5 kroków do napisania życiorysu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 kroków do napisania życiorysu"

Transkrypt

1

2 CURRICULUM VITAE Znaczenie C.V. Obsadzając jedno stanowisko osoba odpowiedzialna za rekrutację ma często setki podań do wyboru, ale brak czasu nie pozwala jej na rozmowę z więcej niż pięcioma, maksimum dziesięcioma najbardziej obiecującymi kandydatami. W związku z tym odrzuca większość osób ubiegających się o pracę po zaledwie pobieżnym przejrzeniu ich C.V. Dlatego należy sobie zdawać sprawę z faktu, że C.V. jest raczej narzędziem selekcjonera służącym eliminowaniu kandydatów, niż środkiem do otrzymania pracy. Krok 1 5 kroków do napisania życiorysu Sprecyzowanie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia Musisz sprecyzować swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie oraz określić wynikające z nich korzyści, które mogłyby zainteresować przyszłego pracodawcę, bo tylko owe korzyści będą powodem, dla których zostaniesz zatrudniona(y). Umiejętności związane z pracą: Są to umiejętności ściśle związane z wykonywanym zajęciem, jak np.: znajomość zagadnień podatkowych i marketingowych, budżetowanie, kontrola finansowa, prowadzenie szkoleń i wystąpień publicznych, kierowanie zespołem pracowników, obsługa specjalistycznego sprzętu technicznego, programowanie itp. Umiejętności transferowalne: Są to umiejętności, które można przenieść z jednego środowiska pracy do drugiego jak np.: zdolność analitycznego myślenia, zdolności przywódcze, skutecznego rozwiązywania problemów, łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności manualne (malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika), pisarskie, wprowadzania innowacji itp. Umiejętności personalne (związane z naszym charakterem i osobowością): Są to umiejętności, które opisują nasz charakter i etykę pracy, jak np.: zaangażowanie, optymizm, entuzjazm, obowiązkowość, umiejętność logicznego myślenia, wytrzymałość na stres, pewność siebie, pomysłowość, zdolność do adaptacji w nowych warunkach, samodzielność, operatywność czy dynamizm.

3 Krok 2 Wypisanie korzyści wynikających z własnych umiejętności i zawodowych doświadczeń Masz już na kartce papieru wypisany szereg własnych umiejętności. Teraz, do każdej z nich staraj się dopisać związane z nimi osiągnięcia. Są one o tyle ważne, że pozwolą twojemu curriculum vitae wyróżniać się. Staraj się zapisać wszystkie osiągnięcia w formie zwięzłej, akcentując swoje dokonania. Krok 3 Stworzenie historii zatrudnienia oraz listy ukończonych szkół i szkoleń DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Sporządź chronologiczną listę przedstawiającą historię twojego zatrudnienia, zaczynając od ostatniej lub obecnie wykonywanej pracy. Podaj okresy zatrudnienia, zajmowane stanowisko oraz nazwę miejsca zatrudnienia. Dołącz do listy wszystkie prace, nawet krótkoterminowe, jeśli jesteś bardzo młoda(y) lub masz małe doświadczenie zawodowe. Dołącz do listy wszystkie prace, które uwydatniają twoje doświadczenie w branży, w której planujesz się zatrudnić. Możesz również dołączyć do listy okresy nauki, jeżeli wypełni to lukę pomiędzy okresami zatrudnienia. Zaokrąglij okresy zatrudnienia do pełnych lat, aby uniknąć powstawania małych luk. WYKSZTAŁCENIE Sporządź także listę ukończonych szkół i kursów. Uwzględnij ewentualne stopnie naukowe lub zawodowe. Lista Ukończone kursy" i lista Wykształcenie" mogą stanowić osobne podsekcje twojego curriculum vitae lub, (jeśli są bardzo krótkie) mogą być połączone w jedną całość. Zdobyte stopnie zawodowe lub naukowe powinny być umieszczone w odwróconym porządku chronologicznym. Dodatkowe wskazówki: Lista powinna dokształcające. zawierać ewentualne kursy korespondencyjne i programy Jeśli ukończyłeś szkolenie, zamieść na twojej liście tytuł otrzymanego dyplomu. Jeśli jednak ukończyłeś tylko część szkolenia (lub nie otrzymałeś zamieść każdy z kursów powiązany z branżą, w której zamierzasz pracować. dyplomu), Lista może dodatkowo zawierać kilka detali, takich jak: wysoka średnia ocen, nagrody i pochwały, stypendia naukowe, projekty badawcze, kursy pokrewne z kierunkiem studiów. Jeśli twoje wykształcenie wybiega poza szkołę średnią, umieść na liście wszystkie tytuły naukowe. W tym wypadku nie musisz wspominać o ukończonej szkole średniej.

4 Krok 4 Wybranie najbardziej odpowiedniego formatu curriculum vitae Redagując C.V. można przyjąć jeden z 2 podstawowych jego formatów: Chronologiczny, czyli według kolejności zdarzeń, zaczynając od aktualnych faktów. Stosuje się go wówczas, gdy doświadczenie zawodowe jest odpowiednio uporządkowane według dat (zaczynając od pracy obecnie wykonywanej). Jest to tradycyjnie ułożone curriculum vitae, gdzie największy nacisk jest kładziony na stanowisko, historię pracy oraz wykształcenie. Doświadczenie zawodowe i wykształcenie przedstawiane są w odwrotnym porządku chronologicznym. Funkcjonalny (umiejętnościowy) - polecany szczególnie osobom o niewielkim doświadczeniu zawodowym, ale o dużych umiejętnościach i kwalifikacjach. Krok 5 Struktura curriculum vitae Bez względu na wybrany format CV, każde curriculum vitae składa się z pięciu podstawowych części, które połączone ze sobą, stworzą najlepszą wizytówkę twojej osoby. 1. Nagłówek/ dane personalne. 2. Cel. 3. Historia pracy ( doświadczenie zawodowe). 4. Wykształcenie. 5. Dodatkowe informacje. NAGŁÓWEK Pisanie życiorysu zaczynamy zawsze od danych personalnych. Powinno z nich jasno wyniknąć, skąd jesteśmy i jak z nami można się skontaktować. Dane kontaktowe powinny być zawsze aktualne. imię oraz nazwisko aktualny adres zamieszkania (adres, gdzie można nas aktualnie znaleźć) telefon, (jeśli nie masz własnego numeru stacjonarnego lub komórkowego, postaraj się o numer grzecznościowy. Pracodawca musi mieć z tobą łatwy kontakt, jest to bardzo ważne) data urodzenia (np. 5 marca (nie "marzec") 1979 r.) jeżeli posiadasz adres możesz, lecz nie musisz go podawać, ułatwi to kontakt z Tobą w przypadku problemów z telefonem stan cywilny (w przypadku rozwodu lub wdowieństwa lepiej operować formą wolny/wolna lub kawaler / panna) w przypadku mężczyzn stosunek do służby wojskowej (tylko, jeżeli jest uregulowany).

5 CEL Ta część CV powinna zawierać stanowisko, o jakie się ubiegasz oraz określać w sposób zwięzły i jasno sprecyzowany, co pragniesz osiągnąć podejmując pracę w danej firmie. Cel można zastąpić nagłówkiem Predyspozycje", co pozwoli przedstawić potencjalnemu pracodawcy nieco szersze spektrum umiejętności, doświadczenia czy wiedzy. Nie jest to obowiązkowa część C.V. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (HISTORIA PRACY) Ta część jest w większości przypadków najważniejszą częścią curriculum vitae, ponieważ będzie miała ona największy wpływ na decyzję potencjalnego pracodawcy. Podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko, a także zakres pełnionych obowiązków. Jest to istotne, ponieważ nazwy stanowisk nie zawsze oznaczają to samo w każdej firmie. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, w tym miejscu wspominamy o odbytych stażach i praktykach zawodowych. WYKSZTAŁCENIE Informacje na temat wykształcenia należy wpisać w odwróconej kolejności chronologicznej - zaczynając od tego, co miało miejsce ostatnio. Trzeba podać datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły czy uczelni, wydział i kierunek. Warto zaznaczyć także specjalizację, wiodące przedmioty na studiach, ewentualnie tematykę pracy dyplomowej. Nigdy nie umieszczamy w tym punkcie informacji o ukończonej szkole podstawowej. W tym miejscu umieścić można również informacje o ukończonych kursach, szkoleniach; nie zapominamy o nagrodach, wyróżnieniach, stypendiach itp. INFORMACJE DODATKOWE W ostatniej części curriculum vitae można zamieścić kilka dodatkowych informacji, które jednak powinny być przedstawione w sposób zwięzły i konkretny. Należą do nich: Dotychczasowe osiągnięcia: Zamieszczamy tutaj osiągnięcia naukowe (np. publikacje, stypendia naukowe), sportowe, społeczne (np. funkcje w organizacjach studenckich i innych). Osoby będące na początku kariery zawodowej powinny napisać o jakichkolwiek doświadczeniach, które udało im się zdobyć. Warto wspomnieć, np. o działalności w harcerstwie, organizacjach studenckich lub charytatywnych. Są to bardzo cenne informacje zarówno dla pracodawcy, jak i dla doradców personalnych. Mogą, bowiem świadczyć o zaangażowaniu w pracy zespołowej, o umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji. Dodatkowe kwalifikacje: Prawo jazdy, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, inne umiejętności np.: pracy w grupie, organizowania pracy, kierowania, komunikowania się, łatwość nawiązywania kontaktów. Nawet, gdy wydaje się nam, że oferowana praca nie będzie wymagać posługiwania się

6 angielskim czy niemieckim, należy o tych umiejętnościach napisać. Trzeba podać w miarę dokładny stopień ich znajomości - w mowie i piśmie. Warto wspomnieć też o kursach odbytych za granicą, a jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające nasze umiejętności, to również je wymienić. Zainteresowania pozazawodowe: W części tej napisz o swoich zainteresowaniach. Można wpisać tylko takie, które pokrywają się w jakimś stopniu z wymaganiami stawianymi w oferowanej pracy, i które mogą zwiększyć twoją szansę zatrudnienia. Jeżeli nie chcemy by nasz życiorys zawodowy był w przypadku odrzucenia wyrzucony, musimy zawrzeć zgodę na jego późniejsze przetwarzanie, w postaci stopki z informacją, iż zgadzamy się na przetwarzanie swoich danych dla procesu rekrutacyjnego oraz umieścić pod nim własnoręczny podpis. Wersja polska - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) Wersja angielska - I declare, that I agree to have my personal data, if it necessary, processed for recruitment process (according to the Act of personal data protection, dated 29 of August 1997, Dz. U. Nr 133 Poz. 883). PODPIS No i jeszcze ostatnie machnięcie długopisem naszego podpisu i nasze dzieło powinno być już skończone. Umieszczamy także swój podpis po to by uprawomocnić klauzulę o przetwarzaniu twojego CV w celach rekrutacyjnych. Można po prostu na końcu podpisać się z prawej strony lub użyć zwrotu grzecznościowego jak "Z poważaniem", "Z wyrazami szacunku" oraz pod tym własnoręczny czytelny podpis. Na zakończenie jeszcze kilka uwag: Dokument powinien być przejrzysty i czytelny, najlepiej napisany na komputerze, format A4 papier biały. Nie oszczędzaj na nim, wybierz taki by nie zwijał się przy czytaniu w rękach. Staraj się nie robić błędów stylistycznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, używać nie zrozumiałych skrótów oraz niezbyt wyrafinowanego lub slangowego słownictwa. Najmocniejsze atuty przemawiające za Tobą przedstaw na początku, każde podanie jest czytane przez około 5-30 sekund, dlatego twoje atuty powinny rzucać się w oczy. Możesz wyróżnić je także większą czcionką. Umieszczenie swojego zdjęcia nie jest konieczne. Dodajesz je obowiązkowo wtedy, gdy pracodawca wyraził taką prośbę Podkreślaj swoje zalety, ale nie kłam. Większość szefów personalnych wie, że kandydaci lubią napisać "biegły angielski", gdy znają go ledwie dobrze. Osoba rekrutująca nie omieszka tego sprawdzić.

7 NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE BŁĘDY W CURRICULUM VITAE Typy błędów Uwagi pracowników profesjonalnych agencji rekrutacyjnych Treść Osiągnięcia Wizualne 1. Pomijanie dat. 2. Brak chronologii na liście wykonywanych zawodów. 3. Przesadne akcentowanie swojej odpowiedzialności w pracy. 4. Zbyt dużo detali w opisie powierzonych obowiązków. 5. W części Historia zatrudnienia" opisywanie typu pracy zamiast wypisania nazw firm i wykonywanych w nich zajęć. 6. Bezpodstawne opisy własnych umiejętności. 1. Brak wypisanych osiągnięć, tylko stanowiska pracy i powierzone obowiązki. 2. Oddzielenie prezentowanych osiągnięć od historii pracy wyszczególnione osiągnięcia nie podają informacji, gdzie i kiedy były dokonane. 1. Ekstrawagancki wygląd. 2. Dołączone rysunki lub grafika. Gramatyka, technika Organizacja 1. Brak liter w wyrazach. 2. Udziwnione słownictwo. 3. Błędy ortograficzne. 4. Błędy gramatyczne. 5. Niedokończone zdania. 1. CV nie uporządkowane. 2. Zbyt długie. 3. Brak określonego kierunku i celu. 4. Ukrywanie braków lub kłamstwa w historii pracy i wykształcenia.

8 8 PODSTAWOWY SZABLON C.V. Imię i Nazwisko:... Miasto, data Dane osobowe Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres: Telefon komórkowy:... Miejsce na zdjęcie Wykształcenie Studia...kierunek..., specjalizacja..., ukończone z tytułem... Doświadczenie zawodowe 2000 obecnie Praca w firmie na stanowisku zakres obowiązków Praca w firmie na stanowisku zakres obowiązków... Dodatkowa działalność Działalność w organizacji studenckiej... Dodatkowe umiejętności bardzo dobra/dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows bardzo dobra/dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz... prawo jazdy kat. B Znajomość języków obcych język... poziom..., certyfikaty... Zainteresowania literatura, muzyka,... WŁASNORĘCZNY PODPIS

9 9 PRZYKŁAD 1 UKŁAD CHRONOLOGICZNY UL. KWIATOWA 10/ TARNÓW TELEFON (014) JOANNA KOWALSKA INFORMACJE OSOBISTE Stan cywilny: panna Narodowość: polska Wiek: 20 lat Miejsce urodzenia: Tarnów CEL ZAWODOWY Sekretarka-asystentka dyrektora prowadzenie sekretariatu WYKSZTAŁCENIE Technikum Ekonomiczne przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie Technik ekonomista Gimnazjum nr 1 w Tarnowie INNE SZKOLENIA 2006 Kurs sekretarski organizowany przez Centrum Nauki i Biznesu ZAK w Tarnowie PRAKTYKA ZAWODOWA 2004 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie 1 miesięczna praktyka w charakterze pracownika biurowego UMIEJĘTNOŚCI, KWALIFIKACJE ZAWODOWE Organizowanie i prowadzenie sekretariatu Podstawy prawa i rachunkowości Obsługa urządzeń biurowych Bezwzrokowe pisanie na maszynie -240 uderzeń/min Biegła znajomość języka angielskiego Obsługa komputera: programy Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint Bezkonfliktowa praca w zespole ZAINTERESOWANIA Film, teatr, podróże Joanna Kowalska

10 10 PRZYKŁAD 2 UKŁAD FUNKCJONALNY UL. KWIATOWA 10/5 (014) TARNÓW JOANNA KOWALSKA INFORMACJE OSOBISTE CEL Stan cywilny: panna Narodowość: polska Wiek: 20 lat Miejsce urodzenia: Tarnów Ubiega się o stanowisko sekretarki-asystentki KWALIFIKACJE ZAWODOWE, UMIEJĘTNOŚCI Organizowanie i prowadzenie sekretariatu Znajomość czynności kancelaryjnych, przechowywania akt Znajomość podstaw organizacji i zarządzania, planowania, księgowości, prawa Umiejętność redagowania pism Obsługa urządzeń biurowych Bezwzrokowe pisanie na maszynie uderzeń/minutę Biegła znajomość języka angielskiego Obsługa komputera: programy Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint Bezkonfliktowa praca w zespole Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych Dyskrecja, lojalność, pracowitość, zdyscyplinowanie DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Praktyka zawodowa w charakterze pracownika biurowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie WYKSZTAŁCENIE Kurs sekretarski organizowany przez Centrum Nauki i Biznesu ZAK w Tarnowie Technikum Ekonomiczne przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie Gimnazjum nr 1 w Tarnowie Joanna Kowalska

11 PRZYKŁAD 3 11 DANIEL JAROSZ ul. Szeroka Białystok Tel. (018) Cel: Objęcie stanowiska kierownika działu obsługi klienta DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ELHAM Studio Graficzne, Warszawa 1989-obecnie kierownik działu obsługi klienta Nadzorowałem pracą pięciu pracowników, kierowałem dystrybucją produktów i usług graficznych. Dokonałem reorganizacji systemu przepływu informacji, dzięki czemu nastąpiło usprawnienie systemu przepływu gotówki. Sprawowałem nadzór nad systemem zapotrzebowania materiałowego. Przeprowadzałem szkolenia personelu w zakresie poszerzenia znajomości produktów firmy, jak również w zakresie zagadnień związanych z logistyką. Stworzyłem oraz wprowadziłem system cotygodniowych raportów zamówień, prowadząc do poprawy terminowości dostaw. Zajmowałem się planowaniem oraz podziałem zakresu obowiązków podległych pracowników. Szkoliłem pracowników w zakresie techniki negocjacji oraz rozwiązywania różnych problemów związanych z obsługą klientów. Prowadziłem kontrolę przepływu dokumentów, fakturowania oraz czynności windykacyjnych. Kontrolowałem właściwą obsługę skarg i zażaleń klientów. CVQ sp. z o.o. Warszawa asystent administracyjny Zajmowałem się bieżącą koordynacją zadań i współpracą z kierownikiem ds. zakupów. Dokonywałem uzupełniania bazy danych zamówień klientów. Tworzyłem miesięczne i cotygodniowe raporty. Koordynowałem i planowałem spotkania z klientami. WYKSZTAŁCENIE Akademia Ekonomiczna w Krakowie Wydział Zarządzania magister ekonomii. DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI Znajomość oprogramowania komputerowego: Lotus 1-2-3, PowerPoint, Word, Excel, Access. Znajomość języków obcych: język angielski na poziomie średnio zaawansowanym.

12 12 DANIEL JAROSZ ul. Szeroka Bialystok Tel. (018) Objective: Customer Service Manager PROFESSIONAL EXPERIENCE ELHAM Studio Graficzne, Warszawa Customer Service Manager 1989-present Supervised department of four employees. Directed the distribution of products and services to increase sales. Resolved serious collection and customer service problems. Reorganized filling systems and flow of information, resulting in substantially improved cash flow for company. Managed Just-In-Time inventory system. Set up four distribution centers, including training of personnel in product and logistics of paper flow. Created and implemented weekly open order reports, improving on-time deliveries by 32%; on-time delivery consistently stayed at 98% to 100%. Scheduled responsibilities and cross-trained customer service and inside sales staff. Trained employees in developing and maintaining good customer relations, effectively negotiating and resolving problems. Oversaw record keeping involving order entry, invoicing, accounts payable, complaint handling, and reports. CVQ sp. z o.o. Warszawa Administrative Assistant Relived Purchasing Manager of daily details. Prepared and maintained log of purchase orders written by all buyers. Complied and wrote weekly and monthly reports for corporate office. Coordinated and scheduled weekly meetings and transcribed minutes. EDUCATION Akademia Ekonomiczna -Krakow Management Master Degree - Economic Sciences COMPUTER SKILLS Lotus * PowerPoint * Word * Excel * Access. ADDITIONAL SKILLS Proficiency in English. REFERENCES Available upon request.

13 13 CO TO JEST LIST MOTYWACYJNY? List motywacyjny to w zasadzie nic innego jak Wasza autoreklama dla pracodawcy. Głównym celem pisania jego jest zachęcenie osób z sekcji rekrutacyjnej firmy do zapoznania się z Waszym życiorysem, gdzie zawarte są szersze dane dotyczące wykształcenia, umiejętności, doświadczenia, a także zainteresowań. List motywacyjny sporządza się w odpowiedzi na ofertę pracy ogłoszoną w prasie, radiu, telewizji lub w inny sposób. Powinien być zaadresowany do konkretnej osoby, która będzie go oceniała - zwykle jest to szef firmy. Każdy list motywacyjny, który wysyłasz, powinien być napisany pod kątem konkretnej oferty pracy i wskazywać na zainteresowanie branżą oraz wiedzę o potencjalnym pracodawcy. Powinien być on zredagowany w sposób przejrzysty, czytelny, estetyczny i zwięzły oraz mieścić się na 1 stronie formatu A4. Pisząc list motywacyjny staramy się udowodnić, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na stanowisko, na które aplikujemy. Nagłówek BUDOWA LISTU MOTYWACYJNEGO To najwyżej usytuowana część naszego listu motywacyjnego, tak jak każdy list formalny zawiera dane nadawcy i adresata: Data i miejsce sporządzenia listu Twoje dane personalne: imię, nazwisko, adres, telefon, Dane adresata: nazwa i adres instytucji, a najlepiej do tego personalia osoby, do której kierujesz dokument Zwrot grzecznościowy kierowany do konkretnej osoby Treść W treści listu powinna zostać zawarta cała kwestia ubiegania się o pracę: Ukazanie źródła, z którego dowiedziałeś się o posadzie Krótkie wyjaśnienie, jakiego stanowiska poszukujesz Kilka słów o sobie (wykształcenie, osiągnięcia oraz umiejętności) Umotywowanie tego, dlaczego powinieneś otrzymać tę posadę Ukazanie korzyści, jakie przyniesie pracodawcy Twoje zatrudnienie Krótka motywacja oraz informacja o gotowości do przyjścia na rozmowę Zakończenie Zwrot grzecznościowy Własnoręczny podpis Lista załączników Formuła o ochronie danych osobowych

14 14 JAK PISZEMY LIST MOTYWACYJNY? AKAPIT I - Powołanie się na ofertę pracy, cel listu Np. Z zainteresowaniem przeczytałem w Wasze ogłoszenie o możliwości podjęcia u Was pracy na stanowisku i proszę o rozpatrzenie mojej kandydatury, gdyż uważam, że spełniam wymagane kryteria. Poszukując nowych możliwości rozwoju zawodowego z zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie w Gazecie. z dnia informujące o ofercie pracy na stanowisku Kierownika Działu Marketingu. Przez ostatnie cztery lata pracowałem na stanowisku Specjalista do spraw Marketingu w [nazwa firmy]. Aktywnie uczestniczyłem w przygotowaniu strategii marketingowej, która przyniosła mojej firmie sukces na rynku. AKAPIT II - Zwięzły opis wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Skoncentrować się należy na rzeczach przydatnych na stanowisku, o które się staramy. Nie należy podawać szczegółów, które zostaną opisane w CV. Jako specjalista do spraw marketingu opracowałem trafną prognozę na temat perspektyw sprzedaży nowej grupy produktów. Właściwa segmentacja rynku docelowego umożliwiła dwukrotny wzrost sprzedaży poprzez optymalne zróżnicowanie oferty. AKAPIT III - Przedstawienie motywacji Wyjaśnienie, dlaczego staram się o tę właśnie pracę. Punkt ten musi być bardzo dobrze opracowan y. Zbytnia skromność tu nie popłaca.. Należy zamieścić takie informacje jak: powiązanie oferty pracy z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym wyrazić pewność, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do wypełniania wymaganych zadań i na pewno świetnie damy sobie radę na tym stanowisku opisać dokładnie wszystkie swoje osiągnięcia, przedstawić się w jak najlepszym świetle, nie wspominając o niepowodzeniach i ewentualnych brakach wskazać ewentualne tradycje rodzinne przy wykonywaniu danego zawodu można też zaznaczyć, że o pracy na takim stanowisku i w tej firmie marzyło się od dawna. Opis propozycji swoich działań po podjęciu pracy (nie jest to część obowiązkowa). AKAPIT IV - Prośba o rozmowę kwalifikacyjną W dowolnym, wyznaczonym przez pracodawcę terminie, przez co podkreślamy swoją dyspozycyjność, np. Jeśli moja kandydatura zainteresuje Państwa, a kwalifikacje okażą się zgodne z oczekiwaniami, chętnie zgłoszę się na rozmowę w dogodnym dla Państwa terminie. Chętnie stawię się na rozmowę kwalifikacyjną, aby móc osobiście przekonać Państwa o zaletach mojej kandydatury, w dogodnym dla państwa terminie.

15 Mam nadzieję, że - jeśli moja oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem - praca w tak renomowanej firmie jak [nazwa firmy] umożliwi mi dalszy rozwój zawodowy. Dlatego też z niecierpliwością będę oczekiwał zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Klauzula Zawierająca formułę zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie zbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych) 15 CZEGO UNIKAĆ używania szablonu skierowanego do nieokreślonego pracodawcy używania skrótów i sloganów błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych używania banalnych epitetów przekręcania imienia i nazwiska adresata lub nazwy stanowiska, o jakie się ubiegasz powtarzania informacji, które zawarłeś już w CV zalewania potokiem błędnych lub mało istotnych informacji wszelkiego rodzaju udziwnień, które mogą wydać się przyszłemu szefowi nadmierną ekstrawagancją (np. pachnący lub kolorowy papier) nie należy źle wyrażać się o poprzednim pracodawcy, ponieważ wywiera to negatywne wrażenie na potencjalnym

16 16 SZABLON LISTU MOTYWACYJNEGO informacje o nadawcy (imię i nazwisko, adres) miejscowość i data adres odbiorcy (nazwa i adres osoby lub instytucji, do której kieruję się podanie) TREŚĆ LISTU MOTYWACYJNEGO AKAPIT I... AKAPIT II. AKAPIT III. AKAPIT IV... (ewentualny zwrot grzecznościowy) załączniki: (informacje o załączonych dokumentach) podpis (obowiązkowo własnoręczny)

17 17 PRZYKŁADY LISTÓW MOTYWACYJNYCH PRZYKŁAD 1 Jan Nowak Tarnów, dnia 30 marca 2006 r. ul. Mogilska 11/ Tarnów Telefon: (014) Bank XYZ/ O Tarnów ul. Pokoju Tarnów Szanowni Państwo W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w gazecie "Temi" z dnia zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko Asystent Księgowej. Obecnie jestem studentem ostatniego roku na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Potrafię biegle obsługiwać komputer w zakresie MS Office oraz programów finansowo-księgowych. W trakcie studiów pracowałem w firmie rachunkowej jako asystent księgowej. Pozwoliło mi to na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu księgowości i finansów. Intensywność pracy wymagała ode mnie dużego zaangażowania i pełnego poświęcenia. Jestem osobą przygotowaną pracy w sektorze bankowy, który wymaga sporo poświęcenia. Moje wykształcenie oraz praktyczne doświadczenie daje mi pewność, iż sprawdzę się na powyższym stanowisku. Jestem osobą dokładną, sumienną i punktualną. Szybko się uczę, cechuje mnie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy firmy. Załączam swoje curriculum vitae. Z przyjemnością zgłoszę się w dogodnym dla Państwa terminie w celu uszczegółowienia mojej oferty. Z poważaniem Jan Nowak Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych)

18 18 PRZYKŁAD 2 Anna Kowalska Tarnów, dnia 23 marca 2006 r. ul. Słoneczna 11/ Tarnów (014) Zbigniew Nowak Dyrektor ds. personalnych XYZ sp. z o.o. ul. Słoneczna Tarnów Szanowny Panie Dyrektorze Jestem zainteresowana pracą wymienioną w dodatku Gazety Wyborczej Praca z dnia r. Zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko sekretarki-asystentki w Pana firmie. Spełniam warunki wymienione w ogłoszeniu. W czerwcu 2005 ukończyłam Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Tarnowie, uzyskując dyplom technika ekonomisty z ogólnym wynikiem bardzo dobrym. Posiadam certyfikat maszynopisania wystawiony przez Stowarzyszenie Maszynistek w Warszawie. Biegle posługuję się językiem niemieckim, znam również język angielski. Doskonale radzę sobie z nowoczesnymi urządzeniami techniki biurowej, a w szczególności z obsługą komputera. Potrafię zorganizować i poprowadzić pracę w sekretariacie. We wrześniu 2005 r. zostałam zatrudniona na okres 3 miesięcy w charakterze sekretarki w firmie OMEGA w Tarnowie, gdzie zdobyłam doświadczenie zawodowe. Jestem osobą młodą i dyspozycyjną. Łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi, znam reguły obyczajowe obowiązujące w biurze, a w szczególności na stanowisku sekretarki. Wyrażam nadzieję, że w Pana firmie wykorzystam umiejętności zawodowe i kwalifikacje osobiste zdobyte podczas nauki i dotychczasowej praktyki. Oczekuję zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Z poważaniem Anna Kowalska Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych)

19 19 PRZYKŁAD 3 Anna Nowak Tarnów, dnia 23 marca 2006 r. ul. Fredry 13/ Tarnów (014) Agencja Doradztwa Personalnego Rodak & Rodak ul. Słoneczna Tarnów Szanowni Państwo W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w Gazecie Krakowskiej z dnia 20 marca 2006 roku pragnę złożyć swoją kandydaturę na stanowisko asystenta dyrektora marketingu. Mam nadzieję, że spełnię Państwa wymagania i będę miała szansę pracować w Państwa firmie. Za moją osobą przemawia zarówno moje wykształcenie bezpośrednio związane z marketingiem oraz krótkie doświadczenie, jakie zdobyłam odbywając staż w dziale marketingu firmy ABC. Podczas tego stażu przygotowałam projekt badania marketingowego, ale też obserwowałam pracę innych osób w dziale. Orientuję się, więc w zakresie obowiązków asystenta dyrektora marketingu i jestem przekonana, że im podołam. Moim atutem jest łatwość nawiązywania kontaktów z różnymi ludźmi i umiejętność współpracy. Jestem osobą, która wyznacza sobie konkretne cele zawodowe, ale potrafi je dostosować do celów zespołu. Myślę, że ważną cechą będzie również umiejętność analitycznego myślenia, która potrzebna jest w wykonywaniu analiz marketingowych. Cechuje mnie konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność w podchodzeniu do wykonywanej pracy. Moją zaletą jest także zdolność szybkiego uczenia się. Mam nadzieję, że zainteresowałam Państwa swoją osobą i będę miała przyjemność spotkać się z Państwem na rozmowie kwalifikacyjnej, by pełniej przedstawić swoje umiejętności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji ( zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. nr 133 poz.833 z dn ) Z poważaniem Anna Nowak

20 20 PRZYKŁAD 4 Adam Wiśniewski Tarnów, dnia 29 marca 2006 r. ul. Mickiewicza 1/ Tarnów (014) Pan Adam Nowak Dyrektor ABC sp. z o.o. ul. Sportowa Tarnów Szanowny Panie Dyrektorze Odpowiadając na ofertę pracy, którą zamieścił Pan 26 marca 2006 roku w Tygodniku TEMI nr 38, zgłaszam chęć podjęcia pracy w Pańskim przedsiębiorstwie na stanowisku referenta ekonomicznego. W ubiegłym roku ukończyłem Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Tarnowie i zdobyłem średnie wykształcenie oraz tytuł technika ekonomisty. Jednocześnie zostałem dobrze przygotowany do pracy na stanowiskach w pionie ekonomicznym. Posiadam odpowiednie wiadomości i umiejętności do tej pracy, gdyż w czasie nauki w szkole i praktyk zawodowych dużo czasu poświęciłem na zapoznanie się z taką pracą. Znam zasady rachunkowości oraz ekonomiki przedsiębiorstw. Potrafię obsługiwać komputer i inne środki techniczne, takie jak: telefaks, kserokopiarka, bindownica czy niszczarka. Dobrze znam komputerowy edytor tekstu Microsoft Word oraz arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Znam zasady korespondencji biurowej i potrafię redagować pisma w różnych sprawach. Oprócz dobrego przygotowania zawodowego mam i inne zalety, które predestynują mnie do podjęcia pracy na tym stanowisku. Jestem osobą dyspozycyjną, szybko się uczę oraz chętnie i dobrze pracuję w zespole. Dobrze znam język angielski i podstawy języka niemieckiego, co może być bardzo przydatne. Mając na uwadze powyższe mogę śmiało stwierdzić, że jestem bardzo dobrze przygotowany do tej pracy i na pewno świetnie sobie poradzę. Jeszcze w szkole, myśląc o przyszłej pracy marzyłem, że będzie to właśnie praca biurowa w pionie ekonomicznym. Teraz mam nadzieję, że moje marzenia się spełnią. Jednocześnie zgłaszam chęć stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną w dowolnym terminie, zaproponowanym przez Pana Dyrektora. Z wyrazami szacunku Adam Wiśniewski

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. ul. Solińskiego 23/4, Tarnów. Telefon , tel. kom Stan cywilny:

Curriculum Vitae. ul. Solińskiego 23/4, Tarnów. Telefon , tel. kom Stan cywilny: 1 2 Curriculum Vitae Dane personalne Data i miejsce urodzenia 11 stycznia 1978 Dąbrowa Tarnowska Adres ul. Solińskiego 23/4, E-mail pzaleska@op.pl Telefon 071 123 45 67, tel. kom. 602 000 111 Stan cywilny:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Temat: Jak przygotować cv i list motywacyjny? Cel: Przybliżenie zasad konstruowania cv oraz listu motywacyjnego. Czas przeznaczony na warsztat: 45

Bardziej szczegółowo

Sko czyłe wła nie szkoł . Przed Tob nowe wyzwania- chcesz wykorzysta zdobyt wiedz i znale wymarzon prac . Zastanawiasz si

Sko czyłe wła nie szkoł . Przed Tob nowe wyzwania- chcesz wykorzysta zdobyt wiedz i znale wymarzon prac . Zastanawiasz si Skończyłeś właśnie szkołę. Przed Tobą nowe wyzwania- chcesz wykorzystać zdobytą wiedzę i znaleźć wymarzoną pracę. Zastanawiasz się jak?? Dotychczas nie pracowałeś albo masz za sobą prace wakacyjne. Pierwszym

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO. WYKSZTAŁCENIE data, rezultat charakter wykształcenia miejsce czas trwania

IMIĘ I NAZWISKO. WYKSZTAŁCENIE data, rezultat charakter wykształcenia miejsce czas trwania Schemat CV IMIĘ I NAZWISKO ADRES NUMER TELEFONU ADRES E-MAIL PRAWO JAZDY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH WYKSZTAŁCENIE data, rezultat charakter wykształcenia miejsce czas trwania (tylko istotne najwyższe szczeble

Bardziej szczegółowo

Dokumenty aplikacyjne. Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny?

Dokumenty aplikacyjne. Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny? Dokumenty aplikacyjne Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny? Warto postarać się, bo Życiorys i list motywacyjny są Twoją pierwszą formą kontaktu z potencjalnym pracodawcą Traktuj dokumenty aplikacyjne

Bardziej szczegółowo

DANIEL JAROSZ ul. Szeroka 12 40-901 Bialystok Tel. (018) 202-901

DANIEL JAROSZ ul. Szeroka 12 40-901 Bialystok Tel. (018) 202-901 1 2 DANIEL JAROSZ ul. Szeroka 12 40-901 Bialystok Tel. (018) 202-901 Objective: Customer Service Manager PROFESSIONAL EXPERIENCE ELHAM Studio Graficzne, Warszawa Customer Service Manager 1989-present Supervised

Bardziej szczegółowo

Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego

Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego Zwięzłość, adekwatność, precyzja Objętość CV nie powinna przekroczyć 2-3 stron A4. Dokładne daty, nazwy szkół,

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny?

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny? ZASADY PISANIA LISTU MOTYWACYJNEGO List motywacyjny tworzymy w celu opisania swojej motywacji do pracy na stanowisku, o które aplikujemy oraz uzupełnienia CV, czyli podania dodatkowych, bardziej szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Klasa: IIe - kucharz małej gastronomii Prowadzący: Małgorzata Derbot Czas: 2x45 min Cel ogólny: TEMAT: Piszemy CV i list motywacyjny. Umiejętność przygotowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Wioletta Kilar Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 4.7 Temat zajęć: Moja wizytówka dokumenty aplikacyjne 1. Cele lekcji: Uczeń: wymienia dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pracę: list motywacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY ROK ZAŁOŻENIA 1997 Członek FIFPro Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy JAK NAPISAĆ ŻYCIORYS ZAWODOWY PRZEWODNIK Drodzy Piłkarze, Poniżej przedstawiamy Wam, krótki

Bardziej szczegółowo

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów Jak napisać list formalny po angielsku? list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów towarzyskich; takie listy muszą być napisane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Wypisz dane potrzebne do napisania życiorysu zawodowego (CV) i listu motywacyjnego według poniższych schematów. Cel zawodowy Doświadczenie zawodowe (przebieg pracy) Wykształcenie Kursy i szkolenia Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Czy zastanawiałeś się nad tym, jak powinno wyglądać profesjonalne CV? Przeczytałeś masę poradników dostępnych w internecie i nadal nie wiesz, jak zabrać

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Jak napisać CV i list motywacyjny

Jak napisać CV i list motywacyjny URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Jak napisać CV i list motywacyjny Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_01_Jak_napisac_CV_145x205.indd 1 2012-11-27 14:13:24 Tylko praca daje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA 1. W oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

PISANIE LIST MOTYWACYJNY (B2/C1)

PISANIE LIST MOTYWACYJNY (B2/C1) PISANIE LIST MOTYWACYJNY (B2/C1) 1. Proszę zapoznać się z treścią listu motywacyjnego, a następnie uzupełnić schemat (nazywając jego najważniejsze części). WZÓR LISTU MOTYWACYJNEGO (Na podstawie: http://list.ovh.org/list_infor.pdf)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY APLIKACYJNE. 1. Curriculum vitae. 2. List motywacyjny

DOKUMENTY APLIKACYJNE. 1. Curriculum vitae. 2. List motywacyjny DOKUMENTY APLIKACYJNE 1. Curriculum vitae 2. List motywacyjny Sporządzenie dokumentów aplikacyjnych wydaje się być pozornie łatwym zadaniem, ale już w momencie ich konstruowania można doświadczyć trudności

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH 1. Wymagania niezbędne: OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referent w wymiarze 0,5 etatu 1) kandydat jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw kadrowych Termin składania dokumentów upływa dnia 27 listopada 2012 roku o godz. 15.00. Legionowo dnia 13 listopada 2012 roku Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Curriculum Vitae 1 Już czas na kolejny krok: curriculum vitae czyli życiorys W rzeczywistości jest to wyjątkowo ważny krok, ponieważ jest nieodłącznym elementem naszego wizerunku i ogromną szansą na zrobienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

D Y R E K T O R Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich o g ł a s z a n a b ó r n a w o l n e s t a n o w i s k o u r z ę d n i c z e

D Y R E K T O R Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich o g ł a s z a n a b ó r n a w o l n e s t a n o w i s k o u r z ę d n i c z e D Y R E K T O R Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich o g ł a s z a n a b ó r n a w o l n e s t a n o w i s k o u r z ę d n i c z e : K i e r o w n i k D z i a ł u P o m o c y Ś r o d

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny. W liście motywacyjnym kandydat na pracownika wyjaśnia, dlaczego chciałby pracować na oferowanym

List motywacyjny. W liście motywacyjnym kandydat na pracownika wyjaśnia, dlaczego chciałby pracować na oferowanym List motywacyjny Informacje ogólne List pokazuje motywację W liście motywacyjnym kandydat na pracownika wyjaśnia, dlaczego chciałby pracować na oferowanym stanowisku. Ponadto przekonuje pracodawcę, że

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015

OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015 OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015 DYREKTOR GIMNAZJUM MIEJSKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU ogłasza nabór na wolne stanowisko: samodzielnego referenta ds. administracyjnych OFERTA: samodzielny referent

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2012 ISBN: 978-83-62435-30-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY ROK ZAŁOŻENIA 1997 Członek FIFPro Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy JAK NAPISAĆ LIST MOTYWACYJNY PRZEWODNIK Styczeń, 2015r. Drodzy Piłkarze, Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i metody doboru kadr. Dominika Buczkowska, Biuro Karier Uniwersytet Wrocławski

Narzędzia i metody doboru kadr. Dominika Buczkowska, Biuro Karier Uniwersytet Wrocławski Narzędzia i metody doboru kadr Dominika Buczkowska, Biuro Karier Uniwersytet Wrocławski O czym będzie dzisiejszy wykład? Zanim oferta pracy pojawi się w Internecie. Jak stworzyć dobre CV i dlaczego warto

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało między innymi:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało między innymi: DBFO-Ś/SKS/JCz/1110/2/13 OGŁOSZENIE NR 2/2013 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielne stanowisko

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 Procedura naboru

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA,,GRYFLANDIA

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA,,GRYFLANDIA PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA,,GRYFLANDIA 1. W oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae DANE PERSONALNE WYKSZTAŁCENIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Curriculum Vitae DANE PERSONALNE WYKSZTAŁCENIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Curriculum Vitae DANE PERSONALNE IMIĘ: Tomasz NAZWISKO: Kostrzewa DATA URODZENIA: 7 marca 1988r. ADRES ZAMIESZKANIA: XXXXXXXX 05-091 Ząbki NARODOWOŚĆ: Polska TELEFON KONTAKTOWY: XXX XXX XXX E MAIL: tomasz@kostrzewa.mail.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY Informacje przedstawione w formularzu aplikacyjnym są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

DATA PUBLIKACJI: 01.03.2011r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA

DATA PUBLIKACJI: 01.03.2011r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA DATA PUBLIKACJI: 01.03.2011r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA PODINSPEKTOR DS. PROMOCJI I INFORMACJI WYMIAR ZATRUDNIENIA - PEŁNY ETAT 1/1 Umowa o

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców?

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Aneta Tylutka Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Plan prezentacji 1. Informacje na temat Manpower 2. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku. Wymagane dokumenty:

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku. Wymagane dokumenty: OGŁOSZENIE Gmina Wałbrzych Placówka Wsparcia Dziennego ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Placówce Wsparcia Dziennego przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu w wymiarze 1/2 etatu 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Głogowie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW (LONDYN) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW (LONDYN) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW (LONDYN) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wyślij drogą Wydrukuj elektron formularz iczną: Zaproszenie do składania podań o zatrudnienie w charakterze agentów kontraktowych przy realizacji

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

DBFO-Ś/SKS/EF/1110/11/15

DBFO-Ś/SKS/EF/1110/11/15 DBFO-Ś/SKS/EF/1110/11/15 OGŁOSZENIE Nr 11/2015 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. planowania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35. ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35. ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Nr oferty 1/2009 Radom, dnia 9.03.2009r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35 ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Główne obowiązki: Prowadzenie rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy)

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) nieposzlakowana opinia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/2009 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2009 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 lutego 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 23/2009 w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Ustronie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 6 /2016

OGŁOSZENIE Nr 6 /2016 DBFO-Ś/SKS/ES/1110/ 6 /16 OGŁOSZENIE Nr 6 /2016 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Jak być skutecznym na rynku pracy. Autor: Małgorzata Markus

Jak być skutecznym na rynku pracy. Autor: Małgorzata Markus Jak być skutecznym na rynku pracy Autor: Małgorzata Markus Scenariusz powstał na warsztatach Jak uczyć ekonomii wprowadzenie zagadnień ekonomicznych do programów szkolnych, realizowanych przez CODN w ramach

Bardziej szczegółowo

Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Projektów Infrastrukturalnych

Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Projektów Infrastrukturalnych PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim nie ma ograniczenia wieku dla kandydatów zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie nie musisz mieć zdanej matury, możesz tylko

Bardziej szczegółowo

Agenda dzień 1 (8h) Praca, czym jest? Jaka jest moja historia, w którym miejscu jestem, gdzie chciałbym dojść? Coaching kariery.

Agenda dzień 1 (8h) Praca, czym jest? Jaka jest moja historia, w którym miejscu jestem, gdzie chciałbym dojść? Coaching kariery. Agenda dzień 1 (8h) Praca, czym jest? Jaka jest moja historia, w którym miejscu jestem, gdzie chciałbym dojść? Coaching kariery. Jak znaleźć pracę od czego zacząć? Jakie jest moje FLOW? Curriculum Vitae,

Bardziej szczegółowo

Referencje pisemne. Czemu warto zadbać o posiadanie referencji?

Referencje pisemne. Czemu warto zadbać o posiadanie referencji? Referencje pisemne Referencje zwane takŝe listem polecającym lub referencyjnym są waŝnym elementem składowym procesu aplikowania o pracę. W Polsce jeszcze niezbyt popularne, w krajach Unii są niezbędnym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie oferty pracy

Ogłoszenie oferty pracy Ogłoszenie oferty pracy Nazwa jednostki Nazwa komórki Adres jednostki Województwo Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego formalne określone dla stanowiska pracy dodatkowe Zakres zadań wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Data wpływu Godz.wpływu Pieczątka Realizatora Projektu Podpis przyjmującego Ankieta rekrutacyjna Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem. Oferowane wsparcie

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae DANE PERSONALNE WYKSZTAŁCENIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Curriculum Vitae DANE PERSONALNE WYKSZTAŁCENIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Curriculum Vitae DANE PERSONALNE IMIĘ: Tomasz NAZWISKO: Kostrzewa DATA URODZENIA: 7 marca 1988r. ADRES ZAMIESZKANIA: Ul. Zieleniecka 13/415 05-091 Ząbki NARODOWOŚĆ: Polska TELEFON KONTAKTOWY: 509 114 410

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 3/2014

OGŁOSZENIE Nr 3/2014 DBFO-Ś/SKS/JC/ 1110 /3/14 OGŁOSZENIE Nr 3/2014 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty- Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielne stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MANOWO. Rozdział I

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MANOWO. Rozdział I Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 64/2014 Wójta Gminy Manowo Z dnia 28.08.2014r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MANOWO Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Dąbrowa. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY powtórzenie naboru. ds. księgowości budŝetowej II nazwa stanowiska pracy

Wójt Gminy Dąbrowa. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY powtórzenie naboru. ds. księgowości budŝetowej II nazwa stanowiska pracy Nr OR. 1110/2/10 Wójt Gminy Dąbrowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY powtórzenie naboru 1. Wymagania niezbędne ds. księgowości budŝetowej II nazwa stanowiska pracy a) spełnia wymagania określone

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy Rynek pracy to miejsce, w którym spotykają się: -pracodawcy i -osoby poszukujące pracy Pracodawcy potrzebują osób, posiadających określone wykształcenie, zawód, doświadczenie

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 55, 07-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Załącznik do Uchwały nr VI/4/2011 Zarządu Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach z dnia 05 lipca 2011 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 1. Regulamin ustala zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Głównego księgowego ds. szkół w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim

Głównego księgowego ds. szkół w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim OK.1110-1/09 WÓJT GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego księgowego ds. szkół w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Podanie składa się w momencie uzyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy lub załącza się do formularza podaniowego.

Podanie składa się w momencie uzyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy lub załącza się do formularza podaniowego. Jak sporządzić listę doświadczeń i umiejętności? 1. Zainteresowania i uzdolnienia: - spisz swoje stałe zainteresowania, kluby, do których należałeś, sporty, jakie uprawiasz, zajęcia szkolne i pozaszkolne,

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu Pakiet aplikacyjny Stanowisko: Nr referencyjny: ADM/2014/01 Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: List do kandydatów Szczegóły jak przesyłać

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH

ZARZĄDZENIE NR 18/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH ZARZĄDZENIE NR 18/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach z dnia 04 grudnia 2006 roku.

Zarządzenie Nr 2/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach z dnia 04 grudnia 2006 roku. Zarządzenie Nr 2/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach z dnia 04 grudnia 2006 roku. w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas 28-100 Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Firma Zakład Metalowo-Kotlarski SAS będąca jednym z wiodących producentów kotłów grzewczych na paliwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09.11.2012 r. OFERTA PRACY

Warszawa, 09.11.2012 r. OFERTA PRACY Stanowisko - Administrator Nieruchomości: - wykształcenie średnie - doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami nie mniejsze niż pół roku - wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 10/2016. Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE Nr 10/2016. Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko DBFO-Ś/SKS/JU/1110/10/16 OGŁOSZENIE Nr 10/2016 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko starszy referent/specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Staszów, dnia 12.03.2015 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownik ds. finansowych i zamówień publicznych zatrudniony przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

referent ds. księgowości

referent ds. księgowości DKA.2110.06.2017 Ogłoszenie nr 6/2017 z dnia 07.06.2017 r. Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Pile ogłasza nabór na stanowisko: referent

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pionki. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pionki. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2014 z dnia 08.07.2014r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pionki Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem niniejszego Regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia. Obecnie jestem pracownikiem KSC. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności

Bydgoszcz, dnia. Obecnie jestem pracownikiem KSC. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Kadr i Szkolenia ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz tel.: (52) 525 54 40, fax: (52) 525 55 89, e-mail: kadry@bg.policja.gov.pl Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Strona znajduje się w archiwum. NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej "Centrum Usług Logistycznych" konkurs na stanowiska: głównego księgowego, kierownika

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ W TARNOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Głównego Księgowego

DYREKTOR BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ W TARNOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Głównego Księgowego Załącznik Nr 1 DYREKTOR BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ W TARNOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Głównego Księgowego I. Wymiar etatu pełny etat. II. Odpowiedzialność na w/w stanowisku Głównym księgowym jednostki sektora

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych)

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych) Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo dla Doliny Baryczy, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno - biurowych - pracownik sekretariatu 2. Menager finansowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka. Pomocy Społecznej w Ryjewie. z dnia 2 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka. Pomocy Społecznej w Ryjewie. z dnia 2 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

OGŁOSZENIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy ogłasza nabór na dwa stanowiska nieurzędnicze: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Arkusz wymagań na stanowisko pracy 1. INFORMACJE O STANOWISKU

Bardziej szczegółowo

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru: DKA.2110.02.2016 Ogłoszenie nr 2/2016 z dnia 03.06.2016 r. Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Pile ogłasza nabór na 2 stanowiska: pracownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZARNY DUNAJEC. Rozdział I

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZARNY DUNAJEC. Rozdział I Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2013 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZARNY DUNAJEC Rozdział I Zakres Regulaminu 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze,

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna Załącznik nr do Regulaminu Rekrutacji WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Data wpływu Godzina wpływu Pieczątka Realizatora projektu Podpis przyjmującego Ankieta rekrutacyjna Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny

Bardziej szczegółowo