INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA REFERATÓW NA IX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO TECHNICZNĄ W KAZIMIERZU DOLNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA REFERATÓW NA IX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO TECHNICZNĄ W KAZIMIERZU DOLNYM"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA REFERATÓW NA IX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO TECHNICZNĄ W KAZIMIERZU DOLNYM Artykuł powinien obejmować wąski temat, potraktowany możliwie wyczerpująco. Należy unikać powtarzania wiadomości ogólnie znanych, ujętych w wydawnictwach książkowych. Artykuły powinny odznaczać się jasną i logiczną budową: materiał powinien być podzielony na części, których tytuły muszą odtwarzać treść w nich zawartą. Wnioski z przeprowadzonych rozważań powinny być wyraźne i jasno sformułowane na końcu artykułu. Treść artykułu powinna być odpowiednio uzupełniona rysunkami, fotografiami, schematami itp., jednak ich liczbę należy ograniczyć do minimum. Każdy artykuł należy zaopatrzyć w krótkie streszczenie. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron. Prosimy o dostarczanie tekstów artykułów w postaci czarnobiałych wydruków oraz w postaci elektronicznej. Preferujemy edytor MS Word - prosimy o zapis w formacie Word 2002 lub wcześniejszym. Rysunki (scany) powinny być wykonane (zapisane) w formacie jpg, tif lub bmp z rozdzielczością 300 dpi, jako czarno-białe lub w skali odcieni szarości. Rysunki oraz wykresy muszą być wykonane z uwzględnieniem parametrów ustawienia strony (szerokość kolumny wynosi 12,6 cm, wysokość - 19,8 cm). Autorzy są zobowiązani do podawania na końcu artykułu pełnego wykazu źródeł wykorzystywanych przy jego opracowaniu, podając w treści odpowiednie odsyłacze do kolejnego numeru pozycji cytowanej w spisie literatury. Spis literatury, sporządzony według kolejności powołań, powinien zawierać: w przypadku książki - nazwisko i pierwszą literę imienia autora, pełny tytuł, wydawcę, rok i miejsce wydania (ewentualnie numery stron); w przypadku artykułu z czasopisma - nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, numer i rok (ewentualnie numery stron).

2 Wydruk czarno-biały kompletu materiałów z dołączoną płytą CD należy przysyłać na adres organizatorów, tj. Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych ul. Nadbystrzycka Lublin do dnia 25 marca 2011 r. Z przyczyn niezależnych od organizatorów publikacja referatów dostarczonych po terminie może być niemożliwa. Płyta CD powinna zawierać (przykładowo): a) plik z kompletną treścią artykułu (tekst z wstawionymi tabelami i rysunkami, literatura, streszczenie, słowa kluczowe, dane o autorach), np.: Kowalski_Nowak_tresc.doc b) (dodatkowo) pliki z rysunkami (jpg, bmp lub tif, 300dpi, każdy osobno), np.: Kowalski_Nowak_rys1.jpg, Kowalski_Nowak_rys2.bmp, Kowalski_Nowak_rys3.jpg, itd. Pliki należy zapisać bez używania programów pakujących

3 PRZYKŁAD JAN KOWALSKI ADAM NOWAK 9 pt., wersaliki, pogrubienie Rozmiar papieru: A4 Marginesy: górny 4,9 cm dolny 5,0 cm lewy i prawy 4,2 cm Na oprawę: 0 cm Stopka: 4,2 cm Nagłówek: 4,6 Metody sztucznej inteligencji w systemach monitoringu hałasu lotniczego Czcionka Times New Roman odstępy: - przed - 0 pt - po - 0 pt - między wierszami dokładnie 13pt 16 pt., pogrubienie, wyrównanie do lewej strony, Wstęp 11 pt., pogrubienie, do lewej Intensywny rozwój cywilizacji technicznej spowodował, że hałas i wibracje to jedne z większych uciążliwości współczesnego życia. Przyczyną tego stanu są w głównej mierze różnorakie maszyny Treść akapitów traktowane jako źródła hałasu (stacjonarne i mobilne). Skuteczna ochrona 11 pt., środowiska przed 0 pt., po w 0 ramach pt., wcięcie eksploatacji pierwszy wiersz 0,5 cm, tekst wyjustowany istniejących obiektów, ich modernizacji bądź budowy nowych inwestycji na między wierszami dokładnie 13pt danym terenie wymaga prawidłowych rozpoznań tabulator 0,5 diagnostycznych cm w zakresie występowania zagrożeń akustycznych. Hałas wokół lotniska jest jednym z najważniejszych aspektów zagrożeń środowiska, ograniczającym możliwość jego funkcjonowania. Prawidłowa kontrola zasięgów hałasów lotniczych od operacji powietrznych, niezbędna do operatywnej bieżącej kontroli poziomów dźwięku na obszarze lotniskowym i przyległym, wymaga zastosowania monitoringu. W systemach monitoringu zagrożeń akustycznych niezbędna jest identyfikacja zdarzeń akustycznych spowodowanych przez nieznane obiekty. Do ich identyfikacji konieczne jest sięganie do nietypowych metod zarówno parametryzacji sygnału, jak i jego kategoryzacji i klasyfikacji. W wielu wypadkach niemożliwe jest zastosowanie metod ogólnie znanych, takich jak analiza widmowa czy też sięganie do typowych technik rozpoznawania, na przykład analizy dyskryminacyjnej. System monitoringu 11 pt., pogrubienie, do lewej Monitoring hałasu jako rozwiązanie okresowej bądź stałej kontroli klimatu akustycznego na danym terenie, oparte na uznanych procedurach badawczych

4 (właściwej instrumentalizacji pomiarowej oraz realizacyjnej) spełnia w tym zakresie szczególną rolę Hałas emitowany przez samoloty Do ewentualnego numerowania podrozdziałów nie używać opcji Wypunktowanie i numerowanie Punkty pomiarowe, w których rejestrowano hałas samolotów, znajdowały się w pobliżu pasa startowego (odległość ok. 200 m od krawędzi pasa) oraz w terenie przyległym do lotniska (trasy dolotowe i odlotowe). Przykładowe widma dynamiczne przelatujących samolotów przedstawiono na rys. 1 i 2. Jako zasadę uczenia przyjęto metodę momentum polegającą na nadawaniu procesowi uczenia pewnej bezwładności - zmiany wag zależą zarówno od błędów popełnianych przez sieć w danym kroku, jak i od przebiegu procesu uczenia w krokach wcześniejszych. We wzorze (3) na uczenie metodą wstecznej propagacji błędów: pojedynczy odstęp przed równaniem gdzie: k w x n i ij j 1 e e j pojedynczy odstęp za równaniem d e m (3) ij de k i k k w ij 1 x j i 2 -całkowite pobudzenie j-tego neuronu, -funkcja przejścia (typowo: sygmoidą), k m ij w ~ ij -jest to zmienna wagi z poprzedniego kroku obliczeniowego. Microsoft Equation. Tabulatory: środkujący 8 cm, prawy 16 cm Parametry równania Styl Czcionka Format znaku Pogrubienie Kursywa Tekst Times Funkcja Times Normalny 11 pt Zmienna Times Indeks dolny/górny 7 pt Hałas Indeks wokół dolny/górny lotniska jest 5 jednym pt Greka-mała Symbol z najważniejszych aspektów zagrożeń środowiska, podrzędny Greka-wielka Symbol ograniczającym możliwość jego funkcjonowania. Prawidłowa Symbol 12 pt Symbol Symbol kontrola zasięgów hałasów lotniczych od operacji powietrznych, niezbędna do Symbol podrzędny 8 pt Macierz-Wektor Times operatywnej bieżącej kontroli poziomów Liczba dźwięku na obszarze Times lotniskowym i przyległym, wymaga zastosowania monitoringu. W systemach monitoringu zagrożeń akustycznych niezbędna jest identyfikacja zdarzeń akustycznych spowodowanych przez nieznane obiekty. Do ich identyfikacji konieczne jest sięganie do nietypowych metod zarówno parametryzacji sygnału, jak i jego kategoryzacji i klasyfikacji. W wielu wypadkach niemożliwe jest zastosowanie

5 metod ogólnie znanych, takich jak analiza widmowa czy też sięganie do typowych technik rozpoznawania, na przykład analizy dyskryminacyjnej. Rys. 1. Start. ATR 72 Podpisy pod rysunkami 10 pt., wyrównanie do środka Hałas wokół lotniska jest jednym z najważniejszych aspektów zagrożeń środowiska, ograniczającym możliwość jego funkcjonowania. Prawidłowa kontrola zasięgów hałasów lotniczych od operacji powietrznych, niezbędna do operatywnej bieżącej kontroli poziomów dźwięku na obszarze lotniskowym i 10 pt., wersaliki, przyległym, pogrubione wymaga zastosowania monitoringu. 10 pt., tekst, pogrubione TABELA I. Wyniki rozpoznań samolotów i helikopterów Metody rozpoznania Poprawność rozpoznania % Śmigłowce Samoloty Helikoptery odrzutowe Najbliższego sąsiada (NN) Najbliższej Mody (NM) Sieci neuronowe (BP) pt., pojedynczy odstęp, krawędzie 0,5 pt. W systemach monitoringu zagrożeń akustycznych niezbędna jest identyfikacja zdarzeń akustycznych spowodowanych przez nieznane obiekty. Do ich identyfikacji konieczne jest sięganie do nietypowych metod zarówno parametryzacji sygnału, jak i jego kategoryzacji i klasyfikacji. W wielu wypadkach niemożliwe jest zastosowanie metod ogólnie znanych, takich jak analiza widmowa czy też sięganie do typowych technik rozpoznawania, na przykład analizy dyskryminacyjnej.

6 Podsumowanie Intensywny rozwój cywilizacji technicznej spowodował, że hałas i wibracje to jedne z większych uciążliwości współczesnego życia. Przyczyną tego stanu są w głównej mierze różnorakie maszyny traktowane jako źródła hałasu (stacjonarne i mobilne). Skuteczna ochrona środowiska w ramach eksploatacji istniejących obiektów, ich modernizacji bądź budowy nowych inwestycji na danym terenie wymaga prawidłowych rozpoznań diagnostycznych w zakresie występowania zagrożeń akustycznych. Hałas wokół lotniska jest jednym z najważniejszych aspektów zagrożeń środowiska, ograniczającym możliwość jego funkcjonowania. Prawidłowa kontrola zasięgów hałasów lotniczych od operacji powietrznych, niezbędna do operatywnej bieżącej kontroli poziomów dźwięku na obszarze lotniskowym i przyległym, wymaga zastosowania monitoringu. W systemach monitoringu zagrożeń akustycznych niezbędna jest identyfikacja zdarzeń akustycznych spowodowanych przez nieznane obiekty. Do ich identyfikacji konieczne jest sięganie do nietypowych metod zarówno parametryzacji sygnału, jak i jego kategoryzacji i klasyfikacji LITERATURA 9 pt., wersaliki 1. Sporządza się jeden wykaz literatury dla całego artykułu bez podziału na monografie, artykuły i inne formy wydawnicze. Wykaz literatury zamieszcza się na końcu artykułu. 2. Kolejność pozycji bibliograficznych - alfabetyczna. 3. Numeracja pozycji liczbowa. 4. Pozycje szereguje się według nazwisk ich autorów. Prace zbiorowe szereguje się według tytułów. 5. Przy równoczesnym powoływaniu się na 9 pt., kilka pierwszy pozycji numer wiersz każdej wysunięcie z nich podaje 0,5 cm się we wspólnych nawiasach, np. [12, 101]; [31, 34, 37, 40]. 6. Pozycje rosyjskie podaje się w transliteracji, której zasady przedstawia norma PN-ISO 9:2000. Opis bibliograficzny Książki jednego lub kilku autorów Nazwisko(a) autora(ów) i inicjały imion. Tytuł książki. Kolejność wydania. Numer tomu (części). Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania. Przykład: Dziubiński M., Badania elektronicznych urządzeń pojazdów samochodowych, Lublin, Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, Prace zbiorowe Tytuł. Ewentualnie redaktor naukowy. Kolejność wydania. Numer tomu (części). Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania. 6

7 Przykład Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Kraków, Wydawnictwo Książkowe, Referaty i artykuły w pracach zbiorowych Nazwisko(a) autora(ów) i inicjały imion. Tytuł referatu (artykułu), Formułka [W:] Tytuł całości pracy. Kolejność wydania. Numer tomu (części). Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania, lokalizacja artykułu w dokumencie. Przykład Gajda, J., Publikacja lokalna czy globalna? wokół jednego przypadku, [W:] Przestrzeń informacyjna książki, pod red. Jadwigi Koniecznej, Stanisławy Kurek-Kokocińskiej i Hanny Tadeusiewicz, Łódź, Wydawnictwo Biblioteka, 2009, s Artykuły w czasopismach i wydawnictwach ciągłych Nazwisko(a) autora(ów) i inicjały imion. Tytuł artykułu. Nazwa czasopisma. Rok wydania. Numer Przykład Pater Z., A study of cross wedge rolling process, Journal of Materials Processing Technology 1998 vol s Katalogi Nazwa firmy. Nazwa katalogu (wraz ze słowem katalog ), ew. inne informacje uzupełniające. Prace niepublikowane Nazwisko(a) autora(ów) i inicjały imion. Tytuł. Określenie rodzaju pracy dla dysertacji, np. rozprawa doktorska. Nazwa instytucji, w której wykonano pracę, i jej siedziby. Rok opracowania. Informacja o technice wykonania (maszynopis, komputer opis, rękopis), Instytucja przechowująca pracę. Przykłady Mazurek, L., Zwiększenie efektywności pracy obrabiarek wielozadaniowych w elastycznych systemach produkcyjnych, Praca doktorska, Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny 2010, kps, przechowywany w Bibliotece Politechniki Lubelskiej. Normy Pełny numer normy, tj. wszelkie oznaczenia literowe i liczbowe. Rok (jeżeli nie wchodzi w skład numeru), Tytuł normy (wraz z nadtytułem i podtytułem). Przykłady BN-77/ Śruby dociskowe z rękojeścią przestawną. 7 Metody sztucznej inteligencji w systemach monitoringu hałasu lotniczego Streszczenie W artykule przedstawiono nowoczesne... Słowa Kluczowe: Lotnictwo, hałas,... Methods of artificial intelligence in aerial noise monitoring systems Abstract In this paper they presented a modern... Key words: Aviation, noise,...

8 Metody sztucznej inteligencji w systemach monitoringu hałasu lotniczego JAN KOWALSKI ADAM NOWAK Informacje o autorach Dr inż. Jan Kowalski Katedra Podstawowych Praw Techniki Wydział Mechaniczny Akademia Lubelska Ul. Słoneczna Lublin tel , Doc. dr Adam Nowak Katedra Nauk Stosowanych Wydział Zarządzania Akademia Lubelska Ul. Słoneczna Lublin tel

Wymagania formalne i techniczne:

Wymagania formalne i techniczne: Wymagania formalne i techniczne: 1. Teksty złożone w Wydawnictwie WSIiE TWP nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani w tym samym czasie złożone w innych redakcjach. 2. Wszystkie fragmenty tekstów,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW (tytuł referatu 13 punktów, odstęp między wierszami przynajmniej 15 punktów, czcionka pogrubiona)

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW (tytuł referatu 13 punktów, odstęp między wierszami przynajmniej 15 punktów, czcionka pogrubiona) pole zadruku 13,5 19 cm + 1 cm na numer strony format 170 240 mm, marginesy boczne po 1,75 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, nagłówek 1,5 cm Imię i NAZWISKO* (11 punktów) słowa kluczowe pisać czcionką Times

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Szanowni Autorzy, Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.)

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.) ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH przygotowywanych w WSSG Przeworsk (aktualizacja 20.11.2012 r.) 2 Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie dotyczące artykułu w Monografii

Wymogi edytorskie dotyczące artykułu w Monografii Wymogi edytorskie dotyczące artykułu w Monografii Artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii. W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie poniżej

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK EKONOMICZNYCH

STANDARDY PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik nr 1 do regulaminu zasad dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18.01.2013 roku STANDARDY PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH. Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH. Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna I. WYMOGI OGÓLNE Praca dyplomowa magisterska: ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r.

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) na kierunku matematyka Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie w pracy 1. Tekst główny: a. akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej

Wymogi edytorskie w pracy 1. Tekst główny: a. akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej 1 Wymogi edytorskie w pracy 1. Tekst główny: a. akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej bądź w oknie formatowania akapitu). Nie należy używać

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile na kierunku Elektrotechnika Podstawowym celem pracy dyplomowej inŝynierskiej jest wykazanie przez dyplomanta

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy po polsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony) Tytuł pracy po angielsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony, kursywa)

Tytuł pracy po polsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony) Tytuł pracy po angielsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony, kursywa) Tytuł pracy po polsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony) (pusty wiersz, 14 pkt, odstęp 1 linia) Tytuł pracy po angielsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony, kursywa) (pusty wiersz, 14 pkt., interlinia 1 wiersz) Imię

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych Niniejsze zalecenia zostały opracowane w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze i stanowią materiał pomocniczy w pisaniu prac dyplomowych. Oprócz zapoznania się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych pwsz@pwsz.com.pl, www.pwsz.com.pl Wałbrzych, lipiec 2013 KOMUNIKAT I IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Honorowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Biała Podlaska, 2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Zasady redakcji pracy dyplomowej... 4 1.1 Układ pracy...

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

4. Konstrukcja pracy 5. Wymogi redakcyjne

4. Konstrukcja pracy 5. Wymogi redakcyjne Instrukcja realizacji pracy dyplomowej pisemnej licencjackiej i magisterskiej dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1. Zasady

Bardziej szczegółowo