Więcej zabawy i bezpieczeństwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Więcej zabawy i bezpieczeństwa"

Transkrypt

1 marzec 2008 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnertom i Przyjaciołom Siemensa Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja The most cordial greetings of Happy and Healthy Easter to all Newsletter Readers and to all Clients, Partners and Friends of Siemens Editors Więcej zabawy i bezpieczeństwa I IV Więcej zabawy i bezpieczeństwa Program Zgodności Siemensa Sport ma wielu zwolenników, a wiodącą dyscypliną pod względem ilości kibiców jest piłka nożna. Niestety, istnieje wiele niepokojących raportów dotyczących bójek i zamieszek wywoływanych przez pseudokibiców podczas sportowych imprez. Zniechęca to prawdziwych kibiców do oglądania meczy na żywo na stadionach. W niektórych regionach frekwencja na stadionach piłkarskich sukcesywnie się zmniejsza, pomimo stale rosnącej rzeszy fanów tego sportu. V Siemens w Dolinie Lotniczej VI e-powiat w Policach EnergiaPro VII Bezpieczeństwo Terminalu 2 VIII Z Siemensem na morzu IX Taneczna Carmen w Teatrze Wielkim X Największa na świecie... XI Nowości w sprzęcie gospodarstwa domowego XII SIRIUS na firmamencie Portal, karta, bilet Prowadzone przez socjologów badania pokazały, że społeczność kibiców jest tym mniej podatna na uczestnictwo w zamieszkach, im bardziej jest związana z klubem. Takim elementem dającym poczucie wspólnoty jest internetowy portal kibica, dostarczający nowinek z życia klubu i drużyny. Portal może zawierać forum internetowe, pozwalające na nawiązywanie znajomości. A także informacje przydatne dla kibiców przyjezdnych, jak np. o transporcie na stadion czy gastronomii. Drugi element to elektroniczna karta kibica, która potwierdza przynależność kibica do wspólnoty, a zarazem daje mu konkretne uprawnienia, np. możliwość zakupu biletów przez internet, bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w dniu meczu, czy z osobnego wejścia na stadion, a także prowadzenia czatów z gwiazdami sportu, dostępu do zdjęć, wideoklipów, a nawet tzw. happy hours w pubach! Te proste rozwiązania Newsletter No 26 s

2 II Newsletter 26 zachęcają kibiców do wyjścia z anonimowego tłumu. O wiele ważniejsze dla bezpieczeństwa masowych imprez są jednak systemy powszechnej informacji i monitoringu obiektu sportowego oraz jego otoczenia. Już jasna i klarowna informacja o możliwościach dostania się na stadion i znalezienia miejsca parkingowego zmniejsza irytację przed wydarzeniem sportowym. Odpowiedzią na tę potrzebę jest miejski system zarządzania ruchem oraz system zarządzania parkingiem zintegrowany z monitoringiem. Dwa kolejne systemy, kontroli dostępu i monitoringu obiektu, w sposób naturalny separują kibiców i umożliwiają im płynne przedostanie się na widownię. Wszystkie te systemy spaja elektroniczny bilet, który umożliwia wjazd na konkretny parking, wejście do danego sektora i zajęcie zarezerwowanego miejsca siedzącego. Czujne oko kamery Dla niebezpiecznych kibiców mundur lub uniform obsługi może działać jak płachta na byka. Irracjonalną agresję można zminimalizować zastępując ludzi nowoczesnymi technologiami bezpieczeństwa, takimi jak automatyczne bramki biletowe. Te nieomylne urządzenia, oparte na technologii chipowej, dyscyplinują użytkowników, a zarazem wywierają presję na obsługę, gdyż nie znają pojęć kumplostwa i po znajomości. Pozwalają więc wyeliminować problem niespodziewanego przepełnienia stadionu. Stadiony i obiekty sportowe nie powinny oczywiście przypominać więzień (mówią o tym również wytyczne UEFA). Ale praktyka ostatnich lat dowiodła, że systemy monitoringu zastosowane w transporcie miejskim oraz strefach i obiektach publicznych skutecznie zwiększają bezpieczeństwo osób tam przebywających. Zastosowanie systemów monitoringu na stacjach metra w całej Europie zmniejszyło akty wandalizmu o 80 procent. Nowoczesny system stadionowy CCTV łączy funkcjonalność systemu kamer, biletowego oraz kontroli dostępu dając przejrzystą informację organom ścigania oraz ochronie w przypadku zdarzeń niebezpiecznych. Wszystkie kluby piłkarskie i operatorzy stadionów znają na ogół kibiców-chuliganów. System monitoringu pomaga aktualizować bazę danych takich czarnych owiec. Ochrona stadionu używając nowoczesnych kamer może zrobić ostre zdjęcie każdego widza przebywającego na stadionie. Współczesne technologie dają możliwość przeszukania baz danych w poszukiwaniu konkretnej osoby. Te technologie są z powodzeniem stosowane na lotniskach, przejściach granicznych, portach itp. Zwiększają one bezpieczeństwo w sposób bardzo efektywny umożliwiając zidentyfikowanie danej osoby przy wejściu na stadion lub w trakcie meczu, doprowadzając do dyskretnego usunięcia jej, np. w trakcie przerw. Ekscytujące wydarzenia sportowe oraz bezpieczeństwo na stadionie i dookoła niego jest warunkiem przywrócenia imprezom sportowym ich walorów rozrywkowych. Zapewnić je mogą nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne od lat funkcjonujące na światowych stadionach i arenach. Siemens zaprojektował i zainstalował swoje rozwiązania na ponad 150 obiektach sportowych na całym świecie, m in. takich jak Allianz Arena w Monachium, AOL Arena w Hamburgu, Feijenoord Stadium w Rotterdamie, Jeonju World Cup Stadium Korea, Macau Dome, Olimpic Stadium Sydney, Reliant Stadium Houston, Stade de France w Saint- Denis, Stadium da Luz w Lizbonie i wiele innych.

3 Newsletter 26 III More fun and safety There are many sports enthusiasts, and soccer is a discipline that tops the rankings as far as the number of fans is concerned. Unfortunately, numerous worrying reports exist that concern brawls and riots evoked by pseudo-supporters during sporting events. This discourages true soccer lovers from watching the games live at stadiums. Portal, card, ticket Sociological research indicates that the population of fans is more prone to participate in fights if the level of its attachment to the club is higher. It is the Internet fans portal that serves as an element providing the feeling of community, as it is a source of the latest news concerning the club and the team. The portal may offer an internet forum, as well as information regarding, for instance, transportation to the stadium or food and drink services. An electronic supporter s card is another element that confirms community membership, and provides numerous incentives, e. g. an ability to purchase tickets online, free public transportation on the game day, a separate entrance gate to the stadium, ability to chat with sports stars online, access to pictures, videos and even happy hours at pubs! Mass event security, however, depends to a much greater degree on systems providing common information and ensuring the monitoring of the sports facility and its surroundings. Such needs are answered by the city traffic management system and a parking management system integrated with the monitoring facility. Two other systems for access control and facility monitoring separate the supporters in a natural manner and allow them to get to the stands without delays. All those systems are bound by a common element an electronic ticket which provides access to a designated parking lot, admits the fan to a pre-defined sector and allows him to take his reserved seat. Watchful eye of a camera The level of aggression may be minimized by replacing humans with modern security technologies, such as automatic ticket gates. Those chip technology-based infallible devices discipline the users and allow to eliminate the problem of unexpected overfilling of a stadium. The practice of recent years proves that monitoring systems operating at public access facilities (e. g. in the subway system) are an effective means of increasing the safety of all visitors. A modern stadium CCTV system combines the functionality of camera, ticketing and access control systems, providing law enforcement agencies and security personnel with transparent information in the case of an emergency. The monitoring system enhances the updating of a hooligansupporter database. By using state-ofthe-art cameras, stadium security may take an in-focus photograph of any fan present at the stadium. Modern technologies allow to search databases and look for that specific person. They are a very effective way of increasing safety, allowing to identify a given person while entering the stadium or during the game, and to remove such a person in a discreet manner, for instance during the brake. Exciting developments on the pitch and security at the stadium and in its vicinity are the prerequisites for restoring the entertainment value of sporting events. Modern tele-it solutions that have been in operation at stadiums and sports arenas worldwide for years now are a means allowing to meet such conditions. Siemens has designed and installed its solutions at over 150 sports facilities all over the world, including, inter alia, the Allianz Arena in Munich, AOL Arena in Hamburg, Feijenoord Stadium in Rotterdam, Jeonju World Cup Stadium Korea, Macau Dome, Olimpic Stadium Sydney, Reliant Stadium Houston, Stade de France in Saint-Denis, Stadium da Luz in Lisbon and many others.

4 IV Newsletter 26 Program Zgodności Siemensa Program Zgodności jest nadrzędną inicjatywą korporacyjną, której realizacja obejmuje wszystkie jednostki operacyjne, regiony i stanowiska na całym świecie. Jego trzonem są, ostatnio znacznie rozszerzone, firmowe zasady postępowania, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy Siemensa. Osiąganie wyjątkowych wyników w biznesie i etyczne postępowanie nie wykluczają się wzajemnie powiedział Peter Löscher, prezes koncernu Siemens AG. Dlatego też Siemens zobowiązuje się do stosowania etycznych praktyk w swojej działalności i do wyciągania konsekwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad etyki w biznesie. Pod względem zgodności z zasadami etycznymi i przejrzystości działania firma chce być wzorem do naśladowania. Uczciwość i przejrzystość procesów biznesowych Siemens traktuje jako najwyższy priorytet. Dlatego też firma reaguje na wszystkie informacje o jakichkolwiek naruszeniach etyki biznesowej przez jej pracowników. Stworzone zostało do tego celu specjalne narzędzie o nazwie Powiedz nam, które umożliwia przekazywanie takich informacji na całym świecie, przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez Internet, jak i telefonicznie. Wszelkie niezbędne informacje o programie Powiedz nam ( Tell us ) znajdują się na stronie internetowej: https://secure. ethicspoint. com/lrn/en/report_custom.asp Siemens Compliance Program Achieving exceptional results in business and ethical conduct are not mutually exclusive said the Siemens CEO, Peter Löscher. This is why Siemens vows to adhere to ethical practices in its operations and to exact penalties in cases where it observes that ethical standards in business are infringed upon. The company strives to be a role model when it comes to compliance with ethical standards and transparency of operations. The Compliance Program is a foremost corporate initiative, the implementation of which involves all operating units, regions and positions all around the world. At its core is the recently significantly expanded corporate code of conduct, which must be observed by all Siemens employees. Siemens considers honesty and transparency of business processes to be the highest priority. As a result, the company reacts to all information about any possible infringements on business ethics by its employees. For this reason, a special tool was developed called Tell us, which facilitates conveying such information anywhere in the world, 24 hours a day, all days of the week, through the Internet, as well as over the phone. All the necessary information about the "Tell us" program can be found at the following url: https://secure. ethicspoint. com/lrn/en/report_custom. asp Siemens in the Aviation Valley Since the end of 2007, Siemens has been a member of the prestigious Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza (Aviation Valley Association). The Aviation Valley is located in south-eastern Poland, in a region of large concentration of firms dealing with aviation industry, science and research centers, and developed educational and training infrastructure. The main center of the Valley is Rzeszów, the academic center of the aviation industry. The Association includes 65 firms employing about 20 thousand employees and jointly achieving annual turnovers at the level of

5 Newsletter 26 V Siemens w Dolinie Lotniczej 800 million USD. Participation in the Association gives, for instance, the opportunity to exchange knowledge and information on current trends in the aviation industry and the planned investments in the region, as well as the chance of promoting educational solutions at the Rzeszów Technical University and in secondary vocational schools. Within its activity in the Association, Siemens has trained teachers of schools associated in CEKSO (Centrum Kształcenia Operatorów Maszyn CNC Center for Machine Operators Education) within the scope of using equipment and SINUMERIK software. The solutions of Siemens Aerospace Competence Center are presented on the website: Od końca roku 2007 Siemens jest członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. Dolina Lotnicza zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce, w regionie o dużej koncentracji firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz o rozwiniętym zapleczu edukacyjnym i szkoleniowym. Głównym ośrodkiem Doliny jest Rzeszów, centrum akademickie przemysłu lotniczego. Wiele międzynarodowych firm, takich jak Pratt&Whitney, Sikorsky, Safran, Avio, MTU, Goodrich, EADS, jest dużymi inwestorami w tym rejonie. Jedną z najnowszych ważnych inwestycji, do których poprzez swoje działania przyczyniła się Dolina Lotnicza, jest budowa fabryki koncernu MTU (Mercedes w branży lotniczej) w Mielcu. Wartość inwestycji szacowana jest na około 50 mln EURO. Polski przemysł lotniczy został w prawie całości zrestrukturyzowany. Do stowarzyszenia Doliny Lotniczej należy 65 firm, zatrudniających około 20 tys. pracowników i osiągających łącznie roczne obroty na poziomie 800 mln USD. Członkiem Stowarzyszenia może zostać przedsiębiorstwo lub instytucja związana z przemysłem lotniczym, posiadająca rekomendację przynajmniej dwóch obecnych członków. Siemens uzyskał rekomendację Politechniki Rzeszowskiej oraz firmy EL-Automatyka. Uczestnictwo w Stowarzyszeniu daje m. in. możliwość wymiany wiedzy i informacji na temat aktualnych trendów w przemyśle lotniczym oraz planowanych inwestycji w regionie, a także możliwość promowania rozwiązań edukacyjnych na Politechnice Rzeszowskiej oraz w średnich szkołach zawodowych. W ramach działalności w Stowarzyszeniu Siemens przeszkolił nauczycieli szkół zrzeszonych w CEKSO (Centrum Kształcenia Operatorów Maszyn CNC) w zakresie użytkowania sprzętu i oprogramowania SINUMERIK. Na stronie internetowej www. dolinalotnicza. pl prezentowane są rozwiązania Aerospace Competence Center Siemensa.

6 VI Newsletter 26 e-powiat w Policach W starostwie powiatowym w Policach będzie funkcjonował system e-powiat. Jego projekt powstał w ramach inicjatywy transgranicznej samorządów lokalnych powiatu polickiego i Uecker Randow. Głównym celem przedsięwzięcia jest udostępnienie e-usług mieszkańcom powiatów przygranicznych przez powiat policki. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą spośród czterech złożonych ofert okazała się oferta Siemensa. Wdrożenie projektu ma nastąpić do dnia 1 maja 2008 roku. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, instalacja i wdrożenie systemu e-powiat. Projekt przewiduje stworzenie portalu e-urząd, który umożliwi mieszkańcom bezpieczne składanie dokumentów drogą elektroniczną. W portalu zawarty też będzie serwis informacyjny w języku polskim i niemieckim prezentujący sprawy obsługiwane przez system e-powiat. System umożliwi elektroniczny obieg dokumentów, wspierający procesy związane z obsługą wniosków składanych za pomocą portalu e-urząd". Zawierać też będzie elektroniczną skrzynkę podawczą publicznie dostępny środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej, a także nowy Biuletyn Informacji Publicznej, wewnętrzną sieć komputerową służącą do komunikacji między pracownikami oraz funkcję elektronicznego podpisu. Aby przybliżyć mieszkańcom nowe rozwiązanie starostwo powiatowe w Policach ogłosiło konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży regionu pt. Jak wyobrażasz sobie elektroniczny urząd?" Prace finałowe zostaną wystawione w siedzibie starostwa oraz w siedzibie Siemensa w Warszawie, a także zostaną wykorzystane do opracowania materiałów promocyjnych. EnergiaPro Siemens Sp. z o.o., branża IT Solutions and Services, zrealizowała kolejny kontrakt z firmą EnergiaPro Koncern Energetyczny SA. Umowa dotyczyła wdrożenia aplikacji ITSMart w centrali oraz w oddziałach wrocławskim i legnickim. Systemem zostały też objęte pozostałe lokalizacje Opole, Wałbrzych i Jelenia Góra. Docelowa liczba użytkowników to ponad 3800 osób. ITSMart jest systemem wspierającym pracę działów informatycznych. Składa się z czterech podstawowych modułów zarządzania: incydentem, poziomem usług, problemem i zmianą. Aplikacja udostępnia wszystkim pracownikom portal intranetowy do wysyłania zgłoszeń i zapytań dotyczących infrastruktury teleinformatycznej. Każdy pracownik ma możliwość śledzenia postępu prac nad zgłoszonymi problemami. e-district in Police An e-district system will be implemented in the district administration office in Police. The project was initiated as part of a crossborder initiative of the local administration of the Police and Uecker- Randow counties. The main idea behind the project is for the Police district to provide access to e-services for residents of the border districts. The system, designed and implemented by Siemens, will allow the residents to safely submit documents electronically. The portal will also include an information service in the Polish and German languages. In order to familiarize inhabitants with the new solution, the Police district has announced an art competition for children and youth from the region, entitled How do you imagine an electronic office? The final works will be exhibited at the seat of the district office and in the local Siemens office, and they will be used for designing promotion materials. EnergiaPro Siemens IT Solutions and Services (SIS) have realized another contract with EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. The agreement covered implementation of the ITSMart application in headquarters and in local branches of Energia Pro in Wroclaw and in Legnica. The system encompasses other remaining locations as well Opole, Wałbrzych and Jelenia Góra. The total number of subscribers will exceed 3800 people. ITSMart is a system supporting the work of the IT departments.

7 Newsletter 26 VII System jest szyty na miarę, czyli dostosowany do potrzeb konkretnego klienta. Jest autorską aplikacją Siemensa, a jego wdrożenie wymagało ścisłej współpracy firm na etapie projektowania funkcjonalności aplikacji. W ubiegłym roku koncern EnergiaPro podpisał z Siemens IT Solutions and Services trzyletnią umowę, w ramach której Siemens obecnie dostarcza zaawansowane usługi rozszerzonego wsparcia dla aplikacji SAP w Oddziale we Wrocławiu. Pierwsi pasaźerowie w dniu Fot. Ryszard Jędruch Bezpieczeństwo Terminalu 2 It consists of four basic modules: incident management, service level management, problem and change solving. The application is accessible on the internet portal to all employees, allowing them to send requests and inquires concerning telecommunication and the IT infrastructure. Every employee has capabilities to follow up on the progress of the sent request. The tailor-made system has been developed by SIS in Poland and is designed to the needs of the specific client. Ruszył nareszcie Terminal 2 na warszawskim Okęciu. Zainstalowany tam Zintegrowany System Bezpieczeństwa jest dziełem Siemensa. Przedmiotem umowy, podpisanej z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze w styczniu br., było dokończenie montażu systemu, który Siemens zaczął realizować jeszcze jako podwykonawca konsorcjum FBL, dawnego generalnego wykonawcy. Firma opracowała projekt wykonawczy systemu, wykonała niezbędne roboty w pirsie północnym oraz zajmuje się już konserwacją i serwisem dostarczonych urządzeń. System przeszedł wymagane testy i jest gotowy do sprawnego funkcjonowania. Terminal 2 security Siemens has developed an Integrated Security System at the Terminal 2 of the Warsaw Okęcie airport. The Company completed a detailed design of the system, performed all the essential work in the north pier, and is carrying out maintenance and service of the equipment supplied. The system has already passed all the required tests and is fully operational now. Na Zintegrowany System Bezpieczeństwa składają się kamery CCTV obejmujące zasięgiem cały terminal pasażerski, przekazujące obraz do centrum monitoringu, urządzenia kontrolujące dostęp osób do stref zastrzeżonych obiektu oraz system sygnalizacji włamania i napadu. PPL przykłada ogromną rolę do uruchomienia sprawnego systemu bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne ze względu na charakter obiektu, który jest jednocześnie przejściem granicznym, mającym szczególne znaczenie od czasu wejścia Polski do Strefy Schengen. The Integrated Security System consists of CCTV cameras covering the entire passenger terminal and relaying the images to the monitoring center, equipment controlling access of personnel to restricted areas of the building, as well as a break-in and assault alarm system. For PPL, a successful launch of the security system plays the most significant role. It is especially important due to the nature of the facility, which is also a border crossing of key importance ever since Poland entered the Schengen Zone.

8 VIII Newsletter 26 With Siemens at sea For years now, Siemens has been working closely with every shipyard and cooperating factory that counts, supplying system solutions, products and software for almost all types of merchant, as well as military vessels. Z Siemensem na morzu Recently, Siemens won a contract from the Gdańska Stocznia Remonotowa (Gdańsk Ship Repair Yard) to deliver electrical propulsion systems for three gas-double end ferries for 2007 rok był kolejnym okresem dobrej koniunktury na światowym rynku stoczniowym. Większość stoczni europejskich, a przede wszystkim azjatyckich zapewniło sobie portfel zamówień na kilka kolejnych lat. Mimo różnorodnych problemów polskie stocznie mają nadal silną pozycję Europie. Zaś w skali światowej plasują się one na szóstym miejscu, po takich potentatach jak Korea Płd., Japonia, Chiny, Francja i Niemcy. Ze wszystkimi liczącymi się stoczniami i zakładami kooperującymi, także polskimi, od lat współpracuje Siemens, dostarczając kompletne systemy odpowiadające wymogom armatorów i stoczni oraz przepisom międzynarodowych towarzystw klasyfikacyjnych. Oferta Siemensa obejmuje rozwiązania systemowe, produkty i aplikacje dla niemal każdego typu statków handlowych, a także wojskowych. W tym zakresie Siemens w Polsce będzie prowadzić serwis okrętów klasy Kobben, zbudowanych w stoczni niemieckiej z wykorzystaniem systemów elektrycznych Siemensa. Perspektywicznie firma liczy na współpracę z polską stocznią przy budowie jednostek w ramach programu dostosowującego flotę polską do norm NATO. Siemens dysponuje szeroką listą referencyjną oraz światowym serwisem. Referencje pochodzą także z rynku polskiego, na którym Siemens dostarczał kompletne systemy napędu elektrycznego dla statków budowanych w Stoczni Gdynia (gazowców LPG dla armatora brytyjskiego), Stoczni Szczecińskiej (statek badawczy dla armatora USA), Gdańskiej Stoczni Remontowej (promy pasażerskosamochodowe dla armatorów skandynawskich), ponadto systemy automatyki siłowni (zintegrowana automatyka i monitoring, zarządzanie mocą, systemy zdalnej kontroli silnikia głównego) oraz produkty i aplikacje będące na wyposażeniu różnych jednostek. Ostatnio Siemens uzyskał zamówienie od Gdańskiej Stoczni Remontowej na dostawę elektrycznych systemów napędowych dla trzech promów dla armatora skandynawskiego, z możliwością rozszerzenia o dwie kolejne jednostki. Promy zostaną zbudowane według założeń biura konstrukcyjnego LMG Marin, ale ich projekty powstają w biurze projektowym stoczni. Długość całkowita promu wynosi 122 m, a szybkość 16 węzłów. Wyposażone będą w napędy typu Diesel Electric. Moc pochodzić będzie z trzech generatorów (dwóch napędzanych gazem LNG i jednego standardowego, dieslowskiego). Każda jednostka zabierać będzie 390 pasażerów, 125 samochodów osobowych i 67 ciężarowych. Będą to promy nowej generacji, wykonane w klasie w pełni zautomatyzowanej, spełniające normy dopuszczalnego poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska, ustalone przez norweskie towarzystwo klasyfikacyjne Det Norske Veritas. Ich dostawa przewidziana jest na 2010 i 2011 rok.

9 Newsletter 26 Taneczna Carmen w Teatrze Wielkim IX a Scandinavian operator, with an option to increase by two additional units. The ferries will be equipped with Diesel Electric type motors. Each vessel will carry 390 passengers, 125 passenger and 67 commercial vehicles. These will be next generation ferries, made to fully automated class specifications, meeting the acceptable environmental emissions levels standards established by the Norwegian classification association Det Norske Veritas. They are to be delivered in 2010 and Dancing Carmen in Grand Theatre In December 2007 the Grand Theatre National Opera hosted the Compan ~ ía Antonio Gades ensemble with its performance of Carmen. The visit of the Spanish ensemble in Warsaw was an attraction not only for flamenco lovers but also for connoisseurs of films by the famous director Carlos Saura. Saura, together with choreographer Antonio Gades, created a dancing version of Carmen. The enormous success of the film inspired both creators to make its theatrical version, whose Paris premiere in 1983 was enthusiastically received by the public and critics. Shortly before his death Antonio Gades established a Foundation, which was aimed at protecting and taking care of his artistic heritage and propagate it so as to make Spanish dance ever more popular worldwide. Siemens assumed patronage over the performance of Spanish dancers. Na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej zagościł w grudniu 2007 r. zespół Compan ~ ía Antonio Gades ze spektaklem Carmen. Wizyta hiszpańskiego zespołu w Warszawie stała się atrakcją nie tylko dla miłośników flamenco, ale także znawców filmów słynnego reżysera Carlosa Saury. To on z choreografem Antonio Gadesem stworzył taneczną wersję Carmen. Ich współpraca rozpoczęła się w latach osiemdziesiątych, owocując już na samym początku powstaniem głośnej ekranowej opowieści o Carmen, Cyganki z fabryki cygar. Sam Antonio Gades zagrał główną rolę męską. Ogromny sukces filmu skłonił obu twórców do stworzenia jego teatralnej wersji. Światowa paryska premiera w 1983 roku została entuzjastycznie odebrana przez publiczność i krytykę. Udowodniła, że Antonio Gades był nie tylko znakomitym tancerzem, ale również jednym z najwybitniejszych choreografów hiszpańskich. Krótko przed śmiercią Antonio Gades założył Fundację, który miała na celu chronić jego dziedzictwo, opiekować się jego artystyczną spuścizną i propagować ją tak, by taniec hiszpański stawał się coraz bardziej znany na całym świecie. To dzięki niej mieliśmy okazję oglądać taneczną wersję Carmen. Warszawskiemu występowi hiszpańskich tancerzy patronował Siemens.

10 X Newsletter 26 Największa na świecie... W testowej elektrowni w Irsching k. Ingolstadtu (Niemcy) miał miejsce próbny rozruch największej na świecie turbiny gazowej, należącej do najnowszej generacji turbin Siemensa. Posłuży ona do wytwarzania energii w sposób o wiele bardziej efektywny i zarazem przyjazny dla środowiska niż dotychczas. Kolos o masie 444 ton ma moc 340 megawatów porównywalną z mocą 13 silników jumbo-jeta. Wraz z dodatkowymi 530 megawatami wytwarzanymi przez pracującą w kombinowanym cyklu turbinę parową, turbina gazowa powinna wytworzyć energię wystarczającą na potrzeby 3-milionowego miasta. Efektywność turbiny, wynosząca 60 procent (wobec 58 procent uzyskiwanych dotychczas) pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o około ton rocznie (tyle, ile wydziela blisko samochodów Golf, przejeżdżających rocznie po kilometrów). Cykl kombinowany polega na tym, że turbina gazowa, napędzana przez gorącą mieszankę gazu i powietrza, wytwarza parę, która z kolei napędza turbinę parową. Nową turbinę budowano przez 22 miesiące w Berlinie. Rozpoczęte testy będą trwały półtora roku. New home appliances The World s Largest... The first ignition of the world s largest gas turbine took place in the test power plant in Irsching, near Ingolstadt. The 444-ton colossus is the first of a new generation of power plants from Siemens that produce electricity with even greater efficiency, and therefore more environmentally friendly operation, than has been possible in the past. The turbine has an output of 340 megawatts equal to that of 13 jumbo-jet engines. With a subsequent boost to 530 megawatts, in combination with a downstream steam turbine, the turbine is expected to reach a world-record efficiency of more than 60 percent and to supply enough power to meet the needs of a city with three million residents. The increase in efficiency (58 percent has been the maximum to date) reduces CO 2 emissions by about 40,000 tons per year. The new turbine was built in 22 months at a plant in Berlin. Plans call for the turbine to now undergo extensive testing for 18 months. Brand new offer presented by the BSH Home Appliances company includes a gas cooktop ER 47554EU made of stainless steel with an innovative piano-a-filo mounting system allowing the installation in the kitchen counter or on top. The plate is equipped with five individual, easy to clean, cast iron grill elements. For users who prize original design, Siemens has prepared a metaldesign induction plate (symbol EH ). What makes it stand out from the classical models is a shiny gold metallic surface and minimalistic sensor operated panel. The induction plate remains cool over the entire

11 Newsletter 26 XI Nowości w sprzęcie gospodarstwa domowego Na rynku pojawiły się nowe produkty oferowane przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Pierwszy z nich to płyta gazowa ER 47554EU ze stali szlachetnej, z innowacyjnym systemem montażu piano-a-filo pozwalającym zainstalować ją albo na wierzchu, albo wpuszczoną zgodnie z najnowszymi trendami w kuchenny blat, tworząc w ten sposób gładką powierzchnię. Płyta wyposażona jest w pięć pojedynczych żeliwnych rusztów, w tym jeden pod wok, bardzo wygodnych w czyszczeniu. Wygodę i bezpieczeństwo eksploatacji płyty zapewniają także zapalarka zintegrowana w pokrętle oraz zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu. Dla użytkowników ceniących oryginalne wzornictwo Siemens przygotował płytę indukcyjną metaldesign (o symbolu EH ). Została ona zaprojektowana w stylistyce, która stanowi zapowiedź nowego trendu we wzornictwie urządzeń kuchennych. Od klasycznych modeli wyróżnia ją metalicznie lśniąca, złota powierzchnia i minimalistyczny, sensorowo sterowany panel. Gotuje się na niej o wiele szybciej niż na zwykłej płycie ceramicznej, jako że ciepło powstaje w dnie naczynia, a nie w płycie. Dzięki temu płyta przez cały czas jest chłodna, co zmniejsza ryzyko poparzenia się i przypalenia potraw, które wykipią lub wyleją się na płytę. Funkcja powerboost dodatkowo zwiększa o 50 procent moc pola grzewczego, a funkcja Memory, zapisująca przebieg wybranego procesu gotowania, gwarantuje, że dana potrawa zawsze będzie przygotowana w takich samych warunkach. Kolejnym innowacyjnym sprzętem marki Siemens jest odkurzacz VS Z42232 Z 4.0 automatic wyposażony w czujnik, który automatycznie rozpoznaje rodzaj odkurzanej powierzchni i dostosowuje do niej siłę ssania. Dzięki temu urządzenie optymalnie wykorzystuje 2200-watowy silnik, przez co jest wyjątkowo energooszczędne. Jest ponadto o 22 procent cichsze od modelu z silnikiem 2000 W. Innowacyjność sprzętu AGD marki Siemens po raz kolejny spotkała się z uznaniem w skali krajowej i międzynarodowej. Piekarnik z windą liftmatic (Newsletter 19) otrzymał prestiżową nagrodę Innowacja Roku 2007 w konkursie organizowanym przez redakcję ForumBiznesu. pl, Ośrodek Przetwarzania Informacji i Fundacji Centrum Innowacji FIRE. Ale jeszcze bardziej prestiżowym wyróżnieniem jest tytuł Superbrands, przyznany całej marce Siemens. Tytuł ten, będący potwierdzeniem wysokiej jakości i nowoczesności produktów, przyznawany jest najsilniejszym markom przez niezależne Rady Marek w 80 krajach od 13 lat. Oprócz tego Siemens otrzymał też godło Złoty Laur Konsumenta 2007 w kategorii zmywarek oraz nagrodę Innowacja Roku za wspomniany już piekarnik liftmatic. cooking period, which reduces the risk of burns and burning dishes which boil over or spill onto the plate. The powerboost function adds 50 percent of power to the heated surface, and the memory function memorizes the cooking process for a particular dish. Another innovative piece of Siemens equipment is the VS Z42232 Z 4.0 automatic vacuum cleaner equipped with a sensor, which automatically recognizes the type of surface being cleaned and adjusts the suction force to suit. As a result, the machine uses the 2200 Watt motor in an energy saving fashion. In addition, it is 22 percent quieter than the model equipped with the 2000 W motor. The innovative design of the Siemens brand household appliances once again met with national and international approval. The oven equipped with the liftmatic lift (Newsletter 19) received a prestigious Innovation of the Year 2007 award in the contest organized by the ForumBiznes. pl editorial office, the Information Processing Centre (OPI) and the Fundacja Centrum Innowacji FIRE (FIRE Center of Innovation Foundation). But an even more prestigious distinction is the Superbrands title awarded the Siemens brand. This title, which is a confirmation of the high quality and state-of-the-art nature of the product, has been awarded to the strongest brands by the independent Brand Councils in 80 countries for the past 13 years. In addition, Siemens also received the Złoty Laur Konsumenta 2007 badge, in the dishwasher category, as well as the Innovation of the Year award for the already mentioned liftmatic oven.

12 XII Newsletter 26 Jednym ze zwycięzców konkursu na Elektroprodukt 2007 roku został układ łagodnego rozruchu Softstart SIRIUS 3RW44 Siemensa uzyskując 17 procent wszystkich głosów. SIRIUS na firmamencie Rozstrzygnięty został V konkurs Elektroprodukt Roku, organizowany przez redakcję czasopisma Elektrosystemy. Do konkursu w jedenastu różnych kategoriach zgłoszonych zostało 131 produktów czyli dwukrotnie więcej niż przed pięcioma laty, w pierwszej edycji plebiscytu. Konkurs cieszył się także dużym zainteresowaniem Czytelników, którzy przysłali do redakcji łącznie 7211 ważnych kart konkursowych. Najczęściej wykorzystywanym dziś rodzajem napędu jest indukcyjny silnik trójfazowy. Stosowany dla nich rozruch bezpośredni w wielu przypadkach powoduje niepożądane zjawiska uboczne, takie jak bicie mechaniczne w maszynie lub udary napięcia w sieci zasilania. Oferowana przez Siemensa nowa rodzina układów łagodnego rozruchu SIRIUS znajduje wszechstronne zastosowanie w rozruchu silnika, także w technologiach zaawansowanych. Można je wykorzystywać do łatwiejszej i ekonomiczniejszej realizacji najróżniejszych koncepcji napędu. SIRIUS on the skyline The results of the 5th edition of the Electroproduct of the Year competition organized by the Elektrosystemy magazine have been announced. There were 131 products participating in the contest in eleven different categories twice as many as in the first edition of the event that took place five years ago. The competition was also very popular among the readers, who sent to the editor 7,211 valid voting forms. Winners of the 2007 Electroproduct of the Year title included, inter alia, the Softstart SIRIUS 3RW44 system by Siemens, which obtained 17 per cent of all votes. The new family of SIRIUS soft start systems offered by Siemens finds a wide range of applications in engine start-up, also where advanced technologies are involved. It can be used for easier and more economical implementation of various drive concepts. Wydawca: Dział Komunikacji Korporacyjnej, Siemens Sp. z o.o Warszawa, ul. Żupnicza 11; Wszystkie zawarte w Newsletterze teksty dostępne są do przedruku bez ograniczeń, z zastrzeżeniem podania źródła: Siemens Newsletter wraz z odpowiednim numerem pisma.

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

VIP Services VIP SERVICES / 01

VIP Services VIP SERVICES / 01 VIP SERVICES VIP Services W trosce o najbardziej wymagających pasażerów Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres usług vip. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów podróżujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie

Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie Piotr Dowżenko GoLNG Polska! 18 października 2016 Uniwersytet Gdański at least for the next 20 years, NG will be

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności ITS as a tool of Wroclaw Mobility Policy Błażej Trzcinowicz 9/06/2015 Z-ca Dyrektora Wydziału Deputy Division Director Wydział

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens Sp. z o.o. Struktura organizacyjna firmy Zarząd Działy centralne

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

Program. Konstrukcje aluminiowe i stalowo - aluminiowe Fasady wentylowane i mocowane punktowo Integracja fasad z modułami fotowoltaicznymi

Program. Konstrukcje aluminiowe i stalowo - aluminiowe Fasady wentylowane i mocowane punktowo Integracja fasad z modułami fotowoltaicznymi Konstrukcje aluminiowe i stalowo - aluminiowe Fasady wentylowane i mocowane punktowo Integracja fasad z modułami fotowoltaicznymi Elementy architektoniczne, żaluzje, daszki, sufity podwieszane Konstrukcje

Bardziej szczegółowo