Izrael i Ziemia Święta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Izrael i Ziemia Święta"

Transkrypt

1 Izrael i Ziemia Święta Dzień 1. WARSZAWA TEL AWIW TYBERIADA Zbiórka na ltnisku na trzy gdziny przed wyltem. Odprawa biletw paszprtwa i bezpśredni lt d Tel Awiwu. Przylt na ltnisk Ben Gurina. Sptkanie z przedstawicielem lkalneg kntrahenta. Przejazd d Tyberiady. Zakwaterwanie w htelu w Tyberiadzie, klacja, ncleg. Dzień 2. TABGHA KAFARNAUM YARDENIT GÓRA TABOR Śniadanie w htelu. Rzpczęcie dnia wizytą w kściłach w klicy Jezira Galilejskieg. Przejazd d Tabghi, miejsca w którym Jezus miał dknać cudwneg rzmnżenia pięciu bchenków chleba i dwóch ryb by nakarmić 5000 głdnych ludzi, którzy przyszli wysłuchać Jeg nauk. Współczesny kściół Rzmnżenia zbudwan na miejscu bizantyjskiej świątyni, w której zachwała się klrwa mzaika pdłgwa. Obk gdzie zmartwychwstały Jezus miał się ukazać p raz trzeci apstłm znajduje się kściół Prymatu św. Pitra. Następnie przejazd półncnym brzegiem jezira d Kafarnaum, miasta Jezusa, gdzie według Ewangelii wygłsił On więcej kazań i uczynił więcej cudów niż gdzieklwiek indziej. Tutaj znajdują się pzstałści p synagdze z II w. n.e. prawdpdbnie zbudwanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus. W Kafaranum mieszkał apstł Pitr, d któreg imienia nazwan najbardziej znaną galilejską rybę. Przejazd na Górę Błgsławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłsił najsłynniejsze ze swich kazań zawierające siem błgsławieństw. Na zbczu wzgórza wznsi się śmibczne sanktuarium. Rejs drewnianą łdzią p Jezirze Galilejskim. Lśniące szmaragdw jezir jest jednym z najbardziej malwniczych w Izraelu. Lustr wdy znajduje się 210 m. pniżej pzimu Mrza Śródziemneg. Przejazd d Yardenitu symbliczneg miejsca chrztu Jezusa. Odnwienie chrztu przez zanurzenie w wdach Jrdanu ma przypminać ten, któreg Jan Chrzciciel udzielił samemu Jezuswi. Następnie wjazd taksówkami na Górę Tabr, miejsca Przemienienia. Wydarzenie t upamiętnia piękna franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskieg z kaplicami pświęcnymi Mjżeszwi i Eliaszwi. Tuż bk sti grecka cerkiew św. Eliasza. Pwrót d htelu w Tyberiadzie, klacja, ncleg. Dzień 3. KANA GALILEJSKA NAZARET WZGÓRZA GOLAN Śniadanie w htelu. Przejazd d Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dknał pierwszeg cudu zamienienia wdy w win na weselu ubgiej rdziny. W miejscu tym wybudwan kściół Franciszkanów. W śrdku mżna zbaczyć stare stągwie, a także fragment średniwiecznej mzaiki psadzkwej.

2 Przejazd d Nazaretu. Zwiedzanie Bazyliki Zwiastwania, największej chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschdzie. Wnętrze świątyni zdbi cykl malwideł tematyce maryjnej. Mżna tu zbaczyć Matkę Bską skśnych czach, w turbanie i afrykańskim strju w krzykliwych klrach. W tym miejscu Archanił Gabriel miał znajmić Marii radsną wieść, że zstała wybrana przez Bga na matkę Jeg syna. Przejście d kściła św. Józefa, który zstał wzniesiny w miejscu dawneg dmu cieśli Józefa, męża Marii. Przejazd na Wzgórza Glan wzdłuż granicy izraelsk syryjskiej. Pwrót d htelu w Tyberiadzie, klacja, ncleg. Dzień 4. HAJFA CEZAREA TEL AWIW BETLEJEM Śniadanie w htelu. Wykwaterwanie. Wyjazd z Tyberiady, przejazd d Hajfy, trzecieg c d wielkści miasta Izraela, malwnicz płżneg nad Mrzem Śródziemnym, na stkach Góry Karmel. Zbaczymy m.in. Ogrdy Bahaitów. W przepięknych Perskich Ogrdach wznsi się jedna z największych atrakcji Hajfy, przykryte złtą kpułą mauzleum twórcy bahaizmu. Na Górze Karmel zbaczymy także kściół Stella Maris, zbudwany nad grtą wiązaną w żydwskiej i chrześcijańskiej tradycji z prrkiem Eliaszem i jeg uczniem. W kpule przedstawin wydarzenia z ich życia, a w niewielkim muzeum zebran lkalne znaleziska archelgiczne. Sprzed kściła rzciąga się jeden z najpiękniejszych widków na wybrzeże. Przejazd nadbrzeżną równiną d Cezarei. Cezarea jest jednym z najważniejszych stanwisk archelgicznych w Izraelu. Wykpaliska dtąd nie zstały zakńczne jednak już pzstałści frum, amfiteatru, hipdrmu i herdiańskieg akweduktu dają pjęcie dawnej wielkści i pięknie śrdka. Następnie przejazd d Tel Awiwu. Krótkie zwiedzanie starej części miasta, Jafy. Według Stareg Testamentu załżył ją p biblijnym ptpie jeden z synów Neg, Jafet. Przejście uliczkami stareg miasta, Ścieżką Hrskpu. Przejazd d Betlejem. Zakwaterwanie w htelu w Betlejem, klacja, ncleg. Dzień 5. BETLEJEM EIN KAREM YAD VASHEM Śniadanie w htelu. Zwiedzanie Betlejem. Nad miastem góruje Bazylika Nardzenia Pańskieg wybudwana pnad Grtą Nardzenia. Srebrną gwiazdą znaczn miejsce przyjścia na świat Jezusa. D Grty Nardzenia przylega Grta Żłóbka gdzie pasterze ddali hłd małemu Jezuswi. Bazylika Nardzenia przy Placu Żłóbka, na przestrzeni wieków, wielkrtnie zmieniała przynależnść w ramach wyznania chrześcijańskieg. Pierwtna budwla pwstała w pierwszej płwie IV w. jak fundacja św. Heleny, matki Knstantyna Wielkieg. Bazylika Nardzenia Pańskieg jest jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich, w której dprawiane są nabżeństwa. D bazyliki przylegają klasztry i kściły rmiańskie, greck prawsławne i katlickie, a wśród nich m.in. kściół św. Katarzyny. W dległści 300 m d bazyliki znajduje się Grta Mleczna. Tradycja mówi, że

3 Maria pdczas ucieczki d Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa. W trakcie karmienia krple mleka upadły na skałę zmieniając na mlecznbiały klr. Następnie przejazd na Ple Pasterzy. Kściół z figurą aniła ma kształt namitu, jeg kpuła widziana d wewnątrz przypmina palmę, a wspaniałe freski ilustrują dzieje Świętej Rdziny. Obk kściła zbaczyć mżna grty, w których według tradycji mieszkali pasterze ze swimi stadami. Wizyta w Ein Karem, niewielkiej biblijnej miejscwści na zachód d Jerzlimy. Zbaczymy franciszkański kściół Nawiedzenia, zbudwany w miejscu gdzie wedle tradycji Maria dwiedził św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Nad grtą, tradycyjnie uważaną za miejsce w którym urdził się Jan Chrzciciel, wznsi się dziś kściół św. Jana. Przejazd d Yad Vashem, Muzeum Histrii Hlcaustu, niezwykłeg pmnika, którym uczczn pamięć sześciu milinów zamrdwanych Żydów. Wykrzystan d teg najnwsze techniki multimedialne. Yad Vashem zajmuje się nadawaniem tytułów Sprawiedliwych wśród Nardów Świata sbm, które pdczas wjny ratwały Żydów d zagłady. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych jest aż 6 tys. Plaków. D niedawna każdy z uhnrwanych miał przy muzeum zasadzne drzewk, teraz trzymują imienne tabliczki. Pwrót d htelu, klacja i ncleg Dzień 6. JERYCHO QUMRAN MORZE MARTWE Śniadanie w htelu. Pdróż d Qumran, miejsca dnalezienia zwjów znad Mrza Martweg napisanych przez Esseńczyków. Przejazd nam Mrze Martwe, najniżej płżneg miejsca na świecie. Czas wlny na kąpiele błtne. Krainy rzciągającej się nad Mrzem Martwym nie spsób prównać z żadnym innym miejscem na Ziemi. Jeg wdy wypełniają najniższą część tektniczneg rwu Jrdanu tafla wdy znajduje się becnie na głębkści 418 m p.p.m. i ciągle się bniża. Oklice Mrza Martweg t wielkie naturalne uzdrwisk między innymi dzięki wyskiej zawartści tlenu w pwietrzu raz intensywnemu parwaniu słnej wdy, która jak filtr zatrzymuje szkdliwe prmienie słneczne. Mżna, więc bez baw pparzenia wygrzewać się na słńcu. Jednak najppularniejsza frmą terapii jest wysmarwanie się czarnym błtem. Według legendy p błt z Ein Bkek najsłynniejszeg kąpieliska przysyłała wyprawy egipska królwa Klepatra. Przejazd d Jerych, uchdząceg za najstarsze miast na świecie. Wznsi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszny przez szatana. Pwrót d htelu w Betlejem, klacja, ncleg. Dzień 7. JEROZOLIMA Śniadanie w htelu. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd rztacza się niesamwita panrama Stareg Miasta. Zwiedzanie kściła Pater Nster, gdzie Jezus nauczał mdlitwy Ojcze Nasz, której tekst w prawie 60 językach umieszczn na ścianach. Plska jest jedynym krajem, który psiada dwie tablice, tj. p plsku i p kaszubsku. Następnie przejście d kściła klasztrneg Dminus Flevit, w tym miejscu Jezus zapłakał nad lsem Jerzlimy. Zbaczymy także Cmentarz Żydwski na zachdnim zbczu Góry Oliwnej. Tradycja żydwska mówi, że właśnie tutaj rzpcznie się zmartwychwstanie ludzi w dniu Sądu Ostateczneg, a Mesjasz wprwadzi zmartwychwstałych prze pbliską Złtą Bramę na Wzgórze Świątynne. U stóp Góry Oliwnej znajduje się Bazylika Agnii (zwana także kściłem Wszystkich Nardów). Na fasadzie świątyni lśni złta mzaika przedstawiająca Jezusa cierpiąceg za grzechy świata. Dwanaście kpuł teg zbudwaneg w stylu

4 bizantyjskim kściła symblizuje 12 nardów, które sfinanswały jeg budwę. Tuż bk świątyni rzciąga się Ogród Oliwny Getsemani, w którym Jezus zstał zdradzny. Rsnące t drzewa liwne mają k lat. Według legendy wyrsną pnwnie w dniu Sądu Ostateczneg. Wejście brama Lwów na bszar Stareg Miasta. Via Dlrsa t ciąg wąskich uliczek i umieszcznych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje d I d IX usytuwane są w budynkach przylegających d ulic a d X d XIV w Bazylice Grbu Pańskieg. Od Twierdzy Antnia (tu Jezus usłyszał wyrk) d Grbu Pańskieg prwadzi k krków (k m.).bazylika jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną własnścią kilku wyznań chrześcijańskich, z których każda ma własne kaplice i łtarze, i dprawia nabżeństwa w swim brządku. Najważniejsze miejsca w niej t zabudwany pagórek, na którym wedle tradycji ukrzyżwan Jezusa (p hebrajsku zwany Glgta, p łacinie Kalwaria) raz Jeg grbwiec. Przejście na Górę Syjn. Zbaczymy kściół Zaśnięcia NMP, kazałą benedyktyńską budwlę wzniesiną w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria zapadła w wieczny sen. Wewnątrz wart zwrócić uwagę na mzaiki pdłgwe raz kryptę. Na wschdnim zbczu Góry Syjn sti kściół św. Pitra In Galicantu, czyli w miejscu gdzie piał kgut, a apstł Pitr trzy razy zaprał się Jezusa. Następnie udamy się d Wieczernika, najważniejszeg dla chrześcijan miejsca na Górze Syjn, miejsca statniej wieczerzy. Oryginalna budwla nie przetrwała d czasów współczesnych. Ta, którą glądamy, zstała wybudwana w XIV w. na zlecenie franciszkanów. T tutaj miały miejsce najbardziej dnisłe wydarzenia: ustanwienie Eucharystii, pjawienie się zmartwychwstałeg Jezusa, zesłanie Ducha Święteg. Jest t również teren najstarszej w Jerzlimie gminy chrześcijańskiej. Przejazd pd Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachdnim, najważniejszeg miejsca dla wszystkich Żydów. Są t pzstałści drugiej świątyni wybudwanej przez Herda Wielkieg. Obszar pd Ścianą służy jak lbrzymia synagga pd głym niebem. Jest n pdzielny na dwie części: dla mężczyzn p lew, dla kbiet p praw. Pwrót d htelu w Betlejem, klacja, ncleg. Dzień 8. TEL AWIW WARSZAWA Wczesne wykwaterwanie z htelu (kawa+ciast). Transfer na ltnisk Ben Gurina. Odprawa biletw paszprtwa, wylt. Zakńczenie imprezy. UWAGI Prgram jest ramwy i klejnśc dwiedzanych miejsc, mże ulec zmianie Zakwaterwanie w htelach klasy turystycznej. Z łazienkami i klimatyzacją Dwa psiłki w frmie bufetu. Napje d klacji są ddatkw płatne. Ostatnieg dnia, zamiast śniadania kawa+ciastka. Każdeg dnia pdczas Pielgrzymki dprawiane są Msze Święte. Sugerujemy przeznaczyć drbna kwtę na fiarę Cena nie zawiera bligatryjnych napiwków w wyskści 35 USD/s Wycieczki fakultatywne i psiłki:

5 Jerzlima ncą 25 USD Masada 40 USD Betania 25 USD Ryba św. Pitra 21 USD Falafel k. 9 USD Sharma k. 12 USD Butelka wdy 1 usd Piw 4 usd Kawa, herbata k. 2-3 USD Izrael - państw płżne na Bliskim Wschdzie, w histrycznej Palestynie, graniczy z Libanem, Syrią, Jrdanią, Egiptem, Strefą Gazy i Zachdnim Brzegiem Jrdanu. Jest jednym z nielicznych państw, gdzie na niewielkiej pwierzchni znajduje się wiele elementów niesptykanych w skali światwej. Jest krainą biblijną, gdzie znajduje się m.in. miejsce urdzenia Chrystusa. Jest celem pielgrzymek wyznawców 3 największych mnteistycznych religii. Kraj z wyjątkiem wąskieg pasa nizin nad M. Śródziemnmrskim ma charakter wyżynngórzysty. Piękn natury i biekty związane z kulturą i cywilizacją nardu przyciąga wiele turystów. Szczególne właściwści mikrklimatu i wód Mrza Martweg raz źródeł dały pdstawy d rzbudwy na tym terenie śrdków turystyczn-uzdrwiskwych, w których leczy się z dużym pwdzeniem chrby skóry, alergii, astmy skrzelwej, reumatyzmu i chrób kbiecych. Stlica: Jerzlima (nie uznawana przez większść państw świata i ONZ) Tel Awiw (tu znajdują się ambasady) Języki: Hebrajski i arabski, angielski Religia: judaizm (81%), islam (14,4%), chrześcijaństw (2,1%) Waluta: Nwy szekel izraelski (ILS) = 100 agrt.

6 Pwszechnie akceptwane są dlary amerykańskie (pza marketami) 1 USD = 3,8112 ILS (k.) Karty kredytwe, bankmaty: Karty kredytwe pwszechnie akceptwane są w większści hteli, restauracji i sklepów. Elektrycznść: 220 V, niektóre htele ferują 110 V i ptrzebne transfrmatry. Pgda: Płudniwa i wschdnia część Izraela pzstaje pd wpływem klimatu pdzwrtnikweg śródziemnmrskieg (lat jest suche i grące, zimy wilgtne, z dużą ilścią padów), reszta kraju - zwrtnikweg. Ubiór: Pnieważ w prgramie jest wiele miejsc świętych przez trój należy ddać szacunek ludzim i miejscm. Niewskazane są krótkie spdnie czy spódnice raz dkryte ramina. W styczniu mże padać i temperatura wynsi k. 10 stpni. Napiwki: Napiwki są z reguły wliczne w rachunek; jeżeli nie są wliczne w cenę czekuje się zstawienia napiwku w wyskści 10% rachunku. Przy wycieczkach i pielgrzymkach bwiązują napiwki w wyskści 35 USD/s (dla przewdników i kierwców) zbierane p przylcie. Zakupy, ceny, sklepy: Sklepy są twarte d 9.00 d 19:00 d niedzieli d czwartku. W sbty sklepy należące d establishmentu żydwskieg są zamknięte. WIZA TURYSTYCZNA Od rku 2000 nie bwiązują wizy turystyczne d Izraela. Każdy bywatel RP mże wyjechać d Izraela na kres d 3 miesięcy w celach turystycznych bez starania się wizę. Przy przekraczaniu granicy ptrzebne są następujące dkumenty:

7 - paszprt ważny przynajmniej pół rku - bilet pwrtny - rezerwacja hteli - trasa wycieczki Decyzja wjeździe d Izraela należy d izraelskiej straży granicznej. Adresy i telefny: Ambasada RP 16, Sutine St. Tel-Aviv , Israel Tel (3) /8, Fax (3) Knsulat RP w Jerzlimie Knsul Hnrwy: Zeev Baran 27, Jabtinsky St., Jerusalem tel. (02) fax. (02) Knsulat RP w Tel Awiwie 16, Sutine Street Knsul Hnrwy: Peretz Unikwski Tel Fax INFORMACJE PRAKTYCZNE O PRZELOCIE

8 Pasażerwie musza być gtwi d dprawy i wejścia na pkład samlty na dwie gdziny przed wyltem. Nasza dprawa zaczynać się będzie k. 10 minut wcześniej Prcedura kntrli bezpieczeństwa P przejściu przez kntrlę dkumentów każdy pasażer i jeg bagaż pdręczny pddawany jest szczegółwej kntrli bezpieczeństwa. W celu przyśpieszenia kntrli bezpieczeństwa pasażerwie prszeni są : kazanie funkcjnariuszm przeprwadzającym kntrlę (w punktach kntrli) wszystkich psiadanych artykułów w płynie, zdjęcie krycia wierzchnieg, które zstanie sprawdzne sbn pdczas kntrli sbistej pasażera, umieszczenie wszystkich przedmitów metalwych i elektrycznych, laptpy, telefny kmórkwe, aparaty ftgraficzne, biln itp., na taśmie urządzenia rentgenwskieg wraz z całym bagażem pdręcznym. P kntrli przedmity zwracane są pasażerm, za wyjątkiem tych, których przewżenie na pkładzie samltu jest zabrnine. Ze względów bezpieczeństwa bwiązuje całkwity zakaz przewzu (zarówn w bagażu pdręcznym jak i rejestrwanym) następujących artykułów: wszystkie rdzaje brni palnej, materiały wybuchwe, np. Petardy, sztuczne gnie materiały stałe i ciekłe, np. Spirytus, gaz d zapalniczek, rzpuszczalniki, farby, zapałki, materiały radiaktywne gazy sprężne, np. arezle z palną zawartścią, substancje trujące, np. pestycydy raz substancje pwdujące krzję inne przedmity niebezpieczne, np. charakteryzujące się silnym plem magnetycznym. Ddatkw przed dprawą biletw-bagażwą pdróżni są bwiązani usunąć z bagażu pdręczneg przedmity niedpuszczne d przewzu w kabinie pasażerskiej, tj.: brń białą raz imitacje brni białej i palnej, stre i tępe narzędzia raz przedmity mgące pwdwać brażenia. Płyny raz inne artykuły w granicznych ilściach: Pasażerm wln zabrać ze sbą jedynie niewielkie ilści artykułów w płynie w bagażu pdręcznym, w pakwaniach jednstkwych max. pjemnści 100 ml. Opakwania należy umieścić w jednej przezrczystej trebce plastikwej z mżliwścią wielkrtneg zamykania. Jeden pasażer mże przewzić w sumie nie więcej niż jeden litr płynu. (Dtyczy t pasażerów dlatujących z prtów ltniczych UE we wszystkich kierunkach. Nwe przepisy zaczęły bwiązywać d 6 listpada 2006 rku we wszystkich prtach ltniczych UE raz w Nrwegii, Islandii i Szwajcarii, d dwłania.) Artykuły w płynie bejmują: wdę i inne napje, zupy, syrpy, kremy, tniki i lejki, perfumy, żele, włącznie z żelami d włsów i pd prysznic,

9 zawartść pjemników pd ciśnieniem włącznie z pianką d glenia, innymi piankami i dezdrantami pasty, włącznie z pastą d zębów, mieszanki substancji płynnych i stałych, tusz d rzęs raz inne przedmity pdbnej knsystencji. Przedmity niedpuszczne d przewzu w kabinie pasażerskiej nie będą przyjmwane d depzytu! W granicznych ilściach mgą być przewżne śrdki medyczne i ksmetyki przydatne w pdróży. Przy przewzie bagażu należy pamiętać bwiązujących graniczeniach wagwych, wynikających z wewnętrznych przepisów przewźnika. W dalszym ciągu mżna: pakwać artykuły w płynie d bagażu ddawaneg pdczas dprawy bagażwejzabrać na pkład pjemniki z mlekiem dla małych dzieci lub lekarstwami bądź innymi substancjami knsystencji płynnej lub półpłynnej niezbędnymi na czas ltu, nawet jeśli znajdują się w pjemnikach większych niż 100 ml. Takich przedmitów nie trzeba umieszczać w sbnej trebce. Wszelkie substancje płynne kupine na ltniskach pza UE raz na ltniskach w państwach UE przed pierwszym punktem kntrli kart pkładwych pdlegają graniczenim. Zalecany jest ich przewóz w bagażu rejestrwanym (ddawanym d luku bagażweg). Płyny kupine na ltniskach państw UE za pierwszym punktem kntrli kart pkładwych nie pdlegają ww. graniczenim, ale mgą być zabrane na pkład tylk, jeśli są ryginalnie zapakwane przez bsługę sklepu w przezrczystą, trwale zamkniętą trbę z umieszcznym w niej dwdem zakupu. Prsimy nie twierać trby zawierającej zakupy (np. perfumy, alkhle) d czasu startu samltu, a w przypadku pdróży z przesiadką, d przejścia przez kntrlę bezpieczeństwa na statnim dcinku pdróży. W przypadku zakupu płynów pwyżej 100 ml na ltnisku pza UE lub na pkładzie samltu lecąceg spza UE, a następnie przesiadki na inny lt w Plsce, prsimy umieścić zakupine płyny w bagażu kabinwym (pdręcznym) i dprawić przy stanwisku check-in jak bagaż rejestrwany. Zawsze jeśli pdróżują Państw z przesiadką, zalecamy prsić sprzedawcę w sklepach za punktem kntrli bezpieczeństwa lub na pkładzie samltu zapakwanie zakupinych płynów w przezrczystą, trwale zamkniętą trbę z umieszcznym w niej dwdem zakupu. W przypadku ltów bezpśrednich substancje płynne kupine z punktem kntrli bezpieczeństwa, mżna wnieść na pkład samltu bez graniczeń. Przed wyltem wart zapznać się przepisami dtyczącymi przewzu przez granice egztycznych pamiątek. Chcąc przywieźć z wakacji pamiątkę, która stanwi element fauny czy flry, mżemy przez przypadek narazić się na nieprzyjemnści. Aby teg uniknąć wart wcześniej upewnić się, że nasza pamiątka nie pdlega chrnie. C kryje się pd pjęciem kazy CITES? Są t żywe zwierzęta i rśliny, wypreparwane zwierzęta i ich części, prdukty wyknane z chrnineg gatunku NIE WOLNO PRZEWOZIĆ BEZ POZWOLENIA!!! małp, papug, ptaków drapieżnych, żółwi lądwych i mrskich, węży i jaszczurek, kaktusów, strczyków, rślin wadżernych skór: któw drapieżnych, niedźwiedzi, małp, wilków i zebr, wypreparwanych mtyli. wyrbów z kści słniwej lub ze skór węży, krkdyli i jaszczurek raz skrup żółwi,

10 prduktów medycyny chińskiej zawierających piżm, rgi nsrżców kści tygrysów lub wyciągi z wreczków żółciwych niedźwiedzi, kawiru ryb jesitrwatych, muszli i kralwców, NA POKŁADZIE SAMOLOTU OBOWIAZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW!!!

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41 e-m ail: biur@nizi els k ibr ys.pl w w w. n i z i e l s k i b r y s. p l na zlecenie

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE CENY. Podróżuj z klasą...

KALKULACJE CENY. Podróżuj z klasą... Pierwsza część niniejszego katalogu zawiera przykładowe propozycje pielgrzymek. Każdy z załączonych programów może być dowolnie modyfikowany. Na tę okoliczność przedłożymy też własne sugestie i wykonamy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem

Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem Przygtwanie d spwiedzi, mdlitwy i rzmwy z kapłanem Prszę cię, abyś przeczytał d kńca ten tekst. Jeg wyrywkwe przeglądanie nic ci nie pmże. Zaczynamy. Tę część książki (jest t fragment książki Wjsku Gedena)

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy. podstawowym. Sprawdź,co jeszcze musisz powtórzyć. Jutro język angielski i niemiecki. Zadanie 4. (0-5 pkt) Zadanie 5.

Poziom podstawowy. podstawowym. Sprawdź,co jeszcze musisz powtórzyć. Jutro język angielski i niemiecki. Zadanie 4. (0-5 pkt) Zadanie 5. GazetaEdukacjapl EDUKACJA PONIEDZIAŁEK 0 KWIETNIA 009 R E K L A M A DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE: AGNIESZKA ZAWISTOWSKA Matura Matura 009 matematyka i WOS Sprawdź, czy zdasz! Pzim pdstawwy Maturzyst!

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY "O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy" A. Mickiewicz. Pielgrzymki. autokarowe.

BIURO PODRÓŻY O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy A. Mickiewicz. Pielgrzymki. autokarowe. BIURO PODRÓŻY "O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy" A. Mickiewicz Pielgrzymki autokarowe i samolotowe Zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymkach łączących

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

WEEKENDY LOTNICZE WYCIECZKI AUTOKAROWE

WEEKENDY LOTNICZE WYCIECZKI AUTOKAROWE WEEKENDY LOTNICZE WYCIECZKI AUTOKAROWE 2014 Spis treści 2014 3 Powitanie 4 Program lojalnościowy 5 Bagaż / wczesna rezerwacja 6-7 Informacje praktyczne 8 Izrael 9 Izrael 6 dni NOWOŚĆ! 10 Gruzja 11 Gruzja

Bardziej szczegółowo

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t!

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t! CZADEK Grudzień 2004 numer 4(19) cena: 0zł :) XXVII L.O. im. Tadeusza Czackieg w Warszawie Wes³ych Œwi¹t! CZADEK 1 Z YCIA CZACKIEGO Œnieg, Œwiêta, Œvistak Łaaa ale fajnie! Śniek spad. C z teg, że p dwóch

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Katalog Pielgrzymkowy 2007

Katalog Pielgrzymkowy 2007 Katalog Pielgrzymkowy 2007 PIELGRZYMKI 2015 www.mediterraneum-pielgrzymki.pl Szanowni Pielgrzymi! Przewielebni Księża! Prezentujemy katalog pielgrzymkowy na rok 2015, w zmienionej formule bez cen. Od 1991

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo