I. Wprowadzenie teoretyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wprowadzenie teoretyczne"

Transkrypt

1 Magdalena Ankiersztejn-Bartczak Jakość życia osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. Badania 150 osób sfinansowane ze środków Urzędu Miasta stołecznego Warszawy. I. Wprowadzenie teoretyczne Wiadomość o tym, że jest się zakażonym HIV 1, jest bolesna i zawsze trudna do zaakceptowania. Reakcje na nią mogą być różne: wstrząs, odrzucenie, gniew, zamknięcie w sobie, wreszcie akceptacja. Powstaje wtedy pytanie, z kim podzielić się tą wiadomością, gdzie znaleźć pocieszenie i wsparcie. Może się to wiązać z ujawnieniem spraw najbardziej osobistych, ale często ważniejsza jest możliwość rozmowy. 2. Świat od 25 lat próbuje stawić czoła epidemii HIV. W Polsce pierwsze przypadki rozpoznano w latach Po początkowej bezradności i obserwacji stale pogarszającego się stanu zdrowia pacjentów zaczęto stosować leczenie antyretrowirusowe. Lek AZT wydłużał życie, ale o pół roku. Przełom nastąpił w 1996 r., kiedy wprowadzono do powszechnego stosowania inhibitory proteazy stosowane w połączeniu z dwoma lekami należącymi do innych grup. Dzięki temu sposobowi leczenia w krajach, w których jest ono dostępne, także w Polsce, zmniejszyła się znacznie ilość zachorowań na schorzenia związane z zakażeniem HIV, zmniejszyła się ilość śmierci powodowanych przez wirus. Obecnie zakażenie HIV stało się schorzeniem przewlekłym, którego przebieg można spowolnić znacznie dzięki stosowanym lekom 3. Zakażenie HIV jest jednym z wielu zakażeń przenoszonych drogą płciową bądź też poprzez krew. Jednak to zakażenie wywołuje silne psychologicznie emocje i reakcje społeczne. Osobom żyjącym z HIV trudno przyznać się do swojego 1 HIV (Human Immunodeficiency Virus) jest to ludzki wirus upośledzenia odporności jeden z grupy wirusów, powodujących upośledzenie układu immunologicznego. Znane są dwa ludzkie wirusy upośledzenia odporności: HIV-1 zidentyfikowany w 1983 r., będący główną przyczyną AIDS na świecie oraz wirus HIV-2 odkryty w 1986 r., występujący przede wszystkim na obszarach Afryki Zachodniej, rzadziej prowadzący do AIDS 2 Głowaczewska I., Żyć z wirusem. Poradnik dla osób żyjących z HIV, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, s Rogowska-Szadkowska D., Żyć z wirusem. Poradnik dla osób żyjących z HIV, Warszawa 2006, s. 5 1

2 zakażenia. Społeczny stygmat i dyskryminacja nie pozwalają normalnie funkcjonować. Epidemia HIV/AIDS pojawiła się w Polsce niespodziewanie, zaskakując zupełnie nieprzygotowane społeczeństwo do walki z nowym problemem. Na całym świecie reakcje społeczne były do siebie zbliżone i przypominały zachowania oraz postawy znane od wieków, lecz odnoszące się do innych epidemii i plag 4. W pierwszych latach epidemii chorych i zakażonych próbowano izolować, m.in. poprzez umieszczanie w odosobnionych placówkach, osobnych poradniach 5. Jednak tworzenie wydzielonych domów najpierw w Kawęczynie, kolejno w Rembertowie, Głoskowie, Józefowie, Piastowie, Rudzie Pabianickiej i w Laskach powodowało sprzeciw społeczności lokalnej. Scenariusz wydarzeń we wszystkich miejscowościach był podobny: po wyborze lokalizacji i zorganizowaniu siedziby przez MONAR, okoliczna ludność organizowała akcję protestacyjną, przybierającą formy coraz bardziej zorganizowane, agresywne i drastyczne. Wówczas Marek Kotański przenosił obiekt w inne miejsce, gdzie historia się powtarzała. Apogeum agresja osiągnęła w podwarszawskich Laskach, gdzie po wyremontowaniu dwóch domów przeznaczonych dla porzuconych matek i seropozytywnych niemowląt, jeden z budynków został nocą spalony. 6 Pojawienie się w rodzinie osoby seropozytywnej wywoływało szok, rozpacz, strach, czasem nawet jej wykluczenie. Charakterystyczną reakcją społeczną widoczną na forum publicznym był często paniczny lęk czy wręcz histeria, nawet tam, gdzie osoba zakażona nikomu ni zagrażała 7. Sytuacja osób seropozytywnych, przy postępujące wiedzy medycyny, nowych lekach, zmiany podejścia do zakażenia jak do przewlekłej choroby, teoretycznie 4 Krawczyk-Wasilewska V., AIDS studium antropologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s Tamże, s Tamże, s Wojciechowska J., Stygmat i dyskryminacja jako trzecia faza epidemii HIV/AIDS, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s.57. 2

3 powinna się zmienić. Czy faktycznie tak jest? Czy osoby żyjące z HIV mogą normalnie żyć, pracować, funkcjonować w społeczeństwie? II. Sformułowanie problemu badawczego 1. Uzasadnienie badań Wzrost wiedzy o zakażeniu nie przekłada się na postawy wobec osób HIV+. Nie wpływa na lepsze życie tych osób, które ciągle spotykają się ze stygmatem i dyskryminacja w swoim życiu. Oficjalnie mamy do czynienia z małą ilością doniesień o łamaniu praw osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. Przeprowadzone badania pozwoliły uzyskać szerszą wiedzę od większej ilości osób zakażonych i przedstawić obiektywne ujęcie problemu.. 2. Cel badań Dokonanie analizy cech społeczno-demograficznych osób seropozytywnych, zebranie informacji o jakości życia z wirusem, sytuacji społecznej. 3. Pytania badawcze 1. Jakie są cechy demograficzne osób seropozytywnych 2. Jak długo wiedzą o swoim zakażeniu i w jaki sposób się o nim dowiedzieli? 3. Komu powiedzieli o swoim zakażeniu i jaka była reakcja? 4. Co zmieniło się w życiu od momentu dowiedzenia się o swoim zakażeniu? 5. Czy osoby seropozytywne spotkały się z zachowaniami stygmatyzującymi i dyskryminującymi? 4. Metody badań Do przeprowadzenia badań została zastosowana jedna z najpopularniejszych metod badań społecznych jaką jest sondaż. Metoda ta jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk 8. Dla potrzeb badań zastosowała użyta technika wywiadu. Do przeprowadzenia badania skonstruowano kwestionariusz wywiadu zbudowany z pytań zamkniętych dotyczących cech demograficznych badanych osób oraz pytań dotyczących ich życia z wirusem. 8 Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998, s. 51 3

4 Badana grupa W badaniu wzięło udział 150 osób zakażonych. Zostały one przeprowadzone w październiku i listopadzie 2008 r. na terenie Warszawy. Prowadzone były również indywidualne rozmowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS. Badanie było anonimowe i dobrowolne. Cechy demograficzne osób żyjących z HIV i chorych na AIDS Wśród ogółu osób badanych, które wypełniły ankietę większość (64%) stanowili mężczyźni, 36 % kobiety (ryc. 1) 64% 36% Kobieta Mężczyzna Ryc.1. Odsetek osób badanych ze względu na płeć Osoby, które najczęściej wypełniały ankietę były w wieku między 30 a 39 r.ż., najmniejsza reprezentacja jest osób między 60 a 69 r (ryc.2). badanie to nie stanowi Reprezentację dla populacji osób zakażonych HIV w Polsce. 4

5 Ryc. 2. Liczba osób badanych ze względu na wiek. Spośród badanej grupy 1/3 osób dowiedziała się o swoim zakażeniu miedzy 1996 r. a 2000 r. Szczegółowy rozkład danych poniżej: Od którego roku wie Pan/i że jest zakażona: Brak odpowiedzi 1 Wśród osób badanych 67 osób miało wykształcenie średnie. 32 osoby miało wykształcenie większe niż średnie, 51 osób miała wykształcenie niższe niż średnie (tab. 1). Wykształcenie Podstawowe 25 Zawodowe 26 Średnie 67 Wyższe 28 Ponad wyższe 4 N=150 Tab. 1. Poziom wykształcenia osób badanych. 5

6 Wśród osób badanych większość osób deklarowała orientację heteroseksualną (102 osoby). 38 osób stanowiły osoby homoseksualne, 9 biseksualne. 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Większość osób (98) była stanu wolnego (panna/ kawaler)-tab. 2 Stan cywilny Panna/ kawaler 98 Rozwiedziona/ rozwiedziony 29 Zamężny/ zamężna 14 Wdowa/ wdowiec 8 Brak odpowiedzi 1 N=150 Tab. 2. Stan cywilny badanych osób Ponad połowa osób badanych (81 osób) nie jest obecnie w stałym związku. 49 osób jest w związku nieformalnym, 15 w związku formalnym, zalegalizowanym. 5 osób nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. W badanej grupie większość osób pracuje zawodowo (83 osoby). Część z nich oprócz pracy również się uczy (10 osób) bądź też dostaje rentę (68 osób). Tylko 16 osób nie pracuje. Główną przyczyną niezdolności do pracy są problemy zdrowotne. Spośród badanej grupy 42 osoby są zatrudnione na umowę o pracę. 36 osób ma podpisane umowy zlecenie/ umowy o dzieło. Mała liczba osób (7) jest na utrzymaniu rodziców. Osoby zakażone nie mają dużych dochodów miesięcznych netto (tab. 3). 72 osoby (48%) zarabiają mniej niż zł. Tylko 21 osób (14%) deklaruje zarobki powyżej zł. Tab. 3. Miesięczny dochód netto Miesięczne zarobki netto % Mniej niż 500 zł zł zł zł zł zł 7 5 Więcej niż 3000 zł Brak odpowiedzi 7 5 N= /3 osób badanych mieszka we własnym mieszkaniu (tab. 4). 24 osoby wynajmują mieszkanie. Wśród 15 osób, które zaznaczyły inne miejsce dominowały mieszkania readaptacyjne bądź też socjalne. 6

7 Tab. 4. Miejsce zamieszkania osób badanych Zamieszkanie osób badanych We własnym mieszkaniu 57 W wynajmowanym mieszkaniu 24 U znajomych 4 Z rodzicami 27 W ośrodku 23 Inne miejsce 15 Wśród badanej grupy, 45 osób ma dzieci. 40 posiada jedno dziecko, 15 dwójkę. Spośród wszystkich dzieci tylko pięcioro jest zakażonych. W przyszłości (tab. 5) 28 osób planuje mieć jeszcze dzieci. Dla 39 ograniczeniem w posiadaniu potomstwa jest fakt zakażenia. Tab. 5. Plany osób zakażonych związane z potomstwem Nie, już nie Nie, bo boję się, Nie, bo jestem mogę posiadać że urodzi się Nie, bo nie chcę Tak zakażony/a dzieci zakażone go osierocić Inne Wśród osób badanych dominującą drogą zakażenia były substancje psychoaktywne przyjmowane drogą iniekcji (88 osób). 71 osób jako drogę zakażenia podało drogę kontaktów seksualnych, z czego 30 były to kontakty heteroseksualne, 34 homoseksualne, 2 biseksualne. 3 osoby zadeklarowały potencjalną drogę zakażenia poprzez krew, 6 nie zna dokładnej drogi zakażenia. 40% osób zakażonych o swoim zakażeniu dowiedziało się w szpitalu (60 osób) 34% w punkcie anonimowego i bezpłatnego testowania (51 osób) tab. 6. Tab. 6. Miejsce uzyskania informacji o zakażeniu Miejsce informacji o zakażeniu % Szpital Punkt anonimowego i bezpłatnego testowania Inne miejsce Więzienie 11 8 Prywatna placówka służby Zdrowia 5 3 Punkt krwiodawstwa 4 2 N=150 7

8 Spośród wszystkich badanych 118 osób jest na terapii ARV. Spośród przyjmujących leki antyretrowirusowe rycina 3 wskazuje, że 37 osób przyjmuje II zestaw leków. Dla 27 osób jest to pierwszy zestaw. 6 osób miało więcej niż 6 kombinacji lekowych. Ryc. 3. Który zestaw leków Pan/ Pani obecnie przyjmuje? I zestaw II zestaw III zestaw IV zestaw V zestaw więcej niż VI zestawów Spośród badanych 83 osoby musiały zmienić swoje plany życiowe ze względu na zakażenie. Dla 62 osób, plany te pozostały bez zmian. 5 osób nie udzieliło informacji. Co 6 osoba musiała zmienić pracę ze względu na swój status serologiczny. Ponad 1/3 badanych (53 osoby) miały myśli samobójcze po poznaniu swojego statusu serologicznego, 5 osób nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Myśli te były związane ze strachem. Dla 40 osób wiązał się on z lękiem przed stygmatyzacją i dyskryminacją. 37 osób bało się życia z HIV. Lęk łączył się również ze strachem przed osamotnieniem (24 osoby) oraz utratą rodziny (22 osoby) Osoby zakażone najczęściej informują o swoim zakażeniu rodzinę (123 osoby). Najczęściej dowiadują się o tym rodzice (69 osób). Poniżej szczegółowe zestawienie poszczególnych odpowiedzi. Osób mogła zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Komu powiedział/a Pan/i o swoim zakażeniu? Rodzina 123 o Mąż/żona/partner 47 o Dzieci 9 o Rodzice 67 o Rodzeństwo 49 o Dalsza rodzina 14 Przyjaciele 88 Znajomi 31 Koledzy / koleżanki w pracy 17 8

9 Pracodawca 7 Pracownicy służby Zdrowia 56 Pracownicy służb więziennych 14 Inni 16 Na pytanie przed kim osoby zakażone ukrywają informację o swoim zakażeniu głównie jest to dalsza rodzina. Osoby badane zaznaczały, że maja trudność powiedzieć swoim dzieciom o swoim zakażeniu. Poniżej szczegółowy rozkład odpowiedzi. Rodzina 99 o Mąż/żona/partner 4 o Dzieci 19 o Rodzice 19 o Rodzeństwo 26 o Dalsza rodzina 69 Przyjaciele 24 Znajomi 78 Koledzy / koleżanki w pracy 61 Pracodawca 67 Pracownicy służby Zdrowia 31 Pracownicy służb więziennych 4 Inni Na pytanie (możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi) dlaczego ukrywa Pan/ Pani informację o swoim zakażeniu najczęściej padała odpowiedź (72 osoby) Boję się, że informacja o moim zakażeniu zostanie rozpowszechniona. Dla 60 osób informacja o zakażeniu jest wyłącznie ich sprawą. Wiele odpowiedzi dotyczyło również wrogości, lęku przed odrzuceniem. 22 osoby zaznaczyły, że wstydzą się, że są zakażone. Szczegółowy rozkład odpowiedzi poniżej. Dlaczego ukrywa Pan/Pani informację o swoim zakażeniu? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 72 - Boję się, że informacja o moim zakażeniu zostanie rozpowszechniona 60 - Uważam, że to wyłącznie moja sprawa 54 - Boję się gorszego traktowania 49 - Boję się wrogości 45 - Boję się odrzucenia 45 - Nie mam potrzeby mówienia 39 - Boję się utraty pracy 33 - Boję się odwrócenia ode mnie bliskich mi osób 25 - Boję się utraty pozycji społecznej 22 - Wstydzę się, że jestem zakażony/a 19 - Boję się osamotnienia 19 - Inne przyczyny 16 - Nie wiem, jak mam o tym powiedzieć 9

10 Ponad połowa badanych (79 osób) w swoim życiu spotkało się z przejawem dyskryminacji ze względu na status serologiczny. 8 osób nie udzieliło informacji na ten temat (ryc. 4). Ryc. 4. Sytuacja dyskryminacji ze względu na status serologiczny 5% 42% 53% tak nie brak odpowiedzi Spośród osób, które dyskryminowały najczęściej był to personelu medyczny (możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi). Poniżej rozkład poszczególnych odpowiedzi. Rodzina 23 o Mąż/żona/partner 6 o Dzieci 1 o Rodzice 5 o Rodzeństwo 6 o Dalsza rodzina 11 Przyjaciele 16 Znajomi 5 Koledzy/ koleżanki w pracy 6 Pracodawca 6 Pracownicy służby zdrowia 61 Pracownicy służb więziennych 7 Inni 1 Co było przejawem dyskryminacji? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) Wśród najczęściej udzielanych odpowiedzi co było przejawem dyskryminacji 45 osób odpowiedziało nieetyczne traktowanie przez personel służby zdrowia. W 37 przypadkach doszło do odmówienia udzielenia pomocy lekarskiej. Pytanie dotyczyło całego życia osób zakażonych. Poniżej szczegółowy rozkład odpowiedzi. 10

11 45 Nieetyczne traktowanie przez personel służby zdrowia 38 Rozpowszechnienie informacji o moim zakażeniu 37 Odmówienie pomocy lekarskiej 29 Odmówienie pomocy stomatologicznej 29 Niekompetentna pomoc lekarska 25 Odmowa wykonania zaleconego zabiegu 20 Odmowa przyjęcia do szpitala 11 Zakończenie związku 6 Utrata pracy 6 Utrata rodziny 6 Utrata pozycji społecznej 4 Nieprzyjęcie do pracy 3 Odmowa rehabilitacji 3 Inni 2 Utrata dzieci Według osób seropozytywnych główną przyczyną dyskryminacji jest brak wiedzy w społeczeństwie (102 odpowiedzi). 65 osób uważa, że jest ona związana z lękiem przed zakażeniem. 47 osób sądzi, że jest to związane z ludzką mentalnością. 9 osób w innych przyczynach podało m. in.: głupotę (4 osoby), poczucie wyższości nad osobami zakażonymi (1 osoba), brak checi edukacji (1 osoba). Pojawiła się jedna odpowiedź: sami sobie jesteśmy winni. Liczby te się nie sumują, można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Osoby zakażone udzielały odpowiedzi nt. Czy w ostatnich 5 latach spotkał/a się Pan/i z brakiem wiedzy o HIV/AIDS wśród lekarzy(nie leczący osoby zakażone), pielęgniarek, dentystów, położnych. : 58% (87 osób) potwierdziło, że spotkało się z brakiem wiedzy wśród lekarzy, 47 % (70 osób) wśród pielęgniarek, 42% (63osoby) wśród dentystów. Szczegółowy rozkład odpowiedzi zawiera tabela 7. Tab. 7. Brak wiedzy wśród personelu medycznego w ostatnich 5 latach Brak wiedzy wśród: lekarze % pielęgniarki % dentyści % położne % Tak Nie Brak odpowiedzi Nie dotyczy

12 95 osób korzysta ze wsparcia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. 75 osób korzysta ze wsparcia Stowarzyszenia SIEC PLUS, 46 ze Stowarzyszenia Bądź z nami, 20 ze Stowarzyszenia Pomoc Socjalna. Liczby te się nie sumują, można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 1/3 osób zakażonych dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoją jakość życia. Dla 65 osób nie jest ona ani dobra ani zła (tab. 8). Tab. 8. Jakość życia osób żyjących z HIV i chorych na AIDS Jakość życia % Bardzo źle 6 4 Źle 9 6 Ani dobra ani zła Dobra 12 8 Bardzo dobra Brak odpowiedzi Łącznie Prawie połowa osób zakażonych (48%) jest zadowolona ze swojego stanu zdrowia. 18% (37 osób) jest niezadowolonych lub bardzo niezadowolonych (tab. 9). Tab. 9. Stan zdrowia osób żyjących z HIV i chorych na AIDS Stan zdrowia % Bardzo niezadowolony 5 3 Niezadowolony Ani zadowolony ani nie zadowolony Zadowolony Bardzo zadowolony 8 5 Brak odpowiedzi Łącznie Większość osób (86 odpowiedzi) dobrze lub bardzo dobrze odnajduje się w sytuacji osoby zakażonej. 21 osób odpowiedziało źle lub bardzo źle (tab. 10). 12

13 Tab. 10. Jak odnajduje się Pan/i w sytuacji osoby zakażonej Sytuacja osoby zakażone % Bardzo źle 8 5 Źle 13 9 Ani dobrze ani źle Dobrze Bardzo dobrze Brak odpowiedzi 5 3 Łącznie PODSUMOWANIE Przeprowadzone badania na 150 osobach zakażonych nie stanowią reprezentacji całego środowiska. Są one częścią opracowywanego szerzej, na skale ogólnopolską badania w ramach doktoratu. Osoby zakażone wraz z długością lat z zakażeniem oswajają się z sytuacją życiową jaka ich spotkała. Duża część osób korzysta ze wsparcia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób seropozytywnych. Ci, którzy z niej nie korzystają deklarują, że nie mają potrzeby, bo sami sobie radzą. Osoby zakażone podkreślają również rolę NGO w edukowaniu społeczeństwa. Badania wykazały, że osoby zakażone głównie spotykają się ze stygmatem i dyskryminacją ze strony personelu medycznego. Podkreślają, że nie informują o swoim zakażeniu z leku przed rozpowszechnianiem tej informacji oraz obawy przed sytuacjami stygmatyzującymi. Dalsze badania w ramach doktoratu pozwolą sprawdzić, czy na tle Polski Warszawa wypada lepiej czy gorzej. Należy pamiętać, że w stolicy jest bardzo dobrze oceniana pomoc lekarzy specjalistów z przychodniu i szpitala zakaźnego przy ul. Wolskiej. Jest też dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia organizacji pozarządowych. To wszystko może przyczyniać się do faktu, że tylko 10% osób seropozytywnych źle lub bardzo źle ocenia swoją jakość życia, mimo bardzo niskich zarobków w tej grupie badanych. 13

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Wrocław Gliwice, 2010 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Opis realizowanych badań...10 3. Interpretacja wyników badania...11 3.1 Sytuacja społeczno-demograficzna...11

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej i Michała Pawlęgi

pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej i Michała Pawlęgi pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej i Michała Pawlęgi Redakcja: Mirosława Makuchowska i Michał Pawlęga Korekta językowa: Marzena Lizurej Publikacja dofinansowana przez Fundację im. Stefana Batorego oraz

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

Piotr Olech. Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych

Piotr Olech. Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Piotr Olech Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Piotr Olech Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Warszawa 2006 a Spis treści Bezdomność w ujęciach definicyjnych 4 Skala i charakter bezdomności 7 Problem

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Nieopłacana praca domowa

Nieopłacana praca domowa Instytut Spraw Obywatelskich Nieopłacana praca domowa - jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa? Łódź 2006 Raport przygotowany jesienią 2006 r., w ramach Kampanii

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych 1

Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych 1 Prof. Mark Regnerus Department of Sociology and Population Research Center University of Texas at Austin Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Maciej Kucharczyk, AGE Platform Europe 1 W świetle obecnej sytuacji gospodarczej Unia Europejska znalazła się

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo