I KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA"

Transkrypt

1 I KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA ETAP 1 Rok szkolny 2006/2007 W każdym zadaniu jest tylko jedna odpowiedź prawidłowa. 1. Cenę batonika czekoladowego, który kosztuje 1,25 złoty, podwyższono o 20%, a po dwóch tygodniach obniżono o 20%. Cena batonika po obu zmianach jest równa: A. 1,25 zł B. 1,80 zł C. 1,20 zł D. 1,50 zł 2. Mąż zarabia o 50% więcej niż żona. O ile procent żona zarabia mniej niż mąż? 1 2 A. 33 % B. 50% C. 40% D. 66 % Księgarz obniżył o 10% planowaną początkowo cenę atlasu, a mimo to jego zysk wyniósł 8%. Jaki był planowany początkowo zysk ze sprzedaży tego atlasu? A.30% B. 12% C. 18% D. 20% 4. Jeśli 1000 złotych ulokujemy w banku, na 30% rocznie, to ile pieniędzy będziemy mieć po dwóch latach? A zł B zł C zł D zł 5. Jeśli kursy dolara i marki są następujące: 1 dolar = 4,0765 zł oraz 1 marka = 1,9361 zł, to ile marek (w przybliżeniu) wart jest jeden dolar? A. 2,11 B. 1,98 C. 2,54 D. 1,89 6. Która cena mleka w kartoniku jest najkorzystniejsza? A 2 1 litra za 80 gr B. 1 litr za 1,55 zł C. 1,1 litra za 1,65 zł D. 2 litry za 3 zł 5 gr 7. Nowy samochód kosztuje zł. W pierwszym roku używania jego wartość spada o 30%, w drugim roku o 20%, a w każdym następnym o 10%, tak że po siedmiu latach zachowuje jedną trzecią pierwotnej wartości. Wartość siedmioletniego samochodu jest równa około? A zł B zł C zł D. 0 zł 8. Cenę towaru obniżono o 20%. O jaki procent należy zwiększyć cenę towaru, aby powróciła do stanu sprzed obniżki? A. 40% B. 20% C. 25% D. 120% 9. Właściciel domu, chcąc oszczędzić energię elektryczną, dokonuje kolejno trzech ulepszeń, które pozwalają zaoszczędzić odpowiednio 20%, 25%, 55% wydatków na ogrzewanie domu. Jaki jest ostateczny procent dokonanych oszczędności? A. 33,3% B. 27,5% C. 73% D. 100% 10. O ile korzystniejsze jest ulokowanie kwoty 100 zł na 2 lata, oprocentowane 2% w stosunku rocznym, z kapitalizacją odsetek po roku, niż ulokowanie tej samej kwoty na taki sam czas i procent, gdy nie ma kapitalizacji odsetek? A. 2,04 zł B. 2,40 zł C. 0,40 zł D. 0,04 zł 11. Dwa rowery górski i kolarski kosztowały tyle samo. Cenę roweru górskiego najpierw podniesiono o 10%, a potem obniżono o 10%. Z ceną roweru kolarskiego postąpiono odwrotnie: najpierw obniżono ją o 10%, a potem podniesiono o 10%. Z tych dwóch rowerów obecnie: A. droższy jest kolarski B. droższy jest górski C. oba kosztują tyle samo D. Nie wiadomo który jest droższy, bo nie znamy początkowej ceny rowerów 12. Pralkę można kupić za gotówkę, płacąc 1200 zł. Płacąc za nią w 12 ratach po 115 zł, zapłacisz więcej: A. o ok. 9,6% B. o ok. 13% C. o 15% D. o 115% 13. Pan Wiśniewski postanowił kupić małe mieszkanie: W gazecie znalazł 4 oferty. Które z tych mieszkań jest najtańsze? A. Mieszkanie jednopokojowe, 35 m 2, jasna kuchnia, 2300zł/m 2. B. OKAZJA! Słoneczne, małe (36 m 2 ) mieszkanie za jedyne 82 tys. Zł. C. Mieszkanie o powierzchni 32 m 2, cena 2100 zł/m % VAT. D. Mieszkanie willowe 150 m 2, jedynie 1800 zł/m Pewien bank pobiera za usługę opłatę (zwaną prowizją) wynoszącą 0,5% wpłacanej kwoty, lecz nie mniej niż 4,50 zł. Za rachunek telefoniczny na kwotę 800 zł prowizja wynosi: A. 4 zł B. 4,50 zł C. 8 zł D. 40 zł 15. Cenę abonamentu telefonicznego podniesiono z 20 zł na 27 zł. Abonament zdrożał? A. o 25% B. o 26% C. o 35% D. o 74% 16. Pewien towar wraz z 7% podatkiem VAT kosztuje 42 zł 80 gr. Gdy VAT wzrośnie do 22%, to ten sam towar będzie kosztować: A. 37 zł 54 gr B. 48 zł 80 gr C. 49 zł 22 gr D. 52 zł 21 gr

2 17. Na jaki procent pani Jadwiga zaciągnęła kredyt w wysokości 4500 zł, jeżeli po roku zapłaciła jednorazowo 810 zł odsetek? A. 5,5% B. 15% C. 18% D. 36% 18. Pani Ania chodzi na zajęcia Aerobiku. Na ile co najmniej zajęć aerobiku musiałaby chodzić, aby opłacało jej się wykupić karnet miesięczny? AEROBIK Jednorazowe wejście 3 zł Karnet miesięczny 55 zł A. 17 B. 18 C. 19 D Otrzymałeś 100 zł na gwiazdkę i postanowiłeś, że od tej kwoty rozpoczniesz systematyczne oszczędzanie. Począwszy od pierwszego stycznia co miesiąc odkładasz 10 zł. Zależność zaoszczędzonych pieniędzy jako funkcję czasu oszczędzania (w miesiącach) przedstawia wzór: A. 100x 10 B. 10x 1000 C. y = 100x + 10 D. y = 10x W zadaniach wybierz odpowiedni termin 20. Procentowy wzrost średniego poziomu cen w danym okresie: A. deflacja B. inflacja C. denominacja D. integracja 21. Suma dóbr i usług, które można nabyć za dane wynagrodzenie pieniężne. A. płaca realna B. płacą nominalna C. płaca minimalna D. płaca robocza 22. Jedna setna waluty unijnej: A. cent B. eurocent C. centak D. cencik 23. Ilość dóbr oferowana przez producentów przy określonej cenie: A. weksel B. bagaż C. popyt D. podaż 24. Zaliczka na poczet należności: A. akonto B. a vista C. podatek D. in blanco 25. Stawka oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym: A. WIBID B. EURIBOR C. LIBOR D. WIBOR 26. Termin giełdowy oznaczający długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie. A. hossa B. lasso C. bessa D. polisa 27. Dochód akcjonariusza spółki giełdowej z posiadanych przez niego akcji wyliczany na podstawie rocznego zysku spółki akcyjnej. A. weksel B. lawenda C. dywidenda D. odsetki Wykres poniżej dotyczy zadań Histogram obrazuje utarg stacji benzynowej w ciągu tygodnia 28. Jaki był łączny utarg z całego tygodnia? A zł B zł C zł D zł 29 Jaki był średni utarg dzienny? A. ok zł B. ok zł C. ok zł D. ok zł 30. Przyjmijmy, że litr benzyny bezołowiowej kosztuje 4 zł. Ile litrów benzyny sprzedano w minionym tygodniu? A l B l C l D l Na podstawie poniższego wyciągu z Powszechnej Kasy Oszczędności odpowiedz na pytania 31-34:

3 Powszechna Kasa Oszcędności - BP I Oddział Wrocław 31-Wrocław Nr rachunku: Rodzaj rachunku: Waluta rachunku: ROR na każde żądanie PLN Data wystawienia: 01/03/2007 Data rozliczenia odsetek: 28/03/2007 stopa%: 7.00 Posiadacz rachunku: Jan Nowak Wrocław Rynek 15 Data operacji: Opis operacji: Kwota operacji: 01/03/2007 pobory 1230,69 Saldo poprzednie z wyciągu: z dnia: 28/02/2007 kwota: 1339, W jakiej walucie posiada rachunek pan Jan? A. USD B. PLN C. DEM D. EUR 32. Kiedy wpłynęły pobory na konto pana Jana Nowaka? Saldo konta na dzień: 01/03/2007 kwota: A. 1 lutego 2007 r. B. 28 marca 2007 r. C. 28 lutego 2007 r. D. 1 marca 2007 r. 33. Jak oprocentowany jest jego rachunek? A. 17% B. 0,7% C. 7% D. 117% 34. Kiedy bank dopisze odsetki do rachunku? A. 1 lutego 2007 r. B. 28 marca 2007 r. C. 28 lutego 2007 r. D. 1 marca 2007 r. Wykres poniżej dotyczy zadań Wykres przedstawia zmiany stanu konta osobistego pana Nowaka w kwietniu 2007 r kwietnia pan Nowak otrzymał wypłatę. Jaka kwota wpłynęła w tym dniu na jego konto? A zł B zł C zł D zł 36. Ile razy pan Nowak dokonał wypłaty? A. 8 B. 9 C. 10 D W ilu dniach w okresie od 2 kwietnia do 20 kwietnia pan Nowak nie dokonywał operacji bankowych? A. 13 B. 14 C. 17 D Jaka kwota najdłużej utrzymywała się na koncie? A zł B. 500 zł C. 700 zł D zł 39. W którym dniu Kowalski wybrał z konta największą kwotę? A. 20 kwietnia B. 21 kwietnia C. 28 kwietnia D. 29 kwietnia 40. Pan Nowak zrobił debet na swoim koncie w banku, czyli pobrał większą kwotę od tej, która znajdowała się na jego koncie. Za każdy dzień utrzymywania się debetu bank nalicza karne odsetki,

4 które wynoszą 0,083% od sumy zadłużenia. Jaka kwotę karnych odsetek bank naliczy panu Kowalskiemu? A. 1,66 zł B. 24,9 zł C. 2,49 zł D. 16,60 zł I Konkurs Matematyka i Ekonomia Etap II Runda 1 Czas trwania Rundy 1 30 minut Zadanie 1. Ewa wyjeżdża do Grecji. Nocleg i podróż już opłaciła. Potrzebne są jej tylko drachmy na wyżywienie i inne wydatki. Na ten cel przeznaczyła 1720 zł. Oczywiście musi te pieniądze wymienić na drachmy. W pobliskim kantorze WISŁA, drachm nie było. Ewa postanowiła, więc kupić marki lub dolary i wymienić je w Grecji w kantorze ADONIS. Co ma kupić Ewa drachmy, czy dolary, aby wymiana ich na drachmy w kantorze ADONIS była dla niej korzystniejsza? WISŁA Kursy walut w kantorach Wisła i Adonis Kupno Sprzedaż USD 3.85 zł 4,00 zł DEM 2,03 zł 2,15 zł ADONIS Kupno Sprzedaż USD 290 drachm 310 drachm DEM 150 drachm 170 drachm Zadanie 2. Dwaj bracia otrzymali do równego podziału zł. Pierwszy swoją cześć złożył w banku z oprocentowaniem rocznym wynoszącym 12%. Drugi z braci za swoje pieniądze kupił dolary po 3,50 zł za 1 USD, a następnie całą kwotę wpłacił na rok do banku ze stopą procentową 5%. Który z braci zrobił po roku lepszy interes, jeżeli w ciągu tego okresu cena 1 dolara wzrosła i cena kupna dolara w kantorze była równa cenie sprzedaży sprzed roku? Etap II Runda 2 Czas trwania Rundy 2 30 minut Zadanie 3. Puszki z groszkiem sprzedaje się w supermarkecie po 1,6 zł. Tygodniowo sprzedaje się 400 puszek. Kierownik szacuje, że każde 10 groszy obniżki spowodowałyby dodatkową sprzedaż 100 puszek tygodniowo. Supermarket kupuje puszki od producenta płacąc 1 zł za puszkę. Jaką cenę powinien ustalić sprzedawca, aby jego zysk był największy? Zapisz wzór zależności zysku od wartości obniżki ceny groszku. Sporządź wykres tej funkcji, określ jej dziedzinę i zbiór wartości. Jaką cenę powinien ustalić sprzedawca, gdyby każda obniżka o 10 groszy zwiększała sprzedaż tylko o 40 puszek? Etap II Runda 3 Czas trwania Rundy 3 30 minut

5 Wyobraź sobie, że jednego dnia idziesz do sklepu i za bułkę płacisz 30 groszy. Następnego dnia za tą samą bułkę, w tym samym sklepie płacisz już 35 groszy. A jeszcze jeden dzień później kosztuje ona tam już 40 groszy! Co się dzieje?! To właśnie inflacja. Zadanie 4. Wpłaciłeś 100 zł na konto, którego oprocentowanie jest równe 10% w stosunku rocznym. Jaka będzie realna wartość twoich pieniędzy po roku, jeżeli inflacja roczna jest równa 2%. Wynik zaokrąglij do 0,01. Jakie było realne oprocentowanie w tym banku? Informacja do zadań 1-4 II KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA ETAP 1 Rok szkolny 2007/2008 Czterech studentów z Opola wybrało się samochodem do Teatru Współczesnego we Wrocławiu na przedstawienie Niskie Łąki. Odległość między miastami wynosi 80 km. Samochód zużywa średnio. 8 litrów benzyny na 100 km. Cena 1 litra benzyny wynosiła 4,40 zł, a cena jednego biletu do teatru 26 zł. 1. Łączny koszt wycieczki wyniósł: A. 30,40 zł B. 116,80 zł C. 132,16 zł D. 160,32 zł 2. Jaki procent ogółu wydatków stanowią wydatki na benzynę? A. 8% B. ok. 17% C. ok.21% D. ok. 35% 3. Jaki procent łącznej ceny biletów stanowi wydatek na benzynę? A. ok.20% B. ok.27% C.ok.185% D. żadna odpowiedź nie jest prawdziwa 4. Za bilety zapłacono więcej niż za benzynę o: A. 75,84 zł B. 21,60 zł C. 47,68 zł D. 75,60 zł 5. Wzrost wartości pieniądza spowodowany utrzymującym się spadkiem poziomu cen w gospodarce krajowej przez dłuższy czas to: A. Denominacja B. Dewaluacja C. Inflacja D. Deflacja 6. Służby statystyczne co roku określają średnie miesięczne wydatki przeciętnej rodziny na towary i usługi, tzw. koszyk dóbr konsumpcyjnych. Gdyby w 2007 r. wartość koszyka dóbr wynosiła 150 zł, a w 2008 r. 200 zł, to inflacja wyniosłaby: A. 33,(3)% B. 33% C. 25% D. 50%. 7. Bartłomiej pożyczył od Kazimierza 1250 zł. Jeśli w tym czasie inflacja wyniesie 3%, to Bartłomiej powinien oddać Kazimierzowi: A. 24 zł B. 84 zł C zł D. 1287,50 zł. 8. W 2000 roku inflacja wyniosła w przybliżeniu 10%. O ile procent zmieniła się realna płaca osoby, której płaca nominalna wzrosła o 30%. A. ok. 15% B. ok.18% C. ok. 20% D. ok. 30%

6 Informacja do zadań 9 10 Bank NIC proponuje Ci roczny kredyt w wysokości zł oprocentowany 16% w stosunku rocznym. Przy wypłacie kredytu Bank NIC pobiera prowizję w wysokości 3% przyznanej sumy. 9. Ile faktycznie dostaniesz pieniędzy? A zł B zł C zł D zł. 10. Ile wynosi rzeczywista roczna stopa procentowa tego kredytu? A. 3% B. 16% C. 19% D. 19,59% 11.Giełda Papierów Wartościowych mieści się: A. w Warszawie B. w Krakowie C. w Poznaniu D. we Wrocławiu. 12. Osoba, która zawodowo zajmuje się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych to: A. Minister finansów B. Makler giełdowy C. Kasjer D. Bankier. 13. Spółka OMI posiada 1000 akcji. Jeśli kupi się 9 akcji tej spółki, to będzie się miało w niej udziały: A. 0,9% B. 1,1% C. 9% D. 11%. 14. Wczoraj akcja spółki OMI kosztowała 8 zł. Dziś jedna akcja tej spółki kosztuje już 14 zł. Wartość spółki OMI w ciągu jednego dnia wzrosła o: A. 6% B. 25% C. ok. 57% D. 75%. 15. Pan Nowak kupił 3 akcje po 4 zł spółki OMI i 10 akcji po 5 zł spółki IMO. Następnego dnia wartość akcji spółki OMI spadła o 25%, a wartość spółki IMO wzrosła o 20%. Akcje pana Nowaka mają teraz wartość w sumie: A. 9 zł B. 51,10 zł C. 65,10 zł D. 69 zł. 16. Wartość jednej akcji spółki OMI w poniedziałek wynosiła 12 zł, we wtorek 11 zł, w środę 8 zł, w czwartek 10 zł a w piątek 15 zł. Którego dnia spadek wyniósł 37,5%? A. w poniedziałek B. we wtorek C. w środę D. w żadnym z tych dni. 17. Cena aparatu fotograficznego z podatkiem VAT w wysokości 22% wynosi 280,60 zł. Wartość podatku to: A. 50,60 zł B. 22 zł C. 28,06 zł D. 69 zł. 18. Kalkulator graficzny kosztuje 740 zł. Do tej ceny trzeba doliczyć 22% podatku VAT. Szkoła Może kupować z 50% zniżką (zniżka nie dotyczy podatku VAT). Gimnazjum kupiło 20 kalkulatorów. Zakupiony towar kosztował: A zł B zł C zł D zł Informacja do zadań Podatek dochodowy obliczamy od tzw. podstawy opodatkowania (dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie i inne koszty związane z wykonywaną pracą). W 2006 roku w Polsce podatek dochodowy obliczany był według poniższej tabeli Podstawa obliczenia podatku Ponad Do Wysokość podatku zł 19% minus kwota 530,08 zł zł zł 6 504,68 zł + 30% nadwyżki ponad zł zł ,68 zł + 40% nadwyżki ponad zł W 2006 r. podstawa opodatkowania pana Kowalskiego wynosiła zł., a pana Nowaka zł. 19. Większy podatek zapłacił: A. p. Kowalski B. p. Nowak C. nie da się obliczyć D. zapłacili tyle samo 20. Pan Kowalski zapłacił za rok 2006 podatek w wysokości: A ,92 zł B ,12 zł C ,92 zł D. 7397,48 zł 21. W 1998 roku 90% dochodów w budżecie państwa pochodziło z podatków. O ile procent więcej dochodów pochodziło z podatków niż z pozostałych źródeł? A. 10% B. 80% C. 800% D. 900% 22. Pani Sylwia zarabia zł miesięcznie. Z tego wydaje w ciągu miesiąca 80%. Pozostałą kwotę oszczędza na wycieczkę do Grecji? Wycieczka kosztuje zł. Po ilu miesiącach oszczędzania Pani Sylwia uzbiera potrzebną kwotę. A. 11 B. 12 C. 9 D. 7

7 Iza M.: 7% Ala Z.: 8% Informacja do zadań W Gimnazjum nr 1234 przeprowadzono wybory do samorządu szkolnego. W głosowaniu wzięło udział 512 uczniów, ale 12 głosów unieważniono. Diagram kołowy przedstawia rozkład głosów na poszczególnych kandydatów. 23. Ile głosów otrzymała Iza M.? A. 35 B. 40 C. 95 D O ile procent głosów mniej dostała Iza od Ali? A. 1% B. 12% C.12,5% D. 5% Małgorzata S. : 28% Łukasz O.: 19% Aleks M.: 17% Kasia J.: 21% Informacja do zadań Na wykresie przedstawiono obroty w handlu zagranicznym Polski w przeciągu dwóch lat (od I 1999 r. do XI 2000 r.) w milionach USD. 25. Różnica między importem i eksportem (deficyt handlowy) w styczniu 1999 r. Wynosiła: A mln USD B mln USD C mln USD D mln USD. 26. Stały lub rosnący eksport odnotowano przez: A. 10 miesięcy B. 11 miesięcy C. 12 miesięcy D. 13 miesięcy. 27. Przez jaki procent całego czasu odnotowano stały lub rosnący eksport? A. ok. 42% B. ok. 50% C.ok.52% D. ok. 54% 28. Deficyt handlowy był największy w: A. VI 1999 r. B. IX 1999 r. C. XII 1999 r. D. IV 2000 r. 29. Największy spadek importu zanotowano: A. II 1999 r. B. I 2000 r. C. III 2000 r. D. IV 2000 r.

8 30. Jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, to: A. GPW B. PKB C. WIG D. WIBOR 31. Największy bank w Polsce (o największej liczbie oddziałów, bankomatów, agencji) to: A. PKO BP SA B. Bank PKO SA C. ING Bank Śląski D. Bank BPH 32. Corocznym ustalaniem wysokości stóp procentowych w Polsce zajmuje się: A. Rada Polityki Pieniężnej B. Minister Finansów C. Prezydent RP D. Premier RP 33. Rada Polityki Pieniężnej zmniejszyła stopę procentową z 8% do 6 %. Zatem stopa procentowa zmalała o:: A. 25% B. 2% C. 33,( 3)% D. 3% 34. PKB (Produkt Krajowy Brutto) Mirabilandii wynosi 50 miliardów dolarów. Jeśli wzrost wyniesie 3,5%, to w przyszłym roku PKB wyniesie: A. 1,75 mld B. 51,75 mld C. 53,5 mld D. 55 mld 35. W 1992 r. w Polsce ludność wynosiła , a rok później Przyrost naturalny w tym czasie wyniósł: A. 3% B. 0,3 C. 30 D Jeżeli założymy, że ludność świata w obecnej chwili wynosi 6 miliardów i przyrost naturalny wynosi 2, to za 2 lata na kuli ziemskiej będzie nas więcej o: A B. 240 C. 24 mln D. 864 tys. 37. Bank wypłacił 105 zł odsetek. Od jakiej kwoty były to odsetki, jeśli stanowiły one 7% tej kwoty: A. 112,35 zł B. 735 zł C zł D zł. Informacja do zadań Tabela przedstawia stopy procentowe (obliczane w stosunku rocznym) dla lokat w czterech różnych bankach. Uwaga!!! W obliczeniach uwzględnij 20% podatek od odsetek. Nazwa banku Stopa procentowa MIL 6% GB 4,75% AGI 4,40% NID 5% 38. Pan Jan wpłacił kwotę zł do banku GB. Po upływie roku pan Jan będzie miał na koncie: A zł B zł C zł D zł. 39. Odsetki od kwoty zł są wyższe w banku MIL niż w banku NID o: A. 1% B. 20% C. ok.17% D. 1,25%. 40. Gdyby stopa procentowa w banku AGI wzrosła o 1 punkt procentowy, to odsetki od kwoty zł po upływie roku wyniosłyby: A. 704 zł B. 880 zł C zł D. 864 zł. II KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA ETAP 2 Rok szkolny 2007/ Jeśli wartość złotówki względem innych walut wzrasta to występuje zjawisko? A. aprecjacji B. denominacji C. podagry D. deflacji 2. Najwyższym nominałem wśród banknotów EURO jest: A. 100 EURO B. 200 EURO C. 500 EURO D EURO 3. Bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej jest: A. Narodowy Bank Polski B. Bank Gospodarstwa Krajowego SA C. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy SA D. Bank Zachodni WBK 4. Podstawowym warunkiem udzielania przez instytucję finansową kredytu jest stwierdzenie, że ubiegający się o kredyt posiada:

9 A. zabezpieczenie hipoteczne B. poręczyciela C. zdolność kredytową D. brak innego kredytu 5. Pan Albert płaci za zakupy kartą. Raz na miesiąc dostaje wyciąg zgodnie z którym całe zadłużenie musi spłacić w całości. Jaką kartę ma pan Albert? A. kredytową B. klubową C. charge D. nie ma takich kart 6. Zestaw kina domowego w cenie zł pan Zbigniew kupił na raty. Kosztowało go to 30% ceny płatne przy zakupie i 12 rat po 230 zł. O ile procent więcej zapłacił? A. około 6% B. około 7% C. 7% D. 13% 7. Na jaki procent pani Anna wzięła kredyt w wysokości zł, jeżeli po roku zapłaciła jednorazowo 990 zł odsetek? A. 20% B. 18% C. 15% D. 5,5% 8. Nowe mieszkanie o powierzchni 30 m 2 możesz kupić, wpłacając 30% jego wartości, tzn zł i spłacając przez 20 lat miesięczne raty po 429 zł. O ile procent więcej zapłacisz niż płacąc całość gotówką?: A. 30,7% B. 69,3% C. 44,4% D. 55,6% 9. W pewnym mieście 10% osób dorosłych nie korzysta z usług banków, 40% korzysta z jednego banku, 30% z dwóch, a 20% z trzech. Z ilu średnio banków korzysta w tym mieście jedna osoba dorosła? A. 1 B. 0,9 C. 1,6 D. 1,8 10. Pan Jan założył lokatę w Banku. Niepokoi się jednak o swoje pieniądze. Jaka instytucja gwarantuje bezpieczeństwo depozytów? A. Zakład Ubezpieczenia Banków B. nie ma takiej instytucji C. Państwowy Zakład Ubezpieczeń D. Bankowy Fundusz Gwarancyjny 11. W 2007 r. oprocentowanie w banku wynosiło 15% w stosunku rocznym. W 2008 roku oprocentowanie w tym banku zmalało o 3 punkty procentowe. Odsetki w 2008 r. będą niższe niż w 2007 roku o: A. 3% B. 12% C. 18% D. 20% Informacja do zadań BANK MAG Tabela przedstawia stopy procentowe (obliczane w stosunku rocznym) dla Wkład do ,99 zł Od zł Okres lokowania lokat w banku MAG. Oprocentowanie Stopa procentowa zależy od wysokości lokaty i czasu jej 1 miesiąc 4,30% 4,50% trwania. Jednak w wypadku wypłaty 3 miesiące 4,40% 4,75% środków przed terminem stopa 6 miesięcy 4,50% 5% procentowa wynosi 1% w skali roku. 12 miesięcy 4,75% 5,5% Uwaga!!! 24 miesiące 5% 6% W obliczeniach uwzględnij 20% podatek od odsetek. 12. Pani Alicja wpłaciła zł na lokatę trzymiesięczną w banku MAG. Budżet domowy pani Alicji po upływie kwartału zostanie zasilony dodatkowo o kwotę w wysokości: A. 165 zł B. 675 zł C. 132 zł D. 540 zł. 13. Pan Antoni wpłacił do banku MAG zł na roczną lokatę. Niestety po upływie 6 miesięcy musiał wypłacić pieniądze wraz z odsetkami. Otrzyma kwotę mniejszą od planowanej o: A. 900 zł B zł C zł D zł. 14. Obowiązujący uchwalony budżet państwa jest z prawnego punktu widzenia: A. uchwałą sejmu B. ustawą C. rezolucją D. postanowieniem 15. Budżet państwa uchwalany jest przez parlament na : A. rok B. 2 lata C. 3 lata D. 5 lat 16. W okresie miedzy początkiem nowego roku a wejściem w życie nowej ustawy budżetowej w państwie funkcjonuje: A. prowizorium budżetowe B. stara ustawa budżetowa C. nieuchwalony projekt nowej ustawy D. tymczasowa uchwała sejmu 17. Bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana ze środków budżetowych, określana jest jako: A. darowizna B. danina C. subwencja D. kredyt 18. Zdanie: Podatki płacimy, gdy mamy zysk jest: A. zawsze fałszywe B. prawdziwe dla przedsiębiorstw, a fałszywe dla osób fizycznych C. zawsze prawdziwe D. fałszywe dla przedsiębiorstw, a prawdziwe dla osób fizycznych

10 19. Obowiązujące w Polsce stawki podatku dochodowego od osób fizycznych to: A. 19%, 21%, 30% B. 19%, 30%, 37% C. 19%, 30%, 40% D. 19%, 37%, 40% 20. Podatek od wartości dodanej pobierany od niektórych towarów i usług to: A. PIT B. VAT C. CIT D. PIN 21. Stawka podatku VAT na pewien produkt wzrosła z 7% do 22%. Cena brutto tego towaru wzrosła o: A. 15% B. około 14% C. około 17%% D. 30% 22. Reklama pewnej firmy głosi: podatek VAT w wysokości 22% zapłacimy za Ciebie. Zatem zaoszczędzisz: A. 22% B. 18% C. 19% D. 0% 23. Część zysku wypłacana przez spółkę jej akcjonariuszom to: A. dywidenda B. odsetki C. prowizja D. dygresja 24. Jeśli na rynku panuje bessa to znaczy, że: A. akcje tracą na wartości B. akcje zyskują na wartości C. wartość akcji nie ulega zmianie D. akcje raz tracą, raz zyskują na wartości 25. Udziały w firmie MIGIEM podzielone są pomiędzy czterech wspólników. Pan Anik ma 10% udziałów, pan Bryk 20%, pan Czoch 30% i pan Dolik 40%. Pan Bryk odszedł z firmy, udziały zostały podzielone pomiędzy pozostałych odpowiednio: A. 12,5%, 37,5%, 50% B. 16,(6)%, 36,(6)%, 46,(6)% C. 13%, 38%, 49% D. 17%, 36%, 47% Informacja do zadań Pan Nowak zakupił 24 listopada 20 akcji Firmy X i 10 akcji Firmy Y. Wykres przedstawia notowania tych akcji w okresie 24.XI 29 XII. Na podstawie wykresu uzupełnij zdania w zadaniach zł 120 zł 110 zł 100 zł 90 zł 80 zł Firma X Firma Y 70 zł 60 zł 50 zł 40 zł 24 XI 1 XII 8 XII 15 XII 22 XII 29 XII 26. Za zakupione akcje pan Nowak zapłacił... zł. 27. W okresie od 24 XI do 22 XII cena jednej akcji akcje firmy X wzrosła o... zł. 28. Pan Nowak sprzedał akcje 29 grudnia. Jego zysk wyniósł... zł 29. Akcje firmy X i Firmy Y najkorzystniej można było kupić jednocześnie w dniu Pan Nowak najkorzystniej sprzedałby akcje w dniu O to notatka zamieszczona w pewnej gazecie: Prawie połowa polaków (45 proc.) nie lubi brać udziału w różnego rodzaju promocjach. Ci, którzy mówią, ze nie lubią brać udziału w promocjach to najczęściej ludzie starsi. Najwięcej zwolenników uczestnictwa w akcjach promocyjnych jest wśród nastolatków i młodzieży (51 proc.) oraz bezrobotnych (49 proc.). Jedna trzecia Polaków deklaruje, że nie kupuje rzeczy w promocjach. Wskaż zdanie prawdziwe: A. Ponad połowa bezrobotnych chętnie uczestniczy w promocjach

11 B. Najczęściej w promocjach uczestniczą ludzie starsi C. 30% Polaków nie korzysta z promocji D. Około 55% Polaków lubi brać udział w promocjach 32. W ciągu roku cenę komputera obniżono dwukrotnie za każdym razem o 20%. Łączna obniżka wyniosła?: A. 20% B. mniej niż 40% C. więcej niż 40% D. 40% 33. W dni powszednie o 30% taniej głosi reklama. O ile procent drożej niż w dni powszednie jest w soboty i niedziele? A. 30% B. 42,9% C. 57,1% D. 70% 34. Samochód w cenie zł można kupić na dwa sposoby: a) wpłacając od razu całą kwotę minus rabat w wysokości 1500 zł b) wpłacając połowę kwoty, a połowę za rok. Pan Adam ma na koncie kwotę zł. Który sposób jest dla niego korzystniejszy? Wykonaj odpowiednie obliczenia. Przyjmij, że najwyższe oprocentowanie, jakie oferują banki wynosi 9% w stosunku rocznym. Rozwiązanie: Odpowiedź: Właściciel sklepu płaci hurtownikowi 80% ceny towaru, za którą sprzedaje go klientowi. Zysk właściciela sklepu wynosi: A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% 36. W pewnym kraju inflacja 10% utrzymywała się przez dwa lata. Ceny w tym kraju w ciągu dwóch lat wzrosły o: A. 19% B. 10% C. 20% D. 21% 37. W zeszłym roku inflacja wyniosła 12%. Ekonomiści przewidują, że w roku bieżącym będzie niższa o 2 punkty procentowe. Przewidywane ceny produktów będą pod koniec roku w porównaniu z cenami z przed dwóch lat: A. wyższe o 10 % B. niższe o 2 % C. wyższe o 23,2% D. niższe o 10% Informacja do zadań Firma telekomunikacyjna TELEGADUŚ oferuje trzy rodzaje taryf: Taryfa Alfa Beta Gama Abonament 19 zł 29 zł 40 zł Liczba bezpłatnych impulsów Cena jednego impulsu 40 gr 30 gr 25 gr 38. Dla osób wykorzystujących miesięcznie mniej niż 100 impulsów najkorzystniejsza jest taryfa: A. Alfa B. Beta C. Alfa i Beta D. Gama 39. Oblicz, przy jakiej liczbie impulsów najkorzystniejsza jest taryfa Gama. Rozwiązanie:

12 Odpowiedź: Spośród podanych skrótów: BID, BIN, NIP, NRB, PIN, PIT, SDR, SPA wybierz trzy i wpisz poziomo do tabelki przy odpowiednich literach: a) Jednoznaczny identyfikator rachunku bankowego. W polskim systemie numeracji rachunków składa się z 26 cyfr. b) Pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalają one na zidentyfikowanie banku - emitenta oraz organizacji płatniczej, która wydała kartę. (skrót ang.) c) Osobisty numer identyfikujący posiadacza karty, zastępuje jego podpis i jest niezbędny do przeprowadzania wszelkich transakcji z użyciem karty. W Polsce numer ten składa się najczęściej z 4 cyfr. (skrót ang.) a) b) c) Litery w wyróżnionej kolumnie utworzą również skrót. Informacje do zadania 1 II KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA ETAP 3 Rok szkolny 2007/2008 Od 1 stycznia 2007 r. pan Nowak jest właścicielem małego zakładu obuwniczego, w którym produkuje obuwie damskie. Zanim rozpoczął działalność zapoznał się z literaturą o tematyce ekonomicznej, śledził informacje w Internecie i sporządził notatki. Notatki pana Nowaka: Próg rentowności to wielkość produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami. W punkcie zrównania przychodów z kosztami (BEP - break even point) przedsiębiorstwo nie osiąga zysku ani nie ponosi straty, wynik finansowy wynosi zero. Wynik finansowy - różnica pomiędzy przychodami a kosztami. Dodatni wynik finansowy jest nazywany zyskiem, zaś ujemny stratą. Wynik finansowy przedsiębiorstwa stanowi podstawę naliczania podatku dochodowego (wynik finansowy brutto) Wynik finansowy po opodatkowaniu podatkiem dochodowym to wynik finansowy netto. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję: co, ile i w jaki sposób produkować, uwzględnia opłacalność produkcji. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia analizy kształtowania się poziomu kosztów. Koszt produkcji to suma ponoszonych przez producenta wydatków pieniężnych na wykorzystywane w procesie wytwórczym czynniki produkcji.

13 Podział kosztów Koszty całkowite (Kc) - jest to suma kosztów poniesionych na wszystkie czynniki wytwórcze wykorzystane do produkcji. Jest to pieniężny wyraz nakładów. Koszty całkowite (K c) Całkowite koszty stałe (K s ) Całkowite koszty zmienne (K z ) Koszty całkowite stałe (stałe koszty całkowite - Ks) - obejmują te wszystkie wydatki, które związane są z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i nie zależą od wielkości wytwarzanej produkcji. Kształtują się one na jednakowym poziomie zarówno przy produkcji zerowej, jak i przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Są one ponoszone na stałe czynniki produkcji. Są to głównie: koszty zużycia majątku trwałego (amortyzacja), opłaty za dzierżawę terenu, koszty ogrzewania, oświetlenia, odsetki od kredytów, koszty remontu lokalu, opłaty podatków itp. Nawet, gdy przedsiębiorstwo nie produkuje musi ponosić wymienione wyżej koszty. Koszty całkowite zmienne (zmienne koszty całkowite - Kz) - są to wydatki, które ulegają zmianie wraz ze zmianami wielkości produkcji (zależą one od rozmiarów produkcji). Koszty te są ponoszone na zakup zmiennych czynników produkcji. Obejmują one przede wszystkim koszty zużytych surowców, materiałów, koszty robocizny bezpośredniej itp. Skala podatkowa PIT - stawki podatku dochodowego od osób fizycznych Rok 2007 Ponad Podstawa obliczenia podatku w złotych Do zł zł zł Podatek wynosi zł 19% minus kwota 572 zł 54 gr zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad zł zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad zł Zadanie 1. Pan Nowak skalkulował, że całkowite koszty stałe produkcji wynoszą zł miesięcznie, a jednostkowe koszty zmienne 60 zł. Ustalił, że Cena sprzedaży jednej pary obuwia wynosi 140 zł. a) Jaką minimalną miesięczną produkcję par butów musi wykonać Pan Nowak, aby nie ponieść straty?

14 b) Buty pana Nowaka cieszą się powodzeniem. Pan Nowak sprzedał w ciągu roku wszystkie wyprodukowane buty a jego zysk wyniósł zł. Ile par butów wyprodukował pan Nowak w ciągu roku 2007? c) Oblicz podatek dochodowy, jaki zapłaci Pan Nowak za rok 2007 i ile wynosi wynik finansowy netto pana Nowaka? Informacje do zadania 2 Bank LUX oferuje kredyty oprocentowane w stosunku rocznym i proponuje klientom dwie zasady spłaty kredytu: w miesięcznych ratach równych (stałych) lub miesięcznych ratach malejących. Rata stała obliczana jest ze wzoru: K q n (1 q) 1 p,gdzie q 1 1 q n, K kwota kredytu, n liczba rat, p - oprocentowanie w stosunku rocznym. Przy ratach malejących odsetki naliczane są od równomiernie spłacanego kredytu, np. w przypadku 6 rat: jedna rata składa się z szóstej części kredytu i odsetek od sumy pozostałej do spłacenia. Zadanie 2. Pan Kowalski i pan Tokarski ubiegają się w banku LUX o kredyt, obaj w wysokości zł na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu wynosi 12% w stosunku rocznym. a) Oblicz miesięczną ratę stałą i uzupełnij tabelę spłat w ratach malejących. Który z kredytów jest korzystniejszy? Tabela spłaty w ratach malejących: L.p. Pozostało do spłacenia Razem Rata bez odsetek Odsetki Rata z odsetkami b) Na podstawie poniższej tabelki (wykonując odpowiednie obliczenia) określ, który z panów posiada zdolność kredytową i czy może uzyskać kredyt spłacany ratami malejącymi?

15 Wnioskujący Adam Kowalski Karol Tokarski Stan cywilny Żonaty Żonaty Liczba osób na utrzymaniu 2 1 Średni miesięczny dochód netto zł 1900 zł wnioskodawcy Średni miesięczny dochód netto 1400 zł 1700 zł współmałżonka Opłaty związane z użytkownikiem 600 zł 650 zł lokalu: opłata czynszowa, gaz, telefon, energia, itp. Obciążenia z tytułu innych kredytów, 200 zł 550 zł pożyczek Minimalna kwota wydatków przypadająca na osobę w gospodarstwie domowym: żywność, odzież itp 350 zł 350 zł

4. Przywilej emisji znaków pieniężnych przysługuje bankom: A. centralnym B. inwestycyjnym C. komercyjnym D. handlowym

4. Przywilej emisji znaków pieniężnych przysługuje bankom: A. centralnym B. inwestycyjnym C. komercyjnym D. handlowym Przykładowe zadania: Etap I 1. Bank pobiera za usługę opłatę (zwaną prowizją) wynoszącą 0,5% wpłacanej kwoty, lecz nie mniej niż 4,50 zł. Za rachunek telefoniczny na kwotę 800 zł prowizja wynosi: A. 4

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Zadania przygotowujące uczniów do II części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe POWODZENIA Opracowała: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Szkoła mądrego pożyczania

Szkoła mądrego pożyczania L Szkoła mądrego pożyczania poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej i zarządzania długiem Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Szkoła mądrego pożyczania poradnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka Ekonomia Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka 1. Dlaczego nie można mieć wszystkiego? a) ekonomia to: inaczej gospodarka lub nauka o racjonalnym gospodarowaniu, o prawach rządzących gospodarką; ekonomia jako

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa DSFRiU

Matematyka finansowa DSFRiU Matematyka finansowa DSFRiU notatki do użytku wewnętrznego dr Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Podręczniki 1. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. Klauzule waloryzacyjne, przewidujące zmianę wartości transakcji w przypadku zmiany kursu waluty kontraktu.

1. Klauzule waloryzacyjne, przewidujące zmianę wartości transakcji w przypadku zmiany kursu waluty kontraktu. Walutowe transakcje futures Kilka słów o historii U podstaw funkcjonowania powojennego międzynarodowego systemu walutowego legła umowa podpisana przez Aliantów w Bretton Woods, w New Hampshire w 1944 roku

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj swoją przyszłość

Zaplanuj swoją przyszłość 100 Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po us ugach bankowych

Przewodnik po us ugach bankowych URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przewodnik po us ugach bankowych Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przewodnik po us ugach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH Prawda to rzeczywista, nie żadne romanse, Że dziś się bez pieniędzy ruszają finanse. Kupił dobra pan Paweł, ani grosza nie dał

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Jak skredytować budowę domu?

Jak skredytować budowę domu? Jak skredytować budowę domu? W ABC kredytów mieszkaniowych staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania, nurtujące większość z nas w sytuacji ubiegania się o kredyt. Zasygnalizowaliśmy podstawowe

Bardziej szczegółowo

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 nagrody

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Grupa A Imię i nazwisko... Klasa... Data... I. (15 pkt) Rozwiąż test. W każdym punkcie tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 1) Rynek to: A. tylko mechanizm

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

pieniądze Świetny efekt inwestycyjny bez przepłacania >NA TANICH SPÓŁKACH NAJLEPIEJ ZARABIA SIĘ W CZASIE HOSSY

pieniądze Świetny efekt inwestycyjny bez przepłacania >NA TANICH SPÓŁKACH NAJLEPIEJ ZARABIA SIĘ W CZASIE HOSSY Nr 281 (8792) SEKCJA F pieniądze moje OPŁACALNOŚĆ NAJLEPSZE INWESTYCJE OSTATNICH SZEŚCIU MIESIĘCY 330 proc. zysku na papierach producenta gier komputerowych >F3 KARTY DLA STUDENTÓW OFERTA UBEZPIECZYCIELI

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo