Zgodność z przepisami z korzyścią dla Ciebie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgodność z przepisami z korzyścią dla Ciebie"

Transkrypt

1 Dla firm średniej wielkości Oracle Business Brief Zgodność z przepisami z korzyścią dla Ciebie

2 KOMPLEKSOWA I OPŁACALNA W EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA DLA FIRMY ŚREDNIEJ WIELKOŚCI, ZAPEWNIAJĄCA CIĄGŁĄ ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI Nowe oczekiwania Zmienia się sposób postrzegania i zarządzania operacyjną infrastrukturą informatyczną. Nie jest to już tylko pomocnicze narzędzie zwiększające wydajność, ale strategiczny zasób, który przy koordynacji z celami organizacyjnymi przynosi wymierny zwrot z inwestycji. W ostatnim czasie wprowadzono liczne nowe ustawy i przepisy regulujące raportowanie finansowe, ochronę danych, bezpieczeństwo, przechowywanie danych oraz inne aspekty elektronicznego zarządzania danymi. Wszystko wskazuje na to, że takie ustawy i przepisy będą coraz liczniejsze, coraz bardziej wymagające i coraz bardziej złożone. Uniwersalne wyzwania, określone wymagania Sprostanie tym nowym wymaganiom wiąże się w przypadku firmy lub instytucji średniej wielkości z takimi samymi wyzwaniami, jak w przypadku wielkiego przedsiębiorstwa. Firma średniej wielkości musi zapewnić bezpieczeństwo danych i komunikacji, maksymalną dostępność systemów i informacji, dobrą widoczność danych, optymalną wydajność procesów oraz przejrzystość informacji w celu ułatwienia prowadzenia audytów. Jednak firma średniej wielkości musi sprostać tym wszystkim wyzwaniom przy ograniczonych zasobach informatycznych, dlatego potrzebuje rozwiązań prostych we wdrażaniu i integracji, łatwych w obsłudze i konserwacji, elastycznych, skalowalnych i przynoszących szybki zwrot z inwestycji. Kompleksowe rozwiązania, które zapewniają ciągłość Przede wszystkim trzeba zastanowić się, jak zapewnić zgodność z przepisami w sposób łatwiejszy, tańszy i wydajniejszy, ale bez zakłócania bieżącej działalności firmy. Zresztą w niektórych firmach na tym kończy się analizowanie wymagań w zakresie zgodności z przepisami. Osoby bardziej przewidujące zadają jednak bardziej dociekliwe pytania: Jak zadbać o to, żeby z każdą nową ustawą nie trzeba było od nowa inwestować? Czy inwestycja w zapewnianie zgodności może przynieść zmniejszenie kosztów i zwiększenie wydajności? Czy strategia w zakresie zapewniania zgodności z przepisami może wyróżnić naszą firmę lub instytucję na tle innych? Rozwiązania Oracle dla firm średniej wielkości pozwalają uzyskać trwały efekt we wszystkich tych obszarach, a mechanizmy zapewniania zgodności są osadzane w centralnej infrastrukturze informatycznej. W niniejszej publikacji przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat. Poznaj rozwiązania Oracle dla firm średniej wielkości. Nasze mechanizmy zapewniania zgodności nie tylko nie są uciążliwe, ale wręcz działają na Twoją korzyść. KORZYŚCI, KTÓRE UZYSKALI KLIENCI PO WDROŻENIU NASZYCH ROZWIĄZAŃ DO ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI Our critical information is more organised, and because it s all in one database, backup is a lot easier. The savings on maintenance alone have saved IT quite a bit of money. Glenn Cerny, VP and CIO, Lansing Community College With Oracle s Identity Management solutions, we have ensured Sarbanes- Oxley compliance and reduced helpdesk tickets by over 60%. Kenny Gilbert, Director of Technology Services, Silicon Image, Inc. Oracle provides a robust content and records management environment that addresses our compliance needs, integrates into our existing business processes, and is easy to use. Loren Dugan, IT Director, Power Engineers

3 WARTOŚĆ OSADZONYCH MECHANIZMÓW ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI Z PERSPEKTYWY FIRMY ŚREDNIEJ WIELKOŚCI Zapewnianie zgodności z przepisami często traktuje się jako zło konieczne. Kojarzy się z kosztami, zakłóceniami w pracy i nadmierną złożonością. Te negatywne efekty zazwyczaj wynikają stąd, że do zapewniania zgodności podchodzi się w sposób nieskoordynowany bez odpowiednich zasobów i całościowej strategii w zakresie zgodności z przepisami. Są jednak lepsze metody. Można wdrożyć rozwiązanie do zarządzania danymi oparte na standardach i zintegrowane z dotychczas funkcjonującą infrastrukturą. Takie centralne i zautomatyzowane rozwiązanie zapewnia zgodność z przepisami na każdym poziomie. W efekcie zapewnianie zgodności jest prostsze, a koszty ulegają obniżeniu. Co więcej, ponieważ takie podejście ma charakter profilaktyczny, powstaje również wartość dodatkowa nowe korzyści w obszarach finansów, zarządzania operacyjnego i zdolności do sprawnego konkurowania. Poniżej wymieniono najważniejsze cechy infrastruktury informatycznej ukierunkowanej na zgodność z przepisami: Pełna ochrona spójności danych i komunikacji W najnowszych przepisach bardzo duży nacisk kładzie się na bezpieczne przesyłanie, przetwarzanie i zapisywanie poufnych informacji. Jednak zgodne z przepisami procedury bezpieczeństwa nie ograniczają się do zainstalowania zwykłej zapory firewall i oprogramowania antywirusowego. Istotnymi elementami całościowego programu zapewniania zgodności są procedury tworzenia kopii zapasowych i przechowywania ich (w siedzibie firmy oraz poza nią), jak również wydajne mechanizmy zarządzania tożsamo- ścią i dostępem. Ponadto mechanizmami bezpieczeństwa danych znacznie łatwiej zarządza się z jednego, centralnego punktu. Dzięki automatyzacji można zmniejszyć ryzyko, jakie wiąże się z powolnymi i niedoskonałymi ręcznymi procedurami zapewniania zgodności z przepisami. Gwarantowana dostępność danych i łatwość audytu Przepisy wymagają niezawodnego dostępu do informacji we wszystkich postaciach, w tym dokumentów papierowych i elektronicznych. Jednak w wielu firmach średniej wielkości zapewnienie takiej dostępności okazuje się trudne, czasochłonne i kosztowne. Wynika to stąd, że dane znajdują się w różnych systemach i u różnych użytkowników, albo stąd, że korzysta się z nieodpowiednich mechanizmów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Wymaganą dostępność można uzyskać przez skonsolidowanie informacji w bezpiecznym, centralnym repozytorium opartym na klastrze serwerów, z mechanizmami kopii zapasowych działającymi w czasie rzeczywistym. Widoczność informacji i procesów całej firmy Uproszczone i skonsolidowane środowisko zarządzania danych ułatwia pozyskiwanie spójnych i wiarygodnych danych dotyczących działalności całej firmy. Zapisując dane we wspólnym, centralnym repozytorium, eliminuje się niespójności, zduplikowane dane oraz inne błędy typowe dla ręcznego zarządzania informacjami pochodzącymi z różnych źródeł. Za pomocą narzędzi do analizy danych biznesowych można na podstawie tych skonsolidowanych informacji uzyskać natychmiastową analizę wydajności firmy. Zgodność ze zdefiniowanymi wymaganiami w zakresie audytu Centralnym elementem każdej strategii zapewniania zgodności z przepisami jest zdolność do śledzenia i rejestrowania czynności wykonywanych w systemie oraz dostępu użytkowników do danych. Jest to część kultury zgodności z przepisami, której wpływ jest widoczny szczególnie w przypadku tych firm średniej wielkości, w których wcześniej bezpieczeństwo danych pozostawiało wiele do życzenia. Mechanizmy audytu oparte na regułach dają pewność, że każdy nieautoryzowany dostęp do danych pozostawia zarejestrowany ślad, pozwalający później przeanalizować całe zdarzenie. Jednocześnie dostępne są funkcje centralnego i automatycznego zarządzania tożsamością, które dają większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób może uzyskiwać dostęp do informacji. Możliwość elastycznego dostosowywania działań firmy do nowych przepisów Infrastruktura zarządzania danymi ukierunkowana na zgodność z przepisami to także infrastruktura elastyczna. Przede wszystkim musi ona składać się z bazy danych, oprogramowania warstwy pośredniej oraz aplikacji zgodnych z otwartymi standardami tylko takie komponenty łatwo integruje się z już funkcjonującą infrastrukturą. Po drugie musi być skalowalna, tak aby w razie konieczności można ją było zmodyfikować niewielkim nakładem środków w celu zapewnienia spójnego podejścia i zgodności z interfejsami. NAJWAŻNIEJSZE ZALETY OSADZONYCH MECHANIZMÓW ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI Z PERSPEKTYWY FIRMY ŚREDNIEJ WIELKOŚCI Finanse Mniejsze koszty bezpośrednie Infrastruktura centralna kosztuje mniej niż rozwiązania indywidualne Eliminacja procesów ręcznych Automatyzacja oznacza zmniejszenie kosztów przetwarzania i wyeliminowanie błędów Brak ryzyka niezgodności z przepisami Eliminacja kar finansowych, szkodliwego wpływu na wizerunek marki oraz utraty okazji biznesowych i zaufania udziałowców Zwrot z inwestycji wynikający z możliwości ponownego wykorzystania dostępnych zasobów Relokacja ograniczonych zasobów informatycznych z możliwością wykorzystania ich do generowania wartości Działalność operacyjna Większa wydajność Zwiększenie wydajności operacyjnej przez konsolidację, centralizację, automatyzację i gwarantowaną dostępność Satysfakcja pracowników Nacisk na zgodność z przepisami zwiększa zainteresowanie i zaufanie ze strony pracowników, a to wpływa na zwiększenie wydajności Mniejsze obciążenie stanowiska pomocy Centralne zarządzanie uwierzytelnianiem, eliminujące zbędne zgłoszenia do stanowiska pomocy Konkurencyjność Szybsze reagowanie na zmiany Większa elastyczność szybsze niż w firmach konkurencyjnych spełnianie nowych wymagań Skuteczniejsze zatrzymywanie klientów Zdolność do spełniania wymagań klientów w zakresie zgodności z przepisami oraz budowanie atmosfery zaufania Lepszy wizerunek marki Mniejsze ryzyko nieprzychylności opinii publicznej, większe zaufanie udziałowców

4 ARCHITEKTURA Z OSADZONYMI MECHANIZMAMI ZGODNOŚCI W 5 KROKACH Zasoby działów informatycznych rozwijających się firm są często ograniczone. W związku z tym do sprawy zapewniania zgodności z przepisami podchodzi się w sposób nieskoordynowany. Tak można sprostać co najwyżej bieżącym potrzebom; ale to najdroższe i najmniej efektywne podejście do zapewniania zgodności. Znacznie efektywniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie łatwych w integracji rozwiązań i osadzenie mechanizmów zgodności z przepisami w już funkcjonującej infrastrukturze. Oracle oferuje technologie, które ułatwiają osiągnięcie tego celu przez uwzględnienie pięciu kluczowych aspektów infrastruktury informatycznej firmy. 1. Konsolidacja W większości firm do sprawy zarządzania danymi podchodzi się w sposób niespójny. Pobieranie, kompilowanie i analizowanie danych wykonuje się ręcznie, co jest czasochłonne i kosztowne. Oracle Application Express standardowy komponent Oracle Database umożliwia łatwe i szybkie opracowywanie aplikacji bazujących na centralnych zasobach danych, a tym samym ułatwia zapisywanie, zarządzanie i, w razie konieczności, audyt danych. Są również dostępne technologie dodatkowe, takie jak Oracle Content Management, wspomagające kontrolowanie zasobów danych niezależnie od formatu, w jakich są one zapisane. 2. Bezpieczeństwo Skonsolidowane dane należy odpowiednio zabezpieczyć. Baza danych Oracle Database uzyskała dziewiętnaście certyfikatów bezpieczeństwa i jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem do zapisywania i zarządzania zasobami z mechanizmami ochrony danych działającymi w sposób najbardziej szczegółowy na poziomie wierszy i kolumn. 1 Ponadto jest wyposażona w mechanizmy automatycznych kopii lustrzanych 2 oraz mechanizmy tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, chroniące dane przed nieoczekiwanymi zagrożeniami bez konieczności stosowania drogich, specjalnie opracowanych rozwiązań do zarządzania pamięcią masową. 3. Dostępność Dostępność danych jest naturalną pochodną zastosowania mechanizmów bezpieczeństwa, ale do zapewnienia zgodności z przepisami wymagane jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. W skład pakietu Oracle Database Standard Edition wchodzi moduł Oracle Real Application Clustering. Jest to technologia, która zwiększa do maksimum dostępność danych. Aplikacje mogą działać na klastrze składającym się z niedrogich, dostępnych w zwykłej sprzedaży serwerów, tak jakby działały na jednym dużym serwerze. Jeśli jeden serwer ulegnie awarii i wystąpi zakłócenie transakcji, zostaje ona przekazana do innego serwera i cały system działa dalej nie jest wymagana ręczna interwencja. W ten sposób zapewnia się ciągłość działalności biznesowej i zyskuje pewność, że osoby prowadzące audyt mają dostęp do kompletnego zbioru danych transakcyjnych. 4. Widoczność Osadzone mechanizmy zapewniania zgodności to także sposób na zwiększenie wydajności operacyjnej. Na przykład konieczność zapewnienia zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley pozwoliła niejednej firmie zidentyfikować i rozwiązać problemy niewydajnych procesów. Narzędzia do analizy danych biznesowych (BI), takie jak Oracle Business Intelligence Standard Edition One lub Oracle Business Intelligence Suite, mają funkcje raportowania, analizowania, integrowania, zarządzania i opracowywania aplikacji. Umożliwiają uzyskanie szczegółowego wglądu w działalność operacyjną firmy. Funkcje automatycznego raportowania ułatwiają szybkie i precyzyjne przygotowywanie i dystrybuowanie informacji na temat zgodności z przepisami. Te informacje są dostarczane w odpowiednim formacie, do odpowiednich osób i do odpowiednich miejsc. Więcej informacji o pozyskiwaniu informacji można znaleźć w artykule Oracle zatytułowanym Information at your fingertips. 5. Łatwość prowadzenia audytu Bardzo ważna dla zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi jest zdolność do wskazania konkretnych osób odpowiedzialnych za poszczególne operacje na danych. Jedną z najbardziej wydajnych metod uzyskania takiej możliwości jest wdrożenie oprogramowania Oracle Identity Management. Rozwiązanie Oracle Identity Management automatyzuje wdrażanie i dokumentowanie reguł dostępu do danych. Umożliwia m.in. przeprowadzanie szczegółowych audytów, dostosowywanie powiadomień wysyłanych do administratorów oraz centralne zarządzanie tożsamością i uprawnieniami użytkowników. Obejmuje łatwe do zidentyfikowania obiegi pracy oraz kompleksowe, zagregowane funkcje audytu i raportowania. 1 Dostępne są etykiety klasyfikacyjne, umożliwiające zabezpieczanie indywidualnych wierszy i kolumn danych w bazie. 2 Kopie lustrzane danych to funkcja polegająca na kopiowaniu w czasie rzeczywistym danych z określonej lokalizacji do urządzenia pamięci masowej KONSOLIDACJA Centralizacja danych łatwiejsze i niezależne od formatu zapisywanie i audyt danych oraz zarządzanie danymi BEZPIECZEŃSTWO Szczegółowa ochrona danych w bazie, także na poziomie wierszy i kolumn 1 DOSTĘPNOŚĆ Klastry serwerów, gwarantujące ciągłość działalności biznesowej i kompletność rekordów na potrzeby audytu bez procedur ręcznych WIDOCZNOŚĆ Narzędzia do analizy danych biznesowych (BI), zapewniające w razie konieczności szczegółowy wgląd w dane operacyjne przez automatyzację raportowania i informowania o zgodności z przepisami ŁATWOŚĆ PROWADZENIA AUDYTU Możliwość przeprowadzenia szczegółowego audytu oraz centralne zarządzanie tożsamością automatyczne implementowanie reguł i dokumentowanie

5 ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI NA TWOJĄ KORZYŚĆ: ROZWIĄZANIA ORACLE Firma Oracle dysponuje ponad 30-letnim doświadczeniem w opracowywaniu bezpiecznych i stabilnych rozwiązań do zarządzania danymi. Nasze rozwiązania: są łatwe do zainstalowania i wdrożenia; są elastyczne i skalowalne, ponieważ zostały zbudowane z uwzględnieniem otwartych standardów; są dostępne za niewygórowane ceny; zostały opracowane tak, żeby maksymalnie wykorzystać wcześniej poczynione inwestycje. Mówiąc krótko: nasze rozwiązania to najlepszy sposób zagospodarowania budżetu Twojej firmy wydzielonego na rozwiązania informatyczne. To inwestycja, która sprawdza się nie tylko dziś sprawdzi się również za wiele lat. Punktem wyjścia jest baza Oracle Database Standard Edition One na tym fundamencie można od razu rozpocząć osadzanie mechanizmów zapewniania zgodności w infrastrukturze informatycznej firmy. 3 Kiedy firma się rozwinie, można płynnie przejść do wersji Standard i Enterprise. Te wersje udostępniają dodatkowe funkcje i zapewniają maksymalny zwrot z wcześniej poczynionych inwestycji. Oracle Database 11g Standard Edition One Niedrogi i łatwy w zarządzaniu serwer baz danych ze wszystkimi funkcjami. Umożliwia konsolidację danych, jest bezpieczny i niezawodny. Ponieważ zadbano o zgodność z nowszymi wersjami, rozwiązanie to można łatwo rozbudować bez utraty poczynionych wcześniej inwestycji. Funkcje: Optymalne rozwiązanie do wdrożenia w szybko rozwijającej się firmie Szybka instalacja i konfiguracja Elastyczne programy cenowe cena przeliczana na użytkownika/gniazdo 4 Obsługa systemów Windows, Linux i Unix ; automatyzacja i samoczynne zarządzanie; wydajne programowanie aplikacji z wykorzystaniem rozwiązań Oracle Application Express, Oracle SQL Developer oraz Oracle Data Access Components w środowiskach Windows i.net. Zalety: Możliwość wykorzystania w zastosowaniach wymagających wydajności, bezpieczeństwa, dostępności i skalowalności klasy korporacyjnej Możliwość zakupienia rozwiązania odpowiedniego do bieżących potrzeb i, w razie konieczności, dokupowania dodatkowej pojemności Wydajna obsługa ról w bazie danych 5 oraz funkcji audytu wydajna kontrola dostępu i możliwość wskazania osób odpowiedzialnych za operacje na danych Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middleware to fabrycznie zintegrowany pakiet sprawdzonego oprogramowania, służący do zarządzania treściami i procesami całej firmy w sposób zgodny z przepisami. 6 To całościowe rozwiązanie wpływa na zwiększenie elastyczności firmy, zapewnia szczegółowy widok procesów i działalności oraz umożliwia zmniejszenie ryzyka i zapewnienie zgodności z przepisami. Co więcej, zwiększa również efektywność komunikacji między związanymi z firmą podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Najważniejsze rozwiązania wchodzące w skład tego pakietu i przeznaczone dla firm średniej wielkości: Oracle Identity Management: Oracle Identity Management ułatwia zarządzanie całym cyklem obsługi tożsamości użytkownika, przyspiesza wdrażanie aplikacji, umożliwia stosowanie szczegółowej ochrony, automatycznie eliminuje przedawnione uprawnienia dostępu oraz realizuje wiele innych funkcji w małej firmie. Najważniejsze zalety: Większe bezpieczeństwo, mniejsze koszty administracji, większa skalowalność oraz pomoc techniczna dostarczana przez lidera na rynku takich rozwiązań Unikatowe rozwiązanie gotowe do pracy od razu po wdrożeniu i współpracujące ze środowiskami heterogenicznymi zapewnia zgodność z przepisami w skali całej firmy lub instytucji System sprawdzony jako rozwiązanie zapewniające ciągłą zgodność z przepisami automatyzuje najważniejsze procesy, skraca cykl audytu i znacznie obniża koszty zapewniania zgodności Oracle Portal: Oracle Portal to kompletna i zintegrowana struktura do budowania, wdrażania i zarządzania korporacyjnym portalem. Zapewnia ujednolicony i bezpieczny dostęp do informacji i usług. Zwiększa widoczność procesów firmy i usprawnia współpracę, a jednocześnie zmniejsza koszty integracji systemów i zapewnia ochronę inwestycji. Najważniejsze zalety: Większa wydajność samoobsługowy i oparty na rolach dostęp do treści i usług, a w efekcie lepsza widoczność działalności firmy i sprawniejsze reagowanie Mniejsze koszty i złożoność fabrycznie zintegrowane rozwiązanie gotowe do pracy, za pomocą którego można szybko wdrożyć portal korporacyjny, w którym będą dostępne wydajne narzędzia do analizy danych biznesowych (BI) oraz mechanizmy wyszukiwania, współpracy i bezpieczeństwa Ochrona inwestycji przez obsługę otwartych standardów 7 Oracle Universal Content Management: Oracle Universal Content Management (UCM) to rozwiązanie wdrażane bez zakłócania bieżącej działalności, gotowe do pracy od razu po zainstalowaniu. Służy do zarządzania treściami zapisanymi w ich własnych formatach. Oracle UCM to sposób na szybkie wyszukiwanie, dostęp i wielokrotne wykorzystywanie informacji. Rozwiązanie to kontroluje cały cykl istnienia treści, jest zintegrowane z aplikacjami biurowymi i automatyzuje konwersję do formatów internetowych w celu zapewnienia łatwego dostępu. Oracle UCM ma również funkcje zarządzania raportami i przechowywaniem danych, zwiększając bezpieczeństwo i ułatwiając zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie dystrybucji reguł, dokumentowania procesów i uwierzytelniania dostępu. Oracle Business Intelligence Standard Edition One: Oracle Business Intelligence Standard Edition One to kompletny, zintegrowany system do analizy danych biznesowych (BI), oparty na sprawdzonej i niezawodnej technologii klasy korporacyjnej. Obejmuje wydajne narzędzia oraz bogate w funkcje, a jednocześnie łatwe w obsłudze interfejsy, dzięki którym osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji mogą samodzielnie przygotowywać potrzebne im raporty. 3 W bazie danych Oracle mogą być zapisane wszystkie dane firmy lub instytucji. Takie jedno źródło danych łatwiej jest zabezpieczyć; łatwiejszy jest również dostęp do danych oraz dbanie o ich dokładność i aktualność. 4 Fizyczne gniazdo na serwerze, obsługujące połączenia przychodzące z innego komputera. 5 Rola w bazie danych to nazwany zbiór uprawnień dostępu do bazy ze strony użytkownika. 6 Oprogramowanie warstwy pośredniej to te elementy oprogramowania, które pośredniczą w wymianie danych między aplikacjami a systemem operacyjnym, umożliwiające opracowywanie i udostępnianie aplikacji w sieci. Ta warstwa ma duży wpływ na wydajność operacyjną to właśnie ona umożliwia centralne udostępnianie najważniejszych aplikacji firmy. 7 Możliwość wykorzystania wcześniejszych inwestycji w infrastrukturę informatyczną przez płynną integrację heterogenicznych aplikacji i usług w ramach jednolitego i intuicyjnego interfejsu użytkownika.

6 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ORACLE? Technologia, która rozwija się wraz z firmą Rozwiązania Oracle dla firm średniej wielkości są oparte na technologiach klasy korporacyjnej. To oznacza, że umożliwiają wzrost wielkości systemów w sposób prosty i niskim kosztem. W miarę rozwoju firmy nie trzeba wymieniać elementów infrastruktury ani podejmować się złożonego, czasochłonnego i drogiego przebudowywania sieci. To oznacza, że inwestycje są dobrze chronione i przynoszą trwałą wartość. BEZPIECZEŃSTWO OCHRONA PRZED LICZNYMI ZAGROŻENIAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI SPECJALNA KONSTRUKCJA NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE ZMNIEJSZAJĄ DO MINIMUM PRZESTOJE, A ZWIĘKSZAJĄ WYDAJNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ ROZWIĄZANIE OPRACOWANE SPECJALNIE Z MYŚLĄ O FIRMACH Z OGRANICZONYMI ZASOBAMI INFORMA- TYCZNYMI I BUDŻETEM ROZWIĄZANIA ORACLE DLA FIRM ŚREDNIEJ WIELKOŚCI DOŚWIADCZENIE BUDOWANIE BEZPIECZNYCH, OTWARTYCH I STABILNYCH ROZWIĄZAŃ OD PONAD 30 LAT SIEĆ DOŚWIADCZONYCH LOKALNYCH PARTNERÓW, KTÓRZY POTRAFIĄ DOSTOSOWAĆ ROZWIĄZANIE DO WYMAGAŃ KLIENTA ŁATWOŚĆ INTEGRACJI, OCHRONA ISTNIEJĄCYCH INWESTYCJI I BRAK RYZYKA STAŁEGO ZWIĄZANIA FIRMY Z ROZWIĄZANIAMI JEDNEGO PRODUCENTA ROZWIĄZANIA, KTÓRE ROZWIJAJĄ SIĘ WRAZ Z FIRMĄ, I KTÓRE SĄ PRZYGOTOWANE DO PRZYSZŁYCH ZMIAN OTWARTOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ POMOC TECHNICZNA DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Zapraszamy na stronę gdzie można uzyskać więcej informacji o rozwiązaniach Oracle, które pomagają na stałe obniżyć koszty i osadzić w infrastrukturze mechanizmy do zapewniania zgodności. Można także do nas zadzwonić (numer ) lub napisać (adres Zapraszamy do omówienia Państwa wymagań bez żadnych zobowiązań. Zgodność z przepisami z korzyścią dla Ciebie Lato 2008 r. Oracle Corporation Worldwide Inquiries: World Headquarters Phone: Oracle Parkway Fax: Redwood Shores, CA oracle.com U.S.A. Copyright 2008, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny, a jego zawartość może ulec zmianie bez powiadomienia. Nie gwarantuje się, że dokument jest wolny od błędów. Nie jest również objęty żadną gwarancją, jawną bądź domniemaną prawem, w tym domniemaną gwarancją przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tego dokumentu oraz nie czynimy na jego podstawie żadnych zobowiązań kontraktowych, pośrednich bądź domniemanych. Bez pisemnej zgody nie jest dozwolone reprodukowanie lub przesyłanie tego dokumentu w dowolnej postaci dowolnym sposobem, elektronicznym bądź mechanicznym, w jakimkolwiek celu. Oracle jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle Corporation i/lub jej podmiotów stowarzyszonych. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm.

Oracle Product Brief Oracle Business Intelligence Standard Edition One

Oracle Product Brief Oracle Business Intelligence Standard Edition One Dla firm średniej wielkości Oracle Product Brief Oracle Business Intelligence Standard Edition One DLACZEGO TWOJA FIRMA POTRZEBUJE ROZWIĄZANIA DO ANALIZY DANYCH BIZNESOWYCH (BI) Kiedy duże i stale powiększające

Bardziej szczegółowo

Dla firm średniej wielkości Oracle Product Brief. Oracle Identity & Access Management Suite

Dla firm średniej wielkości Oracle Product Brief. Oracle Identity & Access Management Suite Dla firm średniej wielkości Oracle Product Brief Oracle Identity & Access Management Suite DLACZEGO FIRMIE JEST POTRZEBNE ROZWIĄZANIE DO ZARZĄDZANIA TOŻSAMOŚCIAMI I DOSTĘPEM Wszyscy wiemy, że ochrona danych

Bardziej szczegółowo

Novell Open Enterprise Server w Twojej firmie Przewodnik aktualizacji (upgrade) ze starszych wersji NetWare

Novell Open Enterprise Server w Twojej firmie Przewodnik aktualizacji (upgrade) ze starszych wersji NetWare Novell Open Enterprise Server w Twojej firmie Przewodnik aktualizacji (upgrade) ze starszych wersji NetWare ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY www.novell.pl 2 Artykuł przeglądowy WPROWADZENIE Novell Open Enterprise Server

Bardziej szczegółowo

Przejdź na wyższy poziom.

Przejdź na wyższy poziom. Przejdź na wyższy poziom. Przekraczaj granice. Przyszłość należy do firm, które są przygotowane na nadchodzące zmiany. Rozwój firmy wymaga wdrożenia środowiska informatycznego, które jest w stanie sprostać

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ BRANŻOWYM LIDEREM!

BĄDŹ BRANŻOWYM LIDEREM! 2011 WYDANIE 15 ROZWIĄZANIA DLA LIDERÓW BIZNESU W TYM NUMERZE BIULETYNU ONE NAJWAŻNIEJSZE SĄ KORZYŚCI Co robić, gdy firma się rozwija, a jej oprogramowanie okazuje się niewystarczające ABY SZYBCIEJ OSIĄGNĄĆ

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

IBM Software. IBM Cognos Express

IBM Software. IBM Cognos Express Przełomowe rozwiązanie Business Intelligence (BI) i Performance Management (PM) dla grup roboczych i organizacji średniej wielkości Najważniejsze informacje - - - IBM Cognos Express jest pierwszym i jedynym

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Oprogramowanie IBM Rozwiązania do pracy grupowej Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Jak lepiej tworzyć, komunikować, współpracować 2 Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Odkryj możliwości platformy

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Oracle Database Appliance

Oracle Database Appliance DATABASE APPLIANCE Artykuł przeglądowy Oracle wrzesień 2011 r. Oracle Database Appliance Wprowadzenie Oracle Database Appliance to nowo opracowany system zintegrowany zawierający sprzęt i oprogramowanie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Stwarzanie małym i średnim firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym

Stwarzanie małym i średnim firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym Opracowanie techniczne Stwarzanie małym i średnim firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym Autorzy: Scott Sinclair, analityk, Mark Peters, starszy analityk, Monya

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Oprogramowanie Enterprise Vault to jedno z najlepszych w branży rozwiązań do archiwizacji poczty e-mail i treści, używane

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

Zmień chaos w porządek

Zmień chaos w porządek LIFE IN INFORMATION Numer 2, grudzień 2007 Zmień chaos w porządek W numerze: Nasze systemy chronią Twoje pieniądze wdrożenie w BRE Banku Premiera EMC Documentum 6 STRATEGIA Lawina informacji: ZMIEŃ CHAOS

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo