Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Prestige nr 5 (18) wrzesień październik 2010 r. Temat miesiąca Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna Patrząc na ostatnie miesiące, można powiedzieć, że polityka pieniężna w Polsce jest wyjątkowo nudna. Już od 14 miesięcy stopa referencyjna banku centralnego pozostaje niezmieniona na rekordowo niskim poziomie 3,50% i niewiele wskazuje, by wkrótce miało się to zmienić. Jeszcze nigdy stopy procentowe w Polsce nie pozostawały na stabilnym poziomie przez tak długi okres. Polski bank centralny nie był również zmuszony do tak aktywnego wykorzystywania instrumentów ilościowego luzowania polityki monetarnej, jak część innych banków centralnych (Europejski Bank Centralny czy amerykański System Rezerwy Federalnej tzw. Fed), ponieważ kondycja polskiego systemu finansowego była dużo lepsza niż w USA czy w strefie euro. Pozornie więc obecna Rada Polityki Pieniężnej ma niewiele pracy, choć w rzeczywistości decyzja o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie jest równie istotna, jak decyzja o ich zmianie. Pozornie, ponieważ w kontekście polityki pieniężnej nuda nie oznacza stabilności stóp, ale przejrzystość i przewidywalność polityki monetarnej. Pozory bezczynności może dodatkowo nasilać fakt, iż w lipcu br. nie odbyło się regularne decyzyjne posiedzenie Rady. Nie byłoby to niczym nadzwyczajnym nie wszystkie banki centralne organizują comiesięczne posiedzenia (Fed, Bank Szwajcarii) gdyby nie fakt, że nastąpiło to po raz pierwszy w historii działania tego gremium. Utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie przez dłuższy okres nie jest niczym nadzwyczajnym ani tym bardziej czymś niepożądanym. W ostatnim cyklu polityki pieniężnej amerykański Fed utrzymuje stopę na poziomie 0,25% już przez dwadzieścia miesięcy, natomiast Europejski Bank Centralny nie zmieniał stóp procentowych od szesnastu miesięcy. W naszym regionie Polska wyraźnie przoduje w nudności. Węgierskie władze monetarne zdążyły zmienić stopy procentowe aż dziesięciokrotnie, podczas gdy czeski bank centralny obniżał oprocentowanie trzykrotnie. Oczywiście okres stabilności stóp procentowych nie jest kryterium oceny polityki pieniężnej. W połowie minionej dekady Europejski Bank Centralny utrzymywał stopy na poziomie 2% przez niemal 2,5 roku bez uszczerbku dla wiarygodności. Obecnie jednak czynnik ten może mieć pewien wpływ na przyszły kształt polityki monetarnej w Polsce. Psychologia jest jednym z głównych determinantów tendencji na rynkach finansowych. Obecnie psychologia może mieć również pewien wpływ na politykę monetarną. Urzędująca RPP utrzymuje stopy bez zmian od początku swej kadencji. Poprzednia Rada zmieniła stopy po pięciu miesiącach urzędowania, podnosząc je o 75 punktów bazowych po tym, jak przez rok były utrzymywane na poziomie 5,25%. Ta pozorna bezczynność obecnej RPP i nuda mogą być pewnym argumentem dla niektórych członków tego gremium za podjęciem realnych działań. Sk łonność do dzia ł ania widoc zna już by ł a na sier pniow ym posiedzeniu, kiedy rozważany był wniosek o podwyżkę stóp procentowych. Fakt, że Rada głosowała nad podwyżką stóp nie był zaskoczeniem, gdyż wcześniej wspomniała o tym prof. Zielińska-Głębocka, członkini Rady, jednak dziwić może skala zaproponowanej podwyżki. Propozycja podniesienia stóp o 50 punktów bazowych była zgłoszona przez tych członków RPP, którzy uważają, że Rada powinna działać z wyprzedzeniem i zdecydowanie w celu zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych na niskim poziomie. W sierpniu wniosek ten nie zyskał większości, jednak najbliższe miesiące mogą przynieść zmianę nastawienia Rady. Tym bardziej że chęć działania będzie wspierana czynnikami makroekonomicznymi. Ostatnie miesiące przyniosły bowiem kolejne sygnały wskazujące na wzrost zagrożeń inflacyjnych. Wyższy od oczekiwań Rady wzrost gospodarczy oraz wzrost cen żywności, w połączeniu z poprawą sytuacji na rynku pracy, mogą przełożyć się na wzrost oczekiwań inflacyjnych, zwiększając ryzyko wystąpienia efektów drugiej rundy. W takich uwarunkowaniach podwyżka stóp procentowych jeszcze w tym roku wydaje całkiem prawdopodobna. Ostatnie wypowiedzi części członków Rady, w tym również prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki, zmniejszyły jednak nieco prawdopodobieństwo zacieśnienia polityki monetarnej w tym roku. Prezes NBP zaznaczył bowiem, że nie obawia się wzrostu tempa inflacji i w jego ocenie w najbliższym czasie nie będzie ona największym problemem. O ile więc wciąż istnieje możliwość, że RPP w odpowiedzi na presję inflacyjną widoczną w kolejnej projekcji inflacji podejmie decyzję o podniesieniu s topy w pa ździer niku, to os tatnie go łębie wypowiedzi niektórych jej członków oraz inflacja poniżej celu NBP mogą utrudnić zwolennikom podwyżki uzyskanie większości na posiedzeniu w październiku. Grzegorz Maliszewski Ekonomista Bank Millennium

2 Prognozy makroekonomiczne Budżet bez niespodzianek Na początku września rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2011 r. z deficytem 40,2 mld PLN wobec spodziewanego w tym roku wykonania na poziomie 48,3 mld PLN. Dochody budżetu państwa mają wynieść 273,3 mld PLN (+ 9,5% r/r), wydatki zaś 313,5 mld PLN (+ 4,1% r/r). Założenia makroekonomiczne, na których oparty został budżet, oceniamy jako realne, choć spodziewany przez rząd spadek stopy bezrobocia w przyszłym roku do 9,9% z szacowanych przez nas 11,7% na koniec tego roku wydaje się nam zbyt optymistyczny. Optymistyczny szacunek stopy bezrobocia zwiększa ryzyko przeszacowania wpływów z podatku dochodowego od osób prywatnych (PIT) oraz niedoszacowania wydatków socjalnych oraz transferów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Po stronie dochodów uwagę zwraca optymistyczny szacunek realizacji tegorocznych wpływów z podatku CIT oraz PIT. Aby osiągnąć założony przez rząd na ten rok poziom dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, powinny one wzrosnąć o 32% w ostatnich 5 miesiącach. Biorąc pod uwagę fakt, że po sierpniu były one niższe nieco o ponad 20% r/r, taki scenariusz wydaje się optymistyczny. Również optymistyczny wydaje się zakładany wzrost wpływów z PIT, ponieważ rząd spodziewa się przyspieszenia ich dynamiki do 7% r/r w okresie sierpień grudzień 2010 r. wobec 3,7% r/r po ośmiu miesiącach br. Przy niższym wykonaniu tych dochodów za 2010 r. trudniej będzie osiągnąć założone wpływy w 2011 r. Należy też odnotować, że rząd zakłada również bardzo wyraźny wzrost dochodów niepodatkowych. Rząd wyłamał się z zasady konserwatywnego planowania budżetowego i założył wpłatę zysku banku centralnego na poziomie 1,7 mld PLN. Ze względu na dużą zmienność tej pozycji rząd zgodnie z zasadą ostrożnego planowania powinien zakładać zerowy zysk banku centralnego. Po stronie wydatków uwagę zwraca niedoszacowanie dotacji do FUS-u, która zakładana jest na poziomie zbliżonym do tegorocznego przy wyższych o ok. 10 mld PLN wydatkach funduszu. Co prawda część wydatków ZUS zostanie sfinansowania przez środki przesunięte z Funduszu Rezerwy Demograficznej, jednak spodziewane jest również zwiększenie zadłużenia ZUS-u w sektorze bankowym. Wskazuje to, iż rząd kontynuuje wypychanie deficytu poza budżet centralny. W rezultacie pomimo obniżki deficytu budżetu centralnego nierównowaga całego sektora finansów publicznych utrzyma się na wysokim poziomie. Przedstawiony przez rząd projekt budżetu nie zapewnia więc powstrzymania silnego narastania długu publicznego, który według szacunków rządu w minionym roku wzrośnie o kolejne 75 mld PLN wobec szacowanego wzrostu o blisko 70 mld PLN w tym roku. W rezultacie wciąż na wysokim poziomie utrzymuje się ryzyko przekroczenia relacji 55% PKB przez dług publiczny. W przypadku mniej korzystnego scenariusza makroekonomicznego lub osłabienia złotego granica ta może zostać przekroczona. Z punktu widzenia rynków finansowych budżet powinien mieć neutralny wpływ w krótkim terminie. Dla rynku papierów skarbowych jest paradoksalnie nawet dobrą informacją, ponieważ proponuje wyraźnie niższe emisje papierów na krajowym rynku papierów skarbowych. Nie zmienia to jednak naszej krytycznej oceny rozwiązań przyjętych przy konstrukcji przyszłorocznego budżetu. Ze względu na brak wyraźnych dostosowań po stronie wydatków, przy mniej korzystnym scenariuszu ekonomicznym oczekiwać należy poważnych napięć w realizacji budżetu. Grzegorz Maliszewski Ekonomista Banku Millennium Komentarz rynkowy Giełdy pokazują, że z gospodarką nie jest tak źle Po dosyć udanym lipcu apetyty inwestorów na kontynuację wzrostów i powtórkę scenariusza z ubiegłego roku były bardzo duże. Niestety, o ile rok temu inwestorzy wierzyli, iż ożywienie gospodarcze na świecie przyjmie kształt litery V, gorsze od oczekiwań dane makro (głównie ze Stanów Zjednoczonych) wprowadziły dużą dozę niepewności co do przyszłego rozwoju gospodarczego na świecie. Dlatego sierpień nie tylko nie przyniósł oczekiwanych wzrostów cen akcji, ale z powodu pogorszenia nastrojów byliśmy świadkami znaczących spadków indeksów na głównych światowych giełdach. Indeks S&P znalazł się nawet w pobliżu ważnego wsparcia na poziomie 1040 pkt., które udało się ostatecznie obronić. Wrzesień jak do tej pory sprzyja bykom. Poprawę nastrojów zawdzięczamy nieco lepszym danym makro z rynku pracy, jakie w ostatnich tygodniach napłynęły z USA, oraz sygnałom FED, że jest zdeterminowany do walki z recesją. Spowodowało to wzrost indeksu S&P w okolice ostatniego letniego szczytu 1150 pkt. i ewentualne jego pokonanie będzie stanowiło techniczny sygnał do dalszych wzrostów. Podobnie jak giełda nowojorska zachowywały się pozostałe giełdy na rynkach rozwiniętych, na których pod koniec sierpnia rozpoczęły się nieśmiałe wzrosty, a główne indeksy znalazły się w okolicach swoich ostatnich lokalnych szczytów uformowanych podczas letniej zwyżki. Oczywiście, indeksy na naszym rynku podążały za trendami światowymi, ostatecznie osiągając lepsze wyniki niż to miało miejsce w przypadku giełd rynków rozwiniętych. Indeksy WIG, mwig40 i swig80 znajdują się 2 obecnie na poziomie najwyższym od rozpoczęcia hossy w lutym 2009 r. Należy tu nadmienić, iż nie jesteśmy jakimś wyjątkiem, bowiem już od dłuższego czasu postrzeganie przez dużych inwestorów krajów zaliczanych do grona tzw. emerging markets jest dobre, co jest powodem do bicia rekordów (niekiedy historycznych) przez indeksy na giełdach w takich krajach, jak Turcja, Tajlandia, Indie czy Indonezja. Jeśli chodzi o perspektywy rynku akcji, to tradycyjnie wszystko (lub prawie wszystko) będzie zależało od rozwoju sytuacji w Stanach Zjednoczonych, co oczywiście stwierdzeniem odkrywczym nie jest. Analizując wykres S&P, przekroczenie wspomnianego wcześniej poziomu 1150 pkt. oznaczałoby uformowanie odwróconej głowy z ramionami i otwierałoby drogę do wzrostów w pobliże kwietniowego szczytu 1220 pkt. Przy sprzyjających okolicznościach (czyt. dobrych danych makro) pokonanie tego szczytu mogłoby oznaczać początek trzeciej fali w trendzie wzrostowym, która teoretycznie powinna być pod względem swojego zasięgu porównywalna z falą pierwszą, trwającą od marca 2009 r. do kwietnia 2010 r., podczas której indeks S&P500 wzrósł o ponad 500 pkt. Realizacja tego scenariusza oznaczałaby niewątpliwie znaczące zwyżki na pozostałych giełdach, ze szczególnym uwzględnieniem rynków wschodzących. Pozostaje tylko pytanie, na ile taki scenariusz jest realistyczny. W chwili obecnej słychać głównie głosy, że tempo ożywienia gospodarczego na świecie słabnie. Główne argumenty to gorsze odczyty wskaźników wyprzedzających, brak ożywienia na rynku nieruchomości, rynku pracy czy też pogorszenie nastrojów konsumentów. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to fakt, że wciąż mówi się tylko o tym, iż grozi nam osłabienie tempa ożywienia gospodarczego, co oznacza, że jednak mamy ożywienie gospodarcze, tylko nieco mniejsze, niż sobie byśmy życzyli. Druga sprawa to siła rynku akcji. Pomimo okazji, jaką były zawirowania na rynkach finansowych związane z grupą krajów PIIGS, korekta, jaka miała miejsce na rynku akcji, była dość skromna. Ponieważ jest powszechnie wiadome, że trendy na giełdzie wyprzedzają trendy w gospodarce, wniosek z tego płynący jest taki, że perspektywy dla gospodarki światowej nie są takie złe, skoro ceny akcji nie chcą spadać. A o tym, że w gospodarce nie jest tak źle, świadczą raporty finansowe spółek, których można zauważyć nie tylko poprawę wyników, ale również w wielu przypadkach, w komentarzach zamieszczanych przez zarządy widać sporo optymizmu co do przyszłości. Ponieważ wrzesień i październik często bywały miesiącami znaczących korekt, to również i w tym roku nie możemy tego wykluczyć, tym bardziej, że rynki finansowe cały czas pozostają nerwowe. Jednak niedźwiedzie mają coraz mniej czasu, aby doprowadzić do znaczącej przeceny. W mojej ocenie, o ile nie dojdzie do niej w najbliższych tygodniach, to końcówka roku powinna być bardzo udana dla inwestorów giełdowych. Mirosław Dziółko Doradca inwestycyjny Zarządzający funduszami Millennium TFI SA

3 Tendencje na rynkach światowych komentarz Franklin Templeton Investment Rynki wschodzące nadal atrakcyjne Wywiad z dr Markiem Mobiusem prezesem Templeton Emerging Market Group Na jakim etapie cyklu ekonomicznego znajdują się obecnie rynki światowe i dlaczego? Z globalnego punktu widzenia nadal jesteśmy na wczesnym etapie odbicia. Należy jednak stosować indywidualne podejście do poszczególnych krajów, ponieważ nie wszystkie gospodarki znajdują się w tej samej fazie cyklu. Podczas gdy niektóre rynki rozwinięte pozostają w tyle, wiele rynków wschodzących już zdążyło zanotować potężne odbicie. Ściśle rzecz biorąc, w niektórych częściach świata recesji nie było w ogóle, a zatem należy przyglądać się sytuacji poszczególnych krajów. Przykładowo, Brazylia cały czas notowała szybkie tempo wzrostu gospodarczego i poprawę standardów życia obywateli. To samo dotyczy także Chin. Na jakiej podstawie uważa Pan, że światowej gospodarki nie czeka recesja z podwójnym dnem? Uważamy, że recesja z podwójnym dnem jest obecnie mało prawdopodobna z uwagi na zrównoważony wzrost podaży pieniądza. Po pier wsz ych sygna ł ach, że kondycja amer ykańskiej gospodarki może słabnąć, rząd USA już skłania się ku dalszemu zasilaniu systemu nowymi środkami pieniężnymi. Przyjmując 10 -letnią perspektywę, czy spodziewa się Pan okresu wysokiej inflacji wywołanej olbrzymim wzrostem podaży pieniądza w gospodarce światowej? Wiele będzie zależało od tego, czy rządy krajów na całym świecie będą skłonne wycofywać nadmiar płynności z systemu, gdy wskaźnik inflacji zacznie rosnąć. Z historycznego punktu widzenia reakcje władz są zwykle spóźnione, a zatem w ciągu najbliższych 10 lat możemy spodziewać się wzrostu inflacji z obecnego niskiego poziomu bazowego. Jakie zmiany mogą nastąpić na liście 10 najbogatszych krajów na świecie w ciągu najbliższych lat? Z pewnością na tej liście znajdzie się więcej rynków, które dziś nazywamy wschodzącymi. Wiele szybko rozwijających się r ynków wschodzących, takich jak Chiny czy Indie, może nadal notować szybkie wzrosty i wkrótce stać się bardzo zamożnymi gospodarkami. Dlatego cały czas utrzymujemy ekspozycję naszych funduszy na najlepsze możliwości inwestycyjne z wszystkich rynków wschodzących. Czy rynki stopniowo uniezależniają się od siebie? W dzisiejszych czasach wszystkie kraje są ze sobą nierozerwalnie związane poprzez handel i komunikację, w takiej czy innej formie. Dlatego jakiekolwiek realne odłączenie się jednego kraju lub ich grupy od pozostałych nie jest prawdopodobne. Nie oznacza to, że wszystkie gospodarki muszą ewoluować w tym samym kierunku czy rozwijać się w tym samym tempie. Czy rynki wschodzące nadal będzie charakteryzować wyższa zmienność? Wzmożonych wahań można spodziewać się na wszystkich rynkach, w tym na rynkach wschodzących. Biorąc pod uwagę duży wolumen krótkiej sprzedaży i nagiej krótkiej sprzedaży, wzrost segmentu instrumentów pochodnych oraz rozwój rynków na całym świecie, można pr zypuszczać, że r ynek pozostanie pod wpływem wzmożonej zmienności jeszcze przez pewien czas. Przykładowo, szacowana war tość rynku instrumentów pochodnych przekracza obecnie 600 bilionów USD, czyli jest ponad dziesięciokrotnie wyższa od łącznego światowego PKB. Niektórzy analitycy uważają, że złoto jest jedyną bezpieczną przystanią w czasach dużej niepewności na rynkach. Czy zgadza się Pan z taką tezą? Z historycznego punktu widzenia złota nie można uznać za dobrą inwestycję. Z drugiej strony, w tak niepewnych czasach, jak obecne, inwestorzy czują się bezpieczniej, lokując oszczędności w złocie niż w gotówce. Jeżeli podaż pieniądza nadal będzie rosła w takim tempie, jak przez ostatnie kilka lat, złoto powinno zyskać na atrakcyjności. Dobrze powinny radzić sobie także inne surowce, takie jak pallad, platyna czy srebro. Niemniej jednak, w okresach potężnych wahań, nie można przegapić możliwości, jakie oferują akcje. Historia uczy, że kupowanie akcji w okresach najgłębszego pesymizmu zwykle pozwala osiągać najwyższe zyski w miarę postępującej stabilizacji na rynkach. Czy uważa Pan, że to dobr y czas na inwestowanie w akcje? Jeżeli tak, to na jakich obszarach powinniśmy się koncentrować? Na jakie zwroty z inwestycji możemy liczyć? Nie ma dobrego ani złego czasu na inwestowanie: na rynkach akcji zawsze można znaleźć atrakcyjne okazje. Kluczową rolę odgrywają przy tym szczegółowe analizy umożliwiające identyfikowanie takich okazji i kupowanie papierów z długim horyzontem inwestycyjnym. Uważamy, że rynki wschodzące nadal oferują kuszące możliwości dla inwestorów. Nie możemy przewidzieć poziomu zwrotu z inwestycji ze zdywersyfikowanego portfela akcji, jednak na podstawie analizy ostatnich 10 lat możemy założyć, że rynki wschodzące generują średnio wyższe zyski niż rynki rozwinięte. Dlaczego inwestorzy powinni uzupełniać swe zdywersyfikowane portfele akcjami spółek z rynków wschodzących? Atrakcyjność rynków wschodzących dla inwestorów wynika z takich czynników, jak (1) względnie wyższe wzrosty PKB na rynkach wschodzących; (2) gromadzenie rezerw walutowych w ilościach zapewniających rynkom wschodzącym znacznie większą odporność na negatywny wpływ wstrząsów zewnętrznych; (3) względnie niższe poziomy zadłużenia rynków wschodzących; (4) rosnące zaufanie inwestorów do rynków wschodzących; (5) napływ dużej ilości kapitału na rynki wschodzące; (6) poszukiwanie wyższych zwrotów z inwestycji w obliczu niskiego oprocentowania lokat bankowych; oraz, co najistotniejsze, (7) atrakcyjne wyceny papierów. Ponadto, średni udział rynków wschodzących w portfelach inwestorów w 2009 r. wynosił ok. 3 8%, podczas gdy rynki te reprezentują obecnie ok. 30% światowej kapitalizacji rynkowej. Taka dysproporcja daje nam podstawy, by spodziewać się znaczącego wzrostu popytu na papiery z rynków wschodzących. W przyszłości, strumień inwestycji kierowany na te rynki może być coraz większy, w miarę jak kolejni inwestorzy będą dostrzegać okazje do kupna w ysokiej wartości za rozsądną cenę i przy względnie niższym ryzyku w porównaniu z rynkami rozwiniętymi. Data przygotowania materiału: sierpień 2010 r. Niniejsza analiza nie stanowi porady inwestycyjnej i zamieszczono ją tu jedynie w celach pomocniczych. Raport ten nie jest częścią oferty na tytuły uczestnictwa ani nie stanowi zaproszenia do zapisów na tytuły uczestnictwa. Zapisy na tytuły uczestnictwa Franklin Templeton Investment Funds SICAV mogą być dokonywane jedynie na podstawie najnowszych broszur i prospektów. Cena tytułów uczestnictwa i dochody z nich mogą zarówno wzrastać, jak i maleć, a inwestor może nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wahania kursów walut wpływają na wartość inwestycji zagranicznych. Inwestowanie Franklin Templeton Investment Funds SICAV niesie z sobą ryzyko opisane w prospekcie. Rynki rozwijające się mogą się cechować wyższym ryzykiem niż rynki rozwinięte. Badania i analizy zawarte w niniejszym dokumencie zostały pozyskane przez Franklin Templeton Investments do własnych celów i mogą być wykorzystywane do takich celów, natomiast udostępnienie ich tutaj inwestorowi ma charakter ilustracyjny. 3

4 Tendencje na rynkach światowych komentarz Franklin Templeton Investment Rosja jak wykorzystać potencjał wzrostowy? Rosja to największy na świecie eksporter gazu ziemnego oraz drugi pod względem wielkości eksporter ropy naftowej [1]. To także trzeci pod względem wielkości eksporter stali i aluminium hutniczego na świecie [2]. Gospodarka zależna od cen surowców Rosja znalazła się jednak wśród krajów, które najbardziej ucierpiały podczas ostatniego kryzysu gospodarczego, przede wszystkim w rezultacie dużej zależności gospodarki od cen surowców. Ceny ropy dramatycznie spadły, agencje ratingowe obniżyły swe ratingi wiarygodności kredytowej kilku rosyjskich banków, rosyjski PKB skurczył się w 2009 r. o 7,9%, a kursy akcji zanotowały znaczące spadki z poziomów szczytowych [3]. Rząd został zmuszony do rekapitalizacji systemu bankowego i wykupu kilku potężnych przedsiębiorstw, co negatywnie odbiło się na finansach publicznych. Wiele spółek nadal odczuwa negatywne skutki kryzysu. Według niektórych doniesień, liczba rosyjskich przedsiębiorstw składających wnioski o upadłość wzrosła w 2009 r. o 15%, jednak sądzę, że jest to skorelowane z ostatnim spowolnieniem gospodarczym i zgodne z ogólnoświatowym trendem [4]. W okresach dobrej koniunktury powstawało wiele nowych firm, które rozkwitały w bardzo sprzyjających warunkach, jednak gdy czasy stały się bardziej wymagające, modele, na których oparte były niektóre przedsiębiorstwa okazały się nieskuteczne. Uważam jednak, że najgorsze mamy już za sobą. Perspektywy rozwoju Po ostatniej stabilizacji cen surowców już odnotowaliśmy mocne odbicie rosyjskiego wzrostu gospodarczego. Podaż ropy naftowej w Rosji także znacząco wzrosła w 2009 r., co zaskoczyło większość analityków. Wyjątkowy optymizm wobec wzrostu rosyjskiej gospodarki przejawia Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który spodziewa się wzrostu PKB w 2010 r. na poziomie 4,3%, dzięki rosnącym cenom ropy i poprawie prognoz dotyczących kondycji budżetu [5]. Priorytetem wysokie technologie Potencjał wzrostowy Rosji jest ogromny. Priorytetem władz jest obecnie dywersyfikacja w obszarze technologii. Rząd rosyjski przeznaczył 170 miliardów rubli (5,5 miliardów USD) na stworzenie Skolkowa położonego na obrzeżach Mosk w y zagłębia w ysokich technologii, mającego być rosyjską odpowiedzią na Dolinę Krzemową. W projekcie uczestniczyć będzie kilka przedsiębiorstw technologicznych z USA, UE i Azji, a jedna z amerykańskich multikorporacji zamierza wpompować w to przedsięwzięcie 1 miliard USD. Projekt ma potężne wsparcie władz, dzięki czemu może zaowocować powstaniem mocnej platformy technologicznej, podnieść krajowy przemysł na zupełnie nowy poziom oraz zasilić tę niezwykle obiecującą branżę nowymi państwowymi, instytucjonalnymi i prywatnymi inwestycjami. Zachęty dla inwestorów Ponadto, rząd podejmuje ostatnio kolejne inicjatywy mające na celu przyciągnięcie inwestorów, takie jak zniesienie podatku od zysków kapitałowych z długoterminowych inwestycji bezpośrednich. Niemniej jednak poprawa warunków dla inwestycji zagranicznych wymaga pr zede wszystkim ograniczenia ingerencji państwowej w sektorze prywatnym. Utr z ymującym się w Rosji problemem jest korupcja i uważamy, że rząd powinien wprowadzić bardziej czytelne regulacje zapewniające odpowiednią ochronę prywatnym przedsiębiorstwom. Myśląc o przyszłości, całkowicie popier amy obecne s tar ania rosyjskiego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa mające na celu walkę z korupcją na wszystkich poziomach. Jak być odpornym na wahania koniunktury? Podczas gdy Rosja dywersyfikuje i integruje swe sektory produkcji i usług, należy zwrócić uwagę na fakt, że wraz z postępującą ogólnoświatową industrializacją dramatycznie rośnie także światowy popyt na surowce. Ograniczenie zależności przychodów do budżetu od ropy naftowej i gazu ziemnego jest niezwykle trudne w przypadku kraju tak bogatego w te surowce. Odporność koncernów z branży ropy i gazu na wstrząsy gospodarcze i utrzymanie przez nie konkurencyjnej pozycji wobec przedsiębiorstw z innych krajów wymaga solidnej bazy wydobywczej, profesjonalnej działalności i niskich kosztów produkcji. Przykładowo, jeden z takich koncernów należy do największych i najtańszych na świecie producentów niklu i palladu; ponadto, jest wiodącym producentem platyny i miedzi, jak również dostawcą całej gamy produktów ubocznych swej działalności, np. kobaltu, rodu, srebra, złota i wielu innych. Zasobność bazy surowców szacowana jest na grubo ponad 50 lat ciągłego wydobycia, a popyt na produkty spółki cały czas jest bardzo duży. Takie przedsiębiorstwa ce chujące się z nako mi t y mi modela mi biznesow ymi mogą znac ząco podnieść wiarygodność Rosji w oczach inwestorów. Gienadij Ziliajew zastępca dyrektora w zespole ds. rynków wschodzących Templeton Emerging Markets Group [1] Amerykańska agencja rządowa U.S. Energy Information Administration, Country Analysis krajowych), maj 2008 r. [2] Departament Stanu USA, Background Notes (nota informacyjna) - Rosja, czerwiec [3] MFW, World Economic Outlook (światowa prognoza gospodarcza), lipiec 2010 r. Spadki na rynkach akcji: spadek wartości indeksu MSCI Russia Index o 61,09% w okresie 30 czerwca 2009 r. [4] RT, 10 czerwca 2010 r. MFW, World Economic Outlook (światowa prognoza gospodarcza), lipiec 2010 r. Źródło: URL 12 sierpnia 2010 r. Opinie wyrażone przez autora są na dzień publikacji: 12 sierpnia 2010 r. Informacje zawarte w tym artykule nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku. Wszelkie przedstawione w artykule komentarze, opinie i analizy reprezentują wyłącznie zdanie dr. Mobiusa i mają charakter wyłącznie informacyjny. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy dr Mobiusa są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Wyrażone opinie mają na celu zobrazowanie sposobu, w jaki dr Mobius analizuje rynki papierów wartościowych, a komentarze w żadnym wypadku nie stanowią indywidualnych porad lub rekomendacji inwestycyjnych ani zachęty do nabycia, sprzedania lub utrzymywania jakichkolwiek papierów czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Czytelnik może podejmować decyzje w oparciu o zawarte w artykule informacje wyłącznie na własne ryzyko. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, zalecamy skonsultowanie się z profesjonalnym doradcą. Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego komentarza. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane jakiejkolwiek kontroli przez dr Mobiusa ani Franklin Templeton Investments i nie gwarantujemy, że są one w pełni precyzyjne. Franklin Templeton Investments i dr Mobius nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania zawartych w artykule informacji, opinii lub szacunkowych danych. 4

5 Nowości w ofercie Kredyt hipoteczny bez prowizji Nagrody i wyróżnienia Złoty Laur dla Kredytu Hipotecznego Z przyjemnością informujemy, że 13 września Bank Millennium wprowadził nowe, bardzo atrakcyjne warunki kredytu hipotecznego. Kredyt hipoteczny w Banku Millennium to kredyt na cele mieszkaniowe dzięki niemu mogą Państwo kupić swoje wymarzone mieszkanie lub zrealizować plany budowy własnego domu. W nowej ofercie wprowadzone zostały wyjątkowo korzystne warunki kredytu prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego wynosi teraz 0%. Ponadto Państwa rata będzie niższa dzięki obniżce marży nawet o 0,3 pkt. procentowego. Czym jeszcze charakteryzuje się nasza oferta: mogą Państwo sfinansować do 100% wartości nieruchomości, okres kredytowania nawet do 35 lat, opłata za wcześniejszą spłatę kredy tu wynosi 0% (po 3 latach kredytowania, a także w ciągu pierwszych 3 lat, jeżeli suma nadpłat nie przekroczy 30% kwoty kredytu). Warta podkreślenia jest również duża elastyczność nowej oferty bank akceptuje różne formy uzyskiwanie dochodów (także umowy cywilnoprawne i kontrakty menedżerskie), oferuje możliwość łączenia celów mieszkaniowych i niemieszkaniowych kredytu oraz udostępnia szerokie możliwości zabezpieczania (m.in. hipoteka na kredytowanej nieruchomości, na kilku nieruchomościach, na nieruchomości należącej do osoby trzeciej). Dzięki tym warunkom i udogodnieniom kredyt hipoteczny Banku cieszy się coraz większym zainteresowaniem Klientów. Jest też rekomendowany przez pośredników finansowych jako jeden z najbardziej dostępnych i przyjaznych dla Klientów produktów hipotecznych w PLN. Nową ofertę kredytów hipotecznych wspiera kampania reklamowa w mediach. Jej twarzą jest gwiazda polskiej sceny muzycznej Kasia Kowalska. Osoby, które myślą o zakupie domu lub mieszkania zachęcamy do kontaktu z Doradcą Prestige, który przedstawi szczegółowe warunki kredytu i odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości. Kredyt hipoteczny Banku Millennium zdobył I miejsce i złote god ło w konkursie Laur Klienta Laur Klienta to największy program konsumencki w kraju, pozwalający wyłonić najpopularniejsze produkty i marki w prawie 300 kategoriach. Jest to jeden z niewielu rankingów, w których wyboru najwyżej cenionych produktów dokonują sami Klienci. Wyróżnienie zawdzięczamy więc licznemu gronu naszych obecnych kredytobiorców, którzy wyrażając pochlebne opinie na temat oferowanego przez nas kredytu hipotecznego, trzeci raz z rzędu zadecydowali o przyznaniu nam pierwszego miejsca i złotego lauru w konkursie. Serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie! Jesteśmy przekonani, że dzięki tej rekomendacji jeszcze więcej osób przekona się o atrakcyjności naszego produktu. Millenet kolejny raz liderem System bankowości internetowej Banku Millennium dla klientów indywidualnych już szósty rok z rzędu został uznany za najlepszy w Polsce w światowym konkursie " World's Best Internet Banks", organizowanym przez niezależny międzynarodowy magazyn finansowy Global Finance. Bank został doceniony również za szeroką ofertę depozytową w Internecie: od tradycyjnych lokat bankowych po lokaty powiązane z funduszami inwestycyjnymi oraz produkty strukturyzowane i inwestycyjne, których wynik zależny jest od zachowania instrumentów lub indeksów finansowych (np. wartość rynkowa wybranych spółek giełdowych, czy kurs wybranej waluty). Zimowa podróż do Laponii Laponia to kraina Świętego Mikołaja, reniferów, dzikiej przyrody, zórz polarnych i wielu innych atrakcji. Dla posiadaczy karty Millennium VISA Platinum zorganizowanie wyjazdu do Laponii będzie wyjątkowo łatwe. Choć do Świąt pozostało jeszcze kilka miesięcy, już dziś pragniemy Państwa zapoznać z niezwykłym sposobem spędzenia tego czasu. Oto kilka z wydarzeń, w których mogą Państwo wziąć udział: safari na skuterach śnieżnych, k tórego trasa prowadzi przez pokryte śniegiem pola, lasy i skute lodem koryta rzeczne; w przerwie wyprawy można spróbować swoich sił w tradycyjnym łowieniu ryb w przerębli na jeziorze, wyprawa na farmę reniferów oraz przejazd saniami zaprzęgniętymi w renifery, przygoda na farmie psów husky połączona z safari psim zaprzęgiem, nocna wyprawa w poszukiwaniu zorzy polarnej, a także nocne poszukiwanie reniferów. Zapraszamy do kontaktu z konsultantem Concierge pod numerem , któremu mogą Państwo przekazać wszelkie swoje oczekiwania dotyczące wyjazdu. Konsultanci zaprezentują Państwu pełną ofertę wyjazdową oraz przygotują wycieczkę całkowicie dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Millenet to bezpieczne połączenie zalet bankowości internetowej i bogatej oferty Banku Millennium. Funkcjonalność systemu bankowości elektronicznej jest nieustannie roz wijana. Uż y tkownicy mogą za jego pośrednictwem nabywać produkty bankowe: kredyty gotówkowe, karty kredytowe, fundusze inwestycyjne, czy lokaty terminowe. Bezpieczeństwo systemu Millenet zapewnia użycie transmisji szyfrowanej gwarantujące p o u f n o ś ć t r a nsmisji d a nych, a t a k że potwierdzanie operacji poprzez Hasła SMS, czyli bezpłatne kody wysyłane na Państwa telefon komórkowy. Tych z Państwa, k tór zy jeszcze nie są użytkownikami Millenetu lub chcieliby dowiedzieć się więcej o funkcjonalności systemu, zachęcamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną dostępną na stronie: 5

6 Szanowni Państwo! W bieżącym wydaniu Biuletynu Prestige przedstawiamy ofertę firmy BATYCKI słynącego z elegancji i najwyższej jakości wzornictwa producenta galanterii skórzanej. Torebki, które budzą zachwyt BATYCKI to najstarsza marka galanterii skórzanej w Polsce. Korzenie tej rodzinnej firmy wywodzą się ze słynącego z elegancji Lwowa, skąd Tadeusz Batycki przeprowadził się przed ponad pół wiekiem do Gdańska. Tam jego wyroby szybko zyskały uznanie nawet najbardziej wymagającej klienteli tam nadal powstają wszystkie produkty firmy. tylko hasło reklamowe firmy i nazwa jednej z kolekcji, to także wyraz idei przyświecającej firmie, której źródłem jest bursztyn. Jest to kamień wymagający uwagi, zainteresowania, skupienia, sięgnięcia głębiej. Przypisuje się mu niezwykłą, magiczną moc. Bursztyn to talizman. To dzięki niemu zaprojektowane przez Bożenę Batycką przedmioty nabierają nowego znaczenia. Kobiety nie noszą już torebek kobiety w torebki się ubierają! Wyjątkow y k aw a ł e k bursztynu połączony ze szlachetną jak gobelin, delikatną jak atłas, miękką, jak aksamit najwyższej jakości skórą włoskich mistrzów garbarstwa, która ubiera torebki pochodzące z niezwykłych i limitowanych kolekcji to esencja elegancji i piękna. Energia i siła zamknięte w torebce to zaproszenie do przeżycia przygody za każdym razem, gdy kobieta bierze ją do ręki. Za dzisiejszym sukcesem firmy stoi Bożena Batycka właścicielka i twarz marki Batycki. Torebki z jej kolekcji oddają osobowość projektantki ciągłe dążenie do doskonałości, klasyczny umiar, nobilitację szczegółu i dbałość o niepowtarzalność. Projektując je, hołduje ona prostocie. Oszczędność wyrazu, harmonia proporcji to środki podkreślające elegancję torebek, które zauroczyły klientki w Warszawie, Londynie i Nowym Jorku. W 2000 roku powstała Kolekcja Bursztynowa luksusowa linia torebek, niepowtarzalna biżuteria oraz drobna galanteria skórzana sygnowana bursztynem, która rozpoczęła nowy rozdział w historii firmy. Bursztyn nadał tożsamość produktom marki BATYCKI. Sunshine for you to nie Torebki BATYCKI można kupić w kilku starannie wybranych miejscach w Polsce. Ich lokalizacja jest zawsze przemyślaną decyzją. Nie inaczej postąpiono w przypadku nowych salonów firmowych BATYCKI. W czerwcu otwarty został nowy salon w hotelu Bristol w Warszawie, a niedługo otwarty zostanie kolejny, zlokalizowany w centrum Gdyni. Serdecznie zapraszamy do salonów BATYCKI, w których można zapoznać się z wyjątkowymi kolekcjami firmy, od lat starającej się rozpieszczać swoich Klientów najwyższą jakością i wzornictwem, które budzi zachwyt. KUPON RABATOWY Klientom Prestige Batycki oferuje 20% rabatu na wszystkie produkty. Oferta jest ważna do 30 listopada 2010 r.

7 Wyniki produktów z oferty Prestige Stopy zwrotu z polskich funduszy inwestycyjnych z r. (%) Nazwa funduszu 1 m. 3 m. 6 m. 1 rok 3 lata 5 lat Nazwa funduszu 1 m. 3 m. 6 m. 1 rok 3 lata 5 lat FUNDUSZE AKCYJNE Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji 3,59 6,31 6,04 18,03-42,54 16,34 Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 3,30 7,38 6,43 10,47-28,35 2,21 3,59 7,44 9,22 3,99 7,45 7,16 14,77-23,85 Arka BZ WBK Akcji FIO 3,45 4,31 0,62 11,71-28,12 42,29 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO 4,90 5,93 6,65 12,43-19,54 Arka BZ WBK Energii FIO 0,43-5,46-1,11 0,36 Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 5,00 6,14 6,87 12,60 DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS BRIC 1,84-0,16 4,73 19,24 DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa 2,33 2,94 0,26 12,71 2,04-0,08 3,06 9,56 DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Zmian Klimatycznych -0,27-6,88-5,31-5,04 DWS Polska FIO Akcji Dużych Spółek 2,56 5,67 4,04 15,59-29,36 9,62 DWS Polska FIO Akcji Plus 2,75 4,99 2,83 13,08-40,96 8,17 DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek 3,19 6,46 2,27 16,93-58,24 16,33 DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus 3,39 3,68 4,11 16,09-53,36 ING Parasol FIO Subfundusz Akcji 3,02 5,48 4,37 13,41-33,42 12,49 ING Parasol FIO Subfundusz Średnich i Małych Spółek 1,99 3,70 3,03 7,69-46,61 ING Parasol FIO Subfundusz Akcji Plus 2,94 5,43 4,44 13,04-33,37 ING Parasol FIO Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości ING Parasol FIO Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego ING Parasol FIO Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus 1,27 1,94 1,02-0,29 0,60 4,11-0,62 2,32-33,14 0,81 5,10-0,78 3,44 Legg Mason Akcji FIO 3,38 6,26 6,10 15,38-24,01 63,17 Millennium FIO Subfundusz Akcji 2,64 4,79 2,41 11,34-34,98 12,06 Millennium FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek 1,40 6,12 3,35 11,76-34,94 PZU FIO Akcji KRAKOWIAK 3,15 5,03 3,91 17,25-33,79 20,42 PZU FIO Akcji Nowa Europa 0,82 1,62 4,41 12,72-20,62 QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny 3,13 5,64 6,59 34,49 QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Bałkany i Turcja 1,95 7,12 6,24 17,12 QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny 2,27 4,14 5,58 20,11 SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO 3,17 4,36 4,00 13,82-26,53 24,19 Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja 1,78 3,52-0,96 7,92-25,27 31,97 Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy 1,73 2,43-1,27 10,73 Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych 3,07 3,08 4,42 5,32 UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 4,88 14,21 14,01 25,43 UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Nowa Europa 0,26-2,50 0,71 16,18-23,31 UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu 4,19 10,03 11,09 16,07 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje 2,92 3,92 4,07 16,23-21,32 38,72 FUNDUSZE OBLIGACJI Arka BZ WBK Obligacji FIO 0,74 1,69 2,66 6,92 20,40 28,40 DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 0,91 1,66 2,34 6,26 9,79 15,40 ING Parasol FIO Subfundusz Obligacji 1,18 1,96 2,58 7,22 17,99 23,90 ING Parasol FIO Subfundusz Obligacji Plus 1,11 1,84 2,38 7,02 17,81 Legg Mason Obligacji FIO 1,25 2,08 2,56 7,55 15,60 19,57 Millennium FIO Subfundusz Papierów Dłużnych 0,88 2,07 2,26 6,03 13,65 18,65 QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału 0,75 1,32 3,19 5,97 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje 1,18 1,83 2,96 12,08 26,54 33,41 FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 0,41 1,11 2,11 5,24 14,04 22,47 DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Gotówkowy 0,24 0,73 1,51 3,36 DWS Polska FIO Płynna Lokata 0,25 0,75 1,55 3,41 8,62 16,71 DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus 0,25 0,80 1,65 3,66-5,55 2,05 ING Parasol FIO Subfundusz Gotówkowy 0,23 0,79 1,73 4,23 13,90 21,41 ING Parasol FIO Subfundusz Gotówkowy Plus 0,20 0,81 1,63 3,78 12,86 Legg Mason Pieniężny FIO 0,26 0,85 1,79 4,40 12,61 20,46 Millennium FIO Subfundusz Pieniężny 0,28 0,98 2,05 4,61 13,46 21,14 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny 0,41 1,56 2,24 6,31 20,25 29,38 FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu 1,27 2,64 1,77 10,28-12,48 14,05 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 2,26 3,81 2,38 8,02 1,29 34,49 DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego 1,53 2,72 2,43 8,51-4,53 18,80 ING Parasol FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 1,71 2,97 2,92 9,90-2,12 21,96 ING Parasol FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 1,73 2,99 2,96 9,90-2,44 Legg Mason Senior SFIO 1,16 2,41 2,80 6,93 7,17 34,96 Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 1,66 3,60 2,83 7,86-4,87 13,68 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK 1,77 3,14 2,65 8,82-4,34 22,79 SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO 1,87 3,47 3,99 11,08 4,62 34,05 Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - III Filar 1,22 2,64 1,10 5,42-1,55 24,45 Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału 0,29 0,36 0,19 2,39 8,00 UniFundusze FIO Subfundusz UniStabilny Wzrost 1,72 3,72 6,46 16,14 FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa 0,92 2,80 0,82 6,69-13,39 9,78 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2,75 3,28 1,10 9,54-17,91 31,37 DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Zrównoważony Rynków Wschodzących 1,74 1,40 6,59 14,98 DWS Polska FIO Zrównoważony 2,04 3,95 3,49 11,48-20,10 14,07 ING Parasol FIO Subfundusz Selektywny 1,24 5,31 2,74 11,18-37,26 ING Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony 2,07 3,69 3,23 11,59-14,52 15,19 ING Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony Plus 2,03 3,67 3,18 11,51-16,60 Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO 0,84 1,81 0,12 3,05-14,00 10,14 Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony 1,96 3,74 2,01 8,13-18,54 8,82 PZU FIO Zrównoważony 2,24 3,87 2,82 12,79-16,79 Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Sektora Nieruchomości 1,59 1,95-3,10-0,28-36,70 Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Selektywny Nowej Europy 1,26 Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga 1,45 2,35-0,93 4,19-10,69 22,67 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony 2,39 3,24 3,63 13,04-6,79 32,91 FUNDUSZE FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH * Millennium SFIO Subfundusz BRIC (USD) 5,26 8,81 2,29 12,27 83,32 Millennium SFIO Subfundusz BRIC (PLN) 1,34-0,84 8,55 19,80 Millennium SFIO Subfundusz BRIC (EUR) 3,09 2,45 7,25 26,36 Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (USD) 0,46 2,74 2,95 6,28 1,42 Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (PLN) -3,29-6,37 9,24 13,38 Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (EUR) -1,58-3,26 7,92 19,61 Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) 3,86-0,23-3,01 1,98-15,96 Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich (PLN) 0,01-9,07 2,92 8,82 Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich (EUR) 1,72-6,07 1,68 14,79 Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (EUR) 0,44 2,31 3,15 8,19 3,66 Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (PLN) -1,29-1,01 4,39 2,56 Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (USD) 2,54 8,63-1,62-3,88 Millennium SFIO Subfundusz Akcji Europejskich (EUR) 2,45-0,13 1,10 5,59-18,01 Millennium SFIO Subfundusz Akcji Europejskich (PLN) 0,69-3,32 2,35 0,12 Millennium SFIO Subfundusz Akcji Europejskich (USD) 4,57 6,07-3,57-6,19 Źródło: Analizy Online. * Źródło: Millennium TFI. W ramach otwartej architektury dostępne są fundusze: Millennium, Legg Mason, DWS, ING, Arka. W ramach Programu Inwestycyjnego Prestige dodatkowo w ofercie znajdują się fundusze: Amplico, PZU, Union Investment, Skarbiec, Quercus. Podane stopy zwrotu nie uwzględniają opłat i obciążeń podatkowych. 7

8 Wyniki produktów z oferty Prestige Stopy zwrotu z zagranicznych funduszy inwestycyjnych z r. (%) Fundusze w ramach Programu Inwestycyjnego Prestige w EUR i USD Nazwa funduszu waluta 1 m. 3 m. 6 m. 1 rok 3 lata 5 lat Nazwa funduszu waluta 1 m. 3 m. 6 m. 1 rok 3 lata 5 lat FUNDUSZE BLACKROCK BlackRock GF Asian Dragon EUR 2,95 3,48 9,63 24,89-7,82 41,68 BlackRock GF Asian Dragon USD 5,00 9,78 4,12 11,33-13,20 51,07 BlackRock GF Emerging Europe EUR 2,01 2,22 3,82 30,18-20,62 25,28 BlackRock GF Emerging Europe USD 3,99 8,42-1,43 16,00-25,26 33,59 BlackRock GF Global Allocation USD 2,92 3,76 0,33 4,65 1,01 29,55 BlackRock GF Global Allocation Hedged EUR 2,95 3,56-0,33 3,45-3,12 16,95 BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond USD 1,55 4,56 0,31 2,15 10,90 BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond EUR -0,41-1,55 5,36 14,04 15,99 BlackRock GF New Energy EUR 0,55-4,20-1,62-7,90-38,43-13,97 BlackRock GF New Energy USD 2,58 1,56-6,65-17,98-42,02-8,32 BlackRock GF World Gold EUR 9,84 4,18 26,75 32,50 47,45 119,67 BlackRock GF World Gold USD 11,94 10,48 20,34 18,04 38,78 134,20 FUNDUSZE FRANKLIN TEMPLETON Templeton Euro High Yield EUR 2,45 6,99 5,20 15,99 7,45 14,30 Franklin India EUR 7,18 7,51 20,25 51,05 32,92 Franklin India USD 9,34 14,30 14,20 34,04 25,22 Franklin Mutual European EUR 2,14 1,00 3,71 9,07-19,13 6,99 Templeton Asian Growth Fund USD 9,44 14,97 12,09 27,21 4,35 120,65 Templeton BRIC EUR 1,25 0,19 2,72 24,75-7,15 Templeton BRIC USD 3,30 6,56-2,39 10,80-12,51 Templeton Eastern Europe EUR 3,02 4,73 6,07 24,91-19,27 16,12 Templeton Global USD 4,94 6,04-2,32-0,08-27,66-1,98 Templeton Latin America USD 4,31 8,96 3,38 20,71 19,52 151,25 FUNDUSZE HSBC HSBC GIF Chinese Equity USD 3,46 6,48 0,24 0,44 HSBC GIF Climate Change USD 3,98 4,66-3,22-3,72 HSBC GIF Euroland Equity EUR 3,93 3,31-1,09 2,62 HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EUR 5,05 2,90-1,08 7,22 HSBC GIF Euroland Growth EUR 3,59 3,13-2,45 0,33 HSBC GIF Hong Kong Equity USD 4,90 9,12 3,97 5,03 HSBC GIF Indian Equity USD 5,08 11,89 9,69 21,60 HSBC GIF Latin American Equity USD 5,13 8,87 3,30 24,23 HSBC GIF Singapore Equity USD 5,79 11,14 8,23 18,03 HSBC GIF Turkey Equity EUR 8,96 13,80 32,02 61,85 FUNDUSZE JPMORGAN JF Asia Alpha Plus USD 6,31 14,32 8,68 16,78-3,75 JF China USD 3,59 8,93 2,66 3,68-18,27 151,27 JF Pacific Technology USD 3,04 1,50-3,09 2,47-12,87 32,30 JF Singapore USD 6,00 12,59 11,80 23,31-16,02 86,13 JPM Brazil Alpha Plus USD 8,09 13,35 6,93 24,57 JPM Global Natural Resources EUR 9,79 5,09 12,27 33,27-7,78 JPM Global Capital Preservation EUR 0,72 3,67-0,21 2,86 2,85 10,02 FUNDUSZE ROBECO Robeco Chinese Equities EUR 2,65 1,01 8,94 21,08-1,10 154,58 Robeco Emerging Markets Equities EUR 3,95 2,78 9,64 29,17 7,48 72,18 Robeco High Yield Bonds D (EUR) EUR 2,19 8,97 8,36 22,50 24,34 31,85 FUNDUSZE SCHRODERS STS Schroder Global Diversified Growth EUR 2,18 2,88 3,62 13,09-4,17 STS Schroder Global Diversified Growth USD Hedged USD 2,17 2,76 3,44 12,99-4,19 Schroder ISF BRIC EUR 2,74 1,14 5,60 22,78-3,14 Schroder ISF BRIC USD 4,48 7,56 0,58 9,22-8,78 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD 0,15 1,33 0,74 2,82 20,75 37,33 Schroder ISF European Special Situations EUR 4,15 7,02 8,38 17,67-14,21 Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR 1,72-2,82 0,49 10,28-13,87 Schroder ISF QEP Global Active Value EUR 3,05 0,25 5,19 19,96-14,39 Schroder ISF QEP Global Active Value USD 4,80 6,62 0,20 6,72-19,37 4,79 Schroder AS Commodity Hedged EUR 4,20 6,58 1,35 3,56-12,24 Schroder AS Commodity USD 4,26 6,76 1,89 4,53-7,91 Fundusze w ramach otwartej architektury Źródło: Analizy Online. Nazwa funduszu waluta 1 m. 3 m. 6 m. 1 rok 3 lata 5 lat FUNDUSZE BLACKROCK BlackRock GF Asian Dragon EUR 2,95 3,48 9,63 24,89-7,82 41,68 BlackRock GF Emerging Europe EUR 2,01 2,22 3,82 30,18-20,62 25,28 BlackRock GF Emerging Europe USD 3,99 8,42-1,43 16,00-25,26 33,59 BlackRock GF Euro-Markets EUR 3,77 2,87 0,98 3,35-17,64 10,94 BlackRock GF Euro-Markets USD 5,78 9,11-4,14-7,96-22,46 18,27 BlackRock GF Global Allocation EUR 0,94-2,19 5,64 17,44 7,27 21,49 BlackRock GF Global Allocation USD 2,92 3,76 0,33 4,65 1,01 29,55 BlackRock GF Global Allocation Hedged EUR 2,95 3,56-0,33 3,45-3,12 16,95 BlackRock GF Latin American EUR 3,95 4,93 10,75 38,64 24,67 124,85 BlackRock GF Latin American USD 5,98 11,32 5,17 23,55 17,37 139,76 BlackRock GF New Energy EUR 0,70-4,01-1,37-7,42-37,47-11,69 BlackRock GF New Energy USD 2,60 1,76-6,37-17,49-41,08-5,90 BlackRock GF US Flexible Equity EUR 1,89-10,84-2,89 14,09-21,79-17,22 BlackRock GF US Flexible Equity USD 3,91-5,44-7,80 1,66-26,34-11,73 BlackRock GF US Flexible Equity Hedged EUR 3,81-5,52-8,52 0,30-30,56-20,74 BlackRock GF World Energy EUR 1,49-4,05-1,86 10,25-17,22-3,37 BlackRock GF World Energy USD 3,44 1,81-6,81-1,75-22,07 3,04 BlackRock GF World Energy Hedged EUR 3,55 1,51-7,83-3,73 BlackRock GF World Gold EUR 9,84 4,18 26,75 32,50 47,45 119,67 BlackRock GF World Gold USD 11,94 10,48 20,34 18,04 38,78 134,20 BlackRock GF World Gold Hedged EUR 12,13 10,52 20,18 16,40 BlackRock GF World Mining EUR 6,01 2,44 4,62 25,98-9,39 84,18 BlackRock GF World Mining USD 8,08 8,66-0,67 12,25-14,68 96,36 BlackRock GF World Mining Hedged EUR 8,16 8,33-1,89 9,39 Wszystkie dane w %. Źródło: Analizy Online. Podane stopy zwrotu nie uwzględniają opłat i obciążeń podatkowych. Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Niniejsza publikacja zawiera stanowisko Banku Millennium S.A. ( Bank ) wyrażone na podstawie własnej oceny istotnych dla Banku faktów i stosownych przepisów prawa. Bank zapewnia, iż dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Dodatkowo Bank informuje, że informacje oraz analizy zawarte w publikacji opar to na informacjach pochodzących ze źródeł publicznych, k tóre nie został y niezależnie zwer yf ikowane przez Bank, a ponadto mogą podlegać okresowym zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe dokonywania przez klienta transakcji na instrumentach finansowych opisanych w niniejszej publikacji. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość zmian zarówno w formie, jak i w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Zawarte w publikacji warunki mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na instrumentach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Wszelkie wstępne kwotowania cen oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji przygotowano w oparciu o założenia i parametry odzwierciedlające ocenę lub wybór dokonane przez Bank. Bank nie udziela żadnej gwarancji precyzji, kompletności ani racjonalności tych kwotowań lub analiz. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A., dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji. Zawarcie przez klienta transakcji na instrumentach finansowych jest podstawą do uznania, że klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanymi z nią ryzykami oraz zaakceptował je. Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa. Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania, reprodukcji ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku. Linia Prestige

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - stopy zwrotu YTD na 30.04.2016 fundusz kod grupy O1M O3M O6M O12M O24M O36M YTD Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r.

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy marzec 2011 2 Inwestycje Potencjał wzrostu kategorii aktywów

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku W pierwszym półroczu bieżącego roku fundusze akcji polskich przyniosły przeciętne zyski, co było odzwierciedleniem nieznacznego wzrostu głównych indeksów GPW, które oscylowały w obrębie 1 %. Sprzyjający

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? Na początku marca br. nasz zespół

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015 2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 1) Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej 4.000 PLN 2) Okres subskrypcji od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. 3) Okres

Bardziej szczegółowo