Więcej zabawy i bezpieczeństwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Więcej zabawy i bezpieczeństwa"

Transkrypt

1 marzec 2008 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnertom i Przyjaciołom Siemensa Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja The most cordial greetings of Happy and Healthy Easter to all Newsletter Readers and to all Clients, Partners and Friends of Siemens Editors Więcej zabawy i bezpieczeństwa I IV Więcej zabawy i bezpieczeństwa Program Zgodności Siemensa Sport ma wielu zwolenników, a wiodącą dyscypliną pod względem ilości kibiców jest piłka nożna. Niestety, istnieje wiele niepokojących raportów dotyczących bójek i zamieszek wywoływanych przez pseudokibiców podczas sportowych imprez. Zniechęca to prawdziwych kibiców do oglądania meczy na żywo na stadionach. W niektórych regionach frekwencja na stadionach piłkarskich sukcesywnie się zmniejsza, pomimo stale rosnącej rzeszy fanów tego sportu. V Siemens w Dolinie Lotniczej VI e-powiat w Policach EnergiaPro VII Bezpieczeństwo Terminalu 2 VIII Z Siemensem na morzu IX Taneczna Carmen w Teatrze Wielkim X Największa na świecie... XI Nowości w sprzęcie gospodarstwa domowego XII SIRIUS na firmamencie Portal, karta, bilet Prowadzone przez socjologów badania pokazały, że społeczność kibiców jest tym mniej podatna na uczestnictwo w zamieszkach, im bardziej jest związana z klubem. Takim elementem dającym poczucie wspólnoty jest internetowy portal kibica, dostarczający nowinek z życia klubu i drużyny. Portal może zawierać forum internetowe, pozwalające na nawiązywanie znajomości. A także informacje przydatne dla kibiców przyjezdnych, jak np. o transporcie na stadion czy gastronomii. Drugi element to elektroniczna karta kibica, która potwierdza przynależność kibica do wspólnoty, a zarazem daje mu konkretne uprawnienia, np. możliwość zakupu biletów przez internet, bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w dniu meczu, czy z osobnego wejścia na stadion, a także prowadzenia czatów z gwiazdami sportu, dostępu do zdjęć, wideoklipów, a nawet tzw. happy hours w pubach! Te proste rozwiązania Newsletter No 26 s

2 II Newsletter 26 zachęcają kibiców do wyjścia z anonimowego tłumu. O wiele ważniejsze dla bezpieczeństwa masowych imprez są jednak systemy powszechnej informacji i monitoringu obiektu sportowego oraz jego otoczenia. Już jasna i klarowna informacja o możliwościach dostania się na stadion i znalezienia miejsca parkingowego zmniejsza irytację przed wydarzeniem sportowym. Odpowiedzią na tę potrzebę jest miejski system zarządzania ruchem oraz system zarządzania parkingiem zintegrowany z monitoringiem. Dwa kolejne systemy, kontroli dostępu i monitoringu obiektu, w sposób naturalny separują kibiców i umożliwiają im płynne przedostanie się na widownię. Wszystkie te systemy spaja elektroniczny bilet, który umożliwia wjazd na konkretny parking, wejście do danego sektora i zajęcie zarezerwowanego miejsca siedzącego. Czujne oko kamery Dla niebezpiecznych kibiców mundur lub uniform obsługi może działać jak płachta na byka. Irracjonalną agresję można zminimalizować zastępując ludzi nowoczesnymi technologiami bezpieczeństwa, takimi jak automatyczne bramki biletowe. Te nieomylne urządzenia, oparte na technologii chipowej, dyscyplinują użytkowników, a zarazem wywierają presję na obsługę, gdyż nie znają pojęć kumplostwa i po znajomości. Pozwalają więc wyeliminować problem niespodziewanego przepełnienia stadionu. Stadiony i obiekty sportowe nie powinny oczywiście przypominać więzień (mówią o tym również wytyczne UEFA). Ale praktyka ostatnich lat dowiodła, że systemy monitoringu zastosowane w transporcie miejskim oraz strefach i obiektach publicznych skutecznie zwiększają bezpieczeństwo osób tam przebywających. Zastosowanie systemów monitoringu na stacjach metra w całej Europie zmniejszyło akty wandalizmu o 80 procent. Nowoczesny system stadionowy CCTV łączy funkcjonalność systemu kamer, biletowego oraz kontroli dostępu dając przejrzystą informację organom ścigania oraz ochronie w przypadku zdarzeń niebezpiecznych. Wszystkie kluby piłkarskie i operatorzy stadionów znają na ogół kibiców-chuliganów. System monitoringu pomaga aktualizować bazę danych takich czarnych owiec. Ochrona stadionu używając nowoczesnych kamer może zrobić ostre zdjęcie każdego widza przebywającego na stadionie. Współczesne technologie dają możliwość przeszukania baz danych w poszukiwaniu konkretnej osoby. Te technologie są z powodzeniem stosowane na lotniskach, przejściach granicznych, portach itp. Zwiększają one bezpieczeństwo w sposób bardzo efektywny umożliwiając zidentyfikowanie danej osoby przy wejściu na stadion lub w trakcie meczu, doprowadzając do dyskretnego usunięcia jej, np. w trakcie przerw. Ekscytujące wydarzenia sportowe oraz bezpieczeństwo na stadionie i dookoła niego jest warunkiem przywrócenia imprezom sportowym ich walorów rozrywkowych. Zapewnić je mogą nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne od lat funkcjonujące na światowych stadionach i arenach. Siemens zaprojektował i zainstalował swoje rozwiązania na ponad 150 obiektach sportowych na całym świecie, m in. takich jak Allianz Arena w Monachium, AOL Arena w Hamburgu, Feijenoord Stadium w Rotterdamie, Jeonju World Cup Stadium Korea, Macau Dome, Olimpic Stadium Sydney, Reliant Stadium Houston, Stade de France w Saint- Denis, Stadium da Luz w Lizbonie i wiele innych.

3 Newsletter 26 III More fun and safety There are many sports enthusiasts, and soccer is a discipline that tops the rankings as far as the number of fans is concerned. Unfortunately, numerous worrying reports exist that concern brawls and riots evoked by pseudo-supporters during sporting events. This discourages true soccer lovers from watching the games live at stadiums. Portal, card, ticket Sociological research indicates that the population of fans is more prone to participate in fights if the level of its attachment to the club is higher. It is the Internet fans portal that serves as an element providing the feeling of community, as it is a source of the latest news concerning the club and the team. The portal may offer an internet forum, as well as information regarding, for instance, transportation to the stadium or food and drink services. An electronic supporter s card is another element that confirms community membership, and provides numerous incentives, e. g. an ability to purchase tickets online, free public transportation on the game day, a separate entrance gate to the stadium, ability to chat with sports stars online, access to pictures, videos and even happy hours at pubs! Mass event security, however, depends to a much greater degree on systems providing common information and ensuring the monitoring of the sports facility and its surroundings. Such needs are answered by the city traffic management system and a parking management system integrated with the monitoring facility. Two other systems for access control and facility monitoring separate the supporters in a natural manner and allow them to get to the stands without delays. All those systems are bound by a common element an electronic ticket which provides access to a designated parking lot, admits the fan to a pre-defined sector and allows him to take his reserved seat. Watchful eye of a camera The level of aggression may be minimized by replacing humans with modern security technologies, such as automatic ticket gates. Those chip technology-based infallible devices discipline the users and allow to eliminate the problem of unexpected overfilling of a stadium. The practice of recent years proves that monitoring systems operating at public access facilities (e. g. in the subway system) are an effective means of increasing the safety of all visitors. A modern stadium CCTV system combines the functionality of camera, ticketing and access control systems, providing law enforcement agencies and security personnel with transparent information in the case of an emergency. The monitoring system enhances the updating of a hooligansupporter database. By using state-ofthe-art cameras, stadium security may take an in-focus photograph of any fan present at the stadium. Modern technologies allow to search databases and look for that specific person. They are a very effective way of increasing safety, allowing to identify a given person while entering the stadium or during the game, and to remove such a person in a discreet manner, for instance during the brake. Exciting developments on the pitch and security at the stadium and in its vicinity are the prerequisites for restoring the entertainment value of sporting events. Modern tele-it solutions that have been in operation at stadiums and sports arenas worldwide for years now are a means allowing to meet such conditions. Siemens has designed and installed its solutions at over 150 sports facilities all over the world, including, inter alia, the Allianz Arena in Munich, AOL Arena in Hamburg, Feijenoord Stadium in Rotterdam, Jeonju World Cup Stadium Korea, Macau Dome, Olimpic Stadium Sydney, Reliant Stadium Houston, Stade de France in Saint-Denis, Stadium da Luz in Lisbon and many others.

4 IV Newsletter 26 Program Zgodności Siemensa Program Zgodności jest nadrzędną inicjatywą korporacyjną, której realizacja obejmuje wszystkie jednostki operacyjne, regiony i stanowiska na całym świecie. Jego trzonem są, ostatnio znacznie rozszerzone, firmowe zasady postępowania, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy Siemensa. Osiąganie wyjątkowych wyników w biznesie i etyczne postępowanie nie wykluczają się wzajemnie powiedział Peter Löscher, prezes koncernu Siemens AG. Dlatego też Siemens zobowiązuje się do stosowania etycznych praktyk w swojej działalności i do wyciągania konsekwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad etyki w biznesie. Pod względem zgodności z zasadami etycznymi i przejrzystości działania firma chce być wzorem do naśladowania. Uczciwość i przejrzystość procesów biznesowych Siemens traktuje jako najwyższy priorytet. Dlatego też firma reaguje na wszystkie informacje o jakichkolwiek naruszeniach etyki biznesowej przez jej pracowników. Stworzone zostało do tego celu specjalne narzędzie o nazwie Powiedz nam, które umożliwia przekazywanie takich informacji na całym świecie, przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez Internet, jak i telefonicznie. Wszelkie niezbędne informacje o programie Powiedz nam ( Tell us ) znajdują się na stronie internetowej: https://secure. ethicspoint. com/lrn/en/report_custom.asp Siemens Compliance Program Achieving exceptional results in business and ethical conduct are not mutually exclusive said the Siemens CEO, Peter Löscher. This is why Siemens vows to adhere to ethical practices in its operations and to exact penalties in cases where it observes that ethical standards in business are infringed upon. The company strives to be a role model when it comes to compliance with ethical standards and transparency of operations. The Compliance Program is a foremost corporate initiative, the implementation of which involves all operating units, regions and positions all around the world. At its core is the recently significantly expanded corporate code of conduct, which must be observed by all Siemens employees. Siemens considers honesty and transparency of business processes to be the highest priority. As a result, the company reacts to all information about any possible infringements on business ethics by its employees. For this reason, a special tool was developed called Tell us, which facilitates conveying such information anywhere in the world, 24 hours a day, all days of the week, through the Internet, as well as over the phone. All the necessary information about the "Tell us" program can be found at the following url: https://secure. ethicspoint. com/lrn/en/report_custom. asp Siemens in the Aviation Valley Since the end of 2007, Siemens has been a member of the prestigious Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza (Aviation Valley Association). The Aviation Valley is located in south-eastern Poland, in a region of large concentration of firms dealing with aviation industry, science and research centers, and developed educational and training infrastructure. The main center of the Valley is Rzeszów, the academic center of the aviation industry. The Association includes 65 firms employing about 20 thousand employees and jointly achieving annual turnovers at the level of

5 Newsletter 26 V Siemens w Dolinie Lotniczej 800 million USD. Participation in the Association gives, for instance, the opportunity to exchange knowledge and information on current trends in the aviation industry and the planned investments in the region, as well as the chance of promoting educational solutions at the Rzeszów Technical University and in secondary vocational schools. Within its activity in the Association, Siemens has trained teachers of schools associated in CEKSO (Centrum Kształcenia Operatorów Maszyn CNC Center for Machine Operators Education) within the scope of using equipment and SINUMERIK software. The solutions of Siemens Aerospace Competence Center are presented on the website: Od końca roku 2007 Siemens jest członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. Dolina Lotnicza zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce, w regionie o dużej koncentracji firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz o rozwiniętym zapleczu edukacyjnym i szkoleniowym. Głównym ośrodkiem Doliny jest Rzeszów, centrum akademickie przemysłu lotniczego. Wiele międzynarodowych firm, takich jak Pratt&Whitney, Sikorsky, Safran, Avio, MTU, Goodrich, EADS, jest dużymi inwestorami w tym rejonie. Jedną z najnowszych ważnych inwestycji, do których poprzez swoje działania przyczyniła się Dolina Lotnicza, jest budowa fabryki koncernu MTU (Mercedes w branży lotniczej) w Mielcu. Wartość inwestycji szacowana jest na około 50 mln EURO. Polski przemysł lotniczy został w prawie całości zrestrukturyzowany. Do stowarzyszenia Doliny Lotniczej należy 65 firm, zatrudniających około 20 tys. pracowników i osiągających łącznie roczne obroty na poziomie 800 mln USD. Członkiem Stowarzyszenia może zostać przedsiębiorstwo lub instytucja związana z przemysłem lotniczym, posiadająca rekomendację przynajmniej dwóch obecnych członków. Siemens uzyskał rekomendację Politechniki Rzeszowskiej oraz firmy EL-Automatyka. Uczestnictwo w Stowarzyszeniu daje m. in. możliwość wymiany wiedzy i informacji na temat aktualnych trendów w przemyśle lotniczym oraz planowanych inwestycji w regionie, a także możliwość promowania rozwiązań edukacyjnych na Politechnice Rzeszowskiej oraz w średnich szkołach zawodowych. W ramach działalności w Stowarzyszeniu Siemens przeszkolił nauczycieli szkół zrzeszonych w CEKSO (Centrum Kształcenia Operatorów Maszyn CNC) w zakresie użytkowania sprzętu i oprogramowania SINUMERIK. Na stronie internetowej www. dolinalotnicza. pl prezentowane są rozwiązania Aerospace Competence Center Siemensa.

6 VI Newsletter 26 e-powiat w Policach W starostwie powiatowym w Policach będzie funkcjonował system e-powiat. Jego projekt powstał w ramach inicjatywy transgranicznej samorządów lokalnych powiatu polickiego i Uecker Randow. Głównym celem przedsięwzięcia jest udostępnienie e-usług mieszkańcom powiatów przygranicznych przez powiat policki. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą spośród czterech złożonych ofert okazała się oferta Siemensa. Wdrożenie projektu ma nastąpić do dnia 1 maja 2008 roku. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, instalacja i wdrożenie systemu e-powiat. Projekt przewiduje stworzenie portalu e-urząd, który umożliwi mieszkańcom bezpieczne składanie dokumentów drogą elektroniczną. W portalu zawarty też będzie serwis informacyjny w języku polskim i niemieckim prezentujący sprawy obsługiwane przez system e-powiat. System umożliwi elektroniczny obieg dokumentów, wspierający procesy związane z obsługą wniosków składanych za pomocą portalu e-urząd". Zawierać też będzie elektroniczną skrzynkę podawczą publicznie dostępny środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej, a także nowy Biuletyn Informacji Publicznej, wewnętrzną sieć komputerową służącą do komunikacji między pracownikami oraz funkcję elektronicznego podpisu. Aby przybliżyć mieszkańcom nowe rozwiązanie starostwo powiatowe w Policach ogłosiło konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży regionu pt. Jak wyobrażasz sobie elektroniczny urząd?" Prace finałowe zostaną wystawione w siedzibie starostwa oraz w siedzibie Siemensa w Warszawie, a także zostaną wykorzystane do opracowania materiałów promocyjnych. EnergiaPro Siemens Sp. z o.o., branża IT Solutions and Services, zrealizowała kolejny kontrakt z firmą EnergiaPro Koncern Energetyczny SA. Umowa dotyczyła wdrożenia aplikacji ITSMart w centrali oraz w oddziałach wrocławskim i legnickim. Systemem zostały też objęte pozostałe lokalizacje Opole, Wałbrzych i Jelenia Góra. Docelowa liczba użytkowników to ponad 3800 osób. ITSMart jest systemem wspierającym pracę działów informatycznych. Składa się z czterech podstawowych modułów zarządzania: incydentem, poziomem usług, problemem i zmianą. Aplikacja udostępnia wszystkim pracownikom portal intranetowy do wysyłania zgłoszeń i zapytań dotyczących infrastruktury teleinformatycznej. Każdy pracownik ma możliwość śledzenia postępu prac nad zgłoszonymi problemami. e-district in Police An e-district system will be implemented in the district administration office in Police. The project was initiated as part of a crossborder initiative of the local administration of the Police and Uecker- Randow counties. The main idea behind the project is for the Police district to provide access to e-services for residents of the border districts. The system, designed and implemented by Siemens, will allow the residents to safely submit documents electronically. The portal will also include an information service in the Polish and German languages. In order to familiarize inhabitants with the new solution, the Police district has announced an art competition for children and youth from the region, entitled How do you imagine an electronic office? The final works will be exhibited at the seat of the district office and in the local Siemens office, and they will be used for designing promotion materials. EnergiaPro Siemens IT Solutions and Services (SIS) have realized another contract with EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. The agreement covered implementation of the ITSMart application in headquarters and in local branches of Energia Pro in Wroclaw and in Legnica. The system encompasses other remaining locations as well Opole, Wałbrzych and Jelenia Góra. The total number of subscribers will exceed 3800 people. ITSMart is a system supporting the work of the IT departments.

7 Newsletter 26 VII System jest szyty na miarę, czyli dostosowany do potrzeb konkretnego klienta. Jest autorską aplikacją Siemensa, a jego wdrożenie wymagało ścisłej współpracy firm na etapie projektowania funkcjonalności aplikacji. W ubiegłym roku koncern EnergiaPro podpisał z Siemens IT Solutions and Services trzyletnią umowę, w ramach której Siemens obecnie dostarcza zaawansowane usługi rozszerzonego wsparcia dla aplikacji SAP w Oddziale we Wrocławiu. Pierwsi pasaźerowie w dniu Fot. Ryszard Jędruch Bezpieczeństwo Terminalu 2 It consists of four basic modules: incident management, service level management, problem and change solving. The application is accessible on the internet portal to all employees, allowing them to send requests and inquires concerning telecommunication and the IT infrastructure. Every employee has capabilities to follow up on the progress of the sent request. The tailor-made system has been developed by SIS in Poland and is designed to the needs of the specific client. Ruszył nareszcie Terminal 2 na warszawskim Okęciu. Zainstalowany tam Zintegrowany System Bezpieczeństwa jest dziełem Siemensa. Przedmiotem umowy, podpisanej z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze w styczniu br., było dokończenie montażu systemu, który Siemens zaczął realizować jeszcze jako podwykonawca konsorcjum FBL, dawnego generalnego wykonawcy. Firma opracowała projekt wykonawczy systemu, wykonała niezbędne roboty w pirsie północnym oraz zajmuje się już konserwacją i serwisem dostarczonych urządzeń. System przeszedł wymagane testy i jest gotowy do sprawnego funkcjonowania. Terminal 2 security Siemens has developed an Integrated Security System at the Terminal 2 of the Warsaw Okęcie airport. The Company completed a detailed design of the system, performed all the essential work in the north pier, and is carrying out maintenance and service of the equipment supplied. The system has already passed all the required tests and is fully operational now. Na Zintegrowany System Bezpieczeństwa składają się kamery CCTV obejmujące zasięgiem cały terminal pasażerski, przekazujące obraz do centrum monitoringu, urządzenia kontrolujące dostęp osób do stref zastrzeżonych obiektu oraz system sygnalizacji włamania i napadu. PPL przykłada ogromną rolę do uruchomienia sprawnego systemu bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne ze względu na charakter obiektu, który jest jednocześnie przejściem granicznym, mającym szczególne znaczenie od czasu wejścia Polski do Strefy Schengen. The Integrated Security System consists of CCTV cameras covering the entire passenger terminal and relaying the images to the monitoring center, equipment controlling access of personnel to restricted areas of the building, as well as a break-in and assault alarm system. For PPL, a successful launch of the security system plays the most significant role. It is especially important due to the nature of the facility, which is also a border crossing of key importance ever since Poland entered the Schengen Zone.

8 VIII Newsletter 26 With Siemens at sea For years now, Siemens has been working closely with every shipyard and cooperating factory that counts, supplying system solutions, products and software for almost all types of merchant, as well as military vessels. Z Siemensem na morzu Recently, Siemens won a contract from the Gdańska Stocznia Remonotowa (Gdańsk Ship Repair Yard) to deliver electrical propulsion systems for three gas-double end ferries for 2007 rok był kolejnym okresem dobrej koniunktury na światowym rynku stoczniowym. Większość stoczni europejskich, a przede wszystkim azjatyckich zapewniło sobie portfel zamówień na kilka kolejnych lat. Mimo różnorodnych problemów polskie stocznie mają nadal silną pozycję Europie. Zaś w skali światowej plasują się one na szóstym miejscu, po takich potentatach jak Korea Płd., Japonia, Chiny, Francja i Niemcy. Ze wszystkimi liczącymi się stoczniami i zakładami kooperującymi, także polskimi, od lat współpracuje Siemens, dostarczając kompletne systemy odpowiadające wymogom armatorów i stoczni oraz przepisom międzynarodowych towarzystw klasyfikacyjnych. Oferta Siemensa obejmuje rozwiązania systemowe, produkty i aplikacje dla niemal każdego typu statków handlowych, a także wojskowych. W tym zakresie Siemens w Polsce będzie prowadzić serwis okrętów klasy Kobben, zbudowanych w stoczni niemieckiej z wykorzystaniem systemów elektrycznych Siemensa. Perspektywicznie firma liczy na współpracę z polską stocznią przy budowie jednostek w ramach programu dostosowującego flotę polską do norm NATO. Siemens dysponuje szeroką listą referencyjną oraz światowym serwisem. Referencje pochodzą także z rynku polskiego, na którym Siemens dostarczał kompletne systemy napędu elektrycznego dla statków budowanych w Stoczni Gdynia (gazowców LPG dla armatora brytyjskiego), Stoczni Szczecińskiej (statek badawczy dla armatora USA), Gdańskiej Stoczni Remontowej (promy pasażerskosamochodowe dla armatorów skandynawskich), ponadto systemy automatyki siłowni (zintegrowana automatyka i monitoring, zarządzanie mocą, systemy zdalnej kontroli silnikia głównego) oraz produkty i aplikacje będące na wyposażeniu różnych jednostek. Ostatnio Siemens uzyskał zamówienie od Gdańskiej Stoczni Remontowej na dostawę elektrycznych systemów napędowych dla trzech promów dla armatora skandynawskiego, z możliwością rozszerzenia o dwie kolejne jednostki. Promy zostaną zbudowane według założeń biura konstrukcyjnego LMG Marin, ale ich projekty powstają w biurze projektowym stoczni. Długość całkowita promu wynosi 122 m, a szybkość 16 węzłów. Wyposażone będą w napędy typu Diesel Electric. Moc pochodzić będzie z trzech generatorów (dwóch napędzanych gazem LNG i jednego standardowego, dieslowskiego). Każda jednostka zabierać będzie 390 pasażerów, 125 samochodów osobowych i 67 ciężarowych. Będą to promy nowej generacji, wykonane w klasie w pełni zautomatyzowanej, spełniające normy dopuszczalnego poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska, ustalone przez norweskie towarzystwo klasyfikacyjne Det Norske Veritas. Ich dostawa przewidziana jest na 2010 i 2011 rok.

9 Newsletter 26 Taneczna Carmen w Teatrze Wielkim IX a Scandinavian operator, with an option to increase by two additional units. The ferries will be equipped with Diesel Electric type motors. Each vessel will carry 390 passengers, 125 passenger and 67 commercial vehicles. These will be next generation ferries, made to fully automated class specifications, meeting the acceptable environmental emissions levels standards established by the Norwegian classification association Det Norske Veritas. They are to be delivered in 2010 and Dancing Carmen in Grand Theatre In December 2007 the Grand Theatre National Opera hosted the Compan ~ ía Antonio Gades ensemble with its performance of Carmen. The visit of the Spanish ensemble in Warsaw was an attraction not only for flamenco lovers but also for connoisseurs of films by the famous director Carlos Saura. Saura, together with choreographer Antonio Gades, created a dancing version of Carmen. The enormous success of the film inspired both creators to make its theatrical version, whose Paris premiere in 1983 was enthusiastically received by the public and critics. Shortly before his death Antonio Gades established a Foundation, which was aimed at protecting and taking care of his artistic heritage and propagate it so as to make Spanish dance ever more popular worldwide. Siemens assumed patronage over the performance of Spanish dancers. Na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej zagościł w grudniu 2007 r. zespół Compan ~ ía Antonio Gades ze spektaklem Carmen. Wizyta hiszpańskiego zespołu w Warszawie stała się atrakcją nie tylko dla miłośników flamenco, ale także znawców filmów słynnego reżysera Carlosa Saury. To on z choreografem Antonio Gadesem stworzył taneczną wersję Carmen. Ich współpraca rozpoczęła się w latach osiemdziesiątych, owocując już na samym początku powstaniem głośnej ekranowej opowieści o Carmen, Cyganki z fabryki cygar. Sam Antonio Gades zagrał główną rolę męską. Ogromny sukces filmu skłonił obu twórców do stworzenia jego teatralnej wersji. Światowa paryska premiera w 1983 roku została entuzjastycznie odebrana przez publiczność i krytykę. Udowodniła, że Antonio Gades był nie tylko znakomitym tancerzem, ale również jednym z najwybitniejszych choreografów hiszpańskich. Krótko przed śmiercią Antonio Gades założył Fundację, który miała na celu chronić jego dziedzictwo, opiekować się jego artystyczną spuścizną i propagować ją tak, by taniec hiszpański stawał się coraz bardziej znany na całym świecie. To dzięki niej mieliśmy okazję oglądać taneczną wersję Carmen. Warszawskiemu występowi hiszpańskich tancerzy patronował Siemens.

10 X Newsletter 26 Największa na świecie... W testowej elektrowni w Irsching k. Ingolstadtu (Niemcy) miał miejsce próbny rozruch największej na świecie turbiny gazowej, należącej do najnowszej generacji turbin Siemensa. Posłuży ona do wytwarzania energii w sposób o wiele bardziej efektywny i zarazem przyjazny dla środowiska niż dotychczas. Kolos o masie 444 ton ma moc 340 megawatów porównywalną z mocą 13 silników jumbo-jeta. Wraz z dodatkowymi 530 megawatami wytwarzanymi przez pracującą w kombinowanym cyklu turbinę parową, turbina gazowa powinna wytworzyć energię wystarczającą na potrzeby 3-milionowego miasta. Efektywność turbiny, wynosząca 60 procent (wobec 58 procent uzyskiwanych dotychczas) pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o około ton rocznie (tyle, ile wydziela blisko samochodów Golf, przejeżdżających rocznie po kilometrów). Cykl kombinowany polega na tym, że turbina gazowa, napędzana przez gorącą mieszankę gazu i powietrza, wytwarza parę, która z kolei napędza turbinę parową. Nową turbinę budowano przez 22 miesiące w Berlinie. Rozpoczęte testy będą trwały półtora roku. New home appliances The World s Largest... The first ignition of the world s largest gas turbine took place in the test power plant in Irsching, near Ingolstadt. The 444-ton colossus is the first of a new generation of power plants from Siemens that produce electricity with even greater efficiency, and therefore more environmentally friendly operation, than has been possible in the past. The turbine has an output of 340 megawatts equal to that of 13 jumbo-jet engines. With a subsequent boost to 530 megawatts, in combination with a downstream steam turbine, the turbine is expected to reach a world-record efficiency of more than 60 percent and to supply enough power to meet the needs of a city with three million residents. The increase in efficiency (58 percent has been the maximum to date) reduces CO 2 emissions by about 40,000 tons per year. The new turbine was built in 22 months at a plant in Berlin. Plans call for the turbine to now undergo extensive testing for 18 months. Brand new offer presented by the BSH Home Appliances company includes a gas cooktop ER 47554EU made of stainless steel with an innovative piano-a-filo mounting system allowing the installation in the kitchen counter or on top. The plate is equipped with five individual, easy to clean, cast iron grill elements. For users who prize original design, Siemens has prepared a metaldesign induction plate (symbol EH ). What makes it stand out from the classical models is a shiny gold metallic surface and minimalistic sensor operated panel. The induction plate remains cool over the entire

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku,

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku, Newsletter ZDROWY WYBÓR Nr 4, wrzesieƒ 2002 Zmiany zachodzące w Polsce w ostatniej dekadzie objęły również opiekę zdrowotną. Sprawą pierwszoplanową w placówkach służby zdrowia stał się serwis aparatury

Bardziej szczegółowo

Nowe oblicze Siemensa

Nowe oblicze Siemensa październik 2008 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Oddajemy do rąk Państwa niniejszy 28. numer Newslettera, anonsując zarazem, że jest to ostatni numer, jaki ukazuje się w postaci tradycyjnej, drukowanej.

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl Nr 10 marzec 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Witold Żygulski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 e-government 4 W Wilanowie o Unii 4 Przemysł dla nauki i szkolnictwa 5 Surpass

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Niebo bez granic

Newsletter. Niebo bez granic Nr 17 listopad 2005 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Niebo bez granic 5 Siemens i NATO 5 Nowa sieć dla Centertela

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej Newsletter Nr 5, listopad 2002 POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski, który wynosi obecnie ok. 2,5%, ma się zwiększyć trzykrotnie do 2010 r.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc ZMNIEJSZAJĄC DYSTANS Telekomunikacja jest uznawana na świecie za jeden z głównych czynników rozwoju gospodarczego. Zdaniem wielu ekspertów, bez szerokopasmowego dostępu do internetu nie można myśleć o

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Editorial Note

Od Redakcji Editorial Note General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu Outsourcing&More zapraszamy do lektury kilku nowych publikacji. Wspólnie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo