Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva"

Transkrypt

1 Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Opis UPS Tryby pracy Tryb normalny Tryb pracy bateryjnej (brak zasilania sieciowego) Tryb ładowania baterii (zasilania sieciowego jest obecne) Tryb by-pass Tryb serwisowy Tryb "ECO-MODE" Tryb współpracy z agregatem prądotwórczym Bloki funkcjonalne UPS-a Prostownik Ładowarka Baterie Falownik Automatyczny By-pass By-pass serwisowy Konfiguracje pracy Modularny równoległy System pracy równoległej z centralnym by-passem z by-passem redundantnym z podwójnym by-passem z multi by-passem System Łącznika Statycznego Funkcje specjalne Funkcja oszczędzania energii Energy Saver Funkcja ochrony przed awarią kaskadową Zewnętrzna synchronizacja Instalacja i połączenia elektryczne Instalacja Przyłącza i zabezpieczenia wejścia wyjścia Stopień ochrony (IP) Łatwość serwisowania Chłodzenie Panel sterowania Komendy Pomiary Historia zdarzeń Panel sterowania z graficznym ekranem dotykowym Rozszerzony monitoring baterii: Battery Health Check Dostęp do danych Eksploatacja... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 10 Interfejsy komunikacyjne Komunikacja przez styki bezpotencjałowe Komunikacja przez port szeregowy Bezpośrednie połączenie z siecią LAN (opcja NET VISION) Połączenie z centrum nadzoru (opcja TOP VISION)

3 10.5 Zdalna obsługa, e-serwis Wyposażenie dodatkowe Specyfikacja techniczna 3/ Wymiary i masa Szafa UPS Szafa By-passu Centralnego Szafa Transformatora Separacyjnego By-Passu Normy Kompatybilność elektromagnetyczna Bezpieczeństwo Parametry techniczne Główne zalety produktu Zastosowania Korzyści dla użytkownika Dane środowiskowe i instalacyjne Wentylacja straty cieplne Prądy Wymiarowanie wyłączników Przeciążenie Zdolność zwarciowana na wyjściu falownika Zdolność zwarciowana na wyjściu bypassu Tryb pracy bateryjnej Środowisko pracy Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian opisu technicznego bez powiadomienia. Prosimy o skontaktowanie się z najbliższym przedstawicielstwem SOCOMEC SICON UPS w celu otrzymania najnowszej wersji opisu technicznego. Copyright SOCOMEC SICON UPS Poniższy opis dotyczy zarówno modelu jak i elite, z wyjątkiem zaznaczonych fragmentów. 3

4 stanowi kolejny innowacyjny krok w dziedzinie UPS o mocach od 250kVA do 500kVA. Został zaprojektowany dla zapewnienia pełnej ochrony aplikacji o znaczeniu krytycznym. jest wynikiem ponad 35 letniego doświadczenia SOCOMEC SICON UPS i kontynuacją sukcesów DELPHYS, DELPHYS DS, DELPHYS elite. ZALETY UPS Kompaktowe wymiary Dzięki małym wymiarom wymaga niewielkiej powierzchni montażowej w pomieszczeniach technicznych i zapewnia wysoką gęstość energii (kva/m²). Wszystkie podzespoły są zamontowane w pojedynczej szafie co ułatwia instalację. Energia wysokiej jakości dla każdego rodzaju odbiornika Dzięki sterowaniu wektorowemu i technologii cyfrowej, dostarcza sinusoidalne napięcie wyjściowe z: Doskonałą stabilizacją napięcia nawet w przypadku skoków obciążenia i asymetrii obciążenia, Niskim współczynnikiem THDU nawet w przypadku nieliniowych odbiorników. został stworzony do zasilania wszystkich rodzajów odbiorników bez konieczności ograniczenia mocy: odbiorników nieliniowych z wysokim współczynnikiem szczytu (do 3, bez ograniczenia mocy) i odbiorników o współczynnikach mocy indukcyjnym lub pojemnościowym do 0,9. posiada wysoką zdolność przeciążeniową i niezrównaną zdolność zwarciową w celu pewnego wyzwalania zabezpieczeń po stronie wtórnej UPS-a. Wysoka dostępność i niezawodność posiada redundancję elementów wewnętrznych (redundantne wentylatory, magistrala CAN BUS itp.). Dzięki budowie odpornej na awarie, zapewnia ciągłe bezprzerwowe zasilanie aplikacji krytycznych. Aby podnieść niezawodność i dostępność systemu, oferuje różnorodne możliwości konfiguracji systemu zapewniając elastyczność, rozbudowę mocy i redundancję: - Modularny równoległy UPS lub praca równoległa UPS-ów z by-passem centralnym, - UPS z podwójnym by-passem, redundantnym by-passem lub multi by-passem, - Rozproszony redundantny system zasilania z bezprzerwowymi łącznikami półprzewodnikowymi (LTM lub IT-Switch). Integracja z systemem energetycznym obiektu elite posiada cyfrowo sterowany prostownik z korekcją współczynnika mocy, który pobiera sinusoidalny prąd wejściowy i nie generuje zakłóceń do sieci zasilającej (THDI < 4,5%). Nie posiada wejściowego filtru, co zabezpiecza przed wystąpieniem rezonansu i pojedynczego punktu awarii. Dzięki wejściowemu współczynnikowi mocy (cos ϕ> 0.93), pobór prądu jest zmniejszony o 20% w porównaniu z klasycznym UPS. elite jest również dedykowany do współpracy z sieciami zasilającymi w których występują agregaty prądotwórcze, gdyż nie wymaga przewymiarowania mocy generatora. 4

5 Zaawansowany nadzór nad bateriami, monitoring i sterowanie SOCOMEC SICON UPS skoncentrował swoje wysiłki na zaawansowanych funkcjach monitoringu i ochrony baterii. Funkcja Expert Battery System (EBS) zapobiega przeładowaniu baterii powodującemu przedwczesne awarie, dzięki systemowi ładowania, który jest automatycznie dostosowywany do warunków środowiskowych baterii i do stanu baterii. W połączeniu z osobną ładowarką, funkcja EBS przedłuża żywotność baterii o 50%. Funkcja Battery Health Check (BHC) zwiększa ochronę baterii przed awariami. Ten system kontrolno- pomiarowy pozwala na: precyzyjny monitoring każdej gałęzi baterii UPS-a, automatyczną diagnostykę i korekcję zapobiegającą awariom bloków baterii dzięki procesowi ładowania korekcyjnego prowadzonemu przez system EBS. Oszczędny system UPS Delphys MX zapewnia oszczędności: - Zmniejszone zużycie pobieranej mocy (pobiera o 20 % mniej mocy w porównaniu z tradycyjnymi UPSami), - Wysoka sprawność, dzięki niskim startom przełączania falownika, - Funkcja Energy Saver (UPS-y równoległe) dla poprawy ogólnej sprawności systemu. - Zredukowane przekroje kabli zasilających i zabezpieczeń, - Mała powierzchnia montażowa. Łatwa obsługa Panel kontrolny jest przyjazny dla użytkownika i łatwy w użyciu. Graficzny ekran dotykowy (dostępny jako opcja) pozwala na bezpośredni dostęp do podstawowych funkcji. Ekran daje też dostęp do przebiegów graficznych (np. krzywa rozładowania baterii). Gniazda Com-Slots służą do łatwego zainstalowania "na gorąco" kart interfejsów komunikacyjnych w celu dostosowania zdolności komunikacyjnych do rzeczywistych wymagań użytkownika. zapewnia różnorodne rozwiązania komunikacyjne pozwalające na nadzór, automatyczne zamykanie systemów informatycznych, lokalne lub w sieci LAN. Łatwość obsługi serwisowej - większa dostępność zasilania Komponenty i bloki UPS są dostępne od frontu, łatwe do wyjmowania i demontażu. Zdalna obsługa i e-serwis zapewniają stały kontakt z urządzeniem dzięki zdalnym alarmom i szybką i efektywną diagnostykę. 5

6 1 Wprowadzenie Celem tej dokumentacji jest opis UPS-a, urządzenia on-line z podwójną konwersją energii (VFI-SS-111 zgodnie z normą IEC/EN ) z trójfazowym wejściem i wyjściem. UPS Delphys MX posiada zintegrowany transformator w obwodzie falownika. UPS został zaprojektowany w celu zapewnienia stałego zasilania o wysokiej jakości i wysokiej dostępności dla odbiorników o znaczeniu krytycznym, aby na ich pracę nie miały wpływu zakłocenia ani przerwy w zasilaniu. zapewnia doskonale sinusoidalne napięcie o stabilnej wartości i częstotliwości bez ograniczenia mocy wyjściowej dla: procesów przemysłowych, wyposażenia informatycznego, i innych rodzajów odbiorników liniowych, nieliniowych z współczynnikiem szczytu do 3, oraz ze współczynnikiem mocy indukcyjnej lub pojemnościowej do 0,9. 2 Opis UPS Bypass serwisowy Bypass automatyczn Wejście Bypassu Prostownik Falownik Odbiorniki Wejście prostownika Ładowar ka Bateria składa się z: - Prostownika z trójfazowym wejściem bez przewodu zerowego, który przetwarza napięcie przemienne na stałe i zasila falownik. - Osobnej ładowarki z funkcją Expert Battery System, przeznaczonej do inteligentnego i samo adoptującego zarządzania ładowaniem baterii, - Baterii, która zapewnia zasilanie falownika w czasie braku sieci, - Falownika, który przetwarza napięcie stałe na doskonale stabilne napięcie przemienne. Falownik jest zbudowany z tranzystorów IGBT najnowszej generacji. - Automatycznego by-passu, który bezprzerwowo przełącza zasilanie odbiorników, - By-passu serwisowego, pozwalającego na czynności serwisowe bez przerywania pracy odbiorników. 6

7 3 Tryby pracy 3.1 Tryb normalny W trybie normalnym energia jest przetwarzana w prostowniku (AC/DC) a potem w falowniku (DC/AC) w trybie podwójnej konwersji energii. Parametry na wyjściu UPS są doskonale stabilne i całkowicie niezależne od zmian napięcia i częstotliwości sieci zasilającej. Prostownik zapewnia ciągłe ładowanie baterii. Jeżeli napięcie zasilania znajdzie się poza zakresem tolerancji, bateria natychmiast przejmuje zasilanie falownika. Falownik jest stale zsynchronizowany z wejściem by-passu. W przypadku przeciążenia lub awarii falownika odbiory krytyczne są bezprzerwowo przełączenie na zasilanie z linii by-passu. Ten tryb pracy zapewnia najlepszą ochronę odbiorników krytycznych i jest najczęściej stosowany. 3.2 Tryb pracy bateryjnej (brak zasilania sieciowego) Jeśli nastąpi zanik sieci zasilającej lub jej parametry znajdują się poza zakresem tolerancji falownik jest zasilany z baterii. UPS zasila odbiorniki w trybie pracy bateryjnej wynikający z ilości energii zgromadzonej w baterii (zaprojektowany czas podtrzymania/ aktualne obciążenie). Jeżeli w tym czasie powróci napięcie sieci zasilającej, UPS natychmiast przejdzie w tryb pracy normalnej on-line. Użytkownik jest stale informowany o stanie baterii i pozostałym czasie podtrzymania. Jeśli powrót napięcia sieci do wartości zgodnej z tolerancją nie następuje, UPS pracuje z baterii aż do osiągnięcia granicznego poziomu napięcia baterii. Po tym czasie jest wysyłany alarm do operatora a odbiorniki są bezprzerwowo przełączane na by-pass automatyczny (jeśli jest on zasilany). 3.3 Tryb ładowania baterii (zasilania sieciowego jest obecne) Gdy tylko wróci napięcie zasilania, prostownik a potem ładowarka uruchamiają się automatycznie, zasilając falownik i ładując baterie, z ograniczeniem narastania prądu do 50A/s (parametr regulowany). W razie wyłączenia UPS z powodu całkowitego rozładowania się baterii, możliwy jest automatyczny restart (parametr ustawiany). 3.4 Tryb by-pass Automatyczny by-pass zapewnia automatyczne przełączanie z falownika na zasilanie rezerwowe z sieci i z sieci rezerwowej na falownik. Przełączenie jest dokonywane automatycznie i bezprzerwowo w następujących przypadkach: - przy przeciążeniu wyjścia UPS-a, - przy pełnym rozładowaniu baterii, - przy przegrzaniu, - gdy wystąpi awaria falownika, - gdy wystąpi zwarcie na wyjściu UPS-a. UPS automatycznie bezprzerwowo przełącza się z powrotem na zasilanie z falownika zaraz po ustąpieniu przyczyny uprzedniego przełączenia. 3.5 Tryb serwisowy Tryb serwisowy może być włączony ręcznie przez użytkownika przy pomocy rozłączników. Odbiorniki są zasilane bezpośrednio z sieci elektrycznej poprzez by-pass, co umożliwia wykonanie czynności serwisowych. 7

8 3.6 Tryb "ECO-MODE" W tym trybie pracy odbiorniki są zasilane bezpośrednio z sieci elektrycznej poprzez obwód automatycznego By-passu. System inteligentnego zarządzania kontroluje w sposób ciągły jakość sieci zasilającej. Jeżeli sieć zasilająca by-pass jest nieobecna albo nie utrzymuje parametrów to odbiorniki są automatycznie i natychmiastowo przełączane na falownik. Odbiorniki korzystają ze stałej możliwości korekcji (charakterystycznej dla urządzenia VFI) w razie zakłóceń sieci oraz z możliwości podtrzymania bateryjnego w razie zaniku sieci. Przed powrotem do trybu ECO-MODE, system sprawdza przez 15 minut (regulowane) czy wartość przywróconego napięcia sieci jest zgodna z tolerancją i tylko w takim przypadku przełącza odbiorniki z powrotem na zasilanie z sieci. Tryb pracy ECO-MODE może być zastosowany dla pewnych rodzajów odbiorników lub w mniej ważnych okresach pracy. Może też być używany na stałe dla niektórych rodzajów zastosowań (np. procesy przemysłowe). Tryb ECO-MODE zapewnia wysoką sprawność (ponad 98%) i jest możliwy tylko dla pojedynczej pracy UPS-a. W trybie ECO-MODE, tylko napięcie wyjściowe jest filtrowane. Tryb ECO-MODE może być uruchomiony : Przez użytkownika ręcznie na panelu sterowania lub przez: - Zewnętrzny sygnał podany na kartę ADC wejść/wyjść sygnałowych (styki bezpotencjałowe). - System Zarządzania Budynku (BMS), - Panel zdalnego sterowania, - Oprogramowanie zarządzające TOP VISION, Automatycznie w mniej ważnych okresach pracy przez ustawienia konfiguracyjne dostępne w panelu sterowania. Na przykład, ECO-MODE może być ustawiony na weekend lub na noc, z automatycznym powrotem do normalnego trybu w tygodniowych lub dziennych okresach normalnej pracy. 3.7 Tryb współpracy z agregatem prądotwórczym elite został specjalnie zaprojektowany do współpracy z agregatem prądotwórczym, bez konieczności przewymiarowania mocy agregatu. elite posiada prostownik pobierający sinusoidalny prąd wejściowy z THDI < 4,5% i o wysokim wejściowym współczynniku mocy (cos ϕ> 0.93). Rezultatem tego jest czysty i perfekcyjnie sinusoidalny prąd pobierany przez UPS. Delpys MX Elite nie generuje zakłóceń do źródła zasilania (siec lub agregat prądotwórczy). Dla ułatwienia przejęcia obciążenia przez agregat i dla uniknięcia skoków obciążenia, prostownik posiada funkcję softstartu 50A/s. Szybkość narastania prądu może być zaadaptowana do specyficznych warunków systemu. Co więcej, każdy prostownik posiada programowaną zwłokę startu od 3 do 600s (regulowane), tak że podczas równoległej pracy UPS-ów ich prostowniki mogą być uruchamiane sekwencyjnie jeden po drugim. Pracę i elite można dodatkowo dostosować do warunków wymaganych przez agregat prądotwórczy: - Jeśli agregat jest zagrożony niestabilnością, można wyłączyć synchronizację falownika z siecią bypassu i zablokować możliwość przełączenia na by-pass. - Jeśli agregat ma za małą moc dla danych warunków pracy, istnieje możliwość ograniczenia poboru mocy przez UPS - ładowanie baterii zostaje zatrzymane w celu ograniczenia poboru mocy z agregatu. Te funkcje są ustawiane i mogą być uruchomione osobno. 8

9 wymaga wymiany informacji z agregatem prądotwórczym poprzez styk bezpotencjałowy "zasilanie z agregatu" na standardowej karcie interfejsu. 4 Bloki funkcjonalne UPS-a 4.1 Prostownik Prostownik przetwarza napięcie przemienne na stałe i zasila falownik. Współczynnik mocy wejściowej prostownika jest bardzo wysoki w każdych warunkach pracy (z naładowaną lub rozładowaną baterią), co zmniejsza zużycie mocy wejściowej o 20%. posiada trójfazowy sześciopulsowy prostownik tyrystorowy. elite posiada prostownik w konfiguracji podwójnego mostka, pobierający czystą energię z niezwykle niską zawartością harmonicznych (THDI < 4,5%) bez potrzeby stosowania dodatkowych filtrów. Mostek prostownika jest zabezpieczony przy pomocy ultraszybkich bezpieczników. 4.2 Ładowarka Dzięki osobnej ładowarce i nowatorskiej funkcji Expert Battery System (EBS) życia baterii jest znacznie przedłużony. W normalnym trybie pracy bateria jest odłączana od szyny DC falownika, tak że nie jest narażona na oddziaływanie tętnień napięcia wytwarzanych przez mostek falownika. zarządza procesem ładowania baterii dzięki technologii Expert Battery System EBS. Pozwala ona na: Sprawdza dostępność baterii przy pomocy automatycznego (lub ręcznego) testu, z pokazaniem stanu baterii. Ładuje baterie przy użyciu samo adaptującego algorytmu zależnie od warunków środowiskowych baterii. Ta funkcja zapobiega skutecznie przeładowaniu baterii z powodu stałego podania napięcia ładowania wymuszonego, co może spowodować przyspieszoną korozję płyty dodatniej. Reguluje napięcie baterii stosownie do temperatury w pomieszczeniu lub w szafie bateryjnej. Chroni przed głębokim rozładowaniem. Wyświetla parametry baterii na panelu sterowania. Informuje o: - pozostałym czasie pracy bateryjnej (w minutach), - pozostałej pojemności (w Ah i %), - temperaturze, - prądzie i napięciu, - trzy ostatnie zapamiętane znaczące charakterystyki rozładowania baterii, które mogą być wyświetlone na wyświetlaczu graficznym. 9

10 4.3 Baterie W czasie nieobecności sieci falownik jest zasilany z baterii. Baterie są zwymiarowane dla zapewnienia pracy falownika z nominalną mocą przez wymagany czas. Baterie kwasowo ołowiowe VRLA nie wymagają dodawania elektrolitu. Mogą być stosowane również baterie wykonane w innej technologii: z ciekłym elektrolitem lub niklowo-kadmowe. Baterie mogą być umieszczone na stojaku lub w szafie bateryjnej. Opcjonalna karta "kontrola izolacji baterii" sprawdza rezystancję izolacji biegunów baterii względem masy. W przypadku zadziałania zdalnego wyłącznika bezpieczeństwa (wył. Ppoż.) możliwe jest odłączenie obwodu baterii od zasilacza UPS przy wykorzystaniu dodatkowego aparatu z cewką wybijakową. i MX elite mogą prowadzić dokładny monitoring stanu baterii dzięki funkcji Battery Health Check (BHC). Ta wbudowana funkcja szczegółowo monitoruje parametry baterii: prąd każdej z gałęzi baterii, napięcie każdego segmentu lub monobloku (w zależności od opcji). Analiza parametrów w połączeniu z diagnostyką pozwalają na zlokalizowanie zbyt dużej różnicy pomiędzy blokami baterii i dzięki temu miejsca awarii. Ta funkcja zapewnia automatyczną korekcję ładowania baterii przez ładowarkę UPS-a. Dokładny monitoring pozwala też na łatwą diagnostykę i podjęcie działań prewencyjnych w celu zapobieżenia wpływowi awarii baterii na stan pracy UPS-a. 4.4 Falownik Falownik przetwarza napięcie stałe na trójfazowe napięcie przemienne. Źródłem napięcia stałego jest: prostownik w trybie normalnym, gdy zasilanie prostownika jest w granicach tolerancji, bateria, gdy brak jest zasilania prostownika. Falownik jest zbudowany z trójfazowego mostka IGBT, transformatora separacji galwanicznej (w standardzie) i filtra LC na wyjściu mostka falownika. Zapewnia to doskonale sinusoidalne napięcie, doskonałej jakości zarówno pod względem wartości jak i częstotliwości. Zastosowanie najnowszych tranzystorów IGBT w połączeniu z nową metodą sterowania przy pomocy modulacji wektora przestrzennego SVM (Space Vector Modulation) i ze sterowaniem cyfrowym pozwala na optymalne sterowanie mostka falownika, zapewniając: Wysoką sprawność nawet przy niepełnym obciążeniu, Niską zawartość harmonicznych napięcia przy odbiornikach nieliniowych, Szybką odpowiedź na 100% skoki jednostkowe obciążenia. Właściwość "Zimnego Startu" umożliwia uruchomienie UPS przy pracy bateryjnej podczas braku sieci. został zaprojektowany do zasilania bez ograniczenia mocy wyjściowej: - Odbiorników nieliniowych ze współczynnikiem szczytu do 3; - Odbiorników o współczynniku mocy od indukcyjnej do 0,9 pojemnościowej. Uwaga: wsp. mocy wyjściowej poszczególnych faz jest wyświetlany na panelu sterowania. Nawet w najgorszych warunkach pracy falownik gwarantuje napięcie wysokiej jakości. Falownik posiada wysoką zdolność przeciążeniową i niezrównaną czułość na awarie na wyjściu UPS-a w celu pewnego wyzwalania zabezpieczeń za UPS-em. 10

11 4.5 Automatyczny By-pass Automatyczny by-pass przełącza zasilanie odbiorników z falownika na sieć rezerwową i z powrotem, bez przerw ani zakłóceń w obwodzie odbiorników, w razie awarii lub dla wykonania czynności serwisowych. Przełączenie jest możliwe tylko wtedy, gdy falownik jest zsynchronizowany z siecią by-passu a jej napięcie jest obecne i jest w granicach tolerancji. Operacja ta jest w pełni kontrolowana przez system sterowania UPS-a, i może być przeprowadzona ręcznie przez operatora z panelu sterowania, lub automatycznie w razie awarii falownika, zwarcia na wyjściu, przeciążenia lub nadmiernej temperatury. Automatyczny powrót do trybu pracy falownikowej jest możliwy, gdy ustanie przyczyna, która spowodowała uprzednie automatyczne przełączenie. Gdy napięcie sieci by-passu jest poza tolerancją, lub falownik nie jest zsynchronizowany z siecią pracuje on z częstotliwością własną. Wtedy to przełączenie jest niemożliwe. Przeciążalność UPS jest zależna od czasu przeciążenia. Gdy czas przeciążenia jest przekroczony, odbiorniki są przełączane na by-pass (jeśli zasilanie by-passu jest w granicach tolerancji). Po ustąpieniu przeciążenia następuje automatyczny powrót do trybu pracy falownikowej. Przełączenie jest możliwe tylko wtedy gdy napięcia i częstotliwości za UPS-em i przed UPS-em są takie same. Jeśli napięcia lub układ sieci za UPS-em i przed UPS-em są odmienne należy użyć transformatora separacyjnego w linii by-passu. Wysoka zdolność zwarciowa by-passu zapewnia selektywność działania zabezpieczeń przed by-passem i za UPS-em. UPS może być wyposażony w zabezpieczenie przed podaniem napięcia falownika na wejście sieci w trybie pracy bateryjnej w razie awarii automatycznego wewnętrznego by-passu. Funkcja ta uruchamia wyłącznik ochronny na wejściu linii by-passu automatycznego. Wejściowy wyłącznik lub rozłącznik bezpiecznikowy musi być wyposażony w obwód zdalnego wyzwalania, który jest sterowany sygnałem sterującym ochroną przed napięciem zwrotnym. 4.6 By-pass serwisowy Przełączenie na by-pass serwisowy jest dokonywane ręcznie. Na panelu sterowania jest dostępna interaktywnie wspomagana procedura, w celu uniknięcia pomyłek. Prostownik, ładowarka, falownik i by-pass automatyczny są wyłączone i odseparowane od sieci. Bateria jest separowana dzięki wyłącznikowi ochronnemu by-passu serwisowego. W celu umożliwienia obsługi serwisowej odbiorniki są zasilane bezpośrednio z sieci poprzez by-pass ręczny. Powtórne załączenie w tryb normalny jest prowadzone przy pomocy interaktywnej procedury startu. Proces ten jest ułatwiony dzięki zastosowaniu graficznego ekranu dotykowego (opcja). 11

12 5 Konfiguracje pracy jest zaprojektowany w celu spełnienia najsurowszych wymagań co do dostępności, elastyczności i możliwości rozbudowy. oferuje różne konfiguracje pracy równoległej w celu zapewnienia: Redundancji: gdy jeden z UPS-ów ulegnie awarii, to pozostałe UPS-y przejmują pełne obciążenie i odbiory są zasilane bez żadnych zakłóceń. Rozbudowy mocy: kolejny UPS może być dołączony do pracy równoległej w celu zwiększenia mocy systemu. Moc odbiorników wymaga aby pracowały wszystkie UPS-y. W celu ograniczenia prądu rozruchu systemu pracy równoległej możliwe jest sekwencyjne załączanie UPSów lub modułów ze zwłoką czasową. W celu wyższej dostępności jednostek lub modułów UPS można być aktywować alarm "utrata redundancji". Magistrala synchronizacji jest wykonana w odpornej na awarie topologii pętlowej, która pozwala na zasilania odbiorów bez wyłączenia UPS-ów, nawet w przypadku gdy pętla synchronizacji zostanie przerwana. Wówczas wysyłany jest alarm do operatora. 5.1 Praca równoległa System pracy równoległej zbudowany jest z kompletnych jednostek UPS, z których każda posiada prostownik, baterie akumulatorów, falownik oraz wewnętrzny by-pas automatyczny i ręczny. W tym systemie możliwe jest zrealizowanie układu redundancyjnego n+1 ( maksymalnie 6 jednostek) lub elastyczne zwiększanie całkowitej mocy systemu UPS (maksymalnie do 6 jednostek). Modularny system pracy równoległej umożliwia dołączanie kolejnych jednostek UPS w dowolnym momencie eksploatacji systemu, nawet jeśli nie przewidywał tego pierwotny projekt systemu zasilania elektrycznego obiektu. Jednostka UPS 5.2 System pracy równoległej z centralnym by-passem System pracy równoległej z centralnym by-pasem zbudowany jest z jednostek UPS zawierających prostownik, baterie akumulatorów i falownik oraz z centralnego by-pasu automatycznego i ręcznego, wspólnego dla wszystkich jednostek UPS. Znamionowy prąd by-pasu centralnego dobierany jest dla docelowej mocy systemu UPS. W tym systemie możliwe jest zrealizowanie układu redundancyjnego n+1 ( maksymalnie 6 jednostek) lub planowe zwiększanie całkowitej mocy systemu UPS (maksymalnie do 6 jednostek). Dla układu redundantnego składającego się z co najmniej 2+1 jednostek, system z centralnym by-pasem charakteryzuje się większą niezawodnością - większy MTBF (meantime between failures czas pracy bezawaryjnej) od systemu pracy równoległej. Moduł 12

13 5.3 z by-passem redundantnym System pracy równoległej z redundantnym automatycznym by-pasem zbudowany jest z jednostek UPS zawierających prostownik, baterie akumulatorów i falownik oraz z redundantnego centralnego by-pasu automatycznego i ręcznego, wspólnego dla wszystkich jednostek UPS. Redundancja centralnego by-pasu zwiększa niezawodność i dostępność całego systemu UPS. Podstawowy by-pas automatyczny rezerwowany jest przez automatyczny by-pas nadmiarowy, pracujący w trybie stand-by. W przypadku awarii by-pasu podstawowego, by-pas nadmiarowy w sposób bezprzerwowy przejmuje funkcje by-pasu podstawowego. Dodatkowo takie rozwiązanie redukuje MTTR (meantime to repair czas niedostępności urządzenia). 5.4 z podwójnym by-passem System pracy równoległej z dwoma by-pasami centralnymi zbudowany jest z jednostek UPS zawierających prostownik, baterie akumulatorów i falownik oraz z dwóch centralnych by-pasów automatycznych i ręcznych, wspólnych dla wszystkich jednostek UPS. Znamionowy prąd każdego by-pasu centralnego dobierany jest dla docelowej mocy całego systemu UPS. Taki system dedykowany jest do zasilania dwóch niezależnych grup odbiorników. Takie rozwiązanie daje następujące korzyści: bezpieczna eksploatacja systemu poprzez ograniczenie ryzyka wzajemnych zakłóceń miedzy dwiema grupami odbiorników zwiększenie niezawodności zasilania możliwość serwisowania systemu w ruchu przy zachowaniu zasilania napięciem gwarantowanym 5.5 z multi by-passem System pracy równoległej z multi by-pasem zbudowany jest z jednostek UPS zawierających prostownik, baterie akumulatorów i falownik oraz z grupy by-pasów automatycznych i ręcznych dedykowanych do konkretnych grup odbiorników. Szafy by-pasów mogą być montowane przy systemie UPS lub przy poszczególnych grupach odbiorników. Rozwiązanie to, daje następujące korzyści: selektywne automatyczne odłączanie uszkodzonych grup odbiorników inteligentne zarządzanie rozdziałem energii z systemu UPS możliwość oddzielnego serwisowania wybranych elementów systemu możliwość rozbudowy systemu multi by-pas w zależności od potrzeb dedykowany by-pas dla każdej grupy odbiorników 13

14 5.6 STS - bezprzerwowe elektroniczne systemy przełączania > Wzajemne rezerwowanie niezależnych systemów STS (LTM lub IT SWITCH) - to urządzenie, którego zadaniem jest podwyższenie niezawodności systemu zasilania poprzez wybór lepszego jakościowo źródła zasilania. Zasada pracy polega na bezprzerwowym przełączeniu odbiorów na źródło zasilania o parametrach mieszczących się w granicach tolerancji. Możliwości techniczne i zalety LTM i IT SWITCH: Mając do wyboru dwa źródła zasilania użytkownik określa priorytet zasilania z linii 1 lub 2. LTM lub IT SWITCH w sposób ciągły nadzoruje jakość energii przesyłanej do odbiorów, a w przypadku zaniku, bądź zmian jakości napięcia poza granice tolerancji następuje przełączenie odbiorów na drugie źródło zasilania. Przełączenie odbywa się bezprzerwowo pod warunkiem zsynchronizowania źródeł zasilania. Przełączanie źródeł zasilania jest możliwe również przy ich braku synchronizacji, ale wówczas przerwa w zasilaniu może trwać do 20ms w zależności od momentu przełączenia i od przesunięcia fazowego źródeł napięcia. Dwie linie zasilające są od siebie separowane galwanicznie, a zakłócenia w jednej z nich w żaden sposób nie oddziaływują na drugą. Wszystkie decyzje o przełączaniu źródeł zasilania powstają niezależnie w logice LTM lub IT SWITCH, która nie jest połączona z żadną elektroniką zewnętrzną. Uszkodzenie LTM lub IT SWITCH nie powoduje zaniku napięcia na odbiorach. Każde ze źródeł można serwisować osobno bez utraty gwarantowane zasilania odbiorników Pracę LTM można monitorować poprzez software TOP VISION w środowisku Windows. 6 Funkcje specjalne 6.1 Funkcja oszczędzania energii Energy Saver Funkcja jest dostępna w konfiguracji: pracy równoległej, równoległej z centralnym by-passem lub pracy równoległej z multi by-passem. Zapewnia ona zachowanie dostępności zasilania a jednocześnie pozwala na oszczędzanie energii elektrycznej przez automatyczne dostosowanie ilości jednostek UPS zasilających odbiorniki do aktualnej mocy odbiorników. Nadmiarowe jednostki UPS są przełączone w tryb aktywnej gotowości, co pozwala na zmniejszenie strat mocy a jednocześnie na zachowanie redundancji wymaganej przez odbiorniki krytyczne. Gdy zapotrzebowanie na moc wzrasta, falowniki są automatycznie stopniowo włączane. Funkcja ta może być wyłączona dla określonych warunków pracy, gdy wymagana jest stała praca równoległa wszystkich jednostek. 14

15 6.2 Funkcja ochrony przed awarią kaskadową Ta funkcja występuje tylko w konfiguracjach równoległych z centralnym by-passem, podwójnym by-passem, by-passem redundantnym lub multi by-passem. Ochrona przed awarią kaskadową zapobiega przenoszeniu się awarii falownika (zwarcie) przez szybkie odłączenie uszkodzonego modułu od zbiorczych szyn wyjściowych. Zatem nie ma żadnego ryzyka całkowitego wyłączenia, które zakłóciłoby zasilanie odbiorników. 6.3 Zewnętrzna synchronizacja Opcjonalna funkcja ACS (Automatic Cross Synchronisation) wbudowana w (nie trzeba dołączać zewnętrznego urządzenia) utrzymuje wyjście lub MX elite w synchronizacji z zewnętrznym źródłem energii lub z drugim niezależnym UPS-em. (pojedynczym lub systemem pracy równoległej). 7 Instalacja i połączenia elektryczne jest dostosowany do pracy we wszystkich układach sieci. Jeśli jest konieczne dokonanie zmiany układu sieci przed UPS-em i za UPS-a, musi być dodany transformator separacyjny. 7.1 Instalacja ma niewielkie wymiary a wszystkie elementy są zintegrowane w jednej obudowie, łatwej do montażu i wykonania połączeń. UPS może stać przy ścianie, nie jest wymagany dostęp obsługowy z tyłu. Karty komunikacji mogą być włożone do gniazda «Com-Slots» bez konieczności wyłączania UPS-a i są łatwo dostępne od frontu urządzenia. 7.2 Przyłącza i zabezpieczenia wejściowe/ wyjściowe Zaciski przyłączeniowe są dostępne w przedniej dolnej części obudowy (wprowadzenie kabli od góry jako opcja). Przekroje przewodów przyłączeniowych i wielkości zabezpieczeń są opisane w instrukcji użytkownika Przyłącza wejść i zabezpieczenia przewodów W standardowym wykonaniu prostownik i by-pass mogą być zasilane z: Tego samego źródła: ma wejście: 3 fazy + przewód zerowy + przewód ochronny PE, wspólne dla prostownika i by-passu, Dwóch niezależnych źródeł: ma wejście prostownika : 3 fazy + przewód ochronny PE i wejście by-passu : 3 fazy + przewód zerowy + przewód ochronny PE Przyłącza przewodów wyjściowych Urządzenia informatyczne mają nieliniowy charakter obciążenia, co może powodować duży prąd w przewodzie zerowym, większy niż nominalny prąd fazowy. To zjawisko może powodować przeciążenia i przegrzanie, zwłaszcza przewodu zerowego. Przekrój przewodu zerowego musi być zatem większy niż minimalny wymagany przekrój przewodu fazowego z powodu harmonicznych. 7.3 Stopień ochrony (IP) Standardowy stopień ochrony to IP 20 wg IEC60529 (wyższe stopnie ochrony do IP42 są dostępne na zamówienie). Wszystkie części systemu są zabezpieczone przed bezpośrednim dotykiem. 15

16 7.4 Zdolność serwisowa jest wykonany z łatwo wyjmowanych modułów i podzespołów. Takie rozwiązanie zapewnia szybkie wykonanie serwisu prewencyjnego i zmniejsza MTTR (Mean Time To Repair). Wszystkie moduły są dostępne od czoła UPS-a. 7.5 Chłodzenie Redundantny system wentylacji zapewnia ciągłość pracy. UPS może być wyposażony we wskaźnik awarii wentylatorów. Wlot powietrza chłodzącego jest zlokalizowany na dole z przodu UPS-a, a wylot na górze urządzenia. 16

17 8 Panel sterowania Schemat blokowy Wyświetlacz graficzny Wskaźnik świetlny stanu Panel sterowania pokazuje wszystkie informacje wymagane przez użytkownika do sprawnej eksploatacji. Panel jest przyjazny dla użytkownika i łatwy w użyciu. Panel sterowania posiada schemat blokowy UPS-a z sygnalizacją diodową, wyświetlacz graficzny, 4 klawisze nawigacyjne i wskaźnik świetlny stanu. Panel jest przyjazny dla użytkownika i łatwy w użyciu dzięki bezpiecznym automatycznym procedurom. Diody LED pokazują tryb pracy UPS-a. Wskaźnik świetlny zapewnia informację o stanach pracy UPS: Zielony: normalny tryb pracy Żółty: zasilanie w trybie by-passu automatycznego Czerwony: brak zasilania odbiorów Czerwony migający: bliskie wyłączenie. Wyświetlacz graficzny posiada 8 linii po 40 znaków. Zapewnia dostęp do pomiarów, stanu pracy i szczegółowego rejestru zdarzeń. Pozwala też na ustawienie parametrów takich jak: tryb pracy, test baterii, zegar i język... Gdy wystąpi alarm, na ekranie jest automatycznie wyświetlany i włączany jest sygnał dźwiękowy. Wciskając przycisk "OK" można wyłączyć sygnał dźwiękowy a komunikat jest dalej wyświetlany tak długo, jak długo alarm jest aktywny. Dostęp do niektórych poziomów menu takich jak sterowanie i konfiguracja jest chroniony przy pomocy kodu. Wskaźnik poziomu obciążenia jest stale wyświetlany w części dolnej panelu. Gdy UPS pracuje z baterii, panel sterowania wyświetla dostępny czas podtrzymania bateryjnego. W pracy równoległej panel sterowania każdej z jednostek pozwala na wyświetlanie parametrów, ustawianie parametrów i sterowanie zarówno pojedynczą jednostką jak i całym systemem pracy równoległej. 17

18 8.1 Komendy Procesy: "Automatyczny restart" lub "Przełączenie na bypass ręczny" są automatyczne i interaktywne. System prowadzi użytkownika przy pomocy instrukcji wyświetlanych na ekranie, w celu uniknięcia pomyłek operacyjnych. Komenda "odbiory na sieć" umożliwia ręczne przełączanie odbiorników z falownika na zasilanie z sieci poprzez static switch. Komenda "odbiory na falownik" umożliwia ręczne przełączenie odbiorników z rezerwowej sieci na zasilanie z falownika, poprzez przełącznik statyczny. Komendy są wyświetlane tylko jeśli są dostępne, na przykład jeśli UPS pracuje to menu "automatyczny restart" znika. 8.2 Pomiary To menu pozwala na wyświetlenie pomiarów UPS-a. Pomiary prostownika: napięcia międzyfazowe i częstotliwość wejściowa, prąd i napięcie wyjściowe prostownika. Pomiary baterii: napięcie, prąd (ładowania/rozładowania) i temperatura Pomiary sieci by-passu: napięcia międzyfazowe i częstotliwość. Pomiary falownika: napięcia międzyfazowe i częstotliwość. Pomiary wyjścia: napięcia międzyfazowe i fazowe, prądy, częstotliwość, moc czynna, moc pozorna, współczynnik mocy (indukcyjny, pojemnościowy lub rezystancyjny) i wsp. szczytu. 8.3 Historia zdarzeń Pamięć zdarzeń (Log) pozwala na zapisywanie wszystkich informacji (alarmów, statusu i komend) które wystąpiły podczas pracy. Ze względu na bezpieczeństwo danych pamięć jest zasilana z niezależnego źródła. Log może nagrywać do 500 zdarzeń zgodnie z zasadą FIFO (First In - First out, zapisywanie w kolejności pojawienia się). Gdy log jest pełny, najnowsze zdarzenia są nadpisywane na najstarsze. 18

19 9 Panel sterowania z graficznym ekranem dotykowym posiada kolorowy graficzny ekran dotykowy (- opcja). Menu Panel dotykowy Wskaźnik świetlny Panel sterowania składa się z graficznego ekranu dotykowego i wskaźnika świetlnego pokazującego stan UPS-a. Wskaźnik świetlny pokazuje ogólny stan UPS-a i stan obciążenia. Interaktywny, intuicyjny i przyjazny dla użytkownika panel dostarcza wszelkich informacji o systemie, umożliwiając efektywną i bezpieczną pracę użytkownika. Ekran graficzny pozwala na dostęp do historii wydarzeń. Pozwala też na ustawianie niektórych parametrów takich jak: tryb pracy, zegar, język, konfiguracja JBUS itd. Niektóre pozycje menu takie jak sterowanie i ustawienia są chronione kodem dostępu. 9.1 Rozszerzony monitoring baterii: Battery Health Check może być wyposażony (opcjonalnie) w funkcję Battery Health Check (BHC). Funkcja ta, w połączeniu z wyświetlaczem graficznym, wizualizuje wynik pomiarów BHC (prądy, napięcia gałęzi, napięcia monobloków). Szczegółowe dane zawarte są w specyfikacji technicznej BHC. 19

20 9.2 Dostęp do danych Dotknięcie odpowiedniej ikony na wyświetlaczu (np. ikony baterii ) powoduje wyświetlenie pomiarów, stanów, komend i trzy ostatnie przebiegi rozładowania baterii. Dotknięcie ikony, pozwala na dostęp do pomiarów wyjściowych (napięć, prądów, mocy pozornej, mocy czynnej, wsp. mocy, wsp. obciążenia), wykresy graficzne przebiegu mocy obciążenia (w kva i %). Przykład graficznego wykresu przebiegu mocy obciążenia: W konfiguracji równoległej na każdym z paneli jest dostęp do danych całego systemu. Podczas pracy w trybie bateryjnym, pozostały czas podtrzymania wyświetlany jest na ekranie. Z panelu każdej jednostki UPS można uzyskać dostęp do danych innych jednostek (stan, alarmy, pomiary, historia zdarzeń ). 9.3 Operacje Ekran graficzny współpracuje z interaktywnym przewodnikiem w celu pomocy użytkownikowi podczas przeprowadzania takich operacji jak "automatyczny start" i "przełączenie na by-pass serwisowy". Operacje te są wspomagane przez automatyczne procesy interaktywne. Użytkownik powinien wykonywać instrukcje pojawiające się na ekranie, które prowadzoną go przez procedury w celu uniknięcia pomyłki. Gdy występuje alarm, ikona jest automatycznie wyświetlana na ekranie i włącza się sygnał dźwiękowy. 20

IT-SWITCH Intelligent Transfer Switch

IT-SWITCH Intelligent Transfer Switch IT-SWITCH Intelligent Transfer Switch Systemy Łączników Statycznych STS Specyfikacja techniczna produktu IT-SWITCH 16A do 40A 11_DDCGB0261A.doc 2 Spis treści 1. Pełne bezpieczeństwo Twoich aplikacji...4

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

Gama produktów UPS Delta

Gama produktów UPS Delta The power behind competitiveness Gama produktów UPS Delta Zasilacze awaryjne UPS www.deltapowersolutions.com Spis treści Grupa Delta 1 O dziale MCIS 3 Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta 4 Produkty 6 seria

Bardziej szczegółowo

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS CHI Control Components Enclosures Zasilacze UPS marki EATON Bullet 1 Bullet 2 Bullet 3 Bullet 4 Bullet 5 Bullet 6 Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS Content to be provided Sektor elektryczny

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY. Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i dostępności zasilania

PREZENTACJA GRUPY. Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i dostępności zasilania PREZENTACJA GRUPY Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i dostępności zasilania 2015 2016 Pełna oferta wsparta specjalistyczną wiedzą GS Łączenie Ochrona przed przepięciami Nadzór mocy i zużycia

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Spis treści Wprowadzenie...3 Technologia reklozerów...4 Siłowniki magnetyczne...4 Łącznik drogowy...4

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Akcesoria do zarządzania UPS'em i zasilaniem oraz produkty do szaf 19"

Akcesoria do zarządzania UPS'em i zasilaniem oraz produkty do szaf 19 TM Legendary Reliability Akcesoria do zarządzania UPS'em i zasilaniem oraz produkty do szaf 19" Dodatkowe akcesoria firmy APC zwiększają dostępność systemów oraz zarządzanie zasilaczem UPS w celu ochrony

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej 11/2011 Rok 2, numer 2 Power News TEMATY NUMERU Zadanie na dziś - Stworzyć akumulatorownię Stworzenie akumulatorowni,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika Rev. 17 2014/09/10 UMOWA LICENCYJNA DLA CYBERPOWER POWER PANEL BUSINESS EDITION INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA: TO JEST UMOWA. POPRZEZ INSTALACJĘ TEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Systemy powiadamiania

Systemy powiadamiania Systemy powiadamiania Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem monitorowanie wizualizacja alarm sterowanie rejestracja Zalety systemów powiadamiania Funkcjonowanie budynków i nieruchomości przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

Eaton 9130 Modele: R Rack, 1000-1500 - 2000-3000 VA T Tower, 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA

Eaton 9130 Modele: R Rack, 1000-1500 - 2000-3000 VA T Tower, 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 9130 Modele: R Rack, 1000-1500 - 2000-3000 VA T Tower, 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Podwójna konwersja on-line (VFI) Modele

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady Materiały dydaktyczne Elektrotechnika okrętowa Semestr V Wykłady 1 Temat I (16 h) Wytwarzanie energii elektrycznej na statku Zagadnienia : A. Wymagania ogólne i warunki zainstalowania na statkach głównych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe Wydanie 04/2008 11616350 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo