OFERTA WEWNĘTRZNEGO SZKOLENIA CERTYFIKUJĄCEGO DLA Wydziału Oceanografii i Geografii UG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA WEWNĘTRZNEGO SZKOLENIA CERTYFIKUJĄCEGO DLA Wydziału Oceanografii i Geografii UG"

Transkrypt

1 OFERTA WEWNĘTRZNEGO SZKOLENIA CERTYFIKUJĄCEGO DLA Wydziału Oceanografii i Geografii UG Szkoła Tutorów Akademickich to nowatorski program dla naukowców, k a d r y d y d a k t y c z n e j u c z e l n i i doktorantów. Tutoring to niezwykła m e t o d a s t o s o w a n a m. i n. n a uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge, która skutecznie rozwija potencjał studentów, wzmacnia kulturę akademicką i efektywność nauczania oraz zwiększa prestiż zawodowy i osobisty wykładowców. U c z e s t n i c y S z k o ł y Tu t o r ó w A k a d e m i c k i c h C o l l e g i u m Wratislaviense są przygotowani do prowadzenia tutoriali oraz otrzymują Certyfikat Tutora Akademickiego 1 stopnia. COLLEGIUM WRATISLAVIENSE Dom Edyty Stein, ul. Nowowiejska 38, Wrocław / C z a s t r w a n i a s z k o l e n i a certyfikującego na tutora wynosi 64 godziny.

2 PROPONOWANY PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLENIA Zjazd 1 (3 dni, lipiec 2013) Tutoring: wprowadzenie teoretyczne oraz dobre praktyki tutorskie w Polsce i na świecie. A n t r o p o l o g i a i c e l e t u t o r i n g u akademickiego. Profil kompetencyjny tutora akademickiego. Przygotowanie i prowadzenie pierwszego spotkania tutorskiego. Ćwiczenia w parach tutorskich. Analiza osobistych predyspozycji tutorskich. Zjazd 2 (3 dni, wrzesień 2013) Przygotowywanie i ocena eseju tutorskiego. Prowadzenie tutoriali w oparciu o esej. Edukacja spersonalizowana i rozwój t a l e n t ó w. O s i ą g n i ę c i a c o a c h i n g u, mentoringu i tutoringu warsztat narzędziowy. Jak inspirować skutecznie: równowaga między osobowością tutora a jego wizerunkiem. Ćwiczenia w parach tutorskich. Zjazd 3 (2 dni, wrzesień / październik 2013) Tworzenie długofalowych programów tutorskich ukierunkowanych na osiąganie istotnych celów edukacyjnych: prace naukowe, projekty badawcze, artykuły naukowe, stypendia, studia zagraniczne. C o o ż y w i a t u t o r ó w? P i ę ć k ro k ó w efektywnego tutoringu prezentacja a n g l o s a s k i e j s z k o ł y t u t o r i n g u akademickiego. Radzenie sobie z trudnościami w tutoringu. Metody rozwoju zespołów tutorskich. Ćwiczenia w parach tutorskich. Rozdanie Pakietu Tutora na płytach CD. Podsumowanie szkolenia. Wręczenie Certyfikatów Tutorskich 1 stopnia. Szczegółowe terminy zjazdów zostaną ustalone w g p r e f e r e n c j i U c z e s t n i k ó w o r a z Zamawiającego szkolenie.

3 SYLWETKI PROWADZĄCYCH Piotr Czekierda: Prezes Collegium Wratislaviense, pomysłodawca Programu Academic Leaders, certyfikowany trener biznesu, tutor. Studiował politologię, filozofię i biznes. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i IESE Business School w Barcelonie. Zainicjował pierwsze programy tutorskie we Wrocławiu i w kilku innych miastach. Projekty edukacyjne realizował zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. we Francji, Niemczech, Litwie, Izraelu, Słowenii.Członek Klubu Wiedzy Harvard Business Review Poland. Żonaty, tata trójki dzieci. Przemysław Hałub: absolwent Programu Top 500 Innovators na Stanford University, pracownik Centrum Badań i Rozwoju EIT Plus, gdzie pełni funkcję Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej. Promuje i rozwija w Polsce metodę design thinking. Marcin Szala MA (Oxon): trener i tutor Colllegium Wratislaviense, a b s o l w e n t U n i w e r s y t e t u Oksfordzkiego (studiował fizykę i filozofię). Pracował jako General Manager w firmie Dragonmobility Ltd w Cambridge. Po powrocie do Polski objął stanowisko Wicedyrektora ds. strategii i rozwoju Szkół ETE. Obecnie p e ł n i f u n k c j ę k i e r o w n i k a programowego Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense. Żonaty.

4 METODY PRACY SZKOLENIOWEJ Trenerzy Szkoły Tutorów Akademickich kładą duży nacisk na odpowiedni balans między sprawdzoną, inspirującą i w i a r y g o d n ą w i e d z ą t e o re t y c z n ą związaną z tutoringiem oraz warsztatami p r a k t y c z n y m i. S z k o ł a Tu t o r ó w Akademickich to przyjazna przestrzeń do zdobywania wiedzy, dzielenia się doświadczeniem oraz treningu nowych narzędzi pracy tutora i umiejętności. Dokładamy starań, aby każdy zjazd w ramach Szkoły przynosił nową porcję wiedzy, narzędzi i refleksji. Oprócz pracy w grupie, każdy uczestnik Szkoły Tutorów Akademickich może skorzystać z możliwości indywidualnych konsultacji związanych z tematyką szkolenia, osobistych bądź online.

5 OPINIE I REKOMENDACJE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ COLLEGIUM WRATISLAVIENSE Szkolenie oceniam na piątkę. Przyszłam na nie załamana kondycją uniwersytetu, a wyszłam z pewną nadzieją, że da się coś zrobić. dr Dorota Wolska, Uniwersytet Wrocławski Szkolenie na bardzo wysokim p o z i o m i e. U r o z m a i c o n e, intensywne zajęcia aktywizujące uczestników oraz pobudzające do działania i myślenia. dr Joanna Krupowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu U d z i a ł w p r o p o n o w a n y c h z a j ę c i a c h w z b u d z i ł m o j ą motywację do pracy nad sobą, poszerzył horyzonty myślowe, pozwolił na poznanie ciekawych ludzi. Lidia Poradzisz - trener, konsultant biznesu, INSPIRE Centrum Rozwoju Umiejętności Wspaniałe szkolenie! Treści merytoryczne były na najwyższym p o z i o m i e, a m e t o d y k a b y ł a dostosowana do potrzeb grupy. Szkolenie upewniło mnie w tym, co r o b i ę, w z m o c n i ł o m o j e kompetencje i dało nowe narzędzia pracy. Dziękuję za entuzjazm, z a p a ł, e n e r g i ę i w i e d z ę prowadzącego, które wiele mi dały. Krzysztof Rynkiewicz, Brait Edukacja dla przyszłości U d z i a ł w S z k o l e Tu t o r ó w Akademickich przywrócił mi wiarę w s i ł ę i w a r t o ś ć e d u k a c j i. Zainspirował do poszukiwania intelektualnej przyjemności w indywidualnej pracy ze studentami i satysfakcji z wykonywanej pracy. Wartości, na których bazuje tutoring od zawsze były mi bliskie a teraz mam w ręku narzędzie, z p o m o c ą k t ó r e g o m o g ę j e urzeczywistniać. Szczególnie cenna była dla mnie możliwość r e fl e k s j i n a d s a m y m s o b ą. Szkolenie oceniam na 6. Dr Małgorzata Grzegorczyk, Katedra Marketingu, Uniwersytet Łódzki [ N a s z k o l e n i u ] n i e b y ł o p r z y p a d k o w y c h o s ó b, z charakterystycznym zblazowaniem twierdzących, że już nic się nie da zrobić. Poznałam ludzi z pasją, którzy chcą zmian w polskim szkolnictwie wyższym i nie zamierzają na nie biernie czekać. d r A g n i e s z k a P i a s e c k a, M i ę d z y w y d z i a ł o w e S t u d i u m P e d a g o g i c z n e, U n i w e r s y t e t Przyrodniczy we Wrocławiu

6 lorem + elementum Praca - ulica Praca - kod Praca - miasto Praca - kraj Serdecznie zapraszamy do współpracy Dodatkowe informacje: Piotr Czekierda e: t: , Collegium Wratislaviense Dom Edyty Stein, ul. Nowowiejska Wrocław

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Opisy warsztatów i informacje o prowadzących

Opisy warsztatów i informacje o prowadzących Opisy warsztatów i informacje o prowadzących Temat: Świat należy do nas, czyli rozwój kariery w międzynarodowym środowisku wolontariat, praktyki, programy edukacyjne, studia za granicą! Spotkanie szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers,

Od re dak cji. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers, SPIS TREŚCI Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą przyjemnością przedstawiam Państwu grudniowy numer dwumiesięcznika i serdecznie zachęcam do zapoznania się artykułami, w których autorzy

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KURS NA ASESORA PROJEKTÓW ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

CERTYFIKOWANY KURS NA ASESORA PROJEKTÓW ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER Szanowni Państwo, w przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerem tel. (22) 2242195, (22) 2242196 lub drogą mailową biuro@humanskills.pl Informacje o

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton 100% zajęć w języku polskim Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

COACHING WEEK 2015 PROGRAM

COACHING WEEK 2015 PROGRAM COACHING WEEK 2015 PROGRAM 18.05.2015 Godzina i adres 11:30 13:15 Temat i prowadzący Szczegóły "COACHING KARIERY. JAK ZNALEŹĆ SWOJĄ DROGĘ?" w procesie edukacji i rozwoju JOANNA GAWLIK-DZIADOŃ - coach "Jeśli

Bardziej szczegółowo

Spotkania trenerów, coachów i praktyków HR

Spotkania trenerów, coachów i praktyków HR 1-3 kwietnia 2011 Warszawa Spotkania trenerów, coachów i praktyków HR Zapisy wyłącznie on-line pod adresem: www.narzedziownia8.evenea.pl Budujemy środowisko, stymulujemy rozwój. Kontakt: Katarzyna Kozyra

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA WROCŁAW 23 KWIETNIA 2014 SPIS TREŚCI 1. Ramowy harmonogram seminarium... 3 2. Elementy networkingu podczas seminarium...

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl NOWOŚĆ DESIGN W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) NOWOŚĆ INFORMATYKA W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) PEDAGOGIKA w Bydgoszczy (w

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42 Spis treści Słowo wstępne 3 Informacje ogólne 12 Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20 Działanie II Kursy Językowe 42 Działanie III Stypendia Indywidualne 46 Działanie IV Współpraca

Bardziej szczegółowo

TARGI PRACY SZANSĄ NA KARIERĘ. www.praktyki.eurostudent.pl. Raport. Kariera TO, CO WAŻNE TAK JAK LUBISZ. Upoluj najlepszy staż w mieście!

TARGI PRACY SZANSĄ NA KARIERĘ. www.praktyki.eurostudent.pl. Raport. Kariera TO, CO WAŻNE TAK JAK LUBISZ. Upoluj najlepszy staż w mieście! Upoluj najlepszy staż w mieście! www.praktyki.eurostudent.pl marzec 2014 Spójrz na okładkę przez swój smartfon lub tablet. Zobacz więcej i ułóż karierę swoich marzeń. Jak to zrobić? Szczegóły w magazynie.

Bardziej szczegółowo

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Praca zbiorowa pod redakcją M. Budzyńskiego, P. Czekierdy, J. Traczyńskiego, Z. Zalewskiego, A. Zembrzuskiej Towarzystwo Edukacji Otwartej

Bardziej szczegółowo

Potrzebny kryzys. Kontekst personelu i zarządzania czas zmian. W kontekście HR. Zapraszamy na cykl HR Lunch Meetingów: newsletter 1 (4) 2009

Potrzebny kryzys. Kontekst personelu i zarządzania czas zmian. W kontekście HR. Zapraszamy na cykl HR Lunch Meetingów: newsletter 1 (4) 2009 newsletter 1 (4) 2009 Potrzebny kryzys Trudno się z tym pogodzić, ale kryzysy też są potrzebne. Do czego? Do tego, żeby wprowadzać zmiany. W obszarze Human Resources Management trudno o lepszy powód czy

Bardziej szczegółowo

Raport Szkoła dla coacha

Raport Szkoła dla coacha Raport Szkoła dla coacha Magdalena Kołodkiewicz Zestawienie oferty edukacyjnej Szkół Coachingu w Polsce PATRONAT MEDIALNY: PATRONAT MERYTORYCZNY: KOMISJA COACHINGU POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH Patronat

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo