Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Optometria edycja 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Optometria edycja 13"

Transkrypt

1 Wrocław, Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Optometria edycja 13 organizowanych przez Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Załączniki: Program kształcenia: 1. Opis studiów podyplomowych 2. Sposób weryfikowania i dokumentacji zakładanych efektów kształcenia 3. Lista kursów z wymiarem godzinowym oraz liczba punktów ECTS 4. Wykaz egzaminów obowiązkowych 5. Wymiar czasu przeznaczonego na prace końcową 6. Zakres końcowego Plan studiów podyplomowych: 7. Zestaw kursów w układzie semestralnym 8. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym Oraz 9. Waga potrzebna do obliczenia ostatecznego wyniku studiów.

2 Załącznik 1 Opis studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych: Optometria Organizator studiów podyplomowych: Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Kierownik studiów: Dr hab. inż. Marek Zając, prof. PWr Czas trwania studiów: 4 semestry 656 godzin + 10 godzin praca końcowa Liczba punktów ECTS: punktów praca końcowa Opłata za studia 4 x 3000 zł = zł Zasady naboru: Dyplom ukończenia studiów wyższych, test wstępny z elementów optyki geometrycznej, rozmowa kwalifikacyjna Warunki ukończenia studiów: Praca końcowa, egzamin końcowy teoretyczny i praktyczny Termin zgłoszeń: do 23 września 2016 Data rozpoczęcia studiów: październik 2016 Telefon kontaktowy: Dr hab. inż. Marek Zając, prof. PWr., tel.: Krótka charakterystyka studiów podyplomowych: Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób chcących pracować w zawodzie optometrysty. Studia mają charakter teoretyczno-praktyczny. Na zajęciach teoretycznych Słuchacze uzyskają wiedzę z optyki, oftalmiki, optometrii (w tym kontaktologii i widzenia obuocznego) oraz elementów okulistyki. Na zajęciach praktycznych zapoznają się m.in. z technologią montażu okularów, badaniem wzroku i pomiarem refrakcji oraz doborem soczewek okularowych i kontaktowych Szczególny nacisk jest położony na opanowanie wiedzy z zakresu optyki i optometrii. Praca końcowa polega na opisaniu (na podstawie literatury przedmiotu lub własnych badań i obserwacji) wybranego zagadnienie z oftalmiki, optometrii, lub szeroko pojętej ochrony wzroku. Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych: Absolwent studiów podyplomowych Optometria posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne do wykonywania zawodu optometrysty.

3 Załącznik 2 Sposób weryfikowania i dokumentacji zakładanych efektów kształcenia Wiedza: Nazwa przedmiotu Efekt kształcenia Sposób weryfikowania i dokumentacji Anatomia i fizjologia ogólna wykład Anatomia i fizjologia wzroku wykład Oko i widzenie wykład Optyka I wykład Optometria I wykład Posiada podstawową wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu człowieka Posiada szczegółową wiedzę na temat budowy i funkcjonowania narządu wzroku Zna podstawowe problemy związane z widzeniem człowieka; posiada wiedzę na temat zasad pomiaru wielkości charakteryzujących narząd wzroku. Zna optykę geometryczną w stopniu pozwalającym na analizowanie działania różnych układów optycznych łącznie z ocena jakości odwzorowania Posiada wiedzę na temat sposobów oceny jakości widzenia, zna dokładnie rodzaje wad wzroku i sposoby ich opisu, wie, jak koryguje się wady soczewkami okularowymi i kontaktowymi Podstawy okulistyki wykład Posiada podstawową wiedzę na temat typowych schorzeń okulistycznych Optyka II wykład Zna prawa optyki fizycznej wyjaśniające mechanizmy tworzenia obrazu podstawie podstawie podstawie podstawie oraz zaliczenia kursów: Optyka I ćwiczenia i Optyka I podstawie oraz zaliczenia kursu: Optometria I podstawie podstawie oraz zaliczenia kursu Optyka II

4 Pomiary refrakcji I wykład Oftalmika i technologie okularowe I wykład Pomiary i aparatura okulistyczna wykład Słabowidzenie wykład Widzenie obuoczne i strabologia wykład Posiada szczegółową wiedzę na temat metod pomiaru sferycznej i cylindrycznej wady refrakcji przy użyciu metod subiektywnych i obiektywnych Posiada podstawową wiedzę na temat rodzajów soczewek okularowych i opraw okularowych oraz zasady montażu okularów Zna dokładnie budowę i zasady działania urządzeń i aparatów stosowanych do badania oka oraz widzenia. Posiada wiedzę na temat słabowidzenia, zasad rehabilitacji i rewalidacji osób słabowidzących i niewidomych Ma szczegółową wiedzę na temat mechanizmów widzenia obuocznego i ich niedoskonałości a także metod diagnostycznych i terapeutycznych w przypadkach zezów i forii Pomiary refrakcji II wykład Posiada szczegółową wiedzę na temat metod badania widzenia obuocznego oraz doboru korekcji okularowej z uwzględnieniem zasad balansu binokularowego Okulistyka kliniczna wykład Posiada dokładną i pogłębioną wiedzę na temat typowych schorzeń okulistycznych podstawie oraz zaliczenia kursu Pomiary refrakcji I podstawie oraz zaliczenia kursu Oftalmika i technologie okularowe I podstawie oraz zaliczenia kursu: Pomiary i aparatura okulistyczna podstawie podstawie oraz zaliczenia kursu: Widzenie obuoczne i strabologia - podstawie oraz zaliczenia kursu: Pomiary refrakcji I podstawie oraz zaliczenia kursu: Okulistyka kliniczna ćwiczenia

5 Oftalmika i technologie okularowe II wykład Podstawy neurofizjologii wzroku wykład Posiada dogłębną i szczegółową wiedzę na temat rodzajów soczewek okularowych i opraw okularowych oraz zasady montażu okularów Zna neurofizjologiczne mechanizmy widzenia oraz prawa percepcji wzrokowej Patologie wzrokowe wykład Zna szereg typowych przypadków patologii wzroku spotykanych w praktyce okulistycznej i optometrycznej Soczewki kontaktowe wykład Elementy farmakologii wykład Etyka zawodu optometrysty wykład Posiada dogłębną wiedzę z zakresu doboru soczewek kontaktowych, w szczególności zasad badania przed ich aplikacją i kontroli w okresie noszenia soczewek. Posiada podstawową wiedzę na temat leków i innych środków farmakologicznych stosowanych w okulistyce Zna zasady etyczne, jakimi należy się kierować w wykonywaniu zawodu optometrysty podstawie oraz zaliczenia kursu: Oftalmika i technologie okularowe II podstawie z podstawie oraz zaliczenia kursu: Patologie wzrokowe ćwiczenia podstawie oraz zaliczenia kursu: Soczewki kontaktowe podstawie podstawie określonej przez prowadzącego zajęcia i zaliczeń

6 Umiejętności Nazwa przedmiotu Efekt kształcenia Sposób weryfikowania i dokumentacji Technologie optyczne Optyka I ćwiczenia Optyka I Optometria I Optyka II Pomiary refrakcji I Oftalmika i technologie okularowe I Pomiary i aparatura okulistyczna Widzenie obuoczne i strabologia Potrafi wykonać podstawowe operacje technologiczne przy obróbce szkła Potrafi przeliczyć bieg promieni świetlnych przez prosty układ optyczny i oszacować jego aberracje Umie zmierzyć podstawowe wielkości charakteryzujące układ optyczny Umie zmierzyć jakość widzenia, w tym ostrość wzroku i wrażliwość na kontrast Umie zestawić wybrany układ optyczny i zmierzyć jego parametry, potrafi wykonać podstawowe pomiary interferencyjne Potrafi dokonać pomiarów składowej sferycznej i cylindrycznej refrakcji metodami subiektywnymi i obiektywnymi Potrafi zmierzyć parametry soczewek okularowych oraz opraw okularowych. Potrafi zmontować okulary jednoogniskowe Umie wykonać pomiary za pomocą podstawowych przyrządów okulistycznych, w tym : refraktometru, keratometru, perymetru, biomikroskopu Umie wykryć i zmierzyć zeza, potrafi zastosować podstawie aktywności na i dokumentowane wpisem do indeksu i do protokołu zaliczenia przedmiotu rozwiązania zadań obliczeniowych i wykonania projektu i przedmiotem Optyka I wykład oraz Optyka I aktywności na i przedmiotem Optyka I wykład oraz Optyka I aktywności na i przedmiotem Optometria I wykład aktywności na i przedmiotem Optyka II wykład aktywności na i przedmiotem Pomiary refrakcji I wykład aktywności na i przedmiotem Oftalmika i technologie okularowe I wykład sprawozdań z i przedmiotem Pomiary i aparatura okulistyczna wykład aktywności na i

7 Pomiary refrakcji II Okulistyka kliniczna ćwiczenia Oftalmika i technologie okularowe II Patologie wzrokowe ćwiczenia Soczewki kontaktowe Pomiary refrakcji III + IV Badanie wzroku Oftalmika i technologie okularowe III podstawowe metody terapii i treningu wzrokowego Potrafi zmierzyć wady refrakcji w bardziej złożonych przypadkach; umie przeprowadzić balans binokularowy. Potrafi postępować z pacjentem okulistycznym. Potrafi rozpoznać proste przypadki schorzeń układu wzrokowego Umie wykonać montaż okularów dwuogniskowych i progresywnych Potrafi rozpoznać bardziej skomplikowane przypadki schorzeń narządu wzroku Umie przeprowadzić badanie pacjenta przed doborem soczewek kontaktowych, umie przeprowadzić całą procedurę ich doboru i aplikacji Potrafi wykonać pełne badanie optometryczne także w szczególnych przypadkach (dzieci, osoby w podeszłym wieku) Potrafi wykonać pełne badanie wzroku z pomiarem podstawowych parametrów określających jakość widzenia Potrafi dobrać soczewki okularowe oraz oprawy okularowe do wymagań klienta oraz zmontować okulary także w przypadkach skomplikowanej korekcji przedmiotem Widzenie obuoczne i strabologia wykład aktywności na i przedmiotem Pomiary refrakcji II wykład aktywności podczas zajęć i przedmiotem Okulistyka kliniczna wykład aktywności na i przedmiotem Oftalmika i technologie okularowe II wykład aktywności podczas zajęć i przedmiotem Patologie wzrokowe wykład aktywności na i przedmiotem Soczewki kontaktowe wykład aktywności na zaliczenia przedmiotu aktywności na zaliczenia przedmiotu aktywności na zaliczenia przedmiotu Seminarium specjalistyczne Potrafi wyszukać literaturę

8 specjalistyczną na temat związany z optyką okularową, optometrią i okulistyką, oraz opracować i przedstawić referat przedstawiający wybrane zagadnienie z tej dziedziny podstawie wystąpienia seminaryjnego zaliczenia przedmiotu

9 Lista kursów z wymiarem godzinowym oraz liczba punktów ECTS Lp Kurs Forma zajęć Prowadzący Liczba punktów ECTS Załącznik 3 1 Anatomia i fizjologia ogólna Wykład Dr A. Wróbel Anatomia i fizjologia wzroku Wykład Lek. med. A. Barć Oko i widzenie Wykład Prof. dr hab. H. Kasprzak Technologie optyczne Laboratorium Doc. dr inż. J. Zarówny Optyka I Wykład Prof. dr hab J. Nowak 6 Optyka I Ćwiczenia Prof. dr hab. J. Nowak Optyka I Laboratorium Dr A. Popiołek- Masajada Optometria I Wykład Dr hab. M. Zając, prof. nadzw. PWr Optometria I Laboratorium Dr inż. A. Jóźwik Mgr inż. Marta Szmigiel Podstawy okulistyki Wykład Prof. dr hab. med. Marzena Podhorska- Okołów Optyka II Wykład Prof. dr hab. J. Nowak Optyka II Laboratorium Dr B. Dubik Pomiary refrakcji I Wykład Dr M. Borwińska Pomiary refrakcji I Laboratorium Mgr inż. K. Sarnowska- Habrat 4 22 Dr M. Borwinska 15 Oftalmika i technologie okularowe I Wykład Mgr inż. D. Karp Oftalmika i technologie okularowe I Laboratorium Mgr inż. D. Karp Pomiary i aparatura okulistyczna Wykład Dr hab. M. Zając, 5 24 prof. nadzw. PWr 18 Pomiary i aparatura okulistyczna Laboratorium Dr M. Borwińska 4 22 Dr M. Widlicka- Asejczyk 19 Słabowidzenie Wykład Dr D. Rutkowski Widzenie obuoczne i strabologia Wykład Mgr M. Żółtaniecka Widzenie obuoczne i strabologia Laboratorium Mgr M. Żółtaniecka Pomiary refrakcji II Wykład Dr M. Borwińska Pomiary refrakcji II Laboratorium Mgr inż. K Liczba godzin

10 Sarnowska- Habrat 24 Okulistyka kliniczna Wykład Dr med. M Mulak 25 Okulistyka kliniczna Ćwiczenia Dr med. M Mulak 26 Oftalmika i technologie okularowe II Wykład Mgr inż. D. Karp Oftalmika i technologie okularowe II Laboratorium Mgr inż. D. Karp Podstawy neurofizjologii wzroku Wykład Dr A. Wróbel, 3 16 dr hab. M. Zając, prof. nadzw. PWr 29 Patologie wzrokowe Wykład Dr med. M Mulak 30 Patologie wzrokowe Ćwiczenia Dr med. M Mulak 31 Soczewki kontaktowe Wykład Dr D. Szczęsna- Iskander Soczewki kontaktowe Laboratorium Dr D. Szczęsna Iskander Dr. M. Kastyszak 33 Pomiary refrakcji III + IV Laboratorium Mgr inż. K. Sarnowska- Habrat Badanie wzroku Laboratorium Dr M. Borwińska Oftalmika i technologie okularowe III Laboratorium Mgr inż. D. Karp Elementy farmakologii Wykład Lek. med. K Czajor 37 Etyka zawodu optometrysty Wykład Dr M. Widlicka Asejczyk 38 Seminarium specjalistyczne Seminarium Zespół: 3 16 Dr M. Borwińska, Mgr inż. D. Karp, Dr A. Popiołek- Masajada, dr hab. M. Zając, prof. PWr 39 Praca końcowa Promotorzy: Dr M. Borwińska, Mgr inż. D. Karp, Dr A. Popiołek- Masajada, dr hab. M. Zając, prof. PWr., dr med. M. Mulak, mgr M. Żółtaniecka 5 10

11 dr inż. D. Szczęsna- Iskander Razem

12 Załącznik 4 Wykaz egzaminów obowiązkowych Na podstawie egzaminów zostaną zaliczone następujące kursy 1. Anatomia i fizjologia ogólna wykład sem Anatomia i fizjologia wzroku wykład sem Oko i widzenie wykład sem Optyka I wykład sem Optometria I wykład, sem Podstawy okulistyki wykład sem Optyka II wykład, sem Pomiary refrakcji I wykład, sem Oftalmika i technologie okularowe I wykład, sem Pomiary i aparatura okulistyczna wykład, sem Słabowidzenie wykład, sem Widzenie obuoczne i strabologia wykład, sem Pomiary refrakcji II wykład, sem Okulistyka kliniczna wykład, sem Oftalmika i technologie okularowe wykład, sem Podstawy neurofizjologii wzroku wykład, sem Patologie wzrokowe wykład, sem Soczewki kontaktowe wykład, sem Elementy farmakologii wykład, sem Etyka zawodu optometrysty wykład, sem Egzamin końcowy

13 Załącznik 5 Wymiar czasu przewidzianego na pracę końcową Na pracę końcową każdemu Uczestnikowi studiów podyplomowych przysługuje 10 godzin, z których 8 godzin będzie poświęcone na indywidualną pracę Uczestnika studiów podyplomowych natomiast 2 godziny każdy Uczestnik studiów podyplomowych ma do wykorzystania na indywidualne konsultacje z prowadzącymi Seminarium specjalistyczne.

14 Załącznik 6 Egzamin końcowy składa się z dwóch części Zakres końcowego 1) Sprawdzenie wiedzy teoretycznej Uczestnika studiów podyplomowych w zakresie podanym w programie kształcenia (egzamin ustny) Słuchacz odpowiada na 3 wylosowane pytania z uprzednio podanego zestawu przed Komisją Egzaminacyjną 2) Sprawdzenie umiejętności praktycznych pomiaru refrakcji w wybranych losowo przypadkach. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika studiów podyplomowych do końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kursów objętych programem kształcenia. Słuchacz ma 10 tygodni od zakończenia semestru IV na uzyskanie wszystkich wymaganych wpisów i zaliczeń kursów. Ostateczny wynik studiów Ostateczny wynik studiów podyplomowych stanowi średnia ważona z wagą 1/2, średniej ważonej (punktami ECTS) ocen przebiegu studiów podyplomowych (zaliczeń i egzaminów) oraz z wagą 1/2, średniej arytmetycznej ocen pracy końcowej i końcowego.

15 Załącznik 7 Lp Kurs Plan studiów w układzie semestralnym Semestr I (148 h, 27 pkt ECTS) Liczba punktów ECTS 1 Anatomia i fizjologia ogólna wykład Anatomia i fizjologia wzroku wykład Oko i widzenie wykład Technologie optyczne Optyka I wykład Optyka I ćwiczenia Optyka I Optometria I wykład Optometria I 2 12 Lp Kurs Semestr II (168 h, 32 pkt ECTS) Liczba punktów ECTS 1 Podstawy okulistyki wykład Optyka II wykład Optyka II Pomiary refrakcji I wykład Pomiary refrakcji I Oftalmika i technologie okularowe I wykład Oftalmika i technologie okularowe I Pomiary i aparatura okulistyczna wykład Pomiary i aparatura okulistyczna 4 22 Lp Kurs Semestr III (152 h, 29 pkt ECTS) Liczba punktów ECTS 1 Słabowidzenie wykład Widzenie obuoczne i strabologia wykład Widzenie obuoczne i strabologia Pomiary refrakcji II wykład Pomiary refrakcji II Okulistyka kliniczna wykład Okulistyka kliniczna ćwiczenia Oftalmika i technologie okularowe II wykład Oftalmika i technologie okularowe II 3 16 Liczba godzin Liczba godzin Liczba godzin

16 Lp Kurs Semestr IV ( h, pkt ECTS) Liczba punktów ECTS 1 Podstawy neurofizjologii wzroku wykład Patologie wzrokowe wykład Patologie wzrokowe ćwiczenia Soczewki kontaktowe wykład Soczewki kontaktowe Pomiary refrakcji III + IV Badanie wzroku Oftalmika i technologie okularowe III Elementy farmakologii wykład Etyka zawodu optometrysty wykład Seminarium specjalistyczne seminarium Praca końcowa 5 10 Liczba godzin

17 Załącznik 8 Zestaw egzaminów w układzie semestralnym Na podstawie egzaminów zostaną zaliczone następujące kursy Semestr I 1. Anatomia i fizjologia ogólna 2. Anatomia i fizjologia wzroku 3. Oko i widzenie 4. Optyka I 5. Optometria I Semestr II 1. Podstawy okulistyki 2. Optyka II 3. Pomiary refrakcji I 4. Oftalmika i technologie okularowe I 5. Pomiary i aparatura okulistyczna Semestr III 1. Słabowidzenie 2. Widzenie obuoczne i strabologia 3. Pomiary refrakcji II 4. Okulistyka kliniczna 5. Oftalmika i technologie okularowe Semestr IV 1. Podstawy neurofizjologii wzroku 2. Patologie wzrokowe 3. Soczewki kontaktowe 4. Elementy farmakologii 5. Etyka zawodu optometrysty Egzamin końcowy

18 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wydział: Podstawowych Problemów Techniki Nazwa studiów podyplomowych: Optometria Efekty kształcenia na studiach podyplomowych: Wiedza POPT_W01 POPT_W02 POPT_W03 Opis efektu kształcenia. Po zakończeniu studiów podyplomowych Optometria absolwent Posiada podstawową wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu człowieka Posiada szczegółową wiedzę na temat budowy i funkcjonowania narządu wzroku Zna podstawowe problemy związane z widzeniem człowieka; posiada wiedzę na temat zasad pomiaru wielkości charakteryzujących narząd wzroku. Odniesienie efektu kształcenia do obszaru nauk technicznych (T) i medycznych (M) M2A-W02 M2A-W02 M2A-W03 POPT_W04 POPT_W05 POPT_W06 POPT_W07 POPT_W08 POPT_W09 POPT_W10 POPT_W11 POPT_W12 Zna optykę geometryczną w stopniu pozwalającym na analizowanie działania różnych układów optycznych łącznie z oceną jakości odwzorowania Posiada wiedzę na temat sposobów oceny jakości widzenia, zna dokładnie rodzaje wad wzroku i sposoby ich opisu; wie, jak koryguje się wady soczewkami okularowymi i kontaktowymi Posiada podstawową wiedzę na temat typowych schorzeń okulistycznych Zna prawa optyki fizycznej wyjaśniające mechanizmy tworzenia obrazu Posiada szczegółową wiedzę na temat metod pomiaru sferycznej i cylindrycznej wady refrakcji przy użyciu metod subiektywnych i obiektywnych Posiada podstawową wiedzę na temat rodzajów soczewek okularowych i opraw okularowych oraz zasady montażu okularów Zna dokładnie budowę i zasady działania urządzeń i aparatów stosowanych do badania oka oraz widzenia. Posiada wiedzę na temat słabowidzenia, zasad rehabilitacji i rewalidacji osób słabowidzących i niewidomych Ma szczegółową wiedzę na temat mechanizmów widzenia obuocznego i ich niedoskonałości a także metod diagnostycznych i terapeutycznych T2A-W01 M2A-W03 M2A-W03 T2A-W04 M2A-W03 T2A-W07 T2A-W07 M2A-W03 M2A-W03

19 w przypadkach zezów i forii POPT_W13 Posiada szczegółową wiedzę na temat metod M2A-W03 badania widzenia obuocznego oraz doboru korekcji okularowej z uwzględnieniem zasad balansu binokularowego POPT_W14 Posiada dokładną i pogłębioną wiedzę na temat typowych schorzeń okulistycznych M2A-W03 POPT-W15 Posiada dogłębną i szczegółową wiedzę na temat T2A-W07 rodzajów soczewek okularowych i opraw okularowych oraz zasady montażu okularów POPT-W16 Zna neurofizjologiczne mechanizmy widzenia M2A-W03 POPT-W17 Zna szereg typowych przypadków patologii M2A-W03 wzroku spotykanych w praktyce okulistycznej i optometrycznej POPT-W18 Posiada dogłębną wiedzę z zakresu doboru M2A-W03 soczewek kontaktowych, w szczególności zasad badania przed ich aplikacją i kontroli w okresie noszenia soczewek. POPT-W19 Posiada podstawową wiedzę na temat leków i M2A-W03 innych środków farmakologicznych stosowanych w okulistyce POPT-W20 Zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej M2A-W03 POPT-W21 Zna zasady etyczne, jakimi należy się kierować T2A-W10 w wykonywaniu zawodu optometrysty Umiejętności POPT-U01 Potrafi wykonać podstawowe operacje T2A-W08 technologiczne przy obróbce szkła POPT-U02 Potrafi przeliczyć bieg promieni świetlnych T2A-U10 przez prosty układ optyczny i oszacować jego aberracje POPT-U03 Umie zmierzyć podstawowe wielkości charakteryzujące układ optyczny T2A-U10 POPT-U04 Umie zmierzyć jakość widzenia, w tym ostrość M2A-U02 wzroku i wrażliwość na kontrast POPT-U05 Umie zestawić wybrany układ optyczny i T2A-U10 zmierzyć jego parametry, potrafi wykonać podstawowe pomiary interferencyjne POPT-U06 Potrafi dokonać pomiarów składowej sferycznej M2A-U02 i cylindrycznej refrakcji metodami subiektywnymi i obiektywnymi POPT-U07 Potrafi zmierzyć parametry soczewek T2A-U12 okularowych oraz opraw okularowych. Potrafi zmontować okulary jednoogniskowe POPT-U08 Umie wykonać pomiary za pomocą M2A-U02 podstawowych przyrządów okulistycznych, w tym : refraktometru, keratometru, perymetru, biomikroskopu POPT-U09 Umie wykryć i zmierzyć zeza, potrafi M2A-U02

20 POPT-U10 POPT-U11 POPT-U12 POPT-U13 POPT-U14 POPT-U15 POPT-U16 POPT-U17 POPT-U18 Kompetencje POPT-K01 POPT-K02 POPT-K03 POPT-K04 POPT-K05 zastosować podstawowe metody terapii i treningu wzrokowego Potrafi zmierzyć wady refrakcji w bardziej złożonych przypadkach; umie przeprowadzić balans binokularowy. Potrafi postępować z pacjentem okulistycznym. Potrafi rozpoznać proste przypadki schorzeń układu wzrokowego Umie wykonać montaż okularów dwuogniskowych i progresywnych Potrafi rozpoznać bardziej skomplikowane przypadki schorzeń narządu wzroku Umie przeprowadzić badanie pacjenta przed doborem soczewek kontaktowych, umie aplikować i zdejmować soczewki kontaktowe i przeprowadzić całą procedurę ich doboru Potrafi wykonać pełne badanie optometryczne także w szczególnych przypadkach (dzieci, osoby w podeszłym wieku) Potrafi wykonać pełne badanie wzroku z pomiarem podstawowych parametrów określających jakość widzenia Potrafi dobrać soczewki okularowe oraz oprawy okularowe do wymagań klienta oraz zmontować okulary także w przypadkach skomplikowanej korekcji Potrafi wyszukać literaturę specjalistyczną na temat związany z optyka okularową, optometrią i okulistyką, oraz opracować i przedstawić referat przedstawiający wybrane zagadnienie z tej dziedziny Ma świadomość ważności i rozumie społeczne aspekty swojej działalności i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu Okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową Jest świadom własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (m.in. poprzez środki masowego przekazu) informacji i opinii dotyczących osiągnięć optyki i nauki o widzeniu; potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały M2A-U02 M2A-U02 T2A-U12 M2A-U02 T2A-U08 M2A-U02 M2A-U02 M2A-U02 T2A-U08 M2A-U02 T2A-K07 M2A_K02 M2A_K05 M2A_K03 M2A_K02 T2A_K06 Gdzie: POPT symbol dla studiów podyplomowych Optometria -W01,..., W21 symbole efektów kształcenie w zakresie wiedzy

21 -U01,..., -U18 - symbole efektów kształcenie w zakresie umiejętności -K01,..., -K05 symbole efektów kształcenie w zakresie kompetencji T obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych M obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych

22 Waga potrzebna do obliczenia ostatecznego wyniku studiów Załącznik 9 Regulamin studiów podyplomowych, ZW 34/2012, 7. ustęp 3 stanowi: Ostateczny wynik studiów podyplomowych stanowi średnia ważona z wagą ε, średniej ważonej (punktami ECTS) ocen przebiegu studiów podyplomowych (zaliczeń i egzaminów): średnia ważona ocen przebiegu studiów podyplomowych = ( ocena * punkty ECTS), punkty ECTS oraz z wagą 1 - ε, średniej arytmetycznej ocen pracy końcowej i końcowego. Wartość ε, w granicach od ½ do ⅔ (np. ½, 3 5, ⅔), ustala Rada Wydziału. Wartość ε, dla studiów podyplomowych Optometria wynosi ½.

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Optometria edycja 11

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Optometria edycja 11 Wrocław, 24.02.2014 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Optometria edycja 11 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego przez Wydział

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały nr 80/2014 r. z dnia 28.05.2014r. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki II.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Hałasy i wibracje w przemyśle

Hałasy i wibracje w przemyśle Wrocław, 24.04.2014 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Hałasy i wibracje w przemyśle edycja 1 organizowanych przez Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Załączniki: Program kształcenia:

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 18.09.2016 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 13 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle organizowanych przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej Załącznik 1 Opis studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI `Zał. nr do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim WIDZENIE OBUOCZNE I STRABOLOGIA Nazwa w języku angielskim BINOCULAR VISION AND STRABOLOGY Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 12.09.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych Wrocław, 8 listopada 2016 r. Ramowy program kształcenia i plan TECHNOLOGIA WÓD, ŚCIEKÓW I ODPADÓW Edycja 27 organizowany przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (opracowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 16.03.2016 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SOCZEWKI KONTAKTOWE Nazwa w języku angielskim CONTACT LENSES Kierunek studiów (jeśli dotyczy): OPTYKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Forma zakończenia studiów: praca dyplomowa i egzamin dyplomowy. MoŜliwości kontynuacji studiów: Studia III stopnia

PROGRAM NAUCZANIA. Forma zakończenia studiów: praca dyplomowa i egzamin dyplomowy. MoŜliwości kontynuacji studiów: Studia III stopnia PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 KIERUNEK: FIZYKA TECHNICZNA WYDZIAŁ: PPT STUDIA: II STOPNIA, STACJONARNE SPECJALNOŚĆ: OPTOMETRIA Uchwała z dnia 22 II 2007 Obowiązuje od 1 X 2007 1. Opis Czas trwania (w

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 21 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 4.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 13 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Optyczna korekcja narządu wzroku 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : Optyczna aparatura okulistyczna Nazwa w języku angielskim Optical ophtalmologic instrumentation Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Optyczna aparatura okulistyczna Nazwa w języku angielskim: Optical ophtalmologic instrumentation Kierunek

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 7.06.2012 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 9 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Wydział prowadzący kierunek studiów:

Wydział prowadzący kierunek studiów: Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 9 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2014 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr do ZW 33/2012 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim WIDZENIE OBUOCZNE I STRABOLOGIA Nazwa w języku angielskim BINOCULAR VISION AND STRABOLOGY Kierunek studiów (jeśli dotyczy): OPTYKA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SOCZEWKI KONTAKTOWE Nazwa w języku angielskim CONTACT LENSES Kierunek studiów (jeśli dotyczy): OPTYKA Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Optyka okularowa i optometria

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Optyka okularowa i optometria STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność Optyka okularowa i optometria 1. CELE KSZTAŁCENIA Pogranicze fizyki oraz nauk biologicznych i medycyny to jeden z najdynamiczniej

Bardziej szczegółowo

Okulistyka - opis przedmiotu

Okulistyka - opis przedmiotu Okulistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Okulistyka Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-O Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia owanie wyrobów z tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim OKO I WIDZENIE Nazwa w języku angielskim EYE AND VISION. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): OPTYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków"

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków rocław, 19.06.013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "ertyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków" edycja 8 organizowanych przez ydział Inżynierii Środowiska Politechniki rocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

"Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Wrocław, 28.04.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych" edycja 5 organizowanych przez Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC

Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC Wrocław, 15.06.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC edycja 17 organizowanych przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Wrocław, 23.09.2015 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Edycja III, 2015-2016 opracowane zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Rehabilitacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Rehabilitacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Rok studiów 4 I nforma cje ogólne Rehabilitacja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Sieci komputerowe

Opis modułu kształcenia Sieci komputerowe Opis modułu kształcenia Sieci komputerowe Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Wrocław, 26.06.2013 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn edycja 2013-2014 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej nr

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Informatyzacja Technologii

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Ropa Naftowa i Produkty

Bardziej szczegółowo

Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze edycja 3 rok akadem. 2015/2016

Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze edycja 3 rok akadem. 2015/2016 Szczecin, 19.06.201 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny W YDZIA Ł B U DOWNIC T W A I A RCHIT E K T U R Y Studia podyplomowe: Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) dr n. med. Ewelina Zyzniewska-Banaszak

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) dr n. med. Ewelina Zyzniewska-Banaszak S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Nazwa modułu Obowiązkowy Odnowa biologiczna Wydział PUM Kierunek Wydział Nauk o Zdrowiu Fizjoterapia Specjalność - Poziom Forma

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Ortoptystka; symbol 325906 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII. 4-letnie studia I stopnia (licencjackie) UW

EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII. 4-letnie studia I stopnia (licencjackie) UW EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII 1. CELE KSZTAŁCENIA 4-letnie studia I stopnia (licencjackie) UW Nowoczesne metody, takie jak mikroskopia konfokalna, koherencyjna tomografia optyczna,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym Wrocław, 20.06.2016 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012, 15/2012, 34/2012,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Bazy danych

Opis modułu kształcenia Bazy danych Opis modułu kształcenia Bazy danych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych Tytuł/stopień

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym Wrocław, 29.06.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym edycja 2 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012, 15/2012, 34/2012,

Bardziej szczegółowo

edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 12.06.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 Katedra Fizjoterapii / Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Kurs Dokształcający Postępy optyki okularowej i optometrii. I. MODUŁY OGÓLNE 30 h

Kurs Dokształcający Postępy optyki okularowej i optometrii. I. MODUŁY OGÓLNE 30 h Kurs Dokształcający Postępy optyki okularowej i optometrii Treści kształcenia I. MODUŁY OGÓLNE 30 h 1. Optyka dr Zenon Woźniak Podstawy optyki geometrycznej, prawa optyki geometrycznej; soczewka cienka,

Bardziej szczegółowo

ZASADY STUDIOWANIA. Wstęp

ZASADY STUDIOWANIA. Wstęp ZASADY STUDIOWANIA 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Diagnostyka techniczna i eksploatacja systemów technicznych. 2 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV II I

Klasa I II III IV II I Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik optyk; symbol 325302 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje : K1 Montaż i naprawa elementów

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne Wrocław, 02.06.2014 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne edycja 12 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012, organizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja programu kształcenia i planu studiów podyplomowych. Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne

Modyfikacja programu kształcenia i planu studiów podyplomowych. Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne Wrocław, 04.01. 2017r. Modyfikacja programu kształcenia i planu studiów podyplomowych Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne edycja 13 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012,

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Materiały Polimerowe. 2

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/2012 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: APARATURA OKULISTYCZNA Nazwa w języku angielskim: INSTRUMENTATION FOR OPHTHALMOLOGY Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Systemy sterowanie i monitorowania procesów

Opis modułu kształcenia Systemy sterowanie i monitorowania procesów Opis modułu kształcenia Systemy sterowanie i monitorowania procesów Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

NASZA MISJA WIĘCEJ INFORMACJI

NASZA MISJA WIĘCEJ INFORMACJI NASZA MISJA Studium Rozwoju Biznesu Optycznego to innowacyjny program kształcenia realizowany przez Pracownię Fizyki Widzenia i Optometrii Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria 2. Kod modułu 23-CHW 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego 213214 4. Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STUDIA PODYPLOMOWE Energetyka odnawialna Edycja 4; listopad 2014 wrzesień 2015

SPRAWOZDANIE. STUDIA PODYPLOMOWE Energetyka odnawialna Edycja 4; listopad 2014 wrzesień 2015 SPRAWOZDANIE STUDIA PODYPLOMOWE Energetyka odnawialna Edycja 4; listopad 2014 wrzesień 2015 Opracowanie: dr inż. Arkadiusz Świerczok Kierownik studiów podyplomowych Wrocław, listopad 2015 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Architektura multimedialna. BIM+Wizualizacja+Mobilność

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Architektura multimedialna. BIM+Wizualizacja+Mobilność Wrocław, 19.06.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Architektura multimedialna. BIM+Wizualizacja+Mobilność edycja 2 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 Studia WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I STOPNIA, STACJONARNE typ i system Podstawowych Problemów Techniki Fizyka Techniczna Optyka okularowa Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PRAKTYKI KLINICZNE

Przedmiot: PRAKTYKI KLINICZNE Przedmiot: PRAKTYKI KLINICZNE I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne Wrocław, 08.06.2015 Program kształcenia i plan studiów : Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012, 15/2012 i 67/2012

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Komputerowe wspomaganie rysunku technicznego

Opis modułu kształcenia Komputerowe wspomaganie rysunku technicznego Opis modułu kształcenia Komputerowe wspomaganie rysunku technicznego Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Kierunek lekarski jednolite magisterskie 6 lat a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości z dwóch różnych przedmiotów, wybranych odpowiednio z

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE ZASAD OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WYTYCZNE W ZAKRESIE ZASAD OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1 do uchwały nr 62/d/06/2017 WYTYCZNE W ZAKRESIE ZASAD OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 1. Studia podyplomowe są prowadzone na Politechnice Krakowskiej na warunkach

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS - - - 40 - - - 20 2

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS - - - 40 - - - 20 2 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY.

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów OKULISTYKA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Mikroskopia optyczna

KARTA PRZEDMIOTU. Mikroskopia optyczna KARTA PRZEDMIOTU Jednostka: WRE Dyscyplina: Poziom studiów: 3 Semestr: 3 lub 4 Forma studiów: stacjonarne Język wykładowy: polski Nazwa przedmiotu: Mikroskopia optyczna Symbol przedmiotu: MO Liczba pkt

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z Karta modułu ważna od roku akademickiego Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z Karta modułu ważna od roku akademickiego Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Kardiologia 2. Kod modułu 23-CHW 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego 213214 4. Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

"Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Wrocław, 20.09.2013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych" edycja 3 organizowanych przez Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Kardiologia

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Kardiologia KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Kardiologia 2. Kod modułu 23-CHW 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego 213214 4. Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik optyk 322[16]

I.1.1. Technik optyk 322[16] I.1.1. Technik optyk 322[16] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 197 Przystąpiło łącznie: 188 przystąpiło: 188 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 182 (96,8%) zdało: 145 (77,1%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne VI Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii II

Studia stacjonarne VI Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii II Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Nazwa przedmiotu Subject Title Clinical physiotherapy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Wady postawy i gimnastyka korekcyjna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Wady postawy i gimnastyka korekcyjna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wady postawy i gimnastyka korekcyjna

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod S-PR modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Podstawy psychoterapii Do wyboru Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii

SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Pulmonologii

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Pulmonologii KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Pulmonologii 2. Kod modułu 23-CHW 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego 213214 4. Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja inżynieryjna Nazwa modułu w języku angielskim Engineering surveying

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA Załącznik nr 1 do Uchwały NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fitness i Ćwiczenia Siłowe Nazwa studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fitness i Ćwiczenia Siłowe Nazwa studiów podyplomowych Załącznik Nr 5 do uchwały Nr AR001-5-X/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2013 roku Opis efektów kształcenia Studia Podyplomowe Fitness

Bardziej szczegółowo