Przepisy wizowe w poszczególnych państwach. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepisy wizowe w poszczególnych państwach. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 31.07.2015. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych"

Transkrypt

1 Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne i wizowe Przepisy celne na terenie Polski i Unii Europejskiej Gdzie wymagana jest wiza turystyczna? Czego nie wolno wwozić do Polski? Dokumenty podróżne: dowód osobisty czy paszport? Gdzie mogę pojechać z dowodem osobistym? Lista ambasad i konsulatów honorowych RP Ostrzeżenia MSZ dla podróżujących w 2015 roku [MAPA] Przepisy celne na świecie Przepisy wizowe w poszczególnych państwach Rezerwacja lotu Encyklopedia latania Wasze pytania Hotele Samochody Ubezpieczenia Wczasy Pociągi Wpisz temat porady... Przepisy wizowe w poszczególnych państwach {Sharing} {Share} {Send_by_ } Ostatnia aktualizacja: Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 1

2 Poniższe przepisy dotyczą wyjazdów o charakterze turystycznym. Tam, gdzie w opisie nie ma informacji na temat wizy, nie jest ona wymagana. Przed podróżą należy upewnić się, że paszport (lub dowód osobisty) ma wystarczającą datę ważności, nie jest zniszczony lub uszkodzony, a zdjęcie jest aktualne. Nie można również podróżować posługując się dokumentami, które zostały wcześniej zgłoszone jako zaginione, ponieważ figurują w bazie INTERPOLU i w momencie kontroli zostaną zatrzymane. W wielu państwach pobyt dłuższy niż dozwolony oznacza surowe kary, od pieniężnych, przez areszt, po deportację i dożywotni zakaz powrotu do danego państwa. Osoby, które mają w paszporcie ślady podróży do Izraela mogą nie zostać wpuszczone do niektórych krajów, gdzie dominującą religią jest Islam. Kobiety podróżujące bez mężczyzn mogą mieć problem z przekroczeniem granicy, zameldowaniem w hotelu itp. w niektórych krajach arabskich. Jeśli dziecko podróżuje z jednym z rodziców/opiekunów, w niektórych krajach wymagana jest pisemna zgoda drugiego rodzica (czasami potwierdzona notarialnie), sądowe oświadczenie o samodzielnie sprawowanej opiece lub akt zgonu drugiego z rodziców. Jeśli dziecko podróżuje pod opieką innej osoby, często wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów na taką podróż (czasami potwierdzona notarialnie). To może Cię zainteresować: Ostrzeżenia MSZ dla podróżnych Przepisy celne na świecie Czego nie wolno wwozić do Polski? {Disclaimer} Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 2

3 Państwo Wymagane dokumenty Uwagi Albania osobisty (ważny minimum 3 miesiące Pobyt bez formalności do 90 dni w ciągu 180 dni. Alderney Dependencja Korony brytyjskiej. Andora osobisty (ważny minimum 3 miesiące Pobyt bez formalności do 90 dni. Austria Pobyt bez formalności do 90 dni. Azory Autonomiczne terytorium portugalskie. Pobyt bez formalności do 90 dni. Belgia Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 3

4 Białoruś ok. 500 EUR na każdy miesiąc (50 stawek bazowych, czyli 5 mln BYR) lub ok. 20 EUR na każdy dzień w przypadku pobytu krótszego niż miesiąc (2 stawki bazowe, czyli 200 tys. BYR), Wizę można uzyskać w urzędach konsularnych Białorusi w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i Białej Podlaskiej. Od ubiegających się o wizy wymagane są następujące dokumenty: wniosek wizowy, jedno zdjęcie, ważny dokument podróży, dokumenty potwierdzające cel podróży oraz zapewniające pokrycie kosztów pomocy medycznej, pokwitowanie dokonania opłaty oraz ewentualnie inne dokumenty. Uwaga! Obywatele polscy przy przejazdach do państwa docelowego przez terytorium Białorusi obowiązani są posiadać białoruskie wizy tranzytowe. Istnieje obowiązek wypełniania podczas odprawy paszportowej tzw. kart migracyjnych. Każdy obywatel Polski ma obowiązek wypełnić dostępny na granicy blankiet, rejestrowany przez białoruską straż graniczną, na którym cudzoziemiec w przypadku przebywania na terytorium Białorusi powyżej 5 dni roboczych, ma obowiązek uzyskać stempel meldunkowy w Wydziale ds. Obywatelstwa i Migracji przy Wydziale Spraw Wewnętrznych właściwym ze względu na miejsce pobytu w RB. Karta migracyjna podlega zwrotowi podczas wyjazdu z terytorium Białorusi. Bośnia i Hercegowina osobisty (ważny minimum 3 miesiące Pobyt bez wizy do 90 dni. Turyści legitymujący się w Bośni i Hercegowinie tylko dowodem osobistym mogą spotkać się z problemami lub utrudnieniami, np. przy korzystaniu z bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach, z 75 EUR na każdy dzieńusług niektórych banków, poczty czy pobytu (lub karta Western Union. kredytowa), Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 4

5 Bułgaria Pobyt bez formalności do 90 dni. Chorwacja Pobyt bez formalności do 90 dni. Osoba przyjeżdżająca z małoletnim dzieckiem, niebędąca jego prawnym opiekunem, powinna posiadać przy sobie uwiarygodnione pełnomocnictwo do sprawowania opieki, wraz z adresem i numerem telefonu prawnego opiekuna, sporządzone najlepiej w języku chorwackim lub angielskim. Czarnogóra Pobyt bez formalności do 30 dni. Ze względu na niejednoznaczne regulacje w kwestii dokumentów podróży wymaganych od nieletnich oraz niejednolitą praktykę straży granicznej, zaleca się aby osoby nieletnie udające się do Czarnogóry posiadały ważny polski paszport. Zgodnie z przepisami czarnogórskimi osoby małoletnie podróżujące do tego kraju bez opieki rodziców (opiekuna prawnego) powinny posiadać ich pisemną zgodę. Dokument powinien być potwierdzony notarialnie i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język serbski/czarnogórski. W dokumencie należy umieścić termin pobytu małoletniego na terytorium Czarnogóry, jego dane osobowe wraz z numerem paszportu oraz dane osobowe osoby pełnoletniej pod której opieką znajdzie się dziecko w trakcie podróży. Małoletni nie posiadający właściwej zgody rodziców (opiekuna prawnego) nie mogą przekroczyć granicy Czarnogóry. Czechy Pobyt bez formalności do 90 dni. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 5

6 Dania Pobyt bez formalności do 90 dni. Estonia Pobyt bez formalności do 90 dni. Finlandia Pobyt bez formalności do 90 dni. Francja - Gibraltar Terytorium brytyjskie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest uznawana (z wyjątkiem przypadków wymagających długotrwałego leczenia). Gran Canaria Terytorium hiszpańskie. Pobyt bez formalności do 90 dni. Grecja Pobyt bez formalności do 90 dni. Guernsey Dependencja Korony brytyjskiej. Hiszpania Pobyt bez formalności do 90 dni. Holandia - Irlandia Pobyt bez formalności do 90 dni. Islandia Pobyt bez formalności do 90 dni. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 6

7 Jan Mayen Terytorium norweskie. Pobyt bez formalności do 90 dni. Jersey Dependencja Korony brytyjskiej. Kazachstan od daty wjazdu), Wizę można uzyskać w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie. Nie należy planować wyjazdu z Kazachstanu na granicy terminu ważności wizy. Ma to szczególne znaczenie przy planowaniu wylotu z Kazachstanu, gdyż często na lotniskach dochodzi do opóźnień lotów i późniejszego niż planowane rozpoczęcia odprawy pasażerów. Kosowo Państwo częściowo uznane na arenie międzynarodowej, pod protektoratem ONZ, według prawa międzynarodowego część Serbii. Obywatele polscy nie podlegają obowiązkowi wizowemu. Przy przekraczaniu granicy cudzoziemcy mogą być poproszeni o dodatkowe dokumenty uzasadniające cel pobytu. Osoby nieletnie podróżujące bez rodziców powinny mieć stosowną zgodę opiekunów prawnych potwierdzoną notarialnie na podróżowanie pod opieką osób trzecich. W przypadku, gdy osoba nieletnia podróżuje w towarzystwie jednego z rodziców, wówczas powinien on mieć pisemną zgodę drugiego rodzica. Lichtenstein Pobyt bez formalności do 90 dni. Litwa Pobyt bez formalności do 90 dni. Luksemburg Pobyt bez formalności do 90 dni. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 7

8 Łotwa Pobyt bez formalności do 90 dni. Macedonia osobisty (brak paszportu może jednak utrudnić załatwienie niektórych spraw, jak np. zameldowanie w hotelu, wypożyczenie samochodu, korzystanie z usług bankowych, itp), Przy wjeździe do Macedonii na podstawie dowodu osobistego należy żądać od macedońskiej policji granicznej stosownego blankietu z pieczątką, graniczną potwierdzającą wjazd, ponieważ macedońskie służby graniczne mogą zażądać okazania tego blankietu przy wyjeździe. Osoby nieletnie podróżujące bez rodziców powinny mieć stosowną zgodę opiekunów prawnych na podróżowanie pod opieką osób trzecich. W przypadku, gdy osoba nieletnia podróżuje w towarzystwie jednego z rodziców, wówczas policja graniczna może zażądać pisemnej zgody drugiego rodzica. Madera Autonomiczne terytorium portugalskie. Pobyt bez formalności do 90 dni. Malta Pobyt bez formalności do 90 dni. Mołdawia dłużej niż planowany Obywatele RP mogą przebywać w Mołdowie bez wiz do 90 dni, w ciągu 6 miesięcy liczonych od daty pierwszego 30 USD na każdy dzieńwjazdu. Nie ma formalnego obowiązku pobytu (ale nie mniej posiadania biletu powrotnego, jednakże niż 150 USD), mołdawskie służby graniczne mogą zażądać jego okazania. Przy przekraczaniu granicy między terytorium kontrolowanym przez władze Mołdowy a Naddniestrzem należy liczyć się z kontrolą paszportową, celną, ewentualnie kontrolą stacjonujących nad Dniestrem sił pokojowych. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 8

9 Monako Pobyt bez formalności do 90 dni. Naddniestrze dłużej niż planowany Państwo nieuznawane na arenie międzynarodowej, de facto kontrolujące swoje terytorium, według prawa 30 USD na każdy dzieńmiędzynarodowego część Mołdawii. pobytu (ale nie mniej niż 150 USD), Przy przekraczaniu granicy między terytorium kontrolowanym przez władze Mołdowy a Naddniestrzem należy liczyć się z kontrolą paszportową, celną, ewentualnie kontrolą stacjonujących nad Dniestrem sił pokojowych. Cudzoziemiec zobowiązany jest do zarejestrowania się w Wydziale Wizowo-Rejestracyjnym (OWIR) w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi grzywną w wysokości ok. 750 USD. Niemcy Pobyt bez formalności do 90 dni. Norwegia Pobyt bez formalności do 90 dni. Portugalia Pobyt bez formalności do 90 dni. Rosja 6 miesięcy od planowanego powrotu), - Rumunia Pobyt bez formalności do 90 dni. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 9

10 San Marino Do San Marino mogą swobodnie wjechać wszystkie osoby, które przebywają legalnie na terenie Republiki Włoskiej. Jeśli planuje się pobyt dłuższy niż 10 dni, należy to zgłosić w oddziale ds. cudzoziemców miejscowej żandarmerii. Serbia Pobyt bez formalności do 90 dni. Słowacja Pobyt bez formalności do 90 dni. Słowenia - Svalbard Autonomiczne terytorium norweskie. Pobyt bez formalności do 90 dni. Szwajcaria Pobyt bez formalności do 90 dni. Szwecja Pobyt bez formalności do 90 dni. Teneryfa Terytorium hiszpańskie. Pobyt bez wizy do 90 dni. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 10

11 Turcja 60 dni dłużej niż wiza), potwierdzenie ubezpieczenia medycznego, Wiza turystyczna ważna jest 90 dni. Można ją nabyć za pośrednictwem platformy internetowej E-visa. Po otwarciu strony należy postępować według instrukcji: zarejestrować się, wypełnić formularz i dokonać za pomocą karty kredytowej opłaty w wysokości 20 USD. Po zakończeniu tej procedury na adres mailowy podany przez wnioskodawcę zostanie przesłane drogą elektroniczną potwierdzenie wydania wizy. Zaleca się wydrukowanie potwierdzenia i zabranie ze sobą w celu przedłożenia podczas kontroli granicznej. Ukraina paszport, 400 EUR na pierwsze 5 dni pobytu Pobyt bez formalności do 90 dni. Obywatele polscy wjeżdżają na Ukrainę na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności posiadania wizy wjazdowej i mogą przebywać na jej terytorium do 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Watykan Zgodnie z Traktatem Laterańskim zawartym między Stolicą Apostolską a Włochami, wszystkich, którzy udają się do Watykanu, obowiązują przepisy pobytowe analogiczne do włoskich, a więc pobyt bez formalności do 90 dni. Węgry Pobyt bez formalności do 90 dni. Wielka Brytania - Włochy Pobyt bez formalności do 90 dni. Wyspa Man Dependencja Korony brytyjskiej. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 11

12 Wyspy Owcze pieniądze na pobyt, Autonomiczne terytorium duńskie. Pobyt bez wizy do 90 dni. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie ma zastosowania. AZJA Państwo Wymagane dokumenty Uwagi Abchazja Państwo nieuznawane. Teren Gruzji. Afganistan paszport, Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym. Przed wyjazdem należy uzyskać wizę w Ambasadzie Islamskiej Republiki Afganistanu. Przy wjeździe i wyjeździe podróżni wypełniają karty przekroczenia granicy. Po uiszczeniu odpowiedniej opłaty kartę należy przekazać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, po podstemplowaniu zwracana jest przy wyjeździe z kraju. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 12

13 Arabia Saudyjska dłużej niż wiza), Ambasada Arabii Saudyjskiej w Warszawie udziela wiz na podstawie decyzji swoich władz lub zaproszenia saudyjskiej instytucji czy firmy, która sponsoruje przyjazd. Każdy przyjeżdżający musi w zasadzie mieć miejscowego sponsora, który ponosi za niego pełną odpowiedzialność, przy czym w roli tej nie mogą występować przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne. Uwaga! Planując podróż do Arabii Saudyjskiej, należy uwzględnić, iż pieczątka izraelska w paszporcie może uniemożliwić uzyskanie wizy bądź przekroczenie granicy. Z powodu stosowania krótszego kalendarza (rok ma 354 dni) wiza jest ważna odpowiednio 29 lub 30 dni. Kobiety, które podróżują samotnie, powinny zadbać o obecność na lotnisku opiekuna (ich pomoc jest również niezbędna przy załatwianiu formalności meldunkowych w hotelu). Armenia Obywatele polscy przebywający na terenie od Republiki Armenii do 180 dni w ciągu roku daty wjazdu), są zwolnieni z obowiązku posiadania wiz. Służby graniczne mogą odmówić wjazdu w przypadku legitymowania się paszportem zniszczonym lub uszkodzonym. Azerbejdżan minimum 3 miesiące ponad planowany O wizy turystyczne należy ubiegać się za pośrednictwem azerbejdżańskich Biur Turystycznych, których listę można znaleźć na stronie Ambasady Azerbejdżanu w Warszawie. Opłata za taka wizę wynosi ok. 60 EUR (nie powinna przekroczyć sumy 65 EUR). Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 13

14 Bahrajn od daty wjazdu), Obywatele polscy udający się do Bahrajnu w celach turystycznych lub biznesowych mogą uzyskać wizę bez konieczności posiadania tzw. sponsora. Można ją uzyskać na dwa sposoby: na lotnisku w Manamie i pozostałych przejściach granicznych lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej evisa.gov.bh. Polskie paszporty tymczasowe nie uprawniają do wjazdu na terytorium Bahrajnu. Bangladesz ponad planowany pieniądze na pobyt, Ze względu na brak przedstawicielstwa dyplomatycznego Bangladeszu w Polsce wnioski wizowe można składać w ambasadzie tego kraju w Hadze. Bhutan ponad planowany Turysta udający się do Bhutanu musi uzyskać turystyczną wizę wjazdową. Promesę wizy uzyskuje się wraz z wykupieniem pakietu turystycznego w biurach linii lotniczych Druk-Air (przewoźnik narodowy) lub w agencjach turystycznych uprawnionych do sprzedaży biletów. Wiza jest wydawana po uzyskaniu promesy. Druk-Air obsługuje loty do Bhutanu, na międzynarodowe lotnisko w Paro, dwa razy w tygodniu z Delhi, Kalkuty, Katmandu, Dhaki i Bangkoku. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 14

15 Brunei Obywatele polscy mogą przebywać w od Brunei bez wizy do 90 dni. Od turystów z daty przylotu), Europy władze imigracyjne zwykle nie żądają okazania środków finansowych, chociaż formalnie istnieje wymóg posiadania 500 BND przy pobycie do 3 dni. Opłata lotniskowa wynosi 12 BND, przy czym przy wylocie do Kuching i Kota Kibnabalu opłata ta wynosi 5 BND. Chiny dłużej niż wiza), bilet powrotny (dotyczy turystów indywidualnych), Obywatele polscy udający się do Chin muszą mieć ważną wizę pobytową lub tranzytową. Osoby oczekujące na lotnisku na międzynarodowe połączenia lotnicze nie dłużej niż 24 godziny mogą opuścić lotnisko na podstawie krótkotrwałego zezwolenia uzyskiwanego bezpośrednio przy odprawie paszportowej. Wyjątek stanowią międzynarodowe lotniska w Pekinie, Szanghaju, Kantonie i Chengdu, gdzie władze chińskie wydłużyły okres ważności zezwolenia do 72 godzin. Wyjazd z terytorium Chin kontynentalnych do Specjalnej Strefy Administracyjnej Hongkongu i/lub Makao traktowany jest jako opuszczenie granic ChRL i automatycznie anuluje ważność posiadanej wizy jednokrotnej. Planując podróż do tych miejsc, należy pamiętać, aby w chińskich urzędach konsularnych ubiegać się o wizę dwu- lub wielokrotną. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 15

16 Cypr Obywatele polscy korzystają z prawa do osobisty (ważny swobodnego przepływu osób w ramach odunii Europejskiej do 90 dni. Przed daty wjazdu), wyjazdem należy się upewnić, czy osobisty jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos. Wjazd i wyjazd na teren Republiki Cypryjskiej przez porty znajdujące się na terenie tzw. "Tureckiej Republiki Cypru Północnego" (północna część wyspy) jest traktowany przez władze Republiki Cypryjskiej jako nielegalny. Cypr Północny Państwo nieuznawane. Teren Cypru. Filipiny Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego przy pobycie do 30 dni. Opłata lotniskowa pobierana przy odwylocie wynosi 750 PHP. daty przylotu), bilet powrotny lub tranzytowy, dokumenty potwierdzające cel przyjazdu, pieniądze na pobyt, Górski Karabach Państwo nieuznawane. Teren Azerbejdżanu. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 16

17 Gruzja Obywatele RP, tak jak wszyscy obywatele krajów Unii Europejskiej, korzystają z prawa do swobodnego wjazdu i pobytu w Gruzji przez 90 dni w okresie 180 dni. Ambasada RP w Tbilisi zwraca także uwagę, że zgodnie z gruzińskim prawem wjazd do Gruzji z terytorium Federacji Rosyjskiej przez separatystyczny region Abchazji i Region Cchinwali (Osetia Południowa) jest zabroniony. Jednocześnie ze względu na bezpieczeństwo MSZ odradza przekraczanie linii administracyjnych terytoriów separatystycznych przez cudzoziemców od strony Gruzji, tj. z obszarów kontrolowanych przez władze gruzińskie. Indie paszport, Obywatele polscy udający się do Indii są objęci obowiązkiem wizowym. Przebywanie na terenie Indii bez ważnej wizy jest traktowane jako poważne wykroczenie, a cudzoziemcy na okres prowadzonego dochodzenia podlegają zatrzymaniu w areszcie. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 17

18 Indonezja Obywatele polscy mogą otrzymywać wizy turystyczne (do 30 dni pobytu) w ściśle paszport, ustalonych punktach przekraczania granic na lotniskach i w portach morskich (tzw. karta kredytowa lub visa upon arrival). Po przylocie do zaświadczenie z banku Indonezji wizy można otrzymywać o posiadaniu konta odpłatnie (35 USD) na lotniskach w podczas aplikowania o Medan, Pekanbaru, Padang, Dżakarcie wizę lub gwarancja (Soekarno-Hatta i Halim), Surabaya, osoby zapraszającej, Denpasar-Bali, Manado, Yogyakarta, że zagwarantuje środki Solo, Mataram-Lombok, Balikpapan, utrzymania Makasar, Kupang. i opiekę, Podatek lotniskowy przy wyjeździe z Indonezji (nie ujęty w cenie biletu) wynosi w Indonezji IDR lub IDR w zależności od miasta, z którego następuje wylot z Indonezji. Należy pamiętać, by mieć taką kwotę w miejscowej walucie. Irak paszport, Obywatele RP mogą wjeżdżać do Iraku na podstawie wiz uzyskanych osobiście w irackich przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych. Wprowadzono obowiązek zgłoszenia przyjazdu cudzoziemców do miejscowego biura meldunkowego w okresie 10 dni od przekroczenia granicy. Istnieje także obowiązek poddawania się testom na AIDS. Iran Wizę na pobyt lub tranzyt można uzyskać w Ambasadzie Iranu w Warszawie. Procedura wydania wizy może trwać odnawet do miesiąca. daty przylotu), Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 18

19 Izrael Obywatele polscy mogą wjeżdżać i odprzebywać na terytorium Izraela w celach daty przylotu), turystycznych bez wizy do 90 dni. Należy zwracać uwagę na stemple umieszczane w paszporcie przez służby graniczne Izraela. Zdarza się bowiem, że funkcjonariusze straży granicznej arbitralnie ograniczają czas pobytu polskich turystów, wydając wizy turystyczne na krótszy pobyt, np. do 1 miesiąca. Na przejściu granicznym w Ejlacie ograniczanie pobytu do 1 miesiąca jest regułą. Podróżni nie są zwykle informowani o takiej decyzji i jej przyczynach. Przy wjeździe do i wyjeździe z Izraela miejscowe służby graniczne przeprowadzają rozmowy na temat celu i charakteru podróży oraz zawartości bagażu podróżnego. Należy się liczyć ze stosunkowo dociekliwymi pytaniami. Ruch osobowy pomiędzy terytorium Izraela a obszarami będącymi w kompetencji Palestyńskiej Władzy Narodowej bywa czasami całkowicie wstrzymany przez izraelskie władze wojskowe. Przy opuszczaniu kraju drogą lotniczą opłata wyjazdowa jest wliczona w cenę biletu. Japonia minimum 3 miesiące od daty wjazdu), Zniesiono obowiązek wizowy dla obywateli polskich przy wjazdach na teren Japonii do 90 dni pobytu. Przy wjeździe do Japonii wszystkie osoby powyżej 16 roku życia poddawane są procedurze imigracyjnej, która polega na pobraniu odcisków palców, fotografii twarzy oraz rozmowie z urzędnikiem imigracyjnym. Odmowa poddania się tej procedurze uniemożliwi wjazd do tego kraju. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 19

20 Jemen od daty przylotu), Obywatele polscy mogą ubiegać się o wizę pobytową w Ambasadzie Republiki Jemeńskiej w Warszawie. Można również otrzymać wjazdową na jednym z lotniczych przejść granicznych. Posiadanie wizy izraelskiej w paszporcie wyklucza możliwość uzyskania wizy jemeńskiej. Jordania minimum 3 miesiące od daty przylotu), Obywatele RP mają obowiązek posiadania wizy uprawniającej do przejazdu i pobytu. W Polsce nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznokonsularnego Jordanii. Najbliższa placówka jordańska akredytowana na Polskę znajduje się w Berlinie. Wizy pobytowe uprawniające do jednokrotnego wjazdu na terytorium Jordanii obywatele polscy mogą otrzymać na międzynarodowych przejściach granicznych (koszt 40 JOD), z wyjątkiem przejścia na moście Króla Husajna (Allenby Bridge). Wizy te wydawane są na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy. Obowiązuje tzw. podatek wyjazdowy, którego wysokość jest zmienna. Zaleca się, aby osoba dorosła samotnie podróżująca z dzieckiem miała dokumenty poświadczające jej prawo do opieki nad nim. Kambodża od daty wjazdu), Wizy turystyczne (do 30 dni) można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych Kambodży (najbliższa Ambasada znajduje się w Berlinie) oraz podczas wjazdu lotniczymi/lądowymi przejściami granicznymi (potrzebne 2 fotografie paszportowe). Istnieje również możliwość ubiegania się o wizę za pośrednictwem strony evisa.gov.kh Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 20

21 Katar od daty wjazdu), Obywatele RP przyjeżdżający do Kataru w celach turystycznych mogą ubiegać się o wizę bezpośrednio na przejściu granicznym (międzynarodowy port lotniczy w Doha). Koszt wizy wynosi 100 QAR (ok. 25 EUR, płatność kartą, dla osób nieposiadających karty płatniczej istnieje możliwość wykupienia karty przedpłaconej w agencji bankowej na terenie lotniska). Wiza wydawana jest na okres 1 miesiąca. Uwaga! katarskie służby imigracyjne nie zezwalają na wjazd posiadaczom polskich paszportów tymczasowych. Kazachstan od daty wjazdu), Wizę można uzyskać w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie. Nie należy planować wyjazdu z Kazachstanu na granicy terminu ważności wizy. Ma to szczególne znaczenie przy planowaniu wylotu z Kazachstanu, gdyż często na lotniskach dochodzi do opóźnień lotów i późniejszego niż planowane rozpoczęcia odprawy pasażerów. Kirgistan paszport, Do 31 grudnia 2020 roku zniesiono obowiązek posiadania wiz dla obywateli polskich na czas pobytu do 60 dni. Korea Południowa od daty wjazdu), wypełniona karta przekroczenia granicy (dostępna na lotnisku lub w samolocie), Polscy obywatele nie muszą mieć wiz przy wyjazdach do Republiki Korei na okres do 90 dni. Urzędnik imigracyjny może zapytać o cel podróży, prosić o wskazanie źródeł finansowania, (jeżeli nie wynika to z przedstawionych dokumentów) czy o okazanie biletu powrotnego. Od 2012 roku obowiązuje system biometrycznej identyfikacji, polegający na obowiązkowym pobieraniu odcisków palców oraz dokonaniu zdjęcia twarzy podczas przekraczania granicy. Z wymogu poddania się tej procedurze zwolnione są osoby poniżej 17 roku życia. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 21

22 Korea Północna od daty wjazdu), Wiza jest płatna, wydawana przez Ambasadę KRL-D w Warszawie. Na terenie KRL-D dopuszczalna jest praktycznie tylko turystyka grupowa. W wyjątkowych przypadkach możliwe są indywidualne pobyty turystyczne, w całości zaplanowane i zorganizowane przez miejscowe biura turystyczne. Jednym z warunków jest przydzielenie stałej opieki tłumacza-asystenta, bez którego nie można poruszać się po kraju. Kuwejt od daty wjazdu), O wizę można się ubiegać w Ambasadzie Kuwejtu w Warszawie. Obywatele polscy mogą również otrzymać wizę w celu turystycznym na okres do 3 miesięcy na lotnisku w Kuwejcie, bez uprzednich formalności. Do Kuwejtu nie zostaną wpuszczone osoby, które posiadają w paszporcie jakiekolwiek ślady pobytu w Izraelu. Opłata za wystawienie wizy wynosi 3 KWD (około 33 PLN). Polskie paszporty tymczasowe nie uprawniają do wjazdu na terytorium Kuwejtu. Uwaga! Samotnie podróżującym kobietom do lat 40 władze kuwejckie mogą odmówić wydania wizy, mimo iż w ostatnich latach nie odnotowano takich przypadków w odniesieniu do obywatelek Polski. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 22

23 Laos od daty wjazdu), Wizę turystyczną (do 30 dni) można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych Laosu (najbliższe w Berlinie), jak również na niektórych przejściach granicznych. Okresowe ograniczenia w wydawaniu wiz dla cudzoziemców nie obowiązują na trzech głównych przejściach granicznych: lotniska międzynarodowe w Wientianie i Luang Prabang oraz Most Przyjaźni (Friendship Bridge). Liban od daty wjazdu), Obywatele polscy, bez względu na cel podróży, przybywający do Libanu samolotem otrzymują na lotnisku 1 lub 2 miesięczną bezpłatną wizę pobytową (w formie pieczątki wjazdu). Władze miejscowe mogą odmówić prawa wjazdu podróżującym samotnie kobietom w wieku do 26 lat, jeśli nie udokumentują szczegółowo celu przyjazdu, miejsca pobytu, nie okażą biletu powrotnego. Przy wjeździe i wyjeździe wszyscy podróżni wypełniają karty przekroczenia granicy z danymi osobowymi. W przypadku dziecka podróżującego w towarzystwie osoby, która nie jest jego rodzicem, władze libańskie nie wymagają jakiejkolwiek, tym bardziej potwierdzonej notarialnie, zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Uwaga! do Libanu nie wjadą osoby, które posiadają w paszporcie jakiekolwiek wizy, pieczątki, inne znaki świadczące o pobycie w Izraelu, mające związek z tym państwem. Dotyczy to również sprzętu (np.: klawiatura telefonu komórkowego ze znakami alfabetu hebrajskiego), ubioru (np.: znaki alfabetu hebrajskiego na metkach, w nazwach itd.). Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 23

24 Malediwy paszport, potwierdzenie rezerwacji hotelu lub posiadania środków pokrywających pobyt (150 USD na dzień). Na lotnisku w Male podczas kontroli paszportowej otrzymuje się bezpłatnie stempel władz imigracyjnych zezwalający na wjazd i pobyt na terytorium Malediwów do 30 dni. Malezja W przypadku pobytu nie dłuższego niż 90 oddni nie ma obowiązku posiadania wizy. daty wjazdu), bilet powrotny lub pieniądze na pobyt w gotówce, ok. 5 USD na dzień na osobę, Mjanma/Birma od daty wjazdu), O wizy można ubiegać się w przedstawicielstwach dyplomatycznych Związku Mjanmy. Najbliższa Ambasada znajduje się w Berlinie. Wiza turystyczna ważna jest przez 3 miesiące, uprawnia do 28 dni pobytu. Kosz 25 EUR. Istnieje również możliwość ubiegania się o wizę turystyczną on-line na myanmarevisa.gov.mm Koszt to 50 USD. Mongolia 24 czerwca 2014 r. rząd Mongolii podjął odjednostronną decyzję o zniesieniu daty wjazdu), obowiązku wizowego względem obywateli polskich (oraz 41 innych krajów) w przypadku krótkich pobytów turystycznych i biznesowych nie trwających dłużej niż 30 dni. Ułatwienia obowiązują w okresie od 25 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 24

25 Nepal od daty uzyskania wizy), Obywateli RP obejmuje obowiązek wizowy. Wizę można uzyskać w Ambasadzie Nepalu (najbliższa znajduje się w Berlinie) jak również na lotnisku w Katmandu. Jest ona płatna. Uwaga! Turyści planujący wyprawy trekkingowe muszą uzyskać oprócz wizy, specjalne zezwolenie władz nepalskich na pobyt w wyznaczonych obszarach górskich. Udzielane są biurom turystycznym lub osobom prywatnym. Oman od daty uzyskania wizy), Obywatele polscy mogą otrzymać wizy w każdej placówce dyplomatycznej Omanu (najbliższa Ambasada Omanu w Berlinie) bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody (promesy) władz imigracyjnych, po wypełnieniu wniosku wizowego i wniesieniu opłaty wizowej. Turyści i przedstawiciele biznesu mogą również, po wypełnieniu wniosku wizowego i wniesieniu opłaty wizowej, uzyskać wizy na wszystkich przejściach granicznych. Wizy jednokrotne uprawniają do maksymalnie miesięcznego pobytu, licząc od daty wjazdu. Niektóre linie lotnicze mogą jednak odmówić zabrania na pokład samolotu podróżnego bez dokumentu potwierdzającego możliwość otrzymania wizy na lotnisku w Maskacie. Osetia Południowa Państwo nieuznawane. Teren Gruzji. Pakistan minimum tyle samo, co wiza), Wizę można uzyskać w Ambasadzie Pakistanu w Warszawie. Opłaty: wiza jednokrotna - 40 USD, wielokrotna - 75 USD, tranzytowa - 15 USD (dwukrotna - 30 USD). Palestyna Państwo nieuznawane. Podlega administracji Izraela. Przepisy wizowe w poszczególnych państwach - Porady dla podróżnych - esky.pl {Page} 25

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla turystów

Ważne informacje dla turystów Ważne informacje dla turystów UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO PROGRAMU WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI 2016 (DV- 2016)

INSTRUKCJE DO PROGRAMU WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI 2016 (DV- 2016) INSTRUKCJE DO PROGRAMU WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI 2016 (DV- 2016) Ogólnie o programie Uchwalony przez Kongres USA program Wizy dla Imigrantów Różnych Narodowości jest każdego roku zarządzany

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Niniejsze szczegółowe zasady określają warunki ustalania należności przysługujących mentorowanym uczestniczącym w realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Deutsche AIDS-Hilfe e.v. Quick Reference: travel and residence regulations for people with HIV and AIDS 2010/2011

Deutsche AIDS-Hilfe e.v. Quick Reference: travel and residence regulations for people with HIV and AIDS 2010/2011 1 2 Informator Przepisy dotyczące prawa wjazdu i pobytu dla osób i chorych na AIDS 2010/2011 Wielojęzyczna wersja internetowa bazy danych dostępna na stronie www.hivrestrictions.org Ewentualne uwagi/zapytania

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik Polak obywatel Unii Europejskiej Praktyczny poradnik Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 1 Wyd.II zaktualizowane Tekst i opracowanie publikacji: Rafał Nagórski Magdalena Skrzypek Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Nawigacja dla powracających

Nawigacja dla powracających Nawigacja dla powracających Zespół redakcyjny: Anna Baranowska, Mirosław Bieniecki, Michał Boni, Maciej Duszczyk, Justyna Frelak, Iwona Grabowska, Maciej Grabowski, Janusz Grzyb, Jerzy Idzikowski, Joanna

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Oferta ważna od 01.07.2014 r. 1. Usługi podstawowe Taryfa Abonament Kwota zasilenia miesięcznego wynikająca z abonamentu

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 33 Spis treści Część I. Informacje ogólne................................. 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Opłaty abonamentowe...............................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik służący do integracji

Podręcznik służący do integracji Imigracja jak, gdzie, kiedy Podręcznik służący do integracji Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali polacco corretto.indd 1 02/05/2006 12.31.51 Vademecum Imigracja: gdzie, jak, kiedy Podręcznik

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH 2015

CENNIK USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH 2015 Cennik 0 CENNIK USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH 0 Obowiązuje od stycznia 0 r. Cennik 0 ZAWSZE I WSZĘDZIE NA CZAS Jesteśmy najbardziej międzynarodową firmą ekspresową na świecie i z pasją obsługujemy Klientów. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z dnia 5 lutego 2013 r. poz. 167) Rozdział 1.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z dnia 5 lutego 2013 r. poz. 167) Rozdział 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Obowiązuje Klientów, którzy od 14 sierpnia 2012 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie Pakietu usług Internet z Usługą TV

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium)

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Stan z dnia 20 grudnia 2013 Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 24 Spis treści Część I. Informacje o Planie Ekonomicznym.......................... 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Informacje o opłatach................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 18 sierpnia 2015, 15:54 Strona znajduje się w archiwum. Niedziela, 11 kwietnia 2004 INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Stan na dzień 01 sierpnia 2015 r.

Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Stan na dzień 01 sierpnia 2015 r. Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Stan na dzień 01 sierpnia 2015 r. Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Spis

Bardziej szczegółowo