Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Prestige nr 5 (18) wrzesień październik 2010 r. Temat miesiąca Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna Patrząc na ostatnie miesiące, można powiedzieć, że polityka pieniężna w Polsce jest wyjątkowo nudna. Już od 14 miesięcy stopa referencyjna banku centralnego pozostaje niezmieniona na rekordowo niskim poziomie 3,50% i niewiele wskazuje, by wkrótce miało się to zmienić. Jeszcze nigdy stopy procentowe w Polsce nie pozostawały na stabilnym poziomie przez tak długi okres. Polski bank centralny nie był również zmuszony do tak aktywnego wykorzystywania instrumentów ilościowego luzowania polityki monetarnej, jak część innych banków centralnych (Europejski Bank Centralny czy amerykański System Rezerwy Federalnej tzw. Fed), ponieważ kondycja polskiego systemu finansowego była dużo lepsza niż w USA czy w strefie euro. Pozornie więc obecna Rada Polityki Pieniężnej ma niewiele pracy, choć w rzeczywistości decyzja o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie jest równie istotna, jak decyzja o ich zmianie. Pozornie, ponieważ w kontekście polityki pieniężnej nuda nie oznacza stabilności stóp, ale przejrzystość i przewidywalność polityki monetarnej. Pozory bezczynności może dodatkowo nasilać fakt, iż w lipcu br. nie odbyło się regularne decyzyjne posiedzenie Rady. Nie byłoby to niczym nadzwyczajnym nie wszystkie banki centralne organizują comiesięczne posiedzenia (Fed, Bank Szwajcarii) gdyby nie fakt, że nastąpiło to po raz pierwszy w historii działania tego gremium. Utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie przez dłuższy okres nie jest niczym nadzwyczajnym ani tym bardziej czymś niepożądanym. W ostatnim cyklu polityki pieniężnej amerykański Fed utrzymuje stopę na poziomie 0,25% już przez dwadzieścia miesięcy, natomiast Europejski Bank Centralny nie zmieniał stóp procentowych od szesnastu miesięcy. W naszym regionie Polska wyraźnie przoduje w nudności. Węgierskie władze monetarne zdążyły zmienić stopy procentowe aż dziesięciokrotnie, podczas gdy czeski bank centralny obniżał oprocentowanie trzykrotnie. Oczywiście okres stabilności stóp procentowych nie jest kryterium oceny polityki pieniężnej. W połowie minionej dekady Europejski Bank Centralny utrzymywał stopy na poziomie 2% przez niemal 2,5 roku bez uszczerbku dla wiarygodności. Obecnie jednak czynnik ten może mieć pewien wpływ na przyszły kształt polityki monetarnej w Polsce. Psychologia jest jednym z głównych determinantów tendencji na rynkach finansowych. Obecnie psychologia może mieć również pewien wpływ na politykę monetarną. Urzędująca RPP utrzymuje stopy bez zmian od początku swej kadencji. Poprzednia Rada zmieniła stopy po pięciu miesiącach urzędowania, podnosząc je o 75 punktów bazowych po tym, jak przez rok były utrzymywane na poziomie 5,25%. Ta pozorna bezczynność obecnej RPP i nuda mogą być pewnym argumentem dla niektórych członków tego gremium za podjęciem realnych działań. Sk łonność do dzia ł ania widoc zna już by ł a na sier pniow ym posiedzeniu, kiedy rozważany był wniosek o podwyżkę stóp procentowych. Fakt, że Rada głosowała nad podwyżką stóp nie był zaskoczeniem, gdyż wcześniej wspomniała o tym prof. Zielińska-Głębocka, członkini Rady, jednak dziwić może skala zaproponowanej podwyżki. Propozycja podniesienia stóp o 50 punktów bazowych była zgłoszona przez tych członków RPP, którzy uważają, że Rada powinna działać z wyprzedzeniem i zdecydowanie w celu zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych na niskim poziomie. W sierpniu wniosek ten nie zyskał większości, jednak najbliższe miesiące mogą przynieść zmianę nastawienia Rady. Tym bardziej że chęć działania będzie wspierana czynnikami makroekonomicznymi. Ostatnie miesiące przyniosły bowiem kolejne sygnały wskazujące na wzrost zagrożeń inflacyjnych. Wyższy od oczekiwań Rady wzrost gospodarczy oraz wzrost cen żywności, w połączeniu z poprawą sytuacji na rynku pracy, mogą przełożyć się na wzrost oczekiwań inflacyjnych, zwiększając ryzyko wystąpienia efektów drugiej rundy. W takich uwarunkowaniach podwyżka stóp procentowych jeszcze w tym roku wydaje całkiem prawdopodobna. Ostatnie wypowiedzi części członków Rady, w tym również prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki, zmniejszyły jednak nieco prawdopodobieństwo zacieśnienia polityki monetarnej w tym roku. Prezes NBP zaznaczył bowiem, że nie obawia się wzrostu tempa inflacji i w jego ocenie w najbliższym czasie nie będzie ona największym problemem. O ile więc wciąż istnieje możliwość, że RPP w odpowiedzi na presję inflacyjną widoczną w kolejnej projekcji inflacji podejmie decyzję o podniesieniu s topy w pa ździer niku, to os tatnie go łębie wypowiedzi niektórych jej członków oraz inflacja poniżej celu NBP mogą utrudnić zwolennikom podwyżki uzyskanie większości na posiedzeniu w październiku. Grzegorz Maliszewski Ekonomista Bank Millennium

2 Prognozy makroekonomiczne Budżet bez niespodzianek Na początku września rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2011 r. z deficytem 40,2 mld PLN wobec spodziewanego w tym roku wykonania na poziomie 48,3 mld PLN. Dochody budżetu państwa mają wynieść 273,3 mld PLN (+ 9,5% r/r), wydatki zaś 313,5 mld PLN (+ 4,1% r/r). Założenia makroekonomiczne, na których oparty został budżet, oceniamy jako realne, choć spodziewany przez rząd spadek stopy bezrobocia w przyszłym roku do 9,9% z szacowanych przez nas 11,7% na koniec tego roku wydaje się nam zbyt optymistyczny. Optymistyczny szacunek stopy bezrobocia zwiększa ryzyko przeszacowania wpływów z podatku dochodowego od osób prywatnych (PIT) oraz niedoszacowania wydatków socjalnych oraz transferów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Po stronie dochodów uwagę zwraca optymistyczny szacunek realizacji tegorocznych wpływów z podatku CIT oraz PIT. Aby osiągnąć założony przez rząd na ten rok poziom dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, powinny one wzrosnąć o 32% w ostatnich 5 miesiącach. Biorąc pod uwagę fakt, że po sierpniu były one niższe nieco o ponad 20% r/r, taki scenariusz wydaje się optymistyczny. Również optymistyczny wydaje się zakładany wzrost wpływów z PIT, ponieważ rząd spodziewa się przyspieszenia ich dynamiki do 7% r/r w okresie sierpień grudzień 2010 r. wobec 3,7% r/r po ośmiu miesiącach br. Przy niższym wykonaniu tych dochodów za 2010 r. trudniej będzie osiągnąć założone wpływy w 2011 r. Należy też odnotować, że rząd zakłada również bardzo wyraźny wzrost dochodów niepodatkowych. Rząd wyłamał się z zasady konserwatywnego planowania budżetowego i założył wpłatę zysku banku centralnego na poziomie 1,7 mld PLN. Ze względu na dużą zmienność tej pozycji rząd zgodnie z zasadą ostrożnego planowania powinien zakładać zerowy zysk banku centralnego. Po stronie wydatków uwagę zwraca niedoszacowanie dotacji do FUS-u, która zakładana jest na poziomie zbliżonym do tegorocznego przy wyższych o ok. 10 mld PLN wydatkach funduszu. Co prawda część wydatków ZUS zostanie sfinansowania przez środki przesunięte z Funduszu Rezerwy Demograficznej, jednak spodziewane jest również zwiększenie zadłużenia ZUS-u w sektorze bankowym. Wskazuje to, iż rząd kontynuuje wypychanie deficytu poza budżet centralny. W rezultacie pomimo obniżki deficytu budżetu centralnego nierównowaga całego sektora finansów publicznych utrzyma się na wysokim poziomie. Przedstawiony przez rząd projekt budżetu nie zapewnia więc powstrzymania silnego narastania długu publicznego, który według szacunków rządu w minionym roku wzrośnie o kolejne 75 mld PLN wobec szacowanego wzrostu o blisko 70 mld PLN w tym roku. W rezultacie wciąż na wysokim poziomie utrzymuje się ryzyko przekroczenia relacji 55% PKB przez dług publiczny. W przypadku mniej korzystnego scenariusza makroekonomicznego lub osłabienia złotego granica ta może zostać przekroczona. Z punktu widzenia rynków finansowych budżet powinien mieć neutralny wpływ w krótkim terminie. Dla rynku papierów skarbowych jest paradoksalnie nawet dobrą informacją, ponieważ proponuje wyraźnie niższe emisje papierów na krajowym rynku papierów skarbowych. Nie zmienia to jednak naszej krytycznej oceny rozwiązań przyjętych przy konstrukcji przyszłorocznego budżetu. Ze względu na brak wyraźnych dostosowań po stronie wydatków, przy mniej korzystnym scenariuszu ekonomicznym oczekiwać należy poważnych napięć w realizacji budżetu. Grzegorz Maliszewski Ekonomista Banku Millennium Komentarz rynkowy Giełdy pokazują, że z gospodarką nie jest tak źle Po dosyć udanym lipcu apetyty inwestorów na kontynuację wzrostów i powtórkę scenariusza z ubiegłego roku były bardzo duże. Niestety, o ile rok temu inwestorzy wierzyli, iż ożywienie gospodarcze na świecie przyjmie kształt litery V, gorsze od oczekiwań dane makro (głównie ze Stanów Zjednoczonych) wprowadziły dużą dozę niepewności co do przyszłego rozwoju gospodarczego na świecie. Dlatego sierpień nie tylko nie przyniósł oczekiwanych wzrostów cen akcji, ale z powodu pogorszenia nastrojów byliśmy świadkami znaczących spadków indeksów na głównych światowych giełdach. Indeks S&P znalazł się nawet w pobliżu ważnego wsparcia na poziomie 1040 pkt., które udało się ostatecznie obronić. Wrzesień jak do tej pory sprzyja bykom. Poprawę nastrojów zawdzięczamy nieco lepszym danym makro z rynku pracy, jakie w ostatnich tygodniach napłynęły z USA, oraz sygnałom FED, że jest zdeterminowany do walki z recesją. Spowodowało to wzrost indeksu S&P w okolice ostatniego letniego szczytu 1150 pkt. i ewentualne jego pokonanie będzie stanowiło techniczny sygnał do dalszych wzrostów. Podobnie jak giełda nowojorska zachowywały się pozostałe giełdy na rynkach rozwiniętych, na których pod koniec sierpnia rozpoczęły się nieśmiałe wzrosty, a główne indeksy znalazły się w okolicach swoich ostatnich lokalnych szczytów uformowanych podczas letniej zwyżki. Oczywiście, indeksy na naszym rynku podążały za trendami światowymi, ostatecznie osiągając lepsze wyniki niż to miało miejsce w przypadku giełd rynków rozwiniętych. Indeksy WIG, mwig40 i swig80 znajdują się 2 obecnie na poziomie najwyższym od rozpoczęcia hossy w lutym 2009 r. Należy tu nadmienić, iż nie jesteśmy jakimś wyjątkiem, bowiem już od dłuższego czasu postrzeganie przez dużych inwestorów krajów zaliczanych do grona tzw. emerging markets jest dobre, co jest powodem do bicia rekordów (niekiedy historycznych) przez indeksy na giełdach w takich krajach, jak Turcja, Tajlandia, Indie czy Indonezja. Jeśli chodzi o perspektywy rynku akcji, to tradycyjnie wszystko (lub prawie wszystko) będzie zależało od rozwoju sytuacji w Stanach Zjednoczonych, co oczywiście stwierdzeniem odkrywczym nie jest. Analizując wykres S&P, przekroczenie wspomnianego wcześniej poziomu 1150 pkt. oznaczałoby uformowanie odwróconej głowy z ramionami i otwierałoby drogę do wzrostów w pobliże kwietniowego szczytu 1220 pkt. Przy sprzyjających okolicznościach (czyt. dobrych danych makro) pokonanie tego szczytu mogłoby oznaczać początek trzeciej fali w trendzie wzrostowym, która teoretycznie powinna być pod względem swojego zasięgu porównywalna z falą pierwszą, trwającą od marca 2009 r. do kwietnia 2010 r., podczas której indeks S&P500 wzrósł o ponad 500 pkt. Realizacja tego scenariusza oznaczałaby niewątpliwie znaczące zwyżki na pozostałych giełdach, ze szczególnym uwzględnieniem rynków wschodzących. Pozostaje tylko pytanie, na ile taki scenariusz jest realistyczny. W chwili obecnej słychać głównie głosy, że tempo ożywienia gospodarczego na świecie słabnie. Główne argumenty to gorsze odczyty wskaźników wyprzedzających, brak ożywienia na rynku nieruchomości, rynku pracy czy też pogorszenie nastrojów konsumentów. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to fakt, że wciąż mówi się tylko o tym, iż grozi nam osłabienie tempa ożywienia gospodarczego, co oznacza, że jednak mamy ożywienie gospodarcze, tylko nieco mniejsze, niż sobie byśmy życzyli. Druga sprawa to siła rynku akcji. Pomimo okazji, jaką były zawirowania na rynkach finansowych związane z grupą krajów PIIGS, korekta, jaka miała miejsce na rynku akcji, była dość skromna. Ponieważ jest powszechnie wiadome, że trendy na giełdzie wyprzedzają trendy w gospodarce, wniosek z tego płynący jest taki, że perspektywy dla gospodarki światowej nie są takie złe, skoro ceny akcji nie chcą spadać. A o tym, że w gospodarce nie jest tak źle, świadczą raporty finansowe spółek, których można zauważyć nie tylko poprawę wyników, ale również w wielu przypadkach, w komentarzach zamieszczanych przez zarządy widać sporo optymizmu co do przyszłości. Ponieważ wrzesień i październik często bywały miesiącami znaczących korekt, to również i w tym roku nie możemy tego wykluczyć, tym bardziej, że rynki finansowe cały czas pozostają nerwowe. Jednak niedźwiedzie mają coraz mniej czasu, aby doprowadzić do znaczącej przeceny. W mojej ocenie, o ile nie dojdzie do niej w najbliższych tygodniach, to końcówka roku powinna być bardzo udana dla inwestorów giełdowych. Mirosław Dziółko Doradca inwestycyjny Zarządzający funduszami Millennium TFI SA

3 Tendencje na rynkach światowych komentarz Franklin Templeton Investment Rynki wschodzące nadal atrakcyjne Wywiad z dr Markiem Mobiusem prezesem Templeton Emerging Market Group Na jakim etapie cyklu ekonomicznego znajdują się obecnie rynki światowe i dlaczego? Z globalnego punktu widzenia nadal jesteśmy na wczesnym etapie odbicia. Należy jednak stosować indywidualne podejście do poszczególnych krajów, ponieważ nie wszystkie gospodarki znajdują się w tej samej fazie cyklu. Podczas gdy niektóre rynki rozwinięte pozostają w tyle, wiele rynków wschodzących już zdążyło zanotować potężne odbicie. Ściśle rzecz biorąc, w niektórych częściach świata recesji nie było w ogóle, a zatem należy przyglądać się sytuacji poszczególnych krajów. Przykładowo, Brazylia cały czas notowała szybkie tempo wzrostu gospodarczego i poprawę standardów życia obywateli. To samo dotyczy także Chin. Na jakiej podstawie uważa Pan, że światowej gospodarki nie czeka recesja z podwójnym dnem? Uważamy, że recesja z podwójnym dnem jest obecnie mało prawdopodobna z uwagi na zrównoważony wzrost podaży pieniądza. Po pier wsz ych sygna ł ach, że kondycja amer ykańskiej gospodarki może słabnąć, rząd USA już skłania się ku dalszemu zasilaniu systemu nowymi środkami pieniężnymi. Przyjmując 10 -letnią perspektywę, czy spodziewa się Pan okresu wysokiej inflacji wywołanej olbrzymim wzrostem podaży pieniądza w gospodarce światowej? Wiele będzie zależało od tego, czy rządy krajów na całym świecie będą skłonne wycofywać nadmiar płynności z systemu, gdy wskaźnik inflacji zacznie rosnąć. Z historycznego punktu widzenia reakcje władz są zwykle spóźnione, a zatem w ciągu najbliższych 10 lat możemy spodziewać się wzrostu inflacji z obecnego niskiego poziomu bazowego. Jakie zmiany mogą nastąpić na liście 10 najbogatszych krajów na świecie w ciągu najbliższych lat? Z pewnością na tej liście znajdzie się więcej rynków, które dziś nazywamy wschodzącymi. Wiele szybko rozwijających się r ynków wschodzących, takich jak Chiny czy Indie, może nadal notować szybkie wzrosty i wkrótce stać się bardzo zamożnymi gospodarkami. Dlatego cały czas utrzymujemy ekspozycję naszych funduszy na najlepsze możliwości inwestycyjne z wszystkich rynków wschodzących. Czy rynki stopniowo uniezależniają się od siebie? W dzisiejszych czasach wszystkie kraje są ze sobą nierozerwalnie związane poprzez handel i komunikację, w takiej czy innej formie. Dlatego jakiekolwiek realne odłączenie się jednego kraju lub ich grupy od pozostałych nie jest prawdopodobne. Nie oznacza to, że wszystkie gospodarki muszą ewoluować w tym samym kierunku czy rozwijać się w tym samym tempie. Czy rynki wschodzące nadal będzie charakteryzować wyższa zmienność? Wzmożonych wahań można spodziewać się na wszystkich rynkach, w tym na rynkach wschodzących. Biorąc pod uwagę duży wolumen krótkiej sprzedaży i nagiej krótkiej sprzedaży, wzrost segmentu instrumentów pochodnych oraz rozwój rynków na całym świecie, można pr zypuszczać, że r ynek pozostanie pod wpływem wzmożonej zmienności jeszcze przez pewien czas. Przykładowo, szacowana war tość rynku instrumentów pochodnych przekracza obecnie 600 bilionów USD, czyli jest ponad dziesięciokrotnie wyższa od łącznego światowego PKB. Niektórzy analitycy uważają, że złoto jest jedyną bezpieczną przystanią w czasach dużej niepewności na rynkach. Czy zgadza się Pan z taką tezą? Z historycznego punktu widzenia złota nie można uznać za dobrą inwestycję. Z drugiej strony, w tak niepewnych czasach, jak obecne, inwestorzy czują się bezpieczniej, lokując oszczędności w złocie niż w gotówce. Jeżeli podaż pieniądza nadal będzie rosła w takim tempie, jak przez ostatnie kilka lat, złoto powinno zyskać na atrakcyjności. Dobrze powinny radzić sobie także inne surowce, takie jak pallad, platyna czy srebro. Niemniej jednak, w okresach potężnych wahań, nie można przegapić możliwości, jakie oferują akcje. Historia uczy, że kupowanie akcji w okresach najgłębszego pesymizmu zwykle pozwala osiągać najwyższe zyski w miarę postępującej stabilizacji na rynkach. Czy uważa Pan, że to dobr y czas na inwestowanie w akcje? Jeżeli tak, to na jakich obszarach powinniśmy się koncentrować? Na jakie zwroty z inwestycji możemy liczyć? Nie ma dobrego ani złego czasu na inwestowanie: na rynkach akcji zawsze można znaleźć atrakcyjne okazje. Kluczową rolę odgrywają przy tym szczegółowe analizy umożliwiające identyfikowanie takich okazji i kupowanie papierów z długim horyzontem inwestycyjnym. Uważamy, że rynki wschodzące nadal oferują kuszące możliwości dla inwestorów. Nie możemy przewidzieć poziomu zwrotu z inwestycji ze zdywersyfikowanego portfela akcji, jednak na podstawie analizy ostatnich 10 lat możemy założyć, że rynki wschodzące generują średnio wyższe zyski niż rynki rozwinięte. Dlaczego inwestorzy powinni uzupełniać swe zdywersyfikowane portfele akcjami spółek z rynków wschodzących? Atrakcyjność rynków wschodzących dla inwestorów wynika z takich czynników, jak (1) względnie wyższe wzrosty PKB na rynkach wschodzących; (2) gromadzenie rezerw walutowych w ilościach zapewniających rynkom wschodzącym znacznie większą odporność na negatywny wpływ wstrząsów zewnętrznych; (3) względnie niższe poziomy zadłużenia rynków wschodzących; (4) rosnące zaufanie inwestorów do rynków wschodzących; (5) napływ dużej ilości kapitału na rynki wschodzące; (6) poszukiwanie wyższych zwrotów z inwestycji w obliczu niskiego oprocentowania lokat bankowych; oraz, co najistotniejsze, (7) atrakcyjne wyceny papierów. Ponadto, średni udział rynków wschodzących w portfelach inwestorów w 2009 r. wynosił ok. 3 8%, podczas gdy rynki te reprezentują obecnie ok. 30% światowej kapitalizacji rynkowej. Taka dysproporcja daje nam podstawy, by spodziewać się znaczącego wzrostu popytu na papiery z rynków wschodzących. W przyszłości, strumień inwestycji kierowany na te rynki może być coraz większy, w miarę jak kolejni inwestorzy będą dostrzegać okazje do kupna w ysokiej wartości za rozsądną cenę i przy względnie niższym ryzyku w porównaniu z rynkami rozwiniętymi. Data przygotowania materiału: sierpień 2010 r. Niniejsza analiza nie stanowi porady inwestycyjnej i zamieszczono ją tu jedynie w celach pomocniczych. Raport ten nie jest częścią oferty na tytuły uczestnictwa ani nie stanowi zaproszenia do zapisów na tytuły uczestnictwa. Zapisy na tytuły uczestnictwa Franklin Templeton Investment Funds SICAV mogą być dokonywane jedynie na podstawie najnowszych broszur i prospektów. Cena tytułów uczestnictwa i dochody z nich mogą zarówno wzrastać, jak i maleć, a inwestor może nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wahania kursów walut wpływają na wartość inwestycji zagranicznych. Inwestowanie Franklin Templeton Investment Funds SICAV niesie z sobą ryzyko opisane w prospekcie. Rynki rozwijające się mogą się cechować wyższym ryzykiem niż rynki rozwinięte. Badania i analizy zawarte w niniejszym dokumencie zostały pozyskane przez Franklin Templeton Investments do własnych celów i mogą być wykorzystywane do takich celów, natomiast udostępnienie ich tutaj inwestorowi ma charakter ilustracyjny. 3

4 Tendencje na rynkach światowych komentarz Franklin Templeton Investment Rosja jak wykorzystać potencjał wzrostowy? Rosja to największy na świecie eksporter gazu ziemnego oraz drugi pod względem wielkości eksporter ropy naftowej [1]. To także trzeci pod względem wielkości eksporter stali i aluminium hutniczego na świecie [2]. Gospodarka zależna od cen surowców Rosja znalazła się jednak wśród krajów, które najbardziej ucierpiały podczas ostatniego kryzysu gospodarczego, przede wszystkim w rezultacie dużej zależności gospodarki od cen surowców. Ceny ropy dramatycznie spadły, agencje ratingowe obniżyły swe ratingi wiarygodności kredytowej kilku rosyjskich banków, rosyjski PKB skurczył się w 2009 r. o 7,9%, a kursy akcji zanotowały znaczące spadki z poziomów szczytowych [3]. Rząd został zmuszony do rekapitalizacji systemu bankowego i wykupu kilku potężnych przedsiębiorstw, co negatywnie odbiło się na finansach publicznych. Wiele spółek nadal odczuwa negatywne skutki kryzysu. Według niektórych doniesień, liczba rosyjskich przedsiębiorstw składających wnioski o upadłość wzrosła w 2009 r. o 15%, jednak sądzę, że jest to skorelowane z ostatnim spowolnieniem gospodarczym i zgodne z ogólnoświatowym trendem [4]. W okresach dobrej koniunktury powstawało wiele nowych firm, które rozkwitały w bardzo sprzyjających warunkach, jednak gdy czasy stały się bardziej wymagające, modele, na których oparte były niektóre przedsiębiorstwa okazały się nieskuteczne. Uważam jednak, że najgorsze mamy już za sobą. Perspektywy rozwoju Po ostatniej stabilizacji cen surowców już odnotowaliśmy mocne odbicie rosyjskiego wzrostu gospodarczego. Podaż ropy naftowej w Rosji także znacząco wzrosła w 2009 r., co zaskoczyło większość analityków. Wyjątkowy optymizm wobec wzrostu rosyjskiej gospodarki przejawia Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który spodziewa się wzrostu PKB w 2010 r. na poziomie 4,3%, dzięki rosnącym cenom ropy i poprawie prognoz dotyczących kondycji budżetu [5]. Priorytetem wysokie technologie Potencjał wzrostowy Rosji jest ogromny. Priorytetem władz jest obecnie dywersyfikacja w obszarze technologii. Rząd rosyjski przeznaczył 170 miliardów rubli (5,5 miliardów USD) na stworzenie Skolkowa położonego na obrzeżach Mosk w y zagłębia w ysokich technologii, mającego być rosyjską odpowiedzią na Dolinę Krzemową. W projekcie uczestniczyć będzie kilka przedsiębiorstw technologicznych z USA, UE i Azji, a jedna z amerykańskich multikorporacji zamierza wpompować w to przedsięwzięcie 1 miliard USD. Projekt ma potężne wsparcie władz, dzięki czemu może zaowocować powstaniem mocnej platformy technologicznej, podnieść krajowy przemysł na zupełnie nowy poziom oraz zasilić tę niezwykle obiecującą branżę nowymi państwowymi, instytucjonalnymi i prywatnymi inwestycjami. Zachęty dla inwestorów Ponadto, rząd podejmuje ostatnio kolejne inicjatywy mające na celu przyciągnięcie inwestorów, takie jak zniesienie podatku od zysków kapitałowych z długoterminowych inwestycji bezpośrednich. Niemniej jednak poprawa warunków dla inwestycji zagranicznych wymaga pr zede wszystkim ograniczenia ingerencji państwowej w sektorze prywatnym. Utr z ymującym się w Rosji problemem jest korupcja i uważamy, że rząd powinien wprowadzić bardziej czytelne regulacje zapewniające odpowiednią ochronę prywatnym przedsiębiorstwom. Myśląc o przyszłości, całkowicie popier amy obecne s tar ania rosyjskiego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa mające na celu walkę z korupcją na wszystkich poziomach. Jak być odpornym na wahania koniunktury? Podczas gdy Rosja dywersyfikuje i integruje swe sektory produkcji i usług, należy zwrócić uwagę na fakt, że wraz z postępującą ogólnoświatową industrializacją dramatycznie rośnie także światowy popyt na surowce. Ograniczenie zależności przychodów do budżetu od ropy naftowej i gazu ziemnego jest niezwykle trudne w przypadku kraju tak bogatego w te surowce. Odporność koncernów z branży ropy i gazu na wstrząsy gospodarcze i utrzymanie przez nie konkurencyjnej pozycji wobec przedsiębiorstw z innych krajów wymaga solidnej bazy wydobywczej, profesjonalnej działalności i niskich kosztów produkcji. Przykładowo, jeden z takich koncernów należy do największych i najtańszych na świecie producentów niklu i palladu; ponadto, jest wiodącym producentem platyny i miedzi, jak również dostawcą całej gamy produktów ubocznych swej działalności, np. kobaltu, rodu, srebra, złota i wielu innych. Zasobność bazy surowców szacowana jest na grubo ponad 50 lat ciągłego wydobycia, a popyt na produkty spółki cały czas jest bardzo duży. Takie przedsiębiorstwa ce chujące się z nako mi t y mi modela mi biznesow ymi mogą znac ząco podnieść wiarygodność Rosji w oczach inwestorów. Gienadij Ziliajew zastępca dyrektora w zespole ds. rynków wschodzących Templeton Emerging Markets Group [1] Amerykańska agencja rządowa U.S. Energy Information Administration, Country Analysis krajowych), maj 2008 r. [2] Departament Stanu USA, Background Notes (nota informacyjna) - Rosja, czerwiec [3] MFW, World Economic Outlook (światowa prognoza gospodarcza), lipiec 2010 r. Spadki na rynkach akcji: spadek wartości indeksu MSCI Russia Index o 61,09% w okresie 30 czerwca 2009 r. [4] RT, 10 czerwca 2010 r. MFW, World Economic Outlook (światowa prognoza gospodarcza), lipiec 2010 r. Źródło: URL 12 sierpnia 2010 r. Opinie wyrażone przez autora są na dzień publikacji: 12 sierpnia 2010 r. Informacje zawarte w tym artykule nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku. Wszelkie przedstawione w artykule komentarze, opinie i analizy reprezentują wyłącznie zdanie dr. Mobiusa i mają charakter wyłącznie informacyjny. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy dr Mobiusa są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Wyrażone opinie mają na celu zobrazowanie sposobu, w jaki dr Mobius analizuje rynki papierów wartościowych, a komentarze w żadnym wypadku nie stanowią indywidualnych porad lub rekomendacji inwestycyjnych ani zachęty do nabycia, sprzedania lub utrzymywania jakichkolwiek papierów czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Czytelnik może podejmować decyzje w oparciu o zawarte w artykule informacje wyłącznie na własne ryzyko. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, zalecamy skonsultowanie się z profesjonalnym doradcą. Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego komentarza. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane jakiejkolwiek kontroli przez dr Mobiusa ani Franklin Templeton Investments i nie gwarantujemy, że są one w pełni precyzyjne. Franklin Templeton Investments i dr Mobius nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania zawartych w artykule informacji, opinii lub szacunkowych danych. 4

5 Nowości w ofercie Kredyt hipoteczny bez prowizji Nagrody i wyróżnienia Złoty Laur dla Kredytu Hipotecznego Z przyjemnością informujemy, że 13 września Bank Millennium wprowadził nowe, bardzo atrakcyjne warunki kredytu hipotecznego. Kredyt hipoteczny w Banku Millennium to kredyt na cele mieszkaniowe dzięki niemu mogą Państwo kupić swoje wymarzone mieszkanie lub zrealizować plany budowy własnego domu. W nowej ofercie wprowadzone zostały wyjątkowo korzystne warunki kredytu prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego wynosi teraz 0%. Ponadto Państwa rata będzie niższa dzięki obniżce marży nawet o 0,3 pkt. procentowego. Czym jeszcze charakteryzuje się nasza oferta: mogą Państwo sfinansować do 100% wartości nieruchomości, okres kredytowania nawet do 35 lat, opłata za wcześniejszą spłatę kredy tu wynosi 0% (po 3 latach kredytowania, a także w ciągu pierwszych 3 lat, jeżeli suma nadpłat nie przekroczy 30% kwoty kredytu). Warta podkreślenia jest również duża elastyczność nowej oferty bank akceptuje różne formy uzyskiwanie dochodów (także umowy cywilnoprawne i kontrakty menedżerskie), oferuje możliwość łączenia celów mieszkaniowych i niemieszkaniowych kredytu oraz udostępnia szerokie możliwości zabezpieczania (m.in. hipoteka na kredytowanej nieruchomości, na kilku nieruchomościach, na nieruchomości należącej do osoby trzeciej). Dzięki tym warunkom i udogodnieniom kredyt hipoteczny Banku cieszy się coraz większym zainteresowaniem Klientów. Jest też rekomendowany przez pośredników finansowych jako jeden z najbardziej dostępnych i przyjaznych dla Klientów produktów hipotecznych w PLN. Nową ofertę kredytów hipotecznych wspiera kampania reklamowa w mediach. Jej twarzą jest gwiazda polskiej sceny muzycznej Kasia Kowalska. Osoby, które myślą o zakupie domu lub mieszkania zachęcamy do kontaktu z Doradcą Prestige, który przedstawi szczegółowe warunki kredytu i odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości. Kredyt hipoteczny Banku Millennium zdobył I miejsce i złote god ło w konkursie Laur Klienta Laur Klienta to największy program konsumencki w kraju, pozwalający wyłonić najpopularniejsze produkty i marki w prawie 300 kategoriach. Jest to jeden z niewielu rankingów, w których wyboru najwyżej cenionych produktów dokonują sami Klienci. Wyróżnienie zawdzięczamy więc licznemu gronu naszych obecnych kredytobiorców, którzy wyrażając pochlebne opinie na temat oferowanego przez nas kredytu hipotecznego, trzeci raz z rzędu zadecydowali o przyznaniu nam pierwszego miejsca i złotego lauru w konkursie. Serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie! Jesteśmy przekonani, że dzięki tej rekomendacji jeszcze więcej osób przekona się o atrakcyjności naszego produktu. Millenet kolejny raz liderem System bankowości internetowej Banku Millennium dla klientów indywidualnych już szósty rok z rzędu został uznany za najlepszy w Polsce w światowym konkursie " World's Best Internet Banks", organizowanym przez niezależny międzynarodowy magazyn finansowy Global Finance. Bank został doceniony również za szeroką ofertę depozytową w Internecie: od tradycyjnych lokat bankowych po lokaty powiązane z funduszami inwestycyjnymi oraz produkty strukturyzowane i inwestycyjne, których wynik zależny jest od zachowania instrumentów lub indeksów finansowych (np. wartość rynkowa wybranych spółek giełdowych, czy kurs wybranej waluty). Zimowa podróż do Laponii Laponia to kraina Świętego Mikołaja, reniferów, dzikiej przyrody, zórz polarnych i wielu innych atrakcji. Dla posiadaczy karty Millennium VISA Platinum zorganizowanie wyjazdu do Laponii będzie wyjątkowo łatwe. Choć do Świąt pozostało jeszcze kilka miesięcy, już dziś pragniemy Państwa zapoznać z niezwykłym sposobem spędzenia tego czasu. Oto kilka z wydarzeń, w których mogą Państwo wziąć udział: safari na skuterach śnieżnych, k tórego trasa prowadzi przez pokryte śniegiem pola, lasy i skute lodem koryta rzeczne; w przerwie wyprawy można spróbować swoich sił w tradycyjnym łowieniu ryb w przerębli na jeziorze, wyprawa na farmę reniferów oraz przejazd saniami zaprzęgniętymi w renifery, przygoda na farmie psów husky połączona z safari psim zaprzęgiem, nocna wyprawa w poszukiwaniu zorzy polarnej, a także nocne poszukiwanie reniferów. Zapraszamy do kontaktu z konsultantem Concierge pod numerem , któremu mogą Państwo przekazać wszelkie swoje oczekiwania dotyczące wyjazdu. Konsultanci zaprezentują Państwu pełną ofertę wyjazdową oraz przygotują wycieczkę całkowicie dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Millenet to bezpieczne połączenie zalet bankowości internetowej i bogatej oferty Banku Millennium. Funkcjonalność systemu bankowości elektronicznej jest nieustannie roz wijana. Uż y tkownicy mogą za jego pośrednictwem nabywać produkty bankowe: kredyty gotówkowe, karty kredytowe, fundusze inwestycyjne, czy lokaty terminowe. Bezpieczeństwo systemu Millenet zapewnia użycie transmisji szyfrowanej gwarantujące p o u f n o ś ć t r a nsmisji d a nych, a t a k że potwierdzanie operacji poprzez Hasła SMS, czyli bezpłatne kody wysyłane na Państwa telefon komórkowy. Tych z Państwa, k tór zy jeszcze nie są użytkownikami Millenetu lub chcieliby dowiedzieć się więcej o funkcjonalności systemu, zachęcamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną dostępną na stronie: 5

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Biuletyn Informacyjny Prestige nr 3 (16) maj czerwiec 2010 Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Czy duża liczba spółek w

Bardziej szczegółowo

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA 1 Na czym polega Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Min kwota środków oprocentowanych

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo? Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku 2 Spis treści I. Podsumowanie działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 r.... 3 II.

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10 05 /10 04 /10 03 /10 02 /10 01 /10 RAPORT ROCZNY 2008 SPIS TREŚCI RAPORT ROCZNY 2008 Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH Warszawa, 30 marca 2009 roku 010 Rok 2008 oznaczał faktyczne

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY grudzień 2010

RAPORT RYNKOWY grudzień 2010 RAPORT RYNKOWY grudzień 2010 Numer 12/ 2010 Niezależni doradcy finansowi Szanowni Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce grudniowe wydanie Raportu Rynkowego przygotowanego przez zespół analityków

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok. Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Spis treści 1. Krótka charakterystyka mbanku... 4 1.1. Główne dane finansowe i biznesowe dla mbanku... 4 1.2. Historia mbanku... 6 1.3. Skład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo