Skalowalność bez ograniczeń Jednolite zarządzanie wieloma serwerami Przewidywalna wydajność Dane zawsze pod ochroną Wydajność dzięki kompresji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skalowalność bez ograniczeń Jednolite zarządzanie wieloma serwerami Przewidywalna wydajność Dane zawsze pod ochroną Wydajność dzięki kompresji"

Transkrypt

1 Nowe możliwości

2 Skalowalność bez ograniczeń Jednolite zarządzanie wieloma serwerami Przewidywalna wydajność Dane zawsze pod ochroną Wydajność dzięki kompresji Business Intelligence dla każdego Podsumowanie

3 Przezroczyste szyfrowanie danych External Key Management Kontrola Danych Pluggable CPU Ulepszony mirroring baz danych Declarative Management Framework Server Group Management Streamlined Installation Enterprise System Management Zbieranie danych o wydajności System Analysis Kompresja danych Tryby optymalizacji zapytań Resource Governor Model danych oparty na encjach LINQ Visual Entity Designer Adaptery encji SQL Server Change Tracking Synchronized Programming Model Wsparcie Visual Studio SQL Server Conflict Detection Typ danych FILESTREAM Wyszukiwanie pełnotekstowe Kolumny rzadkie Większy rozmiar UDT Typ danych Date/Time Typ danych LOCATION Typ danych SPATIAL Integracja z Virtual Earth Partitioned Table Parallelism Optymalizacja zapytań Trwałe Lookupy Change Data Capture Kompresja Backup Klauzula MERGE Śledzenie danych Star Join Enterprise Reporting Engine Publikowanie raportów w Internecie Obliczenia blokowe Skalowalne analizy Zarządzanie platformą BI Eksport do formatu Word oraz Excel Tworzenie raportów w Word i Excel Ulepszony Report Builder TABLIX Rich Formatted Data Personalized Perspectives i wiele więcej

4

5 Fakty Warunki Polityki Cele Kategorie

6 Definiowanie polityk centralnie Automatyczne wymuszenie polityk w całej firmie

7 Data providers SQL Trace Performance Counters Transact-SQL Centralized performance data storage Management Data Warehouse Low overhead performance data collection Comprehensive performance data reporting

8

9 Rośnie z rozwojem biznesu SQL Server 2008 Skalowanie pionowe Skalowanie poziome Gwarantowana wydajność Skalowanie do rozmiarów dowolnego biznesu Doskonały silnik bazy danych

10 Wydajność, skalowanie TPC-E benchmarks Priorytetyzacja obciążenia Skalowanie Analysis Services Scalable shared databases Distributed partitioned views Poprawiona wydajność BI Wysoka, gwarantowana wydajność Monitorowanie Narzędzia do optymalizacji i strojenia Data dependent Wieloserwerowa routing architektura Skalowanie poziome Service Broker Query notifications Peer-to-peer replication Hot-add hardware Skalowanie pionowe Technologia 64-bit

11 Scalable Shared Databases Centralna baza Analysis Services tylko do odczytu współdzielona przez wiele instancji Rozproszenie obciążenia na wiele serwerów Zapewniony dostęp do tych samych danych z wielu serwerów Partitioned Cubes Minimalizacja miejsca na dysku i czasu procesowania Ulepszona wydajność zapytań Skalowanie wszerz do wielu serwerów Proactive Caching Połączenie zalet wydajności wielowymiarowych systemów analitycznych MOLAP z szybkim odświeżaniem danych oferowanym przez rozwiązania ROLAP Data-Driven Report Subscriptions Dostarczanie odpowiednich informacji do odpowiednich użytkowników w odpowiednim formacie za pomocą jednej subskrypcji

12 Ładowanie danych z plików do bazy MS SQL Server TB w 25 minut 2.36 TB w 1 godzinę SQL Server Integration Services 2008 SQL Server 2008

13

14 SQL Server 2000/2005 Aplikacje krytyczne Backup Zadania Administracyjne Raporty zarządu Raporty na żądanie Obciążenie Wysokie obciążenie CPU Pojedyncza pula zasobów Silnik bazy danych nie rozróżnia obciążenia Równomierne dzielenie zasobów Pamięd, CPU, Wątki, Zasoby

15 Administracja Zadania administracyjne Backup Raporty na żądanie SQL Server 2008 OLTP Aplikacje krytyczne Pamięd, CPU, Wątki, Raportowanie Raporty zarządu Możliwość rozróżnienia obciążenia np. app_name, login Limity Max % pamięci Max czas CPU Max DOP Ilość zapytań Monitorowanie zasobów Zasoby

16 SQL Server 2008 Administracja OLTP Raportowanie Zadania administracyjne Backup Raporty na żądanie Aplikacje krytyczne Pamięd, CPU, Wątki, Raporty zarządu Obciążenie może mieć priorytet Niski Średni Wysoki Zasoby przydzielane są w zależności od priorytetu Zasoby

17 SQL Server 2008 Administracja OLTP Raportowanie zarządu Zadania administracyjne Backup Raporty na żądanie Min pamięd 10% Max pamięd 20% Max CPU 20% Pula administracyjna Aplikacje krytyczne Raporty zarządu Max CPU 90% Pula aplikacyjna Pula zasobów: Wirtualny zbiór zasobów silnika bazy danych Pozwala na kontrolę: Min pamięć % Max pamięć % Min CPU % Max CPU % Max DOP Monitorowanie zasobów Do 20 puli zasobów

18 Administracja Zadania administracyjne Backup Raporty na żądanie High CPU Min pamięd 10% Max pamięd 20% Max CPU 20% SQL Server 2008 OLTP Aplikacje krytyczne Raportowanie Raporty zarządu Max CPU 90% Putting it all together Obciążenie jest mapowane do puli zasobów (n : 1) Możliwość zmian w dowolnym momencie grup/puli Zaleta Zabezpiecza ważne aplikacje przed blokowaniem ich przez inne procesy Pula administracyjna Pula aplikacyjna

19 pk c1 sc 1 sc 2 Create index i1 on T(sc1) where C1=A or C1=D; sc 3 select sc1 from T where c1=a and sc1>5 Create index i2 on T(sc7) where sc7 IS NOT NULL; select sc1 from T where sc7=5 sc 4 1 A B 2 4 sc 5 sc 6 3 C D E F G H I 3 6 sc 7 sc 8 sc 9

20

21 Ochrona przed błędami ludzkimi Odtworzenie bazy po błędach ludzkich Ochrona przed błędami ludzkimi Zmniejszenie czasu niedostępności Instalacja Service Pack i poprawek bez wyłączania serwera Rekonfiguracja działającej bazy danych Operacje administracyjne na działającej bazie danych Odtworzenie po awarii Odtworzenie po awarii sprzętowej serwera Odtworzenie po awarii oprogramowania Odtworzenie po awarii bazy danych Technologie ciągłej dostępności Database Snapshots DDL Triggers Log Shipping Database Mirroring Dynamic Configuration Peer-to-Peer Replication Piecemeal Restore Online Index & Restore Operations Partial Database Availability Replication Fast Recovery, Online Restore Clustering ( do 16 węzłów)

22 Szyfrowanie/deszyfrowanie zachodzi w warstwie bazy danych Database Encryption Key (DEK) Nie wymaga zmian w aplikacjach Tak samo operują na zaszyfrowanych jak i nieszyfrowanych danych DEK jest szyfrowany za pomocą: Hasła Service Master Key Hardware Security Module DEK musi zostać odszyfrowany w celu podpięcia (attach) plików bazy danych i/lub odtworzenia kopii zapasowej Szyfrowanie nie zwiększa rozmiaru bazy danych Backupy również szyfrowane Aplikacja kliencka DEK Zaszyfrowana strona z danymi

23

24 Główny cel: zmniejszenie rozmiaru tabeli faktów hurtowni danych Drugi cel: zwiększenie wydajności Mniejsze I/O (kosztem CPU) Większy buffer hit rates Od 2X do 7X zmniejszony rozmiar tabeli faktów hurtowni, zależnie od danych; 3X typowo Nie koliduje z innymi funkcjonalnościami Działa dla danych i indeksów (aktywacja per tabela, index, lub partycja) Row compression Page compression... with (data_compression = ROW)... with(data_compression = PAGE)

25 Kiedy rozważyć zastosowanie kompresji danych Duża redundancja w danych (efektywna kompresja) Fixed length columns z wartościami NULL, 0 i mniejszymi Dane z rzadkim dostępem (archiwum) Skanowanie całych tabel (znaczny wzrost wydajności) Gdy wąskim gardłem jest IO Dużo niewykorzystanej mocy CPU Kiedy być ostrożnym z kompresją danych Gdy wąskim gardłem jest CPU Kompresja danych po stronie aplikacji Większość danych przechowywana w kolumnach LOB

26 Przykładowe rezultaty: (mogą się różnić w zależności od danych) exec sp_estimate_data_compression_savings '<schemat>', '<tabela>', <id indeksu>, <nr partycji>, '<typ kompresji>'; Company/Vertical Application Compression Benefit Financial Services DW 70% Performance Impact Insurance OLTP 52% 2% better Engineering OLTP 38% page, 21% row ERP software ERP 80% page 50% row -11% (page) no change (row) ERP software ERP 92% 3% better Event management Archiving 35%

27 Total size decompressed: 261 GB Total size compressed: 88 GB Disk space saved: 173 GB

28 Backup Compression No Compression Compression 1 0 Backup Size Backup Time Restore Time

29 Backupy z reguły wąskim gardłem jest IO Kiedy rozważać kompresję backupu Gdy wykonanie backupu trwa zbyt długo Gdy wykonywany jest przez sieć (np. NAS) Duża redundancja danych (wysoki zysk z kompresji) Wystarczający zapas zasobów CPU podczas kompresji Kiedy uważać przy stosowaniu kompresji Gdy intensywnie wykorzystujemy CPU Działa równocześnie z kompresją danych, ale uzyskany stopień kompresji będzie proporcjonalnie mniejszy Mniejszy zysk z kompresji przy równoczesnym stosowaniu TDE

30 Przykładowe rezultaty: (mogą się różnić w zależności od danych) Company/Vertical Application Compression Benefit Financial Services DW 80% Healthcare Compliance 85% Retail E-Commerce 60% Retail ISV 84% Engineering OLTP 71% Insurance OLTP 74% Event management Archiving 85%

31

32 Integrate Store Analyze Report

33 Nowy Cube Designer Best Practice Design Alerts Ulepszone projektowanie wymiarów Ulepszone projektowanie agregacji Obliczenia blokowe MOLAP Enabled Write-Back Ulepszona skalowalność backupów Nowe monitorowanie zasobów Execution Plan

34 Nowy Report Designer Ulepszona prezentacja danych Nowy elastyczny format raportów Skalowalny silnik raportowy Nie jest wymagany IIS Eksport do Word Ulepszony eksport do Excel Nowy interfejs użytkownika Integracja z SharePoint

35 Visual Development Environment Drag and Drop Package Designer Edit and Debug in Visual Studio Environment Breakpoints, watches, variable inspection Data viewers enable visualization of data flow Full Source Control management Build and deploy Impact analysis and with build and validate Deployment utility moves packages from development, and test to production Custom code integration C# and VB.Net scripting Integrate existing code, or develop new solutions

36 Skalowanie i zarządzanie dużą ilością danych i użytkowników Ulepszona wydajność zapytań na dużych tabelach Zapytania zoptymalizowane pod hurtownie danych Wzrost wydajności I/O wraz z efektywnym i tańszym składowaniem danych Efektywne zarządzanie obciążeniem z zapytań ad-hoc, raportów i analiz Optymalizacja przetwarzania rosnącego wolumenu danych Optymalizacja wydajności ETL przez identyfikację specyfiki danych w największych tabelach Zasilanie przyrostowe wykrywanie zmian w danych Uproszczenie procesu wstawiania i modyfikacji danych Profilowanie danych identyfikacja brudnych i niespójnych danych Enhanced Partitioning DW Query Optimizations Data Compression Resource Governor Persistent Lookups Change Data Capture MERGE SQL Statement Data Profiling

37 High Availability Scalability and Performance Security Manageability Business Intelligence Cost Savings 16-node clustering Automatic page repair with database mirroring Database Snapshots Online operations Hot-add CPU and RAM Peer-to-peer replication Maximum number of processors 50 named instances per server Virtualization licensing benefits Data and backup compression Partitioned table parallelism Common Criteria Certification All actions audited Transparent data encryption Extensible encryption key management Table partitioning Resource Governor Mirrored backups Change data capture High-speed connectors Data and backup compression Star join query optimizations Partitioned cubes Data-driven report subscriptions Data and backup compression Virtualization licensing benefits 16-node clustering ENTERPRISE EDITION ma ponad 60 funkcji więcej, niż Standard Edition

38 Referencje SQL Server TB+ 13 TB Credit Card DW, 5 Mil card holders 300 power users, complex query, OLAP, SSIS, SSRS, Office Daggett Research, University of Washington 20 TB DW simplifies analysis of Simulation data 15 TB Geospatial DW, to reach 25 TB 4 TB data mart, 2500 field offices, 55 TB storage 6 Terabyte Data warehouse helps improve patient care 5TB DW on SQL server 2005; 2.7 TB DW on SQL Server 2008, originally migrated from Informix 5,000 users, complex query, OLAP & Data Mining 2 TB of Clinical Data & growing, 50 TB storage US Dept of Veterans Affairs, facilities, 40+ OLAP Marts

39 Scale out to 100 TB+ data warehouse Provide scale out through MPP on SQL Server and Windows High scale at Lower TCO Offer integrated BI platform to small and very large Enterprises Project Madison Reference Hardware Platforms INDUSTRY STANDARD SERVERS INDUSTRY STANDARD NETWORKING INDUSTRY STANDARD STORAGE

40 SQL Server 2008 to: Relacyjna baza danych Replication Services Integration Services Analysis Services Reporting Services Service Broker Narzędzia developerskie i administracyjne SQL Server 2008 jest klasy Enterprise Skalowalność i wydajność Wysoka dostępność Bezpieczeństwo Łatwość zarządzania

41 Twój potencjał. Nasza pasja Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows oraz inne nazwy produktów są lub mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zamieszczone informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE), W TYM TAKŻE USTAWOWEJ RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE, CO DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ PREZENTACJI.

Wydajność i skalowalność SQL Server 2008

Wydajność i skalowalność SQL Server 2008 Wydajność i skalowalność SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Optymalizacja wydajności SQL Server 2008 3 Wydajność relacyjnych baz danych 3 Mierzalna, rzeczywista wydajność 3 Wysokowydajny silnik

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kopacz tkopacz@microsoft.com

Tomasz Kopacz tkopacz@microsoft.com Tomasz Kopacz tkopacz@microsoft.com Uwaga wersja CTP/Beta Ogólne możliwości SQL Server 2008 Motor relacyjny i TSQL Różne czynniki związane z wydajnością ś Nierelacyjne typy danych Kilka uwag o dostępie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA FILE & CONTENT

ROZWIĄZANIA FILE & CONTENT ROZWIĄZANIA FILE & CONTENT TOMASZ JANGAS 1 2012 Hitachi Data Systems. All rights reserved. Command Suite ZINTEGROWANE I SKALOWALNE PORTFOLIO DEDYKOWANE URZĄDZENIA HDI Software HDI Single HDI Dual OBIEKTY

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne sposoby zabezpieczenia danych. Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP

Nowoczesne sposoby zabezpieczenia danych. Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP Nowoczesne sposoby zabezpieczenia danych Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP Agenda Potrzeba ochrona danych i charakterystyki bezpieczeństwa Sposoby zabezpieczenia danych Rodzaje kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej roman.ptak@pwr.edu.pl

Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej roman.ptak@pwr.edu.pl Bazy Danych dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej roman.ptak@pwr.edu.pl Plan wykładu 12 i 13. Systemy baz danych: MySQL, SQLite, PostgreSQL Hurtownie danych Cele i techniki replikacji i fragmentacji

Bardziej szczegółowo

Sybase Adaptive Server Enterprise

Sybase Adaptive Server Enterprise Dokument techniczny Sybase Adaptive Server Enterprise Wydajność i niezawodność w systemach o kluczowym znaczeniu dla działalności firm www.sybase.com.pl I EDYCJE SYBASE ASE Edycja Enterprise (Enterprise

Bardziej szczegółowo

Backup i storage. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4. Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str.

Backup i storage. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4. Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4 Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str. 8 Na bezpieczeństwie oszczędzaj z głową wdrożenie str. 19 Efektywne metody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Koniec wsparcia dla Windows Server 2003 (R2)

Koniec wsparcia dla Windows Server 2003 (R2) Koniec wsparcia dla Windows Server 2003 (R2) Mariusz Kędziora Technical Evangelist Microsoft http://ewangelista.it mariusz.kedziora@microsoft.com Co dziś pokażę? Odśwież swoje Datacenter Koniec wsparcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

I. Serwer. Załącznik Nr 5 do SIWZ. L.p. Nazwa komponentu

I. Serwer. Załącznik Nr 5 do SIWZ. L.p. Nazwa komponentu Załącznik Nr 5 do SIWZ I. Serwer L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera

Bardziej szczegółowo

W P R O W A D Z E N I E. DB2 Express-C. KsiąŜka dla Społeczności od Społeczności R A U L C H O N G, I A N H A K E S, R A V A H U J A

W P R O W A D Z E N I E. DB2 Express-C. KsiąŜka dla Społeczności od Społeczności R A U L C H O N G, I A N H A K E S, R A V A H U J A W P R O W A D Z E N I E D O DB2 Express-C KsiąŜka dla Społeczności od Społeczności R A U L C H O N G, I A N H A K E S, R A V A H U J A P R Z E D M O W A D R. A R V I N D K R I S H N A W Y D A N I E D R

Bardziej szczegółowo

Informacja na żądanie, czyli rozwiązania sprzętowej akceleracji analityki biznesowej

Informacja na żądanie, czyli rozwiązania sprzętowej akceleracji analityki biznesowej Informacja na żądanie, czyli rozwiązania sprzętowej akceleracji analityki biznesowej Tomasz Antonik Systems and Technology Group IBM Lab Services and Training Agenda Trendy w rozwoju systemów analitycznych

Bardziej szczegółowo

Oracle Business Intelligence Michał Grochowski Regional Pre-Sales Oracle Business Intelligence PL&Baltics

Oracle Business Intelligence Michał Grochowski Regional Pre-Sales Oracle Business Intelligence PL&Baltics Oracle Business Intelligence Michał Grochowski Regional Pre-Sales Oracle Business Intelligence PL&Baltics Oracle s EPM Vision: Extend Operational Excellence to Management Excellence Competitive Advantage

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

Współczesne systemy przechowywania danych. Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP

Współczesne systemy przechowywania danych. Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP Współczesne systemy przechowywania danych Marek Kozicki, Storage Solution Architect HP Agenda Podstawy pamięci masowej Architektury pamięci masowej Nowoczesne technologie w pamięciach masowej Macierze

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Backup Danych - nowe podejście Veritas NetBackup 6.5. Jacek Woytynowski. Senior Presales Consultant

Backup Danych - nowe podejście Veritas NetBackup 6.5. Jacek Woytynowski. Senior Presales Consultant Backup Danych - nowe podejście Veritas NetBackup 6.5 Jacek Woytynowski Senior Presales Consultant Przegląd programu NetBackup Opis: Ochrona danych dla przedsiębiorstw od stacji roboczych do centrów danych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Hurtownie Danych i Business Intelligence: przegląd technologii

Hurtownie Danych i Business Intelligence: przegląd technologii Hurtownie Danych i Business Intelligence: przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Tematyka Architektury

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Kwicien 2014 Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Karolina Pilarczyk C&SI Partner Manager Agenda Zarządzanie infrastrukturą - monitoring, analiza predykcyjna, optymalizacja zakupów Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo