ZAKOŃCZENIE PRAC W DRUKARNI BDN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKOŃCZENIE PRAC W DRUKARNI BDN"

Transkrypt

1 WIADOMOÂCI Nr 1 (88) MARZEC 2013 UROCZYSTE OTWARCIE INSTALACJI W Z.CH. ORGANIKA -SARZYNA W 1962 roku w Zakładach Chemicznych Sarzyna została uruchomiona instalacja wytwarzania aktywnej substancji do produkcji środków ochrony roślin MCPA. Po 50 latach starą instalację zastąpiła nowa instalacja MCPA i MCPP zaprojektowana (w oparciu o innowacyjną technologię Inwestora) przez wielobranżowy zespół projektowy PROCHEMU... więcej na str. 3 SPOTKANIE NOWOROCZNE KIEROWNICTWA FIRMY ZAKOŃCZENIE PRAC W DRUKARNI BDN GALERIA IRYDION Rok 2012 był najtrudniejszym z czterech ostatnich lat dekoniunktury trapiącej branżę budowlaną w Polsce. Nadal aktywność inwestycyjna naszych klientów we wszystkich branżach przemysłowych i budownictwie ogólnym była niska. Rozpoczęto niewielką ilość inwestycji, a zaostrzająca się konkurencja cenowa obniża zyskowność usług inżynierskich i robót budowlanych. Niemniej miniony rok w PROCHEMIE w kontekście sytuacji w branży oceniam pozytywnie. Według wstępnych danych... W 2012 r. PROCHEM realizował umowę z BDN Sp. z o.o., Sp. k. w Wykrotach na pełnienie roli generalnego realizatora inwestycji. Kolejny raz fi rma nasza została wybrana do prac związanych z rozbudową drukarni i zwiększeniem mocy produkcyjnych. Tym razem w ramach umowy wykonane zostały roboty budowlane i instalacyjne umożliwiające montaż i uruchomienie czwartej maszyny drukarskiej M4 w istniejącej już hali produkcyjnej. Wcześniejsza współpraca w latach w ramach umowy o generalną realizację... W marcu br. do Galerii Irydion zawitała wystawa obrazów naszej byłej koleżanki Bożeny Woźniak. Jej motto artystyczne to słowa Alberta Einsteina: Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia. Z wykształcenia jest ekonomistką (w PROCHE- MIE przepracowała ponad 35 lat), ale w duszy zawsze czuła się artystką. Malarstwa uczyła się u Anny Sobierajskiej, następnie w pracowni prof. Aleksandra Turka oraz w Salonie Pruszkowskim u Aliny Dorada-Krawczyk. Maluje pastelami i akwarelą... więcej na str. 3 więcej na str. 5 więcej na str. 15

2 SPIS TREŚCI 2 WYDARZENIA 3 Uroczyste otwarcie instalacji w Z.Ch. Organika-Sarzyna Anna Ptasiewicz-Malinowska 3 Spotkanie noworoczne kierownictwa firmy Jarosław Stępniewski 5 Zakończenie prac w Drukarni BDN w Wykrotach Jarosław Walas 6 Od rapidografu do wirtualnego modelu Jarosław Droździel 7 PROCHEM na III Budowlanych Targach Pracy Magdalena Czekaj AKTUALNOŚCI 9 Informacje Zarządu PROJEKTY EUROPEJSKIE 9 Kogeneracja nuklearna projekt HTRPL Ludwik Pieńkowski GIEŁDA I FINANSE 10 Wyniki finansowe Krzysztof Marczak 11 Na parkiecie Krzysztof Marczak Z ŻYCIA FIRMY 11 Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Piotr Słupczyński 12 Noworoczne spotkanie Klubu Seniora Teresa Wygryzowska 13 Nowi pracownicy 13 Z notatnika emeryta (6) czyli: nie tylko podróże na emeryturze Piotr Wowkonowicz GALERIA IRYDION 15 Malarstwo Danuty Niklewicz Maciej Przedpełski 16 Malarstwo Bożeny Woźniak Bożena Woźniak Wydawca: PROCHEM S.A. Prezes: mgr inż. Jarosław Stępniewski Redakcja: mgr inż. Teresa Wygryzowska Opracowanie: Studio Ancom Warszawa ul. Powązkowska 44c tel.: fax:

3 WYDARZENIA 3 Uroczyste otwarcie instalacji w Z.Ch. Organika-Sarzyna W 1962 roku w Zakładach Chemicznych Sarzyna została uruchomiona instalacja produkcji aktywnej substancji do produkcji środków ochrony roślin MCPA. Po 50 latach starą instalację zastąpiła nowa instalacja MCPA i MCPP zaprojektowana (w oparciu o innowacyjną technologię Inwestora) przez wielobranżowy zespół projektowy PROCHEMU. tekst: Anna Ptasiewicz-Malinowska foto: archiwum Z.Ch.Organika-Sarzyna Instalacja powstała w ciągu 14 miesięcy, częściowo w miejscu dotychczasowej, którą wyburzono. W budowie w/w instalacji uczestniczyło wiele fi rm. Systematycznie korzystały one z naszej pomocy w postaci nadzoru autorskiego. Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 138 mln zł i była dofi nansowana z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Efektem tej modernizacji i rozbudowy będzie wzrost mocy produkcyjnych Z.Ch. Organika- Sarzyna o 50 %, zmniejszenie zużycia surowców i energii, co poprawi również efektywność produkcji. Uroczyste otwarcie nowej instalacji MCPA miało miejsce 5 grudnia 2012 roku. W uroczystości udział wzięło wielu gości, a PRO- CHEM reprezentowała Kierownik Projektu Anna Ptasiewicz-Malinowska. Podsumowując wykonanie prac projektowych dokończenie na str. 8 Spotkanie noworoczne kierownictwa firmy tekst: Jarosław Stępniewski foto: Magdalena Czekaj Rok 2012 był najtrudniejszym z czterech ostatnich lat dekoniunktury trapiącej branżę budowlaną w Polsce. Nadal aktywność inwestycyjna naszych klientów we wszystkich branżach przemysłowych i budownictwie ogólnym była niska. Rozpoczęto niewielką ilość inwestycji, a zaostrzająca się konkurencja cenowa obniża zyskowność usług inżynierskich i robót budowlanych. Niemniej miniony rok w PROCHEMIE w kontekście sytuacji w branży oceniam pozytywnie. Według wstępnych danych przychody ogółem wyniosły niemal 90 mln zł, a zysk netto wyniósł ok. 3 mln zł. Pamiętajmy jednak, że zysk ten powstał w dużej mierze w wyniku operacji fi nansowych i działalności realizacyjnej, natomiast działalność projektowa cierpiała na niedostatek rentownych zleceń. Zdołaliśmy utrzymać poziom średniej płacy i zatrudnienia, a co najważniejsze, wysiłek całej fi rmy skoncentrowany na pozyskiwaniu nowych zleceń projektowych i realizacyjnych zaczął przynosić szczególnie odczuwalny w ostatnich miesiącach, wymierny efekt. Jestem przekonany, że w roku 2013 nie zabraknie nam pracy związanej z projektowaniem spalarni odpadów komunalnych, projektowaniem i realizacją skomplikowanych technicznie i nowatorskich technologicznie instalacji przemysłowych dla renomowanych inwestorów w kraju i za granicą. Najważniejsze osiągnięcia roku 2012 Do najważniejszych osiągnięć roku 2012 w Oddziale PROCHEM Projekt zaliczam trwającą kolejny rok i dobrze rozwijającą się współpracę z wykonawcą terminala LNG w Świnoujściu fi rmą Sajpem. Udaje się wspólnie wypełnić bardzo rygorystyczne wymagania klienta, czyli spółki PLNG. Zakończyliśmy dokończenie na str. 4

4 WYDARZENIA 4 Spotkanie noworoczne kierownictwa firmy ciąg dalszy ze str. 3 projektowanie korytarza technicznego łączącego pirs ze zbiornikami, a obiekty kubaturowe terminala są zaawansowane w ok. 80 %. Zakończyliśmy projektowanie i pełnienie nadzorów autorskich nad budową instalacji produkujących środki ochrony roślin w Z.Ch. Organika-Sarzyna. Instalacja przechodzi rozruchy technologiczne, a projekt opracowany przez PROCHEM uzyskał nagrodę w konkursie organizowanym przez Izbę Projektowania Budowlanego Projekt Inżynierski Roku Na uznanie zasługuje również trwająca od 2003 r. współpraca z japońską fi rmą budowlaną TAKENAKA, na której zlecenie zaprojektowaliśmy w 2012 r. kolejne etapy rozbudowy Fabryki Siedzeń Samochodowych dla TBAI w Wykrotach oraz Wytwórni fi ltrów paliwowych dla NGK Ceramics. Zaprojektowaliśmy również ciekawe pod względem architektonicznym wieże kontroli ruchu lotniczego w Poznaniu i Krakowie oraz biurowiec dla MPWiK w Warszawie. Jesteśmy w trakcie projektowania kilku obiektów z zakresu logistyki paliwowej dla OLPP, PKN Orlen i wojska. Po wielomiesięcznych staraniach uzyskaliśmy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego, które otwiera przed PROCHEMEM szerszy niż dotychczas dostęp do projektów wojskowych z klauzulą poufne. W roku 2012 rozpoczęliśmy wdrażanie nowego oprogramowania Revit, które realizuje założenie koncepcji BIM (Building Information Modelling). Jest to system trójwymiarowego, wielobranżowego, zintegrowanego projektowania budynków, który polega na równoczesnej pracy wszystkich branż na jednym modelu cyfrowym. Stworzyliśmy wielobranżowy zespół zadaniowy, przeszkoliliśmy projektantów, którzy od stycznia 2013 rozpoczęli projektowanie z wykorzystaniem Revita. W roku 2012 pion realizacji zakończył z powodzeniem trzy znaczące budowy. W październiku 2012 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Zakładu podwozi lotniczych Goodrich Aerospace Poland pod Rzeszowem. PROCHEM pełniąc rolę projektanta i generalnego wykonawcy zdobył uznanie i wdzięczność klienta, czego wyrazem było przyznanie przez Zarząd Goodricha nagrody Wykonawca Roku Satysfakcję i znaczący wynik fi nansowy zawdzięczamy rzetelnej pracy całego zespołu projektowego i realizacyjnego. W końcu sierpnia została przekazana do rozruchu technologicznego instalacja do produkcji epichlorohydryny w bydgoskim Zachemie. Budując instalację według nowatorskiej technologii musieliśmy sprostać bardzo szczególnym wymaganiom, począwszy od agresywnych mediów procesowych, wysokiej próżni, kończąc na specyfi cznych materiałach takich jak grafi t, tefl on, tantal, emalia. W listopadzie przekazaliśmy naszemu klientowi Z.Ch. Pollena-Aroma zaprojektowaną i wybudowaną przez PROCHEM Fabrykę Substancji Zapachowych w Nowym Dworze Mazowieckim. I w tym przypadku z satysfakcją wysłuchaliśmy pochwał klienta na temat rzetelności zespołu realizacyjnego. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy projektowanie i budowę infrastruktury technologicznej dla Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw dla Inowrocławskich Kopalni Soli Solino. Prace potrwają do września 2013 roku. Kontynuujemy współpracę z Wydawnictwem Bauer projektując i rozbudowując nasze drukarnie w Ciechanowie i Wykrotach. W 2012 r. PROCHEM zawarł największą w swojej historii umowę zagraniczną z białoruską Fabryką Wosku Mineralnego na projekt i budowę kilku obiektów, między innymi instalacji hydrorafi nacji parafi n na łączną kwotę ok. 200 mln zł. Spodziewamy się w najbliższych miesiącach uruchomienia fi nansowania tego zadania. W roku 2012 PROCHEM kontynuował, siłami zespołu ochrony środowiska, pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu wg FIDIC na budowie spalarni osadów z oczyszczalni Czajka i co ważne z bardzo dobrym wynikiem fi nansowym. Jako inżynier FIDIC zarządzaliśmy również budową sieci wodno-ściekowej w Dolinie Baryczy i Ciechanowie. dokończenie na str. 8

5 WYDARZENIA 5 Zakończenie prac w Drukarni BDN w Wykrotach tekst i foto: Jarosław Walas W 2012 r. PROCHEM realizował umowę z BDN Sp. z o.o., Sp. k. w Wykrotach na pełnienie roli generalnego realizatora inwestycji. Kolejny raz firma nasza została wybrana do prac związanych z rozbudową drukarni i zwiększeniem mocy produkcyjnych. Tym razem w ramach umowy wykonane zostały roboty budowlane i instalacyjne umożliwiające montaż i uruchomienie czwartej maszyny drukarskiej M4 w istniejącej już hali produkcyjnej. konanie fundamentu żelbetowego o kubaturze ok m 3 pod nową maszynę drukarską M-4, zbrojonej posadzki betonowej z warstwą wierzchnią z żywicy epoksydowej oraz fundamentu żelbetowego pod fi ltr ścinek papieru. W ramach prac instalacyjnych wykonana została rozbudowa instalacji pary, kondensatu, chłodu, wentylacji, sprężonego powietrza oraz instalacje elektryczne silnoprądowe. Wartość wykonanych prac przekracza kwotę 6 mln zł. Poprzednie doświadczenia przy budowie Drukarni BDN na pewno bardzo pomogły w sprawnej realizacji obecnej inwestycji. Największym wyzwaniem było wykonywanie prac w hali drukarskiej, w której na bieżąco odbywała się produkcja. Rygorystycznie przestrzegana dyscyplina pracy i duże zaangażowanie fi rm wykonawczych sprawiły, że wszystkie prace zostały zakończone w terminie, zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem. Umożliwiło to inwestorowi sprawny montaż i uruchomienie czwartej maszyny drukarskiej, a tym samym zgodne z planem rozpoczęcie dodatkowej produkcji. Nie do przecenienia w osiągnięciu sukcesu była bardzo dobra współpraca z inwestorem, a w szczególności z dyrektorem drukarni Mariuszem Kąckim, Lidią Stolarczyk oraz przedstawicielami działu utrzymania ruchu. Ze strony PROCHEMU bezpośredni stały nadzór na budowie pełnił kierownik budowy Kazimierz Urbanik wspierany przez inspektorów: Andrzeja Marciniaka i Piotra Bieńkowskiego. Całość prac związanych z realizacją kontraktu koordynował kierownik kontraktu Jarosław Walas. Wcześniejsza współpraca w latach w ramach umowy o generalną realizację inwestycji polegała na budowie całego zakładu Drukarni BDN w Wykrotach. Zakres obecnie zakończonej realizacji obejmował wy-

6 WYDARZENIA 6 Od rapidografu do wirtualnego modelu tekst: Jarosław Droździel Od kilku miesięcy w Oddziale PROCHEM Projekt działa nowy wielobranżowy zespół projektowy Z-8. Kierownika tego zespołu Jarka Droździela poprosiliśmy o krótką rozmowę, aby przybliżył nam idę powstania zespołu oraz zadań jakie przed nim stoją. Redakcja: Jaka była idea utworzenia zespołu wielobranżowego? J.D. - Celem utworzenia zespołu było powstanie wielobranżowej grupy projektantów, która będzie w stanie wdrożyć w fi rmie i wykorzystać profesjonalne, zaawansowane oprogramowanie do modelowania przestrzennego. Zgodne to jest ze strategią fi rmy, Redakcja: Jakie oprogramowanie wykorzystujecie w swojej pracy? J.D. - Pakiet Autodesk Revit Suite 2013 jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez Zespół. Ta nowoczesna aplikacja zawiera narzędzia umożliwiające pracę na przestrzennym modelu równocześnie wszystkim projektantom poszczególnych branż: architektury (Revit Architecture), konstrukcji (Revit Structure), instalacji sanitarnych i elektrycznych (Revit MEP + Magic Cad). Aplikacja jest wspomagana przez dodatkowe, współpracujące z nią narzędzia do projektowania architektonicznego i tworzenia wizualizacji: 3dsMax, Sketchup; konstrukcji: Autodesk Robot Structural Analysis, Autodesk Structure Detailing; instalacji sanitarnych: Audytor OZC 5.0. Program współpracuje również z klasycznym oprogramowaniem Autocad, używanym dotychczas w projektowaniu. Redakcja: Na czym polega nowość w pracy zespołu i jakie korzyści dla klienta i PROCHEMU wynikają z zastosowania tego oprogramowania? J.D. - Oprogramowanie Autodesk Revit Suite 2013 odzwierciedla sposób, w jaki tworzą umysły projektantów. Dwuwymiarowe rysunki przyjmują formę trójwymiarowych, przestrzennych obiektów. Stosowane narzędzia pozwalają na stworzenie sieciowego, wirtualnego modelu 3D, zawierającego wszystkie dane i informacje o projektowanym obiekcie. Mogą one być poddawane stałej analizie i symulacji, dzięki czemu uzyskujemy precyzyjne informacje o zachowaniu obiektu jeszcze przed jego realizacją. Podstawową korzyścią jest stworzenie scentralizowanego modelu 3D, zapewniającego szybką wymianę danych oraz koordynacją Zaletą oprogramowania jest również kompleksowe wspomaganie organizacji projektu, zestawień, kosztorysowania oraz analizy konstrukcji. Wizualizacje, animacje oraz przestrzenne modele projektowanych obiektów i ich poszczególnych elementów, wirtualny spacer po polegającą na ciągłym unowocześnianiu metod i narzędzi do projektowania, spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. wszystkich branż w czasie rzeczywistym. Ułatwia to wcześniejszą lokalizację potencjalnych kolizji i niespójności, a także pozwala na efektywną współpracę. Wszystkie powyższe elementy składają się na platformę inteligentnego budynku BIM (Building Information Modelling). wnętrzu, aksonometrie, ujęcia perspektywiczne - to elementy powstające i aktualizujące się równolegle w czasie pracy nad modelem. Program pozwala również tworzyć profesjonalną dokumentację projektową 2D, taką jaką posługujemy się dzisiaj. Wdrożenie nowych technologii, oprogramowania czyni dokończenie na str. 7

7 WYDARZENIA 7 Od rapidografu do wirtualnego modelu dokończenie na str. 7 PROCHEM bardziej uniwersalną i otwartą na potrzeby Inwestorów. Redakcja: Jakie tematy są w opracowaniu zespołu? J.D. - Zespół prowadzi prace mające na celu wdrożenie w fi rmie oprogramowania BIM, we wszystkich branżach budowlanych na etapie koncepcji i projektowania. Pierwszym J.D. - Zespół działa na zasadzie grupy zadaniowej task force. Jest wielobranżową grupą projektantów posiadających odpowiednie doświadczenie i mogących pochwalić się profesjonalnym warsztatem technicznym, znajomością programów oraz niezbędnych w pracy aplikacji. Trzon zespołu pod kierownictwem Jaroslawa Droździela, tworzą: w branży architektonicznej: Aleksander Bartoszewski, Daniel Gnap, Tomasz Rospędek; w branży konstrukcyjnej: Agnieszka Laskowska, Laura Kowalska; w branży instalacji sanitarnych: Paweł Borkowski, Kuba Kubasiak, Janusz Sokołowski. Prace projektowe prowadzone są pod nadzorem projektantów: Małgorzata Kraszewska, Paweł Lewicki, Joanna Marczak, Dorota Palczewska. Pomoc techniczną nad wdrożeniem nowego systemu sprawuje niezastąpiony Tomasz Brzyski. W przyszłości zespół ma za zadanie przeprowadzić szkolenia oraz przygotować wdrożenie pracowników z innych zespołów projektowych. zadaniem Zespołu jest przygotowanie modelowej, trójwymiarowej dokumentacji projektowej etapu drugiego budynku Centrum biurowo-usługowego przy ulicy Jutrzenki w Warszawie - w przyszłości również nowej siedziby fi rmy. Redakcja: W jakim składzie obecnie pracuje zespół? PROCHEM na III Budowlanych Targach Pracy tekst i foto: Magdalena Czekaj 6 marca 2013 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyły się III Budowlane Targi Pracy. Swoje oferty staży i praktyk prezentowało kilkanaście znanych firm branży budowlanej, w tym również PROCHEM. Budowlane Targi Pracy kolejny raz organizowane były przez Koło Naukowe Zarządzania Projektami w Budownictwie działające na PW przy współpracy z Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej. Podobnie jak podczas poprzednich edycji Targów, oferta PROCHEMU cieszyła się dużą popularnością wśród odwiedzających stoiska fi rmowe. Studenci i absolwenci mieli szansę zarówno zapoznać się z profi lem działalności naszej fi rmy, jak i perspektywami rozpoczęcia współpracy zawodowej, a przede wszystkim uzyskać rzetelne i obszerne informacje dotyczące możliwości odbycia praktyk w Oddziale PROCHEM Projekt. Stoisko PROCHEMU odwiedziło ponad 200 osób.

8 WYDARZENIA 8 Uroczyste otwarcie instalacji w Z.Ch. Organika-Sarzyna dokończenie ze str. 3 dla instalacji MCPA i MCPP, zwieńczonych jak widać sukcesem, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w ich realizację, tzn. Jacka Kowalskiego, wspieranego przez Witosława Jerzyka w zakresie technologii, Henryka Wojteckiego w zakresie AKPiA, Andrzeja Sobocińskiego w zakresie aparatury, Marcina Sałka w zakresie orurowania, Ewę Dobiecką w zakresie architektury, Joannę Oleńską w zakresie konstrukcji, Krzysztofa Piekarniaka w zakresie HVAC, Annę Niedzielską w zakresie instalacji wodkan., Grzegorza Jaczewskiego w zakresie elektryki, Piotra Bociana w zakresie telekomunikacji oraz wielu innych, których trudno wymienić. Spotkanie noworoczne kierownictwa firmy dokończenie ze str. 4 Z powodzeniem nadal PROCHEM pełni funkcję inwestora zastępczego na budowanych dla Uniwersytetu Warszawskiego kampusach Ochota i Dobra. W ubiegłym roku oddano do użytkowania Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych (CENT III) i budynek Wydziału Lingwistyki i Neofi lologii przy ul. Dobrej. Mnogość obiektów budowanych lub nadzorowanych przez PROCHEM pozwoliła w ubiegłym roku wielu naszym pracownikom odbyć staże niezbędne do uzyskania uprawnień. Kolejny rok mogą zaliczyć do udanych zarówno nasza baza sprzętu budowlanego, jak i zespół kontroli wykorzystania kredytów inwestycyjnych. Inną ważną działalnością PROCHEMU są projekty deweloperskie. W ostatnich tygodniach minionego roku doszliśmy do porozumienia z partnerem fi nansowym, wspólnie z którym zamierzamy w roku 2013 rozpocząć budowę Centrum Biurowego przy ul. Jutrzenki w Warszawie. Trwają końcowe modyfi - kacje projektów technicznych. Nadal poszukujemy partnera fi nansowego lub kupca projektu deweloperskiego Centrum Biurowego Astrum w Krakowie oraz zabiegamy o pozwolenie na budowę dwóch mniejszych projektów mieszkaniowych w Krakowie. Zadania na rok 2013 Wysiłki marketingowe ostatnich lat doprowadziły do tego, że w bieżącym roku nie powinniśmy narzekać na brak pracy. Niemniej musimy skoncentrować nasze działania na przekuciu podpisanych w ostatnich tygodniach listów intencyjnych w wiążące umowy i tak zorganizować pracę, aby wywiązać się z bardzo napiętych terminów. Po uruchomieniu fi nansowania projektu białoruskiego drugim wyzwaniem będzie zorganizowanie biura budowy i zbudowanie sieci białoruskich, krajowych i zachodnioeuropejskich podwykonawców robót, dostawców urządzeń i licencji. Będziemy kontynuować poszukiwania nowych zleceń szczególnie w segmencie termicznego przetwarzania odpadów i energetyki zawodowej oraz na zagranicznych rynkach wschodnich. Nadal aktualne pozostaje zadanie znalezienia optymalnego sposobu na kontynuowanie i fi nansowanie naszych projektów deweloperskich, a przede wszystkim rozpoczęcie w 2013 roku budowy Centrum Biurowego przy ul. Jutrzenki. Duże nadzieje wiążę z zaangażowaniem i kreatywnością zespołu zadaniowego, który utworzyliśmy do wdrożenia oprogramowania Revit do trójwymiarowego projektowania obiektów kubaturowych. Kończąc, chciałbym podziękować wszystkim pracownikom fi rmy za wkład pracy w tym jakże trudnym i wymagającym roku. W Nowym Roku życzę wszystkim zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym oraz satysfakcji i rozwoju zawodowego w PROCHEMIE.

9 AKTUALNOŚCI 9 Informacje Zarządu PROCHEM S.A. otrzymał informację od spółki zależnej Elektromontaż Kraków S.A. o rozwiązaniu w dniu 5 grudnia 2012 r. na zasadzie porozumienia stron znaczącej umowy zawartej w dniu 18 maja 2011 r. pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie a Konsorcjum Firm, w którym uczestniczył Elektromontaż Kraków S.A Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą materiałów i montażem urządzeń oraz wyposażenie obiektu PADERE- VIANUM II Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyczyną rozwiązania umowy jest aktualna kondycja fi nansowa Lidera Konsorcjum fi rmy Budostal 2 oraz inne niemożliwe do przewidzenia na etapie ofertowania i podpisywania umowy okoliczności. W wyniku rozwiązania ww. umowy portfel posiadanych zleceń Elektromontażu Kraków S.A. ulegnie zmniejszeniu o około 4 miliony zł PROCHEM S.A. podpisał z międzynarodową fi rmą chemiczną umowę na wykonanie wstępnych prac projektowych dla zakładu produkcji chemikaliów specjalistycznych w Polsce. Zgodnie z zawartą umową strony planują, że kontrakt na całość usług inżynierskich dotyczących tej inwestycji czyli projektowanie, kompletację dostaw i zarządzanie realizacją (EPCM) zostanie podpisany po podjęciu przez inwestora ostatecznej decyzji o budowie zakładu PROCHEM S.A. otrzymał podpisaną obustronnie umowę z POSCO ENGINEE- RING & CONSTRUCTION CO. LTD. ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz innych usług inżynierskich, dla Zakładu Termicznej Przeróbki Odpadów w Krakowie. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zł plus VAT.Termin wykonania przedmiotu umowy r Spółka otrzymała zawiadomienie od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA PROCHEM S.A. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów było zbycie akcji spółki PROCHEM. Przed zmianą udziału przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał szt. akcji PROCHEM S.A., co stanowiło 5,01% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz akcje będące w posiadaniu ww. funduszu dawały głosów, co stanowiło 5,0 % ogólnej liczby głosów na WZA PROCHEM S.A. Na dzień 12 marca 2013 roku ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada szt.akcji PROCHEM S.A., co stanowi 4,89% udziału w kapitale zakładowym oraz posiadane akcje dają głosów, co stanowi 4,89% ogólnej liczby głosów na WZA spółki. Jednocześnie ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych zawiadamia, że na dzień 12 marca 2013 r. całkowity stan posiadania akcji spółki PROCHEM S.A. wynosi szt., co stanowi 4,89% kapitału zakładowego spółki oraz głosów na WZA spółki, co stanowi 4,89% ogólnej liczby głosów na WZA spółki. PROCHEM Kogeneracja nuklearna - projekt HTRPL PROJEKTY EUROPEJSKIE tekst: Ludwik Pieńkowski W dniach luty 2013 r., na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji, które realizują projekt HTRPL, w tym również PROCHEMU. Obejmuje on zbadanie możliwości wykorzystania w polskim przemyśle reaktorów wysokotemperaturowych typu HTR (High Temperature Reactor), które należą do rodziny reaktorów modularnych małej mocy SMR (Small Modular Reactor). Projekt HTRPL uruchomiono pod koniec 2012 roku, jest on częścią strategicznego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Jego realizację zaplanowano na okres 30 miesięcy, a budżet projektu przekracza 6 milionów złotych. Najważniejsze zalety reaktorów wysokotemperaturowych wynikają z ceramicznej konstrukcji ich rdzenia i ze stosunkowo niewielkiej mocy cieplnej, która nie przekracza kilkuset megawatów. Dzięki tym cechom reaktory HTR mają bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa i łatwiej można sfi nansować budowę pojedynczego, małego modułu. Jednym z zasadniczych celów projektu HTRPL jest zbadanie warunków wykorzystania reaktorów HTR przez energochłonny polski przemysł oraz określenie optymalnego systemu jądrowej kogeneracji, czyli wykorzystania wysokotemperaturowego ciepła do zasilania procesów technologicznych i do produkcji energii elektrycznej. Współcześnie dwa reaktory testowe typu HTR pracują w Chinach i w Japonii. Przewiduje się, że pierwsza instalacja przemysłowa zostanie uruchomiona w Chinach w roku 2017, a spodziewany koszt inwestycji nie przekroczy 2500 dolarów za 1 MW mocy elektrycznej. Natomiast w USA i w Europie obecnie prowadzone są programy badawcze w ramach EURATOMu, w których od lat uczestniczą polskie jednostki naukowe i przemysłowe. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób ze środowisk naukowych i przemysłowych. Liderem projektu HTRPL jest AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, a partnerami PROCHEM S.A., TAURON Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów - Uniwersytet Warszawski, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., NCBJ - Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Techniki Cieplnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, GIG - Główny Instytut Górnictwa, IChPW - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, INS - Instytut Nawozów Sztucznych.

10 GIEŁDA I FINANSE 10 Wyniki finansowe IV kwartał 2012 rok tekst: Dyrektor Finansowy Krzysztof Marczak WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) PROCHEM S.A GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. IV kwartał 2012 Cztery kwartały 2012 IV kwartał 2012 Cztery kwartały 2012 I. Przychody ze sprzedaży II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (167) III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 909) (4 093) (949) (2 615) IV. Zysk (strata) brutto (2 606) (1 784) (2 524) V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej (1 986) (1 395) (1 626) (3 248) (3 941) VI. Aktywa razem VII. Kapitał własny, ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,51) 0,79 (0,42) (1,01) IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) - 17,98-28,35 Według wstępnych danych Spółka w 2012 roku uzyskała przychody ogółem w wysokości 97 mln zł o 40 mln zł mniej niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży usług i towarów stanowią 88% łącznych przychodów. Strata na działalności operacyjnej jest efektem niedostatecznej ilości zleceń dla Oddziału PROCHEM Projekt. Przychody ogółem Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. w 2012 roku wyniosły 141 mln zł. Brak zleceń w projektowaniu przełożył się również na efektywność działalności Grupy Kapitałowej. Za 2012 r wskaźniki efektywności sprzedaży i płynności są następujące: 2012 r r. 1. Wskaźniki zyskowności: (w %) stopa zysku brutto na sprzedaży -3,6 0,3 stopa zysku brutto 3,7 3,1 stopa zysku netto 3,5 2,5 zysk na 1 akcję 0,79 0,82 2. Wskaźniki płynności bieżącej 1,32 1,21 Rok 2012 (wyniki końcowe przed audytem fi rmy audytorskiej KPMG Audyt Sp. z o.o., Sp. k.) WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) PROCHEM S.A GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. rok 2012 rok 2011 rok 2012 rok 2011 I. Przychody ze sprzedaży II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 093) (2 615) IV. Zysk (strata) brutto (2 524) V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej (3 248) (3 941) VI. Aktywa razem VII. Kapitał własny, ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,79 0,82 (1,01) 1,28 IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,98 17,16 28,35 28,98

11 GIEŁDA I FINANSE 11 Na parkiecie tekst: Dyrektor Finansowy Krzysztof Marczak W dalszym ciągu obserwujemy wzrost wartości akcji PROCHEMU, których cena zwiększyła się przez ostatni rok o 24,4%. Jest to znacznie lepszy wynik w porównaniu z wartością indeksu WIG, który w tym samym okresie wzrósł tylko o 11,4% i wygląda szczególnie imponująco na tle indeksu WIG-Budownictwo, który stracił 39,4% , , , , ,00 Zmiany indeksu spółek budowlanych oraz WIG-u w okresie ,00 WIG 5000,00 WIG - Budownictwo 0, Wykres przy założeniu, że na r. WIG i Indeks Spółek Budowlanych miały jednakową wartość WOLUMEN PROCHEM WIG 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Kurs (PLN) Zmiany ceny PROCHEMU i WIG-u w okresie Wykres przy założeniu, że na r. PROCHEM i WIG miały jednakową wartość PROCHEM Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Z YCIA FIRMY tekst: Piotr Słupczyński W grudniu 2012 r. PROCHEM otrzymał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do klauzuli POUFNE. W związku z powyższym PROCHEM uzyskał zdolność do ochrony informacji niejawnej i może wytwarzać, przetwarzać, przekazywać i przechowywać informacje niejawne do klauzuli POUFNE (łącznie z klauzulą ZASTRZEŻONE ). SBP zachowuje ważność przez 10 lat. Obowiązek posiadania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego został nałożony przez ustawodawcę na każdą fi rmę, która ma zamiar ubiegać się albo wykonuje zadania związane z dostępem do informacji niejawnych (Ustawa o Ochronie Informacji Niejawnych z dnia roku). Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność fi rmy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych. Dla klienta natomiast jest to informacja o tym, że fi rma jest sprawdzona przez organa ochrony państwa i warto z nią współpracować. W trakcie postępowania ustalane jest czy przedsiębiorca posiada możliwości do ochrony informacji niejawnych w rożnych aspektach, począwszy od analizy sprawozdań fi nansowych fi rmy, przez sprawdzenie środków ochrony fi zycznej, poszczególnych osób piastujących stanowiska w strukturze pionu ochrony, do audytu i akredytacji systemu teleinformatycznego. W PROCHEMIE zgodnie z wytycznymi ABW zostały wydzielone odpowiednie strefy bezpieczeństwa, wdrożone zostały Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego oraz Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa. Powstał także obowiązek przeprowadzenia raz na rok analizy ryzyka zgodnie z wytycznymi ABW. Osoby pracujące z w/w informacjami muszą posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia prowadzonego przez Pełnomocnika d.s. Ochrony Informacji Niejawnych. Ponadto, osoby pracujące z informacją niejawną w rozumieniu w/w ustawy mają obowiązek postępowania według określonych, zatwierdzonych przez organa ochrony państwa procedur. Nieprzestrzeganie ich może wiązać się z odpowiedzialnością karną.

12 Noworoczne spotkanie Klubu Seniora Z YCIA FIRMY 12 tekst: Teresa Wygryzowska foto: Magdalena Czekaj Tradycją naszej firmy (rzadko już spotykaną w świecie biznesowym) jest utrzymywanie kontaktu z byłymi pracownikami. Spotkania noworoczne Klubu Seniora mają długoletnią historię, formułę i program. Tegoroczne odbyło się 24 stycznia br. (to już po raz 33-y). Obecnie w Klubie zrzeszonych jest 336 osób - emeryci i renciści, którzy zakończyli pracę w naszej firmie. Spotkanie rozpoczęło się jak zawsze od powitania wszystkich zebranych przez przewodniczącego Klubu Henryka Kamionkę. osiągnięciach fi rmy w ubiegłym roku, o wynikach fi nansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz o planach na najbliższy rok. Uczestnicy spotkania chwilą ciszy uczcili pamięć jedenastu członków, którzy w 2012 r. opuścili Klub na zawsze. Powitano pięciu nowych członków Klubu. Jak zwykle szczególne podziękowania przewodniczący skierował do Joli Bujalskiej za organizację spotkania, a także pomoc w załatwianiu wszelkich spraw formalnych dotyczących kontaktów członków koła z fi rmą. W imieniu wszystkich przybyłych podziękował za zorganizowanie tego spotkania, a oklaski zebranych były podziękowaniem dla Zarządu Spółki, który pomimo ograniczeń związanych z panującym kryzysem ekonomicznym, podtrzymuje tradycję kontaktów i opieki nad członkami Klubu. Będąc pracownikami byliśmy mocno związani z PRO- CHEMEM, jego sukcesami oraz problemami. Przybywając tutaj potwierdzamy, że w dalszym ciągu interesuje nas los fi rmy. Następnie Prezes Jarosław Stępniewski poinformował zebranych o najważniejszych

13 Z YCIA FIRMY 13 Nowi pracownicy Miło nam poinformować, że w naszych szeregach mamy nowe koleżanki i kolegów: mgr Ludwika Rusinowicz - na stanowisku asystenta kierownika projektu, mgr inż. Marcin Łaskawski - na stanowisku asystenta projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt, mgr inż. Tomasz Chabior - na stanowisku asystenta projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt, mgr inż. Karol Olek - na stanowisku asystenta projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt, mgr inż. Wojciech Sokolnicki - na stanowisku specjalisty ds. realizacji w Zespole Kompletacji Dostaw, inż. Joanna Ładziak - na stanowisku asystenta projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt, mgr inż. arch. Maria Piątkowska na stanowisku asystenta projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt, inż. arch. Daniel Gnap - na stanowisku asystenta projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt, mgr inż. arch. Monika Górko - na stanowisku starszego projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt, mgr inż. Jakub Kubasiak - na stanowisku asystenta projektanta w Oddziale PROCHEM Projekt. Witamy w naszej rodzinie prochemowskiej i życzymy dużo sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z pracy! Z notatnika emeryta (6) czyli: nie tylko podróże na emeryturze tekst: Piotr Wowkonowicz Ponownie zaglądamy na blog naszego kolegi Piotra Wowkonowicza, który przepracował 40 lat w PROCHEMIE, przeszedł na zasłużoną emeryturę i na swoim przykładzie podpowiada, jak aktywnie zagospodarować czas wolny od obowiązków zawodowych. Przychodzą wreszcie tak długo oczekiwane ferie zimowe. Cóż lepszego, jak niepracujący dziadek, który chętnie pójdzie na superprodukcje jak Alvin i wiewiórki czy Auta i przy okazji postawi nachosy z ice tea. A tu jeszcze jest górka Szczęśliwicka, gdzie na hasło Lato w mieście (albo zima, nie pamiętam) można całą godzinę jeździć na nartach za darmo. Dziadek, jak ty dobrze jeździsz! - powiedział z podziwem Jasiek. Postanowiłem pójść za ciosem. Zaprosiłem chłopaków - Jaś trzecioklasista i Jozin z Bazin (Mateusz), dumny, że poszedł w przedszkolu do średniaków - do siebie do domu. Mieli mi pokazać na komputerze swoje gry. Chłopcy jakby się urodzili przyrośnięci do komputera, śmiganie po Internecie, że oczy nie nadążały. Coś tam miałem im pokazać, ale nie jestem na bieżąco z interaktywnymi grami internetowymi więc nie sprostałem. Dziadek, nie znasz się usłyszałem to nie tak. I pokazali jak. No nie, kurczę pieczone w pysk! Ja się nie znam??? Tutaj tracę całkowicie bezpodstawnie autorytet, ale kto, jak nie ja, ukończył jako pierwszy w PROCHEMIE studia podyplomowe, na kierunku Informatyka w budownictwie? Kto napisał w latach 70 kilkanaście programów w Assemblerze i Fortranie, stosowanych potem przez lata w projektowaniu? A w latach 80, gdy karierę zaczął robić pierwszy Sinclar 16 kb (młodzieży, to nie błąd, nie 16 terra, giga czy mega, lecz kilobajtów!!) kto zakupił Sinclara Spectrum o niebotycznej pamięci 128 kb. Kto napisał do niego w Basicu programy na muzykę i różne gry?? No pytam - kto?! Jaśka co prawda zaciekawiły te gry, ale po kilku kontrolnych pytaniach powiedział, że prymitywne i stracił zainteresowanie. Czas umierać? O nie!!! Wspólnie z Eweliną (żoną) próbowaliśmy wielu miejsc na spędzenie tygodnia na dokończenie na str. 14

14 Z YCIA FIRMY 14 Z notatnika emeryta (6) czyli: nie tylko podróże na emeryturze dokończenie ze str. 13 nartach. Było Livigno, ongiś atrakcyjne ze względu na strefę wolnocłową, i Bormio. Było Cavalese z Alpe Cermis, pod które Justynka (Kowalczyk) wbiega w tempie lokomotywy, choć ze zjechaniem z Czeremisa wielu miałoby kłopoty. Mieszkaliśmy w Tre Valli, w Cortinie d Ampezzo, a w San Martino di Castrozza chwyciły nas nieprzytomne opady śniegu, że bez łańcuchów ani rusz. Pięknie było na Lusi nieopodal Moeny i na Latemar z pięknymi trasami do Pampeago czy Predazzo. Znamy i Val di Sole i karuzelę Sella Ronda, wjeżdżaliśmy na dach Dolomitów - Marmoladę. Skusiliśmy się kiedyś nawet na Plan de Corones, choć już sama nazwa Kronplatz powinna wzbudzić podejrzenia. I wiele innych, których nie wymienię z braku miejsca. Ale zawsze wracamy do Alleghe, na południe od Cortiny, gdzie króluje wspaniała góra Civetta czyli sowa. Już na wjeździe przywitały nas olbrzymie transparenty: Tour de Pologne. I to nie tylko na dole, ale i na górze! Czyżby Lang umieścił tam metę jednego z etapów?? Można było też zrobić sobie zdjęcia na podium (dla kolarzy?). Zazwyczaj na tzw. lunch zjeżdżamy zwykle do schroniska na bombardino (na bazie ajerkoniaku z naparem z kawy i kremem) z batonikiem. Pewnego razu zastaliśmy na tarasie kapelę grającą takie kawałki jak stand by me czy knocking on heavens door. Narciarze tak się rozochocili, że ruszyli w tany. W butach narciarskich!! Niech żyje bal! Przeglądam gazetkę Prochemowską i, mimo iż to pora karnawału, nie widzę żadnej wzmianki o balu. Ongiś tradycją były tzw. spotkania integracyjne, które przybierały formy coraz bardziej uroczyste i w końcu bywały to bale z prawdziwego zdarzenia. I tak: Lata 90 - organizowane były spotkania w grupach - pracowniach, zespołach, etc. Rok lecie PROCHEMU. Wspaniały bal w hotelu Marriott, uświetniony występami Maryli Rodowicz. W holu Marriott a stoi fortepian, to mi wystarcza by dla odprężenia troszkę pograć. Robi się niemałe audytorium, co pewnikiem zadziwiło Marylę gdzie podziała się nagle część słuchaczy? Kolega Paweł Kolczyński - mistrz kamery - to wszystko nagrał, no i ten występ też jest na fi lmie z imprezy. Rok Bal wypada w dzień powrotu z nart. Wstajemy o 3 rano, o 4:00 wyruszamy z Falcade km to 14 godzin jazdy, i czasu starcza by punktualnie o 20:00 zameldować się na balu. No i o 3 rano - spać. Luty Po występach kabaretu Niemoralnego Pokoju (Moralnego Niepokoju) nadeszła pora na gwiazdę - byłego Trubadura. Krzysztof Krawczyk śpiewa stare i nowe przeboje, sala razem z nim, wszyscy dobrze się bawią. Śpiewa stare dobre standardy m.in. Hello, Mary Lou Ricky Nelsona dobrze znany przebój z początków lat 60. Ja tańczę akurat koło estrady i śpiewam - tzn. drę się razem z nim, bo akurat znam słowa. Utwór się kończy i Krawczyk łapie mnie za grabę, ściska i mówi - MISTRZU! Pierwszy raz widzę, żeby ktoś znał całe słowa!! I oznajmia: Śpiewam pierwszą zwrotkę - gościu (czyli ja) śpiewa. Myślę sobie - pęknie przy drugiej, a on nic. Myślę - trzeciej to normalnie nikt już nie zna, a on zna!!. Miszczu- powtarza- gratulacje. Jak tak myślę - to idę po autograf znów okrągła rocznica, tym razem 60-a. Niezrównane występy Grupy Mocarta, zespołu Kombi, mima Ireneusza Krosnego i konferansjerki Artura Andrusa. A ponieważ na 60 rocznicę zaprosili też i oldboyów, poczekam do 70-tej. Jak dociągnę to może i mnie zaproszą? W Muzeum Ziemi wystawa o Norwegii. Przecudowne krajobrazy i klimaty, jakże inne od tych śródziemnomorskich. Dochodzą do tego jeszcze pokazy zdjęć i opowieści kolegów, którzy już zaliczyli te okolice. I męska decyzja: w tym roku zmiana kierunku - na północ. Wybieramy czerwiec jako optymalną porę, głównie ze względu na najdłuższe dni, a chcemy przecież obejrzeć słynne białe noce i zrobić zdjęcia zorzy nad fi ordami. Most Północny Oj, długo powstawał, i nieomalże na naszych oczach. Mieszkam z żoną niedaleko - na Bielanach, toteż tradycją stały się wycieczki rowerowe w stronę klubu Hutnik, nieopodal kortów którego ten most zbudowano. Widzieliśmy powstawanie dojazdów, przyczółków, nasuwanie przęseł, z zainteresowaniem śledziliśmy powstawania ścieżek rowerowych. Nie mogliśmy się oprzeć pokusie by na sępa wjechać nań któregoś ranka na rowerach tuż przed ofi cjalnym otwarciem i dotarliśmy bez przeszkód na drugą stronę. Tarchomin. Swego czasu gdy jeździliśmy tam do dentystki - kosztowało to za każdym razem godzinę, a od błądzenia uratowała nas w końcu nawigacja GPS. Zrezygnowaliśmy. Teraz wyjechaliśmy prawie wprost na ten adres. Chyba się z nią przeprosimy. No i dobrze, że pojechaliśmy wcześniej. Gdy w dzień uroczystego otwarcia chciałem ten wyczyn powtórzyć - już się nie dało. Tłum zbity pozwalający z trudem na przepchnięcie się pieszo. Na rowerach - zadanie z cyklu hard core. Po drodze widzimy zbierających podpisy zwolenników powrotu do nazwy Most Północny (przypominam - ofi cjalnie został otwarty jako most im. Marii Skłodowskiej-Curie). Zobaczymy czy nazwa przetrwa, jak nazwa placu Wilsona, Ronda Babka i wiele innych zmienianych na siłę. Za to wieczorem pokaz ogni sztucznych widocznych na kilka kilometrów i fi esta nie do zapomnienia. Swoją drogą ciekaw jestem, kiedy ten most doczeka się połączenia z drogą na Białystok, co ułatwi nam dojazd na działkę. Dnia 15 stycznia 2013 r. w wieku 82 lat zmarł mgr inż. Andrzej Prus Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej pracę w PROCHEMIE rozpoczął w 1956 r. na stanowisku projektanta w Pracowni Elektrycznej TE, następnie st. projektanta, gł. projektanta, kierownika pracowni, a pod koniec kariery zawodowej weryfi katora. Kilka lat pracował na budowie eksportowej w Z.Ch. Duslo Sala w Czechach. W 1995 r. po 39 latach pracy w PROCHEMIE przeszedł na emeryturę. Pogrzeb Kolegi odbył się 21 stycznia 2013 r. Dnia 18 lutego 2013 r. w wieku 82 lat zmarł inż. Tadeusz Komacki Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pracę w PROCHEMIE rozpoczął w 1962 r. na stanowisku projektanta. Następnie z przerwami pracował w fi rmie jako specjalista, kosztorysant. Na emeryturę przeszedł w 1992 r. Pogrzeb Kolegi odbył się 25 lutego 2013 r. Rodzinom naszych zmarłych Kolegów składamy serdeczne wyrazy współczucia.

15 Galeria Irydion 15 grudzień - styczeń W grudniu 2012 r. i styczniu 2013 r. w Galerii Irydion w Warszawie miała miejsce wystawa malarstwa Danuty Niklewicz - malarki i projektantki sztuki użytkowej, mieszkającej w Warszawie. Artystka od wielu lat zajmuje się twórczością plastyczną, preferuje wilgotną technikę akwareli (wet/ wet) nawiązując tematyką do współczesnego malarstwa pejzażowego i abstrakcyjnego. Zafascynowana jest mazurskim pejzażem - jego światłem, barwami, odbiciami w wodzie, refl eksami słonecznymi - dlatego też stara się zatrzymać i utrwalić te niepowtarzalne chwile. Jej własna, lekka interpretacja przestrzeni zarówno przy pomocy wilgotnej i rozmytej techniki akwareli, jak i przy pomocy koloru, światła, nastroju pozwala tworzyć ciekawe impresyjne kompozycje. tekst i foto: Maciej Przedpełski

16 Galeria Irydion 16 marzec tekst i foto: archiwum artystki W marcu br. do Galerii Irydion zawitała wystawa obrazów naszej byłej koleżanki Bożeny Woźniak. Jej motto artystyczne to słowa Alberta Einsteina: Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia. Z wykształcenia jest ekonomistką (w PROCHEMIE przepracowała ponad 35 lat), ale w duszy zawsze czuła się artystką. Malarstwa uczyła się u Anny Sobierajskiej, następnie w pracowni prof. Aleksandra Turka oraz w Salonie Pruszkowskim u Aliny Dorada-Krawczyk. Maluje pastelami i akwarelą, ale najczęściej posługuje się techniką olejną. Tematy, które najczęściej podejmuje to kwiaty i martwa natura, ale wciąż poszukuje nowych treści i form. Ostatnio zaczęła odkrywać malarstwo abstrakcyjne. Brała udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych oraz plenerach malarskich. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa w Warszawie.

PROCHEM S.A. 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel.: (+48 22) 32 60 100, fax: (+48 22) 32 60 101 www.prochem.com.pl

PROCHEM S.A. 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel.: (+48 22) 32 60 100, fax: (+48 22) 32 60 101 www.prochem.com.pl RAPORT 2014 ROCZNY ASTRUM BUSINESS PARK - nowa siedziba PROCHEM S.A. PROCHEM S.A. 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel.: (+48 22) 32 60 100, fax: (+48 22) 32 60 101 www.prochem.com.pl RAPORT 2014 ROCZNY

Bardziej szczegółowo

02 / 2 0 07 (0 6) (M A J )

02 / 2 0 07 (0 6) (M A J ) 02 / 2 0 07 (0 6) (M A J ) Manubuild w Rotterdamie strona 4 Polski Millau strona 5 Zbiorniki i statki strony 6-7 Budowlaniec z wyboru strona 8 Wszystkie mosty nasze strona 10 Imponujący wynik strona 12

Bardziej szczegółowo

Metrem na Bielany strona 3 Mieszkania z widokiem strony 4-5 Na Trakcie Królewskim strona 6 W drodze do Europy strony 8-9 Drogowa lokomotywa strona 10

Metrem na Bielany strona 3 Mieszkania z widokiem strony 4-5 Na Trakcie Królewskim strona 6 W drodze do Europy strony 8-9 Drogowa lokomotywa strona 10 03/ 2 0 0 6 ( W R Z E S I E Ń ) Metrem na Bielany strona 3 Mieszkania z widokiem strony 4-5 Na Trakcie Królewskim strona 6 W drodze do Europy strony 8-9 Drogowa lokomotywa strona 10 Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4. Zgrany duet str. 5. Gramy w otwarte karty str. 6

0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4. Zgrany duet str. 5. Gramy w otwarte karty str. 6 0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4 Zgrany duet str. 5 Gramy w otwarte karty str. 6 Wrocławski stadion dla Mostostalu Studia szyte na miarę Inżynierowie Mostostalu Warszawa ponownie usiedli

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

05/2010 (23) (GRUDZIEŃ) Sukces na miarę regionu str. 5 Wyjątkowa pod każdym względem str. 8 Świadectwo tamtych dni str. 12

05/2010 (23) (GRUDZIEŃ) Sukces na miarę regionu str. 5 Wyjątkowa pod każdym względem str. 8 Świadectwo tamtych dni str. 12 05/2010 (23) (GRUDZIEŃ) Sukces na miarę regionu str. 5 Wyjątkowa pod każdym względem str. 8 Świadectwo tamtych dni str. 12 Szanowni Państwo, Już po raz szósty mam przyjemność składać życzenia świąteczne

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Łukasz Boroń prezes Zarządu PKP CARGO

Łukasz Boroń prezes Zarządu PKP CARGO Magazyn Pracowników PKP CARGO Nr 1 (19) 2013 Łukasz Boroń prezes Zarządu PKP CARGO Rozmowa str. 3 Łukasz Boroń: Chciałbym poprosić Państwa o współpracę, której efektem będą jeszcze lepsze wyniki. Chcę,

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium. Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111]

W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium. Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111] W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111] s. 4 s. 6 s. 10 s. 11 s. 24 s. 28 s. 30 s. 30 s. 31 s. 32 s. 33 s. 34 Styczeń - Luty

Bardziej szczegółowo

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców S T R E FA I N Ż Y N I E R A p r z e w o d n i k d l a s t u d e n t ó w p o l i t e c h n i k szerokie perspektywy branże i firmy dla inżynierów k a r i e r a w IT co warto wiedzieć d r o g a n a szc

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str.

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str. ACRON 100 Na dziś i na przyszłość VENEZ 30 Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. 28 str. 36 str. 40 str. 73 Złoty sponsor targów Spis

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków SPIS TREŚCI Energia - towar na giełdzie 8 Rusza wolontariat Liczy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystać technikę do maksimum

Wykorzystać technikę do maksimum 1 firma, 1 społeczność, 1 wydawnictwo ArcelorMittal Warszawa październik 2009, Nr 4 04 Wykorzystać technikę do maksimum Bardzo dobre wyniki stawiają obecnie nasz piec Danarc w absolutnej czołówce pieców

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy EK press pod Parasolem MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 1 (18) styczeń 2012 2012 Nowe przetargi w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Gorzów, ZEDO i Zgierz Inwestycje str. 4

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #4 (24) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor Kluczowym hasłem, które wyznacza

Bardziej szczegółowo

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota 1 firma, 1 społeczność, 1 wydawnictwo ArcelorMittal Warszawa kwiecień 2009, Nr 2 04 Stalownia - załoga na trudne czasy Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. 02 04 05 Dzień BHP Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Więcej niż dobre pomysły

Więcej niż dobre pomysły Wydanie 2009/2010, Numer 27 Magazyn Grupy KAEFER KAEFER Nasza strategia na przyszłość PRZEMYSŁ Proekologiczne technologie dla Projektu Albian Sands Dolphin Energy przyznaje nam kontrakt na prace serwisowe

Bardziej szczegółowo

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych polska EnerGIA magazyn NR 9 (11) wrzesień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych spis treści Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

W Pałacu Prezydenta RP

W Pałacu Prezydenta RP " 5tee W Pałacu Prezydenta RP Od pierwszej edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego tj. od 1994 r. celem Przeglądu Technicznego było z jednej strony podnoszenie prestiżu inżynierów,

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Nr 6, Styczeń 2009 Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Drodzy Czytelnicy! 3 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Aktualności Umiarkowany optymizm w 2009 roku Być blisko klienta Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo