warszawska karta turysty warsaw tourist card pass tourisme varsovie warschauer touristenkarte

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.warsawtour.pl warszawska karta turysty warsaw tourist card pass tourisme varsovie warschauer touristenkarte"

Transkrypt

1 warszawska karta turysty warsaw tourist card pass tourisme varsovie warschauer touristenkarte

2 Chopin 2010 > lutego 2010 koncerty rocznicowe: Piotr Anderszewski, aniel Barenboim Rafa Blechacz, Kevin Kenner, Evgeny Kissin Garrick Ohlsson, Janusz Olejniczak Murray Perahia, Ivo Pogoreliç Orkiestra Symfoniczna ilharmonii Narodowej Antoni Wit dyrygent Orkiestra XVIII wieku rans Brüggen dyrygent > 1 marca 2010 koncert galowy: Leif Ove Andsnes, Martha Argerich ang Thai Son, Yundi Li Orkiestra Symfoniczna ilharmonii Narodowej Antoni Wit dyrygent Orkiestra XVIII wieku rans Brüggen dyrygent > 1 31 sierpnia 2010: Chopin i jego Europa 6. Mi dzynarodowy estiwal Muzyczny > 2 23 paêdziernika 2010: 16. Mi dzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. ryderyka Chopina. Koncerty nadzwyczajne: > 1 paêdziernika 2010: nadzwyczajny recital fortepianowy Mitsuko Uchida > 2 paêdziernika 2010: koncert inauguracyjny z udzia em Marthy Argerich i Nelsona reire > 17 i 18 paêdziernika 2010: W. A. Mozart Requiem SoliÊci, Chór, Orchestre des des Champs-Élysées Philippe Herreweghe dyrygent szczegó y >

3 10% Regulamin Instructions 6 Muzea Museums 10 Galerie Galleries 39 Noclegi Accommodation 46 Restauracje Restaurants 70 Rozrywka Entertainment 91 Zwiedzanie Sightseeing 102 Transport Transport 112 Zakupy i inne Shopping and others 118 Kluby Nightclubs 133 Kalendarium Calendar 143 Warszawa

4 WARSZAWSKA KARTA TURYSTY Warszawa stolica Polski to miasto posiadające charakter, waleczne, bohaterskie, bezkompromisowe, gościnne, które warto zobaczyć, poznać, w którym trzeba zatrzymać się na kilka dni. Warszawa leży w środku Europy, na przecięciu szlaków komunikacyjnych z zachodu na wschód i z północy na południe kontynentu. rapuje swoją historią i klimatem, przenikają się tu wpływy kultury zachodniej i wschodniej Europy. Przyciąga swoją odmiennością, miejscami, gdzie żyli i tworzyli sławni ludzie, którzy swoim talentem rozsławili jej imię w świecie. Zapraszamy do zapoznania się z miastem pełnym kontrastów, gdzie budowle historyczne sąsiadują z nowoczesną architekturą, gdzie po wojennych zniszczeniach zabytkowe pałace, kościoły, gmachy i zespoły architektoniczne zrekonstruowano bardzo wiernie, gdzie zabudowa wielkomiejska graniczy z dużą ilością otwartej przestrzeni skwerów, parków i ogrodów miejskich. Proponujemy zwiedzenie niezwykłej, tętniącej życiem metropolii, miasta eleganckiego, nowoczesnego i pełnego życia. Warszawska Karta Turysty ułatwi odwiedzanie najciekawszych miejsc w stolicy oraz pozwoli na skorzystanie z wielu atrakcji kulturalnych i rozrywkowych po atrakcyjnych cenach. Warsaw is the capital of Poland. It is a heroic and welcoming city, defi nitely worth visiting and staying in for a few days. Warsaw is situated in the very heart of Central Europe, where all the major European communication routes meet those from the North to the South and those from the East to the West. This city, with its dramatic history and original culture being the mix of eastern and western infl uences, with many traces of its famous people, is a very interesting place to visit. We invite you to Warsaw, a city of contrasts, where historical building adjoin modern architecture, where historical palaces, churches, building and the entire architectural complexes where reconstructed after their destruction during the II World War. Warsaw, with its open squares, beautiful parks and numerous gardens, old-styled but yet very modern and active, is an incomparable city. The Warsaw Tourist Card makes visiting of the most interesting sites of Warsaw easier and gives you the opportunity to benefi t from many cultural attractions (discounts or free of charge visits of museums, galleries etc.) The Warsaw Tourist Card is a product created for YOU. The Card with the folder is a well-written guide allowing you to visit many interesting places for a nice price. 4 Warszawa

5 WARSZAWSKA KARTA TURYSTY Varsovie est la capitale de la Pologne. C est une ville vaillante, heroi que, hospitaliere, qu il faut absolument voir, connaître et y rester quelques jours. Varsovie est située au centre de l Europe, la oil se croisent les itinéraires de l orient a l occident, du nord au sud du continent. Varsovie nous attire avec son histoire et son climat, c est un lieu oil se rencontrent des infl uences de la culture occidentale et orientale. Varsovie nous attire aussi par son originalité, par les endroits oil vivaient les personnages celebres grâce a qui cette ville est connue dans le monde entier. Varsovie vous invite a visiter la ville pleine de contrastes oil les bâtiments historiques se trouvent côté des śuvres de l architecture moderne, oil apres la guerre l on a ndelement reconstruit les châteaux historiques, les églises et les ensembles architecturaux, oil l aménagement moderne coexiste avec les espaces verts - les squares et les jardins. Nous vous proposons de visiter une métropole moderne et élégante. La carte du visiteur de Varsovie vous permettra de visiter les endroits les plus intéressants de la capitale en profi tant des attractions culturelles. La carte du visiteur est un produit créé pour vous; avec son bulletin d information, elle est un outil pratique qui vous permettra de visiter la capitale aux prix les plus bas. Warschau, die Hauptstadt Polens, ist eine Stadt mit Charakter, es ist kämpferisch, heldenhaft, kompromisslos, gastfreundlich, sehens- und kennenswert, es ist eine Stadt, in der man einige Tage bleiben soll. Warschau liegt im Zentrum Europas, hier kreuzen sich die Wege aus dem Westen nach Osten, aus dem Norden nach Süden des Kontinents. Es fällt durch seine Geschichte und Atmosphäre auf, hier treffen sich Kultureinfl üsse aus West- und Osteuropa. Es zieht an durch seine Verschiedenheit, durch Stellen, wo bekannte Menschen gelebt haben, die seinen Namen mit ihrem Talent in der Welt berühmt gemacht haben. Wir laden ein, die Stadt voller Kontraste kennen zu lernen, in der historische Gebäude und moderne Architektur nebeneinander stehen, in der altertümliche Paläste, Kirchen, Gebäude und Architekturkomplexe originaltreu rekonstruiert wurden, in der Großstadtbebauung mit großer offener läche an Grünanlagen, Parks und Stadtgärten grenzt. Wir bieten Ihnen an, eine einzigartige, elegante und moderne Metropole voller Leben zu besichtigen. ie Warschauer Touristenkarte macht die Besichtigung der interessantesten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt einfacher und lässt kulturelle und unterhaltende Attraktionen zu attraktiven Preisen genießen. Warszawa 5

6 REGULAMIN WKT 1. Warszawska Karta Turysty składa się z trzech elementów: a) plastikowej karty o formacie karty kredytowej, z hologramem i numerem, b) plastikowego etui, c) biletu ZTM. 2. WKT jest ważna gdy: a) wpisane jest na niej imię i nazwisko użytkownika Karty, b) wpisana jest data i godzina zakończenia ważności Karty, c) w/w dane wpisane są czytelnie, drukowanymi literami, d) dane te zobowiązany jest wpisać użytkownik Karty lub pierwsza instytucja, z której turysta korzysta, e) karta nie jest uszkodzona. 3. W przypadku braku w/w danych lub danych nieczytelnych WKT jest nieważna. 4. WKT upoważnia do darmowego lub ze zniżką, jednorazowego wejścia do muzeów należących do programu Warszawskiej Karty Turysty za okazaniem ważnej Karty. 5. WKT upoważnia do rabatów, zgodnie z ofertą zawartą w informatorze: w galeriach, restauracjach, hotelach i innych placówkach, które podpisały z Biurem porozumienie tylko po okazaniu ważnej Karty. Kartę należy okazać usługodawcy przed wystawieniem rachunku względnie przed złożeniem zamówienia. 6. WKT w załączeniu posiada bezpłatny bilet komunikacji miejskiej na wszystkie linie komunikacji miejskiej w obrębie miasta. a) bilet należy skasować podczas pierwszego używania komunikacji miejskiej tj. metro, autobus, tramwaj niezależnie od daty wpisanej na karcie turysty. b) bilet jest ważny przez 24h (liczony od dnia i godziny pierwszego skasowania) lub 3 dni (ważny od momentu skasowania do 23:59 trzeciego dnia terminu ważności) c) w przypadku kontroli należy okazać ważny bilet. Pasażerowie bez ważnego biletu będą karani zgodnie z właściwymi przepisami. d) bilet jest ważny również bez Karty w całym okresie jego ważności. 7. W przypadku nie udzielenia rabatu lub nie udostępnienia darmowego wejścia do placówek współpracujących z Biurem, opisanych w informatorze dołączanym do Karty turysta powinien niezwłocznie skontaktować się ze Stołecznym Biurem Turystyki lub z jednym z punktów IT, których aktualne adresy i telefon informacyjny podane są na stronie internetowej Biura pod adresem www. warsawtour.pl 8. Przy zgłaszaniu jakiejkolwiek reklamacji turysta zobowiązany jest do: 12. złożenia reklamacji w formie pisemnej, 13. podania numeru Karty, daty i godziny ważności Karty oraz swoich danych umożliwiających kontakt z turystą, 14. dokładnego opisania sytuacji, której dotyczy reklamacja. 9. Postępowanie w przypadku reklamacji: a) reklamacja może występować w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, b) reklamacja powinna być przyjęta przez pracownika jednej z w/w placówek, c) turysta powinien otrzymać potwierdzenie przyjęcia reklamacji, d) termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, e) turysta zostanie pisemnie poinformowany o rezultacie rozpatrzenia reklamacji. 10. WKT nie jest kartą elektroniczną. 6 Warszawa

7 WTC INSTRUCTIONS 1. The Warsaw Tourist Card (WTC) includes: a) a plastic card the size of a credit card with a hologram and a number; b) a plastic case; c) a public transport ticket. 2. The WTC is valid when: a) it contains the name and the surname of its holder; b) it contains the date and the hour of expiry; c) the above-mentioned data (points 2a and 2b) are written in legible capital letters; d) the above-mentioned data (points 2a and 2b) are written by the holder of the Card or the fi rst institution he visits; e) the Card is not damaged 3. If the above-mentioned data are not written on the Card or if they are illegible, the Card is not valid. 4. The valid WTC allows single reduced or free of charge entries to museums participating in Warsaw Tourist Card programme. 5. The WTC authorizes its holder to receive discounts in galleries, restaurants, hotels and other partners of the Warsaw Tourist Offi ce only after showing the Card. The Card has to be shown to the service provider before issuing the bill or before making an order. 6. The WTC contains a free public transport ticket valid within the city limits. a) the Card holder should validate the ticket on the fi rst entry to the public transport (underground, bus or tram) regardless of the date written on the Card. b) the ticket is valid for 24 hours (counting since the day and hour of the fi rst validation) or 3 days (from validation until 23:59 hours on the third day of its validity). c) in case of ticket inspection the Card Holder is obliged to show valid ticket. d) The ticket is valid also without the Card. 7. If the holder of the Card is refused a discount or is not admitted to a museum or other partner of the Warsaw Tourist Offi ce mentioned in the folder, the Card Holder should immediately contact the Warsaw Tourist Offi ce or one of the Tourist Information Offi ces (phone numbers and addresses are on the Warsaw Tourist Offi ce website www. warsawtour.pl). 8. In case of making a complaint, the Card holder should: a) submit the complaint in a written form; b) name the Card number, the date and hour of the the Card expiry and all the data (name, surname, phone number, number of the passport etc.) necessary to contact a holder; c) describe the situation concerning the complaint; 9. Complaints Procedure a) the complaint can be fi led in Polish, English, German and rench b) the complaint should be accepted by an employee of one of the Tourist Information Offi ces c) the tourist should receive a confi rmation of this acceptance; d) the complaint is investigated within 14 days; e) the tourist will be informed of the result of the investigation in a written form. 10. WTC is not an electronic card. Warszawa 7

8 WTC RÈGLEMT 1. La carte du visiteur se compose de trois éléments: a) de la carte en plastique au format d une carte de crédit avec son numéro et un hologramme; b) de l étui en plastique ; c) du ticket de transports publics. 2. Pour être valide : f) la carte doit comporter le nom et le prénom de la personne qui l utilise ; g) la carte doit comporter la date et l heure jusqu a laquelle elle est valable ; h) les informations doivent ętre écrites de maniere lisible en gros caracteres ; i) les données mentionnées ci-dessus doiven être inscrites par l utilisateur de la carte ou par la premiere institution qu il visite ; j) la carte ne peut pas ętre abîmée. 3. S il manque l une des informations mentionnées cidessus ou si elles ne sont pas lisibles, la carte ne sera pas valable. 4. La carte du visiteur permet d entrer gratuitement dans les musées. 5. Comme mentionné dans le bulletin d information, la carte permet de bénéfi cier des réductions de prix dans les galeries, les restaurants, les hôtels et autres partenaires de notre Offi ce. 6. Avec la carte, le visiteur reçoit en plus un ticket de transport public gratuit valable dans Varsovie. a) Il est important de valider le ticket la premiere fois qu on utilise un moyen de transport municipal (métro, autobus ou tram). La date sur la carte n a pas d importance. b) Le ticket est valable soit 24 heures soit 3 jours a compter du jour et de l heure de la premiere utilisation jusq a minuit de troisième jour. c) Le ticket est aussi valable sans la carte pendant toute sa période de validité. 7. En cas de problemes de réduction de prix ou d entrée gratuite aux institutions partenaires avec notre Offi ce décrites dans le bulletin d information, le visiteur doit immédiatement contacter l Offi ce Varsovien de Tourisme ou un des offi ces de tourisme dont les adresses et les numéro de téléphone touristique se trouvent dans le site 8. En cas de réclamation, le touriste est obligé de: f) porter sa demande par écrit; g) donner le numéro de la carte, la date et l heure de fi n de validité ainsi que les information nécessaires pour le contacter; h) décrire la situation; 9. Procédé au cas de réclamation: a) formuler la réclamation en polonais, anglais, allemand ou français ; b) la réclamation doit ętre acceptée par un employé de l Offi ce de Tourisme et le tourisme doit recevoir la confi rmation c) la décision fi nale sera rendue dans un délai de 14 jours ; d) le touriste sera informé de la décision en forme écrite. 10. La carte du visiteur n est pas électronique. 8 Warszawa

9 WTC SATZUNG 1. WKT setzt sich aus drei Elementen zusammen: a) Plastikkarte im ormat einer Kreditkarte mit Hologramm und Nummer b) Plastiketui c) Stadtverkehrfahrkarte 2. WKT ist gültig, wenn: a) sie mit dem Vor- und Nachnamen des Benutzers versehen wurde, b) Ablaufdatum und Ablaufuhrzeit eingetragen wurden c) die obigen aten lesbar mit ruckschrift eingetragen wurden d) diese aten hat der Kartenbenutzer bzw. die erste Institution, deren ienste der Tourist in Anspruch nimmt, einzutragen, e) edie Karte darf nicht beschädigt sein. nicht beschädigt ist 3. alls die oben angeführten aten fehlen oder unlesbar sind, ist die WKT ungültig. 4. er Warschauer Touristenpass berechtigt bei Vorlage eines gültigen Passes zum freien oder ermäßigten einmaligen Eintritt in die zum Programm des Warschauer Touristenpasses zählenden Museen. 5. WKT berechtigt zu Rabatten in Galerien, Restaurants, Hotels und sonstigen in der Broschüre genannten Stellen, die mit dem Büro eine Vereinbarung unterzeichnet haben, nur gegen Vorzeigen der gültigen Karte. ie Karte ist dem ienstleistungsbetrieb vor der Ausstellung der Rechnung beziehungsweise vor Einreichung der Bestellung vorzulegen. 6. WKT enthält auch eine kostenlose ahrkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel im Stadtbereich. a) ie ahrkarte ist beim ersten Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln: U- Bahn, Bus, S-Bahn unabhängig von dem auf der Karte eingetragenen atum zu entwerten. b) ie ahrkarte ist 24 Stunden (ab dem Tag und der Uhrzeit der ersten Entwertung) oder 3 Tage (ab der Entwertung bis 23:59 Uhr des dritten Tages der Gültigkeitsdauer) gültig. c) Bei einer ahrscheinkontrolle ist ein gültiger ahrschein vorzulegen. Passagiere ohne gültigen ahrschein zahlen ein Bußgeld gemäß den geltenden Vorschriften. d) ie ahrkarte gilt auch ohne Touristenkarte für die Zeit ihrer Gültigkeit nach dem Entwerten. 7. alls keine Ermäßigung oder kein freier Eintritt zu den mit dem Büro zusammenarbeitenden Einrichtungen gewährt wird, die in der dem Pass beigefügten Informationsbroschüre aufgelistet sind, sollte sich der Tourist umgehend mit dem Warschauer remdenverkehrsbüro oder einer der Touristeninformationen in Verbindung setzen, deren aktuelle Adressen und Telefonnummern auf der Webseite erhältlich sind. 8. Bei Meldung einer Reklamation ist der Tourist verpfl ichtet: a) die Reklamation in Schriftform abzugeben, b) Kartennummer, atum und Uhrzeit der Kartengültigkeit sowie seine Kontaktdaten anzugeben, c) die Situation zu beschreiben, die Gegenstand der Reklamation ist. 9. Ein Handeln in dem Zufall der Reklamation: a) die Reklamation kann auf polnisch, englisch, deutsch oder französisch geschrieben werden, b) die Reklamation soll von einem Mitarbeiter einer der oben genannten Stellen angenommen werden c) der Tourist soll eine Annahmebestätigung bekommen, d) die Prüfung der Reklamation dauert 14 Tage, e) der Tourist wird über das Resultat informiert. 10. WKT ist keine elektronische Karte. Warszawa 9

10 Muzea Museums Musées Museen WEJŚCIE BEZPŁATNE Z KARTĄ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 11 Muzeum Władysława Broniewskiego 12 Muzeum Niepodległości 13 Łazienki Królewskie Pałac na Wyspie 14 Żydowski Instytut Historyczny 15 Muzeum Andrzeja Struga 16 Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 17 Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 18 Muzeum Marii ąbrowskiej 19 OATKOWI PARTNERZY WEJŚCIE BEZPŁATNE Muzeum Nurkowania 20 Muzeum Geologiczne PIG 21 Muzeum Więzienia Pawiak 22 Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 23 Główny Urząd Miar Historyczne Zbiory 24 Muzeum Geologiczne im. Stanisława Józefa Thugutta, Wydział Geologii UW 25 Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych 26 Mauzoleum Walki i Męczeństwa 27 BILET ZE ZNIŻKĄ Muzeum ryderyka Chopina 28 Salonik Chopinów 29 Żelazowa Wola 30 Zamek Królewski 31 Muzeum Narodowe 32 Muzeum Sportu i Turystyki 33 Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II 34 Państwowe Muzeum Etnograficzne 35 Muzeum Powstania Warszawskiego 36 Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 37 Taras widokowy PKiN Warszawa

11 MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUOWEGO gratis Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i popularyzacją pamiątek związanych z historią polskiej wsi, chłopów i ruchu ludowego. Każdego roku organizowanych jest kilka wystaw czasowych, związanych z profi lem działalności Muzeum. Informacje o wystawach można znaleźć w prasie oraz na stronie internetowej odatkowo Muzeum posiada oddziały terenowe w Sandomierzu i Piasecznie k/gniewu. The Museum of the History of Polish Popular Movements is dedicated to the collection, study and transmission to a broader public of artefacts connected with the history of the Polish countryside, peasants and popular movements. Temporary exhibitions take place every year, linked with the area of activity of the Museum. Information on exhibitions can be found in the media or on the internet page The Museum also has local branches in Sandomierz and Piaseczna k/gniewu. Le Musée de l Histoire du Mouvement Populaire Polonais s occupe de la collection, de la présentation et de l explication d objets historiques liés à la campagne polonaise, aux paysans et au mouvement populaire. Chaque année, plusieurs expositions temporaires, liées au profi l d activité du Musée, sont organisées. Vous trouverez les renseignements sur les expositions dans la presse et sur le site internet e plus, le Musée dispose de fi liales à Sandomierz et à Piaseczno près de Gniew. as Museum für die Geschichte der polnischen Volksbewegung sammelt, präsentiert und erläutert verschiedene Erinnerungsstücke aus der Geschichte des polnischen Landlebens, der Bauern und der Volksbewegung. Jedes Jahr werden im Rahmen des Museumsprofi ls mehrere temporäre Ausstellungen organisiert. Informationen über Ausstellungen und Termine sind in der Presse und auf der Website zu fi nden. as Museum führt noch zwei ilialen in Sandomierz und Piaseczno in der Nähe von Gniew. MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUOWEGO Al. Wilanowska 204 tel./fax: (+48 22) , wt., nd.: Warszawa 11

12 gratis MUZEUM WŁAYSŁAWA BRONIEWSKIEGO MUZEUM WŁAYSŁAWA BRONIEWSKIEGO ul. J. ąbrowskiego 51 tel.: (+48 22) wt., śr.: czw.: Muzeum Władysława Broniewskiego to oddział Muzeum Literatury. Otwarte w 1963 r., w domu ofi arowanym Władysławowi Broniewskiemu ( ) przez państwo w 25-lecie twórczości. Zorganizowano tu ekspozycję stałą, zachowując autentyczne wyposażenie wnętrz. W zbiorach znajdują się rękopisy wierszy, notatek, artykułów, korespondencja z lat , dokumenty, pierwodruki wydań wierszy, wycinki prasowe. Muzeum posiada także kolekcję nagrań z recytacjami Poety oraz fi lm biografi czny. The Władysław Broniewski Museum is a branch of the Museum of Literature. Opened in 1963 in the home of Władysław Broniewski ( ) donated to him by the State on the 25th anniversary of his literary work. A permanent exhibition is maintained here, in the originally preserved interiors. The exhibits include manuscripts of poems, notes, articles, correspondence from the years , documents, fi rst editions, press cuttings. The Museum also possesses a collection of recordings of recitals by the Poet as well as biographical fi lms. Le Musée de Władysław Broniewski est une section du Musée de la Littérature. Ouvert en 1963 dans une maison offerte en cadeau par l Etat àa Władysław Broniewski ( ) pour ses 25 ans d activité. L exposition permanente aménagée ici conserve l arrangement authentique des lieux. La collection comprend des manuscrits des poèmes, des notes, des articles, des lettres des années , des documents, des éditions princeps de poèmes, des extraits de la presse. Le musée possède aussi une collection d enregistrements de récitations du Poète et un fi lm biographique. as Władysław-Broniewski-Museum ist eine iliale des Literaturmuseums. Es wurde 1963 in einem Władysław Broniewski ( ) zu seinem 25. ichterjubiläum vom Staat geschenkten Haus eingerichtet. Es gibt hier eine auerausstellung mit erhaltener originaler Innenausstattung. ie Sammlung besteht aus Manuskripten von Gedichten, Notizen und Briefwechseln aus den Jahren , verschiedenen okumenten, Erstaufl agen von Gedichtbändchen sowie Presseausschnitten. as Museum verfügt auch über eine Sammlung von Aufnahmen von Vorlesungen des ichters und einen biografi schen ilm. 12 Warszawa

13 MUZEUM NIEPOLEGŁOŚCI gratis Wystawy w Muzeum Niepodległości poświęcone są historii Polski w XVIII- XX w. Ekspozycja stała składa się z trzech części: Polonia Restituta. O niepodległość i granice , Żeby Polska była Polską zieje opozycji w PRL i Z Orłem Białym przez wieki. Zbiory Muzeum Niepodległości dokumentują dzieje Polski od rozbiorów po czasy najnowsze. W zbiorach znajdują się także wyodrębnione kolekcje: Kolekcja Sybiracka, Kolekcja Leopolis i Kolekcja Krzemieniecka gromadzące pamiątki z ziem Małopolski Wschodniej (Kresów). Exhibitions at the Museum of Independence are devoted to the history of Poland in the 18th 20th centuries. The permanent exhibition comprises two parts: Polonia Restituta. or independence and borders in the years and So that Poland is Poland! The history of opposition in the People s Republic of Poland in the years Collections of the Museum of Independence document the history of Poland from the partitions to the contemporary times. The collections also include separate collections: the Siberian Collection, the Leopolis Collection and the Krzemieniecka Collection comprising mementos from the Eastern Małopolska (the Borderland). Les collections du Musée de l Indépendance sont axées sur l histoire de la Pologne du 18ème au 20ème siècle. L exposition permanente est composée de trois parties: «Polonia Restituta. La lutte pour l indépendance et les frontières ». Les collections du Musée de l Indépendance documentent l histoire de la Pologne depuis l occupation par l Autriche, la Prussie et la Russie jusqu à l époque contemporaine. Les visiteurs peuvent également découvrir les collections séparées consacrées à l exil des Polonais en Sibérie, la collection Leopolis et la collection Krzemieniecka qui regroupe des souvenirs issus du territoire est de la Petite-Pologne. ie Ausstellungen im Museum der Unabhängigkeit sind der polnischen Geschichte vom Jh. gewidmet. ie auerausstellung besteht aus drei Teilen: Polonia Restituta. Unabhängigkeit und Grenzen , amit Polen Polen bleibt... ie Geschichte der Opposition in der Polnischen Volksrepublik von ie Sammlungen des Unabhängigkeitsmuseums dokumentieren die Geschichte Polens von der Zeit der Teilungen bis zur neuesten Geschichte. In den Sammlungen befi nden sich ebenfalls Sonderausstellungen: die Sibirische Sammlung und die Krzemieniecka-Sammlung, in denen Erinnerungsstücke aus den Grenzgebieten Ost- und Kleinpolens zusammengetragen wurden. MUZEUM NIEPOLEGŁOŚCI Al. Solidarności 62 tel.: wt. pt.: sb. nd.: w niedziele wstęp wolny, w poniedziałki ekspozycje nieczynne w dni świąteczne, z wyjątkiem 3 maja oraz 11 listopada, muzeum jest nieczynne. Warszawa 1

14 gratis ŁAZIKI KRÓLEWSKIE ŁAZIKI KRÓLEWSKIE ul. Agrykoli 1 tel. (+48 22) , wt. nd.: Łazienki Królewskie zawdzięczają swój kształt królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Głównym obiektem zespołu jest Pałac Na Wyspie, zbudowany w latach w wyniku przekształcenia XVII w. barokowej łaźni S.H. Lubomirskiego; stąd nazwa królewskiej rezydencji. Wnętrza dekorowane przez wybitnych artystów wypełnione zostały cennymi dziełami sztuki. W parku wzniesiono również inne budowle Biały om, Pałac Myślewicki, Starą i Nową Kordegardę, Amfi teatr oraz Wielką Oranżerię mieszczącą unikalny XVIII wieczny teatr dworski. The Łazienki Królewskie The Royal Baths owe their form to King Stanisław August Poniatowski. The main building of the group constituting the Łazienki is the Palace on the Isle, built in the years as a result of the transformation of the seventeenth century baroque Baths of S. H. Lubomirski; hence the name of the royal residence. An interior decorated by the greatest artists is fi lled with fabulous works of art. Other buildings are also located in the park - the White House, the Myślewicki Palace, the Old and New Kordegarda, the Amphitheatre and the great Orangerie creating a unique eighteenth century permanent country manor stage-set. Les Łazienki Królewskie (Bains Royaux) doivent leur forme au roi Stanislas Auguste Poniatowski. Le bâtiment principal de l ensemble est le Palais sur l Eau construit dans les années en tant que résultat d une reconstruction des bains baroques du XVIIe siecle de S.H. Lubomirski, d ou le nom de la résidence royale. Les pièces intérieures, décorées par des artistes connus, sont remplies d ouvres d art précieuses. Encore d autres bâtiments furent construits dans le parc: la Maison Blanche, le Palais Myslewicki, l Ancien et le Nouveau Corps de Garde, l Amphithéâtre et la Grande Orangerie, où se trouve un théâtre de la Cour unique qui date du XVIIIe siècle. ie Łazienki Królewskie (Königliche Bäder) verdanken ihre Gestaltung dem König Stanislaus August Poniatowski. as wichtigste Gebäude der Anlage ist das Schloss auf der Insel, welches in den Jahren durch den Umbau einer barocken Badeanstalt von S. H. Lubomirski aus dem 17. Jahrhundert entstand daher der Name der königlichen Residenz. ie von hervorragenden Künstlern dekorierten Innenräume wurden mit wertvollen Kunstwerken ausgestattet. Im Park wurden noch weitere Bauten errichtet das Weiße Haus, das Myślewicki-Palais, die Alte und Neue Kordegarda, das Amphitheater und die Große Orangerie mit einem einzigartigen Hoftheater aus dem 18. Jahrhundert. 14 Warszawa

15 ŻYOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY gratis Żydowski Instytut Historyczny mieści się w historycznym budynku Głównej Biblioteki Judaistycznej, jednym z nielicznych, ocalałych w wojnie obiektów Żydowskiej kultury, mieszczącym się w obrębie warszawskiego getta. W zachowanych wnętrzach działają dwie stałe ekspozycje: wystawa poświęcona historii warszawskiego getta i wystawa sztuki żydowskiej. Wystawa getta warszawskiego, której towarzyszy projekcja fi lmu o getcie (37 minut) przedstawia historię dzielnicy żydowskiej od chwili powstania do jej całkowitej likwidacji. Wystawa sztuki żydowskiej obejmuje wspaniałe obiekty sztuki religijnej i świeckiej rzemiosła, malarstwa, rzeźby. The Jewish Historical Institute is located in the historical building of the Central Library of Judaistica, one of the few artifacts of Jewish culture which survived the war. It was then situated within the boundaries of the Warsaw Ghetto. The Institute houses two permanent exhibitions: one presenting the history of the Warsaw Ghetto and one exhibiting Jewish art. The exhibition on the Warsaw Ghetto, accompanied by projection of a fi lm about the Ghetto (37 minutes in Polish, German, English and Hebrew versions) presents the history of the Jewish Quarter from its very beginnings to its utter destruction. The exhibition of Jewish art presents both religious and secular items - marvelous examples of artisanship, paintings and sculpture. L Institut Historique Juif est situé dans le bâtiment historique de la Bibliotheque Judaique, l un des rares bâtiments liés a la culture juive qui a survécu a la guerre. Il est situé dans l enceinte du ghetto de Varsovie. Ses intérieurs conservés hébergent deux expositions permanentes: l une consacrée a l histoire du ghetto de Varsovie et l autre a art judaique. L exposition sur le ghetto de Varsovie, accompagnée de la projection d un fi lm sur le ghetto (37 minutes), présente l histoire du quartier juif des sa création jusqu a la liquidation totale. as Jüdische Historische Institut hat seinen Sitz im historischen Gebäude der Hauptbibliothek des Judentums, einem der wenigen Gebäude der jüdischen Kultur im Warschauer Ghetto, die den Krieg überstanden haben. In den erhaltenen Räumen gibt es zwei auerausstellungen, eine über die Geschichte des Warschauer Ghettos und eine über jüdische Kunst. ie Ausstellung über das Warschauer Ghetto, einschließlich einer ilmvorführung (37 Minuten in polnischer, deutscher, englischer oder hebräischer Sprache), erzählt die Geschichte des jüdischen Stadtteils von dessen Entstehung bis zu seiner Liquidierung. ŻYOWSKI INSTYTUT KULTURY ul. Tłomackie 3/5 tel:. (+48 22) pn., wt., śr., pt.: czw.: Warszawa 15

16 gratis MUZEUM ANRZEJA STRUGA Muzeum Andrzeja Struga oddział Muzeum Literatury. Powstało w 1981 roku. W częściowo zrekonstruowanym przedwojennym mieszkaniu autora Ludzi podziemnych przygotowano ekspozycję biografi czno-literacką. Zachowano gabinet pisarza, prezentowane są meble, dokumenty, fotografi e, obrazy, drobne przedmioty osobistego użytku i książki. W Muzeum odbywają się lekcje muzealne dla młodzieży, wieczory literackie i odczyty. Andrzej Strug Museum a branch of the Museum of Literature. ounded in A biographicalliterary exhibition in the partly reconstructed prewar apartment of the author of Ludzie podziemni (Underground People). The writer s study has been preserved with furniture, documents, photographs, paintings, everyday personal items and books. Educational lectures for young people are held in the Museum, as are literary evenings and readings. Le Musée d Andrzej Strug, une section du Musée de la Littérature, a été fondé en L appartement d avant guerre, en partie reconstruit, de l auteur des Gens souterrains», sert aujourd hui à une exposition biographique et littéraire. Le cabinet de l écrivain est d origine, on y présente des meubles, des documents, des photographies, des tableaux, des objets personnels et des livres. ans le musée ont lieu des leçons de muséepour les jeunes, des soirées littéraires et des exposés. as Andrzej-Strug-Museum, eine iliale des Literaturmuseums, wurde 1981 gegründet. In einer teilweise rekonstruierten Wohnung des Autors von Ludzie podziemni [Menschen im Untergrund] wurde eine biografi sch-literarische Exposition eingerichtet. as Arbeitszimmer des Schriftstellers wurde erhalten, es werden Möbel, okumente, otografi en, Bilder, kleine persönliche Gegenstände und Bücher präsentiert. as Museum veranstaltet Unterricht für Schulklassen sowie Literaturabende und Vorträge. MUZEUM ANRZEJA STRUGA Al. Niepodległości 210 m. 10A tel.: (+48 22) pn., śr., pt.: wt., czw.: Warszawa

17 MUZEUM HISTORYCZNE M.ST. WARSZAWY gratis Muzeum Historyczne m.st. Warszawy mieści się w 11 starannie zrekonstruowanych po II Wojnie Światowej kamieniczkach, zajmujących północną pierzeję Rynku Starego Miasta. Na zwiedzających czekają: stała ekspozycja zatytułowana Siedem wieków Warszawy, oraz wystawy czasowe. Wśród eksponatów są obrazy, rysunki, grafi ki, rzeźby, wyroby rzemiosła artystycznego, pamiątki po znanych warszawiakach, fotografi e, dokumenty i pieczęcie oraz modele nieistniejących dziś budynków. The Historical Museum of the Capital City of Warsaw is situated in 11 town houses carefully reconstructed after the Second World War, occupying the northern facade of the Old Town Market. Awaiting the visitor are: the permanent exhibition entitled The Seven Ages of Warsaw and temporary exhibitions. Among the exhibits are paintings, drawings, prints, sculptures, examples of artistic craftsmanship, mementoes of well-known Warsaw inhabitants, photographs, documents and seals as well of models of buildings no longer in existence. Le Musée Historique de Varsovie occupe 11 bâtiments soigneusement reconstruits après la Seconde Guerre Mondiale, qui longent le côté nord de la Place de la Vieille Ville. Une exposition permanente intitulée Sept siècles de Varsovie ainsi que des expositions temporaires attendent des visiteurs. Le musée présente des tableaux, des dessins, des graphiques, des sculptures, des objets artisanaux, des souvenirs commémorant des Varsoviens connus, des photographies, des documents et des sceaux, ainsi que des modèles de bâtiments aujourd hui disparus. as Historische Museum der Hauptstadt Warschau ist in 11 nach dem Zweiten Weltkrieg sorgfältig rekonstruierten kleinen Bürgerhäusern an der nördlichen Straßenfront des Altstadtmarktes untergebracht. Zu besichtigen sind hier eine auerausstellung mit dem Titel Sieben Jahrhunderte Warschaus sowie temporäre Ausstellungen. Zu den Exponaten gehören Bilder, Zeichnungen, Grafi - ken, Skulpturen, kunsthandwerkliche Erzeugnisse, Andenken an berühmte Warschauer, otografi en, okumente und Siegel sowie Modelle heute nicht mehr existierender Gebäude. MUZEUM HISTORYCZNE M.ST. WARSZAWY Rynek Starego Miasta 28/42 tel.: (+48 22) , fax: (+48 22) czw., pt.: śr., pt.: sb., nd.: Warszawa 17

18 gratis MUZEUM LITERATURY IM. AAMA MICKIEWICZA Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza istnieje od 1952 roku. Posiada cenny zbiór rękopisów, książek i dzieł sztuki głównie okresu Romantyzmu, Pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego oraz archiwa: dźwiękowe i fotografi czne. Eksponowana jest stała wystawa monografi czna Adam Mickiewicz oraz wystawy czasowe. W Muzeum odbywają się spotkania, wykłady, wieczory literackie i promocje książek. The Adam Mickiewicz Museum of Literature began its work in It has the valuable collection of the manuscripts, books and works of art relating mostly to the Romantics, Positivism, Młoda Polska Movement ( Young Poland ) and literature of the 20 year period of independence between the World Wars as well as the audio and photographic archives. The Museum exhibits the permanent monographic display entitled Adam Mickiewicz devoted to the life and output of the Patron of the Museum and some temporary exhibitions. The Museum of Literature organizes the discussions, lectures, literary evenings and book promotions. Le Musée de Littérature Adam Mickiewicz existe depuis Il possède des collections précieuses de manuscrits, livres et œuvres d art, surtout des époques du romantisme, du positivisme, de la Jeune Pologne et de l Entre eux Guerres, ainsi que des archives sonores et photographiques. On y présente une exposition monographique permanente Adam Mickiewicz et des expositions temporaires. Le Musée organise des rencontres, conférences, soirées littéraires et présentations de livres. as Adam-Mickiewicz-Literaturmuseum ist seit dem Jahre 1952 tätig und besitzt eine wertvolle Sammlung von Manuskripten, Büchern und Kunstwerken, vorwiegend aus den Epochen der Romantik, des Positivismus, des Jungen Polens und der Zwischenkriegszeit sowie ein Ton- und otoarchiv. as Museum bietet eine monographische auerausstellung Adam Mickiewicz und temporäre Ausstellungen. MUZEUM LITERAURY Rynek Starego Miasta 20 tel.: ( ) tel./fax: ( ) pn., wt., pt.: 10:00 15:00 śr., czw.: 11:00 18:00 nd.: 11:00 17:00 18 Warszawa

19 MUZEUM MARII ĄBROWSKIEJ gratis Muzeum Marii ąbrowskiej ( ) oddział Muzeum Literatury. Powstało w 1984 roku. W mieszkaniu, w którym pisarka mieszkała w latach i napisała większość swych dzieł, w tym powieść Noce i dnie, zaprezentowano spuściznę literacką i publicystyczną Pisarki, jej prace plastyczne oraz pamiątki osobiste. Na ekspozycji zachowano autentyczne meble, bibeloty, obrazy, fotografi e, rękopisy oraz bogatą bibliotekę. W Muzeum odbywają się wieczory poświęcone Pisarce, spotkania, prelekcje i promocje książek. The Maria ąbrowska Museum ( ) is the division of the Adam Mickiewicz Museum of Literature. It was arised in In the apartment in which Maria ąbrowska has lived from 1917 to 1954 and had created the most of her works, including The Nights and the ays (Noce i dnie), her literary and publicistic heritage as well as the memorabilia, furniture, photographs, manuscripts and her rich library is presented. The Museum organizes events devoted to Maria ąbrowska (literary evenings, lectures, book promotions). Le Musée Maria ąbrowska ( ) est une fi liale du Musée de Littérature. Il fut créé en ans l appartement où cette femme auteur vécut de 1917 à 1954 et écrivit la plupart de ses œuvres, y compris le roman les Nuits et les Jours, on présente son héritage littéraire et journalistique, ses travaux plastiques et des objets personnels. En aménageant l exposition, on a gardé les meubles, bibelots, tableaux, photographies et manuscrits authentiques ainsi qu une riche collection de livres. Le Musée organise des soirées littéraires consacrées à ąbrowska, des rencontres, des présentations de livres et des conférences. as Maria-ąbrowska-Museum ( ) ist eine iliale des Literaturmuseums. Es wurde 1984 gegründet und präsentiert in der Wohnung, in der die Schriffstellerin in den Jahren lebte und schuf, in der sie die meisten ihrer Werke, darunter auch Noce I dnie [Nächte und Tage], schrieb, die literarische Hinterlassenschaft der Schriftstellerin, ihre plastichen Arbeiten und persönlichen Gegenstände. ie Ausstellung umfasst authentische Möbel, Nippes, Bilder, otografi en, Manuskripte und eine reiche Büchersammlung. as Museum organisiert Leseabende zur Erinnerung an die Schriftstellerin, verschiedene Treffen, Vorträge und Buchpromotionen. MUZEUM MARII ĄBROWSKIEJ ul. Polna 40 m. 31 tel.: (+48) pn., śr., pt.: 10:00 15:30 wt., czw.: 12:00 18:00 1. i 3. niedziela miesiąca: 12:00 17:00 Warszawa 19

20 gratis MUZEUM NURKOWANIA MUZEUM NURKOWANIA przy Warszawskim Klubie Płetwonurków ul. Grzybowska 88 wt.: Nurkowanie jest bardzo szerokim pojęciem, dotyczącym przebywania człowieka pod wodą i tego, co tam robi. Nurkuje się teraz wszędzie: w morzach, jaskiniach, pod lodem, w rzekach, jeziorach i kamieniołomach a każde takie nurkowanie to osobna dziedzina, mająca własny wyspecjalizowany sprzęt i własną historię. Aby przybliżyć zwiedzającym wiedzę o nurkowaniu zgromadziliśmy w naszym muzeum eksponaty reprezentujące każdą z tych specjalistycznych dziedzin. Wiele pokazywanych eksponatów jest unikalnych, wcześniej nie udostępnianych publicznie. The word diving covers a wide range of human activities performed under water. One can now dive almost everywhere, in the seas, in caves, under ice, in rivers, lakes and quarries. Each such diving activity represents a different domain and has its own history and specialized equipment. To introduce this diving diversity to our visitors we have gathered in our Museum exhibits representing each of these specialized diving domains. Many of the exhibits shown here are unique, and not previously publicly displayed. La plongée est une expression qui dans son sens très large concerne tout séjour de l homme dans l eau et toutes ses activités dans ce milieu. Il est possible de plonger dans des millieus différents: dans la mer et dans les caves, sous la glace, dans les rivières et les carrières. Tout type de plongée est un univers à part avec une propre histoire et unéquipement spécifi que. Nous avons réuni dans notre musée des objets représentant tous les domaines de la plongée afi n de les faire connaître à nos visituers. Une grande partie des objets exposés dans notre musée sont uniques et n ont jamais été présentés au public. Tauchmuseum - Tauchen ist ein breiter Begriff, der alle Aufenthaltsformen des Menschen unter Wasser und alles, was er dort macht, umfasst. Heute wird überall getaucht: in Meeren, Höhlen, unter Eis, in lüssen, Seen und Steinbrüchen. Jede orm des Tauchens ist ein eigenes Sachgebiet mit seiner eigenen Geschichte und seiner eigenen Spezialausrüstung. Um den Besuchern das Wissen über das Tauchen näher zu bringen, haben wir in unserem Museum repräsentative Exponate aus all diesen achgebieten zusammengebracht. Viele der Exponate sind einzigartig und zum ersten Mal öffentlich zugänglich. 20 Warszawa

Zobacz więcej See more Sehen Sie mehr. Gdańsk - Sopot - Gdynia - Plus. Karta Turysty Tourist Card Touristenkarte

Zobacz więcej See more Sehen Sie mehr. Gdańsk - Sopot - Gdynia - Plus. Karta Turysty Tourist Card Touristenkarte Zobacz więcej See more Sehen Sie mehr Gdańsk - Sopot - Gdynia - Plus Karta Turysty Tourist Card Touristenkarte WSTĘP INTRODUCTION EINLEITUNG 3 Szanowni Państwo - Drodzy Turyści, witamy Państwa na terenie

Bardziej szczegółowo

Józef Lityński, Stanisław Latek DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W KANADZIE

Józef Lityński, Stanisław Latek DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W KANADZIE I. Sprawozdania Reports Rapports Józef Lityński, Stanisław Latek DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W KANADZIE Rok akademicki 2006-2007 stał w Polskim Instytucie Naukowym w Kanadzie pod znakiem

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas

Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas Zabytki, muzea, winnice, sport i rekreacja Sehenswürdigkeiten, Museen, Weinberge, Sport und Erholung Monuments, museums,

Bardziej szczegółowo

the living history lebendige geschichte

the living history lebendige geschichte the living history lebendige geschichte A B C 3 Malbork kojarzy si najcz Êciej z najwi kszà gotyckà warownià w Europie. Zamek malborski to arcydzie o architektury obronnej i rezydencjonalnej Êredniowiecza.

Bardziej szczegółowo

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie:

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie: 1 Motyw tegorocznej Nocy Muzeów związany jest z dwoma ważnymi wydarzenia obchodzonymi w stolicy Roku Janusza Korczaka i 100-lecia śmierci Bolesława Prusa. Bolesław Prus najbardziej warszawski pisarz autor

Bardziej szczegółowo

HOTELE HISTORYCZNE POLSKA

HOTELE HISTORYCZNE POLSKA HOTELE HISTORYCZNE POLSKA Stowarzyszenie właścicieli hoteli historycznych Association of historic hotels owners Verein der Eigentümer historischer Hotels www. HHPOLSKA. com 24 33 19 8 30 1 10 5 3 20 21

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE redakcja naukowa Kazimierz Jeleń, Zbigniew Rau Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Od redakcji... 11 Editor s Notes... 15 De la redaction... 19 Redaktionsnote... 23

Bardziej szczegółowo

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj!

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj! m a g a z i n e maj 2012 (06) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie The Royal Lazienki Museum

Bardziej szczegółowo

Powiat Kołobrzeski. Portret Historyczny. Kołobrzeg County Historical Profile. Landkreis Kolberg Historisches Portrait

Powiat Kołobrzeski. Portret Historyczny. Kołobrzeg County Historical Profile. Landkreis Kolberg Historisches Portrait Powiat Kołobrzeski Portret Historyczny Kołobrzeg County Historical Profile Landkreis Kolberg Historisches Portrait Wstęp Broszura pt. Portret Historyczny, wydana w języku polskim, niemieckim i angielskim,

Bardziej szczegółowo

P o w i a t S o k o ł o w s k i

P o w i a t S o k o ł o w s k i Powiat Sokołowski Spis Treści Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

POLISH. and let yourself be enchanted. i daj siê oczarowaæ. und lass dich verzaubern LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW

POLISH. and let yourself be enchanted. i daj siê oczarowaæ. und lass dich verzaubern LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW POZNAJ JĘZYK, ODKRYJ POLSKĄ KULTURĘ i daj siê oczarowaæ LERNE DIE SPRACHE KENNEN, ENTDECKE DIE POLNISCHE KULTUR und lass dich verzaubern POLISH LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW EXPLORE THE LANGUAGE, DISCOVER

Bardziej szczegółowo

Gmina Okonek. Informator turystyczny Szlakiem okonia. Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch

Gmina Okonek. Informator turystyczny Szlakiem okonia. Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch ISBN 978-83-60696-84- Gmina Okonek Informator turystyczny Szlakiem okonia The commune of Okonek Tourist guide Following the Traces of Perch Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch

Bardziej szczegółowo

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 Muzeum Historii Polski zamknęło siódmy rok swojej

Bardziej szczegółowo

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński Powiat Wołomiński Zaproszenie Do Powiatu Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie. Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie.

Bardziej szczegółowo

SOŁECTWA GMINY DREZDENKO PRZEWODNIK PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY

SOŁECTWA GMINY DREZDENKO PRZEWODNIK PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY SOŁECTWA GMINY DREZDENKO PRZEWODNIK PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY Drezdenko 2014 WYDAWCA Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko WSPÓŁPRACA Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

Spr awozda nie r eport 2013

Spr awozda nie r eport 2013 Sprawozdanie Report 2013 Wydawca Publisher Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu, 2014 ul. Więźniów Oświęcimia 20 32 603 Oświęcim, Polska tel./phone: +48 33 844 8003 fax: +48 33 843 1862 e mail:

Bardziej szczegółowo

cytadela w a r s z a w s k a

cytadela w a r s z a w s k a cytadela w a r s z a w s k a Projekt: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostepności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli

Bardziej szczegółowo

Contents. ATTENTION! All telephone numbers shoud be preceded by +48 when calling from abroad. HOW TO GET TO WARSAW?

Contents. ATTENTION! All telephone numbers shoud be preceded by +48 when calling from abroad. HOW TO GET TO WARSAW? Warsaw in short Contents photo: PZ Studio HOW TO GET TO WARSAW? 2 HOW TO TRAVEL AROUND WARSAW? 3 TOURIST INFORMATION 7 PRACTICAL INFORMATION 8 ACCOMMODATION 16 TOURIST ATTRACTIONS 19 Music halls, theatres,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM Drugim wyzwaniem była wystawa Londyn stolica

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Dawida Ben Guriona

Szlakiem Dawida Ben Guriona Szlakiem Dawida Ben Guriona Following the trail of David Ben Gurion 2 3 (...) W dziejach Izraela Ben Gurion pozostanie charyzmatycznym przywódcą. Jego osobowość, konsekwencja, prawość, skromność, umiejętność

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy Spis treści 1 Spis Treści Opis piktogramów... 2 Słowo wstępne Marszałka Województwa Mazowieckiego... 3 Słowo wstępne Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego... 4 Informacja o szlakach turystycznych

Bardziej szczegółowo

na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i

na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i www.zakopane.pl Tatry od lat przyciągają swoją magią The magic of the Tatra Mountains has been attracting people for a number of years Die Tatra lockt seit

Bardziej szczegółowo

Hanna M. Pappius Stefan Władysiuk DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI POLSKIEJ im. WANDY STACHIEWICZ W ROKU AKADEMICKIM 2006-2007 i 2007-2008

Hanna M. Pappius Stefan Władysiuk DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI POLSKIEJ im. WANDY STACHIEWICZ W ROKU AKADEMICKIM 2006-2007 i 2007-2008 Hanna M. Pappius Stefan Władysiuk DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI POLSKIEJ im. WANDY STACHIEWICZ W ROKU AKADEMICKIM 2006-2007 i 2007-2008 Miniony rok był okresem wytężonej pracy w naszej bibliotece. Tak jak w poprzednich

Bardziej szczegółowo

, a. wa o. Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie. om m. Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21

, a. wa o. Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie. om m. Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21 Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21 né An Pierwsza, a x Sa Ar ne anné ed den es... U n ec es «a wa o to wa 1914-18, bit a wi aś ojn W k o R Sa 4-18, Ba 1, x t ed ill e Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie

Bardziej szczegółowo

50 Lat Rezydowania Ambasady Królestwa Belgii w Pałacu Mniszchów W Warszawie. 50 Years of Residence of the Embassy

50 Lat Rezydowania Ambasady Królestwa Belgii w Pałacu Mniszchów W Warszawie. 50 Years of Residence of the Embassy 1962 50 Lat Rezydowania Ambasady Królestwa Belgii w Pałacu Mniszchów W Warszawie 50 Years of Residence of the Embassy of Belgium at the 2012 Mniszech Palace in Warsaw Uroczystość 50-lecia Ambasady Belgii

Bardziej szczegółowo

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Meeting planner s guide Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Basic information Informacje ogólne 1 Old Market Square Stary Rynek Contents Spis treści 1 Basic information Informacje ogólne 1A

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat. p o w i a t r a d o m s k i p o w i a t r a d o m s k i t h e p o v i a t o f r a d o m Urząd Miasta Pionki 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15 tel. 48 341 42 00, www.pionki.pl Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo