PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny"

Transkrypt

1 PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK egzemplarz bezpłatny

2

3 Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Człowiek najlepsza inwestycja!

4

5 Spis treści LIFE TUTORING ZDOBYWCÓW PRZYSZŁOŚCI 5 PODRĘCZNIK DO LIFE TUTORINGU 7 CZĘŚĆ PIERWSZA TEORETYCZNA PRZEWODNIK METODYCZNY ZOSTAŃ PRZEWODNIKIEM DO DOROSŁOŚĆI 9 1. WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ LIFE TUTORINGU CO TO JEST TUTORING? KORZYŚCI Z TUTORINGU LIFE TUTORING W DOMU DZIECKA LIFE TUTOR W DOMU DZIECKA JAK ZOSTAĆ PRZEWODNIKIEM DO DOROSŁOŚCI? PIĘĆ ORIENTACYJNYCH KWESTII W STAWANIU SIĘ PRZEWODNIKIEM DO DOROSŁOŚCI TRANSFORMACJE NA DRODZE STAWANIA SIĘ PRZEWODNIKIEM AUTOREFLEKSJA NA DRODZE STAWANIA SIĘ LIFE TUTOREM DEKLARACJA LIFE TUTORA INFORMACJA ZWROTNA OD TUTEE CECHY I KOMPETENCJE LIFE TUTORA Style komunikacyjne UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYNE LIFE TUTORA CZEGO POTRZEBUJE MŁODY CZŁOWIEK NA PROGU DOROSŁOŚCI? CO TO JEST SAMODZIELNOŚĆ? DEFICYTY I TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ WYCHOWANKÓW DOMÓW DZIECKA ZMIANA 49 CZĘŚĆ DRUGA PRAKTYCZNA RAMOWY PROGRAM TUTORINGU 9 1. WARUNKI BRZEGOWE LIFE TUTORINGU, CZYLI PRACA LIFE TUTORA JAKO PROCES BUDOWANIE RELACJI KONTRAKT RÓŻNICOWANIE WYZWAŃ 60

6 2. LIFE TUTORING OD POCZĄTKU DO KOŃCA, CZYLI PRACA LIFE TUTORA JAKO PROJEKT Określenie potrzeb i sformułowanie celów Planowanie działań Realizacja planów w toku uczenia się i dokonywania zmian Podsumowanie realizacji celu TRUDNE MOMENTY NA ZAKOŃCZENIE PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA LIFE TUTORA DODATKI DOKUMENTACJA KOMUNIKACJA KONFLIKTY Wyjazdy i wizyty studyjne 96 SŁOWNICZEK 97 BIBLIOGRAFIA 99

7 LIFE TUTORING ZDOBYWCÓW PRZYSZŁOŚCI

8

9 PROGRAM LIFE-TUTORING PODRĘCZNIK Life Tutoring Zdobywców Przyszłości 7 Zanim zabierzecie się za lekturę niniejszego podręcznika, winni jesteśmy Wam kilka wyjaśnień. Program Life Tutoring jest jednym z elementów innowacyjnego modelu opracowanego w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości, którego celem jest odpowiednie przygotowanie wychowanków domów dziecka do dorosłego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zgodnie z założeniami wychowawcy, opiekunowie usamodzielnienia, czy wybrani przedstawiciele lokalnych społeczności (wolontariusze) mają stać się swoistymi życiowymi przewodnikami life tutorami (nauczycielami życia), którzy swoim doświadczeniem, nietuzinkowymi zainteresowaniami, inspirującą kreatywnością, a także wysokimi kompetencjami interpersonalnymi pobudzą podopiecznych do aktywnego, wewnątrzsterownego i przedsiębiorczego zarządzania swoim życiem i rozwojem. Najciekawszym, ale i najefektywniejszym scenariuszem wydaje się być swego rodzaju sztafeta początkowa praca wychowawcy jako life tutora (w okresie około lat wychowanka) stopniowo uzupełniania o pracę wolontariusza (w okresie lat), który zacząłby od pracy nad wąskimi zagadnieniami (np. szukanie pracy), a po nawiązaniu relacji stopniowo przejmowałby rolę life tutora (20+). Dzięki temu w mia rę u samodzielniania się wychowanek stopniowo odchodziłby od domu dziecka i swojego wychowawcy ku nowym miejscom, nowym wyzwaniom i nowym ludziom... Program może więc stać się zarówno niezwykłym doświadczeniem dla osób zaczynających przygodę pracy z młodzieżą, jak i cenną wskazówką do pracy dla wychowawców domu dziecka, pracowników socjalnych, pedagogów czy opiekunów usamodzielnienia. Z jednej strony może wzbogaci warsztat pracy, przyczynić się do podniesienia kompetencji zawodowych, z drugiej zaś prowadzi do wzrostu autorytetu i osobowego rozwoju. Co ważne, program ten nie funkcjonuje w izolacji. Innymi elementami projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości są między innymi programy Akademia rozwoju kompetencji i Skaner kompetencji. Oba te narzędzia mogą być bardzo przydatne w pracy life tutora. Akademia to wielki skarbiec rozmaitych metod pracy i ćwiczeń praktycznych. Z kolei Skaner może wydatnie wesprzeć life tutora na etapie badania kompetencji i preferencji podopiecznego. Niemniej jednak głównym narzędziem pracy life tutora będzie on sam jego potencjał, umiejętności, ale przede wszystkim podejście, postawa i odpowiedzialność. Stawanie się przewodnikiem do dorosłości to bowiem duża satysfakcja, ale i duża odpowiedzialność. By Wam to ułatwić, wyposażamy Was w mapę czyli ten podręcznik i narzędzia nawigacyjne. PODRĘCZNIK DO LIFE TUTORINGU Kiedy zastanawialiśmy się nad ideą tego podręcznika, najtrudniejszym pytaniem z jakim przyszło nam się zmierzyć było, czy w ogóle da się napisać podręcznik o life tutoringu. W końcu uznaliśmy, że jest to możliwe jednak w takiej formie, która może niektórych czytelników rozczarować. Przynajmniej tych, którzy spodziewali się gotowego zestawu instrukcji pozwalających bez wysiłku i skutecznie przeprowadzić każdego człowieka przez... no właśnie: przez co? Na tym właśnie polega problem i jednocześnie niezwykłość tej formy pracy z ludźmi, którą nazywamy life tutoringiem. Każdy człowiek jest absolutnie wyjątkowy w tym sensie, ze nie ma drugiej takiej osoby na świecie. Owszem jesteśmy w różnych sprawach podobni, ale tylko podobni nie tacy sami. Do tego każda sytuacja, w której z tą własną unikalnością się znajdujemy, jest niepowtarzalna i wyjątkowa. Jeśli jeszcze dodamy, że każda z tych sytuacji może potoczyć się na tysiące rożnych sposobów, chyba

10 PROGRAM LIFE-TUTORING PODRĘCZNIK 8 Wprowadzenie stanie się jasne, że nie jest możliwe opisanie uniwersalnego skryptu, zawierającego jedyne właściwe strategie postępowania w każdej sytuacji 1. Każdy człowiek jest wyjątkowy, każde życie jest wyjątkowe, każdy problem jest wyjątkowy dlatego nie istnieje jedna, uniwersalna instrukcja. Uznaliśmy zatem, że zamiast pisać CO masz zrobić, napiszemy JAK masz robić to, co uznasz za właściwe i korzystne dla swojego podopiecznego. I właśnie o tym jest ten podręcznik. Dość umownie podzieliliśmy ją na dw ie części: teoretyczną i praktyczną. Tak naprawdę wszystko w tym podręczniku ma bardzo praktyczny wymiar bo piszemy o realnej pracy z drugim człowiekiem. W części teoretycznej zawarliśmy wiedzę, którą uważamy za niezbędną w twojej pracy, natomiast w praktycznej staraliśmy się opisać, jak ta praca może, czy powinna wyglądać. Na początku staramy się przybliżyć zagadnienie tutoringu, jako szczególnej pracy z ludźmi. Następnie wskazujemy te umiejętności i cechy tutora, które są korzystne w pracy z młodymi ludźmi. Dalej w części teoretycznej zajmujemy się specyfiką Twoich podopiecznych to ważne, by rozumieć zarówno potrzeby swoich wychowanków (wynikające po prostu z określonego punktu rozwojowego), ograniczenia (wynikające z ich historii życia oraz ze szczególnej sytuacji, w jakiej się znajdują) i znaczenie celu, jaki przed nimi stoi. Wreszcie wskazujemy kilka ważnych faktów związanych z samym procesem, do którego się przymierzasz mamy tu na myśli oczywiście zmianę. Część praktyczna natomiast jest bardzo ogólnym (bo taki musi być) opisem tego, co musi się wydarzyć, by do zmiany doszło. Najpierw opisujemy strukturę pracy life tutora poczynając od warunków brzegowych (budowania wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i zawierania kontraktu, a także różnicowania wyzwań), poprzez kluczowe fazy (formułowanie celu, planowanie jego realizacji, wreszcie realizację i podsumowanie realizacji danego celu), czyli zakończenie współpracy. Kolejny element pracy jest przegląd n ajczęstszych źródeł trudności, które mogą wystąpić w procesie zmiany. Warto poświęcić temu rozdziałowi szczególną uwagę, ponieważ trudne momenty zdarzają się po prostu, a odpowiednie przygotowanie i adekwatna reakcja pozwalają zwykle dość sprawnie poradzić sobie z ryzykowną (dla powodzenia przedsięwzięcia) sytuacją. Bardzo istotne informacje znajdziesz w Dodatkach. To szereg narzędzi, a niekiedy ściągawek z tego, co powiedziane zostało już wcześniej, które możesz wykorzystać w pracy ze swoim podopiecznym. Życzymy pożytecznej lektury. 1 Komentarz autorów:eoretycznie jest to możliwe ale taka książka byłaby prawdopodobnie grubsza od obserwowanego Wszechświata i trudno by było ją wtedy nazywać podręcznikiem...

11 CZĘŚĆ PIERWSZA TEORETYCZNA PRZEWODNIK METODYCZNY ZOSTAŃ PRZEWODNIKIEM DO DOROSŁOŚĆI

12

13 PROGRAM LIFE-TUTORING PODRĘCZNIK Część I teoretyczna, Przewodnik metodyczny Zostań przewodnikiem do dorosłości WPROWADZENI E W PROBLEMATYKĘ LIFE TUTORINGU 1.1. CO TO JEST TUTORING? Tutoring jest jedną z metod edukacji zindywidualizowanej opierającej się na bezpośrednim spotkaniu tutora z podopiecznym, w relacji jeden na jeden, Ja Ty, mistrz uczeń. Wyróżnia go więc dwupodmiotowy charakter interakcji: tutora osoby posiadającej wiedzę, doświadczenie, odpowiednią f ormację i wychowanka (z ang. tutee), który otrzymuje wsparcie w integralnym rozwoju. W atmosferze dialogu, szacunku, wzajemnej uwagi, poszanowani a potrzeb i możliwości tutor wspiera tutee w poznawaniu określonego obszaru wiedzy, rozwijaniu umiejętności samodzielnego jej zdobywan ia i korzystania z własnych talentów i zasobów. Tutoring jest czymś więcej niż tylko przekazywaniem wiedzy i weryfikacją poziomu jej przyswojenia. Jest metodą, która wzmacnia poszukiwania i zainteresowania podopiecznego, umożliwia poznanie jego mocnych i słabych stron, doskonali zdolności i kompetencje, a także kształtuje postawy, wartości i priorytety życiow e. Opiera się na współpracy, w ramach której tutor towarzyszy w planowaniu ścieżki rozwoju tutee zgodnie z postawionym celem, a następnie udziela wsparcia na drodze jej urzeczywistniania. Pojęcia tutoring nie można jednoznacznie przetłumaczyć na język polski. Według Wielkiego słownika polsko-angielskiego PWN Oxford etymologia tego wyrazu pochodzi z języka angielskiego i oznacza zajęc ia w małych grupach, korepetycje 2, natomiast słowo tutor tłumaczone jest jako prywatny nauczyciel, korepetytor, wychowawca, opiekun naukowy 3. Słownik Webster s Third New International Dictionary po daje, że określenie tutor poch odzi z języka łacińskiego i symbolizuje strażnika, opiekuna, korepetytora, trenera 4. Idea tutoringu sięga do tradycji anglosaskiej. Tutor (ówczesny student/absolwent Uniwersytetu w Oxfordzie) wynajmowany był przez arystokratyczne rodziny oraz szlachtę do nauczania ich synów. Jego obowiązkiem było zamieszkanie z rodziną bądź podróżowanie po Europie z młodzieńcem pozostającym pod jego opieką. Oparty na indywidualnym kontakcie tutoringu, przeniesiony został do praktyki uniwersyteckiej od czasów kiedy synowie arystokratycznych rodzin mogli pobierać naukę w murach uczelni. Obecnie jest to podstawowa forma kształcenia na dwóch najstarszych angielskich uniwersytetach Oxfordzie i Cambridge. W Polsce jest jeszcze nowością, jednakże różne modele tutoringu realizowane są w szkołach, zwłaszcza w gimnazjach, liceach artystycznych, a także na uczelniach wyższych. 2 Wielki słownik polsko-angielski PWN Oxford, wersja mul medialna, PWN i Oxford University Press, Warszawa Tamże. 4 Webster s Third New Interna onal Dic onary, (red.) P. Babock Gove and The Merriam Webster Editorial Staff, Könemann, Cologne 1993, s

14 12 PROGRAM LIFE-TUTORING PODRĘCZNIK Część I teoretyczna, Przewodnik metodyczny Zostań przewodnikiem do dorosłości 1.2. KORZYŚCI Z TUTORINGU Z dotychczasowych doświadczeń stosowania tej innowacyjnej metody pracy wynika, że prowadzi ona do wielu korzystnych zmian w rozwoju podopiecznego. A mianowicie: sprzyja samorealizacji oraz motywuje do stałego rozwoju; daje możliwość regularnego konsultowania wyników pracy; rozwija umiejętność analizy materiału oraz wypracowanie własnego stanowiska w danej sprawie; wzmacnia umiejętność rozwiązywania problemów; uczy merytorycznej obrony własnej opinii; uczy efektywnego korzystania z własnej wiedzy; kształtuje nawyki myślenia oraz pracy sprzyjającej zdobywaniu mądrości 5. Członkowie Kolegium Tutorów Towarzystwa Edukacji Otwartej we Wrocławiu zakładają, że realizacja tutoriali powinna przynieść u odbiorcy szereg wymiernych korzyści w postaci wzrostu: samodzielności; odpowiedzialności (w tym za proces własnej edukacji); zdolności do podejmowania decyzji; systematyczności, samodyscypliny i umiejętności planowania zajęć; umiejętności wyboru drogi życiowej i budowania planów życiowych; umiejętności realizowania przyjętych planów i pokonywania trudności; umiejętności samodzielnego ucznia się (również wyboru i oceny źródła informacji); samoakceptacji i poczucia własnej wartości; otwartości i życzliwości dla innych oraz wzrostu poziomu zaufania; odwagi w formułowaniu i głoszeniu własnych poglądów; umiejętności twórczego i samodzielnego myślenia; tolerancji (akceptacji dla innych zachowań i poglądów); poszanowania pracy innych; umiejętności zgodnej współpracy w grupie; wrażliwości na losy innych i odpowiedzialności z tym związanej 6. 5 Materiały szkoleniowe. Projekt Nowoczesny Wykładowca tutor i coach, WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2010, s

15 PROGRAM LIFE-TUTORING PODRĘCZNIK Część I teoretyczna, Przewodnik metodyczny Zostań przewodnikiem do dorosłości 13 W placówkach opiekuńczo-wychowawczych szczególna wartość tutoringu przejawia się w specyficznych działaniach tutora wobec podopiecznego, a zwłaszcza w: umiejętności reagowania na indywidualne problemy i potrzeby rozwojowe wychowanków; stymulacji refl eksji nad własnym życiem i rozwojem; wzmacnianiu pozytywnych cech charakteru sprzyjających rozwojowi talentów; pomocy w wyznaczaniu celów na przyszłość oraz towarzyszeniu w ich realizowaniu zarówno podopiecznemu uzdolnionemu, jak i temu, który boryka się z różnego rodzaju trudnościami; ukazaniu sensu pracy nad realizacją obranych celów; odkrywaniu satysfakcji w pracy na rzecz rozwoju talentów, a później w efektywnym korzystaniu z nich; wprowadzaniu w świat wartości i kultury; przygotowaniu do samodzielności i zaradności życiowej poprzez wzmacnianie odpowiedzialności; pomocy w odnalezieniu miejsca w życiu oraz rozwinięciu potrzeby samodoskonalenia zawodowego i osobowego. Niewątpliwe korzyści z tutoringu wynosi również tutor, bowiem metoda ta: zapobiega wypaleniu zawodowemu; umożliwia rozwój osobowy poprzez uczenie się oraz podnoszenie zawodowych i społecznych kompetencji; rozwija umiejętności życia w dialogu z zachowaniem szacunku dla człowieka; przyczynia się do zmiany autorytetu wynikającego z pełnionych funkcji na rzecz autorytetu osobowości; sprzyja nawiązywaniu i budowaniu dobrych relacji międzyludzkich; rozwija empatię; służy zachowaniu własnej autentyczności w profesjonalnym realizowaniu działań; umożliwia bycie konsekwentnym z zachowaniem elastyczności w sytuacjach, które tego wymagają 7. 7 K. Czekierda, B. Fingas, M. Mazur, M. Mikołajczyk, Tutoring w pracy ze studentami. Materiały szkoleniowe. Projekt Nowoczesny Wykładowca tutor i coach, WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2010, s

16 14 PROGRAM LIFE-TUTORING PODRĘCZNIK Część I teoretyczna, Przewodnik metodyczny Zostań przewodnikiem do dorosłości 1.3. LIFE TUTORING W DOMU DZIECKA Nakreślony przez projekt PI Nawigator zdobywców przyszłości plan wdrożenia life tutoringu do placówki opiekuńczo-wychowawczej wyznaczył nowy, dotąd jeszcze nie realizowany model tutoringu. Z uwagi na fakt, że skierowany jest do młodych ludzi, którzy w niedługim czasie opuszczą dom dziecka i rozpoczną samodzielne życie powinien uwzględnić działania umożliwiające wyposażenie ich w silne poczucie własnej wartości, wysoką samoocenę, a przede wszystkim wiarę w sukces i szczęśliwe, spełnione, dorosłe życie i przyszłość. Jest to wyjątkowo trudne i odpowiedzialne zadanie, bowiem wychowankowie stanowią specyficzną grupę osób, nierzadko pozbawionych wzorców osobowych, wartości, a nawet sensu życia. Dlatego też life tutoring, ze względu na specyficzną różnorodność oraz złożoność problemów z jakimi stykają się wychowawcy, powinien przede wszystkim być elastycznie dopasowywany do indywidualnych potrzeb, kłopotów, wyzwań i możliwości usamodzielniającego się podopiecznego. Podstawowym warunkiem pomyślnej realizacji programu jest zbudowanie pozytywnej więzi między life tutorem a wychowankiem. Jest to możliwe dzięki zindywidualizowanemu podejściu, częstym kontaktom, które sprzyjają tworzeniu dobrych relacji budowanych w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi. Oczywiście inaczej to wygląda w sytuacji tutora-wolontariusza, a inaczej w przypadku wychowawcy, który podejmuje się roli life tutora, a który ma już z wychowankiem zbudowaną relację i więź. Niemniej także wychowawca, kiedy decyduje się na podjęcie roli life tutora, powinien przygotować się do odkrywania swoich podopiecznych na nowo. Niezaprzeczalnym walorem spotkań z tutee (tutoriali), a zarazem kluczowym ich celem jest więc gruntowne poznanie podopiecznego, przede wszystkim pod kątem mocnych i słabych stron, ukrytych zasobów i talentów. Jest to podstawa wspólnego opracowania ścieżki rozwoju, która powinna stać się wyzwaniem, inspiracją do poszukiwań, tworzenia nowych jakości i pozytywnych zmian. Następnie zadaniem life tuto ra jest rozwijanie odkrytych umiejętności poprzez towarzyszenie i wspieranie w drodze urzeczywistniania wyznaczonych zamierzeń. W trakcie spotkań tutee uczy się sztuki wydobywania i korzystania z własnego potencjału. Odnoszone sukcesy motywują go do dalszego wysiłku, sprzyjają zrozumieniu sensu własnej pracy, uczą wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do celu, a tym samym kształtują silne poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za podejmowane działania. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które wychowywały się w rodzinach dysfunkcyjnych czy patologicznych, gdzie niemożliwe było zaspokojenie szeregu fundamentalnych potrzeb istotnych do zdrowego rozwijania się i normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Stąd też innym ważnym aspektem life tutoringu jest zidentyfikowanie uznawanych przez podopiecznego wartości, światopoglądu, przyjmowanych postaw wobec siebie, innych, codziennych obowiązków i życia w ogóle. Rzetelna diagnoza staje się podłożem weryfikowania negatywnych zachowań, a następnie wspierania w kierunku pożądanych i społecznie akceptowanych zmian. Najlepszym ku temu środkiem jest partnerski dialog, twórcze rozmowy, wymiana wiedzy i doświadczeń. Stwarza to podopiecznemu możliwość samodzielnego, krytycznego przyjęcia lub zanegowania rozpatrywanej kwestii. Ważne jest, aby life tutor nie dawał gotowego rozwiązania, nie zmuszał do zmiany poglądu, na taki, jaki jego zdaniem jest słuszny. Powinien jedynie pokazać obraz sytuacji i własny punkt widzenia. W ten sposób ukierunkowuje i pomaga spojrzeć na tę samą kwestię z innej perspektywy, jednakże podjęcie decyzji co do ostatecznych rozwiązań musi pozostawić w gestii swojego partnera. Taki sposób podejścia ma ogromne znaczenie

17 PROGRAM LIFE-TUTORING PODRĘCZNIK Część I teoretyczna, Przewodnik metodyczny Zostań przewodnikiem do dorosłości 15 w pracy z młodzieżą, której godność i podmiotowość w domu rodzinnym nie stanowiły żadnej wartości. Umożliwia bowiem doświadczenie własnej odpowiedzialności, staje się nauką wolności, a zarazem ponoszenia konsekwencji wyborów. Tego rodzaju eksperiencja stanowi znaczący krok ku dojrzałej dorosłości. Life tutoring sięga jeszcze dalej, a mianowicie uruchamia i wspiera mechanizmy autokreacji podopiecznego. Autokreacja, oprócz formowania własnej osobowości, sprowadza się do umiejętności współtworzenia drogi własnego życia oraz rozwoju, ujawnia się w tworzeniu nowych obrazów samego siebie, jest najdonioślejszą zdolnością człowieka. Dlatego też life tutoring ma pokazywać możliwości, a następnie włączać wychowanka w proces samowychowania i rozwiązywania własnych problemów autokreacyjnych LIFE TUTOR W DOMU DZIECKA Life tutor w domu dziecka staje się swoistym przewodnikiem życiowym, który poprowadzi wychowanków do aktywnego, odpowiedzialnego i dojrzałego zarządzania własnym życiem i rozwojem. Jego rola polega zatem na wprowadzaniu w świat wiedzy, kultury i wartości, budzeniu ciekawości i inspirowaniu do poszukiwań indywidualnego wymiaru własnego człowieczeństwa i drogi życia. Zadania life tutora przede wszystkim powinny koncentrować się na poszukiwaniu i rozwijaniu w wychowanku tego, co w nim najcenniejsze i najmocniejsze. Musi więc poznać jego zainteresowania, potrzeby, dążenia, odkryć mocne i słabe strony, a następnie wskazać drogę w jaki sposób wzmacniać i rozwijać te pierwsze, a neutralizować drugie. Mocne strony prowadzą do zmian oraz pozwalają je kontynuować, słabe zaś mogą osłabiać lub hamować te pierwsze. Dopiero wnikliwa ich analiza ukazuje, gdzie potrzebna jest przemiana, odpowiednie wzmocnienie, a gdzie praca nad rozwijaniem i ich doskonaleniem. W związku z tym life tutor winien wspierać wychowanka w procesie formułowania trafnych i ambitnych celów rozwojowych, nadawać kierunek podejmowanym działaniom i utrzymywać silną motywację. Jest to zadanie trudne, lecz fundamentalne w life tutoringu. Dlatego też musi wykazywać się dużą umiejętnością właściwego pokierowania podopiecznym, aby swoje cele i podporządkowane im działania były zorientowane na przyszłość i koncentrowały się nie na problemie, ale jego rozwiązaniu, a przede wszystkim na tym, co prowadzi do sukcesu. Dzięki temu będzie mógł skupić uwagę na określonych rozstrzygnięciach, co z kolei sprzyja uświadomieniu znaczenia własnej aktywności w osiąganiu pożądanych zmian. W ten sposób podopieczny może doświadczać swoją osobę jako kompetentną i pełną wiary co do pomyślnego urzeczywistnienia wyzwań. Koncentrowanie na przyszłości oscyluje wokół konieczności stawiania pytań: Co możesz osiągnąć? Co powinieneś udoskonalić? Co możesz jeszcze zrobić?. Osoba life tutora pełni w tym procesie kluczową rolę. Warto jeszcze raz podkreślić, że to przy jego wparciu młody człowiek wyznacza własne cele rozwojowe i planuje drogę do ich osiągnięcia. To on towarzyszy mu, inspiruje, skłania do poszukiwań, motywuje i dodaje wiary w pomyślną realizację założonych wyzwań. Pomaga organizować warsztat pracy, skłania do wymiany wzajemnych doświadczeń, pobudza do refleksji nad sensem własnych działań i podejmowanych wyborów zarówno zawodowych, jak i osobistych. Nie stroni również od udzielania rad i wskazówek oraz wypowiadania własnych spostrzeżeń, opinii, które jasno komunikuje. Staje się

18 16 PROGRAM LIFE-TUTORING PODRĘCZNIK Część I teoretyczna, Przewodnik metodyczny Zostań przewodnikiem do dorosłości więc dobrym, mądrym nauczycielem, człowiekiem godnym zaufania, a w przyszłości może okazać się punktem odniesienia wychowanka jako wzór osobowy dla swoich działań. Life tutor zawsze powinien uwzględniać indywidualne potrzeby, problemy i możliwości wychowanka. Pod tym też kątem musi planować spotkania, dobierać odpowiednią tematykę i taktykę podejścia, aby stała się skuteczna oraz była bodźcem do konstruktywnych poszukiwań, zmian i rozwoju. Przedmiotem tutoriali mogą stać się zagadnienia związane z rozwijaniem umiejętności, które umożliwią radzenie sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i przeżywanymi emocjami. Rola life tutora polegać może na dostarczaniu informacji na temat: skutków zachowań ryzykownych, np. związanych z zażywaniem używek; sposobów hamowania agresji; radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Doświadczenie jednakże podpowiada, że o wiele lepszy efekt można osiągnąć poprzez zachęcanie do obejrzenia odpowiedniego filmu bądź przeczytania krótkiej lektury, a następnie porozmawianie o ich przesłaniu. Doskonałym sposobem na wyrażanie własnych myśli, postaw i przekonań może stać się pisemne ustosunkowanie się do ich treści. Life tutor ma możliwość również pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych, np. poprawnej komunikacji, asertywnych postaw. Praca na zasobach wychowanka, odkrytych talentach oraz tworzenie warunków do osiągania i przeżywania sukcesów jest priorytetową misją life tutora, którą musi wypełniać z dużą rozwagą i starannością. Trzeba mieć świadomość, że może ona prowadzić do rezygnacji, obniżenia poczucia wartości w przypadku poniesienia porażki. Dzieje się tak wówczas kiedy podopieczny nie otrzyma odpowiedniego wsparcia i wzmocnienia dla swoich działań. Life tutor musi pamiętać, że niepowodzenia, rozterki nie należą do rzadkości. Powinien także wiedzieć, że właściwie udzielona pomoc może przekuć fiasko na sukces, który stanie się nieocenionym źródłem satysfakcji oraz silną motywacją do dalszego wysiłku i rozwoju. Praca z wychowankiem, w zależności od jego osobistych zdolności, może przybierać różnorodne rozwiązania. Dla przykładu wykryte przez life tutora zdolności pisarskie mogą być wspierane i rozwijane poprzez zachęcanie do napisania krótkich opowiadań czy wierszy. Dyskusja i prezentacja powinny mieć miejsce podczas planowych tutoriali, natomiast najciekawsze utwory bardzo pożądanym byłoby zaprezentować na specjalnie zorganizowanym wieczorze poetyckim. Jak pokazuje doświadczenie wychowankowie domów dziecka z dużym zaangażowaniem oraz powodzeniem realizują swoje pasje w różnych dyscyplinach sportowych, w tańcu, malarstwie. Formy pracy i wsparcia podopiecznego zależą od pomysłowości, doświadczenia, wiedzy i umiejętności life tutora. Nie podejmuje on pracy terapeutycznej, aczkolwiek jego działania mogą mieć takie konsekwencje. Korzysta natomiast z narzędzi coacha 8, takich jak: uważne słuchanie, umiejętne zadawanie pytań, udzielanie informacji zwrotnych, wyznaczanie celów, motywowanie, monitorowanie oraz rozliczanie z wykonanych zadań. 8 Coach (z ang. coach osobisty trener) osoba, która pomaga swojemu klientowi odkryć właściwą drogę do celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego, technik i narzędzi. Jego praca oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu oraz polega na obserwacji osoby szkolonej w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania (wg definicji stosowanej przez Interna onal Coaching Community A. Ratajczyk i P. Pilipczuk, Coaching a inne dyscypliny, dostęp ). Coach niekoniecznie musi być autorytetem w dziedzinie, w której specjalizuje się jego klient. Posiada jednak cechy, które pozwalają mu skutecznie motywować, udzielać wskazówek i inspirować do rozwoju.

19 PROGRAM LIFE-TUTORING PODRĘCZNIK Część I teoretyczna, Przewodnik metodyczny Zostań przewodnikiem do dorosłości 17 Praca life tutora i jej efekty powinny być wspierane przez superwizję. Jest to szczególnie ważne dla prowadzenia life tutoringu na wysokim poziomie oraz osiągania wymiernych korzyści. Superwizja rozumiana jako forma wsparcia merytorycznego staje się skutecznym narzędziem rozwoju i doskonalenia kompetencji tutorskich, zwłaszcza warsztatu pracy, kwalifikacji i umiejętności. Jest również nieocenioną pomocą w poszukaniu lepszych rozwiązań w przypadku pojawiających się problemów, trudności, dylematów jakie life tutor może napotkać na swojej drodze. Profesjonalna superwizja bywa trudno dostępna, ale na szczęście możemy razem z kolegami i koleżankami zorganizować sobie superwizję grupową. Oto jej zasady: spotykamy się regularnie (np. raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie), spotkania trwają zawsze taki sam czas, są obowiązkowe; spotykamy się w tym samym miejscu i czasie (np. zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca, albo co drugą środę, albo każdy czwartek); przychodzimy punktualnie; podczas spotkania angażujemy się tylko w omawianie treści nie korzystamy z telefonów, nie pracujemy; zachowujemy zasadę dyskrecji nie wynosimy treści poza spotkanie ; nie przerywamy sobie; zaczynamy od rundki każdy na początku ma prawo zgłosić kwestię, którą chciałby omówić bardzo krótko ją charakteryzuje; potem wspólnie ustalamy jeden temat, którym się zajmiemy; osoba, która zgłosiła omawiany temat, opowiada dokładniej o sprawie słuchamy jej bez przerywania, ewentualnie pytania czy komentarze zapisujemy; dopytujemy, a potem dzielimy się radami, pomysłami, spostrzeżeniami; na koniec osoba, która zgłosiła omawiany temat, ma możliwość podsumowania. Takie sesje superwizji koleżeńskiej mają wiele zalet nie wymagają specjalnych nakładów, integrują zespół, pozwalają podzielić się doświadczeniem i rozwiązań wiele problemów w zarodku. Stanowią też świetną profilaktykę zarówno sytuacji trudnych (bo zwiększając swoje kompetencje zapobiegamy kryzysom nim się rozwiną), jak i wypaleniu zawodowemu. Jeśli jednak nie mamy także tej możliwości (np. brak zainteresowanych), warto zadbać o inne metody zadbania o siebie i wsparcia swojego rozwoju jako life tutora. Metodami może być lektura książek, czasopism, portali w Internecie czy udział w tematycznych forach internetowych nie zapewni to co prawda raczej takiego poziomu wglądu jak superwizja, ale może stanowić cenną pomoc.

20 18 PROGRAM LIFE-TUTORING PODRĘCZNIK Część I teoretyczna, Przewodnik metodyczny Zostań przewodnikiem do dorosłości 1.5. JAK ZOSTAĆ PRZEWODNIKIEM DO DOROSŁOŚCI? Wskazówki jak stać się życiowym przewodnikiem można zaczerpnąć z kilkunastoletnich doświadczeń tutorów i ich podopiecznych z Autorskiego Liceum Artystycznego ALA we Wrocławiu, w którym z dużym powodzeniem realizowany jest tutoringu opiekuńczy 9. Przede wszystkim należy zacząć od zbudowania osobistej relacji, której podstawę stanowią przyjacielskie stosunki, wzajemne zaufanie, szacunek i życzliwość. Niepodważalną jej zaletą jest dobrowolność współpracy. W life tutoringu wskazane byłoby, aby z wychowankiem, który podejmuje wyzwanie uczestnicze nia w tutorialach, stworzyć kontrakt obligujący do wzajemnej rzetelnej współpracy. Osobiste relacje powinny kształtować się nie tylko dzięki częstym rozmowom, wymianie poglądów, ale także w czasie spotkań okolicznościowych, spacerów, wyjścia na koncerty, do kina, uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta, itp. Uczniowie ALA podkreślają, że bycie razem, wchodzenie w bliższe relacje, dzielenie się osobistymi doświadczeniami i spostrzeżeniami jest dla nich ważniejsze niż rozmowa na wyznaczony temat. Jest to cenna wskazówka dla life tutora, który powinien uwzględniać czas na nieformalne spotkania lub przynajmniej spontaniczne rozmowy w ramach tutoriali. Jest to szczególnie potrzebne wychowankom domów dziecka, którzy czują się osamotnieni na skutek straty lub porzucenia przez najbliższą rodziną. Taka wyjątkowa relacja może przyczynić się do zrekompensowania niektórych potrzeb, np. akceptacji, szacunku, zaufania; bezpieczeństwa i poczucia wparcia; bycia zauważonym, docenionym i dowartościowanym; obcowania z kimś dla kogo jego problemy i przyszłość są ważne. Podstawowym pragnieniem młodzieży jest dostrzeganie ich na tle grupy razem ze swoimi sprawami, problemami, planami. Z tej silnej potrzeby life tutor może wyciągnąć wnioski do własnej pracy. A mianowicie powinien mieć świadomość, że każdy wychowanek jest inny, posiada swoisty bagaż doświadczeń, często związanych z traumatycznymi przeżyciami wyniesionymi z domu rodzinnego, ma własne zainteresowania, różnorodne pragnienia i oczekiwania. Dlatego też potrzebuje indywidualnego podejścia, wsparcia, motywacji i uwzględnienia tego przy układaniu ścieżki rozwoju. Podopieczni ALA widzą w osobie tutora przewodnika oraz doradcę, który prowadzi ich pośród różnych możliwości wyborów, wspiera i towarzyszy w podejmowaniu decyzji, jeśli trzeba udziela konkretnych wskazówek, niesie pomoc, gdy pojawiają się trudności. Taki powinien być również life tutor. Relacje z wychowankami bezwzględnie powinien budować na zaufaniu, które wiąże się z poważnym i partnerskim traktowaniem. Szczere rozmowy na wszystkie interesujące tematy dotyczące zarówno spraw przyjemnych, jak i tych trudnych, są wyrazem głębokiego kontaktu. Tutee z ALA czują się docenieni, są zainteresowani nauką i nie wagarują, mają poczucie rozwoju. Owoce tutoringu najlepiej implikują wypowiedzi podopiecznych: W ALA wszyscy mamy coś do powiedzenia i każdy ma szansę czerpać z doświadczeń i mądrości innych, niezależnie od tego czy ma szesnaście, czy siedemdziesiąt lat. 9 B. Zamorska, Tutoring w codzienności szkolnej uczniów, nauczycieli i rodziców ALA, w: op.cit. Tutoring w szkole, s

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Praca zbiorowa pod redakcją M. Budzyńskiego, P. Czekierdy, J. Traczyńskiego, Z. Zalewskiego, A. Zembrzuskiej Towarzystwo Edukacji Otwartej

Bardziej szczegółowo

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec PATRONAT HONOROWY Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec projekt okładki: Wiesław Nadrowski Fundacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej Lublin 2014 Spis treści Podręcznik został opracowany w ramach projektu Świat dobrej przyszłości realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 2 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ MOTYWOWANIE PODOPIECZNEGO SPIS TREŚCI MOTYWACJA W TEORII 3 Barometr motywacji 4 DNA motywacyjne 6 Strefa

Bardziej szczegółowo

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Opracowanie: Gail J. Dinner, Mary M. Wheeler dla Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 1 Międzynarodowa Rada

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Rozwijanie potencjału uczenia się w społecznej przestrzeni edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji Moduł III: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZENONA GAJDZICY NARZĘDZIA PEDAGOGICZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO BUDOWANIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ UCZNIA Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Opracowanie przewodnika: Dorota Tomaszewicz Przewodnik dystrybuowany bezpłatnie Nakład: 5 000 egz. Przewodnik wydany w ramach projektu Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Wyd. Pracownia Informacji Pedagogicznej CODN

Wyd. Pracownia Informacji Pedagogicznej CODN Wstęp Wokół Ciebie są ludzie, bardzo wiele ludzi, a mimo to nie znajdziesz między nimi człowieka takiego samego jak Ty. Twoje myśli, uczucia, predyspozycje, zdolności - wszystko, co jest tobą- są niepowtarzalne.

Bardziej szczegółowo