ZAKOŃCZENIE PRAC W DRUKARNI BDN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKOŃCZENIE PRAC W DRUKARNI BDN"

Transkrypt

1 WIADOMOÂCI Nr 1 (88) MARZEC 2013 UROCZYSTE OTWARCIE INSTALACJI W Z.CH. ORGANIKA -SARZYNA W 1962 roku w Zakładach Chemicznych Sarzyna została uruchomiona instalacja wytwarzania aktywnej substancji do produkcji środków ochrony roślin MCPA. Po 50 latach starą instalację zastąpiła nowa instalacja MCPA i MCPP zaprojektowana (w oparciu o innowacyjną technologię Inwestora) przez wielobranżowy zespół projektowy PROCHEMU... więcej na str. 3 SPOTKANIE NOWOROCZNE KIEROWNICTWA FIRMY ZAKOŃCZENIE PRAC W DRUKARNI BDN GALERIA IRYDION Rok 2012 był najtrudniejszym z czterech ostatnich lat dekoniunktury trapiącej branżę budowlaną w Polsce. Nadal aktywność inwestycyjna naszych klientów we wszystkich branżach przemysłowych i budownictwie ogólnym była niska. Rozpoczęto niewielką ilość inwestycji, a zaostrzająca się konkurencja cenowa obniża zyskowność usług inżynierskich i robót budowlanych. Niemniej miniony rok w PROCHEMIE w kontekście sytuacji w branży oceniam pozytywnie. Według wstępnych danych... W 2012 r. PROCHEM realizował umowę z BDN Sp. z o.o., Sp. k. w Wykrotach na pełnienie roli generalnego realizatora inwestycji. Kolejny raz fi rma nasza została wybrana do prac związanych z rozbudową drukarni i zwiększeniem mocy produkcyjnych. Tym razem w ramach umowy wykonane zostały roboty budowlane i instalacyjne umożliwiające montaż i uruchomienie czwartej maszyny drukarskiej M4 w istniejącej już hali produkcyjnej. Wcześniejsza współpraca w latach w ramach umowy o generalną realizację... W marcu br. do Galerii Irydion zawitała wystawa obrazów naszej byłej koleżanki Bożeny Woźniak. Jej motto artystyczne to słowa Alberta Einsteina: Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia. Z wykształcenia jest ekonomistką (w PROCHE- MIE przepracowała ponad 35 lat), ale w duszy zawsze czuła się artystką. Malarstwa uczyła się u Anny Sobierajskiej, następnie w pracowni prof. Aleksandra Turka oraz w Salonie Pruszkowskim u Aliny Dorada-Krawczyk. Maluje pastelami i akwarelą... więcej na str. 3 więcej na str. 5 więcej na str. 15

2 SPIS TREŚCI 2 WYDARZENIA 3 Uroczyste otwarcie instalacji w Z.Ch. Organika-Sarzyna Anna Ptasiewicz-Malinowska 3 Spotkanie noworoczne kierownictwa firmy Jarosław Stępniewski 5 Zakończenie prac w Drukarni BDN w Wykrotach Jarosław Walas 6 Od rapidografu do wirtualnego modelu Jarosław Droździel 7 PROCHEM na III Budowlanych Targach Pracy Magdalena Czekaj AKTUALNOŚCI 9 Informacje Zarządu PROJEKTY EUROPEJSKIE 9 Kogeneracja nuklearna projekt HTRPL Ludwik Pieńkowski GIEŁDA I FINANSE 10 Wyniki finansowe Krzysztof Marczak 11 Na parkiecie Krzysztof Marczak Z ŻYCIA FIRMY 11 Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Piotr Słupczyński 12 Noworoczne spotkanie Klubu Seniora Teresa Wygryzowska 13 Nowi pracownicy 13 Z notatnika emeryta (6) czyli: nie tylko podróże na emeryturze Piotr Wowkonowicz GALERIA IRYDION 15 Malarstwo Danuty Niklewicz Maciej Przedpełski 16 Malarstwo Bożeny Woźniak Bożena Woźniak Wydawca: PROCHEM S.A. Prezes: mgr inż. Jarosław Stępniewski Redakcja: mgr inż. Teresa Wygryzowska Opracowanie: Studio Ancom Warszawa ul. Powązkowska 44c tel.: fax:

3 WYDARZENIA 3 Uroczyste otwarcie instalacji w Z.Ch. Organika-Sarzyna W 1962 roku w Zakładach Chemicznych Sarzyna została uruchomiona instalacja produkcji aktywnej substancji do produkcji środków ochrony roślin MCPA. Po 50 latach starą instalację zastąpiła nowa instalacja MCPA i MCPP zaprojektowana (w oparciu o innowacyjną technologię Inwestora) przez wielobranżowy zespół projektowy PROCHEMU. tekst: Anna Ptasiewicz-Malinowska foto: archiwum Z.Ch.Organika-Sarzyna Instalacja powstała w ciągu 14 miesięcy, częściowo w miejscu dotychczasowej, którą wyburzono. W budowie w/w instalacji uczestniczyło wiele fi rm. Systematycznie korzystały one z naszej pomocy w postaci nadzoru autorskiego. Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 138 mln zł i była dofi nansowana z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Efektem tej modernizacji i rozbudowy będzie wzrost mocy produkcyjnych Z.Ch. Organika- Sarzyna o 50 %, zmniejszenie zużycia surowców i energii, co poprawi również efektywność produkcji. Uroczyste otwarcie nowej instalacji MCPA miało miejsce 5 grudnia 2012 roku. W uroczystości udział wzięło wielu gości, a PRO- CHEM reprezentowała Kierownik Projektu Anna Ptasiewicz-Malinowska. Podsumowując wykonanie prac projektowych dokończenie na str. 8 Spotkanie noworoczne kierownictwa firmy tekst: Jarosław Stępniewski foto: Magdalena Czekaj Rok 2012 był najtrudniejszym z czterech ostatnich lat dekoniunktury trapiącej branżę budowlaną w Polsce. Nadal aktywność inwestycyjna naszych klientów we wszystkich branżach przemysłowych i budownictwie ogólnym była niska. Rozpoczęto niewielką ilość inwestycji, a zaostrzająca się konkurencja cenowa obniża zyskowność usług inżynierskich i robót budowlanych. Niemniej miniony rok w PROCHEMIE w kontekście sytuacji w branży oceniam pozytywnie. Według wstępnych danych przychody ogółem wyniosły niemal 90 mln zł, a zysk netto wyniósł ok. 3 mln zł. Pamiętajmy jednak, że zysk ten powstał w dużej mierze w wyniku operacji fi nansowych i działalności realizacyjnej, natomiast działalność projektowa cierpiała na niedostatek rentownych zleceń. Zdołaliśmy utrzymać poziom średniej płacy i zatrudnienia, a co najważniejsze, wysiłek całej fi rmy skoncentrowany na pozyskiwaniu nowych zleceń projektowych i realizacyjnych zaczął przynosić szczególnie odczuwalny w ostatnich miesiącach, wymierny efekt. Jestem przekonany, że w roku 2013 nie zabraknie nam pracy związanej z projektowaniem spalarni odpadów komunalnych, projektowaniem i realizacją skomplikowanych technicznie i nowatorskich technologicznie instalacji przemysłowych dla renomowanych inwestorów w kraju i za granicą. Najważniejsze osiągnięcia roku 2012 Do najważniejszych osiągnięć roku 2012 w Oddziale PROCHEM Projekt zaliczam trwającą kolejny rok i dobrze rozwijającą się współpracę z wykonawcą terminala LNG w Świnoujściu fi rmą Sajpem. Udaje się wspólnie wypełnić bardzo rygorystyczne wymagania klienta, czyli spółki PLNG. Zakończyliśmy dokończenie na str. 4

4 WYDARZENIA 4 Spotkanie noworoczne kierownictwa firmy ciąg dalszy ze str. 3 projektowanie korytarza technicznego łączącego pirs ze zbiornikami, a obiekty kubaturowe terminala są zaawansowane w ok. 80 %. Zakończyliśmy projektowanie i pełnienie nadzorów autorskich nad budową instalacji produkujących środki ochrony roślin w Z.Ch. Organika-Sarzyna. Instalacja przechodzi rozruchy technologiczne, a projekt opracowany przez PROCHEM uzyskał nagrodę w konkursie organizowanym przez Izbę Projektowania Budowlanego Projekt Inżynierski Roku Na uznanie zasługuje również trwająca od 2003 r. współpraca z japońską fi rmą budowlaną TAKENAKA, na której zlecenie zaprojektowaliśmy w 2012 r. kolejne etapy rozbudowy Fabryki Siedzeń Samochodowych dla TBAI w Wykrotach oraz Wytwórni fi ltrów paliwowych dla NGK Ceramics. Zaprojektowaliśmy również ciekawe pod względem architektonicznym wieże kontroli ruchu lotniczego w Poznaniu i Krakowie oraz biurowiec dla MPWiK w Warszawie. Jesteśmy w trakcie projektowania kilku obiektów z zakresu logistyki paliwowej dla OLPP, PKN Orlen i wojska. Po wielomiesięcznych staraniach uzyskaliśmy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego, które otwiera przed PROCHEMEM szerszy niż dotychczas dostęp do projektów wojskowych z klauzulą poufne. W roku 2012 rozpoczęliśmy wdrażanie nowego oprogramowania Revit, które realizuje założenie koncepcji BIM (Building Information Modelling). Jest to system trójwymiarowego, wielobranżowego, zintegrowanego projektowania budynków, który polega na równoczesnej pracy wszystkich branż na jednym modelu cyfrowym. Stworzyliśmy wielobranżowy zespół zadaniowy, przeszkoliliśmy projektantów, którzy od stycznia 2013 rozpoczęli projektowanie z wykorzystaniem Revita. W roku 2012 pion realizacji zakończył z powodzeniem trzy znaczące budowy. W październiku 2012 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Zakładu podwozi lotniczych Goodrich Aerospace Poland pod Rzeszowem. PROCHEM pełniąc rolę projektanta i generalnego wykonawcy zdobył uznanie i wdzięczność klienta, czego wyrazem było przyznanie przez Zarząd Goodricha nagrody Wykonawca Roku Satysfakcję i znaczący wynik fi nansowy zawdzięczamy rzetelnej pracy całego zespołu projektowego i realizacyjnego. W końcu sierpnia została przekazana do rozruchu technologicznego instalacja do produkcji epichlorohydryny w bydgoskim Zachemie. Budując instalację według nowatorskiej technologii musieliśmy sprostać bardzo szczególnym wymaganiom, począwszy od agresywnych mediów procesowych, wysokiej próżni, kończąc na specyfi cznych materiałach takich jak grafi t, tefl on, tantal, emalia. W listopadzie przekazaliśmy naszemu klientowi Z.Ch. Pollena-Aroma zaprojektowaną i wybudowaną przez PROCHEM Fabrykę Substancji Zapachowych w Nowym Dworze Mazowieckim. I w tym przypadku z satysfakcją wysłuchaliśmy pochwał klienta na temat rzetelności zespołu realizacyjnego. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy projektowanie i budowę infrastruktury technologicznej dla Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw dla Inowrocławskich Kopalni Soli Solino. Prace potrwają do września 2013 roku. Kontynuujemy współpracę z Wydawnictwem Bauer projektując i rozbudowując nasze drukarnie w Ciechanowie i Wykrotach. W 2012 r. PROCHEM zawarł największą w swojej historii umowę zagraniczną z białoruską Fabryką Wosku Mineralnego na projekt i budowę kilku obiektów, między innymi instalacji hydrorafi nacji parafi n na łączną kwotę ok. 200 mln zł. Spodziewamy się w najbliższych miesiącach uruchomienia fi nansowania tego zadania. W roku 2012 PROCHEM kontynuował, siłami zespołu ochrony środowiska, pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu wg FIDIC na budowie spalarni osadów z oczyszczalni Czajka i co ważne z bardzo dobrym wynikiem fi nansowym. Jako inżynier FIDIC zarządzaliśmy również budową sieci wodno-ściekowej w Dolinie Baryczy i Ciechanowie. dokończenie na str. 8

5 WYDARZENIA 5 Zakończenie prac w Drukarni BDN w Wykrotach tekst i foto: Jarosław Walas W 2012 r. PROCHEM realizował umowę z BDN Sp. z o.o., Sp. k. w Wykrotach na pełnienie roli generalnego realizatora inwestycji. Kolejny raz firma nasza została wybrana do prac związanych z rozbudową drukarni i zwiększeniem mocy produkcyjnych. Tym razem w ramach umowy wykonane zostały roboty budowlane i instalacyjne umożliwiające montaż i uruchomienie czwartej maszyny drukarskiej M4 w istniejącej już hali produkcyjnej. konanie fundamentu żelbetowego o kubaturze ok m 3 pod nową maszynę drukarską M-4, zbrojonej posadzki betonowej z warstwą wierzchnią z żywicy epoksydowej oraz fundamentu żelbetowego pod fi ltr ścinek papieru. W ramach prac instalacyjnych wykonana została rozbudowa instalacji pary, kondensatu, chłodu, wentylacji, sprężonego powietrza oraz instalacje elektryczne silnoprądowe. Wartość wykonanych prac przekracza kwotę 6 mln zł. Poprzednie doświadczenia przy budowie Drukarni BDN na pewno bardzo pomogły w sprawnej realizacji obecnej inwestycji. Największym wyzwaniem było wykonywanie prac w hali drukarskiej, w której na bieżąco odbywała się produkcja. Rygorystycznie przestrzegana dyscyplina pracy i duże zaangażowanie fi rm wykonawczych sprawiły, że wszystkie prace zostały zakończone w terminie, zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem. Umożliwiło to inwestorowi sprawny montaż i uruchomienie czwartej maszyny drukarskiej, a tym samym zgodne z planem rozpoczęcie dodatkowej produkcji. Nie do przecenienia w osiągnięciu sukcesu była bardzo dobra współpraca z inwestorem, a w szczególności z dyrektorem drukarni Mariuszem Kąckim, Lidią Stolarczyk oraz przedstawicielami działu utrzymania ruchu. Ze strony PROCHEMU bezpośredni stały nadzór na budowie pełnił kierownik budowy Kazimierz Urbanik wspierany przez inspektorów: Andrzeja Marciniaka i Piotra Bieńkowskiego. Całość prac związanych z realizacją kontraktu koordynował kierownik kontraktu Jarosław Walas. Wcześniejsza współpraca w latach w ramach umowy o generalną realizację inwestycji polegała na budowie całego zakładu Drukarni BDN w Wykrotach. Zakres obecnie zakończonej realizacji obejmował wy-

6 WYDARZENIA 6 Od rapidografu do wirtualnego modelu tekst: Jarosław Droździel Od kilku miesięcy w Oddziale PROCHEM Projekt działa nowy wielobranżowy zespół projektowy Z-8. Kierownika tego zespołu Jarka Droździela poprosiliśmy o krótką rozmowę, aby przybliżył nam idę powstania zespołu oraz zadań jakie przed nim stoją. Redakcja: Jaka była idea utworzenia zespołu wielobranżowego? J.D. - Celem utworzenia zespołu było powstanie wielobranżowej grupy projektantów, która będzie w stanie wdrożyć w fi rmie i wykorzystać profesjonalne, zaawansowane oprogramowanie do modelowania przestrzennego. Zgodne to jest ze strategią fi rmy, Redakcja: Jakie oprogramowanie wykorzystujecie w swojej pracy? J.D. - Pakiet Autodesk Revit Suite 2013 jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez Zespół. Ta nowoczesna aplikacja zawiera narzędzia umożliwiające pracę na przestrzennym modelu równocześnie wszystkim projektantom poszczególnych branż: architektury (Revit Architecture), konstrukcji (Revit Structure), instalacji sanitarnych i elektrycznych (Revit MEP + Magic Cad). Aplikacja jest wspomagana przez dodatkowe, współpracujące z nią narzędzia do projektowania architektonicznego i tworzenia wizualizacji: 3dsMax, Sketchup; konstrukcji: Autodesk Robot Structural Analysis, Autodesk Structure Detailing; instalacji sanitarnych: Audytor OZC 5.0. Program współpracuje również z klasycznym oprogramowaniem Autocad, używanym dotychczas w projektowaniu. Redakcja: Na czym polega nowość w pracy zespołu i jakie korzyści dla klienta i PROCHEMU wynikają z zastosowania tego oprogramowania? J.D. - Oprogramowanie Autodesk Revit Suite 2013 odzwierciedla sposób, w jaki tworzą umysły projektantów. Dwuwymiarowe rysunki przyjmują formę trójwymiarowych, przestrzennych obiektów. Stosowane narzędzia pozwalają na stworzenie sieciowego, wirtualnego modelu 3D, zawierającego wszystkie dane i informacje o projektowanym obiekcie. Mogą one być poddawane stałej analizie i symulacji, dzięki czemu uzyskujemy precyzyjne informacje o zachowaniu obiektu jeszcze przed jego realizacją. Podstawową korzyścią jest stworzenie scentralizowanego modelu 3D, zapewniającego szybką wymianę danych oraz koordynacją Zaletą oprogramowania jest również kompleksowe wspomaganie organizacji projektu, zestawień, kosztorysowania oraz analizy konstrukcji. Wizualizacje, animacje oraz przestrzenne modele projektowanych obiektów i ich poszczególnych elementów, wirtualny spacer po polegającą na ciągłym unowocześnianiu metod i narzędzi do projektowania, spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. wszystkich branż w czasie rzeczywistym. Ułatwia to wcześniejszą lokalizację potencjalnych kolizji i niespójności, a także pozwala na efektywną współpracę. Wszystkie powyższe elementy składają się na platformę inteligentnego budynku BIM (Building Information Modelling). wnętrzu, aksonometrie, ujęcia perspektywiczne - to elementy powstające i aktualizujące się równolegle w czasie pracy nad modelem. Program pozwala również tworzyć profesjonalną dokumentację projektową 2D, taką jaką posługujemy się dzisiaj. Wdrożenie nowych technologii, oprogramowania czyni dokończenie na str. 7

7 WYDARZENIA 7 Od rapidografu do wirtualnego modelu dokończenie na str. 7 PROCHEM bardziej uniwersalną i otwartą na potrzeby Inwestorów. Redakcja: Jakie tematy są w opracowaniu zespołu? J.D. - Zespół prowadzi prace mające na celu wdrożenie w fi rmie oprogramowania BIM, we wszystkich branżach budowlanych na etapie koncepcji i projektowania. Pierwszym J.D. - Zespół działa na zasadzie grupy zadaniowej task force. Jest wielobranżową grupą projektantów posiadających odpowiednie doświadczenie i mogących pochwalić się profesjonalnym warsztatem technicznym, znajomością programów oraz niezbędnych w pracy aplikacji. Trzon zespołu pod kierownictwem Jaroslawa Droździela, tworzą: w branży architektonicznej: Aleksander Bartoszewski, Daniel Gnap, Tomasz Rospędek; w branży konstrukcyjnej: Agnieszka Laskowska, Laura Kowalska; w branży instalacji sanitarnych: Paweł Borkowski, Kuba Kubasiak, Janusz Sokołowski. Prace projektowe prowadzone są pod nadzorem projektantów: Małgorzata Kraszewska, Paweł Lewicki, Joanna Marczak, Dorota Palczewska. Pomoc techniczną nad wdrożeniem nowego systemu sprawuje niezastąpiony Tomasz Brzyski. W przyszłości zespół ma za zadanie przeprowadzić szkolenia oraz przygotować wdrożenie pracowników z innych zespołów projektowych. zadaniem Zespołu jest przygotowanie modelowej, trójwymiarowej dokumentacji projektowej etapu drugiego budynku Centrum biurowo-usługowego przy ulicy Jutrzenki w Warszawie - w przyszłości również nowej siedziby fi rmy. Redakcja: W jakim składzie obecnie pracuje zespół? PROCHEM na III Budowlanych Targach Pracy tekst i foto: Magdalena Czekaj 6 marca 2013 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyły się III Budowlane Targi Pracy. Swoje oferty staży i praktyk prezentowało kilkanaście znanych firm branży budowlanej, w tym również PROCHEM. Budowlane Targi Pracy kolejny raz organizowane były przez Koło Naukowe Zarządzania Projektami w Budownictwie działające na PW przy współpracy z Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej. Podobnie jak podczas poprzednich edycji Targów, oferta PROCHEMU cieszyła się dużą popularnością wśród odwiedzających stoiska fi rmowe. Studenci i absolwenci mieli szansę zarówno zapoznać się z profi lem działalności naszej fi rmy, jak i perspektywami rozpoczęcia współpracy zawodowej, a przede wszystkim uzyskać rzetelne i obszerne informacje dotyczące możliwości odbycia praktyk w Oddziale PROCHEM Projekt. Stoisko PROCHEMU odwiedziło ponad 200 osób.

8 WYDARZENIA 8 Uroczyste otwarcie instalacji w Z.Ch. Organika-Sarzyna dokończenie ze str. 3 dla instalacji MCPA i MCPP, zwieńczonych jak widać sukcesem, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w ich realizację, tzn. Jacka Kowalskiego, wspieranego przez Witosława Jerzyka w zakresie technologii, Henryka Wojteckiego w zakresie AKPiA, Andrzeja Sobocińskiego w zakresie aparatury, Marcina Sałka w zakresie orurowania, Ewę Dobiecką w zakresie architektury, Joannę Oleńską w zakresie konstrukcji, Krzysztofa Piekarniaka w zakresie HVAC, Annę Niedzielską w zakresie instalacji wodkan., Grzegorza Jaczewskiego w zakresie elektryki, Piotra Bociana w zakresie telekomunikacji oraz wielu innych, których trudno wymienić. Spotkanie noworoczne kierownictwa firmy dokończenie ze str. 4 Z powodzeniem nadal PROCHEM pełni funkcję inwestora zastępczego na budowanych dla Uniwersytetu Warszawskiego kampusach Ochota i Dobra. W ubiegłym roku oddano do użytkowania Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych (CENT III) i budynek Wydziału Lingwistyki i Neofi lologii przy ul. Dobrej. Mnogość obiektów budowanych lub nadzorowanych przez PROCHEM pozwoliła w ubiegłym roku wielu naszym pracownikom odbyć staże niezbędne do uzyskania uprawnień. Kolejny rok mogą zaliczyć do udanych zarówno nasza baza sprzętu budowlanego, jak i zespół kontroli wykorzystania kredytów inwestycyjnych. Inną ważną działalnością PROCHEMU są projekty deweloperskie. W ostatnich tygodniach minionego roku doszliśmy do porozumienia z partnerem fi nansowym, wspólnie z którym zamierzamy w roku 2013 rozpocząć budowę Centrum Biurowego przy ul. Jutrzenki w Warszawie. Trwają końcowe modyfi - kacje projektów technicznych. Nadal poszukujemy partnera fi nansowego lub kupca projektu deweloperskiego Centrum Biurowego Astrum w Krakowie oraz zabiegamy o pozwolenie na budowę dwóch mniejszych projektów mieszkaniowych w Krakowie. Zadania na rok 2013 Wysiłki marketingowe ostatnich lat doprowadziły do tego, że w bieżącym roku nie powinniśmy narzekać na brak pracy. Niemniej musimy skoncentrować nasze działania na przekuciu podpisanych w ostatnich tygodniach listów intencyjnych w wiążące umowy i tak zorganizować pracę, aby wywiązać się z bardzo napiętych terminów. Po uruchomieniu fi nansowania projektu białoruskiego drugim wyzwaniem będzie zorganizowanie biura budowy i zbudowanie sieci białoruskich, krajowych i zachodnioeuropejskich podwykonawców robót, dostawców urządzeń i licencji. Będziemy kontynuować poszukiwania nowych zleceń szczególnie w segmencie termicznego przetwarzania odpadów i energetyki zawodowej oraz na zagranicznych rynkach wschodnich. Nadal aktualne pozostaje zadanie znalezienia optymalnego sposobu na kontynuowanie i fi nansowanie naszych projektów deweloperskich, a przede wszystkim rozpoczęcie w 2013 roku budowy Centrum Biurowego przy ul. Jutrzenki. Duże nadzieje wiążę z zaangażowaniem i kreatywnością zespołu zadaniowego, który utworzyliśmy do wdrożenia oprogramowania Revit do trójwymiarowego projektowania obiektów kubaturowych. Kończąc, chciałbym podziękować wszystkim pracownikom fi rmy za wkład pracy w tym jakże trudnym i wymagającym roku. W Nowym Roku życzę wszystkim zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym oraz satysfakcji i rozwoju zawodowego w PROCHEMIE.

9 AKTUALNOŚCI 9 Informacje Zarządu PROCHEM S.A. otrzymał informację od spółki zależnej Elektromontaż Kraków S.A. o rozwiązaniu w dniu 5 grudnia 2012 r. na zasadzie porozumienia stron znaczącej umowy zawartej w dniu 18 maja 2011 r. pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie a Konsorcjum Firm, w którym uczestniczył Elektromontaż Kraków S.A Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą materiałów i montażem urządzeń oraz wyposażenie obiektu PADERE- VIANUM II Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyczyną rozwiązania umowy jest aktualna kondycja fi nansowa Lidera Konsorcjum fi rmy Budostal 2 oraz inne niemożliwe do przewidzenia na etapie ofertowania i podpisywania umowy okoliczności. W wyniku rozwiązania ww. umowy portfel posiadanych zleceń Elektromontażu Kraków S.A. ulegnie zmniejszeniu o około 4 miliony zł PROCHEM S.A. podpisał z międzynarodową fi rmą chemiczną umowę na wykonanie wstępnych prac projektowych dla zakładu produkcji chemikaliów specjalistycznych w Polsce. Zgodnie z zawartą umową strony planują, że kontrakt na całość usług inżynierskich dotyczących tej inwestycji czyli projektowanie, kompletację dostaw i zarządzanie realizacją (EPCM) zostanie podpisany po podjęciu przez inwestora ostatecznej decyzji o budowie zakładu PROCHEM S.A. otrzymał podpisaną obustronnie umowę z POSCO ENGINEE- RING & CONSTRUCTION CO. LTD. ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz innych usług inżynierskich, dla Zakładu Termicznej Przeróbki Odpadów w Krakowie. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zł plus VAT.Termin wykonania przedmiotu umowy r Spółka otrzymała zawiadomienie od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA PROCHEM S.A. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów było zbycie akcji spółki PROCHEM. Przed zmianą udziału przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał szt. akcji PROCHEM S.A., co stanowiło 5,01% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz akcje będące w posiadaniu ww. funduszu dawały głosów, co stanowiło 5,0 % ogólnej liczby głosów na WZA PROCHEM S.A. Na dzień 12 marca 2013 roku ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada szt.akcji PROCHEM S.A., co stanowi 4,89% udziału w kapitale zakładowym oraz posiadane akcje dają głosów, co stanowi 4,89% ogólnej liczby głosów na WZA spółki. Jednocześnie ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych zawiadamia, że na dzień 12 marca 2013 r. całkowity stan posiadania akcji spółki PROCHEM S.A. wynosi szt., co stanowi 4,89% kapitału zakładowego spółki oraz głosów na WZA spółki, co stanowi 4,89% ogólnej liczby głosów na WZA spółki. PROCHEM Kogeneracja nuklearna - projekt HTRPL PROJEKTY EUROPEJSKIE tekst: Ludwik Pieńkowski W dniach luty 2013 r., na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji, które realizują projekt HTRPL, w tym również PROCHEMU. Obejmuje on zbadanie możliwości wykorzystania w polskim przemyśle reaktorów wysokotemperaturowych typu HTR (High Temperature Reactor), które należą do rodziny reaktorów modularnych małej mocy SMR (Small Modular Reactor). Projekt HTRPL uruchomiono pod koniec 2012 roku, jest on częścią strategicznego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Jego realizację zaplanowano na okres 30 miesięcy, a budżet projektu przekracza 6 milionów złotych. Najważniejsze zalety reaktorów wysokotemperaturowych wynikają z ceramicznej konstrukcji ich rdzenia i ze stosunkowo niewielkiej mocy cieplnej, która nie przekracza kilkuset megawatów. Dzięki tym cechom reaktory HTR mają bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa i łatwiej można sfi nansować budowę pojedynczego, małego modułu. Jednym z zasadniczych celów projektu HTRPL jest zbadanie warunków wykorzystania reaktorów HTR przez energochłonny polski przemysł oraz określenie optymalnego systemu jądrowej kogeneracji, czyli wykorzystania wysokotemperaturowego ciepła do zasilania procesów technologicznych i do produkcji energii elektrycznej. Współcześnie dwa reaktory testowe typu HTR pracują w Chinach i w Japonii. Przewiduje się, że pierwsza instalacja przemysłowa zostanie uruchomiona w Chinach w roku 2017, a spodziewany koszt inwestycji nie przekroczy 2500 dolarów za 1 MW mocy elektrycznej. Natomiast w USA i w Europie obecnie prowadzone są programy badawcze w ramach EURATOMu, w których od lat uczestniczą polskie jednostki naukowe i przemysłowe. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób ze środowisk naukowych i przemysłowych. Liderem projektu HTRPL jest AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, a partnerami PROCHEM S.A., TAURON Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów - Uniwersytet Warszawski, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., NCBJ - Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Techniki Cieplnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, GIG - Główny Instytut Górnictwa, IChPW - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, INS - Instytut Nawozów Sztucznych.

10 GIEŁDA I FINANSE 10 Wyniki finansowe IV kwartał 2012 rok tekst: Dyrektor Finansowy Krzysztof Marczak WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) PROCHEM S.A GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. IV kwartał 2012 Cztery kwartały 2012 IV kwartał 2012 Cztery kwartały 2012 I. Przychody ze sprzedaży II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (167) III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 909) (4 093) (949) (2 615) IV. Zysk (strata) brutto (2 606) (1 784) (2 524) V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej (1 986) (1 395) (1 626) (3 248) (3 941) VI. Aktywa razem VII. Kapitał własny, ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,51) 0,79 (0,42) (1,01) IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) - 17,98-28,35 Według wstępnych danych Spółka w 2012 roku uzyskała przychody ogółem w wysokości 97 mln zł o 40 mln zł mniej niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży usług i towarów stanowią 88% łącznych przychodów. Strata na działalności operacyjnej jest efektem niedostatecznej ilości zleceń dla Oddziału PROCHEM Projekt. Przychody ogółem Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. w 2012 roku wyniosły 141 mln zł. Brak zleceń w projektowaniu przełożył się również na efektywność działalności Grupy Kapitałowej. Za 2012 r wskaźniki efektywności sprzedaży i płynności są następujące: 2012 r r. 1. Wskaźniki zyskowności: (w %) stopa zysku brutto na sprzedaży -3,6 0,3 stopa zysku brutto 3,7 3,1 stopa zysku netto 3,5 2,5 zysk na 1 akcję 0,79 0,82 2. Wskaźniki płynności bieżącej 1,32 1,21 Rok 2012 (wyniki końcowe przed audytem fi rmy audytorskiej KPMG Audyt Sp. z o.o., Sp. k.) WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) PROCHEM S.A GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. rok 2012 rok 2011 rok 2012 rok 2011 I. Przychody ze sprzedaży II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 093) (2 615) IV. Zysk (strata) brutto (2 524) V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej (3 248) (3 941) VI. Aktywa razem VII. Kapitał własny, ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,79 0,82 (1,01) 1,28 IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,98 17,16 28,35 28,98

11 GIEŁDA I FINANSE 11 Na parkiecie tekst: Dyrektor Finansowy Krzysztof Marczak W dalszym ciągu obserwujemy wzrost wartości akcji PROCHEMU, których cena zwiększyła się przez ostatni rok o 24,4%. Jest to znacznie lepszy wynik w porównaniu z wartością indeksu WIG, który w tym samym okresie wzrósł tylko o 11,4% i wygląda szczególnie imponująco na tle indeksu WIG-Budownictwo, który stracił 39,4% , , , , ,00 Zmiany indeksu spółek budowlanych oraz WIG-u w okresie ,00 WIG 5000,00 WIG - Budownictwo 0, Wykres przy założeniu, że na r. WIG i Indeks Spółek Budowlanych miały jednakową wartość WOLUMEN PROCHEM WIG 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Kurs (PLN) Zmiany ceny PROCHEMU i WIG-u w okresie Wykres przy założeniu, że na r. PROCHEM i WIG miały jednakową wartość PROCHEM Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Z YCIA FIRMY tekst: Piotr Słupczyński W grudniu 2012 r. PROCHEM otrzymał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do klauzuli POUFNE. W związku z powyższym PROCHEM uzyskał zdolność do ochrony informacji niejawnej i może wytwarzać, przetwarzać, przekazywać i przechowywać informacje niejawne do klauzuli POUFNE (łącznie z klauzulą ZASTRZEŻONE ). SBP zachowuje ważność przez 10 lat. Obowiązek posiadania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego został nałożony przez ustawodawcę na każdą fi rmę, która ma zamiar ubiegać się albo wykonuje zadania związane z dostępem do informacji niejawnych (Ustawa o Ochronie Informacji Niejawnych z dnia roku). Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność fi rmy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych. Dla klienta natomiast jest to informacja o tym, że fi rma jest sprawdzona przez organa ochrony państwa i warto z nią współpracować. W trakcie postępowania ustalane jest czy przedsiębiorca posiada możliwości do ochrony informacji niejawnych w rożnych aspektach, począwszy od analizy sprawozdań fi nansowych fi rmy, przez sprawdzenie środków ochrony fi zycznej, poszczególnych osób piastujących stanowiska w strukturze pionu ochrony, do audytu i akredytacji systemu teleinformatycznego. W PROCHEMIE zgodnie z wytycznymi ABW zostały wydzielone odpowiednie strefy bezpieczeństwa, wdrożone zostały Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego oraz Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa. Powstał także obowiązek przeprowadzenia raz na rok analizy ryzyka zgodnie z wytycznymi ABW. Osoby pracujące z w/w informacjami muszą posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia prowadzonego przez Pełnomocnika d.s. Ochrony Informacji Niejawnych. Ponadto, osoby pracujące z informacją niejawną w rozumieniu w/w ustawy mają obowiązek postępowania według określonych, zatwierdzonych przez organa ochrony państwa procedur. Nieprzestrzeganie ich może wiązać się z odpowiedzialnością karną.

12 Noworoczne spotkanie Klubu Seniora Z YCIA FIRMY 12 tekst: Teresa Wygryzowska foto: Magdalena Czekaj Tradycją naszej firmy (rzadko już spotykaną w świecie biznesowym) jest utrzymywanie kontaktu z byłymi pracownikami. Spotkania noworoczne Klubu Seniora mają długoletnią historię, formułę i program. Tegoroczne odbyło się 24 stycznia br. (to już po raz 33-y). Obecnie w Klubie zrzeszonych jest 336 osób - emeryci i renciści, którzy zakończyli pracę w naszej firmie. Spotkanie rozpoczęło się jak zawsze od powitania wszystkich zebranych przez przewodniczącego Klubu Henryka Kamionkę. osiągnięciach fi rmy w ubiegłym roku, o wynikach fi nansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz o planach na najbliższy rok. Uczestnicy spotkania chwilą ciszy uczcili pamięć jedenastu członków, którzy w 2012 r. opuścili Klub na zawsze. Powitano pięciu nowych członków Klubu. Jak zwykle szczególne podziękowania przewodniczący skierował do Joli Bujalskiej za organizację spotkania, a także pomoc w załatwianiu wszelkich spraw formalnych dotyczących kontaktów członków koła z fi rmą. W imieniu wszystkich przybyłych podziękował za zorganizowanie tego spotkania, a oklaski zebranych były podziękowaniem dla Zarządu Spółki, który pomimo ograniczeń związanych z panującym kryzysem ekonomicznym, podtrzymuje tradycję kontaktów i opieki nad członkami Klubu. Będąc pracownikami byliśmy mocno związani z PRO- CHEMEM, jego sukcesami oraz problemami. Przybywając tutaj potwierdzamy, że w dalszym ciągu interesuje nas los fi rmy. Następnie Prezes Jarosław Stępniewski poinformował zebranych o najważniejszych

13 Z YCIA FIRMY 13 Nowi pracownicy Miło nam poinformować, że w naszych szeregach mamy nowe koleżanki i kolegów: mgr Ludwika Rusinowicz - na stanowisku asystenta kierownika projektu, mgr inż. Marcin Łaskawski - na stanowisku asystenta projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt, mgr inż. Tomasz Chabior - na stanowisku asystenta projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt, mgr inż. Karol Olek - na stanowisku asystenta projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt, mgr inż. Wojciech Sokolnicki - na stanowisku specjalisty ds. realizacji w Zespole Kompletacji Dostaw, inż. Joanna Ładziak - na stanowisku asystenta projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt, mgr inż. arch. Maria Piątkowska na stanowisku asystenta projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt, inż. arch. Daniel Gnap - na stanowisku asystenta projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt, mgr inż. arch. Monika Górko - na stanowisku starszego projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt, mgr inż. Jakub Kubasiak - na stanowisku asystenta projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt. Witamy w naszej rodzinie prochemowskiej i życzymy dużo sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z pracy! Z notatnika emeryta (6) czyli: nie tylko podróże na emeryturze tekst: Piotr Wowkonowicz Ponownie zaglądamy na blog naszego kolegi Piotra Wowkonowicza, który przepracował 40 lat w PROCHEMIE, przeszedł na zasłużoną emeryturę i na swoim przykładzie podpowiada, jak aktywnie zagospodarować czas wolny od obowiązków zawodowych. Przychodzą wreszcie tak długo oczekiwane ferie zimowe. Cóż lepszego, jak niepracujący dziadek, który chętnie pójdzie na superprodukcje jak Alvin i wiewiórki czy Auta i przy okazji postawi nachosy z ice tea. A tu jeszcze jest górka Szczęśliwicka, gdzie na hasło Lato w mieście (albo zima, nie pamiętam) można całą godzinę jeździć na nartach za darmo. Dziadek, jak ty dobrze jeździsz! - powiedział z podziwem Jasiek. Postanowiłem pójść za ciosem. Zaprosiłem chłopaków - Jaś trzecioklasista i Jozin z Bazin (Mateusz), dumny, że poszedł w przedszkolu do średniaków - do siebie do domu. Mieli mi pokazać na komputerze swoje gry. Chłopcy jakby się urodzili przyrośnięci do komputera, śmiganie po Internecie, że oczy nie nadążały. Coś tam miałem im pokazać, ale nie jestem na bieżąco z interaktywnymi grami internetowymi więc nie sprostałem. Dziadek, nie znasz się usłyszałem to nie tak. I pokazali jak. No nie, kurczę pieczone w pysk! Ja się nie znam??? Tutaj tracę całkowicie bezpodstawnie autorytet, ale kto, jak nie ja, ukończył jako pierwszy w PROCHEMIE studia podyplomowe, na kierunku Informatyka w budownictwie? Kto napisał w latach 70 kilkanaście programów w Assemblerze i Fortranie, stosowanych potem przez lata w projektowaniu? A w latach 80, gdy karierę zaczął robić pierwszy Sinclar 16 kb (młodzieży, to nie błąd, nie 16 terra, giga czy mega, lecz kilobajtów!!) kto zakupił Sinclara Spectrum o niebotycznej pamięci 128 kb. Kto napisał do niego w Basicu programy na muzykę i różne gry?? No pytam - kto?! Jaśka co prawda zaciekawiły te gry, ale po kilku kontrolnych pytaniach powiedział, że prymitywne i stracił zainteresowanie. Czas umierać? O nie!!! Wspólnie z Eweliną (żoną) próbowaliśmy wielu miejsc na spędzenie tygodnia na dokończenie na str. 14

14 Z YCIA FIRMY 14 Z notatnika emeryta (6) czyli: nie tylko podróże na emeryturze dokończenie ze str. 13 nartach. Było Livigno, ongiś atrakcyjne ze względu na strefę wolnocłową, i Bormio. Było Cavalese z Alpe Cermis, pod które Justynka (Kowalczyk) wbiega w tempie lokomotywy, choć ze zjechaniem z Czeremisa wielu miałoby kłopoty. Mieszkaliśmy w Tre Valli, w Cortinie d Ampezzo, a w San Martino di Castrozza chwyciły nas nieprzytomne opady śniegu, że bez łańcuchów ani rusz. Pięknie było na Lusi nieopodal Moeny i na Latemar z pięknymi trasami do Pampeago czy Predazzo. Znamy i Val di Sole i karuzelę Sella Ronda, wjeżdżaliśmy na dach Dolomitów - Marmoladę. Skusiliśmy się kiedyś nawet na Plan de Corones, choć już sama nazwa Kronplatz powinna wzbudzić podejrzenia. I wiele innych, których nie wymienię z braku miejsca. Ale zawsze wracamy do Alleghe, na południe od Cortiny, gdzie króluje wspaniała góra Civetta czyli sowa. Już na wjeździe przywitały nas olbrzymie transparenty: Tour de Pologne. I to nie tylko na dole, ale i na górze! Czyżby Lang umieścił tam metę jednego z etapów?? Można było też zrobić sobie zdjęcia na podium (dla kolarzy?). Zazwyczaj na tzw. lunch zjeżdżamy zwykle do schroniska na bombardino (na bazie ajerkoniaku z naparem z kawy i kremem) z batonikiem. Pewnego razu zastaliśmy na tarasie kapelę grającą takie kawałki jak stand by me czy knocking on heavens door. Narciarze tak się rozochocili, że ruszyli w tany. W butach narciarskich!! Niech żyje bal! Przeglądam gazetkę Prochemowską i, mimo iż to pora karnawału, nie widzę żadnej wzmianki o balu. Ongiś tradycją były tzw. spotkania integracyjne, które przybierały formy coraz bardziej uroczyste i w końcu bywały to bale z prawdziwego zdarzenia. I tak: Lata 90 - organizowane były spotkania w grupach - pracowniach, zespołach, etc. Rok lecie PROCHEMU. Wspaniały bal w hotelu Marriott, uświetniony występami Maryli Rodowicz. W holu Marriott a stoi fortepian, to mi wystarcza by dla odprężenia troszkę pograć. Robi się niemałe audytorium, co pewnikiem zadziwiło Marylę gdzie podziała się nagle część słuchaczy? Kolega Paweł Kolczyński - mistrz kamery - to wszystko nagrał, no i ten występ też jest na fi lmie z imprezy. Rok Bal wypada w dzień powrotu z nart. Wstajemy o 3 rano, o 4:00 wyruszamy z Falcade km to 14 godzin jazdy, i czasu starcza by punktualnie o 20:00 zameldować się na balu. No i o 3 rano - spać. Luty Po występach kabaretu Niemoralnego Pokoju (Moralnego Niepokoju) nadeszła pora na gwiazdę - byłego Trubadura. Krzysztof Krawczyk śpiewa stare i nowe przeboje, sala razem z nim, wszyscy dobrze się bawią. Śpiewa stare dobre standardy m.in. Hello, Mary Lou Ricky Nelsona dobrze znany przebój z początków lat 60. Ja tańczę akurat koło estrady i śpiewam - tzn. drę się razem z nim, bo akurat znam słowa. Utwór się kończy i Krawczyk łapie mnie za grabę, ściska i mówi - MISTRZU! Pierwszy raz widzę, żeby ktoś znał całe słowa!! I oznajmia: Śpiewam pierwszą zwrotkę - gościu (czyli ja) śpiewa. Myślę sobie - pęknie przy drugiej, a on nic. Myślę - trzeciej to normalnie nikt już nie zna, a on zna!!. Miszczu- powtarza- gratulacje. Jak tak myślę - to idę po autograf znów okrągła rocznica, tym razem 60-a. Niezrównane występy Grupy Mocarta, zespołu Kombi, mima Ireneusza Krosnego i konferansjerki Artura Andrusa. A ponieważ na 60 rocznicę zaprosili też i oldboyów, poczekam do 70-tej. Jak dociągnę to może i mnie zaproszą? W Muzeum Ziemi wystawa o Norwegii. Przecudowne krajobrazy i klimaty, jakże inne od tych śródziemnomorskich. Dochodzą do tego jeszcze pokazy zdjęć i opowieści kolegów, którzy już zaliczyli te okolice. I męska decyzja: w tym roku zmiana kierunku - na północ. Wybieramy czerwiec jako optymalną porę, głównie ze względu na najdłuższe dni, a chcemy przecież obejrzeć słynne białe noce i zrobić zdjęcia zorzy nad fi ordami. Most Północny Oj, długo powstawał, i nieomalże na naszych oczach. Mieszkam z żoną niedaleko - na Bielanach, toteż tradycją stały się wycieczki rowerowe w stronę klubu Hutnik, nieopodal kortów którego ten most zbudowano. Widzieliśmy powstawanie dojazdów, przyczółków, nasuwanie przęseł, z zainteresowaniem śledziliśmy powstawania ścieżek rowerowych. Nie mogliśmy się oprzeć pokusie by na sępa wjechać nań któregoś ranka na rowerach tuż przed ofi cjalnym otwarciem i dotarliśmy bez przeszkód na drugą stronę. Tarchomin. Swego czasu gdy jeździliśmy tam do dentystki - kosztowało to za każdym razem godzinę, a od błądzenia uratowała nas w końcu nawigacja GPS. Zrezygnowaliśmy. Teraz wyjechaliśmy prawie wprost na ten adres. Chyba się z nią przeprosimy. No i dobrze, że pojechaliśmy wcześniej. Gdy w dzień uroczystego otwarcia chciałem ten wyczyn powtórzyć - już się nie dało. Tłum zbity pozwalający z trudem na przepchnięcie się pieszo. Na rowerach - zadanie z cyklu hard core. Po drodze widzimy zbierających podpisy zwolenników powrotu do nazwy Most Północny (przypominam - ofi cjalnie został otwarty jako most im. Marii Skłodowskiej-Curie). Zobaczymy czy nazwa przetrwa, jak nazwa placu Wilsona, Ronda Babka i wiele innych zmienianych na siłę. Za to wieczorem pokaz ogni sztucznych widocznych na kilka kilometrów i fi esta nie do zapomnienia. Swoją drogą ciekaw jestem, kiedy ten most doczeka się połączenia z drogą na Białystok, co ułatwi nam dojazd na działkę. Dnia 15 stycznia 2013 r. w wieku 82 lat zmarł mgr inż. Andrzej Prus Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej pracę w PROCHEMIE rozpoczął w 1956 r. na stanowisku projektanta w Pracowni Elektrycznej TE, następnie st. projektanta, gł. projektanta, kierownika pracowni, a pod koniec kariery zawodowej weryfi katora. Kilka lat pracował na budowie eksportowej w Z.Ch. Duslo Sala w Czechach. W 1995 r. po 39 latach pracy w PROCHEMIE przeszedł na emeryturę. Pogrzeb Kolegi odbył się 21 stycznia 2013 r. Dnia 18 lutego 2013 r. w wieku 82 lat zmarł inż. Tadeusz Komacki Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pracę w PROCHEMIE rozpoczął w 1962 r. na stanowisku projektanta. Następnie z przerwami pracował w fi rmie jako specjalista, kosztorysant. Na emeryturę przeszedł w 1992 r. Pogrzeb Kolegi odbył się 25 lutego 2013 r. Rodzinom naszych zmarłych Kolegów składamy serdeczne wyrazy współczucia.

15 Galeria Irydion 15 grudzień - styczeń W grudniu 2012 r. i styczniu 2013 r. w Galerii Irydion w Warszawie miała miejsce wystawa malarstwa Danuty Niklewicz - malarki i projektantki sztuki użytkowej, mieszkającej w Warszawie. Artystka od wielu lat zajmuje się twórczością plastyczną, preferuje wilgotną technikę akwareli (wet/ wet) nawiązując tematyką do współczesnego malarstwa pejzażowego i abstrakcyjnego. Zafascynowana jest mazurskim pejzażem - jego światłem, barwami, odbiciami w wodzie, refl eksami słonecznymi - dlatego też stara się zatrzymać i utrwalić te niepowtarzalne chwile. Jej własna, lekka interpretacja przestrzeni zarówno przy pomocy wilgotnej i rozmytej techniki akwareli, jak i przy pomocy koloru, światła, nastroju pozwala tworzyć ciekawe impresyjne kompozycje. tekst i foto: Maciej Przedpełski

16 Galeria Irydion 16 marzec tekst i foto: archiwum artystki W marcu br. do Galerii Irydion zawitała wystawa obrazów naszej byłej koleżanki Bożeny Woźniak. Jej motto artystyczne to słowa Alberta Einsteina: Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia. Z wykształcenia jest ekonomistką (w PROCHEMIE przepracowała ponad 35 lat), ale w duszy zawsze czuła się artystką. Malarstwa uczyła się u Anny Sobierajskiej, następnie w pracowni prof. Aleksandra Turka oraz w Salonie Pruszkowskim u Aliny Dorada-Krawczyk. Maluje pastelami i akwarelą, ale najczęściej posługuje się techniką olejną. Tematy, które najczęściej podejmuje to kwiaty i martwa natura, ale wciąż poszukuje nowych treści i form. Ostatnio zaczęła odkrywać malarstwo abstrakcyjne. Brała udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych oraz plenerach malarskich. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa w Warszawie.

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012r. (tj. za okres 01.07.2012 30.09.2012) WROCŁAW, 14 listopad 2012r. Spis treści I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zał. nr 1...... /Nazwa wykonawcy / / miejscowość i data/ Nazwa zamówienia: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za 2012r. (tj. za okres 01.04.2012 30.06.2012) WROCŁAW, 14 sierpnia 2012r. Nazwa: Forma prawna: Akcyjna Siedziba: 50-127 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Wyniki finansowe Grupy Arteria po 3Q 2013 100 80 Zysk netto przyp. jedn. dominującej [mln PLN] 60 40 20 EBITDA Zysk z działalności

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 203r. (tj. za okres 0.04.203 30.06.203) WROCŁAW, 4 SIERPIEŃ 203r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. PPprojekt Sp. z o.o. to firma, która łączy w sobie młodość oraz doświadczenie uzyskane w trakcie wieloletniej praktyki, wsparte solidnym wykształceniem. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. 1 KROSNO Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Największe atuty: kapitał ludzki dostępność wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie

Twój partner w biznesie Twój partner w biznesie O firmie CREATIO INDUSTRY jest fi rmą handlową specjalizującą się w najnowszych technologiach dla przemysłu. Nasz główny produkt system wykrywania pożaru działający w oparciu o

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK

ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK 1. Warunki ogólne Zgodnie z programem nauczania, w trakcie studiów I stopnia, studenci Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska są zobowiązani do odbycia w okresie

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2016 r.

Warszawa, grudzień 2016 r. 2016 Warszawa, grudzień 2016 r. PSG 2016 w liczbach 97 % udziału w krajowej sieci dystrybucyjnej Największy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie 14, mld zł 5 wartości aktywów 179 tys.km sieci

Bardziej szczegółowo

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi Oferta Outsourcingu - Inżynieria Consult AG Właściwe rozwiązania i odpowiedzi OUTSOURCING USŁUG INŻYNIERSKICH I PROJEKTOWANIA Sektor ropy i gazu Budowa i remonty statków Przemysł maszynowy Oferta Consult

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 Zasady sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione we Wstępie sprawozdania. I.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za okres od do roku

RAPORT ROCZNY za okres od do roku GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku Wałbrzych, 14 czerwca 2013 Spis treści 1. List Zarządu do Akcjonariuszy. 3 2. Informacje ogólne o

Bardziej szczegółowo

www.pois.gov.pl http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-infrastruktura-isrodowisko/galeria-zakonczonych-projektow-po-iis/

www.pois.gov.pl http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-infrastruktura-isrodowisko/galeria-zakonczonych-projektow-po-iis/ O PROJEKCIE: Realizacja projektu jest ściśle związana z przyjętym przez Politechnikę Koszalińską kierunkiem działań zmierzającym do stworzenia nowoczesnego ośrodka edukacyjnego i naukowego, służącego rozwojowi

Bardziej szczegółowo

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH Zadanie 11 - Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) Beiersdorf Manufacturing

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

J.W. Construction debiutuje na giełdzie Warszawa, 4 czerwca 2007 r. INFORMACJA PRASOWA J.W. Construction debiutuje na giełdzie 4 czerwca 2007 spółka J. W. Construction Holding S.A zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy. Do obrotu giełdowego

Bardziej szczegółowo

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police E UROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko: Anna Podolak Okres (od do): Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko: Opis wykonywanych zadań i czynności: 08/1999 obecnie Grupa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. KRAKÓW, 31 MARCA 2017 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.07.2009 30.09.2009 Warszawa, 9 listopad 2009 roku Spis treści raportu WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES... 3

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2014 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r.

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 1 RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 2 Spis treści Wybrane informacje finansowe... 3 Podstawowe informacje o Spółce... 4 Organy Spółki... 4 Informacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Wernisaż. Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku

Wernisaż. Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku Wernisaż Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku Od czterech lat mam przyjemność prowadzić zajęcia z malarstwa i rysunku na Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja prasowa 21 listopada 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt budowy elektrowni jądrowej

Projekt budowy elektrowni jądrowej Projekt budowy elektrowni jądrowej KONFERENCJA MĄDRALIN 2013 NAUKA I TECHNIKA WOBEC WYZWANIA BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ Warszawa, 13 luty 2013 Informacje ogólne o inwestorze PGE Polska Grupa Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla Budownictwa

Informatyka dla Budownictwa Informatyka dla Budownictwa Potrzeby kształcenia kadr IT Małgorzata Pawłowska, prezes RoboBAT Kraków RoboBAT kim jesteśmy? Rozwój i sprzedaż oprogramowania do projektowania konstrukcji budowlanych: - obliczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej dr inż. arch. Agata Glinkowska-Musiałek Zakład Technologii Cyfrowych w Architekturze i Urbanistyce Instytut Architektury

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa,

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa, PREZENTACJA FIRMY O FIRMIE KERD Firma KERD Sp. z o.o. od początku swojej działalności w 2011 roku rozwija się i odnosi sukcesy na rynku budowlanym na terenie całej Polski. Naszą nadrzędną strategią jest

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie I kwartału 2015 roku segmenty działalności 41% 51% 8% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Przychody

Bardziej szczegółowo

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1 TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz 20 maja 2010 1 Grupa TUP TUP jest firmą inwestycyjną, realizującą innowacyjne projekty w ramach kilku segmentów rynkowych. Celem

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

wizualizacje animacje reklama inwestycji PROMOCJA ARCHITEKTURY ZAUFANY PARTNER

wizualizacje animacje reklama inwestycji PROMOCJA ARCHITEKTURY ZAUFANY PARTNER PROMOCJA ARCHITEKTURY ZAUFANY PARTNER Styczeń 2008 3DLive PS jest pracownią oferującą usługi nowoczesnego projektowania w trójwymiarze. Proponowane przez nas 3D, filmy czy spacery wirtualne dają możliwość

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes

Zaangażowani w Twój biznes Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie 2013 roku Podsumowanie 2013 wyniki finansowe [tys. zł] 01.01. 31.12.2013 01.01. 31.12.2012 Dynamika % Przychody

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU HM INWEST S.A. RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Podstawowe dane 1.2. Przedmiot działalności 1.3. Skład akcjonariatu 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 15 maj 2011 roku I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe dane. Premium

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd PGNiG

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 Realizacje Wałbrzych, 14 lipiec 2015 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017. obejmujący okres od do

Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017. obejmujący okres od do Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017 obejmujący okres od 01-07-2016 do 30-06-2017 11-09-2017 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd TESGAS S.A. ( Spółka ), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2012r. (tj. za okres 01.10.2012 31.12.2012) WROCŁAW, 14 luty 2013r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia OFERTA SZKOLENIOWA EMAT HRC Elżbieta Matysiak ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn www.emat.com.pl info@emat.com.pl agencja zatrudnienia badania psychologiczne projekty unijne Szanowni Państwo! Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S ) 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303655-2015:text:pl:html Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S 167-303655 Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Podchorążych

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna ZA OKRES OD 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gliwice, czerwiec 2013 r. Strona 1 1. Podstawowe dane o Spółce 1.1 Dane spółki Nazwa firmy: KCSP

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU HM INWEST S.A. RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Podstawowe dane 1.2. Przedmiot działalności 1.3. Skład akcjonariatu 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Ekokogeneracja S.A. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Ekokogeneracja S.A. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...3 2. Dane organizacyjne Spółki.5 3. Wybrane dane finansowe Spółki za rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2014

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2014 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2014 Realizacje Wałbrzych, 14 sierpień 2014 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne) P W S Z w K o n i n i e Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Środowiska PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia

Bardziej szczegółowo

Debiut luty 2011. Grupa Konsultingowo - Inżynieryjna Kompleks S.A.

Debiut luty 2011. Grupa Konsultingowo - Inżynieryjna Kompleks S.A. Debiut luty 2011 Grupa Konsultingowo - Inżynieryjna Kompleks S.A. Historia Spółki Grudzień 1991 Sierpień 1994 Styczeń 2000 Marzec 2001 Październik 2001 Sierpień 2003 Marzec 2007 Marzec 2010 Maj 2010 Sierpień

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI www.iis.uz.zgora.pl www.facebook.com/instytut.inzynierii.srodowiska.uz/ INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE ENERGETYKA KOMUNALNA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA dr inż.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zadanie badawcze nr 3 realizowane w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne r. 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA przekształcenie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013 Poznań, 15 maj 2013 Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE......2 1.1. Skład Grupy Kapitałowej........2 1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 kwietnia 30 czerwca 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, drugi kwartał 2013 roku potwierdził

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Poznaj Centrum Szkoleniowe Johnson Controls

Poznaj Centrum Szkoleniowe Johnson Controls Poznaj Centrum Szkoleniowe Johnson Controls Działające od ponad 2 lat Centrum Szkoleniowe Johnson Controls pomaga inżynierom programistom pracującym przy obsłudze i uruchomieniach systemów automatyki budynkowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 18-09-2014 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tyś PLN w tyś EUR

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2015

RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2015 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2015 Realizacje Wałbrzych, 11 grudnia2015 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze

Bardziej szczegółowo

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK 1 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności studentów i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ICT, poprzez:

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo