Dystrybucja, archiwizacja i przetwarzanie strumieni multimedialnych na platformie KASKADA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dystrybucja, archiwizacja i przetwarzanie strumieni multimedialnych na platformie KASKADA"

Transkrypt

1 Dystrybucja, archiwizacja i strumieni multimedialnych na platformie KASKADA Jerzy Proficz Tomasz Ziółkowski Piotr Sawicki Streszczenie Zaprezentowano metody przetwarzania strumieni multimedialnych na platformie KASKADA. Przedstawiono koncepcję dystrybucji strumieni do zadań obliczeniowych wykonywanych na poszczególnych węzłach klastra komputerowego. Zaprezentowano w jaki sposób dane strumieni są konwertowane i dostosowywane do wykorzystywania przez algorytmy obudowane w tzw. Ramkę KASKADA. Przedstawiono projekt i implementację archiwum strumieni multimedialnych oraz serwera zarządzania mi. KASKADA, strumienie multimedialne, rozproszone i równoległe, archiwizacja danych i wyników, zarządzanie analizą strumieni. 1 Strumienie multimedialne na platformie KASKADA Przetwarzanie i analiza danych strumieni multimedialnych stanowi obecnie jedną z dynamicznie rozwijających się gałęzi informatyki. Postęp w dziedzinie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych umożliwił zastosowanie systemów multimedialnych w wielu dziedzinach życia w skali globalnej. Strumieniowanie danych multimedialnych wykorzystywane jest m.in. w telewizji cyfrowej, serwisach typu wideo na żądanie (ang. Video on Demand, VoD), systemach telekonferencyjnych, diagnostyce medycznej i elektronicznych systemach nadzoru [1]. Wykorzystanie strumieni audiowizualnych we wszystkich tych zastosowaniach wymagało opracowania automatycznych metod analizy i przetwarzania danych multimedialnych. Nowe rozwiązania algorytmiczne i sprzętowe powinny umożliwiać efektywną analizę, kategoryzację, archiwizację i dystrybucję treści multimedialnych. Liczne problemy związane z zapewnieniem tej funkcjonalności można podzielić na trzy główne grupy: Dystrybucja strumieni danych, obejmująca zagadnienia odbioru i transmisji strumieni do usług i użytkowników w środowiskach sieciowych. Archiwizacja strumieni danych, w ramach której opracowywane są technologie pozwalające na bezpieczne przechowywanie danych i zapewnienie efektywnych metod dostępu do nich. 1

2 Przetwarzanie strumieni danych, tj. zagadnienia związane z analizą danych, w tym rozpoznawanie obiektów i zdarzeń w strumieniu wideo, kompresja i dekompresja strumieni itp. Platforma KASKADA umożliwia łatwe tworzenie, wdrażanie i wykonywanie scenariuszy analizy i przetwarzania strumieni multimedialnych, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych systemów nadzoru (ang. electronic surveillance systems) czy diagnostyki medycznej [2]. Tego typu systemy automatycznej analizy danych znajdują się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Ważną rolę odgrywają tu projekty militarne, w których efektywność i niezawodność przetwarzania jest szczególnie istotna. Przykładem mogą być projekty Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, w ramach których stworzono systemy automatycznej analizy strumieni wizualnych wykorzystywane przy prowadzeniu działań wojennych (Heterogeneous Aerial Reconnaissance Team (HART) [3], Video Image Retrieval and Analysis Tool (VIRAT) [4]). Środowiskiem sprzętowym systemu obsługi strumieni multimedialnych platformy KASKADA jest klaster obliczeniowy Galera [5]. Ogólna struktura procesu dystrybucji, archiwizacji i przetwarzania strumieni została przedstawiona na rys. 1. ród o u ytkownik ko cowy odbiór serwery zarz dzania mi multimedialnymi transmisja archiwizacja danych odczyt danych archiwum strumieni dekodowanie analiza w z y obliczeniowe kodowanie klaster obliczeniowy autor algorytmu analizy strumieni danych Rysunek 1: Dystrybucja, archiwizacja i strumieni danych na platformie KASKADA w środowisku klastra obliczeniowego W ramach środowiska sprzętowego platformy KASKADA można wyróżnić trzy główne elementy biorące udział w przetwarzaniu danych strumieniowych: Serwery zarządzania mi multimedialnymi, odpowiadające za transmisję strumieni między platformą KASKADA a zewnętrznymi śro- 2

3 dowiskami. Ich zadaniem jest odbiór strumieni z urządzeń zewnętrznych, składowanie i odczyt danych z archiwum, a także dystrybucja strumieni do usług i użytkowników platformy. Archiwum strumieni, w którym składowane są nagrania pochodzące z urządzeń wewnętrznych i dodawane przez użytkowników. Dane zarchiwizowane są w sposób umożliwiający ich efektywne użycie przez usługi platformy. Węzły obliczeniowe, wykonujące właściwe danych, tj. dekodowanie, kodowanie oraz analizę strumieni. Każdy węzeł może być określony jako pojedynczy komputer o architekturze zbliżonej do popularnych maszyn PC. Obliczenia wykonywane w ramach pojedynczej usługi przetwarzania strumieni mogą zostać rozproszone między wiele węzłów. 2 Dystrybucja i archiwizacja strumieni multimedialnych na platformie KASKADA Zarządzaniem mi multimedialnymi na platformie KASKADA zajmuje się Dyspozytor (ang. Dispatcher). Komponent ten, opisany w ramach koncepcji architektury platformy [2], jest odpowiedzialny za dystrybucję strumieni do usług, archiwizację strumieni w pamięci masowej, a także udostępnianie użytkownikom strumieni generowanych przez zadania obliczeniowe. Strumienie danych multimedialnych dostępne dla platformy KASKADA pochodzą z zewnętrznych urządzeń takich jak kamery, mikrofony i sprzęt medyczny. Transmisja może odbywać się przy użyciu różnych protokołów (np. RTSP [6]) i technologii sieciowych (np. Ethernet). Platforma może obsługiwać nawet kilkaset strumieni wejściowych jednocześnie. Wszystkie strumienie multimedialne odbierane przez platformę podlegają archiwizacji. Dane zapisywane są przy użyciu kontenera multimedialnego Matroska [7], co pozwala na ich efektywne przeszukiwanie i synchronizację wielu ścieżek w ramach pojedynczego, a także zwiększa niezawodność w przypadku wystąpienia błędów transmisji. Zarówno strumienie odbierane z urządzeń zewnętrznych, jak i te składowane w archiwum, mogą być efektywnie dystrybuowane do usług platformy, w sposób przezroczysty dla twórców usług. Platforma KASKADA wspiera cztery rodzaje dystrybucji strumieni multimedialnych do usług: Jeden-do-jeden: pojedynczy strumień jest analizowany przez jedną usługę. Jeden-do-wiele: pojedynczy strumień analizowany jest równolegle przez wiele niezależnych usług. Wiele-do-jeden: wiele strumieni analizowanych jest przez pojedynczą usługę. Wiele-do-wiele: wiele strumieni jest jednocześnie analizowanych przez wiele usług. Platforma zapewnia możliwość transmisji strumieni wynikowych powstałych podczas analizy danych do użytkowników końcowych. Użyty protokół transmisji (RTSP) jest obsługiwany przez wiele bibliotek i odtwarzaczy multimedialnych, 3

4 działających na różnych systemach operacyjnych. Cecha ta ułatwia integrację platformy z oprogramowaniem używanym przez użytkowników. Wykorzystanie RTSP pozwala także zredukować problemy wynikające z konieczności przesyłania danych między różnymi sieciami. 2.1 Zapewnienie bezpieczeństwa dystrybucji strumieni danych Ze względu na wrażliwy charakter strumieni przetwarzanych przez platformę KASKADA, konieczne jest dostarczenie mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania klientów (ang. AAA - Authentication, Authorization, Accounting) oraz zapewnienie poufności i integralności przekazywanych danych. Stosowany przy transmisji strumieni multimedialnych protokół RTSP nie dostarcza mechanizmów zapewniających poufności i integralności, stąd w celu zapewnienia bezpieczeństwa transferu w publicznych sieciach rozległych, łączących klientów z platformą, konieczne jest stosowanie protokołów kryptograficznych w niższych warstwach modelu odniesienia TCP/IP. Możliwe jest wykorzystanie rozwiązania opartego o szyfrowane transmisje TLS (ang. Transport Layer Security). Nie jest to jednak metoda szeroko wspierana przez dostępne na rynku oprogramowanie klienckie, stąd w ramach platformy stosowane jest rozwiązanie polegające na zastosowaniu tuneli VPN (ang. Virtual Private Network) w komunikacji między klientem końcowym, a serwerami dystrybuującymi strumienie. Zaletami tego rozwiązania są całkowita przezroczystość dla platformy i oprogramowania klienckiego oraz wysoka skalowalność. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przechowywanych w archiwum, stosowane są mechanizmy uprawnień wykorzystywanego systemu plików oraz fizyczne zabezpieczenie zasobów dyskowych przed nieautoryzowanym dostępem. Aby zapewnić rozliczanie z dostępu do danych poufnych, w ramach platformy prowadzony jest rejestr połączeń dla wszystkich strumieni przekazywanych przez serwery zarządzania mi. Monitorowane są adresy IP klientów oraz godziny połączenia dla wszystkich nawiązywanych sesji RTSP. 2.2 Realizacja techniczna archiwum strumieni Archiwum strumieni umożliwia efektywne przechowywanie strumieni multimedialnych. Dane składowane są przy użyciu rozproszonego systemu plików Lustre [9], zapewniającego skalowalność na poziomie tysięcy klientów oraz wielopetabajtowych zasobów. Wykorzystuje on możliwości stosowanej w klastrze sieci InfiniBand [10], opierając się o mechanizmy RDMA (ang. Remote Direct Memory Access). Dzięki zastosowaniu rozproszonego dostępu do danych, obciążenie poszczególnych elementów systemu jest równoważone. System plików Lustre ma możliwość zapewnienia pracy awaryjnej (ang. failover), bez konieczności rekonfiguracji sprzętowej i w sposobów zautomatyzowany - w tym celu wykorzystywana jest technologia Linux High Availability/Heartbeat [11], pozwalająca na wykrycie zatrzymania pracy serwera i przejęcia jego roli przez serwer zapasowy. W instalacjach systemu plików Lustre można wyróżnić następujące elementy sprzętowe: 4

5 MDS (metadata server) - serwer odpowiedzialny za dostęp do metadanych systemu plików (struktura katalogów, nazwy, uprawnienia) MDT (metadata target) - zasoby dyskowe dla MDS OSS (object storage server) - serwer odpowiedzialny za dostęp do danych plików OST (object storage target) - zasoby dyskowe dla OSS Przeprowadzone testy wykazały, że stosowane w projekcie kamery, pracujące w rozdzielczości PAL, generują strumienie o średniej przepływności 0.26 Mb/s w dzień oraz 0.35 Mb/s w nocy. To stawia przed systemem składowania danych następujące wymagania: 1. Dla strumieni z 200 kamer wymagana jest szybkość zapisu na poziomie ok. 220 MB/s (1,7 Gb/s) 2. Do przechowywania strumieni z 30 dni dla 200 kamer wymagana jest przestrzeń ok. 536 TB (0,52 PB) pamięci masowej Platforma KASKADA do składowania strumieni wykorzystuje rozproszony system składowania danych o pojemności 0,5 PB, obsługiwany przez 12 serwerów. Aby zapewnić wysoką niezawodność systemu, w połączeniach sieci SAN (ang. Storage Area Network), łączącej serwery MDS oraz OSS z zasobami dyskowymi (MDT, OST), stosowana jest wielopoziomowa redundancja. Dyski działają w macierzach RAID [12] w trybie 5+1, zapewniających zachowanie danych w przypadku awarii do 2 dysków w ramach jednej grupy. Każda grupa dyskowa posiada redundantny kontroler oraz połączenia z dwoma przełącznikami SAS (ang. Serial Attached SCSI), które zapewniają połączenie ze wszystkimi serwerami dyskowymi. Awaria dowolnego elementu infrastruktury (dysk, kontroler RAID, łącze, przełącznik, serwer) pozwala na dalszą, niezaburzoną pracę systemu. Zastosowane rozwiązanie sprzętowe pozwala osiągnąć szybkość operacji zapisu na poziomie 10 Gb/s. Rozwiązanie takie pozwala na równoczesną archiwizację strumieni z ok. 800 kamer. Pojemność systemu składowania pozwala na archiwizację danych ze 180 kamer przez 30 dni. Zapis danych z takiej liczby kamer pochłania ok. 5% przepustowości pojedynczego łącza InfiniBand, stosowanego do komunikacji pomiędzy serwerami zarządzania mi oraz serwerami dyskowymi. Zastosowane rozwiązanie pozwala w znacznym stopniu zaspokoić potrzeby stawiane przez platformę KASKADA. 2.3 Klasteryzacja serwera zarządzania mi Aby zapewnić skalowalność platformy KASKADA w zakresie liczby przetwarzanych strumieni wejściowych i wyjściowych, konieczna jest klasteryzacja serwera zarządzania mi multimedialnymi, polegająca na rozproszeniu wykonywanych przez niego zadań pomiędzy wiele węzłów obliczeniowych. W tym celu platforma została poszerzona o możliwość wykorzystania wielu współpracujących, komplementarnych serwerów zarządzania mi. Funkcjonalność platformy pozwala na definiowanie profili pracy, wiążących poszczególne węzły superkomputera Galera z wypełnianymi przez nie funkcjami 5

6 każdy z węzłów, w zależności od zapotrzebowania, może być wykorzystywany jako serwer zarządzania mi multimedialnymi lub jako węzeł obliczeniowy. Definiowanie profili oraz wybór aktualnie działającego dokonywane jest z poziomu konsoli użytkownika platformy KASKADA. Strumienie obsługiwane przez platformę nie są ściśle powiązane z konkretnymi serwerami zarządzania mi w momencie aktywacji dowolnego, platforma KASKADA uruchamia procesy dystrybucji i archiwizacji na jednym z serwerów należących do aktualnego profilu, dysponującym odpowiednimi zasobami do obsługi tego (algorytm wyboru jest analogiczny z opisanym w [16]). W przypadku awarii jednego z serwerów zarządzania mi, platforma podejmuje próbę uruchomienia procesów obsługi strumieni przekazywanych przez wadliwy serwer na pozostałych serwerach zarządzania mi. Rozwiązanie zapewnia elastyczne wykorzystanie zasobów superkomputera Galera, zwiększa niezawodność platformy oraz likwiduje wąskie gardła w zakresie dekodowania, przekazywania oraz archiwizacji strumieni pochodzących z zewnętrznych źródeł, jak również udostępniania strumieni klientom. 3 Schemat przetwarzania strumieni multimedialnych na platformie KASKADA Platforma KASKADA umożliwia łatwą implementację i wdrażanie usług analizy danych i uruchamianie ich w rozproszonym środowisku klastra obliczeniowego. Dostarcza ona szerokiego wsparcia dla przetwarzania strumieni multimedialnych. Zgodnie z ogólnym schematem przedstawionym na rys. 2, strumieni multimedialnych na platformie odbywa się w trzech etapach: Przetwarzanie wstępne, obejmujące odbiór i dekodowanie strumieni wejściowych. Analiza danych, tj. i analiza odebranych strumieni przez usługi. Przetwarzanie końcowe, obejmujące kompresję strumieni oraz ich dystrybucję do użytkowników końcowych. Strumienie multimedialne możemy podzielić na trzy podgrupy: strumienie wizualne; strumienie akustyczne; strumienie wielościeżkowe, tzn. złożone z kilku strumieni (ścieżek) wizualnych i/lub akustycznych. Strumieniem wizualnym nazywamy serię następujących po sobie klatek obrazu. Pomiędzy mi wizualnymi mogą występować poważne różnice w parametrach takich jak rozdzielczość pojedynczej klatki czy też liczba klatek przesyłanych w czasie jednej sekundy. Parametry te mają bardzo duży wpływ na obciążenie węzłów obliczeniowych i infrastruktury sieciowej generowane przez zadania przetwarzające strumienie. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku skomplikowanych zadań, np. kompresji danych. 6

7 kamery i mikrofony wstępne analiza danych końcowe użytkownicy końcowi archiwum strumieni Rysunek 2: Przetwarzanie strumieni danych multimedialnych na platformie KASKADA Strumień akustyczny to seria kolejnych próbek sygnału dźwiękowego. Jest on opisywany takimi parametrami jak częstotliwość próbkowania lub rozdzielczość pojedynczej próbki. Występują też wielokanałowe strumienie dźwiękowe, np. strumienie stereo (2 kanały) lub surround (do 24 kanałów). Strumienie wielokanałowe, poza informacją o wartości sygnału, zawierają także informację o położeniu źródeł sygnału w przestrzeni. W porównaniu do strumieni wizualnych, dane akustyczne mają zazwyczaj znacznie mniejszy rozmiar. Dzięki temu w pewnych sytuacjach możliwe jest przesyłanie nieskompresowanych danych dźwiękowych, co praktycznie nie zdarza się w przypadku strumieni wizualnych. Z drugiej strony, strumienie akustyczne są bardziej podatne na błędy transmisji w przypadku utraty lub zmiany kolejności pakietów strumień może stać się bezużyteczny. Strumienie multimedialne analizowane przez usługi platformy KASKADA mogą zawierać dane audio i wideo zakodowane w różnych standardach (m.in. MPEG-2 Video, MP3). Przed rozpoczęciem analizy, dane zostają zdekodowane i przekonwertowane do ujednoliconego, nieskompresowanego formatu, co umożliwia ich łatwą interpretację przez algorytmy analizy uruchamiane jako zadania obliczeniowe pracujące w ramach platformy. Po zdekodowaniu, odebrane dane przekazywane są do zadań pracujących w środowisku klastra obliczeniowego. Zastosowany protokół transmisji obsługuje odbiór i wysyłanie danych dla wielu kanałów komunikacyjnych. W przypadku jednoczesnego przetwarzania wielu strumieni, lub pojedynczego wielościeżkowego, platforma pozwala zachować synchronizację między poszczególnymi ścieżkami. Dodatkowo, umożliwia ona przeprowadzanie analizy online w czasie rzeczywistym (strumień odtwarzany jest z naturalną prędkością), jak i w trybie offline, w którym dane przetwarzane są z maksymalną prędkością, na jaką pozwala dostępna moc obliczeniowa. Po zakończeniu analizy danych, strumień wynikowy zostaje zakodowany do skompresowanego formatu multimedialnego (H.264 [14] w przypadku strumieni wizualnych, MP3 [15] dla danych akustycznych). Kompresja jest zadaniem wymagającym znaczącej mocy obliczeniowej, pozwala jednak wyraźnie zmniejszyć rozmiar przesyłanych danych i w konsekwencji zredukować obciążenie wyko- 7

8 ród o ród o... ród o wst pne odbiór dekodowanie odbiór dekodowanie odbiór dekodowanie i analiza i analiza analiza danych i analiza i analiza i analiza końcowe kompresja transmisja kompresja transmisja kompresja transmisja u ytkownik Rysunek 3: Model przetwarzania strumieni multimedialnych na platformie KASKADA usługa złożona 8

9 rzystywanej infrastruktury sieciowej oraz zwiększyć efektywność wykorzystania archiwum strumieni. Poza transmisją danych audiowizualnych, platforma KASKADA umożliwia także przesyłanie metadanych określających cechy multimedialnego. Opis cech może obejmować takie dane jak częstotliwość występowania kolejnych ramek czy też rodzaj urządzenia, z którego strumień został odebrany. Metadane te dostępne są wewnątrz platformy, dla poszczególnych zadań. Scenariusze przetwarzania danych strumieniowych na platformie KASKADA realizowane są przez tzw. usługi złożone [2]. Usługi złożone opisywane są jako skierowane grafy acykliczne (ang. directed acyclic graph, DAG). W grafie usługi złożonej węzły odpowiadają kolejnym etapom przetwarzania, a krawędzie oznaczają kierunek przepływu danych. Model przetwarzania strumieni multimedialnych przez usługę złożoną przedstawiony jest na rys. 3. Obliczenia wykonywane w ramach pojedynczej usługi przetwarzania strumieni mogą zostać rozproszone poprzez przydzielenie poszczególnych zadań z grafu usługi do różnych węzłów obliczeniowych [16]. 3.1 Koncepcja Ramki KASKADA Usługi przetwarzania danych na platformie tworzone są przy pomocy Ramki KASKADA (ang. KASKADA Framework) [13]. Ramka jest zbiorem bibliotek dynamicznych napisanych w języku C++. Umożliwia ona łatwą implementację i wdrażanie algorytmów przetwarzania danych. Rys. 4 prezentuje rolę Ramki w przepływie danych multimedialnych na platformie. Transmisja strumieni między platformą a środowiskami zewnętrznymi (np. urządzenia strumieniujące, użytkownicy) odbywa się poprzez protokół RTSP [6]. Do komunikacji wewnętrznej na platformie używany jest stworzony specjalnie do tego celu protokół KBIN (ang.kaskada Binary Protocol). Ramka KASKADA pośredniczy w wymianie danych między warstwą protokołu KBIN a algorytmami przetwarzania danych. Udostępnia ona zestaw funkcji umożliwiających strumieni multimedialnych na platformie. Ramka odpowiada m.in. za konwersję danych pomiędzy postacią zakodowaną, możliwą do efektywnego przesłania przez sieć, a postacią odkodowaną, wygodną do interpretacji i przeprowadzania analizy. Ramka pozwala też zautomatyzować obsługę wielu równoległych kanałów komunikacyjnych, używanych do połączeń pomiędzy zadaniami realizującymi funkcjonalność usługi złożonej. 3.2 Cykl pracy algorytmu strumieniowego opartego o Ramkę KASKADA Ramka KASKADA udostępnia twórcom algorytmów cztery klasy bazowe, pozwalające zrealizować różne scenariusze przetwarzania danych. Poglądowy diagram klas został przedstawiony na rys. 5. Klasa KaskadaAlgorithm stanowi najbardziej ogólną klasę bazową Ramki. Dziedziczące po niej klasy KaskadaMasterAlgorithm oraz KaskadaSlaveAlgorithm umożliwiają realizację przetwarzania w modelu master-slave. Przetwarzanie danych strumieniowych realizowane jest przy pomocy klasy bazowej KaskadaStreamAlgorithm. Rys. 6 przedstawia diagram sekwencji ilustrujący cykl pracy tej klasy. 9

10 źródło RTSP użytkownik końcowy KBIN Ramka KASKADA Algorytm przetwarzania danych Rysunek 4: Przepływ danych multimedialnych na platformie KASKADA kaskada KaskadaAlgorithm KaskadaMasterAlgorithm KaskadaSlaveAlgorithm KaskadaStreamAlgorithm Rysunek 5: Klasy bazowe Ramki KASKADA 10

11 Cykl życia zadania obliczeniowego bazującego na klasie KaskadaStream- Algorithm można podzielić na trzy etapy: inicjalizację; danych; zakończenie działania. Podczas inicjalizacji tworzony jest obiekt typu MultiStreamDataObject- Connector, który odpowiedzialny jest za otworzenie wejściowych i wyjściowych kanałów komunikacyjnych, a następnie ustanowienie połączenia z innymi zadaniami. Po zakończeniu inicjalizacji wszystkich zadań składających się na daną usługę złożoną, zadanie przechodzi do fazy właściwego przetwarzania. Z otwartych kanałów wejściowych odbierane są asynchronicznie kolejne porcje danych. Po poprawnym przetworzeniu danych na obiekty, trafiają one do obiektu klasy MultiStreamDataObjectConnector. Stąd dane odebrane z wszystkich kanałów wejściowych przekazywane są do obiektu klasy stworzonej przez twórcę algorytmu, gdzie następuje właściwe. W czasie przetwarzania algorytm ma również możliwość wysyłania danych do otwartych kanałów wyjściowych. Przejście do fazy zakończenia zadania może być wynikiem: zakończenia działania algorytmu; napotkania końca wejściowego; zatrzymania zadania przez użytkownika lub Rezydentny Proces Monitorujący platformy KASKADA; wystąpienia błędu z powodu wadliwego źródłowego lub niewłaściwej implementacji algorytmu. Przed zatrzymaniem zadania wszystkie aktywne kanały komunikacyjne zostają zamknięte. Literatura [1] Bovik A., The Essential Guide to Video Processing, Academic Press, [2] Krawczyk H., Proficz J., KASKADA - Multimedia processing platform architecture, Proceedings of the 2010 International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications (SIGMAP), [3] Leheny R., Statement by Dr. Robert Leheny, Acting Director, Defense Advanced Research Projects Agency, Submitted to the Subcommittee on Terrorism, Unconventional Threats and Capabilities, House Armed Services Committee, United States House of Representatives, [4] Defense Advanced Research Projects Agency, Department of Defense Fiscal Year (FY) 2011 President s Budget,

12 seq Algorithm create KaskadaStreamAlgorithm create MultiStreamDataObjectConnector create StreamHandlerFactory open output streams create OutputStreamHandler open input streams create InputStreamHandler execute execute execute wait loop receive input data object process input data input data object output data object output data object output data object send processing finished seq terminate terminate close close Rysunek 6: Cykl pracy klasy KaskadaStreamAlgorithm 12

13 [5] Centrum Informatyczne TASK, Galera, [6] Farrel A., The Internet and Its Protocols: A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, [7] Matroska, What is Matroska?, [8] RFC 2617: HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication, [9] Oracle Corporation, Lustre File System, [10] InfiniBand Trade Association, InfiniBand Roadmap, [11] Linux-HA, Heartbeat, [12] Patterson D., Gibson G., Katz R., A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID), University of California Berkley, [13] Krawczyk H., Proficz J., Bańczyk K. Parallel processing of multimedia streams, XV Conference Computer Applications in Electrical Engineering, Poznań [14] Sullivan G., Topiwala P., Luthra A. The H.264/AVC Advanced Video Coding Standard: Overview and Introduction to the Fidelity Range Extensions, SPIE Conference on Applications of Digital Image Processing XXVII, Special Session on Advances in the New Emerging Standard: H.264/AVC, [15] Yen Pan D., Digital Audio Compression, Digital Technical Journal, 1993 [16] Krawczyk H., Proficz J., The task graph assignment for KASKADA platform, Proceedings of the 2010 International Conference on Software and Data Technologies, Ateny, Lipiec

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Bielsko-Biała 1999 Spis treści Spis treści...2 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych...4 1.1 Historia sieci komputerowych...

Bardziej szczegółowo

Rozwój repozytorium usług

Rozwój repozytorium usług Rozwój repozytorium usług Michał Nykiel Karol Zalewski 2011-05-01 Streszczenie Zdefiniowano pojęcie usług złożonych realizowanych przez platformę KASKADA, przedstawiono ich konstrukcję wraz ze sposobem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki NAUKA 2/2008 57-94 MACIEJ STROIŃSKI*, JAN WĘGLARZ** Znaczenie e-infrastruktury dla nauki 1. Wstęp Współczesna nauka ma wymiar globalny, i o ile globalizacja w znaczeniu ogólnym może budzić kontrowersje,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Zadanie WP 2.1. Zdalny dostęp do bibliotek naukowych WP. 2.1.5. Integracja

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy

BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy Instytut Informatyki Politechnika Poznańska e-mail: witold.andrzejewski@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Wykład 10 Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Spis treści: 1. Ogólne definicje i problemy realizacyjne 2. Architektura systemów rozproszonych 3. Komunikacja w systemach rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids Michał PUDEŁKO 1, Waldemar SKOMUDEK 2 CROSS sp. z o.o., 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 (1) Politechnika Opolska, Katedra Zarządzania Projektami, 45-067 Opole, ul. Ozimska 75 (2) Zastosowanie otwartych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1 Zakład Architektur i Zastosowań Internetu (Z-3) Zakład Badań Systemów i Urządzeń (Z-1) Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (Z-8) Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Rozprawa doktorska Jacek

Bardziej szczegółowo