organizowanie tutoriali rozumianych jako indywidualne studia pod okiem mistrza. Praca takiego studenta nie może zostać zamknięta w szufladzie, dlatego stworzono kompleksowy program wspierania i propagowania kształcenia osób wybitnie uzdolnionych (Piramida Wiedzy). Głównym celem tego programu jest wypracowanie nowego standardu w polskiej edukacji, który powinien opierać się na zasadzie indywidualnej pracy dydaktycznej, bezinteresownego dzielenia się wiedzą oraz współpracy zamiast rywalizacji. Tutor jest tutaj przedstawiany jako mistrz, co jest, być może, nieco bliższe założeniom modelu mentorskiego niż tutoringu oksfordzkiego. Podobną ideę zmiany w polskim kształceniu uniwersyteckim próbuje wprowadzić Akademia Artes Liberales. Studenci Akademii realizują indywidualny program studiów (zawierający zarówno przedmioty obowiązkowe, 22 Wybrane praktyki tutoringu w Polsce Wybrane praktyki tutoringu w Polsce 23

14 jak i do wyboru ) pod opieką tutora. Studia prowadzone przez Akademię mają charakter interdyscyplinarny, czerpią z doświadczenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Studia na Akademii są opisywane raczej jako wspólnota ludzi (profesorów i studentów), którzy uczą się od siebie poprzez ciągły rozwój duchowy i intelektualny. Metody z powodzeniem praktykowane w Collegium Invisibile, jak i Akademii Artes Liberales, bardzo różnią się od tych spotykanych w publicznym szkolnictwie wyższym. Aby poprawić sytuację na polskich uczelniach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie podjęła się opracowania i realizacji projektu Nowoczesny Wykładowca tutor i coach. Póki co, przedsięwzięcie to objęło swym zasięgiem pracowników tejże uczelni. Można jednak mieć nadzieję, że liczba placówek stawiających na rozwój kadry naukowej w kierunku pracy tutorskiej będzie rosnąć. Tutoring w szkole Tutoring w polskiej szkole jest ciągle raczej awangardą niż przyjętym standardem, przez co stawia szkoły stosujące tutoring raczej w płaszczyźnie alternatywy edukacyjnej. Od roku 1995 koncepcja indywidualnej pracy z uczniem, opartej na zasadach dialogu funkcjonuje w Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich (ALA) we Wrocławiu. Tutoring jest tam traktowany jako proces obejmujący holistyczny rozwój podopiecznego zarówno w zakresie jego wiedzy, umiejętności, jak i postaw. Głównym celem jest dostrzeżenie i rozwój potencjału ucznia (Budzyński, Czekierda, Traczyński i Zalewski, 2009). Ponadto tutoring ma przygotować ucznia do dalszej pracy nad sobą w perspektywie całego życia (przygotowuje do uczenia się przez całe życie); ma pomóc w dorastaniu, dojrzewaniu i wzrastaniu; ma wreszcie nauczyć przejmować odpowiedzialność za własne życie i wybory. Tutoring w ALA polega na indywidualnych spotkaniach, w trakcie których uczeń pod nadzorem tutora planuje swoją ścieżkę kształcenia, a także rozwój osobowości. Tutorial odbywa się w atmosferze wzajemnej przyjaźni i zrozumienia w atmosferze dialogu. Tutor i uczeń dobierają się z myślą o wspólnej pracy. Jeśli podczas spotkań okaże się, że uczeń nie czuje się dobrze z tutorem lub na odwrót to tutor nie potrafi porozumieć się z uczniem, zarówno tutor, jak i uczeń mogą zrezygnować z dalszej współpracy i szukać innych, odpowiednich dla siebie partnerów. W założeniu bowiem, praca z tutorem jest efektywna dopiero wtedy, kiedy obie strony czują się ze sobą dobrze. Bez poczucia komfortu nie może być mowy o atmosferze szacunku, przyjaźni, zaufania i dialogu, która sprzyja budowaniu relacji w ALA. To właśnie zaufanie jest niezwykle ważne w kontekście wspólnej pracy. Pozwala na pełny rozwój ucznia naukowy, społeczny i osobisty. Ponadto istotna w tej relacji jest wolna wola uczeń uczy się, w jaki sposób może z niej korzystać: może nie chcieć współpracować z danym tutorem, ale nie może być tak, że nie pracuje z tutorem wcale. Każdy uczeń musi mieć swojego tutora. Tutor powinien być dla ucznia mistrzem, oddziałującym raczej siłą swojego przykładu niż nakazami i zakazami. W związku z tym oczywiste wydaje się, że tutor powinien raczej słuchać niż mówić, rozumieć, a nie sądzić i dzielić się doświadczeniem zamiast pouczać (Budzyński i in., 2009). Jak już zostało wcześniej wspomniane tutoring to proces, który można podzielić na kilka etapów. Pierwszym etapem jest poznanie podopiecznego. Pierwsze spotkania mają na celu zbliżyć tutora i ucznia, zapewnić możliwość współpracy. Kolejnym etapem jest wspólne wyznaczenie celów, jakie uczeń ma osiągnąć podczas pracy w szkole (w określonej jednostce czasu), przygotowanie planu działań. Trzecim etapem jest realizacja przyjętego planu, bieżąca jego ocena i ewentualne mo- 24 Wybrane praktyki tutoringu w Polsce Wybrane praktyki tutoringu w Polsce 25

15 dyfikacje. Ostatnim, czwartym etapem, jest podsumowanie i refleksja nad tym, co się wydarzyło co się udało, a co nie. W zależności od ucznia i od tutora poszczególne części trwają krócej lub dłużej. Motto pracy w ALA, zaczerpnięte z wykładów ks. Janusza Tarnowskiego, brzmi: jeśli chcesz uczyć Jasia matematyki, to musisz znać matematykę i Jasia. Oznacza to, że nauczyciel czy tutor musi być nie tylko dobrym rzemieślnikiem w nauczycielskim fachu, musi także znać osobę, którą uczy, aby dostosować wymagania i oczekiwania do możliwości, jakie dana osoba posiada (Tarnowski, 2009). Tutor to osoba, która nie tylko stara się poznać ucznia, ale także samego siebie. Bardzo ważne jest, aby tutor miał świadomość zarówno własnych zasobów, jak i ograniczeń, rozpoznawał, kiedy jego wiedza nie wystarcza i konieczna jest konsultacja ze specjalistą. Nie należy zapominać, że tutor nie jest terapeutą, a tutoring terapią. Tutor powinien posiadać szereg umiejętności, między innymi: rozmowy, aktywnego słuchania, zadawania pytań, udzielania informacji zwrotnej, motywowania, ale także realnej oceny sytuacji przykrojenia oczekiwań wobec ucznia do jego możliwości. Powinien także słuchać, rozumieć, wspierać, wymagać. Ogólnie opisany powyżej system funkcjonuje w ALA od roku Tutoring jest tam stosowany jako narzędzie do tworzenia szkolnej wspólnoty. Każdy uczeń ma swojego tutora, przy czym każdy tutor ma maksymalnie 10 podopiecznych. Tutoriale powinny odbywać się co najmniej raz w tygodniu i nie trwać dłużej niż 45 minut (optymalnie: od 10 do 30 minut). Praca z tutorem opiera się na wynegocjowanych i spisanych w formie kontraktu zasadach. Ich brzmienie może ulec zmianom, jeśli strony porozumieją się co do tego. Podsumowanie pracy stanowią Twórcze zmagania ze sobą rodzaj bilansu, co się udało, a co nie, podczas minionego semestru. Uczeń dokonuje autorefleksji, spisuje przemyślenia, a następnie przedstawia je swojemu tutorowi. Doświadczenia Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich zainspirowały twórców programu Wsparcie Tutoringu we Wrocławskich Gimnazjach. Program realizowany jest przez Kolegium Tutorów we współpracy z Wydziałem Edukacji miasta Wrocław. Program obejmuje 20 gimnazjów i 4 licea, bierze w nim udział ponad 200 tutorów i przeszło 2500 uczniów. Z elitarnego, niepublicznego środowiska tutoring przechodzi do oświaty publicznej. Pojawiają się pierwsze badania na temat skuteczności programu, jednak na realne wyniki przedsięwzięcia należy jeszcze poczekać. Tutoring rodzinny Wykraczający poza obszar edukacji model tutoringu funkcjonuje w powstałym w 2003 roku Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK. Placówki kierowane przez Stowarzyszenie (liceum, gimnazjum, szkoła podstawowa i przedszkole) prowadzone są w duchu ścisłej współpracy rodziny i szkoły. Tutoring w placówkach Stowarzyszenia ma wspierać rodziców (jako pierwszych wychowawców) oraz w indywidualny sposób pomagać dzieciom w rozwoju. Główną rolą tutora jest koordynacja współpracy pomiędzy placówką a rodzicami ma on przekazywać spostrzeżenia rodziców dotyczące dziecka placówce a obserwacje poczynione przez pracowników placówki rodzicom. Rodzice (oboje) spotykają się z tutorem przynajmniej trzy razy w roku i omawiają kwestie związane z wychowaniem dziecka. Tutor wspiera, a nie narzuca, pyta, aby razem z rodzicami wypracować model wychowania najlepszy dla dziecka. Tutoring w tym rozumieniu to nie wspieranie talentów, ale budowa fundamentów pod ich rozwój. 26 Wybrane praktyki tutoringu w Polsce Wybrane praktyki tutoringu w Polsce 27

16 Podsumowanie Tutoring w Polsce przyjmuje różne formy, funkcjonując na różnych płaszczyznach. Pozwala się postrzegać raczej jako zbiór metod wykorzystywanych do indywidualnej pracy z człowiekiem niż jedną, uniwersalną metodę. Można odnieść wrażenie, że każda płaszczyzna, w której tutoring jest wykorzystywany, wypracowuje własne modyfikacje, które nazywa tutoringiem, bez dodania mu przymiotnika precyzującego, o jaką odmianę tutoringu chodzi. Modele te funkcjonują niezależnie od siebie, nie czerpiąc nawzajem ze swych doświadczeń. Aktualnie najbardziej dynamicznie wydaje się rozwijać tutoring w praktyce szkolnej, jednak pojawiają się coraz to nowe, bardziej kreatywne sposoby wykorzystania tutoringu. Jednym z nich jest projekt Tutorzy młodych uchodźców pilotaż, którego szerszy opis znajduje się w dalszej części publikacji. Projekt ten zwraca uwagę na to, że tak elastyczne narzędzie, jakim jest tutoring, można zastosować o wiele szerzej niż tylko do indywidualnego wspierania uzdolnień, jak to najczęściej (nie zawsze!) ma miejsce. Projekt pokazuje, że tutoring sprawdza się także w kontekście nieformalnej współpracy tutora z uczniem, po godzinach pracy w szkole. Bibliografia Bennewicz, M. (2008). Coaching czyli restauracja osobowości. Warszawa: G+J Książki. Bennewicz, M. (2011). Coaching i mentoring w praktyce. Warszawa: G+J Książki. Budzyński, M. (2011). Tutoring Szkolny nowa jakość w relacjach Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice. Prezentacja na międzynarodowej konferencji Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci. Warszawa, Polska. Budzyński, M., Czekierda, P., Traczyński, J. i Zalewski, Z. (2009). Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej. Czayka-Chełmińska, K. (2007). W poszukiwaniu metody kształcenia liderów. W: Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów. Warszawa: Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Pełczyński, Z. (2007). Tutoring wart zachodu. Z doświadczeń tutora oksfordzkiego. W: Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów. Warszawa: Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Tarnowski, J. (2009). W świecie paradoksów. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam. Przydatne linki»» Akademia Artes Liberales: Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie: Collegium Invisibile: Encyklopedia coachingu: International Coaching Community: Kolegium Tutorów: Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK: 28 Wybrane praktyki tutoringu w Polsce Wybrane praktyki tutoringu w Polsce 29

17 Efektywność kształcenia Piotr Rycielski Efektywność kształcenia w programach tutoringu rówieśniczego Tutoring jako narzędzie wsparcia procesu dydaktycznego staje się coraz częściej obecny w polskich szkołach. Dowodem na to mogą być liczne placówki publicznego systemu edukacji decydujące się na wdrożenie metod tutoringowych do codziennej pracy z uczniem. Tutoring znajduje także swoje miejsce w ofercie studiów podyplomowych oraz kursów szkoleniowych proponowanych nauczycielom. Czy tutoring jest zatem skuteczny? Uczestnicy tutoringu zarówno tutorzy, jak i ich podopieczni zazwyczaj chwalą sobie ten system wsparcia dydaktyki. Jak pisze Keith Topping (2000), efektywność tutoringu działa na różne sposoby dla różnych par tutorów i ich podopiecznych. Przykładowe zalety tutoringu to: 31

18 więcej praktyki, więcej aktywności i różnorodności, więcej zindywidualizowanego wsparcia, więcej pytań, przystępne tłumaczenie trudnych zagadnień, więcej demonstracji i prób w działaniu, więcej przykładów istotnych lokalnie, łatwiejsza identyfikacja braku zrozumienia pewnego obszaru wiedzy u ucznia, więcej zachęt i procesów samokorygujących, więcej szybkiej i bezpośredniej informacji zwrotnej, więcej pochwał, więcej okazji do generalizowania wiedzy i spostrzeżeń, większy wgląd w proces uczenia się (metapoznanie), więcej samoregulacji i panowania nad procesem uczenia się u podopiecznych. Metody tutoringowe są stworzone dla wspierania procesu edukacji. W pewnych okresach bywały dominujące jak w akademii Platońskiej, a w pewnych popadały w zapomnienie jak w średniowieczu czy okresie późnego PRL-u. Współcześnie metody tutoringowe wydają się niezwykle skutecznym narzędziem holistycznego wsparcia rozwoju człowieka, a w szczególności wsparcia rozwoju ucznia w procesie edukacji. W opisie efektywności działań tutoringowych chciałbym w szczególności skupić się na metodach opartych na mechanizmach tutoringu rówieśniczego. Skoro jednym z założeń tutoringu jest twierdzenie, że tutorzy i ich podopieczni uczą się wzajemnie od siebie w procesie tutoringu tutoring rówieśniczy wydaje się doskonałym narzędziem mogącym wspierać przepływ wiedzy i umiejętności między dziećmi w polskich szkołach. Dane uzyskane w badaniach realizowanych przez Pracownię Szkolnych Uwarunkowań Kształcenia w Instytucie Badań Edukacyjnych wskazują na znaczny stopień zróżnicowania wyników dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Poniższy wykres (Rysunek 1) przedstawia uśrednione wyniki Testu Umiejętności Na Starcie Szkolnym (TUNSS) z matematyki, u dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej (dane te zostały zebrane w ramach projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Rysunek 1. Porównanie wyników testu umiejętności matematycznych Źródło: opracowanie własne Jeśli spojrzymy na wykres prezentujący umiejętności matematyczne dzieci w przedszkolu, w zerówce i w pierwszej klasie szkoły podstawowej oprócz całkiem oczywistego wniosku, że dzieci uczące się w szkole przyswoiły najwięcej wiedzy i umiejętności możemy dostrzec jeszcze jedną, niezwykle ważną informację. Kryje się ona w wąsach znajdujących się powyżej i poniżej wartości średnich prezentowanych przez słupek 32 Efektywność kształcenia Efektywność kształcenia 33

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Praca zbiorowa pod redakcją M. Budzyńskiego, P. Czekierdy, J. Traczyńskiego, Z. Zalewskiego, A. Zembrzuskiej Towarzystwo Edukacji Otwartej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH Wymaganie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1 Aby sprawnie działać i dostosowywać się do zmieniających się warunków oraz współpracowaćze

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Książka dofinansowana ze środków na naukę w latach 2009 2012 jako projekt badawczy nr N115014537 Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych Recenzent dr hab.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers,

Od re dak cji. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers, SPIS TREŚCI Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą przyjemnością przedstawiam Państwu grudniowy numer dwumiesięcznika i serdecznie zachęcam do zapoznania się artykułami, w których autorzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o.

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o. PORADNIK Edustacja.pl Sp. z o.o. Łódź 2010 Redaktor naczelny Katarzyna Razik Redaktorzy Marcin Felkiewicz, Katarzyna Kaszyńska, Magdalena Korczyk-Waszak, Karolina Kotkowska, Ewa Mlostoń, Ryszard Naskręcki,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

w poszukiwaniu metody kształcenia liderów

w poszukiwaniu metody kształcenia liderów w poszukiwaniu metody kształcenia liderów Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów w poszukiwaniu metody kształcenia liderów Publikacja sfinansowana

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Rozwijanie potencjału uczenia się w społecznej przestrzeni edukacji

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA NR 10 Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką Inspiracje Warszawa, 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 8 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania.

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

standardy, bariery, szanse Edukacja małych dzieci RAPORT

standardy, bariery, szanse Edukacja małych dzieci RAPORT Warszawa 2010 // Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego // Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Edukacja małych dzieci standardy, bariery, szanse RAPORT Warszawa 2010 Fundacja Rozwoju Dzieci

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula P Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula Warszawa 2009 Ilustracje: Malwina Wieczorek-Bradé Projekt graficzny okładki: Pracownia C&C Sp. z

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 8 CZĘŚĆ II Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy Redakcja Iwona Werner, Ewa Więcek-Janka Łódź 2014 Zeszyt finansowany przez Wyższą

Bardziej szczegółowo