Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe"

Transkrypt

1 Raport bieżący nr: 10/2014 Data: Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. Temat: Podstawa prawna: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu Działając na podstawie 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [ ] Zarząd "FERRUM" S.A. ( Emitent, Spółka ) przedstawia informacje dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, które dokonane zostały na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. w dniu 13 lutego 2014 r. ( NWZ ), na którym dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami. Emitent zwraca uwagę, iż zgodnie z art KSH z chwilą dokonania podczas NWZ wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym na NWZ miało miejsce ponowne powołanie do Rady Nadzorczej Spółki niektórych spośród dotychczasowych członków tego organu. Ponadto, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust Statutu Spółki, NWZ uchwałą nr III/2014 ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej Emitenta na 7 osób. NWZ powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta VIII kadencji z dniem 13 lutego 2014 r. Panią Martynę Goncerz-Dachowską oraz Panów: Sławomira Bajor, Surojita Kumara Ghosha, Sławomira Pietrzaka, Bogusława Leśnodorskiego, Lecha Skrzypczyka i Piotra Chała. Poniżej Emitent przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej w odniesieniu do każdego z powołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta VIII kadencji. Pani Martyna Goncerz-Dachowska Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A. - październik 2012 do chwili obecnej - Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, XI edycja programu Executive Master of Business Administration, Business Center Club Warszawa; - październik listopad Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania, studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne; - październik czerwiec Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; studia podyplomowe Controlling i finanse przedsiębiorstw; - październik luty Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydział Finansów i Bankowości, studia dzienne.

2 Doświadczenie zawodowe w ramach grupy kapitałowej BSK Return: Huta Zabrze S.A., Zabrze : od do chwili obecnej - Dyrektor Biura Zarządu; od do chwili obecnej - Wiceprezes Zarządu; Sabimetal Spółka z o.o., Zabrze: od do chwili obecnej - Prezes Zarządu; Anguilla lnvestment Spółka z o.o., Chorzów: od do Prezes Zarządu; od do chwili obecnej Prokurent Doświadczenie zawodowe w pozostałych podmiotach: IPS Grupa Serwisowa Spółka z o.o.; Dąbrowa Górnicza (aktualnie ArcelorMittal Sen/ice Group Spółka z o.o.): Główny Specjalista; Kierownik Działu Budżetowania i Analiz Ekonomicznych Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego Specjalista ds. finansowych Księgowa Pani Martyna Goncerz-Dachowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Martyna Goncerz-Dachowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, Pan Sławomir Bajor - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Pan Sławomir Bajor posiada wykształcenie średnie. - od 1990 r. do chwili obecnej - Prezes Zarządu BSK Return S.A., (w dniu roku przekształcona ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną) wcześniej współwłaściciel i założyciel Spółki PPW B.S.K. Return" S.C.; - od 1979 r. do 1989 r. - Polskie Koleje Państwowe, Dyżurny Ruchu. Dodatkowe funkcje: - od września 2010 r. do czerwca 2012 r. - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A.; - od maja 2009 r. do września 2010 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej FERRUM S.A.; - od czerwca 2004 r. do maja 2009 r. - Sekretarz Rady Nadzorczej FERRUM S.A.; - od stycznia 2004 r. do października 2010 r. - Członek Rady Nadzorczej Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum" Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (w wyniku przekształcenia spółki od stycznia 2008 roku Spółka Akcyjna); - od stycznia 2001 r. do maja 2012 r. - Sekretarz Rady Nadzorczej HZ-Marten" Sp. z o. o. z siedzibą w Zawierciu; - od listopada 1999 r. do październik 2008 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Wtórmet Recycling" Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie; - od czerwca 1999 r. do październik 2008 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wtórmet" Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie. Odbyte szkolenia: - Obowiązki informacyjne spółki na rynku regulowanym, - Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych spółki na rynku regulowanym, - Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000, - Recycling samochodowy - regulacje prawne, rozwiązania techniczne, ekologia. Pan Sławomir Bajor nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako

3 członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Sławomir Bajor nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, Pan Surojit Kumar Ghosh - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A r. - Bachelor of Commerce (Honours); r. - Associate Chartered Accountant; r. - Associate Cost & Works Accountant; Dunlop India Ltd - Chief Internal Auditor; Indian Aluminum Ltd/Hindalco - Chief General Manager Finance; ArcelorMittal Lazaro Cardenas/Meksyk Controller; Galati/Rumunia oraz Country Manager Romania - Dyrektor Finansowy ArcelorMittal; ArcelorMittal Poland S.A. - Dyrektor Finansowy na Europę Wschodnią, Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy; IX.2013 Wiceprezes ArcelorMittal, Dyrektor Finansowy na Europę Wschodnią, Członek Zarządu ArcelorMittal Poland S.A., Country Manager Poland; - IX.2013 do chwili obecnej Wiceprezes ArcelorMittal, Członek Zarządu ArcelorMittal Poland S.A., Country Manager Poland. Pan Surojit Kumar Ghosh zasiada w Radzie Nadzorczej ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o.o. oraz jest Członkiem Zarządu ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. oraz ArcelorMittal FCE Services Poland. Pan Surojit Kumar Ghosh poza pełnieniem funkcji Członka Zarządu w ArcelorMittal Poland S.A. będącej podmiotem konkurencyjnym dla "FERRUM" S.A., nie prowadzi w żadnej innej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Pan Surojit Kumar Ghosh nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, Pan Sławomir Pietrzak - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Pan Sławomir Pietrzak od maja 1990 roku jest właścicielem przedsiębiorstwa HW Pietrzak Holding w Boryszewie Nowym, przekształconego w listopadzie 2003 roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod tą samą firmą. Sławomir Pietrzak posiada 100% udziałów w kapitale o wysokości złotych oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu. Równocześnie w tym okresie pełnił funkcje kierownicze w spółkach zależnych, tj. Prezesa Zarządu w HW Płochocin sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie k/warszawy oraz Prezesa Rady Nadzorczej "Drobinex" sp. z o.o. (obie spółki uległy połączeniu z HW Pietrzak Holding sp. z o.o.). Pan Sławomir Pietrzak był także udziałowcem spółek prawa handlowego: - Pietrzak Aluminium Sp. z o.o., - REC-Investment Sp. z o.o., - ROMAR-HWH Sp. z o.o.,

4 W latach 80. był współwłaścicielem przedsiębiorstwa BUD-LAST z siedzibą w Boryszewie Nowym, zaś wcześniej pracownikiem Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku. Pan Sławomir Pietrzak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Sławomir Pietrzak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, Pan Bogusław Leśnodorski - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A IESE Business School Advanced Management Program Warszawa/ Barcelona ukończył aplikację radcowską i został wspinany na listę Radców Prawnych w Warszawie Uniwersytet Warszawski (UW), Wydział Prawa i Administracji, studia dzienne Kingsley High School Kingsley, Kansas, USA Od Kancelaria Prawna "Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy" sp.k. założyciel i wspólnik; - prowadzenie projektów korporacyjnych, prywatyzacyjnych i inwestycyjnych w zakresie fuzji i przejęć nieruchomości oraz spółek handlowych, - udział w wielu analizach prawnych spółek, negocjowanie umów, sporządzanie opinii, pism, obsługa klientów w języku polskim, angielskim, - współtworzenie programów emisyjnych obligacji komunalnych i przygotowywanie projektów mających na celu finansowanie dużych przedsięwzięć gospodarczych, - świadczenie pomocy prawnej dla podmiotów działających na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi, - przynależność do międzynarodowej organizacji prawniczej "Word Link for Law". Od Współwłaściciel klubu piłkarskiego Legia Warszawa S.A. Od Przewodniczący Rady Nadzorczej Black Lion NFI Od Prezes klubu piłkarskiego Legia Warszawa S.A. Od Członek Rady Nadzorczej Black Lion NFI S.A. Od Przewodniczący Rady Nadzorczej Ferrum S.A. (od 2009 r. Członek Rady Nadzorczej Ferrum S.A.) W latach: Członek Rady Nadzorczej Finamo S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: "BBI Capital NFI S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Index Copernicus International S.A, Członek Rady Nadzorczej Barista sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stalexport S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Kompanii Węglowej S.A., Członek Rady Nadzorczej Huty Stali Częstochowa Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej Olsztyńskich Zakładów Graficznych OZGraf S.A., Przewodniczący Rady Doradców Mar Kom Sp. z o.o. Przynależność do organizacji: od 2008 roku członek Polskiej Rady Biznesu

5 Pan Bogusław Leśnodorski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bogusław Leśnodorski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, Pan Lech Skrzypczyk - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A Techniczne Zakłady Naukowe Górnictwa Rud w Częstochowie, Politechnika Częstochowska Wydział Metalurgiczny, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wydział Metalurgiczny studia podyplomowe w zakresie Wielkopiecownictwa, 1986 Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach, Studium Organizacji i Zarządzania dla kadry kierowniczej przemysłu, Uniwersytet Warszawski Międzynarodowe Centrum Zarządzania. Studia Podyplomowe z Zarządzania Master of Business Administration MBA, Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej. Studium dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych, 1982 Kurs doskonalenia kadry kierowniczej z dziedziny "Prawo wynalazcze" w Ośrodku Doskonalenia Kadr i Postępu Technicznego Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej w Katowicach, 1994 Kurs "Konserwatorium z języka angielskiego organizowane przez Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe w Sosnowcu, Moduł edukacyjny w zakresie umiejętności kierowania źródłem sukcesu Organizacji organizowany przez Bank Modułów Kształceniowych "BMK" S.C. w Warszawie, 1995 Udział w seminarium "System zapewnienia jakości zgodny z wymaganiami międzynarodowych norm ISO serii 9000 organizowany przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM w Warszawie, 1996 Szkolenie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Kadry Kierowniczej organizowane przez Proergo S.C. zakład Organizacji Szkolenia i Produkcji Pomocy Dydaktycznych w Warszawie Huta B. Bieruta w Częstochowie pracownik fizyczny na Wydz. Aglomerowni; Huta Katowice na stanowiskach: Mistrz, Starszy Mistrz, Kierownik Oddziału, Kierownik Wydziału, Główny Mechanik, Dyrektor Techniczny, Dyrektor Naczelny, Członek Zarządu, V-ce Prezes Zarządu; Agencja Węgla i Stali "AWIS" sp. z o.o. w Katowicach Prezes Zarządu, Doradca Zarządu; Huta T. Sendzimira S.A. w Krakowie, Dyrektor Zarządzający, V-ce Prezes Zarządu; Wykładowca na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej; Huta Częstochowa S.A. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny; Huta Katowice S.A. V-ce Prezes Zrządu, Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny; PHS S.A. Członek Zarządu; Działalność Gospodarcza, Lech Consulting; Largo S.A. w Krakowie, Prezes Zarządu; od 2004 Ledar Dariusz Skrzypczyk i Wspólnicy Sp. Jawna, Dąbrowa Górnicza, Wspólnik-Prezes; od 2009 Ledar Spółka z o.o. Sp. Komandytowa, Pełnomocnik, Prezes; od 2009 Ledar Spółka z o.o. w Katowicach, Prezes.

6 Udział w organach stanowiących spółek prawa handlowego: Przewodniczący Rady Nadzorczej sp z o.o. "Consensus" w Dąbrowie Górniczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej sp. o.o. "HK-Złomet"w Swarzędzu, Członek Rady Nadzorczej Zakład Energetyczny Będzin S.A., Członek Rady Nadzorczej Banku Częstochowa S.A., Prezes RN "Florian Centrum" S.A. w Kutnie, Sekretarz RN "Arksteel" S.A. w Warszawie. Pan Lech Skrzypczyk nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Lech Skrzypczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, Pan Piotr Chała - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Pan Piotr Chała posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe Studia Menedżerskie również na Uniwersytecie Warszawskim. Pan Piotr Chała zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując: w latach w Najwyższej Izbie Kontroli Delegatura w Gdańsku, w latach w Urzędzie Wojewódzkim w Płocku jako Radca Kolegium, w latach jako Dyrektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Płocku, w latach jako Dyrektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, w latach jako Dyrektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Filia w Płocku, w latach jako Prezes Zarządu w PPHU DROBINEX Spółka z o.o. a następnie w latach jako Likwidator tej firmy, od 2007 do dnia dzisiejszego jest zatrudniony w HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. Zakład DROBINEX na stanowisku Dyrektora Naczelnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również na następujących stażach zagranicznych: I-III 1991 Pobyt studyjny (Belgia, Bruksela) w zakresie organizacji rynku pracy, X-XII 1991 Pobyt studyjny w Niemczech - współpraca z pozarządowymi organizacjami rynku pracy oraz organizacja doradztwa zawodowego, X-XII 1992 Pobyt studyjny w Wielkiej Brytanii (Londyn) -nowoczesne metody pośrednictwa pracy oraz kierunki rozwoju przedsiębiorczości, V-VIII 1994 Pobyt studyjny w USA (sześć stanów) w zakresie programów aktywizujących rynek pracy ze szczególnym uwzględnieniem efektywności programów pobudzających rynek gospodarczy, II III 1996 Pobyt studyjny w Danii (Kopenhaga) w zakresie marketingu i segmentacji rynku pracy oraz wskaźników jakości programów rynku, II-III 1999Pobyt studyjny w Szwecji (Geteborg) w zakresie nowoczesnych metod opracowywania programów rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników jakości, V 1999 Pobyt studyjny w Rosji (Moskwa) konsultant Programu Komponent aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości. Poza w/w Pan Piotr Chała od 1990 jest Organizatorem wszystkich form i metod funkcjonowania rynku pracy w województwie płockim a od 1999 Organizatorem wszystkich form i metod funkcjonowania mazowieckiego rynku pracy.

7 Ponadto Pan Piotr Chała opracował i wdrożył: w roku 1995 Nowatorski system pośrednictwa pracy -jedno i dwutorowy - opracowanie płockich katalogów zawodowych, w roku 1996 zorganizował Centrum Informacji Zawodowej i Pracy z międzywojewódzką komputerową bazą ofert pracy, w roku 1997 opracował i wdrożył segmentację rynku pracy- opracowanie i wdrożenie podręcznika jakości dla służb zatrudnienia, w roku 1996 opracował i wdrożył Zarządzania przez Cele w systemie urzędów pracy woj. Płockiego - KONTRAKTY ZADANIOWE - wdrożenie tego systemu w 1999r. w woj. Mazowieckim, w roku 1998 opracował i wdrożył otwarte pośrednictwa pracy tzw. SKLEPÓW Z PRACĄ, w roku 1999 opracował koncepcję funkcjonowania oraz uruchomienia działalności Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, w roku 2000 uruchomił działalność Centrum Pracy i Przedsiębiorczości w Płocku, w roku 2000 wdrożył pilotażowy program Poradnictwo Zawodowe za Pośrednictwem Internetu - VIDI w ośmiu MiGm, Gm rejonu płockiego, w roku 2001 współuczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu w 130 placówkach oświatowych woj. Mazowieckiego Programu MEN-TOR, doradztwo zawodowe dla absolwentów gimnazjów i szkół średnich, w roku 2002 opracował program Pierwsza Praca Mazowiecki Start "Rozwiązania płockie", program autorski funkcjonujący na terenie północnego Mazowsza, proponowany przez MGPiPS do wdrożenia w 2003 r. na terenie kraju. Poza w/w Pan Piotr Chała posiada następujące licencje: Licencja Zawodowa NRD/wup/562009/07 DORADCY ZAWODOWEGO, Licencja Zawodowa NRP/wup/115/2009/07 POŚREDNIKA PRACY. Pan Piotr Chała nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Chała nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski Prokurent Barbara Sterkowicz

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ ELZAB RB-W 21 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2010 Data sporządzenia: 2010-06-24 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat odwołanie i powołanie Członkow Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 93 / 2012

Raport bieżący nr 93 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 93 / 2012 Data sporządzenia: 2012-06-28 Skrócona nazwa emitenta Temat Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 41 / 2014

Raport bieżący nr 41 / 2014 RB-W 41 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 41 / 2014 Data sporządzenia: 2014-10-01 Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01. Treść raportu:

Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01. Treść raportu: Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01 Treść raportu: Życiorysy zawodowe zawierające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących.

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013 Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 65 / 2015

Raport bieżący nr 65 / 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 65 / 2015 Data sporządzenia: 2015-06-16 Skrócona nazwa emitenta CNT S.A. Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną, trzyletnią kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) Typ raportu Raport bieżący Numer 32 /2014 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: Tomasz Cyran Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Filia w Rzeszowie kierunek prawo, tytuł magister prawa, 1984 1990 aplikacja radcowska tytuł radca prawny, 1992 1995 kurs i egzamin dla członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Jacek

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI Dane osobowe Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Stan cywilny Wykształcenie Oslo JAN KRZYSZTOF BIELECKI Jan Krzysztof Bielecki 3 maja 1951 r., Bydgoszcz, Polska żonaty, dwoje dzieci Studia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące osób powołanych w dniu 10 czerwca 2013 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.:

Informacje dotyczące osób powołanych w dniu 10 czerwca 2013 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.: Informacje dotyczące osób powołanych w dniu 10 czerwca 2013 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.: Leszek Mierzwa Wykształcenie mgr inż. AGH Kraków, kierunek: Górnictwo i Geologia,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 39 / 2010

Raport bieżący nr 39 / 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 39 / 2010 Data sporządzenia: 2010-07-02 Skrócona nazwa emitenta HAWE Temat Życiorysy członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. (39/2010) Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez spółkę PBG SA za rok 2011 Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku. 2 z 25 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez PBG SA Spółka

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCID GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCID GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCID GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK 7.2 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 7.2.1 Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

Uchwały NWZA 16 stycznia 2004

Uchwały NWZA 16 stycznia 2004 Uchwały NWZA 16 stycznia 2004 W nawiązaniu do raportu nr 4/2004 z 15.01.2004 Zarząd STALEXPORT SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.01.2004 podjęło następujące uchwały:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r.

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył szereg kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo