warszawska karta turysty warsaw tourist card pass tourisme varsovie warschauer touristenkarte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.warsawtour.pl warszawska karta turysty warsaw tourist card pass tourisme varsovie warschauer touristenkarte"

Transkrypt

1 warszawska karta turysty warsaw tourist card pass tourisme varsovie warschauer touristenkarte

2 Chopin 2010 > lutego 2010 koncerty rocznicowe: Piotr Anderszewski, aniel Barenboim Rafa Blechacz, Kevin Kenner, Evgeny Kissin Garrick Ohlsson, Janusz Olejniczak Murray Perahia, Ivo Pogoreliç Orkiestra Symfoniczna ilharmonii Narodowej Antoni Wit dyrygent Orkiestra XVIII wieku rans Brüggen dyrygent > 1 marca 2010 koncert galowy: Leif Ove Andsnes, Martha Argerich ang Thai Son, Yundi Li Orkiestra Symfoniczna ilharmonii Narodowej Antoni Wit dyrygent Orkiestra XVIII wieku rans Brüggen dyrygent > 1 31 sierpnia 2010: Chopin i jego Europa 6. Mi dzynarodowy estiwal Muzyczny > 2 23 paêdziernika 2010: 16. Mi dzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. ryderyka Chopina. Koncerty nadzwyczajne: > 1 paêdziernika 2010: nadzwyczajny recital fortepianowy Mitsuko Uchida > 2 paêdziernika 2010: koncert inauguracyjny z udzia em Marthy Argerich i Nelsona reire > 17 i 18 paêdziernika 2010: W. A. Mozart Requiem SoliÊci, Chór, Orchestre des des Champs-Élysées Philippe Herreweghe dyrygent szczegó y >

3 10% Regulamin Instructions 6 Muzea Museums 10 Galerie Galleries 39 Noclegi Accommodation 46 Restauracje Restaurants 70 Rozrywka Entertainment 91 Zwiedzanie Sightseeing 102 Transport Transport 112 Zakupy i inne Shopping and others 118 Kluby Nightclubs 133 Kalendarium Calendar 143 Warszawa

4 WARSZAWSKA KARTA TURYSTY Warszawa stolica Polski to miasto posiadające charakter, waleczne, bohaterskie, bezkompromisowe, gościnne, które warto zobaczyć, poznać, w którym trzeba zatrzymać się na kilka dni. Warszawa leży w środku Europy, na przecięciu szlaków komunikacyjnych z zachodu na wschód i z północy na południe kontynentu. rapuje swoją historią i klimatem, przenikają się tu wpływy kultury zachodniej i wschodniej Europy. Przyciąga swoją odmiennością, miejscami, gdzie żyli i tworzyli sławni ludzie, którzy swoim talentem rozsławili jej imię w świecie. Zapraszamy do zapoznania się z miastem pełnym kontrastów, gdzie budowle historyczne sąsiadują z nowoczesną architekturą, gdzie po wojennych zniszczeniach zabytkowe pałace, kościoły, gmachy i zespoły architektoniczne zrekonstruowano bardzo wiernie, gdzie zabudowa wielkomiejska graniczy z dużą ilością otwartej przestrzeni skwerów, parków i ogrodów miejskich. Proponujemy zwiedzenie niezwykłej, tętniącej życiem metropolii, miasta eleganckiego, nowoczesnego i pełnego życia. Warszawska Karta Turysty ułatwi odwiedzanie najciekawszych miejsc w stolicy oraz pozwoli na skorzystanie z wielu atrakcji kulturalnych i rozrywkowych po atrakcyjnych cenach. Warsaw is the capital of Poland. It is a heroic and welcoming city, defi nitely worth visiting and staying in for a few days. Warsaw is situated in the very heart of Central Europe, where all the major European communication routes meet those from the North to the South and those from the East to the West. This city, with its dramatic history and original culture being the mix of eastern and western infl uences, with many traces of its famous people, is a very interesting place to visit. We invite you to Warsaw, a city of contrasts, where historical building adjoin modern architecture, where historical palaces, churches, building and the entire architectural complexes where reconstructed after their destruction during the II World War. Warsaw, with its open squares, beautiful parks and numerous gardens, old-styled but yet very modern and active, is an incomparable city. The Warsaw Tourist Card makes visiting of the most interesting sites of Warsaw easier and gives you the opportunity to benefi t from many cultural attractions (discounts or free of charge visits of museums, galleries etc.) The Warsaw Tourist Card is a product created for YOU. The Card with the folder is a well-written guide allowing you to visit many interesting places for a nice price. 4 Warszawa

5 WARSZAWSKA KARTA TURYSTY Varsovie est la capitale de la Pologne. C est une ville vaillante, heroi que, hospitaliere, qu il faut absolument voir, connaître et y rester quelques jours. Varsovie est située au centre de l Europe, la oil se croisent les itinéraires de l orient a l occident, du nord au sud du continent. Varsovie nous attire avec son histoire et son climat, c est un lieu oil se rencontrent des infl uences de la culture occidentale et orientale. Varsovie nous attire aussi par son originalité, par les endroits oil vivaient les personnages celebres grâce a qui cette ville est connue dans le monde entier. Varsovie vous invite a visiter la ville pleine de contrastes oil les bâtiments historiques se trouvent côté des śuvres de l architecture moderne, oil apres la guerre l on a ndelement reconstruit les châteaux historiques, les églises et les ensembles architecturaux, oil l aménagement moderne coexiste avec les espaces verts - les squares et les jardins. Nous vous proposons de visiter une métropole moderne et élégante. La carte du visiteur de Varsovie vous permettra de visiter les endroits les plus intéressants de la capitale en profi tant des attractions culturelles. La carte du visiteur est un produit créé pour vous; avec son bulletin d information, elle est un outil pratique qui vous permettra de visiter la capitale aux prix les plus bas. Warschau, die Hauptstadt Polens, ist eine Stadt mit Charakter, es ist kämpferisch, heldenhaft, kompromisslos, gastfreundlich, sehens- und kennenswert, es ist eine Stadt, in der man einige Tage bleiben soll. Warschau liegt im Zentrum Europas, hier kreuzen sich die Wege aus dem Westen nach Osten, aus dem Norden nach Süden des Kontinents. Es fällt durch seine Geschichte und Atmosphäre auf, hier treffen sich Kultureinfl üsse aus West- und Osteuropa. Es zieht an durch seine Verschiedenheit, durch Stellen, wo bekannte Menschen gelebt haben, die seinen Namen mit ihrem Talent in der Welt berühmt gemacht haben. Wir laden ein, die Stadt voller Kontraste kennen zu lernen, in der historische Gebäude und moderne Architektur nebeneinander stehen, in der altertümliche Paläste, Kirchen, Gebäude und Architekturkomplexe originaltreu rekonstruiert wurden, in der Großstadtbebauung mit großer offener läche an Grünanlagen, Parks und Stadtgärten grenzt. Wir bieten Ihnen an, eine einzigartige, elegante und moderne Metropole voller Leben zu besichtigen. ie Warschauer Touristenkarte macht die Besichtigung der interessantesten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt einfacher und lässt kulturelle und unterhaltende Attraktionen zu attraktiven Preisen genießen. Warszawa 5

6 REGULAMIN WKT 1. Warszawska Karta Turysty składa się z trzech elementów: a) plastikowej karty o formacie karty kredytowej, z hologramem i numerem, b) plastikowego etui, c) biletu ZTM. 2. WKT jest ważna gdy: a) wpisane jest na niej imię i nazwisko użytkownika Karty, b) wpisana jest data i godzina zakończenia ważności Karty, c) w/w dane wpisane są czytelnie, drukowanymi literami, d) dane te zobowiązany jest wpisać użytkownik Karty lub pierwsza instytucja, z której turysta korzysta, e) karta nie jest uszkodzona. 3. W przypadku braku w/w danych lub danych nieczytelnych WKT jest nieważna. 4. WKT upoważnia do darmowego lub ze zniżką, jednorazowego wejścia do muzeów należących do programu Warszawskiej Karty Turysty za okazaniem ważnej Karty. 5. WKT upoważnia do rabatów, zgodnie z ofertą zawartą w informatorze: w galeriach, restauracjach, hotelach i innych placówkach, które podpisały z Biurem porozumienie tylko po okazaniu ważnej Karty. Kartę należy okazać usługodawcy przed wystawieniem rachunku względnie przed złożeniem zamówienia. 6. WKT w załączeniu posiada bezpłatny bilet komunikacji miejskiej na wszystkie linie komunikacji miejskiej w obrębie miasta. a) bilet należy skasować podczas pierwszego używania komunikacji miejskiej tj. metro, autobus, tramwaj niezależnie od daty wpisanej na karcie turysty. b) bilet jest ważny przez 24h (liczony od dnia i godziny pierwszego skasowania) lub 3 dni (ważny od momentu skasowania do 23:59 trzeciego dnia terminu ważności) c) w przypadku kontroli należy okazać ważny bilet. Pasażerowie bez ważnego biletu będą karani zgodnie z właściwymi przepisami. d) bilet jest ważny również bez Karty w całym okresie jego ważności. 7. W przypadku nie udzielenia rabatu lub nie udostępnienia darmowego wejścia do placówek współpracujących z Biurem, opisanych w informatorze dołączanym do Karty turysta powinien niezwłocznie skontaktować się ze Stołecznym Biurem Turystyki lub z jednym z punktów IT, których aktualne adresy i telefon informacyjny podane są na stronie internetowej Biura pod adresem www. warsawtour.pl 8. Przy zgłaszaniu jakiejkolwiek reklamacji turysta zobowiązany jest do: 12. złożenia reklamacji w formie pisemnej, 13. podania numeru Karty, daty i godziny ważności Karty oraz swoich danych umożliwiających kontakt z turystą, 14. dokładnego opisania sytuacji, której dotyczy reklamacja. 9. Postępowanie w przypadku reklamacji: a) reklamacja może występować w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, b) reklamacja powinna być przyjęta przez pracownika jednej z w/w placówek, c) turysta powinien otrzymać potwierdzenie przyjęcia reklamacji, d) termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, e) turysta zostanie pisemnie poinformowany o rezultacie rozpatrzenia reklamacji. 10. WKT nie jest kartą elektroniczną. 6 Warszawa

7 WTC INSTRUCTIONS 1. The Warsaw Tourist Card (WTC) includes: a) a plastic card the size of a credit card with a hologram and a number; b) a plastic case; c) a public transport ticket. 2. The WTC is valid when: a) it contains the name and the surname of its holder; b) it contains the date and the hour of expiry; c) the above-mentioned data (points 2a and 2b) are written in legible capital letters; d) the above-mentioned data (points 2a and 2b) are written by the holder of the Card or the fi rst institution he visits; e) the Card is not damaged 3. If the above-mentioned data are not written on the Card or if they are illegible, the Card is not valid. 4. The valid WTC allows single reduced or free of charge entries to museums participating in Warsaw Tourist Card programme. 5. The WTC authorizes its holder to receive discounts in galleries, restaurants, hotels and other partners of the Warsaw Tourist Offi ce only after showing the Card. The Card has to be shown to the service provider before issuing the bill or before making an order. 6. The WTC contains a free public transport ticket valid within the city limits. a) the Card holder should validate the ticket on the fi rst entry to the public transport (underground, bus or tram) regardless of the date written on the Card. b) the ticket is valid for 24 hours (counting since the day and hour of the fi rst validation) or 3 days (from validation until 23:59 hours on the third day of its validity). c) in case of ticket inspection the Card Holder is obliged to show valid ticket. d) The ticket is valid also without the Card. 7. If the holder of the Card is refused a discount or is not admitted to a museum or other partner of the Warsaw Tourist Offi ce mentioned in the folder, the Card Holder should immediately contact the Warsaw Tourist Offi ce or one of the Tourist Information Offi ces (phone numbers and addresses are on the Warsaw Tourist Offi ce website www. warsawtour.pl). 8. In case of making a complaint, the Card holder should: a) submit the complaint in a written form; b) name the Card number, the date and hour of the the Card expiry and all the data (name, surname, phone number, number of the passport etc.) necessary to contact a holder; c) describe the situation concerning the complaint; 9. Complaints Procedure a) the complaint can be fi led in Polish, English, German and rench b) the complaint should be accepted by an employee of one of the Tourist Information Offi ces c) the tourist should receive a confi rmation of this acceptance; d) the complaint is investigated within 14 days; e) the tourist will be informed of the result of the investigation in a written form. 10. WTC is not an electronic card. Warszawa 7

8 WTC RÈGLEMT 1. La carte du visiteur se compose de trois éléments: a) de la carte en plastique au format d une carte de crédit avec son numéro et un hologramme; b) de l étui en plastique ; c) du ticket de transports publics. 2. Pour être valide : f) la carte doit comporter le nom et le prénom de la personne qui l utilise ; g) la carte doit comporter la date et l heure jusqu a laquelle elle est valable ; h) les informations doivent ętre écrites de maniere lisible en gros caracteres ; i) les données mentionnées ci-dessus doiven être inscrites par l utilisateur de la carte ou par la premiere institution qu il visite ; j) la carte ne peut pas ętre abîmée. 3. S il manque l une des informations mentionnées cidessus ou si elles ne sont pas lisibles, la carte ne sera pas valable. 4. La carte du visiteur permet d entrer gratuitement dans les musées. 5. Comme mentionné dans le bulletin d information, la carte permet de bénéfi cier des réductions de prix dans les galeries, les restaurants, les hôtels et autres partenaires de notre Offi ce. 6. Avec la carte, le visiteur reçoit en plus un ticket de transport public gratuit valable dans Varsovie. a) Il est important de valider le ticket la premiere fois qu on utilise un moyen de transport municipal (métro, autobus ou tram). La date sur la carte n a pas d importance. b) Le ticket est valable soit 24 heures soit 3 jours a compter du jour et de l heure de la premiere utilisation jusq a minuit de troisième jour. c) Le ticket est aussi valable sans la carte pendant toute sa période de validité. 7. En cas de problemes de réduction de prix ou d entrée gratuite aux institutions partenaires avec notre Offi ce décrites dans le bulletin d information, le visiteur doit immédiatement contacter l Offi ce Varsovien de Tourisme ou un des offi ces de tourisme dont les adresses et les numéro de téléphone touristique se trouvent dans le site 8. En cas de réclamation, le touriste est obligé de: f) porter sa demande par écrit; g) donner le numéro de la carte, la date et l heure de fi n de validité ainsi que les information nécessaires pour le contacter; h) décrire la situation; 9. Procédé au cas de réclamation: a) formuler la réclamation en polonais, anglais, allemand ou français ; b) la réclamation doit ętre acceptée par un employé de l Offi ce de Tourisme et le tourisme doit recevoir la confi rmation c) la décision fi nale sera rendue dans un délai de 14 jours ; d) le touriste sera informé de la décision en forme écrite. 10. La carte du visiteur n est pas électronique. 8 Warszawa

9 WTC SATZUNG 1. WKT setzt sich aus drei Elementen zusammen: a) Plastikkarte im ormat einer Kreditkarte mit Hologramm und Nummer b) Plastiketui c) Stadtverkehrfahrkarte 2. WKT ist gültig, wenn: a) sie mit dem Vor- und Nachnamen des Benutzers versehen wurde, b) Ablaufdatum und Ablaufuhrzeit eingetragen wurden c) die obigen aten lesbar mit ruckschrift eingetragen wurden d) diese aten hat der Kartenbenutzer bzw. die erste Institution, deren ienste der Tourist in Anspruch nimmt, einzutragen, e) edie Karte darf nicht beschädigt sein. nicht beschädigt ist 3. alls die oben angeführten aten fehlen oder unlesbar sind, ist die WKT ungültig. 4. er Warschauer Touristenpass berechtigt bei Vorlage eines gültigen Passes zum freien oder ermäßigten einmaligen Eintritt in die zum Programm des Warschauer Touristenpasses zählenden Museen. 5. WKT berechtigt zu Rabatten in Galerien, Restaurants, Hotels und sonstigen in der Broschüre genannten Stellen, die mit dem Büro eine Vereinbarung unterzeichnet haben, nur gegen Vorzeigen der gültigen Karte. ie Karte ist dem ienstleistungsbetrieb vor der Ausstellung der Rechnung beziehungsweise vor Einreichung der Bestellung vorzulegen. 6. WKT enthält auch eine kostenlose ahrkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel im Stadtbereich. a) ie ahrkarte ist beim ersten Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln: U- Bahn, Bus, S-Bahn unabhängig von dem auf der Karte eingetragenen atum zu entwerten. b) ie ahrkarte ist 24 Stunden (ab dem Tag und der Uhrzeit der ersten Entwertung) oder 3 Tage (ab der Entwertung bis 23:59 Uhr des dritten Tages der Gültigkeitsdauer) gültig. c) Bei einer ahrscheinkontrolle ist ein gültiger ahrschein vorzulegen. Passagiere ohne gültigen ahrschein zahlen ein Bußgeld gemäß den geltenden Vorschriften. d) ie ahrkarte gilt auch ohne Touristenkarte für die Zeit ihrer Gültigkeit nach dem Entwerten. 7. alls keine Ermäßigung oder kein freier Eintritt zu den mit dem Büro zusammenarbeitenden Einrichtungen gewährt wird, die in der dem Pass beigefügten Informationsbroschüre aufgelistet sind, sollte sich der Tourist umgehend mit dem Warschauer remdenverkehrsbüro oder einer der Touristeninformationen in Verbindung setzen, deren aktuelle Adressen und Telefonnummern auf der Webseite erhältlich sind. 8. Bei Meldung einer Reklamation ist der Tourist verpfl ichtet: a) die Reklamation in Schriftform abzugeben, b) Kartennummer, atum und Uhrzeit der Kartengültigkeit sowie seine Kontaktdaten anzugeben, c) die Situation zu beschreiben, die Gegenstand der Reklamation ist. 9. Ein Handeln in dem Zufall der Reklamation: a) die Reklamation kann auf polnisch, englisch, deutsch oder französisch geschrieben werden, b) die Reklamation soll von einem Mitarbeiter einer der oben genannten Stellen angenommen werden c) der Tourist soll eine Annahmebestätigung bekommen, d) die Prüfung der Reklamation dauert 14 Tage, e) der Tourist wird über das Resultat informiert. 10. WKT ist keine elektronische Karte. Warszawa 9

10 Muzea Museums Musées Museen WEJŚCIE BEZPŁATNE Z KARTĄ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 11 Muzeum Władysława Broniewskiego 12 Muzeum Niepodległości 13 Łazienki Królewskie Pałac na Wyspie 14 Żydowski Instytut Historyczny 15 Muzeum Andrzeja Struga 16 Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 17 Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 18 Muzeum Marii ąbrowskiej 19 OATKOWI PARTNERZY WEJŚCIE BEZPŁATNE Muzeum Nurkowania 20 Muzeum Geologiczne PIG 21 Muzeum Więzienia Pawiak 22 Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 23 Główny Urząd Miar Historyczne Zbiory 24 Muzeum Geologiczne im. Stanisława Józefa Thugutta, Wydział Geologii UW 25 Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych 26 Mauzoleum Walki i Męczeństwa 27 BILET ZE ZNIŻKĄ Muzeum ryderyka Chopina 28 Salonik Chopinów 29 Żelazowa Wola 30 Zamek Królewski 31 Muzeum Narodowe 32 Muzeum Sportu i Turystyki 33 Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II 34 Państwowe Muzeum Etnograficzne 35 Muzeum Powstania Warszawskiego 36 Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 37 Taras widokowy PKiN Warszawa

11 MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUOWEGO gratis Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i popularyzacją pamiątek związanych z historią polskiej wsi, chłopów i ruchu ludowego. Każdego roku organizowanych jest kilka wystaw czasowych, związanych z profi lem działalności Muzeum. Informacje o wystawach można znaleźć w prasie oraz na stronie internetowej odatkowo Muzeum posiada oddziały terenowe w Sandomierzu i Piasecznie k/gniewu. The Museum of the History of Polish Popular Movements is dedicated to the collection, study and transmission to a broader public of artefacts connected with the history of the Polish countryside, peasants and popular movements. Temporary exhibitions take place every year, linked with the area of activity of the Museum. Information on exhibitions can be found in the media or on the internet page The Museum also has local branches in Sandomierz and Piaseczna k/gniewu. Le Musée de l Histoire du Mouvement Populaire Polonais s occupe de la collection, de la présentation et de l explication d objets historiques liés à la campagne polonaise, aux paysans et au mouvement populaire. Chaque année, plusieurs expositions temporaires, liées au profi l d activité du Musée, sont organisées. Vous trouverez les renseignements sur les expositions dans la presse et sur le site internet e plus, le Musée dispose de fi liales à Sandomierz et à Piaseczno près de Gniew. as Museum für die Geschichte der polnischen Volksbewegung sammelt, präsentiert und erläutert verschiedene Erinnerungsstücke aus der Geschichte des polnischen Landlebens, der Bauern und der Volksbewegung. Jedes Jahr werden im Rahmen des Museumsprofi ls mehrere temporäre Ausstellungen organisiert. Informationen über Ausstellungen und Termine sind in der Presse und auf der Website zu fi nden. as Museum führt noch zwei ilialen in Sandomierz und Piaseczno in der Nähe von Gniew. MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUOWEGO Al. Wilanowska 204 tel./fax: (+48 22) , wt., nd.: Warszawa 11

12 gratis MUZEUM WŁAYSŁAWA BRONIEWSKIEGO MUZEUM WŁAYSŁAWA BRONIEWSKIEGO ul. J. ąbrowskiego 51 tel.: (+48 22) wt., śr.: czw.: Muzeum Władysława Broniewskiego to oddział Muzeum Literatury. Otwarte w 1963 r., w domu ofi arowanym Władysławowi Broniewskiemu ( ) przez państwo w 25-lecie twórczości. Zorganizowano tu ekspozycję stałą, zachowując autentyczne wyposażenie wnętrz. W zbiorach znajdują się rękopisy wierszy, notatek, artykułów, korespondencja z lat , dokumenty, pierwodruki wydań wierszy, wycinki prasowe. Muzeum posiada także kolekcję nagrań z recytacjami Poety oraz fi lm biografi czny. The Władysław Broniewski Museum is a branch of the Museum of Literature. Opened in 1963 in the home of Władysław Broniewski ( ) donated to him by the State on the 25th anniversary of his literary work. A permanent exhibition is maintained here, in the originally preserved interiors. The exhibits include manuscripts of poems, notes, articles, correspondence from the years , documents, fi rst editions, press cuttings. The Museum also possesses a collection of recordings of recitals by the Poet as well as biographical fi lms. Le Musée de Władysław Broniewski est une section du Musée de la Littérature. Ouvert en 1963 dans une maison offerte en cadeau par l Etat àa Władysław Broniewski ( ) pour ses 25 ans d activité. L exposition permanente aménagée ici conserve l arrangement authentique des lieux. La collection comprend des manuscrits des poèmes, des notes, des articles, des lettres des années , des documents, des éditions princeps de poèmes, des extraits de la presse. Le musée possède aussi une collection d enregistrements de récitations du Poète et un fi lm biographique. as Władysław-Broniewski-Museum ist eine iliale des Literaturmuseums. Es wurde 1963 in einem Władysław Broniewski ( ) zu seinem 25. ichterjubiläum vom Staat geschenkten Haus eingerichtet. Es gibt hier eine auerausstellung mit erhaltener originaler Innenausstattung. ie Sammlung besteht aus Manuskripten von Gedichten, Notizen und Briefwechseln aus den Jahren , verschiedenen okumenten, Erstaufl agen von Gedichtbändchen sowie Presseausschnitten. as Museum verfügt auch über eine Sammlung von Aufnahmen von Vorlesungen des ichters und einen biografi schen ilm. 12 Warszawa

13 MUZEUM NIEPOLEGŁOŚCI gratis Wystawy w Muzeum Niepodległości poświęcone są historii Polski w XVIII- XX w. Ekspozycja stała składa się z trzech części: Polonia Restituta. O niepodległość i granice , Żeby Polska była Polską zieje opozycji w PRL i Z Orłem Białym przez wieki. Zbiory Muzeum Niepodległości dokumentują dzieje Polski od rozbiorów po czasy najnowsze. W zbiorach znajdują się także wyodrębnione kolekcje: Kolekcja Sybiracka, Kolekcja Leopolis i Kolekcja Krzemieniecka gromadzące pamiątki z ziem Małopolski Wschodniej (Kresów). Exhibitions at the Museum of Independence are devoted to the history of Poland in the 18th 20th centuries. The permanent exhibition comprises two parts: Polonia Restituta. or independence and borders in the years and So that Poland is Poland! The history of opposition in the People s Republic of Poland in the years Collections of the Museum of Independence document the history of Poland from the partitions to the contemporary times. The collections also include separate collections: the Siberian Collection, the Leopolis Collection and the Krzemieniecka Collection comprising mementos from the Eastern Małopolska (the Borderland). Les collections du Musée de l Indépendance sont axées sur l histoire de la Pologne du 18ème au 20ème siècle. L exposition permanente est composée de trois parties: «Polonia Restituta. La lutte pour l indépendance et les frontières ». Les collections du Musée de l Indépendance documentent l histoire de la Pologne depuis l occupation par l Autriche, la Prussie et la Russie jusqu à l époque contemporaine. Les visiteurs peuvent également découvrir les collections séparées consacrées à l exil des Polonais en Sibérie, la collection Leopolis et la collection Krzemieniecka qui regroupe des souvenirs issus du territoire est de la Petite-Pologne. ie Ausstellungen im Museum der Unabhängigkeit sind der polnischen Geschichte vom Jh. gewidmet. ie auerausstellung besteht aus drei Teilen: Polonia Restituta. Unabhängigkeit und Grenzen , amit Polen Polen bleibt... ie Geschichte der Opposition in der Polnischen Volksrepublik von ie Sammlungen des Unabhängigkeitsmuseums dokumentieren die Geschichte Polens von der Zeit der Teilungen bis zur neuesten Geschichte. In den Sammlungen befi nden sich ebenfalls Sonderausstellungen: die Sibirische Sammlung und die Krzemieniecka-Sammlung, in denen Erinnerungsstücke aus den Grenzgebieten Ost- und Kleinpolens zusammengetragen wurden. MUZEUM NIEPOLEGŁOŚCI Al. Solidarności 62 tel.: wt. pt.: sb. nd.: w niedziele wstęp wolny, w poniedziałki ekspozycje nieczynne w dni świąteczne, z wyjątkiem 3 maja oraz 11 listopada, muzeum jest nieczynne. Warszawa 1

14 gratis ŁAZIKI KRÓLEWSKIE ŁAZIKI KRÓLEWSKIE ul. Agrykoli 1 tel. (+48 22) , wt. nd.: Łazienki Królewskie zawdzięczają swój kształt królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Głównym obiektem zespołu jest Pałac Na Wyspie, zbudowany w latach w wyniku przekształcenia XVII w. barokowej łaźni S.H. Lubomirskiego; stąd nazwa królewskiej rezydencji. Wnętrza dekorowane przez wybitnych artystów wypełnione zostały cennymi dziełami sztuki. W parku wzniesiono również inne budowle Biały om, Pałac Myślewicki, Starą i Nową Kordegardę, Amfi teatr oraz Wielką Oranżerię mieszczącą unikalny XVIII wieczny teatr dworski. The Łazienki Królewskie The Royal Baths owe their form to King Stanisław August Poniatowski. The main building of the group constituting the Łazienki is the Palace on the Isle, built in the years as a result of the transformation of the seventeenth century baroque Baths of S. H. Lubomirski; hence the name of the royal residence. An interior decorated by the greatest artists is fi lled with fabulous works of art. Other buildings are also located in the park - the White House, the Myślewicki Palace, the Old and New Kordegarda, the Amphitheatre and the great Orangerie creating a unique eighteenth century permanent country manor stage-set. Les Łazienki Królewskie (Bains Royaux) doivent leur forme au roi Stanislas Auguste Poniatowski. Le bâtiment principal de l ensemble est le Palais sur l Eau construit dans les années en tant que résultat d une reconstruction des bains baroques du XVIIe siecle de S.H. Lubomirski, d ou le nom de la résidence royale. Les pièces intérieures, décorées par des artistes connus, sont remplies d ouvres d art précieuses. Encore d autres bâtiments furent construits dans le parc: la Maison Blanche, le Palais Myslewicki, l Ancien et le Nouveau Corps de Garde, l Amphithéâtre et la Grande Orangerie, où se trouve un théâtre de la Cour unique qui date du XVIIIe siècle. ie Łazienki Królewskie (Königliche Bäder) verdanken ihre Gestaltung dem König Stanislaus August Poniatowski. as wichtigste Gebäude der Anlage ist das Schloss auf der Insel, welches in den Jahren durch den Umbau einer barocken Badeanstalt von S. H. Lubomirski aus dem 17. Jahrhundert entstand daher der Name der königlichen Residenz. ie von hervorragenden Künstlern dekorierten Innenräume wurden mit wertvollen Kunstwerken ausgestattet. Im Park wurden noch weitere Bauten errichtet das Weiße Haus, das Myślewicki-Palais, die Alte und Neue Kordegarda, das Amphitheater und die Große Orangerie mit einem einzigartigen Hoftheater aus dem 18. Jahrhundert. 14 Warszawa

15 ŻYOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY gratis Żydowski Instytut Historyczny mieści się w historycznym budynku Głównej Biblioteki Judaistycznej, jednym z nielicznych, ocalałych w wojnie obiektów Żydowskiej kultury, mieszczącym się w obrębie warszawskiego getta. W zachowanych wnętrzach działają dwie stałe ekspozycje: wystawa poświęcona historii warszawskiego getta i wystawa sztuki żydowskiej. Wystawa getta warszawskiego, której towarzyszy projekcja fi lmu o getcie (37 minut) przedstawia historię dzielnicy żydowskiej od chwili powstania do jej całkowitej likwidacji. Wystawa sztuki żydowskiej obejmuje wspaniałe obiekty sztuki religijnej i świeckiej rzemiosła, malarstwa, rzeźby. The Jewish Historical Institute is located in the historical building of the Central Library of Judaistica, one of the few artifacts of Jewish culture which survived the war. It was then situated within the boundaries of the Warsaw Ghetto. The Institute houses two permanent exhibitions: one presenting the history of the Warsaw Ghetto and one exhibiting Jewish art. The exhibition on the Warsaw Ghetto, accompanied by projection of a fi lm about the Ghetto (37 minutes in Polish, German, English and Hebrew versions) presents the history of the Jewish Quarter from its very beginnings to its utter destruction. The exhibition of Jewish art presents both religious and secular items - marvelous examples of artisanship, paintings and sculpture. L Institut Historique Juif est situé dans le bâtiment historique de la Bibliotheque Judaique, l un des rares bâtiments liés a la culture juive qui a survécu a la guerre. Il est situé dans l enceinte du ghetto de Varsovie. Ses intérieurs conservés hébergent deux expositions permanentes: l une consacrée a l histoire du ghetto de Varsovie et l autre a art judaique. L exposition sur le ghetto de Varsovie, accompagnée de la projection d un fi lm sur le ghetto (37 minutes), présente l histoire du quartier juif des sa création jusqu a la liquidation totale. as Jüdische Historische Institut hat seinen Sitz im historischen Gebäude der Hauptbibliothek des Judentums, einem der wenigen Gebäude der jüdischen Kultur im Warschauer Ghetto, die den Krieg überstanden haben. In den erhaltenen Räumen gibt es zwei auerausstellungen, eine über die Geschichte des Warschauer Ghettos und eine über jüdische Kunst. ie Ausstellung über das Warschauer Ghetto, einschließlich einer ilmvorführung (37 Minuten in polnischer, deutscher, englischer oder hebräischer Sprache), erzählt die Geschichte des jüdischen Stadtteils von dessen Entstehung bis zu seiner Liquidierung. ŻYOWSKI INSTYTUT KULTURY ul. Tłomackie 3/5 tel:. (+48 22) pn., wt., śr., pt.: czw.: Warszawa 15

16 gratis MUZEUM ANRZEJA STRUGA Muzeum Andrzeja Struga oddział Muzeum Literatury. Powstało w 1981 roku. W częściowo zrekonstruowanym przedwojennym mieszkaniu autora Ludzi podziemnych przygotowano ekspozycję biografi czno-literacką. Zachowano gabinet pisarza, prezentowane są meble, dokumenty, fotografi e, obrazy, drobne przedmioty osobistego użytku i książki. W Muzeum odbywają się lekcje muzealne dla młodzieży, wieczory literackie i odczyty. Andrzej Strug Museum a branch of the Museum of Literature. ounded in A biographicalliterary exhibition in the partly reconstructed prewar apartment of the author of Ludzie podziemni (Underground People). The writer s study has been preserved with furniture, documents, photographs, paintings, everyday personal items and books. Educational lectures for young people are held in the Museum, as are literary evenings and readings. Le Musée d Andrzej Strug, une section du Musée de la Littérature, a été fondé en L appartement d avant guerre, en partie reconstruit, de l auteur des Gens souterrains», sert aujourd hui à une exposition biographique et littéraire. Le cabinet de l écrivain est d origine, on y présente des meubles, des documents, des photographies, des tableaux, des objets personnels et des livres. ans le musée ont lieu des leçons de muséepour les jeunes, des soirées littéraires et des exposés. as Andrzej-Strug-Museum, eine iliale des Literaturmuseums, wurde 1981 gegründet. In einer teilweise rekonstruierten Wohnung des Autors von Ludzie podziemni [Menschen im Untergrund] wurde eine biografi sch-literarische Exposition eingerichtet. as Arbeitszimmer des Schriftstellers wurde erhalten, es werden Möbel, okumente, otografi en, Bilder, kleine persönliche Gegenstände und Bücher präsentiert. as Museum veranstaltet Unterricht für Schulklassen sowie Literaturabende und Vorträge. MUZEUM ANRZEJA STRUGA Al. Niepodległości 210 m. 10A tel.: (+48 22) pn., śr., pt.: wt., czw.: Warszawa

17 MUZEUM HISTORYCZNE M.ST. WARSZAWY gratis Muzeum Historyczne m.st. Warszawy mieści się w 11 starannie zrekonstruowanych po II Wojnie Światowej kamieniczkach, zajmujących północną pierzeję Rynku Starego Miasta. Na zwiedzających czekają: stała ekspozycja zatytułowana Siedem wieków Warszawy, oraz wystawy czasowe. Wśród eksponatów są obrazy, rysunki, grafi ki, rzeźby, wyroby rzemiosła artystycznego, pamiątki po znanych warszawiakach, fotografi e, dokumenty i pieczęcie oraz modele nieistniejących dziś budynków. The Historical Museum of the Capital City of Warsaw is situated in 11 town houses carefully reconstructed after the Second World War, occupying the northern facade of the Old Town Market. Awaiting the visitor are: the permanent exhibition entitled The Seven Ages of Warsaw and temporary exhibitions. Among the exhibits are paintings, drawings, prints, sculptures, examples of artistic craftsmanship, mementoes of well-known Warsaw inhabitants, photographs, documents and seals as well of models of buildings no longer in existence. Le Musée Historique de Varsovie occupe 11 bâtiments soigneusement reconstruits après la Seconde Guerre Mondiale, qui longent le côté nord de la Place de la Vieille Ville. Une exposition permanente intitulée Sept siècles de Varsovie ainsi que des expositions temporaires attendent des visiteurs. Le musée présente des tableaux, des dessins, des graphiques, des sculptures, des objets artisanaux, des souvenirs commémorant des Varsoviens connus, des photographies, des documents et des sceaux, ainsi que des modèles de bâtiments aujourd hui disparus. as Historische Museum der Hauptstadt Warschau ist in 11 nach dem Zweiten Weltkrieg sorgfältig rekonstruierten kleinen Bürgerhäusern an der nördlichen Straßenfront des Altstadtmarktes untergebracht. Zu besichtigen sind hier eine auerausstellung mit dem Titel Sieben Jahrhunderte Warschaus sowie temporäre Ausstellungen. Zu den Exponaten gehören Bilder, Zeichnungen, Grafi - ken, Skulpturen, kunsthandwerkliche Erzeugnisse, Andenken an berühmte Warschauer, otografi en, okumente und Siegel sowie Modelle heute nicht mehr existierender Gebäude. MUZEUM HISTORYCZNE M.ST. WARSZAWY Rynek Starego Miasta 28/42 tel.: (+48 22) , fax: (+48 22) czw., pt.: śr., pt.: sb., nd.: Warszawa 17

18 gratis MUZEUM LITERATURY IM. AAMA MICKIEWICZA Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza istnieje od 1952 roku. Posiada cenny zbiór rękopisów, książek i dzieł sztuki głównie okresu Romantyzmu, Pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego oraz archiwa: dźwiękowe i fotografi czne. Eksponowana jest stała wystawa monografi czna Adam Mickiewicz oraz wystawy czasowe. W Muzeum odbywają się spotkania, wykłady, wieczory literackie i promocje książek. The Adam Mickiewicz Museum of Literature began its work in It has the valuable collection of the manuscripts, books and works of art relating mostly to the Romantics, Positivism, Młoda Polska Movement ( Young Poland ) and literature of the 20 year period of independence between the World Wars as well as the audio and photographic archives. The Museum exhibits the permanent monographic display entitled Adam Mickiewicz devoted to the life and output of the Patron of the Museum and some temporary exhibitions. The Museum of Literature organizes the discussions, lectures, literary evenings and book promotions. Le Musée de Littérature Adam Mickiewicz existe depuis Il possède des collections précieuses de manuscrits, livres et œuvres d art, surtout des époques du romantisme, du positivisme, de la Jeune Pologne et de l Entre eux Guerres, ainsi que des archives sonores et photographiques. On y présente une exposition monographique permanente Adam Mickiewicz et des expositions temporaires. Le Musée organise des rencontres, conférences, soirées littéraires et présentations de livres. as Adam-Mickiewicz-Literaturmuseum ist seit dem Jahre 1952 tätig und besitzt eine wertvolle Sammlung von Manuskripten, Büchern und Kunstwerken, vorwiegend aus den Epochen der Romantik, des Positivismus, des Jungen Polens und der Zwischenkriegszeit sowie ein Ton- und otoarchiv. as Museum bietet eine monographische auerausstellung Adam Mickiewicz und temporäre Ausstellungen. MUZEUM LITERAURY Rynek Starego Miasta 20 tel.: ( ) tel./fax: ( ) pn., wt., pt.: 10:00 15:00 śr., czw.: 11:00 18:00 nd.: 11:00 17:00 18 Warszawa

19 MUZEUM MARII ĄBROWSKIEJ gratis Muzeum Marii ąbrowskiej ( ) oddział Muzeum Literatury. Powstało w 1984 roku. W mieszkaniu, w którym pisarka mieszkała w latach i napisała większość swych dzieł, w tym powieść Noce i dnie, zaprezentowano spuściznę literacką i publicystyczną Pisarki, jej prace plastyczne oraz pamiątki osobiste. Na ekspozycji zachowano autentyczne meble, bibeloty, obrazy, fotografi e, rękopisy oraz bogatą bibliotekę. W Muzeum odbywają się wieczory poświęcone Pisarce, spotkania, prelekcje i promocje książek. The Maria ąbrowska Museum ( ) is the division of the Adam Mickiewicz Museum of Literature. It was arised in In the apartment in which Maria ąbrowska has lived from 1917 to 1954 and had created the most of her works, including The Nights and the ays (Noce i dnie), her literary and publicistic heritage as well as the memorabilia, furniture, photographs, manuscripts and her rich library is presented. The Museum organizes events devoted to Maria ąbrowska (literary evenings, lectures, book promotions). Le Musée Maria ąbrowska ( ) est une fi liale du Musée de Littérature. Il fut créé en ans l appartement où cette femme auteur vécut de 1917 à 1954 et écrivit la plupart de ses œuvres, y compris le roman les Nuits et les Jours, on présente son héritage littéraire et journalistique, ses travaux plastiques et des objets personnels. En aménageant l exposition, on a gardé les meubles, bibelots, tableaux, photographies et manuscrits authentiques ainsi qu une riche collection de livres. Le Musée organise des soirées littéraires consacrées à ąbrowska, des rencontres, des présentations de livres et des conférences. as Maria-ąbrowska-Museum ( ) ist eine iliale des Literaturmuseums. Es wurde 1984 gegründet und präsentiert in der Wohnung, in der die Schriffstellerin in den Jahren lebte und schuf, in der sie die meisten ihrer Werke, darunter auch Noce I dnie [Nächte und Tage], schrieb, die literarische Hinterlassenschaft der Schriftstellerin, ihre plastichen Arbeiten und persönlichen Gegenstände. ie Ausstellung umfasst authentische Möbel, Nippes, Bilder, otografi en, Manuskripte und eine reiche Büchersammlung. as Museum organisiert Leseabende zur Erinnerung an die Schriftstellerin, verschiedene Treffen, Vorträge und Buchpromotionen. MUZEUM MARII ĄBROWSKIEJ ul. Polna 40 m. 31 tel.: (+48) pn., śr., pt.: 10:00 15:30 wt., czw.: 12:00 18:00 1. i 3. niedziela miesiąca: 12:00 17:00 Warszawa 19

20 gratis MUZEUM NURKOWANIA MUZEUM NURKOWANIA przy Warszawskim Klubie Płetwonurków ul. Grzybowska 88 wt.: Nurkowanie jest bardzo szerokim pojęciem, dotyczącym przebywania człowieka pod wodą i tego, co tam robi. Nurkuje się teraz wszędzie: w morzach, jaskiniach, pod lodem, w rzekach, jeziorach i kamieniołomach a każde takie nurkowanie to osobna dziedzina, mająca własny wyspecjalizowany sprzęt i własną historię. Aby przybliżyć zwiedzającym wiedzę o nurkowaniu zgromadziliśmy w naszym muzeum eksponaty reprezentujące każdą z tych specjalistycznych dziedzin. Wiele pokazywanych eksponatów jest unikalnych, wcześniej nie udostępnianych publicznie. The word diving covers a wide range of human activities performed under water. One can now dive almost everywhere, in the seas, in caves, under ice, in rivers, lakes and quarries. Each such diving activity represents a different domain and has its own history and specialized equipment. To introduce this diving diversity to our visitors we have gathered in our Museum exhibits representing each of these specialized diving domains. Many of the exhibits shown here are unique, and not previously publicly displayed. La plongée est une expression qui dans son sens très large concerne tout séjour de l homme dans l eau et toutes ses activités dans ce milieu. Il est possible de plonger dans des millieus différents: dans la mer et dans les caves, sous la glace, dans les rivières et les carrières. Tout type de plongée est un univers à part avec une propre histoire et unéquipement spécifi que. Nous avons réuni dans notre musée des objets représentant tous les domaines de la plongée afi n de les faire connaître à nos visituers. Une grande partie des objets exposés dans notre musée sont uniques et n ont jamais été présentés au public. Tauchmuseum - Tauchen ist ein breiter Begriff, der alle Aufenthaltsformen des Menschen unter Wasser und alles, was er dort macht, umfasst. Heute wird überall getaucht: in Meeren, Höhlen, unter Eis, in lüssen, Seen und Steinbrüchen. Jede orm des Tauchens ist ein eigenes Sachgebiet mit seiner eigenen Geschichte und seiner eigenen Spezialausrüstung. Um den Besuchern das Wissen über das Tauchen näher zu bringen, haben wir in unserem Museum repräsentative Exponate aus all diesen achgebieten zusammengebracht. Viele der Exponate sind einzigartig und zum ersten Mal öffentlich zugänglich. 20 Warszawa

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA L Entreprise de Serrurerie et de Construction a été fondée en 1992 en Pologne en tant qu entreprise privée. Aujourd hui, nous sommes un fabricant reconnu de constructions métallique et de verre dans le

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO ŚLUSARSKO BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO ŚLUSARSKO BUDOWLANE LESZEK PLUTA L Entreprise de Serrurerie et de Construction a été fondée en 1992 en Pologne en tant qu entreprise privée. Aujourd hui, nous sommes un fabricant reconnu de constructions métallique et de verre dans le

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 6 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna 2012 Halina Wachowska Egzamin maturalny 2012 r. Część ustna 1 3 minuty Jesteś na wymianie młodzieżowej w Niemczech. Koleżankę / kolegę z Niemiec interesuje

Bardziej szczegółowo

Ochrona prawa do wizerunku

Ochrona prawa do wizerunku Ochrona prawa do wizerunku NR 2697 Piotr Œlêzak Ochrona prawa do wizerunku Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2009 Redaktor serii: Telewizja, Radio, Film Piotr Œlêzak Recenzent Janusz Barta Publikacja

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna 2010CKE czny grafid Ukła KOD Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY CZERWIEC 2012 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY CZERWIEC 2012 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL

A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL La réceptionniste: Bonjour Monsieur. Mr Bonnet: Bonjour, mon nom est Bonnet. J ai réservé par téléphone une chambre chez vous. La réceptionniste: Oh oui, Mr François-Xavier Bonnet:

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce

Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce POL-2014/1 Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce I. Wyczerpanie krajowych środków odwoławczych Lista standardowych dokumentów wymaganych w przypadku wyczerpania krajowych środków

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY HISTORIA PLACÓWKI Geschichte der Schule 1 grudnia 1945 roku

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ARKUSZ III STYCZEŃ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego czas pracy 110 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH)

KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH) XXXV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA 28.10.2011 KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH) I. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 2 punkty. Razem 8 punktów (odpowiedź

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE

Deklaracja Zgodności WE Deklaracja Zgodności WE (EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité) My (We, Wirr, Nous) LUG Light Factory Spółka z o. o. 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 deklarujemy

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE

Deklaracja Zgodności WE Deklaracja Zgodności WE (EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité) My (We, Wirr, Nous) LUG Light Factory Spółka z o. o. 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 deklarujemy

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation - Renting Polish Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something Korean pokoju (mianownik: pokój) mieszkania (mianownik: mieszkanie) kawalerki (mianownik: kawalerka) domu (mianownik: dom)

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. F 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), 1939 1945 Announcements and Orders RG 15.149 United States Holocaust Memorial Museum Archives 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024

Bardziej szczegółowo

306861PL Wer. AH 2 306861 306861 3 4 306861 306861 5 6 306861 306861 7 8 306861 306861 9 04332 10 306861 306861 11 12 306861 8346A 8347A 306861 13 14 306861 306861 15 16 306861 306861 17 FOR GRACO CANADA

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 12 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 12 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Data zdarzenia / Unfalldatum... Godzina /Uhrzeit... Miejscowośd / Unfallort... Paostwo / Staat... Osoby ranne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY 1.Uczniowie przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znajomością języka francuskiego na poziomie

Bardziej szczegółowo

Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo

Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo Zamek na Wawelu [1] Fot. Anna Stankiewicz Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Strona 3 z 5 27 października 2016 Wawel, Zamek Królewski w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zalecenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty przy organizacji wycieczek zagranicznych.

Zalecenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty przy organizacji wycieczek zagranicznych. Zalecenia i załączniki wycieczki zagraniczne. Zalecenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty przy organizacji wycieczek zagranicznych. 1.Podstawową zasadą jest zadbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ISSN 0032-3802 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ZESZYT LX FASCICULE LX UNIVERSITAS BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

UNSERE REGION - PAŁUKI NASZ REGION - PAŁUKI

UNSERE REGION - PAŁUKI NASZ REGION - PAŁUKI UNSERE REGION - PAŁUKI NASZ REGION - PAŁUKI W naszej szkole od kwietnia do grudnia 2012 roku realizowaliśmy projekt Unsere Region Pałuki. Głównym jego celem było zapoznanie uczestników z dziedzictwem kulturowym

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Józefa Mehoffera Questions of the foreigners visiting Józef Mehoffer s House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Józefa Mehoffera Questions of the foreigners visiting Józef Mehoffer s House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Józefa Mehoffera Questions of the foreigners visiting Józef Mehoffer s House The Josef Mehoffer House is a biographical museum and a branch of the National Museum

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Zapytanie ofertowe Anfrage Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Nr zapytania Data Anfragenummer Datum VWMP2013000090 03.12.2013 Miejscowość Ort

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014 STOPIEŃ REJONOWY 11.02.2014 1. Test konkursowy zawiera 7 zadań. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Björns Rundfahrt durch Wien

Björns Rundfahrt durch Wien A1 Björns Rundfahrt durch Wien Cele ogólne: y kształcenie umiejętności poprawnego ustnego formułowania wypowiedzi, y kształcenie umiejętności poprawnego stosowania środków leksykalnych, y kształcenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO TESTU B (DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH)

KLUCZ DO TESTU B (DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH) XXXV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA 28.10.2011 KLUCZ DO TESTU B (DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH) I. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 2 punkty. Razem 16 punktów. vrai faux 1. Les

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://cos.strazgraniczna.pl/cos/o-nas/historia/sala-tradycji-polskich/13727,sala-tradycji-polskich-formacji-granicz nych.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken - Hilfeleistung bei Notständen und bei Unfällen -Pomoc w stanach zagrożenia i w wypadkach -Brandbekämpfung und Menschenrettung - Zwalczanie pożarów i ratownictwo ludzi -Brandschutzaufklärung

Bardziej szczegółowo

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Temat: In den Sommerferien fahren wir nach Berlin (W wakacje pojedziemy do Berlina). Klasa: szósta szkoły podstawowej Główny cel lekcji: Uczniowie powinnni sporządzić

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo