STYCZEŃ 2015, NUMER 1 (109)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STYCZEŃ 2015, NUMER 1 (109)"

Transkrypt

1 Na zdjęciu: Koncert Znak Pokoju i Przyjaciele, Czernica. STYCZEŃ 2015, NUMER 1 (109) KOLĘDNICY MISYJNI Z GASZOWIC Już po raz trzeci uczniowie Szkoły Podstawowej w Gaszowicach wzięli udział w akcji Kolędników Misyjnych działających pod patronatem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Celem tegorocznego kolędowania była pomoc dzieciom w Indiach. Nasi gaszowiccy Kolędnicy wraz z rodzicami starannie przygotowywali się do swojej misji: szyli stroje, uczyli się ról, wykonali piękne gwiazdy. Wraz z nastaniem Nowego Roku i 4 stycznia w czterech grupach dzieci wyruszyły do rodzin naszej miejscowości, aby zanieść Radosną Nowinę o narodzinach Pana Jezusa, a także pomagać swoim rówieśnikom w Indiach. W tym roku odwiedzili mieszkańców Gaszowic z ulic: Rybnickiej, Podleśnej i Granicznej oraz Piec z ulic: Zielonej, Sportowej i Granicznej, oczywiście odwiedzili także Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Aptekę, Przedszkolaków, OKiS i Komisariat Policji. Wspólne kolędowanie i krótkie jasełka przyniosło wiele radości mieszkańcom, a także samym Kolędnikom. Dzieci zostały bardzo serdecznie przyjęte oraz obdarowane słodkościami i wielkim sercem w postaci ofiary pieniężnej zł. Słodycze, z inicjatywy samych uczniów zostały przekazane dzieciom w Domu Dziecka, a ofiara została przeznaczona na pomoc dzieciom w Indiach oraz adopcję dziecka w Zambii. SP Gaszowice ZEBRANIA SOŁECKIE Zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Gaszowice odbędą się w następujących terminach: Na zdjęciach: Kolędnicy misyjni z Gaszowic. 26 stycznia 2015 r. o godz , sołectwo Łuków Śląski Dom Sportu (OSP) ul. Lipowa; 27 stycznia 2015 r. o godz , sołectwo Czernica OK Zameczek ul. Wolności; 2 luty 2015 r. o godz , sołectwo Gaszowice OKiS, ul. Rydułtowska; 3 luty 2015 r. o godz , sołectwo Szczerbice Budynek OSP ul. Radoszowska; 4 luty 2015 r. o godz , sołectwo Piece Świetlica Środowiskowa ul. Rydułtowska. W trakcie zebrań przeprowadzone zostaną wybory sołtysa i rady sołeckiej na lata Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w zebraniach. UG

2 STR. 2 STYCZEŃ 2015, NUMER 1 (109) REGIONALNA DROGA PSZCZYNA-RACIBÓRZ W dniu r. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich odbyło się cykliczne spotkanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budowy Regionalnej Drogi Pszczyna-Racibórz. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin i powiatów przez teren których projektowana jest droga Racibórz Pszczyna, jak również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz firmy projektowej. Jednym z tematów była kwestia zmiany lokalizacji węzła drogowego na wysokości ulicy Wolności w Czernicy. Pomimo pojawiających się w ostatnim czasie informacji o możliwości przeniesienia węzła z ulicy Wolności w rejon tzw. gipsuli, zdecydowano o pozostaniu przy pierwotnej lokalizacji. Podstawą tej decyzji był stopień zaawansowania prac projektowych, opracowań środowiskowych, badań i pomiarów ruchu. Wprowadzenie na obecnym etapie prac projektowych tak istotnych zmian koncepcji przebiegu drogi mogłoby doprowadzić do przekroczenia terminu realizacji dokumentacji projektowej, a co za tym idzie utracenie możliwości dofinansowania inwestycji drogowej ze środków unijnych. Ponadto lokalizacja węzła w rejonie tzw. gipsuli nie spełniałaby obowiązujących norm i przepisów w zakresie projektowania i budowy dróg publicznych. W związku z tym, że realizacja zadania możliwa jest tylko z udziałem środków unijnych, ryzyko ich utraty jest zbyt ogromne i wiązałoby się nawet z wypłatą przez gminę Gaszowice odszkodowań pozostałym partnerom. UG INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Urząd Gminy Gaszowice przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 stycznia 2015 upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2014 oraz wniesienia przez przedsiębiorców opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z ustawą z dnia roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz ze zmianami) niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości lub niezłożenie oświadczenia w w/w terminie - powoduje wygaśnięcie zezwolenia. Opłatę w należnej wysokości wnosi się na rachunek bankowy gminy: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju o numerze UG Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza na BIESIADĘ ŚLASKĄ W dniu r. Gościem biesiady będzie Leszek Filec. Początek Cena 30,00 zł/osoba. Przygrywa zespół BAR W cenie biletu kawa, ciastko i chlyb z fetym. Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury. INFORMACJA Informuję, że zgodnie z zapisami Statutu Gminy Gaszowice Radni Kadencji od miesiąca stycznia 2015 roku w każdy poniedziałek w godzinach od do pełnią dyżury w Urzędzie Gminy Gaszowice, w sali narad - pokój nr 21. Jednocześnie informuję, że w miesiącu lipcu dyżury nie będą pełnione. Zapraszam mieszkańców gminy do przedstawienia radnym spraw i problemów celem ich dalszego załatwienia. Marek Masarczyk, Przewodniczący Rady OGŁOSZENIE Oczyszczalnia Ścieków w Suminie będąca jednostką organizacyjną Gminy Lyski, ul. Dworcowa 12B, Sumina, wypełniając postanowienia art. 24 ust. 7 i 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) informuje swoich Usługobiorców z terenu Gminy Gaszowice, zostaje przedłużony czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie w okresie od r. do dnia r. OŚ Sumina ZAWIADOMIENIE O WYKONYWANYCH PRACACH GEODEZYJNYCH W związku z realizacją projektu pn. Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim informuję Mieszkańców o terenowych pracach geodezyjnych (pomiarach) związanych z tworzeniem cyfrowej mapy zasadniczej. Prace będą polegały na pomiarach budynków wraz z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji. Przedmiotowe prace będą wykonywane w okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2015 roku. Osoby wykonujące czynności pomiarowe będą posiadały przy sobie kopię zgłoszenia pracy geodezyjnej potwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Rybniku, którą okażą na żądanie właścicielowi lub osobie władającej nieruchomością. Zgłoszenie to jest dokumentem upoważniającym wykonawcę prac geodezyjnych do wstępu na grunt zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U nr 193 poz ze zm.). Zwracam uwagę, że osoby wykonujące czynności pomiarowe nie są upoważnione do wykonywania pomiarów wewnątrz budynków. Damian Mrowiec, Starosta Rybnicki DYŻURY PRACOWNIKÓW ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku zaprasza rolników na dyżur pracownika do Urzędu Gminy Gaszowice (parter, pokój nr 04) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 do 10:00. Dyżur pełni Monika Bednarek - stażysta specjalista doradztwa rolniczego. tel ODR

3 STYCZEŃ 2015, NUMER 1 (109) SZKOŁA PEŁNA TALENTÓW Talent to dar, który możemy rozwinąć lub zaprzepaścić. To także sposób wyrażania siebie czyniący nasze życie czymś absolutnie wyjątkowym. By móc rozwijać talenty, musimy jednak trafić na odpowiednich ludzi, którzy pokierują naszymi umiejętnościami we właściwy sposób. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach od początku swojego istnienia stawiała na rozwój młodzieży. Liczne puchary, dyplomy, a nawet grafiki eksponowane na szkolnych korytarzach czy w gablotach, zdają się potwierdzać tę tezę. Bogata tradycja szkoły i jej wielopokoleniowy charakter uświadamiają nam, iż była i nadal jest kuźnią talentów sportowych, literackich, muzycznych czy plastycznych. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć naszych uczniów, ale na użytek niniejszego artykułu postaram się przywołać te minione, jak i aktualne sukcesy. Myśląc o talentach uczniów nie można pomijać ich osiągnięć sportowych. To one sprawiają, że młodzi ludzie gotowi są do wielu poświęceń. Sport, jako forma rywalizacji i sposób na szkolną monotonię, jest dla nich czymś ważnym. Wszak rozwijając ciało, kształtujemy także charakter. Jednym z ważniejszych sukcesów sportowych szkoły odnotowanych w archiwach są osiągnięcia piłkarzy ręcznych i lekkoatletów na szczeblu wojewódzkim w latach 1976/77. Fakt ten stanowi złotą kartę historii placówki i może być motywacją dla młodych pokoleń. Gaszowicka szkoła może poszczycić się wieloma wybitnymi sportowcami. Zaliczyć możemy do nich Mirosława Korbla osiągającego sukcesy w żużlu, czy Marka Newe będącego piłkarzem Górnika Pszów. Trzeba przywołać też postać Adama Gawliczka, byłego najlepszego sportowca szkoły i zawodnika Dynamo Chorzów. Pan Adam brał udział w mistrzostwach świata w Finlandii, zdobywając z drużyną VIII miejsce w sztafecie juniorów 4x10 km. Także dziś odnosimy sukcesy sportowe w łyżwiarstwie, piłce nożnej i wielu innych dyscyplinach, a nasi uczniowie chętnie biorą udział w zawodach i rozgrywkach międzyszkolnych. Szkoła to nie tylko sport, ale także twórczość literacka i teatralna. Koła zainteresowań działające w naszej placówce z pewnością mogą poszczycić się drobnymi sukcesami również i na tym polu. Do niewątpliwie ważnych osiągnięć o wymiarze ogólnopolskim można zaliczyć udział byłych już uczennic (Natalii Pypeć i Pauliny Czernik) w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim I ty możesz zostać baśniopisarzem. Nie można zapomnieć także o działalności Koła Teatralnego kierowanego przez pana Andrzeja Wojaczka, które w minionym roku podjęło się wystawienia sztuki własnego autorstwa pt. Kiedy my żyjemy, będącej nawiązaniem do patriotycznych zrywów Polaków. Nasza szkoła to nie tylko miejsce wyrażania twórczych myśli przelewanych na papier czy odzwierciedlanych w teatralnych gestach, ale także pierwsza scena dla wokalistów. Warto przy tej okazji przypomnieć postać Mateusza Piecowskiego, uczestnika muzycznego programu Bitwa na głosy, którym również możemy się poszczycić. Obok spektakularnych sukcesów absolwentów, istnieją przecież te nieco mniejsze, ale jakże ważne wydarzenia artystyczne. Zaliczyć można do nich chociażby zdobycie przez uczennice Annę Chowaniec (absolwentka) oraz Paulinę Łukoszek Wyróżnień Pierwszego Stopnia na Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym w Czerwionce Leszczynach. Nie byłoby ich, gdyby nie działalność Koła Wokalnego, kierowanego przez panią Karinę Marcol. Również działalność Koła Plastycznego i Koła Tanecznego przynosi STR. 3 Drodzy mieszkańcy Gminy Gaszowice, dobiegł końca pierwszy miesiąc, w którym zarządzam Naszą gminą. Z pewnością mogę stwierdzić, że przed Nami stoją wielkie szanse i możliwości, ale także spore wyzwania. Po przeprowadzeniu analizy stanu finansów naszej gminy, doszedłem do wniosku, że przez najbliższe lata trudno będzie o realizację spektakularnych inwestycji. Budżet gminy na rok 2015 został uchwalony, w wersji zaproponowanej przez poprzednie władze. Już dziś zdaję sobie sprawę, jak bardzo trudno będzie wykonać wszystkie inwestycje, o których wspominał mój poprzednik w listopadowym numerze Informatora Gminnego. Niestety, w związku ze spłatą bieżącego zadłużenia, które w latach wynosi około 4 mln zł, dodatkowo wobec zobowiązania w stosunku do miasta Rybnika wynikającego z budowy kanalizacji sanitarnej w wysokości ponad 2 mln zł, mocno ograniczone są także nasze możliwości kredytowe. W bieżącym roku swoją uwagę będę skupiał przede wszystkim na inwestycjach, na które możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych, w szczególności tych pochodzących z funduszy europejskich. Do realizacji poszczególnych projektów zamierzam podejść metodycznie, dlatego swoją pracę rozpocząłem od zlecenia stworzenia dokumentu bazowego jakim jest Strategia Rozwoju Gminy. W dalszej kolejności chcę aby wykonano dokumentację techniczną projektów wskazanych jako kluczowe dla rozwoju Gminy Gaszowice. W swoich pracach szczególny nacisk chcę położyć na rozwiązywanie problemów związanych z infrastrukturą drogową, szeroko pojętą ekologią, oraz szczególnie mi bliskich zagadnień rozwoju oświaty, kultury i sportu, a także wspierania działalności organizacji pozarządowych. Zmiany jakie chcemy w najbliższym czasie wprowadzić w regulaminie utrzymania czystości i porządku poprzez m.in. wydzielenie popiołu jako frakcji zbieranej osobno, powinny pozwolić na niezbyt gwałtowny wzrost ceny odbieranych odpadów. Zleciłem również aktualizację projektu budowy boisk sportowych przy szkole podstawowej w Gaszowicach, tak aby jeszcze w styczniu można było aplikować o dotację do tej inwestycji z ministerialnego programu rozwoju bazy sportowej. Wiem, że to początek mojej drogi w zarządzaniu Naszą Gminą, dlatego już na wstępie, chcę zaapelować o konstruktywną współpracę wszystkich środowisk, którym leży na sercu rozwój Gminy Gaszowice. Paweł Bugdol, Wójt Gminy Gaszowice nam wiele radości, gdy podziwiamy efekty pracy naszych uczniów. Na szczególną uwagę zasługuje tu praca pani Ewy Bizoń opracowującej choreografię dla młodych tancerek, których występy uświetniają szkolne akademie. Zarysowany obraz talentów naszej młodzieży, to jedynie drobny wycinek tego, z czym my nauczyciele stykamy się każdego dnia. Wspierając uczniów w rozwijaniu ich bezcennych darów losu, cieszymy się z ich sukcesów. Jednocześnie jesteśmy dumni, że możemy być dla nich przewodnikami wskazującymi im właściwą drogę. Drogę, którą krocząc mogą spełniać swoje marzenia. Piotr Skupień, nauczyciel języka polskiego, SP Gaszowice

4 STR. 4 STYCZEŃ 2015, NUMER 1 (109) ZAPOMNIANIE ZWYCZAJE ODKRYTE NA NOWO Po zeszłorocznym sukcesie Projektu Zapomniane Zwyczaje Naszych Przodków Członkowie Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U RWIS, postanowili ponownie przybliżyć najmłodszym mieszkańcom Naszej Gminy często zapomniane już zwyczaje i tradycje. Od maja realizowane były dwa projekty: - Zapomniane zwyczaje Naszych Przodków, - Zapomniane zwyczaje w nowoczesnej formie, będące kontynuacją działań rozpoczętych w 2013 r. Dzieci ponownie miały okazję poznać i zrozumieć zapomniane już zwyczaje swoich przodków. Zapoznały się z symboliką poszczególnych elementów dawnych świąt i obrzędów oraz odkryły zawarte w nich sensy i znaczenia. Dowiedziały się także, jaki jest rodowód obecnych zwyczajów świątecznych i jak bardzo różnią się one od tych dawnych. Warsztaty były prowadzone przez Koła Gospodyń Wiejskich z Łukowa Śląskiego oraz ze Szczerbic. W trakcie warsztatów dzieci mogły posłuchać opowiadań o tym, skąd się wzięły poszczególne zwyczaje i jak były dotychczas praktykowane. Najważniejszym elementem były jednak zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy samodzielnie mogli np. upiec chleb, zakisić ogórki czy przygotować domowy smalec. Dlaczego w nowoczesnej formie? Najpełniejszą wiedzę o lokalnych tradycjach posiadają osoby starsze. Seniorzy mieli okazję przekazać młodszemu pokoleniu dawne zwyczaje przy wykorzystaniu nowych technologii. W tym celu został zorganizowany kurs komputerowy dla seniorów. Warsztaty dotyczyły obsługi komputera, korzystania z Internetu i narzędzi internetowych. Seniorzy nauczyli się m.in. jak korzystać z poczty elektronicznej, poruszać się bezpiecznie po Internecie i korzystać z jego zasobów, ale również jak wykorzystać dostępne narzędzia internetowe typu blog do dzielenia się swoją wiedzą, zasobami, doświadczeniem. Po co to wszystko? Efektem przeprowadzonych warsztatów jest blog kulinarny założony i prowadzony przez seniorów, na którym zamieszczane zostały (i systematycznie portal będzie aktualizowany i rozbudowywany) będą tradycyjne, lokalne przepisy kulinarne (m.in. te przypomniane na warsztatach regionalnych). Dzięki temu seniorzy nie tylko zdobyli umiejętność wykorzystywania nowych technologii, ale jednocześnie dzięki nim ocalili od zapomnienia przepisy na lokalne potrawy. To już jest koniec Działania projektowe zakończyły happeningi regionalne, podczas których zaprezentowane zostały rezultaty projektu. Dzieci wraz z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały stoiska poznawczo-degustacyjne, gdzie prezentowały czego nauczyły się dzięki regionalnym warsztatom. Każde stoisko poświęcone było innemu zwyczajowi. Można było skosztować chleba ze smalcem, miodem lub ogórkiem kiszonym, świątecznych wypieków czy bożonarodzeniowej moczki. Gościem specjalnym był Utopek Psotnik, który rozdał pamiątkowe certyfikaty dzieciom biorącym udział w warsztatach oraz podziękował Paniom z KGW za przekazanie wiedzy o lokalnych tradycjach. Dodatkowo każdy uczestnik happeningu mógł otrzymać pamiątkowy kalendarz ilustrowany fotografiami dzieci z warsztatów oraz publikację poświeconą śląskim tradycjom i zwyczajom. Projekt Zapomniane zwyczaje Naszych Przodków realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Projekt Zapomniane zwyczaje w nowoczesnej formie realizowany był w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata U RWIS ZNAK POKOJU I PRZYJACIELE Dnia r. w parafii NMP Królowej Polski w Czernicy odbył się kolejny koncert na rzecz dzieci niepełnosprawnych zorganizowany przez zespół muzyczny Znak Pokoju i Ośrodek Kultury w Czernicy. Był to już IV Koncert Charytatywny Znak Pokoju i Przyjaciele. Podczas niemalże 2 godzinnego występu zaprezentowały się zespoły: Singers, Imbir, Animus, Czelodka, Stokrotki, Trojak, Sidus, Znaczki, Znak Pokoju oraz chór Rapsodia. Co roku staramy się, aby koncert był uwieńczony występem gości specjalnych, którymi w tym roku były Claudia i Kasia Chwołka. Oczywiście tegoroczny koncert nie mógłby się odbyć, gdyby nie wola ludzi, którzy z chęcią go wsparli i pomogli w jego realizacji, zatem jeszcze raz dziękujemy: księdzu proboszczowi Eugeniuszowi Twardochowi, firmie Unister Sound Jacek Pytlik, zakładowi fotograficznemu "FOTO Sycha", Kołom Gospodyń Wiejskich z Czernicy i Łukowa, doktorowi Wojciechowi Bluszczowi, pani Irenie Kłosek, Ochotniczej Straży Pożarnej z Czernicy, Stowarzyszeniu Działań Lokalnych Spichlerz, Stowarzyszeniu U RWIS, paniom z zespołu charytatywnego, pani katechetce Eugenii Boczek, dzieciom z SP w Czernicy. Podczas koncertu odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci niepełnosprawnych z naszej parafii. Dzięki ofiarności naszych parafian jak i wszystkich przybyłych gości, w tym roku udało nam się zebrać: 4673,66 zł i 10 $. Z całego serca dziękujemy wszystkim za złożone ofiary i za tak liczny udział w IV Koncercie Charytatywnym Znak Pokoju i Przyjaciele. Joanna Porwoł RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W niedzielę 22 lutego 2015 r. w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach o godz odbędzie się Turniej Tenisa STOŁO- WEGO dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i dorosłych (kobiet i mężczyzn). Zapisy w poszczególnych kategoriach w Referacie Rozwoju Urzędu Gminy Gaszowice (pokój 03), osobiście w gimnazjum albo telefonicznie ( ) do r. Zapraszamy! Iwona Wolnik

5 STYCZEŃ 2015, NUMER 1 (109) SZCZĘŚLIWEJ SZYCHTY! Warsztaty animacji poklatkowej z elementami filmu eksperymentalnego odbyły się 24 i 25 listopada br. To jedno z wielu działań podjętych przez uczniów Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach w ramach programu CEO KULTHURRA! Zajęcia artystyczne w szkole. Nasza szkoła nosi imię, które zobowiązuje do dbania o tradycje Małej Ojczyzny. Celem projektu Skarby ukryte w ziemi jest zwrócenie uwagi na życie ludzi mieszkających na Śląsku. Nasze rodziny, często wielopokoleniowe, mają bogate tradycje górnicze. Krajobraz, który nas otacza, to kopalnie, niektórym grozi likwidacja. Istnieje problem bezrobocia. Jest też wiele ciekawych miejsc, tereny zielone, rozwijają się miasta. Projekt ma pogłębić wiedzę uczniów o regionie, tradycjach górniczych. Ważne jest, aby młodzi ludzie poznali i docenili trud pracy swoich ojców, dziadków. Będziemy odkrywać skarby nie tylko te ukryte w ziemi - tradycje, ale przede wszystkim rozwijać talenty młodzieży. Celem warsztatów prowadzonych przez pana Tomasza Solicha z Fundacji Osiem Życzeń było zapoznanie uczniów z elementami wiedzy filmowej i zainspirowanie gimnazjalistów do podejmowania kolejnych wyzwań. Podczas zajęć z panem Tomaszem Solichem grupa jedenastu gimnazjalistów poznała tajniki pracy nad filmem, a następnie rozpoczęła swoją przygodę z animacją. Po intensywnej burzy mózgów został wymyślony i zaakceptowany tytuł filmu Szczęśliwej szychty!. Scenariusz opowiadający o spotkaniu ze Skarbnikiem napisała Sara, a następnie we współpracy z Karoliną przekształciła na tekst gwarowy. W tym czasie pozostałe dziewczyny pracowały nad scenografią, korzystając ze zdjęć przedstawiających KWK Rydułtowy. Bardzo szybko zdecydowano się na charakterystyczne elementy śląskiego krajobrazu, nad czym pracowała Julia, Patrycja i dwie Natalie. Nie zabrakło kominów kopalni, szybu i hałdy Szarlota. Ku wielkiemu zaskoczeniu Dominiki pojawiły się akcenty zieleni i kolorowych kwiatów. Natalia z wielką pasją rysowała postaci górników i Skarbnika, a część osób dopingowała jej w pracy. Na innym stanowisku powstawał tytuł filmu, który Kuba z przejęciem rysował węglem, zaś Daria i Ada dokumentowały jego pracę za pomocą aparatu. Wszystkim działaniom przyglądał się pan Tomasz i podpowiadał, co i jak zrobić. W skrzyni do animacji rozłożono gotową scenografię z bohaterami filmu i zaczęło się wielkie fotografowanie. W sumie zrobiono około 1500 zdjęć. Każdy z uczestników warsztatów miał możliwość ustawiania i przesuwania elementów filmu dosłownie o milimetry. To była bardzo żmudna, intensywna i wyczerpująca praca. Scenografia ulegała modyfikacjom, a bohaterowie filmu dzielnie odgrywali swoje role. W tym czasie młodzi filmowcy, których nieco zmęczyła monotonia pracy, wyruszyli na poszukiwania dźwięków kopalni. Znaleźli je w szkolnej kotłowni. Pan Tomasz Solich zachęcił gimnazjalistów do nagrania wypowiedzi nauczycieli, które później wykorzystano w filmie. Na koniec należało jeszcze przeczytać tekst w gwarze śląskiej i wszystko zmontować razem. Oczywiście w filmie nie zabrakło węgla, ani miału węglowego. Ponad czternastogodzinne warsztaty w ciągu dwóch dni okazały się nie lada wyzwaniem dla młodzieży. Efektem pracy połączonej z zabawą jest pięciominutowy film animowany Szczęśliwej szychty! Na pokaz przedpremierowy - w gronie twórców filmu - zaprosiliśmy dyrektora gimnazjum, pana Andrzeja Mrozka. Z premierą czekamy do marca, kiedy nastąpi podsumowanie projektu. Beata Małek, koordynator projektu STR. 5 DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SZCZERBICACH Dnia r. odbył się Dzień Otwarty w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szczerbicach. Uczniowie, jak i przedszkolacy stanęli na wysokości zadania prezentując swoje liczne talenty aktorskie, wokalne, taneczne i sportowe. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Starosta Rybnicki pan Damian Mrowiec, Wójt Gminy Gaszowice pan Paweł Bugdol, koordynator projektu Ja też chcę zostać przedszkolakiem pani Sylwia Marcol-Wróblewska, radni sołectwa Szczerbice, kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli pan Eugeniusz Brodniak oraz licznie zgromadzeni szacowni rodzice. Dzień ten był okazją do zwiedzenia szkoły i przedszkola, poznania bazy dydaktycznej placówki oraz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Całość imprezy uświetnił kiermasz ciasteczek, stroików i makaronów wykonanych przez rodziców. Natomiast Kawiarenka rodzinna proponowała gościom kawę, herbatę, no i oczywiście coś słodkiego. Bardzo dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i pomoc przy organizacji Dnia Otwartego. ZSP Szczerbice I NOWOROCZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 17 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. H. M. Góreckiego z inicjatywy p. Zenobii Mrozek został zorganizowany I Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego, nad którym patronat objął Wójt naszej gminy mgr Paweł Bugdol. 16-tu uczestników zamieszkujących nie tylko naszą gminę zgłosiło się do rywalizacji. Są oni przede wszystkim amatorami tej pięknej dyscypliny i swoje umiejętności rozwijają w wolnych chwilach. Jak się okazało zaprezentowali bardzo wysoki poziom gry. Na szkolnej sali panowała wspaniała sportowa atmosfera. Zespół szkolnych cheerleaderek zaprezentował układ taneczny wprowadzając wszystkich w dobry nastrój. Następnie rozlosowano kolejność gier i przystąpiono do rozgrywek zgodnie z systemem pucharowym. Zawodnicy rywalizowali przestrzegając zasad fair play okazując sobie wzajemny szacunek. Po prawie 3h zaciętych pojedynków wyniki przedstawiały się następująco: I miejsce - Wincenty Niedobecki, II miejsce Michał Cuber, III miejsce Wojciech Kasperzec, IV miejsce - Jarosław Gawełczyk, V miejsce - Adam Michalik, VI miejsce Marcin Święty. Pozostali tenisiści to: Szymon Kowol, Adrian Dera, Paweł Bugdol (Wójt), Adam Bednorz, Jarosław Perenc, Stefan Mrozek, Maciej Mrozek, Czesław Pustołka, Marek Warło, Jerzy Kawulok. Fundatorem okazałych pucharów i pamiątkowych medali był także Wójt - Paweł Bugdol, który wręczył je wszystkim uczestnikom turnieju gratulując sukcesów i dziękując za wspólną grę. Na podziękowanie i docenienie zasłużyły także uczennice klasy VI: Kamila Nowotarska, Rozalia Niemiec, Patrycja Lampert, Roksana Grabowska, Emilia Żuchowicz, Daria Mikółka oraz współkoordynator programu W-F z klasą pani Kamila Dobrowolska, które pełniły rolę sędziów podczas całego turnieju. W marcu zostanie zorganizowany turniej dla kobiet, tak więc już teraz zachęcamy do treningów. Mamy nadzieję, że panie także potraktują turniej tenisa stołowego jako możliwość odreagowania na stres po pełnym obowiązków tygodniu. Już od teraz można zgłaszać się pod nr tel Zapraszamy! Zenobia Mrozek, koordynator W-F z Klasą

6 Na zdjęciu: Warsztaty animacji w piecowskim gimnazjum. Na zdjęciach: Noworoczny turniej tenisa stołowego, Czernica (zdjęcia autorstwa E.M. Studio). Na zdjęciach: Spotkania podsumowujące realizację projektów Zapomniane zwyczaje Naszych Przodków oraz Zapomniane zwyczaje w nowoczesnej formie (zdjęcia autorstwa E.M Studio). Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, Gaszowice, tel.: (32) , STR. 6

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka

Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca obchodziliśmy najpiękniejsze święto na ziemi Dzień Dziecka. Z tej okazji zorganizowaliśmy na naszym boisku Festiwal Sportowy. Imprezę rozpoczęła Pani Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Odkryj talenty swojego dziecka pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika

Odkryj talenty swojego dziecka pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika Odkryj talenty swojego dziecka pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika Plakat reklamujący V Rybnickie Dni Kariery odbywające się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2013 r. Dzień otwarty poradnictwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 40/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 40/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r. OR.II.0022.1.38.2015 PROTOKÓŁ NR 40/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 24 lutego 2015r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

SKO SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

SKO SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI SKO SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI ROK 2013/2014 SKO - START! We wrześniu Szkolna Kasa Oszczędności pod patronatem Banku Spółdzielczego wznowiła swoją działalność. Każdy członek SKO otrzymał nową książeczkę,

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na rok 2015

Kalendarz imprez na rok 2015 Kalendarz imprez na rok 2015 1. Koncert Kolęd 4 stycznia 2015r. Korczówka Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Parafia Św. Jozafata BM Koncert w kościele w Korczówce w wykonaniu zespołów działających

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

P O M A G A J M Y R A Z E M!!!

P O M A G A J M Y R A Z E M!!! P O M A G A J M Y R A Z E M!!! Ty też możesz zostać wolontariuszem Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Dziennikarska kuźnia talentów Na zaproszenie Zespołu Szkół Siewierzu gimnazjaliści z terenu naszej gminy

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Dolnośląska 2015

Piękna Wieś Dolnośląska 2015 Piękna Wieś Dolnośląska 2015 Kategoria Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi Cykl spotkań Okruchy Tradycji OD TEGO WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO Wieś Bagno przystąpiła do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi w 2009

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ ŚLĄSKI W NASZYM PRZEDSZKOLU

TYDZIEŃ ŚLĄSKI W NASZYM PRZEDSZKOLU TYDZIEŃ ŚLĄSKI W NASZYM PRZEDSZKOLU Od tego co bliskie, do tego co dalekie. Śląsk, a w nim Zabrze są bogate w historię, zabytki, krajobraz przemysłowy, tradycje i zwyczajei, miejsca użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Krzysztof Bąk nauczyciel wychowania fizycznego Data rozpoczęcia stażu 01.09.2012 r. Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ DLA INNYCH Marta Sak, Gimnazjum nr 92 JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ Od II semestru klasy I biorę udział w rozmaitych działaniach dodatkowych w mojej szkole i znajdujących się w sąsiedztwie integracyjnych placówkach

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Kobiety Roku 2011 Prezentacja Stołów Wielkanocnych Lelów 2012 Zespół Walentynki Warsztaty rękodzielnictwa ludowego Gmina w obiektywie MARZEC

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce, Termin w 2013r. 1.

Bardziej szczegółowo

Sekretem sukcesu jest wytrwanie przy celu. pod takim hasłem odbył się tegoroczny finał zajęć GOK 2013/2014. Impreza podsumowująca zajęcia artystyczne

Sekretem sukcesu jest wytrwanie przy celu. pod takim hasłem odbył się tegoroczny finał zajęć GOK 2013/2014. Impreza podsumowująca zajęcia artystyczne Sekretem sukcesu jest wytrwanie przy celu. pod takim hasłem odbył się tegoroczny finał zajęć GOK 2013/2014. Impreza podsumowująca zajęcia artystyczne odbyła się 25 czerwca 2014r. w GOK w Potęgowie. Liczna

Bardziej szczegółowo

W czwartkowe przedpołudnie gościliśmy w Przedszkolu przedstawicieli naszej jednostki OSP w Przytocznej.

W czwartkowe przedpołudnie gościliśmy w Przedszkolu przedstawicieli naszej jednostki OSP w Przytocznej. POKAZY STRAŻACKIE W czwartkowe przedpołudnie gościliśmy w Przedszkolu przedstawicieli naszej jednostki OSP w Przytocznej. Każdy chłopiec nawet mały, gdy jest zręczny, dzielny, śmiały, gdy jest dobrym przedszkolakiem,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Pomoc w organizacji apelu

Bardziej szczegółowo

Nasz Świat- poznaję sztukę dziennikarską

Nasz Świat- poznaję sztukę dziennikarską Nasz Świat- poznaję sztukę dziennikarską zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Gródku Gródek, styczeń lipiec 2012 r. NASZ ŚWIAT - poznaję sztukę dziennikarską projekt prowadzony był w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

PATRONAT. Patronat medialny

PATRONAT. Patronat medialny PATRONAT Patronat medialny ORGANIZATORZY: Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok Studio Tańca Twist, ul. Broniewskiego 4, 15-748 Białystok, VII Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Co słychać u Przedszkolaków?

Co słychać u Przedszkolaków? Co słychać u Przedszkolaków? Pomagamy chorym dzieciom Tradycyjnie w okresie przedświątecznym pracownicy przedszkoli w Połańcu, dzieci i rodzice starają sie wesprzeć tych, którzy chorują i potrzebują pomocy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2017 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCHW 2015 ROKU

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCHW 2015 ROKU lp. Termin Nazwa wydarzenia Miejsce realizacji Organizator 1. 11.01.2015 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. 19-23.01.2015r Ferie w bibliotece 3. 31.01.2015r Dzień Seniora 4. 02.2015r. 5. KALENDARZ

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Hubert ma już wózek!!!

Hubert ma już wózek!!! Hubert ma już wózek!!! Dzięki otwartemu sercu Mieszkańców Gminy Przytoczna i prywatnym sponsorom Hubert ma już wózek, który jest niezbędny do dalszej rehabilitacji. Dzięki otwartemu sercu Mieszkańców Gminy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja projektu edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych

Koncepcja projektu edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych Imię i nazwisko kierownika Koncepcja edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych Elżbieta Grasz, Aneta Gąsiorek Nazwa Uczestnicy Adresaci

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki

Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, już po raz siódmy na zakończenie roku szkolnego wręczono statuetki najlepszym uczniom z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na Semestr I W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na celu rozwijanie wśród uczniów demokratycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6 PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W KL. IV B OD KWIETNIA DO CZERWCA 2007 R. TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Strona 1 z 6 TEMAT: Zapraszamy do Pszczyny. CEL GŁÓWNY: wykonanie

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

ALWERNIA FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem. POKÓJ i DOBRO.

ALWERNIA FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem. POKÓJ i DOBRO. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem POKÓJ i DOBRO Organizator: Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny ul. Lubelska 32 21-100 Lubartów alwernia.lubartow@gmail.com

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Szkoła Podstawowa w Rzechcie im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r" PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowanie projektu: - Izabela Pawlińska - Małgorzata Kowalczyk - Jolanta

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO MGR MICHAŁA ZAKRZEWSKIEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Adres domowy: Michał Zakrzewski ul. Wojska Polskiego 5 m 7 05-500

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/4/2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 stycznia 2015 roku. Rada Gminy Rozprza

Uchwała nr IV/4/2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 stycznia 2015 roku. Rada Gminy Rozprza Uchwała nr IV/4/2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Rozprza na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

XV EDYCJA KONKURSU SZOPKA BOŻONARODZENIOWA W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

XV EDYCJA KONKURSU SZOPKA BOŻONARODZENIOWA W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ XV EDYCJA KONKURSU SZOPKA BOŻONARODZENIOWA W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ POD PATRONATEM J.E. Ks. Bp. DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ dr GRZEGORZA KASZAKA ORGANIZATORZY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PARAFIA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni WRZESIEŃ PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Pomoc w organizacji apelu

Bardziej szczegółowo

Historia zapisana w glinie K U LT H U R R A 2013 P O D S U M O WAN I E P R O J E K T U

Historia zapisana w glinie K U LT H U R R A 2013 P O D S U M O WAN I E P R O J E K T U Historia zapisana w glinie K U LT H U R R A 2013 P O D S U M O WAN I E P R O J E K T U Co to jest KULTHURRA? Kulthurra to program edukacji kulturalnej, w którym uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują

Bardziej szczegółowo

Powiat: Olszanica na sportowo

Powiat: Olszanica na sportowo Powiat: Olszanica na sportowo Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji otrzymał pomoc w wysokości 5000 zł na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze środków Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2011. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka w roku szkolnym 2015/2016 Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest edukacja uczniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 18 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 18 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych za rok 2015 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok.

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Projekt. Uchwała Nr. /./. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY GRUPA: 6-LATKI KOTKI TERMIN REALIZACJI: 03-11KWIECIEŃ 2017 PROWADZĄCA: MGR EWA RUSZCZYK WSTĘP Jedną z najważniejszych umiejętności, w jakie można wyposażyć dzieci jest twórcze

Bardziej szczegółowo

Te słowa towarzyszą młodym ludziom uczniom Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, którzy od września ubiegłego roku tworzą...

Te słowa towarzyszą młodym ludziom uczniom Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, którzy od września ubiegłego roku tworzą... Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne i sport szkolny w świetle reformy edukacji

Wychowanie fizyczne i sport szkolny w świetle reformy edukacji Wychowanie fizyczne i sport szkolny w świetle reformy edukacji Szkolny Związek Sportowy, a reforma edukacji mgr Robert Karlik Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZG SZS Historia i struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości Wielinek nr 1 Święto Niepodległości Dnia 10.11.2015r. w naszej szkole odbył się apel uroczysty z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość miała celu na ukazanie drogi Polaków do niepodległości oraz oddanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży UWAGA: Tylko podsumowanie zadania w pliku PDF oraz załączniki dokumentujące publiczną

Bardziej szczegółowo