nope. Co oznacza kod odpowiedzi 200? Co oznacza kod odpowiedzi 401? Jaka jest różnica między HEAD i GET? Na ilu bitach kodowany jest IPv6?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nope. Co oznacza kod odpowiedzi 200? Co oznacza kod odpowiedzi 401? Jaka jest różnica między HEAD i GET? Na ilu bitach kodowany jest IPv6?"

Transkrypt

1 nope. a tak serio jest zadanie do zrobienia: dostałem od tajnego źródła (wystarczy Wam pseudonim "Ej!") zdjęcia egzaminu z psi. nie są idealne, ale można coś z niego pospisywać. nie będę tego robił w 100% sam więc oto linki: a ja znalazłem właśnie na dysku jakieś tajemnicze pytania, więc też je tu wrzucę. (P.) na samym dole dodalam pytania z tamtego roku z kolokwium dr Misztala od ARHa. GO NUTS https://ww2.ii.uj.edu.pl/~maliszew/intra/psi1.jpg https://ww2.ii.uj.edu.pl/~maliszew/intra/psi2.jpg https://ww2.ii.uj.edu.pl/~maliszew/intra/psi3.jpg Pytanie Co oznacza kod odpowiedzi 200? Co oznacza kod odpowiedzi 301? Co oznacza kod odpowiedzi 401? Jaka jest różnica między HEAD i GET? Na ilu bitach kodowany jest IPv6? Wymień pięć metod HTTP. Wyjaśnij co robi GET. Co to web-inf? Odpowiedź (OK) Zawartość dokumentu, najczęściej nagłówek (Moved Permanently) Trwale przeniesiony żądany zasób zmienił swój URI i w przyszłości zasób powinien być szukany pod wskazanym nowym adresem (Bad Request) Nieprawidłowe zapytanie żądanie nie może być obsłużone przez serwer z powodu błędnej składni zapytania GET pobiera zasób oraz często sprawdza jego dostępność/zmiany, a HEAD pobiera tylko informacje o zasobie, jego dostępności, modyfikacji; HEAD nie pobiera zasobu. GET: mniejszy rozmiar (limit na dlugość URLa), możliwość bookmarku, mniejsze bezpieczeństwo (widać parametry). Metoda GET nie powinna modyfikować danych na serwerze tylko je pobierać, ponadto powinna być idempotentna powinno być ją można bezpiecznie powtórzyć. Metoda POST powinna być używana, gdy chcemy coś zmodyfikować na serwerze. Nie musi spełniać wymogu idempotentności. (pdf 10, s.23) 128 bitów GET, POST, HEAD, PUT, DELETE, OPTIONS, TRACE, CONNECT The WEB_INF folder contains the web.xml (deployment descriptor) file, the classes, external libs etc and as web.xml file contains the information about the container urls, files etc, the folder is known as WEB-INF.It's a directory to store private application content. Anything your app needs but your client doesn't can be stored there. Anything in that directory is not visible to the web. //Dodam jeszcze z chodzi o folder znajdujcy sie w WAR i chyba od tego należy zacząć.

2 od Komentarz y pod być bie, T: file e cy sie War -Web application archive

3 to API systemowe przez które system umożliwia korzystanie aplikacjom z protokołów; Wyróżniamy Sockety strumieniowe (przy Co to Socket? TCP) i datagramowe (przy UDP) [pdf 1, s 21] Jakim protokołem jest TCP? end-to-end (pdf 1 s. 14) Jakim protokołem jest UDP? end-to-end (- -) Metoda GET nie powinna modyfikować danych na serwerze tylko je pobierać, ponadto powinna być idempotentna Czego nie powinien robić GET? powinno być ją można bezpiecznie powtórzyć. (pdf10, s.23) Klasy Javy, które obsługują TCP. Socket, ServerSocket [pdf 1, s 28] Klasy Javy, które obsługują UDP. DatagramSocket Co to jest Port? Kiedy wykonywana jest metoda POST? Port to 16 bitowa liczba binarna bez znaku z zakresu od 1 do (0 jest zarezerwowane). Osobno dla TCP i UDP. Prośba o zaakceptowanie danych będących treścią żądania. Wynikiem działania metody POST często jest stworzenie nowego zasobu (np. wpisu w bazie danych czy w sesji) po stronie serwera. Kiedy wykonywana jest metoda GET? Kiedy pobieramy jakiś zasób? pdf3, s.47 Żądanie HEAD jest takie same jak GET, tyle że klient nie oczekuje zawartości odpowiedzi, planuje przetwarzać jedynie nagłówki. Żądanie HEAD NIGDY, niz Kiedy wykonywana jest metoda HEAD? zwraca body w przeciwieństwie do GETa Prośba o zapamiętanie zasobu i skojarzenie go z URLem podanym w żądaniu. Np. zapisanie na serwerze pliku, który jest treścią żadania pod wskazaną nazwą i ścieżką. Podstawowa różnica między POST i PUT to URI. W przypadku POST URI to zasób przetwarzający żądanie, w przypadku PUT to URI które ma Kiedy wykonywana jest metoda PUT? identyfikować zasób właśnie przesyłany. Standard umożliwiający identyfikację zasobów sieci. Określa URI nazwę zasobu (URN) lub jego adress(url)

4 (przy natomiast IP to host-to-host Metoda POST powinna być używana, gdy chcemy coś zmodyfikować na serwerze. Nie musi spełniać wymogu idempotentności. an application-specific or process-specific software construct serving as a communications endpoint in a computer's host operating system Nie jest ani safe, ani idempotentna W teori powinna być 'safe', czyli nie modyfikuje Y, niz

5 URL URN Dlaczego metoda przechowywania danych o sesji w plikach cookies jest wadliwa? Ujednolicony format adresowania zasobów stosowany w siecii Internet. Ujednolicony format nazw zasobów. Identyfikator przestrzeni nazw + łańcuch specyficzny dla przestrzeni nazw Na przykładzie, w cookie przechowujemy user='janek'; auth='adsfaefas'; wtedy, by zalogować się jako janek wystarczy skopiować jego cookie do siebie. Folder WEB_INF Kiedy używamy PUT? Kiedy używamy POST? WEB-INF folder niedostępny dla klienta, META-INF tam jest plik manifest.mf oraz ewentualnie pliki.sf z podpisami cyfrowymi (psi11, s.6) Do jakiej części pliku war użytkownik nie ma dostępu???? EAD/AED/DAE??? Zestaw ustalonych reguł dotyczących komunikacji programów Co to jest protokół? przez sieć. (pdf 1 s. 5) - żeby nie obciążać pamięci serwera, - żeby sesja nie była związana z konkretną maszyną (większe serwisy mają klastry komputerów), - żeby odtworzyć stan sesji po awarii serwera/rozłączeniu Dlaczego baza danych powinna mieć sesję? klienta (pdf 10, s.14) - delimiter based (specjalny symbol, który nie może pojawić się w komunikacie/jego polu i oznacza koniec komunikatu/pola) jeśli delimiter pojawia się w komunikacie to trzeba zmienić go na coś innego przed wysłaniem i odtworzyć po odebraniu (stuffing) - explicit length - w komunikacie/polu na początku na pewnej stałej ilości bajtów jest zapisany rozmiar dalszej częśći - prostsze Rodzaje ramkowania [pdf 1, s 41] IPv4 ile bitów? 32 bity Budowa IPv6 i IPv4 Protokoły warstwy aplikacji: HTTP, FTP, VoIP, SMTP,XMPP[pdf 3, s 6] tam musi być plik web.xml (jeśli występuje) oraz klasy i biblioteki [pdf11, s6]

6 cii i rczy jest ymi To znaczy? Jakie to jest session poision wersji pierwszej? WEB-INF w nim plik konfiguracyjny web.xml, WEB- INF/classes tu klasy (serwlety i inne) niedostępne dla klienta, WEB-INF/lib tu jary z których korzysta aplikacja w e się w śli coś j tsze HTTP wykorzystuje obie techniki teki

7 Różnica pomiędzy PUT i POST? Jakie pliki znajdują się w META_INF? Różnica między Big Endian i Small Endian, kiedy się je stosuje? Co to jest kontekst w aplikacji webowej? / Jaki może być zasięg kontekstu? Bezpieczne metody HTTP Idempotentne metody HTTP Co to jest jdbc? Wymien dwie metody doxxx (w HttpServlet) jakie wady ma Template Text Costam? jakie wady ma Accessing Entities Directory? POST nie PUSH!! The fundamental difference between the POST and PUT requests is reflected in the different meaning of the Request-URI. The URI in a POST request identifies the resource that will handle the enclosed entity. That resource might be a data-accepting process, a gateway to some other protocol, or a separate entity that accepts annotations. In contrast, the URI in a PUT request identifies the entity enclosed with the request -- the user agent knows what URI is intended and the server MUST NOT attempt to apply the request to some other resource. If the server desires that the request be applied to a different URI META-INF tam jest plik manifest.mf oraz ewentualnie pliki.sf z podpisami cyfrowymi (psi11, s.6) - są to kodowania binarne wykorzystywane do kodowania np. int; zamieniają int'a na tablicę bajtów; Stosujemy je, gdy chcemy wysłać inny tym danych niż byte[] używając protokołu TCP/IP - Big Endian: najbardziej znaczący bajt jest na początku (największa część liczby?) - Small Endian najmniej znaczący bajt jest na początku (najmniejsza część liczby?) [pdf 3, s 2] Kontekst zbiór obiektów i zasobów dostępnych dla aplikacji. Kontekst może mieć różny zasięg (ang scope): - kontekst żądania (zasoby dostępne jedynie w trakcie obsługi jednego żądania), - kontekst sesji (zasoby dostępne w trakcie całej sesji), - kontekst aplikacji (zasoby dostępne dla całej aplikacji). (pdf10, s. 27) To takie, które nic nie modyfikują na serwerze. Są to: HEAD, OPTIONS, TRACE i - powinno takie być- GET (Takie, które wykonywane kilkukrotnie nie spowodują zmiany wyniku) GET, HEAD, PUT, DELETE, OPTIONS, TRACE Java DataBase Connectivity - interfejs, który umożliwia skonstruowanie i wykonanie polecen sql'owych z poziomu javy. dopost,doget?

8 uests URI cess, nt pt to es.sf z. int; Napewno PUSH a nie POST, bo nie znalazłem czegoś takiego jak push w dokumetnacji http1.1? Podstawowa różnica między POST i PUT to URI. W przypadku POST URI to zasób przetwarzający żądanie, w przypadku PUT to URI które ma identyfikować zasób właśnie przesyłany. Sposób kodowania danych jest częśćią protokołu warstwy aplikacji (bardziej wysokopoziomowa informacja niż TCP/IP), 10, s. int is_big_endian(void) { union { vy. uint32_t i; char c[4]; } bint = {0x };

9 Tzn, że serwer WWW rozpatruje każde żądanie niezależnie od innych, nie szuka powiązan - np. wysłania ich przez tego samego co oznacza, ze HTTP jest bezstanowy? internaute. // Dlatego trzeba ogarniać samemu sesje i takie tam. Jaki kod bledu wyskoczy, jesli wpiszemy za dlugi URL? 414? wyklad 3, slajd 35 4 nowe znaczniki w html5 <audio>, <source>, <embed>, <datalist>, <keygen> jak przebiega przeszukiwanie danych po ustaleniu sciezki? (wtf) dwa zastosowania HTTP jaka jest gramatyka skladni URI / wymień elementy składowe URI 3 metody zapamietywania sesji w przegladarce Czym jest IDLE? Eee? Chodzi o kolejność? Scheme://, authority/, path,?query#, fragment. Scheme i path są wymagane. Jeżeli URI ma authority, to nie ma path lub zamiast "://" jest "/" IDLE to zintegrowane środowisko programistyczne dla Pythona napisane w Pythonie. Margin - margines zewnetrzny - oddziela elementy, padding - "wyściółka" (xd) - roznica miedzy margin a padding (css) - zaznaczyc na "rysunku" margines wewnetrzny, oddziela element od ramki znaki wyjątkowe w URI zarezerwowane znaki w URI:! * ' ( ) ; & = + $, /? % # [ ] Model View Controller (w Django zamiast C jest T-Template) - wzorzec architektoniczny. Różni sie troche od zwyklego MVC. Model - odpowiada za przechowywanie danych w aplikacji, pobiera z bazy, zapisuje do niej. View - funkcje Pythona określające CO powinno być wyświetlane (w normalnym mvc tu jest określone JAK). Template - definiuje wygląd i sposób przedstawianych danych, które zwraca MVC w django (?) View. co to jest HTML? (xd) hypertext markup language gdzie wykorzystywane jest eskejpowanie znaków? podaj 4 zasady składni XHTML. jaki problem niesie ze sobą stosowanie przepisywanie URL'a w realizacji sesji? co to i co znajduje się w folderze META-INF? co to jest (coś m Kitchen) i jakie ma wady? jakie wady ma Pooling (cośtam)? czym są Filtry? XML i/lub HTML - ochrona przed wstrzyknieciami, sql injection itp. Polega na zastepowaniu znakow specjalnymi encjami (np. w html "<" po pobraniu od usera powinno być zastąpione przez "<")

10 od ego am. return bint.c[0] == 1; } y#, rity, na ] " (xd) - zy, aca a na d o a jak sie to robi? po prostu robisz funkcje, która przy pobraniu tekstu zamienia znaki (koduje). I wtedy np. ktoś Ci nie dropnie databasy albo nie zrobi innych śmiesznych rzeczów //dzx

11 tu się kończy baza pytań misztalowych, poniżej te które uda się spisać ze zdjęć samego egzaminu: 12. W ramach jednego połączenia TCP może następować wiele wymian żądań i odpowiedzi HTTP. Podaj sposób w jaki klient (czyli np. przeglądarka) rozpoznaje, w którym miejscu kończy się odpowiedź na dane żądanie, a zaczyna odpowiedź na następne 13. Zinterpretuj następujący nagłówek wysłany przez przeglądarkę do serwera w żądaniu HTTP: Accept Language: pl, on=ua; g=0, 7, on;g=0,3 14. Połącz kody statusu HTTP z ich znaczeniem. Poprawna odpowiedź Zasób nie został zmodyfikowany Przekierowanie (zasób przeniesiony na stałe) Zasób niedostępny na serwerze 8. W aplikacjach webowych w Javie korzystających z JSP przy pierwszym (po umieszczeniu aplikacji na serwerze) żądaniu HTTP prowadzącym do przerwarzania strony JSP obserwuje się znacznie dłuższy czas obsługi żądania niż przy kolejnych wejściach na tą stronę. Wyjaśnij przyczynę tego zjawiska 9. Wersja wzorca MVC, w której mamy do czynienia z pojedynczym serwletem kontrolerem, to Podaj nazwę wersji wzorca MVC występującej we frameworku Django (według projektantów tego frameworka). Podaj, jakiej kategorii byty (np. funkcje, klasy) stanowią każdy z trzech modułów tego wzorca we frameworku Django. 6. Połącz znaczniki z plikami, z których one pochodzą (1:1): <h...>... plik p...xml z Mavena(?) <servlet>... plik konfiguracyjny jetty'ego <dependency>?... plik web.xml (?) 15. (...) separator między łańcuchem path i łańcuchem query to..."?"... a (...) między łańcuchem query a łańcuchem fragment to..."#".... chodzilo o wyklad 3, slajd 22 Zwróć strone (tresc) w jezyku polskim. Jezeli nie jest dostepna w tym jezyku, zwroc w on (???). Jestescie pewni, ze tam bylo on=ua? g to stopien "pożądania" danego jezyka (?) albo 503 albo 410? MAM! Tako rzekł Flak: Strona jsp jest kompilowana do serwleta dopiero jak jest faktycznie uruchamiana, stąd opóźnienie. A jak zostanie skompilowana to póki jsp się nie zmieni serwer korzysta już z tego samego skompilowanego serwletu. napisane wyżej (w odpowiedziach do pytan Misztalowych)

12 na w no to rzekl dobrze. jsp to tak naprawde nadal servlety.

13 16. W stylu CSS można 'doczepić' się do elementów w dokumencie na przykład (...) (przez) atrybut id albo poprzez atrybut class. Podaj jedną różnicę pomiędzy (...) stosowania tych dwóch atrybutów do elementów znajdujących się w (...) (HTML) 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. (...) jak sie powtarzaja to sory: - do jakich katalogów znajdujących się w pliku war klient nie ma dostępu - jaki może być zasięg kontekstu (podaj min 3 rodzaje) - wyjaśnij wady Including Common Functionality in Ever Servlet - wyjaśnij wady Template Text in Servlet - wyjaśnij wady No Pooling Connections - co powinna, czego nie musi robić funkcja POST - co musi znajdywać się w folderze WEB-INF - co powinna, a czego nie metoda GET - jaki problem niesie ze sobą stosowanie pól hidden w realizacji sesji - wypisz elementy składniowe URI - co oznacza kod 404 statusu serwera id - #, class -. id jest unikalne, pojedyncze, class może sie powtarzać (możemy nadać styl grupie elementów) // chodzilo o roznice miedzy id a class

14 emy

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Algorytmów i Modelowania Systemów Imię i nazwisko dyplomanta: Michał Piątek Nr albumu: 102145 Forma i poziom studiów: Dzienne,

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 PODZIĘKOWANIA...11

SPIS TREŚCI...1 PODZIĘKOWANIA...11 Spis Treści SPIS TREŚCI...1 PODZIĘKOWANIA...11 O AUTORZE...11 WPROWADZENIE...12 PRAWDZIWY KOD DLA PRAWDZIWYCH PROGRAMISTÓW...13 W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANA JEST TA KSIĄŻKA...13 Część 1.: Serwlety...14

Bardziej szczegółowo

Protokoły Internetowe

Protokoły Internetowe Protokoły Internetowe Podstawy Internetu Historia Internetu Definicja Internetu WWW Protokół HTTP Trochę o HTML Dynamiczne strony WWW Protokoły pocztowe Protokoły transmisji danych (ftp) Internet Internet

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INTERNETOWYCH APLIKACJI BAZODANOWYCH PHP/MySQL - ZAGROŻENIA. Przemek Sobstel http://sobstel.org

BEZPIECZEŃSTWO INTERNETOWYCH APLIKACJI BAZODANOWYCH PHP/MySQL - ZAGROŻENIA. Przemek Sobstel http://sobstel.org BEZPIECZEŃSTWO INTERNETOWYCH APLIKACJI BAZODANOWYCH PHP/MySQL - ZAGROŻENIA Przemek Sobstel http://sobstel.org 2006 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI......2 WSTĘP......4 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Wykład 4. Protokół HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Protokół HTTP

Aplikacje WWW. Wykład 4. Protokół HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Protokół HTTP Wykład 4 Protokół HTTP wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz Protokół HTTP 1 Plan wykładu Wprowadzenie do protokołu HTTP Struktura komunikatów żądania i odpowiedzi Specyfikacja MIME Uwierzytelnianie metodą

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

2. Platforma Microsoft.NET

2. Platforma Microsoft.NET 2. Platforma Microsoft.NET Spis treści: 2008 2.1 Microsoft.NET Framework: CLR, podzespoły, biblioteka klas 2.2 Dostęp do danych za pomocą ADO.NET Użycie języka XML w połączeniu z ASP.NET, LINQ 2.3 Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. iseries FTP iseries FTP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści FTP...................................... 1 Co nowego w wersji V5R1..............................

Bardziej szczegółowo

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo