OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU"

Transkrypt

1 AD wer Załącznik nr 2 do Uchwały nr 55/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia r. Obowiązuje od r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU Płońsk, czerwiec 2015 r.

2 I. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach złotowych dla osób fizycznych Tabela 1. Rachunki oszczędnościowe, płatne na każde żądanie. Wkłady oszczędnościowe na kontach osobistych oprocentowanie zmienne 1. UNIKONTO 0,00 % 2. UNIKONTO SENIOR 0,00 % 3. Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie 0,00 % 4. Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie Szkolnych Kas Oszczędnościowych 1,00 % 5. Unikonto Oszczędnościowe 0,00 zł 999,99 zł. 0,10 % 1.000,00 zł ,99 zł. 0,20 % ,00 zł i powyżej 0,60 % Tabela 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Lp Rodzaj lokaty stałe Oprocentowanie zmienne 1. 1 miesięczne do 9.999,99 zł. 0,10 % od ,00 zł do ,99 zł 0,20 % od ,00 zł 0,60% 2. 3 miesięczne do 9.999,99 zł. 0,20% 0,10% od ,00 zł do ,99 zł 0,40% 0,20% od ,00 zł 0,70% 0,50% 3. 6 miesięczne do 9.999,99 zł. 0,20% od ,00 zł do ,99 zł 0,30% od ,00 zł 0,70% 4. 9 miesięczne do 9.999,99 zł. 0,30% od ,00 zł do ,99 zł 0,40% od ,00 zł 0,80% miesięczne do 9.999,99 zł. 0,40% od ,00 zł do ,99 zł 0,60% od ,00 zł 0,90% miesięczne do 9.999,99 zł. 0,50% od ,00 zł do ,99 zł 0,70% od ,00 zł 1,00% miesięczne do ,99 zł 0,70% od ,00 zł 1,10% miesięczne do ,99 zł 0,70% od ,00 zł 1,20% 9. Lokata INWESTOR I " 60 miesięczna* (odsetki naliczane co 1 miesiąc) 5.000,00 zł ,99 zł. 0,40% ,00 zł ,99 zł. 0,50% ,00 zł ,99 zł. 0,60% ,00 zł i powyżej 0,70% 10. Lokata INWESTOR II" 6,12,24,36,48,60 miesięczna* (odsetki nal. co 3 m.) 0,80% 11. Lokata INWESTOR III " 60 miesięczna (odsetki naliczane co 6 miesięcy) 5.000,00 zł ,99 zł. 0,90% 2

3 30.000,00 zł ,99 zł. 1,00% ,00 zł ,99 zł. 1,10% ,00 zł i powyżej 1,20% 12. Unilokata 3 miesięczna 0,70% 6 miesięczna 0,90% 13. Unizachęta (lokata 3 miesięczna powiązana z inwestycją w Fundusze Inwestycyjne) 3,00% 14. Wkłady na książeczkach mieszkaniowych 0,10% 15. Dynamiczna lokata oszczędnościowa dla osób fizycznych na okres 12 miesięcy likwidowana, w miesiącu od daty jej założenia** - oprocentowanie zmienne a) Pierwszym 0,00% b) Drugim 0,00% c) Trzecim 0,00% d) Czwartym 0,00% e) Piątym 0,00% f) Szóstym 0,00% g) Siódmym 0,05% h) Ósmym 0,10% i) Dziewiątym 0,15% J) Dziesiątym 0,20% k) Jedenastym 0,25% l) Dwunastym 0,30% ł) po upływie okresu umownego 0,40% 16. Dynamiczna lokata oszczędnościowa dla osób fizycznych likwidowana w 18 m-cy 24 m-ce miesiącu od daty jej założenia**- oprocentowanie zmienne a) Pierwszym 0,00% 0,00% b) Drugim 0,00% 0,00% c) Trzecim 0,00% 0,00% d) Czwartym 0,00% 0,00% e) Piątym 0,00% 0,00% f) Szóstym 0,00% 0,00% g) Siódmym 0,05% 0,05% h) Ósmym 0,10% 0,10% i) Dziewiątym 0,15% 0,15% J) Dziesiątym 0,20% 0,20% k) Jedenastym 0,25% 0,25% l) Dwunastym 0,30% 0,30% ł) Trzynastym 0,35% 0,35% m) Czternastym 0,40% 0,40% n) Piętnastym 0,50% 0,50% o) Szesnastym 0,60% 0,60% p) Siedemnastym 0,70% 0,70% r) Osiemnastym 0,80% 0,80% s) Dziewiętnastym X 0,90% t) Dwudziestym X 1,00% u) Dwudziestym pierwszym X 1,10% w) Dwudziestym drugim X 1,20% y) Dwudziestym trzecim X 1,30% z) Dwudziestym czwartym X 1,40% ż) Po okresie umownym 1,00% % 17. Lokata Optimum stałe zmienne od 1.000,00 zł. do ,00 zł St. Ref. + marża 0,00 p.p. powyżej ,00 zł do ,00 zł powyżej ,00 zł do ,00 zł powyżej ,00 zł 18. Lokata Platinum od 1.000,00 zł St. Ref. + marża 0,10 p.p. St. Ref. + marża 0,20 p.p. St. Ref. + marża 0,30 p.p. 24-miesięczna % 36-miesięczna 1,60% *Minimalna kwota lokat: INWESTOR I i INWESTOR II wynosi: 5.000,00 zł, **Minimalna wysokość lokaty dynamicznej 12, 18 i 24 miesięcznej wynosi: zł St. ref. Stopa referencyjna NBP. Informacja o aktualnej wysokości stopy referencyjnej udostępniana jest Klientom w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: 3

4 Tabela 3. Internetowe Lp Rodzaj lokaty 1. Lokata 14 dniowa od 2.000,00 do ,99 zł. 0,50% od do ,99 zł. 1,00% od ,00 zł. % 2. Lokaty standardowe od 1.000,00 zł 1 miesięczna 0,90% 3 miesięczna 1,00% 6 miesięczna 1,10% stałe Oprocentowanie zmienne 12 miesięczna - 1,30% 3. Lokaty e-inwestor od 5.000,00 zł e-inwestor I (odsetki naliczane co 1 miesiąc) 1,60% e-inwestor II (odsetki naliczane co 3 miesiące) 1,70% e-inwestor III (odsetki naliczane co 6 miesięcy) 1,80% e-inwestor IV (odsetki naliczane co 12 miesięcy) 1,90% 4. Lokata Platinum od 1.000,00 zł 24-miesięczna 2,00% 36-miesięczna 2,10% 2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach w walutach wymienialnych osób fizycznych Tabela 1: Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj rachunku EUR USD 1. Rachunki walutowe z wkładem oszczędnościowym płatnym na każde żądanie oprocentowanie zmienne 0,00% 0,00% Tabela 2: Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych Lp. EUR Okres zadeklarowany oprocentowanie zmienne 1. 1 miesięczne 0,01% 0,10% 2. 3 miesięczne 0,01% 0,20% 3. 6 miesięczne 0,01% 0,40% Minimalna kwota wymagana do otwarcia rachunku wynosi: dla lokat 500 USD i 250 EURO, dla rachunków a' vista 100 USD i 100 EURO. Oprocentowanie w przypadku podjęcia środków przed upływem zadeklarowanego terminu w wysokości oprocentowania rachunków płatnych na każde żądanie. 3. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielonych osobom fizycznym. Umowy zawarte od r. Tabela. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielonych osobom fizycznym 1. Kredyt odnawialny w ROR UNIKONTO, UNIKONTO SUPER, UNIKONTO SENIOR do 12 m-cy (oprocentowanie zmienne) z możliwością automatycznego przedłużania na kolejne okresy 12 miesięczne St. lomb. X wskaźnik 3,9 2. Kredyt konsumencki gotówkowy a) z terminem spłaty do 1 roku (oprocentowanie stałe) * oprocentowanie dla Klientów posiadających rachunek UNIKONTO SENIOR b) z terminem spłaty do 1 roku zabezpieczony przewłaszczeniem środków pieniężnych w BS Płońsk (oprocentowanie zmienne) USD 10,0% 9,0%* St. Ref. + marża 4,5 p.p. 3. Kredyt mieszkaniowy Cztery kąty (oprocentowanie zmienne) Wkład własny kredytobiorcy Poniżej zł od zł do zł pow zł 20-50% St. Ref. + marża od 2,9 p.p. St. Ref. + marża od 2,6 p.p. St. Ref. + marża od 2,4 p.p % St. Ref. + marża od 2,7 p.p. St. Ref. + marża od 2,4 p.p. St. Ref. + marża od 2,2 p.p. pow. 70% St. Ref. + marża od 2,5 p.p. St. Ref. + marża od 2,2 p.p. St. Ref. + marża od 2,0 p.p. 4

5 4 Kredyt Komfort (oprocentowanie zmienne) do 5 lat Klienci posiadający rachunek w BS Płońsk od co najmniej 3 miesięcy z regularnymi wpływami PARAMETR WARIANT I WARIANT II Opłata za rozpatrzenie 40,00 zł* 40,00 zł* Prowizja od udzielania kredytu 2,00 % oprocentowanie (w skali roku) St. Ref. + marża 7,00 p.p. St. Ref. + marża 5,99 p.p. Klienci SENIOR 3,00% PARAMETR WARIANT I WARIANT II Opłata za rozpatrzenie 0,00 zł 40,00 zł* Prowizja od udzielania kredytu 0,00 % 3,00% oprocentowanie (w skali roku) St. Ref. + marża 6,50 p.p. St. Ref. + marża 3,99 p.p. Pozostali klienci PARAMETR WARIANT I WARIANT II Opłata za rozpatrzenie 40,00 zł* 40,00 zł* Prowizja od udzielania kredytu 2,00 % oprocentowanie (w skali roku) St. Ref. + marża 8,50 p.p. St. Ref. + marża 5,99 p.p. *Opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji od udzielania kredytu. Dyrektor Oddziału może odstąpić od pobrania opłaty za rozpatrzenie wniosku. 5. Kredyt Super Auto (oprocentowanie zmienne) do 7 lat 5,00% dla Klientów posiadających rachunek w BS Płońsk od co najmniej 3 miesięcy z regularnymi wpływami St. Ref. + marża 5,5 p.p. dla pozostałych Klientów St. Ref. + marża 8,0 p.p. 6. Kredyt Inwestycja na zakup papierów wartościowych (oprocentowanie zmienne) do 12 miesięcy St. Ref. + marża 5,5 p.p. 7. Karty Kredytowe (oprocentowanie zmienne) transakcje bezgotówkowe St. Ref. + marża 8,40 p.p. transakcje gotówkowe St. Ref. + marża 8,40 p.p. plan ratalny w karcie kredytowej St. Ref. + marża 7,40 p.p. 8. Kredyt na zakup kolektorów słonecznych (oprocentowanie zmienne) do 5 lat A zabezpieczony przewłaszczeniem środków pieniężnych w BS Płońsk St. Ref. + marża 4,0 p.p. B dla posiadaczy ROR lub RB w BS Płońsk St. Ref. + marża 5,0 p.p. C dla pozostałych Klientów St. Ref. + marża 6,0 p.p. 9. Pożyczka hipoteczna (oprocentowanie zmienne) z terminem spłaty do 3 lat z terminem spłaty od 3 do 5 lat z terminem spłaty od 5 do 10 lat St. Ref. + marża od 4,25 p.p. St. Ref. + marża od 4,75 p.p. St. Ref. + marża od 5,00 p.p. 10. Pożyczka na dowolny cel (oprocentowanie zmienne) St. Ref. + marża od 6,0 p.p. do 8,5 p.p. 11. Kredyty/pożyczki przeterminowane (oprocentowanie zmienne) 4-krotność stopy kredytu lombardowego 1. Wysokość oprocentowania podana jest w stosunku rocznym. 2. St. ref. Stopa referencyjna NBP. Informacja o aktualnej wysokości stopy referencyjnej udostępniana jest Klientom w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: 3. St. lomb. Stopa lombardowa NBP. Informacja o aktualnej wysokości stopy lombardowej udostępniana jest Klientom w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: Tabela 2. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielonych osobom fizycznym (w stosunku rocznym) 3. Kredyt na cele mieszkaniowe oprocentowanie zmienne dotyczy kredytów udzielonych do r. a) z terminem spłaty do 5 lat 10,00% b) z terminem spłaty od 5 do 10 lat 10,00% c) z terminem spłaty od 10 do 15 lat 10,00% 5. Kredyt Super Auto dla Klientów posiadających ror z regularnymi wpływami od co najmniej 3 miesięcy w BS Płońsk 10,00% oprocentowanie zmienne dla pozostałych Klientów 10,00% oprocentowanie zmienne 6. Kredyt Inwestycja WIBOR 1M + marża (od 5,0 p.p.) 7. Kredyt na zakup kolektorów słonecznych WIBOR 3M + marża (od 3,0 p.p.) 8. Pożyczka hipoteczna oprocentowanie zmienne z terminem spłaty do 3 lat 10,00% z terminem spłaty od 3 do 5 lat 10,00% z terminem spłaty od 5 do 10 lat 10,00% 5

6 9. Kredyty/pożyczki przeterminowane 4 krotność stopy kredytu lombardowego II. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW 1. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach złotowych przedsiębiorców i rolników Tabela l. Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze L.p. Oprocentowanie - oprocentowanie zmienne 1. Przedsiębiorców i rolników 0,00% 2. Jednostek samorządu 0,10% 3. Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy 0,00% Tabela 2. Rachunki lokat terminowych Oprocentowanie L.p. Lokata oraz okres zadeklarowany stale zmienne 1. automatyczne inwestowanie salda lokata overnight 0,10% 2. lokata 7 dniowa pow. 30 tys. zł. 0,20% 3. lokata 14 dniowa pow. 30 tys. zł. 0,50% 4. lokata 21 dniowa pow. 30 tys. zł. 0,70% 5. 1 miesięczne do 9.999,99 zł. 0,10% od ,00 zł do ,99 zł 0,20% od ,00 zł 0,60% 6. 3 miesięczne do 9.999,99 zł. 0,10% od ,00 zł do ,99 zł 0,20% od ,00 zł 0,50% 7. 6 miesięczne do 9.999,99 zł. 0,20% od ,00 zł do ,99 zł 0,30% od ,00 zł 0,70% Minimalna kwota wymagana do otwarcia rachunku lokat 1,3 i 6-cio miesięcznych wynosi: 500 złotych. 2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach w walutach wymienialnych przedsiębiorców i rolników Tabela 1. Rachunki rozliczeniowe bieżące i rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych L.p. Okres zadeklarowany EUR USD Oprocentowanie zmienne I. Rachunki bieżące 0,00% 0,00% II. Rachunki lokat terminowych 1. 7 dniowe 0,01% X dniowe 0,01% X dniowe 0,01% X 4. 1 miesięczne 0,01% 0,15% 5. 3 miesięczne 0,01% 0,30% 6. 6 miesięczne 0,01% 0,50% Minimalna kwota wymagana do otwarcia rachunku wynosi dla lokat 500 USD i 250 EURO dla rachunków a' vista 100 USD i 100 EURO. Oprocentowanie w przypadku podjęcia środków przed upływem zadeklarowanego terminu w wysokości oprocentowania rachunków bieżących. 3. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielonych przedsiębiorcom i rolnikom Tabela 1. Kredyty oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej L.p. Rodzaj kredytu stawka podstawowa stawka minimalna 1 1. Kredyt w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców i rolników 9,50% od 8,00% 2. Kredyt obrotowy lub inwestycyjny w sytuacji normalnej i pod obserwacją a) z terminem spłaty do 1 roku 9,50% od 8,00% b) z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat 9,50% od 9,00% c) Kredyt odnawialny 9,50% od 9,00% d) Kredyt płatniczy 9,50% od 9,00% e) Kredyt inwestycyjny z terminem spłaty powyżej 3 lat 9,50% od 9,50% 3. Kredyt inwestycyjny rolniczy na zakup gruntów, maszyn i urządzeń (dla kredytów udzielonych do r.): a) z terminem spłaty do 3 lat 10,00% X b) z terminem spłaty od 3 do 5 lat 10,00% X 6

7 3. Kredyt inwestycyjny rolniczy na zakup gruntów, maszyn i urządzeń (dla kredytów udzielonych od r. do r.): a) z terminem spłaty do 3 lat 5,50% X b) z terminem spłaty od 3 do 5 lat 5,50% X 3. Kredyt inwestycyjny rolniczy na zakup gruntów rolnych wraz zabudowaniami (dla kredytów udzielonych od r.) a) z terminem spłaty do 5 lat 5,50% X b) z terminem spłaty od 5 do 8 lat 5,50% X c) z terminem spłaty od 8 do 10 lat 6,50% X 4. Kredyt inwestycyjny rolniczy na zakup maszyn i urządzeń oraz innych rolniczych środków trwałych nie wskazanych w pkt.3 (dla kredytów udzielonych od r.) a) z terminem spłaty do 5 lat 5,50% X b) z terminem spłaty od 5 do 8 lat 6,50% X c) z terminem spłaty od 8 do 10 lat 7,50% X 5. Kredyt inwestycyjny dla korzystających ze środków SAPARD 8,00% X 6. Kredyt obrotowy odnawialny na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (udzielany 8,50% X od r.) 7. Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych Wspólny remont WIBOR 1M + marża (od 3,0 p.p.) 8. Kredyty/pożyczki przeterminowane 4-krotność stopy kredytu lombardowego 1) rzeczywista stawka dla Klienta ustalana jest jako stawka podstawowa minus (plus) punkty procentowe lub stawka minimalna plus punkty procentowe. Tabela 2. Kredyty oprocentowane na podstawie stawki WIBOR*(w stosunku rocznym) - oprocentowanie zmienne 1. Kredyt w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców i rolników WIBOR 1M/3M + marża (od 4,0 p.p.) 2. Kredyt obrotowy i inwestycyjny a) z terminem spłaty do 1 roku WIBOR 1M/3M + marża (od 4,0 p.p.) b) z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat WIBOR 1M/3M+ marża (od 4,5 p.p.) c) kredyt inwestycyjny z terminem spłaty powyżej 3 lat WIBOR 1M/3M+ marża (od 5,0 p.p.) 3. Szybki kredyt hipoteczny a) z terminem spłaty od 3 do 5 lat WIBOR 1M + marża od 4,00p.p. b) z terminem spłaty powyżej 5 do 10 lat WIBOR 1M + marża od 4,50%p. * WIBOR 1M obliczany jest jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązuje od 1 dnia następnego miesiąca. WIBOR 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 3M z poprzedniego kwartału kalendarzowego i obowiązuje od 1 dnia następnego kwartału. Z kredytów których oprocentowanie ustala się w oparciu o WIBOR mogą korzystać klienci, którzy ubiegają się o kredyt powyżej 100 tys. zł. lub ich zadłużenie w banku przekracza 100 tys. zł. Tabela 3. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych z dopłatami do kapitału ze środków strukturalnych UE na podstawie stawki WIBOR*(w stosunku rocznym) - oprocentowanie zmienne Kredyt inwestycyjny z dopłatami ze środków strukturalnych UE a) z terminem spłaty do 1 roku WIBOR 1M/3M + marża (od 4,0 p.p.) b) z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat WIBOR 1 M/3M + marża (od 4,5 p.p.) c) z terminem spłaty od 3 do 5 lat WIBOR 1M/3M + marża (od 5,0 p.p.) d) z terminem spłaty powyżej 5 lat WIBOR 1M/3M + marża (od 5,5 p.p.) * WIBOR 1M obliczany jest jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązuje od 1 dnia następnego miesiąca. WIBOR 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 3M z poprzedniego kwartału kalendarzowego i obowiązuje od 1 dnia następnego kwartału. Oprocentowanie stosowane jest od dnia podpisania przez Kredytobiorcę umowy przyznającej Kredytobiorcy dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Tabela 4. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i obrotowych dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP), finansowane w ramach linii Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) na podstawie stawki WIBOR* udzielane od dnia r. - (w stosunku rocznym) - oprocentowanie zmienne 1. Szybki kredyt hipoteczny c) z terminem spłaty od 3 do 5 lat WIBOR 1M + marża od 4,00p.p. d) z terminem spłaty powyżej 5 do 10 lat WIBOR 1M + marża od 4,50%p. 2. Kredyt szybka inwestycja WIBOR 1M + marża od 3,5 p.p. 3. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym WIBOR 1M + marża od 3,5 p.p. * WIBOR 1M obliczany jest jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązuje od 1 dnia następnego miesiąca. Tabela 5. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych dla Rolników, finansowanych w ramach linii Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) na podstawie stawki WIBOR* udzielane od dnia r. - (w stosunku rocznym) - oprocentowanie zmienne 1. Szybka inwestycja AGRO WIBOR 1M + marża od 3,5 p.p. * WIBOR 1M obliczany jest jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązuje od 1 dnia następnego miesiąca. 7

8 Tabela 6. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i obrotowych z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielonych do dnia r. (w stosunku rocznym) - oprocentowanie zmienne Rodzaj kredytu oraz okres kredytowania Kredyt inwestycyjny podstawowy od 1 r. do 8 lat Kredyt nmr, nkz, ngr, od 1 r. do 8 lat Kredyt branżowy od 1 r. do 8 lat Kredyt na nowe technologie (nnt) od 1 r. do 8 lat Kredyt klęskowy obrotowy i inwestycyjny (bez ubezpieczenia) Dla umów zawartych od r Krotność stopy redyskonta weksli* Kredyt klęskowy obrotowy i inwestycyjny (z ubezpieczeniem) *Stopa redyskonta weksli w NBP - informacja o aktualnej wysokości stopy redyskonta weksli oraz o szczegółach oprocentowania konkretnych rodzajów kredytów z dopłatami ARiMR udostępniana jest Klientom w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: Tabela 6. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i obrotowych z dopłatami ARiMR do oprocentowania oraz z częściową spłatą przez ARiMR kapitału na podstawie stawki WIBOR* udzielane od dnia r. (w stosunku rocznym) - oprocentowanie zmienne 1. Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania a) symbol RR, Z, PR, K01 0,67 x (WIBOR 3M + marża 2,5 p.p.) b) symbol K02 0,50 x (WIBOR 3M + marża 2,5 p.p.)** 2. Kredyty preferencyjne z dopłatą do kapitału symbol MRcsk a) z terminem spłaty do 6 lat WIBOR 3M + marża 3 p.p. b) z terminem spłaty powyżej 6 do 10 lat WIBOR 3M + marża 5 p.p. * WIBOR 3M ustalana jest na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca poprzedzającego kwartał i zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku i obowiązuje od 1 dnia każdego kwartału kalendarzowego. ** w przypadku braku ubezpieczenia majątku oprocentowanie jest wyższe i wynosi 0,75 x (WIBOR 3M + 2,5 p.p.). III. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW ZŁOTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU W ODDZIALE W DZIERZĄŻNI dla kredytów udzielonych do r. L.p. Rodzaj kredytu Wysokość oprocentowania procentowanie zmienne Kredyty dla rolników 1 Kredyty inwestycyjne na uzupełnienie ceny zakupu gruntów rolnych do 10 lat 10,00% 2 Kredyty inwestycyjne SAPARD 10,00% Kredyty mieszkaniowe Mieszkaniowe powyżej 2 lat 10,00% 8

9 IV. Wykaz stawek makroekonomicznych wprowadzanych do systemu defbank oraz ich źródeł: L.p. Tabela Nazwa Opis (źródło) 1 T 001 WIBOR 1 m-c 2 T 406 WIBOR 1 m-c 3 T 291 WIBOR 3 m-ce 4 T 297 WIBOR 3 m-ce (śr. z ostatniego miesiąca) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A. - obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. (z ostatniego dnia roboczego miesiąca) Informacja z Polskiego Portalu Internetowego Bankier.pl - obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. (z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A. obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego kwartału kalendarzowego. (śr. z kwartału kalendarzowego) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A. obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego kwartału kalendarzowego. 5 T 319 WIBOR 3 m-ce 6 T 302 WIBOR 3 m-ce 7 T 313 WIBOR 6 m-cy 8 T 318 WIBOR 6 m-cy 9 T 296 WIBID 1 m-c 10 T 282 WIBID 1 m-c 11 T 274 WIBID 1 m-c 12 T 320 WIBID 1 m-c 13 T 289 LIBOR (USD) 14 T 290 EURIBOR (EURO) (z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A. obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. (z przedostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego) Informacja z Polskiego Portalu Internetowego Bankier.pl obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego kwartału kalendarzowego. (z ostatniego dnia roboczego półrocza kalendarzowego) Informacja z Polskiego Portalu Internetowego Bankier.pl obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego półrocza kalendarzowego. (śr. z półrocza kalendarzowego) Informacja z Polskiego Portalu Internetowego Bankier.pl obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego półrocza kalendarzowego. (z ostatniego dnia roboczego miesiąca) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A. obowiązuje od ostatniego dnia roboczego miesiąca do przedostatniego dnia roboczego następnego miesiąca. (z ostatniego dnia roboczego miesiąca) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A. obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. (oprocentowanie depozytów wg. WIBID 1 m-c z ostatniego dnia roboczego miesiąca 1,3%) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A. obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. (śr. z ostatniego miesiąca) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A. obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. (z ostatniego dnia opublikowanego przez BPS) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A. obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. (z ostatniego dnia opublikowanego przez BPS) Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A. obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. 15 T 144 STOPA REFERENCYJNA Stopa referencyjna NBP - Komunikat Rady Polityki Pieniężnej 16 T 010 RATY PRZETERMINOWANE 4 stopa lombardowa Komunikat Rady Polityki Pieniężnej 17 T 092 ODSETKI USTAWOWE 18 T 321 WIBID 3 m-ce 19 T 408 WIBID O/N 20 T 322 WIBOR 3 m-ce Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. (śr. z kwartału kalendarzowego) Informacja z Polskiego Portalu Internetowego Bankier.pl obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego kwartału kalendarzowego. (z ostatniego dnia roboczego miesiąca) Informacja z Polskiego Portalu Internetowego Bankier.pl - obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego miesiąca. Średnia z kwartału na koniec każdego miesiąca. Informacja z Dep. Skarbu BPS S.A. Obowiązuje od 1 do ostatniego dnia następnego m-ca. 21 T 156 St. lombardowa Stopa lombardowa NBP - Komunikat Rady Polityki Pieniężnej 22 T 157 WIBOR 3 m-ce Ustalana jest na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca poprzedzającego kwartał i zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku i obowiązuje od 1 dnia każdego kwartału kalendarzowego. 9

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 25.0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.04.2015 r. Obowiązuje od 04.05.2015 r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Warszawa, listopad 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE TABELA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/2015 Zarządu Banku oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dnia 01.08.2015r. za wyjątkiem oprocentowania kredytów,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr.. /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia.. kwietnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Uchwała Zarządu Nr 6/4 /2015 z dnia 30-01-2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 10 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 61/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 19.06.2015r. obowiązuje od dnia 01-07-2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 13/15 z dnia 29.01.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 70/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25.03.2015 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 49./2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 09 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 09 lipca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r.

KLIENCI INDYWIDUALNI. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r. KLIENCI INDYWIDUALNI Aktualne oprocentowanie kredytów nie może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP (odsetek maksymalnych), wynoszących

Bardziej szczegółowo