TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STEGNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STEGNIE"

Transkrypt

1 Obowiązująca od r. I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH ROR R-k bieżący R-k bieżący Konto Osoby podmioty dla osobiste Fizyczne gospodarcze rolników dla Młodych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1 Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat a jednego r-ku bieżącego, pomocniczego lub dodatkowego nie dotyczy bez opłat bez opłat x 2 Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 3,00 zł 20,00 zł 10,00 zł bez opłat 3 Uwaga: Pobiera się opłaty za funkcjonowanie r-ków Rad Rodziców szkół, Przedszkoli, organizacji społecznych. Opłata wynosi 10,00 zł 4 Wpłaty gotówkowe na r-ki bankowe BS Stegna (prowizji nie pobiera się w przypadku korzystania z kredytu w r-ku bieżącym do wysokości salda zadłużenia nie mniej jak 3zł nie więcej jak 100 zł) bez opłat 0,10% bez opłat bez opłat 5 Udostępnienie usług: a Telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunku na hasło (miesięcznie) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b c d e f za uruchomienie usługi (jednorazowo) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł za korzystanie z usługi (miesięcznie) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł zmiana hasła do usługi (za każdą zmianę) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł INTERNET BANKING: za korzystanie z usługi (miesięcznie) 3,00 zł 5,00 zł 2,50 zł 0,00 zł odblokowanie hasła lub nadanie nowego (po blokadzie) 3,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 3,00 zł TOKEN za wydanie dwóch urządzeń nie dotyczy 80,00 zł nie dotyczy nie dotyczy za utracenie urządzenia nie dotyczy 100,00 zł nie dotyczy nie dotyczy za korzystanie z usługi (miesięcznie) nie dotyczy 3,00 zł nie dotyczy nie dotyczy SMS BANKING za uruchomienie usługi (jednorazowo) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat za każdą uzyskaną informację 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł HOME BANKING RODZAJ RACHUNKU BANKOWEGO Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania r-kiem bankowym-od każdego pełnomocnika niezależnie od opłaty skarbowej Bankofon TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STEGNIE 10,00 zł 15,00 zł 10,00 zł za zainstalowanie,uruchomienie Home Bankingu,przeszkolenie w siedzibie klienta (miesięcznie) nie dotyczy bez opłat nie dotyczy nie dotyczy za korzystanie z Home bankingu. Decyzja uzależniona od innych warunków określonych w umowie. Decyzję podejmuje Zarząd Banku. nie dotyczy bez opłat nie dotyczy nie dotyczy zmiana autoryzacji nie dotyczy 50,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł

2 a w Placówkach Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b za pośrednictewm Internet Bankingu skierowany na rachunki w BS w Stegnie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 6.2. Polecenie przelewu: przelew wewnętrzny na rachunki prowadzone w BS w Stegnie realizowany: przelew wychodzący do innego banku realizowany: a w Placówkach Banku (za jeden przelew) 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł b za pośrednictwem Internet Bankingu 0,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,50 zł c za pośrednictwem Internet Bankingu poprzez system Blue Cash 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł d realizowany poprzez System BlueCash (za jeden przelew) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł f realizowane poprzez system Sorbnet (dodatkowo od każdego przelewu) 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł g generowane w systemie Home Banking (za jeden przelew) nie dotyczy 2,50 zł 2,50 zł nie dotyczy 7 Polecenie zapłaty: a złożenie zlecenia wykonania zapłaty przez wierzyciela w formie elektronicznej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b realizacja polecenia zapłaty z r-ku dłużnika 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł c odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołani lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 8 Wypłaty czeków gotówkowych umiejscowionych: a ze wszystkich r-ków na rzecz posiadacza r-ku(nie mniej niż 3 zł nie więcej jak 100 zł) nie dotyczy 0,10% bez opłat nie dotyczy b z wszystkich r-ków na rzecz os. trzecich (nie mniej niż 3 zł nie więcej niż 100 zł) nie dotyczy 0,10% bez opłat nie dotyczy c realizowanych wpływów bieżących nie dotyczy x bez opłat nie dotyczy 9 Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy a przyjęcie czeku do inkasa 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł nie dotyczy 10 Wydanie książeczki czekowej x 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 11 Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów czekowych x 30,00 zł 30,00 zł nie dotyczy a Potwierdzenia, wyciąg z rachunku, odpisy, zaświadczenia: Sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku z bieżącego roku kalendarzowego Strona pierwsza 5,00 zł każda następna 2,00 zł b Za wydanie klientom-na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku,wysokość salda lub opinii o r-ku, stanie oszczędności 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł c Za przekazywanie pocztą wyciągów bankowych raz w miesiącu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat * sporządzenie wyciągu po każdorazowej zmianie salda (odbiór osobisty) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł * wysyłanie wyciągów pocztą po każdorazowej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł * drogą elektroniczną bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat d Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł e Sporządzenie odpisu każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł f Sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy: * klient określi datę dokonania operacji 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł * klient nie określi daty dokonania operacji 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł g za potwierdzenie dokonania transakcji,która została wykonana za pośrednictwem Internet Bankingu 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

3 13 a na rachunki w BS Stegna 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b na rachunki w innych bankach 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł c przez Internet Banking 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł d Odwołanie zlecenia stałego 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł e Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 14 Otwarcie akredytywy kredytowej nie dotyczy od 0,5% od 0,5% nie dotyczy 15 Rachunki walutowe: a otwarcie rachunku 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł x b otwarcie rachunku bez wniesionej pierwszej wpłaty 15,00 zł 30,00 zł 15,00 zł x c prowadzenie rachunku miesięcznie 5,00 zł 10,00 zł 5,00 zł x d za każde wykonane zlecenie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł x e wydanie historii r-ku na życzenie klienta za okres poprzedzający bieżący miesiąc 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł x f 1 Realizacja zleceń stałych: operacje gotówkowe: wpłata na rachunek (nie mniej niż 5,00 zł) 0,00 zł 0,20% 0,00 zł x wypłata z rachunku (nie mniej niż 5,00 zł) 0,00 zł 0,20% 0,00 zł x II. INNE CZYNNOŚCI Czynności związane z obsługą rachunków bankowych: 1.1 Przyjęcie upoważnienia do wypłat z GOPS i PUP (sporządzonego przez bank) 5,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Za zmianę,odwołanie dyspozycji (oświadczeni posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci-"zapis" 30,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 30,00 zł 1.3. Realizacja wypłaty z tytułu "zapis na wypadek śmierci" (od każdego zapisobiorcy) 50,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 50,00 zł 1.4. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu (od każdego spadkobiercy) lub aktu poświadczenia dziedziczenia 50,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 50,00 zł 1.5. Za zmianę r-ku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie (jedynie w przypadku śmierci współposiadacz 20,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1.6. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na r-ku 6,60 zł 6,60 zł 6,60 zł 6,60 zł 1.7. Za zamknięcie rachunku na wniosek klienta 15,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1.8. Opłata za ponowne otwarcie konta 10,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 1.9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dok. 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł Wymiana krajowych znaków pieniężnych,wymagających: liczenia, sortowania, paczkowania (nie mniej niż ,00 zł) 0,3% (Decyzję podejmuje kasjer) Za korzystanie z wrzutni nocnej 2 Czynności kasowe/wpłaty gotówkowe 2.1. na r-ki bankowe w innych bankach (nie mniej niż 3 zł nie więcej niż 100 zł) 2.2. wpłaty na cele użyteczności publicznej * 2.3. Abonament telefoniczny 2.4. Zakład Energetyczny 2.5. KRUS 2.6. Telefonia komórkowa 2.7. TV SAT, INTERNET 2.8. RTV 2.9. Centralny Wodociąg Żuławski bez prowizji 2,20 zł 2,20 zł 3,00 zł 2,20 zł 2.10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Urząd Skarbowy 0,5% kwoty nie mniej niż 3,80 zł i nie więcej nić 100,00 zł od 0,2% 0,5% kwoty 2,20 zł 2,20 zł 2,20 zł

4 2.11. Wypłata w przypadku braku r-ku bankowego (zlecenie do wypłaty) * wniesienie, które upoważania ofiarodawcę na mocy przepisów ogólnych do ich odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego III. OSZCZĘDNOŚCI/LOKATY/KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE A`VISTA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunków lokat / wkładów oszczędnościowych 2 Wpłaty i wypłaty z rachunków lokat / wkładów oszczędnościowych 3 Blokada na rachunku lokaty terminowej 4 Historia rachunku lokaty terminowej 5 Opłata za wymianę KO a'vista 6 Zgłoszenie o zgubieniu KO a'vista i terminowych 7 Za zamknięcie rachunku a'vista 8 Umorzenie książeczek a'vista i terminowych 9 Wydanie nowej książeczki a'vista i terminowych w przypadku jej umorzenia 10 Wpłaty i wypłaty gotówkowe z r-ków lokat terminowych 11 Za dokonanie zastrzeżenia (lub odwołanie) czeków,książeczek oszczędnościowych,dowodów osobistych, r- ków bankowych 12 Dyspozycje bezgotówkowe u z KO a`vista (PRZELEWY) a na rachunki prowadzone w BS w Stegnie b na rachunki prowadzone w innych bankach 0,2% (nie mniej niż 3,50 zł i nie więcej jak 20,00 zł) c d 13 a b realizowane przez system Sorbnet (dodatkowo od każdego przelewu) realizowane przez system Blue Cash (za jeden przelew) Wyciągi bankowe: sporządzanie wyciągu po każdorazowej zmianie salda (odbiór osobisty) wysyłanie wyciągów pocztą po każdorazowej zmianie salda 0,5% (nie mniej niż 15,00 zł nie więcej niż 100,00 zł) bez opłat bez opłat 10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 30,00 zł 15,00 zł 5,00 zł 10,00 zł bez prowizji 30,00 (od każdego) bez prowizji 25,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 5,00 zł

5 IV. OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH (os. fizyczne) 1.) Karty wydawane do rachunku (debetowe) dla osób fizycznych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Maestro/ Visa Electron Visa Electron "młodzieżowa" MasterCard Debit PayPass MasterCard Debit PayPass "młodzieżowa" Visa Electron paywave Visa Electron paywave "młodzieżowa" 1. Wydanie karty dla: posiadacza /współposiadacza rachunku 18,00 zł x 18,00 zł x 18,00 zł x b) osoby wskazanej (np. pełnomocnik) 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej 18,00 zł 15,00 zł 18,00 zł 15,00 zł 18,00 zł 15,00 zł 4. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5. Opłata roczna za korzystanie z karty przez: posiadacza/ współposiadacza rachunku 18,00 zł 15,00 zł 18,00 zł 15,00 zł 18,00 zł 15,00 zł b) osobę wskazaną (np. Pełnomocnik 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) w kasach banków SGB 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł c) w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł d) w kasach obcych innych banków, niż wskazane w pkt. b) 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back ( za każdą wypłatę) 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł bez opłat bez opłat 9. Wydanie pierwszego numeru PIN (za każdy numer PIN) 4,50 zł 0,00 zł 4,50 zł 0,00 zł 4,50 zł 0,00 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 3,50 zł b) innych, niż wskazane w pkt. 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach: banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) innych, niż wskazane w pkt. 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (miesięcznie) 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 15. Ekspersowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciagu 3 dni roboczych) 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 16. Wysłanie listem poleconym (ZPO) karty na życzenie Klienta zgodnie z wysokością opłaty wg taryfy Poczty Polskiej lub Gońca Żuławskiego 17. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 18. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro, naliczana od kwoty transakcji 1% (dot. Visa Electron) 1% (dot. Visa Electron) bez prowizji bez prowizji 1% 1% 19. Ubezpieczenie kart bankomatowych (miesięcznie) (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej) Wariant Classic do kwoty zł 1,45 zł 1,45 zł 1,45 zł 1,45 zł 1,45 zł 1,45 zł b) Wariant Gold do kwoty zł 2,55 zł 2,55 zł 2,55 zł 2,55 zł 2,55 zł 2,55 zł 20. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazow bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 21. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczn bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 22. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6 Wyszczególnienie czynności MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty bez opłat 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty bez opłat 5. Uzytkowanie karty (opłata miesięczn bez opłat 6. Zmiana PIN w bankomatach: banków SGB 4,50 zł b) innych, niż wskazane w pkt. 7,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat b) w kasach banków SGB 1,50 zł c) w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. 1,30 zł d) w kasach obcych innych banków, niż wskazane w pkt. b) 3% min. 4,50 zł e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (miesięcznie) bez opłat 9. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 10. Ekspersowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciagu 3 dni roboczych) 45,00 zł 11. Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach: banków SGB bez opłat b) innych, niż wskazane w pkt. 1,00 zł 12. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazow bez opłat 13. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczn bez opłat 14. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure bez opłat 3.) Karty kredytowe (dla osób fizycznych) Wyszczególnienie czynności MasterCard/Visa 1. Wydanie karty: głównej bez opłat b) dołączonej bez opłat 2. Użytkowanie karty (opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) głównej 42,00 zł b) dołączonej 30,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 25,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN 25,00 zł 5. Wznowienie karty bez opłat 6. Zastrzeżenie karty bez opłat 7. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł b) w kasach banków SGB 3% min. 6,00 zł c) w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. 3% min. 6,00 zł d) w kasach obcych innych banków, niż wskazane w pkt. b) 3% min. 6,00 zł e) w bankomatach za granicą 3% min. 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN bez opłat 10. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 11. Zmiana limitu kredytowego bez opłat

7 12. Minimalna kwota do zapłaty 5% min. 50,00 zł Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia (nie więcej niż jedno w okresie 13. rozliczeniowym lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach okreslonych w umowie o kartę 6,60 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,00 zł 15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 1% (dot. kart Vis 16. Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach: banków SGB bez opłat b) innych, niż wskazane w pkt. 1,00 zł 17. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazow bez opłat 18. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczn bez opłat 19. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure bez opłat

8 V. OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH (os. Instytucjonalne) 1). Karty wydawane do rachunku bieżącego (debetowe) dla osób instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Visa Business Electron Visa Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: posiadacza /współposiadacza rachunku 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b) osoby wskazanej (np. pełnomocnik) 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2. Wydanie: duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b) nowej karty w miejsce utraconej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 3. Wznowienie karty do rachunku 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 4. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat bez opłat 5. Opłata roczna za korzystanie z karty przez: posiadacza/ współposiadacza rachunku 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł b) osobę wskazaną (np. Pełnomocnik 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat b) w kasach banków SGB 4,50 zł 1,50 zł 1,50 zł c) w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł d) w kasach obcych innych banków, niż wskazane w pkt. b) 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back ( za każdą wypłatę) 0,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN (za każdy numer PIN) 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: banków SGB 4,50 zł 6,00 zł 6,00 zł b) innych, niż wskazane w pkt. 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach: banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat b) innych, niż wskazane w pkt. 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (miesięcznie) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 15. Ekspersowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciagu 3 dni roboczych) 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 16. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro, naliczana od kwoty transakcji 1% 1% 1% 18. Ubezpieczenie kart bankomatowych (miesięcznie)(nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej) Wariant Classic do kwoty zł 1,45 zł 1,45 zł 1,45 zł b) Wariant Gold do kwoty zł 2,55 zł 2,55 zł 2,55 zł 19. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazow bez opłat bez opłat bez opłat 20. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczn bez opłat bez opłat bez opłat 21. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure bez opłat bez opłat bez opłat 2.) Karty przedpłacone (dla osób instytucjonalnych) Wyszczególnienie czynności MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN 25,00 zł

9 2. Zasilenie rachunku karty bez opłat 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty bez opłat 5. Uzytkowanie karty (opłata miesięczn bez opłat 6. Zmiana PIN w bankomatach: banków SGB 4,50 zł b) innych, niż wskazane w pkt. 7,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat b) w kasach banków SGB 1,50 zł c) w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. 1,30 zł d) w kasach obcych innych banków, niż wskazane w pkt. b) 3% min. 4,50 zł e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (miesięcznie) bez opłat 9. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 10. Ekspersowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciagu 3 dni roboczych) 45,00 zł 11. Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach: banków SGB bez opłat b) innych, niż wskazane w pkt. 1,00 zł 12. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazow bez opłat 13. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczn bez opłat 14. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure bez opłat 3. ) Karty charge (dla osób instytucjonalnych) 1. Wydanie karty: Wyszczególnienie czynności MasterCard Business MasterCard Business Gold głównej 80,00 zł 350,00 zł b) dołączonej 70,00 zł 350,00 zł 2. Wydanie : duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł b) nowej karty w miejsce utraconej 70,00 zł 300,00 zł 3. Wznowienie karty głównej lub dołączonej 40,00 zł 350,00 zł 4. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty bez opłat bez opłat 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych 2% 2%

10 b) w kasach banków SGB 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł c) w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł d) w kasach obcych innych banków, niż wskazane w pkt. b) 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 z ł 6,00 z ł 10. Zmiana PIN w bankomatach: banków SGB 4,50 zł 4,50 zł b) innych, niż wskazane w pkt. 7,00 zł 7,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (miesięcznie) 3,00 zł 3,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 13. Transakcje bezgotówkowe bez opłat bez opłat 14. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: w kraju 1% 1% b) za granicą 1% 1% 15. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 50,00 zł 100,00 zł 16. Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie 80,00 zł 300,00 zł 17. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach określonych w umowie o kartę 6,60 zł 6,60 zł 18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju równowartość 150 USD równowartość 150 USD 19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość 95 USD + koszty operacyjne MasterCard 20. Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach: banków SGB bez opłat bez opłat b) innych, niż wskazane w pkt. 1,00 zł 1,00 zł 21. Ubezpieczenie kart bankomatowych (miesięcznie) (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej) Wariant Classic do kwoty zł 1,45 zł x b) Wariant Gold do kwoty zł 2,55 zł bez opłat Ubezpieczenie kart bankomatowych(miesięcznie)-nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub złaszowania karty płatniczej do kwoty 150 EUR,kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu x bez opłat do kwoty zł, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty zł Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej do kwoty zł (miesięcznie) x bez opłat CONCORDIA Travel Assistance-koszty leczenia za granicą do kwoty EUR x bez opłat 23. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazow bez opłat bez opłat 24. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczn bez opłat bez opłat 25. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure bez opłat bez opłat 4.) Karty kredytowe (dla osób instytucjonalnych) Wyszczególnienie czynności MasterCard 1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) 75,00 zł 2. Użytkowanie karty (opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 75,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 75,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN 35,00 zł 5. Wznowienie karty bez opłat 6. Zastrzeżenie karty bez opłat 7. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych 4% min. 10,00 zł b) w kasach banków SGB 4% min. 10,00 zł c) w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. 4% min. 10,00 zł d) w kasach obcych innych banków, niż wskazane w pkt. b) 4% min. 10,00 zł

11 e) 4% min. 10,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN bez opłat 10. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 12. Zmiana limitu kredytowego bez opłat 13. Minimalna kwota do zapłaty 5% min. 50,00 zł 14. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach okreslonych w umowie o kartę 6,60 zł 15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 16. Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach: banków SGB bez opłat b) innych, niż wskazane w pkt. 1,00 zł 17. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazow bez opłat 18. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczn bez opłat 19. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure bez opłat

12 VI. WALUTY WYMIENIALNE - SKUP I SPRZEDAŻ WARTOŚCI DEWIZOWYCH W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. Skup i sprzedaż walut obcych bez prowizji bez prowizji bez prowizji WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju: 1) na rachunki bankowe klientów banku i zrzeszonych banków spółdzielczych bez prowizji x x 2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 0,30% 20,00 zł 150,00 zł Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty* 100,00 zł x x UWAGA! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu czynności niestandardowych, zwrotów zleceń reklamowych (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, wyszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności, itp.) 4. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju - tryb normalny (TOMNEXT)* 1) przekazy do euro 30,00 zł x x 2) przekazy przekraczajace euro 65,00 zł x x UWAGA! Nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego 5. Eurotransfer* - realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie): - rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, - bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, - bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, - określona opcja kosztowa SHA. UWAGA! Do eurotransferu nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego. 6. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT)* - dodatkowa opłata do pkt. 4 i 5 UWAGA! Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB - Bank SA wolnych środków na rachunkach nostro. 7. Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju* 8. Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR)*: 100,00 zł x x 1) przekazy do równwartości euro 30,00 zł x x 2) przekazy przekraczajace równowartość euro 60,00 zł x x UWAGA! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. Opcje kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy składaniu dyspozycji w formie papierowej. 9. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* 40,00 zł x x 10. Przeprowadzenie wywiadu handlowego o firmie* * Wysokość prowizji i opłat dotyczy również przypadków, gdy zleceniodawca i beneficjent są klientami banków SGB. VII. INKASO Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. Inkaso dokumentów, czeków orz weksli 0,20% 50,00 zł 150,00 zł 2. Akcept traty 50,00 zł x x 3. Zmiana warunków inkasa 50,00 zł x x 4. Przeniesienie praw własności do towaru/cesja lub upoważnienie 50,00 zł x x 5. Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych 50,00 zł x x 6. Protest weksla lub traty WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 7. Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku UWAGA! Od inkasa czeków na kowty do równowartości 10 USD prowizji nie pobiera się. Pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 1 zł. 4,80 zł 45,00 zł + koszty banków pośredniczących 70,00 zł STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 150,00 zł + opłata notarialna 50,00 zł + koszty telekomunikacyjne

13 VIII. KREDYTY L.p RODZAJ CZYNNOŚCI STAWKI OBOWIĄZUJĄCE UWAGI Prowizja od kredytów gotówkowych Okres spłaty kredytów miesięcznych kwartalnych półrocznych Do 12 m-cy 1,5% 1,8% 2,0% Do 18 m-cy 1,8% 2,0% 2,2% Do 24 m-cy 2,2% 2,5% 2,6% Do 36 m-cy 2,5% 2,6% 3,0% Do 60 m-cy 2,6% 2,7% 3,1% Prowizja od kredytów przyznanych na działalność gospodarczą Okres spłaty kredytów 10 Prowizja od kredytów na zakup komputerów Do 3 m-cy Do 6 m-cy Do 12 m-cy Powyżej 1 roku do 2 lat Powyżej 2 lat do 3 lat Powyżej 3 lat Prowizja od udzielonych kredytów w ramach rachunku bieżącego Prowizja od kredytu w ROR Prowizja od debetu w ROR Prowizja od przyznanych kredytów mieszkaniowych Prowizja od kredytu na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej Prowizja od kredytów unijnych SGB Terminy spłat kredytów w ratach 2% w stosunku rocznym. 1,00% kwoty przyznanego kredytu 1,50% kwoty przyznanego kredytu 1,80% kwoty przyznanego kredytu 2,20% kwoty przyznanego kredytu 2,50% kwoty przyznanego kredytu 3,00% kwoty przyznanego kredytu rocznych 2,2% 2,5% 2,7% 3,1% 3,2% Prowizja płatna z góry, a po roku od kredytu odnawilanego 1,5% kwoty kredytu przyznanego 1% od kwoty kredytu przyznanego za okres każdego roku Minimalna kwota prowizji nie może być mniejsza niż 25,00 zł Prowizja płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu Minimalna kwota prowizji nie może być mniejsza niż 25,00 zł Minimalna kwota prowizji nie może być mniejsza niż 25,00 zł Minimalna kwota prowizji nie może być mniejsza niż 25,00 zł 5,00 zł miesięcznie bez względu na kwotę przyznanego debetu x Kredyty przyznane na okres do 15 lat włącznie Kredyty przyznane na okres powyżej 15 lat 1,5% kwoty przyznanego kredytu 2,5% kwoty przyznanego kredytu 3,5% kwoty przyznanego kredytu Prowizja płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu Minimalna kwota prowizji nie może być mniejsza niż 25,00 zł Minimalna kwota prowizji nie może być mniejsza niż 25,00 zł 1,5% do 2,5% kwoty przyznanego kredytu Minimalna kwota prowizji nie może być mniejsza niż 25,00 zł Prowizja od kredytu na pokrycie kosztów związanych z gazyfikacją Kredyty przyznane do 3 lat 2,5% kwoty przyznanego kredytu Minimalna kwota prowizji nie może być mniejsza Kredyty przyznane na okres powyżej 3 lat 3,5% kwoty przyznanego kredytu niż 25,00 zł

PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI

PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI Załącznik do Uchwały Zarządu nr 55/2014 z dnia 10.03.2014r TABELA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią - luty 2013 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 08.10.2014 R. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią - luty 2013 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Dział A Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Pleszewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim SKOROWIDZ I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. Obsługa rachunków rozliczeniowych - złotowych i walutowych III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 12 stycznia 2012 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOSCIOWO- ROZLICZENIOWE ROR Konta

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo