N r 8 (874) rok XLII sierpień 1995 r. cena 1.50 ( ) zł PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. ".\urner specjalny' I N F O R M A T O R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N r 8 (874) rok XLII sierpień 1995 r. cena 1.50 ( 15 000) zł PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. ".\urner specjalny' I N F O R M A T O R"

Transkrypt

1 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW ".\urner specjalny' I N F O R M A T O R N r 8 (874) rok XLII sierpień 1995 r. cena 1.50 ( ) zł PL ISSN

2 nowo ści POLSKIE XI ŚWIATOWY KONGRES Uczestników Lotów Kosmicznych 10 września br. Poczta Polska wprowadzi do obiegu 1 znaczek pocztowy wartości 80 gr, wydany z okazji Xl Swiatowego Kongresu Uczestników Lotów Kosmicznych w Warszawie. Znaczek wykonano techniką offsetową na papierze kredowanym, w formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 1,5 mln. sztuk. Arkusz sprzedażny zawiera 16 znaczków. W dniu wejścia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży FDC, opatrzona datownikiem okolicznościowym, stosowanym w up. Warszawa 1. Znaczek, kopertę i datownik zaprojektował art. plastyk Zbigniew Stanik. PLAKAT POLSKI 27 września M. wejdą do obiegu 2 znaczki pocztowe wartości 35 gr (plakat Jana Sawki Szalona Lokomotywa" - spektakl w Teatrze Stu) i 45 gr (plakat Eugeniusza Get-Stankiewicza Wesele" - przedstawienie w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi), będące kontynuacją emisji Plakat Polski". Znaczki wykonano techniką offsetową na papierze kredowanym, w formacie 39,5 x 51 mm, w nakładzie po 1,5 mln. sztuk każdej wartości. Arkusz sprzedażny zawiera 18 znaczków. W dniu wejścia znaczków do obiegu będzie w sprzedaży FDC, opatrzona datownikiem okolicznościowym, stosowanym w up. Warszawa I. Znaczki, kopertę i datownik zaprojektowała art. plastyk Krystyna Hoffmann-Pogowska. KARTKA POCZTOWA 20 września br. wejdzie do obiegu kartka pocztowa z wydrukowanym znaczkiem pocztowym wartości 35 gr, emisji V Europejska Konferencja Regionalna MOP". Kartkę zaprojektował art. plastyk Henryk Chy- Naklad tys. sztuk, cena - 45 gr. Ukazały się ZNACZKI 13 lipca br. wszedł do obiegu 1 znaczek pocztowy wartości 45 gr emisji 100 lat ruchu ludowego" - p. F" nr 6 i 7 (Zarządzenie Dyrektora Poczty Polskiej nr 62 z 6 VI 1995 r.). 20 lipca wprowadzono do obiegu 1 znaczek po- 266 atowy wartości 35 gr emisji Obchody 200. rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego- - p. F" nr 6 i 7 (Zarządzenie Dyrektora Poczty Polskiej ar 64 z 6 VI 1995 r.). KARTKA 11 lipca br. weszła do obiegu kartka pocztowa z wydrukowanym znaczkiem pocztowym wartości 35 gr (symbolicznie przedstawiono ryby ł trąbki), emisji XXV Old Jazz Meedng Złota Tarka" (p. F" nr 6). Kartkę, o wymiarach 148 x 105 mm, wydrukowano jednostronnie techniką offsetową, na kartonie białym, w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, różowym i czarnym (Zarządzenie Dyrektora Poczty Polskiej nr 63 z 6 VI 1995 r.). Stemple okolicznościowe Centralny Zarząd Poczty Polskiej wyraził zgodę na stosowanie: Od 10 VI w up. Janów Lubelski (23-300, ul. J. Zamojskiego 39) - stalego, ozdobnego datownika ze zmienną datą: Sanktuarium Maryjne. Od 10 VI w up. Sandomierz I (27-600, ul. żeromskiego 12) stałego, ozdobnego datownika ze zmienną datą: Perla Miast Polskich. 12 VII w up. Kraków I - datownika: Międzynarodowa Wystawa Sztuka Poczty". 27 VIII w up. Komarów-Osada - datownika: 75. rocznica bitwy pod Komarowem. 291X w up. Warszawa 1- datowniku: 50 lat Zespołu Szkól Ekonomicznych Nr 7 im. Sz. Bońkowskiego. 2 X w up. Kraków I - datownika: 300 lat Zakonu oo. Kapucynów w Krakowie. 2 X w up. Opole 1 - datownika: 30. rocznica powstania Wyższej Szkoły Inżynierskiej. 6 X w up. Gdańsk 6 - datownika: 50 lat Akademii Medycznej w Gdańsku. 6 i 7 X w up. Wrocław 32 - datownika: Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Polska -Niemcy. 7 X w up. Bydgoszcz 1 - datownika: 50 lat Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. 17 X w up. Biskupiec k. Reszta 1 - datownika: 600-lecie Biskupca. Datowniki sezonowe: przez caly rok w pośrednictwach pocztowych: Morskie Oko - Schronisko PTT7C, Dolina Chochołowska, Kościelisko DW Salamander". Hala Gąsienicowa, Hala Kalatówki, Dolina Roztoki, Hala Ornak, od t VI do 30 IX w pośrednictwie Camping-Schronisko Narciarskie PIT. Odciski datowników uzyskać można jedynie w ww pośrednictwach pocztowych. Zmiana daty stosowania: datownika Polacy na Biegunie Północnym" -28 VI w up. Poznań 1 (a nie 5 VI, jak podaliśmy w nr. 5). Na I i IV stronie okładki reprodukujemy wydawnictwa z okazji XVII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej Warszawa'95" (.1995

3 Do rąk filatelistów pierwszy raz trafie INFORMATOR FILATELISTY", którego założeniem jest przedstawienie obrazu polskiej filatelistyki na tle filatelistyki na kwiecie, ukazanie organizacji Polskiego Związku Filatelistów, w tym także licznych klubów zaintere,woń działających w kraju oraz klubów zainteresowań znaczkiem polskim lub polskich klubów zainteresowań działających za granicą. Czytelnik znajdzie także informacje o licznych wydawnictwach ciągłych Związku, bibliotekach filatelistycznych oraz stałych spotkaniach wymiennych. W INFORMATORZE" podajemy także wykaz Członków Honorowych PZF, a także rzeczoznawców da. wyceny znaków pocztowych. Szczególną uwagę poświęcono Polskiej Akademii Filatelistyki oraz Studium Filatelistyki PZF, które konsekwentnie, od wielu lat kształci nowe zastępy filatelistów. Odrębne działy zawierają adresy poczt zrzeszonych w kwiatowym Związku Pocztowym (UPU) oraz adresy federacji filatelistycznych zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Filatelistyki WIP). Materiały opracowano w głównej mierze na podstawie informacji przekazanych przez Zarządy Okręgów PZF. Obejmują one w zasadzie dane na koniec marca 1995 toku. Wszystkim wyrażamy podziękowanie za współudział w przygotowaniu INFORMATORA FILATELISTY", będziemy także wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje. Warszawa, III Imienna 1995 roki, Ztu2,,K1 Utówny PZF Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia filatelistyczne 268 honorowi Polskiego Związku Filatelistów 268 Polski Związek Filatelistów władze naczelne 270 Polska Akademia Filatelistyki 271 Studium Filatelistyki PZF 272 Okręgi Polskiego Związku Filatelistów 272 Eksperci PZF 283 Rzeczoznawcy PZF do wyceny zbiorów filatelistycznych 284 Kluby zainteresowań PZF 286 Polskie kluby filatelistyczne za granicą lub kluby zbieraczy znaczków polskich 287 Wydawnictwa PZF 288 Stałe spotkania wymienne filatelistów 289 Biblioteki i Muzeum 290 Adresy Zarządów Pocztowych 291 Adresy Związków Filatelistycznych 295 REDAKCJA I SKŁAD KOMPUTEROWY: Wydawnictwo SORUS, Poznań, ul. Skoku 16/17, tel (081) ,

4 MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA FILATELISTYCZNE FIP Międzynarodowa Federacje Filatelistyki (Federation Internationale de Prezydent: D.N. JATIA, 18 Netaji Subhas Road, Calcutta , Indie. Generalny: Marie-Louisa HEIRI, Zollikeretr. 128, CH-8008 Zgrich, Szwajcaria. FEPA Europejska Federacja Stowarzyszeń Filatelistycznych (European Federation of Philatelic Associations). Prezydent: Michael ADLER, Konradstr. 12, D Forchheim, RFN. Członkiem Biura FEPAjest koi. L. K. MALENDOWICZ. ASCAT Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców Katalogów Znaczków Pocztowych (Ase.iation Internationale des Editeura de Cataloguee de Timbres-Poety. Prezydent: Jean VARGA, Ans. Maison Champion, 48 Rue d'hautevila, F Paris, Francja. Generalny: Alexander D. KROO, P.O. Box 10, CH-6816 Bissone, Szwajcaria. AIJP Międzynarodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy Filatelistycznych (Association Internationade des Journalistes Philateliques). Prezydent: Otto HORNUNG, 39 Kinga Drive, Wembley Park, Middleeex HA9 9HN, Wielka Brytania. Wiceprezydentem jest kol. Marian SZWEMIN z Myslowic. : Fritz E. BAEKER, Am Osterberg 19, D Hardtensbintel, Niemcy. W kroju dziale Grupa Polska AIJP, której przewodniczy kol. Marian SZWEMIN, Skr. 112, Myołowice 1. IFSDA Międzynarodowa Federacja Kupców Filatelistycznych (International Federation of Stamp Dealera Asaociations). Prezydent: Mr. Paolo de ROSA, Av. du Tribunal Federal 34, CH-1006 Lausanna, Szwajcaria, Generalny: Mr. Ingomar WALTER, R6mistrasse 7, CH-8024 Zurich, Szwajcaria. W kraju działa Stowarzyszenie Kupców Filatelistycznych w Polsce, skupiające 80 nabaków prowadzących w około 100 sklepach handel walorami i przyborami filatelistycznymi, katalogami itp. Przewodniczącym Stowarzyszenia jest Michał JANKOWSKI, ul. Hoża 19, Warszawa, sekretarzem Jerzy TWORKOWSKI, ul. Hoża 40, Warszawa. AIEP Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Filatelistycznych (Association des Experts en Philatelie). Prezydent: Emil RELLSTAB, WidenbUelstr. 50, CH-8617 Mónchaltorf, Switzerland. Z filatelistów polskich członkiem jest kol. Jan RYBLEWSKI z Krakowa. AEEPP Europejska Akademia Badań Filatelistycznych i Pocztowych (Amdemie EuropSęmne d''btudes Philatóliques et Postalea). Prezydent: Robert FRANCON, Chemin dn Ferratier, F La Tour de Salvagny, France. Członkiem honorowym Akademii jest kol. prof. dr hab. Zygmunt WIATROWSICI z Bydgoszczy, członkiem kol. L. K. MALENDOWICZ. W kraju dziale Polska Akademia Filatelistyki - patrz niżej. CZŁONKOWIE HONOROWI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Godność Czlonka Honorowego Polskiego Związku Filatelistów jest najwyższym wyróżnieniem Związku. Godnoeć ta nadawana jest od VIII Zjazdu PZF, który odbyl się w 1965 rokuslytulem tym zostali obdarzani: VIII stad PZP n 1. Zygotom MOSKWA ( ), M iniater łaeznoaci 2. Pallotyn LADOSZ ( , Wiceminister LacznoSei 3. Stanisław ADAMSKI ( ), Okręg Warszawski PZF 4, Stefan ŁUKAWSKI GL Okręg Warzzawski ZF 5. Marian NIKLEWSKI ( ), Okręg Tortioski DC Zjazd PZF r. 6. Wachtę. SZOSLAND ( , Okręg Łódzki PZP 7. Józef MACHOWSKI ( ), Okręg Krakowski P7,1" 8. Józef DANIELEWICZ ( ), Okręg Gorzowski PZF X Zjazd PZF r. 9. Antoni ŁASZKIEWICZ ( ), Okręg Warszawski PZF 10. Józef TISLOWITZ ( ), Okręg Warszawski PZI, II. Józef ROMASZKIEVfiGZ ( ), Okręg Wrorlawski PZF 268

5 XI Zjazd PZP n 12. Anion) GROMSKI ( ), Okręg Rzeszowski P Brunon KRIISZC,ZYŃSK1 ( ), Okręg Bytlgonki PZF 14. Stanisław OLSZEWSKI ( ), Okręg Odaliski PZF 15. Maciej PERZYŃSKI ( ), Okręg Warszawski PZF l& Tadeusz SIKORA ), Okręg Krakowski PZF 17. Jerzy ZADUROWICZ ), Okręg Śloako-Dabroamki PZF XII Zjazd PZF n 18. Czesław DANOWSKI ( ), Okręg PZF w Łodzi I& Ta GRODECKI (ur. 1911), Okręg PZF w Warszawie 20. )(712inliCR KOPECKI ( ), Okręg PZF w (1,1nAsku 21. Morion NOWAK ( ), Okręg Slasko-Debrowski PZF 22. Andrzej ROSZKOWSKI ), Okręg PZF w Warszawie 23. Zygninnl SKRORECKI ( ), Okręg PZF w Białymstoku XQI Zjazd PZF r. M. Mieczysław.(AROSCH ( ), Okręg P29' w Krakowie 25. Marian KOSCIELNIAX ( ), Okręg PZF we Wrocławiu 26. Jam«KSIĘSKI lur. 1930), Okręg PZF w Bydgoszczy 27. 'Dlcu. POMPOWSKI ( ), Okręg PZF w ellmbiku 28..hin RYBLEWSKI (nr. 1919), Okręg PZF w Krakowie 20. Jan WITKOWSKI (ur , Okręg Wielkopolski PZF 30. Alnksander WOJNO (ur. 1901), Okręg PZF w Lublinie 31. Lesław ZABILSKI ( ), Okręg PZF w Łodzi 32. Piotr 7.ARĘRA ( ), Okręg Szezeciński PZF 33. SInnislaw 2451-KIEWSKI ( ), Okręg PZF w Warszawie XIV nard PZF r. 34. Tadeusz IIAMPEL (ur , Okręg PZF w Łodzi 85. Zygmunt KALAMAGA (ar. 1939), Okręg PZF we Wrocławiu 36. Waldemar KISIEL (ur , Okręg Wartniesko-Muzurski PZF 37. Karol STRUG (ur, 1926), Okręg PZF w Kielcach 38. Mieczysław SYTA (ur , Okręg PZF w Rzeszowie 39. Józef SZYDŁO (ur. 1924), Okręg Sl)sko-Dabrowaki PZF 40. Lucjan WĘGRZYN (ur. 1924), Okręg PZF w Gdańsku 41. elan ZABOROWSKI (ur, 1915), Okręg PZF w Warszawie 42. Zbigniew ZIELIŃSKI (ur. 1920), Okręg PZF w Wonszawie XV Zjazd PZF r. 43. Fabian BITRA (ur. 1913), Okręg PZF w Warszawie 44. Danuta GŁOWACICA (ur. 1918), Okręg Tarnowski PZF 45. Maria GROMI (ur. 1710), Okręg PZF w Warszawie 46. Władysław MICHAŁOWSKI (ur , Okręg Szczeclaski PZF 47. Kazimierz PASKO 111r. 1032), Okręg Slasko-Dabrowaki PZF 48. Lach POPIELEWSKI (ur , Okręg Tormiski PZF 49. Stnnislaw SADOWSKI (ur. 1925), Okręg PZF w Łodzi 50. Zbigniew STASIŁOWICZ (nr. 1029), Okręg PZF w Koszulinie 51. Ryszanl SZYMAŃSKI ( ), Okręg PZF w %lemowie 52. Zygmunt WIATROWSKI (ur. 1928), Okręg PZF w Bydgoazczy XVI Zjazd PZF r. nn. Lucjan ADAMCZYK (ur. 1934), Okręg PZF w Warszawie 54. Bogdan BALCEROWICZ (ur , Okręg Sl)sko-Dabrowski PZF 55. Henryk BIAŁEK (ur. 1935), Okręg PZF w Warszawie 56. Zbigniew CIESLIKOWSKI (ur. 1924). Okręg PZF w Warszawie 57. Władysław FARROTKO (ur. 1938), Okręg l'zf w Łodzi 58. Siania-Jaw GAWRON (nr. 1924), Okręg PZF w Rzeszowie 59. Józef GRABARCZYK (ur. 1933), Okręg Szczeciński PZF 69 Adolf HALAMA (Yln 1934), Okręg Hieloko-11Yoloki PZF Ol. Jun IIEFFNER (ur. 1929), Okręg Opolski PW 62. Kazimierz JAGOWDZ/ K (ur. 1937), Okręg Lubelski PZF 63. Edmund JANKOWSKI lur. 1926), Okręg Wielkopolski 929" 64. Kazimierz KOCZOROWSKI (ar. 1922), Okręg Wielkopolski PZF 65. Ludwik K. MALENDOWICZ tar. 1942), Okręg Wielkopnleki PZF 66. Jon MALIN (ur. 1931), Okręg PZF w Krokowie 67. Jemy PIECHOWICZ (ur. 1920), Okręg PZF w Krakowie 68. Franciszek REMISZ (nr. 1629), Okręg PZF we Wrocławiu 69. Zygmunt ROSIEJKA (ur , Okręg Wielkopolski PZF 70. Stanisław SEWERYNSKI (ur. 1929), Okręg Gorzowski PZF 71. Alojzy SOBCZYŃSKI lur. 1928), Okręg PZF w Bydgoozczy 12. Marian WAYS (ur , Okręg Ibruitski PZF 73. Tadeusz WITKOWSKI Mn 1917), Okręg PZF w Warszawie 269

6 HONOROWI PREZESI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Godność Honorowego a PZF została wprowadzona na XVI Zjeździe PZF w Bydgoszczy, w 1994 roku. 1. Henryk BIAŁEK 2. Zbigniew ZIELIŃSKI POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW Zarząd Główny Prezydium -Ludwik K MALENDOWICZ Wiceprezesi -Antoni KURCZYŃSKI - Kazimierz PASKO - Zygmunt WIATROWSKI Sekreta. -Stanisław BARAŃSKI -Janusz KOPUT Członek -Władysław FARBOTKO ZG PZF -Kazimierz BOŻYK, Józef DOMAGAŁA, Andrzej GONERA, Adolf HALAMA, Jan IEEFFNER, Jerzy HENKE, Józef HERDA, Zbislaw JANIKOWSKI, Edmund JANKOWSKI, Romuald JEZEWSKI, Zygmunt KAŁUŻA, Leszek KOZIEŁ, Stanisław KRZYWICKI, Jan MALIK, Roman MATUSIAK, Bogusław OLECHNOWSKI, Stanisław PILCH, Lech POPIELEWSKI, Jan POSTRZELONY; Marian RAWIŃSKI, Witold SALMONOWICZ, Stanisław SEWERYŃSIU, Aleksander STEPANCZENKO, Józef WICZKOWSKI, Bohdan WOŁKOWSKI Główna Komisja Rewizyjna Przewodniczący -Andrzej KOPCZYŃSKI Z-ca przew. - Franciszek GAWLIK Główny Sąd Koleżeński Przewodniczący Z-ca przew. -Bernard MICZKA -Bogusław KOPCZYŃSKI, Janusz Wojciech TOPOR,KIEWICZ -Hilary JANKOWSKI -Alojzy SOBCZYNSKI -Marian FRASZCZAK, Antoni KĘDZIOR, Michał PASZKIEWICZ Adres Biura Zarządu Głównego PZF Al. 3 Maja Warszawa tel. i faz: e(2) Biuro - poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek , Broda &00 Komisje Zarządu Głównego PZF Jako regulaminowe jednostki merytoryczne Zarząd Główny PZF powołuje komisje lub osoby odpowiedzialne za prowadzenie odpowiedniego wycinka zadań merytorycznych. Kontakt z przewodniczącymi komisji problemowych poprzez Biuro ZG PZF. Przy ZG PZF działają: Komisja Współpracy z Zagranicą i Klubu PZF.Polonia" - przewodniczący kol. Jon ZABOROWSKI Komisja Odznaczeń i Wyróżnieti - przewodniczący kol. Tadeusz WITKOWSKI Komisja Wystaw - przewodniczący kol. Wiktor CRONERT Komisja Tematyczna i Klubów Zainteresowali - przewodniczący kol. Władysław A ALEXIEWICZ 270

7 Korniej«Młodzieżowa - przewtzlniczący kol. Wojciech TUZ Komisja Literatury i Edukacji Filatelistycznej - przewodniczący kol. Jan MAUR Komisja Historii Poczty - przewalnicugy kol. Jerzy TOKAR Komisjo Historii Filatelistyki - przewodniczący kol. Karol STRUG Komisje Całostek Pocztowych - przewodniczący kol. Jan HEFFNER Komisja Filatelistyki Tradycyjnej - przewodniczący kol. Tadeusz HAMPEL Komisja Aero-i AstroBlutelintyki - przewodniczący kol. Andrzej KLOSIŃSKI Komisja Maksyinafilii i Nowaki Poczt Swada - przewodniczący kol. Marian RAWINSKI Komisja Znaków Fiskalnych - przewodniczący kol. Jan ZABOROWSKI Komisja Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw - przewodniczący kol. Józef FALKOWSKI (Rowom Kolegium Sędziów - przewodniczący kol. Kazimierz PASKO Szybka informacja wewnętrzzwiązkown - kol. Roman BABUT Delegaci Polskiego Związku Filatelistów do Komisji FIP W ramach FIP działają komisje merytoryczne, które między innymi opracowują regulaminy poszczególnych klas wystawowych itp. Do tych komisji każdy związek krajowy wyznacza swoich dalegotów. Ich giównym obowiązkiem jest upowszechnianie w kraju najnowszych ustaleń poszczególnych komisji, które po zatwierdzeniu przez Kongres FIP stają się obowiązujące dla wszystkich związków zrzeszonych w FIP. Kontakt z delegatami poprzez Biuro ZG PZF. Delegatami PZF w poszczególnych komisjach FIP są: Komisja Tematyczna - kol. Antoni KURCZYŃSKI Komisja Młodzieżowa - kol. Wojmech TUZ Komisja Literatury - kol. Władysław FARROTKO Komisja Historii Poczty - kot Władysław MICHAŁOWSKI Komisja Całostek Pocztowych - kol. Jan HEFFNER Komisjo Filatelistyki Tradycyjnej - kol. Tadeusz HAMPEL Komisja Attrofiltlistyki - kol. Morion SZWEMIN Komisja Asirofilniclistyki - kol. Marian SZWEMIN Komisja Maksyinafilii - kol. Marian RAWIHSKI Komisja Znaków Fiskalnych - kot Jan ZABOROWSKI Komisja Zwalczania Fałszerstw - kol. Stefan FALKOWSKI POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI Polaka Akademia Filatelistyki jest najwyższym organem naukowym Polskiego Związku Filatelistów. 9 stycznia 1993 roku, w przeddzień uroczystych obchodów 100-lecia Polskiego Ruchu Filatelistycznego, Zarząd Główny PZF na posiedzeniu w Krakowie przyjął Statut Polskiej Akademii Filatelistyki inicjując tym samym jej działalność. Jest to wewnętrzna jednostka PZF, która działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez ZG PZF. Celem Polskiej Akademii Filatelistyki jest: - zrzeszanie osób prowadzących badania nad problemami filatelistyki i poczty oraz historii poczty, - rozwój i upowszechnianie filatelistyki w Polsce oraz polskiej filatelistyki za granicą, jak również tworzenie i rozwijanie teoretycznych i metodologicznych podstaw filatelistyki, - kształtowanie poziomu wiedzy fachowej wśród filatelistów; - współpraca z Europejską Akademią Studiów Filatelistycznych i Pocztowych oraz z Akademiami innych krajów 271

8 Aktualnie Akademia skupia 30 członków krajowych (zwyczajnych), 7 członków zagranicznych, 5 członków honorowych i 10 kandydatów. Pracami Akademii kieruje Prezydium w składzie: prof. dr hab. Zygmunt WIATROWSKI - prezes, prof. dr hab. Kazimierz SZTABA - wiceprezes, prof. dr hab. Stanisław BARAŃSKI - sekretarz oraz mgr Henryk BIAŁEK - skarbnik. Akademii publikują swoje opracowania głównie na łamach Historyczno-Badawczego Biuletynu Filatelistycznego. STUDIUM FILATELISTYKI PZF Studium Filatelistyki PZF zostalo powołane 13 marca 1988 roku przez ZG PZF. Kierownictwo Studium powierzono inicjatorowi - prof dr. hab. Zygmuntowi WIATROWSKIEMU. W programie dwuletniego cyklu znajdują się cztery spotkania seminaryjne (dwu-, trzydniowe), praca kontrolna i dyplomowa oraz zaliczenia i egzaminy. W aspekcie merytorycznym realizowane są następujące bloki treściowe: L Historia, poczty i jej wspólezemmen. 2. Wytwarzanie znaków i wydawnictw pocztowych. 3. Zarys teorii filatelistyki. 4. Filatelistyka w praktyce. 5. Społeczne funkcje znaków pocztowych i filatelistyki. 6. Historia i teraż niejszok ruchu filatelistycznego. 7. Kierunki i organizacja boiloó filatelistycznych. Pracami Studium kieruje prof. Zygmunt WIATROWSKI w ścisłym powiązaniu z Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy, przy wapóludziale Zarządu Okręgu PZF w Bydgoszczy. Wykładowcami są: Henryk BIAŁEK, Wladyslaw FARBOTKO, Jan HEFFNER, Stefan JAKUCEWICZ, Janusz KSIESKI, Antoni KTJRCZYNSKI, Ludwik K MALENDOWICZ, Władysław MICHAŁOWSKI, Kazimierz PASKO, Jan RYBLEWSKI, Jerzy TOKAR, Marian WAYS, Zygmunt WIATROWSKI. Dotychczas Studium ukończyło: I - w lalach osób na 3a zapisanych II - w lalach osób na 27 zapisanych III - w lalach osób na 23 zapisanych IV - przymała na lata , skopi,' ono 27 uczestników. Spośród dotychczasowych absolwentów Studium: 6 palni funkcję prezesa Okręgu PZF, 9 uzyskało mandat delegata na XVI Walny Zjazd PZF w Bydgoszczy, 21 powolano w skład Wladz Okręgowych PZF, 15 uzyskało nominację na jurora trzeciej klasy. Zapisy na Studium następują za pośrednictwem (skierowanie) Zarządów Okręgów PZF. Zarząd Okręgu Wiceprezesi OKRĘGI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Okręg PZF w Białymstoku - Aleksander STEPANCZENKO - Włodzimierz PROCHOKUK, Jacek TATARSKI - Mieczysław BOIT - Stanisław ŁAPI1Ó Okręgowa Komisja Rewizyjna - domem TOPORKIEWICZ - Marek FIEDZILIKIEWICZ, Barbara KRASOWSKA, Ryszard SMÓŁKO, Zygmunt TRZECIM:XI Okręgowy Sąd Kolekedski - Zygmunt PIĘTKA - dan KACZANOWSKI, Czesław STANKIEWICZ Adra. PZP, ZO w Białymstoku Skr. 75 ul. Warszawska Biolystok tel. +155) Biuro - poniedziałek i środa ,50, wtorek i czwartek

9 Okręg Bielski PZF Zarząd Okręgu Wiceprezes Sekrelom Skarb nik 20 - Adolf HALANIA - Jon MENCNAROWSKI - Froncisrek OCHODEK - Andrzej WIWAT - Powel CIESLAR, Stefan GONCIARCZYK, Stonialaw KL1NOT, Morion 1,1BIONKA, Eugeniusz MATYSZKOWICZ, Edmund ZAICZEK, Jerzy ZYZANSKI Okręgowa Komisja Rewizyjna Preres - Trelem. KRAWCZYK - %shaw. IlAWLICZEK,!macasz KlINICKI, Janusz MAN'EERYS, Józef PSZCZÓŁKA Okręgowy Sąd Koleżeński Adres: PZF, ZO Bielskiego Skr. 308 ul 3 Maja Bielsko-Mak tel.130) Zbigniew BOCHENEK - Władys ław IiARINSKI, Kazimier, KAMIŃSKI, Biuro - iwniedziołek, Srado, [Udek Zttrzsd Okręgu Wiceprezesi ZO Okręgowa Komisja Rewizyjna Wiceprezes Sckrckirz Okręgowy Sąd Koleżeński Prcur Wiceprezes Sekretom Adres: PZP, ZO w Bydgoszczy Skr HenswilyAska Bydgoszcz Biuro - wtorek Okręg PZF w Bydgoszczy - Zygmunt WIATROWSKI - Rosną BRAJCZEWSKI, Michel STRANZ - Alojzy SORCZYŃSKI - Rysom] BELCZYK - Zbigniew OROSI, Przreityslow DRZEWIECKI Kazimierz FRANKIEWICK Freneiszek tiltzegorowski, Aoloni MALACHOWSKI - Zbigniew KRUSZCZYNSK1 - Kazimierz WELEROWICZ - Kazimierz MARCZAK - Józef BARTOWSKI - Andrzej KACZMAREK - Andrzej SZYNDRALEWICZ Okręg Częstochowski PZF Zarząd Okrękoz News Wieeproies Sekretom 20 - Zbislow JANIKOWSKI - Boloslaw MOSTEK - Adem KORN - Sieran FRECIIOWIC2 - Romuald COLĘBIOWSK1, Knzimjnn KRYKWINSK1, Henryk OWSIAK, Włodzimierz SZUBKA, Zdzisław WALNIK 273

10 Okręgowa KomiNja Rewizyjna Prez. Okręgowy Sąd Koleżeński - Kazimierz MSZYCA - Tadeusz BUGARA, Zdzisław JODŁOWSKI - Stanisław AFTYKA - Stanisław CZERNIĄ, Ludwik MARKOW1AK Adres: PZF, ZO Częstochowskiego Skr. 575 ul. Księżycowa Częzimellowa Biuro - wtorek , czwartek Zarząd Okręgu Wiceprezesi ZO Okręgowa Komisja Rewizyjna Sekretna Okręgowy Sąd Koleżeński Okręg PZF w Gdańsku - Kazimierz BOŻYK - Andrzej KŁOSIŃSKI, Leonard KUZIO - dno.. DUNST - Władysław KAMIŃSKI - Jerzy RIALAS, 7.elzisław GOLOMB, Jarosław KAZI NOKI, Edmund KOSIARZ, Jerzy NEUBAUER, Stanisław SKONECKI - Bogusław KOPCZYŃSKI - Domiceln LEMANSKA - Józef KOROS, Bogusław KONARZEWSKI - Franciszek SZADKOWSKI - Kozin-dem HILDEBRANDT, Jerzy TUR Adres: PZF, ZO w Gdańsku ul. Straganiarska 28/ Gdańsk tel. +(58) Biuro - poniedziałek i czwartek , wtorek, środa, piątek Zarząd Okręg. Wiceprezes i skarbnik Członek Prezydium 00 Okręgowa Komisja Rewizyjna Wicepreze s Okręgowy Sąd Koleżeński Okręg Gorzowski PZF Adres: PZF, ZO Gorzowskiego Skr. 130 ul. Łokietka Gorzów Wlkp. tel. 0(95) (od godz / Biuro - poniedziałki i czwartki Stanisław SEWERYŃSKI - Jan JANKOWSKI - Czesław DĄBROWA - Ryszael SAPKOWSKI - Leon GRZES, Zbigniew OWADII /K, Wiktor PAWLUCZYK, Andrzej STANKOWSKI - Jan CHMIELECKI - Stanisław BOROWCZYK - Jerzy KARCZ, Roman RASCII, Henryk SYLWAN - Zenon KRUPSKI - Krzysztof BERKO, Jon BUCZYŃSKI, Jerzy STOLIK, Józef SWLERZKO 274

11 Okręg Kaliski PZF Zarząd Okręgu Prez. - Roman MATUSIAK Wiceprezesi - Marian BERKOWSKJ, Grzegorz MARSZAŁEK, Marian ŻURKIEWICZ - Andrzej STEFANIAK. - Roman STROJWĄS ZO - Ryszard HYBIAK, Mieczysław JARECKI, Jeny KWIATKOWSKI, Zygmunt ORGANISTA, Ryszard SCHEFFS Okręgowa Komisja Rewizyjna Prez. - Eligiesz MICHALSKI Wiceprezes - Marian SZCZYGIEŁ - Sylwester BANASIAK, Ryszard KRAWULSKI, Hieronim OSINSKI Okręgowy Sąd Koleierieki Prez. Wiceprez. Członek Adres: PZP, ZO Kaliskiego Skr. 116 ul. itzemielnicza Kalisz Biuro - czwartek Adam KOZIEJA - Andrzej WALCZAK - Marian NOWAK Okręg PZF w Kielcach Zarsqd Okręgu Prez. Wiceprezesi Sekretam ZO Okręgowa Komisja Rewizyjna Wiceprezes Okręgowy Sąd Koleimisid - Bohdan WOLKOWSKI - Marian FRĄSZCZAK, Andrzej KOMENDOLOWICZ, Zygmunt WOŹNIAK - Sławomir PYTKO - Waldemar MILLER - Zdzisław BARUCHA, Marian KOKOSZKA, Edward WÓJCIK, Franciszek ZARZYCKI - Julian PIETRZYK - Ryszard KUTNIKOWSKI - Roman FUNDOWICZ - Wojciech SPYTICOWSKI, Kazimierz WOJCIECHOWSKI - Miemyetaw MACIEJEWSKI - Piotr HAMERNIK, Jan KOWACZ Adres: PZF, ZO w Kielcach ul. Sienkiewicza Kielce Ul. (41) Adres koimy. Skr. 109, Kielce Biuro - poniedziałek, Moda, piętek Okręg PZF w Koszalinie Zamod Okręgu Wiceprezes ZO - Jerzy HENKE - Andrzej SKOREK - Tadeusz GALANT - Jerzy MUSIAŁ - Ryszard KUROWSKI, Leon STRZELCZYK, Jan PROKULEWICZ, Morion WAWRZYNKOWSKI, Taiłem. ZIBTARA 275

12 Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowy Sąd Koleżeński Wicepreuw - Mieczysław TARASZKIEWICZ - Tadeusz PIEKUTOWSKI - Ryszard I)YŁO, Andrzej OSTRZECHOWSKI, Sylwester RYBKA - Julian FINDYSZ - Komun CZERNIAKIEWICZ - Stanisław FIRKOWSKI, Stanisław GRABCZEWSKI, Czesław blikowczyk Adres: PZF, ZO w Koszalinie Wojelta Polskiego 5/ Kmtzulin lel. r.(94) Bitwo - poniedziałek , isrwla, czwartek, piątek Zarząd Okręgu Wiceprezesi Skarb nik 50 Okręgowa Kozalgja Rewizyjna Wiceprezes (1,1:alkowie Okręgowy Sąd Koleżeóald Okręg PZF w Krakowie - Jan POSTRZELONY - Jan MALIK, Stanisław MITKOWSKI - Mieczysław JEDYNAK - Atlant JANIKOWSKI - Jullunz ADAMCZYK, Stefan DYLEWSKI, Henryk GIBALA, Antoni MATYSIK, Katarzyna RYBLEWSKA-MAREW1CZ, Stanisław WRYK - Ignacy Gl NDA - Jacek CIIODOROWSKI - Henryk NEDMIAK, Zbigniew 31 ISINSKI, Roman WARDAS - Morka, DARDA - Mieczysław MIERZWA, Jan SZURA Adres: PZF, ZO w Krakowie Rynek Kleparski 4 Skr Kraków Biuro - codziennie (ognicz sobót) Oddział Nowa Huta ['rezus -.łan POSTRZELONY, Os. Korlciaszkowskie 5, Kraków Klub Centrum" Spildzielni Mieszkaniowej Victoria" lel każdy ozwarkk Oddziel Nowy Sącz - Stefan DYLEWSKI, Skr_ poczt. 70, Nowy Sacz Oddziat Tatrawriald - Henryk GIBAŁA, ul. Łukaszówki 4/6, Zakopane Zarząd Okręgu Wiceprezesi Sekrelan ZO Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręg PZF w Lublinie - Józef DOMAGAŁA - Waldemar CIEPLAK, Mirosław KLECZKOWSKI - Zbigniew ZADORA - Sławomir CIOŁEK - Janusz KOPUT, Janusz KUSMIREK, KrzyszIof SADOWSKI, Andrzej ŻEROMSKI - Stanislow ŻUCHOWSKI - Ryszard KISTEK - Wkdzhniers KWAŚNIEWSKI, Henryk TAJER, Henryk WÓJCIK 276

13 Okręgowy Sąd Koleżetiski P re,le's Członek - Jerzy GRABARCZYK - Władysław HOBOT - Leopold POCHWATKO Adres: PZF, ZO w Lublinie ul. Rowerowa IN Lublin tel. +161) Biuro - codziennie (oprócz a Zarząd Okręgu. Wiceprezesi Z() Okręgowa Komisja Rewizyjna Prezna Sekretom Okręgowy Sąd Koleżeński Wicoprezee Członek Okręg PZF w Łodzi - Władysław PARROTKO - %ideom HAMPEL, Ariel Witold 21/RAWSK1 - Przemysław KAMANCZYK - Grzegorz FRONCKIEWICZ - Wiesław FIJAŁKOWSKI, Zbigniew JEDLIŃSKI, Leszek KOZIEŁ, Włodzimierz MARCINIAK, Zygmunt PORCZYŃSKI, Sławomir PIL/HiSKI Stefan ŚNIADY - Marian JAMROZIŃSKI - Zbigniew DOBRASZKIEWICZ, Edmund KOŹLAK, Adom MUSZEL, Jerzy SZPAKOWSKI - Stanisław SADOWSKI - Janusz WIŚNIEWSKI - Jerzy KLIMUWICZ Adres: PZF, ZO w Łodzi ul. 2m-emskiego Łódź tel. 0(42) lob +142) Adres kwesta. Skr. 225, Lodi I Biuro - poniedziałek, środa , piątek Okręg Opolski PZF Zarząd Okręgu - Jan HEEENER Wiceprezer, - Zbigniew LUBAS ds. organ. - Józef SŁOWIK - Morion ROSIAK - Aleksander NAPIÓRKOWSKI Członek Prezydium - Andrzej SŁODZIŃSKI ZO - Flronislaw KOWANDA, Józef MAJNIEW1CZ, Stanisław PAWELEC, Staniehaw SKORUPA, Ziapituat TURZANSKI, Mieczysław INOJTKIEWICZ Okręgowa Remisja Rewizyjna Okręgowy Sąd Koleżeński Adres: PZF, ZO Opolskiego Skr. poczt. 56 PL Kopernika Opole tel 0(77) Biom - poniedziałek-piątek Zbigniew BROŻ - Jan BARANOWSKI, Włodzimierz KAJDA, Morion KORONKO, Jerzy WIECHULA - Kozia6orz MASEŁKO - Zdzielaw SEWERYN, Stefan STAWARZ 277

14 Okręg PZF w Rzeszowie Zarząd Okręgu Wiceprezes Sekreter: Członek Prezydium ZO Okręgowe Komisja Rewizyjna Okręgowy Sąd Koleżeński - Zygmunt KAŁUŻA - Antoni KĘDZIOR - Bogdan LEKACZ - Marian JANTARSKI - Andrzej WOJPOWICZ - Czesław BOLIBRZUCH, Józef GAJDA, Marek JASKUŁA, Jamilaw KOSTECKI, Odwoni PADO, Emil SZALA,/ - Stanisław PIASECKI - Aleksander BOBECKI, Jerzy MORYL, Edward SZAWAN, Morion TANSKI - Stanisław GAWRON - Ryelutd KICZEK, Edward ROZENBAJGIER, Milcoloj SAWCZAK, Karol WIETRZNY Adres: PZF, ZO w Rzeszowie PCK Rzeszów tel 4(17) Biuro - poniedziałek, czwartek ; pozostałe dni robocze Oddziel &realem - Emil SZAŁAJ, ul. Orlowicza 8, Jarosław Biuro - czynne tylko podczas spotkali klubowych Oddziel Krosno - Marek JASKUŁA, adres koresp. Andrzej WOLGZAKSKI, ul. Krzywa 70, Krosno Biuro - czynne tylko podczas spotkań klubowych Oddziel Przemyśl - Jarcelaw KOS1ECKI, ul. Mickiewicza 44, Skr. 302, Przenwel Biuro - czynne tylko podczas 8Fotknei klubowych Oddalili Tarnobrzeg - Czesław BOLIBRZUCH, ul. Kaeciuszki 22, Tarnobrzeg Zarząd Okręgu Wiceprezes ZO Okręg Szczeciński PZF - Stanisław KRZYWICKI - Józef GRABARCZYK - Jan WOJSIAT - Jerzy STYCHLERZ - Zbigniew GNIEWOSZEWSKI, Andrzej CRYCIEL, Zbigniew Jó2WIKOWSKI, Marek KRAWCZYK, Wiesław PAWLICKI, Andrzej SELECA, Krzysztof SZCZERSKI Okręgowa Komisja Rewizyjna - Lech NOWAKOWSKI - Eugenia HAJDUKIEWICZ - Stanisław PUSZKA, Henryk TABAKA, Kazimierz TYLL Okręgowy Sąd Koleżeński - Arkadiusz KRAWCZYKIEWICZ - Morion KAMIŃSKI, Janusz WACNER Adrew PZF, ZO Szczecińskiego Skr. poczt. 509 ul. Podgórna Szczecin tel « Biuro - poniedziałek, czwartek , wtorek, Armia, piątek

15 Okręg Śląsko-Dąbrowski PZF Zarząd Okręgu - Kazimierz PASKO Wiceprezesi - Romuald JEŻEWSKI, Bogden BALCEROWICZ Seloelerz - Wacław POLCIK - Kazimierz KOWOLIK Okręgowa Korrida Rewizyjna - Bernard MICZKA Wiceprezes - Władysław ŻURAWIK - Zbigniew RATAJCZAK - Ferdynand JURKIEWICZ, Józef KWANIOK Okręgowy Sąd Koleżenzki - Józef BEDNARZ Wiceprezes - Jouchim CEBULA - Krystian SZEJKA Członek - Zdzisław PAKIET Adres: PZF, ZO Śląako-Dąbrowskiego Uniwereytecka Katowice tel +132) poniklzialek, Siecie , wtorek, czwertek, piątek Oddziel Bytom - Fryderyk KALLICKI, tel. +132) wew. 501 Biuro - ul. Moniuszki 22, Bytom grody Oddziel Chorzów - Jerzy JURZYKOWSKI, tel. pryw. +132) Biuro - ul. Ślipka 1, Chorzów Wtorek, czwartek, piątek Oddziel Ohyd«- Feliks SZOT, lel. +(32) Biuro - ul. Zwycięstwa 1, Gliwice Poniedziałek, eram, piątek 10.W-1603 wtorek, czwartek Oddziel Katowice - Bogilen BALCEROWICZ, tel. pryw, +(3) I Diuno - ul. Pocztowa 9, IV piętro, Urząd Pocztowy Katowice Wtorek, piętek Oddziel Ruda Śląska - /ludnej NOWAK, tel. +(32) Biuro - el. Paderewskiego 1 b", Ruda Śląska Poniedziałek, piątek Oddziel Rybnik Prez. - Alojzy WALER, tel. +136) wew Biuro - ul. Chrobrego 39, Skr. 59, Rybnik Wtorek, czwartek, piątek Oddział Sosnowiec Prez. - Weelnw POECIK, tel. «32) Biuro - ul. 1-go Maju 21, Scenowiec Poniedziałek, broda, czwartek Oddziel Zabrze Prez. -Jerzy ZWIERZCHOWSKI, tel. 0(32) Biuro - id. Karłowie. 7, Zabrze Poniedziałek Zarząd Okręgu Wiceprezesi Okręg Tarnowski PZF - Morion RAWIŃSK1 - Stanisław BEM, Stefan BIGOS - Wiesław KACZMARCZYK - Benryk KRYSTEK - Julian DYCHTOŃ, Mieczysław MIGDULA, Jan MODELSKI, Józef MUCHA 279

16 Okręgowa Komisja Rewizyjna Wiceprezes Okręgowy Sąd Koleżeński Prez. Wiceprezes - Kazimierz SROKA - Stanisław TRACZ - Józef CIEŚLIK, Polikarp DUDZ1AK, Zygmunt SOWA - Bronisław PALUSZYŃSKI - Kazimierz GROCHAL - Kazimierz SKóRA - Steku BIALAS, Marek WOŹNIAK Adres: IPZP, ZO Tlarnowskiege Skr. jioczt. 67 ul. Lwowska Tarnów tel )-(14) Biuro - poniedziałki i piątki Zarząd Okręgu Wiceprezes Sekreto rz S korbli; k ZO Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowy Sąd Koleżeliwki Okręg Toruński PZF - Lech POPIELEWSKI - Alojzy OSZUSCIK - Solowie., SZYMAŃSKI - Kazimierz ZWOLIŃSKI - Hilary ALWIN, Alfons FIFIELSKI, Wojciech LEWANDOWSKI, Jamom OSTROWSKI, Klemens STACHOWIAK, Marian WAYS, Torlen. WISNIEWSKI, Janusz WRZECIONKOWSKI, Józef ZIELIŃSKI - Tadeusz KLONOWSKI - Zdzisław GRABOWSKI - Zenon BLASZAK, Ireneusz SASEWICZ Adres: PZF, ZO Toruńskiego Dom Filatelisty" Rabiańska Toruń tel. 0(56) Biuro - codziennie (oprócz robót) Zarząd Okręgu Wiceprezesi Selcrelarz - Jerzy KLIKOWICZ - Ryszard GREZLIKOWSKI, Jerzy MALISZEWSKI Okręg Wałbrzyski PZF - Józef WICZKOWSKI - Bronisław BRZOZOWSKI, Stanisław KACZMAREK, Piotr WIERCIŃSKI - Ryszard ZALESKI - Powal DZIURŻYŃSKI Okręgowa Komisja Rewizyjna Prez. - Zygmunt RADOMSKI - Stonki. BIELAWSKI, Kazimierz CHOJNOWSKI, Stanisław SPYRA Okręgowy Sąd Koleżwield Prez. - Zbigniew MOTYKA - Stanisław JOŃSKI, Lech JUNISZEWSKI Adres: PZF, ZO Wałbrzyskiego Skr. poczt. 10 ul. Wysockiego 1/ Wałbrzych tel. +(74) Biuro - poniedziałek, wtorek, czwartek, piętek E30, sobota

17 Zarzad Okręgu ZO Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowy Sad Koleżeński Prezeo Adres: PZF, ZO Wanniuisko-Alazurskiego ul. Rataja Olsztyn lel..(89) Okręg Warinifts. ko-mazurski - Witold SALMONOWICZ - Flenryk DAMIĘCKI - Waldemar KISIEL - Zdzisław GERSZBERG, Zbigniew KĘDZIERSKI, Jerzy KŁODOS, Hieronim KOBYLCZAK, Sławomir OLEK, Józef OLEKSIAK, Romen PRZYBYŁA - Włodzimierz DOBROWOLSKI - Jan AKIJCIONEK, Kazimierz KEMSKI, Zdzisław POPIAŁKOWSKI, Wkult. SZCZEPAŃSKI - Marian GRONOWSKI - Tadeusz KOWALSKI, Krzysztof PILI PCZUK Biuro - poniedziałki, Grody, Motki , czwartki Zarząd Okręgu Prezee I Wietlic.. Wiceprezesi Sekretna ZO Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowy Sąd Koleżeński Prez. Wiceprezes Sekrelorz członkowie Adro. P7X, ZO w Warszawie Skr. p Al 3 Maja 12 (0)-391 Warszawa tel 412) Okręg PZF w Warszawie - Andrzej CONERA -Zbigniew CIEŚLIKOWSKI - Ryszard TOPCZEWSKI, Piotr WIECZOREK - Andrzej JARZYNKOWSKI - Jerzy CHARYTONOWICZ - Lucjan ADAMCZYK, Edwanl JANKOWSKI, Tadeusz MORAWSKI, Joanna PIETRZYK, Marek TOPCZEWSKI - Boguslow SMIALKOWSKI - Hymen' IZYNIEC, - %odstaw ADASZEVVSKI, Jerzy CZAPLICKI, Ryszard PARADOWSKI - Hilary JANKOWSKI - Zdzisław GROCHOWSKI, - Zbigniew PIĘTKA - Romuald PLACZKOWSKI, Juntom SOKÓŁ Biuro - poniedziałek, wtorek, czwartek , iroda i 'datek ,00 Oddziel Płock - Adam KAMIŃSKI Biuro - Dom Techniku, ul. Wieczorku 41, Plack Oddziel Siedlce - Joanno PIETRZYK Biuro - Dom Kultury, ul. Nieumki...go 4, SiedIce Oddziel Warszawa Praga - Andrzej CONERA Biuro - Biuro 20 PZF' w Warszawie, Al. 3 Maju 12, Warszawa Oddziel Warszawa Zachód - Tadeusz MORAWSKI, ul. Bialobrzenka 17, Wannowa 281

18 Zarząd Okręgu Wiceprezesi Sekretom ZO Okręgowa Komisja Rewizyjna Prezm Okręgowy Sąd Koleiensid Adres: PZF, W Wielkopolakiego Skr. 5 ul. Tadeusza Kreeinszki Poznań 1 tel. 0( Biuro - wtorek-piątek Okręg Wielkopolski PZF - Edmund JANKOWSKI - Antoni KARWACKI, Zygmunt ROSIEJKA - Dariusz ROLKA - Marian LISIECKI - Władysław ALEXIEWICZ, Bogumił CIESIELSKI, Jerzy GRABIAK, Jerzy GUMNY, Bronisław JASICKI, Henryk KRYSZTOFIAK, Ludwik K. MALENDOWICK Roman WIKIEŁ - Jonu«JASKULSKI - Jan GRZEŚKOWIAK, Józef GÓRECKI, Czesław JANKOWSKI, Kazimiera KOSTRA - Narcyz JANOWICZ - Witold BARSOSZEWSKI, Andrzej PHILIPS, Roman ROSZAK, Tadeusz STAŃCZYK Zarząd Okręgu Wiceprezesi ZO Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowy Sąd Koloienald Okręg PZF we Wrocławiu - Stanielnw PILCH - Zdzisław JAKÓBIEC, Michel PASZKIEWICZ - Edward GILARSKI - Antoni MARSY - Józef BOREJKO, Roman IWANOWSKI, Lesław KASPRZYCKI, Zbigniew KORNIAK, Zbigniew NAWROCKI, Franciszek REMISZ, Leon WRÓREL - Franciszek GAWLIK - Leon BEME, Ryszard GOITLIB, Paweł PON1TKA, Andrzej REPELOWSKI - Janusz TOMKAIsSKI - Kazimierz CHOJRACKI, Krzysztof MAJOR Adres, PZF, W we Wrocławiu Skr., poczt ul Wrocław tel. 0(71) Biuro - poniedziałek i czwartek :10, wtorek Zarząd Okręgu ~prezesi Okręgowa Konzisja Rewizyjna Okręg Zamojski PZF - Józef HERDA - Sławomir GRODZKI, Izydor WIŚNIEWSKI - Roman ZAWROTNIAK - Jemy PALIICH - Władysław KOPERA - Stanisław KUCZYŃSKI, Zdzisław POPŁAWSKI 282

19 Okręgowy Sąd Koleżeński - Ernest FUTYNSK1 - Antoni KOWALSKI, Jon KULAJ Adres: PZP, ZO Zamojskiego ul. Partyzantów Zolnoló tel. 0(84) (WEK) Biuro - codziennie (oprócz sobót) Zarząd Okręgu Wiceprezesi Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowy Sąd Koleżeński Preres Okręg Zielonogórski PZF - Bogusław OLECHNOWSK1 - Janusz BASZYŃSK1, Henryk HOROWSKI - Pastel OSTRYCHARCZYK Krzyaztof MAGALAS - Zbigniew KARCZ, Adom KĘSTOW1CZ, Zdzisław KUPKA, Romeo SKOPCZYŃSKI, Kazimierz SZUMNY, Henryk SZUNEJKO, Zdzisław WIATROWSKI - Jan REMF'ELD - 7hdetzsz DRZEWIECKI, Morion LBCK1, Stefan MANIA, Andrzej NOSAL - Henryk FU/REK - Lealaw NIEMIEC, Henryk RUTKOWSKI Adres: PZF, ZO Zielonogórskiego Skr. poczt. 24 Wmiterplatte 11, pok Zielono Góro tel. 4(68) wew. 481 Biuro - poniedziałek , piątek EKSPERCI PZF Kontakt z ekspertami należy nawiązywać poprzez biura Okręgów PZF (adresy i telefony podano wczeóniej). W przypadku członków Koła PZF Polonia" podano adresy domowe ekspertów. Przy zleceniach korespondencyjnych przed wysłaniem znaczków do ekspertyzy należy pisemnie porozumieć się z wybranym ekspertem. Janusz ADAMCZYK (Okręg PZF w Krakowie). Całonci pocztowe okresu przedznaczkowego dla Galicji i WM Krakowa. Stanisław BARAŃSKI (Okręg PZI, w Warszawie). Obozowe poczty jenieckie, korespondencja obmów konoentracyjnych, internowanych, pracy przymusowej i getto. Januar BERREKA (Okręg Wielkopoktki PZF). Całostki polskie od roku 1918 i znaczki polaki od roku Henryk BIAŁEK (Okręg PZF w Warszawie). Wydania lubelskie 1044 r. Fabian BURA (Okręg PZF w Wanizawie). Poczty lotnicze i zeppelinowe. Józef FALKOWSKI (Okręg PZF w Watszawie). Wazystkie zamorki polskie. Jerzy CRYZEL (Okręg PZF w Łodzi). Polska Nr I ornz poczty miejskie Przedbon, Sosnowiec i Gerhard HAHNE (Torstmase 7, D-31(2 Uetze, RFN). Znaki pocztowe Litwy Środkowej i Wilno. Trakeez liampel (Okręg PZF w Loki), Cedenci pocztowe oknem, przedznaczkowego oraz Polska Nr I. Stefan JAKLICEWICZ (Okręg PZF w Warszawie). CedMei polskiej poczty morskiej. Heinz Erwin JUNGJOHAN (Jahnweg 7, St. Pater-Ording, RFN). Wszystkie znaczki i ()Mostki polskie. Mariasz KALINOWSKI (Okręg PZF w Wnrconwie). Wszystkie znaczki polskie z wykurzeniem wydali lokalnych, poczt jenieckich i WM Gdańska. Zbigniew KORSZEŃ 1Z0 PZF w Lublinie). Badanie znaków i całostek polskich od 1944 roku oraz polskich poczt lotniczych. Marcel KOSEVE (15 tiv. Aristide Briundt, F UHay-las-Rcses, Francja). Wszystkie rekistki pobkie, Eugeniusz KRAWCZYK (Okręg PZF w Warszawie). Znaczki PRL, Porł Gdańsk. Wiktor KURKI EWICZ (Okręg PZF w Warszawie). Znaczki PRL 283

20 Janusz KRIF,SID (Okręg Hydgcski PZF). Polskie cenzury wojskowe i cywilne. Maciej MISZCZAK (Okręg PZF we Wmclowici). Pobicie znaki pocztowe XVIII-XIX w., znaczki okupacyjne na ziemiach polskich, znaczki polskie z kil i znaczki PRL Piotr PELCZAR (Okręg PZF w Koszalinie). Całostki polskie od roku 1918, okupacyjne, międzyobozowe i obozów jenieckich z wyloczeoiern M urnau. Stefan PETRIUK (Nerw Siwawe Longballigholz, RFN). Wszystkie zoaczki polskie z wytuczeniem Portu Gdańsk i Litwy Sradkowej. Janusz Zbigniew PIEKUT (Okręg ZF w Warszawie). Całoicci pocztowe Królestwa Polskiego okresu przealznoczkowego, caloici pocztowe ze onuczkami»wodzowie" 1944 r., polskie stemple prowizoryczne i polskie cenzury Lech POPIELEWSKI (Okręg Ibrufiski PZF). Znaki pocztowe od roku 1764 do 1870 oraz pruskie «doki pocztowe okraso przedznakowego na ziemiom), polskich. Jan RYBLEWSKI (Okręg PZF w Krokowie). Wszystkie zamki polskie. Stanisław SADOWSKI (Okręg PZF w Łodzi). Znaki PRL. Lesław SCHMUTL (Okręg PZF w Rzeszowie). Wszystkie znaczki i całostki polskie. Aleksander SĘKOWSKI (Okręg PZF w Warszawie). Zooid pocztowe ',oryl kolonii niemieckich, niemieckich biur pocztowych za granicz?, niemiecka poczto morska, morsko poczta okrętowa do I wojny Swiatowry oraz niemiecko poczto polowa z terenu Chin, Afryki Pld,Zoch., blokady wybrzeża Wenezueli orfa Afryki Wschodniej i 'Porcji z okraso I wojny Swintowej. Bohdan SUBOCZ (Okręg PZF w Warszawie). Wszystkie znaczki i colostki polskie. Kazimierz SZTABA (Okręg PZF w Krakowie). Wszystkie znaczki i coloetki polskie. Jerzy TOKAR (Okręg PZF w Łczlzi). Ostemplownnio i «itaki pocztowe ziem polskich okresu znoczkowego. Stanisław WALISCH (Okręg PZF w trybik Znaczki polskie od roku 1920 i kuracji niemieciciej roku. Morion WAYS (Okręg Tormiski PZF). Wszystkie znaczki i mimiki polskie. RZECZOZNAWCY PZF DO WYCENY ZBIORÓW FILATELISTYCZNYCH Rzeczoznawcy powołani przez Zarząd Główny PZF posiadają uprawnienia do wyceny zbiorów filatelistycznych. Kontakt z rzeozoznaweruni może być nawiązany poprzez biuro macierzystego Okręgu PZF (adresy i telefony podano wczeisniej). Podane są imię i nazwisko, numer ewidencyjny (w nawiecie) oraz macierzysty Okręg PZF. Jeny KLODOS (1/94) Jon URBANEK (15/94) Okręg Warmitlisko-Mazurski PZF Okręg Wielkopolski PZF Bogusław OLECHNOWSKI (2/94) Józef WICZKOWSKI (16194) Okręg Zielonogórski PZF Okręg Wolim-zyski l'zf Sobiesław PIĄTEK (3/94) Piotr WIERCINSKI (17/94) Okręg Zielonogórski PZF Okręg Wałbrzyski PZF Bogdan BALCEROWICZ 14/94) Ryszard ZALESKI (18/941 Okręg Slusko-Dąbrowski PZF Okręg Wałbrzyski PZF Br011iSIRVI BRZOZOWSKI (5/94) Julian H. DOBROWOLSKI (19194) Okręg Walbrzyski PZF Okręg PZF w Lublinie Zbigniew CAŁUSIŃSKI (6/94) Zbigniew GNIEWOSZEWSKI (20/94) Okręg Wałbrzyski PZF Okręg Szczeeióski PZF Romuald JEŻEWSKI Józef GRANARCZYK (21/941 Okręg Sląsko-Detbrowski PZF Okręg Szczocioski PZF Slonislow KACZMAREK (8/941 Kazimierz KRYKWINSKI (22/94) Okręg Wałbrzyski PZF Okręg Częstochowski PZF Kazimierz KOWOLIK (9/94) Zbigniew KORSZEŃ (23/94) Okręg Slosko-Debrowski PZF Okręg PZF w Lublinie Karol MICZA (10/94) Leszek ROMAN (24/94) Okręg Slosko-Debrowski PZF Okręg PZF w Lublinie Jun OLEJNIE (11/94) Włodzimierz SZUBKA (20/94) Okręg Śląsko-Dqhrowski PZF Okręg Częstochowski PZF Zbigniew PATRALSKI 112/94) Jon Wiktor TROCZYŃSKI (2W94) Okręg Wałbrzyski PZF Okręg PZF w Łodzi Zbigniew PIETRANIE (13/94) J.11111». BERBERA (27/94) Okręg Wałbrzyski PZF Okręg Wielkopolski PZF Wodom POŁCIE (14/94) Roman BRAJCZEWSKI (28(94) Okręg AlqskosDabrowski PZF Okręg PZF w Bydgcaucry 284

PALMARES KWFiKN TRANSPORT 2010. KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA i KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT 2010 PALMARES

PALMARES KWFiKN TRANSPORT 2010. KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA i KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT 2010 PALMARES KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA i KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT 2010 PALMARES KATOWICE 06 12 września 2010 1 2 INAUGURACJA KRAJOWEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ I KONFERENCJI NAUKOWEJ TRANSPORT 2010.. 4 PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick Pierwsza francuska poczta lotnicza Z u arsz ta zbieracza całostek Koperta pamiątkowa z okazji jubileuszu pierwszej reg Samej linii francuskiej poczty lotniczej (p. str.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH SIERPIEŃ - WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2012 NR 8-9-10 (637-638-639)

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH SIERPIEŃ - WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2012 NR 8-9-10 (637-638-639) ISSN 1231-6075 Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

rok założenia 1928 dawniej

rok założenia 1928 dawniej Wydawca F O R U M S P A W A L N I K Ó W P O L S K I C H Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Agenda wydawnicza simp, ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 warszawa tel./fax: 0-22 827 25 42, 0-22 336 4 79 e-mail: pspaw@ps.pl,

Bardziej szczegółowo

Nr 9 POLSKA 3 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. r. Cena 6.- zł (w tym 7% VAT) PL ISSN 0015-0975. (947) rok XLVIII wrzesień 2001.

Nr 9 POLSKA 3 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. r. Cena 6.- zł (w tym 7% VAT) PL ISSN 0015-0975. (947) rok XLVIII wrzesień 2001. PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Qii'UUM Europejska Wystawa Filatelistyczna Europcan Philatelic Exhibition LUBLIN 1-9.09.2001 FILATFJ-ISTYCZNA x 01 09 2001 111919 1 TCSOPTISICA WYSTAWA riluelistlye04-4,

Bardziej szczegółowo

~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW. %KM CIRCUS PARADNE C dowla widowiskowa, wśród których najstarsza ) OID MILWANEE DAYS

~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW. %KM CIRCUS PARADNE C dowla widowiskowa, wśród których najstarsza ) OID MILWANEE DAYS O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW Nr 10 (648) Rok XXX 16-31 MAJA 1983 Cena 20 zł AKR/ II14 OID MILWANEE DAYS ~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... YRK to w starożytności amfiteatralna bu- %KM CIRCUS PARADNE C dowla

Bardziej szczegółowo

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3391 3392 3393 3396 W NUMERZE na40str. IN THIS ISSUE

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek S Ł OW N I K B I O G R A F I C Z N Y Wa r s z a w a 2015 MAZOWIECCY MUZEALNICY S Ł O W N I K B I O G R A F I C Z N Y Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek MAZOWIECCY MUZEALNICY

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

30 lat. Polskiego Towarzystwa Informatycznego. wydanie II rozszerzone. Warszawa grudzień 2011

30 lat. Polskiego Towarzystwa Informatycznego. wydanie II rozszerzone. Warszawa grudzień 2011 30 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego 1981 2011 wydanie II rozszerzone Warszawa grudzień 2011 Copyright 2011 Polskie Towarzystwo Informatyczne ISBN 978-83-60810-49-1 Redakcja: Marian Noga, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Nr 3 (21)/2009 październik 2009 Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Rada ŚlOIIB Konkurs Budowa Roku 2008 nagroda I stopnia i tytuł

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 2 (83) luty 2003 Rok IX ISSN 1425 798X fot. K. Dąbrowska 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 2/2003 PERSONALIA Nowy zastępca dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

90 LAT POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO

90 LAT POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO 90 LAT POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO Polski Komitet Olimpijski powstał w 1919 r. Wcześniej, na przełomie XIX i XX wieku, kiedy Pierre de Coubertin inicjował i tworzył międzynarodowy ruch olimpijski,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości SIMP ISSN 1231-6075 W NUMERZE :

Wiadomości SIMP ISSN 1231-6075 W NUMERZE : ISSN 1231-6075 Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie

Bardziej szczegółowo

Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa

Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa PROGRAM Bydgoszcz 11 13 września 2014 roku Bydgoszcz 2014 r. Ruch

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny

biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny ISSN 1642-1736 Nr 1/2009 (20) Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM POŚWIĘCONE PAMIĘCI PROFESORA WŁODZIMIERZA KRUKOWSKIEGO (1887 1941)

Bardziej szczegółowo

ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz

ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, ur. 3.06.1957. Poetka i prozaik. Mieszka w Teplicach (Czechy).Wydała tomy poezji: Říkají mi poezie (Mówią mi poezja, 1987), Ta ženská musí být opilá (Ta kobieta musi być

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego ISSN 1897-3868 Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 (Nr 22) Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego XI Zjazd Sprawozdawczy LOIIB Młodzi inżynierowie w

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7 ISSN 0239-3549 Spis treści VI Międzynarodowa Konferencja SACROEXPO...6 MISTER ARCHITEKTURY woj.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI XVIII WALNY ZJAZD PTTK ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI XVII kadencja 2009 2013 Warszawa, 14 15 września 2013 r. Opracowanie: zespół Projekt i

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 1-15 GRUDN1A 1975 W NUMERZE: 30-lecie ONZ. Ziernia azylu i wolnoici. Medal za zaslugi dla rozwoju publikacji f il ate listycz nych

WARSZAWA, 1-15 GRUDN1A 1975 W NUMERZE: 30-lecie ONZ. Ziernia azylu i wolnoici. Medal za zaslugi dla rozwoju publikacji f il ate listycz nych W NUMERZE: 30-lecie ONZ Ziernia azylu i wolnoici Medal za zaslugi dla rozwoju publikacji f il ate listycz nych Wydawnictwa XII Wystawy Jubilcusz XXV-lecia PZF w filuxnenistyce 10 stycznia ukate Me seria

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo