BIBLIOGRAFIA JURYSDYKCJA PODATKOWA (Nr 1-6/2010)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA JURYSDYKCJA PODATKOWA (Nr 1-6/2010)"

Transkrypt

1 BIBLIOGRAFIA JURYSDYKCJA PODATKOWA (Nr 1-6/2010) ARTYKUŁY Borszowski Paweł, Kowalczyk Rafał, Skutki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób prawnych, nr 3/2010, s. 24; Brolik Jacek, Czy sieć telekomunikacyjna podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?, nr 4/2010, s. 22; Brolik Jacek, Poprawne oznaczenie stron przeciwnych przed sądem administracyjnym jako warunek zaskarżenia interpretacji indywidualnych, nr 1/2010, s. 28; Chomiuk Marcin, Czy refakturowane usługi ubezpieczenia stanowią podstawę opodatkowania umów leasingu?, nr 1/2010, s. 5; Chomiuk Marcin, Opodatkowanie VAT obrotu wierzytelnościami, nr 4/2010, s. 5; Czarny Krystian, Świadomość dłużnika o zbyciu wierzytelności a konieczność dokonania korekty VAT naliczonego, nr 4/2010, s. 18; Czarny Krystian, Zakres i sposób definiowania pojęcia organów władzy publicznej na gruncie VAT, nr 6/2010, s. 27; Gos-Górska Kamilla, Opodatkowanie sekurytyzacji wierzytelności na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, nr 3/2010, s. 14; Knapik Katarzyna, Widawska Agnieszka, Kapitalizacja odsetek kiedy rozpoznać koszt i przychód?, nr 5/2010, s. 25; Kowalczyk Rafał zob. Borszowski Paweł; Ławnicka Monika, Machciński Mariusz, Zasady rozliczania kosztów pośrednio związanych z przychodem na przykładzie remontów generalnych, nr 3/2010, s. 14; Maćkowska Katarzyna, Nowak Artur, Podhorodecki Adrian, Moment opodatkowania uczestników programów akcyjnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nr 2/2010, s. 5; Matusiakiewicz Łukasz, Przedłużenie terminu zwrotu VAT przez organ podatkowy, nr 1/2010, s. 19; Niestrzębski Dariusz, Amortyzacja odsetek od pożyczek od podmiotów powiązanych, za które został nabyty środek trwały, nr 2/2010, s. 27; Nowak Artur zob. Maćkowska Katarzyna; Podhorodecki Adrian zob. Maćkowska Katarzyna; Proksa Grzegorz, Woźniakiewicz Piotr, Podatkowe aspekty kontraktów opcyjnych, nr 6/2010, s. 15; Jurysdykcja Podatkowa 1

2 Radzikowski Krzysztof, Wstępna opłata leasingowa a przychody i koszty podatkowe, nr 5/2010, s. 16; Sprawka Grzegorz, Wierzejska Joanna, Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, nr 5/2010, s. 5; Szymankiewicz Marcin, Roczna korekta odliczonego podatku naliczonego skutki w zakresie podatków dochodowych, nr 6/2010, s. 17; Widawska Agnieszka zob. Knapik Katarzyna; Wierzejska Joanna zob. Sprawka Grzegorz; Woźniakiewicz Piotr zob. Proksa Grzegorz; Woźniakiewicz Piotr, Kwalifikacja podatkowa odsetek od pożyczki (kredytu) zaciągniętego na sfinansowanie obniżenia kapitałów własnych, nr 2/2010, s. 15. ORZECZNICTWO Bącal Adam, Faktury elektroniczne bez podpisu elektronicznego są zgodne z prawem wyrok NSA z 20 maja 2010 r., I FSK 1444/09, nr 3/2010, s. 33; Bącal Adam, Wykładnia przepisów w zgodzie z zasadami proporcjonalności i neutralności wyrok NSA z 11 marca 2010 r., I FSK 267/09, nr 2/2010, s. 39; Bącal Marcin, Czy usługi prawnicze świadczone pro bono podlegają opodatkowaniu VAT? wyrok NSA z 23 marca 2010 r., I FSK 326/09, nr 4/2010, s. 44; Brolik Jacek, Jak interpretować pojęcie niewydanie interpretacji w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2007 r.? uchwała całej Izby Finansowej NSA z 14 grudnia 2009 r., II FPS 7/09, nr 1/2010, s. 53; Brolik Jacek, Jak uniknąć błędów w przygotowywaniu odwołań w sprawach podatkowych? wyrok NSA z 30 października 2009 r., II FSK 834/08, nr 2/2010, s. 63; Brolik Jacek, Następstwo prawne obowiązku podatkowego w podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach wyrok NSA z 14 września 2010 r., II FSK 1193/10, nr 6/2010, s. 55; Brolik Jacek, Podstawa uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych wyrok NSA z 21 lipca 2010 r., II FSK 530/09, nr 3/2010, s. 61; Brolik Jacek, Stosowanie przez bank Międzynarodowych Standardów Rachunkowości a prawo zaliczenia do kosztów odpisów aktualizujących oraz rezerw wyrok NSA z 5 stycznia 2010 r., II FSK 1259/08, nr 3/2010, s. 62; Dauter Bogusław, Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wyrok NSA z 29 grudnia 2009 r., II FSK 2085/08, nr 2/2010, s. 57; Dominik Dagmara, Zasady opodatkowania akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej wyrok WSA we Wrocławiu z 22 lipca 2009 r., I SA/Wr 1063/09, nr 1/2010, s. 36; Fabrowska Maja, Czy części niebudowlane elektrowni wiatrowej mogą stanowić przedmiot podatku od nieruchomości? wyrok NSA z 16 grudnia 2009 r., II FSK 1184/08, nr 3/2010, s. 68; Gruszczyński Bogusław, Pakiety medyczne podlegają opodatkowaniu jako przychody z nieodpłatnych świadczeń uchwała 7 sędziów NSA z 24 maja 2010 r., II FPS 1/10, nr 3/2010, s. 49; 2 Jurysdykcja Podatkowa

3 Hanusz Antoni, Opodatkowanie dochodów wspólników spółek menedżerskich uchwała 7 sędziów NSA z 26 kwietnia 2010 r., II FPS 10/09, nr 3/2010, s. 56; Kazek Michał, Zasady obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w świetle przepisów unijnych wyrok WSA we Wrocławiu z 25 sierpnia 2009 r., I SA/Wr 946/09, nr 1/2010, s. 46; Kolanowski Tomasz, Czy brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta wyłącza prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania? postanowienie NSA z 16 września 2010 r., I FSK 104/10, nr 5/2010, s. 42; Kolanowski Tomasz, Czy sprzedaż działek budowlanych przez rolników powinna podlegać opodatkowaniu VAT? postanowienia NSA z 9 marca 2010 r., I FSK 2039/08 i I FSK 2134/08, nr 3/2010, s. 39; Michna Ewa, Opodatkowanie wynagrodzenia wypłacanego właścicielom prywatnych stron internetowych (blogów) z tytułu zamieszczania na nich reklam wyrok WSA w Krakowie z 5 marca 2010 r., I SA/ Kr 60/10, nr 4/2010, s. 56; Militz Małgorzata, Faktury wewnętrzne a obowiązek zapłaty wynikającego z nich podatku wyrok NSA z 2 lipca 2010 r., FSK 1203/09, nr 4/2010, s. 55; Militz Małgorzata, Odliczanie VAT przez nabywcę z faktury wystawionej przez sprzedawcę przed otrzymaniem zaliczki wyrok NSA z 24 czerwca 2010 r., I FSK 1079/09, nr 4/2010, s. 38; Niezgódka-Medek Małgorzata, Włączanie do podstawy opodatkowania usług leasingu kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu uchwała 7 sędziów NSA z 8 listopada 2010 r., I FPS 3/10, nr 6/2010, s. 34; Ostojski Przemysław, Zwolnienie od VAT sprzedaży budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu wyrok WSA w Poznaniu z 9 grudnia 2009 r., I SA/Po 937/09, nr 6/2010, s. 46; Piłaszewicz Marcin, Jak opodatkować VAT sprzedaż czasopisma wraz z załącznikiem? wyrok NSA z 27 maja 2010 r., I FSK 937/09, nr 4/2010, s. 49; Piłaszewicz Marcin, Ograniczenia w odliczeniu VAT metodą tzw. proporcji sprzeczne z prawem wspólnotowym wyrok WSA w Warszawie z 23 listopada 2009 r., III SA/Wa 1369/09, nr 2/2010, s. 46; Piłaszewicz Marcin, Wypłata środków pomocowych za pośrednictwem podmiotów krajowych a prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego wyrok NSA z 22 października 2010 r., II FSK 985/09, nr 6/2010, s. 51; Stanik Krzysztof J., Jak poprawnie formułować zarzuty naruszenia prawa materialnego w skardze kasacyjnej wyrok NSA z 26 sierpnia 2010 r., I FSK 1327/09, nr 6/2010, s. 63; Stanik Krzysztof J., Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy mieszkań, garaży i miejsc parkingowych wyrok NSA z 25 maja 2010 r., I FSK 963/09, nr 5/2010, s. 49; Stanik Krzysztof J., Opodatkowanie VAT zwrotu nakładów poniesionych na cudzą rzecz za wynagrodzeniem wyrok NSA z 16 marca 2010 r., I FSK 161/09, nr 2/2010, s. 33; Stanik Krzysztof J., Zasady obciążenia podatnika odsetkami od przedwcześnie zadeklarowanego VAT wyrok NSA z 16 grudnia 2009 r., I FSK 1172/08, nr 2/2010, s. 30; Zając Jan, Dopuszczalność przechowywania kopii faktury w wersji elektronicznej wyrok NSA z 3 listopada 2009 r., I FSK 1169/08, nr 1/2010, s. 33; Zasady opodatkowania akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej wyrok NSA z 4 grudnia 2009 r., II FSK 1097/08, nr 1/2010, s. 45; Jurysdykcja Podatkowa 3

4 Zubrzycki Janusz, Kiedy zaliczka (zadatek) nie rodzi obowiązku podatkowego w VAT? wyrok NSA z 25 sierpnia 2010 r., I FSK 1100/09, nr 6/2010, s. 40; Zubrzycki Janusz, Stawka VAT dla sprzedaży lokali mieszkalnych z miejscem postojowym wyrok NSA z 11 maja 2010 r., I FSK 724/09, nr 4/2010, s. 27; Zubrzycki Janusz, Zasady dokumentowania WDT uchwała NSA z 11 października 2010 r., I FPS 1/10, nr 1/2010, s. 31. GLOSY Babiarz Stefan, Rażące naruszenia prawa jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji glosa do wyroku NSA z 1 października 2009 r., II FSK 667/08, nr 1/2010, s. 68; Karczyński Łukasz, Przesłanka względów technicznych a opodatkowanie budynków podatkiem od nieruchomości glosa do wyroku NSA z 14 października 2009 r., II FSK 747/08, nr 5/2010, s. 74; Kocowski Tomasz, Zasady opodatkowania dochodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej glosa do wyroku NSA z 4 grudnia 2009 r., II FSK 1097/08, nr 4/2010, s. 71; Martini Jerzy, Zakres i warunki prawa do odliczenia VAT ewolucja poglądów w orzecznictwie ETS glosa do wyroku ETS z 29 października 2009 r. w sprawie Skatteverket vs. AB SKF, C-29/08, nr 2/2010, s. 68; Nowak Artur, Sprawka Grzegorz, Czy wpłata do funduszu inwestycyjnego papierów wartościowych w zamian za certyfikaty inwestycyjne skutkuje powstaniem przychodu? glosa do wyroku NSA z 25 listopada 2009 r., II FSK 959/08, nr 4/2010, s. 63; Pogoński Mariusz, Warunki udostępniania organom podatkowym danych objętych tajemnicą maklerską glosa do wyroku NSA z 31 marca 2009 r., I OSK 440/08, nr 6/2010, s. 71; Saltarius Sławomir, Orzeczenie o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich tylko w ramach jednego postępowania prowadzonego przeciwko wszystkim członkom zarządu spółki glosa do uchwały NSA z 9 marca 2009 r., I FPS 4/08, nr 3/2010, s. 74; Sprawka Grzegorz zob. Nowak Artur; Szafraniec Rafał, Zasady opodatkowania dywidend i należności licencyjnych wypłacanych do spółki z siedzibą w Gibraltarze glosa do wyroku WSA w Poznaniu z 6 maja 2010 r., I SA/Po 149/10, nr 5/2010, s. 66. LEKSYKON PODATNIKA Co powinna zawierać informacja podsumowująca?, nr 1/2010, s. 80; Czy usługi prawnicze mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?, nr 2/2010, s. 82; Jak opodatkowywać usługi gastronomiczne zakupione poza granicami Polski?, nr 4/2010, s. 80; Miejsce opodatkowania nabycia licencji, nr 2/2010, s. 78; Miejsce opodatkowania usług najmu pokładów na statkach, które pływają pod niemiecką banderą, nr 4/2010, s. 82; Miejsce opodatkowania usług turystyki, nr 4/2010, s. 81; 4 Jurysdykcja Podatkowa

5 Miejsce opodatkowania VAT usług prawniczych, nr 2/2010, s. 80; Obowiązek podatkowy z tytułu importu usług licencji i sublicencji, nr 2/2010, s. 79; Podmioty zobowiązane do składania informacji podsumowujących, nr 1/2010, s. 77; Pośrednictwo w usługach związanych z nieruchomościami świadczonych na rzecz podatników, nr 1/2010, s. 77; Terminy składania informacji podsumowujących, nr 1/2010, s. 81; Wysokość limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT w 2010 i 2011 r., nr 4/2010, s. 79; Zasady rozliczania usługi uszlachetniania towarów świadczonej przez podmiot francuski na rzecz polskiego podatnika, nr 4/2010, s. 81. Jurysdykcja Podatkowa 5

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2012

NOWY LEKSYKON VAT 2012 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2012 Stan prawny: 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Wyrok NSA 6 sierpnia 2014 r. I FSK 1288/13 2 Wyrok NSA 7 sierpnia 2014 r. I FSK 1355/13 Nie każde przesunięcie czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie rynku nieruchomości

Opodatkowanie rynku nieruchomości Michał Thedy, Anna Pleskowicz, Michał Sawicki, Michał Koper, Karol Dąbek, Aleksandra Banasikowska Opodatkowanie rynku nieruchomości 3. wydanie NIERUCHOMOŚCI Opodatkowanie rynku nieruchomości Polecamy nasze

Bardziej szczegółowo