STYCZEŃ 2015, NUMER 1 (109)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STYCZEŃ 2015, NUMER 1 (109)"

Transkrypt

1 Na zdjęciu: Koncert Znak Pokoju i Przyjaciele, Czernica. STYCZEŃ 2015, NUMER 1 (109) KOLĘDNICY MISYJNI Z GASZOWIC Już po raz trzeci uczniowie Szkoły Podstawowej w Gaszowicach wzięli udział w akcji Kolędników Misyjnych działających pod patronatem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Celem tegorocznego kolędowania była pomoc dzieciom w Indiach. Nasi gaszowiccy Kolędnicy wraz z rodzicami starannie przygotowywali się do swojej misji: szyli stroje, uczyli się ról, wykonali piękne gwiazdy. Wraz z nastaniem Nowego Roku i 4 stycznia w czterech grupach dzieci wyruszyły do rodzin naszej miejscowości, aby zanieść Radosną Nowinę o narodzinach Pana Jezusa, a także pomagać swoim rówieśnikom w Indiach. W tym roku odwiedzili mieszkańców Gaszowic z ulic: Rybnickiej, Podleśnej i Granicznej oraz Piec z ulic: Zielonej, Sportowej i Granicznej, oczywiście odwiedzili także Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Aptekę, Przedszkolaków, OKiS i Komisariat Policji. Wspólne kolędowanie i krótkie jasełka przyniosło wiele radości mieszkańcom, a także samym Kolędnikom. Dzieci zostały bardzo serdecznie przyjęte oraz obdarowane słodkościami i wielkim sercem w postaci ofiary pieniężnej zł. Słodycze, z inicjatywy samych uczniów zostały przekazane dzieciom w Domu Dziecka, a ofiara została przeznaczona na pomoc dzieciom w Indiach oraz adopcję dziecka w Zambii. SP Gaszowice ZEBRANIA SOŁECKIE Zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Gaszowice odbędą się w następujących terminach: Na zdjęciach: Kolędnicy misyjni z Gaszowic. 26 stycznia 2015 r. o godz , sołectwo Łuków Śląski Dom Sportu (OSP) ul. Lipowa; 27 stycznia 2015 r. o godz , sołectwo Czernica OK Zameczek ul. Wolności; 2 luty 2015 r. o godz , sołectwo Gaszowice OKiS, ul. Rydułtowska; 3 luty 2015 r. o godz , sołectwo Szczerbice Budynek OSP ul. Radoszowska; 4 luty 2015 r. o godz , sołectwo Piece Świetlica Środowiskowa ul. Rydułtowska. W trakcie zebrań przeprowadzone zostaną wybory sołtysa i rady sołeckiej na lata Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w zebraniach. UG

2 STR. 2 STYCZEŃ 2015, NUMER 1 (109) REGIONALNA DROGA PSZCZYNA-RACIBÓRZ W dniu r. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich odbyło się cykliczne spotkanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budowy Regionalnej Drogi Pszczyna-Racibórz. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin i powiatów przez teren których projektowana jest droga Racibórz Pszczyna, jak również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz firmy projektowej. Jednym z tematów była kwestia zmiany lokalizacji węzła drogowego na wysokości ulicy Wolności w Czernicy. Pomimo pojawiających się w ostatnim czasie informacji o możliwości przeniesienia węzła z ulicy Wolności w rejon tzw. gipsuli, zdecydowano o pozostaniu przy pierwotnej lokalizacji. Podstawą tej decyzji był stopień zaawansowania prac projektowych, opracowań środowiskowych, badań i pomiarów ruchu. Wprowadzenie na obecnym etapie prac projektowych tak istotnych zmian koncepcji przebiegu drogi mogłoby doprowadzić do przekroczenia terminu realizacji dokumentacji projektowej, a co za tym idzie utracenie możliwości dofinansowania inwestycji drogowej ze środków unijnych. Ponadto lokalizacja węzła w rejonie tzw. gipsuli nie spełniałaby obowiązujących norm i przepisów w zakresie projektowania i budowy dróg publicznych. W związku z tym, że realizacja zadania możliwa jest tylko z udziałem środków unijnych, ryzyko ich utraty jest zbyt ogromne i wiązałoby się nawet z wypłatą przez gminę Gaszowice odszkodowań pozostałym partnerom. UG INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Urząd Gminy Gaszowice przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 stycznia 2015 upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2014 oraz wniesienia przez przedsiębiorców opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z ustawą z dnia roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz ze zmianami) niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości lub niezłożenie oświadczenia w w/w terminie - powoduje wygaśnięcie zezwolenia. Opłatę w należnej wysokości wnosi się na rachunek bankowy gminy: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju o numerze UG Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza na BIESIADĘ ŚLASKĄ W dniu r. Gościem biesiady będzie Leszek Filec. Początek Cena 30,00 zł/osoba. Przygrywa zespół BAR W cenie biletu kawa, ciastko i chlyb z fetym. Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury. INFORMACJA Informuję, że zgodnie z zapisami Statutu Gminy Gaszowice Radni Kadencji od miesiąca stycznia 2015 roku w każdy poniedziałek w godzinach od do pełnią dyżury w Urzędzie Gminy Gaszowice, w sali narad - pokój nr 21. Jednocześnie informuję, że w miesiącu lipcu dyżury nie będą pełnione. Zapraszam mieszkańców gminy do przedstawienia radnym spraw i problemów celem ich dalszego załatwienia. Marek Masarczyk, Przewodniczący Rady OGŁOSZENIE Oczyszczalnia Ścieków w Suminie będąca jednostką organizacyjną Gminy Lyski, ul. Dworcowa 12B, Sumina, wypełniając postanowienia art. 24 ust. 7 i 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) informuje swoich Usługobiorców z terenu Gminy Gaszowice, zostaje przedłużony czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie w okresie od r. do dnia r. OŚ Sumina ZAWIADOMIENIE O WYKONYWANYCH PRACACH GEODEZYJNYCH W związku z realizacją projektu pn. Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim informuję Mieszkańców o terenowych pracach geodezyjnych (pomiarach) związanych z tworzeniem cyfrowej mapy zasadniczej. Prace będą polegały na pomiarach budynków wraz z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji. Przedmiotowe prace będą wykonywane w okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2015 roku. Osoby wykonujące czynności pomiarowe będą posiadały przy sobie kopię zgłoszenia pracy geodezyjnej potwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Rybniku, którą okażą na żądanie właścicielowi lub osobie władającej nieruchomością. Zgłoszenie to jest dokumentem upoważniającym wykonawcę prac geodezyjnych do wstępu na grunt zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U nr 193 poz ze zm.). Zwracam uwagę, że osoby wykonujące czynności pomiarowe nie są upoważnione do wykonywania pomiarów wewnątrz budynków. Damian Mrowiec, Starosta Rybnicki DYŻURY PRACOWNIKÓW ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku zaprasza rolników na dyżur pracownika do Urzędu Gminy Gaszowice (parter, pokój nr 04) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 do 10:00. Dyżur pełni Monika Bednarek - stażysta specjalista doradztwa rolniczego. tel ODR

3 STYCZEŃ 2015, NUMER 1 (109) SZKOŁA PEŁNA TALENTÓW Talent to dar, który możemy rozwinąć lub zaprzepaścić. To także sposób wyrażania siebie czyniący nasze życie czymś absolutnie wyjątkowym. By móc rozwijać talenty, musimy jednak trafić na odpowiednich ludzi, którzy pokierują naszymi umiejętnościami we właściwy sposób. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach od początku swojego istnienia stawiała na rozwój młodzieży. Liczne puchary, dyplomy, a nawet grafiki eksponowane na szkolnych korytarzach czy w gablotach, zdają się potwierdzać tę tezę. Bogata tradycja szkoły i jej wielopokoleniowy charakter uświadamiają nam, iż była i nadal jest kuźnią talentów sportowych, literackich, muzycznych czy plastycznych. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć naszych uczniów, ale na użytek niniejszego artykułu postaram się przywołać te minione, jak i aktualne sukcesy. Myśląc o talentach uczniów nie można pomijać ich osiągnięć sportowych. To one sprawiają, że młodzi ludzie gotowi są do wielu poświęceń. Sport, jako forma rywalizacji i sposób na szkolną monotonię, jest dla nich czymś ważnym. Wszak rozwijając ciało, kształtujemy także charakter. Jednym z ważniejszych sukcesów sportowych szkoły odnotowanych w archiwach są osiągnięcia piłkarzy ręcznych i lekkoatletów na szczeblu wojewódzkim w latach 1976/77. Fakt ten stanowi złotą kartę historii placówki i może być motywacją dla młodych pokoleń. Gaszowicka szkoła może poszczycić się wieloma wybitnymi sportowcami. Zaliczyć możemy do nich Mirosława Korbla osiągającego sukcesy w żużlu, czy Marka Newe będącego piłkarzem Górnika Pszów. Trzeba przywołać też postać Adama Gawliczka, byłego najlepszego sportowca szkoły i zawodnika Dynamo Chorzów. Pan Adam brał udział w mistrzostwach świata w Finlandii, zdobywając z drużyną VIII miejsce w sztafecie juniorów 4x10 km. Także dziś odnosimy sukcesy sportowe w łyżwiarstwie, piłce nożnej i wielu innych dyscyplinach, a nasi uczniowie chętnie biorą udział w zawodach i rozgrywkach międzyszkolnych. Szkoła to nie tylko sport, ale także twórczość literacka i teatralna. Koła zainteresowań działające w naszej placówce z pewnością mogą poszczycić się drobnymi sukcesami również i na tym polu. Do niewątpliwie ważnych osiągnięć o wymiarze ogólnopolskim można zaliczyć udział byłych już uczennic (Natalii Pypeć i Pauliny Czernik) w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim I ty możesz zostać baśniopisarzem. Nie można zapomnieć także o działalności Koła Teatralnego kierowanego przez pana Andrzeja Wojaczka, które w minionym roku podjęło się wystawienia sztuki własnego autorstwa pt. Kiedy my żyjemy, będącej nawiązaniem do patriotycznych zrywów Polaków. Nasza szkoła to nie tylko miejsce wyrażania twórczych myśli przelewanych na papier czy odzwierciedlanych w teatralnych gestach, ale także pierwsza scena dla wokalistów. Warto przy tej okazji przypomnieć postać Mateusza Piecowskiego, uczestnika muzycznego programu Bitwa na głosy, którym również możemy się poszczycić. Obok spektakularnych sukcesów absolwentów, istnieją przecież te nieco mniejsze, ale jakże ważne wydarzenia artystyczne. Zaliczyć można do nich chociażby zdobycie przez uczennice Annę Chowaniec (absolwentka) oraz Paulinę Łukoszek Wyróżnień Pierwszego Stopnia na Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym w Czerwionce Leszczynach. Nie byłoby ich, gdyby nie działalność Koła Wokalnego, kierowanego przez panią Karinę Marcol. Również działalność Koła Plastycznego i Koła Tanecznego przynosi STR. 3 Drodzy mieszkańcy Gminy Gaszowice, dobiegł końca pierwszy miesiąc, w którym zarządzam Naszą gminą. Z pewnością mogę stwierdzić, że przed Nami stoją wielkie szanse i możliwości, ale także spore wyzwania. Po przeprowadzeniu analizy stanu finansów naszej gminy, doszedłem do wniosku, że przez najbliższe lata trudno będzie o realizację spektakularnych inwestycji. Budżet gminy na rok 2015 został uchwalony, w wersji zaproponowanej przez poprzednie władze. Już dziś zdaję sobie sprawę, jak bardzo trudno będzie wykonać wszystkie inwestycje, o których wspominał mój poprzednik w listopadowym numerze Informatora Gminnego. Niestety, w związku ze spłatą bieżącego zadłużenia, które w latach wynosi około 4 mln zł, dodatkowo wobec zobowiązania w stosunku do miasta Rybnika wynikającego z budowy kanalizacji sanitarnej w wysokości ponad 2 mln zł, mocno ograniczone są także nasze możliwości kredytowe. W bieżącym roku swoją uwagę będę skupiał przede wszystkim na inwestycjach, na które możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych, w szczególności tych pochodzących z funduszy europejskich. Do realizacji poszczególnych projektów zamierzam podejść metodycznie, dlatego swoją pracę rozpocząłem od zlecenia stworzenia dokumentu bazowego jakim jest Strategia Rozwoju Gminy. W dalszej kolejności chcę aby wykonano dokumentację techniczną projektów wskazanych jako kluczowe dla rozwoju Gminy Gaszowice. W swoich pracach szczególny nacisk chcę położyć na rozwiązywanie problemów związanych z infrastrukturą drogową, szeroko pojętą ekologią, oraz szczególnie mi bliskich zagadnień rozwoju oświaty, kultury i sportu, a także wspierania działalności organizacji pozarządowych. Zmiany jakie chcemy w najbliższym czasie wprowadzić w regulaminie utrzymania czystości i porządku poprzez m.in. wydzielenie popiołu jako frakcji zbieranej osobno, powinny pozwolić na niezbyt gwałtowny wzrost ceny odbieranych odpadów. Zleciłem również aktualizację projektu budowy boisk sportowych przy szkole podstawowej w Gaszowicach, tak aby jeszcze w styczniu można było aplikować o dotację do tej inwestycji z ministerialnego programu rozwoju bazy sportowej. Wiem, że to początek mojej drogi w zarządzaniu Naszą Gminą, dlatego już na wstępie, chcę zaapelować o konstruktywną współpracę wszystkich środowisk, którym leży na sercu rozwój Gminy Gaszowice. Paweł Bugdol, Wójt Gminy Gaszowice nam wiele radości, gdy podziwiamy efekty pracy naszych uczniów. Na szczególną uwagę zasługuje tu praca pani Ewy Bizoń opracowującej choreografię dla młodych tancerek, których występy uświetniają szkolne akademie. Zarysowany obraz talentów naszej młodzieży, to jedynie drobny wycinek tego, z czym my nauczyciele stykamy się każdego dnia. Wspierając uczniów w rozwijaniu ich bezcennych darów losu, cieszymy się z ich sukcesów. Jednocześnie jesteśmy dumni, że możemy być dla nich przewodnikami wskazującymi im właściwą drogę. Drogę, którą krocząc mogą spełniać swoje marzenia. Piotr Skupień, nauczyciel języka polskiego, SP Gaszowice

4 STR. 4 STYCZEŃ 2015, NUMER 1 (109) ZAPOMNIANIE ZWYCZAJE ODKRYTE NA NOWO Po zeszłorocznym sukcesie Projektu Zapomniane Zwyczaje Naszych Przodków Członkowie Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U RWIS, postanowili ponownie przybliżyć najmłodszym mieszkańcom Naszej Gminy często zapomniane już zwyczaje i tradycje. Od maja realizowane były dwa projekty: - Zapomniane zwyczaje Naszych Przodków, - Zapomniane zwyczaje w nowoczesnej formie, będące kontynuacją działań rozpoczętych w 2013 r. Dzieci ponownie miały okazję poznać i zrozumieć zapomniane już zwyczaje swoich przodków. Zapoznały się z symboliką poszczególnych elementów dawnych świąt i obrzędów oraz odkryły zawarte w nich sensy i znaczenia. Dowiedziały się także, jaki jest rodowód obecnych zwyczajów świątecznych i jak bardzo różnią się one od tych dawnych. Warsztaty były prowadzone przez Koła Gospodyń Wiejskich z Łukowa Śląskiego oraz ze Szczerbic. W trakcie warsztatów dzieci mogły posłuchać opowiadań o tym, skąd się wzięły poszczególne zwyczaje i jak były dotychczas praktykowane. Najważniejszym elementem były jednak zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy samodzielnie mogli np. upiec chleb, zakisić ogórki czy przygotować domowy smalec. Dlaczego w nowoczesnej formie? Najpełniejszą wiedzę o lokalnych tradycjach posiadają osoby starsze. Seniorzy mieli okazję przekazać młodszemu pokoleniu dawne zwyczaje przy wykorzystaniu nowych technologii. W tym celu został zorganizowany kurs komputerowy dla seniorów. Warsztaty dotyczyły obsługi komputera, korzystania z Internetu i narzędzi internetowych. Seniorzy nauczyli się m.in. jak korzystać z poczty elektronicznej, poruszać się bezpiecznie po Internecie i korzystać z jego zasobów, ale również jak wykorzystać dostępne narzędzia internetowe typu blog do dzielenia się swoją wiedzą, zasobami, doświadczeniem. Po co to wszystko? Efektem przeprowadzonych warsztatów jest blog kulinarny założony i prowadzony przez seniorów, na którym zamieszczane zostały (i systematycznie portal będzie aktualizowany i rozbudowywany) będą tradycyjne, lokalne przepisy kulinarne (m.in. te przypomniane na warsztatach regionalnych). Dzięki temu seniorzy nie tylko zdobyli umiejętność wykorzystywania nowych technologii, ale jednocześnie dzięki nim ocalili od zapomnienia przepisy na lokalne potrawy. To już jest koniec Działania projektowe zakończyły happeningi regionalne, podczas których zaprezentowane zostały rezultaty projektu. Dzieci wraz z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały stoiska poznawczo-degustacyjne, gdzie prezentowały czego nauczyły się dzięki regionalnym warsztatom. Każde stoisko poświęcone było innemu zwyczajowi. Można było skosztować chleba ze smalcem, miodem lub ogórkiem kiszonym, świątecznych wypieków czy bożonarodzeniowej moczki. Gościem specjalnym był Utopek Psotnik, który rozdał pamiątkowe certyfikaty dzieciom biorącym udział w warsztatach oraz podziękował Paniom z KGW za przekazanie wiedzy o lokalnych tradycjach. Dodatkowo każdy uczestnik happeningu mógł otrzymać pamiątkowy kalendarz ilustrowany fotografiami dzieci z warsztatów oraz publikację poświeconą śląskim tradycjom i zwyczajom. Projekt Zapomniane zwyczaje Naszych Przodków realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Projekt Zapomniane zwyczaje w nowoczesnej formie realizowany był w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata U RWIS ZNAK POKOJU I PRZYJACIELE Dnia r. w parafii NMP Królowej Polski w Czernicy odbył się kolejny koncert na rzecz dzieci niepełnosprawnych zorganizowany przez zespół muzyczny Znak Pokoju i Ośrodek Kultury w Czernicy. Był to już IV Koncert Charytatywny Znak Pokoju i Przyjaciele. Podczas niemalże 2 godzinnego występu zaprezentowały się zespoły: Singers, Imbir, Animus, Czelodka, Stokrotki, Trojak, Sidus, Znaczki, Znak Pokoju oraz chór Rapsodia. Co roku staramy się, aby koncert był uwieńczony występem gości specjalnych, którymi w tym roku były Claudia i Kasia Chwołka. Oczywiście tegoroczny koncert nie mógłby się odbyć, gdyby nie wola ludzi, którzy z chęcią go wsparli i pomogli w jego realizacji, zatem jeszcze raz dziękujemy: księdzu proboszczowi Eugeniuszowi Twardochowi, firmie Unister Sound Jacek Pytlik, zakładowi fotograficznemu "FOTO Sycha", Kołom Gospodyń Wiejskich z Czernicy i Łukowa, doktorowi Wojciechowi Bluszczowi, pani Irenie Kłosek, Ochotniczej Straży Pożarnej z Czernicy, Stowarzyszeniu Działań Lokalnych Spichlerz, Stowarzyszeniu U RWIS, paniom z zespołu charytatywnego, pani katechetce Eugenii Boczek, dzieciom z SP w Czernicy. Podczas koncertu odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci niepełnosprawnych z naszej parafii. Dzięki ofiarności naszych parafian jak i wszystkich przybyłych gości, w tym roku udało nam się zebrać: 4673,66 zł i 10 $. Z całego serca dziękujemy wszystkim za złożone ofiary i za tak liczny udział w IV Koncercie Charytatywnym Znak Pokoju i Przyjaciele. Joanna Porwoł RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W niedzielę 22 lutego 2015 r. w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach o godz odbędzie się Turniej Tenisa STOŁO- WEGO dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i dorosłych (kobiet i mężczyzn). Zapisy w poszczególnych kategoriach w Referacie Rozwoju Urzędu Gminy Gaszowice (pokój 03), osobiście w gimnazjum albo telefonicznie ( ) do r. Zapraszamy! Iwona Wolnik

5 STYCZEŃ 2015, NUMER 1 (109) SZCZĘŚLIWEJ SZYCHTY! Warsztaty animacji poklatkowej z elementami filmu eksperymentalnego odbyły się 24 i 25 listopada br. To jedno z wielu działań podjętych przez uczniów Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach w ramach programu CEO KULTHURRA! Zajęcia artystyczne w szkole. Nasza szkoła nosi imię, które zobowiązuje do dbania o tradycje Małej Ojczyzny. Celem projektu Skarby ukryte w ziemi jest zwrócenie uwagi na życie ludzi mieszkających na Śląsku. Nasze rodziny, często wielopokoleniowe, mają bogate tradycje górnicze. Krajobraz, który nas otacza, to kopalnie, niektórym grozi likwidacja. Istnieje problem bezrobocia. Jest też wiele ciekawych miejsc, tereny zielone, rozwijają się miasta. Projekt ma pogłębić wiedzę uczniów o regionie, tradycjach górniczych. Ważne jest, aby młodzi ludzie poznali i docenili trud pracy swoich ojców, dziadków. Będziemy odkrywać skarby nie tylko te ukryte w ziemi - tradycje, ale przede wszystkim rozwijać talenty młodzieży. Celem warsztatów prowadzonych przez pana Tomasza Solicha z Fundacji Osiem Życzeń było zapoznanie uczniów z elementami wiedzy filmowej i zainspirowanie gimnazjalistów do podejmowania kolejnych wyzwań. Podczas zajęć z panem Tomaszem Solichem grupa jedenastu gimnazjalistów poznała tajniki pracy nad filmem, a następnie rozpoczęła swoją przygodę z animacją. Po intensywnej burzy mózgów został wymyślony i zaakceptowany tytuł filmu Szczęśliwej szychty!. Scenariusz opowiadający o spotkaniu ze Skarbnikiem napisała Sara, a następnie we współpracy z Karoliną przekształciła na tekst gwarowy. W tym czasie pozostałe dziewczyny pracowały nad scenografią, korzystając ze zdjęć przedstawiających KWK Rydułtowy. Bardzo szybko zdecydowano się na charakterystyczne elementy śląskiego krajobrazu, nad czym pracowała Julia, Patrycja i dwie Natalie. Nie zabrakło kominów kopalni, szybu i hałdy Szarlota. Ku wielkiemu zaskoczeniu Dominiki pojawiły się akcenty zieleni i kolorowych kwiatów. Natalia z wielką pasją rysowała postaci górników i Skarbnika, a część osób dopingowała jej w pracy. Na innym stanowisku powstawał tytuł filmu, który Kuba z przejęciem rysował węglem, zaś Daria i Ada dokumentowały jego pracę za pomocą aparatu. Wszystkim działaniom przyglądał się pan Tomasz i podpowiadał, co i jak zrobić. W skrzyni do animacji rozłożono gotową scenografię z bohaterami filmu i zaczęło się wielkie fotografowanie. W sumie zrobiono około 1500 zdjęć. Każdy z uczestników warsztatów miał możliwość ustawiania i przesuwania elementów filmu dosłownie o milimetry. To była bardzo żmudna, intensywna i wyczerpująca praca. Scenografia ulegała modyfikacjom, a bohaterowie filmu dzielnie odgrywali swoje role. W tym czasie młodzi filmowcy, których nieco zmęczyła monotonia pracy, wyruszyli na poszukiwania dźwięków kopalni. Znaleźli je w szkolnej kotłowni. Pan Tomasz Solich zachęcił gimnazjalistów do nagrania wypowiedzi nauczycieli, które później wykorzystano w filmie. Na koniec należało jeszcze przeczytać tekst w gwarze śląskiej i wszystko zmontować razem. Oczywiście w filmie nie zabrakło węgla, ani miału węglowego. Ponad czternastogodzinne warsztaty w ciągu dwóch dni okazały się nie lada wyzwaniem dla młodzieży. Efektem pracy połączonej z zabawą jest pięciominutowy film animowany Szczęśliwej szychty! Na pokaz przedpremierowy - w gronie twórców filmu - zaprosiliśmy dyrektora gimnazjum, pana Andrzeja Mrozka. Z premierą czekamy do marca, kiedy nastąpi podsumowanie projektu. Beata Małek, koordynator projektu STR. 5 DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SZCZERBICACH Dnia r. odbył się Dzień Otwarty w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szczerbicach. Uczniowie, jak i przedszkolacy stanęli na wysokości zadania prezentując swoje liczne talenty aktorskie, wokalne, taneczne i sportowe. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Starosta Rybnicki pan Damian Mrowiec, Wójt Gminy Gaszowice pan Paweł Bugdol, koordynator projektu Ja też chcę zostać przedszkolakiem pani Sylwia Marcol-Wróblewska, radni sołectwa Szczerbice, kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli pan Eugeniusz Brodniak oraz licznie zgromadzeni szacowni rodzice. Dzień ten był okazją do zwiedzenia szkoły i przedszkola, poznania bazy dydaktycznej placówki oraz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Całość imprezy uświetnił kiermasz ciasteczek, stroików i makaronów wykonanych przez rodziców. Natomiast Kawiarenka rodzinna proponowała gościom kawę, herbatę, no i oczywiście coś słodkiego. Bardzo dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i pomoc przy organizacji Dnia Otwartego. ZSP Szczerbice I NOWOROCZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 17 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. H. M. Góreckiego z inicjatywy p. Zenobii Mrozek został zorganizowany I Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego, nad którym patronat objął Wójt naszej gminy mgr Paweł Bugdol. 16-tu uczestników zamieszkujących nie tylko naszą gminę zgłosiło się do rywalizacji. Są oni przede wszystkim amatorami tej pięknej dyscypliny i swoje umiejętności rozwijają w wolnych chwilach. Jak się okazało zaprezentowali bardzo wysoki poziom gry. Na szkolnej sali panowała wspaniała sportowa atmosfera. Zespół szkolnych cheerleaderek zaprezentował układ taneczny wprowadzając wszystkich w dobry nastrój. Następnie rozlosowano kolejność gier i przystąpiono do rozgrywek zgodnie z systemem pucharowym. Zawodnicy rywalizowali przestrzegając zasad fair play okazując sobie wzajemny szacunek. Po prawie 3h zaciętych pojedynków wyniki przedstawiały się następująco: I miejsce - Wincenty Niedobecki, II miejsce Michał Cuber, III miejsce Wojciech Kasperzec, IV miejsce - Jarosław Gawełczyk, V miejsce - Adam Michalik, VI miejsce Marcin Święty. Pozostali tenisiści to: Szymon Kowol, Adrian Dera, Paweł Bugdol (Wójt), Adam Bednorz, Jarosław Perenc, Stefan Mrozek, Maciej Mrozek, Czesław Pustołka, Marek Warło, Jerzy Kawulok. Fundatorem okazałych pucharów i pamiątkowych medali był także Wójt - Paweł Bugdol, który wręczył je wszystkim uczestnikom turnieju gratulując sukcesów i dziękując za wspólną grę. Na podziękowanie i docenienie zasłużyły także uczennice klasy VI: Kamila Nowotarska, Rozalia Niemiec, Patrycja Lampert, Roksana Grabowska, Emilia Żuchowicz, Daria Mikółka oraz współkoordynator programu W-F z klasą pani Kamila Dobrowolska, które pełniły rolę sędziów podczas całego turnieju. W marcu zostanie zorganizowany turniej dla kobiet, tak więc już teraz zachęcamy do treningów. Mamy nadzieję, że panie także potraktują turniej tenisa stołowego jako możliwość odreagowania na stres po pełnym obowiązków tygodniu. Już od teraz można zgłaszać się pod nr tel Zapraszamy! Zenobia Mrozek, koordynator W-F z Klasą

6 Na zdjęciu: Warsztaty animacji w piecowskim gimnazjum. Na zdjęciach: Noworoczny turniej tenisa stołowego, Czernica (zdjęcia autorstwa E.M. Studio). Na zdjęciach: Spotkania podsumowujące realizację projektów Zapomniane zwyczaje Naszych Przodków oraz Zapomniane zwyczaje w nowoczesnej formie (zdjęcia autorstwa E.M Studio). Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, Gaszowice, tel.: (32) , STR. 6

GŁOS. Gminy. Gala Przedsiębiorczości

GŁOS. Gminy. Gala Przedsiębiorczości GŁOS Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Pietrowice Wielkie AMANDÓW CYPRZANÓW GRÓDCZANKI KORNICE KROWIARKI LEKARTÓW MAKÓW PAWŁÓW PIETROWICE WIELKIE SAMBOROWICE ŻERDZINY MARZEC 2013 NR 1 (101) ISSN 1509-1112

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe Nobel w Bieruniu? str. 2 Konsultacje str. 3 Stypendia sportowe str. 12 5 LUTY 2006 Nr 03/2006 cena 1,00 zł (201) ELEKTRONICZNY URZĄD W Urzędzie Miejskim od roku trwały prace przygotowawcze do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Motorem przez Europę

Motorem przez Europę BIULETYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA NR 3 (77) 2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień Motorem

Bardziej szczegółowo

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Nr 2(51) egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv facebook.com/krosnoodrzanskie www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny!

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Styczeń 2012 1 Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Forum Samorządowe NASZA GMINA serdecznie zaprasza na Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny, który odbędzie się w dniu 4 lutego 2012r. w Hotelu UNITRAL

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE KWIECIEŃ 2008, NUMER 4(28) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE KWIECIEŃ 2008, NUMER 4(28) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE KWIECIEŃ 2008, NUMER 4(28) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA Szanowni Mieszkańcy 14 kwietnia br. odbyło się uroczyste zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Starosty Wieruszowskiego str. 14

Starosty Wieruszowskiego str. 14 Rok IX Nr 50 (446) 12.12.2007r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) Bezczelne 12 grudnia 2007 kłamstwa Starosty Wieruszowskiego str. 14 str. 7 Konferencja prasowa str. 2 Wigilia

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ

ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ Kto był inicjatorem programu Dom Kultury + inicjatywy lokalne? Głównym inicjatorem napisania projektu

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna B E Z P Ł A T N A Nakład 2000 egz. w numerze cmyk ISSN 12325031 STYCZEŃ LUTY NR 12/2008 (162) Kilka pytań do... Prezesa ZPiSO, Piotra Kosińskiego str. 3 U K A Z U J E S I Ę N A T E R E N I E M I A S T

Bardziej szczegółowo

PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ

PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ Numer 1/2008 Teresiński Miesięcznik Samorządowy ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ czytaj strona 4 Zmodernizowana zostanie Oczyszczalnia Ścieków w Granicach. Mimo przygotowań

Bardziej szczegółowo