Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva"

Transkrypt

1 Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Opis UPS Tryby pracy Tryb normalny Tryb pracy bateryjnej (brak zasilania sieciowego) Tryb ładowania baterii (zasilania sieciowego jest obecne) Tryb by-pass Tryb serwisowy Tryb "ECO-MODE" Tryb współpracy z agregatem prądotwórczym Bloki funkcjonalne UPS-a Prostownik Ładowarka Baterie Falownik Automatyczny By-pass By-pass serwisowy Konfiguracje pracy Modularny równoległy System pracy równoległej z centralnym by-passem z by-passem redundantnym z podwójnym by-passem z multi by-passem System Łącznika Statycznego Funkcje specjalne Funkcja oszczędzania energii Energy Saver Funkcja ochrony przed awarią kaskadową Zewnętrzna synchronizacja Instalacja i połączenia elektryczne Instalacja Przyłącza i zabezpieczenia wejścia wyjścia Stopień ochrony (IP) Łatwość serwisowania Chłodzenie Panel sterowania Komendy Pomiary Historia zdarzeń Panel sterowania z graficznym ekranem dotykowym Rozszerzony monitoring baterii: Battery Health Check Dostęp do danych Eksploatacja... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 10 Interfejsy komunikacyjne Komunikacja przez styki bezpotencjałowe Komunikacja przez port szeregowy Bezpośrednie połączenie z siecią LAN (opcja NET VISION) Połączenie z centrum nadzoru (opcja TOP VISION)

3 10.5 Zdalna obsługa, e-serwis Wyposażenie dodatkowe Specyfikacja techniczna 3/ Wymiary i masa Szafa UPS Szafa By-passu Centralnego Szafa Transformatora Separacyjnego By-Passu Normy Kompatybilność elektromagnetyczna Bezpieczeństwo Parametry techniczne Główne zalety produktu Zastosowania Korzyści dla użytkownika Dane środowiskowe i instalacyjne Wentylacja straty cieplne Prądy Wymiarowanie wyłączników Przeciążenie Zdolność zwarciowana na wyjściu falownika Zdolność zwarciowana na wyjściu bypassu Tryb pracy bateryjnej Środowisko pracy Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian opisu technicznego bez powiadomienia. Prosimy o skontaktowanie się z najbliższym przedstawicielstwem SOCOMEC SICON UPS w celu otrzymania najnowszej wersji opisu technicznego. Copyright SOCOMEC SICON UPS Poniższy opis dotyczy zarówno modelu jak i elite, z wyjątkiem zaznaczonych fragmentów. 3

4 stanowi kolejny innowacyjny krok w dziedzinie UPS o mocach od 250kVA do 500kVA. Został zaprojektowany dla zapewnienia pełnej ochrony aplikacji o znaczeniu krytycznym. jest wynikiem ponad 35 letniego doświadczenia SOCOMEC SICON UPS i kontynuacją sukcesów DELPHYS, DELPHYS DS, DELPHYS elite. ZALETY UPS Kompaktowe wymiary Dzięki małym wymiarom wymaga niewielkiej powierzchni montażowej w pomieszczeniach technicznych i zapewnia wysoką gęstość energii (kva/m²). Wszystkie podzespoły są zamontowane w pojedynczej szafie co ułatwia instalację. Energia wysokiej jakości dla każdego rodzaju odbiornika Dzięki sterowaniu wektorowemu i technologii cyfrowej, dostarcza sinusoidalne napięcie wyjściowe z: Doskonałą stabilizacją napięcia nawet w przypadku skoków obciążenia i asymetrii obciążenia, Niskim współczynnikiem THDU nawet w przypadku nieliniowych odbiorników. został stworzony do zasilania wszystkich rodzajów odbiorników bez konieczności ograniczenia mocy: odbiorników nieliniowych z wysokim współczynnikiem szczytu (do 3, bez ograniczenia mocy) i odbiorników o współczynnikach mocy indukcyjnym lub pojemnościowym do 0,9. posiada wysoką zdolność przeciążeniową i niezrównaną zdolność zwarciową w celu pewnego wyzwalania zabezpieczeń po stronie wtórnej UPS-a. Wysoka dostępność i niezawodność posiada redundancję elementów wewnętrznych (redundantne wentylatory, magistrala CAN BUS itp.). Dzięki budowie odpornej na awarie, zapewnia ciągłe bezprzerwowe zasilanie aplikacji krytycznych. Aby podnieść niezawodność i dostępność systemu, oferuje różnorodne możliwości konfiguracji systemu zapewniając elastyczność, rozbudowę mocy i redundancję: - Modularny równoległy UPS lub praca równoległa UPS-ów z by-passem centralnym, - UPS z podwójnym by-passem, redundantnym by-passem lub multi by-passem, - Rozproszony redundantny system zasilania z bezprzerwowymi łącznikami półprzewodnikowymi (LTM lub IT-Switch). Integracja z systemem energetycznym obiektu elite posiada cyfrowo sterowany prostownik z korekcją współczynnika mocy, który pobiera sinusoidalny prąd wejściowy i nie generuje zakłóceń do sieci zasilającej (THDI < 4,5%). Nie posiada wejściowego filtru, co zabezpiecza przed wystąpieniem rezonansu i pojedynczego punktu awarii. Dzięki wejściowemu współczynnikowi mocy (cos ϕ> 0.93), pobór prądu jest zmniejszony o 20% w porównaniu z klasycznym UPS. elite jest również dedykowany do współpracy z sieciami zasilającymi w których występują agregaty prądotwórcze, gdyż nie wymaga przewymiarowania mocy generatora. 4

5 Zaawansowany nadzór nad bateriami, monitoring i sterowanie SOCOMEC SICON UPS skoncentrował swoje wysiłki na zaawansowanych funkcjach monitoringu i ochrony baterii. Funkcja Expert Battery System (EBS) zapobiega przeładowaniu baterii powodującemu przedwczesne awarie, dzięki systemowi ładowania, który jest automatycznie dostosowywany do warunków środowiskowych baterii i do stanu baterii. W połączeniu z osobną ładowarką, funkcja EBS przedłuża żywotność baterii o 50%. Funkcja Battery Health Check (BHC) zwiększa ochronę baterii przed awariami. Ten system kontrolno- pomiarowy pozwala na: precyzyjny monitoring każdej gałęzi baterii UPS-a, automatyczną diagnostykę i korekcję zapobiegającą awariom bloków baterii dzięki procesowi ładowania korekcyjnego prowadzonemu przez system EBS. Oszczędny system UPS Delphys MX zapewnia oszczędności: - Zmniejszone zużycie pobieranej mocy (pobiera o 20 % mniej mocy w porównaniu z tradycyjnymi UPSami), - Wysoka sprawność, dzięki niskim startom przełączania falownika, - Funkcja Energy Saver (UPS-y równoległe) dla poprawy ogólnej sprawności systemu. - Zredukowane przekroje kabli zasilających i zabezpieczeń, - Mała powierzchnia montażowa. Łatwa obsługa Panel kontrolny jest przyjazny dla użytkownika i łatwy w użyciu. Graficzny ekran dotykowy (dostępny jako opcja) pozwala na bezpośredni dostęp do podstawowych funkcji. Ekran daje też dostęp do przebiegów graficznych (np. krzywa rozładowania baterii). Gniazda Com-Slots służą do łatwego zainstalowania "na gorąco" kart interfejsów komunikacyjnych w celu dostosowania zdolności komunikacyjnych do rzeczywistych wymagań użytkownika. zapewnia różnorodne rozwiązania komunikacyjne pozwalające na nadzór, automatyczne zamykanie systemów informatycznych, lokalne lub w sieci LAN. Łatwość obsługi serwisowej - większa dostępność zasilania Komponenty i bloki UPS są dostępne od frontu, łatwe do wyjmowania i demontażu. Zdalna obsługa i e-serwis zapewniają stały kontakt z urządzeniem dzięki zdalnym alarmom i szybką i efektywną diagnostykę. 5

6 1 Wprowadzenie Celem tej dokumentacji jest opis UPS-a, urządzenia on-line z podwójną konwersją energii (VFI-SS-111 zgodnie z normą IEC/EN ) z trójfazowym wejściem i wyjściem. UPS Delphys MX posiada zintegrowany transformator w obwodzie falownika. UPS został zaprojektowany w celu zapewnienia stałego zasilania o wysokiej jakości i wysokiej dostępności dla odbiorników o znaczeniu krytycznym, aby na ich pracę nie miały wpływu zakłocenia ani przerwy w zasilaniu. zapewnia doskonale sinusoidalne napięcie o stabilnej wartości i częstotliwości bez ograniczenia mocy wyjściowej dla: procesów przemysłowych, wyposażenia informatycznego, i innych rodzajów odbiorników liniowych, nieliniowych z współczynnikiem szczytu do 3, oraz ze współczynnikiem mocy indukcyjnej lub pojemnościowej do 0,9. 2 Opis UPS Bypass serwisowy Bypass automatyczn Wejście Bypassu Prostownik Falownik Odbiorniki Wejście prostownika Ładowar ka Bateria składa się z: - Prostownika z trójfazowym wejściem bez przewodu zerowego, który przetwarza napięcie przemienne na stałe i zasila falownik. - Osobnej ładowarki z funkcją Expert Battery System, przeznaczonej do inteligentnego i samo adoptującego zarządzania ładowaniem baterii, - Baterii, która zapewnia zasilanie falownika w czasie braku sieci, - Falownika, który przetwarza napięcie stałe na doskonale stabilne napięcie przemienne. Falownik jest zbudowany z tranzystorów IGBT najnowszej generacji. - Automatycznego by-passu, który bezprzerwowo przełącza zasilanie odbiorników, - By-passu serwisowego, pozwalającego na czynności serwisowe bez przerywania pracy odbiorników. 6

7 3 Tryby pracy 3.1 Tryb normalny W trybie normalnym energia jest przetwarzana w prostowniku (AC/DC) a potem w falowniku (DC/AC) w trybie podwójnej konwersji energii. Parametry na wyjściu UPS są doskonale stabilne i całkowicie niezależne od zmian napięcia i częstotliwości sieci zasilającej. Prostownik zapewnia ciągłe ładowanie baterii. Jeżeli napięcie zasilania znajdzie się poza zakresem tolerancji, bateria natychmiast przejmuje zasilanie falownika. Falownik jest stale zsynchronizowany z wejściem by-passu. W przypadku przeciążenia lub awarii falownika odbiory krytyczne są bezprzerwowo przełączenie na zasilanie z linii by-passu. Ten tryb pracy zapewnia najlepszą ochronę odbiorników krytycznych i jest najczęściej stosowany. 3.2 Tryb pracy bateryjnej (brak zasilania sieciowego) Jeśli nastąpi zanik sieci zasilającej lub jej parametry znajdują się poza zakresem tolerancji falownik jest zasilany z baterii. UPS zasila odbiorniki w trybie pracy bateryjnej wynikający z ilości energii zgromadzonej w baterii (zaprojektowany czas podtrzymania/ aktualne obciążenie). Jeżeli w tym czasie powróci napięcie sieci zasilającej, UPS natychmiast przejdzie w tryb pracy normalnej on-line. Użytkownik jest stale informowany o stanie baterii i pozostałym czasie podtrzymania. Jeśli powrót napięcia sieci do wartości zgodnej z tolerancją nie następuje, UPS pracuje z baterii aż do osiągnięcia granicznego poziomu napięcia baterii. Po tym czasie jest wysyłany alarm do operatora a odbiorniki są bezprzerwowo przełączane na by-pass automatyczny (jeśli jest on zasilany). 3.3 Tryb ładowania baterii (zasilania sieciowego jest obecne) Gdy tylko wróci napięcie zasilania, prostownik a potem ładowarka uruchamiają się automatycznie, zasilając falownik i ładując baterie, z ograniczeniem narastania prądu do 50A/s (parametr regulowany). W razie wyłączenia UPS z powodu całkowitego rozładowania się baterii, możliwy jest automatyczny restart (parametr ustawiany). 3.4 Tryb by-pass Automatyczny by-pass zapewnia automatyczne przełączanie z falownika na zasilanie rezerwowe z sieci i z sieci rezerwowej na falownik. Przełączenie jest dokonywane automatycznie i bezprzerwowo w następujących przypadkach: - przy przeciążeniu wyjścia UPS-a, - przy pełnym rozładowaniu baterii, - przy przegrzaniu, - gdy wystąpi awaria falownika, - gdy wystąpi zwarcie na wyjściu UPS-a. UPS automatycznie bezprzerwowo przełącza się z powrotem na zasilanie z falownika zaraz po ustąpieniu przyczyny uprzedniego przełączenia. 3.5 Tryb serwisowy Tryb serwisowy może być włączony ręcznie przez użytkownika przy pomocy rozłączników. Odbiorniki są zasilane bezpośrednio z sieci elektrycznej poprzez by-pass, co umożliwia wykonanie czynności serwisowych. 7

8 3.6 Tryb "ECO-MODE" W tym trybie pracy odbiorniki są zasilane bezpośrednio z sieci elektrycznej poprzez obwód automatycznego By-passu. System inteligentnego zarządzania kontroluje w sposób ciągły jakość sieci zasilającej. Jeżeli sieć zasilająca by-pass jest nieobecna albo nie utrzymuje parametrów to odbiorniki są automatycznie i natychmiastowo przełączane na falownik. Odbiorniki korzystają ze stałej możliwości korekcji (charakterystycznej dla urządzenia VFI) w razie zakłóceń sieci oraz z możliwości podtrzymania bateryjnego w razie zaniku sieci. Przed powrotem do trybu ECO-MODE, system sprawdza przez 15 minut (regulowane) czy wartość przywróconego napięcia sieci jest zgodna z tolerancją i tylko w takim przypadku przełącza odbiorniki z powrotem na zasilanie z sieci. Tryb pracy ECO-MODE może być zastosowany dla pewnych rodzajów odbiorników lub w mniej ważnych okresach pracy. Może też być używany na stałe dla niektórych rodzajów zastosowań (np. procesy przemysłowe). Tryb ECO-MODE zapewnia wysoką sprawność (ponad 98%) i jest możliwy tylko dla pojedynczej pracy UPS-a. W trybie ECO-MODE, tylko napięcie wyjściowe jest filtrowane. Tryb ECO-MODE może być uruchomiony : Przez użytkownika ręcznie na panelu sterowania lub przez: - Zewnętrzny sygnał podany na kartę ADC wejść/wyjść sygnałowych (styki bezpotencjałowe). - System Zarządzania Budynku (BMS), - Panel zdalnego sterowania, - Oprogramowanie zarządzające TOP VISION, Automatycznie w mniej ważnych okresach pracy przez ustawienia konfiguracyjne dostępne w panelu sterowania. Na przykład, ECO-MODE może być ustawiony na weekend lub na noc, z automatycznym powrotem do normalnego trybu w tygodniowych lub dziennych okresach normalnej pracy. 3.7 Tryb współpracy z agregatem prądotwórczym elite został specjalnie zaprojektowany do współpracy z agregatem prądotwórczym, bez konieczności przewymiarowania mocy agregatu. elite posiada prostownik pobierający sinusoidalny prąd wejściowy z THDI < 4,5% i o wysokim wejściowym współczynniku mocy (cos ϕ> 0.93). Rezultatem tego jest czysty i perfekcyjnie sinusoidalny prąd pobierany przez UPS. Delpys MX Elite nie generuje zakłóceń do źródła zasilania (siec lub agregat prądotwórczy). Dla ułatwienia przejęcia obciążenia przez agregat i dla uniknięcia skoków obciążenia, prostownik posiada funkcję softstartu 50A/s. Szybkość narastania prądu może być zaadaptowana do specyficznych warunków systemu. Co więcej, każdy prostownik posiada programowaną zwłokę startu od 3 do 600s (regulowane), tak że podczas równoległej pracy UPS-ów ich prostowniki mogą być uruchamiane sekwencyjnie jeden po drugim. Pracę i elite można dodatkowo dostosować do warunków wymaganych przez agregat prądotwórczy: - Jeśli agregat jest zagrożony niestabilnością, można wyłączyć synchronizację falownika z siecią bypassu i zablokować możliwość przełączenia na by-pass. - Jeśli agregat ma za małą moc dla danych warunków pracy, istnieje możliwość ograniczenia poboru mocy przez UPS - ładowanie baterii zostaje zatrzymane w celu ograniczenia poboru mocy z agregatu. Te funkcje są ustawiane i mogą być uruchomione osobno. 8

9 wymaga wymiany informacji z agregatem prądotwórczym poprzez styk bezpotencjałowy "zasilanie z agregatu" na standardowej karcie interfejsu. 4 Bloki funkcjonalne UPS-a 4.1 Prostownik Prostownik przetwarza napięcie przemienne na stałe i zasila falownik. Współczynnik mocy wejściowej prostownika jest bardzo wysoki w każdych warunkach pracy (z naładowaną lub rozładowaną baterią), co zmniejsza zużycie mocy wejściowej o 20%. posiada trójfazowy sześciopulsowy prostownik tyrystorowy. elite posiada prostownik w konfiguracji podwójnego mostka, pobierający czystą energię z niezwykle niską zawartością harmonicznych (THDI < 4,5%) bez potrzeby stosowania dodatkowych filtrów. Mostek prostownika jest zabezpieczony przy pomocy ultraszybkich bezpieczników. 4.2 Ładowarka Dzięki osobnej ładowarce i nowatorskiej funkcji Expert Battery System (EBS) życia baterii jest znacznie przedłużony. W normalnym trybie pracy bateria jest odłączana od szyny DC falownika, tak że nie jest narażona na oddziaływanie tętnień napięcia wytwarzanych przez mostek falownika. zarządza procesem ładowania baterii dzięki technologii Expert Battery System EBS. Pozwala ona na: Sprawdza dostępność baterii przy pomocy automatycznego (lub ręcznego) testu, z pokazaniem stanu baterii. Ładuje baterie przy użyciu samo adaptującego algorytmu zależnie od warunków środowiskowych baterii. Ta funkcja zapobiega skutecznie przeładowaniu baterii z powodu stałego podania napięcia ładowania wymuszonego, co może spowodować przyspieszoną korozję płyty dodatniej. Reguluje napięcie baterii stosownie do temperatury w pomieszczeniu lub w szafie bateryjnej. Chroni przed głębokim rozładowaniem. Wyświetla parametry baterii na panelu sterowania. Informuje o: - pozostałym czasie pracy bateryjnej (w minutach), - pozostałej pojemności (w Ah i %), - temperaturze, - prądzie i napięciu, - trzy ostatnie zapamiętane znaczące charakterystyki rozładowania baterii, które mogą być wyświetlone na wyświetlaczu graficznym. 9

10 4.3 Baterie W czasie nieobecności sieci falownik jest zasilany z baterii. Baterie są zwymiarowane dla zapewnienia pracy falownika z nominalną mocą przez wymagany czas. Baterie kwasowo ołowiowe VRLA nie wymagają dodawania elektrolitu. Mogą być stosowane również baterie wykonane w innej technologii: z ciekłym elektrolitem lub niklowo-kadmowe. Baterie mogą być umieszczone na stojaku lub w szafie bateryjnej. Opcjonalna karta "kontrola izolacji baterii" sprawdza rezystancję izolacji biegunów baterii względem masy. W przypadku zadziałania zdalnego wyłącznika bezpieczeństwa (wył. Ppoż.) możliwe jest odłączenie obwodu baterii od zasilacza UPS przy wykorzystaniu dodatkowego aparatu z cewką wybijakową. i MX elite mogą prowadzić dokładny monitoring stanu baterii dzięki funkcji Battery Health Check (BHC). Ta wbudowana funkcja szczegółowo monitoruje parametry baterii: prąd każdej z gałęzi baterii, napięcie każdego segmentu lub monobloku (w zależności od opcji). Analiza parametrów w połączeniu z diagnostyką pozwalają na zlokalizowanie zbyt dużej różnicy pomiędzy blokami baterii i dzięki temu miejsca awarii. Ta funkcja zapewnia automatyczną korekcję ładowania baterii przez ładowarkę UPS-a. Dokładny monitoring pozwala też na łatwą diagnostykę i podjęcie działań prewencyjnych w celu zapobieżenia wpływowi awarii baterii na stan pracy UPS-a. 4.4 Falownik Falownik przetwarza napięcie stałe na trójfazowe napięcie przemienne. Źródłem napięcia stałego jest: prostownik w trybie normalnym, gdy zasilanie prostownika jest w granicach tolerancji, bateria, gdy brak jest zasilania prostownika. Falownik jest zbudowany z trójfazowego mostka IGBT, transformatora separacji galwanicznej (w standardzie) i filtra LC na wyjściu mostka falownika. Zapewnia to doskonale sinusoidalne napięcie, doskonałej jakości zarówno pod względem wartości jak i częstotliwości. Zastosowanie najnowszych tranzystorów IGBT w połączeniu z nową metodą sterowania przy pomocy modulacji wektora przestrzennego SVM (Space Vector Modulation) i ze sterowaniem cyfrowym pozwala na optymalne sterowanie mostka falownika, zapewniając: Wysoką sprawność nawet przy niepełnym obciążeniu, Niską zawartość harmonicznych napięcia przy odbiornikach nieliniowych, Szybką odpowiedź na 100% skoki jednostkowe obciążenia. Właściwość "Zimnego Startu" umożliwia uruchomienie UPS przy pracy bateryjnej podczas braku sieci. został zaprojektowany do zasilania bez ograniczenia mocy wyjściowej: - Odbiorników nieliniowych ze współczynnikiem szczytu do 3; - Odbiorników o współczynniku mocy od indukcyjnej do 0,9 pojemnościowej. Uwaga: wsp. mocy wyjściowej poszczególnych faz jest wyświetlany na panelu sterowania. Nawet w najgorszych warunkach pracy falownik gwarantuje napięcie wysokiej jakości. Falownik posiada wysoką zdolność przeciążeniową i niezrównaną czułość na awarie na wyjściu UPS-a w celu pewnego wyzwalania zabezpieczeń za UPS-em. 10

11 4.5 Automatyczny By-pass Automatyczny by-pass przełącza zasilanie odbiorników z falownika na sieć rezerwową i z powrotem, bez przerw ani zakłóceń w obwodzie odbiorników, w razie awarii lub dla wykonania czynności serwisowych. Przełączenie jest możliwe tylko wtedy, gdy falownik jest zsynchronizowany z siecią by-passu a jej napięcie jest obecne i jest w granicach tolerancji. Operacja ta jest w pełni kontrolowana przez system sterowania UPS-a, i może być przeprowadzona ręcznie przez operatora z panelu sterowania, lub automatycznie w razie awarii falownika, zwarcia na wyjściu, przeciążenia lub nadmiernej temperatury. Automatyczny powrót do trybu pracy falownikowej jest możliwy, gdy ustanie przyczyna, która spowodowała uprzednie automatyczne przełączenie. Gdy napięcie sieci by-passu jest poza tolerancją, lub falownik nie jest zsynchronizowany z siecią pracuje on z częstotliwością własną. Wtedy to przełączenie jest niemożliwe. Przeciążalność UPS jest zależna od czasu przeciążenia. Gdy czas przeciążenia jest przekroczony, odbiorniki są przełączane na by-pass (jeśli zasilanie by-passu jest w granicach tolerancji). Po ustąpieniu przeciążenia następuje automatyczny powrót do trybu pracy falownikowej. Przełączenie jest możliwe tylko wtedy gdy napięcia i częstotliwości za UPS-em i przed UPS-em są takie same. Jeśli napięcia lub układ sieci za UPS-em i przed UPS-em są odmienne należy użyć transformatora separacyjnego w linii by-passu. Wysoka zdolność zwarciowa by-passu zapewnia selektywność działania zabezpieczeń przed by-passem i za UPS-em. UPS może być wyposażony w zabezpieczenie przed podaniem napięcia falownika na wejście sieci w trybie pracy bateryjnej w razie awarii automatycznego wewnętrznego by-passu. Funkcja ta uruchamia wyłącznik ochronny na wejściu linii by-passu automatycznego. Wejściowy wyłącznik lub rozłącznik bezpiecznikowy musi być wyposażony w obwód zdalnego wyzwalania, który jest sterowany sygnałem sterującym ochroną przed napięciem zwrotnym. 4.6 By-pass serwisowy Przełączenie na by-pass serwisowy jest dokonywane ręcznie. Na panelu sterowania jest dostępna interaktywnie wspomagana procedura, w celu uniknięcia pomyłek. Prostownik, ładowarka, falownik i by-pass automatyczny są wyłączone i odseparowane od sieci. Bateria jest separowana dzięki wyłącznikowi ochronnemu by-passu serwisowego. W celu umożliwienia obsługi serwisowej odbiorniki są zasilane bezpośrednio z sieci poprzez by-pass ręczny. Powtórne załączenie w tryb normalny jest prowadzone przy pomocy interaktywnej procedury startu. Proces ten jest ułatwiony dzięki zastosowaniu graficznego ekranu dotykowego (opcja). 11

12 5 Konfiguracje pracy jest zaprojektowany w celu spełnienia najsurowszych wymagań co do dostępności, elastyczności i możliwości rozbudowy. oferuje różne konfiguracje pracy równoległej w celu zapewnienia: Redundancji: gdy jeden z UPS-ów ulegnie awarii, to pozostałe UPS-y przejmują pełne obciążenie i odbiory są zasilane bez żadnych zakłóceń. Rozbudowy mocy: kolejny UPS może być dołączony do pracy równoległej w celu zwiększenia mocy systemu. Moc odbiorników wymaga aby pracowały wszystkie UPS-y. W celu ograniczenia prądu rozruchu systemu pracy równoległej możliwe jest sekwencyjne załączanie UPSów lub modułów ze zwłoką czasową. W celu wyższej dostępności jednostek lub modułów UPS można być aktywować alarm "utrata redundancji". Magistrala synchronizacji jest wykonana w odpornej na awarie topologii pętlowej, która pozwala na zasilania odbiorów bez wyłączenia UPS-ów, nawet w przypadku gdy pętla synchronizacji zostanie przerwana. Wówczas wysyłany jest alarm do operatora. 5.1 Praca równoległa System pracy równoległej zbudowany jest z kompletnych jednostek UPS, z których każda posiada prostownik, baterie akumulatorów, falownik oraz wewnętrzny by-pas automatyczny i ręczny. W tym systemie możliwe jest zrealizowanie układu redundancyjnego n+1 ( maksymalnie 6 jednostek) lub elastyczne zwiększanie całkowitej mocy systemu UPS (maksymalnie do 6 jednostek). Modularny system pracy równoległej umożliwia dołączanie kolejnych jednostek UPS w dowolnym momencie eksploatacji systemu, nawet jeśli nie przewidywał tego pierwotny projekt systemu zasilania elektrycznego obiektu. Jednostka UPS 5.2 System pracy równoległej z centralnym by-passem System pracy równoległej z centralnym by-pasem zbudowany jest z jednostek UPS zawierających prostownik, baterie akumulatorów i falownik oraz z centralnego by-pasu automatycznego i ręcznego, wspólnego dla wszystkich jednostek UPS. Znamionowy prąd by-pasu centralnego dobierany jest dla docelowej mocy systemu UPS. W tym systemie możliwe jest zrealizowanie układu redundancyjnego n+1 ( maksymalnie 6 jednostek) lub planowe zwiększanie całkowitej mocy systemu UPS (maksymalnie do 6 jednostek). Dla układu redundantnego składającego się z co najmniej 2+1 jednostek, system z centralnym by-pasem charakteryzuje się większą niezawodnością - większy MTBF (meantime between failures czas pracy bezawaryjnej) od systemu pracy równoległej. Moduł 12

13 5.3 z by-passem redundantnym System pracy równoległej z redundantnym automatycznym by-pasem zbudowany jest z jednostek UPS zawierających prostownik, baterie akumulatorów i falownik oraz z redundantnego centralnego by-pasu automatycznego i ręcznego, wspólnego dla wszystkich jednostek UPS. Redundancja centralnego by-pasu zwiększa niezawodność i dostępność całego systemu UPS. Podstawowy by-pas automatyczny rezerwowany jest przez automatyczny by-pas nadmiarowy, pracujący w trybie stand-by. W przypadku awarii by-pasu podstawowego, by-pas nadmiarowy w sposób bezprzerwowy przejmuje funkcje by-pasu podstawowego. Dodatkowo takie rozwiązanie redukuje MTTR (meantime to repair czas niedostępności urządzenia). 5.4 z podwójnym by-passem System pracy równoległej z dwoma by-pasami centralnymi zbudowany jest z jednostek UPS zawierających prostownik, baterie akumulatorów i falownik oraz z dwóch centralnych by-pasów automatycznych i ręcznych, wspólnych dla wszystkich jednostek UPS. Znamionowy prąd każdego by-pasu centralnego dobierany jest dla docelowej mocy całego systemu UPS. Taki system dedykowany jest do zasilania dwóch niezależnych grup odbiorników. Takie rozwiązanie daje następujące korzyści: bezpieczna eksploatacja systemu poprzez ograniczenie ryzyka wzajemnych zakłóceń miedzy dwiema grupami odbiorników zwiększenie niezawodności zasilania możliwość serwisowania systemu w ruchu przy zachowaniu zasilania napięciem gwarantowanym 5.5 z multi by-passem System pracy równoległej z multi by-pasem zbudowany jest z jednostek UPS zawierających prostownik, baterie akumulatorów i falownik oraz z grupy by-pasów automatycznych i ręcznych dedykowanych do konkretnych grup odbiorników. Szafy by-pasów mogą być montowane przy systemie UPS lub przy poszczególnych grupach odbiorników. Rozwiązanie to, daje następujące korzyści: selektywne automatyczne odłączanie uszkodzonych grup odbiorników inteligentne zarządzanie rozdziałem energii z systemu UPS możliwość oddzielnego serwisowania wybranych elementów systemu możliwość rozbudowy systemu multi by-pas w zależności od potrzeb dedykowany by-pas dla każdej grupy odbiorników 13

14 5.6 STS - bezprzerwowe elektroniczne systemy przełączania > Wzajemne rezerwowanie niezależnych systemów STS (LTM lub IT SWITCH) - to urządzenie, którego zadaniem jest podwyższenie niezawodności systemu zasilania poprzez wybór lepszego jakościowo źródła zasilania. Zasada pracy polega na bezprzerwowym przełączeniu odbiorów na źródło zasilania o parametrach mieszczących się w granicach tolerancji. Możliwości techniczne i zalety LTM i IT SWITCH: Mając do wyboru dwa źródła zasilania użytkownik określa priorytet zasilania z linii 1 lub 2. LTM lub IT SWITCH w sposób ciągły nadzoruje jakość energii przesyłanej do odbiorów, a w przypadku zaniku, bądź zmian jakości napięcia poza granice tolerancji następuje przełączenie odbiorów na drugie źródło zasilania. Przełączenie odbywa się bezprzerwowo pod warunkiem zsynchronizowania źródeł zasilania. Przełączanie źródeł zasilania jest możliwe również przy ich braku synchronizacji, ale wówczas przerwa w zasilaniu może trwać do 20ms w zależności od momentu przełączenia i od przesunięcia fazowego źródeł napięcia. Dwie linie zasilające są od siebie separowane galwanicznie, a zakłócenia w jednej z nich w żaden sposób nie oddziaływują na drugą. Wszystkie decyzje o przełączaniu źródeł zasilania powstają niezależnie w logice LTM lub IT SWITCH, która nie jest połączona z żadną elektroniką zewnętrzną. Uszkodzenie LTM lub IT SWITCH nie powoduje zaniku napięcia na odbiorach. Każde ze źródeł można serwisować osobno bez utraty gwarantowane zasilania odbiorników Pracę LTM można monitorować poprzez software TOP VISION w środowisku Windows. 6 Funkcje specjalne 6.1 Funkcja oszczędzania energii Energy Saver Funkcja jest dostępna w konfiguracji: pracy równoległej, równoległej z centralnym by-passem lub pracy równoległej z multi by-passem. Zapewnia ona zachowanie dostępności zasilania a jednocześnie pozwala na oszczędzanie energii elektrycznej przez automatyczne dostosowanie ilości jednostek UPS zasilających odbiorniki do aktualnej mocy odbiorników. Nadmiarowe jednostki UPS są przełączone w tryb aktywnej gotowości, co pozwala na zmniejszenie strat mocy a jednocześnie na zachowanie redundancji wymaganej przez odbiorniki krytyczne. Gdy zapotrzebowanie na moc wzrasta, falowniki są automatycznie stopniowo włączane. Funkcja ta może być wyłączona dla określonych warunków pracy, gdy wymagana jest stała praca równoległa wszystkich jednostek. 14

15 6.2 Funkcja ochrony przed awarią kaskadową Ta funkcja występuje tylko w konfiguracjach równoległych z centralnym by-passem, podwójnym by-passem, by-passem redundantnym lub multi by-passem. Ochrona przed awarią kaskadową zapobiega przenoszeniu się awarii falownika (zwarcie) przez szybkie odłączenie uszkodzonego modułu od zbiorczych szyn wyjściowych. Zatem nie ma żadnego ryzyka całkowitego wyłączenia, które zakłóciłoby zasilanie odbiorników. 6.3 Zewnętrzna synchronizacja Opcjonalna funkcja ACS (Automatic Cross Synchronisation) wbudowana w (nie trzeba dołączać zewnętrznego urządzenia) utrzymuje wyjście lub MX elite w synchronizacji z zewnętrznym źródłem energii lub z drugim niezależnym UPS-em. (pojedynczym lub systemem pracy równoległej). 7 Instalacja i połączenia elektryczne jest dostosowany do pracy we wszystkich układach sieci. Jeśli jest konieczne dokonanie zmiany układu sieci przed UPS-em i za UPS-a, musi być dodany transformator separacyjny. 7.1 Instalacja ma niewielkie wymiary a wszystkie elementy są zintegrowane w jednej obudowie, łatwej do montażu i wykonania połączeń. UPS może stać przy ścianie, nie jest wymagany dostęp obsługowy z tyłu. Karty komunikacji mogą być włożone do gniazda «Com-Slots» bez konieczności wyłączania UPS-a i są łatwo dostępne od frontu urządzenia. 7.2 Przyłącza i zabezpieczenia wejściowe/ wyjściowe Zaciski przyłączeniowe są dostępne w przedniej dolnej części obudowy (wprowadzenie kabli od góry jako opcja). Przekroje przewodów przyłączeniowych i wielkości zabezpieczeń są opisane w instrukcji użytkownika Przyłącza wejść i zabezpieczenia przewodów W standardowym wykonaniu prostownik i by-pass mogą być zasilane z: Tego samego źródła: ma wejście: 3 fazy + przewód zerowy + przewód ochronny PE, wspólne dla prostownika i by-passu, Dwóch niezależnych źródeł: ma wejście prostownika : 3 fazy + przewód ochronny PE i wejście by-passu : 3 fazy + przewód zerowy + przewód ochronny PE Przyłącza przewodów wyjściowych Urządzenia informatyczne mają nieliniowy charakter obciążenia, co może powodować duży prąd w przewodzie zerowym, większy niż nominalny prąd fazowy. To zjawisko może powodować przeciążenia i przegrzanie, zwłaszcza przewodu zerowego. Przekrój przewodu zerowego musi być zatem większy niż minimalny wymagany przekrój przewodu fazowego z powodu harmonicznych. 7.3 Stopień ochrony (IP) Standardowy stopień ochrony to IP 20 wg IEC60529 (wyższe stopnie ochrony do IP42 są dostępne na zamówienie). Wszystkie części systemu są zabezpieczone przed bezpośrednim dotykiem. 15

16 7.4 Zdolność serwisowa jest wykonany z łatwo wyjmowanych modułów i podzespołów. Takie rozwiązanie zapewnia szybkie wykonanie serwisu prewencyjnego i zmniejsza MTTR (Mean Time To Repair). Wszystkie moduły są dostępne od czoła UPS-a. 7.5 Chłodzenie Redundantny system wentylacji zapewnia ciągłość pracy. UPS może być wyposażony we wskaźnik awarii wentylatorów. Wlot powietrza chłodzącego jest zlokalizowany na dole z przodu UPS-a, a wylot na górze urządzenia. 16

17 8 Panel sterowania Schemat blokowy Wyświetlacz graficzny Wskaźnik świetlny stanu Panel sterowania pokazuje wszystkie informacje wymagane przez użytkownika do sprawnej eksploatacji. Panel jest przyjazny dla użytkownika i łatwy w użyciu. Panel sterowania posiada schemat blokowy UPS-a z sygnalizacją diodową, wyświetlacz graficzny, 4 klawisze nawigacyjne i wskaźnik świetlny stanu. Panel jest przyjazny dla użytkownika i łatwy w użyciu dzięki bezpiecznym automatycznym procedurom. Diody LED pokazują tryb pracy UPS-a. Wskaźnik świetlny zapewnia informację o stanach pracy UPS: Zielony: normalny tryb pracy Żółty: zasilanie w trybie by-passu automatycznego Czerwony: brak zasilania odbiorów Czerwony migający: bliskie wyłączenie. Wyświetlacz graficzny posiada 8 linii po 40 znaków. Zapewnia dostęp do pomiarów, stanu pracy i szczegółowego rejestru zdarzeń. Pozwala też na ustawienie parametrów takich jak: tryb pracy, test baterii, zegar i język... Gdy wystąpi alarm, na ekranie jest automatycznie wyświetlany i włączany jest sygnał dźwiękowy. Wciskając przycisk "OK" można wyłączyć sygnał dźwiękowy a komunikat jest dalej wyświetlany tak długo, jak długo alarm jest aktywny. Dostęp do niektórych poziomów menu takich jak sterowanie i konfiguracja jest chroniony przy pomocy kodu. Wskaźnik poziomu obciążenia jest stale wyświetlany w części dolnej panelu. Gdy UPS pracuje z baterii, panel sterowania wyświetla dostępny czas podtrzymania bateryjnego. W pracy równoległej panel sterowania każdej z jednostek pozwala na wyświetlanie parametrów, ustawianie parametrów i sterowanie zarówno pojedynczą jednostką jak i całym systemem pracy równoległej. 17

18 8.1 Komendy Procesy: "Automatyczny restart" lub "Przełączenie na bypass ręczny" są automatyczne i interaktywne. System prowadzi użytkownika przy pomocy instrukcji wyświetlanych na ekranie, w celu uniknięcia pomyłek operacyjnych. Komenda "odbiory na sieć" umożliwia ręczne przełączanie odbiorników z falownika na zasilanie z sieci poprzez static switch. Komenda "odbiory na falownik" umożliwia ręczne przełączenie odbiorników z rezerwowej sieci na zasilanie z falownika, poprzez przełącznik statyczny. Komendy są wyświetlane tylko jeśli są dostępne, na przykład jeśli UPS pracuje to menu "automatyczny restart" znika. 8.2 Pomiary To menu pozwala na wyświetlenie pomiarów UPS-a. Pomiary prostownika: napięcia międzyfazowe i częstotliwość wejściowa, prąd i napięcie wyjściowe prostownika. Pomiary baterii: napięcie, prąd (ładowania/rozładowania) i temperatura Pomiary sieci by-passu: napięcia międzyfazowe i częstotliwość. Pomiary falownika: napięcia międzyfazowe i częstotliwość. Pomiary wyjścia: napięcia międzyfazowe i fazowe, prądy, częstotliwość, moc czynna, moc pozorna, współczynnik mocy (indukcyjny, pojemnościowy lub rezystancyjny) i wsp. szczytu. 8.3 Historia zdarzeń Pamięć zdarzeń (Log) pozwala na zapisywanie wszystkich informacji (alarmów, statusu i komend) które wystąpiły podczas pracy. Ze względu na bezpieczeństwo danych pamięć jest zasilana z niezależnego źródła. Log może nagrywać do 500 zdarzeń zgodnie z zasadą FIFO (First In - First out, zapisywanie w kolejności pojawienia się). Gdy log jest pełny, najnowsze zdarzenia są nadpisywane na najstarsze. 18

19 9 Panel sterowania z graficznym ekranem dotykowym posiada kolorowy graficzny ekran dotykowy (- opcja). Menu Panel dotykowy Wskaźnik świetlny Panel sterowania składa się z graficznego ekranu dotykowego i wskaźnika świetlnego pokazującego stan UPS-a. Wskaźnik świetlny pokazuje ogólny stan UPS-a i stan obciążenia. Interaktywny, intuicyjny i przyjazny dla użytkownika panel dostarcza wszelkich informacji o systemie, umożliwiając efektywną i bezpieczną pracę użytkownika. Ekran graficzny pozwala na dostęp do historii wydarzeń. Pozwala też na ustawianie niektórych parametrów takich jak: tryb pracy, zegar, język, konfiguracja JBUS itd. Niektóre pozycje menu takie jak sterowanie i ustawienia są chronione kodem dostępu. 9.1 Rozszerzony monitoring baterii: Battery Health Check może być wyposażony (opcjonalnie) w funkcję Battery Health Check (BHC). Funkcja ta, w połączeniu z wyświetlaczem graficznym, wizualizuje wynik pomiarów BHC (prądy, napięcia gałęzi, napięcia monobloków). Szczegółowe dane zawarte są w specyfikacji technicznej BHC. 19

20 9.2 Dostęp do danych Dotknięcie odpowiedniej ikony na wyświetlaczu (np. ikony baterii ) powoduje wyświetlenie pomiarów, stanów, komend i trzy ostatnie przebiegi rozładowania baterii. Dotknięcie ikony, pozwala na dostęp do pomiarów wyjściowych (napięć, prądów, mocy pozornej, mocy czynnej, wsp. mocy, wsp. obciążenia), wykresy graficzne przebiegu mocy obciążenia (w kva i %). Przykład graficznego wykresu przebiegu mocy obciążenia: W konfiguracji równoległej na każdym z paneli jest dostęp do danych całego systemu. Podczas pracy w trybie bateryjnym, pozostały czas podtrzymania wyświetlany jest na ekranie. Z panelu każdej jednostki UPS można uzyskać dostęp do danych innych jednostek (stan, alarmy, pomiary, historia zdarzeń ). 9.3 Operacje Ekran graficzny współpracuje z interaktywnym przewodnikiem w celu pomocy użytkownikowi podczas przeprowadzania takich operacji jak "automatyczny start" i "przełączenie na by-pass serwisowy". Operacje te są wspomagane przez automatyczne procesy interaktywne. Użytkownik powinien wykonywać instrukcje pojawiające się na ekranie, które prowadzoną go przez procedury w celu uniknięcia pomyłki. Gdy występuje alarm, ikona jest automatycznie wyświetlana na ekranie i włącza się sygnał dźwiękowy. 20

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 250 kva DO 500kVA. Seria DELPHYS MX

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 250 kva DO 500kVA. Seria DELPHYS MX 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 250 kva DO 500kVA Seria DELPHYS MX 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 60 kva DO 200kVA. Seria DELPHYS MP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 60 kva DO 200kVA. Seria DELPHYS MP SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 60 kva DO 200kVA Seria DELPHYS MP DELTA POWER Sp. z o.o. Siedziba: ul. Potocka 4, 01-652 Warszawa, tel. (022) 832 12 72,

Bardziej szczegółowo

Opis technologii Specjalizowane zasilanie do zróżnicowanych zastosowań

Opis technologii Specjalizowane zasilanie do zróżnicowanych zastosowań Specjalizowane zasilanie do zróżnicowanych zastosowań rozwiązania przeznaczone dla wymagających aplikacji i sprzętu SITE_141_A > Wysoka jakość energii elektrycznej [str.91] Zasilanie odbiorników teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA LEGRAND IS THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES UPS konwencjonalny jednofazowy UPS o podwójnej konwersji

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

od 1100 do 11000 VA Całościowe profesjonalne rozwiązania służące zapewnieniu ochrony i dostępności infrastruktury IT

od 1100 do 11000 VA Całościowe profesjonalne rozwiązania służące zapewnieniu ochrony i dostępności infrastruktury IT od 00 do 000 VA Całościowe profesjonalne rozwiązania służące zapewnieniu ochrony i dostępności infrastruktury IT Elementy infrastruktury, takie jak sieci informatyczne, systemy sieciowe i nowoczesne sieci

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ROZBUDOWANY PANEL LCD (EVS) UPS zabezpiecza urządzenia do niego podłączone przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, a także eliminuje możliwość uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40 Zasilacze impulsowe MDR 10-100 W Zasilacze serii MDR przeznaczone są do zasilania urządzeń elektroniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji. Zbudowano je w oparciu o przetwornicę impulsową co umożliwiło

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Zasilanie rezerwowe - UPS

Zasilanie rezerwowe - UPS power solutions 2011 Zasilanie rezerwowe - UPS Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej do zasilania komputerów, a zwłaszcza serwerów. Dzięki ich zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania zmniejsza

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Analiza pracy bezprzerwowych układów zasilania UPS z wykorzystaniem rejestratora TOPAS 1000 dr inż. Andrzej Firlit 11.06.2014 1 Rodzaje UPS-ów Standby UPS Zasilacze pracujące

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne Systemów Zasilania Bezprzerwowego UPS-ów Digital Energy Serii LP 11 / 3-5 - 6-8 - 10 kva

Dane Techniczne Systemów Zasilania Bezprzerwowego UPS-ów Digital Energy Serii LP 11 / 3-5 - 6-8 - 10 kva GE Consumer & Industrial Power Protection Dane Techniczne Systemów Zasilania Bezprzerwowego UPS-ów Digital Energy Serii LP 11 / 3-5 - 6-8 - 10 kva Producent: GE Consumer & Industrial SA General Electric

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

UPS STS. B9600FXS 400 do 800 kva Kon guracja 3/3. B9000FXS 60 do 300 kva Kon guracja 3/3 Podwójna konwersja on-line

UPS STS. B9600FXS 400 do 800 kva Kon guracja 3/3. B9000FXS 60 do 300 kva Kon guracja 3/3 Podwójna konwersja on-line ICT Industry Katalog STS STS100/300 25 do 3000 A 1-fazowy i 3-fazowy Przełącznik Statyczny Biegun neutralny przełączany lub stały Blokada przełączania w przypadku awarii Zabezpieczenie backfeed : 110 do

Bardziej szczegółowo

Eaton 5125RM Modele: 6000 VA

Eaton 5125RM Modele: 6000 VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5125RM Modele: DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model rackowy lub wolnostojący (2 w 1) Moc wyjściowa VA 6000 Moc rzeczywista W 5400 Współczynnik

Bardziej szczegółowo

MGE Galaxy 5500. 20/30/40/60/80/100/120 kva. Połączenie niezawodności i elastyczności

MGE Galaxy 5500. 20/30/40/60/80/100/120 kva. Połączenie niezawodności i elastyczności MGE Galaxy 5500 20/30/40/60/80/100/120 kva Połączenie niezawodności i elastyczności Nowoczesny system ochrony zasilania trójfazowego o mocy 20-120 kva zaprojektowany z myślą o różnorodnych zastosowaniach

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Międzynarodowych CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Międzynarodowych CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZASTOSOWANIE elektronika i automatyka przemysłowa energetyka systemy gwarantowanego zasilania współpracujące z baterią akumulatorów automatyka i sygnalizacja pożarowa telekomunikacja systemy zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Eaton 5130 Modele: 1250 1750-2500 - 3000 VA

Eaton 5130 Modele: 1250 1750-2500 - 3000 VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5130 Modele: 1250 1750-2500 - 3000 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model rackowy lub wolnostojący (2 w 1) Moc wyjściowa VA 1250 1750

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 Model : - Producent : - Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT1500I Zalety Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne Systemów Zasilania Bezprzerwowego UPS-ów firmy Digital Energy Serii LP 33 / kva 400 Vac CE Seria 0

Dane Techniczne Systemów Zasilania Bezprzerwowego UPS-ów firmy Digital Energy Serii LP 33 / kva 400 Vac CE Seria 0 Digital Energy TM LP Se ries Digital Energy T M LP Series Digital Energy TM LP Series GE Consumer & Industrial Power Protection Dane Techniczne Systemów Zasilania Bezprzerwowego UPS-ów firmy Digital Energy

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji PSV 2465-12

Instrukcja obsługi i instalacji PSV 2465-12 Zasilacze 24 VDC/6.5 A Akumulator 12 Ah / Stopień zabezpieczenia 3 Instrukcja obsługi i instalacji PSV 2465-12 OPIS PSV 2465-12 jest nowoczesnym zasilaczem z podtrzymaniem akumulatorowym, opracowanym w

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne. LP 33 Series 10 20 30 40 kva. Digital Energy Systemy Zasilania Bezprzerwowego UPS-y. GE Digital Energy Power Quality

Dane Techniczne. LP 33 Series 10 20 30 40 kva. Digital Energy Systemy Zasilania Bezprzerwowego UPS-y. GE Digital Energy Power Quality GE Digital Energy Power Quality Dane Techniczne Digital Energy Systemy Zasilania Bezprzerwowego UPS-y LP 33 Series 10 20 30 40 kva 400 Vac CE Seria 5 GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Eaton 9130 Modele: R Rack, 1000-1500 - 2000-3000 VA T Tower, 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA

Eaton 9130 Modele: R Rack, 1000-1500 - 2000-3000 VA T Tower, 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 9130 Modele: R Rack, 1000-1500 - 2000-3000 VA T Tower, 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Podwójna konwersja on-line (VFI) Modele

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014 Model : - Producent : - BE400-CP Zalety Powiadomienie o awarii akumulatora Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

MGE TM Galaxy TM 7000

MGE TM Galaxy TM 7000 MGE TM Galaxy TM 7000 Sprawność zasilania dla ciągłości działania systemów biznesowych 160/200/250/300/400/500kVA Wydajna ochrona zasilania trójfazowego o szerokich możliwościach dostosowania do specyficznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Niezawodne zasilanie Zasilacze dopasowane do aplikacji

Niezawodne zasilanie Zasilacze dopasowane do aplikacji Niezawodne zasilanie Zasilacze dopasowane do aplikacji Brak akceptacji dla awarii w układach automatyki? Nasze zasilacze pracują niezawodnie! Budowa maszyn Budowa statków PRO-M Do wszelkich aplikacji po

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

PSPower.pl MULTIFAL. Najbardziej wszechstronne urządzenie do zasilania. Parametry Sposób pracy. www.pspower.pl. v1.0 2014-05-21 PSPower

PSPower.pl MULTIFAL. Najbardziej wszechstronne urządzenie do zasilania. Parametry Sposób pracy. www.pspower.pl. v1.0 2014-05-21 PSPower Najbardziej wszechstronne urządzenie do zasilania MULTIFAL Parametry Sposób pracy v1.0 2014-05-21 PSPower Główne cechy: MUTIFAL Basic: Funkcja zasilacza UPS (automatyczne przełączanie źródeł zasilania).

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT ZADANIE I Numer sprawy:38/zp/2012 Nazwa i typ urządzenia poz. 1 Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i typ urządzeń poz. 2 Nazwa i typ urządzeń - poz.3

Bardziej szczegółowo

Największe zagęszczenie mocy / najmniejsza zajętość powierzchni. Unikalna konstrukcja i technologia

Największe zagęszczenie mocy / najmniejsza zajętość powierzchni. Unikalna konstrukcja i technologia Zasilacz UPS Mega Power+ V2 firmy Gamatronic prezentuje nowe podejście do działania systemów zasilania awaryjnego. Ten prawdziwie modułowy zasilacz UPS o mocy 250 kva/250 kw odznacza się najwyższą mocą

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM. ATyS 3s. Instrukcja obsługi i użytkowania. GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y

PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM. ATyS 3s. Instrukcja obsługi i użytkowania. GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM ATyS 3s Instrukcja obsługi i użytkowania Spis treści ASORTYMENT PRZEŁĄCZNIKOW ATyS 3 OGÓLNA PREZENTACJA 4

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy

Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy Automatyka Budynków Automatyka Przemysłowa Systemy Informacje o produkcie Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy Przekaźniki programowalne easy400, 600, 800 Połączenia logiczne zamiast oprzewodowania

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV

Inteligentna platforma CCTV MC 10, MC 11 19 szafka zasilająca dla kart EUROCARD Szafki zasilające MC 11 mogą pomieścić i zasilać 11 modułów EUROCARD Siqura, mocowanych w szafach typu RACK. Sercem MC 11 jest silny zasilacz, oparty

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK SI OWNI RPB-7

STEROWNIK SI OWNI RPB-7 STEROWNIK SI OWNI RPB-7 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE APARATURA PRZEZNACZENIE Sterownik RPB-7 jest przeznaczony do pełnego nadzoru i automatycznego sterowania pracą siłowni prądu stałego. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ S I E Ć BATERIA LAD. EKSPLOAT. LAD. PODTRZYM. START STOP Pulpit nastawczo-kontrolny zespołu prostownikowego Zespół prostownikowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Katalog zasilaczy i transformatorów. Zasilacze i Transformatory ABL z pełną niezawodnością

Katalog zasilaczy i transformatorów. Zasilacze i Transformatory ABL z pełną niezawodnością Katalog zasilaczy i transformatorów Zasilacze i Transformatory ABL z pełną niezawodnością Jedno / Trójfazowe 0...00 VAC / W...60W Zasilacze uniwersalne typu SLIM Duże możliwości i większa wydajność dla

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH Typ DKS-32 ENERGOAUTOMATYKA s.c. 52-215 Wrocław ul. Nefrytowa 35 tel/fax (+48) 071 368 13 91 www.energoautomatyka.com.pl 2 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

SINLINE Pro 10 kva. Karta produktu. www.ever.eu

SINLINE Pro 10 kva. Karta produktu. www.ever.eu 1 kva Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy LINE-INTERACTIVE (VI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~23V: serwery,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-525 Indeks: WMPLMPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo