5 kroków do napisania życiorysu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 kroków do napisania życiorysu"

Transkrypt

1

2 CURRICULUM VITAE Znaczenie C.V. Obsadzając jedno stanowisko osoba odpowiedzialna za rekrutację ma często setki podań do wyboru, ale brak czasu nie pozwala jej na rozmowę z więcej niż pięcioma, maksimum dziesięcioma najbardziej obiecującymi kandydatami. W związku z tym odrzuca większość osób ubiegających się o pracę po zaledwie pobieżnym przejrzeniu ich C.V. Dlatego należy sobie zdawać sprawę z faktu, że C.V. jest raczej narzędziem selekcjonera służącym eliminowaniu kandydatów, niż środkiem do otrzymania pracy. Krok 1 5 kroków do napisania życiorysu Sprecyzowanie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia Musisz sprecyzować swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie oraz określić wynikające z nich korzyści, które mogłyby zainteresować przyszłego pracodawcę, bo tylko owe korzyści będą powodem, dla których zostaniesz zatrudniona(y). Umiejętności związane z pracą: Są to umiejętności ściśle związane z wykonywanym zajęciem, jak np.: znajomość zagadnień podatkowych i marketingowych, budżetowanie, kontrola finansowa, prowadzenie szkoleń i wystąpień publicznych, kierowanie zespołem pracowników, obsługa specjalistycznego sprzętu technicznego, programowanie itp. Umiejętności transferowalne: Są to umiejętności, które można przenieść z jednego środowiska pracy do drugiego jak np.: zdolność analitycznego myślenia, zdolności przywódcze, skutecznego rozwiązywania problemów, łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności manualne (malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika), pisarskie, wprowadzania innowacji itp. Umiejętności personalne (związane z naszym charakterem i osobowością): Są to umiejętności, które opisują nasz charakter i etykę pracy, jak np.: zaangażowanie, optymizm, entuzjazm, obowiązkowość, umiejętność logicznego myślenia, wytrzymałość na stres, pewność siebie, pomysłowość, zdolność do adaptacji w nowych warunkach, samodzielność, operatywność czy dynamizm.

3 Krok 2 Wypisanie korzyści wynikających z własnych umiejętności i zawodowych doświadczeń Masz już na kartce papieru wypisany szereg własnych umiejętności. Teraz, do każdej z nich staraj się dopisać związane z nimi osiągnięcia. Są one o tyle ważne, że pozwolą twojemu curriculum vitae wyróżniać się. Staraj się zapisać wszystkie osiągnięcia w formie zwięzłej, akcentując swoje dokonania. Krok 3 Stworzenie historii zatrudnienia oraz listy ukończonych szkół i szkoleń DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Sporządź chronologiczną listę przedstawiającą historię twojego zatrudnienia, zaczynając od ostatniej lub obecnie wykonywanej pracy. Podaj okresy zatrudnienia, zajmowane stanowisko oraz nazwę miejsca zatrudnienia. Dołącz do listy wszystkie prace, nawet krótkoterminowe, jeśli jesteś bardzo młoda(y) lub masz małe doświadczenie zawodowe. Dołącz do listy wszystkie prace, które uwydatniają twoje doświadczenie w branży, w której planujesz się zatrudnić. Możesz również dołączyć do listy okresy nauki, jeżeli wypełni to lukę pomiędzy okresami zatrudnienia. Zaokrąglij okresy zatrudnienia do pełnych lat, aby uniknąć powstawania małych luk. WYKSZTAŁCENIE Sporządź także listę ukończonych szkół i kursów. Uwzględnij ewentualne stopnie naukowe lub zawodowe. Lista Ukończone kursy" i lista Wykształcenie" mogą stanowić osobne podsekcje twojego curriculum vitae lub, (jeśli są bardzo krótkie) mogą być połączone w jedną całość. Zdobyte stopnie zawodowe lub naukowe powinny być umieszczone w odwróconym porządku chronologicznym. Dodatkowe wskazówki: Lista powinna dokształcające. zawierać ewentualne kursy korespondencyjne i programy Jeśli ukończyłeś szkolenie, zamieść na twojej liście tytuł otrzymanego dyplomu. Jeśli jednak ukończyłeś tylko część szkolenia (lub nie otrzymałeś zamieść każdy z kursów powiązany z branżą, w której zamierzasz pracować. dyplomu), Lista może dodatkowo zawierać kilka detali, takich jak: wysoka średnia ocen, nagrody i pochwały, stypendia naukowe, projekty badawcze, kursy pokrewne z kierunkiem studiów. Jeśli twoje wykształcenie wybiega poza szkołę średnią, umieść na liście wszystkie tytuły naukowe. W tym wypadku nie musisz wspominać o ukończonej szkole średniej.

4 Krok 4 Wybranie najbardziej odpowiedniego formatu curriculum vitae Redagując C.V. można przyjąć jeden z 2 podstawowych jego formatów: Chronologiczny, czyli według kolejności zdarzeń, zaczynając od aktualnych faktów. Stosuje się go wówczas, gdy doświadczenie zawodowe jest odpowiednio uporządkowane według dat (zaczynając od pracy obecnie wykonywanej). Jest to tradycyjnie ułożone curriculum vitae, gdzie największy nacisk jest kładziony na stanowisko, historię pracy oraz wykształcenie. Doświadczenie zawodowe i wykształcenie przedstawiane są w odwrotnym porządku chronologicznym. Funkcjonalny (umiejętnościowy) - polecany szczególnie osobom o niewielkim doświadczeniu zawodowym, ale o dużych umiejętnościach i kwalifikacjach. Krok 5 Struktura curriculum vitae Bez względu na wybrany format CV, każde curriculum vitae składa się z pięciu podstawowych części, które połączone ze sobą, stworzą najlepszą wizytówkę twojej osoby. 1. Nagłówek/ dane personalne. 2. Cel. 3. Historia pracy ( doświadczenie zawodowe). 4. Wykształcenie. 5. Dodatkowe informacje. NAGŁÓWEK Pisanie życiorysu zaczynamy zawsze od danych personalnych. Powinno z nich jasno wyniknąć, skąd jesteśmy i jak z nami można się skontaktować. Dane kontaktowe powinny być zawsze aktualne. imię oraz nazwisko aktualny adres zamieszkania (adres, gdzie można nas aktualnie znaleźć) telefon, (jeśli nie masz własnego numeru stacjonarnego lub komórkowego, postaraj się o numer grzecznościowy. Pracodawca musi mieć z tobą łatwy kontakt, jest to bardzo ważne) data urodzenia (np. 5 marca (nie "marzec") 1979 r.) jeżeli posiadasz adres możesz, lecz nie musisz go podawać, ułatwi to kontakt z Tobą w przypadku problemów z telefonem stan cywilny (w przypadku rozwodu lub wdowieństwa lepiej operować formą wolny/wolna lub kawaler / panna) w przypadku mężczyzn stosunek do służby wojskowej (tylko, jeżeli jest uregulowany).

5 CEL Ta część CV powinna zawierać stanowisko, o jakie się ubiegasz oraz określać w sposób zwięzły i jasno sprecyzowany, co pragniesz osiągnąć podejmując pracę w danej firmie. Cel można zastąpić nagłówkiem Predyspozycje", co pozwoli przedstawić potencjalnemu pracodawcy nieco szersze spektrum umiejętności, doświadczenia czy wiedzy. Nie jest to obowiązkowa część C.V. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (HISTORIA PRACY) Ta część jest w większości przypadków najważniejszą częścią curriculum vitae, ponieważ będzie miała ona największy wpływ na decyzję potencjalnego pracodawcy. Podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko, a także zakres pełnionych obowiązków. Jest to istotne, ponieważ nazwy stanowisk nie zawsze oznaczają to samo w każdej firmie. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, w tym miejscu wspominamy o odbytych stażach i praktykach zawodowych. WYKSZTAŁCENIE Informacje na temat wykształcenia należy wpisać w odwróconej kolejności chronologicznej - zaczynając od tego, co miało miejsce ostatnio. Trzeba podać datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły czy uczelni, wydział i kierunek. Warto zaznaczyć także specjalizację, wiodące przedmioty na studiach, ewentualnie tematykę pracy dyplomowej. Nigdy nie umieszczamy w tym punkcie informacji o ukończonej szkole podstawowej. W tym miejscu umieścić można również informacje o ukończonych kursach, szkoleniach; nie zapominamy o nagrodach, wyróżnieniach, stypendiach itp. INFORMACJE DODATKOWE W ostatniej części curriculum vitae można zamieścić kilka dodatkowych informacji, które jednak powinny być przedstawione w sposób zwięzły i konkretny. Należą do nich: Dotychczasowe osiągnięcia: Zamieszczamy tutaj osiągnięcia naukowe (np. publikacje, stypendia naukowe), sportowe, społeczne (np. funkcje w organizacjach studenckich i innych). Osoby będące na początku kariery zawodowej powinny napisać o jakichkolwiek doświadczeniach, które udało im się zdobyć. Warto wspomnieć, np. o działalności w harcerstwie, organizacjach studenckich lub charytatywnych. Są to bardzo cenne informacje zarówno dla pracodawcy, jak i dla doradców personalnych. Mogą, bowiem świadczyć o zaangażowaniu w pracy zespołowej, o umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji. Dodatkowe kwalifikacje: Prawo jazdy, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, inne umiejętności np.: pracy w grupie, organizowania pracy, kierowania, komunikowania się, łatwość nawiązywania kontaktów. Nawet, gdy wydaje się nam, że oferowana praca nie będzie wymagać posługiwania się

6 angielskim czy niemieckim, należy o tych umiejętnościach napisać. Trzeba podać w miarę dokładny stopień ich znajomości - w mowie i piśmie. Warto wspomnieć też o kursach odbytych za granicą, a jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające nasze umiejętności, to również je wymienić. Zainteresowania pozazawodowe: W części tej napisz o swoich zainteresowaniach. Można wpisać tylko takie, które pokrywają się w jakimś stopniu z wymaganiami stawianymi w oferowanej pracy, i które mogą zwiększyć twoją szansę zatrudnienia. Jeżeli nie chcemy by nasz życiorys zawodowy był w przypadku odrzucenia wyrzucony, musimy zawrzeć zgodę na jego późniejsze przetwarzanie, w postaci stopki z informacją, iż zgadzamy się na przetwarzanie swoich danych dla procesu rekrutacyjnego oraz umieścić pod nim własnoręczny podpis. Wersja polska - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) Wersja angielska - I declare, that I agree to have my personal data, if it necessary, processed for recruitment process (according to the Act of personal data protection, dated 29 of August 1997, Dz. U. Nr 133 Poz. 883). PODPIS No i jeszcze ostatnie machnięcie długopisem naszego podpisu i nasze dzieło powinno być już skończone. Umieszczamy także swój podpis po to by uprawomocnić klauzulę o przetwarzaniu twojego CV w celach rekrutacyjnych. Można po prostu na końcu podpisać się z prawej strony lub użyć zwrotu grzecznościowego jak "Z poważaniem", "Z wyrazami szacunku" oraz pod tym własnoręczny czytelny podpis. Na zakończenie jeszcze kilka uwag: Dokument powinien być przejrzysty i czytelny, najlepiej napisany na komputerze, format A4 papier biały. Nie oszczędzaj na nim, wybierz taki by nie zwijał się przy czytaniu w rękach. Staraj się nie robić błędów stylistycznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, używać nie zrozumiałych skrótów oraz niezbyt wyrafinowanego lub slangowego słownictwa. Najmocniejsze atuty przemawiające za Tobą przedstaw na początku, każde podanie jest czytane przez około 5-30 sekund, dlatego twoje atuty powinny rzucać się w oczy. Możesz wyróżnić je także większą czcionką. Umieszczenie swojego zdjęcia nie jest konieczne. Dodajesz je obowiązkowo wtedy, gdy pracodawca wyraził taką prośbę Podkreślaj swoje zalety, ale nie kłam. Większość szefów personalnych wie, że kandydaci lubią napisać "biegły angielski", gdy znają go ledwie dobrze. Osoba rekrutująca nie omieszka tego sprawdzić.

7 NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE BŁĘDY W CURRICULUM VITAE Typy błędów Uwagi pracowników profesjonalnych agencji rekrutacyjnych Treść Osiągnięcia Wizualne 1. Pomijanie dat. 2. Brak chronologii na liście wykonywanych zawodów. 3. Przesadne akcentowanie swojej odpowiedzialności w pracy. 4. Zbyt dużo detali w opisie powierzonych obowiązków. 5. W części Historia zatrudnienia" opisywanie typu pracy zamiast wypisania nazw firm i wykonywanych w nich zajęć. 6. Bezpodstawne opisy własnych umiejętności. 1. Brak wypisanych osiągnięć, tylko stanowiska pracy i powierzone obowiązki. 2. Oddzielenie prezentowanych osiągnięć od historii pracy wyszczególnione osiągnięcia nie podają informacji, gdzie i kiedy były dokonane. 1. Ekstrawagancki wygląd. 2. Dołączone rysunki lub grafika. Gramatyka, technika Organizacja 1. Brak liter w wyrazach. 2. Udziwnione słownictwo. 3. Błędy ortograficzne. 4. Błędy gramatyczne. 5. Niedokończone zdania. 1. CV nie uporządkowane. 2. Zbyt długie. 3. Brak określonego kierunku i celu. 4. Ukrywanie braków lub kłamstwa w historii pracy i wykształcenia.

8 8 PODSTAWOWY SZABLON C.V. Imię i Nazwisko:... Miasto, data Dane osobowe Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres: Telefon komórkowy:... Miejsce na zdjęcie Wykształcenie Studia...kierunek..., specjalizacja..., ukończone z tytułem... Doświadczenie zawodowe 2000 obecnie Praca w firmie na stanowisku zakres obowiązków Praca w firmie na stanowisku zakres obowiązków... Dodatkowa działalność Działalność w organizacji studenckiej... Dodatkowe umiejętności bardzo dobra/dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows bardzo dobra/dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz... prawo jazdy kat. B Znajomość języków obcych język... poziom..., certyfikaty... Zainteresowania literatura, muzyka,... WŁASNORĘCZNY PODPIS

9 9 PRZYKŁAD 1 UKŁAD CHRONOLOGICZNY UL. KWIATOWA 10/ TARNÓW TELEFON (014) JOANNA KOWALSKA INFORMACJE OSOBISTE Stan cywilny: panna Narodowość: polska Wiek: 20 lat Miejsce urodzenia: Tarnów CEL ZAWODOWY Sekretarka-asystentka dyrektora prowadzenie sekretariatu WYKSZTAŁCENIE Technikum Ekonomiczne przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie Technik ekonomista Gimnazjum nr 1 w Tarnowie INNE SZKOLENIA 2006 Kurs sekretarski organizowany przez Centrum Nauki i Biznesu ZAK w Tarnowie PRAKTYKA ZAWODOWA 2004 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie 1 miesięczna praktyka w charakterze pracownika biurowego UMIEJĘTNOŚCI, KWALIFIKACJE ZAWODOWE Organizowanie i prowadzenie sekretariatu Podstawy prawa i rachunkowości Obsługa urządzeń biurowych Bezwzrokowe pisanie na maszynie -240 uderzeń/min Biegła znajomość języka angielskiego Obsługa komputera: programy Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint Bezkonfliktowa praca w zespole ZAINTERESOWANIA Film, teatr, podróże Joanna Kowalska

10 10 PRZYKŁAD 2 UKŁAD FUNKCJONALNY UL. KWIATOWA 10/5 (014) TARNÓW JOANNA KOWALSKA INFORMACJE OSOBISTE CEL Stan cywilny: panna Narodowość: polska Wiek: 20 lat Miejsce urodzenia: Tarnów Ubiega się o stanowisko sekretarki-asystentki KWALIFIKACJE ZAWODOWE, UMIEJĘTNOŚCI Organizowanie i prowadzenie sekretariatu Znajomość czynności kancelaryjnych, przechowywania akt Znajomość podstaw organizacji i zarządzania, planowania, księgowości, prawa Umiejętność redagowania pism Obsługa urządzeń biurowych Bezwzrokowe pisanie na maszynie uderzeń/minutę Biegła znajomość języka angielskiego Obsługa komputera: programy Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint Bezkonfliktowa praca w zespole Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych Dyskrecja, lojalność, pracowitość, zdyscyplinowanie DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Praktyka zawodowa w charakterze pracownika biurowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie WYKSZTAŁCENIE Kurs sekretarski organizowany przez Centrum Nauki i Biznesu ZAK w Tarnowie Technikum Ekonomiczne przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie Gimnazjum nr 1 w Tarnowie Joanna Kowalska

11 PRZYKŁAD 3 11 DANIEL JAROSZ ul. Szeroka Białystok Tel. (018) Cel: Objęcie stanowiska kierownika działu obsługi klienta DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ELHAM Studio Graficzne, Warszawa 1989-obecnie kierownik działu obsługi klienta Nadzorowałem pracą pięciu pracowników, kierowałem dystrybucją produktów i usług graficznych. Dokonałem reorganizacji systemu przepływu informacji, dzięki czemu nastąpiło usprawnienie systemu przepływu gotówki. Sprawowałem nadzór nad systemem zapotrzebowania materiałowego. Przeprowadzałem szkolenia personelu w zakresie poszerzenia znajomości produktów firmy, jak również w zakresie zagadnień związanych z logistyką. Stworzyłem oraz wprowadziłem system cotygodniowych raportów zamówień, prowadząc do poprawy terminowości dostaw. Zajmowałem się planowaniem oraz podziałem zakresu obowiązków podległych pracowników. Szkoliłem pracowników w zakresie techniki negocjacji oraz rozwiązywania różnych problemów związanych z obsługą klientów. Prowadziłem kontrolę przepływu dokumentów, fakturowania oraz czynności windykacyjnych. Kontrolowałem właściwą obsługę skarg i zażaleń klientów. CVQ sp. z o.o. Warszawa asystent administracyjny Zajmowałem się bieżącą koordynacją zadań i współpracą z kierownikiem ds. zakupów. Dokonywałem uzupełniania bazy danych zamówień klientów. Tworzyłem miesięczne i cotygodniowe raporty. Koordynowałem i planowałem spotkania z klientami. WYKSZTAŁCENIE Akademia Ekonomiczna w Krakowie Wydział Zarządzania magister ekonomii. DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI Znajomość oprogramowania komputerowego: Lotus 1-2-3, PowerPoint, Word, Excel, Access. Znajomość języków obcych: język angielski na poziomie średnio zaawansowanym.

12 12 DANIEL JAROSZ ul. Szeroka Bialystok Tel. (018) Objective: Customer Service Manager PROFESSIONAL EXPERIENCE ELHAM Studio Graficzne, Warszawa Customer Service Manager 1989-present Supervised department of four employees. Directed the distribution of products and services to increase sales. Resolved serious collection and customer service problems. Reorganized filling systems and flow of information, resulting in substantially improved cash flow for company. Managed Just-In-Time inventory system. Set up four distribution centers, including training of personnel in product and logistics of paper flow. Created and implemented weekly open order reports, improving on-time deliveries by 32%; on-time delivery consistently stayed at 98% to 100%. Scheduled responsibilities and cross-trained customer service and inside sales staff. Trained employees in developing and maintaining good customer relations, effectively negotiating and resolving problems. Oversaw record keeping involving order entry, invoicing, accounts payable, complaint handling, and reports. CVQ sp. z o.o. Warszawa Administrative Assistant Relived Purchasing Manager of daily details. Prepared and maintained log of purchase orders written by all buyers. Complied and wrote weekly and monthly reports for corporate office. Coordinated and scheduled weekly meetings and transcribed minutes. EDUCATION Akademia Ekonomiczna -Krakow Management Master Degree - Economic Sciences COMPUTER SKILLS Lotus * PowerPoint * Word * Excel * Access. ADDITIONAL SKILLS Proficiency in English. REFERENCES Available upon request.

13 13 CO TO JEST LIST MOTYWACYJNY? List motywacyjny to w zasadzie nic innego jak Wasza autoreklama dla pracodawcy. Głównym celem pisania jego jest zachęcenie osób z sekcji rekrutacyjnej firmy do zapoznania się z Waszym życiorysem, gdzie zawarte są szersze dane dotyczące wykształcenia, umiejętności, doświadczenia, a także zainteresowań. List motywacyjny sporządza się w odpowiedzi na ofertę pracy ogłoszoną w prasie, radiu, telewizji lub w inny sposób. Powinien być zaadresowany do konkretnej osoby, która będzie go oceniała - zwykle jest to szef firmy. Każdy list motywacyjny, który wysyłasz, powinien być napisany pod kątem konkretnej oferty pracy i wskazywać na zainteresowanie branżą oraz wiedzę o potencjalnym pracodawcy. Powinien być on zredagowany w sposób przejrzysty, czytelny, estetyczny i zwięzły oraz mieścić się na 1 stronie formatu A4. Pisząc list motywacyjny staramy się udowodnić, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na stanowisko, na które aplikujemy. Nagłówek BUDOWA LISTU MOTYWACYJNEGO To najwyżej usytuowana część naszego listu motywacyjnego, tak jak każdy list formalny zawiera dane nadawcy i adresata: Data i miejsce sporządzenia listu Twoje dane personalne: imię, nazwisko, adres, telefon, Dane adresata: nazwa i adres instytucji, a najlepiej do tego personalia osoby, do której kierujesz dokument Zwrot grzecznościowy kierowany do konkretnej osoby Treść W treści listu powinna zostać zawarta cała kwestia ubiegania się o pracę: Ukazanie źródła, z którego dowiedziałeś się o posadzie Krótkie wyjaśnienie, jakiego stanowiska poszukujesz Kilka słów o sobie (wykształcenie, osiągnięcia oraz umiejętności) Umotywowanie tego, dlaczego powinieneś otrzymać tę posadę Ukazanie korzyści, jakie przyniesie pracodawcy Twoje zatrudnienie Krótka motywacja oraz informacja o gotowości do przyjścia na rozmowę Zakończenie Zwrot grzecznościowy Własnoręczny podpis Lista załączników Formuła o ochronie danych osobowych

14 14 JAK PISZEMY LIST MOTYWACYJNY? AKAPIT I - Powołanie się na ofertę pracy, cel listu Np. Z zainteresowaniem przeczytałem w Wasze ogłoszenie o możliwości podjęcia u Was pracy na stanowisku i proszę o rozpatrzenie mojej kandydatury, gdyż uważam, że spełniam wymagane kryteria. Poszukując nowych możliwości rozwoju zawodowego z zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie w Gazecie. z dnia informujące o ofercie pracy na stanowisku Kierownika Działu Marketingu. Przez ostatnie cztery lata pracowałem na stanowisku Specjalista do spraw Marketingu w [nazwa firmy]. Aktywnie uczestniczyłem w przygotowaniu strategii marketingowej, która przyniosła mojej firmie sukces na rynku. AKAPIT II - Zwięzły opis wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Skoncentrować się należy na rzeczach przydatnych na stanowisku, o które się staramy. Nie należy podawać szczegółów, które zostaną opisane w CV. Jako specjalista do spraw marketingu opracowałem trafną prognozę na temat perspektyw sprzedaży nowej grupy produktów. Właściwa segmentacja rynku docelowego umożliwiła dwukrotny wzrost sprzedaży poprzez optymalne zróżnicowanie oferty. AKAPIT III - Przedstawienie motywacji Wyjaśnienie, dlaczego staram się o tę właśnie pracę. Punkt ten musi być bardzo dobrze opracowan y. Zbytnia skromność tu nie popłaca.. Należy zamieścić takie informacje jak: powiązanie oferty pracy z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym wyrazić pewność, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do wypełniania wymaganych zadań i na pewno świetnie damy sobie radę na tym stanowisku opisać dokładnie wszystkie swoje osiągnięcia, przedstawić się w jak najlepszym świetle, nie wspominając o niepowodzeniach i ewentualnych brakach wskazać ewentualne tradycje rodzinne przy wykonywaniu danego zawodu można też zaznaczyć, że o pracy na takim stanowisku i w tej firmie marzyło się od dawna. Opis propozycji swoich działań po podjęciu pracy (nie jest to część obowiązkowa). AKAPIT IV - Prośba o rozmowę kwalifikacyjną W dowolnym, wyznaczonym przez pracodawcę terminie, przez co podkreślamy swoją dyspozycyjność, np. Jeśli moja kandydatura zainteresuje Państwa, a kwalifikacje okażą się zgodne z oczekiwaniami, chętnie zgłoszę się na rozmowę w dogodnym dla Państwa terminie. Chętnie stawię się na rozmowę kwalifikacyjną, aby móc osobiście przekonać Państwa o zaletach mojej kandydatury, w dogodnym dla państwa terminie.

15 Mam nadzieję, że - jeśli moja oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem - praca w tak renomowanej firmie jak [nazwa firmy] umożliwi mi dalszy rozwój zawodowy. Dlatego też z niecierpliwością będę oczekiwał zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Klauzula Zawierająca formułę zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie zbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych) 15 CZEGO UNIKAĆ używania szablonu skierowanego do nieokreślonego pracodawcy używania skrótów i sloganów błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych używania banalnych epitetów przekręcania imienia i nazwiska adresata lub nazwy stanowiska, o jakie się ubiegasz powtarzania informacji, które zawarłeś już w CV zalewania potokiem błędnych lub mało istotnych informacji wszelkiego rodzaju udziwnień, które mogą wydać się przyszłemu szefowi nadmierną ekstrawagancją (np. pachnący lub kolorowy papier) nie należy źle wyrażać się o poprzednim pracodawcy, ponieważ wywiera to negatywne wrażenie na potencjalnym

16 16 SZABLON LISTU MOTYWACYJNEGO informacje o nadawcy (imię i nazwisko, adres) miejscowość i data adres odbiorcy (nazwa i adres osoby lub instytucji, do której kieruję się podanie) TREŚĆ LISTU MOTYWACYJNEGO AKAPIT I... AKAPIT II. AKAPIT III. AKAPIT IV... (ewentualny zwrot grzecznościowy) załączniki: (informacje o załączonych dokumentach) podpis (obowiązkowo własnoręczny)

17 17 PRZYKŁADY LISTÓW MOTYWACYJNYCH PRZYKŁAD 1 Jan Nowak Tarnów, dnia 30 marca 2006 r. ul. Mogilska 11/ Tarnów Telefon: (014) Bank XYZ/ O Tarnów ul. Pokoju Tarnów Szanowni Państwo W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w gazecie "Temi" z dnia zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko Asystent Księgowej. Obecnie jestem studentem ostatniego roku na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Potrafię biegle obsługiwać komputer w zakresie MS Office oraz programów finansowo-księgowych. W trakcie studiów pracowałem w firmie rachunkowej jako asystent księgowej. Pozwoliło mi to na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu księgowości i finansów. Intensywność pracy wymagała ode mnie dużego zaangażowania i pełnego poświęcenia. Jestem osobą przygotowaną pracy w sektorze bankowy, który wymaga sporo poświęcenia. Moje wykształcenie oraz praktyczne doświadczenie daje mi pewność, iż sprawdzę się na powyższym stanowisku. Jestem osobą dokładną, sumienną i punktualną. Szybko się uczę, cechuje mnie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy firmy. Załączam swoje curriculum vitae. Z przyjemnością zgłoszę się w dogodnym dla Państwa terminie w celu uszczegółowienia mojej oferty. Z poważaniem Jan Nowak Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych)

18 18 PRZYKŁAD 2 Anna Kowalska Tarnów, dnia 23 marca 2006 r. ul. Słoneczna 11/ Tarnów (014) Zbigniew Nowak Dyrektor ds. personalnych XYZ sp. z o.o. ul. Słoneczna Tarnów Szanowny Panie Dyrektorze Jestem zainteresowana pracą wymienioną w dodatku Gazety Wyborczej Praca z dnia r. Zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko sekretarki-asystentki w Pana firmie. Spełniam warunki wymienione w ogłoszeniu. W czerwcu 2005 ukończyłam Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Tarnowie, uzyskując dyplom technika ekonomisty z ogólnym wynikiem bardzo dobrym. Posiadam certyfikat maszynopisania wystawiony przez Stowarzyszenie Maszynistek w Warszawie. Biegle posługuję się językiem niemieckim, znam również język angielski. Doskonale radzę sobie z nowoczesnymi urządzeniami techniki biurowej, a w szczególności z obsługą komputera. Potrafię zorganizować i poprowadzić pracę w sekretariacie. We wrześniu 2005 r. zostałam zatrudniona na okres 3 miesięcy w charakterze sekretarki w firmie OMEGA w Tarnowie, gdzie zdobyłam doświadczenie zawodowe. Jestem osobą młodą i dyspozycyjną. Łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi, znam reguły obyczajowe obowiązujące w biurze, a w szczególności na stanowisku sekretarki. Wyrażam nadzieję, że w Pana firmie wykorzystam umiejętności zawodowe i kwalifikacje osobiste zdobyte podczas nauki i dotychczasowej praktyki. Oczekuję zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Z poważaniem Anna Kowalska Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych)

19 19 PRZYKŁAD 3 Anna Nowak Tarnów, dnia 23 marca 2006 r. ul. Fredry 13/ Tarnów (014) Agencja Doradztwa Personalnego Rodak & Rodak ul. Słoneczna Tarnów Szanowni Państwo W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w Gazecie Krakowskiej z dnia 20 marca 2006 roku pragnę złożyć swoją kandydaturę na stanowisko asystenta dyrektora marketingu. Mam nadzieję, że spełnię Państwa wymagania i będę miała szansę pracować w Państwa firmie. Za moją osobą przemawia zarówno moje wykształcenie bezpośrednio związane z marketingiem oraz krótkie doświadczenie, jakie zdobyłam odbywając staż w dziale marketingu firmy ABC. Podczas tego stażu przygotowałam projekt badania marketingowego, ale też obserwowałam pracę innych osób w dziale. Orientuję się, więc w zakresie obowiązków asystenta dyrektora marketingu i jestem przekonana, że im podołam. Moim atutem jest łatwość nawiązywania kontaktów z różnymi ludźmi i umiejętność współpracy. Jestem osobą, która wyznacza sobie konkretne cele zawodowe, ale potrafi je dostosować do celów zespołu. Myślę, że ważną cechą będzie również umiejętność analitycznego myślenia, która potrzebna jest w wykonywaniu analiz marketingowych. Cechuje mnie konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność w podchodzeniu do wykonywanej pracy. Moją zaletą jest także zdolność szybkiego uczenia się. Mam nadzieję, że zainteresowałam Państwa swoją osobą i będę miała przyjemność spotkać się z Państwem na rozmowie kwalifikacyjnej, by pełniej przedstawić swoje umiejętności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji ( zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. nr 133 poz.833 z dn ) Z poważaniem Anna Nowak

20 20 PRZYKŁAD 4 Adam Wiśniewski Tarnów, dnia 29 marca 2006 r. ul. Mickiewicza 1/ Tarnów (014) Pan Adam Nowak Dyrektor ABC sp. z o.o. ul. Sportowa Tarnów Szanowny Panie Dyrektorze Odpowiadając na ofertę pracy, którą zamieścił Pan 26 marca 2006 roku w Tygodniku TEMI nr 38, zgłaszam chęć podjęcia pracy w Pańskim przedsiębiorstwie na stanowisku referenta ekonomicznego. W ubiegłym roku ukończyłem Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Tarnowie i zdobyłem średnie wykształcenie oraz tytuł technika ekonomisty. Jednocześnie zostałem dobrze przygotowany do pracy na stanowiskach w pionie ekonomicznym. Posiadam odpowiednie wiadomości i umiejętności do tej pracy, gdyż w czasie nauki w szkole i praktyk zawodowych dużo czasu poświęciłem na zapoznanie się z taką pracą. Znam zasady rachunkowości oraz ekonomiki przedsiębiorstw. Potrafię obsługiwać komputer i inne środki techniczne, takie jak: telefaks, kserokopiarka, bindownica czy niszczarka. Dobrze znam komputerowy edytor tekstu Microsoft Word oraz arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Znam zasady korespondencji biurowej i potrafię redagować pisma w różnych sprawach. Oprócz dobrego przygotowania zawodowego mam i inne zalety, które predestynują mnie do podjęcia pracy na tym stanowisku. Jestem osobą dyspozycyjną, szybko się uczę oraz chętnie i dobrze pracuję w zespole. Dobrze znam język angielski i podstawy języka niemieckiego, co może być bardzo przydatne. Mając na uwadze powyższe mogę śmiało stwierdzić, że jestem bardzo dobrze przygotowany do tej pracy i na pewno świetnie sobie poradzę. Jeszcze w szkole, myśląc o przyszłej pracy marzyłem, że będzie to właśnie praca biurowa w pionie ekonomicznym. Teraz mam nadzieję, że moje marzenia się spełnią. Jednocześnie zgłaszam chęć stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną w dowolnym terminie, zaproponowanym przez Pana Dyrektora. Z wyrazami szacunku Adam Wiśniewski

Jak pisać życiorys i list motywacyjny

Jak pisać życiorys i list motywacyjny P o r a d n i k Jak pisać życiorys i list motywacyjny www.wup-krakow.pl Jak pisać życiorys i list motywacyjny Wprowadzenie WPROWADZENIE Poradnik dostarczy Ci informacji na temat sporządzania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY DOROTA KRÓL Utwór na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 2.5 Polska Można ten tekst kopiować i rozpowszechniać, ale nie

Bardziej szczegółowo

Sukces na rynku pracy

Sukces na rynku pracy Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Beata Kolan Sukces na rynku pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY PRZEWODNIK PRAKTYKI www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY Najszersza oferta praktyk i konkursów dla studentów! Zapoznaj się z naszą ofertą! Szczegóły na stronach: 44 i 45 Czy SYMULATOR

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy,

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku, tworzenia dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Praca dla absolwenta" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Anna Tabisz,

Bardziej szczegółowo

CV w pigułce. Prosta recepta na zatrudnienie

CV w pigułce. Prosta recepta na zatrudnienie CV w pigułce. Prosta recepta na zatrudnienie Szukasz pracy? Bądź kreatywny! Ten poradnik jest właśnie dla ciebie! Jest on odpowiedzią na wiele nurtujących pytań dotyczących nowoczesnych trendów pisania

Bardziej szczegółowo

ebook Poradnik CV poradnik CV

ebook Poradnik CV poradnik CV Poradnik 1. Dlaczego należy zacząć od? Zdecydowana większość pracodawców zaczyna przeglądanie aplikacji właśnie od życiorysu. Mówi się, że na przeczytanie jednego osoba prowadząca rekrutację ma kilkanaście

Bardziej szczegółowo

Jest to przewodnik prezentujący całość zagadnień związanych z listem motywacyjnym. I. PO CO WŁAŚCIWIE JEST LIST MOTYWACYJNY?

Jest to przewodnik prezentujący całość zagadnień związanych z listem motywacyjnym. I. PO CO WŁAŚCIWIE JEST LIST MOTYWACYJNY? Specjaliści od rekrutacji twierdzą, że o losach kandydata do pracy decyduje pierwsze dziesięć sekund od momentu otwarcia jego aplikacji. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Banasik, Barbara Chojnowska, Ewa Gimik, Beata Głębocka, Edyta Jaremko, Dominika Pawlukiewicz, Monika Węcław

Agnieszka Banasik, Barbara Chojnowska, Ewa Gimik, Beata Głębocka, Edyta Jaremko, Dominika Pawlukiewicz, Monika Węcław Agnieszka Banasik, Barbara Chojnowska, Ewa Gimik, Beata Głębocka, Edyta Jaremko, Dominika Pawlukiewicz, Monika Węcław SZUKASZ PRACY? Bądź kreatywny! Ten poradnik jest właśnie dla ciebie! Jest on odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY APLIKACYJNE

DOKUMENTY APLIKACYJNE DOKUMENTY APLIKACYJNE Lektura CV I listu motywacyjnego jest dla pracodawcy pierwszym kontaktem z osobą ubiegającą się o pracę, a źle napisane dokumenty aplikacyjne mogą okazad się zarazem kontaktem ostatnim.

Bardziej szczegółowo

Twój rozwój Praktyka pod czujnym okiem opiekuna

Twój rozwój Praktyka pod czujnym okiem opiekuna Nr 179/02/2010 ISSN 1425-9907 magazyn akademicki Raport Twój rozwój Praktyka pod czujnym okiem opiekuna Praktyki są konieczne wywiad z Piotrem Palikowskim, dyrektorem generalnym Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie LANGUAGE JOB e-book GUIDE 2015 z Kariera językiem obcym www.linguajob.pl Jedyny w Polsce językowy serwis pracy Top language jobs Trendy językowego rynku pracy w 2015 Sinologia Nowe wyzwania, nowe możliwości

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

GPS PRZEDSIĘBIORCZEGO UCZNIA poradnik

GPS PRZEDSIĘBIORCZEGO UCZNIA poradnik Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu YNIKI EGZAMINU GPS PRZEDSIĘBIORCZEGO UCZNIA poradnik 2012 OPRACOWANIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU Program uczenia się przedsiębiorczości w szkołach

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące korzystania z wzoru Europass CV

Wskazówki dotyczące korzystania z wzoru Europass CV Wskazówki dotyczące korzystania z wzoru Europass CV (http://europass.cedefop.eu.int) Wstęp Napisanie własnego CV to ważny krok przy poszukiwaniu pracy czy szkolenia; jest to często nasz pierwszy kontakt

Bardziej szczegółowo

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, tworzenia

Bardziej szczegółowo

ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK. Jak być aktywnym na rynku pracy

ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK. Jak być aktywnym na rynku pracy ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK Jak być aktywnym na rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie

Bardziej szczegółowo

JAK POSZUKIWAĆ PRACY

JAK POSZUKIWAĆ PRACY JAK POSZUKIWAĆ PRACY PORADNIK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Opracowanie: Dorota Bujnowska Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 354 Białystok SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Przygotowanie do poszukiwania

Bardziej szczegółowo

JaK KieroWać KarierĄ WŁaSnĄ i podwładnych?

JaK KieroWać KarierĄ WŁaSnĄ i podwładnych? 252 Andrzej Augustynek Rozdział 3 Jak kierować karierą własną i podwładnych? 3.1. Etapy procesu kadrowego Jest tylko jeden szef. Klient. On może zwolnić każdego w firmie, od prezesa w dół wydając własne

Bardziej szczegółowo

Renata Kaczyńska - Maciejowska Rekrutacja i dobór pracowników Marketing personalny

Renata Kaczyńska - Maciejowska Rekrutacja i dobór pracowników Marketing personalny wiedza doświadczenie kontakty Renata Kaczyńska - Maciejowska Rekrutacja i dobór pracowników Marketing personalny 1 Schemat szkoleń Plato PLATO POLSKA Strategia Strategia sprzedaży Zabezpieczenie płatności

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY. www.praktyki.eurostudent.pl W REKRUTACJI. Raport. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu.

CO NOWEGO ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY. www.praktyki.eurostudent.pl W REKRUTACJI. Raport. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu.pl/wiedzapisane www.praktyki.eurostudent.pl październik 2013 Kariera CO NOWEGO W REKRUTACJI Raport ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY ZESKANUJ KOD I WEJDŹ NA PRAKTYCZNĄ

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Grudzień 2012 Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Gorlice, lipiec 2014 Rekrutacja to jeden z najważniejszych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiedni

Bardziej szczegółowo