Biuletyn Informacyjny nr 18 (367) maja 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny nr 18 (367) 12-18 maja 2014 r."

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 18 (367) maja 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 12 maja POLSKI KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ "ENERGIA JUTRA" Podsekretarz stanu w MIiR Marceli Niezgoda weźmie udział w Polskim Kongresie Energii Odnawialnej "Energia Jutra". Lublin, Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40, godz ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY SIECIACH SZEROKOPASMOWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w uroczystości rozpoczęcia robót budowlanych przy sieciach szerokopasmowych w woj. świętokrzyskim, finansowanych z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Kielce, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68, godz WIELKI TEST WIEDZY O EUROPIE W 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zapraszamy na Wielki Test o Europie. Już po raz trzeci będziemy mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat Europy. 12 maja, o godz. 20: 25 na pytania w studiu odpowiadać będą polscy artyści, sportowcy, dziennikarze, politycy oraz cudzoziemcy, którzy swoje losy związali z Polską. W wydarzeniu weźmie udział wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska. Więcej na: TVP 1, godz Środa, 14 maja UROCZYSTE OTWARCIE TARGÓW W KIELCACH Sekretarz stanu w MIiR Zbigniew Rynasiewicz weźmie udział w otwarciu XX Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, w uroczystościach związanych z 20 leciem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz zabierze głos na konferencji Inwestycje drogowe GDDKiA- od przetargu do ostatecznego rozliczenia z wykonawcą. Kielce, Centrum Kongresowe Targów Kielce, ul. Zakładowa 1, godz

2 Czwartek, 15 maja OTWARCIE ODCINKA S3 Wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska weźmie udział w otwarciu odcinka drogi S3 od Gorzowa Wielkopolskiego do Międzyrzecza. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Międzyrzecz, godz X KONFERENCJA STACJE KONTROLI POJAZDÓW Sekretarz stanu w MIiR Zbigniew Rynasiewicz weźmie udział w X Konferencji Stacje Kontroli Pojazdów rokiem badań technicznych- przyszłość zaczyna się dziś. Rawa Mazowiecka, Hotel Ossa Congress, godz SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ŚRODOWISKA TELEINFORMATYCZNEGO Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w spotkaniu przedstawicieli rządu z reprezentantami środowiska teleinformatycznego. Warszawa, Pałacyk Zamoyskich, ul. Foksal 2, godz Piątek, 16 maja KONFERENCJA TEMATYCZNA: KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA Sekretarz stanu w MIiR Adam Zdziebło weźmie udział w konferencji tematycznej w ramach prac nad Krajową Polityką Miejską dyskusja wokół wybranych zagadnień (kształtowanie przestrzeni, zarządzanie obszarami miejskimi, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimat, niskoemisyjność i efektywność energetyczna). Wodzisław Śląski, Hotel AMADEUS ul. Jastrzębska 9, godz URUCHOMIENIE SYSTEMU USŁUG INFORMACJI RZECZNEJ Podsekretarz stanu w MIiR Dorota Pyć będzie uczestniczyć w uruchomieniu systemu usług informacji rzecznej (RIS - river information services). Szczecin, Urząd Żeglugi Śródlądowej, pl. Stefana Batorego 4, godz KONGRES POLSKI CYFROWEJ Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w Kongresie Polski Cyfrowej podczas panelu Informatyk polska specjalność?. Więcej na: Warszawa, Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, godz ŚWIĘTO AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Podsekretarz stanu w MIiR Dorota Pyć będzie uczestniczyć w obchodach Święta Szkoły w Akademii Morskiej w Szczecinie. Szczecin, Akademia Morska, ul. Wały Chrobrego 1-2, godz

3 OTWARCIE MOSTU W KURYŁÓWCE Sekretarz stanu w MIiR Zbigniew Rynasiewicz weźmie udział w uroczystym otwarciu przebudowanego mostu w Kuryłówce w ciągu drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka-Kolonia Polska. Kuryłówka (gr. pow. Cieplice) w ciągu drogi powiatowej 1250R, godz FUNDUSZE EUROPEJSKIE Rząd przyjął projekt tzw. ustawy wdrożeniowej Zapewnienia ram prawnych będących podstawą dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (tzw. ustawa wdrożeniowa). 8 maja br. dokument przyjęła Rada Ministrów. W związku ze zmianą unijnych aktów prawnych regulujących kwestie związane z wdrażaniem funduszy polityki spójności , zaistniała konieczność dostosowania prawa polskiego do odpowiednich regulacji UE oraz stworzenia mechanizmów umożliwiających realizację w Polsce polityki spójności. Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji realizacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Definiuje zasady wdrażania środków polityki spójności, podstawowe dokumenty temu służące oraz podmioty zaangażowane w ten proces. Określa także zadania i tryb współpracy między nimi. Dokument reguluje kwestie związane z rozliczeniami z Komisją Europejską i monitorowaniem efektów dotowanych z UE przedsięwzięć oraz te dotyczące kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych. Porządkuje zagadnienia dotyczące pomocy publicznej, zasady wdrażania instrumentów zwrotnych oraz system wyboru projektów i procedurę odwoławczą. Uwzględnia także nowe zasady realizacji polityki spójności określone przepisami unijnymi, w tym: przeniesienie z poziom Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego kompetencji w zakresie oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli programów z wymogami unijnym (proces desygnacji instytucji, którym powierzono funkcje w procesie realizacji programu); wprowadzenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych. AKTUALNOŚCI 10 lat członkostwa Polski w UE 10 lat z Funduszami Europejskimi 1 maja 2014 roku obchodziliśmy dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 roku otrzymaliśmy z polityki spójności ponad 82 mld euro, które zainwestowaliśmy m.in. w nowe drogi, poprawę środowiska naturalnego, szybki internet, rozwój innowacyjnych firm. Pieniądze, które dostaliśmy, przewyższyły sumę naszych składek członkowskich ponad trzykrotnie. W rezultacie Polska jest największym beneficjentem netto funduszy Unii Europejskiej, a średni poziom dofinansowania UE na mieszkańca w kraju wyniósł 8,5 tys. zł. 3

4 10 lat temu, Polska otrzymała szansę z której efektywnie korzysta na odrobienie zaległości cywilizacyjnych, znaczne przyspieszenie procesów zmierzających do wyrównania różnic w rozwoju oraz w konsekwencji na aktywne włączenie się w budowanie konkurencyjnej gospodarki europejskiej. - Dobrze zainwestowane fundusze europejskie z obu perspektyw zwiększyły konkurencyjność naszej gospodarki, pomagają rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć miejsca pracy. Takie są fakty poparte wieloma rankingami i statystykami krajowymi i zagranicznymi podkreśla wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska. Razem z obu perspektywach unijnych Polska otrzymała ponad 82 mld euro z polityki spójności 14,2 mld euro w latach oraz 67,9 mld euro na lata W perspektywie zainwestowaliśmy wszystkie dostępne fundusze. Z budżetu wykorzystaliśmy już 97,5 proc. funduszy, czyli ponad 66 mld euro. W obu perspektywach, wg stanu na 27 kwietnia 2014 r., beneficjenci zrealizowali łącznie ponad 186 tys. projektów. Największymi beneficjentami w okresie lat były jednostki samorządu terytorialnego (około 34 proc. wartości projektów) oraz przedsiębiorstwa (30 proc.). W strukturze dofinansowania w niemal wszystkich województwach dominują wydatki na transport, następnie na badania i rozwój technologiczny oraz na rozwój zasobów ludzkich. Stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy w Polsce w latach (średniorocznie 4 proc. wobec 1 proc. w UE-27) oraz uniknięcie recesji w kryzysowych latach było w znacznej mierze efektem wykorzystania funduszy unijnych. W latach PKB na jednego mieszkańca Polski osiągnął 66 proc. średniego PKB UE-27. Oznacza to, że zbliżyliśmy się do średniej unijnej o 17 pp. W tym zakresie Polska wyprzedziła pozostałe nowe kraje członkowskie. W grupie 20 regionów z nowych krajów członkowskich o najszybszym tempie konwergencji z UE (w latach ) znalazło się aż 9 polskich województw, na czele z najwyżej rozwiniętymi: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim. Symulacja karambolu największe ćwiczenia służb ratowniczych Symulacja karambolu na Południowej Obwodnicy Warszawy to pierwsze ćwiczenia służb ratowniczych na tak dużą skalę! Policja, straż pożarna, ratownicy medyczni i służby drogowe sprawdziły umiejętność zarządzania akcją ratowniczą na drodze szybkiego ruchu. Ogólnodostępne ćwiczenia, w których udział wziął m.in. wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz odbyły się 9 maja 2014 r. na Południowej Obwodnicy Warszawy (S2/S8) - węzeł Opacz. Karambol na węźle Opacz na Południowej Obwodnicy Warszawy. Na stojącą grupę samochodów najechały kolejne. Bilans: 5 rozbitych aut i 15 poszkodowanych. W jednym z samochodów doszło do rozszczelnienia baku, wskutek czego na jezdnię wyciekł olej napędowy. Trwa akcja ratunkowa tak brzmiałyby doniesienia medialne, gdyby na Południowej Obwodnicy Warszawy faktycznie doszło do wypadku. Na szczęście to tylko ćwiczenia! Symulacja została przygotowana w oparciu o powyższą fabułę. W realizacji wykorzystanych zostało pięć rozbitych pojazdów. Role poszkodowanych odegrały grupa statystów ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Warszawskiej Akademii Medycznej. W akcji ratowniczej wzięły udział jednostki straży pożarnej dysponujące specjalistycznym sprzętem (w tym do ratownictwa chemicznego), policji oraz służby drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na liczbę ofiar, pomoc medyczna udzielana była w specjalnie rozstawionym namiocie, a najcięższe ofiary transportowane będą śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pojawiły się samochodowe wraki, ofiary, ratownicy medyczni udzielający pierwszej pomocy, straż pożarna rozcinająca zgniecione wozy i policja dokonująca czynności procesowych na miejscu zdarzenia. 4

5 Autostradą A1 nad morze! Kierowcy mogą już korzystać z 19 km odcinka autostrady A1 od Włocławka do Kowala. Jest to ostatni oddany do ruchu odcinek autostrady A1 z Gdańska do Łodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dzięki któremu podróż nad morze skróci się o 30 minut. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Jadąc A1 z Łodzi do Gdańska kierowcy maja do dyspozycji nowoczesną, bezpieczną autostradę o długości prawie 300 km. Odcinek z Gdańska do Torunia (152 km), zarządzany przez koncesjonariusza - spółkę Gdańsk Transport Company, został ukończony w październiku 2011 r. W 2013 r. oddano do ruchu odcinki A1 z Kowala do Strykowa oraz z Torunia do Włocławka. Autostrada A1 jest jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych Polski. Jest częścią transeuropejskiego korytarza transportowego, łączącego porty morskie Trójmiasta z Górnym Śląskiem i z południem Europy. Trasa ma strategiczny wpływ na rozwój ekonomiczny regionu i kraju, tworząc korzystne warunki dla nowych inwestycji. Wpływa również na spadek liczby wypadków drogowych i usprawnia komunikację pomiędzy poszczególnymi regionami Polski. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej przyjęta przez rząd Rada Ministrów przyjęła 30 kwietnia 2014 r. Strategię Rozwoju Polski Zachodniej do roku Dokument wyznacza główne kierunki rozwoju makroregionu i stanowi podstawę do programowania działań rozwojowych w ramach programów operacyjnych na lata Prace nad strategią prowadzone były z inicjatywy województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, które na ręce ministra rozwoju regionalnego przekazały założenia do strategii i analizy regionalne wraz z diagnozą strategiczną Polski Zachodniej. Wśród filarów współdziałania w kreowaniu wspólnej strategicznej wizji rozwojowej wskazano elementy łączące regiony Polski Zachodniej, w tym m.in. wolę współpracy w ramach makroregionu, a także dorzecze Odry i transgraniczne położenie. Akcentowano również potrzebę skoncentrowania strategii na tych wyzwaniach rozwojowych, których charakter i skala wymaga współdziałania w układzie ponadregionalnym, wykraczającym poza granice jednego województwa. Strategia koncentruje się na identyfikacji mocnych stron, jak również barier rozwojowych blokujących wykorzystanie atutów makroregionu. Głównym celem Strategii jest wzrost konkurencyjności Polski Zachodniej poprzez efektywne wykorzystanie potencjałów makroregionu. Cel główny będzie realizowany poprzez trzy cele szczegółowe, którymi są: integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu koncentrujący się na zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej i spójności terytorialnej; budowa oferty gospodarczej makroregionu mający na celu dążenie do dalszego wzmocnienia siły gospodarczej makroregionu poprzez współpracę i sieciowanie w wiodących branżach przemysłowych Polski Zachodniej; wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego makroregionu przewidujący działania w celu wykorzystania i wzmocnienia zaplecza badawczo-rozwojowego i transferu wiedzy w celu budowania gospodarki opartej na wiedzy. Podstawowym źródłem finansowania działań będą środki unijne zaprogramowane przede wszystkim w krajowych programach jak i regionalnych programach operacyjnych. W krajowych programach operacyjnych przewidziane zostaną preferencje dla wyboru projektów o charakterze ponadregionalnym. Nowej generacji silniki diesla są produkowane w Polsce Niższe o 10 proc. zużycie paliwa, wysoka jakość i wytrzymałość, niska emisja spalin między innymi tym charakteryzują się innowacyjne silniki wysokoprężne MDB w konstrukcji modułowej. Uroczyste uruchomienie ich produkcji, połączone z otwarciem nowo 5

6 wybudowanej hali produkcyjnej wraz z linią obróbki bloków nastąpiło 30 kwietnia br. Przedsięwzięcie otrzymało blisko 60 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Innowacyjna Gospodarka. Pierwsze silniki zjechały z taśm montażowych polkowickiej fabryki Volkswagena w 2013 r. W ramach projektu wartego ponad 466,4 mln zł, uruchomiono także nowe linie obróbki głowic, a w sierpniu br., do użytku oddana zostanie linia obróbki i linia montażu zintegrowanego modułu sterowania zaworami. Firma zaoferowała silnik wyprodukowany w oparciu o patenty, umożliwiające jego produkcję bez dodatkowego osprzętu (Selektywnej Redukcji Katalitycznej), którego instalacja zwiększała dotychczasowe koszty produkcji o ok. 30 proc. Projekty kulturalne w Krakowie za norweskie fundusze Pawilon Józefa Czapskiego, Pieskowa Skała, Teatr im. J. Słowackiego i Narodowy Stary Teatr to 4 projekty w województwie małopolskim, które uzyskały wsparcie z Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Kwota dofinansowania tych inwestycji z Funduszy Norweskich i EOG wynosi 45,5 mln zł. Celem Programu jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Wsparcie kierowane jest na projekty inwestycyjne z zakresu konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, dokumentowania historii kultury poprzez digitalizację zbiorów, jak również budowy i rozbudowy infrastruktury kultury o znacznym potencjale wpływu na rozwój społecznoekonomiczny. Ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata przeznaczono na ten cel 70 mln euro. W ramach otwartego naboru do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęło 277 wniosków. W wyniku zakończonej oceny, 18 projektów uzyskało ponad 275,2 mln zł z Funduszy Norweskich i EOG, m.in. Nowy Teatr w Warszawie, Muzeum - Zamek w Łańcucie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum w Malborku, Teatr Kwadrat w Warszawie. 7 maja 2014 r. podpisano umowy o dofinansowanie na 4 projekty z województwa małopolskiego z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego: Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie, beneficjent Muzeum Narodowe w Krakowie. Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjnokulturalnej beneficjent Zamek Królewski na Wawelu. Rewitalizacja - remont i przebudowa budynku magazynu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod. - kan., c.o. i instalacji elektrycznych, beneficjent Teatr im. J. Słowackiego. Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym Teatrze (Centrum Edukacji Teatralnej), beneficjent Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. 6

7 KONKURSY Morski świat przyszłości okiem dzieci i młodzieży 4388 prac, a na każdej z nich zupełnie inny Morski świat przyszłości. Zakończyła się druga edycja organizowanego przez MIR konkursu plastycznego o tematyce morskiej. Komisja konkursowa wyłoniła autorów najlepszych prac. Podczas oceny szczególną uwagę zwracano na samodzielność wykonania, zaangażowanie, pomysłowość, estetykę i zgodność z tematyką. Komisja w każdej z trzech kategorii wiekowych wybrała trzy najlepsze dzieła młodych autorów oraz wyróżniła łącznie 60 prac. Uroczyste wręczenie nagród zdobywcom trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej odbędzie się 29 maja 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Konkurs plastyczny Morski świat przyszłości skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat; uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży. Konkurs promuje, rozpowszechnianie i wzmacnianie morskiego wizerunku kraju, jak również rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich. Wyniki na: PRAWO Obowiązujące akty prawne Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , opublikowane w M.P NASZE SPRAWY NA RADZIE MINISTRÓW* Podczas posiedzenia Rady Ministrów (13 maja br.) rozpatrzony będzie m.in.: Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane *Harmonogram może ulec zmianie NASZE SPRAWY NA KOMITECIE RADY MINISTRÓW* Podczas posiedzenia Komitetu Rady Ministrów (15 maja br.) rozpatrzone będą m.in.: Założenia projekt ustawy o pracy na statkach morskich Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających. 7

8 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie wraz z programem. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie upoważnienia Komitetu ds. Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem, w imieniu państwa członkowskiego, zgody na postępowanie do przygotowywanych z udziałem RP programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy Prawo budowlane oraz ustawy oz zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. *Harmonogram może ulec zmianie Biuletyn Informacyjny przygotowywany jest przez Wydział Prasowy; Redaktor Monika Ociepka tel.: , faks: , 8

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 kwietnia FORUM GOSPODARCZE: ROZWÓJ KLUCZOWYCH TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH W RE- GIONIE ŚLĄSKIM W LATACH 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Informacyjny nr 24 (423)

Informacyjny nr 24 (423) Biuletyn ++12069803 Informacyjny nr 24 (423) 22-28 czerwca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU CONNECTING EUROPE: TEN-T DAYS 2015 Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie udział w TEN-T DAYS 2015.

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r. Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 24 SIERPNIA 2015 Spis treści Wykaz skrótów... 2 1 Wstęp... 3 2 Diagnoza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo SZCZECIN 2013 r. Spis treści ANALIZA PROGRAMÓW I AKTÓW PRAWANYCH (KRAJOWE, UE)... 2 Część diagnostyczna - TEZY...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU KONFERENCJA: OBSZAR FUNKCJONALNY ZAGŁĘBIA GÓRNICZO-ENERGETYCZNEGO BEŁ- CHATÓW Podsekretarz stanu w MIR Paweł Orłowski weźmie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Polska w UE. Bilans dziesięciolecia

Polska w UE. Bilans dziesięciolecia Polska w UE Bilans dziesięciolecia Wstęp Bilans 1 maja 2014 roku przypada dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chyba nikt dekadę temu nie miał wątpliwości, że był to historyczny

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo