I KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA"

Transkrypt

1 I KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA ETAP 1 Rok szkolny 2006/2007 W każdym zadaniu jest tylko jedna odpowiedź prawidłowa. 1. Cenę batonika czekoladowego, który kosztuje 1,25 złoty, podwyższono o 20%, a po dwóch tygodniach obniżono o 20%. Cena batonika po obu zmianach jest równa: A. 1,25 zł B. 1,80 zł C. 1,20 zł D. 1,50 zł 2. Mąż zarabia o 50% więcej niż żona. O ile procent żona zarabia mniej niż mąż? 1 2 A. 33 % B. 50% C. 40% D. 66 % Księgarz obniżył o 10% planowaną początkowo cenę atlasu, a mimo to jego zysk wyniósł 8%. Jaki był planowany początkowo zysk ze sprzedaży tego atlasu? A.30% B. 12% C. 18% D. 20% 4. Jeśli 1000 złotych ulokujemy w banku, na 30% rocznie, to ile pieniędzy będziemy mieć po dwóch latach? A zł B zł C zł D zł 5. Jeśli kursy dolara i marki są następujące: 1 dolar = 4,0765 zł oraz 1 marka = 1,9361 zł, to ile marek (w przybliżeniu) wart jest jeden dolar? A. 2,11 B. 1,98 C. 2,54 D. 1,89 6. Która cena mleka w kartoniku jest najkorzystniejsza? A 2 1 litra za 80 gr B. 1 litr za 1,55 zł C. 1,1 litra za 1,65 zł D. 2 litry za 3 zł 5 gr 7. Nowy samochód kosztuje zł. W pierwszym roku używania jego wartość spada o 30%, w drugim roku o 20%, a w każdym następnym o 10%, tak że po siedmiu latach zachowuje jedną trzecią pierwotnej wartości. Wartość siedmioletniego samochodu jest równa około? A zł B zł C zł D. 0 zł 8. Cenę towaru obniżono o 20%. O jaki procent należy zwiększyć cenę towaru, aby powróciła do stanu sprzed obniżki? A. 40% B. 20% C. 25% D. 120% 9. Właściciel domu, chcąc oszczędzić energię elektryczną, dokonuje kolejno trzech ulepszeń, które pozwalają zaoszczędzić odpowiednio 20%, 25%, 55% wydatków na ogrzewanie domu. Jaki jest ostateczny procent dokonanych oszczędności? A. 33,3% B. 27,5% C. 73% D. 100% 10. O ile korzystniejsze jest ulokowanie kwoty 100 zł na 2 lata, oprocentowane 2% w stosunku rocznym, z kapitalizacją odsetek po roku, niż ulokowanie tej samej kwoty na taki sam czas i procent, gdy nie ma kapitalizacji odsetek? A. 2,04 zł B. 2,40 zł C. 0,40 zł D. 0,04 zł 11. Dwa rowery górski i kolarski kosztowały tyle samo. Cenę roweru górskiego najpierw podniesiono o 10%, a potem obniżono o 10%. Z ceną roweru kolarskiego postąpiono odwrotnie: najpierw obniżono ją o 10%, a potem podniesiono o 10%. Z tych dwóch rowerów obecnie: A. droższy jest kolarski B. droższy jest górski C. oba kosztują tyle samo D. Nie wiadomo który jest droższy, bo nie znamy początkowej ceny rowerów 12. Pralkę można kupić za gotówkę, płacąc 1200 zł. Płacąc za nią w 12 ratach po 115 zł, zapłacisz więcej: A. o ok. 9,6% B. o ok. 13% C. o 15% D. o 115% 13. Pan Wiśniewski postanowił kupić małe mieszkanie: W gazecie znalazł 4 oferty. Które z tych mieszkań jest najtańsze? A. Mieszkanie jednopokojowe, 35 m 2, jasna kuchnia, 2300zł/m 2. B. OKAZJA! Słoneczne, małe (36 m 2 ) mieszkanie za jedyne 82 tys. Zł. C. Mieszkanie o powierzchni 32 m 2, cena 2100 zł/m % VAT. D. Mieszkanie willowe 150 m 2, jedynie 1800 zł/m Pewien bank pobiera za usługę opłatę (zwaną prowizją) wynoszącą 0,5% wpłacanej kwoty, lecz nie mniej niż 4,50 zł. Za rachunek telefoniczny na kwotę 800 zł prowizja wynosi: A. 4 zł B. 4,50 zł C. 8 zł D. 40 zł 15. Cenę abonamentu telefonicznego podniesiono z 20 zł na 27 zł. Abonament zdrożał? A. o 25% B. o 26% C. o 35% D. o 74% 16. Pewien towar wraz z 7% podatkiem VAT kosztuje 42 zł 80 gr. Gdy VAT wzrośnie do 22%, to ten sam towar będzie kosztować: A. 37 zł 54 gr B. 48 zł 80 gr C. 49 zł 22 gr D. 52 zł 21 gr

2 17. Na jaki procent pani Jadwiga zaciągnęła kredyt w wysokości 4500 zł, jeżeli po roku zapłaciła jednorazowo 810 zł odsetek? A. 5,5% B. 15% C. 18% D. 36% 18. Pani Ania chodzi na zajęcia Aerobiku. Na ile co najmniej zajęć aerobiku musiałaby chodzić, aby opłacało jej się wykupić karnet miesięczny? AEROBIK Jednorazowe wejście 3 zł Karnet miesięczny 55 zł A. 17 B. 18 C. 19 D Otrzymałeś 100 zł na gwiazdkę i postanowiłeś, że od tej kwoty rozpoczniesz systematyczne oszczędzanie. Począwszy od pierwszego stycznia co miesiąc odkładasz 10 zł. Zależność zaoszczędzonych pieniędzy jako funkcję czasu oszczędzania (w miesiącach) przedstawia wzór: A. 100x 10 B. 10x 1000 C. y = 100x + 10 D. y = 10x W zadaniach wybierz odpowiedni termin 20. Procentowy wzrost średniego poziomu cen w danym okresie: A. deflacja B. inflacja C. denominacja D. integracja 21. Suma dóbr i usług, które można nabyć za dane wynagrodzenie pieniężne. A. płaca realna B. płacą nominalna C. płaca minimalna D. płaca robocza 22. Jedna setna waluty unijnej: A. cent B. eurocent C. centak D. cencik 23. Ilość dóbr oferowana przez producentów przy określonej cenie: A. weksel B. bagaż C. popyt D. podaż 24. Zaliczka na poczet należności: A. akonto B. a vista C. podatek D. in blanco 25. Stawka oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym: A. WIBID B. EURIBOR C. LIBOR D. WIBOR 26. Termin giełdowy oznaczający długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie. A. hossa B. lasso C. bessa D. polisa 27. Dochód akcjonariusza spółki giełdowej z posiadanych przez niego akcji wyliczany na podstawie rocznego zysku spółki akcyjnej. A. weksel B. lawenda C. dywidenda D. odsetki Wykres poniżej dotyczy zadań Histogram obrazuje utarg stacji benzynowej w ciągu tygodnia 28. Jaki był łączny utarg z całego tygodnia? A zł B zł C zł D zł 29 Jaki był średni utarg dzienny? A. ok zł B. ok zł C. ok zł D. ok zł 30. Przyjmijmy, że litr benzyny bezołowiowej kosztuje 4 zł. Ile litrów benzyny sprzedano w minionym tygodniu? A l B l C l D l Na podstawie poniższego wyciągu z Powszechnej Kasy Oszczędności odpowiedz na pytania 31-34:

3 Powszechna Kasa Oszcędności - BP I Oddział Wrocław 31-Wrocław Nr rachunku: Rodzaj rachunku: Waluta rachunku: ROR na każde żądanie PLN Data wystawienia: 01/03/2007 Data rozliczenia odsetek: 28/03/2007 stopa%: 7.00 Posiadacz rachunku: Jan Nowak Wrocław Rynek 15 Data operacji: Opis operacji: Kwota operacji: 01/03/2007 pobory 1230,69 Saldo poprzednie z wyciągu: z dnia: 28/02/2007 kwota: 1339, W jakiej walucie posiada rachunek pan Jan? A. USD B. PLN C. DEM D. EUR 32. Kiedy wpłynęły pobory na konto pana Jana Nowaka? Saldo konta na dzień: 01/03/2007 kwota: A. 1 lutego 2007 r. B. 28 marca 2007 r. C. 28 lutego 2007 r. D. 1 marca 2007 r. 33. Jak oprocentowany jest jego rachunek? A. 17% B. 0,7% C. 7% D. 117% 34. Kiedy bank dopisze odsetki do rachunku? A. 1 lutego 2007 r. B. 28 marca 2007 r. C. 28 lutego 2007 r. D. 1 marca 2007 r. Wykres poniżej dotyczy zadań Wykres przedstawia zmiany stanu konta osobistego pana Nowaka w kwietniu 2007 r kwietnia pan Nowak otrzymał wypłatę. Jaka kwota wpłynęła w tym dniu na jego konto? A zł B zł C zł D zł 36. Ile razy pan Nowak dokonał wypłaty? A. 8 B. 9 C. 10 D W ilu dniach w okresie od 2 kwietnia do 20 kwietnia pan Nowak nie dokonywał operacji bankowych? A. 13 B. 14 C. 17 D Jaka kwota najdłużej utrzymywała się na koncie? A zł B. 500 zł C. 700 zł D zł 39. W którym dniu Kowalski wybrał z konta największą kwotę? A. 20 kwietnia B. 21 kwietnia C. 28 kwietnia D. 29 kwietnia 40. Pan Nowak zrobił debet na swoim koncie w banku, czyli pobrał większą kwotę od tej, która znajdowała się na jego koncie. Za każdy dzień utrzymywania się debetu bank nalicza karne odsetki,

4 które wynoszą 0,083% od sumy zadłużenia. Jaka kwotę karnych odsetek bank naliczy panu Kowalskiemu? A. 1,66 zł B. 24,9 zł C. 2,49 zł D. 16,60 zł I Konkurs Matematyka i Ekonomia Etap II Runda 1 Czas trwania Rundy 1 30 minut Zadanie 1. Ewa wyjeżdża do Grecji. Nocleg i podróż już opłaciła. Potrzebne są jej tylko drachmy na wyżywienie i inne wydatki. Na ten cel przeznaczyła 1720 zł. Oczywiście musi te pieniądze wymienić na drachmy. W pobliskim kantorze WISŁA, drachm nie było. Ewa postanowiła, więc kupić marki lub dolary i wymienić je w Grecji w kantorze ADONIS. Co ma kupić Ewa drachmy, czy dolary, aby wymiana ich na drachmy w kantorze ADONIS była dla niej korzystniejsza? WISŁA Kursy walut w kantorach Wisła i Adonis Kupno Sprzedaż USD 3.85 zł 4,00 zł DEM 2,03 zł 2,15 zł ADONIS Kupno Sprzedaż USD 290 drachm 310 drachm DEM 150 drachm 170 drachm Zadanie 2. Dwaj bracia otrzymali do równego podziału zł. Pierwszy swoją cześć złożył w banku z oprocentowaniem rocznym wynoszącym 12%. Drugi z braci za swoje pieniądze kupił dolary po 3,50 zł za 1 USD, a następnie całą kwotę wpłacił na rok do banku ze stopą procentową 5%. Który z braci zrobił po roku lepszy interes, jeżeli w ciągu tego okresu cena 1 dolara wzrosła i cena kupna dolara w kantorze była równa cenie sprzedaży sprzed roku? Etap II Runda 2 Czas trwania Rundy 2 30 minut Zadanie 3. Puszki z groszkiem sprzedaje się w supermarkecie po 1,6 zł. Tygodniowo sprzedaje się 400 puszek. Kierownik szacuje, że każde 10 groszy obniżki spowodowałyby dodatkową sprzedaż 100 puszek tygodniowo. Supermarket kupuje puszki od producenta płacąc 1 zł za puszkę. Jaką cenę powinien ustalić sprzedawca, aby jego zysk był największy? Zapisz wzór zależności zysku od wartości obniżki ceny groszku. Sporządź wykres tej funkcji, określ jej dziedzinę i zbiór wartości. Jaką cenę powinien ustalić sprzedawca, gdyby każda obniżka o 10 groszy zwiększała sprzedaż tylko o 40 puszek? Etap II Runda 3 Czas trwania Rundy 3 30 minut

5 Wyobraź sobie, że jednego dnia idziesz do sklepu i za bułkę płacisz 30 groszy. Następnego dnia za tą samą bułkę, w tym samym sklepie płacisz już 35 groszy. A jeszcze jeden dzień później kosztuje ona tam już 40 groszy! Co się dzieje?! To właśnie inflacja. Zadanie 4. Wpłaciłeś 100 zł na konto, którego oprocentowanie jest równe 10% w stosunku rocznym. Jaka będzie realna wartość twoich pieniędzy po roku, jeżeli inflacja roczna jest równa 2%. Wynik zaokrąglij do 0,01. Jakie było realne oprocentowanie w tym banku? Informacja do zadań 1-4 II KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA ETAP 1 Rok szkolny 2007/2008 Czterech studentów z Opola wybrało się samochodem do Teatru Współczesnego we Wrocławiu na przedstawienie Niskie Łąki. Odległość między miastami wynosi 80 km. Samochód zużywa średnio. 8 litrów benzyny na 100 km. Cena 1 litra benzyny wynosiła 4,40 zł, a cena jednego biletu do teatru 26 zł. 1. Łączny koszt wycieczki wyniósł: A. 30,40 zł B. 116,80 zł C. 132,16 zł D. 160,32 zł 2. Jaki procent ogółu wydatków stanowią wydatki na benzynę? A. 8% B. ok. 17% C. ok.21% D. ok. 35% 3. Jaki procent łącznej ceny biletów stanowi wydatek na benzynę? A. ok.20% B. ok.27% C.ok.185% D. żadna odpowiedź nie jest prawdziwa 4. Za bilety zapłacono więcej niż za benzynę o: A. 75,84 zł B. 21,60 zł C. 47,68 zł D. 75,60 zł 5. Wzrost wartości pieniądza spowodowany utrzymującym się spadkiem poziomu cen w gospodarce krajowej przez dłuższy czas to: A. Denominacja B. Dewaluacja C. Inflacja D. Deflacja 6. Służby statystyczne co roku określają średnie miesięczne wydatki przeciętnej rodziny na towary i usługi, tzw. koszyk dóbr konsumpcyjnych. Gdyby w 2007 r. wartość koszyka dóbr wynosiła 150 zł, a w 2008 r. 200 zł, to inflacja wyniosłaby: A. 33,(3)% B. 33% C. 25% D. 50%. 7. Bartłomiej pożyczył od Kazimierza 1250 zł. Jeśli w tym czasie inflacja wyniesie 3%, to Bartłomiej powinien oddać Kazimierzowi: A. 24 zł B. 84 zł C zł D. 1287,50 zł. 8. W 2000 roku inflacja wyniosła w przybliżeniu 10%. O ile procent zmieniła się realna płaca osoby, której płaca nominalna wzrosła o 30%. A. ok. 15% B. ok.18% C. ok. 20% D. ok. 30%

6 Informacja do zadań 9 10 Bank NIC proponuje Ci roczny kredyt w wysokości zł oprocentowany 16% w stosunku rocznym. Przy wypłacie kredytu Bank NIC pobiera prowizję w wysokości 3% przyznanej sumy. 9. Ile faktycznie dostaniesz pieniędzy? A zł B zł C zł D zł. 10. Ile wynosi rzeczywista roczna stopa procentowa tego kredytu? A. 3% B. 16% C. 19% D. 19,59% 11.Giełda Papierów Wartościowych mieści się: A. w Warszawie B. w Krakowie C. w Poznaniu D. we Wrocławiu. 12. Osoba, która zawodowo zajmuje się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych to: A. Minister finansów B. Makler giełdowy C. Kasjer D. Bankier. 13. Spółka OMI posiada 1000 akcji. Jeśli kupi się 9 akcji tej spółki, to będzie się miało w niej udziały: A. 0,9% B. 1,1% C. 9% D. 11%. 14. Wczoraj akcja spółki OMI kosztowała 8 zł. Dziś jedna akcja tej spółki kosztuje już 14 zł. Wartość spółki OMI w ciągu jednego dnia wzrosła o: A. 6% B. 25% C. ok. 57% D. 75%. 15. Pan Nowak kupił 3 akcje po 4 zł spółki OMI i 10 akcji po 5 zł spółki IMO. Następnego dnia wartość akcji spółki OMI spadła o 25%, a wartość spółki IMO wzrosła o 20%. Akcje pana Nowaka mają teraz wartość w sumie: A. 9 zł B. 51,10 zł C. 65,10 zł D. 69 zł. 16. Wartość jednej akcji spółki OMI w poniedziałek wynosiła 12 zł, we wtorek 11 zł, w środę 8 zł, w czwartek 10 zł a w piątek 15 zł. Którego dnia spadek wyniósł 37,5%? A. w poniedziałek B. we wtorek C. w środę D. w żadnym z tych dni. 17. Cena aparatu fotograficznego z podatkiem VAT w wysokości 22% wynosi 280,60 zł. Wartość podatku to: A. 50,60 zł B. 22 zł C. 28,06 zł D. 69 zł. 18. Kalkulator graficzny kosztuje 740 zł. Do tej ceny trzeba doliczyć 22% podatku VAT. Szkoła Może kupować z 50% zniżką (zniżka nie dotyczy podatku VAT). Gimnazjum kupiło 20 kalkulatorów. Zakupiony towar kosztował: A zł B zł C zł D zł Informacja do zadań Podatek dochodowy obliczamy od tzw. podstawy opodatkowania (dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie i inne koszty związane z wykonywaną pracą). W 2006 roku w Polsce podatek dochodowy obliczany był według poniższej tabeli Podstawa obliczenia podatku Ponad Do Wysokość podatku zł 19% minus kwota 530,08 zł zł zł 6 504,68 zł + 30% nadwyżki ponad zł zł ,68 zł + 40% nadwyżki ponad zł W 2006 r. podstawa opodatkowania pana Kowalskiego wynosiła zł., a pana Nowaka zł. 19. Większy podatek zapłacił: A. p. Kowalski B. p. Nowak C. nie da się obliczyć D. zapłacili tyle samo 20. Pan Kowalski zapłacił za rok 2006 podatek w wysokości: A ,92 zł B ,12 zł C ,92 zł D. 7397,48 zł 21. W 1998 roku 90% dochodów w budżecie państwa pochodziło z podatków. O ile procent więcej dochodów pochodziło z podatków niż z pozostałych źródeł? A. 10% B. 80% C. 800% D. 900% 22. Pani Sylwia zarabia zł miesięcznie. Z tego wydaje w ciągu miesiąca 80%. Pozostałą kwotę oszczędza na wycieczkę do Grecji? Wycieczka kosztuje zł. Po ilu miesiącach oszczędzania Pani Sylwia uzbiera potrzebną kwotę. A. 11 B. 12 C. 9 D. 7

7 Iza M.: 7% Ala Z.: 8% Informacja do zadań W Gimnazjum nr 1234 przeprowadzono wybory do samorządu szkolnego. W głosowaniu wzięło udział 512 uczniów, ale 12 głosów unieważniono. Diagram kołowy przedstawia rozkład głosów na poszczególnych kandydatów. 23. Ile głosów otrzymała Iza M.? A. 35 B. 40 C. 95 D O ile procent głosów mniej dostała Iza od Ali? A. 1% B. 12% C.12,5% D. 5% Małgorzata S. : 28% Łukasz O.: 19% Aleks M.: 17% Kasia J.: 21% Informacja do zadań Na wykresie przedstawiono obroty w handlu zagranicznym Polski w przeciągu dwóch lat (od I 1999 r. do XI 2000 r.) w milionach USD. 25. Różnica między importem i eksportem (deficyt handlowy) w styczniu 1999 r. Wynosiła: A mln USD B mln USD C mln USD D mln USD. 26. Stały lub rosnący eksport odnotowano przez: A. 10 miesięcy B. 11 miesięcy C. 12 miesięcy D. 13 miesięcy. 27. Przez jaki procent całego czasu odnotowano stały lub rosnący eksport? A. ok. 42% B. ok. 50% C.ok.52% D. ok. 54% 28. Deficyt handlowy był największy w: A. VI 1999 r. B. IX 1999 r. C. XII 1999 r. D. IV 2000 r. 29. Największy spadek importu zanotowano: A. II 1999 r. B. I 2000 r. C. III 2000 r. D. IV 2000 r.

8 30. Jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, to: A. GPW B. PKB C. WIG D. WIBOR 31. Największy bank w Polsce (o największej liczbie oddziałów, bankomatów, agencji) to: A. PKO BP SA B. Bank PKO SA C. ING Bank Śląski D. Bank BPH 32. Corocznym ustalaniem wysokości stóp procentowych w Polsce zajmuje się: A. Rada Polityki Pieniężnej B. Minister Finansów C. Prezydent RP D. Premier RP 33. Rada Polityki Pieniężnej zmniejszyła stopę procentową z 8% do 6 %. Zatem stopa procentowa zmalała o:: A. 25% B. 2% C. 33,( 3)% D. 3% 34. PKB (Produkt Krajowy Brutto) Mirabilandii wynosi 50 miliardów dolarów. Jeśli wzrost wyniesie 3,5%, to w przyszłym roku PKB wyniesie: A. 1,75 mld B. 51,75 mld C. 53,5 mld D. 55 mld 35. W 1992 r. w Polsce ludność wynosiła , a rok później Przyrost naturalny w tym czasie wyniósł: A. 3% B. 0,3 C. 30 D Jeżeli założymy, że ludność świata w obecnej chwili wynosi 6 miliardów i przyrost naturalny wynosi 2, to za 2 lata na kuli ziemskiej będzie nas więcej o: A B. 240 C. 24 mln D. 864 tys. 37. Bank wypłacił 105 zł odsetek. Od jakiej kwoty były to odsetki, jeśli stanowiły one 7% tej kwoty: A. 112,35 zł B. 735 zł C zł D zł. Informacja do zadań Tabela przedstawia stopy procentowe (obliczane w stosunku rocznym) dla lokat w czterech różnych bankach. Uwaga!!! W obliczeniach uwzględnij 20% podatek od odsetek. Nazwa banku Stopa procentowa MIL 6% GB 4,75% AGI 4,40% NID 5% 38. Pan Jan wpłacił kwotę zł do banku GB. Po upływie roku pan Jan będzie miał na koncie: A zł B zł C zł D zł. 39. Odsetki od kwoty zł są wyższe w banku MIL niż w banku NID o: A. 1% B. 20% C. ok.17% D. 1,25%. 40. Gdyby stopa procentowa w banku AGI wzrosła o 1 punkt procentowy, to odsetki od kwoty zł po upływie roku wyniosłyby: A. 704 zł B. 880 zł C zł D. 864 zł. II KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA ETAP 2 Rok szkolny 2007/ Jeśli wartość złotówki względem innych walut wzrasta to występuje zjawisko? A. aprecjacji B. denominacji C. podagry D. deflacji 2. Najwyższym nominałem wśród banknotów EURO jest: A. 100 EURO B. 200 EURO C. 500 EURO D EURO 3. Bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej jest: A. Narodowy Bank Polski B. Bank Gospodarstwa Krajowego SA C. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy SA D. Bank Zachodni WBK 4. Podstawowym warunkiem udzielania przez instytucję finansową kredytu jest stwierdzenie, że ubiegający się o kredyt posiada:

9 A. zabezpieczenie hipoteczne B. poręczyciela C. zdolność kredytową D. brak innego kredytu 5. Pan Albert płaci za zakupy kartą. Raz na miesiąc dostaje wyciąg zgodnie z którym całe zadłużenie musi spłacić w całości. Jaką kartę ma pan Albert? A. kredytową B. klubową C. charge D. nie ma takich kart 6. Zestaw kina domowego w cenie zł pan Zbigniew kupił na raty. Kosztowało go to 30% ceny płatne przy zakupie i 12 rat po 230 zł. O ile procent więcej zapłacił? A. około 6% B. około 7% C. 7% D. 13% 7. Na jaki procent pani Anna wzięła kredyt w wysokości zł, jeżeli po roku zapłaciła jednorazowo 990 zł odsetek? A. 20% B. 18% C. 15% D. 5,5% 8. Nowe mieszkanie o powierzchni 30 m 2 możesz kupić, wpłacając 30% jego wartości, tzn zł i spłacając przez 20 lat miesięczne raty po 429 zł. O ile procent więcej zapłacisz niż płacąc całość gotówką?: A. 30,7% B. 69,3% C. 44,4% D. 55,6% 9. W pewnym mieście 10% osób dorosłych nie korzysta z usług banków, 40% korzysta z jednego banku, 30% z dwóch, a 20% z trzech. Z ilu średnio banków korzysta w tym mieście jedna osoba dorosła? A. 1 B. 0,9 C. 1,6 D. 1,8 10. Pan Jan założył lokatę w Banku. Niepokoi się jednak o swoje pieniądze. Jaka instytucja gwarantuje bezpieczeństwo depozytów? A. Zakład Ubezpieczenia Banków B. nie ma takiej instytucji C. Państwowy Zakład Ubezpieczeń D. Bankowy Fundusz Gwarancyjny 11. W 2007 r. oprocentowanie w banku wynosiło 15% w stosunku rocznym. W 2008 roku oprocentowanie w tym banku zmalało o 3 punkty procentowe. Odsetki w 2008 r. będą niższe niż w 2007 roku o: A. 3% B. 12% C. 18% D. 20% Informacja do zadań BANK MAG Tabela przedstawia stopy procentowe (obliczane w stosunku rocznym) dla Wkład do ,99 zł Od zł Okres lokowania lokat w banku MAG. Oprocentowanie Stopa procentowa zależy od wysokości lokaty i czasu jej 1 miesiąc 4,30% 4,50% trwania. Jednak w wypadku wypłaty 3 miesiące 4,40% 4,75% środków przed terminem stopa 6 miesięcy 4,50% 5% procentowa wynosi 1% w skali roku. 12 miesięcy 4,75% 5,5% Uwaga!!! 24 miesiące 5% 6% W obliczeniach uwzględnij 20% podatek od odsetek. 12. Pani Alicja wpłaciła zł na lokatę trzymiesięczną w banku MAG. Budżet domowy pani Alicji po upływie kwartału zostanie zasilony dodatkowo o kwotę w wysokości: A. 165 zł B. 675 zł C. 132 zł D. 540 zł. 13. Pan Antoni wpłacił do banku MAG zł na roczną lokatę. Niestety po upływie 6 miesięcy musiał wypłacić pieniądze wraz z odsetkami. Otrzyma kwotę mniejszą od planowanej o: A. 900 zł B zł C zł D zł. 14. Obowiązujący uchwalony budżet państwa jest z prawnego punktu widzenia: A. uchwałą sejmu B. ustawą C. rezolucją D. postanowieniem 15. Budżet państwa uchwalany jest przez parlament na : A. rok B. 2 lata C. 3 lata D. 5 lat 16. W okresie miedzy początkiem nowego roku a wejściem w życie nowej ustawy budżetowej w państwie funkcjonuje: A. prowizorium budżetowe B. stara ustawa budżetowa C. nieuchwalony projekt nowej ustawy D. tymczasowa uchwała sejmu 17. Bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana ze środków budżetowych, określana jest jako: A. darowizna B. danina C. subwencja D. kredyt 18. Zdanie: Podatki płacimy, gdy mamy zysk jest: A. zawsze fałszywe B. prawdziwe dla przedsiębiorstw, a fałszywe dla osób fizycznych C. zawsze prawdziwe D. fałszywe dla przedsiębiorstw, a prawdziwe dla osób fizycznych

10 19. Obowiązujące w Polsce stawki podatku dochodowego od osób fizycznych to: A. 19%, 21%, 30% B. 19%, 30%, 37% C. 19%, 30%, 40% D. 19%, 37%, 40% 20. Podatek od wartości dodanej pobierany od niektórych towarów i usług to: A. PIT B. VAT C. CIT D. PIN 21. Stawka podatku VAT na pewien produkt wzrosła z 7% do 22%. Cena brutto tego towaru wzrosła o: A. 15% B. około 14% C. około 17%% D. 30% 22. Reklama pewnej firmy głosi: podatek VAT w wysokości 22% zapłacimy za Ciebie. Zatem zaoszczędzisz: A. 22% B. 18% C. 19% D. 0% 23. Część zysku wypłacana przez spółkę jej akcjonariuszom to: A. dywidenda B. odsetki C. prowizja D. dygresja 24. Jeśli na rynku panuje bessa to znaczy, że: A. akcje tracą na wartości B. akcje zyskują na wartości C. wartość akcji nie ulega zmianie D. akcje raz tracą, raz zyskują na wartości 25. Udziały w firmie MIGIEM podzielone są pomiędzy czterech wspólników. Pan Anik ma 10% udziałów, pan Bryk 20%, pan Czoch 30% i pan Dolik 40%. Pan Bryk odszedł z firmy, udziały zostały podzielone pomiędzy pozostałych odpowiednio: A. 12,5%, 37,5%, 50% B. 16,(6)%, 36,(6)%, 46,(6)% C. 13%, 38%, 49% D. 17%, 36%, 47% Informacja do zadań Pan Nowak zakupił 24 listopada 20 akcji Firmy X i 10 akcji Firmy Y. Wykres przedstawia notowania tych akcji w okresie 24.XI 29 XII. Na podstawie wykresu uzupełnij zdania w zadaniach zł 120 zł 110 zł 100 zł 90 zł 80 zł Firma X Firma Y 70 zł 60 zł 50 zł 40 zł 24 XI 1 XII 8 XII 15 XII 22 XII 29 XII 26. Za zakupione akcje pan Nowak zapłacił... zł. 27. W okresie od 24 XI do 22 XII cena jednej akcji akcje firmy X wzrosła o... zł. 28. Pan Nowak sprzedał akcje 29 grudnia. Jego zysk wyniósł... zł 29. Akcje firmy X i Firmy Y najkorzystniej można było kupić jednocześnie w dniu Pan Nowak najkorzystniej sprzedałby akcje w dniu O to notatka zamieszczona w pewnej gazecie: Prawie połowa polaków (45 proc.) nie lubi brać udziału w różnego rodzaju promocjach. Ci, którzy mówią, ze nie lubią brać udziału w promocjach to najczęściej ludzie starsi. Najwięcej zwolenników uczestnictwa w akcjach promocyjnych jest wśród nastolatków i młodzieży (51 proc.) oraz bezrobotnych (49 proc.). Jedna trzecia Polaków deklaruje, że nie kupuje rzeczy w promocjach. Wskaż zdanie prawdziwe: A. Ponad połowa bezrobotnych chętnie uczestniczy w promocjach

11 B. Najczęściej w promocjach uczestniczą ludzie starsi C. 30% Polaków nie korzysta z promocji D. Około 55% Polaków lubi brać udział w promocjach 32. W ciągu roku cenę komputera obniżono dwukrotnie za każdym razem o 20%. Łączna obniżka wyniosła?: A. 20% B. mniej niż 40% C. więcej niż 40% D. 40% 33. W dni powszednie o 30% taniej głosi reklama. O ile procent drożej niż w dni powszednie jest w soboty i niedziele? A. 30% B. 42,9% C. 57,1% D. 70% 34. Samochód w cenie zł można kupić na dwa sposoby: a) wpłacając od razu całą kwotę minus rabat w wysokości 1500 zł b) wpłacając połowę kwoty, a połowę za rok. Pan Adam ma na koncie kwotę zł. Który sposób jest dla niego korzystniejszy? Wykonaj odpowiednie obliczenia. Przyjmij, że najwyższe oprocentowanie, jakie oferują banki wynosi 9% w stosunku rocznym. Rozwiązanie: Odpowiedź: Właściciel sklepu płaci hurtownikowi 80% ceny towaru, za którą sprzedaje go klientowi. Zysk właściciela sklepu wynosi: A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% 36. W pewnym kraju inflacja 10% utrzymywała się przez dwa lata. Ceny w tym kraju w ciągu dwóch lat wzrosły o: A. 19% B. 10% C. 20% D. 21% 37. W zeszłym roku inflacja wyniosła 12%. Ekonomiści przewidują, że w roku bieżącym będzie niższa o 2 punkty procentowe. Przewidywane ceny produktów będą pod koniec roku w porównaniu z cenami z przed dwóch lat: A. wyższe o 10 % B. niższe o 2 % C. wyższe o 23,2% D. niższe o 10% Informacja do zadań Firma telekomunikacyjna TELEGADUŚ oferuje trzy rodzaje taryf: Taryfa Alfa Beta Gama Abonament 19 zł 29 zł 40 zł Liczba bezpłatnych impulsów Cena jednego impulsu 40 gr 30 gr 25 gr 38. Dla osób wykorzystujących miesięcznie mniej niż 100 impulsów najkorzystniejsza jest taryfa: A. Alfa B. Beta C. Alfa i Beta D. Gama 39. Oblicz, przy jakiej liczbie impulsów najkorzystniejsza jest taryfa Gama. Rozwiązanie:

12 Odpowiedź: Spośród podanych skrótów: BID, BIN, NIP, NRB, PIN, PIT, SDR, SPA wybierz trzy i wpisz poziomo do tabelki przy odpowiednich literach: a) Jednoznaczny identyfikator rachunku bankowego. W polskim systemie numeracji rachunków składa się z 26 cyfr. b) Pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalają one na zidentyfikowanie banku - emitenta oraz organizacji płatniczej, która wydała kartę. (skrót ang.) c) Osobisty numer identyfikujący posiadacza karty, zastępuje jego podpis i jest niezbędny do przeprowadzania wszelkich transakcji z użyciem karty. W Polsce numer ten składa się najczęściej z 4 cyfr. (skrót ang.) a) b) c) Litery w wyróżnionej kolumnie utworzą również skrót. Informacje do zadania 1 II KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA ETAP 3 Rok szkolny 2007/2008 Od 1 stycznia 2007 r. pan Nowak jest właścicielem małego zakładu obuwniczego, w którym produkuje obuwie damskie. Zanim rozpoczął działalność zapoznał się z literaturą o tematyce ekonomicznej, śledził informacje w Internecie i sporządził notatki. Notatki pana Nowaka: Próg rentowności to wielkość produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami. W punkcie zrównania przychodów z kosztami (BEP - break even point) przedsiębiorstwo nie osiąga zysku ani nie ponosi straty, wynik finansowy wynosi zero. Wynik finansowy - różnica pomiędzy przychodami a kosztami. Dodatni wynik finansowy jest nazywany zyskiem, zaś ujemny stratą. Wynik finansowy przedsiębiorstwa stanowi podstawę naliczania podatku dochodowego (wynik finansowy brutto) Wynik finansowy po opodatkowaniu podatkiem dochodowym to wynik finansowy netto. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję: co, ile i w jaki sposób produkować, uwzględnia opłacalność produkcji. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia analizy kształtowania się poziomu kosztów. Koszt produkcji to suma ponoszonych przez producenta wydatków pieniężnych na wykorzystywane w procesie wytwórczym czynniki produkcji.

13 Podział kosztów Koszty całkowite (Kc) - jest to suma kosztów poniesionych na wszystkie czynniki wytwórcze wykorzystane do produkcji. Jest to pieniężny wyraz nakładów. Koszty całkowite (K c) Całkowite koszty stałe (K s ) Całkowite koszty zmienne (K z ) Koszty całkowite stałe (stałe koszty całkowite - Ks) - obejmują te wszystkie wydatki, które związane są z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i nie zależą od wielkości wytwarzanej produkcji. Kształtują się one na jednakowym poziomie zarówno przy produkcji zerowej, jak i przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Są one ponoszone na stałe czynniki produkcji. Są to głównie: koszty zużycia majątku trwałego (amortyzacja), opłaty za dzierżawę terenu, koszty ogrzewania, oświetlenia, odsetki od kredytów, koszty remontu lokalu, opłaty podatków itp. Nawet, gdy przedsiębiorstwo nie produkuje musi ponosić wymienione wyżej koszty. Koszty całkowite zmienne (zmienne koszty całkowite - Kz) - są to wydatki, które ulegają zmianie wraz ze zmianami wielkości produkcji (zależą one od rozmiarów produkcji). Koszty te są ponoszone na zakup zmiennych czynników produkcji. Obejmują one przede wszystkim koszty zużytych surowców, materiałów, koszty robocizny bezpośredniej itp. Skala podatkowa PIT - stawki podatku dochodowego od osób fizycznych Rok 2007 Ponad Podstawa obliczenia podatku w złotych Do zł zł zł Podatek wynosi zł 19% minus kwota 572 zł 54 gr zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad zł zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad zł Zadanie 1. Pan Nowak skalkulował, że całkowite koszty stałe produkcji wynoszą zł miesięcznie, a jednostkowe koszty zmienne 60 zł. Ustalił, że Cena sprzedaży jednej pary obuwia wynosi 140 zł. a) Jaką minimalną miesięczną produkcję par butów musi wykonać Pan Nowak, aby nie ponieść straty?

14 b) Buty pana Nowaka cieszą się powodzeniem. Pan Nowak sprzedał w ciągu roku wszystkie wyprodukowane buty a jego zysk wyniósł zł. Ile par butów wyprodukował pan Nowak w ciągu roku 2007? c) Oblicz podatek dochodowy, jaki zapłaci Pan Nowak za rok 2007 i ile wynosi wynik finansowy netto pana Nowaka? Informacje do zadania 2 Bank LUX oferuje kredyty oprocentowane w stosunku rocznym i proponuje klientom dwie zasady spłaty kredytu: w miesięcznych ratach równych (stałych) lub miesięcznych ratach malejących. Rata stała obliczana jest ze wzoru: K q n (1 q) 1 p,gdzie q 1 1 q n, K kwota kredytu, n liczba rat, p - oprocentowanie w stosunku rocznym. Przy ratach malejących odsetki naliczane są od równomiernie spłacanego kredytu, np. w przypadku 6 rat: jedna rata składa się z szóstej części kredytu i odsetek od sumy pozostałej do spłacenia. Zadanie 2. Pan Kowalski i pan Tokarski ubiegają się w banku LUX o kredyt, obaj w wysokości zł na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu wynosi 12% w stosunku rocznym. a) Oblicz miesięczną ratę stałą i uzupełnij tabelę spłat w ratach malejących. Który z kredytów jest korzystniejszy? Tabela spłaty w ratach malejących: L.p. Pozostało do spłacenia Razem Rata bez odsetek Odsetki Rata z odsetkami b) Na podstawie poniższej tabelki (wykonując odpowiednie obliczenia) określ, który z panów posiada zdolność kredytową i czy może uzyskać kredyt spłacany ratami malejącymi?

15 Wnioskujący Adam Kowalski Karol Tokarski Stan cywilny Żonaty Żonaty Liczba osób na utrzymaniu 2 1 Średni miesięczny dochód netto zł 1900 zł wnioskodawcy Średni miesięczny dochód netto 1400 zł 1700 zł współmałżonka Opłaty związane z użytkownikiem 600 zł 650 zł lokalu: opłata czynszowa, gaz, telefon, energia, itp. Obciążenia z tytułu innych kredytów, 200 zł 550 zł pożyczek Minimalna kwota wydatków przypadająca na osobę w gospodarstwie domowym: żywność, odzież itp 350 zł 350 zł

I Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych Etap I 28 lutego 2013 r.

I Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych Etap I 28 lutego 2013 r. I Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych Etap I 28 lutego 2013 r... Imię i nazwisko, klasa Test składa się z 30 zadań wielokrotnego wyboru (w każdym zadaniu dokładnie jedna

Bardziej szczegółowo

V Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V - VI szkół podstawowych Etap II 14 marca 2017 r.

V Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V - VI szkół podstawowych Etap II 14 marca 2017 r. V Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V - VI szkół podstawowych Etap II 14 marca 2017 r. Test składa się z 20 zadań wielokrotnego wyboru (w każdym zadaniu dokładnie jedna odpowiedź jest prawidłowa).

Bardziej szczegółowo

4. Przywilej emisji znaków pieniężnych przysługuje bankom: A. centralnym B. inwestycyjnym C. komercyjnym D. handlowym

4. Przywilej emisji znaków pieniężnych przysługuje bankom: A. centralnym B. inwestycyjnym C. komercyjnym D. handlowym Przykładowe zadania: Etap I 1. Bank pobiera za usługę opłatę (zwaną prowizją) wynoszącą 0,5% wpłacanej kwoty, lecz nie mniej niż 4,50 zł. Za rachunek telefoniczny na kwotę 800 zł prowizja wynosi: A. 4

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy ekonomicznej

Konkurs wiedzy ekonomicznej POZIOMO: 1. zdolność pieniądza do przechowywania wartości 2. pośrednik giełdowy 3. stan rachunku lub konta 4. punkt wymiany walut 5. waluta zjednoczonej Europy 6. spadek cen kursu papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

II Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów szkół podstawowych

II Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów szkół podstawowych Problematyka konkursu 1. Banki, lokaty i kredyty. 2. Ceny, płace i podatki. 3. Pieniądze i buchalteria domowa. 4. Funkcje i zadania NBP. Tematyka szczegółowa II Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZADAŃ Konkurs Finanse w matematyce

ZESTAW ZADAŃ Konkurs Finanse w matematyce ZESTAW ZADAŃ Konkurs Finanse w matematyce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cena wymurowania pierwszego metra komina to 540zł. Każdy następny metr jest droższy o 90zł. Zatem wybudowanie komina o wysokości 20m

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

KARTA PRACY Z PROCENTÓW - nowa

KARTA PRACY Z PROCENTÓW - nowa KARTA PRACY Z PROCENTÓW - nowa ZADANIE 1. Zamień procenty na ułamki ( : 100 ) 25%= 50%= % % 62%= 16 % 138%= 11 % 2%= 33 % 2340%= 3 % 0,4%= 66 % 0,35%= % 1,05%= 1%= 2,3%= 4%= 27,4%= 16%= 0,004%= 28%= %

Bardziej szczegółowo

X Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów gimnazjów

X Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów gimnazjów X Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów gimnazjów Problematyka konkursu 1. Banki, lokaty i kredyty. 2. Ceny, płace i podatki. 3. Pieniądze i buchalteria domowa. 4. Gospodarka rynkowa. 5. Instytucje

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa Wartość pieniądza w czasie 1 złoty posiadany dzisiaj jest wart więcej niż 1 złoty posiadany w przyszłości, np. za rok. Powody: Suma posiadana

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1. NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI

ZADANIE 1.  NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI ZADANIE 1 Na budowę domu możesz zaciagn ać pożyczkę w wysokości 63450 e. Do wyboru sa dwa warianty spłaty: I w każdym miesiacu spłacasz równe raty, każda w wysokości 2% pożyczonej kwoty. II pierwsza rata

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO:

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2 Ćwiczenia 2 Wartość pieniądza w czasie Zmienna wartość pieniądza w czasie jest pojęciem, które pozwala porównać wartość różnych sum pieniężnych otrzymanych w różnych okresach czasu. Czy 1000 PLN otrzymane

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy X Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas I-III gimnazjów. Etap I - szkolny 17 lutego 2016 r.... imię i nazwisko, klasa

Jubileuszowy X Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas I-III gimnazjów. Etap I - szkolny 17 lutego 2016 r.... imię i nazwisko, klasa Jubileuszowy X Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas I-III gimnazjów Etap I - szkolny 17 lutego 2016 r.... imię i nazwisko, klasa Test składa się z 40 zadań wielokrotnego wyboru (w każdym zadaniu

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję:

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych W sytuacji systematycznych cięć oprocentowania lokat, banki proponują klientom nowe rozwiązania w obszarze kont oszczędnościowych. Niektóre obniżają również koszt kredytów. Żeby nie było tak różowo podnoszą

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Pierwsza rata, która stanowi 9% ceny roweru, jest równa 189 zł. Rower kosztuje: A. 1701 zł. B. 2100 zł. C. 1890 zł. D. 2091 zł.

Zadanie 1 Pierwsza rata, która stanowi 9% ceny roweru, jest równa 189 zł. Rower kosztuje: A. 1701 zł. B. 2100 zł. C. 1890 zł. D. 2091 zł. Zadanie 1 Pierwsza rata, która stanowi 9% ceny roweru, jest równa 189 zł. Rower kosztuje: A. 1701 zł. B. 2100 zł. C. 1890 zł. D. 2091 zł. Zadanie 2 Cena towaru bez podatku VAT jest równa 90 zł. Towar ten

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Opracowanie: kwiecień 2016r. www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu w PLN 2 2. Parametry kredytu denominowanego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA MATURALNE LICZBY RZECZYWISTE - POZIOM PODSTAWOWY. Opracowała mgr Danuta Brzezińska

ZADANIA MATURALNE LICZBY RZECZYWISTE - POZIOM PODSTAWOWY. Opracowała mgr Danuta Brzezińska ZADANIA MATURALNE LICZBY RZECZYWISTE - POZIOM PODSTAWOWY Zad1 ( 5 pkt) 1 0 8 1 2 11 5 4 Dane są liczby x 5, y 5 2 2 1 5 a) Wyznacz liczbę, której 60% jest równe x Wynik podaj z dokładnością do 0,01 b)

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 06. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko (czytelnie).. Nazwa szkoły.

Imię i nazwisko (czytelnie).. Nazwa szkoły. Imię i nazwisko (czytelnie).. Nazwa szkoły. Drogi Uczniu! Masz przed sobą test złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że w każdym pytaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Zaznacz ją w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Oblicz: 65 % liczby 80, 28 % liczby 12,4, 4,6 % liczby 32 3

Zadanie 1. Oblicz: 65 % liczby 80, 28 % liczby 12,4, 4,6 % liczby 32 3 Zadanie 1. Oblicz: 65 % liczby 80, 28 % liczby 12,4, 4,6 % liczby 32 3 2. Odp.: 52; 3,472; 1 377/450 Zadanie 2. Oblicz: 40 % z 28 % liczby 38, 24,6 % z 15 % liczby 27,4. Odp.: 4,256; 1,01106 Zadanie 3.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej 20 marzec 2017 r. PYTANIA KONTROLNE 1. Z czego składa się rata kredytowa? 2. Od jakiej wartości obliczamy odsetki kredytowe? 3. Co oznacza pojęcia

Bardziej szczegółowo

Matematyka I dla DSM zbiór zadań

Matematyka I dla DSM zbiór zadań I Sumowanie skończone W zadaniach -4 obliczyć podaną sumę. Matematyka I dla DSM zbiór zadań do użytku wewnętrznego dr Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. 5 i. i= 4 i 3. i= 5 ( ) i

Bardziej szczegółowo

I Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V - VI szkół podstawowych Etap II 19 marca 2013 r.

I Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V - VI szkół podstawowych Etap II 19 marca 2013 r. I Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V - VI szkół podstawowych Etap II 19 marca 2013 r. Test składa się z 20 zadań wielokrotnego wyboru (w kaŝdym zadaniu dokładnie jedna odpowiedź jest prawidłowa).

Bardziej szczegółowo

II Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V - VI szkół podstawowych Etap I - półfinał 11 kwietnia 2014 r.

II Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V - VI szkół podstawowych Etap I - półfinał 11 kwietnia 2014 r. II Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V - VI szkół podstawowych Etap I - półfinał 11 kwietnia 2014 r. Test składa się z 20 zadań wielokrotnego wyboru (w każdym zadaniu dokładnie jedna odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia I Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 27 września 2012r. Zarząd Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu ustala następujące obowiązujące od 27 września 2012r. oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona.

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Temat: Rachunek rent Pojęcie renty Wartość początkowa i końcowa renty Renty o stałych ratach Renta o zmiennych ratach Renta uogólniona Zadanie 1 Przez 2 lata na koniec każdego miesiąca wpłacamy 1 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Maciej Wolny I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie... 1 II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa... 4 III. Spłata kredytów w równych i różnych

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 16 listopada 2012 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego Warszawa, 22.09.2009 Wszyscy ponoszą koszty u walutowego istotnie zwiększa cenę hipotecznego w walucie, a kredytobiorca nie ma szans na jego uniknięcie. Jednak koszty u ponoszą nie tylko kredytobiorcy,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych.

Ranking kredytów gotówkowych. . Money.pl wybrał najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne w 24 bankach. Wzięliśmy pod uwagę, nie tylko oprocentowanie i prowizje, ale także całkowity koszt pożyczki oraz konieczność wykupu ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? nna Chmielewska Miasto Bełchatów 24 listopada 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Uniwersytet Dziecięcy,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 13 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona.

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Temat: Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Zadanie Przez 2 lata na koniec każdego miesiąca wpłacamy 200

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa Banki reagują na trzecią obniżkę stóp procentowych przez RPP. Dwucyfrowe zyski z lokat są już tylko wspomnieniem. Poszukujący sensownego zysku mogą rozważyć inwestycję w struktury. Co w ciągu minionego

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Państwem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów.

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP S.A. KLIENTOM OBSZARU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały nr 125/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 24.10.2016r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 69/2014/2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10-06-2014r. obowiązuje od dnia 11.06.2014 r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

XX Mała Olimpiada Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej Finał: 23 listopada 2016 r. Czas: 90 minut

XX Mała Olimpiada Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej Finał: 23 listopada 2016 r. Czas: 90 minut XX Mała Olimpiada Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej Finał: 23 listopada 2016 r. Czas: 90 minut...... Numer pieczęć Organizatora W pytaniach zamkniętych dopuszcza się tylko jedną poprawną odpowiedź. Prawidłową

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 31/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 11.03.2015. Tabela obowiązuje od 12.03.2015 Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. Ćwiczenia nr 1 i 2

METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. Ćwiczenia nr 1 i 2 METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Ćwiczenia nr 1 i 2 - Cel ćwiczeń - Komunikacja email: i.ratuszniak@efficon.pl, w temacie - mopi - Konsultacje: pokój: 428,

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.12.2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka finansowa 10.12.2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 2/20/2015 Zarządu Banku z dnia 9 grudnia 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, GRUDZIEŃ 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 13 lutego 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. W styczniu 2014 roku inwestorzy kupili obligacje skarbowe o łącznej wartości 256,2 mln zł to trzeci

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały nr 7/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.01.2016r. Tabela obowiązuje od 01.02.2016 Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 13/2/2017 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 31.01.2017 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 06.02017 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu Stopa

Bardziej szczegółowo