Nauka może być. zabawą! Dzieci mają naturalną potrzebę. Kształcenie i doskonalenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauka może być. zabawą! Dzieci mają naturalną potrzebę. Kształcenie i doskonalenie"

Transkrypt

1 Nauka może być zabawą! Należy dać dzieciom przestrzeń do nieskażonego wizją świata dorosłych, swobodnego eksperymentowania, badania, samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na pytania powstające w procesie rozwoju. Karolina Pytel, Aleksandra Salwa, Zuzanna Walczak, Aleksandra Zając Dzieci mają naturalną potrzebę badania, odkrywania oraz rozumienia świata. Zadają tysiące pytań, tworzą definicje zgodnie z ich własną wizją rzeczywistości, budują zaskakujące nas, dorosłych, teorie na temat świata. Dzieci pragną wiedzieć więcej, a przed nami, obecnymi w procesie ich wczesnej edukacji stoi wyzwanie: wykorzystać ten czas tak, aby wskazać jak najwięcej odpowiedzi. Jak tego dokonać? Należy dać dzieciom przestrzeń do nieskażonego wizją świata dorosłych, swobodnego eksperymentowania, badania, samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na pytania powstające w procesie rozwoju. Chodzi o to, aby odpowiednio wykorzystać moment, kiedy dziecko jest najbardziej twórcze i ciekawe świata. W dzisiejszych czasach nie brakuje instytucji, organizacji oraz inicjatyw, które stawiają na ciekawość jako motor rozwoju dziecka. Wiele muzeów przygotowuje dla najmłodszych atrakcyjne wystawy interaktywne, warsztaty, a nawet propozycje udziału w najprawdziwszych eksperymentach. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie proponuje najmłodszym odbiorcom spektrum doświadczeń, dzięki którym znajdują one odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Są to niewątpliwie miejsca, które odpowiadają potrzebom dzieci i przyczyniają się do ich efektywnego rozwoju. Wiek zabaw i pytań Rozwój dziecka w tym wieku jest szybki. Charakteryzuje się szerokim oraz intensywnym spektrum zmian, rozpoczynając od aspektu poznawczego, przez społeczny, emocjonalny, moralny oraz ruchowy. Warto zwrócić uwagę na rozwój motoryki małej, który umożliwia uczestnictwo w szerszym zakresie działalności, oraz tzw. głód ruchu, będący jednym z elementów składających się na aktywność i chęć eksploracji. Kolejnym elementem jest proces socjalizacji, rozpoczynający się już w wieku przedszkolnym i prowadzący do opanowania wiedzy o grupie oraz rolach społecznych, a także do stopniowego opanowywania standardów i wartości, głównie poprzez uczestnictwo w zabawach. Nie bez przyczyny wiek przedszkolny nazywany jest wiekiem zabaw. Są one podstawową aktywnością, Optymalne środowisko edukacyjne charakteryzuje się tym, że zainteresowania dzieci koncentrują się wokół rzeczywistych spraw, a dorośli odpowiadają na te zainteresowania, dostarczają wsparcia i informacji oraz koncentrują uwagę dzieci na ważnych aspektach przedmiotu zainteresowania (Katz, 2004). która w sposób szczególny wpływa na każdą sferę rozwoju dziecka. Należy zaznaczyć jednak wyjątkową rolę, którą pełni wychowawca. Zmiany w procesie uczenia się w okresie przedszkolnym polegają na przejściu od spontanicznego do reaktywnego typu przyswajania wiedzy i umiejętności: dziecko uczy się w miarę tego, jak program nauczyciela staje się jego własnym programem. Innymi słowy, poprzez ukierunkowywanie aktywności zabawowej dziecka można wpłynąć na proces spontanicznego uczenia się: ważne jest, aby wywołać zainteresowanie u przedszkolaka. Z tego względu nauka w latach 3 7 odbywa się przede wszystkim poprzez zabawę 12 Wychowanie w Przedszkolu nr 9 październik 2013

2 Kształcenie i doskonalenie i obcowanie z dorosłymi, jest więc włączona w inne formy aktywności, ma charakter mimowolny i okolicznościowy. Motorem każdego działania dziecka w tym wieku jest po prostu ciekawość. Pragnie ono wszystkiego dotknąć, spróbować, ma nieodpartą chęć poznawania świata całym sobą. Motywacja wewnętrzna kluczem do zaangażowania W procesie edukacji uczniowie nieustannie spotykają się z różnymi zadaniami. Nad niektórymi trudzą się dłużej, są znudzeni i niekoniecznie zadowoleni z efektów. Są też i takie, które wymagają wiele pracy, ale angażują uczniów tak bardzo, że zdają się oni zapominać o upływającym czasie, a wykonanie odzwierciedla szczyt możliwości dziecka. Podejście do wykonania zadania zależy od typu motywacji. Prawdziwe zaangażowanie w pracę zapewnia motywacja wewnętrzna. Dzięki pojawieniu się w procesie edukacji motywacji wewnętrznej podejmowanym działaniom towarzyszy satysfakcja i zaangażowanie, a realizowane cele stają się osobiście znaczące dla ucznia. Tego osobistego znaczenia zadaniom można więc nadać jedynie wtedy, gdy będą one możliwie najbardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Zadania takie zapewniają dzieciom okazję do ćwiczenia autonomii i odkrywania nowych idei oraz strategii rozwiązywania problemów, zarówno indywidualnie, jak i we współpracy z innymi. Motywacja wewnętrzna kształtowana jest przez dwa rodzaje czynników. Pierwsze z nich związane są z zaspokajaniem podstawowych potrzeb każdego ucznia autonomii, kompetencji oraz relacji z innymi; drugie zaś mają za zadanie kształtować środowisko edukacji wspierające autonomię najmłodszych. Trzy podstawowe potrzeby zidentyfikowane przez Ryana i Deciego odpowiadają za optymalne funkcjonowanie naturalnych tendencji do wzrostu i rozwoju człowieka (a także poczucia dobrostanu) oraz za prawidłowy rozwój społeczny. Potrzeba autonomii realizowana jest wtedy, gdy osoba może spostrzegać siebie jako inicjatora zachowań. Potrzebę więzi z innymi daje poczucie, że jest się członkiem grupy, rodziny czy społeczności oraz przyjmowanie ich wartości. Natomiast potrzeba kompetencji rodzi się z poczucia własnej skuteczności, a spełnia się poprzez zaangażowanie w różne działania. Drugim czynnikiem jest kształtowanie takiego środowiska edukacji, które stymulować będzie autonomię uczniów, w którym dzieci poczują, że ich działania wynikają z własnej woli, są wynikiem ich wyboru i pozostają w związku z ich zainteresowaniami, a także uznawane są za ważne. Istotne jest umożliwianie dzieciom wyboru chociażby w pozornie błahych sprawach. Podejmowanie decyzji za nie i narzucanie działań powoduje ograniczanie ich autonomii. Dzieci niechętnie podejmują się wtedy zadań, gdyż te nie wynikają z ich własnej woli, a jedyną motywację do pracy mogą stanowić szeroko pojęte kary i nagrody. Taki sposób zachęcania do pracy nie da nigdy efektów prawdziwego zaangażowania. Ciekawość + zaangażowanie = pomysł Doskonałą odpowiedzią na naturalną dziecięcą potrzebę odkrywania oraz zrozumienia świata jest podejście projektowe. Otaczający świat interesuje, prowokuje do wsłuchania się, smakowania, oglądania i dotykania. Umożliwia dzieciom pogłębione badanie zjawisk, które zdaniem małych odkrywców warte są ich uwagi, czasu i energii. Projekt oferuje ciekawą perspektywę dziecko, biologicznie predysponowane do poznawania otoczenia, występuje od początku w roli małego eksperta ; uznawane jest za kompetentne i inteligentne oraz pozostaje aktywne w procesie własnej edukacji na każdym etapie realizacji projektu. Fakt ten nie oznacza jednak, że nauczyciel jest zbędny. Wręcz przeciwnie przed nim stoi niezwykle odpowiedzialne zadanie dopilnowania, aby pojawiająca się wizja projektu, nad którym będą wspólnie pracować, wynikała z aktualnej sytuacji oraz nie przekraczała możliwości dzieci. Optymalne środowisko eksploracyjne, w którym działania dzieci wynikają z ich zainteresowań oraz są wynikiem trafnych obserwacji dorosłych, którzy wpuszczają dzieci do swojego świata, to niezwykle istotny element, stanowiący fundament pod dalsze dziecięce działania. Określone propozycje mają skłaniać dzieci do poszukiwania informacji i proponowania nowych rozwiązań. Działająca w ten sposób spirala powoduje, że nowe ustalenia, fakty i propozycje, które powstają w efekcie nieustających dziecięcych poszukiwań, za każdym razem stają się punktem wyjścia do dalszej eksploracji tematu, do zagłębiania się w niego i jeszcze bardziej wnikliwego badania, dzięki któremu powstają nowe pomysły i zadania. Dziecięca spontaniczność i żywiołowość to niesamowicie silny i jedyny w swoim rodzaju mechanizm, dzięki któremu można osiągnąć efekty we wszystkich 4 obszarach nauczania. Dzięki formie projektu w naturalny sposób poszerza się wiedza ogólna o świecie oraz pogłębia się zrozumienie otaczających zjawisk. Projekt przez oferowane działania kształtuje także nowe umiejętności (fizyczne, społeczne, werbalne) oraz dyspozycje, które stanowią nawyki myślowe wartościowane motywacyjnie i afektywnie stymulujące ważne zachowania (np. ciekawość czy skłonność do współpracy). Nie sposób także pominąć wpływu projektu na rozwój uczuć, czyli wewnętrznych stanów Wychowanie w Przedszkolu nr 9 październik

3 emocjonalnych, nierozerwalnie związanych ze wszystkimi podejmowanymi w życiu działaniami oraz interakcjami. Podejście projektowe oferuje ciekawą perspektywę, która łączy normatywne aspekty prawidłowego rozwoju (ciekawość, poszukiwanie, zadawanie pytań, stawianie hipotez) z cechami właściwymi tylko dzieciom spontanicznością, żywiołowością, niczym nieskrępowaną kreatywnością. Stymuluje to dziecko do działania, eksperymentowania, aktywnego rozwiązywania problemów. Wszystko to stanowi punkt wyjścia do badania w towarzystwie rówieśników, dorosłych i nauczycieli. Inspirujące wymiany zdań, ciekawe doświadczenia i eksperymenty, spotkania z ekspertami w różnych dziedzinach, które stają się udziałem dzieci podczas wykonywania projektu wszystko to powoduje dodatkowo zacieśnienie więzi, konieczność współdziałania i współpracy w celu dokonania odkrycia. Ciekawość, kreatywność i komunikacja oto mechanizm samonapędzający. Relacja tutorska polega na stworzeniu prawdziwie dwupodmiotowego stosunku, gdzie nauczyciel i uczeń wzajemnie darzą się szacunkiem i stają się dla siebie ważni. Istotą tej relacji jest dostrzeżenie partnera jako wyjątkowej, niepowtarzalnej osoby, która wnosi w nią pewien bagaż doświadczeń, system wartości, wiedzę oraz wszelakie kompetencje. Obie strony wypracowują wspólny system znaczeń, stanowiący układ odniesienia dla wszystkich, którzy uczestniczyli w procesie jego tworzenia. Ważne jest, aby system ów powstał w drodze negocjacji, partnerskiej współpracy, i nie był narzucany przez jedną ze stron. Pomysł w interakcji dziecko dorosły Interakcja i komunikacja w podejściu projektowym wymagają zupełnie innej jakości relacji między dzieckiem a jego opiekunem. Ze względu na to, że praca każdego ucznia wygląda nieco inaczej, dziecko dostaje szansę wykorzystania swoich zdolności i sprawdzenia swoich możliwości w różnych działaniach. Specyfika tej aktywności wymaga stworzenia indywidualnej relacji nauczyciela z każdym uczniem z osobna. Wzorem dla jej budowania powinna być relacja tutorska. Momenty, w których nauczyciel poświęca całą swoją uwagę jednemu uczniowi, choćby były bardzo krótkie, pokazują mu, że jest on kimś ważnym i interesującym, a jego potrzeby, mocne i słabe strony są istotne i powinny być uwzględniane w toku edukacji. Jeżeli taka relacja jest punktem wyjścia w projekcie, to cele, jakie stawiają sobie wychowawca i dzieci, stają się ważne ze względu na osoby biorące w nim udział. W ten sposób relacja tutorska sprzyja wzbudzaniu motywacji wewnętrznej, sprawia, że uczniem kieruje chęć samodoskonalenia i że postęp wymaga zaangażowania i wysiłku. To nie jest trudne! Metoda projektu wymaga odpowiedniego przygotowania i przeprowadzenia, dlatego warto poznać prawidłowy jej przebieg (aż do zakończenia projektu) oraz przekonać się, jaki nakład pracy zwiększy efektywność przyswajanej przez naszych podopiecznych wiedzy. Bardzo ważny jest wybór tematu. Należy w tym celu przeanalizować program szkolny oraz przeprowadzić wstępną diagnozę środowiska: jakie problemy występują, co warto zmienić, jakie umiejętności mogą być przydatne dla uczniów, jakie postawy warto kształtować. Niezwykle istotna jest również rozmowa z dziećmi i poznanie ich zainteresowań oraz wstępnych preferencji. Dopiero po uwzględnieniu wszystkich czynników należy wybrać temat projektu. Kolejnym etapem jest przygotowanie projektu. Należy zacząć od zapoznania się z tematyką pod względem merytorycznym oraz od wyznaczenia celów, które determinują określony kierunek działań. Niezbędna jest ocena możliwości wykonania zadania przez określenie zasobów 14 Wychowanie w Przedszkolu nr 9 październik 2013

4 Kształcenie i doskonalenie (np. sprzęt, kontakt z innymi instytucjami etc.), które już istnieją, oraz tych, które należy pozyskać. Na tym etapie bardzo ważne jest spotkanie z dziećmi, podczas którego przedstawimy im wizję i wstępny plan projektu oraz stworzymy wraz z nimi schematyczny harmonogram. Ostatnim elementem jest realizacja projektu, często bedąca ogromnym wyzwaniem dla prowadzącego. Dzięki relacji tutorskiej dzieci uzyskują możliwość swobodnej eksploracji. Ważne jest, by istniało przyzwolenie na przekształcanie projektu w miarę potrzeb dziecka w trakcie jego przeprowadzania. Aby ocenić sposób realizacji projektu oraz móc go ulepszyć w przyszłości, warto wprowadzić ewaluację, która nie będzie jednak ostatecznym zakończeniem. Istotnym czynnikiem jest również promocja projektu w najbliższym środowisku: w tym celu należy zaprezentować innym osobom efekty pracy dzieci. Efekty! Metoda projektu, prócz naturalnego wzbudzania w najmłodszych niezbędnej w procesie nauczania chęci poznawania i zaangażowania, jest warta polecenia także z innych względów. Pozwala na wszechstronny rozwój dziecka, kształtowanie nowych umiejętności, doskonalenie umiejętności już nabytych oraz wrodzonych predyspozycji i zdolności. Projekt w swej istocie pozostawia miejsce na pewną dowolność, dzięki czemu każdy jego uczestnik może znaleźć w nim coś, co pozwoli mu na realizację własnych pomysłów i rozwój zainteresowań. Osiągnięcie zamierzonych celów wymaga od dziecka poszukiwań przydatnych materiałów i informacji. Zaangażowanie w ten proces przygotowawczy sprzyja nabywaniu nowej wiedzy, uczy selekcji informacji, niezwykle istotnej na dalszych etapach edukacji, kształtuje także samodzielność. Dziecko staje się inicjatorem, samo stara się dotrzeć do wartościowych źródeł, zastanawia się, od kogo warto zaczerpnąć cennych wiadomości. W razie niepewności czy niepowodzenia prosi o pomoc zaufanych dorosłych, jednak ostateczna decyzja zawsze zależy od niego. Ono również (na ile jest to możliwe) samodzielnie organizuje własną pracę, planując poszczególne etapy działania i wyznaczając terminy ich ukończenia, a także próbuje rozwiązywać napotykane po drodze problemy samodzielnie lub wspólnie z rówieśnikami. Bez wątpienia takie podejście rozwija umiejętności społeczne, umożliwiające efektywną pracę w grupie. Dziecko nie raz zmierzy się z koniecznością obrony lub forsowania własnych pomysłów, będzie miało szansę sprawdzić swoje siły w różnych (nowych) rolach, być może odkryje talent przywódczy lub łatwość generowania kreatywnych, kompromisowych rozwiązań. Długotrwała praca z rówieśnikami nad wspólnym zadaniem stworzy możliwość rozwijania tolerancji wobec odmiennych pomysłów i sposobów działania, będzie także wymagała od dziecka radzenia sobie z sytuacją konfliktu, z silnymi emocjami i krytyką. Metoda ta może również pozytywnie wpłynąć na rozwój odpowiedzialności u najmłodszych, którym została powierzona piecza nad niepowtarzalnym elementem spójnej całości, oraz uczyć ich wytrwałości i niepoddawania się, także w obliczu piętrzących się trudności. Praca dziecka będzie doceniona, nawet gdy jej efekty będą odbiegać od początkowych założeń i wyobrażeń uczestników. Samo zaangażowanie we współtworzenie dzieła daje dziecku ogromną satysfakcję, dlatego niezaprzeczalną zaletę metody projektowej stanowi wzrost poczucia własnej wartości dziecka. Umiejętności rozwijane dzięki uczestnictwu w pro- Wychowanie w Przedszkolu nr 9 październik

5 jektach z pewnością okażą się przydatne przedszkolakom w niedalekiej przyszłości taka forma pracy przygotuje je do radzenia sobie w szkole. Pozytywne efekty dostrzec można nie tylko w rozwoju dziecka, lecz także w doskonaleniu pracy nauczyciela, rodziców i instytucji zaangażowanych w realizację projektu. Nauczyciel pełniący rolę koordynatora projektu ma szansę stać się specjalistą w pewnej dziedzinie, zyska bowiem wiedzę w zakresie obranego tematu. Rozwinie swoje umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, zdolności motywowania dzieci do działania, a także umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, ze środowiskiem lokalnym i mediami. Realizacja projektu zwykle wiąże się z zaangażowaniem osób z najbliższego otoczenia (np. pełniących konkretny zawód), a co za tym idzie z możliwością nawiązania przez nauczyciela ciekawych znajomości. Opisywana metoda pomaga mu kształtować postawę otwartości na innych ludzi, nowe doświadczenia i niepospolite rozwiązania. Może wpłynąć na rozwój kreatywności i doskonalenie warsztatu pracy, a także na wzrost autorytetu u swoich podopiecznych. Podczas realizacji projektu bardzo ważna jest współpraca z rodzicami. Ich zainteresowanie i zaangażowanie może utwierdzać dzieci w przekonaniu, że robią coś ważnego i wartościowego oraz być źródłem wiedzy i pomocy w pokonywaniu przeszkód i dziecięcych rozterek. Dzięki czynnemu uczestnictwu zyskają pełniejszy wgląd w proces uczenia się dziecka, będą mieli możliwość głębszego zrozumienia tego procesu i aktywnego w nim udziału. Projekt przysporzy okazji do rozmów z dzieckiem, wspólnego działania i poznawania świata oraz stworzy przestrzeń do budowania współpracy z nauczycielami i zapoznania się ze sposobami ich pracy, przyczyniając się do wzrostu zaufania. Zastosowanie metody projektu często jest też korzystne dla instytucji. Może przynieść poprawę komunikacji personelu oraz integrację pracowników z władzami. Projekt bowiem zwykle wymaga nie tylko zaangażowania ich wszystkich, lecz także wspólnych ustaleń i podejmowania ważnych decyzji. Jego realizacja przyczynić się może do zacieśnienia współpracy z innymi instytucjami, przedsiębiorstwami, a nawet lokalnymi władzami i (jak już wspominałyśmy) mediami. To z kolei pozwoli na kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola, którego niewątpliwym atutem będzie rozwój aktywnych metod kształcenia. * * * Podejście projektowe jest niezwykle przydatnym i efektywnym sposobem pracy z dziećmi, warto jednak zapamiętać, że opiera się ono na kilku ważnych elementach. Pierwszym z nich jest uwzględnienie wewnętrznej motywacji dziecka oraz jego ciekawości. Jest to warunek odniesienia sukcesu. Aby utrzymać niegasnące zainteresowanie przedszkolaka potrzebny jest odpowiedni sposób realizacji projektu oraz metoda pracy z dziećmi uwzględniająca relację tutorską. Dzięki niej wychowawca wspiera swoich podopiecznych, pozostawiając im możliwość swobodnej eksploracji z gwarancją pomocy w razie jakichkolwiek problemów. Jest to ważny aspekt, istotny na każdym etapie realizacji projektu. Wiek przedszkolny to wiek zabaw i pytań, a metoda projektu uwzględnia te dwie podstawowe cechy okresu rozwojowego dziecka. Przedszkolak ma możliwość odkrywania świata i uczenia się przez zabawę. Dowolność tematów oraz elastyczność harmonogramu stwarzają możliwość eksploracji i stawiania ważnych dla dziecka pytań. Dzięki ciekawej promocji projektu w najbliższym środowisku widoczne będą pozytywne efekty nie tylko u przedszkolaków, lecz także u nauczycieli, rodziców oraz zaangażowanych instytucji. Z tego względu wewnętrzna motywacja i zainteresowanie dziecka w połączeniu z relacją tutorską są niezbędne, by metoda projektu mogła odnieść sukces i osiągnąć zamierzone cele. Karolina Pytel, Aleksandra Salwa, Zuzanna Walczak, Aleksandra Zając Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu BI BLIO GRA FIA Brzezinska A.I., Rycielska L., Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela, [w:] Czekierda P., Budzynski M., Traczynski J., Zalewski Z., Zembrzuska A. [red.], Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej (s ), Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009, s Brzezińska A.I., Tutoring w edukacji: kaprys, konieczność czy szansa rozwoju dla ucznia i nauczyciela?, [w:] Iwański J. [red.], Tutoring młodych uchodźców, Warszawa 2012, s Brzezińska A. I., Aktywność zabawowa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] Brzezińska A., Burtowy M., Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, Poznań 1992, s Gołębniak B.D., Refleksja nad refleksją prezentowaną w projektach, [w:] Gołębniak B. D. [red.], Uczenie metodą projektów. WSiP, Warszawa 2002, s Gołębniak B.D., Potyrała D., Zamorska B., Ważne decyzje i działania. Przewodnik projektowania, [w:] Gołębniak B. D. [red.], Uczenie metodą projektów, 2002, s Jacobs G., Using the project approach in early childhood teacher preparation, [w:] Issues in early childhood education: curriculum, teacher education, & dissemination of information. Proceedings of the Lilian Katz Symposium, November 5 7, Kaplan A., Flum H., Achievement goal orientations and identity formation styles, [w:] Educational Research Review, 5, 2010, s Kielar-Turska M., Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, [w:] Harwas-Napierała B., Trempała J. [red.], Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa 2008, s Rosalska M., Zamorska B., Teoretyczne podstawy projektów, [w:] Gołębniak, B. D. [red.], Uczenie metodą projektów. WSiP, Warszawa 2002, s Ryan R.M., Deci E. L., Self determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist, 55, 2000, s Traczyński J., Kim jest (mógłby być...) tutor w polskiej szkole?, [w:] Budzyński M., Czekierda P., Traczyński J., Zalewski Z., Zembrzuska A., [red.], Tutoring w szkole: między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Wrocław 2009, s Tyszkowa M., Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Warszawa Deci E.L., Lens W.,Vansteenkiste M., Intrinsic versus extrinsic goal contents in self determination theory: another look at the quality of academic motivation. [w:] Educational Psychologist, 41, 2006, s Wygotski L.S., Nauczanie a rozwój w wieku przedszkolnym. [w:] Wybrane prace psychologiczne. Warszawa 1971, s Cardoso C., Melo N., Mendes M.O., Vasconcelos T., Chcieliśmy się dowiedzieć, dlaczego Księżyc zmienia fazy, [w:] Dzieci w Europie, 16(4), 2009, s Yuen L. H. F., From foot to shoes: kindergartners, families and teachers perceptions of the project approach, [w:] Early Childhood Education, 37, 2009, s Wychowanie w Przedszkolu nr 9 październik 2013

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Praca zbiorowa pod redakcją M. Budzyńskiego, P. Czekierdy, J. Traczyńskiego, Z. Zalewskiego, A. Zembrzuskiej Towarzystwo Edukacji Otwartej

Bardziej szczegółowo

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna.

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. 1 Razem i osobno Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania z uwzględnieniem pracy w grupach mieszanych wiekowo Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I III szkoły podstawowej Poradnik dla nauczyciela

Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I III szkoły podstawowej Poradnik dla nauczyciela Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I III szkoły podstawowej Poradnik dla nauczyciela Iwona Fechner-Sędzicka Barbara Ochmańska Wiesława Odrobina Rozwijanie zainteresowań i

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 3 Anna Kamza Rozwój dziecka Wczesny wiek szkolny wiek: 5/6 8/9 lat Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu

Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 [s. 219-237] Grażyna Maciak Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu Possibilities of using the project

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu 1 Opracowanie Anna Klimowicz Materiały dystrybuowane bezpłatnie 2 Wprowadzenie Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH Wymaganie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1 Aby sprawnie działać i dostosowywać się do zmieniających się warunków oraz współpracowaćze

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w tradycyjnym przedszkolu. Refleksja nad badaniami w działaniu z pozycji zewnętrznego obserwatora

Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w tradycyjnym przedszkolu. Refleksja nad badaniami w działaniu z pozycji zewnętrznego obserwatora PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI / ISSUES IN EARLY EDUCATION 1 (28) / 2015 ISSN 1734-1582 Kamila Zdanowicz-Kucharczyk Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna kamzdan@wp.pl Zastosowanie elementów metody Marii

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 2 Joanna Matejczuk Rozwój dziecka Wiek przedszkolny wiek: 2/3 5/6 lat

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo