I. Wprowadzenie teoretyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wprowadzenie teoretyczne"

Transkrypt

1 Magdalena Ankiersztejn-Bartczak Jakość życia osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. Badania 150 osób sfinansowane ze środków Urzędu Miasta stołecznego Warszawy. I. Wprowadzenie teoretyczne Wiadomość o tym, że jest się zakażonym HIV 1, jest bolesna i zawsze trudna do zaakceptowania. Reakcje na nią mogą być różne: wstrząs, odrzucenie, gniew, zamknięcie w sobie, wreszcie akceptacja. Powstaje wtedy pytanie, z kim podzielić się tą wiadomością, gdzie znaleźć pocieszenie i wsparcie. Może się to wiązać z ujawnieniem spraw najbardziej osobistych, ale często ważniejsza jest możliwość rozmowy. 2. Świat od 25 lat próbuje stawić czoła epidemii HIV. W Polsce pierwsze przypadki rozpoznano w latach Po początkowej bezradności i obserwacji stale pogarszającego się stanu zdrowia pacjentów zaczęto stosować leczenie antyretrowirusowe. Lek AZT wydłużał życie, ale o pół roku. Przełom nastąpił w 1996 r., kiedy wprowadzono do powszechnego stosowania inhibitory proteazy stosowane w połączeniu z dwoma lekami należącymi do innych grup. Dzięki temu sposobowi leczenia w krajach, w których jest ono dostępne, także w Polsce, zmniejszyła się znacznie ilość zachorowań na schorzenia związane z zakażeniem HIV, zmniejszyła się ilość śmierci powodowanych przez wirus. Obecnie zakażenie HIV stało się schorzeniem przewlekłym, którego przebieg można spowolnić znacznie dzięki stosowanym lekom 3. Zakażenie HIV jest jednym z wielu zakażeń przenoszonych drogą płciową bądź też poprzez krew. Jednak to zakażenie wywołuje silne psychologicznie emocje i reakcje społeczne. Osobom żyjącym z HIV trudno przyznać się do swojego 1 HIV (Human Immunodeficiency Virus) jest to ludzki wirus upośledzenia odporności jeden z grupy wirusów, powodujących upośledzenie układu immunologicznego. Znane są dwa ludzkie wirusy upośledzenia odporności: HIV-1 zidentyfikowany w 1983 r., będący główną przyczyną AIDS na świecie oraz wirus HIV-2 odkryty w 1986 r., występujący przede wszystkim na obszarach Afryki Zachodniej, rzadziej prowadzący do AIDS 2 Głowaczewska I., Żyć z wirusem. Poradnik dla osób żyjących z HIV, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, s Rogowska-Szadkowska D., Żyć z wirusem. Poradnik dla osób żyjących z HIV, Warszawa 2006, s. 5 1

2 zakażenia. Społeczny stygmat i dyskryminacja nie pozwalają normalnie funkcjonować. Epidemia HIV/AIDS pojawiła się w Polsce niespodziewanie, zaskakując zupełnie nieprzygotowane społeczeństwo do walki z nowym problemem. Na całym świecie reakcje społeczne były do siebie zbliżone i przypominały zachowania oraz postawy znane od wieków, lecz odnoszące się do innych epidemii i plag 4. W pierwszych latach epidemii chorych i zakażonych próbowano izolować, m.in. poprzez umieszczanie w odosobnionych placówkach, osobnych poradniach 5. Jednak tworzenie wydzielonych domów najpierw w Kawęczynie, kolejno w Rembertowie, Głoskowie, Józefowie, Piastowie, Rudzie Pabianickiej i w Laskach powodowało sprzeciw społeczności lokalnej. Scenariusz wydarzeń we wszystkich miejscowościach był podobny: po wyborze lokalizacji i zorganizowaniu siedziby przez MONAR, okoliczna ludność organizowała akcję protestacyjną, przybierającą formy coraz bardziej zorganizowane, agresywne i drastyczne. Wówczas Marek Kotański przenosił obiekt w inne miejsce, gdzie historia się powtarzała. Apogeum agresja osiągnęła w podwarszawskich Laskach, gdzie po wyremontowaniu dwóch domów przeznaczonych dla porzuconych matek i seropozytywnych niemowląt, jeden z budynków został nocą spalony. 6 Pojawienie się w rodzinie osoby seropozytywnej wywoływało szok, rozpacz, strach, czasem nawet jej wykluczenie. Charakterystyczną reakcją społeczną widoczną na forum publicznym był często paniczny lęk czy wręcz histeria, nawet tam, gdzie osoba zakażona nikomu ni zagrażała 7. Sytuacja osób seropozytywnych, przy postępujące wiedzy medycyny, nowych lekach, zmiany podejścia do zakażenia jak do przewlekłej choroby, teoretycznie 4 Krawczyk-Wasilewska V., AIDS studium antropologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s Tamże, s Tamże, s Wojciechowska J., Stygmat i dyskryminacja jako trzecia faza epidemii HIV/AIDS, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s.57. 2

3 powinna się zmienić. Czy faktycznie tak jest? Czy osoby żyjące z HIV mogą normalnie żyć, pracować, funkcjonować w społeczeństwie? II. Sformułowanie problemu badawczego 1. Uzasadnienie badań Wzrost wiedzy o zakażeniu nie przekłada się na postawy wobec osób HIV+. Nie wpływa na lepsze życie tych osób, które ciągle spotykają się ze stygmatem i dyskryminacja w swoim życiu. Oficjalnie mamy do czynienia z małą ilością doniesień o łamaniu praw osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. Przeprowadzone badania pozwoliły uzyskać szerszą wiedzę od większej ilości osób zakażonych i przedstawić obiektywne ujęcie problemu.. 2. Cel badań Dokonanie analizy cech społeczno-demograficznych osób seropozytywnych, zebranie informacji o jakości życia z wirusem, sytuacji społecznej. 3. Pytania badawcze 1. Jakie są cechy demograficzne osób seropozytywnych 2. Jak długo wiedzą o swoim zakażeniu i w jaki sposób się o nim dowiedzieli? 3. Komu powiedzieli o swoim zakażeniu i jaka była reakcja? 4. Co zmieniło się w życiu od momentu dowiedzenia się o swoim zakażeniu? 5. Czy osoby seropozytywne spotkały się z zachowaniami stygmatyzującymi i dyskryminującymi? 4. Metody badań Do przeprowadzenia badań została zastosowana jedna z najpopularniejszych metod badań społecznych jaką jest sondaż. Metoda ta jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk 8. Dla potrzeb badań zastosowała użyta technika wywiadu. Do przeprowadzenia badania skonstruowano kwestionariusz wywiadu zbudowany z pytań zamkniętych dotyczących cech demograficznych badanych osób oraz pytań dotyczących ich życia z wirusem. 8 Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998, s. 51 3

4 Badana grupa W badaniu wzięło udział 150 osób zakażonych. Zostały one przeprowadzone w październiku i listopadzie 2008 r. na terenie Warszawy. Prowadzone były również indywidualne rozmowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS. Badanie było anonimowe i dobrowolne. Cechy demograficzne osób żyjących z HIV i chorych na AIDS Wśród ogółu osób badanych, które wypełniły ankietę większość (64%) stanowili mężczyźni, 36 % kobiety (ryc. 1) 64% 36% Kobieta Mężczyzna Ryc.1. Odsetek osób badanych ze względu na płeć Osoby, które najczęściej wypełniały ankietę były w wieku między 30 a 39 r.ż., najmniejsza reprezentacja jest osób między 60 a 69 r (ryc.2). badanie to nie stanowi Reprezentację dla populacji osób zakażonych HIV w Polsce. 4

5 Ryc. 2. Liczba osób badanych ze względu na wiek. Spośród badanej grupy 1/3 osób dowiedziała się o swoim zakażeniu miedzy 1996 r. a 2000 r. Szczegółowy rozkład danych poniżej: Od którego roku wie Pan/i że jest zakażona: Brak odpowiedzi 1 Wśród osób badanych 67 osób miało wykształcenie średnie. 32 osoby miało wykształcenie większe niż średnie, 51 osób miała wykształcenie niższe niż średnie (tab. 1). Wykształcenie Podstawowe 25 Zawodowe 26 Średnie 67 Wyższe 28 Ponad wyższe 4 N=150 Tab. 1. Poziom wykształcenia osób badanych. 5

6 Wśród osób badanych większość osób deklarowała orientację heteroseksualną (102 osoby). 38 osób stanowiły osoby homoseksualne, 9 biseksualne. 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Większość osób (98) była stanu wolnego (panna/ kawaler)-tab. 2 Stan cywilny Panna/ kawaler 98 Rozwiedziona/ rozwiedziony 29 Zamężny/ zamężna 14 Wdowa/ wdowiec 8 Brak odpowiedzi 1 N=150 Tab. 2. Stan cywilny badanych osób Ponad połowa osób badanych (81 osób) nie jest obecnie w stałym związku. 49 osób jest w związku nieformalnym, 15 w związku formalnym, zalegalizowanym. 5 osób nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. W badanej grupie większość osób pracuje zawodowo (83 osoby). Część z nich oprócz pracy również się uczy (10 osób) bądź też dostaje rentę (68 osób). Tylko 16 osób nie pracuje. Główną przyczyną niezdolności do pracy są problemy zdrowotne. Spośród badanej grupy 42 osoby są zatrudnione na umowę o pracę. 36 osób ma podpisane umowy zlecenie/ umowy o dzieło. Mała liczba osób (7) jest na utrzymaniu rodziców. Osoby zakażone nie mają dużych dochodów miesięcznych netto (tab. 3). 72 osoby (48%) zarabiają mniej niż zł. Tylko 21 osób (14%) deklaruje zarobki powyżej zł. Tab. 3. Miesięczny dochód netto Miesięczne zarobki netto % Mniej niż 500 zł zł zł zł zł zł 7 5 Więcej niż 3000 zł Brak odpowiedzi 7 5 N= /3 osób badanych mieszka we własnym mieszkaniu (tab. 4). 24 osoby wynajmują mieszkanie. Wśród 15 osób, które zaznaczyły inne miejsce dominowały mieszkania readaptacyjne bądź też socjalne. 6

7 Tab. 4. Miejsce zamieszkania osób badanych Zamieszkanie osób badanych We własnym mieszkaniu 57 W wynajmowanym mieszkaniu 24 U znajomych 4 Z rodzicami 27 W ośrodku 23 Inne miejsce 15 Wśród badanej grupy, 45 osób ma dzieci. 40 posiada jedno dziecko, 15 dwójkę. Spośród wszystkich dzieci tylko pięcioro jest zakażonych. W przyszłości (tab. 5) 28 osób planuje mieć jeszcze dzieci. Dla 39 ograniczeniem w posiadaniu potomstwa jest fakt zakażenia. Tab. 5. Plany osób zakażonych związane z potomstwem Nie, już nie Nie, bo boję się, Nie, bo jestem mogę posiadać że urodzi się Nie, bo nie chcę Tak zakażony/a dzieci zakażone go osierocić Inne Wśród osób badanych dominującą drogą zakażenia były substancje psychoaktywne przyjmowane drogą iniekcji (88 osób). 71 osób jako drogę zakażenia podało drogę kontaktów seksualnych, z czego 30 były to kontakty heteroseksualne, 34 homoseksualne, 2 biseksualne. 3 osoby zadeklarowały potencjalną drogę zakażenia poprzez krew, 6 nie zna dokładnej drogi zakażenia. 40% osób zakażonych o swoim zakażeniu dowiedziało się w szpitalu (60 osób) 34% w punkcie anonimowego i bezpłatnego testowania (51 osób) tab. 6. Tab. 6. Miejsce uzyskania informacji o zakażeniu Miejsce informacji o zakażeniu % Szpital Punkt anonimowego i bezpłatnego testowania Inne miejsce Więzienie 11 8 Prywatna placówka służby Zdrowia 5 3 Punkt krwiodawstwa 4 2 N=150 7

8 Spośród wszystkich badanych 118 osób jest na terapii ARV. Spośród przyjmujących leki antyretrowirusowe rycina 3 wskazuje, że 37 osób przyjmuje II zestaw leków. Dla 27 osób jest to pierwszy zestaw. 6 osób miało więcej niż 6 kombinacji lekowych. Ryc. 3. Który zestaw leków Pan/ Pani obecnie przyjmuje? I zestaw II zestaw III zestaw IV zestaw V zestaw więcej niż VI zestawów Spośród badanych 83 osoby musiały zmienić swoje plany życiowe ze względu na zakażenie. Dla 62 osób, plany te pozostały bez zmian. 5 osób nie udzieliło informacji. Co 6 osoba musiała zmienić pracę ze względu na swój status serologiczny. Ponad 1/3 badanych (53 osoby) miały myśli samobójcze po poznaniu swojego statusu serologicznego, 5 osób nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Myśli te były związane ze strachem. Dla 40 osób wiązał się on z lękiem przed stygmatyzacją i dyskryminacją. 37 osób bało się życia z HIV. Lęk łączył się również ze strachem przed osamotnieniem (24 osoby) oraz utratą rodziny (22 osoby) Osoby zakażone najczęściej informują o swoim zakażeniu rodzinę (123 osoby). Najczęściej dowiadują się o tym rodzice (69 osób). Poniżej szczegółowe zestawienie poszczególnych odpowiedzi. Osób mogła zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Komu powiedział/a Pan/i o swoim zakażeniu? Rodzina 123 o Mąż/żona/partner 47 o Dzieci 9 o Rodzice 67 o Rodzeństwo 49 o Dalsza rodzina 14 Przyjaciele 88 Znajomi 31 Koledzy / koleżanki w pracy 17 8

9 Pracodawca 7 Pracownicy służby Zdrowia 56 Pracownicy służb więziennych 14 Inni 16 Na pytanie przed kim osoby zakażone ukrywają informację o swoim zakażeniu głównie jest to dalsza rodzina. Osoby badane zaznaczały, że maja trudność powiedzieć swoim dzieciom o swoim zakażeniu. Poniżej szczegółowy rozkład odpowiedzi. Rodzina 99 o Mąż/żona/partner 4 o Dzieci 19 o Rodzice 19 o Rodzeństwo 26 o Dalsza rodzina 69 Przyjaciele 24 Znajomi 78 Koledzy / koleżanki w pracy 61 Pracodawca 67 Pracownicy służby Zdrowia 31 Pracownicy służb więziennych 4 Inni Na pytanie (możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi) dlaczego ukrywa Pan/ Pani informację o swoim zakażeniu najczęściej padała odpowiedź (72 osoby) Boję się, że informacja o moim zakażeniu zostanie rozpowszechniona. Dla 60 osób informacja o zakażeniu jest wyłącznie ich sprawą. Wiele odpowiedzi dotyczyło również wrogości, lęku przed odrzuceniem. 22 osoby zaznaczyły, że wstydzą się, że są zakażone. Szczegółowy rozkład odpowiedzi poniżej. Dlaczego ukrywa Pan/Pani informację o swoim zakażeniu? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 72 - Boję się, że informacja o moim zakażeniu zostanie rozpowszechniona 60 - Uważam, że to wyłącznie moja sprawa 54 - Boję się gorszego traktowania 49 - Boję się wrogości 45 - Boję się odrzucenia 45 - Nie mam potrzeby mówienia 39 - Boję się utraty pracy 33 - Boję się odwrócenia ode mnie bliskich mi osób 25 - Boję się utraty pozycji społecznej 22 - Wstydzę się, że jestem zakażony/a 19 - Boję się osamotnienia 19 - Inne przyczyny 16 - Nie wiem, jak mam o tym powiedzieć 9

10 Ponad połowa badanych (79 osób) w swoim życiu spotkało się z przejawem dyskryminacji ze względu na status serologiczny. 8 osób nie udzieliło informacji na ten temat (ryc. 4). Ryc. 4. Sytuacja dyskryminacji ze względu na status serologiczny 5% 42% 53% tak nie brak odpowiedzi Spośród osób, które dyskryminowały najczęściej był to personelu medyczny (możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi). Poniżej rozkład poszczególnych odpowiedzi. Rodzina 23 o Mąż/żona/partner 6 o Dzieci 1 o Rodzice 5 o Rodzeństwo 6 o Dalsza rodzina 11 Przyjaciele 16 Znajomi 5 Koledzy/ koleżanki w pracy 6 Pracodawca 6 Pracownicy służby zdrowia 61 Pracownicy służb więziennych 7 Inni 1 Co było przejawem dyskryminacji? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) Wśród najczęściej udzielanych odpowiedzi co było przejawem dyskryminacji 45 osób odpowiedziało nieetyczne traktowanie przez personel służby zdrowia. W 37 przypadkach doszło do odmówienia udzielenia pomocy lekarskiej. Pytanie dotyczyło całego życia osób zakażonych. Poniżej szczegółowy rozkład odpowiedzi. 10

11 45 Nieetyczne traktowanie przez personel służby zdrowia 38 Rozpowszechnienie informacji o moim zakażeniu 37 Odmówienie pomocy lekarskiej 29 Odmówienie pomocy stomatologicznej 29 Niekompetentna pomoc lekarska 25 Odmowa wykonania zaleconego zabiegu 20 Odmowa przyjęcia do szpitala 11 Zakończenie związku 6 Utrata pracy 6 Utrata rodziny 6 Utrata pozycji społecznej 4 Nieprzyjęcie do pracy 3 Odmowa rehabilitacji 3 Inni 2 Utrata dzieci Według osób seropozytywnych główną przyczyną dyskryminacji jest brak wiedzy w społeczeństwie (102 odpowiedzi). 65 osób uważa, że jest ona związana z lękiem przed zakażeniem. 47 osób sądzi, że jest to związane z ludzką mentalnością. 9 osób w innych przyczynach podało m. in.: głupotę (4 osoby), poczucie wyższości nad osobami zakażonymi (1 osoba), brak checi edukacji (1 osoba). Pojawiła się jedna odpowiedź: sami sobie jesteśmy winni. Liczby te się nie sumują, można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Osoby zakażone udzielały odpowiedzi nt. Czy w ostatnich 5 latach spotkał/a się Pan/i z brakiem wiedzy o HIV/AIDS wśród lekarzy(nie leczący osoby zakażone), pielęgniarek, dentystów, położnych. : 58% (87 osób) potwierdziło, że spotkało się z brakiem wiedzy wśród lekarzy, 47 % (70 osób) wśród pielęgniarek, 42% (63osoby) wśród dentystów. Szczegółowy rozkład odpowiedzi zawiera tabela 7. Tab. 7. Brak wiedzy wśród personelu medycznego w ostatnich 5 latach Brak wiedzy wśród: lekarze % pielęgniarki % dentyści % położne % Tak Nie Brak odpowiedzi Nie dotyczy

12 95 osób korzysta ze wsparcia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. 75 osób korzysta ze wsparcia Stowarzyszenia SIEC PLUS, 46 ze Stowarzyszenia Bądź z nami, 20 ze Stowarzyszenia Pomoc Socjalna. Liczby te się nie sumują, można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 1/3 osób zakażonych dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoją jakość życia. Dla 65 osób nie jest ona ani dobra ani zła (tab. 8). Tab. 8. Jakość życia osób żyjących z HIV i chorych na AIDS Jakość życia % Bardzo źle 6 4 Źle 9 6 Ani dobra ani zła Dobra 12 8 Bardzo dobra Brak odpowiedzi Łącznie Prawie połowa osób zakażonych (48%) jest zadowolona ze swojego stanu zdrowia. 18% (37 osób) jest niezadowolonych lub bardzo niezadowolonych (tab. 9). Tab. 9. Stan zdrowia osób żyjących z HIV i chorych na AIDS Stan zdrowia % Bardzo niezadowolony 5 3 Niezadowolony Ani zadowolony ani nie zadowolony Zadowolony Bardzo zadowolony 8 5 Brak odpowiedzi Łącznie Większość osób (86 odpowiedzi) dobrze lub bardzo dobrze odnajduje się w sytuacji osoby zakażonej. 21 osób odpowiedziało źle lub bardzo źle (tab. 10). 12

13 Tab. 10. Jak odnajduje się Pan/i w sytuacji osoby zakażonej Sytuacja osoby zakażone % Bardzo źle 8 5 Źle 13 9 Ani dobrze ani źle Dobrze Bardzo dobrze Brak odpowiedzi 5 3 Łącznie PODSUMOWANIE Przeprowadzone badania na 150 osobach zakażonych nie stanowią reprezentacji całego środowiska. Są one częścią opracowywanego szerzej, na skale ogólnopolską badania w ramach doktoratu. Osoby zakażone wraz z długością lat z zakażeniem oswajają się z sytuacją życiową jaka ich spotkała. Duża część osób korzysta ze wsparcia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób seropozytywnych. Ci, którzy z niej nie korzystają deklarują, że nie mają potrzeby, bo sami sobie radzą. Osoby zakażone podkreślają również rolę NGO w edukowaniu społeczeństwa. Badania wykazały, że osoby zakażone głównie spotykają się ze stygmatem i dyskryminacją ze strony personelu medycznego. Podkreślają, że nie informują o swoim zakażeniu z leku przed rozpowszechnianiem tej informacji oraz obawy przed sytuacjami stygmatyzującymi. Dalsze badania w ramach doktoratu pozwolą sprawdzić, czy na tle Polski Warszawa wypada lepiej czy gorzej. Należy pamiętać, że w stolicy jest bardzo dobrze oceniana pomoc lekarzy specjalistów z przychodniu i szpitala zakaźnego przy ul. Wolskiej. Jest też dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia organizacji pozarządowych. To wszystko może przyczyniać się do faktu, że tylko 10% osób seropozytywnych źle lub bardzo źle ocenia swoją jakość życia, mimo bardzo niskich zarobków w tej grupie badanych. 13

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS 17 maja Warszawa 2015 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS obchodzony jest w trzecią niedzielę maja od 1984 roku. Inicjatorem obchodów była międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie* www.aids.gov.pl. www.aids.gov.pl

EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie* www.aids.gov.pl. www.aids.gov.pl EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie* * Materiał do wykorzystania w ramach kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS trwającej od 1 lipca 2008 do 1 grudnia 2009 r. - Wybrane problemy w walce z epidemią

Bardziej szczegółowo

Walczmy razem z epidemią HIV

Walczmy razem z epidemią HIV Walczmy razem z epidemią HIV Problem HIV/AIDS jest wciąż aktualny, nadal zakażają się i umierają kolejne osoby Pamiętajmy: w ostatnich latach nastąpił olbrzymi postęp w leczeniu zakażeń HIV. Czasy, w których

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w

Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie 17.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

PUNKTY KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNE

PUNKTY KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNE PUNKTY KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNE Ekspert Wojewódzki do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego dr Edyta Laurman Jarząbek dr Eliza Mazur PORADNICTWO HIV/AIDS Zasady i system

Bardziej szczegółowo

Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG

Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG -Czym jest HIV? -HIV jest wirusem. Jego nazwa pochodzi od: H human I immunodeficiency ludzki upośledzenia odporności V virus wirus -To czym

Bardziej szczegółowo

Kobieta, ciąża i HIV Projekt SHE Magdalena Ankiersztejn-Bartczak. wykład sponsorowany przez Bristol Myers Squibb

Kobieta, ciąża i HIV Projekt SHE Magdalena Ankiersztejn-Bartczak. wykład sponsorowany przez Bristol Myers Squibb Kobieta, ciąża i HIV Projekt SHE Magdalena Ankiersztejn-Bartczak wykład sponsorowany przez Bristol Myers Squibb Cele i założenia projektu SHE Stworzenie społeczności silnych, pewnych siebie, kobiet żyjących

Bardziej szczegółowo

Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce

Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce Program zdrowotny Ministerstwa Zdrowia Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce Beata Zawada Krajowe Centrum ds. AIDS Agenda Ministra Zdrowia Realizacja Programu Leczenia ARV 2012-2016

Bardziej szczegółowo

Badanie w ramach programu pt. Audyt społeczny leczenia w AMD w Polsce realizowanego przez Stowarzyszenie Retina AMD Polska

Badanie w ramach programu pt. Audyt społeczny leczenia w AMD w Polsce realizowanego przez Stowarzyszenie Retina AMD Polska Dane demograficzne: Badanie w ramach programu pt. Audyt społeczny leczenia w AMD w Polsce realizowanego przez Stowarzyszenie Retina AMD Polska Opracowanie: dr n. med. Anna Kieszkowska-Grudny 1. Inicjały

Bardziej szczegółowo

Sprawdź jakie jest Twoje ryzyko zakażenia HIV. Zadanie to ułatwi Ci udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wybierz odpowiedź TAK lub NIE.

Sprawdź jakie jest Twoje ryzyko zakażenia HIV. Zadanie to ułatwi Ci udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wybierz odpowiedź TAK lub NIE. Sprawdź jakie jest Twoje ryzyko zakażenia HIV. Zadanie to ułatwi Ci udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wybierz odpowiedź TAK lub NIE. 1. Czy chociaż raz w swoim życiu zmieniłeś/zmieniłaś partnera

Bardziej szczegółowo

Uchroń się przed HIV/AIDS

Uchroń się przed HIV/AIDS Uchroń się przed HIV/AIDS Dlaczego wiedza na temat HIV/AIDS jest tak ważna? HIV i AIDS zabiły już miliony ludzi na świecie. Na HIV nie ma lekarstwa. Każdy, kto nie wie jak się ustrzec przed HIV, może się

Bardziej szczegółowo

1 GRUDNIA 2015R. Światowy Dzień Walki z AIDS

1 GRUDNIA 2015R. Światowy Dzień Walki z AIDS 1 GRUDNIA 2015R. Światowy Dzień Walki z AIDS O AIDS zaczęło być głośno w latach 80. Przede wszystkim dzięki działalności środowisk gejowskich w Stanach Zjednoczonych, które jako pierwsze padły ofiarą epidemii.

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE Dane krajowe zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (zwany dalej NIZP-PZH) oraz zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

HI H V? AI A DS D? J.Kadowska 2006

HI H V? AI A DS D? J.Kadowska 2006 W Ŝyciu jak w tańcu kaŝdy krok ma znaczenie. HIV? AIDS? J.Kadowska 2006 HIV? To ludzki wirus upośledzenia odporności AIDS? To zespół nabytego upośledzenia odporności to końcowy etap zakażenia wirusem HIV

Bardziej szczegółowo

To warto wiedzieć o HIV

To warto wiedzieć o HIV Opracowanie: dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska Projekt graficzny: heroldart.com To warto wiedzieć o HIV Warszawa 2015 ISBN 978-83-87068-57-8 Egzemplarz bezpłatny sfinansowany przez Krajowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Internetowy test wiedzy i postaw wobec HIV/ AIDS

Internetowy test wiedzy i postaw wobec HIV/ AIDS Internetowy test wiedzy i postaw wobec HIV/ AIDS Raport z badania ilościowego Lipiec 2004 1 Spis treści Cele i metodologia badania...3 Podsumowanie...4 Prezentacja wyników...6 Cechy społeczno demograficzne

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów Badanie opinii środowiska Romuald Krajewski Teresa Perendyk Kinga Wojtaszczyk W numerze 9/2013 GL przedstawiliśmy opinie naszego środowiska o konflikcie interesów

Bardziej szczegółowo

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności AIDS. Ze względu na skalę zakażeń i tempo rozprzestrzeniania

Bardziej szczegółowo

Kampania edukacyjna Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka

Kampania edukacyjna Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka Kampania edukacyjna Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną

Bardziej szczegółowo

Statystyki zachorowań

Statystyki zachorowań I AIDS Informacje ogólne Budowa wirusa HIV Statystyki zachorowań Światowy dzień HIV/AIDS Aktywność fizyczna Zapobieganie HIV HIV u kobiet Możliwości z HIV Przeciwskazania Ciąża Ludzie młodzi HIV u dzieci

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZAKAŻENIA HIV I CHOROBA AIDS CO POWINNI WIEDZIEĆ PRACOWNICY MEDYCZNI?

ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZAKAŻENIA HIV I CHOROBA AIDS CO POWINNI WIEDZIEĆ PRACOWNICY MEDYCZNI? KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS ZAKAŻENIA HIV I CHOROBA AIDS CO POWINNI WIEDZIEĆ PRACOWNICY MEDYCZNI? 5.11.2013 r., Kraków EPIDEMIOLOGIA ŚWIATOWA (dane za 2011 rok) Osoby

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry panie Adamie, proszę usiąść. No, to proszę dać mi ten wynik.

Dzień dobry panie Adamie, proszę usiąść. No, to proszę dać mi ten wynik. Dzień dobry panie Adamie, proszę usiąść. No, to proszę dać mi ten wynik. Panie Adamie, test przesiewowy i test potwierdzenia wykazały, że jest pan zakażony wirusem HIV. MAM AIDS??! Wiemy teraz, że jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ HIV U KOBIET W CIĄŻY, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego.

Bardziej szczegółowo

Polacy coraz bardziej tolerancyjni w sprawie HIV/AIDS

Polacy coraz bardziej tolerancyjni w sprawie HIV/AIDS Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 lipca 2011 r. stwierdzono: zakażenie HIV u 14.725 obywateli Polski, odnotowano 2.623 zachorowania na AIDS; 1.103 chorych zmarło. Zrób test na HIV! - Krajowe Centrum ds.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka HIV i AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS

Profilaktyka HIV i AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS Profilaktyka HIV i AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS Środowiska medyczne Narzędzia profilaktyki 2013 Wydawnictwa E-learning Cele I. Ograniczanie nowych zakażeń II. Lepsze zdrowie pacjenta Wcześniejsze rozpoznania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s. 3. 2. Analiza... s. 5. 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Szczutowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Szczutowo Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Szczutowo ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Szczutowo i ma na celu

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻ WYKONANIE TESTU NA HIV

ROZWAŻ WYKONANIE TESTU NA HIV ROZWAŻ WYKONANIE TESTU NA HIV W Polsce z każdym rokiem przybywają osoby, które nie zdają sobie sprawy ze swojego zakażenia HIV. Podejmując ryzykowne zachowania seksualne i nie zabezpieczając się i partnera

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016. Realizacja Programu w 2012 r.

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016. Realizacja Programu w 2012 r. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016 Realizacja Programu w 2012 r. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa Cel ogólny 1: Ograniczenie rozprzestrzeniania

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ DYSKRYMINACJI WIELOKROTNEJ

INWENTARZ DYSKRYMINACJI WIELOKROTNEJ 1 INWENTARZ DYSKRYMINACJI WIELOKROTNEJ Przedmiotem naszych zainteresowań są wszelkie przejawy nierównego, a w szczególności gorszego traktowania różnych grup ludzi ze względu na cechy takie jak: płeć,

Bardziej szczegółowo

- Human. - Immunodeficenc. - Virus. (ludzki) (upośledzenie odporności immunologicznej) (wirus)

- Human. - Immunodeficenc. - Virus. (ludzki) (upośledzenie odporności immunologicznej) (wirus) H I V - Human (ludzki) - Immunodeficenc (upośledzenie odporności immunologicznej) - Virus (wirus) Drogi zakaŝenia HIV Kontakt zakaŝonej krwi z krwią lub błoną śluzową osoby niezakaŝonej, np. uŝywanie tej

Bardziej szczegółowo

Kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS skierowana do środowisk medycznych. 29 listopada 2013 r.

Kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS skierowana do środowisk medycznych. 29 listopada 2013 r. Kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS skierowana do środowisk medycznych 29 listopada 2013 r. Logotyp Test na HIV należy rozważyć w przypadku każdej choroby przebiegającej nietypowo, niepoddającej

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS Przypada w dniu 17 maja każdego roku Warszawa, 2013 HIV- ludzki wirus niedoboru odporności powoduje AIDS- zespół nabytego niedoboru odporności Z kart historii

Bardziej szczegółowo

Mariola Winiarczyk Zespół Szkolno-Gimnazjalny Rakoniewice

Mariola Winiarczyk Zespół Szkolno-Gimnazjalny Rakoniewice Mariola Winiarczyk Zespół Szkolno-Gimnazjalny Rakoniewice Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV obejmuje dwa etapy. Etap pierwszy przeprowadzany jest ok. 25 października. Biorą w nim udział trój osobowe

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną?

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Instytut Socjologii UO// Kształtowanie i badanie opinii publicznej // lato 2013/14 dr Magdalena Piejko Jak badać opinię publiczną? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jak zbadać satysfakcję pacjenta?

Jak zbadać satysfakcję pacjenta? Jak zbadać satysfakcję pacjenta? IBRKiK dr hab. Dominika Maison, Prof. UW Konsument wobec nowych wyzwań Dom Badawczy Maison Uniwersytet Warszawski Warszawa, 17 października 2015 VI Forum Marketingu, Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Ankieta diagnostyczna dla potrzeb opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Sokołów Podlaski

Ankieta diagnostyczna dla potrzeb opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Sokołów Podlaski Ankieta diagnostyczna dla potrzeb opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Sokołów Podlaski Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. W pierwszym kwartale 2014 r. przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO. biologiczno - chemicznego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO. biologiczno - chemicznego SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO biologiczno - chemicznego prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine 1. Autor: Bernadeta Dymek 2. Grupa docelowa: II grupa od 2010 2013 (klasa II) 3. Liczba godzin: 2 4.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych 1. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 22 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 22 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 22 SECTIO D 2004 Zakład Organizacji Pracy Pielęgniarskiej Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA HIV/AIDS. NOWOśCI

PROFILAKTYKA HIV/AIDS. NOWOśCI PROFILAKTYKA HIV/AIDS STATYSTYKI LOKALNE DZIAłANIA OZ I PZ PSSE W ROKU 2012 NOWOśCI CIEKAWOSTKI STATYSTYKI HIV i AIDS w Polsce dane od początku epidemii (1985 r.) do 30 czerwca 2012 roku 15 724 zakażonych

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia HIV: kto, kiedy i dlaczego zakaża się wirusem HIV w Polsce

Epidemiologia HIV: kto, kiedy i dlaczego zakaża się wirusem HIV w Polsce Epidemiologia HIV: kto, kiedy i dlaczego zakaża się wirusem HIV w Polsce Magdalena Rosińska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Jak powstają statystyki dotyczące HIV? Osoby,

Bardziej szczegółowo

Centralne zakupy produktów leczniczych na przykładzie leków przeciw AIDS

Centralne zakupy produktów leczniczych na przykładzie leków przeciw AIDS Centralne zakupy produktów leczniczych na przykładzie leków przeciw AIDS Adwokat Katarzyna Bondaryk Członek Zarządu Fundacji WHC 10 lutego 2012 r., Warszawa Zakup centralny = większy dostęp do leczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Elementami programu finansowanymi przez Ministerstwo Zdrowia są koszty zakupu:

OGŁOSZENIE. Elementami programu finansowanymi przez Ministerstwo Zdrowia są koszty zakupu: Warszawa, 08 luty 2012 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 48 ust. 4 i w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Jak oceniamy nasze relacje z pacjentami i współpracownikami?

Jak oceniamy nasze relacje z pacjentami i współpracownikami? Badanie opinii środowiska lekarskiego Jak oceniamy nasze relacje z pacjentami i współpracownikami? Prezentacja wyników badania Metodologia badania CEL BADANIA: Celem badania było uzyskanie opinii środowiska

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dla rodziców. Szkoła Promująca Zdrowie-zdrowie Twojego dziecka.

Analiza ankiety dla rodziców. Szkoła Promująca Zdrowie-zdrowie Twojego dziecka. Analiza ankiety dla rodziców Szkoła Promująca Zdrowie-zdrowie Twojego dziecka. Ankieta została stworzona na potrzeby działań szkoły w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie. Jej celem było zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV Szczegółowe sprawozdanie z realizacji w 2008 roku Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 Streszczenie Warszawa, 2009 STRESZCZENIE 1.

Bardziej szczegółowo

Celem głównym w realizacji założeń profilaktyki pierwszorzędowej jest ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV.

Celem głównym w realizacji założeń profilaktyki pierwszorzędowej jest ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV. Warszawa 2011 Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia koordynuje działania oświatowo-edukacyjne związane z profilaktyką pierwszorzędową tj.: działania związane z profilaktyką zakażeń wirusem HIV

Bardziej szczegółowo

Szpital jako instytucja społeczna

Szpital jako instytucja społeczna Szpital jako instytucja społeczna dr n. hum. Jan Domaradzki Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jandomar@ump.edu.pl MODELE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi.

Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi. Raport z badania ankietowego Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi. Strona 1/32 Spis treści Komentarz autora..................................................

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATOR: PATRONI HONOROWI:

MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATOR: PATRONI HONOROWI: MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATOR: PATRONI HONOROWI: Zrób test na HIV! - ruszyła nowa kampania Krajowego Centrum ds. AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło kampanię promującą testowanie w kierunku HIV. Działania

Bardziej szczegółowo

Efektywność kampanii społecznych dotyczących

Efektywność kampanii społecznych dotyczących Efektywność kampanii społecznych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS Joanna Głogowska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Opole, 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Ciechanów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Ciechanów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na tere Gminy Ciechanów ANKIETA Prosimy o wypeł poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Ciechanów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty chorób rzadkich. Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych

Społeczne aspekty chorób rzadkich. Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Społeczne aspekty chorób rzadkich Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Narodowe Plany w EU - zabezpieczenie społeczne Koordynacja pomiędzy sektorem ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego.

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 14 listopada 2008 r. (19.11) (OR. fr) 15740/08 LIMITE DEVGEN 227 RELEX 912 ACP 235 SAN 263

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 14 listopada 2008 r. (19.11) (OR. fr) 15740/08 LIMITE DEVGEN 227 RELEX 912 ACP 235 SAN 263 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 14 listopada 2008 r. (19.11) (OR. fr) 15740/08 LIMITE DEVGEN 227 RELEX 912 ACP 235 SAN 263 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Grupa Robocza ds. Współpracy Rozwojowej Data: 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia zakażenia HIV. Specyfika pacjenta zakażonego.

Epidemiologia zakażenia HIV. Specyfika pacjenta zakażonego. Epidemiologia zakażenia HIV. Specyfika pacjenta zakażonego. dr med. Monika Bociąga-Jasik 1981 stwierdza się liczne przypadki pneumocystozowego zapalenia płuc i mięska Kaposiego u młodych, dotychczas zdrowych

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry, chciałbym zrobić test na HIV. Dzień dobry... Proszę usiąść...

Dzień dobry, chciałbym zrobić test na HIV. Dzień dobry... Proszę usiąść... Dzień dobry, chciałbym zrobić test na HIV Dzień dobry... Proszę usiąść... Dlaczego chce się pan przebadać? Dziewczyna mi kazała. To co, mogę dostać skierowanie? Mamy taką zasadę, że przed badaniem przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PODOPIECZNEGO. I Wstęp

ANKIETA PODOPIECZNEGO. I Wstęp 1 ANKIETA PODOPIECZNEGO Numer ankiety * Data otrzymania ankiety * Data przyjęcia do Fundacji * * Pola na szarym tle wypełnia przedstawiciel Fundacji I Wstęp Zadaniem Fundacji Pomocy Dzieciom Pomagamy z

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3d do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALSTYCZNA NAD PACJENTEM ZAKAŻONYM HIV, LECZONYM LEKAMI

załącznik nr 3d do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALSTYCZNA NAD PACJENTEM ZAKAŻONYM HIV, LECZONYM LEKAMI KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALSTYCZNA NAD PACJENTEM ZAKAŻONYM HIV, LECZONYM LEKAMI ANTYRETROWIRUSOWYMI (AVR) - (KAOS-HIV) ZASADY REALIZACJI Charakterystyka problemu zdrowotnego AIDS jest to choroba

Bardziej szczegółowo

Społeczny Komitet ds. AIDS(SKA) Stowarzyszenie działające od 1993r.

Społeczny Komitet ds. AIDS(SKA) Stowarzyszenie działające od 1993r. Społeczny Komitet ds. AIDS(SKA) Stowarzyszenie działające od 1993r. Cele Kształtowanie racjonalnych zachowań indywidualnych i społecznych wobec epidemii HIV/AIDS oraz wobec Osób Żyjących z HIV/AIDS. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE O RODZICACH/OPIEKUNACH Rodzina: pełna/niepełna: w trakcie rozwodu/w separacji/rodzic samotnie wychowujący dziecko/inne:...

II. INFORMACJE O RODZICACH/OPIEKUNACH Rodzina: pełna/niepełna: w trakcie rozwodu/w separacji/rodzic samotnie wychowujący dziecko/inne:... Pieczątka Żłobka Data wpływu... KWESTIONARIUSZ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA (Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie) Prosimy o wypełnienie kwestionariusza. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE Katowice 2007 Śl.C.Z.P Dział Chorobowości Hospitalizowanej 23 luty Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej ANKIETA W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miękinia uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które będą bardzo pomocne

Bardziej szczegółowo

Właśnie dowiedziałeś/dowiedziałaś się, że jesteś zakażony/ zakażona HIV. Pewnie zastanawiasz się, co dalej?

Właśnie dowiedziałeś/dowiedziałaś się, że jesteś zakażony/ zakażona HIV. Pewnie zastanawiasz się, co dalej? Opracowanie: dr Łukasz Łapiński Projekt graficzny: heroldart.com Właśnie dowiedziałeś/dowiedziałaś się, że jesteś zakażony/ zakażona HIV. Pewnie zastanawiasz się, co dalej? W tym momencie wszystko zależy

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do badań społecznych

ANKIETA do badań społecznych ANKIETA do badań społecznych 1. Jakie problemy społeczne uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie Państwa gminy? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) Ubóstwo, niewydolność materialna rodziny

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Warszawa, 29 maja 2013 roku Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Cele badania Badanie przeprowadzono w celu poznania dodatkowych przyczyn złej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy i szczegółowych warunków konkursu. Program

Bardziej szczegółowo

Centrum prowadzi także działalność interwencyjną w zakresie rozwiązywania doraźnych problemów społecznych, pojawiających się w kontekście HIV/AIDS.

Centrum prowadzi także działalność interwencyjną w zakresie rozwiązywania doraźnych problemów społecznych, pojawiających się w kontekście HIV/AIDS. Krajowe Centrum ds. AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS jest agendą Ministra Zdrowia, działającą od 1993 roku, odpowiedzialną za koordynację działań, mających na celu zwalczanie epidemii HIV/AIDS w Polsce. Krajowe

Bardziej szczegółowo

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI PACJENT NA RYNKU PRACY 43 lata, stan wolny, wykształcenie średnie Pierwsze objawy w wieku 29 lat. Średnio 1 rok mija od momentu pierwszych

Bardziej szczegółowo

Łańcuch skojarzeń: Uczniowie kolejno wypowiadają skojarzenia z pojęciem AIDS, a następnie zapisują je na arkuszu szarego papieru.

Łańcuch skojarzeń: Uczniowie kolejno wypowiadają skojarzenia z pojęciem AIDS, a następnie zapisują je na arkuszu szarego papieru. AIDS i HIV 1. Cele lekcji Cel ogólny: Dostarczenie informacji o wirusie HIV i chorobie AIDS. a) Wiadomości Uczeń zna pojęcia AIDS i HIV. Uczeń zna drogi przekazywania zakażenia. b) Postawy Uczeń toleruje

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-40 lat powyżej 50 lat Wykształcenie: Staż pracy: podstawowe gimnazjalne zawodowe średnie techniczne średnie

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI Niniejsza ankieta jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o sytuacji życiowej osób o orzeczonej

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo 43 stażystów Orzecznictwo 94 stażystów

Orzecznictwo 43 stażystów Orzecznictwo 94 stażystów Zał. nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla zamieszkałych na obszarze województwa absolwentów studiów lekarskich i

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych Kutno, Marzec 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych 1. Nazwa organizacji 1 2. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy wybrać jedną pozycję z listy i wpisać

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA HIV PROTECT-OPIS PRODUKTU

PREZENTACJA HIV PROTECT-OPIS PRODUKTU PREZENTACJA APRIL OGB HIV PROTECT-OPIS PRODUKTU Ogólnopolska Grupa Brokerska Sp. z o.o. 2-11-2009 Zmienić Twarz Ubezpieczenia APRIL GROUP zmienić twarz ubezpieczenia " Z chwilą założenia APRIL Group w

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne w kontekście zagrożenia funkcjonariuszy i pracowników SW ekspozycją na wirusa HIV

Aspekty prawne w kontekście zagrożenia funkcjonariuszy i pracowników SW ekspozycją na wirusa HIV Aspekty prawne w kontekście zagrożenia funkcjonariuszy i pracowników SW ekspozycją na wirusa HIV Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Centralny Zarząd Służby Więziennej Ustawa

Bardziej szczegółowo

Badania w ramach Modułu Badanie losów absolwentów na potrzeby Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby II

Badania w ramach Modułu Badanie losów absolwentów na potrzeby Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby II Badania w ramach Modułu Badanie losów absolwentów na potrzeby Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby II ZAŁĄCZNIK NR 1 NARZĘDZIE DO MONITORINGU LOSÓW ABSOLWENTÓW Strona 1 z 10 UWAGA:

Bardziej szczegółowo

ukąszenie komara używanie tych samych sztućców, co nosiciel wirusa

ukąszenie komara używanie tych samych sztućców, co nosiciel wirusa NIE DAJ SZANSY! AIDS AIDS (AcquiredImmune DeficiencySyndrome) to zespół nabytego niedoboru odporności -nieuleczalna choroba, która niszczy siły samoobronne organizmu. HIV HIV (HumanImmunodeficiencyVirus)

Bardziej szczegółowo

Narzędzie pracy socjalnej nr 14 Wywiad z osobą długotrwale chorą 1 Przeznaczenie narzędzia:

Narzędzie pracy socjalnej nr 14 Wywiad z osobą długotrwale chorą 1 Przeznaczenie narzędzia: Narzędzie pracy socjalnej nr 14 Wywiad z osobą długotrwale chorą 1 Przeznaczenie narzędzia: Etap I (1b) Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/ rodziny) Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla osób chorych, leczących się na boreliozę oraz wyleczonych

ANKIETA dla osób chorych, leczących się na boreliozę oraz wyleczonych ANKIETA dla osób chorych, leczących się na boreliozę oraz wyleczonych Głównym celem tej ankiety jest porównanie skuteczności leczenia standardowego i niestandardowego. Ponadto analizie poddane zostaną

Bardziej szczegółowo

"50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie

50+ w Europie Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie Uniwersytet Warszawski Numer seryjny kwestionariusza: 2910001 Nr ID gospodarstwa domowego 2 9 0 6 2 0 0 Nr ID osoby Data wywiadu: Nr ID ankietera: Imię respondenta: "50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców wybranych gmin z województwa warmińsko-mazurskiego. Ankieta jest anonimowa, a udział w badaniu

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny- Warunki mieszkaniowe. Raport badawczy cz. I

Warszawski Omnibus Lokalny- Warunki mieszkaniowe. Raport badawczy cz. I Warszawski Omnibus Lokalny- Warunki mieszkaniowe Raport badawczy cz. I Sierpień 2012 Spis treści 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 6-10 4. Szczegółowe wnioski Opis

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w świecie, w Europie w Polsce, i w woj. łódzkim

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w świecie, w Europie w Polsce, i w woj. łódzkim Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w świecie, w Europie w Polsce, i w woj. łódzkim Łódź, 28.11.2006 r. Informacje i dane epidemiologiczne wykorzystane w prezentacji pochodzą z : własnych opracowań Krajowego

Bardziej szczegółowo

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DLACZEGO DRUGA OPINIA MEDYCZNA? Coraz częściej pacjenci oraz ich rodziny poszukują informacji o przyczynach chorób oraz sposobach ich leczenia w różnych źródłach.

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

Czy grozi mi wirusowe zapalenie wątroby typu B?

Czy grozi mi wirusowe zapalenie wątroby typu B? Czy grozi mi wirusowe zapalenie wątroby typu B? Co to jest? Wirus zapalenia wątroby typu B (HBW) powoduje zakażenie wątroby mogące prowadzić do poważnej choroby tego organu. Wątroba jest bardzo ważnym

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Urząd Miasta w Ząbkach wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz powołanym

Bardziej szczegółowo